logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
3589   Struktura organizacyjna Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
3002   Miejsko Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
2878   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
2675   Marek Marynowski
2642   Iwona Ma艂gorzata Bolewska
2625   Deklaracja na podatek od nieruchomo艣ci
2615   Stanis艂aw Kwiatkowski
2492   W艂adys艂aw Rybarczyk
2376   Dane teleadresowe
2336   Monika Wis艂ocka - Przyby艂a
2331   Anna Urszula Pilarska
2325   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
2306   Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2005 - 2017
2277   Alina Mi臋tkiewicz
2272   Piotr Siutkowski
2268   Jacek Wi艣niewski
2255   Og艂oszenie
2246   Bogumi艂a Dunaj
2227   O nas
2213   Ma艂gorzata Karpi艅ska
2197   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
2193   El偶bieta Niedzia艂kowska
2162   Arkadiusz Rybak
2116   Regulamin organizacyjny
2100   Teresa Kowalska
2097   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury Sportu i Rekreacji
2078   艢wiadczenia rodzinne
2078   Procedury za艂atwiania spraw
2041   O B W I E S Z C Z E N I E
2029   W艂odzimierz Kubiak
2002   Arleta Petek
1990   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1985   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym, le艣nym oraz o podatku od nieruchomo艣ci
1985   Krystian Betli艅ski
1957   Zarz膮dzenie Nr 2/2007 r. Kierownika Zak艂adu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24.07.2007 r.
1955   S T A T U T Zak艂adu Komunalnego
1954   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1953   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1946   Kadra
1939   Protok贸艂
1929   Halina Nawrocka
1927   PROGRAM OCHRONY 艢RODOWISKA Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI
1923   Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
1920   Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i ubezpiecze艅 spo艂ecznych w Z
1917   O nas
1904   Statut Przedszkola Samorz膮dowego
1902   Grzegorz Wo藕niak
1902   Op艂aty za wod臋 i 艣cieki
1898   Stanis艂aw Pomianowski
1892   Lista Kandydat贸w
1882   Prognoza kwoty d艂ugu i sp艂at na rok 2007 i lata nast臋pne
1877   Bogdan Pruss
1876   Statut Szko艂y Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim
1871   Regulamin Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej
1852   Wykaz Miejscowo艣ci
1851   Remigiusz G贸ralczyk
1849   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim og艂asza w dniu 24.07.2007 r. konkurs
1828   Wykaz ulic
1827   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1821   Informacja w sprawie podatku od nieruchomo艣ci
1816   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1815   O nas
1812   Og艂oszenie
1811   Andrzej Schmidt
1808   Jan Braer
1808   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, Deklaracja o wysoko艣ci dochodu
1803   Dane teleadresowe
1801   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1791   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
1791   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1790   Referat Finansowo - Ksi臋gowy
1786   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1776   O B W I E S Z C Z E N I E
1773   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1772   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1771   Wniosek o dofinansowanie zakupu stroju uczniowskiego w roku szkolnym 2007/2008
1771   Dane teleadresowe
1763   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1753   Historia
1753   O B W I E S Z C Z E N I E
1746   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1741   Deklaracja na podatek rolny
1741   Szanowni Pa艅stwo.
1724   O艣wiadczenie o odpowiedzialno艣ci karnej
1721   Wies艂aw Lisiecki
1718  
1714   Statut
1708   Bud偶et na rok 2006
1706   Deklaracja na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1705   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1699   Tomasz Paradzi艅ski
1698   ZAPYTANIE OFERTOWE
1695   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski (Dz. Urz. Wojew贸dztwa Kujawsko
1688   Szkolny zestaw program贸w nauczania w roku szkolnym 2007/2008
1687   PROTOK脫艁 z I Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1684   Bud偶et na rok 2007
1680   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
1680   OBWIESZCZENIE PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1677   Informacja w sprawie podatku rolnego
1677   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1668   Stawka podatku od posiadania ps贸w
1668   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1666   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1660   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1658   O B W I E S Z C Z E N I E
1650   Op艂ata targowa
1648   O B W I E S Z C Z E N I E
1643   O B W I E S Z C Z E N I E
1641   O艣wiadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem zwi膮zku ma艂偶e艅skiego.
1641   USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p贸藕n. zm.)
1635   Dane teleadresowe
1632  
1629   So艂ectwo 艁ab臋dzin
1627   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III gimnazjum
1607  
1603   Informacja w sprawie podatku le艣nego
1601   Bud偶et na rok 2005
1595   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1584   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1582   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestytcji po
1579  
1576   Wykaz podr臋cznik贸w
1575   So艂ectwo Przew贸z
1565   POSTANOWIENIE O NA艁O呕ENIU OBOWI膭ZKU SPORZ膭DZENIA RAPORTU
1564   So艂ectwo Lubsin
1560   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1557   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1545   Sporz膮dzanie protoko艂u zawieraj膮cego ostatni膮 wol臋 spadkodawcy.
1538   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
1536   PROTOK脫艁 z XXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1532   Bud偶et na rok 2003
1530   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1527   Bud偶et na rok 2004
1524   Podanie o wydanie za艣wiadczenia
1523   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1521   PROTOK脫艁 z XXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1518   So艂ectwo Szewce
1510   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1504   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1502   So艂ectwo Rogalin
1498   PROTOK脫艁 z XXXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1497   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1496   Deklaracja na podatek le艣ny
1493   O B W I E S Z C Z E N I E
1488   Decyzja w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy lub jej cz臋艣ci zbi贸rki publicznej.
1478   Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1475   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1472   Mariusz 艢migiel
1472   Informacja
1470   So艂ectwo 艢wi膮tniki
1469   PROTOK脫艁 z XXXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1469   So艂ectwo Po艂ajewo
1469   Bud偶et na rok 2009
1463   Ireneusz J贸zef Kucharski
1461   So艂ectwo Kaczewo
1460   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1459   PROTOK脫艁 z wyborow Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej 2006
1451   So艂ectwo W贸jcin
1450   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1448   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1446   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1438   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1438   O艣wiadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1434   Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
1433   Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk
1433   Oferta dotycz膮ca prowadzenia agencji pocztowej w Nowej Wsi
1431   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1430   PROTOK脫艁 z XXXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1427   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pol
1424   Dane teleadresowe
1420   Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1418   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1417   Mariusz Wojciechowski
1416   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1411   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1410   Bud偶et na rok 2008
1406   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
1405   So艂ectwo Rudz Du偶y
1404   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1401   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1387   PROTOK脫艁 z XXXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1383   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1379   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
1376   PROTOK脫艁 z XXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1373   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1372   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2008/09
1369   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1367   PROTOK脫艁 z IV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1366   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1366   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1365   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1365   INFORMACJA
1363   PROTOK脫艁 z VI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1363   OG艁OSZENIE
1362   SZKOLNY ZESTAW PROGRAM脫W NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
1362   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1361   Jan Pieczy艅ski
1360   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1360   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1359   Informacja
1358   PROTOK脫艁 z wyborow Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej 2006
1356   O B W I E S Z C Z E N I E
1355   PROTOK脫艁 z VII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1350   Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1346   Bud偶et na rok 2010
1344   O B W I E S Z C Z E N I E
1340   O B W I E S Z C Z E N I E
1337   Dane teleadresowe
1335   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1334   Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
1333   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1332   Marian Stramowski
1332   Zarz膮dzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
1329   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1325   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1324   PROTOK脫艁 z V Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1324   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na stanowisko pracy:
1320   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1319   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
1317   P o s t a n o w i e n i e
1317   O B W I E S Z C Z E N I E
1316   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1316   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1313   Lokalny Program Rewitalizacji Piotrkow Kujawski 2010-2017
1311   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1311   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1310   O B W I E S Z C Z E N I E
1309   O B W I E S Z C Z E N I E
1308   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1308   O B W I E S Z C Z E N I E
1307   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1307   Informacja
1307   Anna Urszula Pilarska
1303   OG艁OSZENIE
1298   Statut
1295   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1291   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1289   Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
1289   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1287   O B W I E S Z C Z E N I E
1287   O B W I E S Z C Z E N I E
1286   S艂awomir Kawczy艅ski
1285   Stanis艂aw Pomianowski
1284   O B W I E S Z C Z E N I E
1283   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1283   O B W I E S Z C Z E N I E
1280   PROTOK脫艁 z III Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1280   PROTOK脫艁 z X Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1278   O B W I E S Z C Z E N I E
1277   Statut Zespo艂u Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
1273   ZAPYTANIE OFERTOWE
1272   O B W I E S Z C Z E N I E
1272   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1269   O B W I E S Z C Z E N I E
1269   ZAPYTANIE OFERTOWE
1269   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
1266   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1265   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1264   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1262   Urz膮d Miasta i Gminy
1260   PROTOK脫艁 z VIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1260   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1259   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1256   Informacja
1255   PROTOK脫艁 z XI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1255   PROTOK脫艁 z XX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1254   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny
1253   O B W I E S Z C Z E N I E
1252   Og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych
1251   O B W I E S Z C Z E N I E
1250   O B W I E S Z C Z E N I E
1249   O B W I E S Z C Z E N I E
1249   Informacja dotycz膮ca programu zwalczania choroby Aujeszk'ego u 艣wi艅
1247   O B W I E S Z C Z E N I E
1247   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1246   PROTOK脫艁 Nr 21/08 z XXI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1245   O B W I E S Z C Z E N I E
1244   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1244   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1243   O B W I E S Z C Z E N I E
1242   O B W I E S Z C Z E N I E
1242   UWAGA - ZMIANA TERMIN脫W!!!
1241   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1241   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1241   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1239   Plan odnowy miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski 2010-2017
1239   O B W I E S Z C Z E N I E
1236   PROTOK脫艁 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1236   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1235   O B W I E S Z C Z E N I E
1234   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1234   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1233   O B W I E S Z C Z E N I E
1233   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/11
1232   O B W I E S Z C Z E N I E
1230   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1228   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1228   NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ASYSTENTA RODZINY
1226   O B W I E S Z C Z E N I E
1226   O B W I E S Z C Z E N I E
1225   O B W I E S Z C Z E N I E
1225   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1225   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W
1224   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/10
1222   PROTOK脫艁 z XXSesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1221   Statut
1220   PROTOK脫艁 z XV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1220   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1220   O B W I E S Z C Z E N I E
1219   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1219   Grzegorz Wo藕niak
1217   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKO-GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ
1216   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1216   O B W I E S Z C Z E N I E
1216   O B W I E S Z C Z E N I E
1214   O B W I E S Z C Z E N I E
1212   PROTOK脫艁 z XII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1212   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1209   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1209   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1208   PROTOK脫艁 z XIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1208   O B W I E S Z C Z E N I E Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-06-05
1208   Bud偶et na rok 2011
1207   O B W I E S Z C Z E N I E
1207   O B W I E S Z C Z E N I E
1207   Halina Wawrzyniak
1206   OG艁OSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 czerwca 2009 r.
1205   O B W I E S Z C Z E N I E
1205   O B W I E S Z C Z E N I E
1204   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1204   O B W I E S Z C Z E N I E
1203   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1203   O B W I E S Z C Z E N I E
1203   O B W I E S Z C Z E N I E
1200   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1200   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1199   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1198   Piotrk贸w Kujawski: Dow贸z dzieci do szk贸艂 na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1198   O B W I E S Z C Z E N I E
1198   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1197   OBWIESZCZENE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1195   Informacja
1195   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1194   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1193   O B W I E S Z C Z E N I E
1193   O B W I E S Z C Z E N I E
1191   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1191   Wykaz sk艂adu obwodowych komisji wyborczych
1190   O B W I E S Z C Z E N I E
1189   O B W I E S Z C Z E N I E
1189   O B W I E S Z C Z E N I E
1187   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1185   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1185   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1184   O B W I E S Z C Z E N I E
1182   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1181   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1179   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1179   O B W I E S Z C Z E N I E
1178   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1177   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1177   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1176   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1176   O B W I E S Z C Z E N I E
1176   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1175   So艂ectwo Anusin
1173   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1173   OG艁OSZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1172   O B W I E S Z C Z E N I E
1172   O B W I E S Z C Z E N I E
1171   O B W I E S Z C Z E N I E
1170   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1170   O B W I E S Z C Z E N I E
1168   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1167   O B W I E S Z C Z E N I E
1167   O B W I E S Z C Z E N I E
1166   O B W I E S Z C Z E N I E
1165   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1165   INFORMACJA
1164   O B W I E S Z C Z E N I E
1162   O B W I E S Z C Z E N I E
1162   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1162   O B W I E S Z C Z E N I E
1161   O B W I E S Z C Z E N I E
1161   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1161   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1161   INFORMACJA
1160   ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1159   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1158   O B W I E S Z C Z E N I E
1158   Komunikat Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
1157   O G 艁 O S Z E N I E
1157   Deklaracja
1156   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1155   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1153   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1150  
1150   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 rodzinnych
1148   Obwieszczenie Burmistrza Miasat i Gminy
1147   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1147   O B W I E S Z C Z E N I E
1147   O B W I E S Z C Z E N I E
1147   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1144   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1144   OBWIESZCZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
1143   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1143   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1143   O B W I E S Z C Z E N I E
1142   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1141   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1141   Projekt uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko Pomorskiego
1141   O B W I E S Z C Z E N I E
1141   O B W I E S Z C Z E N I E
1140   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1140   O B W I E S Z C Z E N I E
1140   O B W I E S Z C Z E N I E
1139   O B W I E S Z C Z E N I E
1139   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1139   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1139   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1138   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1138   O B W I E S Z C Z E N I E
1136   Og艂oszenie
1135   O B W I E S Z C Z E N I E
1135   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1135   O B W I E S Z C Z E N I E
1134   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1133   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1133   PROTOK脫艁 z XIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1133   O B W I E S Z C Z E N I E
1133   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1132   WNIOSEK
1132   WNIOSEK
1132   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1130   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1130   O B W I E S Z C Z E N I E
1129   PROTOK脫艁 z XIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1128   O B W I E S Z C Z E N I E
1127   OG艁OSZENIE
1127   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1126   WNIOSEK
1125   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1124   Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
1124   O B W I E S Z C Z E N I E
1123   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1121   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1118   PROTOK脫艁 Nr 24/09 z XXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1118   Sprawozdanie z realizacji Programu Wsp贸艂pracy z Organizacjami Pozarz膮dowymi
1117   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1117   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1117   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1117   O B W I E S Z C Z E N I E
1117   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1116   Informacja o zako艅czeniu naboru na rachmistrz贸w spisowych
1116   O B W I E S Z C Z E N I E
1116   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1115   OG艁OSZENIE o przetargu ustnym ograniczonym
1115   O B W I E S Z C Z E N I E
1115   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Po艂ajewo 2010-2017
1114   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1114   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1114   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1114   Joanna Halina Karmowska
1113   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09
1113   O B W I E S Z C Z E N I E
1113   Miejska Komisja Wyborcza w Piotrkowie Kujawskim
1113   O B W I E S Z C Z E N I E
1113   O B W I E S Z C Z E N I E
1113   So艂ectwo Piotrk贸w Kujawski
1112   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
1111   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1111   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1111   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1110   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1110   O B W I E S Z C Z E N I E
1110   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1110   Wnioski o stypendium
1109   O B W I E S Z C Z E N I E
1108   O B W I E S Z C Z E N I E
1107   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1107   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1106   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1106   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1106   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2010
1106   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1105   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1105   WYKAZ
1105   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1105   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1104   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1104   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1104   PROTOK脫艁 Nr 38/10 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1104   O B W I E S Z C Z E N I E
1103   OG艁OSZENIE
1102   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1102   Uchwa艂a Nr 10/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1102   Informacja o za艂o偶eniu
1101   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1100   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1100   Informacja o wynikach naboru
1099   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1098   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1095   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1094   O B W I E S Z C Z E N I E
1092   PROTOK脫艁 z XVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1092   PROTOK脫艁 Nr 23/08 z XXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1092   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1092   O B W I E S Z C Z E N I E
1092   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1090   O B W I E S Z C Z E N I E
1090   O B W I E S Z C Z E N I E
1089   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1089   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1089   INFORMACJA
1088   PROTOK脫艁 Nr 30/09 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1088   PROTOK脫艁 Nr 31/10 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1087   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
1087   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1086   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1086   Jan Braer
1085   O B W I E S Z C Z E N I E
1085   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1084   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1084   O B W I E S Z C Z E N I E
1083   O B W I E S Z C Z E N I E
1082   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1082   O艢WIADCZENIE
1082   O B W I E S Z C Z E N I E
1081   Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
1080   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1079   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1079   O B W I E S Z C Z E N I E
1078   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1077   O B W I E S Z C Z E N I E
1076   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1076   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1076   O B W I E S Z C Z E N I E
1074   OBWIESZCZENIE
1074   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
1073   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1072   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1072   PROTOK脫艁 Nr 33/10 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1072   O B W I E S Z C Z E N I E
1072   O B W I E S Z C Z E N I E
1071   Terminy dy偶ur贸w Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1071   Komunikat
1071   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy lokalizacji inwestycji
1070   O B W I E S Z C Z E N I E
1069   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1069   O B W I E S Z C Z E N I E
1066   O G 艁 O S Z E N I E
1065   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1065   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1064   PROTOK脫艁 z XVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1064   O B W I E S Z C Z E N I E
1064  
1062   PROTOK脫艁 Nr 29/09 z XXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1061   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1060   O B W I E S Z C Z E N I E
1060   O B W I E S Z C Z E N I E
1059   PROTOK脫艁 Nr 25/09 z XXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1059   O B W I E S Z C Z E N I E
1059   Sk艂ad Klubu
1058   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1058   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1058   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1057   PROTOK脫艁 Nr 28/09 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1057   O B W I E S Z C Z E N I E
1056   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1056   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1054   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1054   Informacja
1053   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1052   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1051   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1051   O B W I E S Z C Z E N I E
1050   PROTOK脫艁 Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1049   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
1049   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1049   PROTOK脫艁 z III Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1048   Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego
1048   O G 艁 O S Z E N I E
1048   Uchwa艂a Nr 320/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1047   08. ZARZ膭DZENIE NR 8/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1046   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1045   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1045   PROTOK脫艁 Nr 27/09 z XXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1045   Uchwa艂a Nr 13/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1045   OG艁OSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA NABORU KANDYDAT脫W NA 艁AWNIK脫W NA KADENCJ臉 2012-2015
1044   Informacja
1044   O B W I E S Z C Z E N I E
1043   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1043   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1043   Bud偶et na rok 2012
1043   INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNI臉CIU KONKURSU NA KANDYDATA NA
1042   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
1041   ZAWIADOMIENIE
1041   Uchwa艂a Nr 278/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
1041   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub konkordatowy
1040   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1040   09. ZARZ膭DZENIE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1040   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub cywilny
1039   PROTOK脫艁 Nr 37/10 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1039   Uchwa艂a Nr 28/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
1039   O B W I E S Z C Z E N I E
1038   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1037   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1037   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1037   O B W I E S Z C Z E N I E
1037   O B W I E S Z C Z E N I E
1037   O B W I E S Z C Z E N I E
1036   Uchwa艂a Nr 29/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
1034   O B W I E S Z C Z E N I E
1034   PROTOK脫艁 Nr 39/10 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1034   Uchwa艂a Nr 277/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
1034   5. Sprawozdania Bud偶etowe za 2012 rok
1033   05. ZARZ膭DZENIE NR 5/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1032   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
1030   O B W I E S Z C Z E N I E
1030   O B W I E S Z C Z E N I E
1029   O B W I E S Z C Z E N I E
1029   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1029   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1028   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1028   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1028   Regulamin klubu
1028   OBWIESZCZENIE
1028   O B W I E S Z C Z E N I E
1027   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1027   INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej
1026   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
1026   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1025   PROTOK脫艁 Nr 26/09 z XXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1025   Informacja
1025   UCHWA艁A NR ....................
1024   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
1023   PROTOK脫艁 Nr 22/09 z XXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1023   O B W I E S Z C Z E N I E
1023   O B W I E S Z C Z E N I E
1022   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1022   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
1022   O B W I E S Z C Z E N I E
1021   Uchwa艂a Nr 11/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1021   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1020   3. Krzysztof Miros艂aw 呕ak
1020   O nas
1019   OG艁OSZENIE
1019   O B W I E S Z C Z E N I E
1019   O B W I E S Z C Z E N I E
1018   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych przez Miejsko -
1017   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1017   PROTOK脫艁 Nr 32/10 z XXXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1017   PROTOK脫艁 z VI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1016   O B W I E S Z C Z E N I E
1015   Urz膮d Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
1015   Joanna Lewandowska Ko艂odziejska
1013   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1012   INFORMACJA O KANDYDATACH NA STANOWISKO
1012   O B W I E S Z C Z E N I E
1012   Rejestracja urodze艅
1011   KONKURS NA STANOWISKO G艁脫WNEGO KSI臉GOWEGO
1010   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1009   Uchwa艂a Nr 15/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1008   PROTOK脫艁 Nr 36/10 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1008   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
1008   Uchwa艂a Nr 319/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1008   Anna Kaleta Chmielewska
1007   O B W I E S Z C Z E N I E
1006   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
1005   O B W I E S Z C Z E N I E
1004   Tomasz Paradzi艅ski
1004   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
1003   O B W I E S Z C Z E N I E
1002   WYKAZ
1002   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1002   O B W I E S Z C Z E N I E
1002   Rejestracja zgon贸w
1001   So艂ectwo Gradowo
999   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
999   O B W I E S Z C Z E N I E
999   So艂ectwo Jerzyce
998   04. ZARZ膭DZENIE NR 4/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
997   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
997   06. ZARZ膭DZENIE NR 6/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
996   PROTOK脫艁 Nr 35/10 z XXXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
996   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
996   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
996   O B W I E S Z C Z E N I E
995   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
995   O B W I E S Z C Z E N I E
994   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
993   O B W I E S Z C Z E N I E
991   Uchwa艂a Nr 318/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
990   INFORMACJA o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych
989   O B W I E S Z C Z E N I E
988   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
988   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
988   O B W I E S Z C Z E N I E
986   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
986   So艂ectwo D臋bo艂臋ka
986   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
985   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
985   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
985   O B W I E S Z C Z E N I E
983   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
983   PROTOK脫艁 z IX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
981   O B W I E S Z C Z E N I E
981   O B W I E S Z C Z E N I E
980   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
980   PROTOK脫艁 z I Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
980   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
979   07. ZARZ膭DZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
978   INFORMACJA
978   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
978   O B W I E S Z C Z E N I E
977   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
977   O B W I E S Z C Z E N I E
976   O B W I E S Z C Z E N I E
976   Wyci膮g z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010 r.
976   Uchwa艂膮 Nr 20/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 listopada 2010 r.
976   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
975   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
975   O nas
974   O B W I E S Z C Z E N I E
974   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
973   O B W I E S Z C Z E N I E
972   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
972   O B W I E S Z C Z E N I E
971   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
970   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
970   01. ZARZ膭DZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
970   Odtworzenie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
970   So艂ectwo Bycz
969   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
969   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
969   Wydawanie odpis贸w z ksi膮g stanu cywilnego
968   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
968   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
968   ZAPRASZAM na IX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
968   So艂ectwo Nowa Wie艣
968   Informacja
967   O B W I E S Z C Z E N I E
967   O B W I E S Z C Z E N I E
967   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
967   O B W I E S Z C Z E N I E
964   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
964   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
963   Wniosek o wydanie za艣wiadczenia o przeznaczeniu dzia艂ki
962   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
961   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
961   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
961   O B W I E S Z C Z E N I E
961   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
961   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI dnia 20 maja 2013 r.
960   ZAPRASZAM na XII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
959   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
958   ZESTAWIENIE FAKTUR
956   ZAPRASZAM na XVII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
955   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
955   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
955   ZAPRASZAM na XIX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
954   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
954   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
954   O B W I E S Z C Z E N I E
953   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
952   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
952   O B W I E S Z C Z E N I E
952   O B W I E S Z C Z E N I E
952   So艂ectwo Rudzk Ma艂y
952   O B W I E S Z C Z E N I E
952   Wniosek o stypendium
952   O B W I E S Z C Z E N I E
951   UCHWA艁A NR ....................
950   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
950   WZ脫R WNIOSKU
950   O B W I E S Z C Z E N I E
950   O B W I E S Z C Z E N I E
950   Skr贸cenie terminu do zawarcia ma艂偶e艅stwa
950   O B W I E S Z C Z E N I E
948   O B W I E S Z C Z E N I E
947   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
947   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
946   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
945   PROTOK脫艁 z V Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
945   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
943   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
943   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
942   2. Arleta Krystyna Petek
941   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
940   INFORMACJA
940   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
940   O B W I E S Z C Z E N I E
937   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
937   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza pisemny przetarg
936   Informacja
935   03. ZARZ膭DZENIE NR 3/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
935   O B W I E S Z C Z E N I E
935   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
934   O B W I E S Z C Z E N I E
933   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIO
933   Wniosek
933   O B W I E S Z C Z E N I E
932   Og艂oszenie Komisji Rekrutacyjnej
931   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
931   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
930   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
930   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
930   O B W I E S Z C Z E N I E
929   O B W I E S Z C Z E N I E
928   O B W I E S Z C Z E N I E
928   O B W I E S Z C Z E N I E
928   O B W I E S Z C Z E N I E
927   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
927   ZAPRASZAM na X Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
926   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
925   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
924   O B W I E S Z C Z E N I E
923   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
923   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
922   Uchwa艂a Nr 13/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r
921   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
921   O B W I E S Z C Z E N I E
920   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
920   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
919   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
919   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
919   Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksi膮g) aktu stanu cywilnego sporz膮dzonego za granic膮
919   Wr臋czenie medali za d艂ugoletnie po偶ycie ma艂偶e艅skie
917   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
916   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
916   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
916   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
916   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
916   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
916   ZG艁OSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w
915   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
913   Komunikat w sprawie konsultacji projektu
913   Informacja
911   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
908   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
908   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
908   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
908   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
908   Sesja nadzwyczajna Nr XV 19.09.2012 r.
906   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
906   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
903   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
903   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
902   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
900   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
900   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
900   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
900   Uzupe艂nienie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
900   O B W I E S Z C Z E N I E
899   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
899   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
899   Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
898   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego
898   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
897   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
897   PROTOK脫艁 z XI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
896   OG艁OSZENIE
896   Wykaz za艂acznikow do warunkow zabudowy
895   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
895   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
894   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
894   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
894   PROTOK脫艁 z IV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
894   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
893   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
891   O B W I E S Z C Z E N I E
890   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
889   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
889   2. Sprawozdania Bud偶etowe za 2010 rok
888   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
888   Bud偶et na rok 2013
887   Sprostowanie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
886   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
885   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
885   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
885   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
884   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
884   WNIOSEK
884   O B W I E S Z C Z E N I E
883   PROTOK脫艁 z II Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
883   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
883   2. Jaros艂aw Waszak
882   O艢WIADCZENIE
882   Uchwa艂a Nr 102/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
881   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
881   O B W I E S Z C Z E N I E
881   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
880   O艢WIADCZENIE - WPIS DO REJESTRU
880   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
880   ZAPRASZAM na XVI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
879   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
878   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
878   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
877   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
877   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA
876   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
876   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
874   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
874   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
873   Wniosek
873   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
873   Uchwa艂a Nr 11/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
873   ZAPROSZENIE
872   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
872   ZAPRASZAM na XI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
871   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
871   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋
866   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
866   So艂ectwo Malina
865   PROTOK脫艁 z XII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
863   O B W I E S Z C Z E N I E
863   PROTOK脫艁 z XV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
863   O B W I E S Z C Z E N I E
863   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
863   Informacja
862   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
862   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
862   PROTOK脫艁 z X Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
862   O B W I E S Z C Z E N I E
861   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
860   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
859   Wniosek o wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej
859   O B W I E S Z C Z E N I E
859   Irena Magdalena Sobczak Ward臋cka
858   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
857   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
856   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
856   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
856   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
856   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
855   Dyrektor Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim og艂asza konkurs
855   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
855   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
855   ZAPRASZAM na XXII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
854   O G 艁 O S Z E N I E
854   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
854   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
854   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
852   PROTOK脫艁 z VII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
852   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci
852   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
851   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
851   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
851   1. Sprawozdania Bud偶etowe za 2009 rok
850   Informacja o wynikach naboru
848   ZA艢WIADCZENIE lekarskie/ wystawione przez po艂o偶n膮 potwierdzaj膮ce pozostawienie kobiety pod opiek膮 me
848   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
848   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
847   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
847   Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
847   030. ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
846   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
846   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
844   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
844   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
844   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
844   3. Sprawozdania Bud偶etowe za 2011 rok
841   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
841   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
840   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
839   Og艂oszenie z dnia 21.01.2009 r.
839   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
838   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
837   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
837   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
837   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
836   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
836   O B W I E S Z C Z E N I E
836   Uchwa艂a Nr X/41/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
835   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
835   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
835   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS NA STANOWISKO
833   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
833   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
832   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
832   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
832   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych
831   O艣wiadczenie potwierdzaj膮ce tymczasowe zameldowanie ucznia
830   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
830   O B W I E S Z C Z E N I E
829   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
829   O B W I E S Z C Z E N I E
829   3. Jolanta Zalesi艅ska
828   O B W I E S Z C Z E N I E
825   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
824   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
824   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
823   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
823   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
823   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
823   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
822   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OGLASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWSKO URZ膭DNICZE W URZ膭DZIE MI
822   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
822   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
822   UCHWA艁A NR XIII/92/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
822   O B W I E S Z C Z E N I E
821   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
821   ZAPRASZAM na XIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
820   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
820   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
819   Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
818   PROTOK脫艁 z XX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
817   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
817   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
817   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
816   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
816   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
815   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
815   Uchwa艂a Nr 6/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
815   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
814   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
814   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
814   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
814   Zezwolenie na wyprzeda偶 posiadanych, zinwentaryzowanych zapas贸w napoj贸w alkoholowych
813   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
813   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
813   204. Zarz膮dzenie Nr 27/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 11 czerwca 2010 r.
813   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
812   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
812   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
812   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
811   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
810   O B W I E S Z C Z E N I E
808   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
808   ZAPRASZAM na XX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
807   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
807   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
807   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
807   O B W I E S Z C Z E N I E
806   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych w krajowym transporcie drogowym
806   O B W I E S Z C Z E N I E
805   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
805   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie podl. opodatkowaniu podatkiem doch. od os贸b fizycznych
805   O B W I E S Z C Z E N I E
803   O艣wiadczenie o terminie i okresie, na jaki zosta艂 udzielony urlop wychowawczy,
803   Wniosek o ustalenie numeru porz膮dkowego
803   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
803   241. Zarz膮dzenie Nr 64/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 grudnia 2010 r.
802   O艣wiadczenie o zg艂oszeniu do ubezpiecze艅 spo艂ecznych
801   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
801   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
801   Uchwa艂a NR XXIII/155/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
801   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
800   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
799   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
799   Wniosek - uprawa maku, konopii
799   4. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy
797   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
797   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
796   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
795   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
795   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny rozliczaj膮cego si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku doch
794   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
793   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
793   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
792   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
790   Uchwa艂a NR XXII/151/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
789   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
788   O艣wiadczenie o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
788   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
788   Zezwolenie na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych podczas organizacji przyj臋膰
787   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
787   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
786   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
786   Wniosek o udzielenie zezwolenia
786   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
786   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
785   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
785   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
785   026. ZARZ膭DZENIE NR 29/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
784   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
784   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie niepodlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
784   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
784   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
783   177. Zarz膮dzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
783   RAPORT Z KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
782   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
782   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
782   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
782   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
781   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
781   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
781   Uchwa艂a Nr VI/40/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
780   Informacja o odwo艂aniu XVIII Sesji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
780   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
779   O B W I E S Z C Z E N I E
779   O B W I E S Z C Z E N I E
778   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
777   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
777   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
776   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
776   O B W I E S Z C Z E N I E
775   ZAPRASZAM na XXI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
775   Uchwa艂a NR XXIII/154/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
775   Uchwa艂a NR XXIII/156/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
775  
774   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
774   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
773   202. Zarz膮dzenie Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
773   Mariusz Wojciechowski
772   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
772   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
772   Uchwa艂a Nr III/10/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
772   098. Zarz膮dzenie Nr 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
772   PROCEDURY BUDOWLANE:
772   Tomasz Jaro艅ski
770   Uniewa偶nienie przetargu
770   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
770   Uchwa艂a Nr XXI/147/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
769   ZAPRASZAM na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
768   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
768   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
768   O B W I E S Z C Z E N I E
767   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
767   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y poza miejscem zamieszkania
766   Uchwa艂a Nr 14/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r.
766   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
765   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
765   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
765   001. ZARZ膭DZENIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
764   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
764   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
762   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
761   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na Remont dachu
761   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
760   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
760   O艣wiadczenie o niekorzystaniu z ca艂odobowej opieki nad dzieckiem
760   187. Zarz膮dzenie Nr 10/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 kwietnia 2010 r.
760   O B W I E S Z C Z E N I E
759   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
759   065. Zarz膮dzenie Nr 7/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
757   Uchwa艂a NR XXIII/158/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
757   Plan lekcji - Gimnazjum 2014.02.17
755   014. ZARZ膭DZENIE NR 17 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
755   Jan Lech Bladowski
754   UCHWA艁A NR IX/67/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
754   Zg艂oszenie szkody 艂owieckiej
754   037. ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
754   003. ZARZ膭DZENIE NR 3/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
754   ZAPRASZAM Na XXVIII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
753   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
753   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
753   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
753   Uchwa艂a Nr XXX/166/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
752   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y wy偶szej
752   Uchwa艂a Nr XXVII/142/09 z 8 wrze艣nia 2009 r.
752   O B W I E S Z C Z E N I E
751   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
751   Uchwa艂a Nr XV/82/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
750   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
749   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
749   063. Zarz膮dzenie Nr 5/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 lutego 2008 r
748   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
748   Marzena Maria Czajkowska
746   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
746   Uchwa艂a Nr III/12/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
744   UCHWA艁A NR X/80/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
744   Uchwa艂a Nr X/48/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
744   Uchwa艂a Nr XXVIII/151/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
744   ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
743   O B W I E S Z C Z E N I E
742   Uchwa艂a Nr 1/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2013 r
742   025. ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
742   069. ZARZ膭DZENIE NR 9/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
741   UCHWA艁A NR XVII/119/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
741   Bud偶et na rok 2014
740   UCHWA艁A NR XIX/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
740   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
738   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
738   Uchwa艂a Nr XI/59/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
738   180. Zarz膮dzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 lutego 2010 r.
736   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
736   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
736   Uchwa艂a Nr XXXIX/210/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
736   173. Zarz膮dzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
736   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
735   Uchwa艂a Nr X/50/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
735   029. ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
735   089. ZARZ膭DZENIE NR 29/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
735   ZAPRASZAM Na XXX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
734   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
734   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
733   Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi
733   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
733   UCHWA艁A NR IX/62/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
733   O B W I E S Z C Z E N I E
733   Arkadiusz Szczurowski
732   Uchwa艂a Nr XXI/150/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
731   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
731   UCHWA艁A NR IX/66/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
731   Uchwa艂a Nr VIII/35/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
731   Uchwa艂a Nr XXI/117/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
731   Uchwa艂a Nr XXVIII/147/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
731   Uchwa艂a Nr XXXVIII/206/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
731   058. ZARZ膭DZENIE NR 62/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
730   O艣wiadczenie czlonka rodziny o wielko艣ci gospodarstwa rolnego wyra偶onej w hektarach
730   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
730   UCHWA艁A NR X/76/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
730   Uchwa艂a Nr V/28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
730   Uchwa艂a Nr XVIII/86/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
730   024. ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
730   031. ZARZ膭DZENIE NR 34/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
730   O B W I E S Z C Z E N I E
730   O B W I E S Z C Z E N I E
729   UCHWA艁A NR XVI/110/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
729   Uchwa艂a Nr XXX/172/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
729   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
728   Uchwa艂a Nr VI/42/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
728   Uchwa艂a Nr X/51/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
728   Uchwa艂a Nr XXVI/138/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
728   Uchwa艂a Nr XXXIX/217/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
728   Uchwa艂a Nr XXXIX/220/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
728   035. ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
728   Arkadiusz Krzysztof W艂odarski
727   UCHWA艁A NR XVIII/125/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
727   Uchwa艂a Nr IV/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
727   Uchwa艂a Nr XXX/170/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
727   060. ZARZ膭DZENIE NR 64/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
727   092. ZARZ膭DZENIE NR 32/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
727   Dane teleadresowe
726   Uchwa艂a Nr X/44/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
726   067. Zarz膮dzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
726   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
725   UCHWA艁A NR IX/61/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
725   Uchwa艂a Nr XIII/63/08 z dnia 5 marca 2008 roku
725   Uchwa艂a Nr XXX/165/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
725   Uchwa艂a NR XXIV/160/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
725   ZAPRASZAM Na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
724   Uchwa艂a Nr XX/143/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
724   Uchwa艂a Nr XXII/124/09 z dnia 18 marca 2009 r.
724   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
724   042. ZARZ膭DZENIE NR 45/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
723   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
723   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
723   UCHWA艁A NR XIV/98/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
723   UCHWA艁A NR IX/63/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
723   Uchwa艂a Nr V/29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
723   Uchwa艂a Nr XXVIII/144/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
723   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
723   ZAPRASZAM Na XXVII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
722   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
722   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
722   059. ZARZ膭DZENIE NR 63/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
722   Uchwa艂a NR XXVII/173/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
721   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
721   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
721   Uchwa艂a NR XXII/153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
721   UCHWA艁A NR XVII/116/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
721   Uchwa艂a Nr XXIX/160/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
721   159. Zarz膮dzenie Nr 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 lipca 2009 r.
721   206. Zarz膮dzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 czerwca 2010 r.
720   OG艁OSZENIE - WYB脫R OFERTY PRZETARGU
720   UCHWA艁A NR XVII/112/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
719   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
719   Uchwa艂a NR XXII/152/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
719   Uchwa艂a Nr X/47/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
719   Uchwa艂a NR XXIV/164/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
718   Uchwa艂a Nr XXXV/195/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
718   074. ZARZ膭DZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
717   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
717   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
717   Uchwa艂a Nr XXI/113/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
717   022. ZARZ膭DZENIE NR 25/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
717   036. ZARZ膭DZENIE NR 39/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
717   037. ZARZ膭DZENIE NR 40/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
716   UCHWA艁A NR VIII/55/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
716   Uchwa艂a Nr XIX/96/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
716   035. ZARZ膭DZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
716   O B W I E S Z C Z E N I E
715   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
715   UCHWA艁A NR XVIII/126/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
715   Uchwa艂a Nr XXV/135/09 z dnia 29 maja 2009 r.
715   Uchwa艂a Nr XXXV/194/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
715   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
714   Uchwa艂a Nr XXI/149/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
714   Uchwa艂a Nr XXIII/127/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
714   Uchwa艂a Nr XXXV/192/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
713   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
713   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
713   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
713   Uchwa艂a Nr XIII/65/08 z dnia 5 marca 2008 roku
712   Uchwa艂a Nr XXXIV/186/10 z dnia 25 maja 2010 r.
712   013. ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
712   188. Zarz膮dzenie Nr 11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
712   043. ZARZ膭DZENIE NR 46/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
712   064. ZARZ膭DZENIE NR 4/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
712   099. ZARZ膭DZENIE NR 39/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
711   UCHWA艁A NR XVII/123/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
711   Uchwa艂a Nr XV/77/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
711   Uchwa艂a Nr XXIV/129/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
711   053. ZARZ膭DZENIE NR 57/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
711   INFORMACJA o wyborach pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego
710   UCHWA艁A NR XII/86/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
710   Uchwa艂a Nr V/32/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
710   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
709   Uchwa艂a Nr XX/142/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
709   Uchwa艂a Nr VI/45/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
709   Uchwa艂a Nr V/21/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
709   045. Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
709   205. Zarz膮dzenie Nr 28/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 czerwca 2010 r.
709   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
709   004. ZARZ膭DZENIE NR 4/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
709   049. ZARZ膭DZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
708   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
708   005. ZARZ膭DZENIE NR 5/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
708   198. ZARZ膭DZENIE NR 8/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
707   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
707   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
707   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
707   Uchwa艂a Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
707   UCHWA艁A NR XIV/96/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
707   UCHWA艁A NR X/78/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
707   Uchwa艂a Nr XXXIII/182/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
707   Uchwa艂a Nr XXXIX/213/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
706   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne na stanowisko
706   075. ZARZ膭DZENIE NR 15/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
706   084. ZARZ膭DZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
706   090. ZARZ膭DZENIE NR 30/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
706   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
705   UCHWA艁A NR X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
705   Uchwa艂a Nr V/34/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
705   Uchwa艂a Nr XXIX/152/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
705   Krystian Betli艅ski
704   UCHWA艁A NR XVIII/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
704   Uchwa艂a Nr XXVIII/149/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
704   058. Zarz膮dzenie Nr 60/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 grudnia 2007 r
704   094. Zarz膮dzenie Nr 36A/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
704   203. Zarz膮dzenie Nr 26/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 07 czerwca 2010 r.
704   O B W I E S Z C Z E N I E
703   Uchwa艂a NR XXIII/157/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
703   UCHWA艁A NR X/81/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
703   Uchwa艂a Nr XVIII/90/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
703   Uchwa艂a Nr XXII/121/09 z dnia 18 marca 2009 r.
703   020. ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
703   038. ZARZ膭DZENIE NR 41/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
702   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
702   Uchwa艂aNR VII/50/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
702   Uchwa艂a Nr XIII/67/08 z dnia 5 marca 2008 roku
702   Uchwa艂a Nr XXIX/163/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
702   066. Zarz膮dzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
702   081. ZARZ膭DZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
702   Piotr Dziubich
701   UCHWA艁A NR XX/139/2012 z dnia 22 stycznia 2013 r.
701   UCHWA艁A NR XVII/118/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
701   Uchwa艂a Nr VI/24/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
701   Uchwa艂a Nr VIII/34/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
701   Uchwa艂a Nr XV/79/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
701   082. Zarz膮dzenie Nr 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
701   127. Zarz膮dzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
700   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
700   Przetarg nieograniczony na:
700   Uchwa艂a Nr VII/52/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
700   UCHWA艁A NR VII/49/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
700   Uchwa艂a Nr X/55/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
700   Uchwa艂a Nr XXIX/155/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
700   Uchwa艂a Nr XXXVII/199/10z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
699   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
699   UCHWA艁A NR IX/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
699   Uchwa艂a Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
699   Uchwa艂a Nr XVI/84/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
699   Uchwa艂a Nr XXXVI/197/10 z dnia 19 serpnia 2010 r.
699   099. Zarz膮dzenie Nr 40/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
699   199. Zarz膮dzenie Nr 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
699   Uchwa艂a NR XXIV/163/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
699   O B W I E S Z C Z E N I E
698   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y
698   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
698   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
698   Uchwa艂a Nr II/8/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
698   Uchwa艂a Nr XXI/112/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
698   004. ZARZ膭DZENIE Nr 04/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
698   046. Zarz膮dzenie Nr 47/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 pa藕dziernika 2007 r.
698   052. ZARZ膭DZENIE NR 56/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
697   UCHWA艁A NR VIII/58/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
697   Jerzy Iglewski
696   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
696   UCHWA艁A NR X/79/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
696   Uchwa艂a Nr XXI/115/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
696   044. Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
695   UCHWA艁A NR XVI/109/2012 z dnia 28 wrzesnia 2012 r.
695   Uchwa艂a Nr VI/46/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
695   Uchwa艂a Nr VI/39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
695   032. ZARZ膭DZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
695   070. ZARZ膭DZENIE NR 10/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
694   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
694   Uchwa艂a Nr III/11/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
694   Uchwa艂a Nr X/42/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
694   Uchwa艂a Nr XXXIII/185/10 z dnia 25 maja 2010 r.
694   160. Zarz膮dzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2009 r.
694   Uchwa艂a NR XXIV/159/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
694   030. ZARZ膭DZENIE NR 33/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
694   047. ZARZ膭DZENIE NR 50/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
693   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI艁KU OPIEKU艃CZEGO
693   Uchwa艂a Nr III/16/10z dnia 27 grudnia 2010 r.
693   Uchwa艂a Nr XIX/92/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
693   Uchwa艂a Nr XXXII/174/10 z dnia 26 marca 2010 r.
693   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
693   Uchwa艂a NR XXIV/161/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
693   007. ZARZ膭DZENIE NR 7/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
693   008. ZARZ膭DZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
693   S艂awomir Kawczy艅ski
692   UCHWA艁A NR XIV/93/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
692   UCHWA艁A NR IX/68/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
692   015. ZARZ膭DZENIE NR 18 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
692   063. ZARZ膭DZENIE NR 3/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
692   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
692   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
691   UCHWA艁A NR XVII/114/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
691   Uchwa艂a Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
691   Uchwa艂a Nr XIX/98/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
691   Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
691   Uchwa艂a Nr 9/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
690   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 aja 2012 r.
690   Uchwa艂a Nr VI/44/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
690   Uchwa艂a Nr XXXIX/211/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
690   014. ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
690   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
689   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
689   Uchwa艂a Nr XIX/105/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
689   Uchwa艂a Nr XXI/116/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
689   Uchwa艂a Nr XXXII/177/10 z dnia 16 marca 2010 r.
689   001. ZARZ膭DZENIE Nr 01/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
689   150. Zarz膮dzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
688   Uchwa艂a Nr VI/26/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
688   Uchwa艂a Nr XXVI/140/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
688   116. Zarz膮dzenie Nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
688   215. Zarz膮dzenie Nr 38/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
688   018. ZARZ膭DZENIE NR 21/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
688   055. ZARZ膭DZENIE NR 59/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
687   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
687   UCHWA艁A NR XIII/90/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
687   Uchwa艂a Nr XIX/101/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
687   Uchwa艂a Nr XXV/133/09 z dnia 29 maja 2009 r.
687   Uchwa艂a Nr XXXIII/184/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
687   Uchwa艂a Nr XXXVIII/202/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
687   145. Zarz膮dzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 czerwca 2009 r
687   108. ZARZ膭DZENIE NR 48/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
687   O B W I E S Z C Z E N I E
686   UCHWA艁A NR XVIII/127/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
686   Uchwa艂a Nr VII/48/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
686   Uchwa艂a Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
686   113. Zarz膮dzenie Nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
686   031. ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
686   043. Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
686   080. Zarz膮dzenie Nr 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 lipca 2008 r
686   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
685   UCHWA艁A NR XVII/122/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
685   Uchwa艂a Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
685   Uchwa艂a Nr V/17/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
685   Uchwa艂a Nr VIII/36/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
685   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
685   Uchwa艂a Nr XXXVIII/203/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
685   051. Zarz膮dzenie Nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
685   198. Zarz膮dzenie Nr 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
685   O B W I E S Z C Z E N I E
685   Wykaz cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych z podzia艂em na funkcje
684   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
684   Uchwa艂a Nr XXI/146/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
684   UCHWA艁A NR IX/60/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
684   032. ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
684   142. Zarz膮dzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 maja 2009 r
684   244. Zarz膮dzenie Nr 67/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
684   077. ZARZ膭DZENIE NR 17/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
684   085. ZARZ膭DZENIE NR 25/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
684   095. ZARZ膭DZENIE NR 35/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
683   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
683   Uchwa艂a Nr VI/25/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
683   Uchwa艂a Nr XXVIII/150/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
683   Uchwa艂a Nr XXX/167/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
683   Uchwa艂a Nr XXXIV/189/10 z dnia 25 maja 2010 r.
682   UCHWA艁A NR XVII/117/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
682   UCHWA艁A NR XV/103/2012 z dia 19 wrze艣nia 2012 r.
682   UCHWA艁A NR XIII/88/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
682   Uchwa艂a Nr XXIX/154/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
682   Uchwa艂a Nr XXIX/158/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
682   012. ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
682   248. Zarz膮dzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
681   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
681   Uchwa艂a Nr XXI/145/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
681   UCHWA艁A NR VIII/56/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
681   Uchwa艂a Nr V/35/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
681   Uchwa艂a Nr XXIX/159/09 z dnia 17 listopada 2009 r.
681   Uchwa艂a Nr XXXVIII/207/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
681   077. Zarz膮dzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 czerwca 2008 r
681   093. Zarz膮dzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 wrze艣nia 2008 r
681   062. ZARZ膭DZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
680   Uchwa艂a Nr V/33/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
680   050. Zarz膮dzenie Nr 51/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
680   061. Zarz膮dzenie Nr 3/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
680   Uchwa艂a NR XXIV/162/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
680   024. ZARZ膭DZENIE NR 27/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
679   UCHWA艁A NR XV/100/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
679   Uchwa艂a Nr XIV/72/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
679   Uchwa艂a Nr XXIX/157/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
679   Uchwa艂a Nr XXXIV/188/10 z dnia 25 maja 2010 r.
679   Uchwa艂a Nr XXXV/196/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
679   112. Zarz膮dzenie Nr 54/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 29 grudnia 2008 r
679   039. Zarz膮dzenie Nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2007 r.
679   076. ZARZ膭DZENIE NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
679   101. ZARZ膭DZENIE NR 41/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
678   Uchwa艂a Nr VI/22/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
678   Uchwa艂a Nr XV/78/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
678   Uchwa艂a Nr XXI/111/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
678   076. Zarz膮dzenie Nr 18/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 maja 2008 r
678   Gra偶yna Maria Rybicka
677   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
677   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
677   UCHWA艁A NR XIX/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
677   Uchwa艂a Nr XXI/108/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
677   Uchwa艂a Nr XXIV/130/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
677   Uchwa艂a Nr XXVI/139/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
677   022. ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
677   041. ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
677   140. Zarz膮dzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
677   196. Zarz膮dzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
677   223. Zarz膮dzenie Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
677   236. Zarz膮dzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
677   083. ZARZ膭DZENIE NR 23/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
677   116. ZARZ膭DZENIE NR 56/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
677   Uchwa艂a NR XXIX/193/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
677   Krzysztof Miros艂aw 呕ak
676   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
676   Uchwa艂a Nr XX/141/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
676   UCHWA艁A NR XVI/108/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
676   Uchwa艂a Nr III/18/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
676   100. Zarz膮dzenie Nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 pa藕dziernika 2008 r
676   165. Zarz膮dzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
676   227. Zarz膮dzenie Nr 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
675   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
675   UCHWA艁A NR XV/102/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
675   Uchwa艂a Nr XIX/99/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
675   Uchwa艂a Nr XXIV/132/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
675   083. Zarz膮dzenie Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 lipca 2008 r
675   139. Zarz膮dzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
675   211. Zarz膮dzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 9 lipca 2010 r.
675   247. Zarz膮dzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
675   033. ZARZ膭DZENIE NR 36/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
675   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
674   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
674   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych
674   UCHWA艁A NR XVI/111/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
674   Uchwa艂a Nr IV/23/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
674   Uchwa艂a Nr XIX/107/08 z dnia 26 listopada 2008 r.
674   049. Zarz膮dzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r.
674   055. Zarz膮dzenie Nr 56/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 listopada 2007 r.
674   153. Zarz膮dzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
674   Uchwa艂a Nr 7/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
674   ZAPRASZAM na XXXI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
673   UCHWA艁A NR XVII/124/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
673   021. ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
673   085. Zarz膮dzenie Nr 27/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
673   091. Zarz膮dzenie Nr 34/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
673   067. ZARZ膭DZENIE NR 7/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
673   091. ZARZ膭DZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
673   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
672   Uchwa艂a Nr X/49/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
672   Uchwa艂a Nr XVII/85/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
672   Uchwa艂a Nr XXXII/175/10 z dnia 26 marca 2010 r.
672   Uchwa艂a Nr XXXIV/187/10 z 25 maja 2010 r.
672   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
672   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
671   Uchwa艂a Nr XXII/119/09 z dnia 18 marca 2009 r.
671   028. ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
671   228. Zarz膮dzenie Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 18 pa藕dziernika 2010 r.
671   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
670   UCHWA艁A NR XV/101/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
670   Uchwa艂a nr IV/19/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
670   Uchwa艂a Nr XXII/126/09 z dnia 18 marca 2009 r.
670   Uchwa艂a Nr XXXVIII/205/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
670   017. ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
670   052. Zarz膮dzenie Nr 53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 listopada 2007 r.
670   079. Zarz膮dzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
670   221. Zarz膮dzenie Nr 44/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
670   021. ZARZ膭DZENIE NR 24/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
670   080. ZARZ膭DZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
669   UCHWA艁A NR XIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
669   UCHWA艁A NR XVI/105/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
669   UCHWA艁A NR IX/69/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
669   Uchwa艂a Nr VI/38/2011z dia 22 czerwca 2011 r.
669   Uchwa艂a Nr X/46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
669   Uchwa艂a Nr XI/61/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
669   Uchwa艂a Nr XIII/64/08 z dnia 5 marca 2008 roku
669   075. Zarz膮dzenie Nr 17/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 maja 2008 r
669   172. Zarz膮dzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
669   245. Zarz膮dzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
669   078. ZARZ膭DZENIE NR 18/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
669   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
669   Halina Wawrzyniak
669   So艂ectwo Stawiska
668   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
668   UCHWA艁A NR XVIII/129/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
668   Uchwa艂a Nr V/19/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
668   070. Zarz膮dzenie Nr 12/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
668   039. ZARZ膭DZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
668   061. ZARZ膭DZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
667   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
667   UCHWA艁A NR XIX/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
667   UCHWA艁A NR XVIII/130/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
667   Uchwa艂a Nr IV/24/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
667   Uchwa艂a Nr XXX/171/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
667   148. Zarz膮dzenie Nr 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
667   144. Zarz膮dzenie Nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
667   225. Zarz膮dzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
667   126. ZARZ膭DZENIE NR 66/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
667   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
667   Uchwa艂a Nr I/S/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2014 r
667   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
666   185. Zarz膮dzenie Nr 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2010 r.
666   Uchwa艂a Nr IV/21/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
666   Uchwa艂a Nr I/3/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
666   Uchwa艂a Nr VI/23/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
666   143. Zarz膮dzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
666   132. ZARZ膭DZENIE NR 3/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
666   ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
665   UCHWA艁A NR IX/72/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
665   Uchwa艂a Nr IV/20/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
665   Uchwa艂a Nr XXII/125/09 z dnia 18 marca 2009 r.
665   Uchwa艂a Nr XXXII/178/10 z dnia 26 marca 2010 r.
665   161. Zarz膮dzenie Nr 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 sierpnia 2009 r.
665   226. Zarz膮dzenie Nr 49/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 pa藕dziernika 2010 r.
665   Uchwa艂a NR XXVI/170/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
665   Uchwa艂a NR XXVII/175/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
665   Uchwa艂a Nr 8/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
664   UCHWA艁A NR XVII/121/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
664   Uchwa艂a Nr XVIII/88/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
664   Uchwa艂a Nr XXX/164/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
664   Uchwa艂a Nr XXXII/176/10 z dnia 26 marca 2010 r.
664   119. Zarz膮dzenie Nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 13 lutego 2009 r
664   084. Zarz膮dzenie Nr 26/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 lipca 2008 r
664   013. ZARZ膭DZENIE NR 16 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
664   056. ZARZ膭DZENIE NR 60/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
663   Uchwa艂a Nr X/45/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
663   020. ZARZ膭DZENIE NR 23/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
662   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
662   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
662   UCHWA艁A NR IX/71/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
662   Uchwa艂a Nr VIII/54/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
662   Uchwa艂a Nr IV/16/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
662   118. Zarz膮dzenie Nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 lutego 2009 r
662   054. Zarz膮dzenie Nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2007 r.
662   023. ZARZ膭DZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
662   103. ZARZ膭DZENIE NR 43/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
662   134. ZARZ膭DZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
662   O B W I E S Z C Z E N I E
661   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
661   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na :
661   UCHWA艁A NR XIII/91/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
661   Uchwa艂a Nr V/37/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
661   Uchwa艂a Nr IV/13/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
661   Uchwa艂a Nr XXV/134/09 z dnia 29 maja 2009 r.
661   Uchwa艂a Nr XXXV/191/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
661   151. Zarz膮dzenie Nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
661   Uchwa艂a NR XXVIII/185/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
660   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
660   UCHWA艁A NR XVI/106/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
660   UCHWA艁A NR VIII/59/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2012 r.
660   Uchwa艂a Nr XXII/120/09 z dnia 18 marca 2009 r.
660   178. Zarz膮dzenie Nr 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 06 stycznia 2010 r.
660   210. Zarz膮dzenie Nr 33/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 1 lipca 2010 r.
660   214. Zarz膮dzenie Nr 37/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
659   UCHWA艁A NR XIX/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
659   Uchwa艂a Nr XXXI/173/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
659   114. Zarz膮dzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
659   059. Zarz膮dzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 stycznia 2008 r
659   086. Zarz膮dzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
659   130. Zarz膮dzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2009 r
659   Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych na terenie
659   017. ZARZ膭DZENIE NR 20 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
659   086. ZARZ膭DZENIE NR 26/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
659   Uchwa艂a NR XXVI/169/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
658   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
658   Uchwa艂a Nr XXI/114/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
658   Uchwa艂a Nr XXIII/128/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
658   Uchwa艂a Nr XXX/168/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
658   040. ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
658   029. ZARZ膭DZENIE NR 32/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
657   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
657   Zawiadomienie o wyborze oferty
657   UCHWA艁A NR XI/84/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
657   Uchwa艂a Nr XXXIII/183/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
657   072. Zarz膮dzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2008 r
657   213. Zarz膮dzenie Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
657   019. ZARZ膭DZENIE NR 22/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
657   072. ZARZ膭DZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
656   UCHWA艁A NR X/77/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
656   Uchwa艂a Nr III/15/10 dnia 27 grudnia 2010 r.
656   Uchwa艂a Nr XII/62/08 z dnia 4 lutego 2008 r.
656   Uchwa艂a Nr XIII/68/08 z dnia 5 marca 2008 roku
656   Uchwa艂a Nr XXXIX/214/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
656   129. Zarz膮dzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
656   Uchwa艂a NR XXVII/171/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
655   007. ZARZ膭DZENIE Nr 07/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
655   025. ZARZ膭DZENIE NR 28/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
655   133. ZARZ膭DZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
655   Uchwa艂a Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
654   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
654   Uchwa艂a Nr XXI/144/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
654   Uchwa艂a Nr XIX/97/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
654   Uchwa艂a Nr XXVI/137/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
654   009. ZARZ膭DZENIE Nr 09/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
654   176. Zarz膮dzenie Nr 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
654   065. ZARZ膭DZENIE NR 5/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
653   Wniosek o wydanie dowodu osobistego
653   Uchwa艂a Nr XV/80/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
653   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 8 wrze艣nia 2009 r.
653   018. ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
653   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
653   110. ZARZ膭DZENIE NR 50/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
652   Uchwa艂a Nr VIII/31/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
652   183. Zarz膮dzenie Nr 6/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 marca 2010 r.
652   216. Zarz膮dzenie Nr 39/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 sierpnia 2010 r.
652   Uchwa艂a NR XXVII/177/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
651   Uchwa艂a Nr VII/51/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
651   Uchwa艂a Nr XIX/103/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
651   034. ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
651   Uchwa艂a NR XXVIII/184/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
650   057. Zarz膮dzenie Nr 59/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 grudnia 2007 r.
650   069. Zarz膮dzenie Nr 11/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
650   179. Zarz膮dzenie Nr 2/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 stycznia 2010 r.
650   Uchwa艂a NR XXIV/165/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
650   073. ZARZ膭DZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
650   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
650   120. ZARZ膭DZENIE NR 60/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
650   144. ZARZ膭DZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
650   6. Sprawozdania Bud偶etowe za 2013 rok
649   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
649   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
649   UCHWA艁A NR XVII/115/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
649   Uchwa艂a Nr XXII/122/09 z dnia 18 marca 2009 r.
649   111. Zarz膮dzenie Nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
649   164. Zarz膮dzenie Nr 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
649   191. Zarz膮dzenie Nr 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
649   087. ZARZ膭DZENIE NR 27/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
649   096. ZARZ膭DZENIE NR 36/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
649   Grzegorz Wo藕niak
648   232. Zarz膮dzenie Nr 55/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
648   Uchwa艂a Nr XVI/83/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
648   117. Zarz膮dzenie Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
648   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
648   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
648   109. ZARZ膭DZENIE NR 49/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
648   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
648   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
647   UCHWA艁A NR VIII/57/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
647   Uchwa艂a Nr X/53/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
647   Uchwa艂a Nr XXXIX/218/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
647   081. Zarz膮dzenie Nr 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
647   170. Zarz膮dzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 wrze艣nia 2009 r
647   094. ZARZ膭DZENIE NR 34/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
647   O B W I E S Z C Z E N I E
646   088. ZARZ膭DZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
646   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
645   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
645   Uchwa艂a Nr IV/11/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
645   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
645   Uchwa艂a Nr XXXIII/180/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
645   Uchwa艂a Nr XXXV/193/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
645   122. Zarz膮dzenie Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 marca 2009 r
645   124. Zarz膮dzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
645   146. Zarz膮dzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 czerwca 2009 r
645   079. ZARZ膭DZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
645   PROTOK脫艁 z XXX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
644   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
644   UCHWA艁A NR XIX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
644   Uchwa艂a Nr III/17/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
644   Uchwa艂a Nr XXX/169/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
644   104. Zarz膮dzenie Nr 45/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 listopada 2008 r
644   229. Zarz膮dzenie Nr 52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 pa藕dziernika 2010 r.
644   097. ZARZ膭DZENIE NR 37/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
644   130. ZARZ膭DZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
643   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 maja 2011 r.
643   Uchwa艂a Nr IV/22/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
643   Uchwa艂a Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
643   Uchwa艂a Nr VII/28/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
643   Uchwa艂a Nr XVIII/92/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
643   Uchwa艂a Nr XXI/118/08 z dnia 18 marca 2009 r.
643   003. ZARZ膭DZENIE Nr 03/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
643   132. Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
643   240. Zarz膮dzenie Nr 63/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 24 listopada 2010 r.
643   066. ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
643   129. ZARZ膭DZENIE NR 69/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
642   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
642   UCHWA艁A NR X/83/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
642   Uchwa艂a Nr IV/10/2007 z dnia 9 marca 2007 r.
642   Uchwa艂a Nr XVIII/87/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
642   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
642   Uchwa艂a Nr XXXVII/200/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
642   008. ZARZ膭DZENIE Nr 08/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
642   011. ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
642   044. ZARZ膭DZENIE NR 47/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
642   Uchwa艂a NR XXVII/182/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
642   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
641   Uchwa艂a Nr XXXIII/179/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
641   068. Zarz膮dzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 marca 2008 r
641   089. Zarz膮dzenie Nr 32/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
641   162. Zarz膮dzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 wrze艣nia 2009 r.
641   Uchwa艂a NR XXVIII/186/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
640   Uchwa艂a Nr V/31/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
640   108. Zarz膮dzenie Nr 50/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
640   073. Zarz膮dzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2008 r
640   054. ZARZ膭DZENIE NR 58/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
640   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
640   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
639   Uchwa艂a Nr VIII/33/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
639   009. ZARZ膭DZENIE NR 9/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
638   UCHWA艁A NR XIV/97/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
638   Uchwa艂a Nr XI/57/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
638   Uchwa艂a Nr XIV/76/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
638   166. Zarz膮dzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2009 r
638   181. Zarz膮dzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 lutego 2010 r.
638   182. Zarz膮dzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 marca 2010 r.
638   238. Zarz膮dzenie Nr 61/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 listopada2010 r.
638   010. ZARZ膭DZENIE NR 10 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
637   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
637   Uchwa艂a Nr V/30/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
637   Uchwa艂a Nr XIV/75/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
637   101. Zarz膮dzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
637   110. Zarz膮dzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
637   010. ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
637   011. ZARZ膭DZENIE NR 14 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
637   105. ZARZ膭DZENIE NR 45/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
637   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
636   Zawiadomonie o wyborze oferty
636   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
636   154. Zarz膮dzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 czerwca 2009 r
635   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
635   Uchwa艂a Nr VIII/29/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
635   Uchwa艂a Nr XXIX/156/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
635   102. Zarz膮dzenie Nr 43/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
635   147. Zarz膮dzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 czerwca 2009 r
635   051. ZARZ膭DZENIE NR 55/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
635   Uchwa艂a NR XXVII/178/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
635   Uchwa艂a NR XXVIII/187/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
635   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.- Akty Prawne
635   Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r.
634   UCHWA艁A NR XIV/94/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
634   UCHWA艁A NR XII/85/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
634   Uchwa艂a Nr XIII/71/08 z dnia 5 marca 2008 roku
634   Uchwa艂a Nr XXXV/190/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
634   Uchwa艂a Nr XXXIX/209/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
634   106. Zarz膮dzenie Nr 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 listopada 2008 r
634   088. Zarz膮dzenie Nr 30/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 sierpnia 2008 r
634   222. Zarz膮dzenie Nr 45/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
634   230. Zarz膮dzenie Nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 25 pa藕dziernika 2010 r.
634   Uchwa艂a NR XXV/167/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
634   Uchwa艂a NR XXV/168/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
634   104. ZARZ膭DZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
634   Uchwa艂a NR XXIX/189/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
634   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
634   O B W I E S Z C Z E N I E
633   Uchwa艂a Nr XXVII/143/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
633   Uchwa艂a Nr XXIX/162/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
633   Uchwa艂a Nr XXXIX/212/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
633   048. Zarz膮dzenie Nr 49/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r
633   042. Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
633   045. ZARZ膭DZENIE NR 48/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
633   068. ZARZ膭DZENIE NR 8/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
633   Uchwa艂a NR XXVII/179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
633   136. ZARZ膭DZENIE NR 7/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
633   146. ZARZ膭DZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
633   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
633   SK艁AD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
632   Uchwa艂a Nr XVIII/91/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
632   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
632   121. Zarz膮dzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2009 r
632   019. ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
632   047. Zarz膮dzenie Nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 pa藕dziernika 2007 r.
632   158. Zarz膮dzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
632   200. Zarz膮dzenie Nr 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
631   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza przetarg pisemny
631   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
631   107. Zarz膮dzenie Nr 49/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
631   060. Zarz膮dzenie Nr 2/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 stycznia 2008 r
631   163. Zarz膮dzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
631   171. Zarz膮dzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 listopada 2009 r
631   192. Zarz膮dzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 maja 2010 r.
631   093. ZARZ膭DZENIE NR 33/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
631   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
630   Uchwa艂a Nr X/40/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
630   Uchwa艂a Nr XXXIX/216/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
630   152. Zarz膮dzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
630   121. ZARZ膭DZENIE NR 61/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
630   O B W I E S Z C Z E N I E
629   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
629   Uchwa艂a Nr IV/12/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
629   Uchwa艂a Nr IV/9/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
629   120. Zarz膮dzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 3 marca 2009 r
629   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2009 r.
629   208. Zarz膮dzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 czrewca 2010 r.
629   112. ZARZ膭DZENIE NR 52/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
629   Uchwa艂a NR XXVIII/188/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
628   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
628   Uchwa艂a Nr V/20/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
628   027. ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
628   087. Zarz膮dzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 lipca 2008 r
628   184. Zarz膮dzenie Nr 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2010 r.
628   Uchwa艂a NR XXX/196/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
628   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
628   Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finans贸w
627   Uchwa艂a Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
627   005. ZARZ膭DZENIE Nr 05/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
627   224. Zarz膮dzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
627   O B W I E S Z C Z E N I E
626   UCHWA艁A NR XIV/95/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
626   125. Zarz膮dzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
626   189. Zarz膮dzenie Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
626   220. Zarz膮dzenie Nr 43/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
626   143. ZARZ膭DZENIE NR 14/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
626   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
625   Uchwa艂a Nr IV/8/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
625   Uchwa艂a Nr VIII/30/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
625   Uchwa艂a Nr XIII/66/08 z dnia 5 marca 2008 roku
625   016. ZARZ膭DZENIE NR 19 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
625   048. ZARZ膭DZENIE NR 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
625   117. ZARZ膭DZENIE NR 57/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
625   Uchwa艂a NR XXVII/174/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
625   Uchwa艂a NR XXVII/181/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
624   UCHWA艁A NR XVI/104/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
624   095. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
624   140. ZARZ膭DZENIE NR 11/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
624   UCHWA艁A NR I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
623   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
623   Uchwa艂a Nr XXXVII/198/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
623   002. ZARZ膭DZENIE Nr 02/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
623   090. Zarz膮dzenie Nr 33/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
623   235. Zarz膮dzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
623   242. Zarz膮dzenie Nr 65/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
623   002. ZARZ膭DZENIE NR 2/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
623   Uchwa艂a NR XXVIII/183/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
623   145. ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
623   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
622   Uchwa艂a Nr VI/41/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
622   Uchwa艂a Nr VIII/39/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
622   Uchwa艂a Nr XIX/104/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
622   209. Zarz膮dzenie Nr 32/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 czrewca 2010 r.
622   050. ZARZ膭DZENIE NR 54/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
621   UCHWA艁A NR XVIII/128/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
621   UCHWA艁A NR IX/70/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
621   Uchwa艂a Nr XIV/74/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
621   Uchwa艂a Nr XXXIII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
621   135. Zarz膮dzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
621   046. ZARZ膭DZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
620   UCHWA艁A NR IX/64/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
620   Uchwa艂a Nr XXVIII/145/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
620   036. ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
620   038. ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
620   071. Zarz膮dzenie Nr 13/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2008 r
620   098. ZARZ膭DZENIE NR 38/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
620   Uchwa艂a NR XXV/166/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
620   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
620   Uchwa艂a NR XXVII/180/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
620   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
619   Uchwa艂a Nr XIII/70/08 z dnia 5 marca 2008 roku
619   Uchwa艂a Nr XXI/110/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
619   111. ZARZ膭DZENIE NR 51/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   114. ZARZ膭DZENIE NR 54/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
619   135. ZARZ膭DZENIE NR 6/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
618   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
618   Uchwa艂a Nr XXVIII/148/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
618   157. Zarz膮dzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
618   175. Zarz膮dzenie Nr 63/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 grudnia 2009 r.
618   141. ZARZ膭DZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
618   147. ZARZ膭DZENIE NR 18/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
618   Komisja Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska
617   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
617   UCHWA艁A NR XVII/113 /2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
617   Uchwa艂a Nr XIX/100/08 z dnia 21 grudnia 2008 r.
617   023. ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
617   231. Zarz膮dzenie Nr 54/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
617   012. ZARZ膭DZENIE NR 15 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
617   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
617   OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Radziejowie
616   126. Zarz膮dzenie Nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
616   193. Zarz膮dzenie Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 maja 2010 r.
616   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
616   Komisja Rewizyjna
616   Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu
615   UCHWA艁A NR XIX/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
615   Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
615   Uchwa艂a Nr XXII/123/09 z dnia 18 marca 2009 r.
615   Uchwa艂a Nr XXXVIII/204/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
615   015. ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
615   K O M U N I K A T
614   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
614   Uchwa艂a Nr VII/53/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
614   Uchwa艂a Nr XIX/106/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
614   096. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
614   107. ZARZ膭DZENIE NR 47/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
614   INFORMACJA
614   Jednostki podleg艂e
613   UCHWA艁A NR XVII/120/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
613   UCHWA艁A NR X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
613   Uchwa艂a Nr X/54/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
613   Uchwa艂a Nr XXVIII/146/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
613   134. Zarz膮dzenie Nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
613   102. ZARZ膭DZENIE NR 42/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
613   Uchwa艂a NR XXIX/195/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
613   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
613   OBWIESZCZENIE
612   Uchwa艂a Nr XVIII/89/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
612   026. ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
612   234. Zarz膮dzenie Nr 57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
612   O B W I E S Z C Z E N I E
611   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
611   Uchwa艂a Nr XXIX/161/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
611   141. Zarz膮dzenie Nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 maja 2009 r
611   186. Zarz膮dzenie Nr 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 kwietnia 2010 r.
611   246. Zarz膮dzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 grudnia 2010 r.
611   So艂ectwo Przed艂u偶
610   UCHWA艁A NR XV/99/2012z dnia 19.09.2012.r
610   Uchwa艂a Nr IV/27/2011 z dnia 28 arca 2011 r.
610   057. ZARZ膭DZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
610   115. ZARZ膭DZENIE NR 55/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
610   138. ZARZ膭DZENIE NR 9/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
610   154. ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
610   O B W I E S Z C Z E N I E
610   Uchwa艂a Nr 8/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
609   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
609   056. Zarz膮dzenie Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 grudnia 2007 r.
609   103. Zarz膮dzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
609   106. ZARZ膭DZENIE NR 46/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
609   118. ZARZ膭DZENIE NR 58/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
608   Uchwa艂a Nr IV/25/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
608   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
608   Uchwa艂a NR XXIX/191/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
607   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
607   Uchwa艂a Nr XIII/69/08 z dnia 5 marca 2008 roku
607   Uchwa艂a Nr XXXVIII/208/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
607   062. Zarz膮dzenie Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
607   190. Zarz膮dzenie Nr 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
607   Uchwa艂a NR XXVII/176/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
607   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
606   Uchwa艂a Nr IV/15/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
606   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
606   Uchwa艂a Nr XXVI/136/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
606   033. ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
606   243. Zarz膮dzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
606   006. ZARZ膭DZENIE NR 6/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
606   UCHWA艁A NR I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
605   Zawiadomienie
605   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
605   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
605   Uchwa艂a Nr VII/47/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
605   Uchwa艂a Nr VI/43/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
605   ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
605   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
605   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
604   105. Zarz膮dzenie Nr 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2008 r
604   064. Zarz膮dzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 lutego 2008 r
604   201. Zarz膮dzenie Nr 24/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
604   219. Zarz膮dzenie Nr 42/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
604   082. ZARZ膭DZENIE NR 22/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
603   Uchwa艂a Nr VII/27/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
603   Uchwa艂a Nr XI/60/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
603   115. Zarz膮dzenie Nr 57/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
602   006. ZARZ膭DZENIE Nr 06/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
602   097. Zarz膮dzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
602   197. Zarz膮dzenie Nr 20/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
602   212. Zarz膮dzenie Nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
602   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
601   074. Zarz膮dzenie Nr 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2008 r
601   Zakup oleju nap臋dowego do autobus贸w szkolnych
600   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
600   Uchwa艂a Nr XIX/95/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
600   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
600   148. ZARZ膭DZENIE NR 19/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
600   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
599   Uchwa艂a Nr X/43/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
599   Uchwa艂a Nr XXXIX/215/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
599   194. Zarz膮dzenie Nr 17/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
598   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
598   UCHWA艁A NR XVI/107/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
598   016. ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
598   168. Zarz膮dzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 pa藕dziernika 2009
598   217. Zarz膮dzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 wrze艣nia 2010 r.
598   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
597   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
597   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
597   138. Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
597   149. Zarz膮dzenie Nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
597   119. ZARZ膭DZENIE NR 59/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
597   128. ZARZ膭DZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
597   Uchwa艂a NR XXX/199/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
597   OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO
596   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
595   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
595   Uchwa艂a NR XXVII/172/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
595   Uchwa艂a NR XXX/197/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
594   Uchwa艂a Nr VIII/32/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
594   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
594   ZAPRASZAM na XXXII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
594   O B W I E S Z C Z E N I E
593   133. Zarz膮dzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
593   155. Zarz膮dzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 lipca 2009 r
593   Uchwa艂a NR XXX/202/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
592   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
592   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
592   Uchwa艂a Nr XXI/148/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
592   Uchwa艂a Nr IV/14/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
592   053. Zarz膮dzenie Nr 54/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 listopada 2007 r.
592   078. Zarz膮dzenie Nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
592   131. Zarz膮dzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 maja 2009 r
592   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
591   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
591   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczoneo na:
591   Uchwa艂a NR XXXI/208/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
591   O B W I E S Z C Z E N I E
591   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
590   233. Zarz膮dzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
590   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
590   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
590   Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
590   137. ZARZ膭DZENIE NR 8/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
590   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
590   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
590   UCHWA艁A NR I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
590   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
589   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
589   239. Zarz膮dzenie Nr 62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 listopada2010 r.
589   O B W I E S Z C Z E N I E
588   122. ZARZ膭DZENIE NR 62/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
587   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
587   Uchwa艂a Nr V/18/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
587   207. Zarz膮dzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 czerwca 2010 r.
587   123. ZARZ膭DZENIE NR 63/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
586   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
586   123. Zarz膮dzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 marca 2009 r
586   Uchwa艂a NR XXX/200/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
585   195. Zarz膮dzenie Nr 18/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
585   199. ZARZ膭DZENIE NR 9/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
584   ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH
584   Uchwa艂a Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
584   237. Zarz膮dzenie Nr 60/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada2010 r.
584   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
583   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
583   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
583   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
583   7. Sprawozdania Bud偶etowe za 2014 rok
582   Uchwa艂a Nr XV/81/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
582   113. ZARZ膭DZENIE NR 53/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
582   Uchwa艂a NR XXIX/192/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
581   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
581   Uchwa艂a Nr I/4/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
581   137. Zarz膮dzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
581   Andrzej Schmidt
580   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
580   109. Zarz膮dzenie Nr 51/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
580   169. Zarz膮dzenie Nr 57/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 pa藕dziernika 2009 r
580   100. ZARZ膭DZENIE NR 40/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
579   Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
579   Uchwa艂a Nr VIII/37/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
578   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
578   149. ZARZ膭DZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
578   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
578   PROTOK脫艁 z I Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
578   O B W I E S Z C Z E N I E
577   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
577   Uchwa艂a Nr XXIX/153/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
577   O B W I E S Z C Z E N I E
577   UCHWA艁A NR I/9/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
576   152. ZARZ膭DZENIE NR 23/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
575   Zawiadomienie o wyborz臋 oferty w przetargu nieograniczonym na:
575   Uchwa艂a Nr X/52/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
575   136. Zarz膮dzenie Nr 23/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
575   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
574   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
574   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
574   040. ZARZ膭DZENIE NR 43/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
574   Uchwa艂a NR XXIX/194/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
574   124. ZARZ膭DZENIE NR 64/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
573   156. Zarz膮dzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 lipca 2009 r.
573   ZAPRASZAM na XXXIV Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
573   O B W I E S Z C Z E N I E
573   Uchwa艂a Nr 9/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
572   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
572   Uchwa艂a Nr XXXIX/219/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
572   Uchwa艂a NR XXXI/207/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
572   OBWIESZCZENIE
571   O G 艁 O S Z E N I E
571   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
571   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
571   Uchwa艂a Nr XI/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
571   O B W I E S Z C Z E N I E
570   071. ZARZ膭DZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
570   139. ZARZ膭DZENIE NR 10/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
570   PROTOK脫艁 z II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
570   Zg艂oszenie kandydata na cz艂onka obwodowej komisji wyborczej
569   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
569   027. ZARZ膭DZENIE NR 30/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
569   125. ZARZ膭DZENIE NR 65/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
569   200. ZARZ膭DZENIE NR 10/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
568   218. Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
567   O B W I E S Z C Z E N I E
566   Zg艂oszenie
566   Uchwa艂a NR XXX/198/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
566   150. ZARZ膭DZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
566   I N F O R M A C J A
565   Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych
565   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
565   Uchwa艂a NR XXX/201/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
565   UCHWA艁A NR IV/32/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
563   128. Zarz膮dzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
563   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
562   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
562   Uchwa艂a Nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
562   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
562   UCHWA艁A NR II/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
562   O B W I E S Z C Z E N I E
562   Kalendarz Wyborczy
562   227. ZARZ膭DZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
561   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
561   Uchwa艂a NR XXIX/190/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
560   UCHWA艁A NR II/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
560   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
559   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
559   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
558   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
558   159. ZARZ膭DZENIE NR 30/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
556   O G 艁 O S Z E N I E
555   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
554   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
554   028. ZARZ膭DZENIE NR 31/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
554   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
554   194. ZARZ膭DZENIE NR 4/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
554   ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
553   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
553   034. ZARZ膭DZENIE NR 37/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
553   OBWIESZCZENIE
553   ZAPRASZAM na II sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim
553   O B W I E S Z C Z E N I E
553   O B W I E S Z C Z E N I E
552   Zmiana dotycz膮ca rejestracji dzia艂alno艣ci gospodarczej
552   157. ZARZ膭DZENIE NR 28/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
552   Komisja Zdrowia i Porz膮dku Publicznego
552   UCHWA艁A NR II/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
552   O B W I E S Z C Z E N I E
552   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
550   O G 艁 O S Z E N I E
550   153. ZARZ膭DZENIE NR 24/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
550   O B W I E S Z C Z E N I E
549   Uchwa艂a Nr XIV/73/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
549   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
549   156. ZARZ膭DZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
549   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
548   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
548   041. ZARZ膭DZENIE NR 44/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
548   So艂ectwo Palczewo
547   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
546   151. ZARZ膭DZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
546   O B W I E S Z C Z E N I E
545   UCHWA艁A NR XXXV/231/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
545   Wykaz przekazywanych informacji przez urz臋dy
544   Uchwa艂a NR XXXI/206/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
544   O B W I E S Z C Z E N I E
544   170. ZARZ膭DZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
543   UCHWA艁A NR I/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r
542   Uchwa艂a NR XXXII/218/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
542   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
542   KOMUNIKAT
542   Uchwa艂a Nr 1/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
541   O B W I E S Z C Z E N I E
541   UCHWA艁A NR I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
540   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
540   INFORMACJA ZARZ膭DU K脫艁KA ROLNICZEGO
539   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza II przetarg pisemny
539   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
539   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
539   Uchwa艂a NR XXXII/209/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
539   O B W I E S Z C Z E N I E
539   230. ZARZ膭DZENIE NR 41/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
538   Informacje PKW dla wyborc贸w i kandydat贸w
537   158. ZARZ膭DZENIE NR 29/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
537   UCHWA艁A NR III/21/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
536   Zawiadomienie o wyborze w przetargu nieograniczonym na:
536   167. Zarz膮dzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
536   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
536   142. ZARZ膭DZENIE NR 13/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
536   INFORMACJA
535   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
535   155. ZARZ膭DZENIE NR 26/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
534   Uchwa艂a Nr XI/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
534   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
534   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
532   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
532   O B W I E S Z C Z E N I E
532   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
531   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
530   Wniosek o:
530   KOMUNIKAT
530   Uchwa艂a Nr 7/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
530   UCHWA艁A NR XXXV/230/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
530   Uchwa艂a Nr 14/WPF/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
529   UCHWA艁A NR XXXV/240/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
528   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
528   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
528   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
528   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
528   OBWIESZCZENIE
528   OBWIESZCZENIE
528   O B W I E S Z C Z E N I E
528   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
527   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
527   O B W I E S Z C Z E N I E
526   167. ZARZ膭DZENIE NR 38/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
526   UCHWA艁A NR I/7/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
525   PROTOK脫艁 z V Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
524   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
523   I N F O R M A C J A
523   190. ZARZ膭DZENIE NR 61/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
523   UCHWA艁A NR III/30/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
522   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
522   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
521   ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
521   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
520   164. ZARZ膭DZENIE NR 35/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
519   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
519   TERMINY DY呕UR脫W
519   O B W I E S Z C Z E N I E
519   UCHWA艁A NR III/20/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
518   OBWIESZCZENIE WOJEW脫DZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORUNIU
518   O B W I E S Z C Z E N I E
518   Uchwa艂a Nr 2/D/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
518   225. ZARZ膭DZENIE NR 36/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
517   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
517   Uchwa艂a NR XXXII/219/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
517   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
516   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
516   208. ZARZ膭DZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
515   Zg艂oszenie
515   181. ZARZ膭DZENIE NR 52/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
515   UCHWA艁A NR II/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
514   UCHWA艁A NR III/24/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
514   PROTOK脫艁 z III Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
513   Uchwa艂a Nr I/2/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
513   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
513   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
513   216. ZARZ膭DZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
513   ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
512   UCHWA艁A NR III/23/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
512   PROTOK脫艁 z IV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
511   Zawiadomienie o wyborze oferty w prztargu nieograniczonym na:
511   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
511   Podzia艂 Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na okr臋gi wyborcze
511   UCHWA艁A NR III/25/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
510   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przteargu nieograniczonym na:
510   UCHWA艁A NR I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
510   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
509   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSZCZEG脫LNYCH CZ臉艢CI ZAM脫WIENIA
509   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
508   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
508   161. ZARZ膭DZENIE NR 32/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
508   Podzia艂 Gminy Piotrk贸w Kujawski na obwody g艂osowania
508   189. ZARZ膭DZENIE NR 60/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
508   Pa艅stwowa Komisja Wyborcza
507   UCHWA艁A NR XXXIII/221/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
506   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
506   UCHWA艁A NR III/28/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
505   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
505   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
505   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
505   UCHWA艁A NR XXXV/228/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
504   222. ZARZ膭DZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
504   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
503   Uchwa艂a NR XXXII/211/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
503   Uchwa艂a NR XXXII/220/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
503   O B W I E S Z C Z E N I E
503   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
503   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
503   ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
502   UCHWA艁A NR XXXIV/227/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
502   O B W I E S Z C Z E N I E
502   211. ZARZ膭DZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
502   215. ZARZ膭DZENIE NR 26/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
500   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
500   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
500   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
499   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
499   Uchwa艂a Nr 2/Kd//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
499   Bud偶et na rok 2015
499   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
498   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
498   UCHWA艁A NR II/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
498   So艂ectwo Zborowiec
498   219. ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
498   ZAPRASZAM Na IV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji,
498   ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
497   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
496   Fundusz Alimentacyjny
495   172. ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
495   O B W I E S Z C Z E N I E
494   Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczeg贸lnych cz臋艣ci zam贸wienia
494   Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 25 listopada 2014 r.
494   Uchwa艂a Nr 10/Dpr/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
494   O B W I E S Z C Z E N I E
494   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
493   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
493   160. ZARZ膭DZENIE NR 31/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
493   UCHWA艁A NR XXXV/229/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
492   OBWIESZCZENIE
492   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
492   O B W I E S Z C Z E N I E
492   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
492   O B W I E S Z C Z E N I E
492   Uchwa艂a Nr 14/P/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
492   UCHWA艁A NR IV/42/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
491   Uchwa艂a NR XXXII/217/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
491   201. ZARZ膭DZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
491   O B W I E S Z C Z E N I E
491   PROTOK脫艁 z VII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
490   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
490   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
490   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
490   ZAPRASZAM na III sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋 dnia
489   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
489   Uchwa艂a NR XXXII/212/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
489   UCHWA艁A NR I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
489   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
489   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
488   Zawaidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
488   Uchwa艂a NR XXXII/214/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
488   O B W I E S Z C Z E N I E
487   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
487   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
487   ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
487   UCHWA艁A NR II/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
487   UCHWA艁A NR II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
486   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
486   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
486   UCHWA艁A NR XXXIV/225/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
485   UCHWA艁A NR XXXV/232/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
485   OBWIESZCZENIE
484   UCHWA艁A NR IV/39/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
483   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
483   180. ZARZ膭DZENIE NR 51/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
483   O B W I E S Z C Z E N I E
482   177. ZARZ膭DZENIE NR 48/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
482   UCHWA艁A NR III/29/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
481   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
481   176. ZARZ膭DZENIE NR 47/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
481   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
481   UCHWA艁A NR IV/43/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
480   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
480   163. ZARZ膭DZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
480   Uchwa艂a Nr 2/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
480   178. ZARZ膭DZENIE NR 49/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
480   UCHWA艁A NR IV/35/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
479   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA na:
479   239. ZARZ膭DZENIE NR 50/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
478   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
478   UCHWA艁A NR III/26/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
477   UCHWA艁A NR XXXIV/224/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
477   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
476   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
476   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
476   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
475   UCHWA艁A NR I/5/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
474   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
474   Uchwa艂a NR XXXII/213/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
474   229. ZARZ膭DZENIE NR 40/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
473   214. ZARZ膭DZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
472   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
472   168. ZARZ膭DZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
472   Uchwa艂a Nr 3/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
472   UCHWA艁A NR IV/41/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
471   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
470   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
470   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
470   Uchwa艂a NR XXXII/215/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
470   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
470   O B W I E S Z C Z E N I E
469   175. ZARZ膭DZENIE NR 46/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
469   195. ZARZ膭DZENIE NR 5/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
468   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
468   Komisja Statutowa
468   UCHWA艁A NR III/22/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
468   O B W I E S Z C Z E N I E
467   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
467   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
467   166. ZARZ膭DZENIE NR 37/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
467   O B W I E S Z C Z E N I E
467   192. ZARZ膭DZENIE NR 2/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
466   Uchwa艂a NR XXXII/210/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
466   191. ZARZ膭DZENIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
465   165. ZARZ膭DZENIE NR 36/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
465   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
465   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
465   UCHWA艁A NR IV/36/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
464   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
464   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
463   PROTOK脫艁 z VI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
462   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
462   UCHWA艁A NR IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
461   Uchwa艂a NR XXXII/216/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
461   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
461   Uchwa艂a Nr 4/S//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.08.04.2015 r
461   UCHWA艁A NR IV/33/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
461   O B W I E S Z C Z E N I E
460   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
459   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
459   Obwieszczenie Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
458   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
458   ZARZ膭DZENIE NR 40/2014
458   UCHWA艁A NR IV/31/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
458   ZAPRASZAM Na V sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
457   ZAPRASZAM Na X sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
456   162. ZARZ膭DZENIE NR 33/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
456   226. ZARZ膭DZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
455   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
455   ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
455   O G 艁 O S Z E N I E
455   UCHWA艁A NR VII/53/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
454   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
454   UCHWA艁A NR XXXV/234/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
454   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
453   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrrk贸w Kujawski
453   UCHWA艁A NR XXXV/233/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
453   UCHWA艁A NR IV/38/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
452   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
452   O B W I E S Z C Z E N I E
452   PROTOK脫艁 z X Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
451   197. ZARZ膭DZENIE NR 7/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
451   213. ZARZ膭DZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
451   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
451   244. ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
450   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
450   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
449   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
449   UCHWA艁A NR XXXIII/222/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
449   182. ZARZ膭DZENIE NR 53/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
449   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
449   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
448   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
448   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
448   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
448   O B W I E S Z C Z E N I E
448   217. ZARZ膭DZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
448   220. ZARZ膭DZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
448   231. ZARZ膭DZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
447  
447   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
446   223. ZARZ膭DZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
446   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
446   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
446   O B W I E S Z C Z E N I E
445   184. ZARZ膭DZENIE NR 55/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
444   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
444   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
444   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
444   O B W I E S Z C Z E N I E
444   UCHWA艁A NR X/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
443   Wniosek o wycink臋 drzew
443   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
443   171. ZARZ膭DZENIE NR 42/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
443   UCHWA艁A NR VIII/56/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
442   169. ZARZ膭DZENIE NR 40/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
442   O B W I E S Z C Z E N I E
442   UCHWA艁A NR XI/75/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
441   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
441   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
440   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
439   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
439   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
439   234. ZARZ膭DZENIE NR 45/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
439   240. ZARZ膭DZENIE NR 51/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
439   UCHWA艁A NR XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
438   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
438   UCHWA艁A NR VIII/57/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
437   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
437   218. ZARZ膭DZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
437   UCHWA艁A NR V/46/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
437   UCHWA艁A NR V/47/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
437   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
436   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
436   196. ZARZ膭DZENIE NR 6/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
436   212. ZARZ膭DZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
436   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
436   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
435   173. ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
435   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
435   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
435   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
434   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
434   174. ZARZ膭DZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
434   186. ZARZ膭DZENIE NR 57/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
434   UCHWA艁A NR IV/37/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
433   187. ZARZ膭DZENIE NR 58/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
433   Informacja dla wyborc贸w niepe艂nosprawnych
433   UCHWA艁A NR VI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
432   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
432   188. ZARZ膭DZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
432   204. ZARZ膭DZENIE NR 14/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
431   UCHWA艁A NR XXXV/236/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
431   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
431   UCHWA艁A NR X/60/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
430   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
430   UCHWA艁A NR XXXIV/226/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
430   185. ZARZ膭DZENIE NR 56/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
428   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
428   O B W I E S Z C Z E N I E
428   UCHWA艁A NR VI/48/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
427   UCHWA艁A NR IV/34/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
426   Zawiadomienie o wyborze oferty
426   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
426   179. ZARZ膭DZENIE NR 50/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
426   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
426   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
426   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
426   246. ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
426   Katarzyna Ulewicz
425   UCHWA艁A NR X/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
424   UCHWA艁A NR XXXV/238/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
424   202. ZARZ膭DZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
424   PROTOK脫艁 z XI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
423   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
423   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
422   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
422   228. ZARZ膭DZENIE NR 39/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
422   UCHWA艁A NR X/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
422   INFORMACJA DOTYCZ膭CA PROGRAMU RZ膭DOWEGO RODZINA 500 PLUS
421   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
421   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
421   UCHWA艁A NR XXXV/235/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
421   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
421   UCHWA艁A NR XI/81/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
420   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
420   UCHWA艁A NR XXXV/239/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
420   193. ZARZ膭DZENIE NR 3/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
420   207. ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
420   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
419   237. ZARZ膭DZENIE NR 48/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
418   UCHWA艁A NR XXXIV/223/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
418   OBWIESZCZENIE
417   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
417   224. ZARZ膭DZENIE NR 35/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
417   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
416   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
416   Protok贸艂 z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych na temat projektu
415   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
415   UCHWA艁A NR III/27/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
415   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
415   251. ZARZ膭DZENIE NR 62/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
414   209. ZARZ膭DZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
414   232. ZARZ膭DZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
413   221. ZARZ膭DZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
413   O B W I E S Z C Z E N I E
412   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
412   210. ZARZ膭DZENIE NR 20/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
411   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
411   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacj臋 zam贸wienia
411   206. ZARZ膭DZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
411   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
411   Uchwa艂a Nr 15/P/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
410   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
410   203. ZARZ膭DZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
410   UCHWA艁A NR VII/55/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
409   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
409   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
409   241. ZARZ膭DZENIE NR 52/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
407   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
407   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
406   243. ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
405   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
405   O B W I E S Z C Z E N I E
405   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
404   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
404   UCHWA艁A NR XI/77/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
403   183. ZARZ膭DZENIE NR 54/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
402   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
399   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
399   UCHWA艁A NR XI/80/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
398   O B W I E S Z C Z E N I E
398   269. ZARZ膭DZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
397   Zg艂oszenie pobytu czasowego
396   242. ZARZ膭DZENIE NR 53/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
396   O B W I E S Z C Z E N I E
396   UCHWA艁A NR X/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
395   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
395   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
395   247. ZARZ膭DZENIE NR 58/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
395   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
394   259. ZARZ膭DZENIE NR 70/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
394   ZAPRASZAM Na XI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
394   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
393   233. ZARZ膭DZENIE NR 44/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
393   245. ZARZ膭DZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
393   UCHWA艁A NR VI/50/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
393   249. ZARZ膭DZENIE NR 60/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
392   Zawiadomienie o udzieniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
392   O B W I E S Z C Z E N I E
391   UCHWA艁A NR VI/49/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
390   Bogumi艂a Paw艂owska
389   INFORMACJA
389   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
389   236. ZARZ膭DZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
388   248. ZARZ膭DZENIE NR 59/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
388   O B W I E S Z C Z E N I E
388   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
387   UCHWA艁A NR XII/84/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
386   UCHWA艁A NR XI/83/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
386   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
385   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
385   205. ZARZ膭DZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
385   UCHWA艁A NR XI/72/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
384   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
384   UCHWA艁A NR VII/54/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
384   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie
382   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
381   255. ZARZ膭DZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
380   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
379   O B W I E S Z C Z E N I E
379   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
379   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
378   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
377   235. ZARZ膭DZENIE NR 46/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
376   O B W I E S Z C Z E N I E
376   258. ZARZ膭DZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
375   O B W I E S Z C Z E N I E
375   UCHWA艁A NR X/70/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
374   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
374   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
373   UCHWA艁A NR XXXV/237/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
372   266. ZARZ膭DZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
372   UCHWA艁A NR X/61/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
371   UCHWA艁A NR X/64/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
371   UCHWA艁A NR XI/78/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
371   PROTOK脫艁 z IX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
369   O B W I E S Z C Z E N I E
369   UCHWA艁A NR XI/74/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
369   UCHWA艁A NR XII/87/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
368   238. ZARZ膭DZENIE NR 49/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
368   Katarzyna Anna Czaplewska
367   273. ZARZ膭DZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
367   8. Sprawozdania Bud偶etowe za 2015 rok
366   ZAPRASZAM Na XII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
365   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
363   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
363   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
363   263. ZARZ膭DZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
363   Uchwa艂a Nr 15/WPF/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
362   Miros艂aw J贸zef Skonieczny
361   250. ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
361   O B W I E S Z C Z E N I E
361   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
360   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
359   Piotrk贸w Kujawski: ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH.
359   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
358   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
358   UCHWA艁A NR VI/51/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
358   260. ZARZ膭DZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
358   Rekrutacja do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych
358   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
357   UCHWA艁A NR XI/73/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
357   UCHWA艁A NR XI/76/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
356   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
356   262. ZARZ膭DZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
356   UCHWA艁A NR IX/59/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
356   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
355   UCHWA艁A NR IX/72/2011
354   261. ZARZ膭DZENIE NR 72/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
354   UCHWA艁A NR X/69/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
354   UCHWA艁A NR XII/85/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
354   UCHWA艁A NR XIII/91/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
353   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
353   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2017
352   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
352   254. ZARZ膭DZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
350   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
349   292. ZARZ膭DZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
348   UCHWA艁A NR VIII/58/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
348   268. ZARZ膭DZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
346   UCHWA艁A NR XI/82/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
346   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
346   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
344   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
344   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
343   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
340   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
339   264. ZARZ膭DZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
339   275. ZARZ膭DZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
339   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
337   UCHWA艁A NR X/68/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
336   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
336   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
335   271. ZARZ膭DZENIE NR 82/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
334   257. ZARZ膭DZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
334   UCHWA艁A NR X/71/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
334   295. ZARZ膭DZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
333   Wykaz ulic
332   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
332   280. ZARZ膭DZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
332   302. ZARZ膭DZENIE NR 26/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
331   UCHWA艁A NR XII/86/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
329   272. ZARZ膭DZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
328   Renata Wo藕niak
327   UCHWA艁A NR X/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
326   283. ZARZ膭DZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
326   UCHWA艁A NR XII/89/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
324   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
324   Uchwa艂a Nr 3/D/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
322   O B W I E S Z C Z E N I E
322   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
322   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
322   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
321   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
321   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
321   256. ZARZ膭DZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
320   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY ROZLICZAJ膭CEGO SI臉 NA PODSTAWIE PRZEPIS脫W
319   092. Zarz膮dzenie Nr 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 wrze艣nia 2008 r
319   274. ZARZ膭DZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
319   O B W I E S Z C Z E N I E
318   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
318   265. ZARZ膭DZENIE NR 76/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
318   284. ZARZ膭DZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
318   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
317   O艢WIADCZENIE O WIELKO艢CI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRA呕ONEJ
317   276. ZARZ膭DZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
317   297. ZARZ膭DZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
316   O B W I E S Z C Z E N I E
315   277. ZARZ膭DZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
315   281. ZARZ膭DZENIE NR 5/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
315   UCHWA艁A NR XII/88/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
314   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO 艢WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
314   294. ZARZ膭DZENIE NR 18/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
312   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
312   289. ZARZ膭DZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
312   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
311   O艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
311   ZA艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
311   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
311   307. ZARZ膭DZENIE NR 31/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
311   UCHWA艁A NR XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
310   ZA艢WIADCZENIE/O艢WIADCZENIE*) O UCZ臉SZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKO艁Y
310   Bud偶et na rok 2016
309   278. ZARZ膭DZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
309   Uchwa艂a Nr 3/S/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.6.04.2016 r
308   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
308   UCHWA艁A NR XIV/95/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
307   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
307   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
306   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
306   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
304   O B W I E S Z C Z E N I E
302   291. ZARZ膭DZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
302   296. ZARZ膭DZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
302   UCHWA艁A NR XIV/96/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
300   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
300   287. ZARZ膭DZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
300   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
299   305. ZARZ膭DZENIE NR 29/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
298   267. ZARZ膭DZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
298   279. ZARZ膭DZENIE NR 3/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
298   286. ZARZ膭DZENIE NR 10/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
297   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
297   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
297   O B W I E S Z C Z E N I E
296   O B W I E S Z C Z E N I E
295   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
295   290. ZARZ膭DZENIE NR 14/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
295   303. ZARZ膭DZENIE NR 27/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
295   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
295   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-07-27
295   324. ZARZ膭DZENIE NR 48/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
295   PROTOK脫艁 z XV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
293   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
293   O B W I E S Z C Z E N I E
292   270. ZARZ膭DZENIE NR 81/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
292   UCHWA艁A NR XIII/90/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
290   127. ZARZ膭DZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
290   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
290   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
289   O B W I E S Z C Z E N I E
289   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
288   O B W I E S Z C Z E N I E
287   O B W I E S Z C Z E N I E
287   293. ZARZ膭DZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
287   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
287   PROTOK脫艁 z XII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
286   UCHWA艁A NR XIV/92/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
284   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
281   ZAPRASZAM Na XV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
279   300. ZARZ膭DZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
278   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
274   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
273   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY O DOCHODACH OSI膭GNI臉TYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ膭CYM OKRES 艢WI
272   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
272   Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
271   299. ZARZ膭DZENIE NR 23/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
271   UCHWA艁A NR XV/97/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
270   298. ZARZ膭DZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
270   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
269   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
269   288. ZARZ膭DZENIE NR 12/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
269   O B W I E S Z C Z E N I E
268   304. ZARZ膭DZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
267   285. ZARZ膭DZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
267   Interpretacja Indywidualna
266   282. ZARZ膭DZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
266   O B W I E S Z C Z E N I E
265   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
265   312. ZARZ膭DZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
264   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
264   UCHWA艁A NR XIV/93/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
263   308. ZARZ膭DZENIE NR 32/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
262   322. ZARZ膭DZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
261   311. ZARZ膭DZENIE NR 35/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
260   O B W I E S Z C Z E N I E
260   O B W I E S Z C Z E N I E
259   O B W I E S Z C Z E N I E
259   UCHWA艁A NR XV/102/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
258   301. ZARZ膭DZENIE NR 25/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
258   Bud偶et na rok 2017
257   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
257   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
257   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
255   O B W I E S Z C Z E N I E
255   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
255   UCHWA艁A NR XVI/111/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
255  
254   309. ZARZ膭DZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
254   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
254   O B W I E S Z C Z E N I E
254   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
252   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
252   337. ZARZ膭DZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
252   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
251   O B W I E S Z C Z E N I E
250   310. ZARZ膭DZENIE NR 34/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
250   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-10-06
250   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
249   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
249   O B W I E S Z C Z E N I E
248   314. ZARZ膭DZENIE NR 38/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
248   315. ZARZ膭DZENIE NR 39/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
248   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
247   313. ZARZ膭DZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
246   O B W I E S Z C Z E N I E
246   317. ZARZ膭DZENIE NR 41/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
245   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
244   O B W I E S Z C Z E N I E
244   UCHWA艁A NR XVI/110/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
241   O B W I E S Z C Z E N I E
241   327. ZARZ膭DZENIE NR 51/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
241   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
240   O B W I E S Z C Z E N I E
240   Wniosek o wydanie interpretacji
239   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
239   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
239   1. ZARZ膭DZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
238   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
238   UCHWA艁A NR XV/105/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
238   O B W I E S Z C Z E N I E
237   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
237   318. ZARZ膭DZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
237   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
237   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
236   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
235   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
234   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
234   O B W I E S Z C Z E N I E
233   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
233   323. ZARZ膭DZENIE NR 47/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
233   339. ZARZ膭DZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
232   UCHWA艁A NR XV/100/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
232   3. ZARZ膭DZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
230   UCHWA艁A NR XV/98/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
230   321. ZARZ膭DZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
230   O B W I E S Z C Z E N I E
229   O B W I E S Z C Z E N I E
229   UCHWA艁A NR XV/104/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
229   UCHWA艁A NR XV/106/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
228   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
228   UCHWA艁A NR XV/103/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
228   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
228   341. ZARZ膭DZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
227   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
227   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
227   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
226   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
225   319. ZARZ膭DZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
224   O B W I E S Z C Z E N I E
223   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
223   320. ZARZ膭DZENIE NR 44/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
223   O B W I E S Z C Z E N I E
223   325. ZARZ膭DZENIE NR 49/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
222   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
221  
220   329. ZARZ膭DZENIE NR 53/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
219   330. ZARZ膭DZENIE NR 54/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
218   331. ZARZ膭DZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
218   ZAPRASZAM Na XVIII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
218   4. ZARZ膭DZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
217   UCHWA艁A NR XV/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
215   326. ZARZ膭DZENIE NR 50/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
215   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
212   UCHWA艁A NR XV/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
212   O B W I E S Z C Z E N I E
211   316. ZARZ膭DZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
210   UCHWA艁A NR XV/101/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
210   O B W I E S Z C Z E N I E
210   332. ZARZ膭DZENIE NR 56/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
210   PROTOK脫艁 z XX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
209   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
208   O B W I E S Z C Z E N I E
208   340. ZARZ膭DZENIE NR 64/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
207   O B W I E S Z C Z E N I E
207   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
206   UCHWA艁A NR XV/99/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
206   5. ZARZ膭DZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
206   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
205   UCHWA艁A NR XV/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
205   Wniosek
205   Uchwa艂a Nr 4/D/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
204   O B W I E S Z C Z E N I E
204   351. ZARZ膭DZENIE NR 75/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
203   334. ZARZ膭DZENIE NR 58/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
202   O B W I E S Z C Z E N I E
202   342. ZARZ膭DZENIE NR 66/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
202   2. ZARZ膭DZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
201   ZAPRASZAM Na XVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
200   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
200   343. ZARZ膭DZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
199   ZAPRASZAM Na XIX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
197   8. ZARZ膭DZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
194   328. ZARZ膭DZENIE NR 52/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
194   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
193   333. ZARZ膭DZENIE NR 57/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
193   348. ZARZ膭DZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
193   6. ZARZ膭DZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
192   UCHWA艁A NR XVII/113/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
192   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.7.12.2016 r
192   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
191   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
189   350. ZARZ膭DZENIE NR 74/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
189   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
189   O B W I E S Z C Z E N I E
189   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
188   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
187   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
187   349. ZARZ膭DZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
186   ZAPRASZAM Na XXI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
185   352. ZARZ膭DZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
182   345. ZARZ膭DZENIE NR 69/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
182   Uchwa艂a Nr 9/WPF/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
182   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
182   O B W I E S Z C Z E N I E
181   353. ZARZ膭DZENIE NR 77/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
180   347. ZARZ膭DZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
179   7. ZARZ膭DZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
179   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
178   335. ZARZ膭DZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
178   336. ZARZ膭DZENIE NR 60/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
178   344. ZARZ膭DZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
176   O B W I E S Z C Z E N I E
176   UCHWA艁A NR XVII/112/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
176   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
175   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
174   338. ZARZ膭DZENIE NR 62/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
174   Uchwa艂a Nr 9/P/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
173   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
173   Dane Teleadresowe
172   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
172   9. Sprawozdania Bud偶etowe za 2016 rok
171   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
169   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
166   ZAPRASZAM Na XVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
166   O B W I E S Z C Z E N I E
166   Kadra
165   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
165   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
162   354. ZARZ膭DZENIE NR 78/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
162   O B W I E S Z C Z E N I E
161   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
161   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
161   Dane teleadresowe
160   355. ZARZ膭DZENIE NR 79/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
159   O B W I E S Z C Z E N I E
159   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
158   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
157   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
157   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
154   O B W I E S Z C Z E N I E
153   346. ZARZ膭DZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
153   9. ZARZ膭DZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI9
152   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
151   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
151   Dane teleadresowe
150   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
150   Obwieszczenie
150   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
150   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
149   O B W I E S Z C Z E N I E
149   Dane teleadresowe
148   O B W I E S Z C Z E N I E
147   ZAPRASZAM Na XXII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
147   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
146   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
145   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
144   Dane teleadresowe
144   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
143   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
143   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
142   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
141   Dane teleadresowe
141   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
140   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
139   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
136   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
135   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
135   O B W I E S Z C Z E N I E
135   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
134   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
133   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
132   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
129   O B W I E S Z C Z E N I E
129   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
129   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
128   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
126   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
125   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
124   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
124   O B W I E S Z C Z E N I E
123   ZAPRASZAM Na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
122   SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
121   Uchwa艂a Nr 2/S/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2017 r.
121   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
120   Dane teleadresowe
120   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
117   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
117   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
117   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
116   Obwieszczenie
115   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
115   zg艂oszenie wycinki drzew
114   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
113   O B W I E S Z C Z E N I E
112   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
111   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
111   Obwieszczenie
109   Dane teleadresowe
109   Dane teleadresowe
109   O B W I E S Z C Z E N I E
109   O B W I E S Z C Z E N I E
108   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
108   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
108   Obwieszczenie
108   O B W I E S Z C Z E N I E
108   Sprawozdania finansowe za 2016 r.
107  
107   O B W I E S Z C Z E N I E
107   O B W I E S Z C Z E N I E
107   O B W I E S Z C Z E N I E
106   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
106   O B W I E S Z C Z E N I E
106   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
106   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
105   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
104   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
104   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
103   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
103   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
102   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
101   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
100   O B W I E S Z C Z E N I E
100   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
100   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
99   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
98   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
97   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
97   Obwieszczenie
96   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
96   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
95   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
94   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
94   ZAWIADOMIENIE O UNIEWA呕NIENIU CZYNNO艢CI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 16.05.2017 R
94   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
94   O B W I E S Z C Z E N I E
94   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
94   O B W I E S Z C Z E N I E
93   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
93   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
92   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
92   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
92   OBWIESZCZENIE
92   OBWIESZCZENIE
91   Obwieszczenie
91   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
90   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
90   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
90   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
89   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
89   O B W I E S Z C Z E N I E
88   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
87   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
86   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
86   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
85   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
85   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
83   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
82   Alicja - Sylwia W贸jcik
80   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
79   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
79   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
76   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
75   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
73   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
73   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
73   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
73   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
72   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
72   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
72   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
70   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
70   O B W I E S Z C Z E N I E
70   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
69   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
68   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
67   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
66   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
66   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
66   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
66   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
66   UCHWA艁A NR XXVII/174/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
65   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
65   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
65   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
64   80. ZARZ膭DZENIE NR 80/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
63   O B W I E S Z C Z E N I E
63   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
62   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
62   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
61   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
59   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
58   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
57   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
56   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
56   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
55   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
55   79. ZARZ膭DZENIE NR 79/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
53   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
52   77. ZARZ膭DZENIE NR 77/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
51   Komunikat w sprawie konsultacji
51   81. ZARZ膭DZENIE NR 81/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
49   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
47   UCHWA艁A NR XXVII/178/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
47   UCHWA艁A NR XXVII/175/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
46   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
45   UCHWA艁A NR XXVII/182/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
44   Obwieszczenie
41   O B W I E S Z C Z E N I E
41   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
40   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
39   78. ZARZ膭DZENIE NR 78/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
38   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
38   ZAPRASZAM na XXVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
38   85. ZARZ膭DZENIE NR 85/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
38   93. ZARZ膭DZENIE NR 93/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
37   Obwieszczenie
37   UCHWA艁A NR XXVII/173/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
37   89. ZARZ膭DZENIE NR 89/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
37   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
36   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
35   O B W I E S Z C Z E N I E
35   UCHWA艁A NR XXVII/172/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
35   86. ZARZ膭DZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
35   92. ZARZ膭DZENIE NR 92/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
35   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
34   UCHWA艁A NR XXVII/176/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
34   UCHWA艁A NR XXII/143/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
34   84. ZARZ膭DZENIE NR 84/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
34   88. ZARZ膭DZENIE NR 88/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
33   UCHWA艁A NR XXVI/168/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
33   UCHWA艁A NR XXIV/157/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
33   83. ZARZ膭DZENIE NR 83/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
33   ZAPRASZAM na XXVIII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
33   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
32   UCHWA艁A NR XXIV/159/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
32   UCHWA艁A NR XXIII/151/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
32   UCHWA艁A NR XIX/133/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
32   UCHWA艁A NR XIX/132/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
32   UCHWA艁A NR XVIII/116/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
32   82. ZARZ膭DZENIE NR 82/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
32   87. ZARZ膭DZENIE NR 87/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
32   96. ZARZ膭DZENIE NR 3/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
31   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
31   UCHWA艁A NR XXVII/181/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
31   UCHWA艁A NR XXVII/177/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
31   UCHWA艁A NR XXVI/169/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
31   UCHWA艁A NR XXVI/167/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
31   UCHWA艁A NR XXII/147/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
31   UCHWA艁A NR XXII/146/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
31   UCHWA艁A NR XXII/144/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
31   UCHWA艁A NR XXI/138/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
31   UCHWA艁A NR XXI/137/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
31   UCHWA艁A NR XXI/135/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
31   UCHWA艁A NR XVIII/115/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
31   UCHWA艁A NR XVIII/114/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
31   90. ZARZ膭DZENIE NR 90/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
30   UCHWA艁A NR XXIV/163/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
30   UCHWA艁A NR XXIV/158/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
30   UCHWA艁A NR XXIV/152/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
30   UCHWA艁A NR XXI/136/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
30   UCHWA艁A NR XX/134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
30   UCHWA艁A NR XIX/128/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
30   UCHWA艁A NR XIX/127/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
30   UCHWA艁A NR XVIII/125/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
30   UCHWA艁A NR XVIII/120/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
29   O B W I E S Z C Z E N I E
29   UCHWA艁A NR XXVII/180/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
29   UCHWA艁A NR XXVI/171/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
29   UCHWA艁A NR XXIV/153/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
29   UCHWA艁A NR XXIV/160/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
29   UCHWA艁A NR XXII/145/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
29   UCHWA艁A NR XXII/142/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
29   UCHWA艁A NR XXII/141/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
29   UCHWA艁A NR XXII/139/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
29   UCHWA艁A NR XVIII/118/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
29   UCHWA艁A NR XVIII/117/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
29   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
28   UCHWA艁A NR XXV/166/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
28   UCHWA艁A NR XXV/165/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
28   UCHWA艁A NR XXII/149/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
28   UCHWA艁A NR XIX/126/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
28   UCHWA艁A NR XVIII/124/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
28   UCHWA艁A NR XVIII/122/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
28   UCHWA艁A NR XVIII/119/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
27   O B W I E S Z C Z E N I E
27   UCHWA艁A NR XXVII/179/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
27   UCHWA艁A NR XXVI/170/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
27   UCHWA艁A NR XXIV/156/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
27   UCHWA艁A NR XXII/150/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
27   UCHWA艁A NR XXII/140/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
27   UCHWA艁A NR XVIII/121/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
26   UCHWA艁A NR XXIV/154/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
26   UCHWA艁A NR XXIV/155/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
26   UCHWA艁A NR XXIV/161/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
26   UCHWA艁A NR XXII/148/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
26   UCHWA艁A NR XIX/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
26   UCHWA艁A NR XVIII/123/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
26   O B W I E S Z C Z E N I E
26   91. ZARZ膭DZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
25   UCHWA艁A NR XXIV/164/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
25   UCHWA艁A NR XXIV/162/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
25   UCHWA艁A NR XIX/129/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
24   UCHWA艁A NR XIX/130/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
24   Obwieszczenie
24   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2018
21   O B W I E S Z C Z E N I E
19   95. ZARZ膭DZENIE NR 2/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
18   94. ZARZ膭DZENIE NR 1/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
17   Kierownictwo Urz臋du Miasta i Gminy
15   Uchwa艂a Nr 3/WPF/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2017 roku.
14   Uchwa艂a Nr 3/Dpr/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r.
13   Uchwa艂a Nr 3/P/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku.
13   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
12   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
12   UCHWA艁A NR XXVIII/188/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
10   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
9   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
9   UCHWA艁A NR XXVIII/186/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
9   UCHWA艁A NR XXVIII/187/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
9   97. ZARZ膭DZENIE NR 4/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
8   O B W I E S Z C Z E N I E
8   UCHWA艁A NR XXVIII/183/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
8   UCHWA艁A NR XXVIII/185/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
7   Obwieszczenie
7   UCHWA艁A NR XXVIII/184/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

 Liczba   Kategoria
217240   Informacje og贸lne
47884   Przetargi
33807   Oferty pracy
26497   Pomocy spo艂ecznej
21156   Zam贸wienia publiczne
19531   Inne zam贸wienia
12838   2016
12137   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
10580   - 2012 - 2016
9871   2017
9506   Kierownictwo
9433   M - GOPS w Piotrkowie Kujawskim
9045   Lista so艂ectw
8669   Dane teleadresowe
7947   - 2006 - 2010
7763   Informacje o udzieleniu zam贸wie艅
7672   Inne
7570   Protoko艂y z sesji
7540   - 2006 - 2010
7495   - 2010 - 2014
7150   Struktura organizacyjna
6866   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
6759   Rady Miejskiej
6696   O艣wiatowe
6386   Urz膮d Stanu Cywilnego
6261   Inwestycyjne
6186   Charakterystyka
6177   Sk艂ad osobowy Rady
6030   Og艂oszenia
5968   Zak艂adu Komunalnego
5944   Informacja o wyborze oferty
5647   Zesp贸艂 Ekonomiczno Administracyjny Szk贸艂
5514   Szko艂a Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
5474   Urz膮d Miasta i Gminy
5353   Za艂atwianie spraw
5289   Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej
5174   Podatkowe
5110   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2007 - 2010
4976   Ochrony 艢rodowiska
4939   Referat Finansowo-Ksi臋gowy - Podatki
4919   Rejestry, ewidencje i archiwa
4821   Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
4783   Podatki i op艂aty
4695   Szko艂a Podstawowa w Byczu
4670   Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, architektury
4661   Dot. rolnictwa
4633   Programy gospodarcze
4621   Komisje Rady
4585   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
4553   Obwieszczenia
4529   Szko艂a Podstawowa w D臋bo艂臋ce
4468   - 2014 - 2018
4410   Przedszkole samorz膮dowe w Piotrkowie Kujawskim
4359   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2010 - 2014
4350   Kontrole
4331   2008 - 2010
4281   Ewidencja Ludno艣ci i Dowod贸w Osobistych
4258   2011 - 2013
4250   Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
4249   2016
4246   Statut Miasta i Gminy
4189   2016
4176   Informacje niepublikowane
4169   Dni i godziny otwarcia
4156   Stanowisko ds. ochrony 艣rodowiska i rolnictwa
4135   - 2007 - 2010
4127   Pomoc spo艂eczna
4106   Spo艂eczna Zasadnicza Szko艂a Zawodowa
4050   艢wiadczenia Rodzinne
4044   - 2010 - 2011
3992   - 2002 - 2006
3952   BIP wersja archiwalna 2002 -2006
3932   D艂ug publiczny
3929   Zarz膮dzenia Burmistrza
3924   Rada Miejska
3920   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
3912   Inne
3861   - 2002 - 2006
3839   Uchwa艂y Rady
3838   Maj膮tek Miasta i Gminy
3836   Jednostki organizacyjne - BIP
3821   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3785   Podstawa prawna dzia艂ania
3773   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014
3689   Bud偶et Miasta i Gminy
3677   Wzory dokument贸w
3663   Prawo lokalne
3634   Finanse
3620   Pomoc publiczna
3593   - 2002 - 2006
3576   Wybory Samorz膮dowe 2014
3572   Skargi i Wnioski
3533   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2007
3451   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3441   Wybory do Parlamentu Europejskiego
3426   Uchwa艂y RIO
3353   Wykaz Miejscowo艣ci
3282   Wybory Samorz膮dowe 2010
3232   Wykaz ulic
3215   2014 - 2016
3101   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
2975   Wybory Prezydenta RP 2010
2956   - 2011 - 2014
2801   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwiec 2009
2707   Powszechny Spis Rolny 2010
2705   Sprawozdania Bud偶etowe
2595   Klub Radnych VI Kadencji
2567   Narodowy Spis Powszechny Ludno艣ci i Mieszka艅 2011
2450   Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2400   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2014 - 2018
2348   Projekty Uchwa艂
2333   Gospodarka Komunalna
2326   Opinie RIO
2284   Wybory do Sejmu i Senatu 2011
2133   - 2017 - 2021
1876   Fundusz Alimentacyjny
1390   Wybory Prezydent RP 2015
1260   2017 - 2019
1161   - 2015 - 2018
1116   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2015
1006   Referendum og贸lnokrajowe 2015
781   2017
758   2017
645   2017
577   Og艂oszenia o przetargach nieruchomo艣ci
411   Informacja z otwarcia ofert
407   2018
389   Interpretacja Indywidualna
385   2016
307   Wykazy nieruchomo艣ci
295   Biblioteka i O艣rodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim
280   Gospodarka nieruchomo艣ciami
164   Za 2016 r.
149   Sprawozdania Finansowe
84   2018
68   2018
55   2018
licznik odwiedzin: 3736001