logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
3309   Struktura organizacyjna Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
2866   Miejsko Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
2750   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
2470   Marek Marynowski
2444   Iwona Ma艂gorzata Bolewska
2369   Deklaracja na podatek od nieruchomo艣ci
2365   Stanis艂aw Kwiatkowski
2275   W艂adys艂aw Rybarczyk
2255   Dane teleadresowe
2177   Monika Wis艂ocka - Przyby艂a
2160   Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2005 - 2017
2156   Anna Urszula Pilarska
2143   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
2137   Piotr Siutkowski
2111   Alina Mi臋tkiewicz
2098   Jacek Wi艣niewski
2097   Og艂oszenie
2075   Bogumi艂a Dunaj
2037   O nas
2027   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
2019   Ma艂gorzata Karpi艅ska
2012   Arkadiusz Rybak
1995   El偶bieta Niedzia艂kowska
1972   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury Sportu i Rekreacji
1957   Regulamin organizacyjny
1946   Teresa Kowalska
1917   Procedury za艂atwiania spraw
1911   O B W I E S Z C Z E N I E
1901   艢wiadczenia rodzinne
1883   W艂odzimierz Kubiak
1864   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1849   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym, le艣nym oraz o podatku od nieruchomo艣ci
1848   Arleta Petek
1841   Kadra
1807   Zarz膮dzenie Nr 2/2007 r. Kierownika Zak艂adu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24.07.2007 r.
1801   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1792   Protok贸艂
1790   O nas
1789   S T A T U T Zak艂adu Komunalnego
1783   PROGRAM OCHRONY 艢RODOWISKA Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI
1783   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1782   Halina Nawrocka
1778   Krystian Betli艅ski
1777   Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
1773   Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i ubezpiecze艅 spo艂ecznych w Z
1770   Statut Przedszkola Samorz膮dowego
1767   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim og艂asza w dniu 24.07.2007 r. konkurs
1766   Op艂aty za wod臋 i 艣cieki
1763   Stanis艂aw Pomianowski
1755   Grzegorz Wo藕niak
1750   Bogdan Pruss
1746   Statut Szko艂y Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim
1742   Lista Kandydat贸w
1741   Prognoza kwoty d艂ugu i sp艂at na rok 2007 i lata nast臋pne
1739   Regulamin Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej
1722   Remigiusz G贸ralczyk
1691   Informacja w sprawie podatku od nieruchomo艣ci
1685   O nas
1682   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1678   Andrzej Schmidt
1678   Og艂oszenie
1672   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, Deklaracja o wysoko艣ci dochodu
1668   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
1665   Dane teleadresowe
1663   Jan Braer
1663   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1661   Referat Finansowo - Ksi臋gowy
1656   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1655   Wykaz Miejscowo艣ci
1653   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1653   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1644   Wniosek o dofinansowanie zakupu stroju uczniowskiego w roku szkolnym 2007/2008
1631   Historia
1629   O B W I E S Z C Z E N I E
1629   O B W I E S Z C Z E N I E
1627   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1626   Dane teleadresowe
1626   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1616   Wykaz ulic
1604   Deklaracja na podatek rolny
1602  
1599   Statut
1594   Wies艂aw Lisiecki
1594   Szanowni Pa艅stwo.
1593   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1591   O艣wiadczenie o odpowiedzialno艣ci karnej
1590   Bud偶et na rok 2006
1586   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1577   Tomasz Paradzi艅ski
1572   Deklaracja na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1570   Bud偶et na rok 2007
1569   ZAPYTANIE OFERTOWE
1568   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1567   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
1564   OBWIESZCZENIE PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1561   Szkolny zestaw program贸w nauczania w roku szkolnym 2007/2008
1559   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski (Dz. Urz. Wojew贸dztwa Kujawsko
1556   Stawka podatku od posiadania ps贸w
1554   PROTOK脫艁 z I Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1553   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1549   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1542   Informacja w sprawie podatku rolnego
1542   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1537   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1532   USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p贸藕n. zm.)
1527   Alicja - Sylwia W贸jcik
1525   Op艂ata targowa
1524   O艣wiadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem zwi膮zku ma艂偶e艅skiego.
1515   O B W I E S Z C Z E N I E
1515   O B W I E S Z C Z E N I E
1508   Dane teleadresowe
1503  
1501   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III gimnazjum
1495  
1493   So艂ectwo 艁ab臋dzin
1491   Bud偶et na rok 2005
1486   Informacja w sprawie podatku le艣nego
1478   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1463   O B W I E S Z C Z E N I E
1460   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestytcji po
1459   POSTANOWIENIE O NA艁O呕ENIU OBOWI膭ZKU SPORZ膭DZENIA RAPORTU
1458   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1452  
1442   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1440   So艂ectwo Przew贸z
1437   Wykaz podr臋cznik贸w
1437   So艂ectwo Lubsin
1436   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1431   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
1427   Sporz膮dzanie protoko艂u zawieraj膮cego ostatni膮 wol臋 spadkodawcy.
1425   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1420   Bud偶et na rok 2003
1417   Podanie o wydanie za艣wiadczenia
1417   Bud偶et na rok 2004
1415   PROTOK脫艁 z XXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1415   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1411   PROTOK脫艁 z XXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1409   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1403   PROTOK脫艁 z XXXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1394   O B W I E S Z C Z E N I E
1393   Decyzja w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy lub jej cz臋艣ci zbi贸rki publicznej.
1392   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1392   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1390   So艂ectwo Rogalin
1387   So艂ectwo Szewce
1386   Deklaracja na podatek le艣ny
1383   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1382   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1381   PROTOK脫艁 z XXXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1376   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1376   Oferta dotycz膮ca prowadzenia agencji pocztowej w Nowej Wsi
1374   Bud偶et na rok 2009
1368   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1368   Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1368   Ireneusz J贸zef Kucharski
1365   PROTOK脫艁 z wyborow Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej 2006
1365   So艂ectwo Po艂ajewo
1363   Informacja
1357   So艂ectwo Kaczewo
1355   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1354   Mariusz 艢migiel
1353   So艂ectwo 艢wi膮tniki
1348   Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk
1346   So艂ectwo W贸jcin
1344   Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
1343   O艣wiadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1333   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1333   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pol
1333   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1332   Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1327   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1324   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1323   PROTOK脫艁 z XXXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1323   Bud偶et na rok 2008
1322   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1321   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1321   Dane teleadresowe
1313   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
1303   So艂ectwo Rudz Du偶y
1302   PROTOK脫艁 z XXXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1294   PROTOK脫艁 z XXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1293   Mariusz Wojciechowski
1291   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1283   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1279   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1279   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
1277   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1274   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2008/09
1274   OG艁OSZENIE
1273   PROTOK脫艁 z VI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1271   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1270   PROTOK脫艁 z IV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1270   INFORMACJA
1269   SZKOLNY ZESTAW PROGRAM脫W NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
1269   Informacja
1268   PROTOK脫艁 z wyborow Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej 2006
1265   Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1260   Bud偶et na rok 2010
1259   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1257   PROTOK脫艁 z VII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1256   O B W I E S Z C Z E N I E
1252   O B W I E S Z C Z E N I E
1248   O B W I E S Z C Z E N I E
1245   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1245   Jan Pieczy艅ski
1244   Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
1243   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na stanowisko pracy:
1241   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1240   Dane teleadresowe
1237   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1234   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1234   Zarz膮dzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
1233   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1231   PROTOK脫艁 z V Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1231   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1230   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
1229   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1226   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1223   Marian Stramowski
1221   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1219   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1218   O B W I E S Z C Z E N I E
1217   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1217   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1215   O B W I E S Z C Z E N I E
1215   O B W I E S Z C Z E N I E
1213   P o s t a n o w i e n i e
1212   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1209   O B W I E S Z C Z E N I E
1206   Informacja
1206   O B W I E S Z C Z E N I E
1205   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1203   Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
1199   Lokalny Program Rewitalizacji Piotrkow Kujawski 2010-2017
1197   Statut
1197   O B W I E S Z C Z E N I E
1196   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1193   OG艁OSZENIE
1190   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1189   PROTOK脫艁 z III Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1187   O B W I E S Z C Z E N I E
1185   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1183   O B W I E S Z C Z E N I E
1182   PROTOK脫艁 z X Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1182   O B W I E S Z C Z E N I E
1181   ZAPYTANIE OFERTOWE
1180   O B W I E S Z C Z E N I E
1178   S艂awomir Kawczy艅ski
1177   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1174   O B W I E S Z C Z E N I E
1174   ZAPYTANIE OFERTOWE
1173   PROTOK脫艁 z VIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1170   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1170   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1166   Stanis艂aw Pomianowski
1163   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1163   O B W I E S Z C Z E N I E
1162   PROTOK脫艁 z XI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1160   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1160   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1159   PROTOK脫艁 z XX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1158   O B W I E S Z C Z E N I E
1157   PROTOK脫艁 Nr 21/08 z XXI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1154   O B W I E S Z C Z E N I E
1153   O B W I E S Z C Z E N I E
1153   O B W I E S Z C Z E N I E
1153   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1152   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1150   Informacja dotycz膮ca programu zwalczania choroby Aujeszk'ego u 艣wi艅
1149   O B W I E S Z C Z E N I E
1149   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1149   Anna Urszula Pilarska
1146   Plan odnowy miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski 2010-2017
1145   PROTOK脫艁 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1145   O B W I E S Z C Z E N I E
1144   O B W I E S Z C Z E N I E
1144   Statut Zespo艂u Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
1142   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1142   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1140   Og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych
1140   O B W I E S Z C Z E N I E
1139   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1139   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1139   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1139   O B W I E S Z C Z E N I E
1139   O B W I E S Z C Z E N I E
1139   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1139   Informacja
1137   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1135   PROTOK脫艁 z XII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1135   O B W I E S Z C Z E N I E
1135   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1135   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/11
1135   O B W I E S Z C Z E N I E
1134   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/10
1134   O B W I E S Z C Z E N I E
1134   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1133   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1133   O B W I E S Z C Z E N I E
1133   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1133   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W
1131   O B W I E S Z C Z E N I E
1130   PROTOK脫艁 z XXSesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1129   PROTOK脫艁 z XV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1128   Piotrk贸w Kujawski: Dow贸z dzieci do szk贸艂 na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1124   PROTOK脫艁 z XIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1124   NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ASYSTENTA RODZINY
1123   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKO-GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ
1122   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1120   Statut
1120   O B W I E S Z C Z E N I E
1120   O B W I E S Z C Z E N I E Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-06-05
1120   Halina Wawrzyniak
1117   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1116   Bud偶et na rok 2011
1115   O B W I E S Z C Z E N I E
1114   OG艁OSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 czerwca 2009 r.
1113   O B W I E S Z C Z E N I E
1112   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1112   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1112   UWAGA - ZMIANA TERMIN脫W!!!
1111   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1111   O B W I E S Z C Z E N I E
1110   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1110   O B W I E S Z C Z E N I E
1109   O B W I E S Z C Z E N I E
1108   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1108   O B W I E S Z C Z E N I E
1107   O B W I E S Z C Z E N I E
1107   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1107   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1107   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1107   O B W I E S Z C Z E N I E
1107   Grzegorz Wo藕niak
1106   O B W I E S Z C Z E N I E
1105   Wykaz sk艂adu obwodowych komisji wyborczych
1104   O B W I E S Z C Z E N I E
1103   Informacja
1103   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny
1102   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1102   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1100   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1098   O B W I E S Z C Z E N I E
1097   O B W I E S Z C Z E N I E
1097   O B W I E S Z C Z E N I E
1096   O B W I E S Z C Z E N I E
1096   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1095   O B W I E S Z C Z E N I E
1094   OBWIESZCZENE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1093   O B W I E S Z C Z E N I E
1092   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1092   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 rodzinnych
1090   O B W I E S Z C Z E N I E
1090   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1090   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1090   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1089   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1089   O B W I E S Z C Z E N I E
1089   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1087   O G 艁 O S Z E N I E
1086   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1085   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1084   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1084   O B W I E S Z C Z E N I E
1083   O B W I E S Z C Z E N I E
1081   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1081   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1081   O B W I E S Z C Z E N I E
1078   O B W I E S Z C Z E N I E
1078   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
1077   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1076   O B W I E S Z C Z E N I E
1075   OG艁OSZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1074   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1074   O B W I E S Z C Z E N I E
1074   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1074   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1073   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1073   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1073   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1072   Komunikat Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
1071   O B W I E S Z C Z E N I E
1070   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1067   O B W I E S Z C Z E N I E
1066   O B W I E S Z C Z E N I E
1065   O B W I E S Z C Z E N I E
1065   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1063   O B W I E S Z C Z E N I E
1061   O B W I E S Z C Z E N I E
1061   O B W I E S Z C Z E N I E
1061   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1060   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1059   Obwieszczenie Burmistrza Miasat i Gminy
1059   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1058   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1057   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1055   OG艁OSZENIE o przetargu ustnym ograniczonym
1055  
1055   O B W I E S Z C Z E N I E
1055   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1054   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1053   WNIOSEK
1053   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1052   INFORMACJA
1052   O B W I E S Z C Z E N I E
1050   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1049   O B W I E S Z C Z E N I E
1048   O B W I E S Z C Z E N I E
1048   OBWIESZCZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
1047   PROTOK脫艁 z XIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1046   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1046   O B W I E S Z C Z E N I E
1046   O B W I E S Z C Z E N I E
1045   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1045   Projekt uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko Pomorskiego
1045   WNIOSEK
1045   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1044   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1044   O B W I E S Z C Z E N I E
1043   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1041   Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
1041   O B W I E S Z C Z E N I E
1041   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1040   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1039   O B W I E S Z C Z E N I E
1039   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1038   PROTOK脫艁 z XIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1038   O B W I E S Z C Z E N I E
1038   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1036   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1035   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1034   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1034   OG艁OSZENIE
1034   ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1033   WNIOSEK
1031   O B W I E S Z C Z E N I E
1030   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1030   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1029   O B W I E S Z C Z E N I E
1028   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1028   PROTOK脫艁 Nr 24/09 z XXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1027   O B W I E S Z C Z E N I E
1026   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1026   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Po艂ajewo 2010-2017
1026   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
1026   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1026   Informacja o zako艅czeniu naboru na rachmistrz贸w spisowych
1025   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1025   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1025   O B W I E S Z C Z E N I E
1024   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1022   O B W I E S Z C Z E N I E
1022   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09
1022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1021   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1021   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1021   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1021   Uchwa艂a Nr 10/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1020   Miejska Komisja Wyborcza w Piotrkowie Kujawskim
1019   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1019   OG艁OSZENIE
1019   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1019   O B W I E S Z C Z E N I E
1019   Sprawozdanie z realizacji Programu Wsp贸艂pracy z Organizacjami Pozarz膮dowymi
1018   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1018   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1018   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1018   O B W I E S Z C Z E N I E
1018   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1017   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1017   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1016   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1016   O B W I E S Z C Z E N I E
1015   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1015   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1015   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1015   INFORMACJA
1014   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1013   WYKAZ
1012   Og艂oszenie
1011   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1011   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1011   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1010   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1008   O B W I E S Z C Z E N I E
1008   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1006   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1005   PROTOK脫艁 Nr 23/08 z XXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1005   O B W I E S Z C Z E N I E
1004   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1002   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1002   O B W I E S Z C Z E N I E
1002   PROTOK脫艁 Nr 38/10 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1002   O B W I E S Z C Z E N I E
1002   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2010
1001   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1001   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1000   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
999   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
999   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
999   O B W I E S Z C Z E N I E
998   O B W I E S Z C Z E N I E
998   PROTOK脫艁 Nr 31/10 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
998   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
996   Informacja o za艂o偶eniu
996   Deklaracja
996   Informacja o wynikach naboru
995   So艂ectwo Anusin
994   PROTOK脫艁 z XVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
994   O B W I E S Z C Z E N I E
993   O艢WIADCZENIE
993   Wnioski o stypendium
992   O B W I E S Z C Z E N I E
991   PROTOK脫艁 Nr 30/09 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
988   O B W I E S Z C Z E N I E
988   Komunikat
987   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
987   O B W I E S Z C Z E N I E
986   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
986   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
985   PROTOK脫艁 Nr 33/10 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
984   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
983   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
983   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
983   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
982   PROTOK脫艁 z XVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
982   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
982   Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
982   Jan Braer
982   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
982   O B W I E S Z C Z E N I E
982   O B W I E S Z C Z E N I E
980   Terminy dy偶ur贸w Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
980   O B W I E S Z C Z E N I E
978   O B W I E S Z C Z E N I E
978   O B W I E S Z C Z E N I E
976   O B W I E S Z C Z E N I E
976   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
975   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
975   INFORMACJA
973   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
972   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
972   O B W I E S Z C Z E N I E
971   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
971   O G 艁 O S Z E N I E
970   O B W I E S Z C Z E N I E
968   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
967   PROTOK脫艁 Nr 29/09 z XXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
967   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
967   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
967   O B W I E S Z C Z E N I E
967   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
966   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
966   O B W I E S Z C Z E N I E
965   PROTOK脫艁 Nr 25/09 z XXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
965   O B W I E S Z C Z E N I E
964   PROTOK脫艁 Nr 27/09 z XXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
964   O B W I E S Z C Z E N I E
963   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
963   PROTOK脫艁 Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
962   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
962   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
962   Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego
962   O B W I E S Z C Z E N I E
962   O B W I E S Z C Z E N I E
961   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
961   PROTOK脫艁 Nr 28/09 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
961   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
961   08. ZARZ膭DZENIE NR 8/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
960   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
959   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
959   O B W I E S Z C Z E N I E
959   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
958   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
957   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
957   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
956   Informacja
956   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
956   09. ZARZ膭DZENIE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
956   Uchwa艂a Nr 320/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
955   ZAWIADOMIENIE
955   So艂ectwo Piotrk贸w Kujawski
953   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
952   Uchwa艂a Nr 13/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
952   O B W I E S Z C Z E N I E
951   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
951   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
951   Bud偶et na rok 2012
951   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub cywilny
950   O B W I E S Z C Z E N I E
950   O B W I E S Z C Z E N I E
949   OG艁OSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA NABORU KANDYDAT脫W NA 艁AWNIK脫W NA KADENCJ臉 2012-2015
948   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
948   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
948   O B W I E S Z C Z E N I E
947   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
947   O G 艁 O S Z E N I E
946   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
946   O B W I E S Z C Z E N I E
945   O B W I E S Z C Z E N I E
945   OBWIESZCZENIE
944   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
943   Informacja
942   Uchwa艂a Nr 278/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
942   Uchwa艂a Nr 28/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
942   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
942  
942   O B W I E S Z C Z E N I E
942   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy lokalizacji inwestycji
941   PROTOK脫艁 Nr 37/10 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
941   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
941   PROTOK脫艁 z III Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
941   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub konkordatowy
941   O B W I E S Z C Z E N I E
940   O B W I E S Z C Z E N I E
938   PROTOK脫艁 Nr 22/09 z XXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
938   PROTOK脫艁 Nr 32/10 z XXXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
938   Uchwa艂a Nr 11/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
938   PROTOK脫艁 Nr 39/10 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
938   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
937   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
937   PROTOK脫艁 Nr 26/09 z XXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
937   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
936   O B W I E S Z C Z E N I E
936   05. ZARZ膭DZENIE NR 5/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
935   O B W I E S Z C Z E N I E
934   Uchwa艂a Nr 277/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
933   Informacja
932   Sk艂ad Klubu
931   OG艁OSZENIE
930   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
930   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
929   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
929   Uchwa艂a Nr 29/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
929   Regulamin klubu
927   O B W I E S Z C Z E N I E
926   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
926   O B W I E S Z C Z E N I E
926   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
925   3. Krzysztof Miros艂aw 呕ak
925   Urz膮d Miasta i Gminy
924   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
924   O B W I E S Z C Z E N I E
922   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
922   O B W I E S Z C Z E N I E
921   KONKURS NA STANOWISKO G艁脫WNEGO KSI臉GOWEGO
920   O B W I E S Z C Z E N I E
919   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
919   OBWIESZCZENIE
919   INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej
918   Uchwa艂a Nr 15/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
918   O B W I E S Z C Z E N I E
916   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
916   PROTOK脫艁 Nr 36/10 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
915   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
915   INFORMACJA O KANDYDATACH NA STANOWISKO
914   UCHWA艁A NR ....................
913   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
913   O B W I E S Z C Z E N I E
912   04. ZARZ膭DZENIE NR 4/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
912   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
911   Tomasz Paradzi艅ski
911   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
911   Uchwa艂a Nr 319/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
910   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
909   WYKAZ
909   O nas
908   PROTOK脫艁 Nr 35/10 z XXXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
908   O B W I E S Z C Z E N I E
906   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
906   O B W I E S Z C Z E N I E
906   Uchwa艂a Nr 318/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
906   O B W I E S Z C Z E N I E
906   5. Sprawozdania Bud偶etowe za 2012 rok
905   O B W I E S Z C Z E N I E
905   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
902   O B W I E S Z C Z E N I E
901   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
901   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych przez Miejsko -
901   INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNI臉CIU KONKURSU NA KANDYDATA NA
900   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
900   06. ZARZ膭DZENIE NR 6/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
900   PROTOK脫艁 z IX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
900   O B W I E S Z C Z E N I E
899   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
899   O B W I E S Z C Z E N I E
899   O B W I E S Z C Z E N I E
899   O B W I E S Z C Z E N I E
899   Rejestracja urodze艅
898   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
898   INFORMACJA o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych
896   PROTOK脫艁 z VI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
893   O B W I E S Z C Z E N I E
893   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
892   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
892   Joanna Halina Karmowska
891   07. ZARZ膭DZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
890   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
890   O B W I E S Z C Z E N I E
890   O B W I E S Z C Z E N I E
889   Uchwa艂膮 Nr 20/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 listopada 2010 r.
889   Urz膮d Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
888   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
888   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
888   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
888   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
887   O B W I E S Z C Z E N I E
887   01. ZARZ膭DZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
887   O B W I E S Z C Z E N I E
886   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza pisemny przetarg
885   Wyci膮g z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010 r.
884   Wydawanie odpis贸w z ksi膮g stanu cywilnego
884   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
883   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
882   So艂ectwo Gradowo
882   Rejestracja zgon贸w
882   O B W I E S Z C Z E N I E
881   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
880   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
880   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
880   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
880   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
880   O B W I E S Z C Z E N I E
880   INFORMACJA
879   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
879   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
879   O B W I E S Z C Z E N I E
878   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
877   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
877   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
877   O B W I E S Z C Z E N I E
876   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
876   So艂ectwo D臋bo艂臋ka
875   PROTOK脫艁 z I Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
875   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
873   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
873   O B W I E S Z C Z E N I E
873   O B W I E S Z C Z E N I E
873   Odtworzenie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
873   So艂ectwo Jerzyce
872   Og艂oszenie Komisji Rekrutacyjnej
872   O B W I E S Z C Z E N I E
872   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
871   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
871   ZAPRASZAM na XII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
870   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
870   ZESTAWIENIE FAKTUR
870   O B W I E S Z C Z E N I E
869   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
869   Wniosek o wydanie za艣wiadczenia o przeznaczeniu dzia艂ki
868   O B W I E S Z C Z E N I E
868   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
867   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
866   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
864   O B W I E S Z C Z E N I E
863   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
863   Anna Kaleta Chmielewska
862   O B W I E S Z C Z E N I E
862   UCHWA艁A NR ....................
861   O nas
860   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
860   Informacja
859   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
858   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
858   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
858   O B W I E S Z C Z E N I E
857   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
857   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
857   So艂ectwo Nowa Wie艣
857   ZAPRASZAM na XIX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
856   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
856   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
856   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
856   PROTOK脫艁 z V Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
856   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
855   ZAPRASZAM na IX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
854   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
854   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
854   O B W I E S Z C Z E N I E
853   03. ZARZ膭DZENIE NR 3/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
853   Skr贸cenie terminu do zawarcia ma艂偶e艅stwa
852   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
852   Wniosek o stypendium
852   So艂ectwo Bycz
851   O B W I E S Z C Z E N I E
851   O B W I E S Z C Z E N I E
851   O B W I E S Z C Z E N I E
850   O B W I E S Z C Z E N I E
849   O B W I E S Z C Z E N I E
848   INFORMACJA
847   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
847   O B W I E S Z C Z E N I E
847   O B W I E S Z C Z E N I E
846   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIO
845   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
844   Wniosek
844   O B W I E S Z C Z E N I E
843   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
843   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
842   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
842   O B W I E S Z C Z E N I E
842   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI dnia 20 maja 2013 r.
841   O B W I E S Z C Z E N I E
840   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
839   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
839   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
839   So艂ectwo Rudzk Ma艂y
839   O B W I E S Z C Z E N I E
836   ZAPRASZAM na XVII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
836   O B W I E S Z C Z E N I E
835   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
835   2. Arleta Krystyna Petek
833   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
833   ZAPRASZAM na X Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
833   WZ脫R WNIOSKU
832   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
832   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
831   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
831   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
831   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
830   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
830   Komunikat w sprawie konsultacji projektu
829   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
829   O B W I E S Z C Z E N I E
828   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
828   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
828   ZG艁OSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w
828   Wr臋czenie medali za d艂ugoletnie po偶ycie ma艂偶e艅skie
827   O B W I E S Z C Z E N I E
824   Uchwa艂a Nr 13/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r
824   PROTOK脫艁 z XI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
822   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
822   Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksi膮g) aktu stanu cywilnego sporz膮dzonego za granic膮
822   O B W I E S Z C Z E N I E
820   O B W I E S Z C Z E N I E
820   Informacja
819   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
819   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
818   Informacja
817   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
815   O B W I E S Z C Z E N I E
815   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
815   Uzupe艂nienie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
814   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego
814   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
814   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
812   Sesja nadzwyczajna Nr XV 19.09.2012 r.
812   O B W I E S Z C Z E N I E
810   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
810   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
810   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
809   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
808   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
806   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
806   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
806   PROTOK脫艁 z IV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
806   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
806   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
805   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
804   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
804   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
803   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
803   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
803   Sprostowanie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
801   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
801   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
799   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
799   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
799   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
798   O G 艁 O S Z E N I E
798   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
798   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
798   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
797   OG艁OSZENIE
795   Dyrektor Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim og艂asza konkurs
795   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
794   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
793   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
793   Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
792   Informacja o wynikach naboru
792   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
791   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
791   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
790   PROTOK脫艁 z XII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
789   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
788   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
788   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
788   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
788   Bud偶et na rok 2013
787   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
787   Uchwa艂a Nr 102/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
787   Uchwa艂a Nr 11/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
786   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
786   O B W I E S Z C Z E N I E
785   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
785   PROTOK脫艁 z II Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
785   O艢WIADCZENIE
784   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
783   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
782   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
781   WNIOSEK
780   Og艂oszenie z dnia 21.01.2009 r.
780   O B W I E S Z C Z E N I E
779   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
779   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
779   Wykaz za艂acznikow do warunkow zabudowy
778   2. Sprawozdania Bud偶etowe za 2010 rok
777   ZA艢WIADCZENIE lekarskie/ wystawione przez po艂o偶n膮 potwierdzaj膮ce pozostawienie kobiety pod opiek膮 me
777   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
777   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
777   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
777   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
777   O艢WIADCZENIE - WPIS DO REJESTRU
777   Wniosek
777   O B W I E S Z C Z E N I E
776   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
776   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
776   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
775   PROTOK脫艁 z X Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
775   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋
775   O B W I E S Z C Z E N I E
774   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
773   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
772   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
770   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
770   Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
769   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
769   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
769   Wniosek o wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej
769   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
767   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci
767   PROTOK脫艁 z XV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
767   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA
767   O B W I E S Z C Z E N I E
766   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
766   O艣wiadczenie potwierdzaj膮ce tymczasowe zameldowanie ucznia
766   ZAPRASZAM na XI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
766   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
765   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
765   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
764   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
764   ZAPROSZENIE
763   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
763   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
763   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
762   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
762   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
762   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
762   O B W I E S Z C Z E N I E
760   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
760   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
760   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
760   O B W I E S Z C Z E N I E
758   PROTOK脫艁 z VII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
758   1. Sprawozdania Bud偶etowe za 2009 rok
757   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
756   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
755   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OGLASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWSKO URZ膭DNICZE W URZ膭DZIE MI
755   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
755   ZAPRASZAM na XVI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
755   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
754   ZAPRASZAM na XXII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
753   Informacja
753   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
752   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
752   Joanna Lewandowska Ko艂odziejska
750   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
749   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
748   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
747   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
746   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
745   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
745   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS NA STANOWISKO
743   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
742   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
742   O B W I E S Z C Z E N I E
741   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
741   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
741   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
741   O B W I E S Z C Z E N I E
738   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych
738   Zezwolenie na wyprzeda偶 posiadanych, zinwentaryzowanych zapas贸w napoj贸w alkoholowych
737   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
737   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
737   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
737   O B W I E S Z C Z E N I E
736   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
736   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
736   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
736   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
736   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
735   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
735   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
735   Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
734   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
734   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
734   3. Sprawozdania Bud偶etowe za 2011 rok
733   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
733   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych w krajowym transporcie drogowym
733   O B W I E S Z C Z E N I E
732   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
731   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
731   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
731   So艂ectwo Malina
729   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
729   O B W I E S Z C Z E N I E
728   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
728   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
728   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
728   Uchwa艂a Nr 6/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
727   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
727   PROTOK脫艁 z XX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
726   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
726   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
725   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie podl. opodatkowaniu podatkiem doch. od os贸b fizycznych
723   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
723   ZAPRASZAM na XIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
723   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
722   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
722   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
722   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
722   030. ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
721   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
721   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
721   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
720   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
720   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
720   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
720   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
720   Uchwa艂a Nr X/41/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
719   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
719   Wniosek o ustalenie numeru porz膮dkowego
719   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
718   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
717   O B W I E S Z C Z E N I E
716   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
716   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
716   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
716   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
716   UCHWA艁A NR XIII/92/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
715   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
715   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
714   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
713   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
713   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
712   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
712   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
712   O B W I E S Z C Z E N I E
711   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny rozliczaj膮cego si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku doch
711   Wniosek - uprawa maku, konopii
711   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
710   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
710   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
710   204. Zarz膮dzenie Nr 27/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 11 czerwca 2010 r.
709   O艣wiadczenie o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
709   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
708   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
708   Uchwa艂a NR XXIII/155/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
707   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
707   Wniosek o udzielenie zezwolenia
706   O艣wiadczenie o zg艂oszeniu do ubezpiecze艅 spo艂ecznych
706   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
705   O艣wiadczenie o terminie i okresie, na jaki zosta艂 udzielony urlop wychowawczy,
705   4. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy
704   Uniewa偶nienie przetargu
704   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
704   Zezwolenie na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych podczas organizacji przyj臋膰
704   O B W I E S Z C Z E N I E
703   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
703   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
703   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
702   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
702   ZAPRASZAM na XX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
702   O B W I E S Z C Z E N I E
702   Irena Magdalena Sobczak Ward臋cka
701   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na Remont dachu
701   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
700   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y poza miejscem zamieszkania
700   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
699   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
699   177. Zarz膮dzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
697   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
697   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
695   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie niepodlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
695   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
694   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
693   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
693   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
693   O B W I E S Z C Z E N I E
692   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
692   Uchwa艂a NR XXIII/156/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
691   O艣wiadczenie o niekorzystaniu z ca艂odobowej opieki nad dzieckiem
690   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
690   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
690   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
689   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
689   O B W I E S Z C Z E N I E
688   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
688   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
688   O B W I E S Z C Z E N I E
687   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
687   241. Zarz膮dzenie Nr 64/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 grudnia 2010 r.
687   2. Jaros艂aw Waszak
687   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
686   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
686   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
685   Uchwa艂a NR XXII/151/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
684   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
684   Uchwa艂a Nr 14/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r.
680   Uchwa艂a Nr III/10/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
677   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
677   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
677   Uchwa艂a Nr XXI/147/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
677   Uchwa艂a Nr VI/40/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
676   Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi
675   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
675   Uchwa艂a NR XXIII/154/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
675   ZAPRASZAM na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
674   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
672   Informacja o odwo艂aniu XVIII Sesji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
672   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
671   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
671   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
669   026. ZARZ膭DZENIE NR 29/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
668   Uchwa艂a NR XXIII/158/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
668   065. Zarz膮dzenie Nr 7/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
668   O B W I E S Z C Z E N I E
668   PROCEDURY BUDOWLANE:
668   001. ZARZ膭DZENIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
667   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
667   RAPORT Z KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
665   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
665   Plan lekcji - Gimnazjum 2014.02.17
663   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
663   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
663   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
663   202. Zarz膮dzenie Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
663   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
662   ZAPRASZAM na XXI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
662   098. Zarz膮dzenie Nr 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
661   OG艁OSZENIE - WYB脫R OFERTY PRZETARGU
660   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
659   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
659   Uchwa艂a Nr 1/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2013 r
659   Uchwa艂a Nr III/12/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
659   180. Zarz膮dzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 lutego 2010 r.
658   069. ZARZ膭DZENIE NR 9/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
657   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
657   O B W I E S Z C Z E N I E
657   3. Jolanta Zalesi艅ska
654   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
653   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y wy偶szej
652   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
652   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne na stanowisko
652   O艣wiadczenie czlonka rodziny o wielko艣ci gospodarstwa rolnego wyra偶onej w hektarach
652   UCHWA艁A NR IX/67/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
652   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
652   ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
651   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
650   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
650   Bud偶et na rok 2014
649   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
649   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
649   003. ZARZ膭DZENIE NR 3/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
648   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
648   Uchwa艂a Nr V/28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
648   Uchwa艂a Nr XXXIX/217/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
647   UCHWA艁A NR X/80/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
647   Uchwa艂a Nr XXX/166/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
646   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
646   187. Zarz膮dzenie Nr 10/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 kwietnia 2010 r.
645   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
645   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
645   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
645   Uchwa艂a Nr XXI/150/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
645   Uchwa艂a Nr X/50/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
645   037. ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
645   O B W I E S Z C Z E N I E
643   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
643   Zg艂oszenie szkody 艂owieckiej
643   O B W I E S Z C Z E N I E
642   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
642   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
642   UCHWA艁A NR X/76/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
642   Uchwa艂a Nr X/48/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
641   UCHWA艁A NR XVI/110/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
641   UCHWA艁A NR IX/61/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
641   Uchwa艂a Nr XI/59/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
640   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
639   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
638   Uchwa艂a Nr XXVI/138/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
638   029. ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
638   014. ZARZ膭DZENIE NR 17 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
638   O B W I E S Z C Z E N I E
638   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
637   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y
637   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
637   UCHWA艁A NR XVII/119/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
637   Uchwa艂a Nr XVIII/86/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
637   Uchwa艂a Nr XXXVIII/206/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
637   024. ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
637   063. Zarz膮dzenie Nr 5/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 lutego 2008 r
637   058. ZARZ膭DZENIE NR 62/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
637   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
636   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
636   Uchwa艂a Nr XXIV/129/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
636   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
635   UCHWA艁A NR IX/66/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
635   Uchwa艂a Nr V/29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
635   Uchwa艂a NR XXVII/173/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
634   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
634   Uchwa艂a NR XXII/152/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
634   Uchwa艂a Nr VI/42/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
634   Uchwa艂a Nr XV/82/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
633   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
633   UCHWA艁A NR XIX/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
633   Uchwa艂a Nr XXXIX/220/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
633   173. Zarz膮dzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
633   031. ZARZ膭DZENIE NR 34/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
633   042. ZARZ膭DZENIE NR 45/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
632   UCHWA艁A NR IX/62/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
632   Uchwa艂a Nr XXV/135/09 z dnia 29 maja 2009 r.
632   Uchwa艂a NR XXIV/160/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
632   092. ZARZ膭DZENIE NR 32/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
632   ZAPRASZAM Na XXVIII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
631   Uchwa艂a Nr XXVII/142/09 z 8 wrze艣nia 2009 r.
631   Uchwa艂a Nr XXVIII/147/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
631   Uchwa艂a Nr XXVIII/151/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
631   025. ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
630   O B W I E S Z C Z E N I E
630   O B W I E S Z C Z E N I E
630   Tomasz Jaro艅ski
629   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
629   UCHWA艁A NR XIV/98/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
629   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
628   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
628   Uchwa艂a Nr XXI/117/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
628   159. Zarz膮dzenie Nr 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 lipca 2009 r.
628   089. ZARZ膭DZENIE NR 29/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
627   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
627   Uchwa艂a Nr XXVIII/144/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
627   Uchwa艂a Nr XXX/170/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
626   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
626   Uchwa艂a Nr V/32/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
626   Uchwa艂a Nr IV/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
626   Uchwa艂a Nr X/51/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
626   Uchwa艂a Nr XXX/165/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
626   Uchwa艂a Nr XXXIX/210/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
626   013. ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
625   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
625   059. ZARZ膭DZENIE NR 63/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
625   060. ZARZ膭DZENIE NR 64/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
625   INFORMACJA o wyborach pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego
624   UCHWA艁A NR XVII/116/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
624   Uchwa艂a Nr VI/45/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
624   Uchwa艂a Nr X/47/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
624   075. ZARZ膭DZENIE NR 15/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
623   Uchwa艂a NR XXII/153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
623   Uchwa艂a Nr XX/143/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
623   Uchwa艂a Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
623   UCHWA艁A NR IX/63/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
623   UCHWA艁A NR VIII/55/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
623   045. Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
623   203. Zarz膮dzenie Nr 26/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 07 czerwca 2010 r.
622   UCHWA艁A NR XVIII/125/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
622   Uchwa艂a Nr VIII/35/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
621   Uchwa艂a Nr XXI/149/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
621   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
621   205. Zarz膮dzenie Nr 28/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 czerwca 2010 r.
621   074. ZARZ膭DZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
620   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
620   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
620   UCHWA艁A NR XVII/112/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
620   Uchwa艂a Nr XXX/172/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
619   Uchwa艂a NR XXIII/157/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
619   UCHWA艁A NR X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
619   Uchwa艂a Nr X/44/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
619   Uchwa艂a Nr XXII/124/09 z dnia 18 marca 2009 r.
619   053. ZARZ膭DZENIE NR 57/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
619   ZAPRASZAM Na XXVII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
619   O B W I E S Z C Z E N I E
618   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI艁KU OPIEKU艃CZEGO
618   Uchwa艂a Nr XIII/63/08 z dnia 5 marca 2008 roku
618   Uchwa艂a Nr XVI/84/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
618   Uchwa艂a Nr XXI/112/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
618   037. ZARZ膭DZENIE NR 40/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
618   099. ZARZ膭DZENIE NR 39/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
618   198. ZARZ膭DZENIE NR 8/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
617   Uchwa艂a Nr XIX/96/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
617   Uchwa艂a Nr XXI/113/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
617   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
617   206. Zarz膮dzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 czerwca 2010 r.
617   Uchwa艂a NR XXIV/164/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
617   084. ZARZ膭DZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
617   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
616   Uchwa艂aNR VII/50/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
616   Uchwa艂a Nr XXIII/127/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
616   035. ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
615   099. Zarz膮dzenie Nr 40/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
615   043. ZARZ膭DZENIE NR 46/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
615   ZAPRASZAM Na XXX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
614   Przetarg nieograniczony na:
614   067. Zarz膮dzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
614   005. ZARZ膭DZENIE NR 5/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
613   Uchwa艂a Nr XX/142/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
613   Uchwa艂a Nr XVIII/90/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
613   O B W I E S Z C Z E N I E
612   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
612   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
612   UCHWA艁A NR X/78/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
612   Uchwa艂a Nr XXIX/160/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
612   Uchwa艂a Nr XXXVI/197/10 z dnia 19 serpnia 2010 r.
612   036. ZARZ膭DZENIE NR 39/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
611   UCHWA艁A NR XX/139/2012 z dnia 22 stycznia 2013 r.
611   030. ZARZ膭DZENIE NR 33/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
610   049. ZARZ膭DZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
610  
609   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
609   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
609   UCHWA艁A NR IX/68/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
609   Uchwa艂a Nr VII/52/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
609   Uchwa艂a Nr XXIX/152/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
609   199. Zarz膮dzenie Nr 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
609   004. ZARZ膭DZENIE NR 4/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
609   035. ZARZ膭DZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
609   052. ZARZ膭DZENIE NR 56/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
608   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
608   UCHWA艁A NR XVIII/126/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
608   Uchwa艂a Nr VI/39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
608   Uchwa艂a NR XXIV/159/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
608   Uchwa艂a NR XXIV/163/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
608   038. ZARZ膭DZENIE NR 41/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
608   090. ZARZ膭DZENIE NR 30/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
607   UCHWA艁A NR XVI/109/2012 z dnia 28 wrzesnia 2012 r.
607   UCHWA艁A NR X/79/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
607   Uchwa艂a Nr XXXIII/182/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
607   Uchwa艂a Nr XXXV/192/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
607   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
607   O B W I E S Z C Z E N I E
606   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
606   UCHWA艁A NR XIV/96/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
606   UCHWA艁A NR X/81/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
606   Uchwa艂a Nr X/55/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
606   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
606   064. ZARZ膭DZENIE NR 4/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
605   Uchwa艂a Nr X/42/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
605   Uchwa艂a Nr XXIX/163/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
605   Uchwa艂a Nr XXXV/195/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
605   004. ZARZ膭DZENIE Nr 04/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
605   046. Zarz膮dzenie Nr 47/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 pa藕dziernika 2007 r.
605   Uchwa艂a NR XXIV/161/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
604   UCHWA艁A NR XVII/123/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
604   UCHWA艁A NR VIII/58/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
604   145. Zarz膮dzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 czerwca 2009 r
604   188. Zarz膮dzenie Nr 11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
603   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
603   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
603   UCHWA艁A NR XIV/93/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
603   UCHWA艁A NR IX/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
603   Uchwa艂a Nr V/17/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
603   Uchwa艂a Nr XIII/65/08 z dnia 5 marca 2008 roku
603   085. ZARZ膭DZENIE NR 25/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
602   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
602   UCHWA艁A NR VII/49/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
602   Uchwa艂a Nr XXXIII/185/10 z dnia 25 maja 2010 r.
602   127. Zarz膮dzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
602   022. ZARZ膭DZENIE NR 25/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
601   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
601   UCHWA艁A NR XII/86/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
601   Uchwa艂a Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
601   Uchwa艂a Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
601   Uchwa艂a Nr XXVIII/149/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
601   044. Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
601   094. Zarz膮dzenie Nr 36A/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
601   198. Zarz膮dzenie Nr 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
601   081. ZARZ膭DZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
601   ZAPRASZAM Na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
600   UCHWA艁A NR XVIII/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
600   Uchwa艂a Nr V/34/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
600   Uchwa艂a Nr III/16/10z dnia 27 grudnia 2010 r.
600   Uchwa艂a Nr XXXIV/186/10 z dnia 25 maja 2010 r.
600   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
599   Uchwa艂a Nr XXI/116/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
599   032. ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
599   061. Zarz膮dzenie Nr 3/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
599   085. Zarz膮dzenie Nr 27/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
599   O B W I E S Z C Z E N I E
598   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
598   Uchwa艂a Nr XXII/121/09 z dnia 18 marca 2009 r.
598   Uchwa艂a Nr XXXV/194/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
598   018. ZARZ膭DZENIE NR 21/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
598   063. ZARZ膭DZENIE NR 3/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
597   UCHWA艁A NR XVII/118/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
597   Uchwa艂a Nr XIII/67/08 z dnia 5 marca 2008 roku
597   Uchwa艂a Nr XXIX/155/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
597   066. Zarz膮dzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
596   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
596   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na :
596   UCHWA艁A NR XV/100/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
596   Uchwa艂a Nr V/21/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
596   Uchwa艂a Nr XV/77/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
596   Uchwa艂a Nr XV/79/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
596   Uchwa艂a Nr XIX/105/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
596   Uchwa艂a Nr XXI/115/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
596   160. Zarz膮dzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2009 r.
596   236. Zarz膮dzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
596   070. ZARZ膭DZENIE NR 10/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
596   Dane teleadresowe
595   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
595   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
595   Uchwa艂a Nr XXXIV/188/10 z dnia 25 maja 2010 r.
595   113. Zarz膮dzenie Nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
595   051. Zarz膮dzenie Nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
595   082. Zarz膮dzenie Nr 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
595   196. Zarz膮dzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
595   215. Zarz膮dzenie Nr 38/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
595   227. Zarz膮dzenie Nr 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
595   008. ZARZ膭DZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
594   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
594   UCHWA艁A NR XVII/117/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
594   UCHWA艁A NR XVII/114/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
594   UCHWA艁A NR XV/102/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
594   UCHWA艁A NR IX/60/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
594   Uchwa艂a Nr VII/48/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
594   Uchwa艂a Nr II/8/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
594   Uchwa艂a Nr VI/25/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
594   Uchwa艂a Nr VIII/34/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
594   Uchwa艂a Nr XIX/98/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
594   Uchwa艂a Nr XXXIX/213/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
594   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
593   Uchwa艂a Nr XXI/146/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
593   UCHWA艁A NR XIII/88/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
593   Uchwa艂a Nr VI/46/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
593   Uchwa艂a Nr VI/44/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
593   Uchwa艂a Nr XXV/133/09 z dnia 29 maja 2009 r.
593   Uchwa艂a Nr XXXII/174/10 z dnia 26 marca 2010 r.
593   Uchwa艂a Nr XXXVII/199/10z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
593   020. ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
593   248. Zarz膮dzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
593   015. ZARZ膭DZENIE NR 18 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
593   083. ZARZ膭DZENIE NR 23/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
592   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych
592   UCHWA艁A NR XIII/90/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
592   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 aja 2012 r.
592   Uchwa艂a Nr XXVI/140/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
592   Uchwa艂a Nr XXXIX/211/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
592   012. ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
592   165. Zarz膮dzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
591   Uchwa艂a Nr XXXVIII/207/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
591   213. Zarz膮dzenie Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
591   247. Zarz膮dzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
591   007. ZARZ膭DZENIE NR 7/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
591   Arkadiusz Szczurowski
590   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
590   Uchwa艂a Nr III/11/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
590   Uchwa艂a Nr XIV/72/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
590   Uchwa艂a Nr XIX/99/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
590   Uchwa艂a Nr XIX/101/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
590   Uchwa艂a Nr XXXIII/184/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
590   Uchwa艂a Nr XXXVIII/202/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
590   022. ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
590   058. Zarz膮dzenie Nr 60/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 grudnia 2007 r
590   093. Zarz膮dzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 wrze艣nia 2008 r
590   228. Zarz膮dzenie Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 18 pa藕dziernika 2010 r.
590   062. ZARZ膭DZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
590   076. ZARZ膭DZENIE NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
590   Wykaz cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych z podzia艂em na funkcje
589   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
589   Uchwa艂a Nr V/33/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
589   Uchwa艂a Nr VI/24/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
589   Uchwa艂a Nr XXI/108/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
589   075. Zarz膮dzenie Nr 17/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 maja 2008 r
589   080. Zarz膮dzenie Nr 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 lipca 2008 r
589   211. Zarz膮dzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 9 lipca 2010 r.
589   223. Zarz膮dzenie Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
589   032. ZARZ膭DZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
588   Zawiadomienie o wyborze oferty
588   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
588   Uchwa艂a Nr VI/22/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
588   Uchwa艂a Nr VIII/36/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
588   021. ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
588   091. Zarz膮dzenie Nr 34/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
588   150. Zarz膮dzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
588   ZAPRASZAM na XXXI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
587   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
587   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
587   UCHWA艁A NR XIX/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
587   Uchwa艂a Nr XXVIII/150/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
587   Uchwa艂a Nr XXIX/154/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
587   142. Zarz膮dzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 maja 2009 r
587   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
587   095. ZARZ膭DZENIE NR 35/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
587   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
586   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
586   UCHWA艁A NR XIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
586   Uchwa艂a Nr V/19/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
586   Uchwa艂a Nr VI/26/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
586   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
586   112. Zarz膮dzenie Nr 54/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 29 grudnia 2008 r
586   140. Zarz膮dzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
586   172. Zarz膮dzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
586   244. Zarz膮dzenie Nr 67/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
586   Uchwa艂a NR XXVI/170/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
585   Uchwa艂a Nr XX/141/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
585   UCHWA艁A NR VIII/56/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
585   Uchwa艂a Nr XXXVIII/203/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
585   084. Zarz膮dzenie Nr 26/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 lipca 2008 r
585   144. Zarz膮dzenie Nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
585   Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych na terenie
584   UCHWA艁A NR XVII/122/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
584   Uchwa艂a Nr XIII/64/08 z dnia 5 marca 2008 roku
584   Uchwa艂a Nr XIX/92/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
584   Uchwa艂a Nr XXIX/158/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
584   Uchwa艂a Nr XXXIV/187/10 z 25 maja 2010 r.
584   031. ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
584   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
584   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
584   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
584   O B W I E S Z C Z E N I E
583   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
583   Uchwa艂a Nr III/18/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
583   Uchwa艂a Nr X/49/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
583   Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
583   Uchwa艂a Nr XXX/164/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
583   Uchwa艂a Nr XXXVIII/205/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
583   077. Zarz膮dzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 czerwca 2008 r
583   083. Zarz膮dzenie Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 lipca 2008 r
583   225. Zarz膮dzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
583   226. Zarz膮dzenie Nr 49/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 pa藕dziernika 2010 r.
583   021. ZARZ膭DZENIE NR 24/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
583   077. ZARZ膭DZENIE NR 17/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
583   078. ZARZ膭DZENIE NR 18/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
582   UCHWA艁A NR XIX/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
582   UCHWA艁A NR XVIII/130/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
582   Uchwa艂a Nr XVII/85/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
582   139. Zarz膮dzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
582   047. ZARZ膭DZENIE NR 50/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
582   108. ZARZ膭DZENIE NR 48/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
581   185. Zarz膮dzenie Nr 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2010 r.
581   UCHWA艁A NR XVI/111/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
581   Uchwa艂a Nr XXXV/196/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
581   043. Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
581   221. Zarz膮dzenie Nr 44/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
581   245. Zarz膮dzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
581   024. ZARZ膭DZENIE NR 27/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
580   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
580   UCHWA艁A NR XVIII/127/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
580   Uchwa艂a Nr XIX/107/08 z dnia 26 listopada 2008 r.
580   Uchwa艂a Nr XXII/126/09 z dnia 18 marca 2009 r.
580   028. ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
580   020. ZARZ膭DZENIE NR 23/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
580   033. ZARZ膭DZENIE NR 36/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
580   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
580   Uchwa艂a NR XXIX/193/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
580   Uchwa艂a Nr 9/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
579   Zawiadomonie o wyborze oferty
579   UCHWA艁A NR XVI/108/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
579   Uchwa艂a Nr V/35/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
579   Uchwa艂a Nr IV/24/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
579   229. Zarz膮dzenie Nr 52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 pa藕dziernika 2010 r.
579   Uchwa艂a NR XXIV/162/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
579   023. ZARZ膭DZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
579   101. ZARZ膭DZENIE NR 41/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
579   Mariusz Wojciechowski
578   UCHWA艁A NR XVII/124/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
578   UCHWA艁A NR XIII/91/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
578   Uchwa艂a Nr XXIV/130/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
578   050. Zarz膮dzenie Nr 51/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
578   210. Zarz膮dzenie Nr 33/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 1 lipca 2010 r.
578   132. ZARZ膭DZENIE NR 3/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
577   UCHWA艁A NR XVIII/129/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
577   Uchwa艂a Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
577   116. Zarz膮dzenie Nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
577   014. ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
577   216. Zarz膮dzenie Nr 39/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 sierpnia 2010 r.
577   013. ZARZ膭DZENIE NR 16 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
577   055. ZARZ膭DZENIE NR 59/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
576   UCHWA艁A NR IX/72/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
576   Uchwa艂a Nr VI/38/2011z dia 22 czerwca 2011 r.
576   Uchwa艂a Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
576   Uchwa艂a Nr XXIX/157/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
576   118. Zarz膮dzenie Nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 lutego 2009 r
576   039. ZARZ膭DZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
576   067. ZARZ膭DZENIE NR 7/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
576   Uchwa艂a Nr 7/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
575   UCHWA艁A NR XVII/121/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
575   UCHWA艁A NR XVI/105/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
575   UCHWA艁A NR XV/103/2012 z dia 19 wrze艣nia 2012 r.
575   Uchwa艂a Nr XXXII/177/10 z dnia 16 marca 2010 r.
575   100. Zarz膮dzenie Nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 pa藕dziernika 2008 r
575   054. Zarz膮dzenie Nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2007 r.
575   161. Zarz膮dzenie Nr 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 sierpnia 2009 r.
575   Uchwa艂a Nr 8/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
574   UCHWA艁A NR VIII/59/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2012 r.
574   Uchwa艂a Nr XXIII/128/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
574   Uchwa艂a Nr XXIX/159/09 z dnia 17 listopada 2009 r.
574   Uchwa艂a Nr XXXII/175/10 z dnia 26 marca 2010 r.
574   Uchwa艂a Nr XXXIV/189/10 z dnia 25 maja 2010 r.
573   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza przetarg pisemny
573   UCHWA艁A NR IX/69/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
573   Uchwa艂a Nr VI/23/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
573   034. ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
573   086. Zarz膮dzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
573   080. ZARZ膭DZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
573   091. ZARZ膭DZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
573   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
572   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
572   Uchwa艂a Nr XXI/145/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
572   UCHWA艁A NR XV/101/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
572   Uchwa艂a Nr III/15/10 dnia 27 grudnia 2010 r.
572   Uchwa艂a Nr XXI/111/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
572   Uchwa艂a Nr XXII/119/09 z dnia 18 marca 2009 r.
572   130. Zarz膮dzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2009 r
572   110. ZARZ膭DZENIE NR 50/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
571   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
571   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
571   Uchwa艂a Nr VIII/54/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
571   119. Zarz膮dzenie Nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 13 lutego 2009 r
571   018. ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
571   055. Zarz膮dzenie Nr 56/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 listopada 2007 r.
571   129. Zarz膮dzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
571   162. Zarz膮dzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 wrze艣nia 2009 r.
571   073. ZARZ膭DZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
570   Uchwa艂a Nr IV/20/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
570   111. Zarz膮dzenie Nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
570   001. ZARZ膭DZENIE Nr 01/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
570   076. Zarz膮dzenie Nr 18/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 maja 2008 r
570   151. Zarz膮dzenie Nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
570   176. Zarz膮dzenie Nr 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
570   178. Zarz膮dzenie Nr 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 06 stycznia 2010 r.
570   072. ZARZ膭DZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
570   O B W I E S Z C Z E N I E
570   Marzena Maria Czajkowska
570   ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
569   Uchwa艂a Nr I/3/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
569   Uchwa艂a Nr XXII/125/09 z dnia 18 marca 2009 r.
569   017. ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
569   017. ZARZ膭DZENIE NR 20 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
568   UCHWA艁A NR XIX/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
568   Uchwa艂a Nr XIX/97/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
568   Uchwa艂a Nr XXXI/173/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
568   Uchwa艂a Nr XXXIII/183/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
568   117. Zarz膮dzenie Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
568   039. Zarz膮dzenie Nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2007 r.
568   049. Zarz膮dzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r.
568   081. Zarz膮dzenie Nr 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
568   143. Zarz膮dzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
568   191. Zarz膮dzenie Nr 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
568   056. ZARZ膭DZENIE NR 60/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
568   Uchwa艂a Nr I/S/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2014 r
567   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
567   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
567   UCHWA艁A NR VIII/57/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
567   Uchwa艂a Nr IV/21/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
567   Uchwa艂a Nr X/45/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
567   Uchwa艂a Nr XI/61/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
567   Uchwa艂a Nr XXX/167/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
567   007. ZARZ膭DZENIE Nr 07/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
567   041. ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
567   116. ZARZ膭DZENIE NR 56/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
566   Uchwa艂a Nr IV/23/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
566   Uchwa艂a Nr XXV/134/09 z dnia 29 maja 2009 r.
566   072. Zarz膮dzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2008 r
566   153. Zarz膮dzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
566   164. Zarz膮dzenie Nr 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
566   Uchwa艂a NR XXVII/171/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
565   Uchwa艂a Nr VIII/31/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
565   061. ZARZ膭DZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
565   086. ZARZ膭DZENIE NR 26/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
565   Uchwa艂a NR XXVII/175/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
564   Uchwa艂a Nr XVIII/92/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
564   166. Zarz膮dzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2009 r
563   Wniosek o wydanie dowodu osobistego
563   Uchwa艂a Nr IV/13/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
563   Uchwa艂a Nr XV/78/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
563   079. ZARZ膭DZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
562   Uchwa艂a nr IV/19/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
562   Uchwa艂a Nr XXIV/132/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
562   Uchwa艂a Nr XXVI/139/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
562   Uchwa艂a Nr XXXV/193/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
562   052. Zarz膮dzenie Nr 53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 listopada 2007 r.
562   059. Zarz膮dzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 stycznia 2008 r
562   073. Zarz膮dzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2008 r
562   146. Zarz膮dzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 czerwca 2009 r
562   019. ZARZ膭DZENIE NR 22/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
562   103. ZARZ膭DZENIE NR 43/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
562   Uchwa艂a NR XXVIII/185/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
561   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
561   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
561   UCHWA艁A NR XVI/106/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
561   Uchwa艂a Nr VII/51/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
561   Uchwa艂a Nr III/17/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
561   Uchwa艂a Nr XVIII/88/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
561   Uchwa艂a Nr XXX/171/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
561   240. Zarz膮dzenie Nr 63/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 24 listopada 2010 r.
561   010. ZARZ膭DZENIE NR 10 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
561   029. ZARZ膭DZENIE NR 32/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
561   Piotr Dziubich
560   UCHWA艁A NR XVII/115/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
560   069. Zarz膮dzenie Nr 11/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
560   148. Zarz膮dzenie Nr 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
560   214. Zarz膮dzenie Nr 37/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
560   Uchwa艂a NR XXIV/165/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
560   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
559   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
559   UCHWA艁A NR X/83/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
559   UCHWA艁A NR IX/71/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
559   Uchwa艂a Nr V/37/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
559   Uchwa艂a Nr IV/10/2007 z dnia 9 marca 2007 r.
559   Uchwa艂a Nr XII/62/08 z dnia 4 lutego 2008 r.
559   Uchwa艂a Nr XVIII/87/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
559   Uchwa艂a Nr XXXII/176/10 z dnia 26 marca 2010 r.
559   Uchwa艂a Nr XXXIX/214/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
559   108. Zarz膮dzenie Nr 50/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
559   154. Zarz膮dzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 czerwca 2009 r
559   025. ZARZ膭DZENIE NR 28/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
559   Uchwa艂a NR XXVI/169/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
559   126. ZARZ膭DZENIE NR 66/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
558   232. Zarz膮dzenie Nr 55/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
558   Uchwa艂a Nr XIX/103/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
558   Uchwa艂a Nr XXXII/178/10 z dnia 26 marca 2010 r.
558   070. Zarz膮dzenie Nr 12/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
558   124. Zarz膮dzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
558   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
558   Arkadiusz Krzysztof W艂odarski
557   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
557   Uchwa艂a Nr V/31/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
557   Uchwa艂a Nr X/53/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
557   104. Zarz膮dzenie Nr 45/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 listopada 2008 r
557   009. ZARZ膭DZENIE NR 9/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
557   120. ZARZ膭DZENIE NR 60/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
556   UCHWA艁A NR XIX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
556   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 maja 2011 r.
556   UCHWA艁A NR XI/84/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
556   UCHWA艁A NR X/77/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
556   Uchwa艂a Nr XVIII/91/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
556   Uchwa艂a Nr XXXV/191/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
556   079. Zarz膮dzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
556   238. Zarz膮dzenie Nr 61/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 listopada2010 r.
556   096. ZARZ膭DZENIE NR 36/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
556   134. ZARZ膭DZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
555   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
555   Uchwa艂a Nr XXII/120/09 z dnia 18 marca 2009 r.
555   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
555   Uchwa艂a Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
554   Uchwa艂a Nr XIV/75/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
554   Uchwa艂a Nr XV/80/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
554   Uchwa艂a Nr XXXIX/209/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
554   163. Zarz膮dzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
554   181. Zarz膮dzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 lutego 2010 r.
554   088. ZARZ膭DZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
554   Uchwa艂a NR XXVII/178/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
554   Uchwa艂a NR XXVII/182/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
554   Uchwa艂a NR XXVIII/184/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
554   SK艁AD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
553   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
553   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
553   Uchwa艂a Nr XXI/144/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
553   Uchwa艂a Nr XXX/168/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
553   110. Zarz膮dzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
553   068. Zarz膮dzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 marca 2008 r
553   088. Zarz膮dzenie Nr 30/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 sierpnia 2008 r
553   094. ZARZ膭DZENIE NR 34/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
552   Uchwa艂a Nr XXXVII/200/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
552   040. ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
552   132. Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
552   170. Zarz膮dzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 wrze艣nia 2009 r
552   179. Zarz膮dzenie Nr 2/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 stycznia 2010 r.
552   045. ZARZ膭DZENIE NR 48/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
552   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
551   Uchwa艂a Nr IV/16/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
551   Uchwa艂a Nr XIII/68/08 z dnia 5 marca 2008 roku
551   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
550   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
550   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
550   UCHWA艁A NR XIV/94/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
550   Uchwa艂a Nr IV/11/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
550   Uchwa艂a Nr XVI/83/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
550   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 8 wrze艣nia 2009 r.
550   Uchwa艂a Nr XXX/169/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
550   Uchwa艂a Nr XXXIX/218/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
550   009. ZARZ膭DZENIE Nr 09/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
550   011. ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
550   222. Zarz膮dzenie Nr 45/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
550   051. ZARZ膭DZENIE NR 55/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
550   Uchwa艂a NR XXVIII/187/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
549   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
549   Uchwa艂a Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
549   Uchwa艂a Nr XIII/71/08 z dnia 5 marca 2008 roku
549   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
549   057. Zarz膮dzenie Nr 59/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 grudnia 2007 r.
549   060. Zarz膮dzenie Nr 2/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 stycznia 2008 r
549   065. ZARZ膭DZENIE NR 5/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
549   066. ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
549   104. ZARZ膭DZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
548   Uchwa艂a Nr IV/12/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
548   Uchwa艂a Nr X/46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
548   Uchwa艂a Nr XIV/76/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
548   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
548   102. Zarz膮dzenie Nr 43/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
548   106. Zarz膮dzenie Nr 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 listopada 2008 r
548   114. Zarz膮dzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
548   122. Zarz膮dzenie Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 marca 2009 r
548   005. ZARZ膭DZENIE Nr 05/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
548   047. Zarz膮dzenie Nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 pa藕dziernika 2007 r.
548   171. Zarz膮dzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 listopada 2009 r
548   208. Zarz膮dzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 czrewca 2010 r.
548   Uchwa艂a NR XXVII/177/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
548   Jan Lech Bladowski
547   UCHWA艁A NR XII/85/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
547   Uchwa艂a Nr IV/22/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
547   Uchwa艂a Nr VII/28/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
547   Uchwa艂a Nr XXXIII/180/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
547   230. Zarz膮dzenie Nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 25 pa藕dziernika 2010 r.
547   O B W I E S Z C Z E N I E
547   O B W I E S Z C Z E N I E
546   Uchwa艂a Nr XXI/114/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
546   Uchwa艂a Nr XXXIX/216/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
546   109. ZARZ膭DZENIE NR 49/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
546   PROTOK脫艁 z XXX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
546   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
545   Zawiadomienie
545   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
545   087. ZARZ膭DZENIE NR 27/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
545   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
545   Uchwa艂a NR XXVIII/186/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
545   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
544   Uchwa艂a Nr XXII/122/09 z dnia 18 marca 2009 r.
544   Uchwa艂a Nr XXXV/190/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
544   019. ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
544   027. ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
544   087. Zarz膮dzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 lipca 2008 r
544   147. Zarz膮dzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 czerwca 2009 r
544   183. Zarz膮dzenie Nr 6/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 marca 2010 r.
544   002. ZARZ膭DZENIE NR 2/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
544   097. ZARZ膭DZENIE NR 37/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
544   105. ZARZ膭DZENIE NR 45/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
544   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
544   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.- Akty Prawne
544   6. Sprawozdania Bud偶etowe za 2013 rok
544   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
543   192. Zarz膮dzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 maja 2010 r.
543   054. ZARZ膭DZENIE NR 58/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
543   Uchwa艂a NR XXV/167/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
543   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
543   144. ZARZ膭DZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
542   UCHWA艁A NR XVI/104/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
542   Uchwa艂a Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
542   Uchwa艂a Nr XXVI/137/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
542   Uchwa艂a Nr XXVII/143/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
542   071. Zarz膮dzenie Nr 13/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2008 r
542   158. Zarz膮dzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
542   200. Zarz膮dzenie Nr 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
542   Uchwa艂a NR XXIX/189/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
542   133. ZARZ膭DZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
542   146. ZARZ膭DZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
541   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
541   Uchwa艂a Nr VIII/33/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
541   Uchwa艂a Nr XXXIX/212/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
541   152. Zarz膮dzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
541   111. ZARZ膭DZENIE NR 51/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
541   112. ZARZ膭DZENIE NR 52/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
541   117. ZARZ膭DZENIE NR 57/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
541   Jerzy Iglewski
540   UCHWA艁A NR XIV/97/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
540   042. Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
540   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2009 r.
540   044. ZARZ膭DZENIE NR 47/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
540   068. ZARZ膭DZENIE NR 8/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
540   Uchwa艂a NR XXV/168/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
540   Uchwa艂a NR XXVII/174/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
540   136. ZARZ膭DZENIE NR 7/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
540   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
539   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
539   UCHWA艁A NR IX/70/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
539   101. Zarz膮dzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
539   120. Zarz膮dzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 3 marca 2009 r
539   090. Zarz膮dzenie Nr 33/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
539   096. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
539   246. Zarz膮dzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 grudnia 2010 r.
539   011. ZARZ膭DZENIE NR 14 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
539   114. ZARZ膭DZENIE NR 54/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
539   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
539   Uchwa艂a NR XXVII/179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
538   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
538   UCHWA艁A NR XVII/113 /2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
538   Uchwa艂a Nr VI/41/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
538   Uchwa艂a Nr V/30/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
538   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
538   095. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
538   141. Zarz膮dzenie Nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 maja 2009 r
538   231. Zarz膮dzenie Nr 54/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
538   016. ZARZ膭DZENIE NR 19 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
538   130. ZARZ膭DZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
538   Uchwa艂a NR XXX/196/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
537   Uchwa艂a Nr XI/57/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
537   Uchwa艂a Nr XXXIII/179/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
537   089. Zarz膮dzenie Nr 32/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
537   125. Zarz膮dzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
537   050. ZARZ膭DZENIE NR 54/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
537   093. ZARZ膭DZENIE NR 33/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
537   098. ZARZ膭DZENIE NR 38/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
537   129. ZARZ膭DZENIE NR 69/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
537   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
536   Uchwa艂a Nr XXIX/156/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
536   008. ZARZ膭DZENIE Nr 08/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
536   038. ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
536   046. ZARZ膭DZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
536   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
535   Uchwa艂a Nr X/40/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
535   Uchwa艂a Nr XIII/66/08 z dnia 5 marca 2008 roku
535   Uchwa艂a NR XXVIII/183/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
535   Gra偶yna Maria Rybicka
534   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
534   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
534   Uchwa艂a Nr XIX/104/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
534   Uchwa艂a Nr XIX/106/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
534   Uchwa艂a Nr XXI/118/08 z dnia 18 marca 2009 r.
534   126. Zarz膮dzenie Nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
534   157. Zarz膮dzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
534   175. Zarz膮dzenie Nr 63/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 grudnia 2009 r.
534   224. Zarz膮dzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
534   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
534   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
533   Uchwa艂a Nr IV/27/2011 z dnia 28 arca 2011 r.
533   Uchwa艂a Nr XXVIII/145/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
533   Uchwa艂a Nr XXXVII/198/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
533   135. Zarz膮dzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
533   184. Zarz膮dzenie Nr 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2010 r.
533   186. Zarz膮dzenie Nr 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 kwietnia 2010 r.
533   242. Zarz膮dzenie Nr 65/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
532   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
532   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
532   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
532   UCHWA艁A NR XIX/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
532   UCHWA艁A NR IX/64/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
532   Uchwa艂a Nr VIII/30/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
532   243. Zarz膮dzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
532   Uchwa艂a NR XXVIII/188/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
531   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
531   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
531   Uchwa艂a Nr VIII/39/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
531   010. ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
531   036. ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
531   057. ZARZ膭DZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
531   121. ZARZ膭DZENIE NR 61/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
531   140. ZARZ膭DZENIE NR 11/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
530   UCHWA艁A NR XV/99/2012z dnia 19.09.2012.r
530   UCHWA艁A NR X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
530   Uchwa艂a Nr VIII/29/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
530   220. Zarz膮dzenie Nr 43/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
530   106. ZARZ膭DZENIE NR 46/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
530   Uchwa艂a NR XXVII/181/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
530   143. ZARZ膭DZENIE NR 14/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
529   Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
529   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
529   Uchwa艂a Nr XIV/74/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
529   Uchwa艂a Nr XXXVIII/204/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
529   182. Zarz膮dzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 marca 2010 r.
529   193. Zarz膮dzenie Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 maja 2010 r.
529   048. ZARZ膭DZENIE NR 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
528   Uchwa艂a Nr XIX/100/08 z dnia 21 grudnia 2008 r.
528   107. Zarz膮dzenie Nr 49/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
528   103. Zarz膮dzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
528   012. ZARZ膭DZENIE NR 15 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
528   Uchwa艂a NR XXV/166/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
527   Uchwa艂a Nr XIII/70/08 z dnia 5 marca 2008 roku
527   Uchwa艂a Nr XXI/110/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
527   Uchwa艂a Nr XXIX/162/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
527   Uchwa艂a Nr XXXVIII/208/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
527   023. ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
527   134. Zarz膮dzenie Nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
527   189. Zarz膮dzenie Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
527   234. Zarz膮dzenie Nr 57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
527   O B W I E S Z C Z E N I E
527   O B W I E S Z C Z E N I E
526   Uchwa艂a Nr XXII/123/09 z dnia 18 marca 2009 r.
526   056. Zarz膮dzenie Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 grudnia 2007 r.
526   209. Zarz膮dzenie Nr 32/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 czrewca 2010 r.
526   102. ZARZ膭DZENIE NR 42/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
526   O B W I E S Z C Z E N I E
525   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
525   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
525   Uchwa艂a Nr XXXIII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
525   074. Zarz膮dzenie Nr 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2008 r
525   194. Zarz膮dzenie Nr 17/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
525   235. Zarz膮dzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
525   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
525   S艂awomir Kawczy艅ski
525   Krystian Betli艅ski
524   Uchwa艂a Nr VII/53/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
524   Uchwa艂a Nr X/54/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
524   002. ZARZ膭DZENIE Nr 02/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
524   107. ZARZ膭DZENIE NR 47/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
523   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
523   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczoneo na:
523   Uchwa艂a Nr VII/47/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
523   Uchwa艂a Nr VI/43/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
523   Uchwa艂a Nr IV/8/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
523   Uchwa艂a Nr XI/60/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
523   003. ZARZ膭DZENIE Nr 03/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
523   015. ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
523   138. Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
523   Zakup oleju nap臋dowego do autobus贸w szkolnych
523   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
523   UCHWA艁A NR I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
522   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
522   UCHWA艁A NR XVIII/128/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
522   Uchwa艂a Nr XXVIII/148/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
522   121. Zarz膮dzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2009 r
522   048. Zarz膮dzenie Nr 49/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r
522   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
522   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
521   O G 艁 O S Z E N I E
521   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
521   Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
521   026. ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
521   197. Zarz膮dzenie Nr 20/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
521   Uchwa艂a NR XXIX/191/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
521   ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
520   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
520   UCHWA艁A NR XVII/120/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
520   217. Zarz膮dzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 wrze艣nia 2010 r.
520   135. ZARZ膭DZENIE NR 6/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
520   OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Radziejowie
519   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
519   UCHWA艁A NR XIV/95/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
519   Uchwa艂a Nr VIII/32/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
519   105. Zarz膮dzenie Nr 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2008 r
518   Uchwa艂a Nr VII/27/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
518   097. Zarz膮dzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
518   Uchwa艂a NR XXVII/180/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
518   145. ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
518   Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r.
517   Uchwa艂a Nr XXVI/136/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
517   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
517   O B W I E S Z C Z E N I E
517   Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finans贸w
517   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
516   Zawiadomienie o wyborz臋 oferty w przetargu nieograniczonym na:
516   ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH
516   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
516   Uchwa艂a Nr XVIII/89/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
516   064. Zarz膮dzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 lutego 2008 r
516   078. Zarz膮dzenie Nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
516   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
515   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
515   Uchwa艂a Nr XXI/148/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
515   149. Zarz膮dzenie Nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
515   155. Zarz膮dzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 lipca 2009 r
515   147. ZARZ膭DZENIE NR 18/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
514   201. Zarz膮dzenie Nr 24/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
514   082. ZARZ膭DZENIE NR 22/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
514   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
513   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
513   Uchwa艂a Nr IV/25/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
513   Uchwa艂a Nr IV/15/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
513   Uchwa艂a Nr V/20/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
513   Uchwa艂a Nr XIX/95/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
513   Uchwa艂a Nr XXVIII/146/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
513   033. ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
513   118. ZARZ膭DZENIE NR 58/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
513   Uchwa艂a NR XXIX/195/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
512   UCHWA艁A NR XVI/107/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
512   Uchwa艂a Nr XXXIX/215/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
511   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
511   233. Zarz膮dzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
511   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
511   Uchwa艂a Nr IV/9/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
511   006. ZARZ膭DZENIE NR 6/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
510   Uchwa艂a Nr XIII/69/08 z dnia 5 marca 2008 roku
510   207. Zarz膮dzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 czerwca 2010 r.
510   219. Zarz膮dzenie Nr 42/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
510   141. ZARZ膭DZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
509   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
509   006. ZARZ膭DZENIE Nr 06/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
509   133. Zarz膮dzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
509   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
509   Uchwa艂a NR XXX/199/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
509   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
509   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
509   Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu
508   Zg艂oszenie
508   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
508   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
508   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
508   Uchwa艂a NR XXVII/172/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
508   148. ZARZ膭DZENIE NR 19/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
507   016. ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
507   137. Zarz膮dzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
507   UCHWA艁A NR I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
506   Uchwa艂a Nr XXIX/161/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
506   195. Zarz膮dzenie Nr 18/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
506   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
506   K O M U N I K A T
506   Uchwa艂a Nr 8/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
505   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
505   Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
505   212. Zarz膮dzenie Nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
505   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
505   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
504   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
504   115. ZARZ膭DZENIE NR 55/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
504   123. ZARZ膭DZENIE NR 63/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
504   Halina Wawrzyniak
503   O G 艁 O S Z E N I E
503   062. Zarz膮dzenie Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
503   Uchwa艂a NR XXVII/176/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
503   137. ZARZ膭DZENIE NR 8/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
503   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
503   INFORMACJA
503   ZAPRASZAM na XXXII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
503   OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO
503   Komisja Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska
502   Uchwa艂a Nr XV/81/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
502   237. Zarz膮dzenie Nr 60/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada2010 r.
502   138. ZARZ膭DZENIE NR 9/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
502   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
502   Komisja Rewizyjna
501   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
501   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
501   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
501   O B W I E S Z C Z E N I E
500   Uchwa艂a Nr X/43/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
500   053. Zarz膮dzenie Nr 54/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 listopada 2007 r.
500   156. Zarz膮dzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 lipca 2009 r.
500   190. Zarz膮dzenie Nr 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
500   O B W I E S Z C Z E N I E
499   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
499   Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych
499   Uchwa艂a Nr V/18/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
499   115. Zarz膮dzenie Nr 57/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
499   131. Zarz膮dzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 maja 2009 r
499   169. Zarz膮dzenie Nr 57/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 pa藕dziernika 2009 r
499   128. ZARZ膭DZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
498   Uchwa艂a Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
498   Uchwa艂a Nr XXIX/153/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
498   239. Zarz膮dzenie Nr 62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 listopada2010 r.
498   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
498   O B W I E S Z C Z E N I E
497   Uchwa艂a Nr VIII/37/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
497   113. ZARZ膭DZENIE NR 53/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
497   Uchwa艂a NR XXX/197/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
497   Uchwa艂a NR XXX/202/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
497   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
497   Grzegorz Wo藕niak
495   218. Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
494   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
494   Uchwa艂a Nr IV/14/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
494   168. Zarz膮dzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 pa藕dziernika 2009
494   Uchwa艂a NR XXIX/192/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
494   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
493   Uchwa艂a Nr XI/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
493   123. Zarz膮dzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 marca 2009 r
493   136. Zarz膮dzenie Nr 23/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
493   100. ZARZ膭DZENIE NR 40/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
493   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
493   Uchwa艂a NR XXXI/208/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
493   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
492   Uchwa艂a Nr X/52/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
492   119. ZARZ膭DZENIE NR 59/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
492   Uchwa艂a NR XXIX/194/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
492   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
492   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
491   199. ZARZ膭DZENIE NR 9/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
490   O G 艁 O S Z E N I E
490   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
490   040. ZARZ膭DZENIE NR 43/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
489   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza II przetarg pisemny
489   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
488   122. ZARZ膭DZENIE NR 62/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
488   O B W I E S Z C Z E N I E
487   154. ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
487   So艂ectwo Przed艂u偶
486   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
486   Uchwa艂a Nr XXXIX/219/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
486   Krzysztof Miros艂aw 呕ak
485   071. ZARZ膭DZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
485   So艂ectwo Stawiska
484   109. Zarz膮dzenie Nr 51/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
484   O B W I E S Z C Z E N I E
483   Uchwa艂a NR XXX/198/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
483   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
483   O B W I E S Z C Z E N I E
481   Uchwa艂a NR XXX/200/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
481   Uchwa艂a NR XXXI/207/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
480   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
480   027. ZARZ膭DZENIE NR 30/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
479   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
479   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
479   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
479   I N F O R M A C J A
479   PROTOK脫艁 z I Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
478   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
477   Uchwa艂a Nr I/4/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
477   128. Zarz膮dzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
477   Uchwa艂a NR XXIX/190/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
477   125. ZARZ膭DZENIE NR 65/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
476   Uchwa艂a Nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
476   124. ZARZ膭DZENIE NR 64/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
476   UCHWA艁A NR I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
476   7. Sprawozdania Bud偶etowe za 2014 rok
475   Uchwa艂a NR XXX/201/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
475   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
475   Uchwa艂a Nr 9/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
474   Wniosek o:
474   Zmiana dotycz膮ca rejestracji dzia艂alno艣ci gospodarczej
474   149. ZARZ膭DZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
473   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
473   028. ZARZ膭DZENIE NR 31/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
472   139. ZARZ膭DZENIE NR 10/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
471   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
471   OBWIESZCZENIE
471   UCHWA艁A NR I/9/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
470   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
470   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
470   200. ZARZ膭DZENIE NR 10/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
469   Zg艂oszenie
469   041. ZARZ膭DZENIE NR 44/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
469   OBWIESZCZENIE
469   O B W I E S Z C Z E N I E
468   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
468   UCHWA艁A NR II/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
468   Zg艂oszenie kandydata na cz艂onka obwodowej komisji wyborczej
467   150. ZARZ膭DZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
467   159. ZARZ膭DZENIE NR 30/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
467   O B W I E S Z C Z E N I E
466   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
466   034. ZARZ膭DZENIE NR 37/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
466   152. ZARZ膭DZENIE NR 23/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
465   Kalendarz Wyborczy
464   KOMUNIKAT
464   ZAPRASZAM na XXXIV Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
463   Zawiadomienie o wyborze w przetargu nieograniczonym na:
463   OBWIESZCZENIE
463   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
462   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
462   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
462   Informacje PKW dla wyborc贸w i kandydat贸w
462   Jednostki podleg艂e
462   PROTOK脫艁 z II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
461   O B W I E S Z C Z E N I E
459   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
459   153. ZARZ膭DZENIE NR 24/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
459   O B W I E S Z C Z E N I E
459   194. ZARZ膭DZENIE NR 4/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
458   142. ZARZ膭DZENIE NR 13/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
458   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
458   227. ZARZ膭DZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
457   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przteargu nieograniczonym na:
457   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
457   156. ZARZ膭DZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
457   UCHWA艁A NR II/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
456   167. Zarz膮dzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
456   O B W I E S Z C Z E N I E
455   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
455   Uchwa艂a Nr XIV/73/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
455   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
455   O B W I E S Z C Z E N I E
454   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
453   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
453   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
453   Uchwa艂a NR XXXII/218/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
453   O B W I E S Z C Z E N I E
453   UCHWA艁A NR IV/32/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
453   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
452   157. ZARZ膭DZENIE NR 28/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
452   ZAPRASZAM na II sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim
452   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
451   Komisja Zdrowia i Porz膮dku Publicznego
450   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
450   Uchwa艂a NR XXXI/206/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
450   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
449   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
449   158. ZARZ膭DZENIE NR 29/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
449   OBWIESZCZENIE
449   O B W I E S Z C Z E N I E
449   Uchwa艂a Nr 1/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
449   UCHWA艁A NR II/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
449   O B W I E S Z C Z E N I E
449   O B W I E S Z C Z E N I E
448   Zawiadomienie o wyborze oferty w prztargu nieograniczonym na:
448   Uchwa艂a Nr XI/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
448   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
448   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
448   INFORMACJA
448   UCHWA艁A NR I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
448   Andrzej Schmidt
447   Zawaidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
447   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
447   155. ZARZ膭DZENIE NR 26/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
447   O B W I E S Z C Z E N I E
447   UCHWA艁A NR I/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r
447   O B W I E S Z C Z E N I E
446   Uchwa艂a Nr 7/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
446   UCHWA艁A NR XXXV/231/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
444   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
443   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
443   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSZCZEG脫LNYCH CZ臉艢CI ZAM脫WIENIA
443   O B W I E S Z C Z E N I E
442   Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczeg贸lnych cz臋艣ci zam贸wienia
442   KOMUNIKAT
441   OBWIESZCZENIE
440   OBWIESZCZENIE
440   151. ZARZ膭DZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
440   230. ZARZ膭DZENIE NR 41/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
439   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
439   TERMINY DY呕UR脫W
439   OBWIESZCZENIE WOJEW脫DZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORUNIU
439   O B W I E S Z C Z E N I E
439   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
438   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
438   Uchwa艂a NR XXXII/209/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
438   170. ZARZ膭DZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
436   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
436   ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
435   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
435   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
435   UCHWA艁A NR XXXV/230/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
434   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
434   UCHWA艁A NR I/7/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
434   O B W I E S Z C Z E N I E
433   167. ZARZ膭DZENIE NR 38/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
433   ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
432   UCHWA艁A NR XXXV/240/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
432   Uchwa艂a Nr 14/WPF/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
431   Uchwa艂a Nr I/2/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
431   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
431   I N F O R M A C J A
431   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
431   Wykaz przekazywanych informacji przez urz臋dy
429   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
429   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
429   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
427   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
427   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
426   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
426   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
426   Podzia艂 Gminy Piotrk贸w Kujawski na obwody g艂osowania
426   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
425   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
425   216. ZARZ膭DZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
424   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA na:
424   UCHWA艁A NR III/21/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
424   PROTOK脫艁 z V Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
422   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
422   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
422   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
422   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
421   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
421   161. ZARZ膭DZENIE NR 32/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
421   189. ZARZ膭DZENIE NR 60/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
421   INFORMACJA ZARZ膭DU K脫艁KA ROLNICZEGO
420   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
420   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
419   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
419   190. ZARZ膭DZENIE NR 61/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
418   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
418   Podzia艂 Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na okr臋gi wyborcze
416   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
416   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
416   O B W I E S Z C Z E N I E
416   UCHWA艁A NR III/24/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
416   ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
415   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
415   164. ZARZ膭DZENIE NR 35/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
415   UCHWA艁A NR XXXV/228/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
415   So艂ectwo Palczewo
413   UCHWA艁A NR III/30/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
413   225. ZARZ膭DZENIE NR 36/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
412   Uchwa艂a NR XXXII/217/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
411   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
411   UCHWA艁A NR II/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
411   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
410   PROTOK脫艁 z IV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
409  
409   UCHWA艁A NR XXXIII/221/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
409   UCHWA艁A NR I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
409   O B W I E S Z C Z E N I E
409   O B W I E S Z C Z E N I E
408   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
408   208. ZARZ膭DZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
407   Uchwa艂a NR XXXII/220/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
407   UCHWA艁A NR XXXIV/227/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
407   Uchwa艂a Nr 2/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
407   181. ZARZ膭DZENIE NR 52/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
407   Uchwa艂a Nr 2/D/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
407   ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
407   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
406   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrrk贸w Kujawski
406   UCHWA艁A NR XXXV/229/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
405   Uchwa艂a NR XXXII/219/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
405   UCHWA艁A NR III/25/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
404   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
404   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
404   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
404   172. ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
404   O B W I E S Z C Z E N I E
404   UCHWA艁A NR II/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
404   222. ZARZ膭DZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
404   Pa艅stwowa Komisja Wyborcza
403   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
403   Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 25 listopada 2014 r.
403   UCHWA艁A NR II/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
403   Uchwa艂a Nr 14/P/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
402   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
402   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
402   UCHWA艁A NR I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
402   219. ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
402   PROTOK脫艁 z III Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
401   UCHWA艁A NR III/20/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
401   UCHWA艁A NR III/23/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
401   ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
400   O B W I E S Z C Z E N I E
400   215. ZARZ膭DZENIE NR 26/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
399   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
399   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
399   Uchwa艂a Nr 3/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
399   UCHWA艁A NR XXXV/232/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
399   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
399   ZAPRASZAM Na IV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji,
398   Uchwa艂a NR XXXII/211/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
398   160. ZARZ膭DZENIE NR 31/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
398   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
398   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
398   PROTOK脫艁 z VII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
398   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
397   Uchwa艂a NR XXXII/214/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
397   211. ZARZ膭DZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
397   Uchwa艂a Nr 2/Kd//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
396   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
396   O B W I E S Z C Z E N I E
396   ZAPRASZAM na III sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋 dnia
396   UCHWA艁A NR III/28/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
396   Fundusz Alimentacyjny
396   Bud偶et na rok 2015
395   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
395   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
395   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
395   O B W I E S Z C Z E N I E
395   Uchwa艂a Nr 10/Dpr/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
395   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
393   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
393   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
393   201. ZARZ膭DZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
392   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
392   UCHWA艁A NR I/5/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
391   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
391   ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
391   UCHWA艁A NR II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
390   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
390   180. ZARZ膭DZENIE NR 51/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
390   O B W I E S Z C Z E N I E
390   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
389   UCHWA艁A NR XXXIV/224/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
389   UCHWA艁A NR XXXIV/225/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
388   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
388   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
387   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
387   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
387   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
387   Uchwa艂a NR XXXII/212/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
386   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
386   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
386   UCHWA艁A NR III/29/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
386   ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
385   Zawiadomienie o wyborze oferty
385   So艂ectwo Zborowiec
385   214. ZARZ膭DZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
384   Uchwa艂a NR XXXII/215/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
384   UCHWA艁A NR XXXV/233/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
384   177. ZARZ膭DZENIE NR 48/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
384   178. ZARZ膭DZENIE NR 49/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
384   UCHWA艁A NR IV/39/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
383   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
383   O B W I E S Z C Z E N I E
382   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
382   163. ZARZ膭DZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
382   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
382   O B W I E S Z C Z E N I E
381   Uchwa艂a NR XXXII/210/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
381   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
381   239. ZARZ膭DZENIE NR 50/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
380   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
379   ZARZ膭DZENIE NR 40/2014
379   176. ZARZ膭DZENIE NR 47/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
379   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
379   Uchwa艂a Nr 4/S//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.08.04.2015 r
378   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
378   Uchwa艂a NR XXXII/216/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
378   165. ZARZ膭DZENIE NR 36/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
378   O B W I E S Z C Z E N I E
377   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
377   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
377   UCHWA艁A NR IV/35/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
376   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
376   O B W I E S Z C Z E N I E
376   UCHWA艁A NR IV/42/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
376   UCHWA艁A NR IV/43/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
375   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
375   166. ZARZ膭DZENIE NR 37/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
375   191. ZARZ膭DZENIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
375   UCHWA艁A NR III/22/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
374   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
374   Uchwa艂a NR XXXII/213/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
374   195. ZARZ膭DZENIE NR 5/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
374   O B W I E S Z C Z E N I E
373   UCHWA艁A NR XXXIII/222/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
372   O B W I E S Z C Z E N I E
371   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
371   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
371   168. ZARZ膭DZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
371   UCHWA艁A NR III/26/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
371   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
370   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
370   OBWIESZCZENIE
369   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
368   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
368   Komisja Statutowa
368   229. ZARZ膭DZENIE NR 40/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
368   UCHWA艁A NR IV/41/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
367   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
367   O B W I E S Z C Z E N I E
367   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
365   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
365   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
364   O B W I E S Z C Z E N I E
364   O B W I E S Z C Z E N I E
364   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
364   244. ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
363   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
363   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
363   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
362   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
361   162. ZARZ膭DZENIE NR 33/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
360   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
360   192. ZARZ膭DZENIE NR 2/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
360   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
359   175. ZARZ膭DZENIE NR 46/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
359   226. ZARZ膭DZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
359   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
358   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
358   O B W I E S Z C Z E N I E
357   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
357   197. ZARZ膭DZENIE NR 7/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
357   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
357   PROTOK脫艁 z VI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
357   UCHWA艁A NR VII/53/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
357   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
356   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
356   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
356   UCHWA艁A NR IV/33/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
356   ZAPRASZAM Na V sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
355   UCHWA艁A NR IV/36/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
355   Informacja dla wyborc贸w niepe艂nosprawnych
354   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacj臋 zam贸wienia
354   182. ZARZ膭DZENIE NR 53/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
354   184. ZARZ膭DZENIE NR 55/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
354   UCHWA艁A NR IV/31/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
354   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
353   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
353   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
353   ZAPRASZAM Na X sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
352   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
352   UCHWA艁A NR XXXV/234/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
351   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
350   187. ZARZ膭DZENIE NR 58/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
350   220. ZARZ膭DZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
350   231. ZARZ膭DZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
350   UCHWA艁A NR IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
350   UCHWA艁A NR V/47/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
349   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
349   169. ZARZ膭DZENIE NR 40/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
349   173. ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
349   179. ZARZ膭DZENIE NR 50/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
349   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
349   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
348   240. ZARZ膭DZENIE NR 51/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
348   O G 艁 O S Z E N I E
347   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
346   Zg艂oszenie pobytu czasowego
346   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
345   223. ZARZ膭DZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
345   171. ZARZ膭DZENIE NR 42/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
345   174. ZARZ膭DZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
345   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
345   UCHWA艁A NR IV/38/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
345   Obwieszczenie Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
344   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
344   UCHWA艁A NR XI/75/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
343   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
343   185. ZARZ膭DZENIE NR 56/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
342   234. ZARZ膭DZENIE NR 45/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
341   196. ZARZ膭DZENIE NR 6/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
341   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
341   UCHWA艁A NR X/60/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
340   Wniosek o wycink臋 drzew
340   UCHWA艁A NR XXXV/236/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
340   UCHWA艁A NR XXXV/239/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
340   188. ZARZ膭DZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
340   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
340   UCHWA艁A NR V/46/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
339   213. ZARZ膭DZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
339   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
338   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
338   O B W I E S Z C Z E N I E
337   Zawiadomienie o udzieniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
337   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
337   UCHWA艁A NR X/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
336   202. ZARZ膭DZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
336   UCHWA艁A NR VIII/57/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
335   UCHWA艁A NR XXXIV/226/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
334   217. ZARZ膭DZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
334   UCHWA艁A NR IV/37/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
333   186. ZARZ膭DZENIE NR 57/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
333   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
333   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
332   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
332   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
332   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
332   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
331   218. ZARZ膭DZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
331   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
331   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
331   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
330   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
330   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
330   O B W I E S Z C Z E N I E
329   UCHWA艁A NR IV/34/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
329   O B W I E S Z C Z E N I E
329   UCHWA艁A NR VI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
329   UCHWA艁A NR X/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
329   UCHWA艁A NR X/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
329   PROTOK脫艁 z X Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
328   228. ZARZ膭DZENIE NR 39/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
328   UCHWA艁A NR VIII/56/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
327   UCHWA艁A NR XXXV/238/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
327   212. ZARZ膭DZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
327   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
326   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
326   193. ZARZ膭DZENIE NR 3/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
326   241. ZARZ膭DZENIE NR 52/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
325   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
325   UCHWA艁A NR XXXIV/223/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
324   UCHWA艁A NR XXXV/235/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
323   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
323   207. ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
322   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
322   237. ZARZ膭DZENIE NR 48/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
321   203. ZARZ膭DZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
321   UCHWA艁A NR III/27/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
321   224. ZARZ膭DZENIE NR 35/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
320   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
319   204. ZARZ膭DZENIE NR 14/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
319   210. ZARZ膭DZENIE NR 20/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
319   246. ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
319   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
318   183. ZARZ膭DZENIE NR 54/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
318   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
317   209. ZARZ膭DZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
317   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
317   259. ZARZ膭DZENIE NR 70/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
316   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
316   UCHWA艁A NR XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
314   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
313   OBWIESZCZENIE
311   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
311   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
310   205. ZARZ膭DZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
310   206. ZARZ膭DZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
309   221. ZARZ膭DZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
309   242. ZARZ膭DZENIE NR 53/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
309   243. ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
307   232. ZARZ膭DZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
307   UCHWA艁A NR VI/48/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
307   251. ZARZ膭DZENIE NR 62/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
306   Uchwa艂a Nr 15/P/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
306   UCHWA艁A NR XI/80/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
305   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
304   269. ZARZ膭DZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
303   236. ZARZ膭DZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
303   O B W I E S Z C Z E N I E
303   UCHWA艁A NR XI/81/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
301   PROTOK脫艁 z XI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
300   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
300   INFORMACJA
300   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
300   247. ZARZ膭DZENIE NR 58/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
299   UCHWA艁A NR IX/72/2011
299   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
299   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
299   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
299   O B W I E S Z C Z E N I E
297   245. ZARZ膭DZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
297   UCHWA艁A NR VII/55/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
296   UCHWA艁A NR XXXV/237/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
296   255. ZARZ膭DZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
296   UCHWA艁A NR XI/72/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
295   Protok贸艂 z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych na temat projektu
295   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
294   Piotrk贸w Kujawski: ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH.
294   249. ZARZ膭DZENIE NR 60/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
294   266. ZARZ膭DZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
293   233. ZARZ膭DZENIE NR 44/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
292   Wykaz ulic
292   O B W I E S Z C Z E N I E
292   248. ZARZ膭DZENIE NR 59/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
290   UCHWA艁A NR VI/50/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
290   UCHWA艁A NR X/70/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
289   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
289   O B W I E S Z C Z E N I E
289   UCHWA艁A NR XI/77/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
289   INFORMACJA DOTYCZ膭CA PROGRAMU RZ膭DOWEGO RODZINA 500 PLUS
287   UCHWA艁A NR X/61/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
287   ZAPRASZAM Na XI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
286   235. ZARZ膭DZENIE NR 46/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
286   273. ZARZ膭DZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
285   UCHWA艁A NR VI/49/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
285   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
284   O B W I E S Z C Z E N I E
283   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
283   238. ZARZ膭DZENIE NR 49/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
283   UCHWA艁A NR X/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
281   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
280   250. ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
279   O B W I E S Z C Z E N I E
279   O B W I E S Z C Z E N I E
279   UCHWA艁A NR XII/84/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
277   263. ZARZ膭DZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
277   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
276   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
276   258. ZARZ膭DZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
275   O B W I E S Z C Z E N I E
275   262. ZARZ膭DZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
275   UCHWA艁A NR XI/83/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
274   UCHWA艁A NR VI/51/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
274   O B W I E S Z C Z E N I E
274   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie
273   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
272   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
272   UCHWA艁A NR VII/54/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
270   261. ZARZ膭DZENIE NR 72/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
270   UCHWA艁A NR XI/76/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
270   8. Sprawozdania Bud偶etowe za 2015 rok
269   254. ZARZ膭DZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
269   UCHWA艁A NR IX/59/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
267   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
266   UCHWA艁A NR X/64/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
266   UCHWA艁A NR X/69/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
264   268. ZARZ膭DZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
264   Uchwa艂a Nr 15/WPF/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
263   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
263   260. ZARZ膭DZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
262   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
261   O B W I E S Z C Z E N I E
260   ZAPRASZAM Na XII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
260   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
259   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
259   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
259   PROTOK脫艁 z IX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
258   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
258   UCHWA艁A NR XI/78/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
258   UCHWA艁A NR XI/82/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
258   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
257   257. ZARZ膭DZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
256   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
255   UCHWA艁A NR VIII/58/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
255   UCHWA艁A NR X/68/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
254   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
254   264. ZARZ膭DZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
254   UCHWA艁A NR XI/73/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
254   UCHWA艁A NR XI/74/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
253   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
253   272. ZARZ膭DZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
252   092. Zarz膮dzenie Nr 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 wrze艣nia 2008 r
251   UCHWA艁A NR XII/87/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
250   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
249   127. ZARZ膭DZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
248   UCHWA艁A NR X/71/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
248   UCHWA艁A NR XII/85/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
247   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
246   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
246   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
245   283. ZARZ膭DZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
244   292. ZARZ膭DZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
243   UCHWA艁A NR X/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
242   295. ZARZ膭DZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
242   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
241   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
240   Miros艂aw J贸zef Skonieczny
239   265. ZARZ膭DZENIE NR 76/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
239   271. ZARZ膭DZENIE NR 82/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
239   UCHWA艁A NR XIII/91/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
238   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
238   274. ZARZ膭DZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
238   Uchwa艂a Nr 3/D/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
238   280. ZARZ膭DZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
238   Katarzyna Ulewicz
237   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
237   256. ZARZ膭DZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
237   275. ZARZ膭DZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
237   UCHWA艁A NR XII/86/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
237   Bogumi艂a Paw艂owska
236   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
235   294. ZARZ膭DZENIE NR 18/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
234   O B W I E S Z C Z E N I E
232   UCHWA艁A NR XII/89/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
232   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
231   Rekrutacja do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych
231   UCHWA艁A NR XII/88/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
231   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
230   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
230   302. ZARZ膭DZENIE NR 26/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
229   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
228   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
228   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
227   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
226   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY ROZLICZAJ膭CEGO SI臉 NA PODSTAWIE PRZEPIS脫W
226   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
226   289. ZARZ膭DZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
226   291. ZARZ膭DZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
225   267. ZARZ膭DZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
225   276. ZARZ膭DZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
225   281. ZARZ膭DZENIE NR 5/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
224   O B W I E S Z C Z E N I E
224   Uchwa艂a Nr 3/S/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.6.04.2016 r
220   ZA艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
220   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
220   278. ZARZ膭DZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
220   307. ZARZ膭DZENIE NR 31/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
219   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
219   284. ZARZ膭DZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
219   296. ZARZ膭DZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
219   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
218   O艢WIADCZENIE O WIELKO艢CI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRA呕ONEJ
218   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO 艢WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
218   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
218   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
216   ZA艢WIADCZENIE/O艢WIADCZENIE*) O UCZ臉SZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKO艁Y
216   286. ZARZ膭DZENIE NR 10/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
215   O艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
215   290. ZARZ膭DZENIE NR 14/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
212   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
212   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
212   297. ZARZ膭DZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
211   279. ZARZ膭DZENIE NR 3/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
210   O B W I E S Z C Z E N I E
210   O B W I E S Z C Z E N I E
210   287. ZARZ膭DZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
209   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
209   UCHWA艁A NR XIII/90/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
209   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
208   O B W I E S Z C Z E N I E
207   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
205   277. ZARZ膭DZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
205   O B W I E S Z C Z E N I E
205   303. ZARZ膭DZENIE NR 27/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
205   324. ZARZ膭DZENIE NR 48/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
204   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
203   305. ZARZ膭DZENIE NR 29/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
202   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
202   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
202   UCHWA艁A NR XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
201   O B W I E S Z C Z E N I E
200   O B W I E S Z C Z E N I E
199   UCHWA艁A NR XIV/95/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
198   270. ZARZ膭DZENIE NR 81/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
198   UCHWA艁A NR XIV/96/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
197   293. ZARZ膭DZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
195   Bud偶et na rok 2016
193   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
193   300. ZARZ膭DZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
192   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
192   288. ZARZ膭DZENIE NR 12/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
190   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
188   UCHWA艁A NR XIV/92/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
187   282. ZARZ膭DZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
187   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
187   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
186   O B W I E S Z C Z E N I E
186   299. ZARZ膭DZENIE NR 23/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
186   ZAPRASZAM Na XV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
185   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
185   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
184   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
184   PROTOK脫艁 z XII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
184   Renata Wo藕niak
182   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY O DOCHODACH OSI膭GNI臉TYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ膭CYM OKRES 艢WI
182   O B W I E S Z C Z E N I E
181   O B W I E S Z C Z E N I E
181   298. ZARZ膭DZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
180   301. ZARZ膭DZENIE NR 25/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
180   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-07-27
179   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
178   311. ZARZ膭DZENIE NR 35/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
177   PROTOK脫艁 z XV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
176   Katarzyna Anna Czaplewska
175   304. ZARZ膭DZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
175   308. ZARZ膭DZENIE NR 32/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
174   UCHWA艁A NR XIV/93/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
172   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
171   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
170   285. ZARZ膭DZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
169   O B W I E S Z C Z E N I E
169   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
169   322. ZARZ膭DZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
167   O B W I E S Z C Z E N I E
167   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
167   UCHWA艁A NR XV/97/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
166   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
165   309. ZARZ膭DZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
164   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
163   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
163   310. ZARZ膭DZENIE NR 34/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
163   312. ZARZ膭DZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
163   314. ZARZ膭DZENIE NR 38/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
161   327. ZARZ膭DZENIE NR 51/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
159   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
159   337. ZARZ膭DZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
158   313. ZARZ膭DZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
158   315. ZARZ膭DZENIE NR 39/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
157   UCHWA艁A NR XVI/111/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
157   UCHWA艁A NR XVIII/116/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
156   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2017
155   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
153   UCHWA艁A NR XV/102/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
153   323. ZARZ膭DZENIE NR 47/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
151   318. ZARZ膭DZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
151   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
148   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
148   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-10-06
148   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
147   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
146   O B W I E S Z C Z E N I E
146   O B W I E S Z C Z E N I E
146   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
146   321. ZARZ膭DZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
145   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
145   319. ZARZ膭DZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
145   UCHWA艁A NR XVI/110/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
145   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
144   O B W I E S Z C Z E N I E
144   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
142   O B W I E S Z C Z E N I E
142   320. ZARZ膭DZENIE NR 44/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
141   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
140   O B W I E S Z C Z E N I E
140   O B W I E S Z C Z E N I E
140   325. ZARZ膭DZENIE NR 49/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
139   O B W I E S Z C Z E N I E
138   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
138   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
137   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
137   O B W I E S Z C Z E N I E
137   UCHWA艁A NR XV/105/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
137   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
136   O B W I E S Z C Z E N I E
134   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
134   O B W I E S Z C Z E N I E
133   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
132   O B W I E S Z C Z E N I E
132   UCHWA艁A NR XV/100/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
132   329. ZARZ膭DZENIE NR 53/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
132   330. ZARZ膭DZENIE NR 54/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
132   Interpretacja Indywidualna
131   UCHWA艁A NR XV/106/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
131   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
130   UCHWA艁A NR XV/98/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
130   UCHWA艁A NR XV/104/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
130   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
129   326. ZARZ膭DZENIE NR 50/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
128   O B W I E S Z C Z E N I E
128   UCHWA艁A NR XV/103/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
128  
127   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
127   O B W I E S Z C Z E N I E
126   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
126   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
126   341. ZARZ膭DZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
126   UCHWA艁A NR XVIII/114/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
125   O B W I E S Z C Z E N I E
125   332. ZARZ膭DZENIE NR 56/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
125   339. ZARZ膭DZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
125   UCHWA艁A NR XVIII/120/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
123   UCHWA艁A NR XV/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
123   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
123   O B W I E S Z C Z E N I E
122   317. ZARZ膭DZENIE NR 41/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
122   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
122   331. ZARZ膭DZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
121   342. ZARZ膭DZENIE NR 66/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
120   UCHWA艁A NR XV/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
120   UCHWA艁A NR XV/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
120   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
119   O B W I E S Z C Z E N I E
118   334. ZARZ膭DZENIE NR 58/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
117   316. ZARZ膭DZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
116   UCHWA艁A NR XVIII/125/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
116   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
115   O B W I E S Z C Z E N I E
115   ZAPRASZAM Na XVIII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
115   UCHWA艁A NR XVIII/117/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
114   UCHWA艁A NR XV/99/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
113   Wniosek
113   340. ZARZ膭DZENIE NR 64/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
113   UCHWA艁A NR XVIII/115/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
112   333. ZARZ膭DZENIE NR 57/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
110   UCHWA艁A NR XVIII/119/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
109   UCHWA艁A NR XV/101/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
109   O B W I E S Z C Z E N I E
109   UCHWA艁A NR XVIII/122/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
109   Wniosek o wydanie interpretacji
108   351. ZARZ膭DZENIE NR 75/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
108   UCHWA艁A NR XIX/130/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
107   343. ZARZ膭DZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
107   UCHWA艁A NR XVIII/123/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
106   O B W I E S Z C Z E N I E
106   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
106   UCHWA艁A NR XVIII/118/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
106   UCHWA艁A NR XVIII/121/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
105   328. ZARZ膭DZENIE NR 52/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
105   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
105   1. ZARZ膭DZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
105   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
102   UCHWA艁A NR XVII/113/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
101   335. ZARZ膭DZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
101   3. ZARZ膭DZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
101   4. ZARZ膭DZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
100   O B W I E S Z C Z E N I E
100   344. ZARZ膭DZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
99   ZAPRASZAM Na XVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
99   2. ZARZ膭DZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
98   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
98   349. ZARZ膭DZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
98   ZAPRASZAM Na XIX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
98   350. ZARZ膭DZENIE NR 74/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
98   5. ZARZ膭DZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
97   UCHWA艁A NR XVII/112/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
97   UCHWA艁A NR XIX/132/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
95   345. ZARZ膭DZENIE NR 69/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
94   O B W I E S Z C Z E N I E
94   348. ZARZ膭DZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
94   PROTOK脫艁 z XX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
93   347. ZARZ膭DZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
93   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.7.12.2016 r
91   336. ZARZ膭DZENIE NR 60/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
91   338. ZARZ膭DZENIE NR 62/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
91   Uchwa艂a Nr 9/WPF/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
91   UCHWA艁A NR XXI/138/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
90   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
90   UCHWA艁A NR XVIII/124/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
90   Uchwa艂a Nr 9/P/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
89   O B W I E S Z C Z E N I E
89   UCHWA艁A NR XIX/133/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
89   8. ZARZ膭DZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
87   UCHWA艁A NR XX/134/2016 z dnia z dnia 29 grudnia 2016 r.
87   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
86   Uchwa艂a Nr 4/D/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
86   Bud偶et na rok 2017
85   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
84   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
84   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
83   O B W I E S Z C Z E N I E
83   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
82   UCHWA艁A NR XIX/128/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
82   353. ZARZ膭DZENIE NR 77/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
82   6. ZARZ膭DZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
81  
80   ZAPRASZAM Na XVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
80   UCHWA艁A NR XIX/126/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
79   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
79   352. ZARZ膭DZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
79   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
78   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
77   UCHWA艁A NR XIX/131/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
77   354. ZARZ膭DZENIE NR 78/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
75   ZAPRASZAM Na XXI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
75   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
74   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
74   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
73   UCHWA艁A NR XIX/129/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
73   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
72   346. ZARZ膭DZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
72   UCHWA艁A NR XIX/127/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
72   7. ZARZ膭DZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
69   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
67   355. ZARZ膭DZENIE NR 79/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
67   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
67   9. Sprawozdania Bud偶etowe za 2016 rok
67   UCHWA艁A NR XXI/136/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
67   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
65   O B W I E S Z C Z E N I E
64   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
60   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
59   O B W I E S Z C Z E N I E
59   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
58   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
58   UCHWA艁A NR XXI/135/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
56   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
56   UCHWA艁A NR XXI/137/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
56   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
56   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
55   9. ZARZ膭DZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI9
54   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
54   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
54   Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
53   O B W I E S Z C Z E N I E
52   O B W I E S Z C Z E N I E
51   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
50   O B W I E S Z C Z E N I E
49   O B W I E S Z C Z E N I E
48   O B W I E S Z C Z E N I E
48   O B W I E S Z C Z E N I E
47   O B W I E S Z C Z E N I E
43   ZAPRASZAM Na XXII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
43   Kadra
42   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
41   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
40   UCHWA艁A NR XXII/142/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
37   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
37   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
37   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
36  
36   UCHWA艁A NR XXII/150/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
36   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
35   Dane teleadresowe
35   UCHWA艁A NR XXII/143/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
35   UCHWA艁A NR XXII/146/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
34   Dane teleadresowe
34   Dane Teleadresowe
34   Dane teleadresowe
34   UCHWA艁A NR XXII/139/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
34   UCHWA艁A NR XXII/144/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
34   UCHWA艁A NR XXII/145/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
34   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
33   UCHWA艁A NR XXII/140/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
33   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
32   UCHWA艁A NR XXII/147/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
32   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
31   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
31   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
30   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
30   UCHWA艁A NR XXII/148/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
30   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
29   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
29   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
28   UCHWA艁A NR XXII/149/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
28   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
27   Dane teleadresowe
24   Dane teleadresowe
23   Dane teleadresowe
23   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
23   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
23   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
22   Dane teleadresowe
22   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
22   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
21   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
20   O B W I E S Z C Z E N I E
20   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
19   UCHWA艁A NR XXII/141/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
18   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
18   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
18   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
17   Dane teleadresowe
17   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
16   O B W I E S Z C Z E N I E
15   O B W I E S Z C Z E N I E
15   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
14   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
12   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
12   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
11   Obwieszczenie
11   Uchwa艂a Nr 2/S/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2017 r.
11   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
10   O B W I E S Z C Z E N I E
8   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
7   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
7   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
7   SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
6   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
5   O B W I E S Z C Z E N I E
4   ZAWIADOMIENIE O UNIEWA呕NIENIU CZYNNO艢CI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 16.05.2017 R
2   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
1   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski

 Liczba   Kategoria
204787   Informacje og贸lne
47132   Przetargi
32534   Oferty pracy
22536   Pomocy spo艂ecznej
20776   Zam贸wienia publiczne
17703   Inne zam贸wienia
11417   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
10597   2016
10065   - 2012 - 2016
8970   Kierownictwo
8950   M - GOPS w Piotrkowie Kujawskim
8291   Lista so艂ectw
8253   Dane teleadresowe
7668   - 2006 - 2010
7545   Informacje o udzieleniu zam贸wie艅
7358   - 2006 - 2010
7303   Inne
7109   - 2010 - 2014
7109   Protoko艂y z sesji
6793   Struktura organizacyjna
6424   Rady Miejskiej
6357   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
6342   O艣wiatowe
6095   Urz膮d Stanu Cywilnego
6019   Inwestycyjne
5916   Sk艂ad osobowy Rady
5890   Charakterystyka
5741   Informacja o wyborze oferty
5729   Og艂oszenia
5655   Zak艂adu Komunalnego
5297   Zesp贸艂 Ekonomiczno Administracyjny Szk贸艂
5200   Szko艂a Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
5171   Urz膮d Miasta i Gminy
5086   Za艂atwianie spraw
5055   Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej
4937   Podatkowe
4918   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2007 - 2010
4719   Ochrony 艢rodowiska
4699   Referat Finansowo-Ksi臋gowy - Podatki
4667   Rejestry, ewidencje i archiwa
4591   Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
4561   Podatki i op艂aty
4478   Dot. rolnictwa
4451   Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, architektury
4440   Programy gospodarcze
4438   Komisje Rady
4426   Szko艂a Podstawowa w Byczu
4387   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
4338   Szko艂a Podstawowa w D臋bo艂臋ce
4191   Przedszkole samorz膮dowe w Piotrkowie Kujawskim
4180   2017
4172   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2010 - 2014
4164   Kontrole
4120   Ewidencja Ludno艣ci i Dowod贸w Osobistych
4109   2008 - 2010
4086   Obwieszczenia
4052   Statut Miasta i Gminy
4036   2011 - 2013
4002   Informacje niepublikowane
3993   Dni i godziny otwarcia
3958   - 2007 - 2010
3958   Stanowisko ds. zam贸wie艅 publicznych i ochrony 艣rodowiska
3932   Pomoc spo艂eczna
3857   Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
3849   艢wiadczenia Rodzinne
3811   BIP wersja archiwalna 2002 -2006
3810   Spo艂eczna Zasadnicza Szko艂a Zawodowa
3804   - 2002 - 2006
3753   D艂ug publiczny
3748   - 2010 - 2011
3745   Zarz膮dzenia Burmistrza
3731   Inne
3717   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
3695   Rada Miejska
3674   - 2002 - 2006
3673   Maj膮tek Miasta i Gminy
3659   Uchwa艂y Rady
3644   Jednostki organizacyjne - BIP
3628   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014
3616   Podstawa prawna dzia艂ania
3606   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3557   - 2014 - 2018
3535   Bud偶et Miasta i Gminy
3516   Wzory dokument贸w
3507   Prawo lokalne
3457   Finanse
3434   Pomoc publiczna
3406   - 2002 - 2006
3385   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2007
3372   Skargi i Wnioski
3344   Wybory Samorz膮dowe 2014
3276   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3267   Wybory do Parlamentu Europejskiego
3174   Uchwa艂y RIO
3127   Wybory Samorz膮dowe 2010
3083   Wykaz Miejscowo艣ci
2983   2014 - 2016
2964   Wykaz ulic
2951   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
2866   2016
2832   Wybory Prezydenta RP 2010
2820   2016
2764   - 2011 - 2014
2659   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwiec 2009
2537   Powszechny Spis Rolny 2010
2467   Sprawozdania Bud偶etowe
2422   Narodowy Spis Powszechny Ludno艣ci i Mieszka艅 2011
2410   Klub Radnych VI Kadencji
2178   Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2150   Gospodarka Komunalna
2142   Projekty Uchwa艂
2136   Opinie RIO
2129   Wybory do Sejmu i Senatu 2011
1980   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2014 - 2018
1716   Fundusz Alimentacyjny
1205   Wybory Prezydent RP 2015
940   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2015
848   Referendum og贸lnokrajowe 2015
830   - 2015 - 2018
792   - 2017 - 2021
448   2017 - 2019
348   2017
293   2017
257   2017
204   Og艂oszenia o przetargach nieruchomo艣ci
197   2016
192   Informacja z otwarcia ofert
178   Interpretacja Indywidualna
113   Wykazy nieruchomo艣ci
101   Gospodarka nieruchomo艣ciami
77   Biblioteka i O艣rodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim
licznik odwiedzin: 3323793