logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
7013   Urz膮d Miasta i Gminy
4058   Struktura organizacyjna Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
3299   Miejsko Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
3099   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
3053   Deklaracja na podatek od nieruchomo艣ci
3046   Stanis艂aw Kwiatkowski
3031   Marek Marynowski
2935   W艂adys艂aw Rybarczyk
2928   Iwona Ma艂gorzata Bolewska
2651   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
2637   Monika Wis艂ocka - Przyby艂a
2637   Jacek Wi艣niewski
2620   Anna Urszula Pilarska
2617   Alina Mi臋tkiewicz
2614   Og艂oszenie
2610   Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2005 - 2017
2606   Bogumi艂a Dunaj
2586   Dane teleadresowe
2532   Piotr Siutkowski
2531   El偶bieta Niedzia艂kowska
2529   Ma艂gorzata Karpi艅ska
2527   O nas
2487   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
2475   Arkadiusz Rybak
2462   艢wiadczenia rodzinne
2428   Procedury za艂atwiania spraw
2409   Regulamin organizacyjny
2386   Teresa Kowalska
2345   Wykaz Miejscowo艣ci
2315   O B W I E S Z C Z E N I E
2311   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury Sportu i Rekreacji
2305   Zarz膮dzenie Nr 2/2007 r. Kierownika Zak艂adu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24.07.2007 r.
2284   W艂odzimierz Kubiak
2276   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
2272   Protok贸艂
2252   S T A T U T Zak艂adu Komunalnego
2251   Arleta Petek
2250   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
2249   Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i ubezpiecze艅 spo艂ecznych w Z
2247   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2244   Statut Przedszkola Samorz膮dowego
2242   Krystian Betli艅ski
2238   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym, le艣nym oraz o podatku od nieruchomo艣ci
2237   Halina Nawrocka
2226   1. S艂awomir Henryk Bogucki
2201   Grzegorz Wo藕niak
2198   Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
2195   Op艂aty za wod臋 i 艣cieki
2193   Lista Kandydat贸w
2192   Wykaz ulic
2182   PROGRAM OCHRONY 艢RODOWISKA Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI
2176   Stanis艂aw Pomianowski
2157   Statut Szko艂y Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim
2152   Regulamin Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej
2150   Prognoza kwoty d艂ugu i sp艂at na rok 2007 i lata nast臋pne
2134   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2132   Bogdan Pruss
2128   O nas
2125   Remigiusz G贸ralczyk
2117   O B W I E S Z C Z E N I E
2113   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
2105   Kadra
2094   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
2088   Jan Braer
2082   Andrzej Schmidt
2080   Og艂oszenie
2078   Wniosek o dofinansowanie zakupu stroju uczniowskiego w roku szkolnym 2007/2008
2077   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
2074   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
2071   Dane teleadresowe
2069   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
2066   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2055   Informacja w sprawie podatku od nieruchomo艣ci
2053   Szanowni Pa艅stwo.
2048   O nas
2043   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, Deklaracja o wysoko艣ci dochodu
2032   O B W I E S Z C Z E N I E
2030   Referat Finansowo - Ksi臋gowy
2028   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim og艂asza w dniu 24.07.2007 r. konkurs
2027   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
2025   O B W I E S Z C Z E N I E
2023   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
2020   Dane teleadresowe
2008   Deklaracja na podatek rolny
2000   Wies艂aw Lisiecki
1988   Historia
1987   PROTOK脫艁 z I Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1974   O B W I E S Z C Z E N I E
1972   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski (Dz. Urz. Wojew贸dztwa Kujawsko
1972   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1968   ZAPYTANIE OFERTOWE
1967  
1965   So艂ectwo 艁ab臋dzin
1959   Deklaracja na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1959   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1951   O艣wiadczenie o odpowiedzialno艣ci karnej
1950   Statut
1950   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1949   Tomasz Paradzi艅ski
1945  
1939   OBWIESZCZENIE PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1933   So艂ectwo Przew贸z
1931   Szkolny zestaw program贸w nauczania w roku szkolnym 2007/2008
1931   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III gimnazjum
1927   Informacja w sprawie podatku rolnego
1927   O B W I E S Z C Z E N I E
1920   Bud偶et na rok 2006
1920   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1917   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1914   Stawka podatku od posiadania ps贸w
1908   Op艂ata targowa
1902   Bud偶et na rok 2007
1893   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
1887   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1878   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestytcji po
1876   O艣wiadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem zwi膮zku ma艂偶e艅skiego.
1868   USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p贸藕n. zm.)
1863   Dane teleadresowe
1862   Informacja w sprawie podatku le艣nego
1855   So艂ectwo Szewce
1845   So艂ectwo Lubsin
1817   Bud偶et na rok 2005
1814   Bud偶et na rok 2003
1811   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1810   POSTANOWIENIE O NA艁O呕ENIU OBOWI膭ZKU SPORZ膭DZENIA RAPORTU
1807  
1802   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1802   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1801  
1788   So艂ectwo Rogalin
1777   Wykaz podr臋cznik贸w
1760   So艂ectwo Po艂ajewo
1752   O B W I E S Z C Z E N I E
1745   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1744   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1740   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1739   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
1735   So艂ectwo Kaczewo
1734   PROTOK脫艁 z XXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1734   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1727   Sporz膮dzanie protoko艂u zawieraj膮cego ostatni膮 wol臋 spadkodawcy.
1720   Bud偶et na rok 2004
1706   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1705   Mariusz 艢migiel
1700   PROTOK脫艁 z XXXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1695   Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1693   PROTOK脫艁 z XXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1692   Podanie o wydanie za艣wiadczenia
1691   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1691   Ireneusz J贸zef Kucharski
1690   So艂ectwo W贸jcin
1687   Deklaracja na podatek le艣ny
1686   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1682   Informacja
1681   Decyzja w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy lub jej cz臋艣ci zbi贸rki publicznej.
1675   So艂ectwo Rudz Du偶y
1670   PROTOK脫艁 z XXXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1670   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1668   Bud偶et na rok 2009
1665   PROTOK脫艁 z wyborow Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej 2006
1656   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1653   Anna Urszula Pilarska
1651   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1649   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1649   Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1647   O艣wiadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1639   Bud偶et na rok 2008
1638   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pol
1634   Mariusz Wojciechowski
1630   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1627   Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
1626   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1625   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1622   PROTOK脫艁 z XXXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1621   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1614   Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk
1614   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1607   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1606   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1606   PROTOK脫艁 z IV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1600   Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1599   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1598   Dane teleadresowe
1592   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1588   Jan Pieczy艅ski
1586   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1586   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
1584   O B W I E S Z C Z E N I E
1580   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2008/09
1578   PROTOK脫艁 z VII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1571   PROTOK脫艁 z XXXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1569   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1565   O B W I E S Z C Z E N I E
1563   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1563   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
1560   O B W I E S Z C Z E N I E
1558   Bud偶et na rok 2010
1557   PROTOK脫艁 z XXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1557   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1556   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1556   INFORMACJA
1555   SZKOLNY ZESTAW PROGRAM脫W NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
1554   PROTOK脫艁 z VI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1553   Zarz膮dzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
1552   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1552   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny
1551   PROTOK脫艁 z V Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1549   O B W I E S Z C Z E N I E
1546   Marian Stramowski
1544   Oferta dotycz膮ca prowadzenia agencji pocztowej w Nowej Wsi
1544   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1543   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
1539   Informacja
1538   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1538   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1537   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1537   Dane teleadresowe
1537   UWAGA - ZMIANA TERMIN脫W!!!
1536   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1535   Informacja
1534   OG艁OSZENIE
1533   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1533   O B W I E S Z C Z E N I E
1533   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1533   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1532   Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
1532   O B W I E S Z C Z E N I E
1530   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1528   O B W I E S Z C Z E N I E
1524   PROTOK脫艁 z wyborow Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej 2006
1524   P o s t a n o w i e n i e
1523   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1521   So艂ectwo Anusin
1514   Statut Zespo艂u Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
1512   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1511   O B W I E S Z C Z E N I E
1510   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
1509   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1506   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1503   PROTOK脫艁 z X Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1502   O B W I E S Z C Z E N I E
1495   PROTOK脫艁 z VIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1495   O B W I E S Z C Z E N I E
1495   O B W I E S Z C Z E N I E
1492   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1492   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1492   O B W I E S Z C Z E N I E
1491   O B W I E S Z C Z E N I E
1488   Statut
1483   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1479   Lokalny Program Rewitalizacji Piotrkow Kujawski 2010-2017
1479   OG艁OSZENIE
1477   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1476   O B W I E S Z C Z E N I E
1476   O B W I E S Z C Z E N I E
1475   ZAPYTANIE OFERTOWE
1474   ZAPYTANIE OFERTOWE
1473   PROTOK脫艁 z III Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1473   PROTOK脫艁 z XX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1473   O B W I E S Z C Z E N I E
1470   O B W I E S Z C Z E N I E
1470   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1470   Stanis艂aw Pomianowski
1469   S艂awomir Kawczy艅ski
1468   O B W I E S Z C Z E N I E
1468   O B W I E S Z C Z E N I E
1468   O B W I E S Z C Z E N I E
1467   O B W I E S Z C Z E N I E
1467   O B W I E S Z C Z E N I E
1464   PROTOK脫艁 z XI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1464   O B W I E S Z C Z E N I E
1461   Og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych
1459   Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
1459   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/11
1456   O B W I E S Z C Z E N I E
1454   Og艂oszenie
1453   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1453   O B W I E S Z C Z E N I E
1452   INFORMACJA
1451   PROTOK脫艁 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1451   Plan odnowy miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski 2010-2017
1450   O B W I E S Z C Z E N I E
1450   Joanna Halina Karmowska
1448   O B W I E S Z C Z E N I E
1446   Informacja dotycz膮ca programu zwalczania choroby Aujeszk'ego u 艣wi艅
1446   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na stanowisko pracy:
1446   Informacja
1442   O B W I E S Z C Z E N I E
1442   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1441   O B W I E S Z C Z E N I E
1441   O B W I E S Z C Z E N I E
1440   O B W I E S Z C Z E N I E
1438   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1437   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1435   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1435   O B W I E S Z C Z E N I E
1434   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1434   O B W I E S Z C Z E N I E
1433   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1433   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1431   O B W I E S Z C Z E N I E
1431   O B W I E S Z C Z E N I E
1430   O B W I E S Z C Z E N I E
1430   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/10
1429   O B W I E S Z C Z E N I E
1429   O B W I E S Z C Z E N I E
1428   Grzegorz Wo藕niak
1425   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1423   ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1422   So艂ectwo Piotrk贸w Kujawski
1422   NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ASYSTENTA RODZINY
1420   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1420   O B W I E S Z C Z E N I E
1420   Wnioski o stypendium
1419   O B W I E S Z C Z E N I E
1416   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1416   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W
1416   O B W I E S Z C Z E N I E
1415   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1413   PROTOK脫艁 Nr 21/08 z XXI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1413   O B W I E S Z C Z E N I E Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-06-05
1411   PROTOK脫艁 z XV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1411   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1411   Joanna Lewandowska Ko艂odziejska
1410   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1409   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1409   O B W I E S Z C Z E N I E
1409   O B W I E S Z C Z E N I E
1409   Informacja
1409   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKO-GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ
1408   O B W I E S Z C Z E N I E
1408   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1406   PROTOK脫艁 z XXSesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1406   O B W I E S Z C Z E N I E
1405   O B W I E S Z C Z E N I E
1404   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1404   OG艁OSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 czerwca 2009 r.
1403   PROTOK脫艁 z XIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1403   Statut
1403   O B W I E S Z C Z E N I E
1403   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1400   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1399   O B W I E S Z C Z E N I E
1398   Bud偶et na rok 2011
1397   INFORMACJA
1395   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1395   O B W I E S Z C Z E N I E
1393   OBWIESZCZENE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1393   O B W I E S Z C Z E N I E
1390   O B W I E S Z C Z E N I E
1389   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1388   Halina Wawrzyniak
1387   O B W I E S Z C Z E N I E
1386   Wykaz sk艂adu obwodowych komisji wyborczych
1385   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1384   PROTOK脫艁 z XII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1384   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1383   O B W I E S Z C Z E N I E
1383   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1382   O B W I E S Z C Z E N I E
1382   OG艁OSZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1381   O B W I E S Z C Z E N I E
1380   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1378   O B W I E S Z C Z E N I E
1378   So艂ectwo Nowa Wie艣
1378   Urz膮d Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
1377   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1373   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1373   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1372   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1371   O B W I E S Z C Z E N I E
1370   O B W I E S Z C Z E N I E
1370   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1369   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1369   Deklaracja
1368   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1368   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1367   O B W I E S Z C Z E N I E
1367   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
1366   O B W I E S Z C Z E N I E
1366   O B W I E S Z C Z E N I E
1366   O B W I E S Z C Z E N I E
1366   O B W I E S Z C Z E N I E
1365   O B W I E S Z C Z E N I E
1365   O B W I E S Z C Z E N I E
1364   O B W I E S Z C Z E N I E
1364   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1364   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1364   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1363   O B W I E S Z C Z E N I E
1363   Komunikat Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
1362   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1361   O B W I E S Z C Z E N I E
1355   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1355   O B W I E S Z C Z E N I E
1353   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1353   O B W I E S Z C Z E N I E
1353   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09
1353   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1353   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1352   O B W I E S Z C Z E N I E
1351   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1351   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1349   O B W I E S Z C Z E N I E
1349   O B W I E S Z C Z E N I E
1348   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1347   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1346   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1346   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1346   O B W I E S Z C Z E N I E
1345   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1345   Informacja o wynikach naboru
1344   O B W I E S Z C Z E N I E
1344   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1343   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1343   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1342   O B W I E S Z C Z E N I E
1342   Projekt uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko Pomorskiego
1342   O B W I E S Z C Z E N I E
1342   O B W I E S Z C Z E N I E
1340   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1338   O B W I E S Z C Z E N I E
1336   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1336   O B W I E S Z C Z E N I E
1336   O B W I E S Z C Z E N I E
1334   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1334   INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNI臉CIU KONKURSU NA KANDYDATA NA
1333   O B W I E S Z C Z E N I E
1333   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1332   O B W I E S Z C Z E N I E
1332   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1332   O B W I E S Z C Z E N I E
1331   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1330  
1330   O B W I E S Z C Z E N I E
1330   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1329   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1328   Obwieszczenie Burmistrza Miasat i Gminy
1328   O B W I E S Z C Z E N I E
1327   Piotrk贸w Kujawski: Dow贸z dzieci do szk贸艂 na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1324   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1324   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1323   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1322   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1321   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1320   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1319   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1319   O B W I E S Z C Z E N I E
1318   O B W I E S Z C Z E N I E
1318   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy lokalizacji inwestycji
1317   O B W I E S Z C Z E N I E
1316   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1316   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1316   Informacja o za艂o偶eniu
1314   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1313   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1312   Miejska Komisja Wyborcza w Piotrkowie Kujawskim
1312   Informacja
1311   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1311   Sk艂ad Klubu
1309   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1309   O B W I E S Z C Z E N I E
1309   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1309   O B W I E S Z C Z E N I E
1309   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Po艂ajewo 2010-2017
1309   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
1308   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1308   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1307   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1307   O B W I E S Z C Z E N I E
1307  
1305   PROTOK脫艁 z XIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1305   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1304   Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
1304   Informacja o zako艅czeniu naboru na rachmistrz贸w spisowych
1303   O B W I E S Z C Z E N I E
1303   OBWIESZCZENIE
1302   So艂ectwo Gradowo
1301   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1300   PROTOK脫艁 z XIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1300   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1300   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1300   WNIOSEK
1300   Sprawozdanie z realizacji Programu Wsp贸艂pracy z Organizacjami Pozarz膮dowymi
1297   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1297   OBWIESZCZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
1297   O B W I E S Z C Z E N I E
1296   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1295   WNIOSEK
1295   PROTOK脫艁 Nr 24/09 z XXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1295   Regulamin klubu
1294   O B W I E S Z C Z E N I E
1294   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2010
1293   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1293   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1293   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1293   O B W I E S Z C Z E N I E
1292   WNIOSEK
1292   OG艁OSZENIE
1292   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1290   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1289   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1288   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1288   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1288   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1287   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1287   Jan Braer
1287   Rejestracja zgon贸w
1286   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1286   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1286   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1284   O B W I E S Z C Z E N I E
1284   PROTOK脫艁 Nr 38/10 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1284   O B W I E S Z C Z E N I E
1283   INFORMACJA
1281   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1280   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1279   O B W I E S Z C Z E N I E
1278   Anna Kaleta Chmielewska
1277   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1276   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1276   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1276   O B W I E S Z C Z E N I E
1276   O B W I E S Z C Z E N I E
1275   Uchwa艂a Nr 10/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1274   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1274   So艂ectwo Malina
1273   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1273   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1273   Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
1273   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
1271   WYKAZ
1271   O G 艁 O S Z E N I E
1271   PROTOK脫艁 z III Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1270   5. Sprawozdania Bud偶etowe za 2012 rok
1269   INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej
1268   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1268   O G 艁 O S Z E N I E
1267   O B W I E S Z C Z E N I E
1265   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1265   O B W I E S Z C Z E N I E
1265   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1264   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1264   PROTOK脫艁 Nr 28/09 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1264   O B W I E S Z C Z E N I E
1263   PROTOK脫艁 Nr 31/10 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1263   O B W I E S Z C Z E N I E
1262   PROTOK脫艁 Nr 23/08 z XXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1262   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1261   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1260   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1260   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 rodzinnych
1260   PROTOK脫艁 Nr 30/09 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1260   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1260   O B W I E S Z C Z E N I E
1260   O B W I E S Z C Z E N I E
1259   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1259   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1258   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1258   O B W I E S Z C Z E N I E
1257   OG艁OSZENIE
1256   Komunikat
1255   PROTOK脫艁 Nr 33/10 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1255   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1255   So艂ectwo Jerzyce
1254   O B W I E S Z C Z E N I E
1254   KONKURS NA STANOWISKO G艁脫WNEGO KSI臉GOWEGO
1253   OBWIESZCZENIE
1252   O B W I E S Z C Z E N I E
1251   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1251   O B W I E S Z C Z E N I E
1251   O B W I E S Z C Z E N I E
1250   PROTOK脫艁 z XVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1250   Informacja
1248   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1248   Rejestracja urodze艅
1248   O B W I E S Z C Z E N I E
1247   So艂ectwo Bycz
1246   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1246   PROTOK脫艁 Nr 29/09 z XXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1246   So艂ectwo D臋bo艂臋ka
1245   O G 艁 O S Z E N I E
1244   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1243   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1243   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1243   O B W I E S Z C Z E N I E
1243   OG艁OSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA NABORU KANDYDAT脫W NA 艁AWNIK脫W NA KADENCJ臉 2012-2015
1243   INFORMACJA O KANDYDATACH NA STANOWISKO
1241   O艢WIADCZENIE
1241   O B W I E S Z C Z E N I E
1240   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1240   UCHWA艁A NR ....................
1239   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1239   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych przez Miejsko -
1238   PROTOK脫艁 z XVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1238   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1238   O B W I E S Z C Z E N I E
1238   Terminy dy偶ur贸w Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1238   O B W I E S Z C Z E N I E
1237   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1237   O B W I E S Z C Z E N I E
1236   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1235   Uchwa艂a Nr 278/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
1235   O B W I E S Z C Z E N I E
1235   O B W I E S Z C Z E N I E
1234   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1234   PROTOK脫艁 Nr 27/09 z XXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1234   O B W I E S Z C Z E N I E
1233   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1233   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
1233   O B W I E S Z C Z E N I E
1233   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub cywilny
1233   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
1233   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1232   Uchwa艂a Nr 13/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1231   ZAWIADOMIENIE
1231   Uchwa艂a Nr 320/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1230   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1230   INFORMACJA
1229   O B W I E S Z C Z E N I E
1228   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1228   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1228   Uchwa艂a Nr 277/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
1228   3. Krzysztof Miros艂aw 呕ak
1227   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1227   ZAPRASZAM na XIX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1226   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1225   PROTOK脫艁 Nr 25/09 z XXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1225   O B W I E S Z C Z E N I E
1224   Informacja
1223   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1223   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1223   Uchwa艂a Nr 319/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1223   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub konkordatowy
1221   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1221   08. ZARZ膭DZENIE NR 8/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1221   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
1220   Uchwa艂a Nr 28/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
1220   O B W I E S Z C Z E N I E
1219   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1219   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1218   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1217   O B W I E S Z C Z E N I E
1217   Bud偶et na rok 2012
1217   O B W I E S Z C Z E N I E
1216   O B W I E S Z C Z E N I E
1216   O B W I E S Z C Z E N I E
1213   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
1213   Uchwa艂a Nr 29/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
1213   ZAPRASZAM na X Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
1213   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1212   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
1212   O B W I E S Z C Z E N I E
1212   O B W I E S Z C Z E N I E
1212   O B W I E S Z C Z E N I E
1211   PROTOK脫艁 Nr 39/10 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1211   2. Jaros艂aw Waszak
1210   PROTOK脫艁 Nr 26/09 z XXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1210   O nas
1209   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
1209   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1208   05. ZARZ膭DZENIE NR 5/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1208   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
1207   O B W I E S Z C Z E N I E
1206   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1206   WYKAZ
1206   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1205   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1204   O B W I E S Z C Z E N I E
1203   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1203   PROTOK脫艁 Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1203   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
1202   2. Arleta Krystyna Petek
1201   O B W I E S Z C Z E N I E
1201   O B W I E S Z C Z E N I E
1200   O B W I E S Z C Z E N I E
1200   O B W I E S Z C Z E N I E
1200   O B W I E S Z C Z E N I E
1199   O nas
1198   PROTOK脫艁 Nr 22/09 z XXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1198   O B W I E S Z C Z E N I E
1196   OG艁OSZENIE o przetargu ustnym ograniczonym
1196   09. ZARZ膭DZENIE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1196   O B W I E S Z C Z E N I E
1195   OG艁OSZENIE
1195   Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego
1194   PROTOK脫艁 Nr 32/10 z XXXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1193   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
1192   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1192   INFORMACJA o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych
1191   O B W I E S Z C Z E N I E
1189   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1189   ZAPRASZAM na IX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
1187   Uchwa艂a Nr 15/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1187   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1187   So艂ectwo Rudzk Ma艂y
1187   O B W I E S Z C Z E N I E
1186   04. ZARZ膭DZENIE NR 4/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1186   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1185   Uchwa艂a Nr 11/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1184   PROTOK脫艁 z VI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1183   O B W I E S Z C Z E N I E
1182   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1182   O B W I E S Z C Z E N I E
1181   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
1181   O B W I E S Z C Z E N I E
1181   O B W I E S Z C Z E N I E
1181   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1180   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1179   O B W I E S Z C Z E N I E
1178   PROTOK脫艁 Nr 36/10 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1177   O B W I E S Z C Z E N I E
1176   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1174   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1174   O B W I E S Z C Z E N I E
1173   PROTOK脫艁 Nr 37/10 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1173   Tomasz Paradzi艅ski
1173   O B W I E S Z C Z E N I E
1173   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI dnia 20 maja 2013 r.
1172   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1172   O B W I E S Z C Z E N I E
1172   3. Jolanta Zalesi艅ska
1171   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1170   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1169   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1169   Informacja
1166   ZAPRASZAM na XII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1165   Odtworzenie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
1164   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1163   06. ZARZ膭DZENIE NR 6/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1163   O B W I E S Z C Z E N I E
1160   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
1160   O B W I E S Z C Z E N I E
1160   O B W I E S Z C Z E N I E
1159   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1159   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1159   WZ脫R WNIOSKU
1159   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1159   O B W I E S Z C Z E N I E
1159   ZAPRASZAM na XVII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
1158   PROTOK脫艁 Nr 35/10 z XXXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1157   Uchwa艂膮 Nr 20/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 listopada 2010 r.
1157   Wniosek o wydanie za艣wiadczenia o przeznaczeniu dzia艂ki
1157   ZESTAWIENIE FAKTUR
1156   O B W I E S Z C Z E N I E
1155   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1154   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1153   Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksi膮g) aktu stanu cywilnego sporz膮dzonego za granic膮
1153   O B W I E S Z C Z E N I E
1152   Wyci膮g z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010 r.
1152   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1152   O B W I E S Z C Z E N I E
1152   O B W I E S Z C Z E N I E
1151   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1151   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1151   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1150   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
1150   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1149   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1149   PROTOK脫艁 z I Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1149   O B W I E S Z C Z E N I E
1149   Uchwa艂a Nr 318/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1149   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1148   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1148   O B W I E S Z C Z E N I E
1147   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1147   O B W I E S Z C Z E N I E
1147   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1142   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1142   PROTOK脫艁 z IX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1141   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1141   O B W I E S Z C Z E N I E
1140   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1139   Skr贸cenie terminu do zawarcia ma艂偶e艅stwa
1138   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1138   07. ZARZ膭DZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1137   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1136   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1135   Wydawanie odpis贸w z ksi膮g stanu cywilnego
1134   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1133   01. ZARZ膭DZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1133   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1132   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋
1131   Wniosek o stypendium
1131   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1130   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1130   O B W I E S Z C Z E N I E
1129   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1129   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1128   UCHWA艁A NR ....................
1127   O B W I E S Z C Z E N I E
1127   Krystian Betli艅ski
1126   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1126   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1125   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
1125   Irena Magdalena Sobczak Ward臋cka
1124   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1123   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1123   O B W I E S Z C Z E N I E
1123   Informacja
1122   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1121   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
1118   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1118   ZAPRASZAM na XVI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
1117   O B W I E S Z C Z E N I E
1115   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1115   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1114   Wniosek
1114   O B W I E S Z C Z E N I E
1113   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1113   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1113   O B W I E S Z C Z E N I E
1111   O B W I E S Z C Z E N I E
1110   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1109   INFORMACJA
1109   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1109   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1108   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1107   O B W I E S Z C Z E N I E
1106   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
1105   Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
1104   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1104   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1102   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1102   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1101   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1101   Sesja nadzwyczajna Nr XV 19.09.2012 r.
1099   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1099   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1099   Informacja
1098   Uchwa艂a Nr 13/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r
1097   Wykaz za艂acznikow do warunkow zabudowy
1097   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA
1096   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1095   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1094   03. ZARZ膭DZENIE NR 3/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1094   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1094   PROTOK脫艁 z V Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1094   Jan Lech Bladowski
1092   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1092   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1092   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
1091   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1091   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1091   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1091   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1089   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1088   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1088   ZG艁OSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w
1087   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1087   O B W I E S Z C Z E N I E
1086   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1086   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1085   O B W I E S Z C Z E N I E
1084   OG艁OSZENIE
1084   Komunikat w sprawie konsultacji projektu
1084   2. Sprawozdania Bud偶etowe za 2010 rok
1083   Wniosek
1082   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1082   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1081   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1080   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
1079   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1079   Wr臋czenie medali za d艂ugoletnie po偶ycie ma艂偶e艅skie
1079   Tomasz Jaro艅ski
1078   ZAPRASZAM na XI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1077   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1075   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1074   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIO
1074   Wniosek o wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej
1074   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1074   Mariusz Wojciechowski
1073   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1072   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1072   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1072   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1071   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1071   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1071   O B W I E S Z C Z E N I E
1070   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1069   ZAPROSZENIE
1068   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1068   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1066   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1064   WNIOSEK
1064   PROTOK脫艁 z XI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1064   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
1064   Uchwa艂a Nr 11/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
1064   ZAPRASZAM na XXII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1063   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1063   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
1062  
1061   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1060   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1060   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1060   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1060   ZAPRASZAM na XIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
1059   Marzena Maria Czajkowska
1058   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego
1058   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1058   Informacja
1057   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1057   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1057   O艢WIADCZENIE
1057   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1057   Uchwa艂a Nr 102/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1056   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1056   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1055   PROTOK脫艁 z II Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1055   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1055   Uzupe艂nienie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
1055   O B W I E S Z C Z E N I E
1054   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1054   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
1054   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1054   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1053   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1051   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1050   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1050   O B W I E S Z C Z E N I E
1049   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1048   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1048   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1048   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
1048   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1048   3. Sprawozdania Bud偶etowe za 2011 rok
1046   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1045   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1045   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
1045   RAPORT Z KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
1043   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
1042   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1042   PROTOK脫艁 z VII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1042   O艢WIADCZENIE - WPIS DO REJESTRU
1041   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1041   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1041   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1039   Og艂oszenie Komisji Rekrutacyjnej
1039   Uchwa艂a Nr X/41/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
1038   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1037   PROTOK脫艁 z IV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1036   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1036   O B W I E S Z C Z E N I E
1035   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1035   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1035   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1035   O B W I E S Z C Z E N I E
1034   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1034   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1034   Bud偶et na rok 2013
1033   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1032   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1032   O B W I E S Z C Z E N I E
1031   PROTOK脫艁 z XV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1031   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1030   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
1030   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1029   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1029   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci
1028   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1027   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1027   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS NA STANOWISKO
1027   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1026   Sprostowanie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
1025   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1025   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1025   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1025   O B W I E S Z C Z E N I E
1024   PROTOK脫艁 z X Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1024   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1023   ZA艢WIADCZENIE lekarskie/ wystawione przez po艂o偶n膮 potwierdzaj膮ce pozostawienie kobiety pod opiek膮 me
1023   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza pisemny przetarg
1023   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1023   Dane teleadresowe
1022   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1021   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1021   O B W I E S Z C Z E N I E
1019   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1019   PROTOK脫艁 z XX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1019   UCHWA艁A NR XIII/92/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
1018   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1018   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1018   ZAPRASZAM na XX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1018   Arkadiusz Krzysztof W艂odarski
1014   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1014   030. ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1013   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1013   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1011   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1010   ZAPRASZAM na XXI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1009   Krzysztof Miros艂aw 呕ak
1008   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1008   241. Zarz膮dzenie Nr 64/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 grudnia 2010 r.
1007   Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
1006   PROTOK脫艁 z XII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1006   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1005   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1004   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1004   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych w krajowym transporcie drogowym
1004   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
1003   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1003   O B W I E S Z C Z E N I E
1002   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1002   Uchwa艂a NR XXII/151/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
1001   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1001   Plan lekcji - Gimnazjum 2014.02.17
1000   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1000   Uchwa艂a Nr 6/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
1000   ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
999   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
998   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
997   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
997   S艂awomir Kawczy艅ski
996   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
995   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
995   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych
995   Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
994   Wniosek - uprawa maku, konopii
994   Wniosek o ustalenie numeru porz膮dkowego
994   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
994   1. Sprawozdania Bud偶etowe za 2009 rok
993   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
993   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
992   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
992   O B W I E S Z C Z E N I E
992   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
992   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
992   001. ZARZ膭DZENIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
991   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
991   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
991   Piotr Dziubich
990   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
990   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
990   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
988   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
987   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
987   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
987   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
985   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
985   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
985   O B W I E S Z C Z E N I E
985   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
985   Arkadiusz Szczurowski
982   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
981   003. ZARZ膭DZENIE NR 3/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
980   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
980   ZAPRASZAM Na XXVIII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
980   O B W I E S Z C Z E N I E
980   O B W I E S Z C Z E N I E
979   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
979   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
978   Informacja o odwo艂aniu XVIII Sesji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
977   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
976   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
976   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
975   Uchwa艂a NR XXIII/155/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
975   026. ZARZ膭DZENIE NR 29/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
974   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
974   Zezwolenie na wyprzeda偶 posiadanych, zinwentaryzowanych zapas贸w napoj贸w alkoholowych
973   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
973   098. Zarz膮dzenie Nr 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
973   204. Zarz膮dzenie Nr 27/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 11 czerwca 2010 r.
973   O B W I E S Z C Z E N I E
972   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
972   ZAPRASZAM na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
971   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
970   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
969   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
969   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
969   Uchwa艂a Nr XV/82/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
968   Uchwa艂a Nr III/10/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
968   188. Zarz膮dzenie Nr 11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
967   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
967   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
967   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
966   PROCEDURY BUDOWLANE:
965   Uchwa艂a Nr VI/40/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
964   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
964   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
963   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
963   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
963   O B W I E S Z C Z E N I E
962   So艂ectwo Stawiska
961   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
961   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
961   O艣wiadczenie o terminie i okresie, na jaki zosta艂 udzielony urlop wychowawczy,
961   4. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy
960   Og艂oszenie z dnia 21.01.2009 r.
959   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
959   O B W I E S Z C Z E N I E
959   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
958   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
957   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
957   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
956   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
956   187. Zarz膮dzenie Nr 10/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 kwietnia 2010 r.
956   O B W I E S Z C Z E N I E
955   UCHWA艁A NR IX/66/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
955   Zg艂oszenie szkody 艂owieckiej
954   025. ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
953   Informacja o wynikach naboru
953   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
952   ZAPRASZAM Na XXX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
951   O G 艁 O S Z E N I E
951   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
951   Uchwa艂a Nr XXI/147/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
949   O B W I E S Z C Z E N I E
949   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
948   UCHWA艁A NR XVIII/125/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
948   Gra偶yna Maria Rybicka
947   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
947   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
947   UCHWA艁A NR IX/67/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
946   O艣wiadczenie o zg艂oszeniu do ubezpiecze艅 spo艂ecznych
944   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
944   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
944   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
944   Uchwa艂a Nr XXXIX/210/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
943   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
943   Uchwa艂a NR XXIII/154/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
943   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
942   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie podl. opodatkowaniu podatkiem doch. od os贸b fizycznych
942   Uchwa艂a Nr XXVII/142/09 z 8 wrze艣nia 2009 r.
942   089. ZARZ膭DZENIE NR 29/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
941   O艣wiadczenie potwierdzaj膮ce tymczasowe zameldowanie ucznia
941   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
941   Zezwolenie na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych podczas organizacji przyj臋膰
941   Uchwa艂a NR XXIII/156/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
941   Uchwa艂a Nr XXI/150/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
941   Uchwa艂a Nr XXX/170/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
940   Uchwa艂a Nr III/12/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
940   Uchwa艂a Nr XXI/117/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
940   Uchwa艂a Nr XXVIII/151/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
939   Dyrektor Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim og艂asza konkurs
939   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
939   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
939   Uchwa艂a Nr XXXVIII/206/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
939   ZAPRASZAM Na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
938   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
938   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
938   Uchwa艂a Nr XXXIX/217/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
938   Jerzy Iglewski
937   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
937   UCHWA艁A NR XII/86/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
937   Uchwa艂a Nr XI/59/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
937   014. ZARZ膭DZENIE NR 17 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
935   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
934   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
934   Uchwa艂a Nr VIII/35/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
934   Uchwa艂a Nr XXX/172/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
933   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny rozliczaj膮cego si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku doch
933   Wniosek o udzielenie zezwolenia
933   Uchwa艂a Nr X/50/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
933   O B W I E S Z C Z E N I E
932   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
932   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
930   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
930   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
930   UCHWA艁A NR X/81/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
930   177. Zarz膮dzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
929   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
928   Uchwa艂a Nr 14/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r.
928   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
928   Uchwa艂a Nr XXVI/138/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
927   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OGLASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWSKO URZ膭DNICZE W URZ膭DZIE MI
927   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
927   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
927   Uchwa艂a NR XXII/153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
927   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
927   Uchwa艂a NR XXVII/173/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
926   053. ZARZ膭DZENIE NR 57/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
926   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
925   UCHWA艁A NR IX/62/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
925   Uchwa艂a Nr XVIII/86/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
925   Uchwa艂a Nr XXXIX/213/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
925   063. Zarz膮dzenie Nr 5/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 lutego 2008 r
924   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
924   Uchwa艂a Nr XXVIII/144/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
924   024. ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
924   180. Zarz膮dzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 lutego 2010 r.
924   031. ZARZ膭DZENIE NR 34/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
924   O B W I E S Z C Z E N I E
923   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
922   Uchwa艂a NR XXIII/158/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
922   UCHWA艁A NR XIV/98/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
922   INFORMACJA o wyborach pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego
921   UCHWA艁A NR XVII/112/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
921   UCHWA艁A NR X/80/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
921   Uchwa艂a Nr X/48/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
921   037. ZARZ膭DZENIE NR 40/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
921   092. ZARZ膭DZENIE NR 32/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
920   O艣wiadczenie o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
920   037. ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
920   004. ZARZ膭DZENIE NR 4/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
919   UCHWA艁A NR X/76/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
918   Uchwa艂a Nr XXI/149/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
918   Uchwa艂a Nr XXV/135/09 z dnia 29 maja 2009 r.
918   202. Zarz膮dzenie Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
918   O B W I E S Z C Z E N I E
917   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie niepodlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
917   UCHWA艁A NR IX/68/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
917   Uchwa艂a Nr XXI/115/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
917   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
916   Uchwa艂a Nr X/51/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
916   Uchwa艂a Nr XV/79/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
916   Uchwa艂a Nr XXXV/194/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
915   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
915   Uchwa艂a Nr VI/42/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
915   036. ZARZ膭DZENIE NR 39/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
914   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
913   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
913   Uchwa艂a Nr X/44/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
913   065. Zarz膮dzenie Nr 7/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
912   Uchwa艂a Nr 1/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2013 r
912   UCHWA艁A NR XIX/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
912   Uchwa艂a Nr IV/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
911   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
911   UCHWA艁A NR XVII/123/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
911   UCHWA艁A NR VIII/55/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
911   Uchwa艂a Nr XIII/65/08 z dnia 5 marca 2008 roku
911   Uchwa艂a Nr XVIII/90/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
911   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
910   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
910   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
910   Uchwa艂a Nr XVI/84/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
910   Grzegorz Wo藕niak
909   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
909   Uchwa艂a Nr XXX/166/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
908   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y poza miejscem zamieszkania
908   UCHWA艁A NR XVII/116/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
908   Uchwa艂a Nr XV/77/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
908   Uchwa艂a Nr XXX/165/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
908   047. ZARZ膭DZENIE NR 50/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
907   Uchwa艂a Nr XXXII/177/10 z dnia 16 marca 2010 r.
907   043. ZARZ膭DZENIE NR 46/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
906   UCHWA艁A NR XVIII/126/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
906   Uchwa艂a Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
906   Uchwa艂a Nr XXII/119/09 z dnia 18 marca 2009 r.
906   Uchwa艂a Nr XXII/124/09 z dnia 18 marca 2009 r.
906   Uchwa艂a Nr XXXVII/199/10z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
905   Uchwa艂a Nr XXI/113/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
905   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
905   099. ZARZ膭DZENIE NR 39/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
905   ZAPRASZAM Na XXVII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
905   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
904   UCHWA艁A NR VIII/58/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
904   Uchwa艂a Nr XXXIX/214/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
904   159. Zarz膮dzenie Nr 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 lipca 2009 r.
904   090. ZARZ膭DZENIE NR 30/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
904   O B W I E S Z C Z E N I E
903   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
903   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
903   UCHWA艁A NR XVI/110/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
903   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
902   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
902   Uchwa艂a Nr VI/45/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
902   084. ZARZ膭DZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
901   Uchwa艂a Nr X/47/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
901   Uchwa艂a Nr XXVI/139/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
901   Uchwa艂a Nr XXXIX/220/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
901   206. Zarz膮dzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 czerwca 2010 r.
901   Uchwa艂a NR XXIV/164/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
901   035. ZARZ膭DZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
901   049. ZARZ膭DZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
901   069. ZARZ膭DZENIE NR 9/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
900   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
900   060. ZARZ膭DZENIE NR 64/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
899   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
899   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
899   Uchwa艂a Nr XXIX/155/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
899   082. Zarz膮dzenie Nr 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
899   Uchwa艂a NR XXIV/160/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
899   059. ZARZ膭DZENIE NR 63/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
899   Halina Wawrzyniak
898   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
898   Uchwa艂a Nr XIX/98/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
898   Uchwa艂a Nr XXXV/192/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
898   127. Zarz膮dzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
897   Uchwa艂a Nr V/34/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
896   UCHWA艁A NR X/78/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
896   022. ZARZ膭DZENIE NR 25/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
896   O B W I E S Z C Z E N I E
895   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
895   Uchwa艂a Nr V/32/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
895   Uchwa艂a Nr XIII/63/08 z dnia 5 marca 2008 roku
895   Uchwa艂a Nr XXV/133/09 z dnia 29 maja 2009 r.
895   Uchwa艂a Nr XXXVIII/207/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
895   Uchwa艂a NR XXIV/159/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
895   032. ZARZ膭DZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
894   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
894   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
894   Uchwa艂a Nr VI/39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
894   Uchwa艂a Nr XIX/96/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
894   Uchwa艂a Nr XXI/111/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
894   Uchwa艂a Nr XXI/112/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
894   Uchwa艂a Nr XXI/116/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
894   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
893   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
893   Uchwa艂a Nr VII/52/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
893   029. ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
893   035. ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
893   058. ZARZ膭DZENIE NR 62/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
893   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
892   UCHWA艁A NR XVII/119/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
892   UCHWA艁A NR IX/61/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
892   005. ZARZ膭DZENIE NR 5/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
892   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
891   UCHWA艁A NR XIV/96/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
891   Uchwa艂a Nr IV/16/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
891   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
891   099. Zarz膮dzenie Nr 40/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
891   063. ZARZ膭DZENIE NR 3/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
891   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
890   Uchwa艂a Nr V/28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
889   UCHWA艁A NR XVIII/127/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
889   Uchwa艂a Nr VI/22/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
889   Uchwa艂a Nr XIX/92/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
889   Uchwa艂a Nr XXIX/152/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
889   085. Zarz膮dzenie Nr 27/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
889   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
888   UCHWA艁A NR X/79/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
888   UCHWA艁A NR IX/63/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
888   015. ZARZ膭DZENIE NR 18 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
888   062. ZARZ膭DZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
888   Bud偶et na rok 2014
887   Uchwa艂a Nr VI/46/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
887   067. Zarz膮dzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
887   173. Zarz膮dzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
887   Uchwa艂a NR XXIX/193/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
886   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
886   Uchwa艂a Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
886   Uchwa艂a Nr III/11/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
886   Uchwa艂a Nr XXIII/127/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
886   Uchwa艂a Nr XXIX/160/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
886   Uchwa艂a Nr XXXIII/182/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
885   Uchwa艂a Nr VIII/34/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
885   Uchwa艂a Nr XIII/67/08 z dnia 5 marca 2008 roku
885   Uchwa艂a NR XXIV/161/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
885   076. ZARZ膭DZENIE NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
885   OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO
884   UCHWA艁A NR XIII/90/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
884   Uchwa艂a Nr XXII/121/09 z dnia 18 marca 2009 r.
884   Uchwa艂a Nr XXXIV/186/10 z dnia 25 maja 2010 r.
884   O B W I E S Z C Z E N I E
883   UCHWA艁A NR XVIII/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
883   Uchwa艂a Nr VI/26/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
882   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y wy偶szej
882   UCHWA艁A NR XVII/122/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
882   Uchwa艂aNR VII/50/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
882   Uchwa艂a Nr V/29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
882   Uchwa艂a Nr XXXVIII/203/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
882   Uchwa艂a Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
882   Jednostki podleg艂e
881   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
881   UCHWA艁A NR XVII/118/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
881   UCHWA艁A NR XIV/93/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
881   Uchwa艂a Nr V/21/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
881   Uchwa艂a Nr XXXVI/197/10 z dnia 19 serpnia 2010 r.
881   Uchwa艂a Nr XXXVIII/202/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
881   199. Zarz膮dzenie Nr 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
881   O B W I E S Z C Z E N I E
880   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
880   Uchwa艂a NR XXII/152/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
880   UCHWA艁A NR XVI/108/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
880   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 aja 2012 r.
880   Uchwa艂a Nr III/16/10z dnia 27 grudnia 2010 r.
880   Uchwa艂a Nr II/8/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
880   052. ZARZ膭DZENIE NR 56/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
880   Uchwa艂a Nr 9/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
880   ZAPRASZAM na XXXI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
879   O艣wiadczenie czlonka rodziny o wielko艣ci gospodarstwa rolnego wyra偶onej w hektarach
879   UCHWA艁A NR IX/69/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
879   UCHWA艁A NR VIII/56/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
879   Uchwa艂a Nr XXXV/195/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
879   033. ZARZ膭DZENIE NR 36/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
879   038. ZARZ膭DZENIE NR 41/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
879   Wykaz cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych z podzia艂em na funkcje
879   ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
879   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
878   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
878   Uchwa艂a Nr XXIV/130/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
878   Uchwa艂a Nr XXIV/132/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
878   Uchwa艂a Nr XXVIII/147/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
878   081. ZARZ膭DZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
878   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
877   203. Zarz膮dzenie Nr 26/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 07 czerwca 2010 r.
877   064. ZARZ膭DZENIE NR 4/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
876   Uchwa艂a Nr XX/142/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
876   UCHWA艁A NR XVI/109/2012 z dnia 28 wrzesnia 2012 r.
876   Uchwa艂a Nr XV/78/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
876   Uchwa艂a Nr XIX/105/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
876   Uchwa艂a Nr XXIX/159/09 z dnia 17 listopada 2009 r.
876   Uchwa艂a Nr XXXII/174/10 z dnia 26 marca 2010 r.
876   Uchwa艂a Nr XXXIII/185/10 z dnia 25 maja 2010 r.
876   Uchwa艂a Nr XXXIV/189/10 z dnia 25 maja 2010 r.
876   074. ZARZ膭DZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
875   Uchwa艂a Nr XXI/108/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
875   Uchwa艂a Nr XXVI/140/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
875   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
874   Uchwa艂a NR XXIII/157/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
874   UCHWA艁A NR XIII/88/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
874   UCHWA艁A NR IX/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
874   013. ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
874   008. ZARZ膭DZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
873   UCHWA艁A NR VII/49/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
873   Uchwa艂a Nr X/55/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
873   020. ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
873   066. Zarz膮dzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
873   Uchwa艂a NR XXIV/162/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
873   095. ZARZ膭DZENIE NR 35/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
873   101. ZARZ膭DZENIE NR 41/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
872   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
872   UCHWA艁A NR VIII/59/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2012 r.
872   Uchwa艂a Nr VI/44/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
872   018. ZARZ膭DZENIE NR 21/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
871   UCHWA艁A NR XVII/124/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
871   Uchwa艂a Nr X/42/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
871   Uchwa艂a Nr XXII/125/09 z dnia 18 marca 2009 r.
871   Uchwa艂a Nr XXVIII/149/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
871   Uchwa艂a NR XXIV/165/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
871   055. ZARZ膭DZENIE NR 59/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
871   065. ZARZ膭DZENIE NR 5/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
871   075. ZARZ膭DZENIE NR 15/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
870   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
870   Uchwa艂a Nr XX/143/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
870   UCHWA艁A NR X/77/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
870   Uchwa艂a Nr XXXII/176/10 z dnia 26 marca 2010 r.
870   Uchwa艂a Nr XXXVIII/205/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
870   Uchwa艂a NR XXIV/163/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
870   198. ZARZ膭DZENIE NR 8/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
869   UCHWA艁A NR XVII/121/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
869   022. ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
868   UCHWA艁A NR XIX/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
868   UCHWA艁A NR XV/103/2012 z dia 19 wrze艣nia 2012 r.
868   Uchwa艂a Nr XVII/85/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
868   Uchwa艂a Nr XXXIV/188/10 z dnia 25 maja 2010 r.
868   045. Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
868   007. ZARZ膭DZENIE NR 7/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
868   042. ZARZ膭DZENIE NR 45/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
867   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
867   Uchwa艂a Nr XXII/126/09 z dnia 18 marca 2009 r.
867   Uchwa艂a Nr XXXIX/211/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
867   014. ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
867   077. ZARZ膭DZENIE NR 17/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
866   UCHWA艁A NR XI/84/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
866   UCHWA艁A NR IX/72/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
866   Uchwa艂a Nr VI/24/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
866   Uchwa艂a Nr XIII/64/08 z dnia 5 marca 2008 roku
866   058. Zarz膮dzenie Nr 60/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 grudnia 2007 r
865   Uchwa艂a Nr VII/48/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
865   Uchwa艂a Nr V/17/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
865   Uchwa艂a Nr XVIII/88/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
865   Uchwa艂a Nr XXI/118/08 z dnia 18 marca 2009 r.
865   Uchwa艂a Nr XXIV/129/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
865   Uchwa艂a Nr XXX/167/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
865   Uchwa艂a Nr XXXII/178/10 z dnia 26 marca 2010 r.
865   029. ZARZ膭DZENIE NR 32/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
864   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
864   Uchwa艂a Nr XXI/145/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
864   UCHWA艁A NR XV/100/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
864   080. Zarz膮dzenie Nr 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 lipca 2008 r
864   030. ZARZ膭DZENIE NR 33/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
864   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
864   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
863   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
863   Uchwa艂a Nr XXXIII/184/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
863   017. ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
863   052. Zarz膮dzenie Nr 53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 listopada 2007 r.
863   OBWIESZCZENIE
862   Uchwa艂a Nr VI/25/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
862   Uchwa艂a Nr VIII/36/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
862   Uchwa艂a Nr XXIX/163/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
862   113. Zarz膮dzenie Nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
862   076. Zarz膮dzenie Nr 18/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 maja 2008 r
862   139. Zarz膮dzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
861   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
861   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
861   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
861   UCHWA艁A NR XX/139/2012 z dnia 22 stycznia 2013 r.
861   Uchwa艂a Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
861   112. Zarz膮dzenie Nr 54/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 29 grudnia 2008 r
861   061. Zarz膮dzenie Nr 3/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
861   079. Zarz膮dzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
861   244. Zarz膮dzenie Nr 67/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
860   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
860   UCHWA艁A NR XVII/114/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
860   Uchwa艂a Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
860   056. ZARZ膭DZENIE NR 60/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
859   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
859   Uchwa艂a Nr XXVIII/150/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
859   Uchwa艂a Nr XXIX/154/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
859   024. ZARZ膭DZENIE NR 27/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
858   UCHWA艁A NR IX/60/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
858   Uchwa艂a Nr XXXII/175/10 z dnia 26 marca 2010 r.
858   So艂ectwo Przed艂u偶
857   Uniewa偶nienie przetargu
857   205. Zarz膮dzenie Nr 28/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 czerwca 2010 r.
857   Uchwa艂a NR XXVI/169/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
857   108. ZARZ膭DZENIE NR 48/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
857   Uchwa艂a NR XXVII/178/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
857   Uchwa艂a NR XXVIII/185/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
856   UCHWA艁A NR X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
856   004. ZARZ膭DZENIE Nr 04/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
856   050. Zarz膮dzenie Nr 51/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
856   094. Zarz膮dzenie Nr 36A/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
856   067. ZARZ膭DZENIE NR 7/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
855   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na Remont dachu
855   UCHWA艁A NR XIX/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
855   Uchwa艂a Nr V/37/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
855   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
854   Uchwa艂a Nr XXIX/158/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
854   091. Zarz膮dzenie Nr 34/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
853   Uchwa艂a Nr XXI/146/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
853   UCHWA艁A NR XVII/117/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
853   UCHWA艁A NR XV/101/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
853   UCHWA艁A NR XIII/91/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
853   Uchwa艂a Nr XIV/72/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
853   116. Zarz膮dzenie Nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
853   236. Zarz膮dzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
853   6. Sprawozdania Bud偶etowe za 2013 rok
852   O艣wiadczenie o niekorzystaniu z ca艂odobowej opieki nad dzieckiem
852   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
852   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
852   UCHWA艁A NR IX/71/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
852   Uchwa艂a Nr X/46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
852   032. ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
852   160. Zarz膮dzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2009 r.
852   061. ZARZ膭DZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
852   144. ZARZ膭DZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
851   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
851   Przetarg nieograniczony na:
851   UCHWA艁A NR XVI/105/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
851   Uchwa艂a Nr IV/23/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
851   Uchwa艂a Nr VII/28/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
851   Uchwa艂a Nr XIX/99/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
851   Uchwa艂a Nr XXIX/157/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
851   031. ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
851   Uchwa艂a NR XXVII/177/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
851   Uchwa艂a Nr 7/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
851   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
850   UCHWA艁A NR XVI/111/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
850   Uchwa艂a Nr XVIII/91/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
850   Uchwa艂a Nr XIX/101/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
850   Uchwa艂a Nr XIX/107/08 z dnia 26 listopada 2008 r.
850   Uchwa艂a Nr XXXV/196/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
850   245. Zarz膮dzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
850   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
849   Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi
849   Uchwa艂a Nr V/35/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
849   Uchwa艂a Nr IV/11/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
849   Uchwa艂a Nr IV/13/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
849   Uchwa艂a Nr XXX/169/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
849   150. Zarz膮dzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
848   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
848   185. Zarz膮dzenie Nr 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2010 r.
848   Uchwa艂a Nr IV/21/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
848   Uchwa艂a Nr XXVI/137/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
848   Uchwa艂a Nr XXXIV/187/10 z 25 maja 2010 r.
848   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
847   Uchwa艂a Nr XV/80/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
847   Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
847   044. Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
847   116. ZARZ膭DZENIE NR 56/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
847   Andrzej Schmidt
846   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
846   Uchwa艂a Nr XX/141/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
846   Uchwa艂a Nr IV/24/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
846   012. ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
846   021. ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
846   041. ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
846   165. Zarz膮dzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
846   070. ZARZ膭DZENIE NR 10/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
846   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
846   Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finans贸w
845   Uchwa艂a Nr XXII/120/09 z dnia 18 marca 2009 r.
845   Uchwa艂a Nr XXV/134/09 z dnia 29 maja 2009 r.
845   046. Zarz膮dzenie Nr 47/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 pa藕dziernika 2007 r.
845   077. Zarz膮dzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 czerwca 2008 r
844   Uchwa艂a Nr XXXV/190/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
844   093. Zarz膮dzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 wrze艣nia 2008 r
844   196. Zarz膮dzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
844   198. Zarz膮dzenie Nr 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
844   103. ZARZ膭DZENIE NR 43/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
844   126. ZARZ膭DZENIE NR 66/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
844   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
844   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
843   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
843   Uchwa艂a Nr VIII/31/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
843   Uchwa艂a Nr X/45/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
843   Uchwa艂a Nr X/49/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
843   Uchwa艂a Nr XXXIII/183/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
843   001. ZARZ膭DZENIE Nr 01/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
843   145. Zarz膮dzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 czerwca 2009 r
843   211. Zarz膮dzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 9 lipca 2010 r.
843   039. ZARZ膭DZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
843   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
843   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
842   OG艁OSZENIE - WYB脫R OFERTY PRZETARGU
842   Uchwa艂a Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
842   Uchwa艂a nr IV/19/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
842   043. Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
841   Uchwa艂a Nr XXXVII/200/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
841   054. Zarz膮dzenie Nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2007 r.
841   083. Zarz膮dzenie Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 lipca 2008 r
841   Uchwa艂a NR XXVI/170/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
841   O B W I E S Z C Z E N I E
840   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
840   UCHWA艁A NR XV/102/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
840   Uchwa艂a Nr I/3/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
840   Uchwa艂a Nr VI/23/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
840   Uchwa艂a Nr XXVII/143/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
840   140. Zarz膮dzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
840   093. ZARZ膭DZENIE NR 33/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
840   Uchwa艂a NR XXVII/175/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
839   Uchwa艂a Nr XXX/164/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
839   183. Zarz膮dzenie Nr 6/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 marca 2010 r.
839   117. ZARZ膭DZENIE NR 57/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
839   O B W I E S Z C Z E N I E
838   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
838   UCHWA艁A NR XVIII/129/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
838   Uchwa艂a Nr V/30/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
838   Uchwa艂a Nr X/53/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
838   Uchwa艂a Nr XIII/68/08 z dnia 5 marca 2008 roku
838   Uchwa艂a Nr XXXIX/216/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
838   019. ZARZ膭DZENIE NR 22/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
838   078. ZARZ膭DZENIE NR 18/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
838   091. ZARZ膭DZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
838   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
838   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
838   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
838   Komisja Rewizyjna
837   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
837   Uchwa艂a Nr XXXVII/198/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
837   096. ZARZ膭DZENIE NR 36/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
837   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
837   Uchwa艂a Nr I/S/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2014 r
837   Komisja Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska
836   UCHWA艁A NR X/83/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
836   Uchwa艂a Nr V/33/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
836   Uchwa艂a Nr XXX/171/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
836   129. Zarz膮dzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
836   130. Zarz膮dzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2009 r
836   134. ZARZ膭DZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
836   145. ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
836   PROTOK脫艁 z XXX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
835   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
835   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
835   Uchwa艂a Nr IV/8/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
835   Uchwa艂a Nr VIII/29/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
835   009. ZARZ膭DZENIE Nr 09/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
835   Uchwa艂a Nr 8/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
834   Uchwa艂a Nr VI/38/2011z dia 22 czerwca 2011 r.
834   Uchwa艂a Nr III/15/10 dnia 27 grudnia 2010 r.
834   Uchwa艂a Nr XI/57/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
834   Uchwa艂a Nr XVIII/92/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
834   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
834   Uchwa艂a Nr XXXIX/212/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
834   051. Zarz膮dzenie Nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
834   051. ZARZ膭DZENIE NR 55/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
834   Uchwa艂a NR XXVII/171/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
834   Uchwa艂a NR XXX/196/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
833   Uchwa艂a Nr XIX/103/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
833   Uchwa艂a Nr XXI/114/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
833   Uchwa艂a Nr XXXIII/179/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
833   118. Zarz膮dzenie Nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 lutego 2009 r
833   221. Zarz膮dzenie Nr 44/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
833   085. ZARZ膭DZENIE NR 25/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
833   086. ZARZ膭DZENIE NR 26/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
833   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
832   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
832   UCHWA艁A NR XIX/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
832   UCHWA艁A NR XVII/115/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
832   Uchwa艂a Nr XXXIX/209/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
832   017. ZARZ膭DZENIE NR 20 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
832   094. ZARZ膭DZENIE NR 34/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
832   104. ZARZ膭DZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
832   Uchwa艂a NR XXVII/182/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
831   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na :
831   Uchwa艂a Nr IV/22/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
831   Uchwa艂a Nr XXII/122/09 z dnia 18 marca 2009 r.
831   049. Zarz膮dzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r.
831   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
831   Podzia艂 Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na okr臋gi wyborcze
830   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y
830   Uchwa艂a Nr XI/61/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
830   100. Zarz膮dzenie Nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 pa藕dziernika 2008 r
830   081. Zarz膮dzenie Nr 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
830   172. Zarz膮dzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
829   UCHWA艁A NR XVIII/130/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
829   Uchwa艂a Nr III/18/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
829   Uchwa艂a Nr IV/9/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
829   247. Zarz膮dzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
829   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
829   109. ZARZ膭DZENIE NR 49/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
829   115. ZARZ膭DZENIE NR 55/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
828   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
828   039. Zarz膮dzenie Nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2007 r.
828   215. Zarz膮dzenie Nr 38/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
828   132. ZARZ膭DZENIE NR 3/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
827   UCHWA艁A NR XIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
827   Uchwa艂a Nr XXX/168/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
827   Uchwa艂a Nr XXXV/191/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
827   086. Zarz膮dzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
827   O B W I E S Z C Z E N I E
826   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
826   Uchwa艂a Nr IV/12/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
826   Uchwa艂a Nr V/19/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
826   Uchwa艂a Nr XXXI/173/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
826   028. ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
826   142. Zarz膮dzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 maja 2009 r
826   143. Zarz膮dzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
826   170. Zarz膮dzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 wrze艣nia 2009 r
825   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 maja 2011 r.
825   UCHWA艁A NR VIII/57/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
825   Uchwa艂a Nr IV/20/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
825   Uchwa艂a Nr XII/62/08 z dnia 4 lutego 2008 r.
825   040. ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
825   227. Zarz膮dzenie Nr 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
825   020. ZARZ膭DZENIE NR 23/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
825   087. ZARZ膭DZENIE NR 27/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
824   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
824   Uchwa艂a Nr XIII/66/08 z dnia 5 marca 2008 roku
824   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
824   Uchwa艂a Nr XXXIX/218/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
824   228. Zarz膮dzenie Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 18 pa藕dziernika 2010 r.
824   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
824   110. ZARZ膭DZENIE NR 50/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
824   SK艁AD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
823   018. ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
823   161. Zarz膮dzenie Nr 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 sierpnia 2009 r.
823   105. ZARZ膭DZENIE NR 45/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
823   120. ZARZ膭DZENIE NR 60/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
823   133. ZARZ膭DZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
823   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
822   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
822   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
822   Uchwa艂a Nr VIII/33/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
822   007. ZARZ膭DZENIE Nr 07/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
822   084. Zarz膮dzenie Nr 26/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 lipca 2008 r
822   210. Zarz膮dzenie Nr 33/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 1 lipca 2010 r.
822   223. Zarz膮dzenie Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
822   009. ZARZ膭DZENIE NR 9/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
822   048. ZARZ膭DZENIE NR 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
821   Uchwa艂a Nr IV/10/2007 z dnia 9 marca 2007 r.
821   072. Zarz膮dzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2008 r
821   153. Zarz膮dzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
821   248. Zarz膮dzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
820   UCHWA艁A NR XIX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
820   Uchwa艂a Nr XVIII/87/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
820   Uchwa艂a Nr XIX/97/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
820   Uchwa艂a Nr XXIII/128/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
820   111. Zarz膮dzenie Nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
820   164. Zarz膮dzenie Nr 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
820   050. ZARZ膭DZENIE NR 54/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
819   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
819   Uchwa艂a Nr XVI/83/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
819   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 8 wrze艣nia 2009 r.
819   002. ZARZ膭DZENIE NR 2/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
819   025. ZARZ膭DZENIE NR 28/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
819   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
819   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
818   Uchwa艂a Nr XXVI/136/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
818   Uchwa艂a Nr XXXVIII/208/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
818   011. ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
818   144. Zarz膮dzenie Nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
818   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
817   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
817   UCHWA艁A NR XIV/95/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
817   Uchwa艂a Nr X/54/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
817   148. Zarz膮dzenie Nr 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
817   054. ZARZ膭DZENIE NR 58/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
817   154. ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
816   008. ZARZ膭DZENIE Nr 08/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
816   075. Zarz膮dzenie Nr 17/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 maja 2008 r
816   225. Zarz膮dzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
816   011. ZARZ膭DZENIE NR 14 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
816   Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu
816   UCHWA艁A NR I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
816   UCHWA艁A NR I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
815   UCHWA艁A NR XVI/106/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
815   Uchwa艂a Nr VIII/54/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
815   108. Zarz膮dzenie Nr 50/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
815   214. Zarz膮dzenie Nr 37/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
815   021. ZARZ膭DZENIE NR 24/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
815   044. ZARZ膭DZENIE NR 47/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
815   Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r.
814   Uchwa艂a Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
814   Uchwa艂a Nr IV/15/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
814   Uchwa艂a Nr XXVIII/146/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
814   121. Zarz膮dzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2009 r
814   055. Zarz膮dzenie Nr 56/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 listopada 2007 r.
814   066. ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
814   080. ZARZ膭DZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
814   K O M U N I K A T
813   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
813   UCHWA艁A NR XVII/113 /2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
813   Uchwa艂a Nr III/17/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
813   101. Zarz膮dzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
813   102. Zarz膮dzenie Nr 43/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
813   Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych na terenie
812   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
812   083. ZARZ膭DZENIE NR 23/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
812   Uchwa艂a NR XXVIII/184/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
812   O B W I E S Z C Z E N I E
811   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
811   Uchwa艂a Nr VIII/39/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
811   119. Zarz膮dzenie Nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 13 lutego 2009 r
811   240. Zarz膮dzenie Nr 63/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 24 listopada 2010 r.
811   088. ZARZ膭DZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
810   069. Zarz膮dzenie Nr 11/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
809   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
809   Uchwa艂a Nr V/31/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
809   104. Zarz膮dzenie Nr 45/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 listopada 2008 r
809   122. Zarz膮dzenie Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 marca 2009 r
809   088. Zarz膮dzenie Nr 30/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 sierpnia 2008 r
809   178. Zarz膮dzenie Nr 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 06 stycznia 2010 r.
809   ZAPRASZAM na XXXII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
808   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
808   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
808   Uchwa艂a Nr XXXIII/180/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
808   070. Zarz膮dzenie Nr 12/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
808   158. Zarz膮dzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
808   079. ZARZ膭DZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
808   143. ZARZ膭DZENIE NR 14/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
807   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
807   232. Zarz膮dzenie Nr 55/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
807   Uchwa艂a Nr XXI/144/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
807   Uchwa艂a Nr XIV/76/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
807   132. Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
807   Uchwa艂a NR XXVIII/187/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
807   130. ZARZ膭DZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
806   Uchwa艂a Nr V/20/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
806   Uchwa艂a Nr XXI/110/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
806   089. Zarz膮dzenie Nr 32/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
806   226. Zarz膮dzenie Nr 49/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 pa藕dziernika 2010 r.
806   230. Zarz膮dzenie Nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 25 pa藕dziernika 2010 r.
806   006. ZARZ膭DZENIE NR 6/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
805   Uchwa艂a Nr VII/51/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
805   Uchwa艂a Nr XIII/71/08 z dnia 5 marca 2008 roku
805   110. Zarz膮dzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
805   176. Zarz膮dzenie Nr 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
805   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
804   114. Zarz膮dzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
804   Uchwa艂a NR XXV/168/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
804   Uchwa艂a NR XXVIII/186/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
803   Uchwa艂a Nr VIII/30/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
803   Uchwa艂a Nr XXIX/156/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
803   Uchwa艂a Nr XXXIX/215/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
803   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2009 r.
803   216. Zarz膮dzenie Nr 39/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 sierpnia 2010 r.
803   072. ZARZ膭DZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
803   Uchwa艂a NR XXVII/181/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
803   Uchwa艂a NR XXIX/189/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
802   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
802   UCHWA艁A NR XIV/94/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
802   UCHWA艁A NR IX/70/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
802   Uchwa艂a Nr XXXVIII/204/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
802   010. ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
802   191. Zarz膮dzenie Nr 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
801   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
801   Uchwa艂a Nr XIX/104/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
801   238. Zarz膮dzenie Nr 61/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 listopada2010 r.
801   023. ZARZ膭DZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
801   Uchwa艂a NR XXV/166/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
801   Uchwa艂a NR XXVII/180/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
801   136. ZARZ膭DZENIE NR 7/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
801   OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Radziejowie
800   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
800   UCHWA艁A NR X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
800   Uchwa艂a Nr X/40/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
800   Uchwa艂a Nr XIX/100/08 z dnia 21 grudnia 2008 r.
800   059. Zarz膮dzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 stycznia 2008 r
800   013. ZARZ膭DZENIE NR 16 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
800   098. ZARZ膭DZENIE NR 38/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
799   046. ZARZ膭DZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
798   UCHWA艁A NR XVIII/128/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
798   Uchwa艂a Nr X/43/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
798   012. ZARZ膭DZENIE NR 15 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
798   Uchwa艂a NR XXVIII/188/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
798   129. ZARZ膭DZENIE NR 69/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
798   141. ZARZ膭DZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
797   117. Zarz膮dzenie Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
797   057. Zarz膮dzenie Nr 59/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 grudnia 2007 r.
797   151. Zarz膮dzenie Nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
797   166. Zarz膮dzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2009 r
797   045. ZARZ膭DZENIE NR 48/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
797   Uchwa艂a NR XXVII/174/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
796   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI艁KU OPIEKU艃CZEGO
796   Uchwa艂a Nr XIX/106/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
796   003. ZARZ膭DZENIE Nr 03/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
796   124. Zarz膮dzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
796   O B W I E S Z C Z E N I E
795   UCHWA艁A NR XVII/120/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
795   Uchwa艂a Nr XVIII/89/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
795   Uchwa艂a Nr XXVIII/145/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
795   146. Zarz膮dzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 czerwca 2009 r
795   200. Zarz膮dzenie Nr 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
795   097. ZARZ膭DZENIE NR 37/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
795   Uchwa艂a NR XXVIII/183/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
794   UCHWA艁A NR XIX/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
794   042. Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
794   073. Zarz膮dzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2008 r
794   147. Zarz膮dzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 czerwca 2009 r
794   O B W I E S Z C Z E N I E
793   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
793   Uchwa艂a Nr XIV/75/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
793   120. Zarz膮dzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 3 marca 2009 r
793   179. Zarz膮dzenie Nr 2/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 stycznia 2010 r.
793   213. Zarz膮dzenie Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
793   146. ZARZ膭DZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
793   ZAPRASZAM na XXXIV Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
792   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne na stanowisko
792   UCHWA艁A NR XIV/97/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
792   Uchwa艂a Nr IV/27/2011 z dnia 28 arca 2011 r.
792   048. Zarz膮dzenie Nr 49/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r
792   073. ZARZ膭DZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
792   INFORMACJA
792   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
791   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
791   106. Zarz膮dzenie Nr 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 listopada 2008 r
791   171. Zarz膮dzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 listopada 2009 r
791   016. ZARZ膭DZENIE NR 19 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
791   114. ZARZ膭DZENIE NR 54/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
791   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
790   UCHWA艁A NR XVI/107/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
790   057. ZARZ膭DZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
789   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
789   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
789   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych
789   UCHWA艁A NR XVI/104/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
789   182. Zarz膮dzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 marca 2010 r.
789   Uchwa艂a NR XXVII/179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
789   135. ZARZ膭DZENIE NR 6/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
789   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
788   Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
788   Uchwa艂a Nr XXII/123/09 z dnia 18 marca 2009 r.
788   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.- Akty Prawne
787   UCHWA艁A NR IX/64/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
787   Uchwa艂a Nr VI/41/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
787   Uchwa艂a Nr IV/14/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
787   Uchwa艂a Nr XIV/74/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
787   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
787   O B W I E S Z C Z E N I E
787   O B W I E S Z C Z E N I E
786   Uchwa艂a Nr IV/25/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
786   Uchwa艂a Nr XIII/70/08 z dnia 5 marca 2008 roku
786   036. ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
786   189. Zarz膮dzenie Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
786   Uchwa艂a NR XXV/167/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
786   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
786   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
785   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
785   019. ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
785   034. ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
785   068. Zarz膮dzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 marca 2008 r
785   152. Zarz膮dzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
785   138. ZARZ膭DZENIE NR 9/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
784   UCHWA艁A NR XII/85/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
784   154. Zarz膮dzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 czerwca 2009 r
784   Uchwa艂a Nr 8/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
783   Uchwa艂a Nr VII/53/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
783   Uchwa艂a Nr XXXIII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
783   140. ZARZ膭DZENIE NR 11/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
783   ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
782   047. Zarz膮dzenie Nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 pa藕dziernika 2007 r.
782   222. Zarz膮dzenie Nr 45/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
782   010. ZARZ膭DZENIE NR 10 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
782   102. ZARZ膭DZENIE NR 42/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
782   Uchwa艂a NR XXIX/195/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
781   UCHWA艁A NR XV/99/2012z dnia 19.09.2012.r
781   Uchwa艂a Nr VII/47/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
781   Uchwa艂a Nr XIII/69/08 z dnia 5 marca 2008 roku
781   212. Zarz膮dzenie Nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
781   Uchwa艂a NR XXIX/191/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
781   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
781   So艂ectwo Palczewo
781   O B W I E S Z C Z E N I E
781   Katarzyna Ulewicz
780   Uchwa艂a Nr XXIX/161/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
780   125. Zarz膮dzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
779   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
779   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
779   056. Zarz膮dzenie Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 grudnia 2007 r.
779   095. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
779   192. Zarz膮dzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 maja 2010 r.
779   119. ZARZ膭DZENIE NR 59/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
779   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
778   147. ZARZ膭DZENIE NR 18/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
777   Uchwa艂a Nr XXXV/193/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
776   Zawiadomonie o wyborze oferty
776   Uchwa艂a Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
776   Uchwa艂a Nr V/18/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
776   Uchwa艂a Nr XXIX/162/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
776   060. Zarz膮dzenie Nr 2/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 stycznia 2008 r
776   220. Zarz膮dzenie Nr 43/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
775   Uchwa艂a Nr XIX/95/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
775   026. ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
775   027. ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
775   071. Zarz膮dzenie Nr 13/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2008 r
775   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
774   Wniosek o wydanie dowodu osobistego
774   162. Zarz膮dzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 wrze艣nia 2009 r.
774   103. Zarz膮dzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
774   184. Zarz膮dzenie Nr 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2010 r.
774   229. Zarz膮dzenie Nr 52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 pa藕dziernika 2010 r.
773   Uchwa艂a Nr VIII/32/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
773   068. ZARZ膭DZENIE NR 8/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
773   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
773   O B W I E S Z C Z E N I E
773   7. Sprawozdania Bud偶etowe za 2014 rok
772   Uchwa艂a Nr XXVIII/148/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
772   134. Zarz膮dzenie Nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
772   224. Zarz膮dzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
772   106. ZARZ膭DZENIE NR 46/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
772   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
772   UCHWA艁A NR I/9/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
771   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
771   064. Zarz膮dzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 lutego 2008 r
771   121. ZARZ膭DZENIE NR 61/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
771   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
770   Zawiadomienie o wyborze oferty
770   096. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
770   157. Zarz膮dzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
770   242. Zarz膮dzenie Nr 65/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
770   112. ZARZ膭DZENIE NR 52/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
770   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
770   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
769   Uchwa艂a Nr VI/43/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
769   107. Zarz膮dzenie Nr 49/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
769   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
769   128. ZARZ膭DZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
769   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
768   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
768   087. Zarz膮dzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 lipca 2008 r
768   137. ZARZ膭DZENIE NR 8/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
768   Uchwa艂a NR XXX/200/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
768   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
768   O B W I E S Z C Z E N I E
767   190. Zarz膮dzenie Nr 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
767   148. ZARZ膭DZENIE NR 19/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
766   181. Zarz膮dzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 lutego 2010 r.
766   209. Zarz膮dzenie Nr 32/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 czrewca 2010 r.
766   235. Zarz膮dzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
766   Uchwa艂a NR XXVII/172/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
765   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
765   023. ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
765   208. Zarz膮dzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 czrewca 2010 r.
764   Uchwa艂a Nr X/52/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
764   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
764   I N F O R M A C J A
763   135. Zarz膮dzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
763   Uchwa艂a NR XXX/202/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
763   ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
762   219. Zarz膮dzenie Nr 42/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
762   O B W I E S Z C Z E N I E
761   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
761   002. ZARZ膭DZENIE Nr 02/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
761   038. ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
761   139. ZARZ膭DZENIE NR 10/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
761   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
760   062. Zarz膮dzenie Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
760   115. Zarz膮dzenie Nr 57/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
760   159. ZARZ膭DZENIE NR 30/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
760   O B W I E S Z C Z E N I E
760   UCHWA艁A NR I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
760   200. ZARZ膭DZENIE NR 10/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
759   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
759   163. Zarz膮dzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
759   Uchwa艂a NR XXVII/176/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
759   O B W I E S Z C Z E N I E
759   UCHWA艁A NR IV/32/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
758   Uchwa艂a Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
758   005. ZARZ膭DZENIE Nr 05/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
758   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
757   Uchwa艂a Nr VII/27/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
757   090. Zarz膮dzenie Nr 33/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
757   141. Zarz膮dzenie Nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 maja 2009 r
757   O B W I E S Z C Z E N I E
757   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
756   193. Zarz膮dzenie Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 maja 2010 r.
756   237. Zarz膮dzenie Nr 60/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada2010 r.
756   Uchwa艂a NR XXIX/192/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
756   O B W I E S Z C Z E N I E
756   UCHWA艁A NR II/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
755   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
755   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
755   097. Zarz膮dzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
755   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
755   OBWIESZCZENIE
755   O B W I E S Z C Z E N I E
754   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
754   125. ZARZ膭DZENIE NR 65/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
753   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
753   006. ZARZ膭DZENIE Nr 06/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
753   015. ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
753   107. ZARZ膭DZENIE NR 47/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
753   Uchwa艂a NR XXX/199/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
752   111. ZARZ膭DZENIE NR 51/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
752   199. ZARZ膭DZENIE NR 9/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
752   Wykaz przekazywanych informacji przez urz臋dy
751   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
751   Uchwa艂a Nr XI/60/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
751   033. ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
751   231. Zarz膮dzenie Nr 54/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
751   O B W I E S Z C Z E N I E
750   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
750   105. Zarz膮dzenie Nr 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2008 r
750   113. ZARZ膭DZENIE NR 53/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
750   124. ZARZ膭DZENIE NR 64/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
750   Uchwa艂a Nr 9/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
749   126. Zarz膮dzenie Nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
749   100. ZARZ膭DZENIE NR 40/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
749   ZAPRASZAM na II sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim
748   186. Zarz膮dzenie Nr 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 kwietnia 2010 r.
748   234. Zarz膮dzenie Nr 57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
748   Zakup oleju nap臋dowego do autobus贸w szkolnych
748   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
748   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
747   233. Zarz膮dzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
747   175. Zarz膮dzenie Nr 63/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 grudnia 2009 r.
747   O B W I E S Z C Z E N I E
746   201. Zarz膮dzenie Nr 24/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
746   243. Zarz膮dzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
746   246. Zarz膮dzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 grudnia 2010 r.
746   Uchwa艂a NR XXIX/194/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
746   PROTOK脫艁 z I Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
746   UCHWA艁A NR III/21/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
745   Uchwa艂a Nr XXIX/153/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
745   074. Zarz膮dzenie Nr 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2008 r
745   082. ZARZ膭DZENIE NR 22/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
745   Uchwa艂a NR XXX/197/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
745   Uchwa艂a NR XXXI/208/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
745   Komisja Zdrowia i Porz膮dku Publicznego
744   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
744   149. ZARZ膭DZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
743   Uchwa艂a Nr XV/81/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
743   078. Zarz膮dzenie Nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
743   118. ZARZ膭DZENIE NR 58/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
743   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
743   O B W I E S Z C Z E N I E
742   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
742   155. Zarz膮dzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 lipca 2009 r
742   197. Zarz膮dzenie Nr 20/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
742   INFORMACJA
742   O B W I E S Z C Z E N I E
741   151. ZARZ膭DZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
741   152. ZARZ膭DZENIE NR 23/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
740   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
740   016. ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
740   169. Zarz膮dzenie Nr 57/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 pa藕dziernika 2009 r
740   122. ZARZ膭DZENIE NR 62/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
740   123. ZARZ膭DZENIE NR 63/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
740   UCHWA艁A NR II/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
740   216. ZARZ膭DZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
739   194. Zarz膮dzenie Nr 17/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
738   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
738   150. ZARZ膭DZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
737   Uchwa艂a Nr I/4/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
737   133. Zarz膮dzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
737   239. Zarz膮dzenie Nr 62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 listopada2010 r.
737   034. ZARZ膭DZENIE NR 37/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
736   Uchwa艂a Nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
736   Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
736   123. Zarz膮dzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 marca 2009 r
736   Uchwa艂a Nr 7/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
736   O B W I E S Z C Z E N I E
736   Zg艂oszenie kandydata na cz艂onka obwodowej komisji wyborczej
735   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
735   Uchwa艂a Nr XXI/148/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
735   053. Zarz膮dzenie Nr 54/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 listopada 2007 r.
735   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
734   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
734   Uchwa艂a NR XXIX/190/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
734   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
733   149. Zarz膮dzenie Nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
733   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
733   So艂ectwo Zborowiec
733   ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
732   040. ZARZ膭DZENIE NR 43/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
732   PROTOK脫艁 z II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
731   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
731   195. Zarz膮dzenie Nr 18/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
731   O B W I E S Z C Z E N I E
731   Fundusz Alimentacyjny
730   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
729   Uchwa艂a Nr VIII/37/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
729   138. Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
729   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
729   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
728   207. Zarz膮dzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 czerwca 2010 r.
728   157. ZARZ膭DZENIE NR 28/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
728   Kalendarz Wyborczy
727   O B W I E S Z C Z E N I E
726   136. Zarz膮dzenie Nr 23/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
726   071. ZARZ膭DZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
725   O B W I E S Z C Z E N I E
724   Uchwa艂a NR XXXI/207/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
724   UCHWA艁A NR XXXV/231/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
724   UCHWA艁A NR I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
724   O B W I E S Z C Z E N I E
721   OBWIESZCZENIE
721   170. ZARZ膭DZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
721   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
720   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
720   168. Zarz膮dzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 pa藕dziernika 2009
720   217. Zarz膮dzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 wrze艣nia 2010 r.
720   028. ZARZ膭DZENIE NR 31/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
719   190. ZARZ膭DZENIE NR 61/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
718   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
718   Uchwa艂a Nr XIV/73/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
718   Uchwa艂a Nr XXXIX/219/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
718   131. Zarz膮dzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 maja 2009 r
718   027. ZARZ膭DZENIE NR 30/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
718   Uchwa艂a NR XXX/201/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
717   Uchwa艂a Nr XI/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
717   O B W I E S Z C Z E N I E
716   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
716   O B W I E S Z C Z E N I E
716   Uchwa艂a Nr 2/D/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
715   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
715   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
714   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
714   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
714   I N F O R M A C J A
714   Uchwa艂a Nr 1/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
714   UCHWA艁A NR XXXV/230/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
714   227. ZARZ膭DZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
713   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
713   Bud偶et na rok 2015
712   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
712   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
712   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
711   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczoneo na:
711   Uchwa艂a NR XXXII/209/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
711   O B W I E S Z C Z E N I E
710   109. Zarz膮dzenie Nr 51/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
710   INFORMACJA ZARZ膭DU K脫艁KA ROLNICZEGO
710   PROTOK脫艁 z III Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
708   161. ZARZ膭DZENIE NR 32/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
708   TERMINY DY呕UR脫W
708   UCHWA艁A NR XXXV/240/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
708   225. ZARZ膭DZENIE NR 36/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
707   Informacje PKW dla wyborc贸w i kandydat贸w
706   137. Zarz膮dzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
706   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
706   UCHWA艁A NR I/7/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
705   156. Zarz膮dzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 lipca 2009 r.
705   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
705   OBWIESZCZENIE
705   O B W I E S Z C Z E N I E
705   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
704   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
704   Uchwa艂a NR XXX/198/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
704   194. ZARZ膭DZENIE NR 4/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
704   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
703   128. Zarz膮dzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
703   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
702   Uchwa艂a NR XXXII/218/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
702   PROTOK脫艁 z IV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
701   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
701   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
701   167. ZARZ膭DZENIE NR 38/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
701   UCHWA艁A NR II/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
701   INFORMACJA DOTYCZ膭CA PROGRAMU RZ膭DOWEGO RODZINA 500 PLUS
700   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
699   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza przetarg pisemny
699   UCHWA艁A NR II/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
699   UCHWA艁A NR III/30/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
698   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
698   UCHWA艁A NR III/20/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
697   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
697   OBWIESZCZENIE WOJEW脫DZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORUNIU
697   O B W I E S Z C Z E N I E
697   UCHWA艁A NR IV/43/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
697   PROTOK脫艁 z V Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
697   ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
696   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
696   UCHWA艁A NR XXXIII/221/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
696   O B W I E S Z C Z E N I E
696   O B W I E S Z C Z E N I E
696   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
695   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
695   155. ZARZ膭DZENIE NR 26/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
695   ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
694   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
693   Uchwa艂a Nr 14/WPF/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
692   ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH
692   167. Zarz膮dzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
692   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
692   ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
691   230. ZARZ膭DZENIE NR 41/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
690   041. ZARZ膭DZENIE NR 44/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
689   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
689   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
689   Uchwa艂a Nr 10/Dpr/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
689   Pa艅stwowa Komisja Wyborcza
688   Zawiadomienie
688   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
688   KOMUNIKAT
688   UCHWA艁A NR I/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r
688   O G 艁 O S Z E N I E
687   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
687   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
687   215. ZARZ膭DZENIE NR 26/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
686   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
686   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
686   Uchwa艂a NR XXXI/206/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
686   181. ZARZ膭DZENIE NR 52/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
685   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
685   218. Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
685   142. ZARZ膭DZENIE NR 13/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
685   153. ZARZ膭DZENIE NR 24/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
685   156. ZARZ膭DZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
685   Uchwa艂a NR XXXII/211/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
685   O B W I E S Z C Z E N I E
685   UCHWA艁A NR IV/35/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
684   Uchwa艂a Nr XI/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
684   UCHWA艁A NR XXXIV/227/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
684   208. ZARZ膭DZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
684   Katarzyna Anna Czaplewska
683   Uchwa艂a Nr 2/Kd//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
682   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
682   KOMUNIKAT
682   O B W I E S Z C Z E N I E
682   UCHWA艁A NR III/24/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
682   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
682   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
681   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
680   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
680   158. ZARZ膭DZENIE NR 29/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
680   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
680   PROTOK脫艁 z VII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
679   164. ZARZ膭DZENIE NR 35/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
679   O B W I E S Z C Z E N I E
679   UCHWA艁A NR III/23/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
679   O B W I E S Z C Z E N I E
678   OBWIESZCZENIE
678   Podzia艂 Gminy Piotrk贸w Kujawski na obwody g艂osowania
677   163. ZARZ膭DZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
677   O B W I E S Z C Z E N I E
677   189. ZARZ膭DZENIE NR 60/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
676   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
675   UCHWA艁A NR IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
674   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
674   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
674   UCHWA艁A NR II/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
673   Uchwa艂a NR XXXII/212/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
673   UCHWA艁A NR I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
672   ZAPRASZAM na III sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋 dnia
672   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
671   Komisja Statutowa
671   219. ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
670   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
669   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
669   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
669   ZAPRASZAM Na V sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
669   UCHWA艁A NR VIII/56/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
669   Rekrutacja do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych
668   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
668   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
668   UCHWA艁A NR XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
667   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
667   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
667   Uchwa艂a NR XXXII/219/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
667   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
666   Wniosek o wycink臋 drzew
666   Uchwa艂a NR XXXII/220/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
666   Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
665   Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
665   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
665   UCHWA艁A NR XXXV/232/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
665   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
664   Uchwa艂a Nr I/2/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
664   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
664   222. ZARZ膭DZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
663   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
663   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
663   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
663   160. ZARZ膭DZENIE NR 31/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
663   Uchwa艂a Nr 14/P/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
663   UCHWA艁A NR IV/42/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
662   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
662   Zawiadomienie o wyborz臋 oferty w przetargu nieograniczonym na:
661   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
661   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
661   O B W I E S Z C Z E N I E
661   UCHWA艁A NR IV/31/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
660   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
660   244. ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
660   OBWIESZCZENIE
659   UCHWA艁A NR III/28/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
659   ZAPRASZAM Na IV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji,
658   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
658   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
658   Zmiana dotycz膮ca rejestracji dzia艂alno艣ci gospodarczej
658   178. ZARZ膭DZENIE NR 49/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
657   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
657   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
657   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
656   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
656   UCHWA艁A NR XXXIV/224/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
656   O B W I E S Z C Z E N I E
656   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
655   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
655   201. ZARZ膭DZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
654   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
654   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
654   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
654   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
654   UCHWA艁A NR XXXV/229/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
654   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
654   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
654   217. ZARZ膭DZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
654   O B W I E S Z C Z E N I E
653   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
653   ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
653   177. ZARZ膭DZENIE NR 48/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
653   UCHWA艁A NR VIII/57/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
652   176. ZARZ膭DZENIE NR 47/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
652   UCHWA艁A NR I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
652   Bogumi艂a Paw艂owska
652   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
651   211. ZARZ膭DZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
650   O G 艁 O S Z E N I E
650   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
650   214. ZARZ膭DZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
649   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
649   UCHWA艁A NR III/25/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
649   ZAPRASZAM Na X sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
649   UCHWA艁A NR X/60/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
649   UCHWA艁A NR XI/81/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
648   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
648   168. ZARZ膭DZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
648   UCHWA艁A NR XXXIV/225/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
648   O B W I E S Z C Z E N I E
647   OBWIESZCZENIE
647   192. ZARZ膭DZENIE NR 2/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
647   UCHWA艁A NR VI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
646   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
646   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
646   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
646   Uchwa艂a NR XXXII/215/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
646   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
646   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
646   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
646   UCHWA艁A NR II/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
645   UCHWA艁A NR III/29/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
645   O B W I E S Z C Z E N I E
644   172. ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
644   197. ZARZ膭DZENIE NR 7/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
644   UCHWA艁A NR IV/37/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
644   O B W I E S Z C Z E N I E
643   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
642   191. ZARZ膭DZENIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
642   Protok贸艂 z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych na temat projektu
642   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
641   180. ZARZ膭DZENIE NR 51/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
641   UCHWA艁A NR X/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
640   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
640   Uchwa艂a NR XXXII/214/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
640   O B W I E S Z C Z E N I E
640   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
640   UCHWA艁A NR III/26/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
639   O G 艁 O S Z E N I E
639   Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych
639   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
639   UCHWA艁A NR II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
638   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
638   Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 25 listopada 2014 r.
638   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
637   Uchwa艂a NR XXXII/217/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
637   213. ZARZ膭DZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
636   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
636   204. ZARZ膭DZENIE NR 14/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
636   UCHWA艁A NR V/47/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
636   UCHWA艁A NR X/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
635   Zg艂oszenie
635   162. ZARZ膭DZENIE NR 33/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
635   195. ZARZ膭DZENIE NR 5/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
635   O B W I E S Z C Z E N I E
634   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
634   O B W I E S Z C Z E N I E
634   UCHWA艁A NR IV/38/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
634   UCHWA艁A NR IV/41/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
634   239. ZARZ膭DZENIE NR 50/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
633   196. ZARZ膭DZENIE NR 6/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
632   O G 艁 O S Z E N I E
632   UCHWA艁A NR XXXV/228/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
632   UCHWA艁A NR IV/33/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
632   UCHWA艁A NR XI/75/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
631   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
631   218. ZARZ膭DZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
631   Uchwa艂a Nr 4/S//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.08.04.2015 r
630   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
630   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
630   Uchwa艂a NR XXXII/213/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
630   Uchwa艂a Nr 2/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
630   O B W I E S Z C Z E N I E
630   ZAPRASZAM Na XI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
629   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
628   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza II przetarg pisemny
628   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
628   Uchwa艂a Nr 3/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
628   237. ZARZ膭DZENIE NR 48/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
627   187. ZARZ膭DZENIE NR 58/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
626   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
626   O B W I E S Z C Z E N I E
626   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
625   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
625   UCHWA艁A NR I/5/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
625   UCHWA艁A NR V/46/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
624   209. ZARZ膭DZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
624   UCHWA艁A NR VII/53/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
623   Uchwa艂a NR XXXII/216/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
623   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
622   223. ZARZ膭DZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
622   UCHWA艁A NR III/22/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
622   226. ZARZ膭DZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
622   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
622   PROTOK脫艁 z XI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
621   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
621   UCHWA艁A NR IV/36/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
621   UCHWA艁A NR IV/39/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
621   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
621   PROTOK脫艁 z VI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
620   UCHWA艁A NR IV/34/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
620   234. ZARZ膭DZENIE NR 45/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   Zawiadomienie o wyborze w przetargu nieograniczonym na:
619   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
619   O B W I E S Z C Z E N I E
619   Obwieszczenie Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
619   UCHWA艁A NR XI/77/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
618   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
618   Zawiadomienie o wyborze oferty w prztargu nieograniczonym na:
618   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
618   UCHWA艁A NR XI/80/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
618   PROTOK脫艁 z X Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
618  
617   165. ZARZ膭DZENIE NR 36/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
616   ZARZ膭DZENIE NR 40/2014
616   UCHWA艁A NR VI/48/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
615   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
615   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
614   175. ZARZ膭DZENIE NR 46/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
614   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
614   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
613   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
613   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
613   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
613   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
612   229. ZARZ膭DZENIE NR 40/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
612   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
612   O B W I E S Z C Z E N I E
611   O B W I E S Z C Z E N I E
610   Uchwa艂a NR XXXII/210/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
610   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
610   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
609   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
609   UCHWA艁A NR XXXV/234/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
608   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
608   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
608   UCHWA艁A NR VI/50/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
607   220. ZARZ膭DZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
607   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2017
606   171. ZARZ膭DZENIE NR 42/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
606   UCHWA艁A NR XXXIV/226/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
606   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
606   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
605   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
605   166. ZARZ膭DZENIE NR 37/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
604   231. ZARZ膭DZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
604   Uchwa艂a Nr 15/P/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
603   Informacja dla wyborc贸w niepe艂nosprawnych
602   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
602   186. ZARZ膭DZENIE NR 57/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
602   251. ZARZ膭DZENIE NR 62/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
601   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
601   228. ZARZ膭DZENIE NR 39/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
601   OBWIESZCZENIE
601   UCHWA艁A NR X/64/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
600   Wniosek o:
600   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
599   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
598   UCHWA艁A NR XXXV/238/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
598   203. ZARZ膭DZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
597   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
597   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
597   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
595   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
595   188. ZARZ膭DZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
594   Zg艂oszenie
594   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
594   UCHWA艁A NR XXXV/236/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
593   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
593   169. ZARZ膭DZENIE NR 40/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
593   UCHWA艁A NR XXXIV/223/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
593   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
592   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
592   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
592   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
592   182. ZARZ膭DZENIE NR 53/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
592   UCHWA艁A NR XXXV/233/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
592   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
592   O B W I E S Z C Z E N I E
591   173. ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
591   184. ZARZ膭DZENIE NR 55/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
591   UCHWA艁A NR X/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
590   UCHWA艁A NR XXXIII/222/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
590   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
590   UCHWA艁A NR XII/85/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
589   ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
589   UCHWA艁A NR VII/55/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
588   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przteargu nieograniczonym na:
588   206. ZARZ膭DZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
588   240. ZARZ膭DZENIE NR 51/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
588   O B W I E S Z C Z E N I E
588   ZAPRASZAM Na XII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
587   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSZCZEG脫LNYCH CZ臉艢CI ZAM脫WIENIA
587   207. ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
587   210. ZARZ膭DZENIE NR 20/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
587   UCHWA艁A NR X/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
587   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
586   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
586   202. ZARZ膭DZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
586   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
586   246. ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
586   O B W I E S Z C Z E N I E
585   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
585   174. ZARZ膭DZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
585   247. ZARZ膭DZENIE NR 58/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
584   212. ZARZ膭DZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
584   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
583   PROTOK脫艁 z IX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
582   UCHWA艁A NR VI/49/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
581   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
580   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
580   UCHWA艁A NR XXXV/239/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
580   O B W I E S Z C Z E N I E
579   Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczeg贸lnych cz臋艣ci zam贸wienia
579   266. ZARZ膭DZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
579   Renata Wo藕niak
578   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
578   UCHWA艁A NR XI/72/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
577   221. ZARZ膭DZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
576   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
576   241. ZARZ膭DZENIE NR 52/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
575   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
575   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
575   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
575   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
575   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie
574   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
574   185. ZARZ膭DZENIE NR 56/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
574   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
573   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
573   224. ZARZ膭DZENIE NR 35/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
573   UCHWA艁A NR VII/54/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
573   UCHWA艁A NR XI/83/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
571   Zawaidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
571   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
571   193. ZARZ膭DZENIE NR 3/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
571   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
570   UCHWA艁A NR XI/73/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
570   UCHWA艁A NR XI/74/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
570   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
569   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
569   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
569   O B W I E S Z C Z E N I E
569   UCHWA艁A NR X/61/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
569   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
568   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
568   269. ZARZ膭DZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
567   235. ZARZ膭DZENIE NR 46/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
566   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
566   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
566   243. ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
566   O B W I E S Z C Z E N I E
566   UCHWA艁A NR XI/78/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
566   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
565   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
565   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
565   242. ZARZ膭DZENIE NR 53/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
564   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
564   UCHWA艁A NR XXXV/235/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
564   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
564   Miros艂aw J贸zef Skonieczny
563   261. ZARZ膭DZENIE NR 72/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
562   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
562   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
561   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
561   183. ZARZ膭DZENIE NR 54/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
561   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
559   UCHWA艁A NR X/70/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
558   UCHWA艁A NR III/27/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
558   UCHWA艁A NR XII/84/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
558   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
556   8. Sprawozdania Bud偶etowe za 2015 rok
555   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
555   O B W I E S Z C Z E N I E
554   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
554   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA na:
554   258. ZARZ膭DZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
553   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
553   236. ZARZ膭DZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
553   UCHWA艁A NR VIII/58/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
553   259. ZARZ膭DZENIE NR 70/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
553   Uchwa艂a Nr 15/WPF/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
553   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
553   UCHWA艁A NR XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
552   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
552   179. ZARZ膭DZENIE NR 50/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
552   INFORMACJA
552   UCHWA艁A NR XII/87/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
551   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
551   233. ZARZ膭DZENIE NR 44/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
551   238. ZARZ膭DZENIE NR 49/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
551   UCHWA艁A NR VI/51/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
551   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
550   250. ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
549   232. ZARZ膭DZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
549   255. ZARZ膭DZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
548   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
546   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
546   205. ZARZ膭DZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
545   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
545   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
544   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
544   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
544   273. ZARZ膭DZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
541   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
541   UCHWA艁A NR IX/59/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
540   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
540   249. ZARZ膭DZENIE NR 60/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
540   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
539   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
539   292. ZARZ膭DZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
537   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
537   245. ZARZ膭DZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
537   302. ZARZ膭DZENIE NR 26/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
535   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
535   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
535   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
534   UCHWA艁A NR X/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
533   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
532   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
532   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
532   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
532   263. ZARZ膭DZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
531   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
531   295. ZARZ膭DZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
531   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
530   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
530   248. ZARZ膭DZENIE NR 59/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
530   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
530   UCHWA艁A NR XIII/91/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
529   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
529   UCHWA艁A NR X/71/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
529   UCHWA艁A NR XIV/95/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
527   268. ZARZ膭DZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
527   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
527   UCHWA艁A NR XI/76/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
527   305. ZARZ膭DZENIE NR 29/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
527   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
526   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrrk贸w Kujawski
525   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
525   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
525   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
525   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
525   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
525   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
525   UCHWA艁A NR XI/82/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
524  
524   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
524   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
522   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
522   260. ZARZ膭DZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
522   UCHWA艁A NR XII/86/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
522   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
521   Zg艂oszenie pobytu czasowego
521   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY ROZLICZAJ膭CEGO SI臉 NA PODSTAWIE PRZEPIS脫W
521   O B W I E S Z C Z E N I E
520   ZA艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
519   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
519   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
519   O B W I E S Z C Z E N I E
518   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
518   O B W I E S Z C Z E N I E
518   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
516   UCHWA艁A NR XXXV/237/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
515   O B W I E S Z C Z E N I E
515   UCHWA艁A NR X/69/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
513   O B W I E S Z C Z E N I E
512   ZA艢WIADCZENIE/O艢WIADCZENIE*) O UCZ臉SZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKO艁Y
511   257. ZARZ膭DZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
509   262. ZARZ膭DZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
509   272. ZARZ膭DZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
509   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
508   264. ZARZ膭DZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
507   Uchwa艂a Nr 3/S/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.6.04.2016 r
506   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
506   1. ZARZ膭DZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
504   O艢WIADCZENIE O WIELKO艢CI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRA呕ONEJ
504   254. ZARZ膭DZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
504   275. ZARZ膭DZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
503   Interpretacja Indywidualna
502   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
502   UCHWA艁A NR XIV/96/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
502   O B W I E S Z C Z E N I E
502   Kadra
501   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
501   UCHWA艁A NR XII/89/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
501   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-07-27
501   Bud偶et na rok 2017
500   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
500   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
500   271. ZARZ膭DZENIE NR 82/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
500   O B W I E S Z C Z E N I E
500   297. ZARZ膭DZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
499   Bud偶et na rok 2016
499   O B W I E S Z C Z E N I E
498   ZAPRASZAM Na XV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
498   PROTOK脫艁 z XV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
497   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacj臋 zam贸wienia
496   Wniosek o wydanie interpretacji
494   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
494   278. ZARZ膭DZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
494   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
493   O B W I E S Z C Z E N I E
493   O B W I E S Z C Z E N I E
492   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
492   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
492   UCHWA艁A NR XV/102/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
491   280. ZARZ膭DZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
490   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
490   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
490   Uchwa艂a Nr 3/D/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
490   UCHWA艁A NR XV/97/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
490   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
489   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
489   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
488   284. ZARZ膭DZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
488   O B W I E S Z C Z E N I E
488   O B W I E S Z C Z E N I E
487   277. ZARZ膭DZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
487   O B W I E S Z C Z E N I E
487   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
486   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
485   270. ZARZ膭DZENIE NR 81/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
485   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
485   O B W I E S Z C Z E N I E
485   UCHWA艁A NR XIV/93/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
485   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-10-06
484   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
484   UCHWA艁A NR XII/88/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
484   PROTOK脫艁 z XII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
483   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
483   267. ZARZ膭DZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
483   O B W I E S Z C Z E N I E
482   O艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
480   Zawiadomienie o wyborze oferty
480   UCHWA艁A NR X/68/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
480   O B W I E S Z C Z E N I E
480   O B W I E S Z C Z E N I E
480   UCHWA艁A NR XV/104/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
480   324. ZARZ膭DZENIE NR 48/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
477   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
476   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
476   265. ZARZ膭DZENIE NR 76/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
476   O B W I E S Z C Z E N I E
476   O B W I E S Z C Z E N I E
475   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO 艢WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
475   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
475   O B W I E S Z C Z E N I E
474   283. ZARZ膭DZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
473   256. ZARZ膭DZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
473   281. ZARZ膭DZENIE NR 5/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
473   294. ZARZ膭DZENIE NR 18/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
473   307. ZARZ膭DZENIE NR 31/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
472   296. ZARZ膭DZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
472   303. ZARZ膭DZENIE NR 27/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
471   Zawiadomienie o udzieniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
471   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
471   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
471   UCHWA艁A NR XIV/92/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
471   O B W I E S Z C Z E N I E
471   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
468   287. ZARZ膭DZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
467   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
467   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
467   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
466   276. ZARZ膭DZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
466   290. ZARZ膭DZENIE NR 14/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
466   UCHWA艁A NR XIII/90/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
465   O B W I E S Z C Z E N I E
464   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
463   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY O DOCHODACH OSI膭GNI臉TYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ膭CYM OKRES 艢WI
463   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
463   339. ZARZ膭DZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
462   279. ZARZ膭DZENIE NR 3/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
462   Uchwa艂a Nr 4/D/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
461   3. ZARZ膭DZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
459   274. ZARZ膭DZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
459   288. ZARZ膭DZENIE NR 12/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
459   O B W I E S Z C Z E N I E
459   Dane teleadresowe
458   O B W I E S Z C Z E N I E
458   ZAPRASZAM Na XVIII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
457   289. ZARZ膭DZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
456   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
456   UCHWA艁A NR XVI/111/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
455   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
455   O B W I E S Z C Z E N I E
455   UCHWA艁A NR XV/100/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
454   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
453   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
453   285. ZARZ膭DZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
453   291. ZARZ膭DZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
453   308. ZARZ膭DZENIE NR 32/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
453   4. ZARZ膭DZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
452   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
452   341. ZARZ膭DZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
451   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
450   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
450   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
450   O B W I E S Z C Z E N I E
450   UCHWA艁A NR XV/98/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
450   UCHWA艁A NR XV/105/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
449   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
448   UCHWA艁A NR IX/72/2011
448   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
446   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
446   UCHWA艁A NR XVI/110/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
445   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
445   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
444   298. ZARZ膭DZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
444   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
443   293. ZARZ膭DZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
443   322. ZARZ膭DZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
443   O B W I E S Z C Z E N I E
442   300. ZARZ膭DZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
442   304. ZARZ膭DZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
442   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
442   Dane Teleadresowe
441   O B W I E S Z C Z E N I E
441   Dane teleadresowe
440   286. ZARZ膭DZENIE NR 10/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
440   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
439   O B W I E S Z C Z E N I E
439   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
438   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
438   314. ZARZ膭DZENIE NR 38/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
438   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
438   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
438  
437   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
436   ZAPRASZAM Na XXI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
434   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
434   319. ZARZ膭DZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
433   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
433   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
432   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
432   UCHWA艁A NR XV/103/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
431   Piotrk贸w Kujawski: ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH.
431   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
431   UCHWA艁A NR XV/101/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
431   UCHWA艁A NR XV/106/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
430   311. ZARZ膭DZENIE NR 35/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
429   299. ZARZ膭DZENIE NR 23/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
429   310. ZARZ膭DZENIE NR 34/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
429   ZAPRASZAM Na XVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
428   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
428   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
427   O B W I E S Z C Z E N I E
427   PROTOK脫艁 z XX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
426   343. ZARZ膭DZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
425   092. Zarz膮dzenie Nr 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 wrze艣nia 2008 r
425   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
425   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
425   309. ZARZ膭DZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
425   327. ZARZ膭DZENIE NR 51/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
425   ZAPRASZAM Na XVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
424   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
424   O B W I E S Z C Z E N I E
424   O B W I E S Z C Z E N I E
422   317. ZARZ膭DZENIE NR 41/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
422   351. ZARZ膭DZENIE NR 75/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
421   313. ZARZ膭DZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
421   Alicja - Sylwia W贸jcik
420   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
420   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
420   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
418   312. ZARZ膭DZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
418   2. ZARZ膭DZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
417   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
417   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
417   282. ZARZ膭DZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
417   O B W I E S Z C Z E N I E
417   O B W I E S Z C Z E N I E
417   5. ZARZ膭DZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
416   301. ZARZ膭DZENIE NR 25/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
416   O B W I E S Z C Z E N I E
414   Dane teleadresowe
413   UCHWA艁A NR XV/99/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
413   UCHWA艁A NR XV/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
413   323. ZARZ膭DZENIE NR 47/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
413   6. ZARZ膭DZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
413   O B W I E S Z C Z E N I E
412   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
412   349. ZARZ膭DZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
412   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
411   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
410   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
410   315. ZARZ膭DZENIE NR 39/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
409   ZAPRASZAM Na XIX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
408   337. ZARZ膭DZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
408   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
408   Obwieszczenie
407   318. ZARZ膭DZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
406   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
404   9. Sprawozdania Bud偶etowe za 2016 rok
404   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
403   Wykaz ulic
403   O B W I E S Z C Z E N I E
403   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
400   340. ZARZ膭DZENIE NR 64/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
399   316. ZARZ膭DZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
399   320. ZARZ膭DZENIE NR 44/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
399   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
398   352. ZARZ膭DZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
396   329. ZARZ膭DZENIE NR 53/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
396   347. ZARZ膭DZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
396   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.7.12.2016 r
395   Wniosek
395   Dane teleadresowe
395   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
394   O B W I E S Z C Z E N I E
394   O B W I E S Z C Z E N I E
394   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
393   321. ZARZ膭DZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
393   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
393   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
393   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
391   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
390   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
390   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
390   UCHWA艁A NR XVII/113/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
389   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
387   UCHWA艁A NR XV/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
387   Uchwa艂a Nr 9/WPF/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
387   8. ZARZ膭DZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
386   331. ZARZ膭DZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
386   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
385   127. ZARZ膭DZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
385   O B W I E S Z C Z E N I E
384   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
384   UCHWA艁A NR XV/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
384   326. ZARZ膭DZENIE NR 50/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
384   ZAPRASZAM Na XXII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
384   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
383   345. ZARZ膭DZENIE NR 69/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
383   348. ZARZ膭DZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
383   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
383   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
382   Uchwa艂a Nr 9/P/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
380   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
380   342. ZARZ膭DZENIE NR 66/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
380   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
379   325. ZARZ膭DZENIE NR 49/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
379   334. ZARZ膭DZENIE NR 58/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
379   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
378   O B W I E S Z C Z E N I E
377   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
377   328. ZARZ膭DZENIE NR 52/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
377   350. ZARZ膭DZENIE NR 74/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
377   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
377   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
376   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
376   353. ZARZ膭DZENIE NR 77/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
376   ZAPRASZAM Na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
375   333. ZARZ膭DZENIE NR 57/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
375   344. ZARZ膭DZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
374   O B W I E S Z C Z E N I E
373   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
373   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
373   O B W I E S Z C Z E N I E
372   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
372   330. ZARZ膭DZENIE NR 54/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
372   332. ZARZ膭DZENIE NR 56/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
372   UCHWA艁A NR XVII/112/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
371   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
367   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
366   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
365   7. ZARZ膭DZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
364   346. ZARZ膭DZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
364   O B W I E S Z C Z E N I E
364   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
362   Dane teleadresowe
361   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
361   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
361   Dane teleadresowe
361   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2018
360   338. ZARZ膭DZENIE NR 62/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
360   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
359   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
358   Obwieszczenie
356   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
355   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
355   Sprawozdania finansowe za 2016 r.
354   O B W I E S Z C Z E N I E
354   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
353   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
353   Obwieszczenie
352   355. ZARZ膭DZENIE NR 79/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
352   Dane teleadresowe
352   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
352   O B W I E S Z C Z E N I E
352   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
352   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
352   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
352   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
351   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
350   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
349   Obwieszczenie
348   335. ZARZ膭DZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
348   9. ZARZ膭DZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI9
348   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
348   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
348   Obwieszczenie
347   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
347   336. ZARZ膭DZENIE NR 60/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
344   SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
343   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
343   Uchwa艂a Nr 2/S/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2017 r.
341   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
340   354. ZARZ膭DZENIE NR 78/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
340   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
340   O B W I E S Z C Z E N I E
340   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
338   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
336   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
336   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
336   O B W I E S Z C Z E N I E
335   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
335   O B W I E S Z C Z E N I E
334   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
334   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
332   O B W I E S Z C Z E N I E
332   O B W I E S Z C Z E N I E
331   Dane teleadresowe
331   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
331   O B W I E S Z C Z E N I E
331   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
330   O B W I E S Z C Z E N I E
330   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
330   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
328   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
327   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
326   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
324   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
323   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
323   O B W I E S Z C Z E N I E
323   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
323   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
321   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
321   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
321   zg艂oszenie wycinki drzew
320   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
320   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
319   O B W I E S Z C Z E N I E
319   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
316   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
315   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
315   OBWIESZCZENIE
314   O B W I E S Z C Z E N I E
314   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
313   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
312   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
310   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
310   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
309   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
308   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
306   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
305   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
304   O B W I E S Z C Z E N I E
304   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
304   O B W I E S Z C Z E N I E
303   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
301   ZAWIADOMIENIE O UNIEWA呕NIENIU CZYNNO艢CI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 16.05.2017 R
299   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
298   Obwieszczenie
296   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
296   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
296   O B W I E S Z C Z E N I E
294   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
293   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
291   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
290   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
289   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
287   OBWIESZCZENIE
287   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
286   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
285   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
285   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
285   UCHWA艁A NR XXVII/174/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
283   UCHWA艁A NR XXVIII/188/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
282   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
282   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
282   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
281  
281   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
281   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
281   Kierownictwo Urz臋du Miasta i Gminy
280   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
280   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
279   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
277   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
277   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
277   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
277   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
276   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
276   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
276   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
276   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
275   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
274   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
273   O B W I E S Z C Z E N I E
273   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
273   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
273   O B W I E S Z C Z E N I E
273   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
273   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
273   Obwieszczenie
271   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
271   Obwieszczenie
270   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
270   98. ZARZ膭DZENIE NR 5/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
269   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
268   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
267   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
267   O B W I E S Z C Z E N I E
266   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
266   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
266   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
265   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
265   UCHWA艁A NR XXIV/160/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
264   80. ZARZ膭DZENIE NR 80/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
263   UCHWA艁A NR XXVII/182/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
262   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
262   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
262   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
262   ZAPRASZAM na XXVIII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
261   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
260   92. ZARZ膭DZENIE NR 92/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
260   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
259   O B W I E S Z C Z E N I E
259   UCHWA艁A NR XVIII/122/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
258   UCHWA艁A NR XXVII/178/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
257   UCHWA艁A NR XXIII/151/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
256   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
256   ZAPRASZAM na XXVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
256   UCHWA艁A NR XXIV/159/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
256   UCHWA艁A NR XIX/126/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
255   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
254   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
254   O B W I E S Z C Z E N I E
254   Obwieszczenie
253   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
253   81. ZARZ膭DZENIE NR 81/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
253   UCHWA艁A NR XXII/150/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
252   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
252   Komunikat w sprawie konsultacji
252   UCHWA艁A NR XVIII/123/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
252   104. ZARZ膭DZENIE NR 11/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
250   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
250   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
250   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
249   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
249   UCHWA艁A NR XVIII/117/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
249   UCHWA艁A NR XXVIII/183/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
248   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
248   UCHWA艁A NR XXIV/157/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
248   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
247   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
247   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
246   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
246   UCHWA艁A NR XVIII/121/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
244   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
244   77. ZARZ膭DZENIE NR 77/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
243   UCHWA艁A NR XVIII/125/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
243   UCHWA艁A NR XVIII/119/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
242   UCHWA艁A NR XXVII/175/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
242   96. ZARZ膭DZENIE NR 3/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
242   O B W I E S Z C Z E N I E
241   O B W I E S Z C Z E N I E
240   UCHWA艁A NR XXIV/156/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
240   UCHWA艁A NR XXIV/158/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
240   UCHWA艁A NR XXII/143/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
240   O B W I E S Z C Z E N I E
240   Informacje dotycz膮ce urz臋dnika wyborczego
239   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
239   90. ZARZ膭DZENIE NR 90/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
239   Obwieszczenie
237   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
237   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
237   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
237   79. ZARZ膭DZENIE NR 79/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
237   UCHWA艁A NR XIX/128/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
237   UCHWA艁A NR XVIII/120/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
235   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
234   O B W I E S Z C Z E N I E
234   UCHWA艁A NR XXIV/152/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
234   UCHWA艁A NR XIX/127/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
234   UCHWA艁A NR XVIII/115/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
234   82. ZARZ膭DZENIE NR 82/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
234   105. ZARZ膭DZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
232   UCHWA艁A NR XXII/142/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
232   UCHWA艁A NR XIX/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
232   UCHWA艁A NR XVIII/116/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
232   86. ZARZ膭DZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
231   O B W I E S Z C Z E N I E
231   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
230   78. ZARZ膭DZENIE NR 78/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
230   UCHWA艁A NR XXVI/168/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
230   UCHWA艁A NR XXII/140/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
230   84. ZARZ膭DZENIE NR 84/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
230   85. ZARZ膭DZENIE NR 85/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
230   89. ZARZ膭DZENIE NR 89/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
230   UCHWA艁A NR XXVIII/186/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
230   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
229   UCHWA艁A NR XXVII/173/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
229   UCHWA艁A NR XXVI/169/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
227   UCHWA艁A NR XXVII/176/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
227   UCHWA艁A NR XXIV/164/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
227   UCHWA艁A NR XXII/149/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
226   UCHWA艁A NR XXIV/155/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
226   UCHWA艁A NR XVIII/124/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
226   88. ZARZ膭DZENIE NR 88/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
225   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
225   UCHWA艁A NR XXII/148/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
225   87. ZARZ膭DZENIE NR 87/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
224   UCHWA艁A NR XXII/147/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
224   UCHWA艁A NR XXII/144/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
224   UCHWA艁A NR XXI/135/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
224   97. ZARZ膭DZENIE NR 4/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
224   O B W I E S Z C Z E N I E
223   UCHWA艁A NR XXV/166/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
223   UCHWA艁A NR XXIV/153/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
223   UCHWA艁A NR XXI/137/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
223   83. ZARZ膭DZENIE NR 83/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
223   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
222   UCHWA艁A NR XXVI/171/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
222   UCHWA艁A NR XXII/139/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
222   UCHWA艁A NR XXI/136/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
222   UCHWA艁A NR XVIII/114/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
221   UCHWA艁A NR XXIV/161/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
221   Obwieszczenie
220   UCHWA艁A NR XXVII/179/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
220   UCHWA艁A NR XVIII/118/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
219   UCHWA艁A NR XXV/165/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
219   UCHWA艁A NR XXIV/154/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
219   UCHWA艁A NR XXII/145/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
219   UCHWA艁A NR XIX/132/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
219   Obwieszczenie
218   UCHWA艁A NR XXI/138/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
218   UCHWA艁A NR XXVIII/184/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
218   106. ZARZ膭DZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
217   91. ZARZ膭DZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
217   93. ZARZ膭DZENIE NR 93/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
216   110. ZARZ膭DZENIE NR 17/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
215   UCHWA艁A NR XXVI/170/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
214   UCHWA艁A NR XIX/129/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
213   UCHWA艁A NR XXVII/180/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
212   UCHWA艁A NR XIX/133/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
212   108. ZARZ膭DZENIE NR 15/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
211   UCHWA艁A NR XXVI/167/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
211   UCHWA艁A NR XXII/146/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
211   107. ZARZ膭DZENIE NR 14/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
211   ZAPRASZAM na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
210   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
210   UCHWA艁A NR XXVII/181/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
209   Uchwa艂a Nr 3/WPF/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2017 roku.
209   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
209   102. ZARZ膭DZENIE NR 9/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
209   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
208   UCHWA艁A NR XXVII/177/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
208   99. ZARZ膭DZENIE NR 6/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
207   UCHWA艁A NR XXVIII/185/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
207   Uchwa艂a Nr 2/D/2018 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2018 roku
206   UCHWA艁A NR XXVII/172/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
206   Uchwa艂a Nr 3/Dpr/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r.
205   Obwieszczenie
205   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
204   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
204   100. ZARZ膭DZENIE NR 7/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
204   101. ZARZ膭DZENIE NR 8/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
204   103. ZARZ膭DZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
204   111. ZARZ膭DZENIE NR 18/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
204   INFORMACJA Urz臋du Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
203   UCHWA艁A NR XX/134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
203   Uchwa艂a Nr 3/P/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku.
202   UCHWA艁A NR XXIV/162/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
202   O B W I E S Z C Z E N I E
201   UCHWA艁A NR XXIV/163/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
200   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
200   113. ZARZ膭DZENIE NR 20/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
200   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
199   94. ZARZ膭DZENIE NR 1/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
198   UCHWA艁A NR XXII/141/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
198   109. ZARZ膭DZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
198   PROTOK脫艁 z XXX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
195   UCHWA艁A NR XXVIII/187/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
195   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R
195   Uchwa艂a Nr 8/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
193   Uchwa艂a Nr 2/Kd /2018 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2018 roku
192   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
191   UCHWA艁A NR XIX/130/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
191   Obwieszczenie
191   Ma艂gorzata El偶bieta Korytowska-Wajer
190   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
190   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
189   95. ZARZ膭DZENIE NR 2/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
189   119. ZARZ膭DZENIE NR 26/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
187   OBWIESZCZENIE
185   Obwieszczenie
183   Bud偶et na rok 2018
179   Obwieszczenie
179   OBWIESZCZENIE
179   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
178   Obwieszczenie
176   ZARZ膭DZENIE NR 69/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
175   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
175   112. ZARZ膭DZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
174   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
173   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
172   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
172   O B W I E S Z C Z E N I E
172   Obwieszczenie
171   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
171   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
171   O B W I E S Z C Z E N I E
171   Postanowienie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku
170   120. ZARZ膭DZENIE NR 27/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
170   Sprawozdania finansowe za 2017 r.
169   Uchwa艂a Nr 3/S/2018 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 roku.
168   Obwieszczenie
168   121. ZARZ膭DZENIE NR 28/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
168   TERMINY DY呕UR脫W MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
165   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
164   UCHWA艁A PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
164   O B W I E S Z C Z E N I E
163   133. ZARZ膭DZENIE NR 40/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
162   O B W I E S Z C Z E N I E
161   9. Sprawozdania Bud偶etowe za 2017 rok
161   O B W I E S Z C Z E N I E
161   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
160   INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
160   115. ZARZ膭DZENIE NR 22/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
160   UCHWA艁A NR XXX/199/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
160   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. Ochrony 艢rodowiska
159   123. ZARZ膭DZENIE NR 30/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
158   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
158   Miranda Ma艂kowska Nowacka
157   UCHWA艁A NR XXIX/189/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
154   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
154   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
153   124. ZARZ膭DZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
151   UCHWA艁A NR XXIX/193/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
150   UCHWA艁A PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r.
150   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
150   118. ZARZ膭DZENIE NR 25/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
149   Obwieszczenie
149   122. ZARZ膭DZENIE NR 29/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
149   126. ZARZ膭DZENIE NR 33/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
149   ZAPRASZAM Na XXXI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
148   125. ZARZ膭DZENIE NR 32/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
148   128. ZARZ膭DZENIE NR 35/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
148   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
146   UCHWA艁A NR XXIX/197/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
146   UCHWA艁A NR XXXI/213/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
145   UCHWA艁A NR XXXI/219/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
144   UCHWA艁A NR XXX/200/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
144   130. ZARZ膭DZENIE NR 37/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
143   127. ZARZ膭DZENIE NR 34/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
143   Zg艂oszenie kandydat贸w na cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wynik贸w g艂osowania
143   Postanowienie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku I z dnia 15 wrze艣nia 2018 r.
143   OBWIESZCZENIE
142   114. ZARZ膭DZENIE NR 21/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
142   UCHWA艁A NR XXXI/205/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
142   ZAPRASZAM Na XXXII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
142   142. ZARZ膭DZENIE NR 49/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
141   117. ZARZ膭DZENIE NR 24/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
141   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
141   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
141   Komunikat
140   UCHWA艁A NR XXXI/211/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
140   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
140   I Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
139   ZAPRASZAM na XXX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
139   UCHWA艁A NR XXXI/217/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
139   131. ZARZ膭DZENIE NR 38/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
139   149. ZARZ膭DZENIE NR 56/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
139   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
138   PETYCJA
138   O B W I E S Z C Z E N I E
138   Sk艂ad osobowy Rady Miejskiej VIII Kadencji
137   116. ZARZ膭DZENIE NR 23/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
137   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
137   Zg艂oszenie kandydat贸w na cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych
137   158. ZARZ膭DZENIE NR 65/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
136   UCHWA艁A NR XXIX/191/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
136   UCHWA艁A NR XXXI/202/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
135   UCHWA艁A NR XXIX/190/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
135   O B W I E S Z C Z E N I E
135   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
135   UCHWA艁A NR XXXI/206/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
135   129. ZARZ膭DZENIE NR 36/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
134   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
134   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
134   UCHWA艁A NR XXXII/225/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
133   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
132   Og艂oszenie / obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
132   146. ZARZ膭DZENIE NR 53/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
131   UCHWA艁A NR XXX/201/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
131   UCHWA艁A NR XXXI/209/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
131   UCHWA艁A NR XXXI/218/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
130   Komunikat Komisarzy Wyborczych
129   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
129   UCHWA艁A NR XXXI/216/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
129   132. ZARZ膭DZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
129   138. ZARZ膭DZENIE NR 45/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
129   150. ZARZ膭DZENIE NR 57/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
129   154. ZARZ膭DZENIE NR 61/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
129   POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku I z dnia 10 wrze艣nia 2018 r.
129   II Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
128   UCHWA艁A NR XXIX/198/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
128   UCHWA艁A NR XXXI/208/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
128   O B W I E S Z C Z E N I E
128   Informacja dotycz膮ca cen i stawek
128   139. ZARZ膭DZENIE NR 46/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
128   O B W I E S Z C Z E N I E
127   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
127   UCHWA艁A NR XXIX/194/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
127   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
127   UCHWA艁A NR XXXI/203/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
127   UCHWA艁A NR XXXI/215/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
127   137. ZARZ膭DZENIE NR 44/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
126   UCHWA艁A NR XXXI/212/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
125   144. ZARZ膭DZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
124   UCHWA艁A NR XXXI/204/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
124   Obwieszczenie
124   135. ZARZ膭DZENIE NR 42/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
124   147. ZARZ膭DZENIE NR 54/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
123   KOMUNIKAT w spr. zg艂aszania kandydat贸w do TKW
123   zg艂oszenie do komisji - TKW
122   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
122   Obwieszczenie
122   Obwieszczenie
122   O B W I E S Z C Z E N I E
121   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
121   UCHWA艁A NR XXIX/195/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
121   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
121   UCHWA艁A NR XXXI/210/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
120   UCHWA艁A NR XXIX/192/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
120   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
120   151. ZARZ膭DZENIE NR 58/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
120   Obwieszczenie
119   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
119   134. ZARZ膭DZENIE NR 41/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
119   140. ZARZ膭DZENIE NR 47/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
119   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
118   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
118   O B W I E S Z C Z E N I E
117   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
117   UCHWA艁A NR XXXII/220/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
117   O B W I E S Z C Z E N I E
117   145. ZARZ膭DZENIE NR 52/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
117   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
117   Komunikat dot. przyjmowaniu zawiadomie艅 - komitety wyborcze
117   Obwieszczenie
116   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
116   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 sierpnia 2018 r.
115   141. ZARZ膭DZENIE NR 48/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
115   143. ZARZ膭DZENIE NR 50/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
114   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
113   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
113   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
113   UCHWA艁A NR XXXI/214/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
113   Komunikat o liczbie mieszka艅c贸w
112   UCHWA艁A NR XXIX/196/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
112   155. ZARZ膭DZENIE NR 62/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
110   136. ZARZ膭DZENIE NR 43/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
110   ZAPRASZAM na XXXIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
109   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
109   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
109   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
109   153. ZARZ膭DZENIE NR 60/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
109   Uchwala w sprawie powolywania terytorialnych komisji wyborczych
109   O B W I E S Z C Z E N I E
109   UCHWA艁A NR XXXIII/227/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 23 sierpnia 2018 r.
108   Rozporz膮dzenie Prezesa Rady Ministr贸w
108   O B W I E S Z C Z E N I E
108   II Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji
107   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
107   UCHWA艁A NR XXXI/207/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
107   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
106   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
106   REJESTR 呕艁OBK脫W I KLUB脫W DZIECI臉CYCH
106   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
106   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
105   UCHWA艁A NR XXXIV/231/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
105   UCHWA艁A NR XXXIII/228/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 23 sierpnia 2018 r.
105   UCHWA艁A NR II/14/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
105   B艂a偶ej Barczak
103   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
103   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
103   Informacja
102   UCHWA艁A NR XXXII/223/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
102   UCHWA艁A NR XXXII/222/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTKOWIE KUJAWSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r.
102   152. ZARZ膭DZENIE NR 59/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
102   161. ZARZ膭DZENIE NR 68/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
102   162. ZARZ膭DZENIE NR 69/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
101   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
101   Arkadiusz Krzysztof W艂odarski
100   148. ZARZ膭DZENIE NR 55/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
99   UCHWA艁A NR XXXII/221/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
99   O B W I E S Z C Z E N I E
99   157. ZARZ膭DZENIE NR 64/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
98   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
98   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r.
98   KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych we W艂oc艂awku
98   Petycja nr 3
98   UCHWA艁A NR XXXIV/233/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
98   164. ZARZ膭DZENIE NR 71/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
98   166. ZARZ膭DZENIE NR 73/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
97   Petycja nr 2
96   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
95   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
95   156. ZARZ膭DZENIE NR 63/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
95   163. ZARZ膭DZENIE NR 70/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
94   UCHWA艁A NR XXXII/224/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
94   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
94   Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 wrze艣nia 2018
93   Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.
93   Rejestr dzia艂alno艣ci regulowanej w zakresie odbioru
93   165. ZARZ膭DZENIE NR 72/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
93   O B W I E S Z C Z E N I E
92   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
92   160. ZARZ膭DZENIE NR 67/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
91   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
91   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
90   O B W I E S Z C Z E N I E
90   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2019
89   Zg艂oszenie usuni臋cia krzewu/krzew贸w
89   Obwieszczenie
89   Komisja Skarg, Wniosk贸w i Petycji
88   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
88   Petycja nr 4
87   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
87   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
87   UCHWA艁A NR XXXIV/232/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
86   169. ZARZ膭DZENIE NR 76/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
86   170. ZARZ膭DZENIE NR 77/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
85   O B W I E S Z C Z E N I E
84   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
84   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
84   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
84   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
83   UCHWA艁A NR XXXIV/230/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
83   171. ZARZ膭DZENIE NR 78/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
82   O B W I E S Z C Z E N I E
82   O B W I E S Z C Z E N I E
82   ZAPRASZAM na I sesj臋 Rady Miejskiej VIII kadencji
81   PROTOK脫艁 z I Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
81   III Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji
80   UCHWA艁A NR XXXIV/229/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
79   172. ZARZ膭DZENIE NR 79/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
79   UCHWA艁A NR I/10/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
78   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
78   159. ZARZ膭DZENIE NR 66/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
78   167. ZARZ膭DZENIE NR 74/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
78   UCHWA艁A NR II/12/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
77   UCHWA艁A NR XXXIII/226/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 23 sierpnia 2018 r.
77   O B W I E S Z C Z E N I E
77   Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu
77   ZAPRASZAM na III sesj臋 Rady Miejskiej VIII kadencji
76   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
76   I Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji
76   UCHWA艁A NR I/9/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
75   168. ZARZ膭DZENIE NR 75/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
75   OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 pa藕dziernika 2018 r.
75   O B W I E S Z C Z E N I E
75   Komisja Rewizyjna
75   Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finans贸w
74   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
74   Petycja nr 5
74   ZAPRASZAM na II sesj臋 Rady Miejskiej VIII kadencji
74   Krystian Betli艅ski
73   175. ZARZ膭DZENIE NR 82/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
72   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
72   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
72   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
71   174. ZARZ膭DZENIE NR 81/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
71   UCHWA艁A NR II/17/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
71   O B W I E S Z C Z E N I E
71   B艂a偶ej Fija艂kowski
70   UCHWA艁A NR I/2/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
70   O B W I E S Z C Z E N I E
69   Komisja Zdrowia i Porz膮dku Publicznego
68   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
68   173. ZARZ膭DZENIE NR 80/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
68   176. ZARZ膭DZENIE NR 83/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
68   Komisja Statutowa
68   UCHWA艁A NR I/8/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
68   UCHWA艁A NR II/13/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
68   UCHWA艁A NR II/15/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
68   Pawe艂 Sebastian Betli艅ski
67   UCHWA艁A NR III/25/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
67   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
66   III Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
65   Komunikat
65   UCHWA艁A NR I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
64   178. ZARZ膭DZENIE NR 85/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
63   OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 pa藕dziernika 2018 r.
63   UCHWA艁A NR I/6/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
63   Marek Zientkiewicz
62   Sprawozdania finansowe za 2016 r.
62   UCHWA艁A NR I/1/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
62   UCHWA艁A NR I/3/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
62   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
62   PROTOK脫艁 z II Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
61   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
61   UCHWA艁A NR I/7/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
60   INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU I z dnia 13 wrze艣nia 2018 r.
60   O B W I E S Z C Z E N I E
60   Uchwa艂a Nr 12/Dpr/2018 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2018 roku.
60   O B W I E S Z C Z E N I E
59   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
58   UCHWA艁A NR III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
58   UCHWA艁A NR III/19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
57   UCHWA艁A NR I/5/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
57   UCHWA艁A NR II/16/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
57   O B W I E S Z C Z E N I E
55   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
55   177. ZARZ膭DZENIE NR 84/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
54   179. ZARZ膭DZENIE NR 86/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
54   180. ZARZ膭DZENIE NR 87/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
54   UCHWA艁A NR III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
54   Rados艂aw Kocent
53   O B W I E S Z C Z E N I E
53   Uchwa艂a Nr 15/WPF/2018 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2018 roku.
53   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
53   UCHWA艁A NR III/21/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
51   UCHWA艁A NR III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
50   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
50   Grzegorz Wo藕niak
50   W艂odzimierz Kubiak
50   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
49   UCHWA艁A NR III/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
48   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
48   UCHWA艁A NR III/20/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
48   S艂awomir Kawczy艅ski
47   Bud偶et na rok 2019
47   185. ZARZ膭DZENIE NR 2/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
46   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
46   UCHWA艁A NR II/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
44   Sprawozdanie
44   Uchwa艂a Nr 15/P/2018 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2018 roku.
44   Jerzy Iglewski
43   O B W I E S Z C Z E N I E
42   Andrzej Schmidt
42   Jan Lech Bladowski
42   Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na:
41   173. ZARZ膭DZENIE NR 80/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
41   O B W I E S Z C Z E N I E
40   183. ZARZ膭DZENIE NR 90/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
40   184. ZARZ膭DZENIE NR 1/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
40   188. ZARZ膭DZENIE NR 5/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
39   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
39   182. ZARZ膭DZENIE NR 89/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
39   O B W I E S Z C Z E N I E
37   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
35   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
34   186. ZARZ膭DZENIE NR 3/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
33   181. ZARZ膭DZENIE NR 88/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
32   Halina Wawrzyniak - Nitkowska
31   ZAPRASZAM na IV sesj臋 Rady Miejskiej VIII kadencji
31   191. ZARZ膭DZENIE NR 8/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
30   So艂ectwo 艢wi膮tniki
29   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
27   IV Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencj
26   187. ZARZ膭DZENIE NR 4/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
25   PROTOK脫艁 z III Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
24   189. ZARZ膭DZENIE NR 6/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
22   190. ZARZ膭DZENIE NR7/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
21   Uchwa艂a Nr 3/Kd /2019 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2019 roku.
20   Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na:
19   Uchwa艂a Nr 3 /D/2019 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2019 roku.
19   UCHWA艁A NR IV/26/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
19   192. ZARZ膭DZENIE NR 9/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
19   194. ZARZ膭DZENIE NR 11/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
17   Komisja Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska
17   Rejestr um贸w 2018 r. (Lp. 1 - 80)
16   Komisja Rewizyjna
16   II Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
16   Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na:
15   O B W I E S Z C Z E N I E
14   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
12   Rejestr um贸w 2018 r. (Lp. 81-126)
12   193. ZARZ膭DZENIE NR 10/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
11   195. ZARZ膭DZENIE NR 12/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
9   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
6   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
5   196. ZARZ膭DZENIE NR 13/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
4   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:

 Liczba   Kategoria
239078   Informacje og贸lne
49234   Przetargi
35898   Oferty pracy
32095   Pomocy spo艂ecznej
21657   Zam贸wienia publiczne
13720   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
11182   - 2012 - 2016
10578   Lista so艂ectw
10244   Kierownictwo
10166   M - GOPS w Piotrkowie Kujawskim
9467   Dane teleadresowe
8654   Protoko艂y z sesji
8522   - 2006 - 2010
8378   Inne
8119   - 2010 - 2014
8029   - 2006 - 2010
7787   Struktura organizacyjna
7728   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
7655   Rady Miejskiej
7284   O艣wiatowe
6902   Urz膮d Stanu Cywilnego
6870   Sk艂ad osobowy Rady Miejskiej VII Kadencji
6828   Charakterystyka
6754   Inwestycyjne
6682   Og艂oszenia
6550   Zak艂adu Komunalnego
6338   Informacja o wyborze oferty
6125   Zesp贸艂 Ekonomiczno Administracyjny Szk贸艂
6105   Szko艂a Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
6063   Urz膮d Miasta i Gminy
6055   - 2014 - 2018
5892   Obwieszczenia
5819   Za艂atwianie spraw
5802   Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej
5733   Podatkowe
5533   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2007 - 2010
5474   Ochrony 艢rodowiska
5369   Rejestry, ewidencje i archiwa
5358   Referat Finansowo-Ksi臋gowy - Podatki
5268   Podatki i op艂aty
5261   Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
5155   Szko艂a Podstawowa w Byczu
5097   Komisje Rady VII Kadencji
5065   Dot. rolnictwa
5059   Programy gospodarcze
5051   Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, architektury
4992   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
4979   Przedszkole samorz膮dowe w Piotrkowie Kujawskim
4940   Szko艂a Podstawowa w D臋bo艂臋ce
4807   2008 - 2010
4754   2011 - 2013
4753   Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
4737   Kontrole
4713   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2010 - 2014
4653   - 2017 - 2021
4642   Statut Miasta i Gminy
4632   Ewidencja Ludno艣ci i Dowod贸w Osobistych
4607   Spo艂eczna Zasadnicza Szko艂a Zawodowa
4558   Stanowisko ds. ochrony 艣rodowiska i rolnictwa
4550   - 2010 - 2011
4547   Informacje niepublikowane
4541   Dni i godziny otwarcia
4498   Pomoc spo艂eczna
4443   - 2007 - 2010
4417   艢wiadczenia Rodzinne
4390   - 2002 - 2006
4389   D艂ug publiczny
4357   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
4346   Wybory Samorz膮dowe 2014
4334   Rada Miejska
4311   Zarz膮dzenia Burmistrza
4285   BIP wersja archiwalna 2002 -2006
4271   Inne
4269   Uchwa艂y Rady
4216   Jednostki organizacyjne - BIP
4207   - 2002 - 2006
4169   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
4167   Maj膮tek Miasta i Gminy
4139   Podstawa prawna dzia艂ania
4080   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014
4054   Prawo lokalne
4044   Wzory dokument贸w
4036   Bud偶et Miasta i Gminy
4032   Skargi i Wnioski
4027   Wykaz Miejscowo艣ci
3994   Finanse
3944   - 2002 - 2006
3928   Pomoc publiczna
3906   Uchwa艂y RIO
3835   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2007
3800   Wybory do Parlamentu Europejskiego
3779   Wykaz ulic
3779   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3675   2014 - 2016
3622   Wybory Samorz膮dowe 2010
3419   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
3351   - 2011 - 2014
3332   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2014 - 2018
3280   Wybory Prezydenta RP 2010
3118   Sprawozdania Bud偶etowe
3115   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwiec 2009
2973   Powszechny Spis Rolny 2010
2888   Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2876   Narodowy Spis Powszechny Ludno艣ci i Mieszka艅 2011
2803   Projekty Uchwa艂
2720   Gospodarka Komunalna
2674   2017 - 2019
2588   Wybory do Sejmu i Senatu 2011
2403   Wybory Samorz膮dowe 2018
2176   Fundusz Alimentacyjny
1768   - 2015 - 2018
1744   Wybory Prezydent RP 2015
1593   Og艂oszenia o przetargach nieruchomo艣ci
1475   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2015
1351   Referendum og贸lnokrajowe 2015
906   Informacja z otwarcia ofert
853   Interpretacja Indywidualna
816   2019
806   Biblioteka i O艣rodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim
785   Wykazy nieruchomo艣ci
693   Gospodarka nieruchomo艣ciami
527   Za 2016 r.
521   Sprawozdania Finansowe
334   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2018 - 2022
310   - 2018 - 2022
297   Rejestr um贸w
254   Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej
230   Za 2017 r.
224   Imienne Wykazy G艂osowa艅 Radnych
221   Petycje
193   Sk艂ad osobowy Rady Miejskiej VIII Kadencji
182   Rejestr 呕艂obk贸w i Klub贸w Dzieci臋cych
159   呕艂obek w Piotrkowie Kujawskim
156   2019
143   Komisje Rady VIII Kadencji
94   2019
65   - 2019 - 2023
licznik odwiedzin: 4614825