logo
Og艂oszenia » Oferty pracy
KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

OG艁ASZA KONKURS

na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego w wymiarze 1 etatu

I. Wymagania niezb臋dne:

1. Jest obywatelem Polskim.

2. Spe艂nia jeden z poni偶szych warunk贸w:

- uko艅czone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy偶sze studia zawodowe, uzupe艂niaj膮ce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe w zakresie rachunkowo艣ci i posiada co najmniej 3-letni膮 praktyk臋 w ksi臋gowo艣ci,

- uko艅czona 艣rednia, policealna lub pomaturalna szko艂a ekonomiczna i posiada co najmniej 6-cio letni膮 praktyk臋 w ksi臋gowo艣ci.

3. Posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzysta z pe艂ni praw publicznych.

4. Nie by艂 karany za przest臋pstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia艂alno艣ci instytucji pa艅stwowych oraz samorz膮du terytorialnego, przeciwko wiarygodno艣ci dokument贸w lub za przest臋pstwo karne skarbowe.

5. Posiada znajomo艣膰 obs艂ugi program贸w komputerowych w zakresie ksi臋gowo艣ci jednostek sektora finans贸w publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomo艣膰 ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowo艣ci.

2. Znajomo艣膰 zagadnie艅 zwi膮zanych z pomoc膮 spo艂eczn膮.

III. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

1. Prowadzenie rachunkowo艣ci jednostki.

2. Wykonywanie dyspozycji 艣rodkami pieni臋偶nymi.

3. Sporz膮dzanie plan贸w rzeczowo finansowych, sprawozda艅 i analiz.

4. Bie偶膮ca analiza realizacji bud偶etu.

5. Opracowanie projektu bud偶etu.

6. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji osobowej oraz obowi膮zuj膮cej sprawozdawczo艣ci.

7. Prowadzenie ksi膮g i maj膮tku jednostki.

IV. Wymagane dokumenty:

1. 呕yciorys /CV/.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopia dokument贸w po艣wiadczaj膮cych wykszta艂cenie, b膮d藕 uprawnienia zawodowe.

4. Kserokopia dokument贸w po艣wiadczaj膮cych przebieg pracy zawodowej (艣wiadectwa pracy lub za艣wiadczenia pracodawcy w przypadku kontynuacji zatrudnienia).

5. O艣wiadczenie o posiadaniu pe艂ni praw obywatelskich i niekaralno艣ci za przest臋pstwa pope艂niane umy艣lnie.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla cel贸w naboru.

7. Za艣wiadczenie o stanie zdrowia.

V. Forma i termin sk艂adania ofert:

1. Ofert臋 i wszystkie wymagane dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 osobi艣cie w siedzibie Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim lub przes艂a膰 na adres: Miejsko-Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej, ul. XXX-lecia PRL 7, 88-230 Piotrk贸w Kujawski, w zamkni臋tych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego w Miejsko-Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim", w terminie do dnia 2 lutego 2009r. do godz. 1000 (decyduje data faktycznego wp艂ywu do Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim).

2. Oferty, kt贸re wp艂yn膮 po wy偶ej okre艣lonym terminie pozostan膮 bez rozpatrzenia.

VI. Inne informacje

1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo艂ana przez kierownika MGOPS,

2. Informacja o wynikach naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.piotrkowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej MGOPS w Piotrkowie Kujawskim ul. XXX-lecia PRL 7.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽Kierownik M-GOPS聽聽w Piotrkowie Kujawskim

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽 Iwona Ma艂gorzata Bolewska

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF60.2 KB POBIERZDokument PDF22.01.2009 16:01241

Autor : Iwona Ma艂gorzata Bolewska
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2009-01-22 15:56:46
Data ostatniej modyfikacji : 23.01.2009 09:49
Liczba wy艣wietle艅 : 1412

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  23.01.2009 09:26poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  22.01.2009 15:56poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4413099