logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
3339   Struktura organizacyjna Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
2882   Miejsko Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
2765   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
2502   Marek Marynowski
2462   Iwona Ma艂gorzata Bolewska
2399   Deklaracja na podatek od nieruchomo艣ci
2392   Stanis艂aw Kwiatkowski
2307   W艂adys艂aw Rybarczyk
2268   Dane teleadresowe
2196   Monika Wis艂ocka - Przyby艂a
2175   Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2005 - 2017
2168   Anna Urszula Pilarska
2163   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
2149   Piotr Siutkowski
2122   Alina Mi臋tkiewicz
2117   Jacek Wi艣niewski
2117   Og艂oszenie
2098   Bogumi艂a Dunaj
2061   O nas
2042   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
2035   Ma艂gorzata Karpi艅ska
2026   Arkadiusz Rybak
2020   El偶bieta Niedzia艂kowska
1985   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury Sportu i Rekreacji
1968   Regulamin organizacyjny
1964   Teresa Kowalska
1934   Procedury za艂atwiania spraw
1928   艢wiadczenia rodzinne
1924   O B W I E S Z C Z E N I E
1901   W艂odzimierz Kubiak
1874   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1863   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym, le艣nym oraz o podatku od nieruchomo艣ci
1862   Arleta Petek
1851   Kadra
1819   Zarz膮dzenie Nr 2/2007 r. Kierownika Zak艂adu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24.07.2007 r.
1814   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1806   Krystian Betli艅ski
1805   S T A T U T Zak艂adu Komunalnego
1804   O nas
1804   Protok贸艂
1804   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1801   PROGRAM OCHRONY 艢RODOWISKA Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI
1800   Halina Nawrocka
1794   Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
1790   Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i ubezpiecze艅 spo艂ecznych w Z
1781   Statut Przedszkola Samorz膮dowego
1779   Op艂aty za wod臋 i 艣cieki
1778   Stanis艂aw Pomianowski
1774   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim og艂asza w dniu 24.07.2007 r. konkurs
1770   Grzegorz Wo藕niak
1767   Bogdan Pruss
1758   Statut Szko艂y Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim
1758   Lista Kandydat贸w
1755   Prognoza kwoty d艂ugu i sp艂at na rok 2007 i lata nast臋pne
1753   Regulamin Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej
1736   Remigiusz G贸ralczyk
1706   Informacja w sprawie podatku od nieruchomo艣ci
1700   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1695   Andrzej Schmidt
1695   Og艂oszenie
1693   O nas
1688   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, Deklaracja o wysoko艣ci dochodu
1681   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
1680   Jan Braer
1677   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1677   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1676   Dane teleadresowe
1672   Referat Finansowo - Ksi臋gowy
1672   Wykaz Miejscowo艣ci
1667   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1667   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1659   Wniosek o dofinansowanie zakupu stroju uczniowskiego w roku szkolnym 2007/2008
1648   O B W I E S Z C Z E N I E
1647   Historia
1643   Wykaz ulic
1642   O B W I E S Z C Z E N I E
1641   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1641   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1640   Dane teleadresowe
1618   Deklaracja na podatek rolny
1617  
1614   Statut
1610   O艣wiadczenie o odpowiedzialno艣ci karnej
1610   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1608   Wies艂aw Lisiecki
1608   Szanowni Pa艅stwo.
1601   Bud偶et na rok 2006
1600   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1594   Deklaracja na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1589   Tomasz Paradzi艅ski
1587   ZAPYTANIE OFERTOWE
1584   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1583   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
1581   Bud偶et na rok 2007
1579   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski (Dz. Urz. Wojew贸dztwa Kujawsko
1577   Szkolny zestaw program贸w nauczania w roku szkolnym 2007/2008
1577   OBWIESZCZENIE PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1570   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1567   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1566   PROTOK脫艁 z I Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1565   Stawka podatku od posiadania ps贸w
1557   Informacja w sprawie podatku rolnego
1554   Alicja - Sylwia W贸jcik
1553   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1552   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1544   USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p贸藕n. zm.)
1540   O艣wiadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem zwi膮zku ma艂偶e艅skiego.
1539   Op艂ata targowa
1535   O B W I E S Z C Z E N I E
1530   O B W I E S Z C Z E N I E
1517   Dane teleadresowe
1516  
1514   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III gimnazjum
1510  
1507   So艂ectwo 艁ab臋dzin
1503   Informacja w sprawie podatku le艣nego
1501   Bud偶et na rok 2005
1490   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1482   O B W I E S Z C Z E N I E
1473   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestytcji po
1471   POSTANOWIENIE O NA艁O呕ENIU OBOWI膭ZKU SPORZ膭DZENIA RAPORTU
1470   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1466  
1454   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1453   So艂ectwo Przew贸z
1452   So艂ectwo Lubsin
1449   Wykaz podr臋cznik贸w
1446   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1443   Sporz膮dzanie protoko艂u zawieraj膮cego ostatni膮 wol臋 spadkodawcy.
1441   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
1436   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1434   Podanie o wydanie za艣wiadczenia
1430   Bud偶et na rok 2003
1429   PROTOK脫艁 z XXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1428   Bud偶et na rok 2004
1423   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1421   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1420   PROTOK脫艁 z XXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1410   PROTOK脫艁 z XXXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1409   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1407   So艂ectwo Rogalin
1406   O B W I E S Z C Z E N I E
1402   Decyzja w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy lub jej cz臋艣ci zbi贸rki publicznej.
1400   Deklaracja na podatek le艣ny
1400   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1398   So艂ectwo Szewce
1396   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1392   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1392   PROTOK脫艁 z XXXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1383   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1383   Bud偶et na rok 2009
1382   Oferta dotycz膮ca prowadzenia agencji pocztowej w Nowej Wsi
1381   Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1381   Informacja
1379   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1377   So艂ectwo Po艂ajewo
1376   PROTOK脫艁 z wyborow Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej 2006
1376   Ireneusz J贸zef Kucharski
1372   Mariusz 艢migiel
1368   So艂ectwo Kaczewo
1366   So艂ectwo 艢wi膮tniki
1365   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1360   Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk
1359   Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
1357   O艣wiadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1354   So艂ectwo W贸jcin
1347   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1344   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pol
1343   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1342   PROTOK脫艁 z XXXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1342   Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1340   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1335   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1333   Dane teleadresowe
1332   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1330   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1329   Bud偶et na rok 2008
1323   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
1314   So艂ectwo Rudz Du偶y
1311   PROTOK脫艁 z XXXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1310   Mariusz Wojciechowski
1303   PROTOK脫艁 z XXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1299   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1293   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1292   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1290   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1287   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
1287   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2008/09
1286   OG艁OSZENIE
1283   PROTOK脫艁 z VI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1282   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1282   Informacja
1280   INFORMACJA
1280   SZKOLNY ZESTAW PROGRAM脫W NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
1279   PROTOK脫艁 z wyborow Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej 2006
1279   PROTOK脫艁 z IV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1274   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1273   Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1269   PROTOK脫艁 z VII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1269   Bud偶et na rok 2010
1267   O B W I E S Z C Z E N I E
1264   O B W I E S Z C Z E N I E
1259   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1257   Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
1257   O B W I E S Z C Z E N I E
1256   Jan Pieczy艅ski
1252   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na stanowisko pracy:
1251   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1251   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1250   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1249   Dane teleadresowe
1243   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1243   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1243   Zarz膮dzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
1241   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
1240   PROTOK脫艁 z V Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1239   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1235   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1235   Marian Stramowski
1234   O B W I E S Z C Z E N I E
1230   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1228   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1228   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1227   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1226   O B W I E S Z C Z E N I E
1224   O B W I E S Z C Z E N I E
1222   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1222   P o s t a n o w i e n i e
1219   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1218   O B W I E S Z C Z E N I E
1217   O B W I E S Z C Z E N I E
1217   Informacja
1216   Lokalny Program Rewitalizacji Piotrkow Kujawski 2010-2017
1213   Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
1209   Statut
1209   OG艁OSZENIE
1208   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1207   O B W I E S Z C Z E N I E
1201   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1199   PROTOK脫艁 z III Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1198   O B W I E S Z C Z E N I E
1195   ZAPYTANIE OFERTOWE
1195   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1194   PROTOK脫艁 z X Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1193   O B W I E S Z C Z E N I E
1192   O B W I E S Z C Z E N I E
1191   O B W I E S Z C Z E N I E
1186   S艂awomir Kawczy艅ski
1186   Stanis艂aw Pomianowski
1184   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1184   ZAPYTANIE OFERTOWE
1183   PROTOK脫艁 z VIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1183   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1183   O B W I E S Z C Z E N I E
1182   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1175   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1174   O B W I E S Z C Z E N I E
1173   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1173   Anna Urszula Pilarska
1172   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1172   PROTOK脫艁 Nr 21/08 z XXI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1171   PROTOK脫艁 z XX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1170   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1169   PROTOK脫艁 z XI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1166   Informacja dotycz膮ca programu zwalczania choroby Aujeszk'ego u 艣wi艅
1166   O B W I E S Z C Z E N I E
1165   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1165   O B W I E S Z C Z E N I E
1164   O B W I E S Z C Z E N I E
1164   O B W I E S Z C Z E N I E
1164   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1160   Statut Zespo艂u Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
1159   O B W I E S Z C Z E N I E
1157   Og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych
1157   Plan odnowy miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski 2010-2017
1155   PROTOK脫艁 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1155   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1154   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1154   O B W I E S Z C Z E N I E
1154   O B W I E S Z C Z E N I E
1151   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1151   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1151   Informacja
1149   O B W I E S Z C Z E N I E
1149   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1149   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1149   O B W I E S Z C Z E N I E
1149   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/11
1148   O B W I E S Z C Z E N I E
1147   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1147   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1147   O B W I E S Z C Z E N I E
1146   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1146   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W
1145   O B W I E S Z C Z E N I E
1144   PROTOK脫艁 z XII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1144   O B W I E S Z C Z E N I E
1143   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/10
1142   O B W I E S Z C Z E N I E
1139   PROTOK脫艁 z XV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1139   PROTOK脫艁 z XXSesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1138   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1138   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1138   O B W I E S Z C Z E N I E
1138   NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ASYSTENTA RODZINY
1135   O B W I E S Z C Z E N I E
1133   PROTOK脫艁 z XIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1133   Piotrk贸w Kujawski: Dow贸z dzieci do szk贸艂 na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1131   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1130   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKO-GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ
1129   Halina Wawrzyniak
1129   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1128   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1128   Statut
1128   O B W I E S Z C Z E N I E Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-06-05
1127   Bud偶et na rok 2011
1127   UWAGA - ZMIANA TERMIN脫W!!!
1126   O B W I E S Z C Z E N I E
1125   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1125   OG艁OSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 czerwca 2009 r.
1124   O B W I E S Z C Z E N I E
1122   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1122   Grzegorz Wo藕niak
1121   O B W I E S Z C Z E N I E
1121   O B W I E S Z C Z E N I E
1120   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1120   O B W I E S Z C Z E N I E
1120   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1120   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny
1119   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1119   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1118   O B W I E S Z C Z E N I E
1118   O B W I E S Z C Z E N I E
1117   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1117   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1117   O B W I E S Z C Z E N I E
1116   O B W I E S Z C Z E N I E
1116   Informacja
1114   O B W I E S Z C Z E N I E
1114   Wykaz sk艂adu obwodowych komisji wyborczych
1114   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1110   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1109   O B W I E S Z C Z E N I E
1107   O B W I E S Z C Z E N I E
1106   O B W I E S Z C Z E N I E
1106   O B W I E S Z C Z E N I E
1106   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
1105   OBWIESZCZENE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1105   O B W I E S Z C Z E N I E
1105   O B W I E S Z C Z E N I E
1104   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1103   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1102   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1101   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1100   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1099   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1099   O B W I E S Z C Z E N I E
1098   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1097   O B W I E S Z C Z E N I E
1096   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 rodzinnych
1095   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1094   O G 艁 O S Z E N I E
1094   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1094   O B W I E S Z C Z E N I E
1093   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1093   O B W I E S Z C Z E N I E
1090   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1089   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1089   O B W I E S Z C Z E N I E
1089   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1089   OG艁OSZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1088   O B W I E S Z C Z E N I E
1086   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1086   O B W I E S Z C Z E N I E
1085   O B W I E S Z C Z E N I E
1083   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1083   O B W I E S Z C Z E N I E
1083   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1083   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1082   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1082   Komunikat Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
1081   O B W I E S Z C Z E N I E
1081   O B W I E S Z C Z E N I E
1080   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1078   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1078   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1073   O B W I E S Z C Z E N I E
1073   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1071   O B W I E S Z C Z E N I E
1071   O B W I E S Z C Z E N I E
1071   O B W I E S Z C Z E N I E
1071   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1070   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1069   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1067   Obwieszczenie Burmistrza Miasat i Gminy
1067   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1066   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1065   INFORMACJA
1064   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1064   WNIOSEK
1064  
1064   O B W I E S Z C Z E N I E
1064   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1063   O B W I E S Z C Z E N I E
1062   O B W I E S Z C Z E N I E
1062   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1061   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1061   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1059   OG艁OSZENIE o przetargu ustnym ograniczonym
1058   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1057   PROTOK脫艁 z XIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1056   Projekt uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko Pomorskiego
1056   O B W I E S Z C Z E N I E
1056   O B W I E S Z C Z E N I E
1056   O B W I E S Z C Z E N I E
1055   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1055   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1055   O B W I E S Z C Z E N I E
1055   OBWIESZCZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
1054   WNIOSEK
1053   O B W I E S Z C Z E N I E
1052   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1051   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1051   Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
1050   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1050   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1049   O B W I E S Z C Z E N I E
1049   O B W I E S Z C Z E N I E
1049   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1049   ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1046   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1046   PROTOK脫艁 z XIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1046   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1044   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1043   WNIOSEK
1042   OG艁OSZENIE
1042   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1041   O B W I E S Z C Z E N I E
1040   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1040   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Po艂ajewo 2010-2017
1040   O B W I E S Z C Z E N I E
1039   PROTOK脫艁 Nr 24/09 z XXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1038   O B W I E S Z C Z E N I E
1038   INFORMACJA
1036   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
1036   O B W I E S Z C Z E N I E
1035   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1034   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1034   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1033   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1033   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09
1033   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1033   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1033   O B W I E S Z C Z E N I E
1032   O B W I E S Z C Z E N I E
1031   Uchwa艂a Nr 10/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1031   Informacja o zako艅czeniu naboru na rachmistrz贸w spisowych
1030   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1030   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1030   O B W I E S Z C Z E N I E
1029   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1029   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1029   Miejska Komisja Wyborcza w Piotrkowie Kujawskim
1028   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1028   OG艁OSZENIE
1028   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1028   Sprawozdanie z realizacji Programu Wsp贸艂pracy z Organizacjami Pozarz膮dowymi
1028   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1028   O B W I E S Z C Z E N I E
1027   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1027   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1027   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1026   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1026   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1026   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1026   WYKAZ
1025   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1025   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1025   Og艂oszenie
1021   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1021   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1020   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1020   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1020   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1019   PROTOK脫艁 Nr 23/08 z XXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1019   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2010
1019   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1018   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1017   O B W I E S Z C Z E N I E
1017   O B W I E S Z C Z E N I E
1015   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1015   PROTOK脫艁 Nr 38/10 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1015   O B W I E S Z C Z E N I E
1014   So艂ectwo Anusin
1013   Deklaracja
1011   O B W I E S Z C Z E N I E
1011   O B W I E S Z C Z E N I E
1010   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1010   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1010   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1010   Wnioski o stypendium
1009   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1009   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1009   Informacja o wynikach naboru
1008   O B W I E S Z C Z E N I E
1008   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1008   PROTOK脫艁 Nr 31/10 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1007   O B W I E S Z C Z E N I E
1007   O B W I E S Z C Z E N I E
1006   PROTOK脫艁 Nr 30/09 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1005   PROTOK脫艁 z XVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1005   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1005   Informacja o za艂o偶eniu
1002   O艢WIADCZENIE
1000   O B W I E S Z C Z E N I E
998   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
998   Komunikat
997   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
997   O B W I E S Z C Z E N I E
996   PROTOK脫艁 Nr 33/10 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
995   O B W I E S Z C Z E N I E
995   Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
995   O B W I E S Z C Z E N I E
995   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
994   O B W I E S Z C Z E N I E
994   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
992   Terminy dy偶ur贸w Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
992   INFORMACJA
991   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
991   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
991   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
991   Jan Braer
991   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
991   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
990   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
989   PROTOK脫艁 z XVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
989   O B W I E S Z C Z E N I E
986   O B W I E S Z C Z E N I E
986   O B W I E S Z C Z E N I E
985   O B W I E S Z C Z E N I E
985   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
984   O B W I E S Z C Z E N I E
983   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
983   O G 艁 O S Z E N I E
982   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
981   O B W I E S Z C Z E N I E
981   O B W I E S Z C Z E N I E
980   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
980   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
980   O B W I E S Z C Z E N I E
980   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
978   PROTOK脫艁 Nr 29/09 z XXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
978   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
977   O B W I E S Z C Z E N I E
976   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
976   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
976   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
975   PROTOK脫艁 Nr 25/09 z XXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
974   PROTOK脫艁 Nr 27/09 z XXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
974   O B W I E S Z C Z E N I E
973   PROTOK脫艁 Nr 28/09 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
973   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
973   O B W I E S Z C Z E N I E
972   PROTOK脫艁 Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
971   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
971   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
971   Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego
971   So艂ectwo Piotrk贸w Kujawski
970   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
970   08. ZARZ膭DZENIE NR 8/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
969   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
968   Informacja
968   O B W I E S Z C Z E N I E
968   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
967   Uchwa艂a Nr 320/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
967   Urz膮d Miasta i Gminy
966   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
966   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
966   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
966   O B W I E S Z C Z E N I E
964   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
964   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
964   OBWIESZCZENIE
963   ZAWIADOMIENIE
963   O B W I E S Z C Z E N I E
962   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
962   09. ZARZ膭DZENIE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
962   O B W I E S Z C Z E N I E
961   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
961   OG艁OSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA NABORU KANDYDAT脫W NA 艁AWNIK脫W NA KADENCJ臉 2012-2015
961   O G 艁 O S Z E N I E
961   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub cywilny
960   Uchwa艂a Nr 13/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
960   Bud偶et na rok 2012
958   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
958   Uchwa艂a Nr 278/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
958   O B W I E S Z C Z E N I E
957   PROTOK脫艁 Nr 37/10 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
957   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
957   Informacja
956   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
955   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
955   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
955   O B W I E S Z C Z E N I E
955   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy lokalizacji inwestycji
954   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub konkordatowy
953   O B W I E S Z C Z E N I E
953   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
953   Uchwa艂a Nr 28/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
953   O B W I E S Z C Z E N I E
952   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
952  
951   PROTOK脫艁 Nr 22/09 z XXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
951   PROTOK脫艁 Nr 32/10 z XXXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
951   O B W I E S Z C Z E N I E
950   PROTOK脫艁 Nr 39/10 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
950   O B W I E S Z C Z E N I E
949   Uchwa艂a Nr 277/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
949   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
949   PROTOK脫艁 z III Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
949   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
948   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
948   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
947   PROTOK脫艁 Nr 26/09 z XXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
947   Uchwa艂a Nr 11/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
946   O B W I E S Z C Z E N I E
946   Sk艂ad Klubu
945   O B W I E S Z C Z E N I E
945   05. ZARZ膭DZENIE NR 5/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
944   Informacja
942   Uchwa艂a Nr 29/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
941   OG艁OSZENIE
939   Regulamin klubu
938   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
938   O B W I E S Z C Z E N I E
937   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
937   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
936   O B W I E S Z C Z E N I E
936   3. Krzysztof Miros艂aw 呕ak
936   INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej
935   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
934   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
934   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
934   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
933   O B W I E S Z C Z E N I E
932   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
932   O B W I E S Z C Z E N I E
931   KONKURS NA STANOWISKO G艁脫WNEGO KSI臉GOWEGO
930   O B W I E S Z C Z E N I E
930   INFORMACJA O KANDYDATACH NA STANOWISKO
930   OBWIESZCZENIE
928   PROTOK脫艁 Nr 36/10 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
928   Uchwa艂a Nr 15/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
928   O B W I E S Z C Z E N I E
927   UCHWA艁A NR ....................
927   O nas
925   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
925   Uchwa艂a Nr 319/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
924   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
923   O B W I E S Z C Z E N I E
922   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
922   04. ZARZ膭DZENIE NR 4/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
922   O B W I E S Z C Z E N I E
921   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
921   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
921   INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNI臉CIU KONKURSU NA KANDYDATA NA
920   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
919   WYKAZ
919   Tomasz Paradzi艅ski
919   O B W I E S Z C Z E N I E
919   5. Sprawozdania Bud偶etowe za 2012 rok
919   Joanna Halina Karmowska
918   O B W I E S Z C Z E N I E
918   O B W I E S Z C Z E N I E
918   Uchwa艂a Nr 318/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
917   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
917   PROTOK脫艁 Nr 35/10 z XXXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
916   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych przez Miejsko -
916   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
912   O B W I E S Z C Z E N I E
911   O B W I E S Z C Z E N I E
911   O B W I E S Z C Z E N I E
910   06. ZARZ膭DZENIE NR 6/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
910   PROTOK脫艁 z VI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
910   PROTOK脫艁 z IX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
910   O B W I E S Z C Z E N I E
910   O B W I E S Z C Z E N I E
910   Rejestracja urodze艅
909   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
909   INFORMACJA o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych
908   Urz膮d Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
906   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
905   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
904   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
904   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
904   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
904   O B W I E S Z C Z E N I E
902   O B W I E S Z C Z E N I E
902   07. ZARZ膭DZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
902   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
902   O B W I E S Z C Z E N I E
900   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
900   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
899   Wydawanie odpis贸w z ksi膮g stanu cywilnego
897   Uchwa艂膮 Nr 20/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 listopada 2010 r.
897   O B W I E S Z C Z E N I E
897   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
896   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
896   O B W I E S Z C Z E N I E
896   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
896   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
896   INFORMACJA
895   O B W I E S Z C Z E N I E
894   Wyci膮g z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010 r.
894   So艂ectwo Gradowo
894   O B W I E S Z C Z E N I E
893   01. ZARZ膭DZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
893   Rejestracja zgon贸w
892   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza pisemny przetarg
892   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
892   O B W I E S Z C Z E N I E
892   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
891   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
890   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
890   So艂ectwo D臋bo艂臋ka
890   O B W I E S Z C Z E N I E
888   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
888   Odtworzenie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
887   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
887   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
887   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
886   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
886   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
886   PROTOK脫艁 z I Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
886   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
886   So艂ectwo Jerzyce
885   O B W I E S Z C Z E N I E
885   O B W I E S Z C Z E N I E
885   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
883   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
882   Wniosek o wydanie za艣wiadczenia o przeznaczeniu dzia艂ki
881   O B W I E S Z C Z E N I E
881   O B W I E S Z C Z E N I E
881   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
880   ZAPRASZAM na XII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
880   Anna Kaleta Chmielewska
879   Og艂oszenie Komisji Rekrutacyjnej
879   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
879   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
879   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
879   ZESTAWIENIE FAKTUR
879   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
878   O B W I E S Z C Z E N I E
876   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
875   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
873   O B W I E S Z C Z E N I E
872   O nas
871   O B W I E S Z C Z E N I E
871   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
871   So艂ectwo Nowa Wie艣
869   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
869   O B W I E S Z C Z E N I E
869   UCHWA艁A NR ....................
869   ZAPRASZAM na XIX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
869   So艂ectwo Bycz
868   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
868   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
868   Informacja
867   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
867   PROTOK脫艁 z V Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
867   ZAPRASZAM na IX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
867   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
866   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
866   O B W I E S Z C Z E N I E
865   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
865   Skr贸cenie terminu do zawarcia ma艂偶e艅stwa
864   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
863   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
863   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
863   O B W I E S Z C Z E N I E
863   Wniosek o stypendium
862   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
862   O B W I E S Z C Z E N I E
862   O B W I E S Z C Z E N I E
861   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
861   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
861   O B W I E S Z C Z E N I E
861   O B W I E S Z C Z E N I E
860   03. ZARZ膭DZENIE NR 3/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
860   O B W I E S Z C Z E N I E
860   O B W I E S Z C Z E N I E
859   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIO
858   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
858   INFORMACJA
856   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
855   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI dnia 20 maja 2013 r.
854   Wniosek
853   O B W I E S Z C Z E N I E
852   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
852   WZ脫R WNIOSKU
852   O B W I E S Z C Z E N I E
851   ZAPRASZAM na XVII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
850   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
850   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
850   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
850   2. Arleta Krystyna Petek
849   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
849   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
849   O B W I E S Z C Z E N I E
849   O B W I E S Z C Z E N I E
848   So艂ectwo Rudzk Ma艂y
848   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
846   O B W I E S Z C Z E N I E
844   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
843   ZAPRASZAM na X Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
842   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
842   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
842   O B W I E S Z C Z E N I E
841   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
841   Wr臋czenie medali za d艂ugoletnie po偶ycie ma艂偶e艅skie
839   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
839   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
839   Komunikat w sprawie konsultacji projektu
839   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
839   O B W I E S Z C Z E N I E
837   ZG艁OSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w
836   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
836   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
836   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
836   Uchwa艂a Nr 13/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r
836   Informacja
835   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
833   PROTOK脫艁 z XI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
832   Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksi膮g) aktu stanu cywilnego sporz膮dzonego za granic膮
832   O B W I E S Z C Z E N I E
831   O B W I E S Z C Z E N I E
831   O B W I E S Z C Z E N I E
829   O B W I E S Z C Z E N I E
828   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
828   Uzupe艂nienie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
827   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
827   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
827   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
827   Informacja
824   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
824   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
823   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego
823   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
821   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
820   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
820   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
820   Sesja nadzwyczajna Nr XV 19.09.2012 r.
818   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
818   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
817   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
816   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
816   PROTOK脫艁 z IV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
815   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
815   Sprostowanie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
814   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
814   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
814   OG艁OSZENIE
814   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
813   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
812   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
812   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
811   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
810   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
810   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
810   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
809   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
807   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
805   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
804   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
803   O G 艁 O S Z E N I E
803   Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
802   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
801   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
800   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
800   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
799   Dyrektor Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim og艂asza konkurs
799   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
798   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
798   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
798   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
798   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
798   PROTOK脫艁 z XII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
798   Joanna Lewandowska Ko艂odziejska
797   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
797   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
797   O B W I E S Z C Z E N I E
796   Informacja o wynikach naboru
796   PROTOK脫艁 z II Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
796   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
796   Bud偶et na rok 2013
796   Uchwa艂a Nr 11/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
795   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
795   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
795   O艢WIADCZENIE
795   Uchwa艂a Nr 102/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
794   Wykaz za艂acznikow do warunkow zabudowy
794   O B W I E S Z C Z E N I E
792   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
791   WNIOSEK
791   2. Sprawozdania Bud偶etowe za 2010 rok
790   O B W I E S Z C Z E N I E
790   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
789   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
788   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
787   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
787   O艢WIADCZENIE - WPIS DO REJESTRU
786   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
786   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
786   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
785   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
785   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
784   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
784   Og艂oszenie z dnia 21.01.2009 r.
784   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
784   Wniosek
784   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋
783   PROTOK脫艁 z X Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
783   O B W I E S Z C Z E N I E
783   O B W I E S Z C Z E N I E
782   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
781   ZA艢WIADCZENIE lekarskie/ wystawione przez po艂o偶n膮 potwierdzaj膮ce pozostawienie kobiety pod opiek膮 me
781   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
780   Wniosek o wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej
780   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA
778   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
778   O B W I E S Z C Z E N I E
777   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
777   Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
777   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
777   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
777   ZAPROSZENIE
776   PROTOK脫艁 z XV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
775   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
774   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
774   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
774   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
774   ZAPRASZAM na XI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
774   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
774   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
774   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
774   O B W I E S Z C Z E N I E
773   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci
773   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
772   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
772   1. Sprawozdania Bud偶etowe za 2009 rok
771   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
771   O艣wiadczenie potwierdzaj膮ce tymczasowe zameldowanie ucznia
770   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
770   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
768   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
768   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
768   PROTOK脫艁 z VII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
768   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
767   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
766   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
765   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
765   ZAPRASZAM na XVI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
765   Informacja
761   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OGLASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWSKO URZ膭DNICZE W URZ膭DZIE MI
760   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
760   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
759   ZAPRASZAM na XXII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
758   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
758   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
756   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
756   O B W I E S Z C Z E N I E
755   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
755   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
755   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
755   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS NA STANOWISKO
754   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
753   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
752   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
752   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
752   O B W I E S Z C Z E N I E
751   So艂ectwo Malina
749   Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
749   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
748   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
747   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
747   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
747   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
747   O B W I E S Z C Z E N I E
746   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
746   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
746   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych
746   O B W I E S Z C Z E N I E
745   Zezwolenie na wyprzeda偶 posiadanych, zinwentaryzowanych zapas贸w napoj贸w alkoholowych
745   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
745   3. Sprawozdania Bud偶etowe za 2011 rok
745   O B W I E S Z C Z E N I E
743   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych w krajowym transporcie drogowym
741   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
740   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
740   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
740   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
740   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
740   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
739   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
739   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
739   030. ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
738   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
738   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
738   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
738   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
738   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
738   PROTOK脫艁 z XX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
737   Uchwa艂a Nr 6/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
737   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
736   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
735   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
735   Uchwa艂a Nr X/41/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
734   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
734   O B W I E S Z C Z E N I E
733   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
732   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
732   ZAPRASZAM na XIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
732   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
732   Wniosek o ustalenie numeru porz膮dkowego
732   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
731   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie podl. opodatkowaniu podatkiem doch. od os贸b fizycznych
731   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
731   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
730   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
730   UCHWA艁A NR XIII/92/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
729   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
729   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
729   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
728   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
728   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
727   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
727   O B W I E S Z C Z E N I E
726   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
726   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
726   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
726   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
725   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
724   204. Zarz膮dzenie Nr 27/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 11 czerwca 2010 r.
724   2. Jaros艂aw Waszak
723   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
723   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
723   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
721   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
721   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
721   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
721   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
720   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
720   O B W I E S Z C Z E N I E
719   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
718   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
718   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
718   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
718   Wniosek - uprawa maku, konopii
718   4. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy
718   Uchwa艂a NR XXIII/155/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
717   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
717   ZAPRASZAM na XX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
716   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
716   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny rozliczaj膮cego si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku doch
716   Wniosek o udzielenie zezwolenia
716   Irena Magdalena Sobczak Ward臋cka
715   O艣wiadczenie o zg艂oszeniu do ubezpiecze艅 spo艂ecznych
715   Zezwolenie na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych podczas organizacji przyj臋膰
715   O B W I E S Z C Z E N I E
714   O艣wiadczenie o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
713   177. Zarz膮dzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
712   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
711   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
711   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
711   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
710   Uniewa偶nienie przetargu
710   O艣wiadczenie o terminie i okresie, na jaki zosta艂 udzielony urlop wychowawczy,
710   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
709   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
707   O B W I E S Z C Z E N I E
706   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
706   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y poza miejscem zamieszkania
705   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na Remont dachu
705   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
704   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
704   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
704   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
704   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
704   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
704   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
703   Uchwa艂a NR XXIII/156/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
702   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie niepodlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
702   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
702   O B W I E S Z C Z E N I E
701   241. Zarz膮dzenie Nr 64/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 grudnia 2010 r.
701   O B W I E S Z C Z E N I E
701   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
700   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
699   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
699   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
698   O艣wiadczenie o niekorzystaniu z ca艂odobowej opieki nad dzieckiem
698   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
698   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
697   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
696   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
696   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
694   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
694   Uchwa艂a NR XXII/151/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
693   Uchwa艂a Nr 14/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r.
691   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
690   Uchwa艂a Nr III/10/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
689   Uchwa艂a Nr XXI/147/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
688   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
688   Uchwa艂a Nr VI/40/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
687   Uchwa艂a NR XXIII/154/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
686   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
686   ZAPRASZAM na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
686   026. ZARZ膭DZENIE NR 29/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
686   RAPORT Z KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
686   3. Jolanta Zalesi艅ska
685   065. Zarz膮dzenie Nr 7/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
683   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
682   Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi
682   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
682   Informacja o odwo艂aniu XVIII Sesji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
681   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
681   PROCEDURY BUDOWLANE:
681   001. ZARZ膭DZENIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
680   Uchwa艂a NR XXIII/158/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
680   098. Zarz膮dzenie Nr 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
680   202. Zarz膮dzenie Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
679   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
679   O B W I E S Z C Z E N I E
677   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
676   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
675   ZAPRASZAM na XXI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
675   Plan lekcji - Gimnazjum 2014.02.17
674   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
673   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
672   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
672   O B W I E S Z C Z E N I E
671   Uchwa艂a Nr III/12/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
671   069. ZARZ膭DZENIE NR 9/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
670   180. Zarz膮dzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 lutego 2010 r.
669   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
668   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
668   UCHWA艁A NR IX/67/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
668   003. ZARZ膭DZENIE NR 3/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
667   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
667   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
666   OG艁OSZENIE - WYB脫R OFERTY PRZETARGU
666   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
666   Uchwa艂a Nr 1/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2013 r
666   187. Zarz膮dzenie Nr 10/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 kwietnia 2010 r.
664   Uchwa艂a Nr XXX/166/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
664   ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
662   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y wy偶szej
662   037. ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
662   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
661   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
661   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
661   UCHWA艁A NR X/80/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
661   063. Zarz膮dzenie Nr 5/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 lutego 2008 r
661   O B W I E S Z C Z E N I E
660   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne na stanowisko
660   O艣wiadczenie czlonka rodziny o wielko艣ci gospodarstwa rolnego wyra偶onej w hektarach
660   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
659   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
659   Uchwa艂a Nr XV/82/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
659   Uchwa艂a Nr XXXIX/217/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
658   Uchwa艂a Nr XXI/150/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
658   Uchwa艂a Nr V/28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
658   Zg艂oszenie szkody 艂owieckiej
658   Uchwa艂a Nr X/48/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
658   Bud偶et na rok 2014
657   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
656   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
656   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
656   Uchwa艂a Nr XVIII/86/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
655   Uchwa艂a Nr X/50/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
655   029. ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
655   O B W I E S Z C Z E N I E
654   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
654   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
654   UCHWA艁A NR XVII/119/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
654   UCHWA艁A NR X/76/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
654   058. ZARZ膭DZENIE NR 62/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
653   UCHWA艁A NR XVI/110/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
653   Uchwa艂a Nr XI/59/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
653   Uchwa艂a Nr XXXIX/220/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
653   014. ZARZ膭DZENIE NR 17 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
652   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
652   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
652   024. ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
652   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
651   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
651   UCHWA艁A NR IX/61/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
651   Uchwa艂a Nr XXVII/142/09 z 8 wrze艣nia 2009 r.
650   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
650   UCHWA艁A NR IX/66/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
650   Uchwa艂a Nr XXXVIII/206/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
650   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
649   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
649   UCHWA艁A NR XIX/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
648   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
648   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
648   Uchwa艂a Nr VI/42/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
648   O B W I E S Z C Z E N I E
647   UCHWA艁A NR IX/62/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
647   Uchwa艂a Nr XXVI/138/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
647   Uchwa艂a Nr XXX/170/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
647   025. ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
647   042. ZARZ膭DZENIE NR 45/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
647   Uchwa艂a NR XXVII/173/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
647   Tomasz Jaro艅ski
646   Uchwa艂a NR XXII/152/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
646   Uchwa艂a Nr V/29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
646   Uchwa艂a Nr XXVIII/151/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
646   173. Zarz膮dzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
645   Uchwa艂a Nr XXIV/129/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
645   ZAPRASZAM Na XXVIII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
644   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
644   159. Zarz膮dzenie Nr 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 lipca 2009 r.
644   Uchwa艂a NR XXIV/160/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
644   031. ZARZ膭DZENIE NR 34/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
643   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
643   Uchwa艂a Nr XXVIII/147/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
643   089. ZARZ膭DZENIE NR 29/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
643   O B W I E S Z C Z E N I E
642   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
642   Uchwa艂a Nr X/51/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
642   Uchwa艂a Nr XXV/135/09 z dnia 29 maja 2009 r.
642   Uchwa艂a Nr XXXIX/210/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
642   059. ZARZ膭DZENIE NR 63/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
642   092. ZARZ膭DZENIE NR 32/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
642   O B W I E S Z C Z E N I E
641   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y
641   UCHWA艁A NR IX/63/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
641   Uchwa艂a Nr XXX/165/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
640   Uchwa艂a Nr IV/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
640   Uchwa艂a Nr X/47/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
640   203. Zarz膮dzenie Nr 26/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 07 czerwca 2010 r.
639   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
639   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
639   UCHWA艁A NR XVII/116/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
639   UCHWA艁A NR XIV/98/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
639   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
639   Uchwa艂a Nr VIII/35/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
639   Uchwa艂a Nr XXVIII/144/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
638   UCHWA艁A NR XVIII/125/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
638   Uchwa艂a Nr X/44/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
638   Uchwa艂a Nr XXI/117/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
638   013. ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
637   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
637   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
637   Uchwa艂a Nr V/32/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
637   Uchwa艂a Nr XXX/172/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
636   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
636   Uchwa艂a NR XXII/153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
636   Uchwa艂a Nr XIII/63/08 z dnia 5 marca 2008 roku
636   Uchwa艂a Nr XIX/96/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
636   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
636   206. Zarz膮dzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 czerwca 2010 r.
635   Uchwa艂a Nr XX/143/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
635   Uchwa艂a Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
635   UCHWA艁A NR XVII/112/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
635   Uchwa艂a Nr VI/45/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
635   035. ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
635   060. ZARZ膭DZENIE NR 64/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
634   Uchwa艂a Nr XXII/124/09 z dnia 18 marca 2009 r.
634   045. Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
633   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
633   074. ZARZ膭DZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
633   075. ZARZ膭DZENIE NR 15/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
633   INFORMACJA o wyborach pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego
632   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
632   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
632   UCHWA艁A NR VIII/55/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
632   Uchwa艂a Nr XXI/113/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
632   067. Zarz膮dzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
632   Uchwa艂a NR XXIV/164/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
631   Uchwa艂a Nr XXI/149/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
631   Uchwa艂a Nr XVI/84/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
631   Uchwa艂a Nr XXIII/127/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
631   099. Zarz膮dzenie Nr 40/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
630   205. Zarz膮dzenie Nr 28/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 czerwca 2010 r.
630   084. ZARZ膭DZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
629   037. ZARZ膭DZENIE NR 40/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
629   099. ZARZ膭DZENIE NR 39/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
629   ZAPRASZAM Na XXVII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
629   ZAPRASZAM Na XXX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
629   O B W I E S Z C Z E N I E
628   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
628   Uchwa艂a NR XXIII/157/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
628   UCHWA艁A NR X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
628   Uchwa艂a Nr XXIX/160/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
628   036. ZARZ膭DZENIE NR 39/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
627   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI艁KU OPIEKU艃CZEGO
627   Uchwa艂a Nr XX/142/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
627   043. ZARZ膭DZENIE NR 46/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
627   053. ZARZ膭DZENIE NR 57/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
627   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
627  
626   UCHWA艁A NR X/78/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
626   Uchwa艂a Nr XXI/112/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
626   Uchwa艂a Nr XXXV/195/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
626   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
626   198. ZARZ膭DZENIE NR 8/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
625   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
625   Uchwa艂aNR VII/50/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
625   046. Zarz膮dzenie Nr 47/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 pa藕dziernika 2007 r.
625   199. Zarz膮dzenie Nr 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
625   005. ZARZ膭DZENIE NR 5/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
624   UCHWA艁A NR VIII/58/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
624   Uchwa艂a Nr XXXVI/197/10 z dnia 19 serpnia 2010 r.
624   O B W I E S Z C Z E N I E
623   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
623   Uchwa艂a Nr XIII/65/08 z dnia 5 marca 2008 roku
623   Uchwa艂a Nr XVIII/90/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
623   004. ZARZ膭DZENIE NR 4/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
623   035. ZARZ膭DZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
622   Przetarg nieograniczony na:
622   Uchwa艂a Nr VII/52/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
622   Uchwa艂a Nr XXIX/163/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
622   Uchwa艂a Nr XXXV/192/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
622   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
622   030. ZARZ膭DZENIE NR 33/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
622   090. ZARZ膭DZENIE NR 30/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
621   UCHWA艁A NR XX/139/2012 z dnia 22 stycznia 2013 r.
621   UCHWA艁A NR XVIII/126/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
621   Uchwa艂a Nr XXXIII/182/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
621   188. Zarz膮dzenie Nr 11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
621   Uchwa艂a NR XXIV/163/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
621   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
620   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
620   UCHWA艁A NR XIV/96/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
620   Uchwa艂a Nr X/55/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
620   Uchwa艂a Nr XXIX/152/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
620   004. ZARZ膭DZENIE Nr 04/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
620   Uchwa艂a NR XXIV/159/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
619   038. ZARZ膭DZENIE NR 41/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   049. ZARZ膭DZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   052. ZARZ膭DZENIE NR 56/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   064. ZARZ膭DZENIE NR 4/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
618   UCHWA艁A NR XVI/109/2012 z dnia 28 wrzesnia 2012 r.
618   Uchwa艂a Nr XV/77/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
618   Uchwa艂a Nr XXXIII/185/10 z dnia 25 maja 2010 r.
618   Uchwa艂a Nr XXXIV/186/10 z dnia 25 maja 2010 r.
618   145. Zarz膮dzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 czerwca 2009 r
618   Uchwa艂a NR XXIV/161/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
617   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
617   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
617   UCHWA艁A NR XVII/123/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
617   UCHWA艁A NR IX/68/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
617   Uchwa艂a Nr V/17/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
617   Uchwa艂a Nr XXIX/155/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
617   Uchwa艂a Nr XXXVII/199/10z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
617   127. Zarz膮dzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
617   022. ZARZ膭DZENIE NR 25/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
617   ZAPRASZAM Na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
617   O B W I E S Z C Z E N I E
616   UCHWA艁A NR X/79/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
616   UCHWA艁A NR VII/49/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
616   094. Zarz膮dzenie Nr 36A/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
615   UCHWA艁A NR XIV/93/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
615   UCHWA艁A NR X/81/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
615   Uchwa艂a Nr VI/39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
615   Uchwa艂a Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
615   Uchwa艂a Nr X/42/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
615   Uchwa艂a Nr XXXIX/213/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
615   O B W I E S Z C Z E N I E
614   UCHWA艁A NR XVII/118/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
614   UCHWA艁A NR XII/86/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
614   UCHWA艁A NR IX/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
614   Uchwa艂a Nr V/34/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
614   Uchwa艂a Nr III/16/10z dnia 27 grudnia 2010 r.
614   Uchwa艂a Nr XXII/121/09 z dnia 18 marca 2009 r.
614   082. Zarz膮dzenie Nr 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
613   UCHWA艁A NR XVIII/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
613   Uchwa艂a Nr XV/79/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
613   Uchwa艂a Nr XXI/115/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
613   Uchwa艂a Nr XXVIII/149/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
613   Uchwa艂a Nr XXXV/194/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
613   113. Zarz膮dzenie Nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
613   066. Zarz膮dzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
613   198. Zarz膮dzenie Nr 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
612   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
612   UCHWA艁A NR XVII/114/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
612   Uchwa艂a Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
612   Uchwa艂a Nr V/21/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
612   Uchwa艂a Nr VIII/34/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
612   Uchwa艂a Nr XIII/67/08 z dnia 5 marca 2008 roku
612   020. ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
612   070. ZARZ膭DZENIE NR 10/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
612   081. ZARZ膭DZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
612   085. ZARZ膭DZENIE NR 25/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
612   Arkadiusz Szczurowski
611   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
611   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
611   Uchwa艂a Nr XXI/116/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
611   032. ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
611   044. Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
611   160. Zarz膮dzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2009 r.
611   248. Zarz膮dzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
611   Dane teleadresowe
610   UCHWA艁A NR XV/100/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
610   Uchwa艂a Nr II/8/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
610   150. Zarz膮dzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
610   236. Zarz膮dzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
610   007. ZARZ膭DZENIE NR 7/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
610   008. ZARZ膭DZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
609   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
609   Uchwa艂a Nr VII/48/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
609   061. Zarz膮dzenie Nr 3/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
609   093. Zarz膮dzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 wrze艣nia 2008 r
609   215. Zarz膮dzenie Nr 38/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
609   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
608   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
608   Uchwa艂a Nr XIX/98/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
608   Uchwa艂a Nr XXXIV/188/10 z dnia 25 maja 2010 r.
608   051. Zarz膮dzenie Nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
608   085. Zarz膮dzenie Nr 27/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
608   018. ZARZ膭DZENIE NR 21/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
607   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
607   Uchwa艂a Nr VI/24/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
607   Uchwa艂a Nr XXV/133/09 z dnia 29 maja 2009 r.
607   Uchwa艂a Nr XXXII/174/10 z dnia 26 marca 2010 r.
607   058. Zarz膮dzenie Nr 60/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 grudnia 2007 r
607   063. ZARZ膭DZENIE NR 3/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
606   Uchwa艂a Nr XIX/105/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
606   165. Zarz膮dzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
606   015. ZARZ膭DZENIE NR 18 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
605   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
605   UCHWA艁A NR XVII/117/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
605   UCHWA艁A NR XV/102/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
605   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 aja 2012 r.
605   Uchwa艂a Nr VI/44/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
605   Uchwa艂a Nr XIX/92/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
605   012. ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
605   196. Zarz膮dzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
605   223. Zarz膮dzenie Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
605   227. Zarz膮dzenie Nr 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
605   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
605   032. ZARZ膭DZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
604   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
604   Uchwa艂a Nr XXI/146/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
604   Uchwa艂a Nr XXVI/140/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
604   Uchwa艂a Nr XXXIII/184/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
604   022. ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
604   076. ZARZ膭DZENIE NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
604   083. ZARZ膭DZENIE NR 23/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
604   Wykaz cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych z podzia艂em na funkcje
603   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych
603   UCHWA艁A NR XIII/88/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
603   UCHWA艁A NR IX/60/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
603   Uchwa艂a Nr III/11/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
603   Uchwa艂a Nr VI/22/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
603   080. Zarz膮dzenie Nr 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 lipca 2008 r
603   247. Zarz膮dzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
602   UCHWA艁A NR XIII/90/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
602   Uchwa艂a Nr VI/46/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
602   Uchwa艂a Nr VI/26/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
602   Uchwa艂a Nr XIX/101/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
602   Uchwa艂a Nr XXVIII/150/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
602   Uchwa艂a Nr XXXV/196/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
602   Uchwa艂a Nr XXXVIII/207/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
602   091. Zarz膮dzenie Nr 34/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
601   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
601   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
601   Uchwa艂a Nr XX/141/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
601   Uchwa艂a Nr V/33/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
601   Uchwa艂a Nr VI/25/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
601   Uchwa艂a Nr XXXVIII/202/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
601   Uchwa艂a Nr XXXIX/211/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
601   021. ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
601   077. Zarz膮dzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 czerwca 2008 r
601   211. Zarz膮dzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 9 lipca 2010 r.
601   213. Zarz膮dzenie Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
601   228. Zarz膮dzenie Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 18 pa藕dziernika 2010 r.
601   062. ZARZ膭DZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
601   095. ZARZ膭DZENIE NR 35/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
601   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
601   Mariusz Wojciechowski
600   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
600   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
600   Uchwa艂a Nr XIV/72/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
600   Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
600   Uchwa艂a Nr XXIX/158/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
600   Uchwa艂a Nr XXXVIII/203/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
600   112. Zarz膮dzenie Nr 54/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 29 grudnia 2008 r
600   083. Zarz膮dzenie Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 lipca 2008 r
600   140. Zarz膮dzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
600   244. Zarz膮dzenie Nr 67/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
600   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
600   Marzena Maria Czajkowska
599   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na :
599   UCHWA艁A NR XIX/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
599   UCHWA艁A NR VIII/56/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
599   075. Zarz膮dzenie Nr 17/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 maja 2008 r
599   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
599   O B W I E S Z C Z E N I E
598   Uchwa艂a Nr VIII/36/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
598   Uchwa艂a Nr XIX/99/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
598   Uchwa艂a Nr XXI/108/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
598   Uchwa艂a Nr XXII/126/09 z dnia 18 marca 2009 r.
598   Uchwa艂a Nr XXIX/154/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
598   031. ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
598   139. Zarz膮dzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
598   172. Zarz膮dzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
598   221. Zarz膮dzenie Nr 44/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
598   Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych na terenie
598   Uchwa艂a NR XXIV/162/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
598   024. ZARZ膭DZENIE NR 27/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
598   108. ZARZ膭DZENIE NR 48/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
598   ZAPRASZAM na XXXI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
597   UCHWA艁A NR XIX/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
597   UCHWA艁A NR XVII/122/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
597   Uchwa艂a Nr XVII/85/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
597   225. Zarz膮dzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
597   Uchwa艂a NR XXVI/170/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
596   UCHWA艁A NR XIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
596   Uchwa艂a Nr III/18/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
596   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
596   047. ZARZ膭DZENIE NR 50/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
595   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
595   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
595   Uchwa艂a Nr V/19/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
595   Uchwa艂a Nr XXX/164/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
595   Uchwa艂a Nr XXXVIII/205/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
595   142. Zarz膮dzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 maja 2009 r
595   144. Zarz膮dzenie Nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
595   226. Zarz膮dzenie Nr 49/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 pa藕dziernika 2010 r.
595   245. Zarz膮dzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
595   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
594   Zawiadomienie o wyborze oferty
594   UCHWA艁A NR XVI/108/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
594   Uchwa艂a Nr V/35/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
594   Uchwa艂a Nr XIII/64/08 z dnia 5 marca 2008 roku
594   100. Zarz膮dzenie Nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 pa藕dziernika 2008 r
594   014. ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
594   084. Zarz膮dzenie Nr 26/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 lipca 2008 r
594   021. ZARZ膭DZENIE NR 24/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
594   077. ZARZ膭DZENIE NR 17/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
593   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
593   UCHWA艁A NR XVIII/127/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
593   UCHWA艁A NR XVII/124/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
593   Uchwa艂a Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
593   Uchwa艂a Nr X/49/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
593   116. Zarz膮dzenie Nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
593   043. Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
592   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
592   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
592   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
592   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
591   UCHWA艁A NR XVIII/130/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
591   Uchwa艂a Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
591   Uchwa艂a Nr XXIV/130/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
591   Uchwa艂a Nr XXXIV/187/10 z 25 maja 2010 r.
591   028. ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
591   050. Zarz膮dzenie Nr 51/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
591   020. ZARZ膭DZENIE NR 23/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
591   055. ZARZ膭DZENIE NR 59/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
591   067. ZARZ膭DZENIE NR 7/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
591   078. ZARZ膭DZENIE NR 18/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
591   Uchwa艂a NR XXIX/193/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
591   Uchwa艂a Nr 9/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
590   185. Zarz膮dzenie Nr 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2010 r.
590   Uchwa艂a Nr XXI/145/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
590   UCHWA艁A NR XVI/111/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
590   UCHWA艁A NR XV/103/2012 z dia 19 wrze艣nia 2012 r.
590   UCHWA艁A NR XV/101/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
590   Uchwa艂a Nr VI/38/2011z dia 22 czerwca 2011 r.
590   Uchwa艂a Nr IV/24/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
590   Uchwa艂a Nr XXX/167/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
590   Uchwa艂a Nr XXXII/175/10 z dnia 26 marca 2010 r.
590   Uchwa艂a Nr XXXII/177/10 z dnia 16 marca 2010 r.
590   Uchwa艂a Nr XXXIV/189/10 z dnia 25 maja 2010 r.
590   039. ZARZ膭DZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
590   091. ZARZ膭DZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
590   101. ZARZ膭DZENIE NR 41/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
589   Uchwa艂a Nr XIX/107/08 z dnia 26 listopada 2008 r.
589   Uchwa艂a Nr XXIX/157/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
589   Uchwa艂a Nr XXIX/159/09 z dnia 17 listopada 2009 r.
589   023. ZARZ膭DZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
589   033. ZARZ膭DZENIE NR 36/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
588   Uchwa艂a Nr XXIV/132/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
588   161. Zarz膮dzenie Nr 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 sierpnia 2009 r.
588   210. Zarz膮dzenie Nr 33/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 1 lipca 2010 r.
588   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
588   132. ZARZ膭DZENIE NR 3/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
587   UCHWA艁A NR XVIII/129/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
587   UCHWA艁A NR XVI/105/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
587   UCHWA艁A NR XIII/91/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
587   UCHWA艁A NR VIII/59/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2012 r.
587   Uchwa艂a Nr VI/23/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
587   Uchwa艂a Nr XXI/111/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
587   Uchwa艂a Nr XXXIII/183/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
587   055. Zarz膮dzenie Nr 56/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 listopada 2007 r.
587   151. Zarz膮dzenie Nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
587   216. Zarz膮dzenie Nr 39/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 sierpnia 2010 r.
587   229. Zarz膮dzenie Nr 52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 pa藕dziernika 2010 r.
586   118. Zarz膮dzenie Nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 lutego 2009 r
586   034. ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
586   130. Zarz膮dzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2009 r
586   Uchwa艂a Nr 8/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
586   Uchwa艂a Nr 7/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
585   UCHWA艁A NR IX/72/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
585   Uchwa艂a Nr XXII/119/09 z dnia 18 marca 2009 r.
585   119. Zarz膮dzenie Nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 13 lutego 2009 r
585   076. Zarz膮dzenie Nr 18/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 maja 2008 r
584   Uchwa艂a Nr XXIII/128/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
584   001. ZARZ膭DZENIE Nr 01/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
584   041. ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
584   049. Zarz膮dzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r.
584   086. Zarz膮dzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
584   013. ZARZ膭DZENIE NR 16 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
584   072. ZARZ膭DZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
583   UCHWA艁A NR XVII/121/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
583   UCHWA艁A NR IX/69/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
583   Uchwa艂a Nr IV/20/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
583   Uchwa艂a Nr XI/61/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
583   Uchwa艂a Nr XV/78/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
583   117. Zarz膮dzenie Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
583   054. Zarz膮dzenie Nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2007 r.
582   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
582   Uchwa艂a Nr VIII/54/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
582   Uchwa艂a Nr I/3/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
582   Uchwa艂a Nr X/45/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
582   Uchwa艂a Nr XXVI/139/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
582   018. ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
582   017. ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
582   129. Zarz膮dzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
582   143. Zarz膮dzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
582   176. Zarz膮dzenie Nr 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
582   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
581   Zawiadomonie o wyborze oferty
581   Uchwa艂a Nr IV/21/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
581   Uchwa艂a Nr III/15/10 dnia 27 grudnia 2010 r.
581   Uchwa艂a Nr IV/13/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
581   039. Zarz膮dzenie Nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2007 r.
581   072. Zarz膮dzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2008 r
581   162. Zarz膮dzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 wrze艣nia 2009 r.
581   056. ZARZ膭DZENIE NR 60/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
581   080. ZARZ膭DZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
581   O B W I E S Z C Z E N I E
580   Uchwa艂a Nr IV/23/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
580   Uchwa艂a Nr XXV/134/09 z dnia 29 maja 2009 r.
580   Uchwa艂a Nr XXX/171/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
580   111. Zarz膮dzenie Nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
580   110. ZARZ膭DZENIE NR 50/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
580   Uchwa艂a NR XXVII/175/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
579   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
579   UCHWA艁A NR XIX/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
579   Uchwa艂a Nr XXII/125/09 z dnia 18 marca 2009 r.
579   Uchwa艂a Nr XXXV/193/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
579   153. Zarz膮dzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
579   178. Zarz膮dzenie Nr 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 06 stycznia 2010 r.
579   191. Zarz膮dzenie Nr 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
579   061. ZARZ膭DZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
579   073. ZARZ膭DZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
579   103. ZARZ膭DZENIE NR 43/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
579   116. ZARZ膭DZENIE NR 56/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
579   Uchwa艂a Nr I/S/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2014 r
578   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
578   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza przetarg pisemny
578   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
578   Uchwa艂a nr IV/19/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
578   Uchwa艂a Nr XVIII/88/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
578   Uchwa艂a Nr XIX/97/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
578   059. Zarz膮dzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 stycznia 2008 r
578   017. ZARZ膭DZENIE NR 20 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
578   ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
577   UCHWA艁A NR VIII/57/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
577   Uchwa艂a Nr III/17/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
577   Uchwa艂a Nr XII/62/08 z dnia 4 lutego 2008 r.
577   Uchwa艂a Nr XXXI/173/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
577   Uchwa艂a Nr XXXIX/214/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
577   007. ZARZ膭DZENIE Nr 07/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
577   086. ZARZ膭DZENIE NR 26/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
576   UCHWA艁A NR XVI/106/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
576   Uchwa艂a Nr IV/10/2007 z dnia 9 marca 2007 r.
576   Uchwa艂a Nr XXXII/178/10 z dnia 26 marca 2010 r.
576   052. Zarz膮dzenie Nr 53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 listopada 2007 r.
576   081. Zarz膮dzenie Nr 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
576   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
576   Uchwa艂a NR XXVI/169/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
576   Uchwa艂a NR XXVII/171/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
575   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
575   UCHWA艁A NR IX/71/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
575   Uchwa艂a Nr XVIII/92/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
575   Uchwa艂a Nr XXXII/176/10 z dnia 26 marca 2010 r.
575   070. Zarz膮dzenie Nr 12/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
575   148. Zarz膮dzenie Nr 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
575   120. ZARZ膭DZENIE NR 60/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
574   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
574   Uchwa艂a Nr VIII/31/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
574   Uchwa艂a Nr X/53/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
574   079. Zarz膮dzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
574   164. Zarz膮dzenie Nr 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
574   166. Zarz膮dzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2009 r
574   214. Zarz膮dzenie Nr 37/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
574   019. ZARZ膭DZENIE NR 22/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
574   025. ZARZ膭DZENIE NR 28/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
574   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
573   Wniosek o wydanie dowodu osobistego
573   Uchwa艂a Nr V/37/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
573   Uchwa艂a Nr XIX/103/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
573   073. Zarz膮dzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2008 r
573   124. Zarz膮dzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
573   146. Zarz膮dzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 czerwca 2009 r
573   Uchwa艂a NR XXIV/165/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
573   Uchwa艂a NR XXVIII/185/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
572   UCHWA艁A NR XI/84/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
572   108. Zarz膮dzenie Nr 50/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
572   069. Zarz膮dzenie Nr 11/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
572   126. ZARZ膭DZENIE NR 66/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
572   Piotr Dziubich
571   Uchwa艂a Nr VII/51/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
571   Uchwa艂a Nr XV/80/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
571   Uchwa艂a Nr XXII/120/09 z dnia 18 marca 2009 r.
571   240. Zarz膮dzenie Nr 63/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 24 listopada 2010 r.
571   079. ZARZ膭DZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
571   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
570   Uchwa艂a Nr X/46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
570   Uchwa艂a Nr XVIII/87/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
570   Uchwa艂a Nr XXXV/191/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
570   057. Zarz膮dzenie Nr 59/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 grudnia 2007 r.
570   068. Zarz膮dzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 marca 2008 r
570   154. Zarz膮dzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 czerwca 2009 r
570   029. ZARZ膭DZENIE NR 32/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
569   UCHWA艁A NR XIX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
569   UCHWA艁A NR XVII/115/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
569   UCHWA艁A NR X/83/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
569   UCHWA艁A NR X/77/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
569   Uchwa艂a Nr V/31/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
569   Uchwa艂a Nr XIII/68/08 z dnia 5 marca 2008 roku
569   181. Zarz膮dzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 lutego 2010 r.
569   010. ZARZ膭DZENIE NR 10 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
569   Arkadiusz Krzysztof W艂odarski
568   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
568   Uchwa艂a Nr IV/16/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
568   104. Zarz膮dzenie Nr 45/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 listopada 2008 r
568   179. Zarz膮dzenie Nr 2/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 stycznia 2010 r.
568   222. Zarz膮dzenie Nr 45/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
568   Uchwa艂a Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
567   232. Zarz膮dzenie Nr 55/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
567   Uchwa艂a Nr XVI/83/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
567   170. Zarz膮dzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 wrze艣nia 2009 r
567   094. ZARZ膭DZENIE NR 34/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
566   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
566   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
566   Uchwa艂a Nr XIV/75/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
566   Uchwa艂a Nr XVIII/91/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
566   Uchwa艂a Nr XXX/168/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
566   011. ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
566   040. ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
566   132. Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
566   163. Zarz膮dzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
566   009. ZARZ膭DZENIE NR 9/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
566   134. ZARZ膭DZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
565   UCHWA艁A NR XIV/94/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
565   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 maja 2011 r.
565   Uchwa艂a Nr XIII/71/08 z dnia 5 marca 2008 roku
565   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 8 wrze艣nia 2009 r.
565   Uchwa艂a Nr XXXIX/209/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
565   096. ZARZ膭DZENIE NR 36/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
565   Uchwa艂a NR XXVIII/184/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
565   SK艁AD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
565   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
564   Uchwa艂a Nr XXI/144/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
564   Uchwa艂a Nr XXXIX/218/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
564   110. Zarz膮dzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
564   114. Zarz膮dzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
564   009. ZARZ膭DZENIE Nr 09/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
564   238. Zarz膮dzenie Nr 61/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 listopada2010 r.
564   045. ZARZ膭DZENIE NR 48/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
564   051. ZARZ膭DZENIE NR 55/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
564   066. ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
564   088. ZARZ膭DZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
563   Uchwa艂a Nr IV/22/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
563   Uchwa艂a Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
563   Uchwa艂a Nr XXXIII/180/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
563   Uchwa艂a Nr XXXVII/200/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
563   122. Zarz膮dzenie Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 marca 2009 r
563   088. Zarz膮dzenie Nr 30/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 sierpnia 2008 r
563   Uchwa艂a NR XXVII/182/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
563   Uchwa艂a NR XXVIII/187/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
563   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
562   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
562   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
562   Uchwa艂a Nr XXII/122/09 z dnia 18 marca 2009 r.
562   Uchwa艂a Nr XXVI/137/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
562   087. Zarz膮dzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 lipca 2008 r
562   Uchwa艂a NR XXVII/178/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
562   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
561   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
561   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
561   102. Zarz膮dzenie Nr 43/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
561   183. Zarz膮dzenie Nr 6/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 marca 2010 r.
561   208. Zarz膮dzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 czrewca 2010 r.
561   200. Zarz膮dzenie Nr 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
561   065. ZARZ膭DZENIE NR 5/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
561   104. ZARZ膭DZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
561   Jan Lech Bladowski
560   UCHWA艁A NR XII/85/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
560   Uchwa艂a Nr IV/11/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
560   Uchwa艂a Nr VII/28/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
560   Uchwa艂a Nr XXX/169/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
560   Uchwa艂a Nr XXXIX/216/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
560   106. Zarz膮dzenie Nr 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 listopada 2008 r
560   047. Zarz膮dzenie Nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 pa藕dziernika 2007 r.
560   230. Zarz膮dzenie Nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 25 pa藕dziernika 2010 r.
560   Uchwa艂a NR XXVII/177/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
560   O B W I E S Z C Z E N I E
559   Uchwa艂a Nr XIV/76/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
559   Uchwa艂a Nr XXI/114/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
559   060. Zarz膮dzenie Nr 2/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 stycznia 2008 r
559   097. ZARZ膭DZENIE NR 37/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
559   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
559   Uchwa艂a NR XXVIII/186/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
558   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
558   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
558   152. Zarz膮dzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
558   171. Zarz膮dzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 listopada 2009 r
558   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2009 r.
558   192. Zarz膮dzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 maja 2010 r.
558   Uchwa艂a NR XXV/168/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
558   144. ZARZ膭DZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
557   Uchwa艂a Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
557   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
557   005. ZARZ膭DZENIE Nr 05/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
556   UCHWA艁A NR XIV/97/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
556   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
556   Uchwa艂a Nr XXVII/143/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
556   Uchwa艂a Nr XXXIX/212/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
556   008. ZARZ膭DZENIE Nr 08/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
556   054. ZARZ膭DZENIE NR 58/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
556   133. ZARZ膭DZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
556   PROTOK脫艁 z XXX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
556   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
556   O B W I E S Z C Z E N I E
556   Jerzy Iglewski
555   Uchwa艂a Nr IV/12/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
555   120. Zarz膮dzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 3 marca 2009 r
555   002. ZARZ膭DZENIE NR 2/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
555   087. ZARZ膭DZENIE NR 27/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
555   109. ZARZ膭DZENIE NR 49/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
555   Uchwa艂a NR XXIX/189/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
555   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
555   Gra偶yna Maria Rybicka
554   Uchwa艂a Nr XXXV/190/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
554   027. ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
554   042. Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
554   071. Zarz膮dzenie Nr 13/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2008 r
554   068. ZARZ膭DZENIE NR 8/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
554   Uchwa艂a NR XXV/167/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
553   Zawiadomienie
553   Uchwa艂a Nr XI/57/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
553   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
553   Uchwa艂a Nr XXXIII/179/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
553   158. Zarz膮dzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
553   044. ZARZ膭DZENIE NR 47/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
553   105. ZARZ膭DZENIE NR 45/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
553   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
553   Uchwa艂a NR XXVII/174/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
553   Uchwa艂a NR XXVII/179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
553   6. Sprawozdania Bud偶etowe za 2013 rok
552   Uchwa艂a Nr V/30/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
552   101. Zarz膮dzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
552   019. ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
552   011. ZARZ膭DZENIE NR 14 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
552   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
552   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.- Akty Prawne
552   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
551   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
551   UCHWA艁A NR XVI/104/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
551   Uchwa艂a Nr X/40/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
551   089. Zarz膮dzenie Nr 32/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
551   111. ZARZ膭DZENIE NR 51/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
551   130. ZARZ膭DZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
551   146. ZARZ膭DZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
550   Uchwa艂a Nr VIII/33/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
550   090. Zarz膮dzenie Nr 33/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
550   147. Zarz膮dzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 czerwca 2009 r
550   182. Zarz膮dzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 marca 2010 r.
550   220. Zarz膮dzenie Nr 43/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
550   231. Zarz膮dzenie Nr 54/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
550   112. ZARZ膭DZENIE NR 52/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
550   117. ZARZ膭DZENIE NR 57/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
549   Uchwa艂a Nr XXI/118/08 z dnia 18 marca 2009 r.
549   175. Zarz膮dzenie Nr 63/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 grudnia 2009 r.
549   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
549   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
548   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
548   UCHWA艁A NR XVII/113 /2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
548   UCHWA艁A NR IX/70/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
548   Uchwa艂a Nr VI/41/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
548   Uchwa艂a Nr VIII/30/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
548   Uchwa艂a Nr XXIX/156/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
548   224. Zarz膮dzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
548   050. ZARZ膭DZENIE NR 54/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
548   114. ZARZ膭DZENIE NR 54/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
548   136. ZARZ膭DZENIE NR 7/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
548   Uchwa艂a NR XXX/196/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
548   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
547   Uchwa艂a Nr VIII/39/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
547   010. ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
547   096. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
547   135. Zarz膮dzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
547   242. Zarz膮dzenie Nr 65/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
547   246. Zarz膮dzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 grudnia 2010 r.
547   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
547   Uchwa艂a NR XXVIII/188/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
547   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
546   Uchwa艂a Nr XIX/104/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
546   Uchwa艂a Nr XXI/110/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
546   Uchwa艂a Nr XXXVII/198/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
546   125. Zarz膮dzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
546   141. Zarz膮dzenie Nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 maja 2009 r
546   184. Zarz膮dzenie Nr 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2010 r.
546   046. ZARZ膭DZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
546   Uchwa艂a NR XXVIII/183/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
546   129. ZARZ膭DZENIE NR 69/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
545   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
545   Uchwa艂a Nr XIX/100/08 z dnia 21 grudnia 2008 r.
545   038. ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
545   095. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
545   189. Zarz膮dzenie Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
545   016. ZARZ膭DZENIE NR 19 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
545   093. ZARZ膭DZENIE NR 33/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
544   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
544   Uchwa艂a Nr XIII/66/08 z dnia 5 marca 2008 roku
544   Uchwa艂a Nr XIV/74/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
544   Krystian Betli艅ski
543   003. ZARZ膭DZENIE Nr 03/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
543   157. Zarz膮dzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
543   193. Zarz膮dzenie Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 maja 2010 r.
543   098. ZARZ膭DZENIE NR 38/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
542   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
542   UCHWA艁A NR IX/64/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
542   Uchwa艂a Nr IV/27/2011 z dnia 28 arca 2011 r.
542   Uchwa艂a Nr XIX/106/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
542   Uchwa艂a Nr XXVIII/145/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
542   Uchwa艂a Nr XXXIII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
542   107. Zarz膮dzenie Nr 49/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
542   002. ZARZ膭DZENIE Nr 02/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
542   056. Zarz膮dzenie Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 grudnia 2007 r.
542   186. Zarz膮dzenie Nr 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 kwietnia 2010 r.
542   243. Zarz膮dzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
542   048. ZARZ膭DZENIE NR 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
542   106. ZARZ膭DZENIE NR 46/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
542   Uchwa艂a NR XXVII/181/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
541   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
541   Uchwa艂a Nr VIII/29/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
541   Uchwa艂a Nr XXIX/162/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
541   015. ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
541   036. ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
541   126. Zarz膮dzenie Nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
541   235. Zarz膮dzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
541   121. ZARZ膭DZENIE NR 61/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
541   140. ZARZ膭DZENIE NR 11/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
541   S艂awomir Kawczy艅ski
540   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
540   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
540   Uchwa艂a Nr XIII/70/08 z dnia 5 marca 2008 roku
540   Uchwa艂a Nr XXII/123/09 z dnia 18 marca 2009 r.
540   048. Zarz膮dzenie Nr 49/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r
540   012. ZARZ膭DZENIE NR 15 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
539   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
539   UCHWA艁A NR XIX/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
539   UCHWA艁A NR XV/99/2012z dnia 19.09.2012.r
539   UCHWA艁A NR X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
539   Uchwa艂a Nr X/54/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
539   Uchwa艂a Nr XXXVIII/204/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
539   023. ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
539   Uchwa艂a NR XXV/166/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
539   O B W I E S Z C Z E N I E
538   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
538   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
538   Uchwa艂a Nr VII/53/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
538   234. Zarz膮dzenie Nr 57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
538   057. ZARZ膭DZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
538   143. ZARZ膭DZENIE NR 14/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
538   O B W I E S Z C Z E N I E
537   026. ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
537   209. Zarz膮dzenie Nr 32/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 czrewca 2010 r.
536   Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
536   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
536   Uchwa艂a Nr VI/43/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
536   Uchwa艂a Nr XXXVIII/208/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
536   197. Zarz膮dzenie Nr 20/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
536   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
535   UCHWA艁A NR XVIII/128/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
535   Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
535   Uchwa艂a Nr XXVIII/148/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
535   121. Zarz膮dzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2009 r
535   103. Zarz膮dzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
535   194. Zarz膮dzenie Nr 17/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
535   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
534   Uchwa艂a Nr VII/47/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
534   074. Zarz膮dzenie Nr 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2008 r
534   102. ZARZ膭DZENIE NR 42/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
534   Uchwa艂a NR XXIX/191/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
534   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
534   O B W I E S Z C Z E N I E
534   UCHWA艁A NR I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
533   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
533   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
533   UCHWA艁A NR XIV/95/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
533   Uchwa艂a Nr IV/8/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
533   134. Zarz膮dzenie Nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
533   135. ZARZ膭DZENIE NR 6/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
533   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
532   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
532   UCHWA艁A NR XVII/120/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
532   Uchwa艂a Nr XI/60/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
532   033. ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
532   138. Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
532   Zakup oleju nap臋dowego do autobus贸w szkolnych
531   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
531   217. Zarz膮dzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 wrze艣nia 2010 r.
531   107. ZARZ膭DZENIE NR 47/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
531   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
530   Uchwa艂a Nr XVIII/89/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
530   Uchwa艂a NR XXVII/180/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
530   Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finans贸w
529   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
529   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczoneo na:
529   Uchwa艂a Nr V/20/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
529   105. Zarz膮dzenie Nr 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2008 r
529   ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
529   Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r.
528   O G 艁 O S Z E N I E
528   ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH
528   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
528   145. ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
528   OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Radziejowie
527   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
527   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
527   064. Zarz膮dzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 lutego 2008 r
527   155. Zarz膮dzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 lipca 2009 r
527   219. Zarz膮dzenie Nr 42/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
526   Uchwa艂a Nr XXI/148/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
526   Uchwa艂a Nr IV/9/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
526   Uchwa艂a Nr VIII/32/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
526   Uchwa艂a Nr XXVI/136/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
526   078. Zarz膮dzenie Nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
526   097. Zarz膮dzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
526   082. ZARZ膭DZENIE NR 22/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
526   Uchwa艂a NR XXIX/195/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
526   147. ZARZ膭DZENIE NR 18/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
526   O B W I E S Z C Z E N I E
525   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
525   Uchwa艂a Nr IV/25/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
525   Uchwa艂a Nr VII/27/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
525   Uchwa艂a Nr XIII/69/08 z dnia 5 marca 2008 roku
525   Uchwa艂a Nr XXVIII/146/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
525   Uchwa艂a Nr XXXIX/215/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
525   006. ZARZ膭DZENIE Nr 06/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
525   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
524   UCHWA艁A NR XVI/107/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
524   Uchwa艂a Nr IV/15/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
524   016. ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
524   201. Zarz膮dzenie Nr 24/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
524   118. ZARZ膭DZENIE NR 58/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
524   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
523   233. Zarz膮dzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
523   149. Zarz膮dzenie Nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
523   212. Zarz膮dzenie Nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
523   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
522   006. ZARZ膭DZENIE NR 6/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
522   Uchwa艂a NR XXVII/172/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
522   141. ZARZ膭DZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
522   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
521   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
521   Uchwa艂a Nr XIX/95/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
521   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
521   062. Zarz膮dzenie Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
521   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
520   Zawiadomienie o wyborz臋 oferty w przetargu nieograniczonym na:
520   Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu
519   207. Zarz膮dzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 czerwca 2010 r.
519   K O M U N I K A T
519   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
518   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
518   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
518   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
518   133. Zarz膮dzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
518   Uchwa艂a NR XXX/199/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
518   Halina Wawrzyniak
517   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
517   115. ZARZ膭DZENIE NR 55/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
517   Uchwa艂a NR XXVII/176/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
517   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
517   148. ZARZ膭DZENIE NR 19/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
516   Zg艂oszenie
516   Uchwa艂a Nr X/43/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
516   Uchwa艂a Nr XXIX/161/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
516   123. ZARZ膭DZENIE NR 63/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
516   Uchwa艂a Nr 8/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
516   Komisja Rewizyjna
516   Komisja Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska
515   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
515   Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
515   137. Zarz膮dzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
515   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
515   INFORMACJA
515   ZAPRASZAM na XXXII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
515   UCHWA艁A NR I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
514   053. Zarz膮dzenie Nr 54/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 listopada 2007 r.
514   115. Zarz膮dzenie Nr 57/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
514   195. Zarz膮dzenie Nr 18/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
514   138. ZARZ膭DZENIE NR 9/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
514   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
514   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
513   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
513   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
513   190. Zarz膮dzenie Nr 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
513   237. Zarz膮dzenie Nr 60/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada2010 r.
513   239. Zarz膮dzenie Nr 62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 listopada2010 r.
513   137. ZARZ膭DZENIE NR 8/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
513   O B W I E S Z C Z E N I E
512   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
512   Uchwa艂a Nr XXIX/153/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
512   OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO
511   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
511   131. Zarz膮dzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 maja 2009 r
511   128. ZARZ膭DZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
511   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
510   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
510   Uchwa艂a Nr XV/81/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
510   156. Zarz膮dzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 lipca 2009 r.
510   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
510   O B W I E S Z C Z E N I E
509   Uchwa艂a Nr IV/14/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
509   169. Zarz膮dzenie Nr 57/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 pa藕dziernika 2009 r
509   Uchwa艂a NR XXX/197/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
509   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
508   Uchwa艂a Nr V/18/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
508   136. Zarz膮dzenie Nr 23/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
508   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
508   O B W I E S Z C Z E N I E
508   So艂ectwo Stawiska
507   O G 艁 O S Z E N I E
507   Uchwa艂a Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
507   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
507   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
507   Grzegorz Wo藕niak
506   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
506   Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych
506   168. Zarz膮dzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 pa藕dziernika 2009
506   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
505   113. ZARZ膭DZENIE NR 53/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
505   119. ZARZ膭DZENIE NR 59/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
505   Uchwa艂a NR XXX/202/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
505   So艂ectwo Przed艂u偶
504   Uchwa艂a Nr VIII/37/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
504   218. Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
503   100. ZARZ膭DZENIE NR 40/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
503   Uchwa艂a NR XXIX/192/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
503   Uchwa艂a NR XXXI/208/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
503   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
502   Uchwa艂a Nr XI/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
502   109. Zarz膮dzenie Nr 51/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
502   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
501   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
501   Uchwa艂a Nr XXXIX/219/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
501   Uchwa艂a NR XXIX/194/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
500   Uchwa艂a Nr X/52/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
500   123. Zarz膮dzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 marca 2009 r
500   O B W I E S Z C Z E N I E
500   Krzysztof Miros艂aw 呕ak
499   122. ZARZ膭DZENIE NR 62/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
498   040. ZARZ膭DZENIE NR 43/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
498   199. ZARZ膭DZENIE NR 9/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
497   O G 艁 O S Z E N I E
497   154. ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
497   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
496   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
495   Uchwa艂a NR XXX/198/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
494   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza II przetarg pisemny
494   071. ZARZ膭DZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
494   Uchwa艂a NR XXX/200/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
493   O B W I E S Z C Z E N I E
492   128. Zarz膮dzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
491   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
491   Uchwa艂a Nr I/4/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
491   Uchwa艂a NR XXXI/207/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
491   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
491   O B W I E S Z C Z E N I E
490   Uchwa艂a Nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
490   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
489   027. ZARZ膭DZENIE NR 30/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
489   125. ZARZ膭DZENIE NR 65/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
489   I N F O R M A C J A
489   7. Sprawozdania Bud偶etowe za 2014 rok
488   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
488   Uchwa艂a NR XXIX/190/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
488   UCHWA艁A NR I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
488   PROTOK脫艁 z I Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
487   124. ZARZ膭DZENIE NR 64/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
486   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
486   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
485   149. ZARZ膭DZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
485   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
485   OBWIESZCZENIE
485   Uchwa艂a Nr 9/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
484   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
484   Uchwa艂a NR XXX/201/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
483   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
482   028. ZARZ膭DZENIE NR 31/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
482   O B W I E S Z C Z E N I E
481   Zmiana dotycz膮ca rejestracji dzia艂alno艣ci gospodarczej
481   UCHWA艁A NR I/9/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
481   200. ZARZ膭DZENIE NR 10/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
480   139. ZARZ膭DZENIE NR 10/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
480   Zg艂oszenie kandydata na cz艂onka obwodowej komisji wyborczej
479   Wniosek o:
479   UCHWA艁A NR II/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
479   OBWIESZCZENIE
478   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
478   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
478   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
478   159. ZARZ膭DZENIE NR 30/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
477   152. ZARZ膭DZENIE NR 23/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
477   O B W I E S Z C Z E N I E
476   041. ZARZ膭DZENIE NR 44/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
476   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
476   Jednostki podleg艂e
476   Kalendarz Wyborczy
476   PROTOK脫艁 z II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
474   034. ZARZ膭DZENIE NR 37/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
474   KOMUNIKAT
473   Zg艂oszenie
473   150. ZARZ膭DZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
473   OBWIESZCZENIE
473   ZAPRASZAM na XXXIV Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
473   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
472   Zawiadomienie o wyborze w przetargu nieograniczonym na:
472   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
471   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
471   O B W I E S Z C Z E N I E
470   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
470   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
470   Informacje PKW dla wyborc贸w i kandydat贸w
470   UCHWA艁A NR II/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
469   O B W I E S Z C Z E N I E
469   194. ZARZ膭DZENIE NR 4/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
469   227. ZARZ膭DZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
468   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
468   153. ZARZ膭DZENIE NR 24/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
468   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
467   167. Zarz膮dzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
467   142. ZARZ膭DZENIE NR 13/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
467   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
466   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
466   Andrzej Schmidt
465   Uchwa艂a Nr XIV/73/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
465   156. ZARZ膭DZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
464   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
464   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
464   Uchwa艂a NR XXXII/218/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
464   ZAPRASZAM na II sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim
464   O B W I E S Z C Z E N I E
464   O B W I E S Z C Z E N I E
463   UCHWA艁A NR II/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
463   UCHWA艁A NR IV/32/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
462   O B W I E S Z C Z E N I E
462   O B W I E S Z C Z E N I E
461   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przteargu nieograniczonym na:
461   Uchwa艂a NR XXXI/206/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
461   Komisja Zdrowia i Porz膮dku Publicznego
461   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
460   Uchwa艂a Nr XI/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
460   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
460   157. ZARZ膭DZENIE NR 28/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
459   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
459   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
459   158. ZARZ膭DZENIE NR 29/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
459   Uchwa艂a Nr 1/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
459   O B W I E S Z C Z E N I E
458   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
458   O B W I E S Z C Z E N I E
458   UCHWA艁A NR I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
457   UCHWA艁A NR XXXV/231/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
456   Zawiadomienie o wyborze oferty w prztargu nieograniczonym na:
456   155. ZARZ膭DZENIE NR 26/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
456   OBWIESZCZENIE
456   O B W I E S Z C Z E N I E
455   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
455   INFORMACJA
455   O B W I E S Z C Z E N I E
455   UCHWA艁A NR I/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r
454   Uchwa艂a Nr 7/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
453   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
453   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
453   O B W I E S Z C Z E N I E
452   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSZCZEG脫LNYCH CZ臉艢CI ZAM脫WIENIA
452   ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
452   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
452   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
451   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
451   230. ZARZ膭DZENIE NR 41/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
450   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
450   151. ZARZ膭DZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
450   KOMUNIKAT
450   O B W I E S Z C Z E N I E
449   Zawaidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
449   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
449   OBWIESZCZENIE WOJEW脫DZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORUNIU
448   OBWIESZCZENIE
448   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
448   TERMINY DY呕UR脫W
448   170. ZARZ膭DZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
447   Uchwa艂a NR XXXII/209/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
446   Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczeg贸lnych cz臋艣ci zam贸wienia
446   UCHWA艁A NR XXXV/230/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
446   UCHWA艁A NR I/7/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
445   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
444   ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
444   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
444   UCHWA艁A NR XXXV/240/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
443   OBWIESZCZENIE
443   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
443   167. ZARZ膭DZENIE NR 38/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
443   O B W I E S Z C Z E N I E
443   Wykaz przekazywanych informacji przez urz臋dy
442   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
442   Uchwa艂a Nr 14/WPF/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
441   UCHWA艁A NR III/21/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
440   Uchwa艂a Nr I/2/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
440   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
440   Podzia艂 Gminy Piotrk贸w Kujawski na obwody g艂osowania
440   I N F O R M A C J A
439   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
439   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
438   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
438   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
437   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
437   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
436   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
436   PROTOK脫艁 z V Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
435   INFORMACJA ZARZ膭DU K脫艁KA ROLNICZEGO
435   216. ZARZ膭DZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
434   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
433   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
432   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
432   Podzia艂 Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na okr臋gi wyborcze
432   189. ZARZ膭DZENIE NR 60/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
431   161. ZARZ膭DZENIE NR 32/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
431   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
431   UCHWA艁A NR III/30/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
431   So艂ectwo Palczewo
430   O B W I E S Z C Z E N I E
429   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
429   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
429   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
428   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA na:
428   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
428   PROTOK脫艁 z IV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
427   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
427   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
427   190. ZARZ膭DZENIE NR 61/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
427   UCHWA艁A NR III/24/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
426   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
426   UCHWA艁A NR XXXV/228/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
425   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
425   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
425   164. ZARZ膭DZENIE NR 35/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
425   ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
425   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
423   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
423   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
423   225. ZARZ膭DZENIE NR 36/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
422   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
421   Uchwa艂a NR XXXII/217/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
421   UCHWA艁A NR XXXIII/221/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
421   181. ZARZ膭DZENIE NR 52/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
421   Uchwa艂a Nr 2/D/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
420   UCHWA艁A NR II/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
420   O B W I E S Z C Z E N I E
420   208. ZARZ膭DZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
420   UCHWA艁A NR III/25/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
419   UCHWA艁A NR XXXV/229/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
419   UCHWA艁A NR I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
418   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
418   Uchwa艂a NR XXXII/220/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
417   Uchwa艂a NR XXXII/219/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
417   UCHWA艁A NR XXXIV/227/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
417   Uchwa艂a Nr 2/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
416   UCHWA艁A NR I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
416   O B W I E S Z C Z E N I E
416   PROTOK脫艁 z III Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
416   ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
415   Uchwa艂a Nr 14/P/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
415   UCHWA艁A NR III/23/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
415   Pa艅stwowa Komisja Wyborcza
414  
413   O B W I E S Z C Z E N I E
413   UCHWA艁A NR II/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
413   UCHWA艁A NR III/20/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
413   215. ZARZ膭DZENIE NR 26/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
413   219. ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
412   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
412   172. ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
412   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
412   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
412   222. ZARZ膭DZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
411   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
411   Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 25 listopada 2014 r.
411   UCHWA艁A NR II/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
411   O B W I E S Z C Z E N I E
411   PROTOK脫艁 z VII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
410   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
410   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
410   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
410   Uchwa艂a NR XXXII/211/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
410   Uchwa艂a Nr 3/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
410   UCHWA艁A NR XXXV/232/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
410   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
410   Uchwa艂a Nr 2/Kd//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
409   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrrk贸w Kujawski
409   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
409   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
409   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
409   Uchwa艂a Nr 10/Dpr/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
409   211. ZARZ膭DZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
409   ZAPRASZAM Na IV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji,
408   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
408   Uchwa艂a NR XXXII/214/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
408   O B W I E S Z C Z E N I E
408   UCHWA艁A NR III/28/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
408   ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
408   Bud偶et na rok 2015
407   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
407   160. ZARZ膭DZENIE NR 31/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
406   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
406   O B W I E S Z C Z E N I E
406   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
406   Fundusz Alimentacyjny
406   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
406   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
405   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
404   ZAPRASZAM na III sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋 dnia
404   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
403   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
403   201. ZARZ膭DZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
402   ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
401   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
401   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
401   180. ZARZ膭DZENIE NR 51/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
401   O B W I E S Z C Z E N I E
400   Uchwa艂a NR XXXII/212/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
400   UCHWA艁A NR II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
399   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
399   UCHWA艁A NR XXXIV/225/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
399   UCHWA艁A NR I/5/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
398   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
397   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
397   UCHWA艁A NR XXXIV/224/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
397   UCHWA艁A NR III/29/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
396   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
396   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
396   177. ZARZ膭DZENIE NR 48/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
396   So艂ectwo Zborowiec
396   UCHWA艁A NR IV/39/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
395   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
395   178. ZARZ膭DZENIE NR 49/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
395   214. ZARZ膭DZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
395   ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
393   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
393   Uchwa艂a NR XXXII/215/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
393   176. ZARZ膭DZENIE NR 47/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
393   UCHWA艁A NR XXXV/233/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
393   O B W I E S Z C Z E N I E
392   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
392   O B W I E S Z C Z E N I E
391   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
391   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
390   UCHWA艁A NR IV/42/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
390   O B W I E S Z C Z E N I E
389   Uchwa艂a NR XXXII/210/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
389   Uchwa艂a NR XXXII/216/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
389   163. ZARZ膭DZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
389   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
389   239. ZARZ膭DZENIE NR 50/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
388   Zawiadomienie o wyborze oferty
388   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
388   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
388   ZARZ膭DZENIE NR 40/2014
388   OBWIESZCZENIE
387   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
387   165. ZARZ膭DZENIE NR 36/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
387   UCHWA艁A NR IV/35/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
386   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
386   Uchwa艂a Nr 4/S//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.08.04.2015 r
386   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
385   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
385   166. ZARZ膭DZENIE NR 37/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
385   191. ZARZ膭DZENIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
385   UCHWA艁A NR III/22/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
385   UCHWA艁A NR IV/43/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
384   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
384   Uchwa艂a NR XXXII/213/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
383   UCHWA艁A NR III/26/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
383   O B W I E S Z C Z E N I E
382   UCHWA艁A NR XXXIII/222/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
382   195. ZARZ膭DZENIE NR 5/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
382   O B W I E S Z C Z E N I E
381   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
381   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
381   O B W I E S Z C Z E N I E
380   168. ZARZ膭DZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
380   UCHWA艁A NR IV/41/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
379   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
379   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
379   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
379   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
378   O B W I E S Z C Z E N I E
378   229. ZARZ膭DZENIE NR 40/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
378   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
377   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
377   O B W I E S Z C Z E N I E
377   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
376   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
376   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
376   Komisja Statutowa
375   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
374   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
373   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
373   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
373   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
373   O B W I E S Z C Z E N I E
373   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
372   192. ZARZ膭DZENIE NR 2/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
371   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
371   244. ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
370   175. ZARZ膭DZENIE NR 46/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
370   226. ZARZ膭DZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
370   PROTOK脫艁 z VI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
369   197. ZARZ膭DZENIE NR 7/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
369   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
369   ZAPRASZAM Na V sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
369   ZAPRASZAM Na X sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
368   162. ZARZ膭DZENIE NR 33/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
368   O B W I E S Z C Z E N I E
367   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
366   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
366   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
366   UCHWA艁A NR IV/31/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
366   UCHWA艁A NR VII/53/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
365   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
365   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
365   UCHWA艁A NR XXXV/234/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
365   UCHWA艁A NR IV/36/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
364   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
364   UCHWA艁A NR IV/33/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
364   Informacja dla wyborc贸w niepe艂nosprawnych
363   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacj臋 zam贸wienia
363   220. ZARZ膭DZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
363   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
362   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
362   184. ZARZ膭DZENIE NR 55/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
362   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
361   182. ZARZ膭DZENIE NR 53/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
361   231. ZARZ膭DZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
361   UCHWA艁A NR IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
361   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
361   UCHWA艁A NR XI/75/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
360   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
360   UCHWA艁A NR V/47/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
360   O G 艁 O S Z E N I E
359   223. ZARZ膭DZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
359   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
358   173. ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
358   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
357   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
357   169. ZARZ膭DZENIE NR 40/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
357   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
357   UCHWA艁A NR IV/38/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
357   Obwieszczenie Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
356   179. ZARZ膭DZENIE NR 50/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
356   187. ZARZ膭DZENIE NR 58/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
355   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
355   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
355   240. ZARZ膭DZENIE NR 51/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
355   UCHWA艁A NR X/60/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
354   Wniosek o wycink臋 drzew
354   171. ZARZ膭DZENIE NR 42/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
354   174. ZARZ膭DZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
354   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
353   213. ZARZ膭DZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
353   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
352   UCHWA艁A NR X/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
351   UCHWA艁A NR XXXV/239/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
351   185. ZARZ膭DZENIE NR 56/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
351   196. ZARZ膭DZENIE NR 6/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
351   PROTOK脫艁 z X Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
350   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
350   234. ZARZ膭DZENIE NR 45/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
350   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
350   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
349   Zg艂oszenie pobytu czasowego
349   UCHWA艁A NR XXXV/236/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
349   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
349   O B W I E S Z C Z E N I E
349   UCHWA艁A NR VIII/57/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
348   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
348   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
347   188. ZARZ膭DZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
347   UCHWA艁A NR V/46/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
347   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
346   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
346   202. ZARZ膭DZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
346   217. ZARZ膭DZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
345   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
345   UCHWA艁A NR IV/37/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
344   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
344   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
343   Zawiadomienie o udzieniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
342   UCHWA艁A NR XXXIV/226/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
342   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
342   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
341   186. ZARZ膭DZENIE NR 57/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
340   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
340   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
340   O B W I E S Z C Z E N I E
339   UCHWA艁A NR XXXV/238/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
339   UCHWA艁A NR IV/34/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
339   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
339   UCHWA艁A NR VIII/56/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
339   UCHWA艁A NR X/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
338   UCHWA艁A NR XXXIV/223/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
338   218. ZARZ膭DZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
338   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
338   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
338   O B W I E S Z C Z E N I E
338   UCHWA艁A NR X/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
337   193. ZARZ膭DZENIE NR 3/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
337   212. ZARZ膭DZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
337   228. ZARZ膭DZENIE NR 39/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
337   237. ZARZ膭DZENIE NR 48/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
337   UCHWA艁A NR VI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
336   207. ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
335   241. ZARZ膭DZENIE NR 52/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
334   204. ZARZ膭DZENIE NR 14/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
333   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
333   UCHWA艁A NR XXXV/235/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
332   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
332   UCHWA艁A NR XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
331   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
331   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
331   224. ZARZ膭DZENIE NR 35/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
330   209. ZARZ膭DZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
330   210. ZARZ膭DZENIE NR 20/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
330   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
329   203. ZARZ膭DZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
329   UCHWA艁A NR III/27/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
328   246. ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
327   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
327   183. ZARZ膭DZENIE NR 54/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
327   OBWIESZCZENIE
327   259. ZARZ膭DZENIE NR 70/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
326   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
326   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
325   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
323   206. ZARZ膭DZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
322   221. ZARZ膭DZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
322   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
322   UCHWA艁A NR VI/48/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
321   242. ZARZ膭DZENIE NR 53/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
320   205. ZARZ膭DZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
320   Uchwa艂a Nr 15/P/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
320   UCHWA艁A NR XI/80/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
320   UCHWA艁A NR XI/81/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
319   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
319   243. ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
319   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
318   251. ZARZ膭DZENIE NR 62/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
316   232. ZARZ膭DZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
316   O B W I E S Z C Z E N I E
316   Protok贸艂 z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych na temat projektu
316   PROTOK脫艁 z XI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
314   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
313   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
312   236. ZARZ膭DZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
312   O B W I E S Z C Z E N I E
312   269. ZARZ膭DZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
311   UCHWA艁A NR XI/72/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
310   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
310   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
309   INFORMACJA
309   255. ZARZ膭DZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
307   247. ZARZ膭DZENIE NR 58/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
307   UCHWA艁A NR VII/55/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
307   INFORMACJA DOTYCZ膭CA PROGRAMU RZ膭DOWEGO RODZINA 500 PLUS
305   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
305   UCHWA艁A NR XXXV/237/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
305   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
305   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
305   266. ZARZ膭DZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
304   245. ZARZ膭DZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
303   UCHWA艁A NR IX/72/2011
303   233. ZARZ膭DZENIE NR 44/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
303   O B W I E S Z C Z E N I E
302   UCHWA艁A NR X/70/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
302   ZAPRASZAM Na XI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
302   UCHWA艁A NR XI/77/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
301   Piotrk贸w Kujawski: ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH.
301   248. ZARZ膭DZENIE NR 59/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
301   249. ZARZ膭DZENIE NR 60/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
301   UCHWA艁A NR X/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
300   UCHWA艁A NR VI/49/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
299   UCHWA艁A NR VI/50/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
299   O B W I E S Z C Z E N I E
298   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
298   UCHWA艁A NR X/61/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
297   O B W I E S Z C Z E N I E
297   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
297   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
294   Wykaz ulic
294   235. ZARZ膭DZENIE NR 46/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
293   O B W I E S Z C Z E N I E
293   273. ZARZ膭DZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
292   O B W I E S Z C Z E N I E
292   UCHWA艁A NR XI/83/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
291   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
290   238. ZARZ膭DZENIE NR 49/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
290   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
289   250. ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
289   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie
289   UCHWA艁A NR XII/84/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
288   258. ZARZ膭DZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
287   263. ZARZ膭DZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
286   O B W I E S Z C Z E N I E
285   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
284   O B W I E S Z C Z E N I E
283   262. ZARZ膭DZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
283   UCHWA艁A NR XI/76/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
283   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
282   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
282   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
282   UCHWA艁A NR VI/51/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
282   261. ZARZ膭DZENIE NR 72/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
279   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
279   UCHWA艁A NR VII/54/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
279   UCHWA艁A NR X/64/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
279   8. Sprawozdania Bud偶etowe za 2015 rok
278   260. ZARZ膭DZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
278   UCHWA艁A NR IX/59/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
277   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
276   254. ZARZ膭DZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
276   UCHWA艁A NR X/69/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
275   Uchwa艂a Nr 15/WPF/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
275   Katarzyna Ulewicz
274   PROTOK脫艁 z IX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
274   ZAPRASZAM Na XII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
274   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
272   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
272   O B W I E S Z C Z E N I E
271   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
271   268. ZARZ膭DZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
269   UCHWA艁A NR VIII/58/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
269   264. ZARZ膭DZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
269   UCHWA艁A NR XI/78/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
268   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
268   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
268   UCHWA艁A NR XI/74/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
267   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
266   257. ZARZ膭DZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
266   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
265   UCHWA艁A NR X/68/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
265   UCHWA艁A NR XI/73/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
265   UCHWA艁A NR XI/82/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
264   UCHWA艁A NR XII/87/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
263   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
262   092. Zarz膮dzenie Nr 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 wrze艣nia 2008 r
261   292. ZARZ膭DZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
260   272. ZARZ膭DZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
259   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
258   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
258   UCHWA艁A NR XII/85/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
257   Miros艂aw J贸zef Skonieczny
256   UCHWA艁A NR X/71/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
256   UCHWA艁A NR XIII/91/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
256   295. ZARZ膭DZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
255   283. ZARZ膭DZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
255   Bogumi艂a Paw艂owska
254   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
254   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
252   127. ZARZ膭DZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
252   UCHWA艁A NR X/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
252   274. ZARZ膭DZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
252   275. ZARZ膭DZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
251   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
250   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
249   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
249   Rekrutacja do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych
248   265. ZARZ膭DZENIE NR 76/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
247   256. ZARZ膭DZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
247   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
247   Uchwa艂a Nr 3/D/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
247   UCHWA艁A NR XII/86/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
245   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
245   271. ZARZ膭DZENIE NR 82/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
244   280. ZARZ膭DZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
244   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
243   O B W I E S Z C Z E N I E
243   UCHWA艁A NR XII/89/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
243   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
242   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY ROZLICZAJ膭CEGO SI臉 NA PODSTAWIE PRZEPIS脫W
242   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
242   294. ZARZ膭DZENIE NR 18/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
241   302. ZARZ膭DZENIE NR 26/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
240   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
239   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
238   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
237   UCHWA艁A NR XII/88/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
236   291. ZARZ膭DZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
235   281. ZARZ膭DZENIE NR 5/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
235   289. ZARZ膭DZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
235   Uchwa艂a Nr 3/S/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.6.04.2016 r
234   267. ZARZ膭DZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
233   276. ZARZ膭DZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
233   284. ZARZ膭DZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
233   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
232   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
232   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
232   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
231   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO 艢WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
230   ZA艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
230   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
230   O B W I E S Z C Z E N I E
230   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
229   307. ZARZ膭DZENIE NR 31/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
228   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
228   278. ZARZ膭DZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
228   296. ZARZ膭DZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
227   O艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
225   O艢WIADCZENIE O WIELKO艢CI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRA呕ONEJ
224   286. ZARZ膭DZENIE NR 10/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
224   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
222   ZA艢WIADCZENIE/O艢WIADCZENIE*) O UCZ臉SZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKO艁Y
222   O B W I E S Z C Z E N I E
222   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
221   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
221   279. ZARZ膭DZENIE NR 3/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
221   297. ZARZ膭DZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
220   287. ZARZ膭DZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
220   290. ZARZ膭DZENIE NR 14/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
220   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
219   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
219   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
218   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
218   O B W I E S Z C Z E N I E
217   O B W I E S Z C Z E N I E
216   UCHWA艁A NR XIII/90/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
214   277. ZARZ膭DZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
214   O B W I E S Z C Z E N I E
213   303. ZARZ膭DZENIE NR 27/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
213   UCHWA艁A NR XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
213   324. ZARZ膭DZENIE NR 48/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
212   O B W I E S Z C Z E N I E
212   O B W I E S Z C Z E N I E
212   305. ZARZ膭DZENIE NR 29/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
212   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
212   UCHWA艁A NR XIV/95/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
211   293. ZARZ膭DZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
211   UCHWA艁A NR XIV/96/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
208   Bud偶et na rok 2016
206   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
206   270. ZARZ膭DZENIE NR 81/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
206   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
206   Katarzyna Anna Czaplewska
205   300. ZARZ膭DZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
203   UCHWA艁A NR XIV/92/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
202   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
202   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
202   Renata Wo藕niak
201   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
201   O B W I E S Z C Z E N I E
200   299. ZARZ膭DZENIE NR 23/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
198   288. ZARZ膭DZENIE NR 12/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
198   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
197   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
197   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
196   282. ZARZ膭DZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
195   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY O DOCHODACH OSI膭GNI臉TYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ膭CYM OKRES 艢WI
194   ZAPRASZAM Na XV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
194   PROTOK脫艁 z XV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
192   PROTOK脫艁 z XII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
191   O B W I E S Z C Z E N I E
191   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-07-27
190   298. ZARZ膭DZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
190   301. ZARZ膭DZENIE NR 25/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
189   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
188   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
186   311. ZARZ膭DZENIE NR 35/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
185   O B W I E S Z C Z E N I E
184   308. ZARZ膭DZENIE NR 32/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
184   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2017
183   285. ZARZ膭DZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
183   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
183   304. ZARZ膭DZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
183   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
183   UCHWA艁A NR XIV/93/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
182   O B W I E S Z C Z E N I E
181   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
179   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
178   O B W I E S Z C Z E N I E
177   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
177   UCHWA艁A NR XV/97/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
176   322. ZARZ膭DZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
175   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
174   337. ZARZ膭DZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
172   327. ZARZ膭DZENIE NR 51/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
171   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
170   309. ZARZ膭DZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
170   310. ZARZ膭DZENIE NR 34/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
169   312. ZARZ膭DZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
169   314. ZARZ膭DZENIE NR 38/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
169   UCHWA艁A NR XVI/111/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
168   313. ZARZ膭DZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
167   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
167   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
166   UCHWA艁A NR XVIII/116/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
165   315. ZARZ膭DZENIE NR 39/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
163   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
162   O B W I E S Z C Z E N I E
160   UCHWA艁A NR XV/102/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
160   323. ZARZ膭DZENIE NR 47/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
159   318. ZARZ膭DZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
159   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-10-06
158   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
158   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
158   O B W I E S Z C Z E N I E
158   O B W I E S Z C Z E N I E
157   O B W I E S Z C Z E N I E
157   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
155   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
155   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
154   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
154   UCHWA艁A NR XVI/110/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
153   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
153   321. ZARZ膭DZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
153   325. ZARZ膭DZENIE NR 49/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
152   O B W I E S Z C Z E N I E
151   319. ZARZ膭DZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
151   Interpretacja Indywidualna
150   O B W I E S Z C Z E N I E
149   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
149   O B W I E S Z C Z E N I E
149   O B W I E S Z C Z E N I E
148   UCHWA艁A NR XV/105/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
148   O B W I E S Z C Z E N I E
147   320. ZARZ膭DZENIE NR 44/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
146   O B W I E S Z C Z E N I E
146   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
145   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
145   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
144   O B W I E S Z C Z E N I E
142   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
142   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
141   O B W I E S Z C Z E N I E
141   UCHWA艁A NR XV/100/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
141   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
140   O B W I E S Z C Z E N I E
140   329. ZARZ膭DZENIE NR 53/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
140   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
139   UCHWA艁A NR XV/98/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
139   330. ZARZ膭DZENIE NR 54/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
139   341. ZARZ膭DZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
138   UCHWA艁A NR XV/104/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
138   UCHWA艁A NR XV/106/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
137   O B W I E S Z C Z E N I E
137   UCHWA艁A NR XV/103/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
136   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
136  
136   326. ZARZ膭DZENIE NR 50/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
136   UCHWA艁A NR XVIII/114/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
135   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
135   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
134   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
133   O B W I E S Z C Z E N I E
133   O B W I E S Z C Z E N I E
133   339. ZARZ膭DZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
133   UCHWA艁A NR XVIII/120/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
132   332. ZARZ膭DZENIE NR 56/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
131   UCHWA艁A NR XV/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
131   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
131   UCHWA艁A NR XIX/130/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
130   UCHWA艁A NR XV/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
130   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
130   342. ZARZ膭DZENIE NR 66/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
129   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
129   317. ZARZ膭DZENIE NR 41/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
129   331. ZARZ膭DZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
128   UCHWA艁A NR XV/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
128   O B W I E S Z C Z E N I E
126   316. ZARZ膭DZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
126   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
125   334. ZARZ膭DZENIE NR 58/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
125   UCHWA艁A NR XVIII/115/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
124   UCHWA艁A NR XVIII/125/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
123   ZAPRASZAM Na XVIII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
123   UCHWA艁A NR XVIII/117/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
123   3. ZARZ膭DZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
122   UCHWA艁A NR XV/99/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
122   Wniosek
122   340. ZARZ膭DZENIE NR 64/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
122   351. ZARZ膭DZENIE NR 75/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
122   1. ZARZ膭DZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
120   O B W I E S Z C Z E N I E
120   333. ZARZ膭DZENIE NR 57/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
119   UCHWA艁A NR XV/101/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
119   O B W I E S Z C Z E N I E
119   Wniosek o wydanie interpretacji
118   UCHWA艁A NR XVIII/119/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
118   UCHWA艁A NR XVIII/122/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
115   343. ZARZ膭DZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
115   UCHWA艁A NR XVIII/118/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
115   UCHWA艁A NR XVIII/123/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
115   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
114   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
113   328. ZARZ膭DZENIE NR 52/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
113   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
113   UCHWA艁A NR XVIII/121/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
113   PROTOK脫艁 z XX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
112   UCHWA艁A NR XIX/132/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
112   4. ZARZ膭DZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
112   UCHWA艁A NR XXI/138/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
111   O B W I E S Z C Z E N I E
111   UCHWA艁A NR XVII/113/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
111   349. ZARZ膭DZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
111   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
110   8. ZARZ膭DZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
109   ZAPRASZAM Na XVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
109   335. ZARZ膭DZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
109   5. ZARZ膭DZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
108   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
108   344. ZARZ膭DZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
108   350. ZARZ膭DZENIE NR 74/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
108   Bud偶et na rok 2017
107   O B W I E S Z C Z E N I E
107   ZAPRASZAM Na XIX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
105   2. ZARZ膭DZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
104   UCHWA艁A NR XVII/112/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
103   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.7.12.2016 r
102   345. ZARZ膭DZENIE NR 69/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
101   347. ZARZ膭DZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
101   348. ZARZ膭DZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
101   Uchwa艂a Nr 9/WPF/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
101   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
100   O B W I E S Z C Z E N I E
100   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
99   336. ZARZ膭DZENIE NR 60/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
99   338. ZARZ膭DZENIE NR 62/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
99   Uchwa艂a Nr 9/P/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
99   UCHWA艁A NR XIX/133/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
99   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
98   UCHWA艁A NR XX/134/2016 z dnia z dnia 29 grudnia 2016 r.
98  
98   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
97   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
97   UCHWA艁A NR XVIII/124/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
97   Uchwa艂a Nr 4/D/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
96   ZAPRASZAM Na XXI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
94   6. ZARZ膭DZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
93   O B W I E S Z C Z E N I E
93   353. ZARZ膭DZENIE NR 77/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
92   UCHWA艁A NR XIX/126/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
92   UCHWA艁A NR XIX/128/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
92   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
92   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
91   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
91   352. ZARZ膭DZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
89   ZAPRASZAM Na XVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
89   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
89   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
88   UCHWA艁A NR XIX/131/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
88   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
87   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
86   354. ZARZ膭DZENIE NR 78/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
86   Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
85   UCHWA艁A NR XIX/129/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
85   7. ZARZ膭DZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
85   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
84   O B W I E S Z C Z E N I E
83   UCHWA艁A NR XIX/127/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
81   355. ZARZ膭DZENIE NR 79/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
79   346. ZARZ膭DZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
79   UCHWA艁A NR XXI/136/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
78   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
78   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
78   9. Sprawozdania Bud偶etowe za 2016 rok
74   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
74   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
71   O B W I E S Z C Z E N I E
70   UCHWA艁A NR XXI/135/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
69   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
68   O B W I E S Z C Z E N I E
68   UCHWA艁A NR XXI/137/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
68   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
67   9. ZARZ膭DZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI9
67   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
66   O B W I E S Z C Z E N I E
65   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
65   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
65   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
63   O B W I E S Z C Z E N I E
61   O B W I E S Z C Z E N I E
60   O B W I E S Z C Z E N I E
60   O B W I E S Z C Z E N I E
60   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
60   UCHWA艁A NR XXII/146/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
59   O B W I E S Z C Z E N I E
59   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
58   ZAPRASZAM Na XXII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
58   UCHWA艁A NR XXII/150/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
56   UCHWA艁A NR XXII/142/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
55   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
55   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
53   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
52   Kadra
50   Dane teleadresowe
48   UCHWA艁A NR XXII/145/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
48   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
47   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
47   Dane teleadresowe
47   UCHWA艁A NR XXII/139/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
47   UCHWA艁A NR XXII/140/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
46   UCHWA艁A NR XXII/143/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
46   UCHWA艁A NR XXII/144/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
46   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
45   Dane Teleadresowe
45   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
45   UCHWA艁A NR XXII/147/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
45   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
45   O B W I E S Z C Z E N I E
45   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
44   Dane teleadresowe
44   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
44   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
42  
42   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
41   UCHWA艁A NR XXII/148/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
40   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
39   UCHWA艁A NR XXII/149/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
39   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
38   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
38   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
37   UCHWA艁A NR XXII/141/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
37   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
36   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
36   Dane teleadresowe
36   Obwieszczenie
35   Dane teleadresowe
34   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
34   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
33   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
33   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
32   Dane teleadresowe
32   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
31   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
31   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
30   Dane teleadresowe
30   O B W I E S Z C Z E N I E
30   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
29   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
29   O B W I E S Z C Z E N I E
28   Dane teleadresowe
28   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
28   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
28   O B W I E S Z C Z E N I E
27   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
27   Uchwa艂a Nr 2/S/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2017 r.
27   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
27   O B W I E S Z C Z E N I E
27   O B W I E S Z C Z E N I E
25   SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
23   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
22   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
21   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
21   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
21   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
21   O B W I E S Z C Z E N I E
20   ZAPRASZAM Na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
20   UCHWA艁A NR XXIII/151/2017 z dnia z dnia 25 maja 2017 r.
19   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
19   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
19   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
19   Obwieszczenie
18   ZAWIADOMIENIE O UNIEWA呕NIENIU CZYNNO艢CI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 16.05.2017 R
17   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
17   Obwieszczenie
15   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
14   UCHWA艁A NR XXIV/164/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
12   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
12   O B W I E S Z C Z E N I E
12   UCHWA艁A NR XXIV/152/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
11   UCHWA艁A NR XXIV/155/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
11   O B W I E S Z C Z E N I E
11   UCHWA艁A NR XXIV/157/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
10   UCHWA艁A NR XXIV/158/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
10   UCHWA艁A NR XXIV/162/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
10   O B W I E S Z C Z E N I E
9   UCHWA艁A NR XXIV/154/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
9   UCHWA艁A NR XXIV/156/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
9   UCHWA艁A NR XXIV/159/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
9   UCHWA艁A NR XXIV/163/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
8   UCHWA艁A NR XXIV/160/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
7   UCHWA艁A NR XXIV/153/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
7   UCHWA艁A NR XXIV/161/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
7   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
6   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
4   Sprawozdania finansowe za 2016 r.
2   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:

 Liczba   Kategoria
206680   Informacje og贸lne
47271   Przetargi
32681   Oferty pracy
22992   Pomocy spo艂ecznej
20843   Zam贸wienia publiczne
17934   Inne zam贸wienia
11538   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
10815   2016
10138   - 2012 - 2016
9045   Kierownictwo
9013   M - GOPS w Piotrkowie Kujawskim
8409   Lista so艂ectw
8317   Dane teleadresowe
7716   - 2006 - 2010
7587   Informacje o udzieleniu zam贸wie艅
7394   - 2006 - 2010
7358   Inne
7173   Protoko艂y z sesji
7170   - 2010 - 2014
6846   Struktura organizacyjna
6475   Rady Miejskiej
6421   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
6389   O艣wiatowe
6143   Urz膮d Stanu Cywilnego
6051   Inwestycyjne
5956   Sk艂ad osobowy Rady
5938   Charakterystyka
5786   Og艂oszenia
5785   Informacja o wyborze oferty
5709   Zak艂adu Komunalnego
5341   Zesp贸艂 Ekonomiczno Administracyjny Szk贸艂
5250   Szko艂a Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
5217   Urz膮d Miasta i Gminy
5134   Za艂atwianie spraw
5094   Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej
4977   Podatkowe
4955   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2007 - 2010
4950   2017
4760   Ochrony 艢rodowiska
4739   Referat Finansowo-Ksi臋gowy - Podatki
4713   Rejestry, ewidencje i archiwa
4632   Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
4590   Podatki i op艂aty
4518   Dot. rolnictwa
4491   Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, architektury
4477   Programy gospodarcze
4471   Komisje Rady
4470   Szko艂a Podstawowa w Byczu
4418   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
4372   Szko艂a Podstawowa w D臋bo艂臋ce
4228   Przedszkole samorz膮dowe w Piotrkowie Kujawskim
4209   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2010 - 2014
4193   Kontrole
4156   Ewidencja Ludno艣ci i Dowod贸w Osobistych
4156   2008 - 2010
4156   Obwieszczenia
4092   Statut Miasta i Gminy
4078   2011 - 2013
4041   Informacje niepublikowane
4026   Dni i godziny otwarcia
3990   - 2007 - 2010
3988   Stanowisko ds. zam贸wie艅 publicznych i ochrony 艣rodowiska
3962   Pomoc spo艂eczna
3919   Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
3886   艢wiadczenia Rodzinne
3862   Spo艂eczna Zasadnicza Szko艂a Zawodowa
3840   - 2002 - 2006
3838   BIP wersja archiwalna 2002 -2006
3812   - 2010 - 2011
3784   D艂ug publiczny
3782   Zarz膮dzenia Burmistrza
3765   Inne
3757   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
3728   Rada Miejska
3706   - 2002 - 2006
3706   Maj膮tek Miasta i Gminy
3693   Uchwa艂y Rady
3683   - 2014 - 2018
3677   Jednostki organizacyjne - BIP
3652   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014
3646   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3645   Podstawa prawna dzia艂ania
3565   Bud偶et Miasta i Gminy
3549   Wzory dokument贸w
3537   Prawo lokalne
3488   Finanse
3465   Pomoc publiczna
3436   - 2002 - 2006
3416   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2007
3409   Skargi i Wnioski
3387   Wybory Samorz膮dowe 2014
3318   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3300   Wybory do Parlamentu Europejskiego
3221   Uchwa艂y RIO
3158   Wybory Samorz膮dowe 2010
3131   Wykaz Miejscowo艣ci
3044   2016
3030   2014 - 2016
3005   Wykaz ulic
2999   2016
2977   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
2861   Wybory Prezydenta RP 2010
2797   - 2011 - 2014
2688   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwiec 2009
2570   Powszechny Spis Rolny 2010
2501   Sprawozdania Bud偶etowe
2450   Narodowy Spis Powszechny Ludno艣ci i Mieszka艅 2011
2446   Klub Radnych VI Kadencji
2211   Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2178   Gospodarka Komunalna
2171   Projekty Uchwa艂
2167   Opinie RIO
2161   Wybory do Sejmu i Senatu 2011
2049   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2014 - 2018
1745   Fundusz Alimentacyjny
1244   Wybory Prezydent RP 2015
970   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2015
944   - 2017 - 2021
883   - 2015 - 2018
873   Referendum og贸lnokrajowe 2015
595   2017 - 2019
416   2017
344   2017
315   2017
244   Og艂oszenia o przetargach nieruchomo艣ci
229   Informacja z otwarcia ofert
222   2016
210   Interpretacja Indywidualna
139   Wykazy nieruchomo艣ci
135   Gospodarka nieruchomo艣ciami
112   Biblioteka i O艣rodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim
7   Za 2016 r.
5   Sprawozdania Finansowe
licznik odwiedzin: 3374081