logo
Og艂oszenia » Inne
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY

Piotrk贸w Kujawski, dnia 25.11.2008 roku

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.聽聽 z 2003 roku ,Nr 80 poz.717 z p贸藕n. zm.) - zawiadamia si臋, 偶e w dniu 20.11.2008rokuwydana zosta艂a decyzja zmieniaj膮ca warunki ustalone w decyzji BI.CP.7331- 24/05 o ustaleniulokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj膮cej na budowie zespo艂u elektrowni wiatrowych wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do przesy艂ania energii elektrycznej na dzia艂ce nr 769 i nr 361 oraz zjazdu do drogi gminnej dzia艂ka nr 443, w miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski - obr臋b ewidencyjny miasto Piotrk贸w Kujawski.zmienia si臋:

pkt 1.2. Funkcja zabudowy i spos贸b zagospodarowania terenu lub u偶ytkowaniazabudowy, kt贸ry otrzymuje nowe brzmienie:

-聽聽聽dzia艂ka nr 769 i nr 361, w nieobowi膮zuj膮cym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrk贸w Kujawski, teren przeznaczony by艂 pod funkcj臋"R P- tereny upraw polowych",

-聽聽聽 planowane zamierzenie inwestycyjne le偶y poza obszarem przeznaczonym w nie-obowi膮zuj膮cym miejscowym planie pod funkcj臋 MU zabudowa mieszkaniowo - us艂ugowa,

-聽聽聽 dzia艂ka jw. po艂o偶ona jest przy drogach gminnych dojazdowych, dzia艂ka nr 443聽i dzia艂ka nr 436,

-聽聽聽 przez dzia艂ki zamierzenia inwestycyjnegoprzebiega napowietrzna linia elektro-energetyczna 艣redniego napi臋cia 15 kV,

-聽聽 Inwestor planuje budow臋 dw贸ch generator贸w energii elektrycznej 1 x 300 KW i 1x 150KW, stacji transformatorowej oraz budow臋 linii niskiego napi臋cia,

-聽 dost臋p do drogi gminnej, wymaga budowy zjazdu do tej drogi.

oraz

w pkt 2.1. Warunki i wymagania ochrony i kszta艂towania 艂adu przestrzennego :
parametry, cechy i wska藕niki kszta艂towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, kt贸ry otrzymuje nowe brzmienie:

- projektowa膰 dwa generatory energii wiatrowej o聽聽 wysoko艣ci ca艂kowitejdo 50 mka偶dy,聽o konstrukcji staloweji o mocy 300 KW i 150KW, zachowuj膮c odleg艂o艣膰 pomi臋dzy generatorami co najmniej 150 m, oraz zachowuj膮c odleg艂o艣膰minimum 20,0 m od granicy dzia艂ek s膮siednich

podpunkty oznaczone od a) do e) w punkcie 2.1. pozostaj膮 bez zmian.

Pozosta艂e zapisyoraz za艂膮czniki graficzne nr 1 i 2a decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BI-CP7331-24/05 pozostaj膮 bez zmian.
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Burmistrz Miasta i Gminy
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Miros艂aw Skonieczny

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
Autor : Tomasz Ciesielski
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2008-11-26 15:21:56
Data ostatniej modyfikacji : 2008-11-26 15:27:38
Liczba wy艣wietle艅 : 1341

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  26.11.2008 14:21poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 5125024