logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska
2008 - 2010

POSTANOWIENIE O NA艁O呕ENIU OBOWI膭ZKU SPORZ膭DZENIA RAPORTU
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestytcji po
Budowie elektrowni wiatrowej typu VESTAS V-39 wraz z infrastruktur膮 energetyczn膮 na dzia艂ce oznaczonej numerem ewidencyjnym 159/3 obr臋bu geodezyjnego Bycz.
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pol
Likwidacji istniej膮cej i budowie nowej stacji paliw PKN - ORLEN S. A. nr 1049 w Piotrkowie Kujawskim wraz z przebudow膮 zjazd贸w i przy艂膮czami na dzia艂kach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 229/2 i 451 obr臋bu geodezyjnego Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: Przebudowie i rozbudowie uj臋cia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim na dzia艂kach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1016 i 1017 obr臋bu geodezyjnego Piotrk贸w Kujawski.
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
Wi臋cej »
Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
Wi臋cej »
Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2008-09-29
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2008-10-31
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2008-11-27
Wi臋cej »
P o s t a n o w i e n i e
Piotrk贸w Kujawski, dnia 2008-12-19
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-01-05
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-01-08
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-01-13
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-01-16
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-01-21
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-01-22
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-01-22
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-02-02
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-02-02
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-02-12
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-02-13
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-02-18
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-02-24
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-03-05
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-03-11
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-03-23
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-03-25
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-04-02
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-04-08
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-04-15
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-04-15
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-04-16
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-04-23
Wi臋cej »
Projekt uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko Pomorskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/131/09
zaopiniowania projektu uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-05-06
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-05-11
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-05-12
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-05-13
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-05-20
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-06-01
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-06-05
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-06-12
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-06-12
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-06-15
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia 2009-06-24
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-06-26
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-07-01
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-07-07
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-07-13
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-07-13
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-07-13
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-07-24
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-07-27
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-07-28
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-08-03
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-08-03
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-08-06
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-08-06
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-08-10
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-08-12
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-08-13
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-08-13
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-08-27
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-08-28
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-09-07
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-09-08
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-09-22
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-09-29
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-10-13
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-10-26
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-10-26
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-10-29
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-11-23
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-11-30
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-12-02
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-12-03
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-12-15
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-01-18
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-01-18
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-02-05
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-02-26
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-03-25
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-03-26
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-03-29
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-03-30
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-04-01
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-04-14
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-04-22
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-05-07
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-05-10
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-05-26
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-06-10
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-06-25
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-08-12
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-08-24
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-09-28
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-10-01
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-10-26
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-10-27
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-10-28
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-11-10
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-12-03
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2010-12-15
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2011-02-01
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2012-10-01
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 7112758