logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
3848   Struktura organizacyjna Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
3190   Miejsko Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
3017   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
2875   Stanis艂aw Kwiatkowski
2849   Marek Marynowski
2839   Deklaracja na podatek od nieruchomo艣ci
2809   Iwona Ma艂gorzata Bolewska
2730   W艂adys艂aw Rybarczyk
2500   Monika Wis艂ocka - Przyby艂a
2498   Dane teleadresowe
2494   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
2490   Anna Urszula Pilarska
2480   Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2005 - 2017
2479   Jacek Wi艣niewski
2452   Alina Mi臋tkiewicz
2451   Bogumi艂a Dunaj
2446   Og艂oszenie
2414   Piotr Siutkowski
2395   El偶bieta Niedzia艂kowska
2390   Ma艂gorzata Karpi艅ska
2387   O nas
2347   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
2333   Arkadiusz Rybak
2323   艢wiadczenia rodzinne
2271   Regulamin organizacyjny
2265   Procedury za艂atwiania spraw
2260   Teresa Kowalska
2214   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury Sportu i Rekreacji
2199   O B W I E S Z C Z E N I E
2166   W艂odzimierz Kubiak
2159   Protok贸艂
2155   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
2151   Zarz膮dzenie Nr 2/2007 r. Kierownika Zak艂adu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24.07.2007 r.
2139   Wykaz Miejscowo艣ci
2137   Arleta Petek
2131   Krystian Betli艅ski
2129   S T A T U T Zak艂adu Komunalnego
2121   Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i ubezpiecze艅 spo艂ecznych w Z
2119   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
2117   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym, le艣nym oraz o podatku od nieruchomo艣ci
2114   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2092   Halina Nawrocka
2081   Statut Przedszkola Samorz膮dowego
2079   Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
2078   Grzegorz Wo藕niak
2078   Lista Kandydat贸w
2074   Op艂aty za wod臋 i 艣cieki
2071   PROGRAM OCHRONY 艢RODOWISKA Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI
2056   Stanis艂aw Pomianowski
2041   1. S艂awomir Henryk Bogucki
2040   Wykaz ulic
2035   Statut Szko艂y Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim
2031   Kadra
2025   Bogdan Pruss
2024   O nas
2020   Prognoza kwoty d艂ugu i sp艂at na rok 2007 i lata nast臋pne
2013   Regulamin Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej
2005   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2004   Remigiusz G贸ralczyk
1992   O B W I E S Z C Z E N I E
1976   Og艂oszenie
1972   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1967   Andrzej Schmidt
1963   Jan Braer
1959   Wniosek o dofinansowanie zakupu stroju uczniowskiego w roku szkolnym 2007/2008
1957   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1957   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim og艂asza w dniu 24.07.2007 r. konkurs
1948   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1948   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1946   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
1945   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1942   O nas
1934   Informacja w sprawie podatku od nieruchomo艣ci
1930   Dane teleadresowe
1929   Szanowni Pa艅stwo.
1924   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, Deklaracja o wysoko艣ci dochodu
1924   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1917   Referat Finansowo - Ksi臋gowy
1917   Dane teleadresowe
1911   O B W I E S Z C Z E N I E
1886   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1886   O B W I E S Z C Z E N I E
1883   Historia
1882   Deklaracja na podatek rolny
1881   Wies艂aw Lisiecki
1856   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski (Dz. Urz. Wojew贸dztwa Kujawsko
1855   Statut
1855   PROTOK脫艁 z I Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1849   ZAPYTANIE OFERTOWE
1843   O B W I E S Z C Z E N I E
1842   O艣wiadczenie o odpowiedzialno艣ci karnej
1841   Deklaracja na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1839  
1837   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1837   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1833   Tomasz Paradzi艅ski
1831   So艂ectwo 艁ab臋dzin
1827   OBWIESZCZENIE PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1824   Bud偶et na rok 2006
1821   O B W I E S Z C Z E N I E
1821   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1814   Szkolny zestaw program贸w nauczania w roku szkolnym 2007/2008
1814  
1810   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III gimnazjum
1809   Informacja w sprawie podatku rolnego
1808   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1803   Stawka podatku od posiadania ps贸w
1801   So艂ectwo Przew贸z
1794   Op艂ata targowa
1791   Bud偶et na rok 2007
1782   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
1780   USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p贸藕n. zm.)
1768   O艣wiadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem zwi膮zku ma艂偶e艅skiego.
1768   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1768   Dane teleadresowe
1754   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestytcji po
1745   So艂ectwo Lubsin
1736   Informacja w sprawie podatku le艣nego
1728   So艂ectwo Szewce
1722   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1720   POSTANOWIENIE O NA艁O呕ENIU OBOWI膭ZKU SPORZ膭DZENIA RAPORTU
1715  
1710   Bud偶et na rok 2005
1703   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1702   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1702  
1695   Wykaz podr臋cznik贸w
1690   So艂ectwo Rogalin
1677   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
1670   O B W I E S Z C Z E N I E
1666   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1663   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1657   So艂ectwo Po艂ajewo
1656   Bud偶et na rok 2003
1653   Sporz膮dzanie protoko艂u zawieraj膮cego ostatni膮 wol臋 spadkodawcy.
1652   So艂ectwo 艢wi膮tniki
1649   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1646   PROTOK脫艁 z XXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1644   So艂ectwo Kaczewo
1643   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1631   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1630   PROTOK脫艁 z XXXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1628   Bud偶et na rok 2004
1625   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1622   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1621   Podanie o wydanie za艣wiadczenia
1618   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1614   PROTOK脫艁 z XXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1608   So艂ectwo W贸jcin
1606   Decyzja w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy lub jej cz臋艣ci zbi贸rki publicznej.
1604   Urz膮d Miasta i Gminy
1603   Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1601   PROTOK脫艁 z XXXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1601   Mariusz 艢migiel
1600   Bud偶et na rok 2009
1597   Deklaracja na podatek le艣ny
1594   Ireneusz J贸zef Kucharski
1590   PROTOK脫艁 z wyborow Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej 2006
1584   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1583   Informacja
1582   So艂ectwo Rudz Du偶y
1566   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1564   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pol
1564   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1560   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1559   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1552   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1551   O艣wiadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1546   Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1543   PROTOK脫艁 z XXXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1542   Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
1540   Bud偶et na rok 2008
1536   Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk
1531   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1531   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1530   Mariusz Wojciechowski
1529   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1523   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1517   Dane teleadresowe
1514   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1514   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1512   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1511   Oferta dotycz膮ca prowadzenia agencji pocztowej w Nowej Wsi
1507   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1506   O B W I E S Z C Z E N I E
1501   Anna Urszula Pilarska
1499   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
1498   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2008/09
1497   PROTOK脫艁 z XXXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1494   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1492   O B W I E S Z C Z E N I E
1492   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1491   O B W I E S Z C Z E N I E
1486   PROTOK脫艁 z XXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1485   SZKOLNY ZESTAW PROGRAM脫W NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
1484   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1483   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1480   PROTOK脫艁 z VI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1480   INFORMACJA
1478   Jan Pieczy艅ski
1477   PROTOK脫艁 z IV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1476   Bud偶et na rok 2010
1471   PROTOK脫艁 z VII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1467   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1467   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
1465   Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1463   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1460   PROTOK脫艁 z wyborow Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej 2006
1459   OG艁OSZENIE
1458   Informacja
1456   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1455   O B W I E S Z C Z E N I E
1454   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1454   Dane teleadresowe
1454   O B W I E S Z C Z E N I E
1454   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1453   Informacja
1450   PROTOK脫艁 z V Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1449   Zarz膮dzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
1448   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
1447   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1445   Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
1445   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1443   P o s t a n o w i e n i e
1443   O B W I E S Z C Z E N I E
1443   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1441   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1440   O B W I E S Z C Z E N I E
1438   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny
1435   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1434   Marian Stramowski
1431   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1427   O B W I E S Z C Z E N I E
1426   O B W I E S Z C Z E N I E
1426   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1426   UWAGA - ZMIANA TERMIN脫W!!!
1420   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1420   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1419   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1416   O B W I E S Z C Z E N I E
1416   Lokalny Program Rewitalizacji Piotrkow Kujawski 2010-2017
1415   O B W I E S Z C Z E N I E
1414   O B W I E S Z C Z E N I E
1414   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
1413   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1411   Statut Zespo艂u Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
1410   Statut
1408   O B W I E S Z C Z E N I E
1405   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na stanowisko pracy:
1401   O B W I E S Z C Z E N I E
1400   ZAPYTANIE OFERTOWE
1396   O B W I E S Z C Z E N I E
1396   ZAPYTANIE OFERTOWE
1394   OG艁OSZENIE
1394   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1392   PROTOK脫艁 z III Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1392   S艂awomir Kawczy艅ski
1391   O B W I E S Z C Z E N I E
1391   O B W I E S Z C Z E N I E
1389   PROTOK脫艁 z X Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1388   So艂ectwo Anusin
1387   O B W I E S Z C Z E N I E
1387   O B W I E S Z C Z E N I E
1386   O B W I E S Z C Z E N I E
1385   Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
1385   O B W I E S Z C Z E N I E
1383   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1383   Stanis艂aw Pomianowski
1382   Og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych
1382   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1380   O B W I E S Z C Z E N I E
1380   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/11
1377   PROTOK脫艁 z VIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1377   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1377   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1377   O B W I E S Z C Z E N I E
1373   PROTOK脫艁 z XI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1372   O B W I E S Z C Z E N I E
1371   O B W I E S Z C Z E N I E
1368   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1366   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1366   O B W I E S Z C Z E N I E
1366   O B W I E S Z C Z E N I E
1365   Informacja dotycz膮ca programu zwalczania choroby Aujeszk'ego u 艣wi艅
1364   O B W I E S Z C Z E N I E
1363   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1361   O B W I E S Z C Z E N I E
1361   Informacja
1360   Plan odnowy miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski 2010-2017
1359   O B W I E S Z C Z E N I E
1359   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/10
1358   PROTOK脫艁 z XX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1358   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1358   O B W I E S Z C Z E N I E
1357   O B W I E S Z C Z E N I E
1355   O B W I E S Z C Z E N I E
1353   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1353   O B W I E S Z C Z E N I E
1353   O B W I E S Z C Z E N I E
1353   Og艂oszenie
1349   O B W I E S Z C Z E N I E
1348   O B W I E S Z C Z E N I E
1348   INFORMACJA
1345   O B W I E S Z C Z E N I E
1344   O B W I E S Z C Z E N I E
1342   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1341   PROTOK脫艁 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1341   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1341   PROTOK脫艁 Nr 21/08 z XXI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1341   O B W I E S Z C Z E N I E
1340   O B W I E S Z C Z E N I E
1340   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W
1339   OG艁OSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 czerwca 2009 r.
1338   Grzegorz Wo藕niak
1337   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1337   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1336   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1336   O B W I E S Z C Z E N I E
1336   NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ASYSTENTA RODZINY
1335   PROTOK脫艁 z XXSesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1335   Statut
1334   O B W I E S Z C Z E N I E Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-06-05
1334   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1333   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1330   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1330   O B W I E S Z C Z E N I E
1329   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1329   O B W I E S Z C Z E N I E
1329   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1329   Wnioski o stypendium
1328   O B W I E S Z C Z E N I E
1326   O B W I E S Z C Z E N I E
1323   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1322   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1321   PROTOK脫艁 z XII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1320   O B W I E S Z C Z E N I E
1319   O B W I E S Z C Z E N I E
1319   Informacja
1318   OBWIESZCZENE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1317   PROTOK脫艁 z XV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1317   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1317   O B W I E S Z C Z E N I E
1317   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKO-GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ
1316   O B W I E S Z C Z E N I E
1316   O B W I E S Z C Z E N I E
1315   O B W I E S Z C Z E N I E
1315   Bud偶et na rok 2011
1315   Halina Wawrzyniak
1314   O B W I E S Z C Z E N I E
1314   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1312   Wykaz sk艂adu obwodowych komisji wyborczych
1311   O B W I E S Z C Z E N I E
1311   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1309   So艂ectwo Piotrk贸w Kujawski
1307   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1302   ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1301   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1300   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1300   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1298   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1298   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1297   INFORMACJA
1296   O B W I E S Z C Z E N I E
1296   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1296   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1295   O B W I E S Z C Z E N I E
1293   O B W I E S Z C Z E N I E
1293   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1292   O B W I E S Z C Z E N I E
1292   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1291   PROTOK脫艁 z XIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1291   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1290   O B W I E S Z C Z E N I E
1290   OG艁OSZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1289   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1288   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1288   O B W I E S Z C Z E N I E
1288   O B W I E S Z C Z E N I E
1288   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1288   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1286   O B W I E S Z C Z E N I E
1286   O B W I E S Z C Z E N I E
1286   O B W I E S Z C Z E N I E
1285   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1285   O B W I E S Z C Z E N I E
1285   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1285   Joanna Halina Karmowska
1284   O B W I E S Z C Z E N I E
1283   O B W I E S Z C Z E N I E
1282   O B W I E S Z C Z E N I E
1280   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1280   Komunikat Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
1278   O B W I E S Z C Z E N I E
1276   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1275   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1275   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1275   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1273   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1273   O B W I E S Z C Z E N I E
1272   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1271   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1271   O B W I E S Z C Z E N I E
1270   O B W I E S Z C Z E N I E
1269   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1269   Deklaracja
1268   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09
1268   O B W I E S Z C Z E N I E
1266   Projekt uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko Pomorskiego
1266   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1265   O B W I E S Z C Z E N I E
1264   O B W I E S Z C Z E N I E
1263   O B W I E S Z C Z E N I E
1260   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1260   O B W I E S Z C Z E N I E
1260   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1260   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1258   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1257   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1257   O B W I E S Z C Z E N I E
1256   Piotrk贸w Kujawski: Dow贸z dzieci do szk贸艂 na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1256  
1256   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1256   O B W I E S Z C Z E N I E
1255   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1253   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1252   O B W I E S Z C Z E N I E
1252   Obwieszczenie Burmistrza Miasat i Gminy
1252   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1252   O B W I E S Z C Z E N I E
1252   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1251   O B W I E S Z C Z E N I E
1251   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1250   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1250   O B W I E S Z C Z E N I E
1249   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1244   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1244   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1243   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1243   O B W I E S Z C Z E N I E
1243   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1242   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1242   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1242   O B W I E S Z C Z E N I E
1239   O B W I E S Z C Z E N I E
1239   O B W I E S Z C Z E N I E
1239   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
1239   Informacja o wynikach naboru
1238   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1238   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1237   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1237   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1237   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1235   Miejska Komisja Wyborcza w Piotrkowie Kujawskim
1235   O B W I E S Z C Z E N I E
1235   Joanna Lewandowska Ko艂odziejska
1234   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1234   Informacja o za艂o偶eniu
1233   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1233   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1233   O B W I E S Z C Z E N I E
1233   O B W I E S Z C Z E N I E
1233   O B W I E S Z C Z E N I E
1233   O B W I E S Z C Z E N I E
1232   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Po艂ajewo 2010-2017
1230   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1230   PROTOK脫艁 z XIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1229   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1229   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1229   Informacja o zako艅czeniu naboru na rachmistrz贸w spisowych
1228   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1227   O B W I E S Z C Z E N I E
1226   OBWIESZCZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
1225   WNIOSEK
1225   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1224   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1224   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1223   WNIOSEK
1223   O B W I E S Z C Z E N I E
1222   PROTOK脫艁 z XIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1222   OBWIESZCZENIE
1221   OG艁OSZENIE
1221   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2010
1220   Sk艂ad Klubu
1219   Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
1218   PROTOK脫艁 Nr 24/09 z XXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1218   PROTOK脫艁 Nr 38/10 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1217   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1217   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 rodzinnych
1217   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1217   Urz膮d Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
1216   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1216   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1215   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1214   O G 艁 O S Z E N I E
1214   O B W I E S Z C Z E N I E
1213   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1213   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1211   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1211   Sprawozdanie z realizacji Programu Wsp贸艂pracy z Organizacjami Pozarz膮dowymi
1210   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1210   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1210   So艂ectwo Nowa Wie艣
1209   WNIOSEK
1208   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1208   O B W I E S Z C Z E N I E
1207   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
1206   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1205   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1205   WYKAZ
1205   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1204   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1203   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1203   O B W I E S Z C Z E N I E
1202   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1202   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1202   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1202   Jan Braer
1201   PROTOK脫艁 Nr 31/10 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1201   O B W I E S Z C Z E N I E
1201   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
1201  
1200   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1200   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1200   O B W I E S Z C Z E N I E
1199   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1199   Uchwa艂a Nr 10/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1199   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1198   O G 艁 O S Z E N I E
1198   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy lokalizacji inwestycji
1196   Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
1196   Informacja
1195   PROTOK脫艁 Nr 23/08 z XXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1195   O B W I E S Z C Z E N I E
1195   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1194   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1192   INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNI臉CIU KONKURSU NA KANDYDATA NA
1191   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1191   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1191   O G 艁 O S Z E N I E
1191   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1190   PROTOK脫艁 Nr 33/10 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1190   So艂ectwo Gradowo
1189   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1189   Regulamin klubu
1188   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1188   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1188   O B W I E S Z C Z E N I E
1188   O B W I E S Z C Z E N I E
1188   O B W I E S Z C Z E N I E
1187   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1187   PROTOK脫艁 Nr 30/09 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1187   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1187   O B W I E S Z C Z E N I E
1186   O B W I E S Z C Z E N I E
1185   OG艁OSZENIE
1185   PROTOK脫艁 Nr 28/09 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1181   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1181   PROTOK脫艁 z III Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1181   5. Sprawozdania Bud偶etowe za 2012 rok
1180   INFORMACJA
1178   PROTOK脫艁 Nr 29/09 z XXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1178   O B W I E S Z C Z E N I E
1177   Informacja
1177   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1177   O B W I E S Z C Z E N I E
1177   O B W I E S Z C Z E N I E
1176   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1175   PROTOK脫艁 z XVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1174   O B W I E S Z C Z E N I E
1173   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1172   Komunikat
1172   O B W I E S Z C Z E N I E
1172   O B W I E S Z C Z E N I E
1170   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1170   So艂ectwo Jerzyce
1168   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1167   OG艁OSZENIE o przetargu ustnym ograniczonym
1167   O艢WIADCZENIE
1167   INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej
1166   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1166   PROTOK脫艁 Nr 27/09 z XXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1166   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1165   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1165   Terminy dy偶ur贸w Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1162   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1162   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1162   O B W I E S Z C Z E N I E
1161   PROTOK脫艁 z XVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1161   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych przez Miejsko -
1160   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1160   Uchwa艂a Nr 13/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1158   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1158   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1157   Anna Kaleta Chmielewska
1156   OBWIESZCZENIE
1155   O B W I E S Z C Z E N I E
1155   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1155   O B W I E S Z C Z E N I E
1155   O B W I E S Z C Z E N I E
1154   PROTOK脫艁 Nr 25/09 z XXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1154   ZAWIADOMIENIE
1154   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
1154   O B W I E S Z C Z E N I E
1153   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1152   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1151   Uchwa艂a Nr 278/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
1151   O B W I E S Z C Z E N I E
1151   So艂ectwo D臋bo艂臋ka
1150   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1150   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1150   UCHWA艁A NR ....................
1149   OG艁OSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA NABORU KANDYDAT脫W NA 艁AWNIK脫W NA KADENCJ臉 2012-2015
1148   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1148   Uchwa艂a Nr 28/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
1148   O B W I E S Z C Z E N I E
1147   O B W I E S Z C Z E N I E
1147   O B W I E S Z C Z E N I E
1146   KONKURS NA STANOWISKO G艁脫WNEGO KSI臉GOWEGO
1146   Uchwa艂a Nr 320/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1145   Uchwa艂a Nr 277/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
1145   O B W I E S Z C Z E N I E
1144   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1144   PROTOK脫艁 Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1144   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1144   Rejestracja urodze艅
1144   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
1143   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
1142   PROTOK脫艁 Nr 26/09 z XXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1142   PROTOK脫艁 Nr 39/10 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1142   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1142   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub konkordatowy
1140   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1139   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1139   O B W I E S Z C Z E N I E
1139   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
1138   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1138   Uchwa艂a Nr 29/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
1138   O B W I E S Z C Z E N I E
1138   Rejestracja zgon贸w
1137   WYKAZ
1137   Bud偶et na rok 2012
1137   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub cywilny
1137   So艂ectwo Bycz
1136   INFORMACJA O KANDYDATACH NA STANOWISKO
1136   Uchwa艂a Nr 319/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1136   O B W I E S Z C Z E N I E
1136   3. Krzysztof Miros艂aw 呕ak
1135   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1134   Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego
1134   08. ZARZ膭DZENIE NR 8/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1133   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1133   O B W I E S Z C Z E N I E
1131   O B W I E S Z C Z E N I E
1131   O B W I E S Z C Z E N I E
1131   O B W I E S Z C Z E N I E
1130   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
1129   O B W I E S Z C Z E N I E
1129   O B W I E S Z C Z E N I E
1129   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1128   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
1128   Informacja
1128   O B W I E S Z C Z E N I E
1127   O B W I E S Z C Z E N I E
1126   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1126   O B W I E S Z C Z E N I E
1124   OG艁OSZENIE
1124   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
1123   PROTOK脫艁 Nr 32/10 z XXXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1122   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
1122   O B W I E S Z C Z E N I E
1121   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1121   INFORMACJA
1121   O nas
1120   Uchwa艂a Nr 11/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1120   09. ZARZ膭DZENIE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1120   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1119   O B W I E S Z C Z E N I E
1118   PROTOK脫艁 Nr 37/10 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1118   Uchwa艂a Nr 15/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1118   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
1118   05. ZARZ膭DZENIE NR 5/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1118   ZAPRASZAM na X Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
1117   ZAPRASZAM na XIX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1116   PROTOK脫艁 Nr 36/10 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1116   O B W I E S Z C Z E N I E
1114   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
1114   PROTOK脫艁 z VI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1113   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
1113   PROTOK脫艁 Nr 22/09 z XXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1113   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1112   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1111   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1111   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1111   O B W I E S Z C Z E N I E
1111   O B W I E S Z C Z E N I E
1109   O B W I E S Z C Z E N I E
1108   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1108   O nas
1107   O B W I E S Z C Z E N I E
1107   O B W I E S Z C Z E N I E
1106   So艂ectwo Malina
1105   O B W I E S Z C Z E N I E
1105   O B W I E S Z C Z E N I E
1104   O B W I E S Z C Z E N I E
1104   2. Arleta Krystyna Petek
1102   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1102   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1099   INFORMACJA o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych
1099   O B W I E S Z C Z E N I E
1098   O B W I E S Z C Z E N I E
1098   O B W I E S Z C Z E N I E
1098   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1098   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1098   ZAPRASZAM na IX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
1097   ZAPRASZAM na XII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1096   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
1096   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1094   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1093   04. ZARZ膭DZENIE NR 4/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1093   So艂ectwo Rudzk Ma艂y
1092   Tomasz Paradzi艅ski
1092   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1090   O B W I E S Z C Z E N I E
1090   O B W I E S Z C Z E N I E
1089   O B W I E S Z C Z E N I E
1088   PROTOK脫艁 Nr 35/10 z XXXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1088   O B W I E S Z C Z E N I E
1087   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI dnia 20 maja 2013 r.
1086   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1086   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1086   O B W I E S Z C Z E N I E
1085   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1084   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1084   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1083   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1083   Informacja
1083   O B W I E S Z C Z E N I E
1082   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1081   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1081   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1081   O B W I E S Z C Z E N I E
1080   O B W I E S Z C Z E N I E
1080   O B W I E S Z C Z E N I E
1079   06. ZARZ膭DZENIE NR 6/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1079   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1079   Uchwa艂a Nr 318/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1079   O B W I E S Z C Z E N I E
1078   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1076   O B W I E S Z C Z E N I E
1076   Odtworzenie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
1075   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1075   WZ脫R WNIOSKU
1074   PROTOK脫艁 z IX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1074   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1073   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1073   ZAPRASZAM na XVII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
1072   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1071   2. Jaros艂aw Waszak
1070   Uchwa艂膮 Nr 20/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 listopada 2010 r.
1070   O B W I E S Z C Z E N I E
1069   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1069   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1069   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1068   PROTOK脫艁 z I Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1067   Wyci膮g z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010 r.
1067   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1067   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1067   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1067   O B W I E S Z C Z E N I E
1065   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1064   07. ZARZ膭DZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1063   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1063   O B W I E S Z C Z E N I E
1063   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1063   O B W I E S Z C Z E N I E
1062   O B W I E S Z C Z E N I E
1060   Wydawanie odpis贸w z ksi膮g stanu cywilnego
1059   Wniosek o wydanie za艣wiadczenia o przeznaczeniu dzia艂ki
1058   Wniosek o stypendium
1055   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1054   ZESTAWIENIE FAKTUR
1053   01. ZARZ膭DZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1053   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1052   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1051   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1051   UCHWA艁A NR ....................
1050   O B W I E S Z C Z E N I E
1050   Skr贸cenie terminu do zawarcia ma艂偶e艅stwa
1048   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1047   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
1047   O B W I E S Z C Z E N I E
1047   Informacja
1045   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1045   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1045   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1045   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1044   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1044   Wniosek
1043   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
1043   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
1042   Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksi膮g) aktu stanu cywilnego sporz膮dzonego za granic膮
1040   O B W I E S Z C Z E N I E
1040   O B W I E S Z C Z E N I E
1039   INFORMACJA
1039   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1039   O B W I E S Z C Z E N I E
1039   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1038   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1037   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1035   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1035   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1034   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1032   O B W I E S Z C Z E N I E
1031   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1030   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1029   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1028   ZAPRASZAM na XVI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
1027   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1027   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1027   3. Jolanta Zalesi艅ska
1026   Sesja nadzwyczajna Nr XV 19.09.2012 r.
1024   Uchwa艂a Nr 13/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r
1024   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1024   O B W I E S Z C Z E N I E
1023   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1023   O B W I E S Z C Z E N I E
1023   O B W I E S Z C Z E N I E
1022   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1021   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1021   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1021   PROTOK脫艁 z V Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1021   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1020   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1020   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋
1019   03. ZARZ膭DZENIE NR 3/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1019   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1019   Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
1018   Informacja
1016   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIO
1015   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
1015   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1014   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1014   Wniosek
1013   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
1013   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1013   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1012   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1010   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1010   ZG艁OSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w
1010   Wykaz za艂acznikow do warunkow zabudowy
1009   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1009   Komunikat w sprawie konsultacji projektu
1009   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
1008   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1007   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1007   Wr臋czenie medali za d艂ugoletnie po偶ycie ma艂偶e艅skie
1006   2. Sprawozdania Bud偶etowe za 2010 rok
1006   O B W I E S Z C Z E N I E
1004   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego
1004   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1004   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1002   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1002   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1002   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1002   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1001   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1001   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1000   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
999   Og艂oszenie Komisji Rekrutacyjnej
999   O B W I E S Z C Z E N I E
998   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
998   PROTOK脫艁 z XI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
998   Irena Magdalena Sobczak Ward臋cka
997   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
997   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
997   OG艁OSZENIE
995   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
995   ZAPRASZAM na XI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
994   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
994   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
993   PROTOK脫艁 z II Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
992   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
992   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA
990   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza pisemny przetarg
990   Uchwa艂a Nr 11/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
989   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
989   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
989   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
988   ZAPRASZAM na XXII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
988   ZAPROSZENIE
987   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
987   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
986   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
986   Uchwa艂a Nr 102/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
986   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
985   O艢WIADCZENIE
984   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
984   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
984   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
984   Uzupe艂nienie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
983   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
982   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
982   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
981   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
980   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
979   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
979   O艢WIADCZENIE - WPIS DO REJESTRU
978   PROTOK脫艁 z IV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
978   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
978   WNIOSEK
978   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
978   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
978   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
977   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
976   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
976   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
976   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
975   ZA艢WIADCZENIE lekarskie/ wystawione przez po艂o偶n膮 potwierdzaj膮ce pozostawienie kobiety pod opiek膮 me
975   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
974   Wniosek o wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej
974   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
973   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
972   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
970   Bud偶et na rok 2013
967   PROTOK脫艁 z VII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
967   O B W I E S Z C Z E N I E
966   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
965   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
965   ZAPRASZAM na XIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
964   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
964   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
964   O B W I E S Z C Z E N I E
963   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
961   PROTOK脫艁 z X Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
961   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
961   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
961   RAPORT Z KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
960   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
960   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
960   Informacja
959   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
958   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
958   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
958   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
958   Jan Lech Bladowski
957   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
957   Sprostowanie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
957   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
957   O B W I E S Z C Z E N I E
956   3. Sprawozdania Bud偶etowe za 2011 rok
956   O B W I E S Z C Z E N I E
955   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
953   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
953   PROTOK脫艁 z XV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
953   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
952   O B W I E S Z C Z E N I E
951   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
951   O B W I E S Z C Z E N I E
949   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS NA STANOWISKO
948   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
947   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
947   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
947   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
947   ZAPRASZAM na XX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
947   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
946   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci
946   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
945   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
945   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
945   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
944   PROTOK脫艁 z XII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
943   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
943   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
943   O B W I E S Z C Z E N I E
941   Krystian Betli艅ski
941   Mariusz Wojciechowski
940   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
940   Uchwa艂a Nr X/41/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
940   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
939   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
939   030. ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
938   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
938   241. Zarz膮dzenie Nr 64/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 grudnia 2010 r.
937   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
937   Tomasz Jaro艅ski
936   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
934   PROTOK脫艁 z XX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
934   O B W I E S Z C Z E N I E
933   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
933   1. Sprawozdania Bud偶etowe za 2009 rok
932   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
932   Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
931   UCHWA艁A NR XIII/92/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
930   Og艂oszenie z dnia 21.01.2009 r.
930   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
930   Uchwa艂a Nr 6/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
930   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
930   Marzena Maria Czajkowska
929   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
928   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
928   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
927   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
927   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
927   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
927   ZAPRASZAM na XXI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
926   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
926   Uchwa艂a NR XXII/151/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
925   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych
925   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
923   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
923   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
923   Informacja o wynikach naboru
922   Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
922   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
922   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
921   O G 艁 O S Z E N I E
921   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
919   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
919   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
919   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
918   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
918   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
917   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
917   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
917   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
916   ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
916  
915   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych w krajowym transporcie drogowym
915   O B W I E S Z C Z E N I E
914   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
914   O B W I E S Z C Z E N I E
913   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
913   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
912   Wniosek - uprawa maku, konopii
911   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
911   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
911   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
911   Dane teleadresowe
910   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
910   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
909   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
909   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
908   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
908   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
908   Plan lekcji - Gimnazjum 2014.02.17
907   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
907   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
907   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
905   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
905   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
905   ZAPRASZAM Na XXVIII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
904   O艣wiadczenie o terminie i okresie, na jaki zosta艂 udzielony urlop wychowawczy,
903   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
903   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
903   Informacja o odwo艂aniu XVIII Sesji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
902   Dyrektor Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim og艂asza konkurs
902   O B W I E S Z C Z E N I E
902   O B W I E S Z C Z E N I E
900   Wniosek o ustalenie numeru porz膮dkowego
900   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
899   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
898   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
898   098. Zarz膮dzenie Nr 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
898   026. ZARZ膭DZENIE NR 29/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
897   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
896   O艣wiadczenie potwierdzaj膮ce tymczasowe zameldowanie ucznia
896   Uchwa艂a Nr VI/40/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
896   204. Zarz膮dzenie Nr 27/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 11 czerwca 2010 r.
895   Zezwolenie na wyprzeda偶 posiadanych, zinwentaryzowanych zapas贸w napoj贸w alkoholowych
895   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
895   Uchwa艂a NR XXIII/155/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
895   001. ZARZ膭DZENIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
894   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
894   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
892   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OGLASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWSKO URZ膭DNICZE W URZ膭DZIE MI
892   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
892   ZAPRASZAM na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
891   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
891   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
891   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
891   4. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy
891   O B W I E S Z C Z E N I E
890   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
890   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
888   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
886   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
885   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie podl. opodatkowaniu podatkiem doch. od os贸b fizycznych
884   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
884   O B W I E S Z C Z E N I E
883   003. ZARZ膭DZENIE NR 3/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
882   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny rozliczaj膮cego si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku doch
881   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
881   Arkadiusz Szczurowski
880   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
879   O B W I E S Z C Z E N I E
878   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
877   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
875   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie niepodlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
875   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
875   Uchwa艂a NR XXIII/154/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
875   PROCEDURY BUDOWLANE:
874   UCHWA艁A NR XVIII/125/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
873   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
873   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
873   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
873   O艣wiadczenie o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
873   Uchwa艂a Nr III/10/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
873   188. Zarz膮dzenie Nr 11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
873   Arkadiusz Krzysztof W艂odarski
872   Zg艂oszenie szkody 艂owieckiej
872   Uchwa艂a Nr XV/82/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
872   O B W I E S Z C Z E N I E
872   S艂awomir Kawczy艅ski
871   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
870   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
869   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
869   O艣wiadczenie o zg艂oszeniu do ubezpiecze艅 spo艂ecznych
869   Uchwa艂a NR XXIII/156/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
869   Uchwa艂a Nr XXI/147/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
868   Zezwolenie na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych podczas organizacji przyj臋膰
867   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
867   UCHWA艁A NR IX/67/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
866   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
866   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
866   Uchwa艂a Nr XXXVIII/206/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
866   O B W I E S Z C Z E N I E
866   Piotr Dziubich
865   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
865   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
865   Uchwa艂a Nr XXX/170/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
865   025. ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
865   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
865   ZAPRASZAM Na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
865   ZAPRASZAM Na XXX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
864   Wniosek o udzielenie zezwolenia
864   O B W I E S Z C Z E N I E
863   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
863   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
863   187. Zarz膮dzenie Nr 10/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 kwietnia 2010 r.
862   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
862   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
862   177. Zarz膮dzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
862   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
861   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
861   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
860   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
860   Uchwa艂a Nr XXI/117/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
860   Uchwa艂a Nr XXXIX/210/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
858   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
858   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
858   Uchwa艂a Nr 14/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r.
857   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
857   Uchwa艂a Nr VIII/35/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
856   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
856   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
856   063. Zarz膮dzenie Nr 5/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 lutego 2008 r
856   202. Zarz膮dzenie Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
856   Uchwa艂a NR XXVII/173/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
855   Uchwa艂a Nr XXI/150/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
855   Uchwa艂a Nr XXVIII/151/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
855   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
854   Uchwa艂a NR XXIII/158/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
854   Uchwa艂a Nr III/12/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
854   Uchwa艂a Nr XXXIX/217/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
854   O B W I E S Z C Z E N I E
852   Uchwa艂a NR XXII/153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
852   UCHWA艁A NR X/80/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
852   Uchwa艂a Nr X/48/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
852   Uchwa艂a Nr XXX/172/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
851   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
851   UCHWA艁A NR IX/66/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
851   Uchwa艂a Nr X/50/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
851   089. ZARZ膭DZENIE NR 29/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
851   O B W I E S Z C Z E N I E
850   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
850   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
850   Uchwa艂a Nr XI/59/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
850   Uchwa艂a Nr XXVII/142/09 z 8 wrze艣nia 2009 r.
850   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
849   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y wy偶szej
849   014. ZARZ膭DZENIE NR 17 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
848   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
848   UCHWA艁A NR XIX/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
848   Uchwa艂a Nr XVIII/86/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
847   UCHWA艁A NR XII/86/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
846   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y poza miejscem zamieszkania
846   Uchwa艂a Nr XXVI/138/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
845   024. ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
844   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
844   Uchwa艂a Nr XXVIII/144/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
844   065. Zarz膮dzenie Nr 7/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
844   Jerzy Iglewski
842   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
842   Uchwa艂a Nr VI/42/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
842   Uchwa艂a Nr X/51/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
842   031. ZARZ膭DZENIE NR 34/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
841   037. ZARZ膭DZENIE NR 40/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
841   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
841   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
840   037. ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
839   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
839   Uchwa艂a Nr 1/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2013 r
839   Krzysztof Miros艂aw 呕ak
839   So艂ectwo Stawiska
838   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
838   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
838   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
838   UCHWA艁A NR IX/62/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
838   Uchwa艂a Nr XXV/135/09 z dnia 29 maja 2009 r.
838   Uchwa艂a Nr XXXV/194/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
837   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
837   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
837   Uchwa艂a Nr X/44/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
837   Uchwa艂a Nr XXX/166/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
837   053. ZARZ膭DZENIE NR 57/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
837   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
836   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
836   173. Zarz膮dzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
836   O B W I E S Z C Z E N I E
835   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
835   004. ZARZ膭DZENIE NR 4/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
834   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
834   Uchwa艂a Nr XXI/149/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
834   UCHWA艁A NR X/81/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
834   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
833   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
833   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
832   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
832   UCHWA艁A NR XVII/112/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
832   Uchwa艂a Nr VI/45/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
832   Uchwa艂a Nr XXXIX/213/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
832   159. Zarz膮dzenie Nr 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 lipca 2009 r.
832   ZAPRASZAM Na XXVII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
831   UCHWA艁A NR XVIII/126/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
831   UCHWA艁A NR XVII/123/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
831   UCHWA艁A NR X/76/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
831   UCHWA艁A NR IX/68/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
831   Uchwa艂a Nr XXI/113/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
831   180. Zarz膮dzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 lutego 2010 r.
831   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
830   O艣wiadczenie czlonka rodziny o wielko艣ci gospodarstwa rolnego wyra偶onej w hektarach
830   Uchwa艂a Nr XXX/165/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
830   Uchwa艂a Nr XXXVII/199/10z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
829   UCHWA艁A NR XVII/119/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
829   Uchwa艂a Nr XIII/63/08 z dnia 5 marca 2008 roku
828   UCHWA艁A NR XVI/110/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
828   Uchwa艂a Nr V/28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
828   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
828   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
828   Gra偶yna Maria Rybicka
827   Uchwa艂a Nr XV/77/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
827   Uchwa艂a Nr XVIII/90/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
827   Uchwa艂a Nr XXI/115/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
827   Uchwa艂a NR XXIV/160/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
826   UCHWA艁A NR VIII/55/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
826   Uchwa艂a Nr X/47/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
826   036. ZARZ膭DZENIE NR 39/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
826   O B W I E S Z C Z E N I E
825   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
825   Uchwa艂a Nr XVI/84/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
824   Uniewa偶nienie przetargu
824   UCHWA艁A NR XVII/116/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
824   035. ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
824   035. ZARZ膭DZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
824   092. ZARZ膭DZENIE NR 32/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
823   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
823   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
823   Uchwa艂a Nr XV/79/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
823   Uchwa艂a Nr XXXIX/220/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
823   082. Zarz膮dzenie Nr 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
823   069. ZARZ膭DZENIE NR 9/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
822   UCHWA艁A NR XIV/98/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
822   058. ZARZ膭DZENIE NR 62/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
822   060. ZARZ膭DZENIE NR 64/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
822   INFORMACJA o wyborach pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego
821   Uchwa艂a Nr XXII/124/09 z dnia 18 marca 2009 r.
821   Uchwa艂a Nr XXIX/155/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
821   Uchwa艂a Nr XXXII/177/10 z dnia 16 marca 2010 r.
821   Uchwa艂a Nr XXXV/192/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
821   127. Zarz膮dzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
821   O B W I E S Z C Z E N I E
820   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na Remont dachu
820   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
819   UCHWA艁A NR IX/63/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
819   Uchwa艂a Nr IV/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
819   Uchwa艂a Nr XIII/65/08 z dnia 5 marca 2008 roku
819   Bud偶et na rok 2014
818   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
818   UCHWA艁A NR VIII/58/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
818   Uchwa艂a Nr XXI/116/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
818   067. Zarz膮dzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
818   206. Zarz膮dzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 czerwca 2010 r.
818   Uchwa艂a NR XXIV/159/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
818   022. ZARZ膭DZENIE NR 25/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
817   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
817   Uchwa艂a Nr VIII/34/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
817   Uchwa艂a NR XXIV/164/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
817   005. ZARZ膭DZENIE NR 5/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
817   099. ZARZ膭DZENIE NR 39/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
816   UCHWA艁A NR IX/61/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
816   Uchwa艂a Nr XIX/96/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
816   Uchwa艂a Nr XXIX/160/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
815   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
815   UCHWA艁A NR X/79/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
815   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
815   085. Zarz膮dzenie Nr 27/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
814   Uchwa艂a Nr VI/39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
814   Uchwa艂a Nr XXVI/139/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
814   029. ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
814   099. Zarz膮dzenie Nr 40/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
814   052. ZARZ膭DZENIE NR 56/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
814   090. ZARZ膭DZENIE NR 30/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
813   Uchwa艂a NR XXII/152/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
813   UCHWA艁A NR XVII/122/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
813   UCHWA艁A NR X/78/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
813   Uchwa艂a Nr V/32/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
813   Uchwa艂a Nr XXXIX/214/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
813   032. ZARZ膭DZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
813   063. ZARZ膭DZENIE NR 3/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
813   064. ZARZ膭DZENIE NR 4/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
812   UCHWA艁A NR XVIII/127/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
812   UCHWA艁A NR VII/49/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
812   Uchwa艂a Nr V/29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
812   Uchwa艂a Nr XIII/67/08 z dnia 5 marca 2008 roku
812   Uchwa艂a Nr XXI/112/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
812   Uchwa艂a Nr XXIX/152/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
812   013. ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
812   199. Zarz膮dzenie Nr 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
812   049. ZARZ膭DZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
812   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
811   Uchwa艂a Nr XX/143/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
811   UCHWA艁A NR XVI/108/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
811   Uchwa艂a Nr XXI/111/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
811   Uchwa艂a Nr XXII/121/09 z dnia 18 marca 2009 r.
811   Uchwa艂a Nr XXVIII/147/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
811   059. ZARZ膭DZENIE NR 63/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
810   Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi
810   Uchwa艂a Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
810   UCHWA艁A NR XVI/109/2012 z dnia 28 wrzesnia 2012 r.
810   Uchwa艂a Nr XIX/92/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
810   Uchwa艂a Nr XXII/119/09 z dnia 18 marca 2009 r.
810   Uchwa艂a Nr XXIII/127/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
810   043. ZARZ膭DZENIE NR 46/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
809   O艣wiadczenie o niekorzystaniu z ca艂odobowej opieki nad dzieckiem
809   UCHWA艁A NR XIV/96/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
809   Uchwa艂a Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
808   OG艁OSZENIE - WYB脫R OFERTY PRZETARGU
808   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
808   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
808   UCHWA艁A NR XVII/118/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
808   Uchwa艂a Nr VI/22/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
808   Uchwa艂a Nr VI/26/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
808   Uchwa艂a Nr XXXVIII/207/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
807   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
807   O B W I E S Z C Z E N I E
807   198. ZARZ膭DZENIE NR 8/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
806   Przetarg nieograniczony na:
806   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 aja 2012 r.
806   UCHWA艁A NR X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
806   Uchwa艂a Nr VI/44/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
806   Uchwa艂a Nr V/34/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
806   Uchwa艂a Nr X/55/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
805   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
805   Uchwa艂a Nr II/8/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
805   Uchwa艂a Nr XIX/98/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
805   Uchwa艂a Nr XIX/105/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
805   020. ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
805   Uchwa艂a NR XXIV/161/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
805   042. ZARZ膭DZENIE NR 45/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
804   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
804   Uchwa艂a Nr V/21/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
804   Uchwa艂a Nr XXIV/129/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
804   Uchwa艂a Nr XXXIV/186/10 z dnia 25 maja 2010 r.
804   033. ZARZ膭DZENIE NR 36/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
803   Uchwa艂a Nr VII/52/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
803   Uchwa艂a Nr XXXIII/182/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
803   038. ZARZ膭DZENIE NR 41/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
803   Uchwa艂a NR XXIX/193/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
803   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
802   Uchwa艂a Nr XXXV/195/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
802   047. ZARZ膭DZENIE NR 50/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
802   076. ZARZ膭DZENIE NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
802   084. ZARZ膭DZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
801   Uchwa艂a Nr XX/142/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
801   Uchwa艂aNR VII/50/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
801   Uchwa艂a Nr IV/16/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
801   Uchwa艂a Nr XXXIII/185/10 z dnia 25 maja 2010 r.
801   074. ZARZ膭DZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
801   ZAPRASZAM na XXXI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
801   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
800   Uchwa艂a NR XXIII/157/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
800   Uchwa艂a Nr VI/46/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
800   Uchwa艂a Nr XV/78/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
800   008. ZARZ膭DZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
799   UCHWA艁A NR XVIII/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
799   Uchwa艂a Nr XXIV/132/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
799   Uchwa艂a Nr XXV/133/09 z dnia 29 maja 2009 r.
799   066. Zarz膮dzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
799   075. ZARZ膭DZENIE NR 15/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
799   ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
798   Uchwa艂a Nr III/11/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
798   Uchwa艂a Nr XXXVIII/202/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
798   Uchwa艂a Nr XXXVIII/203/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
798   Uchwa艂a NR XXIV/165/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
798   O B W I E S Z C Z E N I E
797   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
797   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
797   Uchwa艂a Nr VI/24/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
797   Uchwa艂a Nr XXXIX/211/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
797   014. ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
796   UCHWA艁A NR XVII/124/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
796   UCHWA艁A NR XIII/90/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
796   Uchwa艂a Nr XXIV/130/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
796   Uchwa艂a Nr XXVIII/149/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
796   Uchwa艂a Nr XXXII/174/10 z dnia 26 marca 2010 r.
796   Uchwa艂a Nr XXXVI/197/10 z dnia 19 serpnia 2010 r.
796   058. Zarz膮dzenie Nr 60/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 grudnia 2007 r
796   Uchwa艂a NR XXIV/163/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
796   055. ZARZ膭DZENIE NR 59/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
796   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
796   Wykaz cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych z podzia艂em na funkcje
795   UCHWA艁A NR XX/139/2012 z dnia 22 stycznia 2013 r.
795   Uchwa艂a Nr XXI/108/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
795   Uchwa艂a Nr XXVI/140/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
795   Grzegorz Wo藕niak
795   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
794   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
794   205. Zarz膮dzenie Nr 28/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 czerwca 2010 r.
794   062. ZARZ膭DZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
793   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
793   UCHWA艁A NR XV/100/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
793   Uchwa艂a Nr XXIX/159/09 z dnia 17 listopada 2009 r.
793   Uchwa艂a Nr XXIX/163/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
793   Uchwa艂a Nr XXX/167/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
793   244. Zarz膮dzenie Nr 67/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
793   007. ZARZ膭DZENIE NR 7/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
793   Uchwa艂a Nr 9/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
793   Halina Wawrzyniak
792   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
792   UCHWA艁A NR VIII/59/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2012 r.
792   004. ZARZ膭DZENIE Nr 04/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
792   030. ZARZ膭DZENIE NR 33/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
791   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
791   UCHWA艁A NR XV/103/2012 z dia 19 wrze艣nia 2012 r.
791   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
790   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
790   UCHWA艁A NR VIII/56/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
790   Uchwa艂a Nr V/35/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
790   Uchwa艂a Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
790   Uchwa艂a Nr XXXVIII/205/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
789   Uchwa艂a Nr XXI/145/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
789   Uchwa艂a Nr XXXIII/184/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
789   022. ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
789   203. Zarz膮dzenie Nr 26/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 07 czerwca 2010 r.
789   095. ZARZ膭DZENIE NR 35/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
788   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
788   UCHWA艁A NR IX/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
788   Uchwa艂a Nr V/37/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
788   Uchwa艂a Nr X/42/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
788   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
788   Uchwa艂a Nr XXXIV/189/10 z dnia 25 maja 2010 r.
787   UCHWA艁A NR XVII/121/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
787   UCHWA艁A NR XIV/93/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
787   UCHWA艁A NR XIII/88/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
787   UCHWA艁A NR IX/69/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
787   Uchwa艂a Nr III/16/10z dnia 27 grudnia 2010 r.
787   045. Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
787   052. Zarz膮dzenie Nr 53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 listopada 2007 r.
787   080. Zarz膮dzenie Nr 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 lipca 2008 r
787   Uchwa艂a NR XXIV/162/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
787   018. ZARZ膭DZENIE NR 21/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
787   101. ZARZ膭DZENIE NR 41/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
786   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
786   Uchwa艂a Nr V/17/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
786   Uchwa艂a Nr XXXII/178/10 z dnia 26 marca 2010 r.
786   Uchwa艂a Nr XXXIV/188/10 z dnia 25 maja 2010 r.
786   113. Zarz膮dzenie Nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
786   076. Zarz膮dzenie Nr 18/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 maja 2008 r
786   094. Zarz膮dzenie Nr 36A/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
786   081. ZARZ膭DZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
786   108. ZARZ膭DZENIE NR 48/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
786   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
785   UCHWA艁A NR IX/72/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
785   Uchwa艂a Nr VII/48/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
785   Uchwa艂a Nr VI/25/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
785   Uchwa艂a Nr XVII/85/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
785   139. Zarz膮dzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
785   015. ZARZ膭DZENIE NR 18 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
784   Uchwa艂a Nr XXII/125/09 z dnia 18 marca 2009 r.
784   Uchwa艂a Nr XXII/126/09 z dnia 18 marca 2009 r.
784   012. ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
784   160. Zarz膮dzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2009 r.
783   079. Zarz膮dzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
783   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
782   Uchwa艂a Nr XXI/146/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
782   017. ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
782   198. Zarz膮dzenie Nr 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
782   056. ZARZ膭DZENIE NR 60/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
782   144. ZARZ膭DZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
781   Uchwa艂a NR XXVII/175/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
781   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
780   UCHWA艁A NR XI/84/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
780   Uchwa艂a Nr VIII/36/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
780   116. Zarz膮dzenie Nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
780   044. Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
780   236. Zarz膮dzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
780   Uchwa艂a NR XXVII/177/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
780   6. Sprawozdania Bud偶etowe za 2013 rok
780   Uchwa艂a Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
779   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y
779   UCHWA艁A NR X/77/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
779   Uchwa艂a Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
779   Uchwa艂a Nr XXI/118/08 z dnia 18 marca 2009 r.
779   Uchwa艂a Nr XXXII/175/10 z dnia 26 marca 2010 r.
779   Uchwa艂a Nr XXXV/196/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
779   046. Zarz膮dzenie Nr 47/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 pa藕dziernika 2007 r.
779   Uchwa艂a NR XXVI/169/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
779   Uchwa艂a NR XXVI/170/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
779   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
778   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
778   UCHWA艁A NR XVI/111/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
778   Uchwa艂a Nr XXIX/158/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
778   077. Zarz膮dzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 czerwca 2008 r
778   093. Zarz膮dzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 wrze艣nia 2008 r
778   024. ZARZ膭DZENIE NR 27/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
778   Uchwa艂a Nr 7/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
778   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
777   UCHWA艁A NR IX/60/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
777   UCHWA艁A NR IX/71/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
777   Uchwa艂a Nr XIX/101/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
777   Uchwa艂a Nr XXXII/176/10 z dnia 26 marca 2010 r.
777   091. Zarz膮dzenie Nr 34/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
777   150. Zarz膮dzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
777   077. ZARZ膭DZENIE NR 17/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
776   UCHWA艁A NR XVII/117/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
776   UCHWA艁A NR XVII/114/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
776   Uchwa艂a Nr IV/23/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
776   Uchwa艂a Nr XXVIII/150/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
776   112. Zarz膮dzenie Nr 54/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 29 grudnia 2008 r
776   041. ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
775   Uchwa艂a Nr VIII/31/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
775   Uchwa艂a Nr X/49/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
775   021. ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
775   051. Zarz膮dzenie Nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
775   083. Zarz膮dzenie Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 lipca 2008 r
775   145. Zarz膮dzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 czerwca 2009 r
775   165. Zarz膮dzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
774   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
774   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
774   Uchwa艂a Nr IV/13/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
774   Uchwa艂a Nr XVIII/88/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
774   065. ZARZ膭DZENIE NR 5/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
774   116. ZARZ膭DZENIE NR 56/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
774   Uchwa艂a NR XXVII/178/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
774   So艂ectwo Przed艂u偶
773   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
773   Uchwa艂a nr IV/19/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
773   Uchwa艂a Nr X/46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
773   Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
773   Uchwa艂a Nr XXIX/154/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
773   Uchwa艂a Nr XXIX/157/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
773   031. ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
773   050. Zarz膮dzenie Nr 51/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
773   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
772   185. Zarz膮dzenie Nr 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2010 r.
772   Uchwa艂a Nr XIII/64/08 z dnia 5 marca 2008 roku
772   032. ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
772   061. Zarz膮dzenie Nr 3/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
772   196. Zarz膮dzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
771   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
771   UCHWA艁A NR XV/102/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
771   Uchwa艂a Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
771   Uchwa艂a Nr XIX/99/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
771   001. ZARZ膭DZENIE Nr 01/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
771   140. Zarz膮dzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
771   245. Zarz膮dzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
771   029. ZARZ膭DZENIE NR 32/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
771   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
770   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
770   UCHWA艁A NR XIII/91/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
770   Uchwa艂a Nr XXV/134/09 z dnia 29 maja 2009 r.
770   043. Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
770   070. ZARZ膭DZENIE NR 10/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
770   Uchwa艂a Nr I/S/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2014 r
770   OBWIESZCZENIE
769   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na :
769   UCHWA艁A NR XIX/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
769   Uchwa艂a Nr VI/23/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
769   Uchwa艂a Nr XIX/107/08 z dnia 26 listopada 2008 r.
769   Uchwa艂a Nr XXXIII/183/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
769   211. Zarz膮dzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 9 lipca 2010 r.
769   221. Zarz膮dzenie Nr 44/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
769   126. ZARZ膭DZENIE NR 66/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
769   Jednostki podleg艂e
768   UCHWA艁A NR XIX/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
768   UCHWA艁A NR XV/101/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
768   Uchwa艂a Nr XV/80/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
768   Uchwa艂a Nr XXVI/137/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
768   Uchwa艂a Nr XXX/171/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
768   067. ZARZ膭DZENIE NR 7/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
768   085. ZARZ膭DZENIE NR 25/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
768   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
767   Uchwa艂a Nr VI/38/2011z dia 22 czerwca 2011 r.
767   Uchwa艂a Nr XIV/72/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
767   183. Zarz膮dzenie Nr 6/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 marca 2010 r.
767   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
766   UCHWA艁A NR XVI/105/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
766   Uchwa艂a Nr V/33/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
766   Uchwa艂a Nr III/18/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
766   Uchwa艂a Nr VII/28/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
766   Uchwa艂a Nr XVIII/91/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
766   Uchwa艂a Nr XXXIV/187/10 z 25 maja 2010 r.
766   049. Zarz膮dzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r.
766   084. Zarz膮dzenie Nr 26/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 lipca 2008 r
766   Uchwa艂a NR XXVII/171/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
766   Uchwa艂a NR XXVIII/185/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
765   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
765   Uchwa艂a Nr XX/141/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
765   Uchwa艂a Nr X/53/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
765   Uchwa艂a Nr XXII/120/09 z dnia 18 marca 2009 r.
765   091. ZARZ膭DZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
765   O B W I E S Z C Z E N I E
764   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
764   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
764   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
764   Uchwa艂a Nr XXX/164/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
764   Uchwa艂a Nr XXX/169/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
764   129. Zarz膮dzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
764   215. Zarz膮dzenie Nr 38/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
764   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
763   UCHWA艁A NR X/83/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
763   Uchwa艂a Nr XXXVII/200/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
763   039. Zarz膮dzenie Nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2007 r.
762   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
762   Uchwa艂a Nr XXI/114/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
762   Uchwa艂a Nr XXXIX/212/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
762   100. Zarz膮dzenie Nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 pa藕dziernika 2008 r
762   054. Zarz膮dzenie Nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2007 r.
762   130. Zarz膮dzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2009 r
762   142. Zarz膮dzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 maja 2009 r
762   104. ZARZ膭DZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
761   Uchwa艂a Nr IV/24/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
761   Uchwa艂a Nr XIII/68/08 z dnia 5 marca 2008 roku
761   Uchwa艂a Nr XXXV/191/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
761   223. Zarz膮dzenie Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
761   093. ZARZ膭DZENIE NR 33/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
761   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
761   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
761   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
761   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
760   UCHWA艁A NR XVIII/129/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
760   Uchwa艂a Nr IV/21/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
760   227. Zarz膮dzenie Nr 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
760   248. Zarz膮dzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
760   019. ZARZ膭DZENIE NR 22/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
760   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
760   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
760   PROTOK脫艁 z XXX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
760   O B W I E S Z C Z E N I E
759   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne na stanowisko
759   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
759   UCHWA艁A NR XVIII/130/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
759   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
759   172. Zarz膮dzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
759   105. ZARZ膭DZENIE NR 45/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
758   Uchwa艂a Nr I/3/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
758   Uchwa艂a Nr IV/11/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
758   061. ZARZ膭DZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
758   094. ZARZ膭DZENIE NR 34/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
757   Uchwa艂a Nr X/45/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
757   Uchwa艂a Nr XXXIX/209/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
757   009. ZARZ膭DZENIE Nr 09/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
757   247. Zarz膮dzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
756   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
756   Uchwa艂a Nr XXVII/143/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
756   018. ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
756   028. ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
756   103. ZARZ膭DZENIE NR 43/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
756   134. ZARZ膭DZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
755   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
755   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
755   UCHWA艁A NR XVI/106/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
755   UCHWA艁A NR VIII/57/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
755   Uchwa艂a Nr VIII/33/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
755   153. Zarz膮dzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
754   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
754   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
754   UCHWA艁A NR XIX/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
754   Uchwa艂a Nr VIII/54/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
754   Uchwa艂a Nr V/19/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
754   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
754   Uchwa艂a Nr XXXVII/198/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
754   228. Zarz膮dzenie Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 18 pa藕dziernika 2010 r.
754   039. ZARZ膭DZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
754   132. ZARZ膭DZENIE NR 3/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
753   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI艁KU OPIEKU艃CZEGO
753   Uchwa艂a Nr IV/20/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
753   111. Zarz膮dzenie Nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
753   055. Zarz膮dzenie Nr 56/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 listopada 2007 r.
753   075. Zarz膮dzenie Nr 17/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 maja 2008 r
753   086. Zarz膮dzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
753   210. Zarz膮dzenie Nr 33/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 1 lipca 2010 r.
753   020. ZARZ膭DZENIE NR 23/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
753   051. ZARZ膭DZENIE NR 55/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
752   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 maja 2011 r.
752   Uchwa艂a Nr III/15/10 dnia 27 grudnia 2010 r.
752   Uchwa艂a Nr XI/61/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
752   Uchwa艂a Nr XXXV/190/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
752   161. Zarz膮dzenie Nr 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 sierpnia 2009 r.
752   164. Zarz膮dzenie Nr 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
752   087. ZARZ膭DZENIE NR 27/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
751   UCHWA艁A NR XVII/115/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
751   Uchwa艂a Nr XVIII/87/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
751   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 8 wrze艣nia 2009 r.
751   Uchwa艂a Nr XXXI/173/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
751   148. Zarz膮dzenie Nr 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
751   144. Zarz膮dzenie Nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
751   225. Zarz膮dzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
751   Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych na terenie
751   054. ZARZ膭DZENIE NR 58/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
751   078. ZARZ膭DZENIE NR 18/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
751   Uchwa艂a Nr 8/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
750   Uchwa艂a Nr IV/8/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
750   Uchwa艂a Nr XXX/168/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
750   Uchwa艂a Nr XXXIII/179/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
750   Uchwa艂a Nr XXXIX/216/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
750   021. ZARZ膭DZENIE NR 24/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
750   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
750   O B W I E S Z C Z E N I E
749   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
749   Uchwa艂a Nr IV/22/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
749   Uchwa艂a Nr XII/62/08 z dnia 4 lutego 2008 r.
749   120. ZARZ膭DZENIE NR 60/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
749   Uchwa艂a NR XXVII/182/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
748   UCHWA艁A NR XIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
748   Uchwa艂a Nr V/30/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
748   Uchwa艂a Nr IV/9/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
748   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
748   143. Zarz膮dzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
748   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
748   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
747   UCHWA艁A NR XIX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
747   Uchwa艂a Nr XVIII/92/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
747   118. Zarz膮dzenie Nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 lutego 2009 r
747   083. ZARZ膭DZENIE NR 23/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
747   117. ZARZ膭DZENIE NR 57/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
747   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
746   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
746   Uchwa艂a Nr IV/10/2007 z dnia 9 marca 2007 r.
746   Uchwa艂a Nr IV/12/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
746   Uchwa艂a Nr XI/57/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
746   Uchwa艂a Nr XIX/103/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
746   119. Zarz膮dzenie Nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 13 lutego 2009 r
746   007. ZARZ膭DZENIE Nr 07/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
746   170. Zarz膮dzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 wrze艣nia 2009 r
746   191. Zarz膮dzenie Nr 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
746   080. ZARZ膭DZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
745   011. ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
745   040. ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
745   089. Zarz膮dzenie Nr 32/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
745   226. Zarz膮dzenie Nr 49/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 pa藕dziernika 2010 r.
745   017. ZARZ膭DZENIE NR 20 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
745   096. ZARZ膭DZENIE NR 36/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
744   232. Zarz膮dzenie Nr 55/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
744   081. Zarz膮dzenie Nr 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
744   088. Zarz膮dzenie Nr 30/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 sierpnia 2008 r
744   158. Zarz膮dzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
744   086. ZARZ膭DZENIE NR 26/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
744   109. ZARZ膭DZENIE NR 49/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
744   133. ZARZ膭DZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
744   Uchwa艂a NR XXX/196/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
744   145. ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
743   Uchwa艂a Nr XXII/122/09 z dnia 18 marca 2009 r.
743   Uchwa艂a Nr XXIII/128/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
743   Uchwa艂a Nr XXXIII/180/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
743   101. Zarz膮dzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
743   240. Zarz膮dzenie Nr 63/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 24 listopada 2010 r.
743   110. ZARZ膭DZENIE NR 50/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
742   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych
742   Uchwa艂a Nr XXXVIII/208/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
742   102. Zarz膮dzenie Nr 43/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
742   214. Zarz膮dzenie Nr 37/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
742   238. Zarz膮dzenie Nr 61/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 listopada2010 r.
742   048. ZARZ膭DZENIE NR 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
742   Uchwa艂a NR XXVIII/184/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
742   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
741   Uchwa艂a Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
741   Uchwa艂a Nr XVI/83/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
741   108. Zarz膮dzenie Nr 50/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
741   044. ZARZ膭DZENIE NR 47/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
741   143. ZARZ膭DZENIE NR 14/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
741   Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finans贸w
741   Komisja Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska
740   Uchwa艂a Nr XXI/144/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
740   Uchwa艂a Nr VIII/29/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
740   Uchwa艂a Nr XIII/66/08 z dnia 5 marca 2008 roku
740   Uchwa艂a Nr XXXIX/218/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
740   110. Zarz膮dzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
740   070. Zarz膮dzenie Nr 12/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
740   069. Zarz膮dzenie Nr 11/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
740   178. Zarz膮dzenie Nr 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 06 stycznia 2010 r.
740   088. ZARZ膭DZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
740   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
739   Uchwa艂a Nr VII/51/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
739   104. Zarz膮dzenie Nr 45/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 listopada 2008 r
739   050. ZARZ膭DZENIE NR 54/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
738   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
738   Uchwa艂a Nr X/54/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
738   114. Zarz膮dzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
738   121. Zarz膮dzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2009 r
738   072. Zarz膮dzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2008 r
738   132. Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
738   025. ZARZ膭DZENIE NR 28/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
737   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
737   230. Zarz膮dzenie Nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 25 pa藕dziernika 2010 r.
737   013. ZARZ膭DZENIE NR 16 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
737   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
737   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
736   Uchwa艂a Nr III/17/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
736   151. Zarz膮dzenie Nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
736   166. Zarz膮dzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2009 r
736   Uchwa艂a NR XXVIII/186/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
736   154. ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
736   UCHWA艁A NR I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
735   Zawiadomienie o wyborze oferty
735   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
735   176. Zarz膮dzenie Nr 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
735   216. Zarz膮dzenie Nr 39/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 sierpnia 2010 r.
735   023. ZARZ膭DZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
735   Uchwa艂a NR XXVIII/187/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
735   Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r.
734   072. ZARZ膭DZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
734   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
734   141. ZARZ膭DZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
733   Uchwa艂a Nr V/31/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
733   Uchwa艂a Nr XIX/97/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
733   002. ZARZ膭DZENIE NR 2/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
733   146. ZARZ膭DZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
732   Wniosek o wydanie dowodu osobistego
732   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
732   Uchwa艂a Nr IV/15/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
732   Uchwa艂a Nr XXI/110/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
732   Uchwa艂a Nr XXVI/136/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
732   010. ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
732   059. Zarz膮dzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 stycznia 2008 r
732   SK艁AD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
731   Uchwa艂a Nr XXVIII/146/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
730   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
730   UCHWA艁A NR XIV/94/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
730   Uchwa艂a Nr VIII/30/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
730   Uchwa艂a Nr XIV/76/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
730   003. ZARZ膭DZENIE Nr 03/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
730   057. Zarz膮dzenie Nr 59/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 grudnia 2007 r.
730   179. Zarz膮dzenie Nr 2/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 stycznia 2010 r.
730   066. ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
730   Uchwa艂a NR XXVIII/183/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
729   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
729   Uchwa艂a Nr XXIX/156/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
729   122. Zarz膮dzenie Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 marca 2009 r
729   042. Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
729   006. ZARZ膭DZENIE NR 6/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
729   115. ZARZ膭DZENIE NR 55/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
729   130. ZARZ膭DZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
729   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
729   O B W I E S Z C Z E N I E
729   Andrzej Schmidt
728   117. Zarz膮dzenie Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
728   124. Zarz膮dzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
728   Uchwa艂a NR XXV/166/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
727   UCHWA艁A NR XIV/97/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
727   008. ZARZ膭DZENIE Nr 08/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
727   213. Zarz膮dzenie Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
727   129. ZARZ膭DZENIE NR 69/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
727   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
726   Uchwa艂a Nr VIII/39/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
726   057. ZARZ膭DZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
726   098. ZARZ膭DZENIE NR 38/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
726   UCHWA艁A NR I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
726   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
725   Uchwa艂a Nr XXXVIII/204/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
725   073. Zarz膮dzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2008 r
725   146. Zarz膮dzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 czerwca 2009 r
725   162. Zarz膮dzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 wrze艣nia 2009 r.
725   009. ZARZ膭DZENIE NR 9/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
725   079. ZARZ膭DZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
725   114. ZARZ膭DZENIE NR 54/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
725   O B W I E S Z C Z E N I E
725   Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu
724   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
724   UCHWA艁A NR XIX/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
724   UCHWA艁A NR XVII/120/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
724   UCHWA艁A NR XIV/95/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
724   Uchwa艂a Nr XIII/71/08 z dnia 5 marca 2008 roku
724   222. Zarz膮dzenie Nr 45/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
724   200. Zarz膮dzenie Nr 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
724   045. ZARZ膭DZENIE NR 48/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
724   Uchwa艂a NR XXIX/189/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
723   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
723   Uchwa艂a Nr XIV/75/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
723   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2009 r.
723   011. ZARZ膭DZENIE NR 14 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
723   097. ZARZ膭DZENIE NR 37/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
723   ZAPRASZAM na XXXII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
723   OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO
722   UCHWA艁A NR IX/70/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
722   136. ZARZ膭DZENIE NR 7/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
722   O B W I E S Z C Z E N I E
721   UCHWA艁A NR XII/85/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
721   Uchwa艂a Nr XVIII/89/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
721   073. ZARZ膭DZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
721   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.- Akty Prawne
720   Uchwa艂a Nr V/20/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
720   034. ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
720   229. Zarz膮dzenie Nr 52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 pa藕dziernika 2010 r.
720   046. ZARZ膭DZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
720   Uchwa艂a NR XXV/168/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
720   Uchwa艂a NR XXVII/180/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
720   Uchwa艂a NR XXVII/181/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
719   UCHWA艁A NR XVIII/128/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
719   Uchwa艂a NR XXVIII/188/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
719   INFORMACJA
718   UCHWA艁A NR IX/64/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
718   K O M U N I K A T
717   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
717   Uchwa艂a Nr XXXIX/215/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
717   106. Zarz膮dzenie Nr 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 listopada 2008 r
717   068. Zarz膮dzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 marca 2008 r
717   152. Zarz膮dzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
717   182. Zarz膮dzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 marca 2010 r.
717   O B W I E S Z C Z E N I E
716   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
716   Uchwa艂a Nr XIX/100/08 z dnia 21 grudnia 2008 r.
716   Uchwa艂a Nr XIX/104/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
716   Uchwa艂a Nr XXXV/193/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
716   Uchwa艂a NR XXVII/174/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
716   147. ZARZ膭DZENIE NR 18/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
715   Uchwa艂a Nr XIX/106/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
715   036. ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
715   147. Zarz膮dzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 czerwca 2009 r
715   154. Zarz膮dzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 czerwca 2009 r
715   220. Zarz膮dzenie Nr 43/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
715   010. ZARZ膭DZENIE NR 10 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
715   Uchwa艂a NR XXVII/179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
715   135. ZARZ膭DZENIE NR 6/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
715   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
715   O B W I E S Z C Z E N I E
715   Komisja Rewizyjna
714   Zawiadomonie o wyborze oferty
714   Uchwa艂a Nr IV/27/2011 z dnia 28 arca 2011 r.
714   Uchwa艂a Nr IV/25/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
714   Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
714   Uchwa艂a Nr XXII/123/09 z dnia 18 marca 2009 r.
714   Uchwa艂a Nr XXIX/162/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
714   048. Zarz膮dzenie Nr 49/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r
714   047. Zarz膮dzenie Nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 pa藕dziernika 2007 r.
714   120. Zarz膮dzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 3 marca 2009 r
714   102. ZARZ膭DZENIE NR 42/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
714   140. ZARZ膭DZENIE NR 11/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
714   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
713   UCHWA艁A NR XVII/113 /2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
713   Uchwa艂a Nr X/40/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
713   Uchwa艂a Nr XXXIII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
713   027. ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
713   181. Zarz膮dzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 lutego 2010 r.
713   192. Zarz膮dzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 maja 2010 r.
713   Uchwa艂a NR XXV/167/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
713   119. ZARZ膭DZENIE NR 59/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
713   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
712   189. Zarz膮dzenie Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
711   UCHWA艁A NR XVI/104/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
711   UCHWA艁A NR X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
711   Uchwa艂a Nr XIV/74/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
711   107. Zarz膮dzenie Nr 49/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
711   171. Zarz膮dzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 listopada 2009 r
711   ZAPRASZAM na XXXIV Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
710   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
710   Uchwa艂a Nr XXVIII/145/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
710   019. ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
710   060. Zarz膮dzenie Nr 2/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 stycznia 2008 r
709   UCHWA艁A NR XV/99/2012z dnia 19.09.2012.r
709   Uchwa艂a Nr VI/41/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
709   Uchwa艂a Nr X/43/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
709   068. ZARZ膭DZENIE NR 8/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
709   Uchwa艂a NR XXIX/191/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
709   Uchwa艂a NR XXIX/195/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
708   184. Zarz膮dzenie Nr 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2010 r.
708   012. ZARZ膭DZENIE NR 15 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
707   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
706   Uchwa艂a Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
706   Uchwa艂a Nr XIII/70/08 z dnia 5 marca 2008 roku
706   Uchwa艂a Nr XXIX/161/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
706   095. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
706   103. Zarz膮dzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
706   242. Zarz膮dzenie Nr 65/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
706   138. ZARZ膭DZENIE NR 9/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
705   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
705   016. ZARZ膭DZENIE NR 19 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
705   106. ZARZ膭DZENIE NR 46/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
704   O B W I E S Z C Z E N I E
703   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
703   Uchwa艂a Nr VII/47/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
703   Uchwa艂a Nr IV/14/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
703   026. ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
703   208. Zarz膮dzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 czrewca 2010 r.
703   224. Zarz膮dzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
703   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
702   Uchwa艂a Nr VI/43/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
702   071. Zarz膮dzenie Nr 13/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2008 r
702   157. Zarz膮dzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
702   121. ZARZ膭DZENIE NR 61/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
702   148. ZARZ膭DZENIE NR 19/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
701   Uchwa艂a Nr XXVIII/148/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
701   125. Zarz膮dzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
701   112. ZARZ膭DZENIE NR 52/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
701   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
701   So艂ectwo Palczewo
700   087. Zarz膮dzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 lipca 2008 r
700   135. Zarz膮dzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
699   UCHWA艁A NR XVI/107/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
699   005. ZARZ膭DZENIE Nr 05/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
699   163. Zarz膮dzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
699   209. Zarz膮dzenie Nr 32/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 czrewca 2010 r.
699   235. Zarz膮dzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
699   OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Radziejowie
698   Uchwa艂a Nr XIII/69/08 z dnia 5 marca 2008 roku
698   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
698   Uchwa艂a Nr 8/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
697   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
697   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
697   Uchwa艂a Nr VII/53/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
697   Uchwa艂a Nr V/18/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
697   Uchwa艂a Nr VII/27/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
697   002. ZARZ膭DZENIE Nr 02/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
697   038. ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
697   056. Zarz膮dzenie Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 grudnia 2007 r.
697   096. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
697   134. Zarz膮dzenie Nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
697   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
696   219. Zarz膮dzenie Nr 42/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
696   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
696   ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
696   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
695   023. ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
695   231. Zarz膮dzenie Nr 54/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
695   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
694   193. Zarz膮dzenie Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 maja 2010 r.
694   Uchwa艂a NR XXX/199/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
693   O B W I E S Z C Z E N I E
692   Uchwa艂a Nr VIII/32/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
692   Uchwa艂a Nr X/52/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
692   090. Zarz膮dzenie Nr 33/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
692   175. Zarz膮dzenie Nr 63/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 grudnia 2009 r.
692   128. ZARZ膭DZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
692   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
691   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
691   212. Zarz膮dzenie Nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
691   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
691   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
691   7. Sprawozdania Bud偶etowe za 2014 rok
690   Uchwa艂a Nr XI/60/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
690   Uchwa艂a Nr XIX/95/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
690   062. Zarz膮dzenie Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
690   126. Zarz膮dzenie Nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
690   Zakup oleju nap臋dowego do autobus贸w szkolnych
689   190. Zarz膮dzenie Nr 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
689   111. ZARZ膭DZENIE NR 51/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
688   105. Zarz膮dzenie Nr 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2008 r
688   141. Zarz膮dzenie Nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 maja 2009 r
688   107. ZARZ膭DZENIE NR 47/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
688   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
688   O B W I E S Z C Z E N I E
687   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
687   137. ZARZ膭DZENIE NR 8/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
687   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
686   015. ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
686   097. Zarz膮dzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
686   234. Zarz膮dzenie Nr 57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
686   246. Zarz膮dzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 grudnia 2010 r.
686   113. ZARZ膭DZENIE NR 53/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
686   Uchwa艂a NR XXX/200/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
686   UCHWA艁A NR I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
685   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
685   033. ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
684   186. Zarz膮dzenie Nr 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 kwietnia 2010 r.
684   Uchwa艂a NR XXVII/176/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
684   Uchwa艂a NR XXX/202/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
683   Uchwa艂a NR XXVII/172/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
683   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
683   O B W I E S Z C Z E N I E
682   006. ZARZ膭DZENIE Nr 06/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
682   074. Zarz膮dzenie Nr 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2008 r
682   115. Zarz膮dzenie Nr 57/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
681   064. Zarz膮dzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 lutego 2008 r
681   201. Zarz膮dzenie Nr 24/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
681   Uchwa艂a NR XXX/197/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
681   UCHWA艁A NR I/9/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
680   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
680   Uchwa艂a Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
680   169. Zarz膮dzenie Nr 57/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 pa藕dziernika 2009 r
680   194. Zarz膮dzenie Nr 17/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
680   125. ZARZ膭DZENIE NR 65/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
680   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
680   ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
679   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
679   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
678   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
678   155. Zarz膮dzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 lipca 2009 r
678   243. Zarz膮dzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
677   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
677   100. ZARZ膭DZENIE NR 40/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
677   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
677   139. ZARZ膭DZENIE NR 10/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
676   016. ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
676   237. Zarz膮dzenie Nr 60/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada2010 r.
676   082. ZARZ膭DZENIE NR 22/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
676   118. ZARZ膭DZENIE NR 58/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
676   149. ZARZ膭DZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
675   149. Zarz膮dzenie Nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
675   197. Zarz膮dzenie Nr 20/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
675   122. ZARZ膭DZENIE NR 62/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
675   Uchwa艂a NR XXXI/208/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
675   Wykaz przekazywanych informacji przez urz臋dy
674   078. Zarz膮dzenie Nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
674   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
674   UCHWA艁A NR IV/32/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
673   233. Zarz膮dzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
673   Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
673   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
673   O B W I E S Z C Z E N I E
673   PROTOK脫艁 z I Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
673   O B W I E S Z C Z E N I E
672   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza przetarg pisemny
672   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
672   Uchwa艂a Nr XXI/148/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
672   195. Zarz膮dzenie Nr 18/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
672   Uchwa艂a NR XXIX/194/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
672   159. ZARZ膭DZENIE NR 30/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
672   O B W I E S Z C Z E N I E
671   053. Zarz膮dzenie Nr 54/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 listopada 2007 r.
671   138. Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
671   239. Zarz膮dzenie Nr 62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 listopada2010 r.
671   Uchwa艂a NR XXIX/192/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
671   150. ZARZ膭DZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
671   O B W I E S Z C Z E N I E
670   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
670   OBWIESZCZENIE
670   I N F O R M A C J A
670   ZAPRASZAM na II sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim
670   UCHWA艁A NR II/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
669   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
669   133. Zarz膮dzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
669   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
669   O B W I E S Z C Z E N I E
668   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
668   124. ZARZ膭DZENIE NR 64/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
667   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
667   O B W I E S Z C Z E N I E
667   Zg艂oszenie kandydata na cz艂onka obwodowej komisji wyborczej
666   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
666   Uchwa艂a Nr XV/81/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
666   217. Zarz膮dzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 wrze艣nia 2010 r.
666   Uchwa艂a Nr 9/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
666   O B W I E S Z C Z E N I E
666   199. ZARZ膭DZENIE NR 9/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
666   PROTOK脫艁 z II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
665   168. Zarz膮dzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 pa藕dziernika 2009
665   123. ZARZ膭DZENIE NR 63/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
665   152. ZARZ膭DZENIE NR 23/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
665   200. ZARZ膭DZENIE NR 10/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
664   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
663   131. Zarz膮dzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 maja 2009 r
663   040. ZARZ膭DZENIE NR 43/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
663   UCHWA艁A NR II/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
662   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
662   Uchwa艂a Nr XXIX/153/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
661   123. Zarz膮dzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 marca 2009 r
661   O B W I E S Z C Z E N I E
660   207. Zarz膮dzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 czerwca 2010 r.
659   Uchwa艂a Nr VIII/37/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
659   034. ZARZ膭DZENIE NR 37/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
658   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
658   Uchwa艂a Nr I/4/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
658   Uchwa艂a Nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
657   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
657   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
657   157. ZARZ膭DZENIE NR 28/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
657   O B W I E S Z C Z E N I E
657   UCHWA艁A NR III/21/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
656   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
656   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
656   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
656   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
655   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
655   109. Zarz膮dzenie Nr 51/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
655   227. ZARZ膭DZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
655   Fundusz Alimentacyjny
654   Zawiadomienie
653   Uchwa艂a NR XXIX/190/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
653   Uchwa艂a NR XXXI/207/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
653   O B W I E S Z C Z E N I E
653   O B W I E S Z C Z E N I E
652   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczoneo na:
652   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
652   136. Zarz膮dzenie Nr 23/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
652   UCHWA艁A NR I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
652   Kalendarz Wyborczy
652   216. ZARZ膭DZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
651   ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH
651   028. ZARZ膭DZENIE NR 31/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
651   151. ZARZ膭DZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
651   O B W I E S Z C Z E N I E
650   Uchwa艂a Nr XXXIX/219/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
648   071. ZARZ膭DZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
648   Komisja Zdrowia i Porz膮dku Publicznego
648   O B W I E S Z C Z E N I E
647   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
647   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
647   Uchwa艂a NR XXX/201/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
647   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
646   Uchwa艂a Nr XIV/73/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
646   O B W I E S Z C Z E N I E
645   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
645   027. ZARZ膭DZENIE NR 30/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
644   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
644   137. Zarz膮dzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
644   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
643   Uchwa艂a Nr XI/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
642   156. Zarz膮dzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 lipca 2009 r.
642   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
642   190. ZARZ膭DZENIE NR 61/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
642   So艂ectwo Zborowiec
642   INFORMACJA ZARZ膭DU K脫艁KA ROLNICZEGO
641   128. Zarz膮dzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
641   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
640   Uchwa艂a NR XXX/198/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
640   Uchwa艂a NR XXXII/209/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
640   ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
639   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
639   Uchwa艂a Nr 7/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
639   UCHWA艁A NR XXXV/230/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
639   UCHWA艁A NR XXXV/231/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
638   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
638   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
638   O B W I E S Z C Z E N I E
638   UCHWA艁A NR II/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
638   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
637   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
636   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
636   Uchwa艂a Nr 1/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
635   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
635   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
634   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
634   155. ZARZ膭DZENIE NR 26/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
634   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
633   218. Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
633   Uchwa艂a NR XXXII/218/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
633   194. ZARZ膭DZENIE NR 4/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
633   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
632   O B W I E S Z C Z E N I E
632   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
631   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
631   Zawiadomienie o wyborz臋 oferty w przetargu nieograniczonym na:
631   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
631   OBWIESZCZENIE
631   INFORMACJA
631   UCHWA艁A NR I/7/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
630   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
630   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
630   142. ZARZ膭DZENIE NR 13/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
630   Uchwa艂a Nr 2/D/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
630   230. ZARZ膭DZENIE NR 41/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
630   Bud偶et na rok 2015
629   Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
629   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
629   Podzia艂 Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na okr臋gi wyborcze
629   170. ZARZ膭DZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
629   UCHWA艁A NR XXXV/240/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
629   O B W I E S Z C Z E N I E
628   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
627   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
627   I N F O R M A C J A
627   225. ZARZ膭DZENIE NR 36/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
627   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
626   161. ZARZ膭DZENIE NR 32/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
626   UCHWA艁A NR XXXIII/221/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
625   Informacje PKW dla wyborc贸w i kandydat贸w
624   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
624   167. ZARZ膭DZENIE NR 38/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
624   TERMINY DY呕UR脫W
624   UCHWA艁A NR III/20/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
624   PROTOK脫艁 z IV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
623   PROTOK脫艁 z III Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
623   UCHWA艁A NR IV/43/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
622   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
622   Uchwa艂a NR XXXI/206/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
622   Uchwa艂a Nr 14/WPF/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
622   UCHWA艁A NR III/30/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
621   153. ZARZ膭DZENIE NR 24/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
621   O B W I E S Z C Z E N I E
621   PROTOK脫艁 z V Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
620   041. ZARZ膭DZENIE NR 44/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
620   UCHWA艁A NR I/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r
620   215. ZARZ膭DZENIE NR 26/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
619   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
619   156. ZARZ膭DZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   OBWIESZCZENIE
619   Katarzyna Ulewicz
618   Zmiana dotycz膮ca rejestracji dzia艂alno艣ci gospodarczej
618   O B W I E S Z C Z E N I E
618   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
617   UCHWA艁A NR II/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
617   O B W I E S Z C Z E N I E
616   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
616   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
616   158. ZARZ膭DZENIE NR 29/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
616   KOMUNIKAT
616   O B W I E S Z C Z E N I E
615   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
615   208. ZARZ膭DZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
615   ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
614   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
614   167. Zarz膮dzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
614   Uchwa艂a Nr 10/Dpr/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
612   O G 艁 O S Z E N I E
611   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
611   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
610   Uchwa艂a Nr XI/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
610   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
610   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
610   OBWIESZCZENIE
610   ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
610   PROTOK脫艁 z VII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
609   Zg艂oszenie
608   Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych
608   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
608   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
608   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
608   UCHWA艁A NR III/24/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
607   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
607   O B W I E S Z C Z E N I E
607   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
606   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
606   UCHWA艁A NR III/23/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
605   Uchwa艂a NR XXXII/211/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
605   KOMUNIKAT
604   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
604   UCHWA艁A NR XXXIV/227/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
604   181. ZARZ膭DZENIE NR 52/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
604   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
603   O G 艁 O S Z E N I E
603   189. ZARZ膭DZENIE NR 60/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
602   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
602   INFORMACJA DOTYCZ膭CA PROGRAMU RZ膭DOWEGO RODZINA 500 PLUS
601   OBWIESZCZENIE WOJEW脫DZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORUNIU
601   O B W I E S Z C Z E N I E
601   ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
600   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
600   164. ZARZ膭DZENIE NR 35/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
600   UCHWA艁A NR I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
600   O B W I E S Z C Z E N I E
600   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
599   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
599   Uchwa艂a NR XXXII/212/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
599   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
598   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza II przetarg pisemny
598   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
598   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
598   O B W I E S Z C Z E N I E
598   Uchwa艂a Nr 2/Kd//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
597   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
597   Uchwa艂a NR XXXII/219/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
597   UCHWA艁A NR IV/42/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
597   Pa艅stwowa Komisja Wyborcza
596   O G 艁 O S Z E N I E
596   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
596   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
596   222. ZARZ膭DZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
595   UCHWA艁A NR II/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
595   ZAPRASZAM na III sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋 dnia
594   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
594   Uchwa艂a Nr I/2/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
594   163. ZARZ膭DZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
594   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
593   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
593   O B W I E S Z C Z E N I E
592   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
592   Uchwa艂a NR XXXII/220/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
592   Uchwa艂a Nr 14/P/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
592   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
592   UCHWA艁A NR IV/35/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
592   UCHWA艁A NR IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
591   O G 艁 O S Z E N I E
591   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
591   UCHWA艁A NR VIII/56/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
590   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
590   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
590   160. ZARZ膭DZENIE NR 31/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
590   Podzia艂 Gminy Piotrk贸w Kujawski na obwody g艂osowania
589   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
589   Zawiadomienie o wyborze w przetargu nieograniczonym na:
589   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
589   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
589   O B W I E S Z C Z E N I E
588   UCHWA艁A NR III/28/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
588   219. ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
588   ZAPRASZAM Na IV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji,
586   Uchwa艂a NR XXXII/214/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
586   UCHWA艁A NR II/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
586   ZAPRASZAM Na V sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
586   OBWIESZCZENIE
585   OBWIESZCZENIE
585   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
584   UCHWA艁A NR XXXV/229/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
583   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
583   UCHWA艁A NR XXXIV/224/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
582   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
582   UCHWA艁A NR XXXV/232/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
582   177. ZARZ膭DZENIE NR 48/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
582   178. ZARZ膭DZENIE NR 49/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
582   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
582   244. ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
581   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
581   180. ZARZ膭DZENIE NR 51/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
581   UCHWA艁A NR I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
581   UCHWA艁A NR III/25/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
581   UCHWA艁A NR VIII/57/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
580   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
580   211. ZARZ膭DZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
580   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
579   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
579   UCHWA艁A NR XXXV/228/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
579   201. ZARZ膭DZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
579   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
579   UCHWA艁A NR XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
578   UCHWA艁A NR III/26/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
577   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
577   Zawiadomienie o wyborze oferty w prztargu nieograniczonym na:
577   172. ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
576   Wniosek o:
576   Uchwa艂a NR XXXII/217/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
576   168. ZARZ膭DZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
576   176. ZARZ膭DZENIE NR 47/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
576   Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 25 listopada 2014 r.
576   217. ZARZ膭DZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
574   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
574   UCHWA艁A NR IV/31/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
574   UCHWA艁A NR VI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
573   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
573   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
573   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
573   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
573   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
573   UCHWA艁A NR III/29/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
573   214. ZARZ膭DZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
572   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
571   Wniosek o wycink臋 drzew
571   213. ZARZ膭DZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
569   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
568   UCHWA艁A NR II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
568   O B W I E S Z C Z E N I E
568   ZAPRASZAM Na X sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
568   UCHWA艁A NR X/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
567   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
567   O B W I E S Z C Z E N I E
566   O B W I E S Z C Z E N I E
566   UCHWA艁A NR X/60/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
566   UCHWA艁A NR XI/75/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
565   Zg艂oszenie
565   UCHWA艁A NR XXXIV/225/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
565   191. ZARZ膭DZENIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
565   195. ZARZ膭DZENIE NR 5/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
565   O B W I E S Z C Z E N I E
564   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
564   162. ZARZ膭DZENIE NR 33/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
564   Komisja Statutowa
563   Uchwa艂a NR XXXII/215/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
563   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
563   UCHWA艁A NR I/5/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
563   UCHWA艁A NR IV/39/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
563   239. ZARZ膭DZENIE NR 50/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
562   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
562   ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
562   O B W I E S Z C Z E N I E
562   O B W I E S Z C Z E N I E
562   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
561   197. ZARZ膭DZENIE NR 7/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
561   218. ZARZ膭DZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
560   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
560   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
560   UCHWA艁A NR IV/41/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
560   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
559   O B W I E S Z C Z E N I E
559   UCHWA艁A NR IV/37/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
559   UCHWA艁A NR IV/38/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
558   Uchwa艂a NR XXXII/213/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
558   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
558   UCHWA艁A NR III/22/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
558   UCHWA艁A NR XI/81/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
557   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
557   Protok贸艂 z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych na temat projektu
557   UCHWA艁A NR X/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
557   PROTOK脫艁 z X Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
556   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSZCZEG脫LNYCH CZ臉艢CI ZAM脫WIENIA
556   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
556   UCHWA艁A NR IV/36/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
555   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
555   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
555   Uchwa艂a NR XXXII/210/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
555   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
555   Uchwa艂a Nr 2/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
554   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
554   187. ZARZ膭DZENIE NR 58/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
554   192. ZARZ膭DZENIE NR 2/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
554   204. ZARZ膭DZENIE NR 14/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
554   Uchwa艂a Nr 4/S//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.08.04.2015 r
553   Uchwa艂a NR XXXII/216/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
553   UCHWA艁A NR IV/33/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
553   Obwieszczenie Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
552   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
551   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przteargu nieograniczonym na:
551   234. ZARZ膭DZENIE NR 45/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
550   175. ZARZ膭DZENIE NR 46/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
550   UCHWA艁A NR V/47/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
550   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
549   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
549   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
549   PROTOK脫艁 z VI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
549   Katarzyna Anna Czaplewska
548   226. ZARZ膭DZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
548   229. ZARZ膭DZENIE NR 40/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
548   UCHWA艁A NR VII/53/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
547   166. ZARZ膭DZENIE NR 37/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
547   Uchwa艂a Nr 3/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
547   UCHWA艁A NR V/46/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
547   O B W I E S Z C Z E N I E
547   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
547   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
547   O B W I E S Z C Z E N I E
546   196. ZARZ膭DZENIE NR 6/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
546   UCHWA艁A NR XI/80/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
545   223. ZARZ膭DZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
545   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
545   Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczeg贸lnych cz臋艣ci zam贸wienia
545   O B W I E S Z C Z E N I E
545   O B W I E S Z C Z E N I E
545   ZAPRASZAM Na XI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
544   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
543   237. ZARZ膭DZENIE NR 48/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
542   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
542   Rekrutacja do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych
541   165. ZARZ膭DZENIE NR 36/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
541   UCHWA艁A NR XXXV/234/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
541   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
541   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
540   Zawaidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
540   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
540   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
539   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
539   209. ZARZ膭DZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
539   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
538   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
538   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
538   PROTOK脫艁 z XI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
537   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
537   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
537   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
535   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
535   UCHWA艁A NR XXXV/236/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
535   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
534   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
534   ZARZ膭DZENIE NR 40/2014
534   UCHWA艁A NR XXXV/233/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
533   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
533   171. ZARZ膭DZENIE NR 42/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
533   UCHWA艁A NR XXXIII/222/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
533   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
533   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
532   UCHWA艁A NR XXXIV/226/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
532   182. ZARZ膭DZENIE NR 53/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
532   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
531   231. ZARZ膭DZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
531   Uchwa艂a Nr 15/P/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
530   186. ZARZ膭DZENIE NR 57/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
530   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
530   251. ZARZ膭DZENIE NR 62/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
530   UCHWA艁A NR XI/77/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
529   188. ZARZ膭DZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
529   Bogumi艂a Paw艂owska
527   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
527   169. ZARZ膭DZENIE NR 40/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
527   UCHWA艁A NR VI/48/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
527   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
526   ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
526   228. ZARZ膭DZENIE NR 39/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
525   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
525   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
525   UCHWA艁A NR XXXV/238/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
525   207. ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
525   220. ZARZ膭DZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
525   O B W I E S Z C Z E N I E
524   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
523   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA na:
523   UCHWA艁A NR X/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
522   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
522   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
522   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
522   UCHWA艁A NR VII/55/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
521   174. ZARZ膭DZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
521   203. ZARZ膭DZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
521   OBWIESZCZENIE
520   Informacja dla wyborc贸w niepe艂nosprawnych
519   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
519   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
519   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
519   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
519   173. ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
519   184. ZARZ膭DZENIE NR 55/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
519   UCHWA艁A NR VI/50/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
518   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
518   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
518   206. ZARZ膭DZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
518   240. ZARZ膭DZENIE NR 51/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
517   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
517   UCHWA艁A NR IV/34/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
516   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
516   212. ZARZ膭DZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
516   O B W I E S Z C Z E N I E
515   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
515   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
512   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
512   247. ZARZ膭DZENIE NR 58/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
512   UCHWA艁A NR X/64/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
511   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
510   246. ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
509   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
509   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
509   UCHWA艁A NR XXXV/239/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
509   202. ZARZ膭DZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
509   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
508   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
508   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
508   ZAPRASZAM Na XII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
508   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
507   UCHWA艁A NR XXXIV/223/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
506   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
506   185. ZARZ膭DZENIE NR 56/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
505   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
504   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
503   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
503   193. ZARZ膭DZENIE NR 3/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
503   224. ZARZ膭DZENIE NR 35/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
503   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
503   UCHWA艁A NR XI/72/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
502   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
502   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
502   O B W I E S Z C Z E N I E
502   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
502   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2017
502   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
501   210. ZARZ膭DZENIE NR 20/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
501   266. ZARZ膭DZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
500   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
500   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
500   221. ZARZ膭DZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
499   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
499   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
499   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
499   UCHWA艁A NR X/61/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
498   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
498   O B W I E S Z C Z E N I E
498   269. ZARZ膭DZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
497   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrrk贸w Kujawski
496   UCHWA艁A NR XXXV/235/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
496   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
496   O B W I E S Z C Z E N I E
495  
495   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
495   UCHWA艁A NR VI/49/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
494   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
494   O B W I E S Z C Z E N I E
494   UCHWA艁A NR XI/74/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
493   179. ZARZ膭DZENIE NR 50/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
493   UCHWA艁A NR III/27/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
493   UCHWA艁A NR VII/54/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
493   UCHWA艁A NR XI/78/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
492   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
491   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
491   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
491   O B W I E S Z C Z E N I E
491   UCHWA艁A NR XI/73/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
491   UCHWA艁A NR XI/83/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
490   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
490   UCHWA艁A NR X/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
490   PROTOK脫艁 z IX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
489   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
489   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
489   183. ZARZ膭DZENIE NR 54/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
489   235. ZARZ膭DZENIE NR 46/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
489   241. ZARZ膭DZENIE NR 52/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
489   242. ZARZ膭DZENIE NR 53/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
489   258. ZARZ膭DZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
488   259. ZARZ膭DZENIE NR 70/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
487   236. ZARZ膭DZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
487   243. ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
487   UCHWA艁A NR X/70/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
487   UCHWA艁A NR XII/84/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
486   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
486   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
485   INFORMACJA
485   Miros艂aw J贸zef Skonieczny
485   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
484   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
484   Uchwa艂a Nr 15/WPF/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
483   232. ZARZ膭DZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
483   UCHWA艁A NR XII/85/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
482   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
481   O B W I E S Z C Z E N I E
479   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
479   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
479   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
479   249. ZARZ膭DZENIE NR 60/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
479   Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
478   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie
477   255. ZARZ膭DZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
477   261. ZARZ膭DZENIE NR 72/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
477   8. Sprawozdania Bud偶etowe za 2015 rok
476   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
475   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
475   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
475   205. ZARZ膭DZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
475   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
475   UCHWA艁A NR VIII/58/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
475   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
474   O B W I E S Z C Z E N I E
474   273. ZARZ膭DZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
474   UCHWA艁A NR IX/59/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
473   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
472   233. ZARZ膭DZENIE NR 44/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
472   Renata Wo藕niak
472  
469   Zg艂oszenie pobytu czasowego
469   245. ZARZ膭DZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
469   292. ZARZ膭DZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
469   UCHWA艁A NR XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
468   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
468   UCHWA艁A NR VI/51/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
467   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
466   238. ZARZ膭DZENIE NR 49/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
465   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
465   UCHWA艁A NR XII/87/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
464   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
464   250. ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
464   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
462   248. ZARZ膭DZENIE NR 59/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
462   268. ZARZ膭DZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
461   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
460   260. ZARZ膭DZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
460   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
459   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
458   Zawiadomienie o wyborze oferty
458   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacj臋 zam贸wienia
458   UCHWA艁A NR X/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
458   UCHWA艁A NR XI/76/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
457   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
456   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
456   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
455   263. ZARZ膭DZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
455   UCHWA艁A NR XI/82/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
454   UCHWA艁A NR XIII/91/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
454   295. ZARZ膭DZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
454   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
452   UCHWA艁A NR XXXV/237/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
452   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
451   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
451   302. ZARZ膭DZENIE NR 26/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
450   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
446   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
446   UCHWA艁A NR X/71/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
446   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
445   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
443   254. ZARZ膭DZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
443   257. ZARZ膭DZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
443   264. ZARZ膭DZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
443   UCHWA艁A NR X/69/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
443   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
443   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
440   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
440   UCHWA艁A NR XII/86/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
439   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
439   305. ZARZ膭DZENIE NR 29/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
438   O B W I E S Z C Z E N I E
437   275. ZARZ膭DZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
435   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
435   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
435   262. ZARZ膭DZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
434   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
434   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
434   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
433   Zawiadomienie o udzieniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
433   271. ZARZ膭DZENIE NR 82/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
433   UCHWA艁A NR XIV/95/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
432   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY ROZLICZAJ膭CEGO SI臉 NA PODSTAWIE PRZEPIS脫W
432   272. ZARZ膭DZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
431   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
431   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
431   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
430   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
428   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
428   280. ZARZ膭DZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
428   O B W I E S Z C Z E N I E
428   O B W I E S Z C Z E N I E
427   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
427   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
425   ZA艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
424   O B W I E S Z C Z E N I E
424   Bud偶et na rok 2016
422   O B W I E S Z C Z E N I E
422   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
422   Uchwa艂a Nr 3/S/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.6.04.2016 r
421   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
421   PROTOK脫艁 z XII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
420   UCHWA艁A NR XIV/96/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
419   ZA艢WIADCZENIE/O艢WIADCZENIE*) O UCZ臉SZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKO艁Y
419   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
418   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
418   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
417   UCHWA艁A NR XII/89/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
417   O B W I E S Z C Z E N I E
416   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
416   267. ZARZ膭DZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
415   O艢WIADCZENIE O WIELKO艢CI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRA呕ONEJ
415   278. ZARZ膭DZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
415   307. ZARZ膭DZENIE NR 31/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
415   ZAPRASZAM Na XV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
415   PROTOK脫艁 z XV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
414   284. ZARZ膭DZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
414   297. ZARZ膭DZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
413   274. ZARZ膭DZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
413   Uchwa艂a Nr 3/D/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
413   O B W I E S Z C Z E N I E
413   294. ZARZ膭DZENIE NR 18/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
413   UCHWA艁A NR XIV/93/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
413   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-07-27
413   Bud偶et na rok 2017
412   UCHWA艁A NR X/68/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
412   UCHWA艁A NR XII/88/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
411   256. ZARZ膭DZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
410   277. ZARZ膭DZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
410   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
410   283. ZARZ膭DZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
409   UCHWA艁A NR XV/97/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
407   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
407   303. ZARZ膭DZENIE NR 27/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
406   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
406   281. ZARZ膭DZENIE NR 5/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
405   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
403   276. ZARZ膭DZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
402   270. ZARZ膭DZENIE NR 81/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
402   O B W I E S Z C Z E N I E
401   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO 艢WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
401   O B W I E S Z C Z E N I E
401   O B W I E S Z C Z E N I E
401   O B W I E S Z C Z E N I E
400   O艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
400   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
400   Interpretacja Indywidualna
399   UCHWA艁A NR IX/72/2011
399   Piotrk贸w Kujawski: ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH.
399   UCHWA艁A NR XV/102/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
398   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
398   265. ZARZ膭DZENIE NR 76/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
398   287. ZARZ膭DZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
398   324. ZARZ膭DZENIE NR 48/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
398   1. ZARZ膭DZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
396   O B W I E S Z C Z E N I E
395   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
395   O B W I E S Z C Z E N I E
394   291. ZARZ膭DZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
394   296. ZARZ膭DZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
393   289. ZARZ膭DZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
393   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
392   O B W I E S Z C Z E N I E
392   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
391   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
390   UCHWA艁A NR XIV/92/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
390   O B W I E S Z C Z E N I E
389   UCHWA艁A NR XIII/90/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
389   UCHWA艁A NR XV/104/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
388   279. ZARZ膭DZENIE NR 3/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
387   290. ZARZ膭DZENIE NR 14/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
387   O B W I E S Z C Z E N I E
387   O B W I E S Z C Z E N I E
385   O B W I E S Z C Z E N I E
384   286. ZARZ膭DZENIE NR 10/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
384   288. ZARZ膭DZENIE NR 12/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
384   308. ZARZ膭DZENIE NR 32/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
384   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-10-06
384   3. ZARZ膭DZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
381   285. ZARZ膭DZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
381   O B W I E S Z C Z E N I E
381   O B W I E S Z C Z E N I E
380   092. Zarz膮dzenie Nr 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 wrze艣nia 2008 r
380   304. ZARZ膭DZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
380   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
379   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
377   293. ZARZ膭DZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
377   339. ZARZ膭DZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
376   Wniosek o wydanie interpretacji
375   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
374   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
374   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
374   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
373   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
373   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
373   298. ZARZ膭DZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
373   UCHWA艁A NR XVI/111/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
372   O B W I E S Z C Z E N I E
371   O B W I E S Z C Z E N I E
369   Wykaz ulic
369   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
369   309. ZARZ膭DZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
369   ZAPRASZAM Na XVIII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
369   Kadra
369   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
368   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
368   4. ZARZ膭DZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
367   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY O DOCHODACH OSI膭GNI臉TYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ膭CYM OKRES 艢WI
367   UCHWA艁A NR XV/100/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
367   322. ZARZ膭DZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
366   O B W I E S Z C Z E N I E
365   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
365   O B W I E S Z C Z E N I E
364   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
364   300. ZARZ膭DZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
364   UCHWA艁A NR XV/98/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
363   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
362   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
362   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
362   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
362   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
361   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
361   O B W I E S Z C Z E N I E
360   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
360   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
360   341. ZARZ膭DZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
359   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
358   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
358   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
358   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
358   O B W I E S Z C Z E N I E
357   311. ZARZ膭DZENIE NR 35/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
357   UCHWA艁A NR XVI/110/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
356   282. ZARZ膭DZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
355   127. ZARZ膭DZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
355   UCHWA艁A NR XV/103/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
355   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
353   UCHWA艁A NR XV/105/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
352   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
352   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
352   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
351   299. ZARZ膭DZENIE NR 23/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
351   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
351   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
350   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
350   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
349   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
348   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
348   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
348   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
348   317. ZARZ膭DZENIE NR 41/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
348   327. ZARZ膭DZENIE NR 51/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
347   315. ZARZ膭DZENIE NR 39/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
347   UCHWA艁A NR XV/101/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
347   UCHWA艁A NR XV/106/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
347   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
346   310. ZARZ膭DZENIE NR 34/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
346   O B W I E S Z C Z E N I E
345   O B W I E S Z C Z E N I E
344   312. ZARZ膭DZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
344   313. ZARZ膭DZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
344   314. ZARZ膭DZENIE NR 38/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
344   PROTOK脫艁 z XX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
343   O B W I E S Z C Z E N I E
342   ZAPRASZAM Na XXI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
341   319. ZARZ膭DZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
341   337. ZARZ膭DZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
340  
339   2. ZARZ膭DZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
338   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
338   O B W I E S Z C Z E N I E
337   Uchwa艂a Nr 4/D/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
337   5. ZARZ膭DZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
336   323. ZARZ膭DZENIE NR 47/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
336   ZAPRASZAM Na XVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
336   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
336   O B W I E S Z C Z E N I E
336   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
335   301. ZARZ膭DZENIE NR 25/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
335   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
335   UCHWA艁A NR XV/99/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
335   O B W I E S Z C Z E N I E
334   UCHWA艁A NR XV/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
334   O B W I E S Z C Z E N I E
332   ZAPRASZAM Na XVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
332   ZAPRASZAM Na XIX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
331   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
330   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
330   O B W I E S Z C Z E N I E
330   340. ZARZ膭DZENIE NR 64/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
330   343. ZARZ膭DZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
330   349. ZARZ膭DZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
327   316. ZARZ膭DZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
327   318. ZARZ膭DZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
327   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
325   O B W I E S Z C Z E N I E
324   352. ZARZ膭DZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
324   6. ZARZ膭DZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
324   O B W I E S Z C Z E N I E
323   329. ZARZ膭DZENIE NR 53/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
323   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.7.12.2016 r
323   351. ZARZ膭DZENIE NR 75/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
323   Dane Teleadresowe
321   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
321   UCHWA艁A NR XVII/113/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
319   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
319   9. Sprawozdania Bud偶etowe za 2016 rok
318   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
317   331. ZARZ膭DZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
316   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
316   Wniosek
316   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
316   Dane teleadresowe
315   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
315   Dane teleadresowe
314   320. ZARZ膭DZENIE NR 44/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
314   348. ZARZ膭DZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
313   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
313   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
312   8. ZARZ膭DZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
311   347. ZARZ膭DZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
311   Dane teleadresowe
310   UCHWA艁A NR XV/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
310   326. ZARZ膭DZENIE NR 50/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
310   O B W I E S Z C Z E N I E
309   UCHWA艁A NR XV/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
309   321. ZARZ膭DZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
309   342. ZARZ膭DZENIE NR 66/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
308   O B W I E S Z C Z E N I E
308   Obwieszczenie
307   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
306   325. ZARZ膭DZENIE NR 49/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
304   345. ZARZ膭DZENIE NR 69/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
303   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
302   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
301   330. ZARZ膭DZENIE NR 54/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
301   344. ZARZ膭DZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
300   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
300   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
300   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
299   O B W I E S Z C Z E N I E
298   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
298   353. ZARZ膭DZENIE NR 77/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
298   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
297   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
297   UCHWA艁A NR XVII/112/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
297   Uchwa艂a Nr 9/P/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
296   350. ZARZ膭DZENIE NR 74/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
295   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
294   333. ZARZ膭DZENIE NR 57/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
294   338. ZARZ膭DZENIE NR 62/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
293   Uchwa艂a Nr 9/WPF/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
293   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
292   O B W I E S Z C Z E N I E
292   334. ZARZ膭DZENIE NR 58/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
292   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
291   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
291   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
290   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
289   332. ZARZ膭DZENIE NR 56/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
288   7. ZARZ膭DZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
287   328. ZARZ膭DZENIE NR 52/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
287   O B W I E S Z C Z E N I E
286   O B W I E S Z C Z E N I E
286   ZAPRASZAM Na XXII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
286   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
286   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
284   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
283   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
283   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
282   346. ZARZ膭DZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
280   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
278   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
278   O B W I E S Z C Z E N I E
277   336. ZARZ膭DZENIE NR 60/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
277   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
276   335. ZARZ膭DZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
276   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
275   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
274   354. ZARZ膭DZENIE NR 78/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
274   ZAPRASZAM Na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
273   355. ZARZ膭DZENIE NR 79/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
273   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
272   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
271   Dane teleadresowe
269   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
269   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
269   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
266   9. ZARZ膭DZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI9
264   O B W I E S Z C Z E N I E
264   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
264   Obwieszczenie
264   Sprawozdania finansowe za 2016 r.
264   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
263   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
262   O B W I E S Z C Z E N I E
262   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
260   Uchwa艂a Nr 2/S/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2017 r.
260   Alicja - Sylwia W贸jcik
260   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
259   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
259   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
258   Dane teleadresowe
256   O B W I E S Z C Z E N I E
256   Dane teleadresowe
256   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
256   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
256   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
256   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2018
255   Obwieszczenie
254   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
254   O B W I E S Z C Z E N I E
252   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
252   Obwieszczenie
250   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
249   Dane teleadresowe
247   O B W I E S Z C Z E N I E
246   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
246   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
246   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
244   Dane teleadresowe
243   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
243   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
242   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
242   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
241   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
241   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
239   O B W I E S Z C Z E N I E
239   O B W I E S Z C Z E N I E
238   O B W I E S Z C Z E N I E
238   Obwieszczenie
237   O B W I E S Z C Z E N I E
237   O B W I E S Z C Z E N I E
236   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
236   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
235   SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
235   O B W I E S Z C Z E N I E
235   O B W I E S Z C Z E N I E
235   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
232   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
231   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
231   O B W I E S Z C Z E N I E
230   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
229   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
228   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
228   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
226   zg艂oszenie wycinki drzew
225   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
225   O B W I E S Z C Z E N I E
224   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
223   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
222   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
222   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
220   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
219   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
218   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
218   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
217   O B W I E S Z C Z E N I E
215   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
214   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
214   OBWIESZCZENIE
213   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
213   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
212   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
211   ZAWIADOMIENIE O UNIEWA呕NIENIU CZYNNO艢CI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 16.05.2017 R
211   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
210   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
210   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
209   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
207   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
206   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
206   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
206   O B W I E S Z C Z E N I E
206   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
206   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
205   Obwieszczenie
205   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
204   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
203   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
201  
201   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
201   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
200   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
199   OBWIESZCZENIE
198   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
197   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
197   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
197   O B W I E S Z C Z E N I E
195   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
195   UCHWA艁A NR XXVIII/188/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
194   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
192   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
192   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
191   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
190   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
189   O B W I E S Z C Z E N I E
188   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
188   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
187   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
185   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
185   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
185   80. ZARZ膭DZENIE NR 80/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
184   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
183   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
182   UCHWA艁A NR XXVII/174/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
181   Obwieszczenie
181   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
180   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
180   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
179   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
179   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
177   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
177   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
177   81. ZARZ膭DZENIE NR 81/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
176   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
176   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
175   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
175   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
175   Obwieszczenie
175   UCHWA艁A NR XIX/126/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
174   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
174   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
174   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
174   92. ZARZ膭DZENIE NR 92/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
174   98. ZARZ膭DZENIE NR 5/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
173   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
173   UCHWA艁A NR XXIII/151/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
172   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
172   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
172   O B W I E S Z C Z E N I E
172   ZAPRASZAM na XXVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
172   UCHWA艁A NR XVIII/122/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
171   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
171   UCHWA艁A NR XXVII/182/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
170   Komunikat w sprawie konsultacji
170   UCHWA艁A NR XXIV/160/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
169   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
169   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
168   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
168   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
168   Kierownictwo Urz臋du Miasta i Gminy
167   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
167   79. ZARZ膭DZENIE NR 79/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
166   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
166   ZAPRASZAM na XXVIII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
165   77. ZARZ膭DZENIE NR 77/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
165   UCHWA艁A NR XXIV/157/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
165   UCHWA艁A NR XXIV/159/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
164   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
164   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
163   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
163   UCHWA艁A NR XVIII/117/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
163   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
162   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
162   O B W I E S Z C Z E N I E
162   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
162   UCHWA艁A NR XXII/150/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
161   O B W I E S Z C Z E N I E
161   UCHWA艁A NR XXVII/178/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
160   104. ZARZ膭DZENIE NR 11/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
159   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
159   UCHWA艁A NR XIX/128/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
159   96. ZARZ膭DZENIE NR 3/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
158   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
158   UCHWA艁A NR XVIII/125/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
158   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
157   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
157   UCHWA艁A NR XVIII/123/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
156   90. ZARZ膭DZENIE NR 90/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
155   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
155   UCHWA艁A NR XVIII/119/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
154   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
154   84. ZARZ膭DZENIE NR 84/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
154   Obwieszczenie
153   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
153   UCHWA艁A NR XXVIII/183/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
153   O B W I E S Z C Z E N I E
152   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
151   78. ZARZ膭DZENIE NR 78/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
151   UCHWA艁A NR XVIII/121/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
151   UCHWA艁A NR XVIII/115/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
150   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
150   UCHWA艁A NR XXIV/156/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
150   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
149   UCHWA艁A NR XVIII/120/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
148   82. ZARZ膭DZENIE NR 82/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
148   83. ZARZ膭DZENIE NR 83/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
147   UCHWA艁A NR XXVII/173/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
147   UCHWA艁A NR XXVI/168/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
147   UCHWA艁A NR XXIV/158/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
147   UCHWA艁A NR XXIV/161/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
147   UCHWA艁A NR XVIII/118/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
147   89. ZARZ膭DZENIE NR 89/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
146   UCHWA艁A NR XXVII/175/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
146   UCHWA艁A NR XVIII/116/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
146   UCHWA艁A NR XXVIII/186/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
146   106. ZARZ膭DZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
146   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
145   UCHWA艁A NR XXIV/152/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
145   UCHWA艁A NR XIX/127/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
145   UCHWA艁A NR XVIII/114/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
145   85. ZARZ膭DZENIE NR 85/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
143   UCHWA艁A NR XXII/143/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
143   O B W I E S Z C Z E N I E
142   105. ZARZ膭DZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
141   UCHWA艁A NR XXII/149/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
141   UCHWA艁A NR XXII/148/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
141   UCHWA艁A NR XXII/142/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
141   86. ZARZ膭DZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
141   97. ZARZ膭DZENIE NR 4/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
141   Obwieszczenie
140   O B W I E S Z C Z E N I E
140   UCHWA艁A NR XXVI/169/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
140   UCHWA艁A NR XVIII/124/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
140   88. ZARZ膭DZENIE NR 88/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
140   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
139   UCHWA艁A NR XXVI/171/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
139   UCHWA艁A NR XXIV/164/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
138   UCHWA艁A NR XXI/136/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
138   UCHWA艁A NR XXI/135/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
137   UCHWA艁A NR XXII/144/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
137   87. ZARZ膭DZENIE NR 87/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
136   UCHWA艁A NR XXIV/155/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
136   UCHWA艁A NR XXI/137/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
136   UCHWA艁A NR XIX/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
136   93. ZARZ膭DZENIE NR 93/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
136   O B W I E S Z C Z E N I E
135   UCHWA艁A NR XXIV/153/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
135   O B W I E S Z C Z E N I E
135   91. ZARZ膭DZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
135   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
134   UCHWA艁A NR XXV/166/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
134   UCHWA艁A NR XXI/138/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
133   UCHWA艁A NR XXVII/176/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
133   UCHWA艁A NR XXII/140/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
132   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
132   UCHWA艁A NR XXII/147/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
132   UCHWA艁A NR XIX/133/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
132   Obwieszczenie
130   110. ZARZ膭DZENIE NR 17/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
130   111. ZARZ膭DZENIE NR 18/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
129   UCHWA艁A NR XXVII/172/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
129   UCHWA艁A NR XXV/165/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
129   UCHWA艁A NR XXIV/154/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
129   UCHWA艁A NR XXIV/163/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
128   UCHWA艁A NR XXVI/170/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
128   103. ZARZ膭DZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
127   UCHWA艁A NR XXII/146/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
127   UCHWA艁A NR XXII/139/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
127   UCHWA艁A NR XXVIII/185/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
127   Obwieszczenie
126   UCHWA艁A NR XXII/145/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
126   UCHWA艁A NR XXVIII/184/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
125   O B W I E S Z C Z E N I E
125   107. ZARZ膭DZENIE NR 14/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
124   UCHWA艁A NR XXVII/181/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
124   UCHWA艁A NR XXII/141/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
124   UCHWA艁A NR XX/134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
124   UCHWA艁A NR XIX/132/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
124   UCHWA艁A NR XIX/129/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
123   99. ZARZ膭DZENIE NR 6/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
122   UCHWA艁A NR XXVII/180/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
121   UCHWA艁A NR XXVII/179/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
121   UCHWA艁A NR XXVIII/187/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
121   Obwieszczenie
120   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
120   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
119   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
119   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
118   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
118   108. ZARZ膭DZENIE NR 15/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
117   UCHWA艁A NR XXVII/177/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
117   UCHWA艁A NR XXVI/167/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
117   UCHWA艁A NR XXIV/162/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
117   102. ZARZ膭DZENIE NR 9/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
117   109. ZARZ膭DZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
116   UCHWA艁A NR XIX/130/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
116   PROTOK脫艁 z XXX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
115   Uchwa艂a Nr 3/WPF/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2017 roku.
115   Uchwa艂a Nr 3/Dpr/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r.
115   ZAPRASZAM na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
114   101. ZARZ膭DZENIE NR 8/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
114   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
113   94. ZARZ膭DZENIE NR 1/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
113   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
112   Uchwa艂a Nr 3/P/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku.
112   100. ZARZ膭DZENIE NR 7/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
112   Uchwa艂a Nr 2/D/2018 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2018 roku
110   95. ZARZ膭DZENIE NR 2/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
110   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
109   Informacje dotycz膮ce urz臋dnika wyborczego
109   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
108   Uchwa艂a Nr 2/Kd /2018 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2018 roku
108   113. ZARZ膭DZENIE NR 20/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
104   O B W I E S Z C Z E N I E
103   112. ZARZ膭DZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
103   120. ZARZ膭DZENIE NR 27/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
102   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
102   119. ZARZ膭DZENIE NR 26/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
99   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
96   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
95   121. ZARZ膭DZENIE NR 28/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
94   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
94   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
94   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
93   OBWIESZCZENIE
92   Obwieszczenie
91   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
90   Obwieszczenie
88   UCHWA艁A PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
87   OBWIESZCZENIE
85   118. ZARZ膭DZENIE NR 25/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
84   INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
81   115. ZARZ膭DZENIE NR 22/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
81   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
80   114. ZARZ膭DZENIE NR 21/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
80   117. ZARZ膭DZENIE NR 24/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
80   Uchwa艂a Nr 3/S/2018 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 roku.
80   Obwieszczenie
79   Obwieszczenie
78   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
78   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
77   UCHWA艁A NR XXIX/189/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
77   UCHWA艁A NR XXIX/193/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
77   9. Sprawozdania Bud偶etowe za 2017 rok
76   UCHWA艁A PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r.
76   UCHWA艁A NR XXIX/198/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
75   UCHWA艁A NR XXIX/197/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
75   O B W I E S Z C Z E N I E
75   Ma艂gorzata El偶bieta Korytowska-Wajer
74   116. ZARZ膭DZENIE NR 23/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
73   Obwieszczenie
73   O B W I E S Z C Z E N I E
73   UCHWA艁A NR XXX/199/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
72   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
71   O B W I E S Z C Z E N I E
71   O B W I E S Z C Z E N I E
71   O B W I E S Z C Z E N I E
71   Obwieszczenie
70   122. ZARZ膭DZENIE NR 29/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
70   UCHWA艁A NR XXX/200/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
70   123. ZARZ膭DZENIE NR 30/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
69   Obwieszczenie
69   124. ZARZ膭DZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
69   Sprawozdania finansowe za 2017 r.
68   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
68   UCHWA艁A NR XXIX/190/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
68   Bud偶et na rok 2018
67   UCHWA艁A NR XXIX/194/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
67   127. ZARZ膭DZENIE NR 34/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
66   UCHWA艁A NR XXIX/191/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
66   O B W I E S Z C Z E N I E
64   UCHWA艁A NR XXIX/192/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
64   UCHWA艁A NR XXX/201/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
64   128. ZARZ膭DZENIE NR 35/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
63   UCHWA艁A NR XXIX/195/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
63   125. ZARZ膭DZENIE NR 32/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
63   126. ZARZ膭DZENIE NR 33/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
62   UCHWA艁A NR XXIX/196/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
59   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
59   UCHWA艁A NR XXXI/211/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
57   ZAPRASZAM na XXX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
57   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
55   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
55   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
55   ZAPRASZAM Na XXXI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
54   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
54   UCHWA艁A NR XXXI/205/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
53   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
53   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
53   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
53   UCHWA艁A NR XXXI/203/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
53   UCHWA艁A NR XXXI/213/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
53   UCHWA艁A NR XXXI/219/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
53   129. ZARZ膭DZENIE NR 36/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
53   130. ZARZ膭DZENIE NR 37/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
53   133. ZARZ膭DZENIE NR 40/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
52   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
52   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
51   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
51   UCHWA艁A NR XXXI/202/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
51   UCHWA艁A NR XXXI/206/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
50   UCHWA艁A NR XXXI/204/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
50   UCHWA艁A NR XXXI/217/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
49   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
49   142. ZARZ膭DZENIE NR 49/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
48   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
48   UCHWA艁A NR XXXI/216/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
48   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
48   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
47   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
47   UCHWA艁A NR XXXI/215/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
46   UCHWA艁A NR XXXI/208/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
46   UCHWA艁A NR XXXI/212/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
45   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
45   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
45   UCHWA艁A NR XXXI/209/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
45   ZAPRASZAM Na XXXII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
43   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
43   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
43   UCHWA艁A NR XXXI/210/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
43   UCHWA艁A NR XXXI/218/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
42   UCHWA艁A NR XXXII/225/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
40   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
39   131. ZARZ膭DZENIE NR 38/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
39   146. ZARZ膭DZENIE NR 53/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
39   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
38   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
38   O B W I E S Z C Z E N I E
38   Informacja dotycz膮ca cen i stawek
38   132. ZARZ膭DZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
35   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
34   UCHWA艁A NR XXXI/214/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
34   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
34   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
34   135. ZARZ膭DZENIE NR 42/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
33   Obwieszczenie
33   Og艂oszenie / obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
33   144. ZARZ膭DZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
32   UCHWA艁A NR XXXI/207/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
32   138. ZARZ膭DZENIE NR 45/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
32   139. ZARZ膭DZENIE NR 46/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
31   Rejestr um贸w
31   134. ZARZ膭DZENIE NR 41/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
31   137. ZARZ膭DZENIE NR 44/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
31   UCHWA艁A NR XXXII/220/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
31   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
30   141. ZARZ膭DZENIE NR 48/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
29   O B W I E S Z C Z E N I E
29   149. ZARZ膭DZENIE NR 56/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
29   151. ZARZ膭DZENIE NR 58/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
27   140. ZARZ膭DZENIE NR 47/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
27   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
26   136. ZARZ膭DZENIE NR 43/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
26   143. ZARZ膭DZENIE NR 50/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
26   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
25   150. ZARZ膭DZENIE NR 57/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
24   Sprawozdania finansowe za 2016 r.
24   O B W I E S Z C Z E N I E
23   UCHWA艁A NR XXXII/221/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
23   145. ZARZ膭DZENIE NR 52/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
21   UCHWA艁A NR XXXII/222/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTKOWIE KUJAWSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r.
21   O B W I E S Z C Z E N I E
20   UCHWA艁A NR XXXII/224/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
20   UCHWA艁A NR XXXII/223/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
19   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
19   147. ZARZ膭DZENIE NR 54/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
17   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
16   148. ZARZ膭DZENIE NR 55/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
15   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
15   Obwieszczenie
14   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
14   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
14   PETYCJA
13   Obwieszczenie
12   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
12   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
11   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
9   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
7   153. ZARZ膭DZENIE NR 60/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
6   152. ZARZ膭DZENIE NR 59/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
5   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
4   Komunikat o liczbie mieszka艅c贸w
3   154. ZARZ膭DZENIE NR 61/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
2   Rozporz膮dzenie Prezesa Rady Ministr贸w
1   KOMUNIKAT w spr. zg艂aszania kandydat贸w do TKW
1   Uchwala w sprawie powolywania terytorialnych komisji wyborczych
1   zg艂oszenie do komisji - TKW
0   Komunikat dot. przyjmowaniu zawiadomie艅 - komitety wyborcze

 Liczba   Kategoria
229256   Informacje og贸lne
48629   Przetargi
34919   Oferty pracy
29584   Pomocy spo艂ecznej
21454   Zam贸wienia publiczne
21093   Inne zam贸wienia
14133   2016
12997   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
11352   2017
10951   - 2012 - 2016
9939   Kierownictwo
9855   M - GOPS w Piotrkowie Kujawskim
9812   Lista so艂ectw
9131   Dane teleadresowe
8309   - 2006 - 2010
8154   Protoko艂y z sesji
8099   Inne
8003   Informacje o udzieleniu zam贸wie艅
7851   - 2010 - 2014
7818   - 2006 - 2010
7506   Struktura organizacyjna
7343   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
7220   Rady Miejskiej
7042   O艣wiatowe
6689   Urz膮d Stanu Cywilnego
6593   Charakterystyka
6556   Inwestycyjne
6483   Sk艂ad osobowy Rady
6420   Og艂oszenia
6323   Zak艂adu Komunalnego
6164   Informacja o wyborze oferty
5943   Zesp贸艂 Ekonomiczno Administracyjny Szk贸艂
5869   Szko艂a Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
5816   Urz膮d Miasta i Gminy
5632   2018
5628   Za艂atwianie spraw
5586   Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej
5502   2016
5476   Podatkowe
5431   2016
5402   - 2014 - 2018
5364   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2007 - 2010
5353   Obwieszczenia
5274   Ochrony 艢rodowiska
5166   Rejestry, ewidencje i archiwa
5161   Referat Finansowo-Ksi臋gowy - Podatki
5104   Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
5020   Podatki i op艂aty
4990   Szko艂a Podstawowa w Byczu
4943   Dot. rolnictwa
4893   Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, architektury
4874   Programy gospodarcze
4852   Komisje Rady
4836   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
4778   Szko艂a Podstawowa w D臋bo艂臋ce
4721   Przedszkole samorz膮dowe w Piotrkowie Kujawskim
4641   2008 - 2010
4579   Kontrole
4567   Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
4567   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2010 - 2014
4567   2011 - 2013
4486   Statut Miasta i Gminy
4475   Ewidencja Ludno艣ci i Dowod贸w Osobistych
4431   Spo艂eczna Zasadnicza Szko艂a Zawodowa
4420   Informacje niepublikowane
4404   Stanowisko ds. ochrony 艣rodowiska i rolnictwa
4398   Dni i godziny otwarcia
4334   - 2010 - 2011
4329   - 2007 - 2010
4326   Pomoc spo艂eczna
4256   艢wiadczenia Rodzinne
4250   - 2002 - 2006
4192   D艂ug publiczny
4183   Rada Miejska
4177   Zarz膮dzenia Burmistrza
4176   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
4167   BIP wersja archiwalna 2002 -2006
4102   Inne
4083   Uchwa艂y Rady
4079   Jednostki organizacyjne - BIP
4077   - 2002 - 2006
4054   Maj膮tek Miasta i Gminy
4038   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
4025   Podstawa prawna dzia艂ania
3973   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014
3917   Prawo lokalne
3908   Wzory dokument贸w
3893   Bud偶et Miasta i Gminy
3874   Wybory Samorz膮dowe 2014
3862   Skargi i Wnioski
3846   Finanse
3829   Pomoc publiczna
3811   - 2002 - 2006
3764   Wykaz Miejscowo艣ci
3731   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2007
3724   Uchwa艂y RIO
3679   Wybory do Parlamentu Europejskiego
3639   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3614   - 2017 - 2021
3593   Wykaz ulic
3517   2014 - 2016
3478   Wybory Samorz膮dowe 2010
3303   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
3171   Wybory Prezydenta RP 2010
3168   - 2011 - 2014
3012   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwiec 2009
2976   Sprawozdania Bud偶etowe
2887   Powszechny Spis Rolny 2010
2867   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2014 - 2018
2849   Klub Radnych VI Kadencji
2764   Narodowy Spis Powszechny Ludno艣ci i Mieszka艅 2011
2696   Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2622   Projekty Uchwa艂
2551   Gospodarka Komunalna
2474   Wybory do Sejmu i Senatu 2011
2071   Fundusz Alimentacyjny
2012   2017 - 2019
1608   Wybory Prezydent RP 2015
1511   - 2015 - 2018
1341   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2015
1228   Referendum og贸lnokrajowe 2015
1169   Og艂oszenia o przetargach nieruchomo艣ci
1131   2017
1036   2017
986   2018
948   2017
737   2018
692   Informacja z otwarcia ofert
651   Interpretacja Indywidualna
629   2016
617   Wykazy nieruchomo艣ci
578   Biblioteka i O艣rodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim
568   2018
558   Gospodarka nieruchomo艣ciami
383   Za 2016 r.
377   Sprawozdania Finansowe
207   Wybory Samorz膮dowe 2018
140   Rejestr um贸w
74   Za 2017 r.
23   Petycje
licznik odwiedzin: 4181972