logo
Og艂oszenia » Oferty pracy
DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS NA STANOWISKO

G艂贸wnego Ksi臋gowego w wymiarze 1/2 etatu

I. Wymagania niezb臋dne:

1. Jest obywatelem polskim.

2. Spe艂nia jeden z poni偶szych warunk贸w:

- uko艅czone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy偶sze studia

zawodowe, uzupe艂niaj膮ce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia

podyplomowe w zakresie rachunkowo艣ci i posiada co najmniej 3-letni膮 praktyk臋 w

ksi臋gowo艣ci bud偶etowej,

- uko艅czona 艣rednia, policealna lub pomaturalna szko艂a ekonomiczna i posiada co najmniej 6

letni膮 praktyk臋 w ksi臋gowo艣ci bud偶etowej.

3. Posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzysta z pe艂ni praw publicznych.

4. Nie by艂 karany za przest臋pstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,

przeciwko dzia艂alno艣ci instytucji pa艅stwowych oraz samorz膮du terytorialnego, przeciwko

wiarygodno艣ci dokument贸w lub za przest臋pstwo karne skarbowe.

5. Posiada znajomo艣膰 obs艂ugi program贸w komputerowych w zakresie ksi臋gowo艣ci jednostek

sektora finans贸w publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomo艣膰 ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowo艣ci

2. Znajomo艣膰 zagadnie艅 zwi膮zanych z kultur膮, sportem i turystyk膮.

III. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

1. Prowadzenie rachunkowo艣ci jednostki,

2. Wykonywanie dyspozycji 艣rodkami pieni臋偶nymi,

3. Sporz膮dzanie plan贸w rzeczowo finansowych, sprawozda艅 i analiz,

4. Bie偶膮ca analiza realizacji bud偶etu,

5. Opracowanie projektu bud偶etu,

6. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji osobowej oraz obowi膮zuj膮cej sprawozdawczo艣ci,

7. Prowadzenie ksi膮g i maj膮tku jednostki,

IV. Wymagane dokumenty:

1. 偶yciorys (CV),

2. List motywacyjny,

3. Kserokopia dokument贸w po艣wiadczaj膮cych wykszta艂cenie, b膮d藕 uprawnienia zawodowe,

dokumenty potwierdzaj膮ce do艣wiadczenie zawodowe (艣wiadectwa pracy, kwestionariusz

osobowy),

4. O艣wiadczenie o posiadaniu pe艂ni praw obywatelskich i niekaralno艣ci za przest臋pstwa

pope艂niane umy艣lnie,

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla cel贸w naboru,

6. O艣wiadczenie o stanie zdrowia,

V. Forma i termin sk艂adania ofert:

1. Wymagane dokumenty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w zamkni臋tych kopertach z podanym

adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko g艂贸wnego ksi臋gowego w Miejsko-

Gminnym O艣rodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim", lub listem

poleconym na adres: Miejsko-Gminny O艣rodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Stra偶acka 1,

88-230 Piotrk贸w Kujawski, w terminie 14 dni od ukazania si臋 og艂oszenia tj. do 25 marca 2009r do godz 12 00.

2. Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 po wy偶ej okre艣lonym terminie pozostan膮 bez rozpatrzenia,

V. Inne informacje

1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo艂ana przez dyrektora MGOKSiR,

2. Informacja o wynikach naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej www.bip.piotrkowkujawski.pl oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du

Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dyrektor Miejsko-Gminnego

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽 O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽 Marek Marynowski

Piotrk贸w Kujawski dnia 10 marca 2009 r.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF30.5 KB POBIERZDokument PDF10.03.2009 09:42228

Autor : Marek Marynowski - Dyrektor MGOKSiR
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2009-03-10 09:42:27
Data ostatniej modyfikacji : 10.03.2009 09:59
Liczba wy艣wietle艅 : 1112

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  10.03.2009 09:58poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  10.03.2009 09:55poka偶 t膮 wersj臋
Miroslaw Czynsz  10.03.2009 09:42poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4175302