logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
3727   Struktura organizacyjna Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
3124   Miejsko Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
2956   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
2763   Marek Marynowski
2732   Deklaracja na podatek od nieruchomo艣ci
2727   Stanis艂aw Kwiatkowski
2716   Iwona Ma艂gorzata Bolewska
2593   W艂adys艂aw Rybarczyk
2423   Dane teleadresowe
2421   Monika Wis艂ocka - Przyby艂a
2420   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
2413   Anna Urszula Pilarska
2407   Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2005 - 2017
2391   Jacek Wi艣niewski
2367   Alina Mi臋tkiewicz
2355   Og艂oszenie
2348   Piotr Siutkowski
2342   Bogumi艂a Dunaj
2303   Ma艂gorzata Karpi艅ska
2301   O nas
2277   El偶bieta Niedzia艂kowska
2261   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
2255   Arkadiusz Rybak
2234   艢wiadczenia rodzinne
2194   Regulamin organizacyjny
2187   Teresa Kowalska
2163   Procedury za艂atwiania spraw
2145   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury Sportu i Rekreacji
2132   O B W I E S Z C Z E N I E
2105   W艂odzimierz Kubiak
2080   Protok贸艂
2077   Arleta Petek
2071   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
2063   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym, le艣nym oraz o podatku od nieruchomo艣ci
2058   Krystian Betli艅ski
2057   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
2051   Zarz膮dzenie Nr 2/2007 r. Kierownika Zak艂adu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24.07.2007 r.
2049   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2048   Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i ubezpiecze艅 spo艂ecznych w Z
2044   S T A T U T Zak艂adu Komunalnego
2019   Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
2014   Wykaz Miejscowo艣ci
2009   Lista Kandydat贸w
2007   PROGRAM OCHRONY 艢RODOWISKA Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI
2003   Halina Nawrocka
1992   Op艂aty za wod臋 i 艣cieki
1988   Kadra
1983   Grzegorz Wo藕niak
1978   Stanis艂aw Pomianowski
1977   Statut Przedszkola Samorz膮dowego
1973   O nas
1965   Statut Szko艂y Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim
1950   Bogdan Pruss
1949   Prognoza kwoty d艂ugu i sp艂at na rok 2007 i lata nast臋pne
1948   Wykaz ulic
1934   Regulamin Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej
1931   Remigiusz G贸ralczyk
1925   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1917   Og艂oszenie
1916   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1913   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim og艂asza w dniu 24.07.2007 r. konkurs
1910   O B W I E S Z C Z E N I E
1897   Wniosek o dofinansowanie zakupu stroju uczniowskiego w roku szkolnym 2007/2008
1890   Andrzej Schmidt
1890   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1888   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1884   Jan Braer
1877   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1876   O nas
1876   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1873   Informacja w sprawie podatku od nieruchomo艣ci
1873   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
1872   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1868   Dane teleadresowe
1867   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1862   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, Deklaracja o wysoko艣ci dochodu
1861   Referat Finansowo - Ksi臋gowy
1860   Dane teleadresowe
1853   Szanowni Pa艅stwo.
1845   O B W I E S Z C Z E N I E
1822   Historia
1809   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1806   Deklaracja na podatek rolny
1802   Statut
1796   Wies艂aw Lisiecki
1792   O B W I E S Z C Z E N I E
1791   ZAPYTANIE OFERTOWE
1785   O艣wiadczenie o odpowiedzialno艣ci karnej
1781   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski (Dz. Urz. Wojew贸dztwa Kujawsko
1777   Tomasz Paradzi艅ski
1776   O B W I E S Z C Z E N I E
1775  
1775   PROTOK脫艁 z I Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1770   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1765   O B W I E S Z C Z E N I E
1763   Deklaracja na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1763   Bud偶et na rok 2006
1761   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1761   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1758   OBWIESZCZENIE PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1757   So艂ectwo 艁ab臋dzin
1748   Szkolny zestaw program贸w nauczania w roku szkolnym 2007/2008
1745   Stawka podatku od posiadania ps贸w
1744   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III gimnazjum
1743   Informacja w sprawie podatku rolnego
1735  
1734   Bud偶et na rok 2007
1733   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1728   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
1727   Op艂ata targowa
1723   USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p贸藕n. zm.)
1717   So艂ectwo Przew贸z
1712   O艣wiadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem zwi膮zku ma艂偶e艅skiego.
1712   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1692   So艂ectwo Lubsin
1684   Dane teleadresowe
1679   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestytcji po
1668   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1663   Informacja w sprawie podatku le艣nego
1662   POSTANOWIENIE O NA艁O呕ENIU OBOWI膭ZKU SPORZ膭DZENIA RAPORTU
1660  
1652  
1650   Bud偶et na rok 2005
1643   So艂ectwo Szewce
1639   Wykaz podr臋cznik贸w
1636   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1628   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
1626   So艂ectwo Rogalin
1623   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1607   Sporz膮dzanie protoko艂u zawieraj膮cego ostatni膮 wol臋 spadkodawcy.
1603   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1595   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1594   So艂ectwo 艢wi膮tniki
1590   Bud偶et na rok 2003
1590   PROTOK脫艁 z XXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1590   O B W I E S Z C Z E N I E
1589   So艂ectwo Po艂ajewo
1587   So艂ectwo Kaczewo
1584   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1581   Bud偶et na rok 2004
1578   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1577   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1576   PROTOK脫艁 z XXXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1574   Podanie o wydanie za艣wiadczenia
1573   PROTOK脫艁 z XXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1569   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1568   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1562   So艂ectwo W贸jcin
1561   Decyzja w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy lub jej cz臋艣ci zbi贸rki publicznej.
1553   Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1545   Deklaracja na podatek le艣ny
1545   PROTOK脫艁 z XXXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1543   Bud偶et na rok 2009
1539   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1535   Mariusz 艢migiel
1535   Informacja
1532   PROTOK脫艁 z wyborow Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej 2006
1531   So艂ectwo Rudz Du偶y
1526   Ireneusz J贸zef Kucharski
1521   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pol
1514   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1512   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1510   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1504   PROTOK脫艁 z XXXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1503   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1500   Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk
1495   O艣wiadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1495   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1491   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1484   Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1483   Bud偶et na rok 2008
1483   Dane teleadresowe
1481   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1481   Oferta dotycz膮ca prowadzenia agencji pocztowej w Nowej Wsi
1479   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1477   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1475   Urz膮d Miasta i Gminy
1473   Mariusz Wojciechowski
1471   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1471   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1470   Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
1468   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1463   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2008/09
1454   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1452   PROTOK脫艁 z XXXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1452   O B W I E S Z C Z E N I E
1451   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1451   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
1451   O B W I E S Z C Z E N I E
1450   SZKOLNY ZESTAW PROGRAM脫W NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
1445   O B W I E S Z C Z E N I E
1445   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1445   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1443   INFORMACJA
1440   PROTOK脫艁 z XXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1439   PROTOK脫艁 z VI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1438   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1437   PROTOK脫艁 z IV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1430   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1424   PROTOK脫艁 z VII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1424   Jan Pieczy艅ski
1423   OG艁OSZENIE
1421   PROTOK脫艁 z wyborow Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej 2006
1421   Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1421   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
1419   Bud偶et na rok 2010
1416   O B W I E S Z C Z E N I E
1416   Informacja
1412   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1412   Informacja
1411   Dane teleadresowe
1411   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1409   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1409   O B W I E S Z C Z E N I E
1408   Anna Urszula Pilarska
1406   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1403   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1400   P o s t a n o w i e n i e
1398   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1397   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1397   O B W I E S Z C Z E N I E
1396   PROTOK脫艁 z V Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1395   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1394   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1390   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1388   O B W I E S Z C Z E N I E
1386   Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
1386   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1384   Marian Stramowski
1383   Lokalny Program Rewitalizacji Piotrkow Kujawski 2010-2017
1379   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1377   O B W I E S Z C Z E N I E
1377   Zarz膮dzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
1374   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1372   Statut
1370   O B W I E S Z C Z E N I E
1369   ZAPYTANIE OFERTOWE
1368   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na stanowisko pracy:
1368   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1367   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
1365   O B W I E S Z C Z E N I E
1362   O B W I E S Z C Z E N I E
1362   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
1362   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1361   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny
1356   O B W I E S Z C Z E N I E
1355   ZAPYTANIE OFERTOWE
1354   O B W I E S Z C Z E N I E
1353   PROTOK脫艁 z III Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1352   O B W I E S Z C Z E N I E
1352   UWAGA - ZMIANA TERMIN脫W!!!
1351   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1351   S艂awomir Kawczy艅ski
1349   OG艁OSZENIE
1348   O B W I E S Z C Z E N I E
1348   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1345   PROTOK脫艁 z X Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1345   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1345   O B W I E S Z C Z E N I E
1345   O B W I E S Z C Z E N I E
1344   Statut Zespo艂u Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
1342   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1341   Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
1341   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/11
1340   PROTOK脫艁 z VIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1340   O B W I E S Z C Z E N I E
1339   Stanis艂aw Pomianowski
1335   O B W I E S Z C Z E N I E
1335   Og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych
1333   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1331   PROTOK脫艁 z XI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1331   O B W I E S Z C Z E N I E
1329   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1329   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1328   O B W I E S Z C Z E N I E
1326   O B W I E S Z C Z E N I E
1324   PROTOK脫艁 z XX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1323   O B W I E S Z C Z E N I E
1321   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1321   O B W I E S Z C Z E N I E
1321   Informacja
1318   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/10
1317   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1317   O B W I E S Z C Z E N I E
1317   Plan odnowy miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski 2010-2017
1317   O B W I E S Z C Z E N I E
1317   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1315   O B W I E S Z C Z E N I E
1315   O B W I E S Z C Z E N I E
1314   Informacja dotycz膮ca programu zwalczania choroby Aujeszk'ego u 艣wi艅
1310   O B W I E S Z C Z E N I E
1309   O B W I E S Z C Z E N I E
1309   So艂ectwo Anusin
1307   O B W I E S Z C Z E N I E
1305   O B W I E S Z C Z E N I E
1304   O B W I E S Z C Z E N I E
1304   O B W I E S Z C Z E N I E
1304   O B W I E S Z C Z E N I E
1303   PROTOK脫艁 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1302   O B W I E S Z C Z E N I E
1301   O B W I E S Z C Z E N I E
1299   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1299   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1298   Statut
1298   O B W I E S Z C Z E N I E
1298   O B W I E S Z C Z E N I E
1297   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1297   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1296   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1295   O B W I E S Z C Z E N I E
1294   OG艁OSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 czerwca 2009 r.
1294   O B W I E S Z C Z E N I E
1293   NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ASYSTENTA RODZINY
1292   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1292   PROTOK脫艁 Nr 21/08 z XXI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1292   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1290   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1288   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1287   O B W I E S Z C Z E N I E
1287   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1286   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1286   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1286   O B W I E S Z C Z E N I E
1285   O B W I E S Z C Z E N I E
1284   O B W I E S Z C Z E N I E
1283   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1282   O B W I E S Z C Z E N I E Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-06-05
1281   PROTOK脫艁 z XII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1281   Grzegorz Wo藕niak
1279   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1279   O B W I E S Z C Z E N I E
1278   OBWIESZCZENE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1278   Bud偶et na rok 2011
1277   PROTOK脫艁 z XXSesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1277   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W
1277   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKO-GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ
1276   Informacja
1275   INFORMACJA
1274   PROTOK脫艁 z XV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1271   O B W I E S Z C Z E N I E
1271   Og艂oszenie
1270   O B W I E S Z C Z E N I E
1266   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1266   O B W I E S Z C Z E N I E
1265   O B W I E S Z C Z E N I E
1265   O B W I E S Z C Z E N I E
1265   O B W I E S Z C Z E N I E
1265   Halina Wawrzyniak
1264   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1264   Wykaz sk艂adu obwodowych komisji wyborczych
1263   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1262   O B W I E S Z C Z E N I E
1261   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1258   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1256   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1256   O B W I E S Z C Z E N I E
1255   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1255   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1254   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1253   O B W I E S Z C Z E N I E
1252   PROTOK脫艁 z XIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1252   O B W I E S Z C Z E N I E
1252   Wnioski o stypendium
1251   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1250   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1249   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1249   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1248   O B W I E S Z C Z E N I E
1248   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1248   ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1247   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1247   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1246   O B W I E S Z C Z E N I E
1245   INFORMACJA
1244   O B W I E S Z C Z E N I E
1243   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1243   O B W I E S Z C Z E N I E
1242   O B W I E S Z C Z E N I E
1242   OG艁OSZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1241   O B W I E S Z C Z E N I E
1241   O B W I E S Z C Z E N I E
1240   O B W I E S Z C Z E N I E
1240   So艂ectwo Piotrk贸w Kujawski
1239   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1238   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1238   Komunikat Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
1237   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1236   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1235   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1234   O B W I E S Z C Z E N I E
1233   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1233   O B W I E S Z C Z E N I E
1231   O B W I E S Z C Z E N I E
1228   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1228   O B W I E S Z C Z E N I E
1226   O B W I E S Z C Z E N I E
1225   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1225   Piotrk贸w Kujawski: Dow贸z dzieci do szk贸艂 na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1225   O B W I E S Z C Z E N I E
1222   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1222   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09
1221   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1220   Projekt uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko Pomorskiego
1220   O B W I E S Z C Z E N I E
1220   Deklaracja
1219   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1218   O B W I E S Z C Z E N I E
1218   Obwieszczenie Burmistrza Miasat i Gminy
1217   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1215   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1215   O B W I E S Z C Z E N I E
1215   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1214   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1212   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1212   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1212   O B W I E S Z C Z E N I E
1211   O B W I E S Z C Z E N I E
1211   O B W I E S Z C Z E N I E
1210   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1209  
1209   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1207   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1206   O B W I E S Z C Z E N I E
1206   O B W I E S Z C Z E N I E
1206   Joanna Halina Karmowska
1205   O B W I E S Z C Z E N I E
1203   O B W I E S Z C Z E N I E
1202   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1202   O B W I E S Z C Z E N I E
1201   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1200   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1200   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1200   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1199   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1199   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1199   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1198   O B W I E S Z C Z E N I E
1197   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1196   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1196   O B W I E S Z C Z E N I E
1196   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1195   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1195   O B W I E S Z C Z E N I E
1194   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Po艂ajewo 2010-2017
1193   Informacja o za艂o偶eniu
1192   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1192   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 rodzinnych
1192   O B W I E S Z C Z E N I E
1191   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1191   Miejska Komisja Wyborcza w Piotrkowie Kujawskim
1191   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1190   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1190   O B W I E S Z C Z E N I E
1190   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1189   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1188   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1188   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1188   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1186   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1184   O G 艁 O S Z E N I E
1184   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1183   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1182   O B W I E S Z C Z E N I E
1182   O B W I E S Z C Z E N I E
1182   O B W I E S Z C Z E N I E
1181   PROTOK脫艁 z XIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1181   O B W I E S Z C Z E N I E
1180   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1180   PROTOK脫艁 z XIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1180   O B W I E S Z C Z E N I E
1180   OBWIESZCZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
1180   Informacja o wynikach naboru
1179   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1179   PROTOK脫艁 Nr 38/10 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1179   Informacja o zako艅czeniu naboru na rachmistrz贸w spisowych
1178   O B W I E S Z C Z E N I E
1177   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1177   OG艁OSZENIE
1176   WNIOSEK
1175   O B W I E S Z C Z E N I E
1174   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1174   O B W I E S Z C Z E N I E
1174   O B W I E S Z C Z E N I E
1173   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1172   Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
1172   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1172   Sprawozdanie z realizacji Programu Wsp贸艂pracy z Organizacjami Pozarz膮dowymi
1171   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1171   WNIOSEK
1171   PROTOK脫艁 Nr 24/09 z XXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1170   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1170   O B W I E S Z C Z E N I E
1169   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1169   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1168   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
1167   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1167   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1167   O B W I E S Z C Z E N I E
1166   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1164   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1164   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1163   WNIOSEK
1163   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1163   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1163   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1161   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1161   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1161   OBWIESZCZENIE
1160   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1160   WYKAZ
1160   Uchwa艂a Nr 10/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1159   O B W I E S Z C Z E N I E
1158   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1158   PROTOK脫艁 Nr 31/10 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1158   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2010
1156   Sk艂ad Klubu
1155   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1155   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1155   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1155   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
1154   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1153   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
1152   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1152   Jan Braer
1152  
1151   O G 艁 O S Z E N I E
1150   O B W I E S Z C Z E N I E
1150   O B W I E S Z C Z E N I E
1148   O G 艁 O S Z E N I E
1148   O B W I E S Z C Z E N I E
1147   PROTOK脫艁 Nr 30/09 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1147   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1146   OG艁OSZENIE o przetargu ustnym ograniczonym
1146   OG艁OSZENIE
1146   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1146   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1146   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1145   PROTOK脫艁 Nr 33/10 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1145   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1144   PROTOK脫艁 Nr 23/08 z XXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1143   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1143   PROTOK脫艁 z XVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1143   O B W I E S Z C Z E N I E
1141   Komunikat
1140   O B W I E S Z C Z E N I E
1140   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1140   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1140   INFORMACJA
1139   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1139   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1139   O B W I E S Z C Z E N I E
1139   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy lokalizacji inwestycji
1138   PROTOK脫艁 Nr 28/09 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1138   Regulamin klubu
1138   O B W I E S Z C Z E N I E
1137   Urz膮d Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
1136   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1136   O B W I E S Z C Z E N I E
1134   PROTOK脫艁 Nr 29/09 z XXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1134   O B W I E S Z C Z E N I E
1133   O艢WIADCZENIE
1133   O B W I E S Z C Z E N I E
1133   INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNI臉CIU KONKURSU NA KANDYDATA NA
1132   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1131   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1130   Informacja
1130   So艂ectwo Gradowo
1130   Informacja
1129   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1128   O B W I E S Z C Z E N I E
1128   O B W I E S Z C Z E N I E
1128   5. Sprawozdania Bud偶etowe za 2012 rok
1128   Joanna Lewandowska Ko艂odziejska
1127   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1127   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1127   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1126   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1123   Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
1123   Terminy dy偶ur贸w Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1121   O B W I E S Z C Z E N I E
1121   So艂ectwo Jerzyce
1120   PROTOK脫艁 z III Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1119   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1119   O B W I E S Z C Z E N I E
1119   So艂ectwo Nowa Wie艣
1119   INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej
1117   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1115   PROTOK脫艁 Nr 25/09 z XXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1115   PROTOK脫艁 Nr 27/09 z XXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1115   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1114   Uchwa艂a Nr 278/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
1114   O B W I E S Z C Z E N I E
1112   PROTOK脫艁 z XVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1112   O B W I E S Z C Z E N I E
1112   Uchwa艂a Nr 13/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1110   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1110   PROTOK脫艁 Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1109   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1109   Uchwa艂a Nr 320/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1108   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1108   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
1108   O B W I E S Z C Z E N I E
1108   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1107   OG艁OSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA NABORU KANDYDAT脫W NA 艁AWNIK脫W NA KADENCJ臉 2012-2015
1106   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1106   PROTOK脫艁 Nr 39/10 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1106   Uchwa艂a Nr 28/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
1106   O B W I E S Z C Z E N I E
1105   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1103   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1103   ZAWIADOMIENIE
1103   Uchwa艂a Nr 277/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
1103   O B W I E S Z C Z E N I E
1102   PROTOK脫艁 Nr 26/09 z XXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1100   O B W I E S Z C Z E N I E
1099   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1099   O B W I E S Z C Z E N I E
1099   Uchwa艂a Nr 29/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
1099   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1099   O B W I E S Z C Z E N I E
1099   So艂ectwo D臋bo艂臋ka
1098   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
1097   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1097   08. ZARZ膭DZENIE NR 8/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1097   OBWIESZCZENIE
1097   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub konkordatowy
1096   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1096   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych przez Miejsko -
1096   O B W I E S Z C Z E N I E
1094   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1094   O B W I E S Z C Z E N I E
1094   O B W I E S Z C Z E N I E
1094   Anna Kaleta Chmielewska
1093   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1092   O B W I E S Z C Z E N I E
1092   Bud偶et na rok 2012
1092   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
1091   O B W I E S Z C Z E N I E
1090   O B W I E S Z C Z E N I E
1090   3. Krzysztof Miros艂aw 呕ak
1089   UCHWA艁A NR ....................
1088   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1088   WYKAZ
1088   PROTOK脫艁 Nr 37/10 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1088   Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego
1088   O B W I E S Z C Z E N I E
1088   KONKURS NA STANOWISKO G艁脫WNEGO KSI臉GOWEGO
1087   09. ZARZ膭DZENIE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1086   Informacja
1086   O B W I E S Z C Z E N I E
1086   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub cywilny
1085   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1085   O nas
1084   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1084   OG艁OSZENIE
1084   O B W I E S Z C Z E N I E
1084   O B W I E S Z C Z E N I E
1084   O B W I E S Z C Z E N I E
1083   PROTOK脫艁 Nr 32/10 z XXXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1083   O B W I E S Z C Z E N I E
1083   Uchwa艂a Nr 319/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1083   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1082   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
1082   05. ZARZ膭DZENIE NR 5/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1081   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
1081   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1081   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
1081   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1080   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
1080   INFORMACJA O KANDYDATACH NA STANOWISKO
1080   O B W I E S Z C Z E N I E
1079   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1079   O B W I E S Z C Z E N I E
1079   Rejestracja urodze艅
1079   So艂ectwo Bycz
1078   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
1078   Rejestracja zgon贸w
1077   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
1077   Uchwa艂a Nr 11/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1076   PROTOK脫艁 Nr 36/10 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1076   O B W I E S Z C Z E N I E
1075   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1073   O B W I E S Z C Z E N I E
1072   PROTOK脫艁 z VI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1071   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1070   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1070   O B W I E S Z C Z E N I E
1070   O B W I E S Z C Z E N I E
1069   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1069   Uchwa艂a Nr 15/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1069   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
1068   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1067   PROTOK脫艁 Nr 22/09 z XXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1067   O B W I E S Z C Z E N I E
1067   O B W I E S Z C Z E N I E
1067   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
1061   O nas
1059   O B W I E S Z C Z E N I E
1059   O B W I E S Z C Z E N I E
1058   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1058   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1058   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1057   O B W I E S Z C Z E N I E
1056   Tomasz Paradzi艅ski
1054   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1054   O B W I E S Z C Z E N I E
1054   O B W I E S Z C Z E N I E
1054   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1054   INFORMACJA o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych
1053   PROTOK脫艁 Nr 35/10 z XXXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1052   So艂ectwo Rudzk Ma艂y
1049   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1049   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
1048   O B W I E S Z C Z E N I E
1047   2. Arleta Krystyna Petek
1046   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1046   ZAPRASZAM na XIX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1045   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1044   04. ZARZ膭DZENIE NR 4/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1044   06. ZARZ膭DZENIE NR 6/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1044   O B W I E S Z C Z E N I E
1044   O B W I E S Z C Z E N I E
1044   O B W I E S Z C Z E N I E
1043   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1043   ZAPRASZAM na IX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
1043   O B W I E S Z C Z E N I E
1043   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI dnia 20 maja 2013 r.
1042   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1042   Uchwa艂a Nr 318/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1042   Informacja
1042   O B W I E S Z C Z E N I E
1041   ZAPRASZAM na XII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1040   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1039   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1039   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1038   ZAPRASZAM na X Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
1038   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1036   INFORMACJA
1036   O B W I E S Z C Z E N I E
1036   O B W I E S Z C Z E N I E
1035   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1035   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1034   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1033   PROTOK脫艁 z IX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1033   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1032   O B W I E S Z C Z E N I E
1031   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1031   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1031   O B W I E S Z C Z E N I E
1031   O B W I E S Z C Z E N I E
1030   PROTOK脫艁 z I Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1030   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1030   O B W I E S Z C Z E N I E
1030   O B W I E S Z C Z E N I E
1029   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1029   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1029   O B W I E S Z C Z E N I E
1029   O B W I E S Z C Z E N I E
1028   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1028   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1028   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1028   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1027   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1027   O B W I E S Z C Z E N I E
1026   WZ脫R WNIOSKU
1026   O B W I E S Z C Z E N I E
1025   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1024   Odtworzenie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
1023   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1022   07. ZARZ膭DZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1020   ZESTAWIENIE FAKTUR
1019   O B W I E S Z C Z E N I E
1019   O B W I E S Z C Z E N I E
1018   Wydawanie odpis贸w z ksi膮g stanu cywilnego
1017   Wniosek o stypendium
1016   01. ZARZ膭DZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1015   Uchwa艂膮 Nr 20/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 listopada 2010 r.
1015   ZAPRASZAM na XVII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
1014   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1014   Wyci膮g z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010 r.
1014   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1013   Wniosek o wydanie za艣wiadczenia o przeznaczeniu dzia艂ki
1013   O B W I E S Z C Z E N I E
1010   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1009   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1008   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1006   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1006   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1004   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1004   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
1002   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1001   UCHWA艁A NR ....................
1001   Informacja
1000   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1000   Wniosek
1000   O B W I E S Z C Z E N I E
1000   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1000   So艂ectwo Malina
999   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
998   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
998   Skr贸cenie terminu do zawarcia ma艂偶e艅stwa
998   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
997   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
996   INFORMACJA
996   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
996   O B W I E S Z C Z E N I E
993   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
993   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
991   O B W I E S Z C Z E N I E
990   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
990   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
989   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
987   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
987   PROTOK脫艁 z V Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
987   O B W I E S Z C Z E N I E
986   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
986   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
985   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
983   03. ZARZ膭DZENIE NR 3/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
983   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
983   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
980   O B W I E S Z C Z E N I E
979   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIO
979   O B W I E S Z C Z E N I E
978   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
977   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
976   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
975   Og艂oszenie Komisji Rekrutacyjnej
975   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
975   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
975   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
975   Sesja nadzwyczajna Nr XV 19.09.2012 r.
974   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
974   Uchwa艂a Nr 13/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r
973   Informacja
971   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
971   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
971   Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksi膮g) aktu stanu cywilnego sporz膮dzonego za granic膮
970   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
969   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
969   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
969   PROTOK脫艁 z XI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
969   Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
969   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
968   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
968   Komunikat w sprawie konsultacji projektu
967   O B W I E S Z C Z E N I E
967   ZAPRASZAM na XVI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
967   O B W I E S Z C Z E N I E
966   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza pisemny przetarg
965   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
965   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
965   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
965   ZG艁OSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w
964   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
964   O B W I E S Z C Z E N I E
963   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
963   Wr臋czenie medali za d艂ugoletnie po偶ycie ma艂偶e艅skie
963   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
963   2. Jaros艂aw Waszak
962   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
961   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
961   OG艁OSZENIE
960   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
960   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
959   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
959   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
958   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
958   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
957   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego
957   Wykaz za艂acznikow do warunkow zabudowy
956   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
956   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
955   PROTOK脫艁 z II Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
955   Wniosek
955   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
953   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
952   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
952   2. Sprawozdania Bud偶etowe za 2010 rok
951   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
950   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
949   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
948   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
947   ZAPRASZAM na XXII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
946   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
946   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
946   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
946   Uchwa艂a Nr 11/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
946   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA
944   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
943   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
943   Uchwa艂a Nr 102/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
942   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
942   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
942   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
942   ZAPRASZAM na XI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
942   Uzupe艂nienie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
942   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋
942   Irena Magdalena Sobczak Ward臋cka
941   ZAPROSZENIE
940   WNIOSEK
939   PROTOK脫艁 z IV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
939   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
939   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
938   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
938   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
937   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
937   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
937   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
936   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
935   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
935   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
933   Bud偶et na rok 2013
930   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
930   O B W I E S Z C Z E N I E
928   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
928   3. Jolanta Zalesi艅ska
927   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
927   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
927   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
927   O艢WIADCZENIE
925   O艢WIADCZENIE - WPIS DO REJESTRU
923   Sprostowanie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
922   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
922   PROTOK脫艁 z VII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
922   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
922   Informacja
921   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
921   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
920   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
919   ZA艢WIADCZENIE lekarskie/ wystawione przez po艂o偶n膮 potwierdzaj膮ce pozostawienie kobiety pod opiek膮 me
919   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
919   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
918   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
918   PROTOK脫艁 z X Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
918   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
918   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
916   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
916   O B W I E S Z C Z E N I E
915   ZAPRASZAM na XIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
914   Wniosek o wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej
913   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
913   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
912   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
911   O B W I E S Z C Z E N I E
910   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
910   PROTOK脫艁 z XII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
910   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS NA STANOWISKO
910   O B W I E S Z C Z E N I E
909   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
909   RAPORT Z KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
908   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
907   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
907   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
907   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
906   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
906   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
906   PROTOK脫艁 z XV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
906   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
905   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
904   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
904   ZAPRASZAM na XX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
904   3. Sprawozdania Bud偶etowe za 2011 rok
904   O B W I E S Z C Z E N I E
904   O B W I E S Z C Z E N I E
903   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci
903   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
903   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
902   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
901   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
899   Og艂oszenie z dnia 21.01.2009 r.
899   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
898   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
898   O B W I E S Z C Z E N I E
898   Uchwa艂a Nr X/41/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
897   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
897   1. Sprawozdania Bud偶etowe za 2009 rok
896   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
896   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
896   030. ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
895   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
894   Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
894   PROTOK脫艁 z XX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
893   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
893   Uchwa艂a Nr 6/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
893   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
892   Informacja o wynikach naboru
892   241. Zarz膮dzenie Nr 64/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 grudnia 2010 r.
891   O B W I E S Z C Z E N I E
889   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
888   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
888   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
887   O G 艁 O S Z E N I E
887   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
886   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
886   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
886   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
885   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
884   Dyrektor Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim og艂asza konkurs
884   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
883   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
883   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
882   O B W I E S Z C Z E N I E
881   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
881   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
880   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
880   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
880   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
879   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
879   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
879   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
879   UCHWA艁A NR XIII/92/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
879   O B W I E S Z C Z E N I E
879   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
877   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych
877   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
877   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
875   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
875   Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
874   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
874   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
873   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
873   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
873   Plan lekcji - Gimnazjum 2014.02.17
872   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
872   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
872   ZAPRASZAM na XXI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
871   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
871   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
870   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OGLASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWSKO URZ膭DNICZE W URZ膭DZIE MI
870   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
870   Jan Lech Bladowski
869   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
869   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
868   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
868   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
868   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
868   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
867   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
867   O B W I E S Z C Z E N I E
866   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
866   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
865   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
864   Wniosek - uprawa maku, konopii
864   Uchwa艂a NR XXII/151/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
864  
863   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
863   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
862   Tomasz Jaro艅ski
860   O艣wiadczenie o terminie i okresie, na jaki zosta艂 udzielony urlop wychowawczy,
860   204. Zarz膮dzenie Nr 27/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 11 czerwca 2010 r.
859   O艣wiadczenie potwierdzaj膮ce tymczasowe zameldowanie ucznia
859   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
859   Informacja o odwo艂aniu XVIII Sesji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
859   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
858   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie podl. opodatkowaniu podatkiem doch. od os贸b fizycznych
858   098. Zarz膮dzenie Nr 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
857   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
857   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
857   ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
857   Mariusz Wojciechowski
857   Marzena Maria Czajkowska
855   Dane teleadresowe
854   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
854   Zezwolenie na wyprzeda偶 posiadanych, zinwentaryzowanych zapas贸w napoj贸w alkoholowych
854   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych w krajowym transporcie drogowym
853   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
853   Wniosek o ustalenie numeru porz膮dkowego
852   O B W I E S Z C Z E N I E
852   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
851   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
851   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
850   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
850   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny rozliczaj膮cego si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku doch
850   4. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy
849   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
849   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
849   O B W I E S Z C Z E N I E
848   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
848   Uchwa艂a Nr VI/40/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
847   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
847   O B W I E S Z C Z E N I E
847   ZAPRASZAM Na XXVIII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
846   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
846   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
846   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
846   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
845   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie niepodlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
845   Uchwa艂a NR XXIII/155/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
843   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
843   ZAPRASZAM na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
842   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
842   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
841   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
841   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
839   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
839   O艣wiadczenie o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
838   026. ZARZ膭DZENIE NR 29/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
837   001. ZARZ膭DZENIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
836   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
834   O艣wiadczenie o zg艂oszeniu do ubezpiecze艅 spo艂ecznych
834   O B W I E S Z C Z E N I E
833   Wniosek o udzielenie zezwolenia
832   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
831   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
831   177. Zarz膮dzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
830   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
830   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
830   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
830   O B W I E S Z C Z E N I E
829   O B W I E S Z C Z E N I E
828   Zezwolenie na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych podczas organizacji przyj臋膰
827   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
827   PROCEDURY BUDOWLANE:
825   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
825   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
825   187. Zarz膮dzenie Nr 10/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 kwietnia 2010 r.
824   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
824   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
824   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
824   Uchwa艂a Nr III/10/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
823   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
823   Uchwa艂a Nr XXXVIII/206/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
822   UCHWA艁A NR XVIII/125/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
821   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
821   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
821   UCHWA艁A NR IX/67/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
821   003. ZARZ膭DZENIE NR 3/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
820   O B W I E S Z C Z E N I E
819   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
819   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
819   Uchwa艂a NR XXIII/154/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
819   Arkadiusz Szczurowski
818   Uchwa艂a NR XXIII/156/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
818   Uchwa艂a Nr VIII/35/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
818   Uchwa艂a Nr XV/82/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
818   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
818   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
817   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
817   Uchwa艂a Nr XXI/147/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
817   063. Zarz膮dzenie Nr 5/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 lutego 2008 r
816   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
816   Uchwa艂a Nr XXX/170/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
816   O B W I E S Z C Z E N I E
816   O B W I E S Z C Z E N I E
816   Krystian Betli艅ski
815   202. Zarz膮dzenie Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
815   ZAPRASZAM Na XXX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
814   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y wy偶szej
814   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
814   UCHWA艁A NR X/80/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
813   Zg艂oszenie szkody 艂owieckiej
813   Uchwa艂a Nr X/50/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
812   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
812   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
812   Uchwa艂a Nr XXXIX/210/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
812   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
811   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
811   Uchwa艂a Nr X/48/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
811   025. ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
810   Uchwa艂a Nr 14/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r.
810   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y poza miejscem zamieszkania
810   188. Zarz膮dzenie Nr 11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
808   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
808   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
808   Uchwa艂a Nr XXVIII/151/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
807   Uchwa艂a Nr XXVII/142/09 z 8 wrze艣nia 2009 r.
806   089. ZARZ膭DZENIE NR 29/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
805   Uchwa艂a Nr XXI/150/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
805   Uchwa艂a Nr XXI/117/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
805   065. Zarz膮dzenie Nr 7/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
804   Arkadiusz Krzysztof W艂odarski
803   Uniewa偶nienie przetargu
803   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
803   Uchwa艂a Nr XI/59/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
803   Uchwa艂a Nr XXXIX/217/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
802   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
802   014. ZARZ膭DZENIE NR 17 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
801   Uchwa艂a NR XXIII/158/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
801   Uchwa艂a NR XXVII/173/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
800   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
800   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
799   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
798   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
798   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
798   Uchwa艂a Nr XVIII/86/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
798   Uchwa艂a Nr XXI/113/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
798   Uchwa艂a Nr XXVI/138/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
798   Uchwa艂a Nr XXVIII/144/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
798   Uchwa艂a Nr XXX/166/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
798   159. Zarz膮dzenie Nr 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 lipca 2009 r.
798   031. ZARZ膭DZENIE NR 34/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
797   O艣wiadczenie czlonka rodziny o wielko艣ci gospodarstwa rolnego wyra偶onej w hektarach
797   Uchwa艂a Nr 1/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2013 r
797   UCHWA艁A NR IX/66/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
797   Uchwa艂a Nr VI/42/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
797   024. ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
797   S艂awomir Kawczy艅ski
796   Uchwa艂a NR XXII/153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
796   Uchwa艂a Nr III/12/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
795   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
795   Uchwa艂a Nr XXX/172/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
795   173. Zarz膮dzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
795   Piotr Dziubich
794   Uchwa艂a Nr X/51/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
794   037. ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
793   UCHWA艁A NR XVII/123/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
793   Uchwa艂a Nr XXV/135/09 z dnia 29 maja 2009 r.
792   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
792   ZAPRASZAM Na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
791   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
791   Uchwa艂a Nr XXI/149/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
791   O B W I E S Z C Z E N I E
791   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
790   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na Remont dachu
790   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
790   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
790   092. ZARZ膭DZENIE NR 32/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
789   UCHWA艁A NR XIX/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
789   Uchwa艂a Nr XV/77/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
788   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
788   UCHWA艁A NR XII/86/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
788   Uchwa艂a Nr X/47/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
788   035. ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
787   Uchwa艂a Nr XXXIX/213/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
787   O B W I E S Z C Z E N I E
787   Jerzy Iglewski
786   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
786   O艣wiadczenie o niekorzystaniu z ca艂odobowej opieki nad dzieckiem
786   180. Zarz膮dzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 lutego 2010 r.
786   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
786   035. ZARZ膭DZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
786   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
785   Uchwa艂a Nr XXXV/194/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
785   206. Zarz膮dzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 czerwca 2010 r.
785   037. ZARZ膭DZENIE NR 40/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
785   069. ZARZ膭DZENIE NR 9/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
785   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
785   O B W I E S Z C Z E N I E
784   Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi
784   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
784   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
784   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
784   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
784   UCHWA艁A NR XVII/119/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
784   Uchwa艂a Nr XXXIX/220/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
784   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
783   UCHWA艁A NR X/76/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
783   036. ZARZ膭DZENIE NR 39/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
783   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
783   ZAPRASZAM Na XXVII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
782   Uchwa艂a Nr V/28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
782   Uchwa艂a Nr XXXV/192/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
782   053. ZARZ膭DZENIE NR 57/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
782   Bud偶et na rok 2014
781   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
781   So艂ectwo Stawiska
780   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
780   UCHWA艁A NR X/81/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
780   Uchwa艂a Nr VIII/34/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
779   Uchwa艂a Nr X/44/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
779   Uchwa艂a Nr XXII/124/09 z dnia 18 marca 2009 r.
779   Uchwa艂a Nr XXXII/177/10 z dnia 16 marca 2010 r.
778   UCHWA艁A NR XVIII/126/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
778   UCHWA艁A NR XIV/98/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
778   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
778   029. ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
778   199. Zarz膮dzenie Nr 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
778   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
777   Uchwa艂a Nr IV/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
777   Uchwa艂a Nr XXIX/160/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
777   Uchwa艂a Nr XXX/165/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
777   Uchwa艂a Nr XXXVII/199/10z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
777   Uchwa艂a NR XXIV/160/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
776   UCHWA艁A NR IX/62/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
776   Uchwa艂a Nr VI/45/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
776   Uchwa艂a Nr XIII/63/08 z dnia 5 marca 2008 roku
776   Uchwa艂a Nr XXI/115/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
776   005. ZARZ膭DZENIE NR 5/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
775   Uchwa艂a Nr X/55/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
775   Uchwa艂a Nr XXVIII/147/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
775   013. ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
775   004. ZARZ膭DZENIE NR 4/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
775   058. ZARZ膭DZENIE NR 62/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
774   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
774   UCHWA艁A NR XVI/110/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
774   Uchwa艂a Nr XVIII/90/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
774   090. ZARZ膭DZENIE NR 30/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
774   099. ZARZ膭DZENIE NR 39/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
773   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
773   UCHWA艁A NR XVII/112/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
773   UCHWA艁A NR IX/61/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
773   Uchwa艂a Nr XVI/84/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
773   049. ZARZ膭DZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
772   UCHWA艁A NR XVII/118/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
772   064. ZARZ膭DZENIE NR 4/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
772   O B W I E S Z C Z E N I E
771   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
771   UCHWA艁A NR IX/68/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
771   Uchwa艂a Nr XIX/92/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
771   Uchwa艂a NR XXIV/164/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
771   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
771   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
770   Uchwa艂a Nr XX/143/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
770   UCHWA艁A NR XVII/116/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
770   UCHWA艁A NR IX/63/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
770   Uchwa艂a Nr XV/79/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
770   Uchwa艂a Nr XXI/112/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
770   052. ZARZ膭DZENIE NR 56/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
770   060. ZARZ膭DZENIE NR 64/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
770   INFORMACJA o wyborach pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego
769   067. Zarz膮dzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
768   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
768   UCHWA艁A NR X/79/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
768   UCHWA艁A NR VIII/58/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
768   Uchwa艂a Nr V/29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
768   Uchwa艂a Nr XIII/65/08 z dnia 5 marca 2008 roku
767   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
767   Uchwa艂a NR XXII/152/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
767   085. Zarz膮dzenie Nr 27/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
767   059. ZARZ膭DZENIE NR 63/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
767   074. ZARZ膭DZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
766   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
766   Uchwa艂a Nr XIX/96/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
766   Uchwa艂a Nr XXXV/195/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
766   042. ZARZ膭DZENIE NR 45/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
766   Krzysztof Miros艂aw 呕ak
765   UCHWA艁A NR XVI/109/2012 z dnia 28 wrzesnia 2012 r.
765   Uchwa艂a Nr XXXIV/186/10 z dnia 25 maja 2010 r.
765   063. ZARZ膭DZENIE NR 3/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
764   OG艁OSZENIE - WYB脫R OFERTY PRZETARGU
764   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
764   Uchwa艂a Nr XXVI/139/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
764   020. ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
764   058. Zarz膮dzenie Nr 60/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 grudnia 2007 r
764   082. Zarz膮dzenie Nr 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
763   UCHWA艁A NR XVIII/127/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
763   UCHWA艁A NR VIII/55/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
763   Uchwa艂a Nr VI/39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
763   099. Zarz膮dzenie Nr 40/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
762   Przetarg nieograniczony na:
762   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
762   UCHWA艁A NR XVII/122/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
762   Uchwa艂a Nr XXI/116/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
762   Uchwa艂a Nr XXIII/127/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
762   Uchwa艂a Nr XXIX/155/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
761   Uchwa艂a Nr XX/142/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
761   Uchwa艂a Nr VI/44/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
761   Uchwa艂a Nr VI/24/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
761   Uchwa艂a Nr XXIV/129/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
761   Uchwa艂a Nr XXXIX/211/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
760   Uchwa艂a Nr XXI/111/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
760   Uchwa艂a Nr XXXIII/182/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
760   Uchwa艂a Nr XXXVIII/207/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
760   066. Zarz膮dzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
760   043. ZARZ膭DZENIE NR 46/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
760   O B W I E S Z C Z E N I E
759   Uchwa艂a Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
759   014. ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
759   127. Zarz膮dzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
759   032. ZARZ膭DZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
758   UCHWA艁A NR X/78/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
758   Uchwa艂a Nr XXV/133/09 z dnia 29 maja 2009 r.
758   Uchwa艂a Nr XXIX/152/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
758   Uchwa艂a Nr XXXVIII/203/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
758   Uchwa艂a NR XXIV/159/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
758   022. ZARZ膭DZENIE NR 25/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
758   076. ZARZ膭DZENIE NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
758   Gra偶yna Maria Rybicka
757   UCHWA艁A NR XVIII/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
757   244. Zarz膮dzenie Nr 67/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
756   Uchwa艂a Nr XIX/98/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
756   Uchwa艂a Nr XIX/105/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
756   Uchwa艂a Nr XXII/119/09 z dnia 18 marca 2009 r.
756   Uchwa艂a Nr XXII/121/09 z dnia 18 marca 2009 r.
756   Uchwa艂a Nr XXIX/163/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
755   UCHWA艁A NR XIV/96/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
755   UCHWA艁A NR VII/49/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
755   Uchwa艂a Nr VI/46/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
755   Uchwa艂a Nr VI/22/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
755   Uchwa艂a Nr XIII/67/08 z dnia 5 marca 2008 roku
755   Uchwa艂a Nr XXVI/140/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
755   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
754   UCHWA艁A NR XX/139/2012 z dnia 22 stycznia 2013 r.
754   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 aja 2012 r.
754   Uchwa艂a Nr V/32/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
754   Uchwa艂a Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
754   Uchwa艂a Nr II/8/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
754   Uchwa艂a Nr V/17/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
754   Uchwa艂a Nr XXVIII/149/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
754   Uchwa艂a Nr XXXIII/185/10 z dnia 25 maja 2010 r.
754   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
754   198. ZARZ膭DZENIE NR 8/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
753   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
753   UCHWA艁A NR XVI/108/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
753   Uchwa艂a Nr VII/52/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
753   Uchwa艂a Nr XXXVIII/202/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
753   205. Zarz膮dzenie Nr 28/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 czerwca 2010 r.
753   Uchwa艂a NR XXIV/161/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
753   Uchwa艂a NR XXIV/163/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
753   033. ZARZ膭DZENIE NR 36/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
753   084. ZARZ膭DZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
752   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
752   Uchwa艂a Nr V/21/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
752   Uchwa艂a Nr XV/78/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
752   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
752   094. Zarz膮dzenie Nr 36A/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
752   030. ZARZ膭DZENIE NR 33/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
752   062. ZARZ膭DZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
752   ZAPRASZAM na XXXI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
751   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
751   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
751   Uchwa艂a Nr V/34/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
751   Uchwa艂a Nr XXIV/130/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
751   045. Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
751   007. ZARZ膭DZENIE NR 7/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
751   Wykaz cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych z podzia艂em na funkcje
750   Uchwa艂aNR VII/50/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
750   Uchwa艂a Nr XXXVI/197/10 z dnia 19 serpnia 2010 r.
749   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
749   Uchwa艂a NR XXIII/157/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
749   UCHWA艁A NR X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
749   Uchwa艂a Nr IV/16/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
749   Uchwa艂a Nr XXXVIII/205/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
749   095. ZARZ膭DZENIE NR 35/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
749   101. ZARZ膭DZENIE NR 41/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
748   Uchwa艂a Nr III/11/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
748   046. Zarz膮dzenie Nr 47/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 pa藕dziernika 2007 r.
748   051. Zarz膮dzenie Nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
748   080. Zarz膮dzenie Nr 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 lipca 2008 r
748   093. Zarz膮dzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 wrze艣nia 2008 r
748   075. ZARZ膭DZENIE NR 15/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
747   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
747   UCHWA艁A NR XVII/124/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
747   UCHWA艁A NR IX/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
747   Uchwa艂a Nr XXXIX/214/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
747   004. ZARZ膭DZENIE Nr 04/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
747   012. ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
747   160. Zarz膮dzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2009 r.
747   198. Zarz膮dzenie Nr 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
747   008. ZARZ膭DZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
747   055. ZARZ膭DZENIE NR 59/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
746   038. ZARZ膭DZENIE NR 41/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
746   Uchwa艂a Nr 9/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
745   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
745   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
745   UCHWA艁A NR XV/100/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
745   UCHWA艁A NR IX/72/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
745   Uchwa艂a Nr VI/26/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
745   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
744   113. Zarz膮dzenie Nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
744   044. Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
744   196. Zarz膮dzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
744   203. Zarz膮dzenie Nr 26/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 07 czerwca 2010 r.
744   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
744   081. ZARZ膭DZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
743   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y
743   Uchwa艂a Nr XXXII/174/10 z dnia 26 marca 2010 r.
743   022. ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
742   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
742   Uchwa艂a Nr XXIX/159/09 z dnia 17 listopada 2009 r.
742   077. Zarz膮dzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 czerwca 2008 r
742   083. Zarz膮dzenie Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 lipca 2008 r
742   236. Zarz膮dzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
742   Uchwa艂a NR XXIV/165/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
742   Uchwa艂a NR XXIX/193/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
741   UCHWA艁A NR XVII/121/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
741   UCHWA艁A NR XIV/93/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
741   Uchwa艂a Nr X/42/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
741   Uchwa艂a Nr XXIV/132/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
741   052. Zarz膮dzenie Nr 53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 listopada 2007 r.
741   145. Zarz膮dzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 czerwca 2009 r
741   047. ZARZ膭DZENIE NR 50/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
740   021. ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
740   091. Zarz膮dzenie Nr 34/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
740   165. Zarz膮dzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
739   Uchwa艂a Nr X/46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
739   Uchwa艂a Nr XVII/85/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
739   Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
739   076. Zarz膮dzenie Nr 18/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 maja 2008 r
739   079. Zarz膮dzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
739   015. ZARZ膭DZENIE NR 18 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
739   077. ZARZ膭DZENIE NR 17/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
739   Uchwa艂a Nr 7/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
739   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
738   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
738   UCHWA艁A NR IX/69/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
738   Uchwa艂a Nr XXXV/196/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
738   150. Zarz膮dzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
738   Halina Wawrzyniak
738   ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
737   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
737   UCHWA艁A NR XIII/90/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
737   Uchwa艂a Nr XXI/108/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
737   050. Zarz膮dzenie Nr 51/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
736   Uchwa艂a Nr XXI/145/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
736   Uchwa艂a Nr III/16/10z dnia 27 grudnia 2010 r.
736   Uchwa艂a Nr XXIX/154/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
736   Uchwa艂a Nr XXIX/158/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
736   Uchwa艂a Nr XXX/167/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
736   Uchwa艂a Nr XXXIV/189/10 z dnia 25 maja 2010 r.
736   017. ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
736   043. Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
736   024. ZARZ膭DZENIE NR 27/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
736   Uchwa艂a NR XXVI/169/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
736   144. ZARZ膭DZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
735   UCHWA艁A NR XVII/114/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
735   UCHWA艁A NR XVI/111/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
735   116. ZARZ膭DZENIE NR 56/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
735   Uchwa艂a Nr I/S/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2014 r
734   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne na stanowisko
734   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
734   Uchwa艂a Nr XXXIII/184/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
734   001. ZARZ膭DZENIE Nr 01/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
734   084. Zarz膮dzenie Nr 26/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 lipca 2008 r
734   018. ZARZ膭DZENIE NR 21/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
734   108. ZARZ膭DZENIE NR 48/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
734   Uchwa艂a NR XXVII/175/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
733   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
733   UCHWA艁A NR VIII/59/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2012 r.
733   Uchwa艂a Nr VII/48/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
733   Uchwa艂a Nr V/37/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
733   Uchwa艂a Nr VIII/36/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
733   Uchwa艂a Nr XXVI/137/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
733   Uchwa艂a Nr XXVIII/150/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
733   245. Zarz膮dzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
733   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
732   185. Zarz膮dzenie Nr 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2010 r.
732   UCHWA艁A NR XV/103/2012 z dia 19 wrze艣nia 2012 r.
732   UCHWA艁A NR XIII/88/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
732   UCHWA艁A NR IX/60/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
732   Uchwa艂a Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
732   Uchwa艂a Nr V/35/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
732   Uchwa艂a Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
732   Uchwa艂a Nr X/49/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
732   Uchwa艂a Nr XXV/134/09 z dnia 29 maja 2009 r.
732   116. Zarz膮dzenie Nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
732   070. ZARZ膭DZENIE NR 10/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
732   Grzegorz Wo藕niak
731   UCHWA艁A NR XVII/117/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
731   Uchwa艂a Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
731   Uchwa艂a Nr XIV/72/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
731   Uchwa艂a Nr XIX/101/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
731   Uchwa艂a Nr XXII/125/09 z dnia 18 marca 2009 r.
731   Uchwa艂a Nr XXII/126/09 z dnia 18 marca 2009 r.
731   112. Zarz膮dzenie Nr 54/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 29 grudnia 2008 r
731   041. ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
731   215. Zarz膮dzenie Nr 38/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
731   Uchwa艂a NR XXIV/162/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
731   056. ZARZ膭DZENIE NR 60/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
731   091. ZARZ膭DZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
730   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
730   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
730   Uchwa艂a Nr XXI/146/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
730   UCHWA艁A NR XI/84/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
730   UCHWA艁A NR VIII/56/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
730   Uchwa艂a Nr VI/23/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
730   Uchwa艂a Nr XV/80/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
730   Uchwa艂a Nr XXXII/176/10 z dnia 26 marca 2010 r.
730   049. Zarz膮dzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r.
730   065. ZARZ膭DZENIE NR 5/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
730   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
730   Uchwa艂a NR XXVI/170/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
730   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
729   Uchwa艂a Nr VI/25/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
729   Uchwa艂a Nr VIII/31/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
728   Uchwa艂a Nr XVIII/88/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
728   Uchwa艂a Nr XXIX/157/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
728   142. Zarz膮dzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 maja 2009 r
728   029. ZARZ膭DZENIE NR 32/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
728   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
727   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
727   UCHWA艁A NR XIX/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
727   Uchwa艂a Nr XIX/99/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
727   032. ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
727   129. Zarz膮dzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
727   221. Zarz膮dzenie Nr 44/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
726   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
726   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na :
726   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
726   Uchwa艂a Nr V/33/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
726   Uchwa艂a Nr XXXII/175/10 z dnia 26 marca 2010 r.
726   Uchwa艂a Nr XXXIII/183/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
726   Uchwa艂a Nr XXXIV/188/10 z dnia 25 maja 2010 r.
726   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
726   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
725   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI艁KU OPIEKU艃CZEGO
725   UCHWA艁A NR XV/102/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
725   UCHWA艁A NR IX/71/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
725   Uchwa艂a Nr XXX/169/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
725   028. ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
725   031. ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
725   061. Zarz膮dzenie Nr 3/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
725   140. Zarz膮dzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
725   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
725   Uchwa艂a NR XXVIII/185/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
725   126. ZARZ膭DZENIE NR 66/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
725   O B W I E S Z C Z E N I E
724   Uchwa艂a Nr VI/38/2011z dia 22 czerwca 2011 r.
724   100. Zarz膮dzenie Nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 pa藕dziernika 2008 r
724   039. Zarz膮dzenie Nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2007 r.
724   223. Zarz膮dzenie Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
724   248. Zarz膮dzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
724   085. ZARZ膭DZENIE NR 25/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
723   Uchwa艂a Nr XXI/114/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
723   Uchwa艂a Nr XXX/171/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
723   018. ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
723   161. Zarz膮dzenie Nr 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 sierpnia 2009 r.
723   Uchwa艂a NR XXVII/177/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
723   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
723   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
722   Uchwa艂a Nr XX/141/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
722   Uchwa艂a Nr IV/21/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
722   Uchwa艂a nr IV/19/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
722   Uchwa艂a Nr XXXIX/212/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
722   211. Zarz膮dzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 9 lipca 2010 r.
722   103. ZARZ膭DZENIE NR 43/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
722   6. Sprawozdania Bud偶etowe za 2013 rok
721   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
721   Uchwa艂a Nr IV/23/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
721   Uchwa艂a Nr XIX/107/08 z dnia 26 listopada 2008 r.
721   Uchwa艂a Nr XXXII/178/10 z dnia 26 marca 2010 r.
721   227. Zarz膮dzenie Nr 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
721   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
720   UCHWA艁A NR XIX/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
720   Uchwa艂a Nr XXXIV/187/10 z 25 maja 2010 r.
720   111. Zarz膮dzenie Nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
720   Uchwa艂a NR XXVII/171/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
720   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
719   UCHWA艁A NR XVI/105/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
719   Uchwa艂a Nr III/18/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
719   Uchwa艂a Nr IV/13/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
719   009. ZARZ膭DZENIE Nr 09/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
719   054. Zarz膮dzenie Nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2007 r.
719   075. Zarz膮dzenie Nr 17/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 maja 2008 r
719   247. Zarz膮dzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
719   Uchwa艂a Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
718   UCHWA艁A NR X/83/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
718   UCHWA艁A NR VIII/57/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
718   Uchwa艂a Nr XIII/64/08 z dnia 5 marca 2008 roku
718   Uchwa艂a Nr XXXVII/200/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
718   055. Zarz膮dzenie Nr 56/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 listopada 2007 r.
718   130. Zarz膮dzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2009 r
718   139. Zarz膮dzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
718   094. ZARZ膭DZENIE NR 34/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
717   UCHWA艁A NR XV/101/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
717   Uchwa艂a Nr XXI/118/08 z dnia 18 marca 2009 r.
717   Uchwa艂a Nr XXXV/191/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
717   086. Zarz膮dzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
717   148. Zarz膮dzenie Nr 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
717   164. Zarz膮dzenie Nr 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
717   172. Zarz膮dzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
717   067. ZARZ膭DZENIE NR 7/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
716   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
716   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
716   Uchwa艂a Nr V/19/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
716   Uchwa艂a Nr X/53/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
716   Uchwa艂a Nr XXXIX/209/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
716   105. ZARZ膭DZENIE NR 45/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
716   O B W I E S Z C Z E N I E
715   UCHWA艁A NR XVIII/129/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
715   Uchwa艂a Nr VIII/54/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
715   Uchwa艂a Nr IV/24/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
715   144. Zarz膮dzenie Nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
715   153. Zarz膮dzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
715   104. ZARZ膭DZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
715   132. ZARZ膭DZENIE NR 3/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
715   134. ZARZ膭DZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
715   So艂ectwo Przed艂u偶
715   OBWIESZCZENIE
714   UCHWA艁A NR XVIII/130/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
714   Uchwa艂a Nr IV/11/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
714   Uchwa艂a Nr VIII/33/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
714   Uchwa艂a Nr XVIII/87/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
714   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
714   011. ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
714   019. ZARZ膭DZENIE NR 22/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
714   120. ZARZ膭DZENIE NR 60/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
713   Uchwa艂a Nr I/3/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
713   Uchwa艂a Nr XI/61/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
713   Uchwa艂a Nr XXX/164/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
713   143. Zarz膮dzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
713   O B W I E S Z C Z E N I E
712   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
712   Zawiadomienie o wyborze oferty
712   225. Zarz膮dzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
712   228. Zarz膮dzenie Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 18 pa藕dziernika 2010 r.
712   061. ZARZ膭DZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
712   078. ZARZ膭DZENIE NR 18/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
712   083. ZARZ膭DZENIE NR 23/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
712   Uchwa艂a NR XXVII/178/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
712   Uchwa艂a Nr 8/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
711   UCHWA艁A NR XIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
711   Uchwa艂a Nr XXX/168/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
711   070. Zarz膮dzenie Nr 12/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
711   088. Zarz膮dzenie Nr 30/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 sierpnia 2008 r
711   020. ZARZ膭DZENIE NR 23/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
711   080. ZARZ膭DZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
711   087. ZARZ膭DZENIE NR 27/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
711   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
711   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
710   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych
710   UCHWA艁A NR XIX/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
710   UCHWA艁A NR XIII/91/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
710   119. Zarz膮dzenie Nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 13 lutego 2009 r
710   191. Zarz膮dzenie Nr 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
710   021. ZARZ膭DZENIE NR 24/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
710   039. ZARZ膭DZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
709   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
709   232. Zarz膮dzenie Nr 55/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
709   Uchwa艂a Nr IV/10/2007 z dnia 9 marca 2007 r.
709   Uchwa艂a Nr VII/28/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
709   Uchwa艂a Nr XIII/68/08 z dnia 5 marca 2008 roku
709   Uchwa艂a Nr XVIII/91/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
709   007. ZARZ膭DZENIE Nr 07/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
709   081. Zarz膮dzenie Nr 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
709   210. Zarz膮dzenie Nr 33/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 1 lipca 2010 r.
709   093. ZARZ膭DZENIE NR 33/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
709   PROTOK脫艁 z XXX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
708   UCHWA艁A NR X/77/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
708   Uchwa艂a Nr IV/20/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
708   Uchwa艂a Nr X/45/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
708   Uchwa艂a Nr XXII/120/09 z dnia 18 marca 2009 r.
708   178. Zarz膮dzenie Nr 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 06 stycznia 2010 r.
708   183. Zarz膮dzenie Nr 6/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 marca 2010 r.
708   240. Zarz膮dzenie Nr 63/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 24 listopada 2010 r.
708   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
708   Jednostki podleg艂e
707   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
707   Uchwa艂a Nr IV/8/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
707   Uchwa艂a Nr VIII/29/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
707   Uchwa艂a Nr XVIII/92/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
707   Uchwa艂a Nr XXIII/128/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
707   Uchwa艂a Nr XXXI/173/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
707   Uchwa艂a Nr XXXVII/198/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
707   Uchwa艂a Nr XXXIX/216/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
707   102. Zarz膮dzenie Nr 43/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
707   089. Zarz膮dzenie Nr 32/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
707   054. ZARZ膭DZENIE NR 58/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
707   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
706   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
706   040. ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
706   158. Zarz膮dzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
706   226. Zarz膮dzenie Nr 49/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 pa藕dziernika 2010 r.
705   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
705   Uchwa艂a Nr III/15/10 dnia 27 grudnia 2010 r.
705   069. Zarz膮dzenie Nr 11/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
705   214. Zarz膮dzenie Nr 37/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
705   013. ZARZ膭DZENIE NR 16 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
704   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
704   Uchwa艂a Nr IV/12/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
704   Uchwa艂a Nr XXVII/143/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
704   108. Zarz膮dzenie Nr 50/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
704   118. Zarz膮dzenie Nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 lutego 2009 r
704   238. Zarz膮dzenie Nr 61/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 listopada2010 r.
704   086. ZARZ膭DZENIE NR 26/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
704   109. ZARZ膭DZENIE NR 49/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
704   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
703   Uchwa艂a Nr XIX/103/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
703   132. Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
703   216. Zarz膮dzenie Nr 39/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 sierpnia 2010 r.
703   023. ZARZ膭DZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
703   051. ZARZ膭DZENIE NR 55/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
703   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
703   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
702   UCHWA艁A NR XIX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
702   UCHWA艁A NR XVI/106/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
702   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 8 wrze艣nia 2009 r.
702   110. Zarz膮dzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
702   176. Zarz膮dzenie Nr 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
702   230. Zarz膮dzenie Nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 25 pa藕dziernika 2010 r.
702   017. ZARZ膭DZENIE NR 20 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
702   088. ZARZ膭DZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
701   Uchwa艂a Nr XXI/144/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
701   Uchwa艂a Nr XII/62/08 z dnia 4 lutego 2008 r.
701   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
701   Uchwa艂a Nr XXXIII/180/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
701   Uchwa艂a Nr XXXIX/218/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
701   025. ZARZ膭DZENIE NR 28/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
701   110. ZARZ膭DZENIE NR 50/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
701   SK艁AD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
700   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
700   Uchwa艂a Nr XXII/122/09 z dnia 18 marca 2009 r.
700   104. Zarz膮dzenie Nr 45/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 listopada 2008 r
700   166. Zarz膮dzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2009 r
699   UCHWA艁A NR XVII/115/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
699   101. Zarz膮dzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
699   010. ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
699   151. Zarz膮dzenie Nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
699   Uchwa艂a NR XXVIII/184/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
699   133. ZARZ膭DZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
699   Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finans贸w
698   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
698   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 maja 2011 r.
698   Uchwa艂a Nr X/54/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
698   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
698   059. Zarz膮dzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 stycznia 2008 r
698   072. Zarz膮dzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2008 r
698   213. Zarz膮dzenie Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
698   146. ZARZ膭DZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
698   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
697   Uchwa艂a Nr VII/51/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
697   Uchwa艂a Nr XVI/83/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
697   Uchwa艂a Nr XXXIII/179/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
697   114. Zarz膮dzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
696   Uchwa艂a Nr V/30/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
696   Uchwa艂a Nr IV/9/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
696   Uchwa艂a Nr XIX/97/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
696   170. Zarz膮dzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 wrze艣nia 2009 r
695   048. ZARZ膭DZENIE NR 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
695   117. ZARZ膭DZENIE NR 57/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
695   130. ZARZ膭DZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
694   117. Zarz膮dzenie Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
694   122. Zarz膮dzenie Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 marca 2009 r
694   179. Zarz膮dzenie Nr 2/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 stycznia 2010 r.
694   072. ZARZ膭DZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
694   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
694   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
693   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
693   Uchwa艂a Nr XXXV/190/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
693   057. Zarz膮dzenie Nr 59/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 grudnia 2007 r.
693   Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych na terenie
693   096. ZARZ膭DZENIE NR 36/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
693   Uchwa艂a NR XXVIII/186/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
692   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
692   Uchwa艂a Nr XXXVIII/208/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
692   162. Zarz膮dzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 wrze艣nia 2009 r.
692   Komisja Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska
691   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
691   UCHWA艁A NR XIV/94/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
691   Uchwa艂a Nr XIV/76/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
691   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
691   002. ZARZ膭DZENIE NR 2/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
691   Uchwa艂a NR XXX/196/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
691   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
691   O B W I E S Z C Z E N I E
691   UCHWA艁A NR I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
690   121. Zarz膮dzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2009 r
690   008. ZARZ膭DZENIE Nr 08/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
690   034. ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
690   042. Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
690   124. Zarz膮dzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
690   146. Zarz膮dzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 czerwca 2009 r
690   Uchwa艂a NR XXVII/182/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
690   141. ZARZ膭DZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
689   Wniosek o wydanie dowodu osobistego
689   Uchwa艂a Nr XXI/110/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
689   145. ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
689   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
689   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
688   Uchwa艂a Nr III/17/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
688   Uchwa艂a Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
688   Uchwa艂a Nr XXXV/193/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
688   Uchwa艂a Nr XXXVIII/204/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
688   006. ZARZ膭DZENIE NR 6/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
688   097. ZARZ膭DZENIE NR 37/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
688   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.- Akty Prawne
688   154. ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
688   O B W I E S Z C Z E N I E
687   Uchwa艂a Nr IV/22/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
687   Uchwa艂a Nr XIV/75/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
687   073. Zarz膮dzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2008 r
687   044. ZARZ膭DZENIE NR 47/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
687   066. ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
687   079. ZARZ膭DZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
686   Uchwa艂a Nr VIII/30/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
686   Uchwa艂a Nr XI/57/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
686   229. Zarz膮dzenie Nr 52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 pa藕dziernika 2010 r.
686   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
685   UCHWA艁A NR XIV/97/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
685   Uchwa艂a Nr V/31/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
685   Uchwa艂a Nr XIII/71/08 z dnia 5 marca 2008 roku
685   Uchwa艂a Nr XXIX/162/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
685   003. ZARZ膭DZENIE Nr 03/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
685   222. Zarz膮dzenie Nr 45/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
685   009. ZARZ膭DZENIE NR 9/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
685   073. ZARZ膭DZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
685   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
684   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
684   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2009 r.
684   050. ZARZ膭DZENIE NR 54/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
684   143. ZARZ膭DZENIE NR 14/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
683   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
683   Uchwa艂a Nr XVIII/89/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
683   068. Zarz膮dzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 marca 2008 r
683   Uchwa艂a NR XXIX/189/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
682   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
682   Uchwa艂a Nr XXIX/156/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
682   Uchwa艂a NR XXVII/179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
682   Uchwa艂a NR XXVIII/187/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
682   129. ZARZ膭DZENIE NR 69/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
682   147. ZARZ膭DZENIE NR 18/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
682   O B W I E S Z C Z E N I E
681   Zawiadomonie o wyborze oferty
681   182. Zarz膮dzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 marca 2010 r.
681   098. ZARZ膭DZENIE NR 38/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
680   Uchwa艂a Nr V/20/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
680   152. Zarz膮dzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
680   115. ZARZ膭DZENIE NR 55/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
680   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
680   136. ZARZ膭DZENIE NR 7/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
679   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
679   Uchwa艂a Nr XIII/66/08 z dnia 5 marca 2008 roku
679   147. Zarz膮dzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 czerwca 2009 r
679   181. Zarz膮dzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 lutego 2010 r.
679   010. ZARZ膭DZENIE NR 10 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
679   011. ZARZ膭DZENIE NR 14 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
679   045. ZARZ膭DZENIE NR 48/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
679   114. ZARZ膭DZENIE NR 54/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
679   140. ZARZ膭DZENIE NR 11/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
679   O B W I E S Z C Z E N I E
679   Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu
678   UCHWA艁A NR XII/85/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
678   Uchwa艂a Nr XXVIII/146/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
678   120. Zarz膮dzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 3 marca 2009 r
678   171. Zarz膮dzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 listopada 2009 r
678   Uchwa艂a NR XXV/168/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
678   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
677   UCHWA艁A NR XIV/95/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
677   Uchwa艂a Nr XXVI/136/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
677   106. Zarz膮dzenie Nr 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 listopada 2008 r
677   048. Zarz膮dzenie Nr 49/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r
677   Uchwa艂a NR XXV/167/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
676   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
676   Uchwa艂a Nr IV/15/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
676   Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
676   154. Zarz膮dzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 czerwca 2009 r
676   068. ZARZ膭DZENIE NR 8/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
676   O B W I E S Z C Z E N I E
675   Uchwa艂a Nr XXXIII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
675   027. ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
675   184. Zarz膮dzenie Nr 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2010 r.
675   Uchwa艂a NR XXV/166/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
674   107. Zarz膮dzenie Nr 49/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
674   019. ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
674   047. Zarz膮dzenie Nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 pa藕dziernika 2007 r.
674   200. Zarz膮dzenie Nr 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
674   057. ZARZ膭DZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
674   Uchwa艂a NR XXVIII/183/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
674   ZAPRASZAM na XXXII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
674   Komisja Rewizyjna
674   Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r.
673   UCHWA艁A NR XIX/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
673   Uchwa艂a Nr X/40/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
673   Uchwa艂a Nr XIV/74/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
673   Uchwa艂a Nr XXII/123/09 z dnia 18 marca 2009 r.
673   060. Zarz膮dzenie Nr 2/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 stycznia 2008 r
673   163. Zarz膮dzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
673   192. Zarz膮dzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 maja 2010 r.
673   220. Zarz膮dzenie Nr 43/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
673   Uchwa艂a NR XXVII/181/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
672   UCHWA艁A NR IX/70/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
672   189. Zarz膮dzenie Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
672   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
671   Uchwa艂a Nr XIX/104/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
671   095. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
671   102. ZARZ膭DZENIE NR 42/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
670   Uchwa艂a Nr XXVIII/145/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
670   036. ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
670   106. ZARZ膭DZENIE NR 46/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
670   ZAPRASZAM na XXXIV Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
669   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
669   Uchwa艂a Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
669   Uchwa艂a Nr XIX/100/08 z dnia 21 grudnia 2008 r.
669   087. Zarz膮dzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 lipca 2008 r
669   121. ZARZ膭DZENIE NR 61/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
669   Uchwa艂a NR XXVII/174/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
669   Uchwa艂a NR XXVIII/188/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
669   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
668   UCHWA艁A NR XVIII/128/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
668   UCHWA艁A NR X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
668   Uchwa艂a Nr VI/41/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
668   INFORMACJA
667   UCHWA艁A NR XVII/113 /2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
667   UCHWA艁A NR IX/64/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
667   071. Zarz膮dzenie Nr 13/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2008 r
667   209. Zarz膮dzenie Nr 32/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 czrewca 2010 r.
667   112. ZARZ膭DZENIE NR 52/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
666   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
666   Uchwa艂a Nr IV/14/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
666   Uchwa艂a Nr XIX/106/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
666   Uchwa艂a Nr XXIX/161/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
666   125. Zarz膮dzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
666   208. Zarz膮dzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 czrewca 2010 r.
666   235. Zarz膮dzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
666   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
666   119. ZARZ膭DZENIE NR 59/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
666   Uchwa艂a NR XXVII/180/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
666   Uchwa艂a NR XXIX/195/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
665   UCHWA艁A NR XVII/120/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
665   UCHWA艁A NR XVI/104/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
665   Uchwa艂a Nr VIII/39/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
665   224. Zarz膮dzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
665   242. Zarz膮dzenie Nr 65/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
664   Uchwa艂a Nr XXVIII/148/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
664   005. ZARZ膭DZENIE Nr 05/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
664   135. Zarz膮dzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
664   157. Zarz膮dzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
664   016. ZARZ膭DZENIE NR 19 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
664   K O M U N I K A T
663   UCHWA艁A NR XV/99/2012z dnia 19.09.2012.r
663   Uchwa艂a Nr XIII/70/08 z dnia 5 marca 2008 roku
663   090. Zarz膮dzenie Nr 33/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
663   046. ZARZ膭DZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
663   Uchwa艂a NR XXIX/191/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
663   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
662   002. ZARZ膭DZENIE Nr 02/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
662   056. Zarz膮dzenie Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 grudnia 2007 r.
662   103. Zarz膮dzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
662   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
662   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
661   Uchwa艂a Nr XXXIX/215/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
661   OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Radziejowie
660   Uchwa艂a Nr IV/25/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
660   026. ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
660   038. ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
660   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
659   Uchwa艂a Nr IV/27/2011 z dnia 28 arca 2011 r.
659   Uchwa艂a Nr VII/27/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
659   096. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
659   175. Zarz膮dzenie Nr 63/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 grudnia 2009 r.
659   012. ZARZ膭DZENIE NR 15 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
659   ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
659   OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO
658   Uchwa艂a Nr XIII/69/08 z dnia 5 marca 2008 roku
658   193. Zarz膮dzenie Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 maja 2010 r.
657   Uchwa艂a Nr 8/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
656   Uchwa艂a Nr VII/53/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
656   Uchwa艂a Nr VIII/32/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
656   Uchwa艂a Nr X/52/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
656   134. Zarz膮dzenie Nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
656   107. ZARZ膭DZENIE NR 47/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
656   111. ZARZ膭DZENIE NR 51/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
656   135. ZARZ膭DZENIE NR 6/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
656   UCHWA艁A NR I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
655   Uchwa艂a Nr VII/47/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
655   126. Zarz膮dzenie Nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
655   212. Zarz膮dzenie Nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
655   231. Zarz膮dzenie Nr 54/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
655   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
655   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
654   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
654   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza przetarg pisemny
654   023. ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
654   141. Zarz膮dzenie Nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 maja 2009 r
654   190. Zarz膮dzenie Nr 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
654   234. Zarz膮dzenie Nr 57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
654   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
654   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
654   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
653   O B W I E S Z C Z E N I E
653   O B W I E S Z C Z E N I E
652   Uchwa艂a Nr XI/60/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
652   062. Zarz膮dzenie Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
652   113. ZARZ膭DZENIE NR 53/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
652   128. ZARZ膭DZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
652   O B W I E S Z C Z E N I E
652   So艂ectwo Palczewo
651   015. ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
651   219. Zarz膮dzenie Nr 42/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
651   Uchwa艂a NR XXVII/176/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
650   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
650   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
650   Uchwa艂a Nr V/18/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
650   Uchwa艂a Nr XIX/95/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
650   105. Zarz膮dzenie Nr 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2008 r
650   097. Zarz膮dzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
650   115. Zarz膮dzenie Nr 57/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
650   186. Zarz膮dzenie Nr 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 kwietnia 2010 r.
650   138. ZARZ膭DZENIE NR 9/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
649   246. Zarz膮dzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 grudnia 2010 r.
648   Uchwa艂a Nr VI/43/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
648   Uchwa艂a Nr X/43/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
648   033. ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
647   Zakup oleju nap臋dowego do autobus贸w szkolnych
646   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
646   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
646   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
646   201. Zarz膮dzenie Nr 24/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
646   118. ZARZ膭DZENIE NR 58/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
646   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
646   148. ZARZ膭DZENIE NR 19/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
645   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
645   064. Zarz膮dzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 lutego 2008 r
645   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
645   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
644   UCHWA艁A NR XVI/107/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
644   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
643   074. Zarz膮dzenie Nr 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2008 r
643   149. ZARZ膭DZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
642   243. Zarz膮dzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
642   Uchwa艂a NR XXX/199/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
641   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
641   006. ZARZ膭DZENIE Nr 06/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
641   016. ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
641   169. Zarz膮dzenie Nr 57/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 pa藕dziernika 2009 r
641   082. ZARZ膭DZENIE NR 22/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
641   O B W I E S Z C Z E N I E
641   UCHWA艁A NR I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
641   Andrzej Schmidt
641   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
641   7. Sprawozdania Bud偶etowe za 2014 rok
640   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
640   Uchwa艂a Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
640   Uchwa艂a NR XXVII/172/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
640   Uchwa艂a NR XXX/202/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
640   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
640   Wykaz przekazywanych informacji przez urz臋dy
639   053. Zarz膮dzenie Nr 54/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 listopada 2007 r.
639   149. Zarz膮dzenie Nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
639   194. Zarz膮dzenie Nr 17/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
639   Uchwa艂a NR XXX/197/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
639   O B W I E S Z C Z E N I E
638   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
638   078. Zarz膮dzenie Nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
638   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
638   O B W I E S Z C Z E N I E
637   Uchwa艂a Nr XXI/148/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
637   138. Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
637   155. Zarz膮dzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 lipca 2009 r
637   168. Zarz膮dzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 pa藕dziernika 2009
637   197. Zarz膮dzenie Nr 20/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
637   239. Zarz膮dzenie Nr 62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 listopada2010 r.
637   Uchwa艂a NR XXX/200/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
636   100. ZARZ膭DZENIE NR 40/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
636   O B W I E S Z C Z E N I E
636   O B W I E S Z C Z E N I E
635   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
635   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
635   133. Zarz膮dzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
635   125. ZARZ膭DZENIE NR 65/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
635   PROTOK脫艁 z I Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
634   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
634   217. Zarz膮dzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 wrze艣nia 2010 r.
634   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
634   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
634   PROTOK脫艁 z II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
633   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
633   Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
633   122. ZARZ膭DZENIE NR 62/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
632   233. Zarz膮dzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
632   Uchwa艂a NR XXIX/192/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
632   137. ZARZ膭DZENIE NR 8/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
632   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
632   OBWIESZCZENIE
632   O B W I E S Z C Z E N I E
631   Zawiadomienie
631   131. Zarz膮dzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 maja 2009 r
631   Uchwa艂a NR XXXI/208/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
631   O B W I E S Z C Z E N I E
630   Uchwa艂a Nr XV/81/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
630   123. Zarz膮dzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 marca 2009 r
630   124. ZARZ膭DZENIE NR 64/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
630   139. ZARZ膭DZENIE NR 10/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
629   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
629   Zg艂oszenie kandydata na cz艂onka obwodowej komisji wyborczej
628   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
628   195. Zarz膮dzenie Nr 18/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
628   123. ZARZ膭DZENIE NR 63/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
628   199. ZARZ膭DZENIE NR 9/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
627   Uchwa艂a Nr XXIX/153/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
627   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
626   Uchwa艂a Nr VIII/37/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
626   237. Zarz膮dzenie Nr 60/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada2010 r.
626   159. ZARZ膭DZENIE NR 30/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
626   UCHWA艁A NR I/9/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
625   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
625   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczoneo na:
625   207. Zarz膮dzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 czerwca 2010 r.
625   Uchwa艂a NR XXIX/194/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
625   ZAPRASZAM na II sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim
625   UCHWA艁A NR II/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
624   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
624   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
624   ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
623   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
623   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
623   150. ZARZ膭DZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
623   O B W I E S Z C Z E N I E
622   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
622   O B W I E S Z C Z E N I E
621   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
621   Uchwa艂a Nr I/4/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
621   Uchwa艂a Nr XXXIX/219/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
621   UCHWA艁A NR IV/32/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
620   109. Zarz膮dzenie Nr 51/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
620   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
619   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
619   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
618   028. ZARZ膭DZENIE NR 31/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
618   152. ZARZ膭DZENIE NR 23/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
618   Kalendarz Wyborczy
617   136. Zarz膮dzenie Nr 23/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
617   040. ZARZ膭DZENIE NR 43/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
617   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
617   O B W I E S Z C Z E N I E
616   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
616   137. Zarz膮dzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
616   Uchwa艂a Nr 9/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
616   O B W I E S Z C Z E N I E
615   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
615   034. ZARZ膭DZENIE NR 37/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
615   200. ZARZ膭DZENIE NR 10/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
614   157. ZARZ膭DZENIE NR 28/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
614   Komisja Zdrowia i Porz膮dku Publicznego
613   Uchwa艂a Nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
613   Uchwa艂a Nr XI/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
613   Uchwa艂a NR XXXI/207/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
612   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
612   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
612   ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH
612   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
612   UCHWA艁A NR III/21/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
612   227. ZARZ膭DZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
612   Fundusz Alimentacyjny
611   071. ZARZ膭DZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
610   Zawiadomienie o wyborz臋 oferty w przetargu nieograniczonym na:
610   027. ZARZ膭DZENIE NR 30/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
610   I N F O R M A C J A
610   O B W I E S Z C Z E N I E
610   O B W I E S Z C Z E N I E
609   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
609   Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
609   156. Zarz膮dzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 lipca 2009 r.
608   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
608   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
608   Uchwa艂a NR XXIX/190/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
608   Uchwa艂a NR XXX/198/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
608   Uchwa艂a NR XXX/201/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
608   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
607   151. ZARZ膭DZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
607   UCHWA艁A NR II/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
607   O B W I E S Z C Z E N I E
606   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
606   128. Zarz膮dzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
603   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
602   Uchwa艂a Nr XIV/73/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
601   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
601   155. ZARZ膭DZENIE NR 26/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
601   INFORMACJA ZARZ膭DU K脫艁KA ROLNICZEGO
601   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
600   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
600   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
600   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
599   218. Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
599   O B W I E S Z C Z E N I E
599   216. ZARZ膭DZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
598   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
598   194. ZARZ膭DZENIE NR 4/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
596   Uchwa艂a NR XXXII/209/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
596   UCHWA艁A NR I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
596   UCHWA艁A NR II/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
595   O B W I E S Z C Z E N I E
594   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
594   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
594   142. ZARZ膭DZENIE NR 13/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
594   Uchwa艂a NR XXXII/218/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
594   OBWIESZCZENIE
594   O B W I E S Z C Z E N I E
593   Zg艂oszenie
593   Zmiana dotycz膮ca rejestracji dzia艂alno艣ci gospodarczej
593   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
593   UCHWA艁A NR XXXV/231/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
593   So艂ectwo Zborowiec
593   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
592   O G 艁 O S Z E N I E
592   Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych
592   Uchwa艂a NR XXXI/206/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
592   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
592   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
590   O B W I E S Z C Z E N I E
590   Uchwa艂a Nr 1/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
590   Uchwa艂a Nr 2/D/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
589   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
588   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
588   041. ZARZ膭DZENIE NR 44/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
588   UCHWA艁A NR III/20/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
587   153. ZARZ膭DZENIE NR 24/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
587   156. ZARZ膭DZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
587   230. ZARZ膭DZENIE NR 41/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
587   PROTOK脫艁 z V Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
586   TERMINY DY呕UR脫W
586   Informacje PKW dla wyborc贸w i kandydat贸w
586   UCHWA艁A NR I/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r
586   190. ZARZ膭DZENIE NR 61/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
585   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
585   O B W I E S Z C Z E N I E
585   O B W I E S Z C Z E N I E
585   PROTOK脫艁 z IV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
585   ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
584   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
584   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
584   161. ZARZ膭DZENIE NR 32/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
584   Uchwa艂a Nr 14/WPF/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
583   O G 艁 O S Z E N I E
583   167. ZARZ膭DZENIE NR 38/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
582   KOMUNIKAT
582   UCHWA艁A NR I/7/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
581   158. ZARZ膭DZENIE NR 29/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
581   INFORMACJA
581   170. ZARZ膭DZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
581   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
580   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
580   OBWIESZCZENIE
579   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
578   O B W I E S Z C Z E N I E
577   Uchwa艂a Nr XI/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
577   167. Zarz膮dzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
577   Uchwa艂a Nr 7/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
576   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
576   UCHWA艁A NR XXXV/230/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
576   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
575   UCHWA艁A NR XXXV/240/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
574   O G 艁 O S Z E N I E
574   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
574   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
574   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
574   225. ZARZ膭DZENIE NR 36/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
573   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
573   UCHWA艁A NR III/30/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
573   215. ZARZ膭DZENIE NR 26/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
573   PROTOK脫艁 z III Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
573   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
572   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
572   Podzia艂 Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na okr臋gi wyborcze
572   Bud偶et na rok 2015
571   OBWIESZCZENIE
571   O B W I E S Z C Z E N I E
571   PROTOK脫艁 z VII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
570   Zawiadomienie o wyborze w przetargu nieograniczonym na:
570   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
570   Uchwa艂a Nr 10/Dpr/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
569   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
569   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
569   KOMUNIKAT
569   I N F O R M A C J A
569   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
569   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
568   189. ZARZ膭DZENIE NR 60/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
567   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
566   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza II przetarg pisemny
566   UCHWA艁A NR III/23/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
566   UCHWA艁A NR IV/43/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
566   ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
565   ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
565   OBWIESZCZENIE WOJEW脫DZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORUNIU
565   O B W I E S Z C Z E N I E
564   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
564   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
564   O B W I E S Z C Z E N I E
564   UCHWA艁A NR II/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
561   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
561   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
560   Uchwa艂a NR XXXII/219/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
560   181. ZARZ膭DZENIE NR 52/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
560   UCHWA艁A NR I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
560   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
560   O B W I E S Z C Z E N I E
559   164. ZARZ膭DZENIE NR 35/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
559   208. ZARZ膭DZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
558   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
558   Uchwa艂a Nr I/2/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
558   UCHWA艁A NR XXXIII/221/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
558   UCHWA艁A NR XXXIV/227/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
557   Wniosek o:
557   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
557   UCHWA艁A NR III/24/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
557   Pa艅stwowa Komisja Wyborcza
557   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
556   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
556   Uchwa艂a Nr 2/Kd//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
555   Zawiadomienie o wyborze oferty w prztargu nieograniczonym na:
555   160. ZARZ膭DZENIE NR 31/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
554   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
554   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
554   Uchwa艂a NR XXXII/211/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
554   Uchwa艂a NR XXXII/212/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
554   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
554   Podzia艂 Gminy Piotrk贸w Kujawski na obwody g艂osowania
554   O B W I E S Z C Z E N I E
553   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
552   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
552   UCHWA艁A NR II/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
551   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
551   Uchwa艂a NR XXXII/220/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
551   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
551   UCHWA艁A NR III/25/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
551   ZAPRASZAM Na IV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji,
551   UCHWA艁A NR IV/42/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
550   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
550   O B W I E S Z C Z E N I E
550   O G 艁 O S Z E N I E
550   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
549   UCHWA艁A NR XXXV/228/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
549   Uchwa艂a Nr 14/P/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
548   163. ZARZ膭DZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
548   ZAPRASZAM na III sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋 dnia
547   UCHWA艁A NR III/28/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
546   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
546   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
546   O B W I E S Z C Z E N I E
545   UCHWA艁A NR II/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
545   211. ZARZ膭DZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
544   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
544   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
544   Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 25 listopada 2014 r.
543   Uchwa艂a NR XXXII/214/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
543   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
543   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
543   222. ZARZ膭DZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
542   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
541   178. ZARZ膭DZENIE NR 49/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
540   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
540   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
540   ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
539   UCHWA艁A NR XXXV/229/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
539   UCHWA艁A NR XXXV/232/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
539   OBWIESZCZENIE
538   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
538   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
538   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
538   ZAPRASZAM Na V sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
537   Zg艂oszenie
537   OBWIESZCZENIE
537   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
537   177. ZARZ膭DZENIE NR 48/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
537   219. ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
536   UCHWA艁A NR I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
536   UCHWA艁A NR IV/35/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
536   INFORMACJA DOTYCZ膭CA PROGRAMU RZ膭DOWEGO RODZINA 500 PLUS
535   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
535   172. ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
535   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
535   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
533   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
533   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
532   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przteargu nieograniczonym na:
532   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSZCZEG脫LNYCH CZ臉艢CI ZAM脫WIENIA
532   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
532   UCHWA艁A NR XXXIV/225/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
532   UCHWA艁A NR III/26/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
532   UCHWA艁A NR IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
531   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
531   UCHWA艁A NR III/29/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
531   UCHWA艁A NR VIII/56/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
530   180. ZARZ膭DZENIE NR 51/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
530   UCHWA艁A NR II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
530   O B W I E S Z C Z E N I E
530   214. ZARZ膭DZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
530   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
530   ZAPRASZAM Na X sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
529   Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczeg贸lnych cz臋艣ci zam贸wienia
529   Uchwa艂a NR XXXII/217/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
529   ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
529   201. ZARZ膭DZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
529   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
528   168. ZARZ膭DZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
528   176. ZARZ膭DZENIE NR 47/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
528   O B W I E S Z C Z E N I E
527   195. ZARZ膭DZENIE NR 5/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
526   162. ZARZ膭DZENIE NR 33/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
526   UCHWA艁A NR XXXIV/224/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
526   UCHWA艁A NR X/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
525   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
525   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
525   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
525   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
525   191. ZARZ膭DZENIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
525   O B W I E S Z C Z E N I E
524   Uchwa艂a Nr 2/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
524   244. ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
524   UCHWA艁A NR VI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
524   UCHWA艁A NR XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
524   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
523   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
523   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
523   Komisja Statutowa
522   213. ZARZ膭DZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
522   O B W I E S Z C Z E N I E
522   UCHWA艁A NR XI/75/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
522   Katarzyna Ulewicz
521   UCHWA艁A NR IV/39/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
521   239. ZARZ膭DZENIE NR 50/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
521   UCHWA艁A NR VIII/57/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
520   Uchwa艂a NR XXXII/215/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
520   UCHWA艁A NR I/5/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
520   O B W I E S Z C Z E N I E
519   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
519   Uchwa艂a NR XXXII/213/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
519   O B W I E S Z C Z E N I E
519   UCHWA艁A NR X/60/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
518   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
518   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
518   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
518   217. ZARZ膭DZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
517   UCHWA艁A NR IV/41/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
516   UCHWA艁A NR III/22/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
515   218. ZARZ膭DZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
515   UCHWA艁A NR IV/31/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
514   Zawaidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
514   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
514   204. ZARZ膭DZENIE NR 14/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
514   229. ZARZ膭DZENIE NR 40/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
514   UCHWA艁A NR IV/36/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
514   O B W I E S Z C Z E N I E
513   Uchwa艂a NR XXXII/210/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
513   UCHWA艁A NR IV/33/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
513   PROTOK脫艁 z X Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
512   Wniosek o wycink臋 drzew
512   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
512   O B W I E S Z C Z E N I E
512   197. ZARZ膭DZENIE NR 7/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
512   UCHWA艁A NR IV/38/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
512   234. ZARZ膭DZENIE NR 45/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
511   Uchwa艂a Nr 4/S//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.08.04.2015 r
510   175. ZARZ膭DZENIE NR 46/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
510   Uchwa艂a Nr 3/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
510   192. ZARZ膭DZENIE NR 2/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
510   O B W I E S Z C Z E N I E
510   PROTOK脫艁 z VI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
509   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
509   166. ZARZ膭DZENIE NR 37/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
509   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
508   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
508   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
508   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
508   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
507   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
507   187. ZARZ膭DZENIE NR 58/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
507   Obwieszczenie Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
506   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
506   165. ZARZ膭DZENIE NR 36/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
506   UCHWA艁A NR VII/53/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
505   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
505   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
505   Uchwa艂a NR XXXII/216/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
505   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
503   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
502   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
502   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
501   223. ZARZ膭DZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
501   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA na:
501   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
501   UCHWA艁A NR V/47/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
501   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
500   196. ZARZ膭DZENIE NR 6/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
500   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
500   O B W I E S Z C Z E N I E
499   ZARZ膭DZENIE NR 40/2014
499   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
499   UCHWA艁A NR XXXV/234/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
499   UCHWA艁A NR V/46/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
498   UCHWA艁A NR XXXIII/222/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
498   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
497   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
497   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
497   UCHWA艁A NR XXXV/233/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
497   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
497   O B W I E S Z C Z E N I E
496   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
496   226. ZARZ膭DZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
496   UCHWA艁A NR XI/81/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
495   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
495   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
495   209. ZARZ膭DZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
495   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
495   UCHWA艁A NR X/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
494   UCHWA艁A NR IV/37/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
494   Protok贸艂 z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych na temat projektu
493   182. ZARZ膭DZENIE NR 53/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
493   ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
493   ZAPRASZAM Na XI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
492   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
492   237. ZARZ膭DZENIE NR 48/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
492   251. ZARZ膭DZENIE NR 62/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
491   231. ZARZ膭DZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
490   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
490   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
490   186. ZARZ膭DZENIE NR 57/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
490   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
490   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
489   188. ZARZ膭DZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
489   220. ZARZ膭DZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
489   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
488   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
487   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
487   184. ZARZ膭DZENIE NR 55/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
487   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
487   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
486   171. ZARZ膭DZENIE NR 42/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
486   UCHWA艁A NR XXXV/236/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
485   169. ZARZ膭DZENIE NR 40/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
485   207. ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
485   UCHWA艁A NR VI/48/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
485   UCHWA艁A NR X/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
484   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
484   UCHWA艁A NR XI/77/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
483   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
483   Uchwa艂a Nr 15/P/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
482   UCHWA艁A NR XXXV/238/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
481   173. ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
481   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
481   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
480   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
480   240. ZARZ膭DZENIE NR 51/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
479   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
479   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
479   212. ZARZ膭DZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
478   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
478   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
478   174. ZARZ膭DZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
478   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
478   OBWIESZCZENIE
477   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
477   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
477   UCHWA艁A NR VI/50/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
477   UCHWA艁A NR XI/80/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
476  
476   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrrk贸w Kujawski
476   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
476   206. ZARZ膭DZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
476   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
475   UCHWA艁A NR XXXIV/226/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
475   Informacja dla wyborc贸w niepe艂nosprawnych
475   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
474   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
474   Rekrutacja do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych
473   228. ZARZ膭DZENIE NR 39/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
473   PROTOK脫艁 z XI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
472   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
472   185. ZARZ膭DZENIE NR 56/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
472   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
471   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
471   O B W I E S Z C Z E N I E
470   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
470   203. ZARZ膭DZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
470   UCHWA艁A NR VII/55/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
469   UCHWA艁A NR IV/34/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
469   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
469   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
468   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
468   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
468   Bogumi艂a Paw艂owska
467   202. ZARZ膭DZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
466   O B W I E S Z C Z E N I E
466   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
465   UCHWA艁A NR XXXV/239/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
465   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
465   Katarzyna Anna Czaplewska
464   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
464   179. ZARZ膭DZENIE NR 50/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
464   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
464   246. ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
464   UCHWA艁A NR XI/72/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
463   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
463   UCHWA艁A NR XXXV/235/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
463   193. ZARZ膭DZENIE NR 3/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
462   UCHWA艁A NR XXXIV/223/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
462   210. ZARZ膭DZENIE NR 20/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
462   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
462   247. ZARZ膭DZENIE NR 58/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
461   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
460   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
460   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
460   269. ZARZ膭DZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
459   O B W I E S Z C Z E N I E
458   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
458   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
458   221. ZARZ膭DZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
458   UCHWA艁A NR X/61/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
457   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
457   224. ZARZ膭DZENIE NR 35/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
457   O B W I E S Z C Z E N I E
457   UCHWA艁A NR X/64/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
456   259. ZARZ膭DZENIE NR 70/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
455   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
455   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
455   UCHWA艁A NR XI/78/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
454   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
454   O B W I E S Z C Z E N I E
454   O B W I E S Z C Z E N I E
453   232. ZARZ膭DZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
453   UCHWA艁A NR VI/49/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
453   O B W I E S Z C Z E N I E
453   266. ZARZ膭DZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
453   ZAPRASZAM Na XII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
452   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
452   UCHWA艁A NR III/27/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
451   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
451   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
450   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
450   UCHWA艁A NR VII/54/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
450   UCHWA艁A NR XI/83/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
448   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
448   INFORMACJA
448   236. ZARZ膭DZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
448   241. ZARZ膭DZENIE NR 52/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
448   243. ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
447   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
447   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
446   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
446   UCHWA艁A NR XII/84/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
445   205. ZARZ膭DZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
444   Zawiadomienie o wyborze oferty
444   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
443   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
442   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
442   235. ZARZ膭DZENIE NR 46/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
441   O B W I E S Z C Z E N I E
441   258. ZARZ膭DZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
441   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2017
440   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
440   183. ZARZ膭DZENIE NR 54/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
440   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
440   242. ZARZ膭DZENIE NR 53/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
440   UCHWA艁A NR X/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
439   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
439   249. ZARZ膭DZENIE NR 60/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
439   255. ZARZ膭DZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
439   UCHWA艁A NR XI/74/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
438   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
438   233. ZARZ膭DZENIE NR 44/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
437   UCHWA艁A NR VIII/58/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
437   UCHWA艁A NR X/70/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
437   273. ZARZ膭DZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
436   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
436   Miros艂aw J贸zef Skonieczny
436   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
435   245. ZARZ膭DZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
434   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacj臋 zam贸wienia
432   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
431   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
431   Zg艂oszenie pobytu czasowego
430   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
430   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
429   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
429   UCHWA艁A NR VI/51/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
429   248. ZARZ膭DZENIE NR 59/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
429   O B W I E S Z C Z E N I E
429   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
428   PROTOK脫艁 z IX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
427   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
427   261. ZARZ膭DZENIE NR 72/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
426   250. ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
426   UCHWA艁A NR XI/73/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
424   238. ZARZ膭DZENIE NR 49/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
424   268. ZARZ膭DZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
424   UCHWA艁A NR XI/76/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
423   Uchwa艂a Nr 15/WPF/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
423   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie
422   UCHWA艁A NR IX/59/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
422   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
419   UCHWA艁A NR XII/85/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
416   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
416   260. ZARZ膭DZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
416   8. Sprawozdania Bud偶etowe za 2015 rok
415   UCHWA艁A NR XXXV/237/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
415   UCHWA艁A NR XI/82/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
415   UCHWA艁A NR XII/87/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
413   Zawiadomienie o udzieniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
413   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
413   292. ZARZ膭DZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
413   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
412   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
412   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
412   257. ZARZ膭DZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
411   UCHWA艁A NR X/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
411   UCHWA艁A NR X/69/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
410   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
410   263. ZARZ膭DZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
409   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
409   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
407   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
406   264. ZARZ膭DZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
405   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
404   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
404   O B W I E S Z C Z E N I E
404   UCHWA艁A NR XIII/91/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
404   295. ZARZ膭DZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
404   Renata Wo藕niak
402   254. ZARZ膭DZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
402   271. ZARZ膭DZENIE NR 82/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
401   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
401   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
400   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
400   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
399   262. ZARZ膭DZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
399   UCHWA艁A NR X/71/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
399   272. ZARZ膭DZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
399   302. ZARZ膭DZENIE NR 26/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
399   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
397   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
397   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
396   UCHWA艁A NR XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
395   UCHWA艁A NR XII/86/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
394   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
394   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
393   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
391   UCHWA艁A NR XIV/95/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
389   275. ZARZ膭DZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
386   280. ZARZ膭DZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
384   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
383   UCHWA艁A NR X/68/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
383   274. ZARZ膭DZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
383   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
382   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
382   O B W I E S Z C Z E N I E
381   Piotrk贸w Kujawski: ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH.
381   O B W I E S Z C Z E N I E
381   305. ZARZ膭DZENIE NR 29/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
379   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY ROZLICZAJ膭CEGO SI臉 NA PODSTAWIE PRZEPIS脫W
379   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
379   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
379   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
379   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
378   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
378   Uchwa艂a Nr 3/S/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.6.04.2016 r
377  
376   UCHWA艁A NR IX/72/2011
376   ZA艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
374   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
374   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
373   UCHWA艁A NR XII/89/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
373   PROTOK脫艁 z XII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
372   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
372   O B W I E S Z C Z E N I E
371   ZA艢WIADCZENIE/O艢WIADCZENIE*) O UCZ臉SZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKO艁Y
371   284. ZARZ膭DZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
371   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
371   Bud偶et na rok 2016
370   256. ZARZ膭DZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
370   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
370   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-07-27
369   277. ZARZ膭DZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
369   Uchwa艂a Nr 3/D/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
369   283. ZARZ膭DZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
369   O B W I E S Z C Z E N I E
369   O B W I E S Z C Z E N I E
369   Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
368   294. ZARZ膭DZENIE NR 18/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
366   265. ZARZ膭DZENIE NR 76/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
366   267. ZARZ膭DZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
366   276. ZARZ膭DZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
366   ZAPRASZAM Na XV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
365   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
365   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
364   O艢WIADCZENIE O WIELKO艢CI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRA呕ONEJ
364   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
364   270. ZARZ膭DZENIE NR 81/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
364   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
364   UCHWA艁A NR XIV/96/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
364   O B W I E S Z C Z E N I E
363   O B W I E S Z C Z E N I E
363   297. ZARZ膭DZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
361   307. ZARZ膭DZENIE NR 31/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
361   PROTOK脫艁 z XV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
360   281. ZARZ膭DZENIE NR 5/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
360   287. ZARZ膭DZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
360   UCHWA艁A NR XII/88/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
359   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
359   Bud偶et na rok 2017
358   O B W I E S Z C Z E N I E
358   O B W I E S Z C Z E N I E
357   O艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
357   278. ZARZ膭DZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
356   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
356   UCHWA艁A NR XV/97/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
354   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO 艢WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
354   296. ZARZ膭DZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
354   UCHWA艁A NR XIV/93/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
351   303. ZARZ膭DZENIE NR 27/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
351   UCHWA艁A NR XV/102/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
350   324. ZARZ膭DZENIE NR 48/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
349   Wykaz ulic
349   289. ZARZ膭DZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
348   092. Zarz膮dzenie Nr 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 wrze艣nia 2008 r
348   O B W I E S Z C Z E N I E
347   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
346   O B W I E S Z C Z E N I E
346   293. ZARZ膭DZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
346   O B W I E S Z C Z E N I E
345   291. ZARZ膭DZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
344   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
344   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
343   UCHWA艁A NR XIII/90/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
342   UCHWA艁A NR XIV/92/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
341   279. ZARZ膭DZENIE NR 3/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
341   O B W I E S Z C Z E N I E
339   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
338   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
337   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
337   285. ZARZ膭DZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
337   286. ZARZ膭DZENIE NR 10/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
337   Interpretacja Indywidualna
336   308. ZARZ膭DZENIE NR 32/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
336   O B W I E S Z C Z E N I E
335   O B W I E S Z C Z E N I E
333   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
333   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
333   O B W I E S Z C Z E N I E
333   O B W I E S Z C Z E N I E
332   290. ZARZ膭DZENIE NR 14/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
332   O B W I E S Z C Z E N I E
331   UCHWA艁A NR XV/104/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
331   1. ZARZ膭DZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
330   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
330   304. ZARZ膭DZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
330   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-10-06
329   300. ZARZ膭DZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
329   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
328   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
327   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
326   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
326   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
326   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
325   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
325   3. ZARZ膭DZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
324   127. ZARZ膭DZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
324   298. ZARZ膭DZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
324   O B W I E S Z C Z E N I E
323   339. ZARZ膭DZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
323   ZAPRASZAM Na XVIII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
322   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
322   O B W I E S Z C Z E N I E
322   322. ZARZ膭DZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
321   288. ZARZ膭DZENIE NR 12/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
321   O B W I E S Z C Z E N I E
320   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
320   309. ZARZ膭DZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
319   O B W I E S Z C Z E N I E
317   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
317   UCHWA艁A NR XVI/111/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
316   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
316   O B W I E S Z C Z E N I E
315   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY O DOCHODACH OSI膭GNI臉TYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ膭CYM OKRES 艢WI
315   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
314   UCHWA艁A NR XV/98/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
314   UCHWA艁A NR XV/100/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
313   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
312   O B W I E S Z C Z E N I E
311   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
311   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
311   Wniosek o wydanie interpretacji
311   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
310   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
310   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
309   312. ZARZ膭DZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
309   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
309   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
309   341. ZARZ膭DZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
308   311. ZARZ膭DZENIE NR 35/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
307   282. ZARZ膭DZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
307   299. ZARZ膭DZENIE NR 23/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
306   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
306   315. ZARZ膭DZENIE NR 39/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
306   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
306   UCHWA艁A NR XVI/110/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
306   337. ZARZ膭DZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
305   317. ZARZ膭DZENIE NR 41/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
305   UCHWA艁A NR XV/103/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
305   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
304   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
303   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
303   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
302   310. ZARZ膭DZENIE NR 34/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
302   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
302   O B W I E S Z C Z E N I E
301   314. ZARZ膭DZENIE NR 38/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
301   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
301   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
300   313. ZARZ膭DZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
298   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
298   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
298   UCHWA艁A NR XV/105/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
298   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
297   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
297   O B W I E S Z C Z E N I E
295   301. ZARZ膭DZENIE NR 25/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
295  
294   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
294   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
293   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
293   UCHWA艁A NR XV/101/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
292   319. ZARZ膭DZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
292   PROTOK脫艁 z XX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
291   UCHWA艁A NR XV/106/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
291   327. ZARZ膭DZENIE NR 51/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
291   O B W I E S Z C Z E N I E
290   UCHWA艁A NR XV/99/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
290   323. ZARZ膭DZENIE NR 47/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
290   O B W I E S Z C Z E N I E
289   318. ZARZ膭DZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
289   O B W I E S Z C Z E N I E
288   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
285   O B W I E S Z C Z E N I E
285   O B W I E S Z C Z E N I E
285   4. ZARZ膭DZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
285   ZAPRASZAM Na XXI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
285   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
283   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
283   UCHWA艁A NR XV/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
283   O B W I E S Z C Z E N I E
282   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
281   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
280   O B W I E S Z C Z E N I E
279   340. ZARZ膭DZENIE NR 64/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
278   321. ZARZ膭DZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
278   2. ZARZ膭DZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
277   329. ZARZ膭DZENIE NR 53/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
276   ZAPRASZAM Na XVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
276   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
275   O B W I E S Z C Z E N I E
275   320. ZARZ膭DZENIE NR 44/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
274   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
273   ZAPRASZAM Na XIX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
272   316. ZARZ膭DZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
272   331. ZARZ膭DZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
272   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.7.12.2016 r
271   349. ZARZ膭DZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
271   5. ZARZ膭DZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
270   325. ZARZ膭DZENIE NR 49/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
269   9. Sprawozdania Bud偶etowe za 2016 rok
269   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
269   Kadra
268   326. ZARZ膭DZENIE NR 50/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
268   330. ZARZ膭DZENIE NR 54/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
268   352. ZARZ膭DZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
267   UCHWA艁A NR XV/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
267   343. ZARZ膭DZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
267   Uchwa艂a Nr 4/D/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
266   UCHWA艁A NR XV/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
266   O B W I E S Z C Z E N I E
265   ZAPRASZAM Na XVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
265   351. ZARZ膭DZENIE NR 75/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
265   O B W I E S Z C Z E N I E
264   Wniosek
264   342. ZARZ膭DZENIE NR 66/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
264   348. ZARZ膭DZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
263   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
262   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
262   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
262   347. ZARZ膭DZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
260   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
260   O B W I E S Z C Z E N I E
257   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
256   334. ZARZ膭DZENIE NR 58/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
256   O B W I E S Z C Z E N I E
255   6. ZARZ膭DZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
255   Dane Teleadresowe
254   UCHWA艁A NR XVII/113/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
252   353. ZARZ膭DZENIE NR 77/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
252   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
252   8. ZARZ膭DZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
251   Dane teleadresowe
250   345. ZARZ膭DZENIE NR 69/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
250   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
250   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
249   332. ZARZ膭DZENIE NR 56/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
249   344. ZARZ膭DZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
249   O B W I E S Z C Z E N I E
248   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
246   328. ZARZ膭DZENIE NR 52/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
245   338. ZARZ膭DZENIE NR 62/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
245   Dane teleadresowe
245   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
244   O B W I E S Z C Z E N I E
244   ZAPRASZAM Na XXII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
243   333. ZARZ膭DZENIE NR 57/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
243   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
242   350. ZARZ膭DZENIE NR 74/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
241   Uchwa艂a Nr 9/WPF/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
241   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
239   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
238   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
238   UCHWA艁A NR XVII/112/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
237   Uchwa艂a Nr 9/P/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
237   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
237   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
236   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
236   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
234   7. ZARZ膭DZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
234   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
233   336. ZARZ膭DZENIE NR 60/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
233   Dane teleadresowe
233   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
230   O B W I E S Z C Z E N I E
230   Obwieszczenie
229   335. ZARZ膭DZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
229   O B W I E S Z C Z E N I E
228   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
228   346. ZARZ膭DZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
228   355. ZARZ膭DZENIE NR 79/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
228   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
228   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
228   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
227   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
226   354. ZARZ膭DZENIE NR 78/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
226   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
223   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
222   ZAPRASZAM Na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
221   O B W I E S Z C Z E N I E
221   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
218   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
216   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
216   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
215   O B W I E S Z C Z E N I E
214   Dane teleadresowe
214   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
214   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
213   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
212   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
211   O B W I E S Z C Z E N I E
211   Obwieszczenie
210   9. ZARZ膭DZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI9
210   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
209   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
209   O B W I E S Z C Z E N I E
208   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
207   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
205   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
202   Dane teleadresowe
202   Dane teleadresowe
202   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
202   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
202   Obwieszczenie
202   Obwieszczenie
202   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2018
201   Uchwa艂a Nr 2/S/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2017 r.
200   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
200   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
200   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
199   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
197   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
196   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
195   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
195   O B W I E S Z C Z E N I E
194   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
194   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
193   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
192   Dane teleadresowe
192   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
191   Sprawozdania finansowe za 2016 r.
190   O B W I E S Z C Z E N I E
190   O B W I E S Z C Z E N I E
189   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
188   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
187   O B W I E S Z C Z E N I E
187   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
187   O B W I E S Z C Z E N I E
186   Dane teleadresowe
186   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
185   O B W I E S Z C Z E N I E
184   Obwieszczenie
184   O B W I E S Z C Z E N I E
183   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
183   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
182   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
181   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
180   SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
179   O B W I E S Z C Z E N I E
179   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
178   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
178   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
177   O B W I E S Z C Z E N I E
176   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
175   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
175   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
174   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
173   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
173   O B W I E S Z C Z E N I E
171   zg艂oszenie wycinki drzew
170   O B W I E S Z C Z E N I E
169   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
169   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
169   Alicja - Sylwia W贸jcik
168   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
167   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
166   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
166   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
166   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
165   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
165   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
165   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
164   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
163   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
163   OBWIESZCZENIE
163   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
162   Obwieszczenie
161   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
160   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
159   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
159   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
156   ZAWIADOMIENIE O UNIEWA呕NIENIU CZYNNO艢CI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 16.05.2017 R
156   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
154   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
153  
153   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
153   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
153   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
152   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
152   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
152   O B W I E S Z C Z E N I E
152   OBWIESZCZENIE
151   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
150   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
149   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
148   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
147   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
147   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
146   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
146   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
145   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
144   80. ZARZ膭DZENIE NR 80/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
143   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
143   O B W I E S Z C Z E N I E
143   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
141   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
141   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
141   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
141   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
141   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
140   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
137   Komunikat w sprawie konsultacji
137   UCHWA艁A NR XXVII/174/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
137   UCHWA艁A NR XXVIII/188/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
136   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
136   92. ZARZ膭DZENIE NR 92/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
135   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
135   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
135   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
134   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
134   81. ZARZ膭DZENIE NR 81/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
133   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
133   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
133   O B W I E S Z C Z E N I E
133   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
133   Obwieszczenie
132   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
132   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
132   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
131   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
131   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
130   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
130   77. ZARZ膭DZENIE NR 77/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
130   79. ZARZ膭DZENIE NR 79/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
127   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
127   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
125   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
125   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
124   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
124   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
124   ZAPRASZAM na XXVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
123   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
123   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
123   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
123   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
123   UCHWA艁A NR XXIV/157/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
123   ZAPRASZAM na XXVIII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
122   Obwieszczenie
122   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
121   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
121   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
121   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
121   O B W I E S Z C Z E N I E
121   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
120   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
120   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
120   UCHWA艁A NR XXIV/160/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
120   UCHWA艁A NR XVIII/117/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
120   90. ZARZ膭DZENIE NR 90/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
120   98. ZARZ膭DZENIE NR 5/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
120   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
119   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
119   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
118   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
118   UCHWA艁A NR XXIV/159/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
118   UCHWA艁A NR XVIII/122/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
118   84. ZARZ膭DZENIE NR 84/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
117   UCHWA艁A NR XVIII/125/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
116   O B W I E S Z C Z E N I E
116   UCHWA艁A NR XIX/126/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
115   UCHWA艁A NR XVIII/123/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
115   UCHWA艁A NR XVIII/115/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
115   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
114   UCHWA艁A NR XXIII/151/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
114   UCHWA艁A NR XXII/150/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
111   O B W I E S Z C Z E N I E
111   UCHWA艁A NR XXVII/182/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
111   UCHWA艁A NR XXVII/178/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
111   UCHWA艁A NR XIX/127/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
111   UCHWA艁A NR XVIII/118/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
110   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
110   UCHWA艁A NR XVIII/120/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
110   UCHWA艁A NR XVIII/114/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
110   82. ZARZ膭DZENIE NR 82/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
109   78. ZARZ膭DZENIE NR 78/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
109   UCHWA艁A NR XXIV/158/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
109   UCHWA艁A NR XXIV/152/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
109   UCHWA艁A NR XVIII/121/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
109   UCHWA艁A NR XVIII/119/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
109   UCHWA艁A NR XVIII/116/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
108   UCHWA艁A NR XXVII/175/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
108   UCHWA艁A NR XXIV/156/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
108   83. ZARZ膭DZENIE NR 83/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
108   Obwieszczenie
107   UCHWA艁A NR XXII/148/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
106   UCHWA艁A NR XXIV/161/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
105   UCHWA艁A NR XXII/149/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
105   UCHWA艁A NR XIX/128/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
105   UCHWA艁A NR XVIII/124/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
105   O B W I E S Z C Z E N I E
103   Kierownictwo Urz臋du Miasta i Gminy
103   UCHWA艁A NR XXVIII/183/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
102   89. ZARZ膭DZENIE NR 89/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
102   96. ZARZ膭DZENIE NR 3/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
101   UCHWA艁A NR XXIV/164/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
101   91. ZARZ膭DZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
101   UCHWA艁A NR XXVIII/186/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
101   Obwieszczenie
101   106. ZARZ膭DZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
100   104. ZARZ膭DZENIE NR 11/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
99   UCHWA艁A NR XXV/166/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
99   88. ZARZ膭DZENIE NR 88/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
99   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
98   UCHWA艁A NR XXVI/168/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
98   UCHWA艁A NR XXII/143/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
98   85. ZARZ膭DZENIE NR 85/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
97   UCHWA艁A NR XXVII/173/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
97   93. ZARZ膭DZENIE NR 93/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
96   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
96   86. ZARZ膭DZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
94   UCHWA艁A NR XXII/147/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
94   UCHWA艁A NR XXII/144/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
94   UCHWA艁A NR XXI/137/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
93   O B W I E S Z C Z E N I E
93   UCHWA艁A NR XIX/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
92   UCHWA艁A NR XXVII/176/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
92   UCHWA艁A NR XXVI/169/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
92   UCHWA艁A NR XXIV/163/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
92   UCHWA艁A NR XXI/138/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
92   UCHWA艁A NR XIX/132/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
92   87. ZARZ膭DZENIE NR 87/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
92   UCHWA艁A NR XXVIII/184/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
92   97. ZARZ膭DZENIE NR 4/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
91   UCHWA艁A NR XXII/146/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
91   UCHWA艁A NR XXII/142/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
91   UCHWA艁A NR XXII/141/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
91   UCHWA艁A NR XX/134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
91   UCHWA艁A NR XXVIII/185/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
90   UCHWA艁A NR XXVII/172/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
89   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
89   UCHWA艁A NR XXIV/153/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
89   UCHWA艁A NR XXII/139/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
89   UCHWA艁A NR XXI/135/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
89   UCHWA艁A NR XIX/133/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
88   UCHWA艁A NR XXVIII/187/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
88   105. ZARZ膭DZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
87   UCHWA艁A NR XXVI/171/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
87   UCHWA艁A NR XXIV/154/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
87   UCHWA艁A NR XXIV/155/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
87   UCHWA艁A NR XXII/145/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
87   UCHWA艁A NR XXI/136/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
86   UCHWA艁A NR XXII/140/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
85   UCHWA艁A NR XIX/129/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
85   O B W I E S Z C Z E N I E
84   UCHWA艁A NR XXVI/170/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
84   UCHWA艁A NR XXV/165/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
84   O B W I E S Z C Z E N I E
84   110. ZARZ膭DZENIE NR 17/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
83   UCHWA艁A NR XXVII/181/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
83   UCHWA艁A NR XXVI/167/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
83   UCHWA艁A NR XXIV/162/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
83   UCHWA艁A NR XIX/130/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
83   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
82   UCHWA艁A NR XXVII/179/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
82   UCHWA艁A NR XXVII/177/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
81   O B W I E S Z C Z E N I E
81   107. ZARZ膭DZENIE NR 14/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
81   111. ZARZ膭DZENIE NR 18/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
81   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
79   UCHWA艁A NR XXVII/180/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
79   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
78   Obwieszczenie
77   94. ZARZ膭DZENIE NR 1/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
77   99. ZARZ膭DZENIE NR 6/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
77   109. ZARZ膭DZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
75   95. ZARZ膭DZENIE NR 2/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
75   Obwieszczenie
74   Uchwa艂a Nr 3/WPF/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2017 roku.
74   Uchwa艂a Nr 3/Dpr/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r.
74   102. ZARZ膭DZENIE NR 9/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
71   Uchwa艂a Nr 3/P/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku.
71   103. ZARZ膭DZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
71   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
70   101. ZARZ膭DZENIE NR 8/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
69   100. ZARZ膭DZENIE NR 7/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
69   108. ZARZ膭DZENIE NR 15/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
68   O B W I E S Z C Z E N I E
67   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
67   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
66   ZAPRASZAM na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
65   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
64   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
63   Uchwa艂a Nr 2/Kd /2018 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2018 roku
61   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
60   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
59   Uchwa艂a Nr 2/D/2018 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2018 roku
58   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
56   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
55   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
55   O B W I E S Z C Z E N I E
55   Obwieszczenie
54   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
50   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
50   Informacje dotycz膮ce urz臋dnika wyborczego
49   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
49   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
47   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
46   112. ZARZ膭DZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
46   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
43   OBWIESZCZENIE
43   113. ZARZ膭DZENIE NR 20/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
40   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
40   Obwieszczenie
40   OBWIESZCZENIE
36   INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
36   UCHWA艁A PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
34   O B W I E S Z C Z E N I E
32   Obwieszczenie
31   119. ZARZ膭DZENIE NR 26/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
31   Obwieszczenie
31   Obwieszczenie
31   121. ZARZ膭DZENIE NR 28/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
30   Obwieszczenie
29   UCHWA艁A PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r.
29   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
29   120. ZARZ膭DZENIE NR 27/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
28   114. ZARZ膭DZENIE NR 21/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
26   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
26   UCHWA艁A NR XXIX/193/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
25   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
25   UCHWA艁A NR XXIX/198/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
22   115. ZARZ膭DZENIE NR 22/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
22   UCHWA艁A NR XXIX/189/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
22   UCHWA艁A NR XXIX/192/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
22   118. ZARZ膭DZENIE NR 25/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
21   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
21   UCHWA艁A NR XXIX/190/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
21   UCHWA艁A NR XXIX/197/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
20   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
20   116. ZARZ膭DZENIE NR 23/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
20   UCHWA艁A NR XXIX/194/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
20   117. ZARZ膭DZENIE NR 24/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
19   UCHWA艁A NR XXIX/195/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
18   UCHWA艁A NR XXIX/191/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
18   UCHWA艁A NR XXIX/196/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
18   Uchwa艂a Nr 3/S/2018 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 roku.
16   O B W I E S Z C Z E N I E
16   O B W I E S Z C Z E N I E
15   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
15   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
15   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
15   122. ZARZ膭DZENIE NR 29/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
14   9. Sprawozdania Bud偶etowe za 2017 rok
14   ZAPRASZAM na XXX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
14   O B W I E S Z C Z E N I E
12   O B W I E S Z C Z E N I E
11   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
11   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
8   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
8   123. ZARZ膭DZENIE NR 30/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
8   124. ZARZ膭DZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
7   UCHWA艁A NR XXX/199/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
7   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
7   O B W I E S Z C Z E N I E
6   UCHWA艁A NR XXX/201/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
4   Rejestr um贸w
4   UCHWA艁A NR XXX/200/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.

 Liczba   Kategoria
223527   Informacje og贸lne
48318   Przetargi
34390   Oferty pracy
27808   Pomocy spo艂ecznej
21369   Zam贸wienia publiczne
20321   Inne zam贸wienia
13488   2016
12512   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
10824   - 2012 - 2016
10709   2017
9767   Kierownictwo
9670   M - GOPS w Piotrkowie Kujawskim
9457   Lista so艂ectw
8953   Dane teleadresowe
8172   - 2006 - 2010
7939   Inne
7904   Informacje o udzieleniu zam贸wie艅
7882   Protoko艂y z sesji
7714   - 2006 - 2010
7710   - 2010 - 2014
7374   Struktura organizacyjna
7119   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
7065   Rady Miejskiej
6915   O艣wiatowe
6561   Urz膮d Stanu Cywilnego
6457   Inwestycyjne
6442   Charakterystyka
6350   Sk艂ad osobowy Rady
6256   Og艂oszenia
6189   Zak艂adu Komunalnego
6098   Informacja o wyborze oferty
5827   Zesp贸艂 Ekonomiczno Administracyjny Szk贸艂
5736   Szko艂a Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
5691   Urz膮d Miasta i Gminy
5539   Za艂atwianie spraw
5481   Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej
5390   Podatkowe
5269   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2007 - 2010
5188   Ochrony 艢rodowiska
5087   Referat Finansowo-Ksi臋gowy - Podatki
5081   Rejestry, ewidencje i archiwa
5016   Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
4966   Obwieszczenia
4937   Podatki i op艂aty
4903   - 2014 - 2018
4889   Szko艂a Podstawowa w Byczu
4885   2016
4866   Dot. rolnictwa
4821   2016
4810   Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, architektury
4790   Programy gospodarcze
4772   Komisje Rady
4741   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
4702   Szko艂a Podstawowa w D臋bo艂臋ce
4592   Przedszkole samorz膮dowe w Piotrkowie Kujawskim
4544   2008 - 2010
4508   Kontrole
4503   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2010 - 2014
4470   2011 - 2013
4451   Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
4409   Ewidencja Ludno艣ci i Dowod贸w Osobistych
4407   Statut Miasta i Gminy
4344   Informacje niepublikowane
4316   Dni i godziny otwarcia
4309   Stanowisko ds. ochrony 艣rodowiska i rolnictwa
4306   Spo艂eczna Zasadnicza Szko艂a Zawodowa
4273   - 2007 - 2010
4250   Pomoc spo艂eczna
4223   - 2010 - 2011
4181   艢wiadczenia Rodzinne
4176   - 2002 - 2006
4104   Rada Miejska
4100   Zarz膮dzenia Burmistrza
4099   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
4098   BIP wersja archiwalna 2002 -2006
4092   D艂ug publiczny
4040   Inne
4010   Jednostki organizacyjne - BIP
4008   Uchwa艂y Rady
4006   - 2002 - 2006
3993   Maj膮tek Miasta i Gminy
3981   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3959   Podstawa prawna dzia艂ania
3921   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014
3839   Wzory dokument贸w
3835   Prawo lokalne
3826   Bud偶et Miasta i Gminy
3778   Finanse
3778   Wybory Samorz膮dowe 2014
3774   Skargi i Wnioski
3761   Pomoc publiczna
3749   - 2002 - 2006
3677   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2007
3627   Uchwa艂y RIO
3618   Wykaz Miejscowo艣ci
3616   Wybory do Parlamentu Europejskiego
3577   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3495   Wykaz ulic
3414   2014 - 2016
3410   Wybory Samorz膮dowe 2010
3248   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
3182   2018
3099   Wybory Prezydenta RP 2010
3097   - 2011 - 2014
2943   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwiec 2009
2886   Sprawozdania Bud偶etowe
2877   - 2017 - 2021
2832   Powszechny Spis Rolny 2010
2762   Klub Radnych VI Kadencji
2690   Narodowy Spis Powszechny Ludno艣ci i Mieszka艅 2011
2655   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2014 - 2018
2591   Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2512   Projekty Uchwa艂
2467   Gospodarka Komunalna
2424   Wybory do Sejmu i Senatu 2011
2021   Fundusz Alimentacyjny
1725   2017 - 2019
1542   Wybory Prezydent RP 2015
1386   - 2015 - 2018
1274   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2015
1165   Referendum og贸lnokrajowe 2015
1018   2017
945   2017
899   Og艂oszenia o przetargach nieruchomo艣ci
855   2017
737   2018
598   Informacja z otwarcia ofert
568   Interpretacja Indywidualna
562   2018
556   2016
507   Wykazy nieruchomo艣ci
475   Biblioteka i O艣rodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim
471   Gospodarka nieruchomo艣ciami
456   2018
312   Za 2016 r.
307   Sprawozdania Finansowe
113   Wybory Samorz膮dowe 2018
65   Rejestr um贸w
licznik odwiedzin: 3973392