logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
3250   Struktura organizacyjna Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
2826   Miejsko Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
2718   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
2428   Marek Marynowski
2388   Iwona Ma艂gorzata Bolewska
2323   Deklaracja na podatek od nieruchomo艣ci
2312   Stanis艂aw Kwiatkowski
2232   W艂adys艂aw Rybarczyk
2228   Dane teleadresowe
2145   Monika Wis艂ocka - Przyby艂a
2134   Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2005 - 2017
2111   Anna Urszula Pilarska
2101   Piotr Siutkowski
2099   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
2075   Alina Mi臋tkiewicz
2062   Og艂oszenie
2057   Jacek Wi艣niewski
2042   Bogumi艂a Dunaj
1998   O nas
1993   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
1978   Arkadiusz Rybak
1970   Ma艂gorzata Karpi艅ska
1959   El偶bieta Niedzia艂kowska
1938   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury Sportu i Rekreacji
1917   Regulamin organizacyjny
1908   Teresa Kowalska
1882   O B W I E S Z C Z E N I E
1874   Procedury za艂atwiania spraw
1861   艢wiadczenia rodzinne
1851   W艂odzimierz Kubiak
1836   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1820   Kadra
1818   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym, le艣nym oraz o podatku od nieruchomo艣ci
1812   Arleta Petek
1776   Zarz膮dzenie Nr 2/2007 r. Kierownika Zak艂adu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24.07.2007 r.
1772   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1760   O nas
1757   S T A T U T Zak艂adu Komunalnego
1753   Protok贸艂
1750   Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
1749   PROGRAM OCHRONY 艢RODOWISKA Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI
1748   Halina Nawrocka
1746   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim og艂asza w dniu 24.07.2007 r. konkurs
1743   Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i ubezpiecze艅 spo艂ecznych w Z
1739   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1735   Stanis艂aw Pomianowski
1734   Op艂aty za wod臋 i 艣cieki
1734   Statut Przedszkola Samorz膮dowego
1728   Grzegorz Wo藕niak
1721   Bogdan Pruss
1719   Statut Szko艂y Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim
1715   Prognoza kwoty d艂ugu i sp艂at na rok 2007 i lata nast臋pne
1715   Lista Kandydat贸w
1712   Krystian Betli艅ski
1709   Regulamin Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej
1695   Remigiusz G贸ralczyk
1659   Informacja w sprawie podatku od nieruchomo艣ci
1655   O nas
1653   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1648   Andrzej Schmidt
1643   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, Deklaracja o wysoko艣ci dochodu
1642   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
1639   Og艂oszenie
1639   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1636   Jan Braer
1629   Referat Finansowo - Ksi臋gowy
1627   Dane teleadresowe
1623   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1623   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1622   Wykaz Miejscowo艣ci
1617   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1612   Wniosek o dofinansowanie zakupu stroju uczniowskiego w roku szkolnym 2007/2008
1603   O B W I E S Z C Z E N I E
1602   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1599   O B W I E S Z C Z E N I E
1598   Historia
1597   Dane teleadresowe
1596   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1575   Deklaracja na podatek rolny
1575   Statut
1573  
1565   Bud偶et na rok 2006
1565   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1563   Wies艂aw Lisiecki
1562   Wykaz ulic
1561   Szanowni Pa艅stwo.
1559   O艣wiadczenie o odpowiedzialno艣ci karnej
1550   Tomasz Paradzi艅ski
1544   Deklaracja na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1544   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1543   Bud偶et na rok 2007
1542   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1540   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
1533   OBWIESZCZENIE PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1532   Stawka podatku od posiadania ps贸w
1532   Szkolny zestaw program贸w nauczania w roku szkolnym 2007/2008
1530   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski (Dz. Urz. Wojew贸dztwa Kujawsko
1529   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1529   ZAPYTANIE OFERTOWE
1524   PROTOK脫艁 z I Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1523   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1516   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1513   Informacja w sprawie podatku rolnego
1509   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1504   USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p贸藕n. zm.)
1497   O艣wiadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem zwi膮zku ma艂偶e艅skiego.
1496   Op艂ata targowa
1491   O B W I E S Z C Z E N I E
1486   O B W I E S Z C Z E N I E
1485   Dane teleadresowe
1480  
1479   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III gimnazjum
1476   Bud偶et na rok 2005
1472  
1471   So艂ectwo 艁ab臋dzin
1471   Alicja - Sylwia W贸jcik
1465   Informacja w sprawie podatku le艣nego
1455   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1439   POSTANOWIENIE O NA艁O呕ENIU OBOWI膭ZKU SPORZ膭DZENIA RAPORTU
1437   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestytcji po
1435   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1429   O B W I E S Z C Z E N I E
1427   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1420  
1419   So艂ectwo Lubsin
1417   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1416   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1416   Wykaz podr臋cznik贸w
1416   So艂ectwo Przew贸z
1410   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
1401   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1400   Sporz膮dzanie protoko艂u zawieraj膮cego ostatni膮 wol臋 spadkodawcy.
1399   Bud偶et na rok 2003
1397   Bud偶et na rok 2004
1396   PROTOK脫艁 z XXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1390   Podanie o wydanie za艣wiadczenia
1387   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1379   PROTOK脫艁 z XXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1379   PROTOK脫艁 z XXXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1377   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1376   Decyzja w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy lub jej cz臋艣ci zbi贸rki publicznej.
1374   O B W I E S Z C Z E N I E
1373   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1371   So艂ectwo Rogalin
1368   Oferta dotycz膮ca prowadzenia agencji pocztowej w Nowej Wsi
1365   Deklaracja na podatek le艣ny
1365   So艂ectwo Szewce
1362   PROTOK脫艁 z XXXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1362   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1360   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1358   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1357   Bud偶et na rok 2009
1356   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1347   Ireneusz J贸zef Kucharski
1345   PROTOK脫艁 z wyborow Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej 2006
1344   Informacja
1343   Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1341   So艂ectwo Po艂ajewo
1339   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1333   So艂ectwo Kaczewo
1329   So艂ectwo 艢wi膮tniki
1324   So艂ectwo W贸jcin
1321   Mariusz 艢migiel
1320   Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk
1320   Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
1320   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pol
1316   O艣wiadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1315   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1314   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1313   Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1309   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1308   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1304   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1304   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1304   Dane teleadresowe
1303   Bud偶et na rok 2008
1302   PROTOK脫艁 z XXXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1293   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
1283   So艂ectwo Rudz Du偶y
1281   PROTOK脫艁 z XXXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1277   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1274   PROTOK脫艁 z XXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1265   Mariusz Wojciechowski
1260   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1259   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
1258   PROTOK脫艁 z VI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1257   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1256   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2008/09
1254   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1253   OG艁OSZENIE
1252   INFORMACJA
1251   PROTOK脫艁 z wyborow Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej 2006
1250   Bud偶et na rok 2010
1249   PROTOK脫艁 z IV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1249   Informacja
1248   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1247   SZKOLNY ZESTAW PROGRAM脫W NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
1240   Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1239   O B W I E S Z C Z E N I E
1237   O B W I E S Z C Z E N I E
1235   PROTOK脫艁 z VII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1235   O B W I E S Z C Z E N I E
1235   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1229   Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
1227   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na stanowisko pracy:
1224   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1221   Jan Pieczy艅ski
1220   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1218   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1218   Zarz膮dzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
1217   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1216   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
1215   Dane teleadresowe
1214   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1213   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1211   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1211   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1208   PROTOK脫艁 z V Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1205   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1205   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1203   Marian Stramowski
1201   O B W I E S Z C Z E N I E
1198   O B W I E S Z C Z E N I E
1194   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1194   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1192   O B W I E S Z C Z E N I E
1191   Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
1190   P o s t a n o w i e n i e
1190   O B W I E S Z C Z E N I E
1190   O B W I E S Z C Z E N I E
1187   Informacja
1184   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1181   O B W I E S Z C Z E N I E
1179   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1178   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1175   OG艁OSZENIE
1174   Statut
1173   Lokalny Program Rewitalizacji Piotrkow Kujawski 2010-2017
1171   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1169   ZAPYTANIE OFERTOWE
1167   PROTOK脫艁 z III Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1167   O B W I E S Z C Z E N I E
1166   O B W I E S Z C Z E N I E
1166   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1163   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1162   O B W I E S Z C Z E N I E
1160   ZAPYTANIE OFERTOWE
1159   O B W I E S Z C Z E N I E
1157   O B W I E S Z C Z E N I E
1155   PROTOK脫艁 z X Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1152   S艂awomir Kawczy艅ski
1151   PROTOK脫艁 z VIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1150   O B W I E S Z C Z E N I E
1146   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1145   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1144   PROTOK脫艁 Nr 21/08 z XXI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1143   PROTOK脫艁 z XX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1143   O B W I E S Z C Z E N I E
1143   Stanis艂aw Pomianowski
1140   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1139   PROTOK脫艁 z XI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1139   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1138   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1138   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1136   O B W I E S Z C Z E N I E
1134   O B W I E S Z C Z E N I E
1133   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1132   O B W I E S Z C Z E N I E
1131   O B W I E S Z C Z E N I E
1131   O B W I E S Z C Z E N I E
1131   Plan odnowy miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski 2010-2017
1129   Informacja dotycz膮ca programu zwalczania choroby Aujeszk'ego u 艣wi艅
1128   PROTOK脫艁 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1127   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1127   O B W I E S Z C Z E N I E
1126   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1126   O B W I E S Z C Z E N I E
1126   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1124   Og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych
1123   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1121   O B W I E S Z C Z E N I E
1121   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1120   PROTOK脫艁 z XII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1120   O B W I E S Z C Z E N I E
1119   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1119   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/10
1119   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1119   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/11
1118   O B W I E S Z C Z E N I E
1118   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1118   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1117   Piotrk贸w Kujawski: Dow贸z dzieci do szk贸艂 na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1117   O B W I E S Z C Z E N I E
1117   Informacja
1116   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1115   O B W I E S Z C Z E N I E
1113   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1112   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1112   O B W I E S Z C Z E N I E
1111   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W
1111   Anna Urszula Pilarska
1110   PROTOK脫艁 z XXSesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1109   PROTOK脫艁 z XIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1109   Statut
1108   O B W I E S Z C Z E N I E
1108   Halina Wawrzyniak
1107   PROTOK脫艁 z XV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1107   Statut Zespo艂u Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
1106   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1104   O B W I E S Z C Z E N I E Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-06-05
1104   NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ASYSTENTA RODZINY
1103   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKO-GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ
1100   Bud偶et na rok 2011
1098   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1096   O B W I E S Z C Z E N I E
1096   O B W I E S Z C Z E N I E
1095   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1095   O B W I E S Z C Z E N I E
1094   OG艁OSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 czerwca 2009 r.
1093   O B W I E S Z C Z E N I E
1093   O B W I E S Z C Z E N I E
1092   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1092   O B W I E S Z C Z E N I E
1091   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1091   O B W I E S Z C Z E N I E
1089   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1089   O B W I E S Z C Z E N I E
1089   Informacja
1088   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1088   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1088   UWAGA - ZMIANA TERMIN脫W!!!
1087   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1087   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1087   Grzegorz Wo藕niak
1086   O B W I E S Z C Z E N I E
1086   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1086   O B W I E S Z C Z E N I E
1084   O B W I E S Z C Z E N I E
1084   O B W I E S Z C Z E N I E
1083   O B W I E S Z C Z E N I E
1082   Wykaz sk艂adu obwodowych komisji wyborczych
1082   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1080   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 rodzinnych
1079   O B W I E S Z C Z E N I E
1078   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1078   O B W I E S Z C Z E N I E
1078   O B W I E S Z C Z E N I E
1078   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1078   O B W I E S Z C Z E N I E
1076   O B W I E S Z C Z E N I E
1074   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1073   O G 艁 O S Z E N I E
1073   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1070   OBWIESZCZENE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1068   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1068   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1068   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny
1066   O B W I E S Z C Z E N I E
1066   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1066   O B W I E S Z C Z E N I E
1065   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1064   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1063   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1063   O B W I E S Z C Z E N I E
1062   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1062   O B W I E S Z C Z E N I E
1061   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1061   O B W I E S Z C Z E N I E
1061   O B W I E S Z C Z E N I E
1061   O B W I E S Z C Z E N I E
1059   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1057   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1056   O B W I E S Z C Z E N I E
1055   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1055   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1055   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1054   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1054   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1052   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1051   Komunikat Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
1049   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1049   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1048   OG艁OSZENIE o przetargu ustnym ograniczonym
1048   O B W I E S Z C Z E N I E
1048   OG艁OSZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1047   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1046   O B W I E S Z C Z E N I E
1046   O B W I E S Z C Z E N I E
1046   O B W I E S Z C Z E N I E
1043   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1043   O B W I E S Z C Z E N I E
1042  
1042   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
1041   O B W I E S Z C Z E N I E
1038   O B W I E S Z C Z E N I E
1038   WNIOSEK
1037   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1036   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1036   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1036   Obwieszczenie Burmistrza Miasat i Gminy
1036   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1036   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1034   O B W I E S Z C Z E N I E
1033   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1032   PROTOK脫艁 z XIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1032   O B W I E S Z C Z E N I E
1032   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1031   O B W I E S Z C Z E N I E
1031   Projekt uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko Pomorskiego
1031   O B W I E S Z C Z E N I E
1030   O B W I E S Z C Z E N I E
1029   OBWIESZCZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
1028   INFORMACJA
1026   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1025   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1025   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1025   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1024   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1024   WNIOSEK
1023   O B W I E S Z C Z E N I E
1022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1022   O B W I E S Z C Z E N I E
1021   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1021   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1020   Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
1020   O B W I E S Z C Z E N I E
1018   PROTOK脫艁 z XIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1017   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1017   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1017   WNIOSEK
1016   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1015   O B W I E S Z C Z E N I E
1015   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1014   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1014   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Po艂ajewo 2010-2017
1012   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1012   OG艁OSZENIE
1011   O B W I E S Z C Z E N I E
1011   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
1010   PROTOK脫艁 Nr 24/09 z XXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1010   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1009   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1009   Informacja o zako艅czeniu naboru na rachmistrz贸w spisowych
1007   O B W I E S Z C Z E N I E
1007   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1007   O B W I E S Z C Z E N I E
1006   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1006   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1004   O B W I E S Z C Z E N I E
1003   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1003   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1003   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09
1003   Sprawozdanie z realizacji Programu Wsp贸艂pracy z Organizacjami Pozarz膮dowymi
1002   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1002   Uchwa艂a Nr 10/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1002   O B W I E S Z C Z E N I E
1001   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1001   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1001   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1001   Miejska Komisja Wyborcza w Piotrkowie Kujawskim
1001   ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1000   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1000   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1000   OG艁OSZENIE
1000   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
998   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
998   O B W I E S Z C Z E N I E
997   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
996   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
996   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
995   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
995   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
994   O B W I E S Z C Z E N I E
994   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
994   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
994   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
993   WYKAZ
992   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
992   O B W I E S Z C Z E N I E
992   Og艂oszenie
991   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
990   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
989   O B W I E S Z C Z E N I E
987   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
987   O B W I E S Z C Z E N I E
987   INFORMACJA
986   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
986   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
986   O B W I E S Z C Z E N I E
986   PROTOK脫艁 Nr 23/08 z XXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
984   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
984   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
983   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
983   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2010
982   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
980   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
979   O B W I E S Z C Z E N I E
979   Informacja o za艂o偶eniu
979   1. S艂awomir Henryk Bogucki
978   PROTOK脫艁 Nr 31/10 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
977   PROTOK脫艁 Nr 38/10 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
976   PROTOK脫艁 z XVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
976   O艢WIADCZENIE
976   O B W I E S Z C Z E N I E
974   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
973   So艂ectwo Anusin
971   O B W I E S Z C Z E N I E
971   Informacja o wynikach naboru
970   PROTOK脫艁 Nr 30/09 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
970   O B W I E S Z C Z E N I E
969   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
969   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
969   PROTOK脫艁 Nr 33/10 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
969   Komunikat
969   O B W I E S Z C Z E N I E
968   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
968   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
968   Wnioski o stypendium
967   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
966   Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
966   Jan Braer
966   O B W I E S Z C Z E N I E
965   PROTOK脫艁 z XVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
965   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
964   O B W I E S Z C Z E N I E
962   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
962   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
961   O B W I E S Z C Z E N I E
961   Terminy dy偶ur贸w Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
961   O B W I E S Z C Z E N I E
961   O B W I E S Z C Z E N I E
960   O B W I E S Z C Z E N I E
960   O B W I E S Z C Z E N I E
959   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
959   O B W I E S Z C Z E N I E
959   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
959   Deklaracja
958   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
955   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
955   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
954   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
954   PROTOK脫艁 Nr 27/09 z XXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
954   O B W I E S Z C Z E N I E
953   INFORMACJA
952   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
952   PROTOK脫艁 Nr 25/09 z XXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
951   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
951   O B W I E S Z C Z E N I E
950   O G 艁 O S Z E N I E
949   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
948   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
948   O B W I E S Z C Z E N I E
947   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
947   O B W I E S Z C Z E N I E
947   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
945   Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego
945   O B W I E S Z C Z E N I E
945   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
944   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
943   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
943   PROTOK脫艁 Nr 29/09 z XXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
943   PROTOK脫艁 Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
943   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
943   O B W I E S Z C Z E N I E
942   O B W I E S Z C Z E N I E
941   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
941   08. ZARZ膭DZENIE NR 8/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
941   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
940   09. ZARZ膭DZENIE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
940   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
940   Uchwa艂a Nr 320/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
939   O B W I E S Z C Z E N I E
938   ZAWIADOMIENIE
937   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
937   PROTOK脫艁 Nr 28/09 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
937   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
935   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
935   Informacja
935   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
935   O B W I E S Z C Z E N I E
934   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
934   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
933   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
932   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
932   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
932   Uchwa艂a Nr 13/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
932   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub cywilny
931   O B W I E S Z C Z E N I E
931   Bud偶et na rok 2012
930   O B W I E S Z C Z E N I E
929   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
928   O B W I E S Z C Z E N I E
928   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
927   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
927   O B W I E S Z C Z E N I E
927   O B W I E S Z C Z E N I E
926   PROTOK脫艁 Nr 32/10 z XXXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
926   PROTOK脫艁 Nr 37/10 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
926   OG艁OSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA NABORU KANDYDAT脫W NA 艁AWNIK脫W NA KADENCJ臉 2012-2015
925   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
925   O B W I E S Z C Z E N I E
924   Uchwa艂a Nr 11/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
924   PROTOK脫艁 z III Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
924   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
923   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
923   PROTOK脫艁 Nr 39/10 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
923   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
923   So艂ectwo Piotrk贸w Kujawski
923   O B W I E S Z C Z E N I E
921   PROTOK脫艁 Nr 22/09 z XXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
921   Uchwa艂a Nr 278/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
921   05. ZARZ膭DZENIE NR 5/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
921   O G 艁 O S Z E N I E
920   O B W I E S Z C Z E N I E
920   Uchwa艂a Nr 277/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
920   O B W I E S Z C Z E N I E
919   Uchwa艂a Nr 28/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
919   O B W I E S Z C Z E N I E
917   PROTOK脫艁 Nr 26/09 z XXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
917   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
917   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub konkordatowy
916   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
916   Uchwa艂a Nr 29/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
915   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
915   Informacja
914   OG艁OSZENIE
914   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
914   OBWIESZCZENIE
912   O B W I E S Z C Z E N I E
911   Informacja
910   3. Krzysztof Miros艂aw 呕ak
909   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
909  
908   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
908   Regulamin klubu
907   O B W I E S Z C Z E N I E
907   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy lokalizacji inwestycji
906   O B W I E S Z C Z E N I E
905   INFORMACJA O KANDYDATACH NA STANOWISKO
904   O B W I E S Z C Z E N I E
904   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
904   KONKURS NA STANOWISKO G艁脫WNEGO KSI臉GOWEGO
904   Sk艂ad Klubu
903   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
903   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
903   Uchwa艂a Nr 15/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
902   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
902   O B W I E S Z C Z E N I E
901   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
901   PROTOK脫艁 Nr 36/10 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
899   O B W I E S Z C Z E N I E
897   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
897   O B W I E S Z C Z E N I E
896   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
896   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
895   Uchwa艂a Nr 319/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
895   OBWIESZCZENIE
894   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
894   PROTOK脫艁 Nr 35/10 z XXXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
894   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
894   UCHWA艁A NR ....................
891   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
891   04. ZARZ膭DZENIE NR 4/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
890   INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej
889   O B W I E S Z C Z E N I E
888   Uchwa艂a Nr 318/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
887   WYKAZ
886   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
886   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych przez Miejsko -
886   PROTOK脫艁 z IX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
886   O B W I E S Z C Z E N I E
885   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
885   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
884   O B W I E S Z C Z E N I E
884   O B W I E S Z C Z E N I E
883   INFORMACJA o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych
883   O nas
883   5. Sprawozdania Bud偶etowe za 2012 rok
882   Tomasz Paradzi艅ski
882   06. ZARZ膭DZENIE NR 6/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
881   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
881   O B W I E S Z C Z E N I E
880   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza pisemny przetarg
880   O B W I E S Z C Z E N I E
879   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
879   O B W I E S Z C Z E N I E
879   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
879   O B W I E S Z C Z E N I E
879   O B W I E S Z C Z E N I E
878   O B W I E S Z C Z E N I E
877   Rejestracja urodze艅
875   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
873   O B W I E S Z C Z E N I E
871   O B W I E S Z C Z E N I E
871   O B W I E S Z C Z E N I E
870   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
870   INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNI臉CIU KONKURSU NA KANDYDATA NA
869   07. ZARZ膭DZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
868   01. ZARZ膭DZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
868   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
868   PROTOK脫艁 z VI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
867   Uchwa艂膮 Nr 20/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 listopada 2010 r.
867   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
867   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
867   O B W I E S Z C Z E N I E
867   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
866   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
866   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
866   Wydawanie odpis贸w z ksi膮g stanu cywilnego
865   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
865   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
864   O B W I E S Z C Z E N I E
864   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
864   O B W I E S Z C Z E N I E
864   Urz膮d Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
863   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
863   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
863   Wyci膮g z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010 r.
861   Og艂oszenie Komisji Rekrutacyjnej
861   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
861   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
860   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
860   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
860   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
859   So艂ectwo Gradowo
858   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
858   O B W I E S Z C Z E N I E
858   O B W I E S Z C Z E N I E
857   PROTOK脫艁 z I Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
857   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
857   ZAPRASZAM na XII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
856   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
856   O B W I E S Z C Z E N I E
856   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
856   O B W I E S Z C Z E N I E
856   So艂ectwo D臋bo艂臋ka
856   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
856   Urz膮d Miasta i Gminy
855   O B W I E S Z C Z E N I E
854   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
854   INFORMACJA
854   O B W I E S Z C Z E N I E
854   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
854   Joanna Halina Karmowska
851   Odtworzenie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
851   So艂ectwo Jerzyce
850   O B W I E S Z C Z E N I E
849   ZESTAWIENIE FAKTUR
849   O B W I E S Z C Z E N I E
848   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
848   Rejestracja zgon贸w
848   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
845   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
845   O B W I E S Z C Z E N I E
843   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
843   03. ZARZ膭DZENIE NR 3/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
843   O B W I E S Z C Z E N I E
843   UCHWA艁A NR ....................
843   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
842   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
842   Wniosek o wydanie za艣wiadczenia o przeznaczeniu dzia艂ki
842   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
841   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
841   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
841   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
841   O B W I E S Z C Z E N I E
840   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
839   PROTOK脫艁 z V Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
838   ZAPRASZAM na IX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
838   Informacja
838   O B W I E S Z C Z E N I E
837   Wniosek o stypendium
835   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
834   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
834   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
834   Skr贸cenie terminu do zawarcia ma艂偶e艅stwa
834   So艂ectwo Nowa Wie艣
833   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
833   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
833   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
832   O B W I E S Z C Z E N I E
832   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
832   O B W I E S Z C Z E N I E
832   O B W I E S Z C Z E N I E
831   ZAPRASZAM na XIX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
831   O nas
830   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
828   O B W I E S Z C Z E N I E
828   O B W I E S Z C Z E N I E
827   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIO
827   O B W I E S Z C Z E N I E
827   O B W I E S Z C Z E N I E
826   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
826   O B W I E S Z C Z E N I E
825   Wniosek
825   Anna Kaleta Chmielewska
824   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
822   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
822   O B W I E S Z C Z E N I E
822   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI dnia 20 maja 2013 r.
821   INFORMACJA
821   O B W I E S Z C Z E N I E
820   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
820   So艂ectwo Bycz
819   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
819   Komunikat w sprawie konsultacji projektu
818   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
817   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
816   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
816   O B W I E S Z C Z E N I E
816   2. Arleta Krystyna Petek
815   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
813   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
813   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
813   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
813   ZAPRASZAM na X Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
813   O B W I E S Z C Z E N I E
812   WZ脫R WNIOSKU
812   So艂ectwo Rudzk Ma艂y
812   ZAPRASZAM na XVII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
811   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
811   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
810   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
810   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
809   O B W I E S Z C Z E N I E
808   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
807   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
807   Uchwa艂a Nr 13/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r
806   Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksi膮g) aktu stanu cywilnego sporz膮dzonego za granic膮
805   PROTOK脫艁 z XI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
804   ZG艁OSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w
803   Uzupe艂nienie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
803   Wr臋czenie medali za d艂ugoletnie po偶ycie ma艂偶e艅skie
802   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
802   O B W I E S Z C Z E N I E
801   O B W I E S Z C Z E N I E
800   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
798   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego
798   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
798   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
798   Informacja
797   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
796   Sesja nadzwyczajna Nr XV 19.09.2012 r.
796   Informacja
795   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
795   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
795   O B W I E S Z C Z E N I E
793   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
790   Dyrektor Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim og艂asza konkurs
790   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
789   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
789   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
789   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
789   Sprostowanie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
788   O B W I E S Z C Z E N I E
788   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
787   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
787   PROTOK脫艁 z IV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
787   O B W I E S Z C Z E N I E
786   O G 艁 O S Z E N I E
786   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
786   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
786   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
786   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
784   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
783   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
783   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
782   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
782   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
782   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
781   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
780   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
779   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
779   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
778   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
778   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
777   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
776   Informacja o wynikach naboru
775   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
772   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
772   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
772   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
772   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
771   OG艁OSZENIE
770   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
769   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
769   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
769   Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
768   Og艂oszenie z dnia 21.01.2009 r.
768   PROTOK脫艁 z II Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
768   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
768   Uchwa艂a Nr 102/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
767   PROTOK脫艁 z XII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
766   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
765   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
764   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
763   O B W I E S Z C Z E N I E
762   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
762   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
762   Bud偶et na rok 2013
761   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
761   O艢WIADCZENIE
761   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
761   Uchwa艂a Nr 11/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
760   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
760   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
759   ZA艢WIADCZENIE lekarskie/ wystawione przez po艂o偶n膮 potwierdzaj膮ce pozostawienie kobiety pod opiek膮 me
759   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
759   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
758   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
757   O B W I E S Z C Z E N I E
756   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
756   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
756   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
756   PROTOK脫艁 z X Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
756   2. Sprawozdania Bud偶etowe za 2010 rok
755   Wniosek
755   O B W I E S Z C Z E N I E
754   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
754   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
754   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
753   O艣wiadczenie potwierdzaj膮ce tymczasowe zameldowanie ucznia
753   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋
752   WNIOSEK
752   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
752   O B W I E S Z C Z E N I E
751   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
751   O艢WIADCZENIE - WPIS DO REJESTRU
750   Wykaz za艂acznikow do warunkow zabudowy
748   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
748   Wniosek o wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej
748   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
746   ZAPRASZAM na XI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
746   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
746   Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
746   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
745   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
745   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci
745   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
744   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
744   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
744   O B W I E S Z C Z E N I E
743   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
742   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OGLASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWSKO URZ膭DNICZE W URZ膭DZIE MI
742   PROTOK脫艁 z XV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
741   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
741   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
740   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
740   1. Sprawozdania Bud偶etowe za 2009 rok
739   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
739   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
739   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
738   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
738   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA
737   ZAPROSZENIE
737   Informacja
737   O B W I E S Z C Z E N I E
736   PROTOK脫艁 z VII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
736   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
736   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
736   O B W I E S Z C Z E N I E
734   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
733   ZAPRASZAM na XVI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
732   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
731   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
730   ZAPRASZAM na XXII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
730   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
729   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
728   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
727   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
725   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
725   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
725   O B W I E S Z C Z E N I E
724   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
724   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
724   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
723   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
722   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
722   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
722   O B W I E S Z C Z E N I E
721   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
721   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
721   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS NA STANOWISKO
721   O B W I E S Z C Z E N I E
720   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
719   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
719   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
719   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
719   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
716   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
716   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych
716   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych w krajowym transporcie drogowym
715   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
715   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
715   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
715   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
714   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
714   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
714   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
714   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie podl. opodatkowaniu podatkiem doch. od os贸b fizycznych
714   Zezwolenie na wyprzeda偶 posiadanych, zinwentaryzowanych zapas贸w napoj贸w alkoholowych
713   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
713   Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
713   O B W I E S Z C Z E N I E
712   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
712   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
712   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
711   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
711   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
711   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
710   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
709   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
709   3. Sprawozdania Bud偶etowe za 2011 rok
709   O B W I E S Z C Z E N I E
708   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
708   So艂ectwo Malina
707   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
707   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
707   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
707   Joanna Lewandowska Ko艂odziejska
706   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
705   Uchwa艂a Nr 6/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
705   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
705   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
703   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
703   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
703   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
703   ZAPRASZAM na XIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
702   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
702   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
701   PROTOK脫艁 z XX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
700   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
699   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
699   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
698   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
697   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
697   O艣wiadczenie o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
697   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
696   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny rozliczaj膮cego si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku doch
696   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
695   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
695   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
694   Wniosek o udzielenie zezwolenia
694   Wniosek o ustalenie numeru porz膮dkowego
693   Uniewa偶nienie przetargu
693   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
692   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
692   Wniosek - uprawa maku, konopii
692   030. ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
691   UCHWA艁A NR XIII/92/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
691   O B W I E S Z C Z E N I E
690   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na Remont dachu
690   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
689   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
689   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
689   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
689   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
689   204. Zarz膮dzenie Nr 27/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 11 czerwca 2010 r.
688   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
688   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
688   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
688   Uchwa艂a Nr X/41/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
687   O艣wiadczenie o terminie i okresie, na jaki zosta艂 udzielony urlop wychowawczy,
686   Zezwolenie na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych podczas organizacji przyj臋膰
686   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
686   O B W I E S Z C Z E N I E
686   O B W I E S Z C Z E N I E
686   O B W I E S Z C Z E N I E
685   Uchwa艂a NR XXIII/155/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
683   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
683   O艣wiadczenie o zg艂oszeniu do ubezpiecze艅 spo艂ecznych
683   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
683   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
682   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
680   4. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy
679   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
679   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie niepodlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
679   O艣wiadczenie o niekorzystaniu z ca艂odobowej opieki nad dzieckiem
679   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y poza miejscem zamieszkania
679   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
679   ZAPRASZAM na XX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
677   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
676   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
676   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
674   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
674   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
674   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
674   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
673   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
673   177. Zarz膮dzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
673   O B W I E S Z C Z E N I E
672   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
672   Uchwa艂a Nr 14/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r.
672   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
672   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
669   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
669   Irena Magdalena Sobczak Ward臋cka
668   Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi
668   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
668   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
667   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
667   O B W I E S Z C Z E N I E
666   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
665   O B W I E S Z C Z E N I E
665   Uchwa艂a NR XXIII/156/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
664   Uchwa艂a Nr III/10/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
663   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
663   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
663   Uchwa艂a NR XXII/151/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
661   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
660   Uchwa艂a Nr VI/40/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
660   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
659   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
657   OG艁OSZENIE - WYB脫R OFERTY PRZETARGU
656   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
655   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
655   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
655   241. Zarz膮dzenie Nr 64/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 grudnia 2010 r.
654   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
653   Uchwa艂a NR XXIII/154/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
653   O B W I E S Z C Z E N I E
653   2. Jaros艂aw Waszak
652   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
652   Informacja o odwo艂aniu XVIII Sesji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
652   Uchwa艂a Nr XXI/147/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
652   ZAPRASZAM na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
651   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
651   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
650   Uchwa艂a NR XXIII/158/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
648   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
648   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
647   026. ZARZ膭DZENIE NR 29/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
646   065. Zarz膮dzenie Nr 7/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
646   202. Zarz膮dzenie Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
646   RAPORT Z KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
645   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
645   Plan lekcji - Gimnazjum 2014.02.17
644   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne na stanowisko
644   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
643   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
643   001. ZARZ膭DZENIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
642   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
642   Uchwa艂a Nr 1/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2013 r
640   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
640   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
640   PROCEDURY BUDOWLANE:
639   ZAPRASZAM na XXI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
639   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
639   069. ZARZ膭DZENIE NR 9/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
638   Uchwa艂a Nr III/12/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
638   180. Zarz膮dzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 lutego 2010 r.
637   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
636   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y wy偶szej
636   ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
635   098. Zarz膮dzenie Nr 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
634   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
634   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
634   O艣wiadczenie czlonka rodziny o wielko艣ci gospodarstwa rolnego wyra偶onej w hektarach
634   187. Zarz膮dzenie Nr 10/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 kwietnia 2010 r.
634   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
634   Bud偶et na rok 2014
633   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
633   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
633   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
632   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
631   O B W I E S Z C Z E N I E
630   Uchwa艂a Nr XXI/150/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
629   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
629   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
629   Uchwa艂a Nr XXX/166/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
628   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
628   Uchwa艂a Nr V/28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
627   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
627   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
626   Uchwa艂a Nr X/48/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
625   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y
625   UCHWA艁A NR IX/67/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
625   Uchwa艂a Nr XXXIX/217/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
624   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
624   037. ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
624   O B W I E S Z C Z E N I E
623   UCHWA艁A NR X/80/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
623   UCHWA艁A NR IX/61/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
623   Uchwa艂a Nr X/50/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
622   Uchwa艂a Nr XXVI/138/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
621   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
621   O B W I E S Z C Z E N I E
620   Zg艂oszenie szkody 艂owieckiej
619   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
619   UCHWA艁A NR XVII/119/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
619   Uchwa艂a Nr XXXVIII/206/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
619   003. ZARZ膭DZENIE NR 3/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
618   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
618   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
617   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
617   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
616   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
616   UCHWA艁A NR X/76/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
616   Uchwa艂a Nr XXIV/129/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
616   014. ZARZ膭DZENIE NR 17 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
615   Uchwa艂a NR XXII/152/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
615   UCHWA艁A NR XVI/110/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
615   UCHWA艁A NR XIV/98/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
615   024. ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
615   058. ZARZ膭DZENIE NR 62/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
614   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
614   UCHWA艁A NR XIX/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
614   UCHWA艁A NR IX/66/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
614   Uchwa艂a Nr V/29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
614   Uchwa艂a Nr XI/59/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
614   063. Zarz膮dzenie Nr 5/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 lutego 2008 r
614   173. Zarz膮dzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
614   092. ZARZ膭DZENIE NR 32/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
614   3. Jolanta Zalesi艅ska
613   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
613   Uchwa艂a Nr XV/82/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
613   Uchwa艂a NR XXVII/173/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
613   O B W I E S Z C Z E N I E
612   Uchwa艂a Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
612   029. ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
612   042. ZARZ膭DZENIE NR 45/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
612   O B W I E S Z C Z E N I E
611   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
611   Uchwa艂a Nr VI/42/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
611   Uchwa艂a Nr XXV/135/09 z dnia 29 maja 2009 r.
611   Uchwa艂a Nr XXVIII/147/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
611   013. ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
610   UCHWA艁A NR IX/62/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
610   Uchwa艂a NR XXIV/160/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
609   Uchwa艂a Nr XXI/117/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
609   Uchwa艂a Nr XXVIII/151/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
609   159. Zarz膮dzenie Nr 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 lipca 2009 r.
609   031. ZARZ膭DZENIE NR 34/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
609   089. ZARZ膭DZENIE NR 29/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
609   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
608   UCHWA艁A NR IX/63/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
608   Uchwa艂a Nr XVIII/86/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
607   ZAPRASZAM Na XXVIII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
606   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
606   UCHWA艁A NR VIII/55/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
606   Uchwa艂a Nr XXII/124/09 z dnia 18 marca 2009 r.
606   Uchwa艂a Nr XXX/165/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
606   Uchwa艂a Nr XXXIX/220/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
606   059. ZARZ膭DZENIE NR 63/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
606   060. ZARZ膭DZENIE NR 64/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
606   O B W I E S Z C Z E N I E
605   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
605   025. ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
604   Uchwa艂a NR XXIII/157/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
604   Uchwa艂a Nr XX/143/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
604   Uchwa艂a Nr X/47/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
604   Uchwa艂a Nr XXX/170/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
603   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI艁KU OPIEKU艃CZEGO
603   UCHWA艁A NR X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
603   Uchwa艂a Nr V/32/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
603   Uchwa艂a Nr XXVIII/144/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
603   075. ZARZ膭DZENIE NR 15/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
602   UCHWA艁A NR XVII/116/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
602   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
602   203. Zarz膮dzenie Nr 26/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 07 czerwca 2010 r.
601   UCHWA艁A NR XVII/112/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
601   Uchwa艂a Nr XXX/172/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
601   206. Zarz膮dzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 czerwca 2010 r.
601   037. ZARZ膭DZENIE NR 40/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
600   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
600   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
600   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
600   Przetarg nieograniczony na:
600   Uchwa艂a Nr VI/45/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
600   Uchwa艂a Nr VIII/35/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
600   Uchwa艂a Nr X/44/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
600   Uchwa艂a Nr X/51/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
600   Uchwa艂a Nr XXXIX/210/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
600   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
599   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
599   Uchwa艂a Nr IV/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
599   045. Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
599   Uchwa艂a NR XXIV/164/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
599   043. ZARZ膭DZENIE NR 46/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
599   074. ZARZ膭DZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
599   Tomasz Jaro艅ski
598   Uchwa艂a Nr XVI/84/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
598   Uchwa艂a Nr XIX/96/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
598   Uchwa艂a Nr XXI/112/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
598   Uchwa艂a Nr XXI/113/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
598   205. Zarz膮dzenie Nr 28/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 czerwca 2010 r.
598   099. ZARZ膭DZENIE NR 39/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
598   INFORMACJA o wyborach pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego
597   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
597   Uchwa艂a Nr XXI/149/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
597   Uchwa艂a Nr XXVII/142/09 z 8 wrze艣nia 2009 r.
597   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
597   030. ZARZ膭DZENIE NR 33/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
597   ZAPRASZAM Na XXVII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
597   ZAPRASZAM Na XXX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
596   Uchwa艂a NR XXII/153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
596   Uchwa艂a Nr XXIX/160/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
596   005. ZARZ膭DZENIE NR 5/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
596   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
595   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
595   UCHWA艁A NR XVIII/125/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
595   Uchwa艂aNR VII/50/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
594   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
594   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
594   Uchwa艂a Nr VII/52/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
594   Uchwa艂a Nr XIII/63/08 z dnia 5 marca 2008 roku
594   O B W I E S Z C Z E N I E
593   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
593   Uchwa艂a Nr XX/142/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
593   UCHWA艁A NR XX/139/2012 z dnia 22 stycznia 2013 r.
593   Uchwa艂a Nr XVIII/90/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
593   067. Zarz膮dzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
593   084. ZARZ膭DZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
593   O B W I E S Z C Z E N I E
592   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
592   UCHWA艁A NR IX/68/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
592   Uchwa艂a Nr XXIII/127/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
592   Uchwa艂a Nr XXXVI/197/10 z dnia 19 serpnia 2010 r.
592   035. ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
592   099. Zarz膮dzenie Nr 40/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
592   049. ZARZ膭DZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
592   198. ZARZ膭DZENIE NR 8/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
591   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na :
591   UCHWA艁A NR X/81/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
590   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
590   Uchwa艂a Nr XXXIII/182/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
590   035. ZARZ膭DZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
589   UCHWA艁A NR XVI/109/2012 z dnia 28 wrzesnia 2012 r.
589   UCHWA艁A NR XIV/96/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
589   UCHWA艁A NR XIV/93/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
589   UCHWA艁A NR X/78/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
589   Uchwa艂a Nr X/55/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
589   053. ZARZ膭DZENIE NR 57/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
588   188. Zarz膮dzenie Nr 11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
588   036. ZARZ膭DZENIE NR 39/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
587   UCHWA艁A NR X/79/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
587   046. Zarz膮dzenie Nr 47/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 pa藕dziernika 2007 r.
587   Uchwa艂a NR XXIV/161/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
587   Uchwa艂a NR XXIV/163/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
587   052. ZARZ膭DZENIE NR 56/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
587   064. ZARZ膭DZENIE NR 4/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
587   090. ZARZ膭DZENIE NR 30/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
586   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
586   Uchwa艂a Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
586   004. ZARZ膭DZENIE NR 4/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
586   085. ZARZ膭DZENIE NR 25/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
585   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
585   Uchwa艂a Nr XXXIII/185/10 z dnia 25 maja 2010 r.
585   145. Zarz膮dzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 czerwca 2009 r
585   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
585   038. ZARZ膭DZENIE NR 41/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
585   O B W I E S Z C Z E N I E
584   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
584   UCHWA艁A NR XII/86/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
584   UCHWA艁A NR VIII/58/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
584   Uchwa艂a Nr XXIX/163/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
584   Uchwa艂a Nr XXXV/192/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
584   Uchwa艂a Nr XXXV/195/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
584   085. Zarz膮dzenie Nr 27/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
584   199. Zarz膮dzenie Nr 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
583   UCHWA艁A NR VII/49/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
583   004. ZARZ膭DZENIE Nr 04/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
583   127. Zarz膮dzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
583   Uchwa艂a NR XXIV/159/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
582   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
582   UCHWA艁A NR XVIII/126/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
582   UCHWA艁A NR XVII/123/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
582   Uchwa艂a Nr VI/39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
582   Uchwa艂a Nr XV/77/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
582   044. Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
582   018. ZARZ膭DZENIE NR 21/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
582   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
581   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
581   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
581   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
581   UCHWA艁A NR XV/102/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
581   Uchwa艂a Nr V/17/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
581   Uchwa艂a Nr X/42/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
581   Uchwa艂a Nr XXIX/152/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
581   198. Zarz膮dzenie Nr 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
581   O B W I E S Z C Z E N I E
581   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
580   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
580   UCHWA艁A NR XV/100/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
580   Uchwa艂a Nr XXI/115/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
580   Uchwa艂a Nr XXVIII/149/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
580   061. Zarz膮dzenie Nr 3/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
580   196. Zarz膮dzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
579   Uchwa艂a Nr XXI/146/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
579   Uchwa艂a Nr V/34/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
579   Uchwa艂a Nr XXXVII/199/10z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
579   227. Zarz膮dzenie Nr 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
579   236. Zarz膮dzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
579   022. ZARZ膭DZENIE NR 25/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
579   063. ZARZ膭DZENIE NR 3/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
578   UCHWA艁A NR XVIII/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
578   UCHWA艁A NR IX/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
578   Uchwa艂a Nr VI/46/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
578   Uchwa艂a Nr XV/79/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
578   Uchwa艂a Nr XXXV/194/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
578   113. Zarz膮dzenie Nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
578   032. ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
578   215. Zarz膮dzenie Nr 38/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
578   081. ZARZ膭DZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
578   ZAPRASZAM Na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
577   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
577   UCHWA艁A NR XVII/118/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
577   Uchwa艂a Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
577   012. ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
577   094. Zarz膮dzenie Nr 36A/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
577   213. Zarz膮dzenie Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
576   UCHWA艁A NR XIII/88/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
576   Uchwa艂a Nr III/16/10z dnia 27 grudnia 2010 r.
576   Uchwa艂a Nr XIII/67/08 z dnia 5 marca 2008 roku
576   Uchwa艂a Nr XXXIV/186/10 z dnia 25 maja 2010 r.
576   165. Zarz膮dzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
576  
575   UCHWA艁A NR XVII/117/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
575   Uchwa艂a Nr V/33/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
575   Uchwa艂a Nr XIII/65/08 z dnia 5 marca 2008 roku
575   Uchwa艂a Nr XXII/121/09 z dnia 18 marca 2009 r.
575   Uchwa艂a Nr XXIX/155/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
575   160. Zarz膮dzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2009 r.
575   248. Zarz膮dzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
574   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
574   Zawiadomienie o wyborze oferty
574   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych
574   UCHWA艁A NR XVII/114/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
574   Uchwa艂a Nr III/11/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
574   Uchwa艂a Nr XIX/99/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
574   Uchwa艂a Nr XXXIII/184/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
574   Uchwa艂a Nr XXXIV/188/10 z dnia 25 maja 2010 r.
574   Uchwa艂a Nr XXXIX/211/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
574   075. Zarz膮dzenie Nr 17/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 maja 2008 r
574   226. Zarz膮dzenie Nr 49/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 pa藕dziernika 2010 r.
573   UCHWA艁A NR XIX/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
573   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 aja 2012 r.
573   015. ZARZ膭DZENIE NR 18 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
573   070. ZARZ膭DZENIE NR 10/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
573   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
573   ZAPRASZAM na XXXI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
572   Uchwa艂a Nr VII/48/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
572   Uchwa艂a Nr V/19/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
572   Uchwa艂a Nr V/21/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
572   Uchwa艂a Nr XXI/116/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
572   Uchwa艂a Nr XXVI/140/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
572   022. ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
572   093. Zarz膮dzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 wrze艣nia 2008 r
572   142. Zarz膮dzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 maja 2009 r
572   032. ZARZ膭DZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
572   083. ZARZ膭DZENIE NR 23/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
571   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
571   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
571   UCHWA艁A NR XIII/90/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
571   UCHWA艁A NR IX/60/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
571   Uchwa艂a Nr XIX/105/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
571   144. Zarz膮dzenie Nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
571   007. ZARZ膭DZENIE NR 7/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
570   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
570   Uchwa艂a Nr VI/44/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
570   Uchwa艂a Nr XXXII/174/10 z dnia 26 marca 2010 r.
570   Uchwa艂a Nr XXXIX/213/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
570   020. ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
570   051. Zarz膮dzenie Nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
570   058. Zarz膮dzenie Nr 60/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 grudnia 2007 r
570   082. Zarz膮dzenie Nr 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
570   211. Zarz膮dzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 9 lipca 2010 r.
570   223. Zarz膮dzenie Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
570   062. ZARZ膭DZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
570   078. ZARZ膭DZENIE NR 18/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
569   Zawiadomonie o wyborze oferty
569   UCHWA艁A NR XIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
569   Uchwa艂a Nr VIII/36/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
569   Uchwa艂a Nr XIII/64/08 z dnia 5 marca 2008 roku
569   Uchwa艂a Nr XIV/72/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
569   066. Zarz膮dzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
569   084. Zarz膮dzenie Nr 26/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 lipca 2008 r
569   008. ZARZ膭DZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
569   Arkadiusz Szczurowski
568   Uchwa艂a Nr XIX/98/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
568   095. ZARZ膭DZENIE NR 35/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
568   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
567   185. Zarz膮dzenie Nr 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2010 r.
567   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza przetarg pisemny
567   Uchwa艂a Nr II/8/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
567   Uchwa艂a Nr VIII/34/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
567   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
567   Uchwa艂a Nr XXV/133/09 z dnia 29 maja 2009 r.
567   Uchwa艂a Nr XXX/164/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
567   Uchwa艂a Nr XXXV/196/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
567   080. Zarz膮dzenie Nr 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 lipca 2008 r
567   172. Zarz膮dzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
567   228. Zarz膮dzenie Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 18 pa藕dziernika 2010 r.
567   244. Zarz膮dzenie Nr 67/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
567   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
566   UCHWA艁A NR XVII/122/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
566   Uchwa艂a Nr IV/24/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
566   Uchwa艂a Nr VI/25/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
566   Uchwa艂a Nr XIX/101/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
566   Uchwa艂a Nr XXVIII/150/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
566   Uchwa艂a Nr XXIX/154/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
566   Uchwa艂a Nr XXXVIII/202/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
566   Uchwa艂a Nr XXXVIII/207/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
566   112. Zarz膮dzenie Nr 54/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 29 grudnia 2008 r
566   091. Zarz膮dzenie Nr 34/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
566   Uchwa艂a NR XXIX/193/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
565   UCHWA艁A NR XVI/111/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
565   Uchwa艂a Nr XXI/108/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
565   Uchwa艂a Nr XXII/126/09 z dnia 18 marca 2009 r.
565   Uchwa艂a Nr XXIX/158/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
565   077. Zarz膮dzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 czerwca 2008 r
565   210. Zarz膮dzenie Nr 33/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 1 lipca 2010 r.
565   247. Zarz膮dzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
565   076. ZARZ膭DZENIE NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
565   Uchwa艂a NR XXVI/170/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
564   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
564   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
564   Uchwa艂a Nr III/18/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
564   Uchwa艂a Nr VI/26/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
564   Uchwa艂a Nr XXXVIII/205/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
564   150. Zarz膮dzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
564   225. Zarz膮dzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
564   013. ZARZ膭DZENIE NR 16 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
563   Uchwa艂a Nr XX/141/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
563   UCHWA艁A NR XIX/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
563   UCHWA艁A NR XVIII/129/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
563   UCHWA艁A NR XIII/91/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
563   Uchwa艂a Nr XVII/85/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
563   Uchwa艂a NR XXIV/162/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
563   047. ZARZ膭DZENIE NR 50/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
563   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
562   Uchwa艂a Nr V/35/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
562   Uchwa艂a Nr X/49/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
562   Uchwa艂a Nr XIX/92/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
562   Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
562   Uchwa艂a Nr XXXVIII/203/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
562   031. ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
562   043. Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
562   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
562   033. ZARZ膭DZENIE NR 36/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
562   Dane teleadresowe
561   Uchwa艂a Nr VI/24/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
561   014. ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
561   021. ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
561   140. Zarz膮dzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
561   Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych na terenie
561   020. ZARZ膭DZENIE NR 23/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
561   O B W I E S Z C Z E N I E
561   Wykaz cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych z podzia艂em na funkcje
560   Uchwa艂a Nr VI/22/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
560   Uchwa艂a Nr XIX/107/08 z dnia 26 listopada 2008 r.
560   028. ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
560   229. Zarz膮dzenie Nr 52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 pa藕dziernika 2010 r.
560   245. Zarz膮dzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
560   021. ZARZ膭DZENIE NR 24/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
560   023. ZARZ膭DZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
560   024. ZARZ膭DZENIE NR 27/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
560   039. ZARZ膭DZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
560   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
559   UCHWA艁A NR XVIII/130/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
559   UCHWA艁A NR XVI/108/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
559   UCHWA艁A NR IX/72/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
559   UCHWA艁A NR VIII/56/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
559   Uchwa艂a Nr III/15/10 dnia 27 grudnia 2010 r.
559   Uchwa艂a Nr XXIX/157/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
559   Uchwa艂a Nr XXXIV/187/10 z 25 maja 2010 r.
559   118. Zarz膮dzenie Nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 lutego 2009 r
559   077. ZARZ膭DZENIE NR 17/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
559   Uchwa艂a Nr 9/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
558   UCHWA艁A NR XVIII/127/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
558   Uchwa艂a Nr VI/38/2011z dia 22 czerwca 2011 r.
558   083. Zarz膮dzenie Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 lipca 2008 r
558   221. Zarz膮dzenie Nr 44/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
557   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
557   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
557   Uchwa艂a Nr XXI/145/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
557   Uchwa艂a Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
557   Uchwa艂a Nr XXIV/130/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
557   Uchwa艂a Nr XXIX/159/09 z dnia 17 listopada 2009 r.
557   034. ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
557   139. Zarz膮dzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
557   067. ZARZ膭DZENIE NR 7/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
557   108. ZARZ膭DZENIE NR 48/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
557   132. ZARZ膭DZENIE NR 3/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
557   Uchwa艂a Nr 8/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
557   Uchwa艂a Nr 7/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
556   UCHWA艁A NR XV/101/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
556   Uchwa艂a Nr XXXIII/183/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
556   050. Zarz膮dzenie Nr 51/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
556   110. ZARZ膭DZENIE NR 50/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
555   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
555   UCHWA艁A NR XVII/124/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
555   UCHWA艁A NR IX/69/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
555   Uchwa艂a Nr VIII/54/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
555   Uchwa艂a Nr XXXIV/189/10 z dnia 25 maja 2010 r.
555   162. Zarz膮dzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 wrze艣nia 2009 r.
555   191. Zarz膮dzenie Nr 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
555   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
554   UCHWA艁A NR XVI/105/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
554   UCHWA艁A NR XV/103/2012 z dia 19 wrze艣nia 2012 r.
554   Uchwa艂a Nr XXIII/128/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
554   Uchwa艂a Nr XXXII/175/10 z dnia 26 marca 2010 r.
554   116. Zarz膮dzenie Nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
554   161. Zarz膮dzenie Nr 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 sierpnia 2009 r.
554   055. ZARZ膭DZENIE NR 59/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
554   101. ZARZ膭DZENIE NR 41/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
553   100. Zarz膮dzenie Nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 pa藕dziernika 2008 r
553   054. Zarz膮dzenie Nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2007 r.
553   178. Zarz膮dzenie Nr 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 06 stycznia 2010 r.
553   216. Zarz膮dzenie Nr 39/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 sierpnia 2010 r.
553   080. ZARZ膭DZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
553   091. ZARZ膭DZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
552   UCHWA艁A NR VIII/59/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2012 r.
552   Uchwa艂a Nr VI/23/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
552   111. Zarz膮dzenie Nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
552   119. Zarz膮dzenie Nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 13 lutego 2009 r
552   018. ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
552   086. Zarz膮dzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
552   130. Zarz膮dzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2009 r
552   151. Zarz膮dzenie Nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
552   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
551   Uchwa艂a Nr XI/61/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
551   Uchwa艂a Nr XIX/97/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
551   Uchwa艂a Nr XXXII/177/10 z dnia 16 marca 2010 r.
551   039. Zarz膮dzenie Nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2007 r.
551   049. Zarz膮dzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r.
551   072. ZARZ膭DZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
551   073. ZARZ膭DZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
550   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
550   Uchwa艂a Nr XXXI/173/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
550   001. ZARZ膭DZENIE Nr 01/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
550   081. Zarz膮dzenie Nr 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
550   164. Zarz膮dzenie Nr 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
550   166. Zarz膮dzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2009 r
550   ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
549   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
549   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
549   UCHWA艁A NR XVII/121/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
549   UCHWA艁A NR VIII/57/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
549   Uchwa艂a Nr XVIII/92/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
549   Uchwa艂a Nr XXI/111/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
549   Uchwa艂a Nr XXII/125/09 z dnia 18 marca 2009 r.
549   117. Zarz膮dzenie Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
549   007. ZARZ膭DZENIE Nr 07/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
549   129. Zarz膮dzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
549   017. ZARZ膭DZENIE NR 20 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
548   Uchwa艂a Nr XXXV/193/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
548   055. Zarz膮dzenie Nr 56/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 listopada 2007 r.
547   UCHWA艁A NR XVII/115/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
547   Uchwa艂a Nr IV/20/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
547   Uchwa艂a Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
547   Uchwa艂a Nr X/45/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
547   Uchwa艂a Nr XXII/119/09 z dnia 18 marca 2009 r.
547   240. Zarz膮dzenie Nr 63/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 24 listopada 2010 r.
547   019. ZARZ膭DZENIE NR 22/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
547   079. ZARZ膭DZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
547   Uchwa艂a NR XXVII/175/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
547   Uchwa艂a NR XXVIII/185/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
546   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
546   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 maja 2011 r.
546   Uchwa艂a Nr XXV/134/09 z dnia 29 maja 2009 r.
546   Uchwa艂a Nr XXX/167/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
546   143. Zarz膮dzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
546   056. ZARZ膭DZENIE NR 60/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
546   Uchwa艂a Nr I/S/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2014 r
545   UCHWA艁A NR XIX/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
545   UCHWA艁A NR XVI/106/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
545   Uchwa艂a Nr IV/21/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
545   Uchwa艂a Nr III/17/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
545   017. ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
545   146. Zarz膮dzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 czerwca 2009 r
545   153. Zarz膮dzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
545   176. Zarz膮dzenie Nr 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
545   Mariusz Wojciechowski
544   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
544   UCHWA艁A NR X/83/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
544   069. Zarz膮dzenie Nr 11/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
544   076. Zarz膮dzenie Nr 18/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 maja 2008 r
544   124. Zarz膮dzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
544   214. Zarz膮dzenie Nr 37/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
544   086. ZARZ膭DZENIE NR 26/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
543   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
543   Uchwa艂a Nr VII/51/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
543   Uchwa艂a Nr IV/23/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
543   Uchwa艂a Nr VIII/31/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
543   Uchwa艂a Nr XVIII/88/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
543   059. Zarz膮dzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 stycznia 2008 r
543   116. ZARZ膭DZENIE NR 56/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
543   Uchwa艂a NR XXVII/171/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
543   O B W I E S Z C Z E N I E
542   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
542   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
542   Uchwa艂a Nr I/3/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
542   104. Zarz膮dzenie Nr 45/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 listopada 2008 r
542   041. ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
542   072. Zarz膮dzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2008 r
542   010. ZARZ膭DZENIE NR 10 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
542   061. ZARZ膭DZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
542   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
542   Uchwa艂a NR XXVI/169/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
541   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
541   Uchwa艂a nr IV/19/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
541   Uchwa艂a Nr XXIV/132/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
541   Uchwa艂a Nr XXX/171/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
541   073. Zarz膮dzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2008 r
540   Zawiadomienie
540   Uchwa艂a Nr V/31/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
540   Uchwa艂a Nr XIV/75/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
540   Uchwa艂a Nr XV/78/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
540   Uchwa艂a Nr XVIII/91/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
540   Uchwa艂a Nr XXX/168/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
540   070. Zarz膮dzenie Nr 12/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
540   009. ZARZ膭DZENIE NR 9/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
540   029. ZARZ膭DZENIE NR 32/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
540   Uchwa艂a NR XXVII/182/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
539   Uchwa艂a Nr V/37/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
539   Uchwa艂a Nr XII/62/08 z dnia 4 lutego 2008 r.
539   Uchwa艂a Nr XXVI/139/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
539   Uchwa艂a Nr XXXV/191/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
539   148. Zarz膮dzenie Nr 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
539   Uchwa艂a NR XXIV/165/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
538   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
538   232. Zarz膮dzenie Nr 55/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
538   Uchwa艂a Nr XVIII/87/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
538   Uchwa艂a Nr XXII/120/09 z dnia 18 marca 2009 r.
538   110. Zarz膮dzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
538   052. Zarz膮dzenie Nr 53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 listopada 2007 r.
538   154. Zarz膮dzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 czerwca 2009 r
538   163. Zarz膮dzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
538   025. ZARZ膭DZENIE NR 28/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
538   126. ZARZ膭DZENIE NR 66/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
537   UCHWA艁A NR IX/71/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
537   Uchwa艂a Nr X/53/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
537   Uchwa艂a Nr XV/80/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
537   Uchwa艂a Nr XIX/103/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
537   005. ZARZ膭DZENIE Nr 05/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
537   238. Zarz膮dzenie Nr 61/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 listopada2010 r.
537   088. ZARZ膭DZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
536   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
536   UCHWA艁A NR XIX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
536   Uchwa艂a Nr IV/13/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
536   Uchwa艂a Nr XXXII/176/10 z dnia 26 marca 2010 r.
536   Uchwa艂a Nr XXXVII/200/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
536   132. Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
536   181. Zarz膮dzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 lutego 2010 r.
536   103. ZARZ膭DZENIE NR 43/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
536   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
536   Uchwa艂a NR XXVIII/184/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
535   Uchwa艂a Nr XXI/144/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
535   UCHWA艁A NR X/77/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
535   Uchwa艂a Nr XXX/169/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
535   088. Zarz膮dzenie Nr 30/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 sierpnia 2008 r
535   096. ZARZ膭DZENIE NR 36/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
535   120. ZARZ膭DZENIE NR 60/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
535   Marzena Maria Czajkowska
534   UCHWA艁A NR XIV/94/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
534   Uchwa艂a Nr IV/10/2007 z dnia 9 marca 2007 r.
534   Uchwa艂a Nr XXXIX/214/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
534   108. Zarz膮dzenie Nr 50/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
534   179. Zarz膮dzenie Nr 2/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 stycznia 2010 r.
534   Uchwa艂a NR XXVII/178/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
534   134. ZARZ膭DZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
534   SK艁AD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
533   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
533   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
533   Uchwa艂a Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
533   Uchwa艂a Nr XIII/68/08 z dnia 5 marca 2008 roku
533   Uchwa艂a Nr XIII/71/08 z dnia 5 marca 2008 roku
533   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 8 wrze艣nia 2009 r.
533   Uchwa艂a Nr XXXIX/209/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
533   068. Zarz膮dzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 marca 2008 r
532   UCHWA艁A NR XII/85/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
532   UCHWA艁A NR XI/84/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
532   Uchwa艂a Nr IV/22/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
532   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
532   Uchwa艂a Nr XXXV/190/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
532   Uchwa艂a Nr XXXIX/218/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
532   079. Zarz膮dzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
532   065. ZARZ膭DZENIE NR 5/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
532   104. ZARZ膭DZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
531   047. Zarz膮dzenie Nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 pa藕dziernika 2007 r.
531   170. Zarz膮dzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 wrze艣nia 2009 r
531   109. ZARZ膭DZENIE NR 49/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
530   Uchwa艂a Nr IV/11/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
530   Uchwa艂a Nr IV/12/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
530   Uchwa艂a Nr X/46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
530   Uchwa艂a Nr XIV/76/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
530   Uchwa艂a Nr XVI/83/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
530   Uchwa艂a Nr XXXII/178/10 z dnia 26 marca 2010 r.
530   009. ZARZ膭DZENIE Nr 09/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
530   222. Zarz膮dzenie Nr 45/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
530   051. ZARZ膭DZENIE NR 55/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
530   094. ZARZ膭DZENIE NR 34/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
530   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
529   Uchwa艂a Nr VII/28/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
529   040. ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
529   230. Zarz膮dzenie Nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 25 pa藕dziernika 2010 r.
529   Uchwa艂a NR XXVIII/186/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
528   Uchwa艂a Nr IV/16/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
528   Uchwa艂a Nr XXXIII/180/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
528   114. Zarz膮dzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
528   057. Zarz膮dzenie Nr 59/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 grudnia 2007 r.
528   171. Zarz膮dzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 listopada 2009 r
528   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
528   111. ZARZ膭DZENIE NR 51/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
528   Uchwa艂a NR XXVIII/187/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
527   UCHWA艁A NR XVI/104/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
527   Uchwa艂a Nr XXXIX/216/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
527   122. Zarz膮dzenie Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 marca 2009 r
527   011. ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
527   019. ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
527   060. Zarz膮dzenie Nr 2/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 stycznia 2008 r
527   158. Zarz膮dzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
527   208. Zarz膮dzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 czrewca 2010 r.
527   045. ZARZ膭DZENIE NR 48/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
527   054. ZARZ膭DZENIE NR 58/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
527   097. ZARZ膭DZENIE NR 37/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
527   Uchwa艂a NR XXVII/177/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
527   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
527   Uchwa艂a Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
526   Wniosek o wydanie dowodu osobistego
526   Uchwa艂a Nr XXII/122/09 z dnia 18 marca 2009 r.
526   071. Zarz膮dzenie Nr 13/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2008 r
526   183. Zarz膮dzenie Nr 6/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 marca 2010 r.
526   136. ZARZ膭DZENIE NR 7/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
526   O B W I E S Z C Z E N I E
525   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
525   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
525   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
525   141. Zarz膮dzenie Nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 maja 2009 r
525   231. Zarz膮dzenie Nr 54/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
525   246. Zarz膮dzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 grudnia 2010 r.
525   066. ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
525   Uchwa艂a NR XXV/167/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
525   Uchwa艂a NR XXV/168/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
525   Uchwa艂a NR XXIX/189/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
525   144. ZARZ膭DZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
524   UCHWA艁A NR XVII/113 /2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
524   Uchwa艂a Nr V/30/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
524   Uchwa艂a Nr XXIX/156/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
524   Uchwa艂a Nr XXXIX/212/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
524   042. Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
524   152. Zarz膮dzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
524   117. ZARZ膭DZENIE NR 57/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
524   Uchwa艂a NR XXVII/179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
524   6. Sprawozdania Bud偶etowe za 2013 rok
524   PROTOK脫艁 z XXX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
524   Piotr Dziubich
524   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
523   102. Zarz膮dzenie Nr 43/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
523   106. Zarz膮dzenie Nr 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 listopada 2008 r
523   027. ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
523   087. Zarz膮dzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 lipca 2008 r
523   147. Zarz膮dzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 czerwca 2009 r
523   016. ZARZ膭DZENIE NR 19 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
523   087. ZARZ膭DZENIE NR 27/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
523   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
523   112. ZARZ膭DZENIE NR 52/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
522   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
522   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
522   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
522   UCHWA艁A NR IX/70/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
522   Uchwa艂a Nr VI/41/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
522   Uchwa艂a Nr XXVII/143/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
522   089. Zarz膮dzenie Nr 32/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
522   192. Zarz膮dzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 maja 2010 r.
522   243. Zarz膮dzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
522   057. ZARZ膭DZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
522   105. ZARZ膭DZENIE NR 45/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
522   Uchwa艂a NR XXVII/174/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
522   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
522   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
522   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
522   O B W I E S Z C Z E N I E
522   Arkadiusz Krzysztof W艂odarski
521   Uchwa艂a Nr XXI/114/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
521   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2009 r.
521   133. ZARZ膭DZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
520   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
520   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
520   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
520   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
520   Uchwa艂a Nr XIII/66/08 z dnia 5 marca 2008 roku
520   Uchwa艂a Nr XXVI/137/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
520   120. Zarz膮dzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 3 marca 2009 r
520   095. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
520   096. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
520   125. Zarz膮dzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
520   157. Zarz膮dzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
520   002. ZARZ膭DZENIE NR 2/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
520   044. ZARZ膭DZENIE NR 47/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
520   046. ZARZ膭DZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
520   098. ZARZ膭DZENIE NR 38/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
520   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.- Akty Prawne
519   Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
519   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
519   UCHWA艁A NR XIX/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
519   UCHWA艁A NR XIV/97/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
519   Uchwa艂a Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
519   038. ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
519   114. ZARZ膭DZENIE NR 54/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
519   Uchwa艂a NR XXVIII/183/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
519   Uchwa艂a NR XXX/196/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
519   146. ZARZ膭DZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
518   101. Zarz膮dzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
518   090. Zarz膮dzenie Nr 33/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
518   011. ZARZ膭DZENIE NR 14 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
518   050. ZARZ膭DZENIE NR 54/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
518   068. ZARZ膭DZENIE NR 8/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
517   Uchwa艂a Nr XI/57/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
517   224. Zarz膮dzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
517   200. Zarz膮dzenie Nr 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
517   121. ZARZ膭DZENIE NR 61/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
517   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
516   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
516   Uchwa艂a Nr IV/27/2011 z dnia 28 arca 2011 r.
516   Uchwa艂a Nr XIX/104/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
516   Uchwa艂a Nr XXXIII/179/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
516   008. ZARZ膭DZENIE Nr 08/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
516   175. Zarz膮dzenie Nr 63/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 grudnia 2009 r.
516   182. Zarz膮dzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 marca 2010 r.
516   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
515   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
515   UCHWA艁A NR IX/64/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
515   Uchwa艂a Nr VIII/33/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
515   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
515   Uchwa艂a Nr XIX/106/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
515   Uchwa艂a Nr XXI/118/08 z dnia 18 marca 2009 r.
515   126. Zarz膮dzenie Nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
515   135. Zarz膮dzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
515   184. Zarz膮dzenie Nr 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2010 r.
515   186. Zarz膮dzenie Nr 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 kwietnia 2010 r.
515   Jerzy Iglewski
514   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
514   Uchwa艂a Nr VIII/39/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
514   Uchwa艂a Nr XXVIII/145/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
514   220. Zarz膮dzenie Nr 43/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
514   Uchwa艂a NR XXVII/181/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
513   Uchwa艂a Nr X/40/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
513   010. ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
513   036. ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
513   193. Zarz膮dzenie Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 maja 2010 r.
513   129. ZARZ膭DZENIE NR 69/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
513   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
512   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
512   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
512   UCHWA艁A NR X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
512   Uchwa艂a Nr XXXVII/198/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
512   093. ZARZ膭DZENIE NR 33/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
512   Uchwa艂a NR XXV/166/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
512   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
512   130. ZARZ膭DZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
512   143. ZARZ膭DZENIE NR 14/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
512   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
512   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
511   Uchwa艂a Nr XXIX/162/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
511   189. Zarz膮dzenie Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
511   242. Zarz膮dzenie Nr 65/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
511   Jan Lech Bladowski
510   Zawiadomienie o wyborz臋 oferty w przetargu nieograniczonym na:
510   UCHWA艁A NR XV/99/2012z dnia 19.09.2012.r
510   Uchwa艂a Nr XIII/70/08 z dnia 5 marca 2008 roku
510   Uchwa艂a Nr XXXIII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
510   107. Zarz膮dzenie Nr 49/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
510   103. Zarz膮dzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
510   234. Zarz膮dzenie Nr 57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
510   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
510   106. ZARZ膭DZENIE NR 46/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
510   Uchwa艂a NR XXVIII/188/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
510   140. ZARZ膭DZENIE NR 11/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
509   O G 艁 O S Z E N I E
509   Uchwa艂a Nr XXII/123/09 z dnia 18 marca 2009 r.
509   023. ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
509   074. Zarz膮dzenie Nr 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2008 r
509   012. ZARZ膭DZENIE NR 15 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
509   102. ZARZ膭DZENIE NR 42/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
509   107. ZARZ膭DZENIE NR 47/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
508   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
508   Uchwa艂a Nr XIV/74/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
508   Uchwa艂a Nr XXXVIII/204/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
508   134. Zarz膮dzenie Nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
507   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
507   Uchwa艂a Nr VII/53/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
507   Uchwa艂a Nr VIII/29/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
507   Uchwa艂a Nr XXXVIII/208/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
507   048. Zarz膮dzenie Nr 49/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r
506   UCHWA艁A NR XVIII/128/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
506   Uchwa艂a Nr VI/43/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
506   Uchwa艂a Nr XI/60/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
506   Uchwa艂a Nr XXI/110/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
506   Uchwa艂a Nr XXVI/136/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
506   015. ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
506   194. Zarz膮dzenie Nr 17/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
505   ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH
505   Uchwa艂a Nr VII/47/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
505   Uchwa艂a Nr VIII/30/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
505   Uchwa艂a Nr XIX/100/08 z dnia 21 grudnia 2008 r.
505   056. Zarz膮dzenie Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 grudnia 2007 r.
505   064. Zarz膮dzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 lutego 2008 r
505   078. Zarz膮dzenie Nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
505   Uchwa艂a NR XXIX/191/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
505   ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
504   002. ZARZ膭DZENIE Nr 02/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
504   138. Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
504   O B W I E S Z C Z E N I E
503   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczoneo na:
503   Uchwa艂a Nr X/54/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
503   Uchwa艂a Nr XXVIII/148/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
503   197. Zarz膮dzenie Nr 20/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
503   Zakup oleju nap臋dowego do autobus贸w szkolnych
503   048. ZARZ膭DZENIE NR 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
503   135. ZARZ膭DZENIE NR 6/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
503   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
503   O B W I E S Z C Z E N I E
503   Gra偶yna Maria Rybicka
502   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
502   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
502   Uchwa艂a Nr XVIII/89/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
502   209. Zarz膮dzenie Nr 32/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 czrewca 2010 r.
502   217. Zarz膮dzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 wrze艣nia 2010 r.
502   235. Zarz膮dzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
501   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
501   UCHWA艁A NR XVII/120/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
501   Uchwa艂a Nr IV/8/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
501   147. ZARZ膭DZENIE NR 18/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
501   OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Radziejowie
500   Zg艂oszenie
500   UCHWA艁A NR XIV/95/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
500   105. Zarz膮dzenie Nr 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2008 r
500   026. ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
500   155. Zarz膮dzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 lipca 2009 r
500   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
500   S艂awomir Kawczy艅ski
499   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
499   Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
499   121. Zarz膮dzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2009 r
499   207. Zarz膮dzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 czerwca 2010 r.
499   Uchwa艂a NR XXVII/180/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
499   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
499   UCHWA艁A NR I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
498   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
498   UCHWA艁A NR XVI/107/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
498   145. ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
498   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
498   O B W I E S Z C Z E N I E
497   Uchwa艂a Nr VIII/32/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
497   Uchwa艂a Nr XXVIII/146/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
497   033. ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
497   082. ZARZ膭DZENIE NR 22/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
497   O B W I E S Z C Z E N I E
496   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
496   Uchwa艂a Nr XXI/148/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
496   003. ZARZ膭DZENIE Nr 03/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
496   Uchwa艂a NR XXX/199/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
495   Uchwa艂a Nr IV/25/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
495   Uchwa艂a Nr IV/9/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
495   Uchwa艂a Nr VII/27/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
495   Uchwa艂a Nr XIX/95/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
495   149. Zarz膮dzenie Nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
495   201. Zarz膮dzenie Nr 24/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
495   Uchwa艂a NR XXIX/195/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
494   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
494   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
494   Uchwa艂a Nr IV/15/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
494   097. Zarz膮dzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
494   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
493   Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych
493   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
493   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
493   Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finans贸w
492   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
492   Uchwa艂a Nr XIII/69/08 z dnia 5 marca 2008 roku
492   219. Zarz膮dzenie Nr 42/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
492   118. ZARZ膭DZENIE NR 58/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
492   Uchwa艂a NR XXVII/172/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
491   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
491   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
490   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
490   233. Zarz膮dzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
490   Uchwa艂a Nr V/20/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
490   Uchwa艂a Nr XXIX/161/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
489   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
489   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
489   Uchwa艂a Nr XV/81/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
489   016. ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
489   148. ZARZ膭DZENIE NR 19/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
489   UCHWA艁A NR I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
488   Uchwa艂a Nr XXXIX/215/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
488   133. Zarz膮dzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
488   137. Zarz膮dzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
488   123. ZARZ膭DZENIE NR 63/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
488   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
488   Krystian Betli艅ski
488   Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r.
487   Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
487   131. Zarz膮dzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 maja 2009 r
487   ZAPRASZAM na XXXII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
486   O G 艁 O S Z E N I E
486   237. Zarz膮dzenie Nr 60/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada2010 r.
486   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
485   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
485   006. ZARZ膭DZENIE Nr 06/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
485   062. Zarz膮dzenie Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
485   212. Zarz膮dzenie Nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
485   006. ZARZ膭DZENIE NR 6/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
485   137. ZARZ膭DZENIE NR 8/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
485   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
485   Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu
484   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
484   Uchwa艂a Nr VIII/37/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
484   Uchwa艂a Nr XI/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
484   Uchwa艂a NR XXVII/176/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
484   141. ZARZ膭DZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
484   Uchwa艂a Nr 8/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
483   115. Zarz膮dzenie Nr 57/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
483   195. Zarz膮dzenie Nr 18/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
483   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
482   053. Zarz膮dzenie Nr 54/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 listopada 2007 r.
482   156. Zarz膮dzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 lipca 2009 r.
482   169. Zarz膮dzenie Nr 57/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 pa藕dziernika 2009 r
482   115. ZARZ膭DZENIE NR 55/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
482   Uchwa艂a NR XXX/202/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
482   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
481   O G 艁 O S Z E N I E
481   190. Zarz膮dzenie Nr 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
481   218. Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
481   239. Zarz膮dzenie Nr 62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 listopada2010 r.
481   128. ZARZ膭DZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
481   138. ZARZ膭DZENIE NR 9/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
481   Komisja Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska
481   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
480   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza II przetarg pisemny
480   Uchwa艂a Nr X/43/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
480   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
480   O B W I E S Z C Z E N I E
480   O B W I E S Z C Z E N I E
479   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
479   Uchwa艂a Nr V/18/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
479   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
479   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
479   K O M U N I K A T
478   Uchwa艂a NR XXX/197/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
478   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
478   O B W I E S Z C Z E N I E
477   136. Zarz膮dzenie Nr 23/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
477   168. Zarz膮dzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 pa藕dziernika 2009
477   040. ZARZ膭DZENIE NR 43/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
477   100. ZARZ膭DZENIE NR 40/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
477   INFORMACJA
477   OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO
477   Komisja Rewizyjna
476   Uchwa艂a NR XXIX/192/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
475   123. Zarz膮dzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 marca 2009 r
475   113. ZARZ膭DZENIE NR 53/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
474   Uchwa艂a NR XXIX/194/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
474   Halina Wawrzyniak
473   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
473   Uchwa艂a Nr IV/14/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
473   Uchwa艂a Nr XXIX/153/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
473   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
472   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
472   Uchwa艂a Nr X/52/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
472   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
472   199. ZARZ膭DZENIE NR 9/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
471   Uchwa艂a NR XXXI/208/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
470   Uchwa艂a Nr XXXIX/219/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
470   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
469   Uchwa艂a Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
469   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
468   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
468   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
468   109. Zarz膮dzenie Nr 51/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
467   119. ZARZ膭DZENIE NR 59/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
467   Uchwa艂a NR XXX/200/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
466   Wniosek o:
466   071. ZARZ膭DZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
466   122. ZARZ膭DZENIE NR 62/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
466   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
465   Uchwa艂a NR XXX/198/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
465   154. ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
464   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
464   O B W I E S Z C Z E N I E
463   Zg艂oszenie
463   Zmiana dotycz膮ca rejestracji dzia艂alno艣ci gospodarczej
463   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
462   128. Zarz膮dzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
462   027. ZARZ膭DZENIE NR 30/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
462   So艂ectwo Przed艂u偶
461   Uchwa艂a NR XXIX/190/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
461   Grzegorz Wo藕niak
460   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
460   O B W I E S Z C Z E N I E
459   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
459   028. ZARZ膭DZENIE NR 31/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
459   124. ZARZ膭DZENIE NR 64/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
459   Uchwa艂a NR XXX/201/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
459   Uchwa艂a NR XXXI/207/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
459   PROTOK脫艁 z I Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
458   Uchwa艂a Nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
458   125. ZARZ膭DZENIE NR 65/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
458   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
458   So艂ectwo Stawiska
457   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
457   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
457   Uchwa艂a Nr I/4/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
457   O B W I E S Z C Z E N I E
456   I N F O R M A C J A
456   7. Sprawozdania Bud偶etowe za 2014 rok
455   149. ZARZ膭DZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
455   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
455   Uchwa艂a Nr 9/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
454   Krzysztof Miros艂aw 呕ak
453   Zawiadomienie o wyborze w przetargu nieograniczonym na:
452   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
452   041. ZARZ膭DZENIE NR 44/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
452   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
452   ZAPRASZAM na XXXIV Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
451   034. ZARZ膭DZENIE NR 37/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
451   159. ZARZ膭DZENIE NR 30/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
450   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
450   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
450   UCHWA艁A NR I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
449   139. ZARZ膭DZENIE NR 10/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
448   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
448   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
448   KOMUNIKAT
448   UCHWA艁A NR I/9/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
448   O B W I E S Z C Z E N I E
448   Zg艂oszenie kandydata na cz艂onka obwodowej komisji wyborczej
447   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
447   150. ZARZ膭DZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
447   152. ZARZ膭DZENIE NR 23/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
446   Informacje PKW dla wyborc贸w i kandydat贸w
445   O B W I E S Z C Z E N I E
445   200. ZARZ膭DZENIE NR 10/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
444   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
444   142. ZARZ膭DZENIE NR 13/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
444   OBWIESZCZENIE
443   Uchwa艂a Nr XIV/73/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
443   194. ZARZ膭DZENIE NR 4/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
442   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przteargu nieograniczonym na:
442   UCHWA艁A NR II/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
442   Kalendarz Wyborczy
441   167. Zarz膮dzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
440   Zawiadomienie o wyborze oferty w prztargu nieograniczonym na:
440   153. ZARZ膭DZENIE NR 24/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
440   OBWIESZCZENIE
440   O B W I E S Z C Z E N I E
439   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
439   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
439   OBWIESZCZENIE
439   227. ZARZ膭DZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
438   Zawaidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
438   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
438   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
438   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
438   Jednostki podleg艂e
438   PROTOK脫艁 z II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
435   Uchwa艂a Nr XI/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
435   Uchwa艂a NR XXXII/218/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
435   ZAPRASZAM na II sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim
435   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
435   O B W I E S Z C Z E N I E
434   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
434   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
434   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
433   Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczeg贸lnych cz臋艣ci zam贸wienia
433   157. ZARZ膭DZENIE NR 28/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
433   O B W I E S Z C Z E N I E
433   Uchwa艂a Nr 1/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
433   UCHWA艁A NR II/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
433   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
432   OBWIESZCZENIE
432   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
431   156. ZARZ膭DZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
431   O B W I E S Z C Z E N I E
430   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
430   UCHWA艁A NR I/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r
430   O B W I E S Z C Z E N I E
429   155. ZARZ膭DZENIE NR 26/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
429   UCHWA艁A NR I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
429   O B W I E S Z C Z E N I E
428   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSZCZEG脫LNYCH CZ臉艢CI ZAM脫WIENIA
428   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
428   Uchwa艂a NR XXXI/206/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
428   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
428   Uchwa艂a Nr 7/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
427   OBWIESZCZENIE
426   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
426   O B W I E S Z C Z E N I E
426   UCHWA艁A NR XXXV/231/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
426   O B W I E S Z C Z E N I E
426   Andrzej Schmidt
425   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
425   UCHWA艁A NR XXXV/230/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
425   O B W I E S Z C Z E N I E
425   O B W I E S Z C Z E N I E
424   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
424   151. ZARZ膭DZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
424   TERMINY DY呕UR脫W
424   O B W I E S Z C Z E N I E
424   UCHWA艁A NR IV/32/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
423   Komisja Zdrowia i Porz膮dku Publicznego
422   158. ZARZ膭DZENIE NR 29/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
422   UCHWA艁A NR II/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
421   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
421   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
421   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
420   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
420   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
419   OBWIESZCZENIE
419   230. ZARZ膭DZENIE NR 41/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
418   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
418   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
418   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
418   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
417   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
417   170. ZARZ膭DZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
417   OBWIESZCZENIE WOJEW脫DZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORUNIU
417   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
416   KOMUNIKAT
415   UCHWA艁A NR XXXV/240/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
414   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
414   Uchwa艂a Nr 14/WPF/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
413   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
413   Uchwa艂a Nr I/2/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
413   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
413   Uchwa艂a NR XXXII/209/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
413   INFORMACJA
413   Podzia艂 Gminy Piotrk贸w Kujawski na obwody g艂osowania
413   Wykaz przekazywanych informacji przez urz臋dy
412   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
412   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA na:
412   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
411   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
411   O B W I E S Z C Z E N I E
410   ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
410   I N F O R M A C J A
410   UCHWA艁A NR I/7/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
410   O B W I E S Z C Z E N I E
409   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
408   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
408   ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
407   216. ZARZ膭DZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
406   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
406   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
405   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
405   UCHWA艁A NR III/21/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
404  
404   167. ZARZ膭DZENIE NR 38/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
402   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
402   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
401   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
401   Podzia艂 Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na okr臋gi wyborcze
401   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
400   161. ZARZ膭DZENIE NR 32/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
399   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrrk贸w Kujawski
399   189. ZARZ膭DZENIE NR 60/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
399   INFORMACJA ZARZ膭DU K脫艁KA ROLNICZEGO
399   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
399   PROTOK脫艁 z V Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
397   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
396   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
396   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
396   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
395   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
395   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
395   UCHWA艁A NR III/24/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
394   Uchwa艂a NR XXXII/217/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
394   190. ZARZ膭DZENIE NR 61/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
394   UCHWA艁A NR III/30/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
394   So艂ectwo Palczewo
394   ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
393   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
393   225. ZARZ膭DZENIE NR 36/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
392   UCHWA艁A NR I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
391   O B W I E S Z C Z E N I E
390   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
390   Uchwa艂a Nr 2/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
390   UCHWA艁A NR II/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
390   ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
389   UCHWA艁A NR XXXV/228/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
389   208. ZARZ膭DZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
389   PROTOK脫艁 z IV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
388   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
388   172. ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
388   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
387   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
387   222. ZARZ膭DZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
387   PROTOK脫艁 z III Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
386   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
386   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
386   Uchwa艂a NR XXXII/214/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
386   164. ZARZ膭DZENIE NR 35/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
386   UCHWA艁A NR XXXIII/221/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
386   UCHWA艁A NR XXXV/229/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
386   181. ZARZ膭DZENIE NR 52/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
386   Uchwa艂a Nr 14/P/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
386   O B W I E S Z C Z E N I E
386   215. ZARZ膭DZENIE NR 26/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
385   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
385   UCHWA艁A NR XXXIV/227/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
385   UCHWA艁A NR III/23/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
385   O B W I E S Z C Z E N I E
385   Pa艅stwowa Komisja Wyborcza
384   219. ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
383   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
383   Uchwa艂a NR XXXII/220/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
383   UCHWA艁A NR III/25/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
382   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
382   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
382   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
382   Uchwa艂a NR XXXII/219/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
382   Uchwa艂a Nr 3/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
382   O B W I E S Z C Z E N I E
382   UCHWA艁A NR II/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
382   Uchwa艂a Nr 2/D/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
381   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
381   Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 25 listopada 2014 r.
381   UCHWA艁A NR I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
381   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
380   Zawiadomienie o wyborze oferty
379   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
379   UCHWA艁A NR XXXV/232/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
379   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
379   Uchwa艂a Nr 2/Kd//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
379   ZAPRASZAM Na IV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji,
379   ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
378   160. ZARZ膭DZENIE NR 31/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
378   O B W I E S Z C Z E N I E
378   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
377   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
377   UCHWA艁A NR II/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
377   Uchwa艂a Nr 10/Dpr/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
377   ZAPRASZAM na III sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋 dnia
376   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
376   UCHWA艁A NR XXXIV/224/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
376   UCHWA艁A NR I/5/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
376   O B W I E S Z C Z E N I E
375   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
374   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
374   Uchwa艂a NR XXXII/211/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
374   ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
374   PROTOK脫艁 z VII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
373   211. ZARZ膭DZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
373   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
372   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
372   Uchwa艂a NR XXXII/212/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
372   ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
372   UCHWA艁A NR II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
371   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
371   UCHWA艁A NR XXXIV/225/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
370   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
370   180. ZARZ膭DZENIE NR 51/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
370   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
370   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
370   O B W I E S Z C Z E N I E
369   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
369   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
369   UCHWA艁A NR XXXV/233/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
369   UCHWA艁A NR III/28/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
369   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
369   Fundusz Alimentacyjny
368   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
368   201. ZARZ膭DZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
367   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
367   Uchwa艂a NR XXXII/210/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
367   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
367   177. ZARZ膭DZENIE NR 48/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
367   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
367   UCHWA艁A NR III/29/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
367   214. ZARZ膭DZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
367   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
366   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
366   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
366   O B W I E S Z C Z E N I E
366   UCHWA艁A NR III/20/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
366   O B W I E S Z C Z E N I E
366   UCHWA艁A NR IV/39/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
365   Uchwa艂a NR XXXII/215/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
365   So艂ectwo Zborowiec
364   Uchwa艂a NR XXXII/216/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
364   Bud偶et na rok 2015
363   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
362   163. ZARZ膭DZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
362   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
361   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
361   178. ZARZ膭DZENIE NR 49/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
361   O B W I E S Z C Z E N I E
361   O B W I E S Z C Z E N I E
360   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
360   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
360   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
359   Uchwa艂a NR XXXII/213/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
358   O B W I E S Z C Z E N I E
357   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
357   UCHWA艁A NR XXXIII/222/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
357   176. ZARZ膭DZENIE NR 47/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
357   Uchwa艂a Nr 4/S//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.08.04.2015 r
357   UCHWA艁A NR IV/35/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
357   UCHWA艁A NR IV/42/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
356   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
356   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
356   165. ZARZ膭DZENIE NR 36/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
356   191. ZARZ膭DZENIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
356   195. ZARZ膭DZENIE NR 5/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
355   UCHWA艁A NR III/22/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
354   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
354   168. ZARZ膭DZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
354   ZARZ膭DZENIE NR 40/2014
354   O B W I E S Z C Z E N I E
354   O B W I E S Z C Z E N I E
354   UCHWA艁A NR IV/43/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
352   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
351   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
351   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
351   Komisja Statutowa
351   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
350   166. ZARZ膭DZENIE NR 37/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
350   229. ZARZ膭DZENIE NR 40/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
350   239. ZARZ膭DZENIE NR 50/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
349   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
348   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
348   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
348   O B W I E S Z C Z E N I E
348   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
347   OBWIESZCZENIE
346   162. ZARZ膭DZENIE NR 33/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
346   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
346   UCHWA艁A NR IV/41/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
346   244. ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
345   O B W I E S Z C Z E N I E
345   UCHWA艁A NR III/26/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
344   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
344   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
344   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
343   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
343   175. ZARZ膭DZENIE NR 46/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
342   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
342   O B W I E S Z C Z E N I E
341   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
341   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacj臋 zam贸wienia
341   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
341   O B W I E S Z C Z E N I E
340   Informacja dla wyborc贸w niepe艂nosprawnych
339   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
338   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
338   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
338   192. ZARZ膭DZENIE NR 2/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
338   UCHWA艁A NR IV/33/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
337   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
337   Zg艂oszenie pobytu czasowego
337   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
337   184. ZARZ膭DZENIE NR 55/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
337   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
336   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
336   UCHWA艁A NR XXXV/234/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
336   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
336   UCHWA艁A NR IV/36/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
336   UCHWA艁A NR VII/53/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
335   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
335   169. ZARZ膭DZENIE NR 40/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
335   226. ZARZ膭DZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
335   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
335   ZAPRASZAM Na V sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
335   UCHWA艁A NR V/47/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
334   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
334   PROTOK脫艁 z VI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
333   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
333   179. ZARZ膭DZENIE NR 50/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
333   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
333   UCHWA艁A NR IV/31/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
332   173. ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
332   187. ZARZ膭DZENIE NR 58/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
331   231. ZARZ膭DZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
331   240. ZARZ膭DZENIE NR 51/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
330   Zawiadomienie o udzieniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
330   182. ZARZ膭DZENIE NR 53/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
330   197. ZARZ膭DZENIE NR 7/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
329   223. ZARZ膭DZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
329   UCHWA艁A NR XXXV/239/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
328   174. ZARZ膭DZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
328   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
328   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
328   ZAPRASZAM Na X sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
327   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
326   UCHWA艁A NR IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
326   234. ZARZ膭DZENIE NR 45/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
326   O G 艁 O S Z E N I E
325   185. ZARZ膭DZENIE NR 56/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
325   220. ZARZ膭DZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
325   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
324   Obwieszczenie Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
323   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
323   UCHWA艁A NR X/60/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
323   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
322   171. ZARZ膭DZENIE NR 42/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
322   UCHWA艁A NR XXXV/236/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
322   188. ZARZ膭DZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
322   196. ZARZ膭DZENIE NR 6/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
322   213. ZARZ膭DZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
322   O B W I E S Z C Z E N I E
321   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
320   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
320   186. ZARZ膭DZENIE NR 57/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
320   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
319   UCHWA艁A NR IV/37/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
319   UCHWA艁A NR IV/38/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
319   UCHWA艁A NR XI/75/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
317   Wniosek o wycink臋 drzew
317   UCHWA艁A NR XXXIV/226/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
317   UCHWA艁A NR V/46/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
316   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
316   UCHWA艁A NR X/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
315   202. ZARZ膭DZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
315   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
313   217. ZARZ膭DZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
313   218. ZARZ膭DZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
313   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
313   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
312   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
311   UCHWA艁A NR XXXIV/223/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
311   212. ZARZ膭DZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
311   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
310   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
310   UCHWA艁A NR X/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
310   PROTOK脫艁 z X Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
309   241. ZARZ膭DZENIE NR 52/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
309   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
309   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
308   UCHWA艁A NR XXXV/238/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
308   O B W I E S Z C Z E N I E
308   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
308   O B W I E S Z C Z E N I E
307   UCHWA艁A NR IV/34/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
307   UCHWA艁A NR VI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
306   193. ZARZ膭DZENIE NR 3/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
306   UCHWA艁A NR III/27/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
306   246. ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
306   UCHWA艁A NR VIII/57/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
306   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
306   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
305   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
305   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
305   228. ZARZ膭DZENIE NR 39/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
304   237. ZARZ膭DZENIE NR 48/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
303   UCHWA艁A NR XXXV/235/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
303   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
303   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
302   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
302   209. ZARZ膭DZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
302   224. ZARZ膭DZENIE NR 35/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
302   UCHWA艁A NR X/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
301   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
300   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
300   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
300   203. ZARZ膭DZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
300   UCHWA艁A NR VIII/56/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
299   183. ZARZ膭DZENIE NR 54/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
298   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
298   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
297   207. ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
297   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
296   204. ZARZ膭DZENIE NR 14/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
295   205. ZARZ膭DZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
295   210. ZARZ膭DZENIE NR 20/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
295   OBWIESZCZENIE
294   UCHWA艁A NR IX/72/2011
294   UCHWA艁A NR XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
291   206. ZARZ膭DZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
291   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
290   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
290   243. ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
289   259. ZARZ膭DZENIE NR 70/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
289   Uchwa艂a Nr 15/P/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
288   Wykaz ulic
288   221. ZARZ膭DZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
287   242. ZARZ膭DZENIE NR 53/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
287   247. ZARZ膭DZENIE NR 58/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
286   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
286   INFORMACJA
286   251. ZARZ膭DZENIE NR 62/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
286   UCHWA艁A NR XI/80/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
285   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
285   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
285   UCHWA艁A NR VI/48/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
284   232. ZARZ膭DZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
282   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
282   269. ZARZ膭DZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
282   PROTOK脫艁 z XI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
281   UCHWA艁A NR XXXV/237/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
280   O B W I E S Z C Z E N I E
280   UCHWA艁A NR XI/72/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
279   236. ZARZ膭DZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
279   266. ZARZ膭DZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
278   Piotrk贸w Kujawski: ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH.
278   233. ZARZ膭DZENIE NR 44/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
278   245. ZARZ膭DZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
277   O B W I E S Z C Z E N I E
277   255. ZARZ膭DZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
276   UCHWA艁A NR VI/50/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
276   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
276   UCHWA艁A NR XI/81/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
275   249. ZARZ膭DZENIE NR 60/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
274   UCHWA艁A NR X/70/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
273   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
273   UCHWA艁A NR VII/55/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
273   248. ZARZ膭DZENIE NR 59/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
272   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
271   235. ZARZ膭DZENIE NR 46/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
271   UCHWA艁A NR X/61/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
269   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
268   O B W I E S Z C Z E N I E
267   238. ZARZ膭DZENIE NR 49/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
267   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
266   UCHWA艁A NR VI/49/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
266   250. ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
266   O B W I E S Z C Z E N I E
265   Protok贸艂 z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych na temat projektu
265   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
264   273. ZARZ膭DZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
263   O B W I E S Z C Z E N I E
261   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
260   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
260   UCHWA艁A NR X/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
260   ZAPRASZAM Na XI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
259   263. ZARZ膭DZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
258   O B W I E S Z C Z E N I E
257   UCHWA艁A NR XI/77/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
256   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
256   O B W I E S Z C Z E N I E
256   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie
256   UCHWA艁A NR XII/84/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
255   O B W I E S Z C Z E N I E
255   262. ZARZ膭DZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
255   UCHWA艁A NR XI/83/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
255   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
254   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
254   INFORMACJA DOTYCZ膭CA PROGRAMU RZ膭DOWEGO RODZINA 500 PLUS
252   UCHWA艁A NR VII/54/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
252   UCHWA艁A NR XI/76/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
251   UCHWA艁A NR VI/51/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
251   258. ZARZ膭DZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
250   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
250   O B W I E S Z C Z E N I E
250   UCHWA艁A NR IX/59/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
247   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
247   254. ZARZ膭DZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
247   261. ZARZ膭DZENIE NR 72/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
246   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
245   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
245   ZAPRASZAM Na XII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
244   257. ZARZ膭DZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
244   8. Sprawozdania Bud偶etowe za 2015 rok
243   268. ZARZ膭DZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
242   UCHWA艁A NR X/64/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
241   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
240   127. ZARZ膭DZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
240   260. ZARZ膭DZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
240   UCHWA艁A NR X/69/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
239   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
238   092. Zarz膮dzenie Nr 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 wrze艣nia 2008 r
238   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
238   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
238   264. ZARZ膭DZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
237   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
237   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
236   O B W I E S Z C Z E N I E
236   UCHWA艁A NR XI/74/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
236   UCHWA艁A NR XI/78/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
236   UCHWA艁A NR XI/82/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
236   272. ZARZ膭DZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
236   PROTOK脫艁 z IX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
236   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
235   UCHWA艁A NR VIII/58/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
235   UCHWA艁A NR X/68/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
234   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
233   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
232   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
231   Uchwa艂a Nr 15/WPF/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
231   UCHWA艁A NR XI/73/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
229   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
229   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
229   UCHWA艁A NR X/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
229   UCHWA艁A NR X/71/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
228   292. ZARZ膭DZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
227   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
226   283. ZARZ膭DZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
224   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
222   280. ZARZ膭DZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
222   UCHWA艁A NR XII/87/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
222   295. ZARZ膭DZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
222   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
221   274. ZARZ膭DZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
220   256. ZARZ膭DZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
219   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
219   265. ZARZ膭DZENIE NR 76/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
219   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
218   Uchwa艂a Nr 3/D/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
218   UCHWA艁A NR XII/85/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
217   271. ZARZ膭DZENIE NR 82/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
217   UCHWA艁A NR XIII/91/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
217   294. ZARZ膭DZENIE NR 18/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
216   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
216   275. ZARZ膭DZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
216   Bogumi艂a Paw艂owska
214   O B W I E S Z C Z E N I E
214   Miros艂aw J贸zef Skonieczny
212   289. ZARZ膭DZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
212   UCHWA艁A NR XII/86/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
212   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
211   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
211   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
211   UCHWA艁A NR XII/88/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
210   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
210   O B W I E S Z C Z E N I E
209   267. ZARZ膭DZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
209   281. ZARZ膭DZENIE NR 5/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
209   291. ZARZ膭DZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
209   UCHWA艁A NR XII/89/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
208   Uchwa艂a Nr 3/S/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.6.04.2016 r
208   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
207   276. ZARZ膭DZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
206   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY ROZLICZAJ膭CEGO SI臉 NA PODSTAWIE PRZEPIS脫W
206   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
204   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
204   284. ZARZ膭DZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
204   286. ZARZ膭DZENIE NR 10/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
203   307. ZARZ膭DZENIE NR 31/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
203   Katarzyna Ulewicz
201   278. ZARZ膭DZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
201   Rekrutacja do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych
201   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
201   296. ZARZ膭DZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
201   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
200   O艢WIADCZENIE O WIELKO艢CI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRA呕ONEJ
200   O B W I E S Z C Z E N I E
200   279. ZARZ膭DZENIE NR 3/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
198   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
198   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
197   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO 艢WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
197   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
196   ZA艢WIADCZENIE/O艢WIADCZENIE*) O UCZ臉SZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKO艁Y
195   290. ZARZ膭DZENIE NR 14/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
195   297. ZARZ膭DZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
195   302. ZARZ膭DZENIE NR 26/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
194   O艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
194   ZA艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
194   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
192   O B W I E S Z C Z E N I E
192   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
190   O B W I E S Z C Z E N I E
190   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
189   287. ZARZ膭DZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
189   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
188   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
188   UCHWA艁A NR XIII/90/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
186   324. ZARZ膭DZENIE NR 48/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
185   303. ZARZ膭DZENIE NR 27/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
184   305. ZARZ膭DZENIE NR 29/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
183   277. ZARZ膭DZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
183   O B W I E S Z C Z E N I E
183   293. ZARZ膭DZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
182   O B W I E S Z C Z E N I E
181   O B W I E S Z C Z E N I E
180   300. ZARZ膭DZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
179   270. ZARZ膭DZENIE NR 81/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
179   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
178   288. ZARZ膭DZENIE NR 12/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
177   UCHWA艁A NR XIV/96/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
176   O B W I E S Z C Z E N I E
176   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
176   UCHWA艁A NR XIV/95/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
172   UCHWA艁A NR XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
172   ZAPRASZAM Na XV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
171   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
171   UCHWA艁A NR XIV/92/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
170   282. ZARZ膭DZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
169   299. ZARZ膭DZENIE NR 23/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
169   PROTOK脫艁 z XII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
168   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
168   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
167   311. ZARZ膭DZENIE NR 35/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
166   O B W I E S Z C Z E N I E
166   298. ZARZ膭DZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
165   301. ZARZ膭DZENIE NR 25/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
164   O B W I E S Z C Z E N I E
163   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY O DOCHODACH OSI膭GNI臉TYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ膭CYM OKRES 艢WI
163   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
163   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
163   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-07-27
162   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
161   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
160   308. ZARZ膭DZENIE NR 32/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
160   UCHWA艁A NR XIV/93/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
159   PROTOK脫艁 z XV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
158   304. ZARZ膭DZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
157   Bud偶et na rok 2016
156   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
156   322. ZARZ膭DZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
155   O B W I E S Z C Z E N I E
153   309. ZARZ膭DZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
153   UCHWA艁A NR XV/97/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
153   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
152   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
152   314. ZARZ膭DZENIE NR 38/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
151   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
150   285. ZARZ膭DZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
150   310. ZARZ膭DZENIE NR 34/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
149   O B W I E S Z C Z E N I E
148   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
148   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
148   Renata Wo藕niak
147   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
146   312. ZARZ膭DZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
146   315. ZARZ膭DZENIE NR 39/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
145   313. ZARZ膭DZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
145   327. ZARZ膭DZENIE NR 51/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
144   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
140   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
139   318. ZARZ膭DZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
139   323. ZARZ膭DZENIE NR 47/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
138   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
138   UCHWA艁A NR XV/102/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
138   UCHWA艁A NR XVI/111/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
136   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
134   O B W I E S Z C Z E N I E
134   O B W I E S Z C Z E N I E
134   321. ZARZ膭DZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
133   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
132   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-10-06
132   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
132   Katarzyna Anna Czaplewska
131   O B W I E S Z C Z E N I E
131   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
131   319. ZARZ膭DZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
131   320. ZARZ膭DZENIE NR 44/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
130   325. ZARZ膭DZENIE NR 49/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
130   337. ZARZ膭DZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
128   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
128   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
124   O B W I E S Z C Z E N I E
124   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
123   O B W I E S Z C Z E N I E
123   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
123   O B W I E S Z C Z E N I E
123   UCHWA艁A NR XVIII/116/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
122   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
122   329. ZARZ膭DZENIE NR 53/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
121   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
121   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
121   O B W I E S Z C Z E N I E
121   UCHWA艁A NR XV/100/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
121   UCHWA艁A NR XV/105/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
120   O B W I E S Z C Z E N I E
120   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
119   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
119   326. ZARZ膭DZENIE NR 50/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
118   UCHWA艁A NR XV/98/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
118   UCHWA艁A NR XV/104/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
118   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
118   330. ZARZ膭DZENIE NR 54/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
117   O B W I E S Z C Z E N I E
115   O B W I E S Z C Z E N I E
115   O B W I E S Z C Z E N I E
115   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
114   UCHWA艁A NR XV/103/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
113   UCHWA艁A NR XV/106/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
112   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
112   UCHWA艁A NR XVI/110/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
112   331. ZARZ膭DZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
111   O B W I E S Z C Z E N I E
111   317. ZARZ膭DZENIE NR 41/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
110   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
109   O B W I E S Z C Z E N I E
109   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
109   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
109  
108   O B W I E S Z C Z E N I E
108   341. ZARZ膭DZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
107   316. ZARZ膭DZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
107   UCHWA艁A NR XV/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
107   332. ZARZ膭DZENIE NR 56/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
106   UCHWA艁A NR XV/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
106   UCHWA艁A NR XV/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
106   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
105   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
104   O B W I E S Z C Z E N I E
104   339. ZARZ膭DZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
104   UCHWA艁A NR XVIII/114/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
104   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
102   UCHWA艁A NR XV/99/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
101   UCHWA艁A NR XVIII/120/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
101   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2017
100   O B W I E S Z C Z E N I E
99   O B W I E S Z C Z E N I E
99   Wniosek
99   334. ZARZ膭DZENIE NR 58/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
98   UCHWA艁A NR XV/101/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
98   333. ZARZ膭DZENIE NR 57/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
97   ZAPRASZAM Na XVIII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
97   342. ZARZ膭DZENIE NR 66/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
96   340. ZARZ膭DZENIE NR 64/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
95   Interpretacja Indywidualna
94   328. ZARZ膭DZENIE NR 52/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
94   UCHWA艁A NR XVIII/117/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
91   O B W I E S Z C Z E N I E
90   343. ZARZ膭DZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
89   O B W I E S Z C Z E N I E
89   UCHWA艁A NR XVIII/115/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
89   UCHWA艁A NR XVIII/119/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
87   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
87   UCHWA艁A NR XVIII/125/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
87   Wniosek o wydanie interpretacji
86   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
86   335. ZARZ膭DZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
84   UCHWA艁A NR XVIII/122/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
82   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
82   UCHWA艁A NR XVIII/121/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
82   UCHWA艁A NR XVIII/123/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
81   UCHWA艁A NR XVII/113/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
80   344. ZARZ膭DZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
80   351. ZARZ膭DZENIE NR 75/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
79   ZAPRASZAM Na XVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
79   O B W I E S Z C Z E N I E
79   UCHWA艁A NR XVIII/118/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
78   338. ZARZ膭DZENIE NR 62/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
77   336. ZARZ膭DZENIE NR 60/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
77   UCHWA艁A NR XVII/112/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
76   O B W I E S Z C Z E N I E
75   345. ZARZ膭DZENIE NR 69/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
74   349. ZARZ膭DZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
74   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
74   4. ZARZ膭DZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
73   350. ZARZ膭DZENIE NR 74/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
72   ZAPRASZAM Na XIX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
71   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
70   O B W I E S Z C Z E N I E
70   348. ZARZ膭DZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
70   UCHWA艁A NR XIX/130/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
69   347. ZARZ膭DZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
69   1. ZARZ膭DZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
68   O B W I E S Z C Z E N I E
68   UCHWA艁A NR XVIII/124/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
68   Uchwa艂a Nr 9/WPF/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
68   3. ZARZ膭DZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
68   5. ZARZ膭DZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
67   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.7.12.2016 r
66   Uchwa艂a Nr 9/P/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
66   2. ZARZ膭DZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
65   ZAPRASZAM Na XVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
64   UCHWA艁A NR XX/134/2016 z dnia z dnia 29 grudnia 2016 r.
63   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
62   UCHWA艁A NR XIX/132/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
62   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
61   UCHWA艁A NR XIX/133/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
60   346. ZARZ膭DZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
60   UCHWA艁A NR XIX/128/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
59   Uchwa艂a Nr 4/D/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
57   UCHWA艁A NR XIX/126/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
56   353. ZARZ膭DZENIE NR 77/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
56   354. ZARZ膭DZENIE NR 78/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
55   UCHWA艁A NR XIX/131/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
55   PROTOK脫艁 z XX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
54   352. ZARZ膭DZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
54   6. ZARZ膭DZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
54   8. ZARZ膭DZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
53   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
52   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
51   UCHWA艁A NR XIX/127/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
51   UCHWA艁A NR XIX/129/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
50   7. ZARZ膭DZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
48   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
45   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
44   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
44   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
44   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
44   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
43   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
43  
43   Bud偶et na rok 2017
43   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
42   ZAPRASZAM Na XXI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
42   UCHWA艁A NR XXI/138/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
40   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
39   355. ZARZ膭DZENIE NR 79/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
39   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
38   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
37   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
36   UCHWA艁A NR XXI/136/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
34   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
33   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
32   O B W I E S Z C Z E N I E
30   9. Sprawozdania Bud偶etowe za 2016 rok
30   UCHWA艁A NR XXI/135/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
30   O B W I E S Z C Z E N I E
29   9. ZARZ膭DZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI9
28   O B W I E S Z C Z E N I E
27   UCHWA艁A NR XXI/137/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
26   O B W I E S Z C Z E N I E
26   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
25   O B W I E S Z C Z E N I E
25   O B W I E S Z C Z E N I E
25   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
25   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
24   O B W I E S Z C Z E N I E
22   O B W I E S Z C Z E N I E
22   O B W I E S Z C Z E N I E
22   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
22   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
21   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
17  
17   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
17   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
15   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
13   ZAPRASZAM Na XXII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
13   Dane teleadresowe
12   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
11   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
10   Kadra
7   Dane Teleadresowe
7   Dane teleadresowe
7   UCHWA艁A NR XXII/142/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
6   Dane teleadresowe
5   Dane teleadresowe
5   Dane teleadresowe
4   Dane teleadresowe
4   Dane teleadresowe
4   UCHWA艁A NR XXII/143/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
3   Dane teleadresowe
3   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
3   UCHWA艁A NR XXII/139/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
3   UCHWA艁A NR XXII/144/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
3   UCHWA艁A NR XXII/148/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
2   UCHWA艁A NR XXII/140/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
2   UCHWA艁A NR XXII/146/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
2   UCHWA艁A NR XXII/147/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
2   UCHWA艁A NR XXII/149/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
2   UCHWA艁A NR XXII/150/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
1   UCHWA艁A NR XXII/141/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
1   UCHWA艁A NR XXII/145/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.

 Liczba   Kategoria
201729   Informacje og贸lne
46957   Przetargi
32221   Oferty pracy
21585   Pomocy spo艂ecznej
20642   Zam贸wienia publiczne
17267   Inne zam贸wienia
11265   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
10221   2016
9948   - 2012 - 2016
8831   M - GOPS w Piotrkowie Kujawskim
8825   Kierownictwo
8169   Dane teleadresowe
8128   Lista so艂ectw
7621   - 2006 - 2010
7503   Informacje o udzieleniu zam贸wie艅
7324   - 2006 - 2010
7229   Inne
7035   - 2010 - 2014
7012   Protoko艂y z sesji
6718   Struktura organizacyjna
6357   Rady Miejskiej
6292   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
6259   O艣wiatowe
6033   Urz膮d Stanu Cywilnego
5975   Inwestycyjne
5858   Sk艂ad osobowy Rady
5841   Charakterystyka
5705   Informacja o wyborze oferty
5656   Og艂oszenia
5596   Zak艂adu Komunalnego
5223   Zesp贸艂 Ekonomiczno Administracyjny Szk贸艂
5134   Szko艂a Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
5097   Urz膮d Miasta i Gminy
5025   Za艂atwianie spraw
5006   Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej
4884   Podatkowe
4869   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2007 - 2010
4670   Ochrony 艢rodowiska
4655   Referat Finansowo-Ksi臋gowy - Podatki
4623   Rejestry, ewidencje i archiwa
4548   Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
4515   Podatki i op艂aty
4438   Dot. rolnictwa
4404   Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, architektury
4398   Programy gospodarcze
4397   Komisje Rady
4364   Szko艂a Podstawowa w Byczu
4341   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
4293   Szko艂a Podstawowa w D臋bo艂臋ce
4139   Przedszkole samorz膮dowe w Piotrkowie Kujawskim
4131   Kontrole
4130   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2010 - 2014
4091   Ewidencja Ludno艣ci i Dowod贸w Osobistych
4076   2008 - 2010
4017   Statut Miasta i Gminy
3988   2011 - 2013
3977   Obwieszczenia
3966   Informacje niepublikowane
3952   Dni i godziny otwarcia
3922   - 2007 - 2010
3920   Stanowisko ds. zam贸wie艅 publicznych i ochrony 艣rodowiska
3896   Pomoc spo艂eczna
3802   艢wiadczenia Rodzinne
3775   BIP wersja archiwalna 2002 -2006
3768   - 2002 - 2006
3767   Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
3756   Spo艂eczna Zasadnicza Szko艂a Zawodowa
3712   D艂ug publiczny
3704   Zarz膮dzenia Burmistrza
3695   Inne
3684   - 2010 - 2011
3664   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
3652   Rada Miejska
3636   Maj膮tek Miasta i Gminy
3632   - 2002 - 2006
3618   Uchwa艂y Rady
3595   Jednostki organizacyjne - BIP
3592   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014
3579   Podstawa prawna dzia艂ania
3572   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3493   Bud偶et Miasta i Gminy
3477   Wzory dokument贸w
3468   Prawo lokalne
3428   Finanse
3400   Pomoc publiczna
3371   - 2014 - 2018
3371   - 2002 - 2006
3359   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2007
3328   Skargi i Wnioski
3285   Wybory Samorz膮dowe 2014
3244   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3236   Wybory do Parlamentu Europejskiego
3112   Uchwa艂y RIO
3095   Wybory Samorz膮dowe 2010
3020   Wykaz Miejscowo艣ci
2922   2014 - 2016
2917   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
2894   Wykaz ulic
2796   Wybory Prezydenta RP 2010
2722   - 2011 - 2014
2632   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwiec 2009
2527   2016
2507   Powszechny Spis Rolny 2010
2499   2016
2442   2017
2415   Sprawozdania Bud偶etowe
2394   Narodowy Spis Powszechny Ludno艣ci i Mieszka艅 2011
2376   Klub Radnych VI Kadencji
2132   Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2107   Gospodarka Komunalna
2104   Projekty Uchwa艂
2098   Opinie RIO
2097   Wybory do Sejmu i Senatu 2011
1893   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2014 - 2018
1679   Fundusz Alimentacyjny
1163   Wybory Prezydent RP 2015
904   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2015
810   Referendum og贸lnokrajowe 2015
762   - 2015 - 2018
478   - 2017 - 2021
272   2017 - 2019
231   2017
164   2016
163   2017
162   2017
151   Informacja z otwarcia ofert
137   Interpretacja Indywidualna
122   Og艂oszenia o przetargach nieruchomo艣ci
73   Wykazy nieruchomo艣ci
66   Gospodarka nieruchomo艣ciami
22   Biblioteka i O艣rodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim
licznik odwiedzin: 3232579