logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
4557   Urz膮d Miasta i Gminy
3983   Struktura organizacyjna Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
3256   Miejsko Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
3070   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
2980   Stanis艂aw Kwiatkowski
2959   Marek Marynowski
2930   Deklaracja na podatek od nieruchomo艣ci
2873   Iwona Ma艂gorzata Bolewska
2848   W艂adys艂aw Rybarczyk
2580   Jacek Wi艣niewski
2569   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
2568   Anna Urszula Pilarska
2567   Monika Wis艂ocka - Przyby艂a
2558   Alina Mi臋tkiewicz
2551   Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2005 - 2017
2547   Dane teleadresowe
2546   Bogumi艂a Dunaj
2540   Og艂oszenie
2482   Piotr Siutkowski
2474   Ma艂gorzata Karpi艅ska
2468   El偶bieta Niedzia艂kowska
2466   O nas
2422   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
2414   Arkadiusz Rybak
2407   艢wiadczenia rodzinne
2359   Procedury za艂atwiania spraw
2354   Regulamin organizacyjny
2327   Teresa Kowalska
2268   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury Sportu i Rekreacji
2264   Wykaz Miejscowo艣ci
2256   O B W I E S Z C Z E N I E
2240   Zarz膮dzenie Nr 2/2007 r. Kierownika Zak艂adu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24.07.2007 r.
2235   W艂odzimierz Kubiak
2227   Protok贸艂
2216   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
2201   Arleta Petek
2201   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
2197   S T A T U T Zak艂adu Komunalnego
2193   Krystian Betli艅ski
2190   Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i ubezpiecze艅 spo艂ecznych w Z
2188   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym, le艣nym oraz o podatku od nieruchomo艣ci
2188   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2183   Halina Nawrocka
2176   Statut Przedszkola Samorz膮dowego
2154   1. S艂awomir Henryk Bogucki
2148   Grzegorz Wo藕niak
2145   Lista Kandydat贸w
2143   Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
2139   Op艂aty za wod臋 i 艣cieki
2131   PROGRAM OCHRONY 艢RODOWISKA Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI
2128   Wykaz ulic
2125   Stanis艂aw Pomianowski
2099   Prognoza kwoty d艂ugu i sp艂at na rok 2007 i lata nast臋pne
2094   Statut Szko艂y Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim
2087   Bogdan Pruss
2087   Regulamin Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej
2082   O nas
2075   Kadra
2074   Remigiusz G贸ralczyk
2074   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2057   O B W I E S Z C Z E N I E
2055   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
2033   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
2031   Og艂oszenie
2030   Andrzej Schmidt
2027   Jan Braer
2022   Wniosek o dofinansowanie zakupu stroju uczniowskiego w roku szkolnym 2007/2008
2021   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
2015   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
2012   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2012   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
2006   O nas
2006   Dane teleadresowe
1997   Informacja w sprawie podatku od nieruchomo艣ci
1997   Szanowni Pa艅stwo.
1994   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim og艂asza w dniu 24.07.2007 r. konkurs
1988   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, Deklaracja o wysoko艣ci dochodu
1981   O B W I E S Z C Z E N I E
1979   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1976   Dane teleadresowe
1975   Referat Finansowo - Ksi臋gowy
1964   O B W I E S Z C Z E N I E
1959   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1952   Deklaracja na podatek rolny
1947   Wies艂aw Lisiecki
1937   Historia
1935   PROTOK脫艁 z I Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1923   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski (Dz. Urz. Wojew贸dztwa Kujawsko
1921   O B W I E S Z C Z E N I E
1911   ZAPYTANIE OFERTOWE
1910   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1908   So艂ectwo 艁ab臋dzin
1907   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1906   Statut
1905  
1897   O艣wiadczenie o odpowiedzialno艣ci karnej
1897   Deklaracja na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1895  
1892   Tomasz Paradzi艅ski
1889   OBWIESZCZENIE PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1884   Bud偶et na rok 2006
1880   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1878   Szkolny zestaw program贸w nauczania w roku szkolnym 2007/2008
1878   So艂ectwo Przew贸z
1878   O B W I E S Z C Z E N I E
1873   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III gimnazjum
1872   Informacja w sprawie podatku rolnego
1871   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1870   Stawka podatku od posiadania ps贸w
1860   Op艂ata targowa
1851   Bud偶et na rok 2007
1835   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
1828   USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p贸藕n. zm.)
1827   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1826   O艣wiadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem zwi膮zku ma艂偶e艅skiego.
1825   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1823   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestytcji po
1822   Dane teleadresowe
1807   Informacja w sprawie podatku le艣nego
1802   So艂ectwo Szewce
1798   So艂ectwo Lubsin
1775   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1773   Bud偶et na rok 2005
1767   POSTANOWIENIE O NA艁O呕ENIU OBOWI膭ZKU SPORZ膭DZENIA RAPORTU
1761   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1760  
1749  
1746   Bud偶et na rok 2003
1744   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1741   So艂ectwo Rogalin
1736   Wykaz podr臋cznik贸w
1715   O B W I E S Z C Z E N I E
1712   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
1705   So艂ectwo 艢wi膮tniki
1704   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1703   So艂ectwo Po艂ajewo
1696   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1695   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1691   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1689   So艂ectwo Kaczewo
1688   Sporz膮dzanie protoko艂u zawieraj膮cego ostatni膮 wol臋 spadkodawcy.
1688   PROTOK脫艁 z XXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1687   Bud偶et na rok 2004
1668   PROTOK脫艁 z XXXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1665   Mariusz 艢migiel
1660   Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1659   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1658   Podanie o wydanie za艣wiadczenia
1656   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1652   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1652   So艂ectwo W贸jcin
1648   Ireneusz J贸zef Kucharski
1647   PROTOK脫艁 z XXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1647   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1645   Decyzja w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy lub jej cz臋艣ci zbi贸rki publicznej.
1640   Deklaracja na podatek le艣ny
1638   PROTOK脫艁 z XXXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1632   Bud偶et na rok 2009
1632   Informacja
1630   PROTOK脫艁 z wyborow Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej 2006
1629   So艂ectwo Rudz Du偶y
1619   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1615   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1608   O艣wiadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1603   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pol
1597   Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1596   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1595   Anna Urszula Pilarska
1594   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1592   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1591   Bud偶et na rok 2008
1586   Mariusz Wojciechowski
1585   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1583   PROTOK脫艁 z XXXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1583   Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
1575   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1574   Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk
1573   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1570   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1568   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1563   Dane teleadresowe
1547   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1546   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1546   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
1546   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1544   O B W I E S Z C Z E N I E
1542   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1539   PROTOK脫艁 z IV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1535   PROTOK脫艁 z XXXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1535   Jan Pieczy艅ski
1534   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2008/09
1530   O B W I E S Z C Z E N I E
1529   Oferta dotycz膮ca prowadzenia agencji pocztowej w Nowej Wsi
1529   O B W I E S Z C Z E N I E
1528   PROTOK脫艁 z VII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1527   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1524   PROTOK脫艁 z VI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1521   SZKOLNY ZESTAW PROGRAM脫W NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
1519   PROTOK脫艁 z XXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1519   INFORMACJA
1518   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1516   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1515   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1514   Bud偶et na rok 2010
1513   Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1513   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
1510   Zarz膮dzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
1507   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1506   PROTOK脫艁 z V Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1504   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
1501   O B W I E S Z C Z E N I E
1500   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1499   Informacja
1499   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1498   O B W I E S Z C Z E N I E
1498   OG艁OSZENIE
1497   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny
1496   PROTOK脫艁 z wyborow Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej 2006
1495   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1495   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1494   Dane teleadresowe
1494   Informacja
1493   O B W I E S Z C Z E N I E
1492   Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
1492   Marian Stramowski
1490   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1490   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1490   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1487   O B W I E S Z C Z E N I E
1487   UWAGA - ZMIANA TERMIN脫W!!!
1485   P o s t a n o w i e n i e
1482   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1478   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1477   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1475   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1471   O B W I E S Z C Z E N I E
1470   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1466   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
1464   O B W I E S Z C Z E N I E
1463   O B W I E S Z C Z E N I E
1463   Statut Zespo艂u Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
1461   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1460   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1460   O B W I E S Z C Z E N I E
1459   O B W I E S Z C Z E N I E
1458   So艂ectwo Anusin
1452   Statut
1450   Lokalny Program Rewitalizacji Piotrkow Kujawski 2010-2017
1449   O B W I E S Z C Z E N I E
1447   PROTOK脫艁 z X Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1447   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1444   O B W I E S Z C Z E N I E
1442   O B W I E S Z C Z E N I E
1439   ZAPYTANIE OFERTOWE
1438   ZAPYTANIE OFERTOWE
1437   PROTOK脫艁 z VIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1437   OG艁OSZENIE
1436   O B W I E S Z C Z E N I E
1435   O B W I E S Z C Z E N I E
1434   O B W I E S Z C Z E N I E
1432   O B W I E S Z C Z E N I E
1432   Stanis艂aw Pomianowski
1431   PROTOK脫艁 z III Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1431   S艂awomir Kawczy艅ski
1429   O B W I E S Z C Z E N I E
1429   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na stanowisko pracy:
1427   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1427   O B W I E S Z C Z E N I E
1426   O B W I E S Z C Z E N I E
1426   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1425   O B W I E S Z C Z E N I E
1424   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1424   Og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych
1420   O B W I E S Z C Z E N I E
1419   PROTOK脫艁 z XI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1419   Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
1416   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1416   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/11
1415   O B W I E S Z C Z E N I E
1414   PROTOK脫艁 z XX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1411   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1410   O B W I E S Z C Z E N I E
1409   O B W I E S Z C Z E N I E
1409   Og艂oszenie
1408   O B W I E S Z C Z E N I E
1408   Plan odnowy miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski 2010-2017
1407   O B W I E S Z C Z E N I E
1407   Informacja
1405   INFORMACJA
1404   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1403   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1403   Informacja dotycz膮ca programu zwalczania choroby Aujeszk'ego u 艣wi艅
1403   O B W I E S Z C Z E N I E
1402   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1401   O B W I E S Z C Z E N I E
1400   O B W I E S Z C Z E N I E
1399   O B W I E S Z C Z E N I E
1398   Joanna Halina Karmowska
1397   O B W I E S Z C Z E N I E
1396   PROTOK脫艁 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1395   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/10
1395   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1394   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1394   O B W I E S Z C Z E N I E
1393   O B W I E S Z C Z E N I E
1392   O B W I E S Z C Z E N I E
1390   O B W I E S Z C Z E N I E
1389   Grzegorz Wo藕niak
1387   O B W I E S Z C Z E N I E
1385   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1385   Wnioski o stypendium
1383   O B W I E S Z C Z E N I E
1383   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W
1383   O B W I E S Z C Z E N I E
1380   NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ASYSTENTA RODZINY
1379   PROTOK脫艁 Nr 21/08 z XXI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1378   OG艁OSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 czerwca 2009 r.
1377   O B W I E S Z C Z E N I E
1377   O B W I E S Z C Z E N I E Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-06-05
1377   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1377   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1377   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1376   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1376   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1373   PROTOK脫艁 z XXSesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1372   Statut
1372   O B W I E S Z C Z E N I E
1370   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1370   So艂ectwo Piotrk贸w Kujawski
1369   ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1368   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1368   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKO-GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ
1367   O B W I E S Z C Z E N I E
1367   O B W I E S Z C Z E N I E
1366   PROTOK脫艁 z XV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1366   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1365   O B W I E S Z C Z E N I E
1365   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1363   O B W I E S Z C Z E N I E
1363   O B W I E S Z C Z E N I E
1363   Informacja
1362   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1362   O B W I E S Z C Z E N I E
1359   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1359   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1358   OBWIESZCZENE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1357   O B W I E S Z C Z E N I E
1356   PROTOK脫艁 z XII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1356   Bud偶et na rok 2011
1355   O B W I E S Z C Z E N I E
1355   O B W I E S Z C Z E N I E
1354   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1354   O B W I E S Z C Z E N I E
1353   O B W I E S Z C Z E N I E
1353   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1353   Wykaz sk艂adu obwodowych komisji wyborczych
1353   Halina Wawrzyniak
1352   INFORMACJA
1348   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1347   PROTOK脫艁 z XIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1344   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1339   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1338   O B W I E S Z C Z E N I E
1337   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1337   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1337   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1336   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1335   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1335   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1334   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1334   O B W I E S Z C Z E N I E
1334   OG艁OSZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1333   O B W I E S Z C Z E N I E
1333   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1333   O B W I E S Z C Z E N I E
1333   Joanna Lewandowska Ko艂odziejska
1332   O B W I E S Z C Z E N I E
1332   O B W I E S Z C Z E N I E
1332   O B W I E S Z C Z E N I E
1332   O B W I E S Z C Z E N I E
1331   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1330   O B W I E S Z C Z E N I E
1330   O B W I E S Z C Z E N I E
1330   O B W I E S Z C Z E N I E
1330   O B W I E S Z C Z E N I E
1328   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1327   O B W I E S Z C Z E N I E
1326   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1324   Komunikat Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
1322   O B W I E S Z C Z E N I E
1321   O B W I E S Z C Z E N I E
1321   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1320   Deklaracja
1319   O B W I E S Z C Z E N I E
1319   O B W I E S Z C Z E N I E
1318   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1318   Urz膮d Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
1317   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1316   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1316   O B W I E S Z C Z E N I E
1315   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1315   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1314   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1314   O B W I E S Z C Z E N I E
1314   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1313   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1313   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
1310   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09
1310   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1310   O B W I E S Z C Z E N I E
1309   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1309   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1308   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1308   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1307   O B W I E S Z C Z E N I E
1306   Projekt uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko Pomorskiego
1306   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1304   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1303   O B W I E S Z C Z E N I E
1303   O B W I E S Z C Z E N I E
1303   O B W I E S Z C Z E N I E
1302   So艂ectwo Nowa Wie艣
1301   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1299   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1299   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1299   Informacja o wynikach naboru
1298   O B W I E S Z C Z E N I E
1298   O B W I E S Z C Z E N I E
1298   O B W I E S Z C Z E N I E
1298   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1297   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1297   Piotrk贸w Kujawski: Dow贸z dzieci do szk贸艂 na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1297   O B W I E S Z C Z E N I E
1296   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1296  
1295   Obwieszczenie Burmistrza Miasat i Gminy
1294   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1292   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1292   O B W I E S Z C Z E N I E
1291   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1291   O B W I E S Z C Z E N I E
1290   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1289   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1288   O B W I E S Z C Z E N I E
1288   O B W I E S Z C Z E N I E
1286   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1286   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1285   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1283   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1283   O B W I E S Z C Z E N I E
1281   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1281   O B W I E S Z C Z E N I E
1280   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1280   O B W I E S Z C Z E N I E
1280   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1280   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1279   Miejska Komisja Wyborcza w Piotrkowie Kujawskim
1278   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1276   O B W I E S Z C Z E N I E
1276   O B W I E S Z C Z E N I E
1275   PROTOK脫艁 z XIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1274   Informacja o za艂o偶eniu
1273   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1273   INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNI臉CIU KONKURSU NA KANDYDATA NA
1272   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1271   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1271   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Po艂ajewo 2010-2017
1271   Sk艂ad Klubu
1270   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1270   O B W I E S Z C Z E N I E
1270   Informacja
1269   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1267   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1267   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1267   O B W I E S Z C Z E N I E
1266   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1266   OBWIESZCZENIE
1265   WNIOSEK
1265   Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
1265   OBWIESZCZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
1265   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
1265   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1264   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1264   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1263   WNIOSEK
1263   Informacja o zako艅czeniu naboru na rachmistrz贸w spisowych
1262   PROTOK脫艁 z XIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1261   OG艁OSZENIE
1260   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1260   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1260   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1260   O B W I E S Z C Z E N I E
1259   PROTOK脫艁 Nr 24/09 z XXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1259   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1259   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy lokalizacji inwestycji
1257   Sprawozdanie z realizacji Programu Wsp贸艂pracy z Organizacjami Pozarz膮dowymi
1257   PROTOK脫艁 Nr 38/10 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1257   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2010
1257   Regulamin klubu
1255   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1255  
1254   WNIOSEK
1254   O B W I E S Z C Z E N I E
1252   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1252   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1251   So艂ectwo Gradowo
1251   O B W I E S Z C Z E N I E
1250   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1250   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1249   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1249   O B W I E S Z C Z E N I E
1248   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1247   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1247   Jan Braer
1245   O B W I E S Z C Z E N I E
1244   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1244   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1244   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1243   O B W I E S Z C Z E N I E
1242   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1242   WYKAZ
1242   O B W I E S Z C Z E N I E
1242   O G 艁 O S Z E N I E
1241   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 rodzinnych
1241   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1240   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1239   O B W I E S Z C Z E N I E
1238   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1238   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1237   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1237   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
1235   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1234   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1234   PROTOK脫艁 Nr 31/10 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1234   O B W I E S Z C Z E N I E
1234   Uchwa艂a Nr 10/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1233   O G 艁 O S Z E N I E
1233   Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
1233   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1232   PROTOK脫艁 Nr 23/08 z XXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1232   INFORMACJA
1231   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1231   O G 艁 O S Z E N I E
1230   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1230   O B W I E S Z C Z E N I E
1229   PROTOK脫艁 Nr 28/09 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1228   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1228   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1228   PROTOK脫艁 z III Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1227   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1227   5. Sprawozdania Bud偶etowe za 2012 rok
1225   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1224   PROTOK脫艁 Nr 33/10 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1223   Komunikat
1223   O B W I E S Z C Z E N I E
1223   O B W I E S Z C Z E N I E
1222   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1222   PROTOK脫艁 Nr 30/09 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1222   O B W I E S Z C Z E N I E
1221   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1221   OG艁OSZENIE
1221   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1221   Anna Kaleta Chmielewska
1220   O B W I E S Z C Z E N I E
1218   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1218   O B W I E S Z C Z E N I E
1217   Informacja
1217   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1217   O B W I E S Z C Z E N I E
1217   So艂ectwo Jerzyce
1216   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1216   O B W I E S Z C Z E N I E
1216   Rejestracja zgon贸w
1215   PROTOK脫艁 z XVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1214   PROTOK脫艁 Nr 29/09 z XXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1214   O B W I E S Z C Z E N I E
1214   INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej
1213   O B W I E S Z C Z E N I E
1212   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1212   OBWIESZCZENIE
1212   O B W I E S Z C Z E N I E
1210   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1208   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1207   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych przez Miejsko -
1206   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1204   Terminy dy偶ur贸w Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1204   KONKURS NA STANOWISKO G艁脫WNEGO KSI臉GOWEGO
1202   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1201   O艢WIADCZENIE
1201   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1201   O B W I E S Z C Z E N I E
1201   So艂ectwo Malina
1200   OG艁OSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA NABORU KANDYDAT脫W NA 艁AWNIK脫W NA KADENCJ臉 2012-2015
1200   O B W I E S Z C Z E N I E
1199   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1199   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1199   O B W I E S Z C Z E N I E
1198   PROTOK脫艁 Nr 27/09 z XXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1198   Uchwa艂a Nr 13/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1198   O B W I E S Z C Z E N I E
1197   PROTOK脫艁 z XVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1197   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1197   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1196   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1196   UCHWA艁A NR ....................
1195   So艂ectwo D臋bo艂臋ka
1195   O B W I E S Z C Z E N I E
1194   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
1194   So艂ectwo Bycz
1193   ZAWIADOMIENIE
1193   Uchwa艂a Nr 278/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
1193   O B W I E S Z C Z E N I E
1192   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1192   O B W I E S Z C Z E N I E
1191   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1190   PROTOK脫艁 Nr 25/09 z XXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1190   O B W I E S Z C Z E N I E
1190   O B W I E S Z C Z E N I E
1190   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub cywilny
1190   Rejestracja urodze艅
1189   ZAPRASZAM na XIX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1188   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1188   INFORMACJA O KANDYDATACH NA STANOWISKO
1188   O B W I E S Z C Z E N I E
1187   Uchwa艂a Nr 277/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
1187   O B W I E S Z C Z E N I E
1186   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1186   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1185   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1185   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
1185   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1185   3. Krzysztof Miros艂aw 呕ak
1184   OG艁OSZENIE o przetargu ustnym ograniczonym
1183   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1183   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1183   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1182   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1182   PROTOK脫艁 Nr 26/09 z XXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1182   Uchwa艂a Nr 320/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1182   O B W I E S Z C Z E N I E
1182   O B W I E S Z C Z E N I E
1181   Uchwa艂a Nr 28/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
1181   INFORMACJA
1181   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub konkordatowy
1180   PROTOK脫艁 Nr 39/10 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1180   Uchwa艂a Nr 319/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1180   O B W I E S Z C Z E N I E
1180   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1180   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
1179   O B W I E S Z C Z E N I E
1178   O B W I E S Z C Z E N I E
1178   Informacja
1177   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1177   Bud偶et na rok 2012
1176   WYKAZ
1176   PROTOK脫艁 Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1176   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
1175   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
1175   Uchwa艂a Nr 29/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
1175   08. ZARZ膭DZENIE NR 8/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1173   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1171   O B W I E S Z C Z E N I E
1171   O B W I E S Z C Z E N I E
1170   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1169   O B W I E S Z C Z E N I E
1169   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
1169   O B W I E S Z C Z E N I E
1168   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
1168   ZAPRASZAM na X Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
1167   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
1167   O nas
1166   Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego
1166   O B W I E S Z C Z E N I E
1166   O B W I E S Z C Z E N I E
1165   O B W I E S Z C Z E N I E
1165   O B W I E S Z C Z E N I E
1164   O B W I E S Z C Z E N I E
1163   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1161   PROTOK脫艁 Nr 32/10 z XXXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1160   09. ZARZ膭DZENIE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1160   O B W I E S Z C Z E N I E
1159   OG艁OSZENIE
1158   O nas
1157   PROTOK脫艁 Nr 22/09 z XXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1157   O B W I E S Z C Z E N I E
1156   2. Arleta Krystyna Petek
1155   05. ZARZ膭DZENIE NR 5/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1154   Uchwa艂a Nr 15/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1153   Uchwa艂a Nr 11/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1152   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1151   O B W I E S Z C Z E N I E
1150   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
1149   PROTOK脫艁 Nr 36/10 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1149   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1149   PROTOK脫艁 z VI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1149   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1148   So艂ectwo Rudzk Ma艂y
1147   ZAPRASZAM na IX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
1147   O B W I E S Z C Z E N I E
1147   O B W I E S Z C Z E N I E
1147   2. Jaros艂aw Waszak
1146   PROTOK脫艁 Nr 37/10 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1146   O B W I E S Z C Z E N I E
1146   O B W I E S Z C Z E N I E
1145   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1144   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1144   INFORMACJA o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych
1143   O B W I E S Z C Z E N I E
1142   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
1142   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1142   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1141   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1140   O B W I E S Z C Z E N I E
1140   O B W I E S Z C Z E N I E
1139   ZAPRASZAM na XII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1139   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
1138   Tomasz Paradzi艅ski
1138   O B W I E S Z C Z E N I E
1137   O B W I E S Z C Z E N I E
1137   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1137   04. ZARZ膭DZENIE NR 4/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1137   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1136   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1135   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
1135   O B W I E S Z C Z E N I E
1133   O B W I E S Z C Z E N I E
1131   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1131   O B W I E S Z C Z E N I E
1130   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1130   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1129   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1128   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1128   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI dnia 20 maja 2013 r.
1127   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1126   PROTOK脫艁 Nr 35/10 z XXXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1125   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1124   Informacja
1123   Odtworzenie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
1123   O B W I E S Z C Z E N I E
1122   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1122   O B W I E S Z C Z E N I E
1121   06. ZARZ膭DZENIE NR 6/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1121   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1121   O B W I E S Z C Z E N I E
1120   O B W I E S Z C Z E N I E
1119   Uchwa艂膮 Nr 20/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 listopada 2010 r.
1117   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1117   O B W I E S Z C Z E N I E
1116   ZAPRASZAM na XVII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
1114   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1114   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1114   Uchwa艂a Nr 318/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1114   3. Jolanta Zalesi艅ska
1113   WZ脫R WNIOSKU
1113   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1113   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1113   O B W I E S Z C Z E N I E
1112   PROTOK脫艁 z I Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1112   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1112   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1112   O B W I E S Z C Z E N I E
1111   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1111   O B W I E S Z C Z E N I E
1110   Wyci膮g z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010 r.
1110   O B W I E S Z C Z E N I E
1109   Wniosek o wydanie za艣wiadczenia o przeznaczeniu dzia艂ki
1108   PROTOK脫艁 z IX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1108   O B W I E S Z C Z E N I E
1107   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1107   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1106   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1105   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1103   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1103   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1103   ZESTAWIENIE FAKTUR
1103   O B W I E S Z C Z E N I E
1102   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1100   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1100   Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksi膮g) aktu stanu cywilnego sporz膮dzonego za granic膮
1099   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1099   Wniosek o stypendium
1098   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1098   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1098   07. ZARZ膭DZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1096   Wydawanie odpis贸w z ksi膮g stanu cywilnego
1095   Skr贸cenie terminu do zawarcia ma艂偶e艅stwa
1094   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1094   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1093   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1092   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1090   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋
1089   01. ZARZ膭DZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1089   O B W I E S Z C Z E N I E
1089   UCHWA艁A NR ....................
1088   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
1085   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1085   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
1085   O B W I E S Z C Z E N I E
1084   Informacja
1083   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1083   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1082   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1082   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
1081   O B W I E S Z C Z E N I E
1080   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1079   INFORMACJA
1079   Wniosek
1079   O B W I E S Z C Z E N I E
1078   O B W I E S Z C Z E N I E
1077   ZAPRASZAM na XVI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
1075   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1074   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1074   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1072   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1072   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1072   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1071   O B W I E S Z C Z E N I E
1070   O B W I E S Z C Z E N I E
1070   Irena Magdalena Sobczak Ward臋cka
1069   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1069   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1068   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1067   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1067   Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
1067   O B W I E S Z C Z E N I E
1066   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1065   Uchwa艂a Nr 13/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r
1065   Krystian Betli艅ski
1064   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1064   Sesja nadzwyczajna Nr XV 19.09.2012 r.
1063   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1061   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1060   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1060   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1059   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1059   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1058   PROTOK脫艁 z V Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1058   Wniosek
1057   03. ZARZ膭DZENIE NR 3/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1057   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1057   Wykaz za艂acznikow do warunkow zabudowy
1057   Informacja
1056   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1055   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1054   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1051   O B W I E S Z C Z E N I E
1050   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIO
1050   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1050   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1049   ZG艁OSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w
1048   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
1048   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1048   Komunikat w sprawie konsultacji projektu
1047   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1047   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1047   2. Sprawozdania Bud偶etowe za 2010 rok
1046   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1046   Wr臋czenie medali za d艂ugoletnie po偶ycie ma艂偶e艅skie
1046   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
1045   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1045   Jan Lech Bladowski
1044   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA
1043   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1042   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1042   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1042   O B W I E S Z C Z E N I E
1041   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1041   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1041   OG艁OSZENIE
1041   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1039   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
1039   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1037   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1037   ZAPRASZAM na XI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1036   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego
1036   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1036   PROTOK脫艁 z XI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1033   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1032   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1032   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1031   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1030   Wniosek o wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej
1028   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1027   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1027   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1027   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1027   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
1027   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1027   ZAPROSZENIE
1026   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1026   PROTOK脫艁 z II Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1026   WNIOSEK
1026   Uchwa艂a Nr 11/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
1025   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1025   ZAPRASZAM na XXII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1024   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1024   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1024   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
1023   O艢WIADCZENIE
1022   Tomasz Jaro艅ski
1021   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1021   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
1021   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1021   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1021   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1020   Uzupe艂nienie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
1019   Og艂oszenie Komisji Rekrutacyjnej
1019   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1019   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1018   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1018   Uchwa艂a Nr 102/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1018   O B W I E S Z C Z E N I E
1017   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1017   ZAPRASZAM na XIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
1017   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1016   Mariusz Wojciechowski
1015   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1015   O艢WIADCZENIE - WPIS DO REJESTRU
1014   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1012   PROTOK脫艁 z IV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1012   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1012   Marzena Maria Czajkowska
1011   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1010   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1009   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1009  
1008   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1008   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1008   O B W I E S Z C Z E N I E
1007   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza pisemny przetarg
1007   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1007   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1006   Bud偶et na rok 2013
1006   RAPORT Z KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
1005   PROTOK脫艁 z VII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1005   3. Sprawozdania Bud偶etowe za 2011 rok
1005   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
1005   O B W I E S Z C Z E N I E
1004   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1003   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1003   Informacja
1001   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1001   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1001   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1001   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1001   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1000   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
999   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
998   ZA艢WIADCZENIE lekarskie/ wystawione przez po艂o偶n膮 potwierdzaj膮ce pozostawienie kobiety pod opiek膮 me
998   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
998   PROTOK脫艁 z X Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
998   O B W I E S Z C Z E N I E
997   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
997   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
996   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
996   O B W I E S Z C Z E N I E
995   PROTOK脫艁 z XV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
995   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
994   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
994   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
993   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
993   Sprostowanie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
992   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
992   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
992   O B W I E S Z C Z E N I E
992   Uchwa艂a Nr X/41/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
988   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
988   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS NA STANOWISKO
986   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
986   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
985   O B W I E S Z C Z E N I E
985   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
984   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
984   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
984   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci
983   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
983   ZAPRASZAM na XX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
983   O B W I E S Z C Z E N I E
982   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
981   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
981   UCHWA艁A NR XIII/92/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
980   PROTOK脫艁 z XII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
980   030. ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
979   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
979   241. Zarz膮dzenie Nr 64/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 grudnia 2010 r.
978   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
978   PROTOK脫艁 z XX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
977   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
977   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
977   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
977   Dane teleadresowe
976   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
975   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
974   Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
973   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
973   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
972   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
972   1. Sprawozdania Bud偶etowe za 2009 rok
971   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
969   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
969   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
968   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
968   ZAPRASZAM na XXI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
968   Uchwa艂a NR XXII/151/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
966   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
965   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
965   Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
965   O B W I E S Z C Z E N I E
964   Uchwa艂a Nr 6/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
964   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych w krajowym transporcie drogowym
963   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
963   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
963   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
963   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
962   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
962   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
962   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
961   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
961   Wniosek - uprawa maku, konopii
960   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych
959   ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
957   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
956   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
956   Arkadiusz Krzysztof W艂odarski
955   O B W I E S Z C Z E N I E
955   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
954   O B W I E S Z C Z E N I E
953   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
953   Wniosek o ustalenie numeru porz膮dkowego
952   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
951   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
951   001. ZARZ膭DZENIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
951   Plan lekcji - Gimnazjum 2014.02.17
950   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
950   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
950   S艂awomir Kawczy艅ski
949   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
949   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
949   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
949   Arkadiusz Szczurowski
948   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
948   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
948   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
948   ZAPRASZAM Na XXVIII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
947   Og艂oszenie z dnia 21.01.2009 r.
947   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
947   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
947   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
945   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
945   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
945   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
945   Krzysztof Miros艂aw 呕ak
943   Informacja o odwo艂aniu XVIII Sesji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
943   Uchwa艂a NR XXIII/155/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
943   026. ZARZ膭DZENIE NR 29/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
942   098. Zarz膮dzenie Nr 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
941   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
941   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
941   O B W I E S Z C Z E N I E
940   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
940   003. ZARZ膭DZENIE NR 3/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
939   Informacja o wynikach naboru
939   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
939   204. Zarz膮dzenie Nr 27/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 11 czerwca 2010 r.
939   Piotr Dziubich
938   O G 艁 O S Z E N I E
937   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
937   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
936   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
936   O艣wiadczenie o terminie i okresie, na jaki zosta艂 udzielony urlop wychowawczy,
936   Zezwolenie na wyprzeda偶 posiadanych, zinwentaryzowanych zapas贸w napoj贸w alkoholowych
936   O B W I E S Z C Z E N I E
935   Uchwa艂a Nr VI/40/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
934   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
933   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
932   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
932   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
932   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
932   ZAPRASZAM na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
932   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
932   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
931   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
931   Uchwa艂a Nr III/10/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
930   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
929   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
928   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
927   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
927   4. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy
927   O B W I E S Z C Z E N I E
927   O B W I E S Z C Z E N I E
926   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
926   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
925   188. Zarz膮dzenie Nr 11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
923   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
923   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
923   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
922   O艣wiadczenie o zg艂oszeniu do ubezpiecze艅 spo艂ecznych
922   PROCEDURY BUDOWLANE:
921   Dyrektor Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim og艂asza konkurs
921   O艣wiadczenie potwierdzaj膮ce tymczasowe zameldowanie ucznia
921   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
920   Zg艂oszenie szkody 艂owieckiej
920   Uchwa艂a Nr XV/82/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
918   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
918   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
917   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
917   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
916   Uchwa艂a NR XXIII/154/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
915   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny rozliczaj膮cego si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku doch
915   Uchwa艂a NR XXIII/156/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
915   Uchwa艂a Nr XXI/147/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
915   O B W I E S Z C Z E N I E
914   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
914   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie podl. opodatkowaniu podatkiem doch. od os贸b fizycznych
914   UCHWA艁A NR IX/67/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
913   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
913   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
913   UCHWA艁A NR IX/66/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
913   O B W I E S Z C Z E N I E
912   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
912   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
912   UCHWA艁A NR XVIII/125/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
911   025. ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
911   ZAPRASZAM Na XXX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
910   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
909   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
909   187. Zarz膮dzenie Nr 10/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 kwietnia 2010 r.
908   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OGLASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWSKO URZ膭DNICZE W URZ膭DZIE MI
908   Uchwa艂a Nr XXXVIII/206/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
907   Zezwolenie na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych podczas organizacji przyj臋膰
907   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
907   O B W I E S Z C Z E N I E
906   Uchwa艂a Nr III/12/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
906   Gra偶yna Maria Rybicka
905   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
905   Uchwa艂a Nr XXX/170/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
905   Jerzy Iglewski
905   So艂ectwo Stawiska
903   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
903   Uchwa艂a Nr XXXIX/210/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
903   ZAPRASZAM Na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
902   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
901   Wniosek o udzielenie zezwolenia
901   089. ZARZ膭DZENIE NR 29/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
901   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
900   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
900   Uchwa艂a Nr XXI/150/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
900   014. ZARZ膭DZENIE NR 17 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
899   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
899   UCHWA艁A NR XII/86/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
899   Uchwa艂a Nr XXVIII/151/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
899   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
898   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
898   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
898   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie niepodlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
898   O艣wiadczenie o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
898   Uchwa艂a NR XXIII/158/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
898   Uchwa艂a Nr VIII/35/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
898   177. Zarz膮dzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
898   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
897   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
897   Uchwa艂a Nr XXXIX/217/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
897   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
897   031. ZARZ膭DZENIE NR 34/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
896   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
896   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
895   Uchwa艂a Nr XXI/117/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
894   Uchwa艂a Nr X/50/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
894   O B W I E S Z C Z E N I E
893   Uchwa艂a Nr 14/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r.
893   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
893   Uchwa艂a Nr XXVII/142/09 z 8 wrze艣nia 2009 r.
893   Uchwa艂a Nr XXX/172/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
893   O B W I E S Z C Z E N I E
892   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
892   Uchwa艂a Nr XI/59/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
892   202. Zarz膮dzenie Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
892   Uchwa艂a NR XXVII/173/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
891   063. Zarz膮dzenie Nr 5/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 lutego 2008 r
891   004. ZARZ膭DZENIE NR 4/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
890   Uchwa艂a NR XXII/153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
890   UCHWA艁A NR X/80/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
890   Uchwa艂a Nr X/48/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
890   Uchwa艂a Nr XXVI/138/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
890   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
889   UCHWA艁A NR X/81/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
888   UCHWA艁A NR IX/62/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
887   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
887   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
887   Uchwa艂a Nr XXVIII/144/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
887   180. Zarz膮dzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 lutego 2010 r.
887   053. ZARZ膭DZENIE NR 57/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
886   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
886   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
886   UCHWA艁A NR XIX/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
886   Uchwa艂a Nr XVIII/86/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
885   UCHWA艁A NR XIV/98/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
885   037. ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
884   024. ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
883   037. ZARZ膭DZENIE NR 40/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
882   Uchwa艂a Nr VI/42/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
881   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y poza miejscem zamieszkania
881   UCHWA艁A NR X/76/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
881   065. Zarz膮dzenie Nr 7/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
880   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
879   UCHWA艁A NR IX/68/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
879   Uchwa艂a Nr XXV/135/09 z dnia 29 maja 2009 r.
878   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
878   Uchwa艂a Nr XXI/149/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
878   Uchwa艂a Nr X/51/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
878   Uchwa艂a Nr XXXV/194/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
878   Uchwa艂a Nr XXXIX/213/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
877   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
877   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
877   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
877   Uchwa艂a Nr XV/79/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
877   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
877   O B W I E S Z C Z E N I E
876   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
876   UCHWA艁A NR XVII/123/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
876   Uchwa艂a Nr X/44/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
876   092. ZARZ膭DZENIE NR 32/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
875   UCHWA艁A NR XVII/112/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
875   INFORMACJA o wyborach pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego
874   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
874   UCHWA艁A NR XVIII/126/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
874   Uchwa艂a Nr XXX/166/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
874   036. ZARZ膭DZENIE NR 39/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
873   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
873   Uchwa艂a Nr 1/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2013 r
873   Uchwa艂a Nr XXI/115/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
872   Uchwa艂a Nr VI/45/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
872   Uchwa艂a Nr XIII/65/08 z dnia 5 marca 2008 roku
872   Uchwa艂a Nr XXI/113/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
871   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
871   UCHWA艁A NR XVI/110/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
871   UCHWA艁A NR VIII/55/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
871   Uchwa艂a Nr XV/77/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
871   Uchwa艂a Nr XXXVII/199/10z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
871   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
870   UCHWA艁A NR XVII/116/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
870   082. Zarz膮dzenie Nr 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
870   159. Zarz膮dzenie Nr 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 lipca 2009 r.
869   Uchwa艂a Nr IV/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
869   Uchwa艂a Nr XXX/165/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
869   090. ZARZ膭DZENIE NR 30/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
868   Uchwa艂a Nr XVI/84/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
868   Uchwa艂a Nr XVIII/90/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
868   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
867   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y wy偶szej
867   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
867   UCHWA艁A NR VIII/58/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
867   Uchwa艂a Nr XXVI/139/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
867   173. Zarz膮dzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
867   ZAPRASZAM Na XXVII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
867   O B W I E S Z C Z E N I E
866   Uchwa艂a NR XXIV/164/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
866   035. ZARZ膭DZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
866   058. ZARZ膭DZENIE NR 62/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
866   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
865   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
865   UCHWA艁A NR X/78/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
865   Uchwa艂a Nr XXII/124/09 z dnia 18 marca 2009 r.
865   127. Zarz膮dzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
865   069. ZARZ膭DZENIE NR 9/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
864   Uchwa艂a Nr V/28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
864   Uchwa艂a Nr X/47/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
864   Uchwa艂a Nr XXXIX/220/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
864   Uchwa艂a NR XXIV/160/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
864   043. ZARZ膭DZENIE NR 46/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
864   099. ZARZ膭DZENIE NR 39/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
863   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
863   UCHWA艁A NR XVII/119/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
863   Uchwa艂a Nr XXII/119/09 z dnia 18 marca 2009 r.
863   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
863   Uchwa艂a Nr XXXII/177/10 z dnia 16 marca 2010 r.
863   206. Zarz膮dzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 czerwca 2010 r.
863   060. ZARZ膭DZENIE NR 64/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
862   UCHWA艁A NR IX/61/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
862   Uchwa艂a Nr VI/39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
862   Uchwa艂a Nr V/32/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
862   Uchwa艂a Nr XIII/63/08 z dnia 5 marca 2008 roku
862   Uchwa艂a Nr XXXV/192/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
862   Uchwa艂a Nr XXXIX/214/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
862   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
861   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
861   067. Zarz膮dzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
861   Uchwa艂a NR XXIV/159/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
861   022. ZARZ膭DZENIE NR 25/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
861   049. ZARZ膭DZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
861   Grzegorz Wo藕niak
860   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
860   UCHWA艁A NR IX/63/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
860   Uchwa艂a Nr XXIX/155/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
860   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
859   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
859   Uchwa艂a Nr VII/52/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
859   O B W I E S Z C Z E N I E
858   UCHWA艁A NR X/79/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
858   Uchwa艂a Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
858   Uchwa艂a Nr XXI/116/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
858   035. ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
858   085. Zarz膮dzenie Nr 27/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
858   047. ZARZ膭DZENIE NR 50/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
858   059. ZARZ膭DZENIE NR 63/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
858   063. ZARZ膭DZENIE NR 3/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
858   084. ZARZ膭DZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
858   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
857   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
857   O艣wiadczenie czlonka rodziny o wielko艣ci gospodarstwa rolnego wyra偶onej w hektarach
857   Uchwa艂a Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
857   Uchwa艂a Nr V/34/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
857   Uchwa艂a Nr XIX/96/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
857   Uchwa艂a Nr XXIX/160/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
857   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
857   029. ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
857   032. ZARZ膭DZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
856   UCHWA艁A NR XVI/108/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
856   Uchwa艂a Nr V/29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
856   099. Zarz膮dzenie Nr 40/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
856   005. ZARZ膭DZENIE NR 5/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
856   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
856   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
855   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
855   Uchwa艂a Nr VIII/34/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
855   Uchwa艂a Nr XXIX/152/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
855   Halina Wawrzyniak
854   UCHWA艁A NR XIV/96/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
854   Uchwa艂a Nr XIX/92/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
854   Uchwa艂a Nr XXI/111/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
853   Uchwa艂a NR XXII/152/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
853   Uchwa艂a Nr XXXVIII/207/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
853   015. ZARZ膭DZENIE NR 18 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
853   052. ZARZ膭DZENIE NR 56/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
852   UCHWA艁A NR XVIII/127/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
852   Uchwa艂a Nr II/8/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
852   Uchwa艂a Nr XIII/67/08 z dnia 5 marca 2008 roku
852   Uchwa艂a Nr XIX/98/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
852   064. ZARZ膭DZENIE NR 4/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
852   Bud偶et na rok 2014
851   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
851   UCHWA艁A NR XVII/122/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
851   UCHWA艁A NR XVII/118/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
851   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 aja 2012 r.
851   UCHWA艁A NR VII/49/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
850   Uchwa艂a Nr XXI/112/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
849   Uchwa艂a Nr XX/143/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
849   UCHWA艁A NR XVI/109/2012 z dnia 28 wrzesnia 2012 r.
849   Uchwa艂aNR VII/50/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
849   Uchwa艂a Nr VI/22/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
849   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
848   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
848   Uchwa艂a Nr XXIII/127/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
848   Uchwa艂a Nr XXVIII/147/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
848   O B W I E S Z C Z E N I E
847   Uchwa艂a Nr III/11/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
847   038. ZARZ膭DZENIE NR 41/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
847   076. ZARZ膭DZENIE NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
846   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
846   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
846   UCHWA艁A NR XVIII/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
846   Uchwa艂a Nr VI/46/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
846   Uchwa艂a Nr VI/26/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
846   Uchwa艂a Nr XXII/121/09 z dnia 18 marca 2009 r.
846   199. Zarz膮dzenie Nr 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
846   Uchwa艂a NR XXIV/161/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
846   Uchwa艂a NR XXIX/193/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
846   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
845   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
845   Uchwa艂a Nr XIX/105/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
845   Uchwa艂a Nr XXV/133/09 z dnia 29 maja 2009 r.
845   Uchwa艂a Nr XXXIII/182/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
845   Uchwa艂a Nr XXXV/195/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
845   033. ZARZ膭DZENIE NR 36/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
844   UCHWA艁A NR XIII/90/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
844   UCHWA艁A NR VIII/56/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
844   Uchwa艂a Nr VI/44/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
844   Uchwa艂a Nr IV/16/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
844   Uchwa艂a Nr XXXIII/185/10 z dnia 25 maja 2010 r.
844   013. ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
844   Uchwa艂a NR XXIV/165/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
844   062. ZARZ膭DZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
844   ZAPRASZAM na XXXI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
843   Uchwa艂a Nr XXIV/130/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
843   Uchwa艂a Nr XXVI/140/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
843   Uchwa艂a Nr XXXIV/186/10 z dnia 25 maja 2010 r.
843   008. ZARZ膭DZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
842   Uniewa偶nienie przetargu
842   Uchwa艂a NR XXIII/157/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
842   UCHWA艁A NR XIV/93/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
842   Uchwa艂a Nr X/55/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
842   Uchwa艂a Nr XXXVIII/202/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
842   Uchwa艂a Nr XXXVIII/203/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
842   Uchwa艂a NR XXIV/163/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
842   042. ZARZ膭DZENIE NR 45/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
842   074. ZARZ膭DZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
841   Uchwa艂a Nr XX/142/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
841   Uchwa艂a Nr III/16/10z dnia 27 grudnia 2010 r.
841   Uchwa艂a Nr XXIV/129/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
841   Uchwa艂a Nr XXXII/174/10 z dnia 26 marca 2010 r.
841   075. ZARZ膭DZENIE NR 15/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
841   081. ZARZ膭DZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
841   O B W I E S Z C Z E N I E
841   198. ZARZ膭DZENIE NR 8/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
841   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
840   Uchwa艂a Nr V/21/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
840   Uchwa艂a Nr XXIV/132/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
840   Uchwa艂a Nr XXVIII/149/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
840   020. ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
839   UCHWA艁A NR XVII/124/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
839   Uchwa艂a Nr XV/78/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
839   Uchwa艂a Nr XXXIX/211/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
839   007. ZARZ膭DZENIE NR 7/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
839   Wykaz cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych z podzia艂em na funkcje
839   Uchwa艂a Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
838   ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
837   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
837   UCHWA艁A NR X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
837   UCHWA艁A NR IX/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
837   Uchwa艂a Nr XXIX/159/09 z dnia 17 listopada 2009 r.
837   055. ZARZ膭DZENIE NR 59/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
837   095. ZARZ膭DZENIE NR 35/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
837   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
836   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na Remont dachu
836   Uchwa艂a NR XXIV/162/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
836   018. ZARZ膭DZENIE NR 21/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
835   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
835   UCHWA艁A NR X/77/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
835   Uchwa艂a Nr XXI/108/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
835   203. Zarz膮dzenie Nr 26/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 07 czerwca 2010 r.
835   Jednostki podleg艂e
834   Przetarg nieograniczony na:
834   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
834   UCHWA艁A NR IX/69/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
834   Uchwa艂a Nr XXXVI/197/10 z dnia 19 serpnia 2010 r.
834   014. ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
834   Uchwa艂a Nr 9/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
833   O艣wiadczenie o niekorzystaniu z ca艂odobowej opieki nad dzieckiem
833   UCHWA艁A NR XVII/121/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
833   UCHWA艁A NR XV/103/2012 z dia 19 wrze艣nia 2012 r.
833   UCHWA艁A NR XIII/88/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
833   UCHWA艁A NR IX/72/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
833   Uchwa艂a Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
833   Uchwa艂a Nr XXXIV/189/10 z dnia 25 maja 2010 r.
833   058. Zarz膮dzenie Nr 60/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 grudnia 2007 r
833   101. ZARZ膭DZENIE NR 41/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
832   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
832   Uchwa艂a Nr XXI/145/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
832   UCHWA艁A NR VIII/59/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2012 r.
832   Uchwa艂a Nr VII/48/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
832   Uchwa艂a Nr XXII/125/09 z dnia 18 marca 2009 r.
832   Uchwa艂a Nr XXX/167/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
832   Uchwa艂a Nr XXXVIII/205/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
831   UCHWA艁A NR XI/84/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
831   Uchwa艂a Nr XXXIII/184/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
831   066. Zarz膮dzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
831   030. ZARZ膭DZENIE NR 33/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
831   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
830   UCHWA艁A NR XX/139/2012 z dnia 22 stycznia 2013 r.
830   UCHWA艁A NR XV/100/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
830   Uchwa艂a Nr VI/24/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
830   Uchwa艂a Nr V/17/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
830   Uchwa艂a Nr XXIX/163/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
830   022. ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
830   080. Zarz膮dzenie Nr 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 lipca 2008 r
830   205. Zarz膮dzenie Nr 28/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 czerwca 2010 r.
830   065. ZARZ膭DZENIE NR 5/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
829   Uchwa艂a Nr XVII/85/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
829   Uchwa艂a Nr XXXIV/188/10 z dnia 25 maja 2010 r.
829   113. Zarz膮dzenie Nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
829   244. Zarz膮dzenie Nr 67/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
828   Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi
828   OG艁OSZENIE - WYB脫R OFERTY PRZETARGU
828   OBWIESZCZENIE
827   Uchwa艂a Nr V/35/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
827   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
827   045. Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
827   076. Zarz膮dzenie Nr 18/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 maja 2008 r
827   108. ZARZ膭DZENIE NR 48/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
826   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
826   Uchwa艂a Nr XXII/126/09 z dnia 18 marca 2009 r.
826   Uchwa艂a Nr XXXII/178/10 z dnia 26 marca 2010 r.
826   004. ZARZ膭DZENIE Nr 04/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
825   Uchwa艂a Nr V/37/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
825   Uchwa艂a Nr VI/25/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
825   Uchwa艂a Nr X/42/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
825   Uchwa艂a Nr XXXII/175/10 z dnia 26 marca 2010 r.
825   139. Zarz膮dzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
825   OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO
824   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
824   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
824   UCHWA艁A NR XIX/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
824   UCHWA艁A NR XVII/114/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
824   UCHWA艁A NR IX/60/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
824   Uchwa艂a Nr XXXII/176/10 z dnia 26 marca 2010 r.
824   052. Zarz膮dzenie Nr 53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 listopada 2007 r.
824   077. ZARZ膭DZENIE NR 17/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
824   Uchwa艂a NR XXVI/169/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
823   UCHWA艁A NR XVI/111/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
823   017. ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
823   094. Zarz膮dzenie Nr 36A/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
823   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
822   UCHWA艁A NR XIX/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
822   029. ZARZ膭DZENIE NR 32/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
822   Uchwa艂a NR XXVII/177/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
822   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
821   Uchwa艂a Nr XXI/146/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
821   UCHWA艁A NR XVII/117/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
821   Uchwa艂a Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
821   116. Zarz膮dzenie Nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
821   079. Zarz膮dzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
821   236. Zarz膮dzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
821   056. ZARZ膭DZENIE NR 60/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
821   144. ZARZ膭DZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
820   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
820   Uchwa艂a Nr XXI/118/08 z dnia 18 marca 2009 r.
820   061. Zarz膮dzenie Nr 3/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
819   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
819   UCHWA艁A NR XIII/91/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
819   Uchwa艂a Nr VIII/36/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
819   Uchwa艂a Nr XXIX/154/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
819   Uchwa艂a Nr XXIX/158/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
819   160. Zarz膮dzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2009 r.
819   024. ZARZ膭DZENIE NR 27/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
819   Uchwa艂a NR XXVII/178/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
818   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
818   UCHWA艁A NR IX/71/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
818   Uchwa艂a Nr IV/23/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
818   Uchwa艂a Nr XIII/64/08 z dnia 5 marca 2008 roku
818   Uchwa艂a Nr XIX/101/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
818   112. Zarz膮dzenie Nr 54/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 29 grudnia 2008 r
818   012. ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
818   091. Zarz膮dzenie Nr 34/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
817   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
817   Uchwa艂a Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
817   Uchwa艂a Nr XVIII/88/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
817   Uchwa艂a Nr XXVIII/150/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
817   041. ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
817   116. ZARZ膭DZENIE NR 56/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
817   So艂ectwo Przed艂u偶
816   UCHWA艁A NR XV/101/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
816   150. Zarz膮dzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
816   198. Zarz膮dzenie Nr 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
816   067. ZARZ膭DZENIE NR 7/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
815   032. ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
815   Uchwa艂a NR XXVII/175/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
815   Uchwa艂a Nr 7/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
815   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
814   UCHWA艁A NR XV/102/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
814   Uchwa艂a Nr VII/28/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
814   Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
814   Uchwa艂a Nr XXXV/196/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
814   031. ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
814   044. Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
814   046. Zarz膮dzenie Nr 47/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 pa藕dziernika 2007 r.
814   083. Zarz膮dzenie Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 lipca 2008 r
814   165. Zarz膮dzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
813   Uchwa艂a Nr VIII/31/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
813   Uchwa艂a Nr XIX/107/08 z dnia 26 listopada 2008 r.
813   050. Zarz膮dzenie Nr 51/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
813   077. Zarz膮dzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 czerwca 2008 r
813   211. Zarz膮dzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 9 lipca 2010 r.
813   245. Zarz膮dzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
813   Uchwa艂a NR XXVI/170/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
813   6. Sprawozdania Bud偶etowe za 2013 rok
812   Uchwa艂a Nr IV/13/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
812   Uchwa艂a Nr X/46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
812   Uchwa艂a Nr XIX/99/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
812   Uchwa艂a Nr XXIX/157/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
812   021. ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
812   043. Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
812   093. Zarz膮dzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 wrze艣nia 2008 r
812   070. ZARZ膭DZENIE NR 10/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
812   Uchwa艂a NR XXVIII/185/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
812   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
812   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
811   185. Zarz膮dzenie Nr 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2010 r.
811   Uchwa艂a Nr XX/141/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
811   Uchwa艂a nr IV/19/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
811   Uchwa艂a Nr X/49/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
811   Uchwa艂a Nr XVIII/91/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
811   001. ZARZ膭DZENIE Nr 01/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
811   196. Zarz膮dzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
811   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
811   126. ZARZ膭DZENIE NR 66/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
810   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
810   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
810   UCHWA艁A NR XVI/105/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
810   Uchwa艂a Nr IV/21/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
810   Uchwa艂a Nr XIV/72/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
810   Uchwa艂a Nr XXV/134/09 z dnia 29 maja 2009 r.
810   145. Zarz膮dzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 czerwca 2009 r
810   061. ZARZ膭DZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
809   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y
809   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
809   Uchwa艂a Nr IV/24/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
809   Uchwa艂a Nr XXII/120/09 z dnia 18 marca 2009 r.
809   Uchwa艂a Nr XXVI/137/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
809   140. Zarz膮dzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
808   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
808   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
808   Uchwa艂a Nr XXX/169/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
808   Uchwa艂a Nr XXXIV/187/10 z 25 maja 2010 r.
808   039. ZARZ膭DZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
807   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
807   Uchwa艂a Nr XV/80/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
807   093. ZARZ膭DZENIE NR 33/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
807   103. ZARZ膭DZENIE NR 43/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
807   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
807   Uchwa艂a NR XXVII/171/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
807   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
807   O B W I E S Z C Z E N I E
806   Uchwa艂a Nr VI/38/2011z dia 22 czerwca 2011 r.
806   Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finans贸w
805   UCHWA艁A NR X/83/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
805   Uchwa艂a Nr V/33/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
805   Uchwa艂a Nr XXXIII/183/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
805   Uchwa艂a Nr XXXVII/200/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
805   054. Zarz膮dzenie Nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2007 r.
805   183. Zarz膮dzenie Nr 6/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 marca 2010 r.
805   221. Zarz膮dzenie Nr 44/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
804   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na :
804   UCHWA艁A NR XVIII/129/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
804   Uchwa艂a Nr VI/23/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
804   Uchwa艂a Nr XIII/68/08 z dnia 5 marca 2008 roku
804   019. ZARZ膭DZENIE NR 22/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
804   085. ZARZ膭DZENIE NR 25/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
803   Uchwa艂a Nr X/53/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
803   Uchwa艂a Nr XXI/114/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
803   Uchwa艂a Nr XXX/164/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
803   051. Zarz膮dzenie Nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
803   129. Zarz膮dzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
803   104. ZARZ膭DZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
803   Uchwa艂a Nr I/S/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2014 r
802   Uchwa艂a Nr I/3/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
802   Uchwa艂a Nr XXVII/143/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
802   130. Zarz膮dzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2009 r
802   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
802   PROTOK脫艁 z XXX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
801   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
801   Uchwa艂a Nr V/30/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
801   Uchwa艂a Nr III/18/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
801   Uchwa艂a Nr IV/11/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
801   Uchwa艂a Nr X/45/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
801   091. ZARZ膭DZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
801   094. ZARZ膭DZENIE NR 34/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
801   117. ZARZ膭DZENIE NR 57/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
801   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
800   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
800   UCHWA艁A NR XVIII/130/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
800   Uchwa艂a Nr III/15/10 dnia 27 grudnia 2010 r.
800   Uchwa艂a Nr XXX/171/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
800   049. Zarz膮dzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r.
800   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
800   O B W I E S Z C Z E N I E
800   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
799   086. ZARZ膭DZENIE NR 26/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
799   105. ZARZ膭DZENIE NR 45/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
799   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
798   UCHWA艁A NR XIX/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
798   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
798   Uchwa艂a Nr XXXIX/212/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
798   039. Zarz膮dzenie Nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2007 r.
798   084. Zarz膮dzenie Nr 26/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 lipca 2008 r
798   215. Zarz膮dzenie Nr 38/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
798   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
798   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
798   134. ZARZ膭DZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
798   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
798   Komisja Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska
797   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
797   Uchwa艂a Nr IV/22/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
797   Uchwa艂a Nr IV/20/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
797   Uchwa艂a Nr XI/57/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
797   Uchwa艂a Nr XXXIX/209/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
797   009. ZARZ膭DZENIE Nr 09/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
797   142. Zarz膮dzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 maja 2009 r
797   145. ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
796   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
796   Uchwa艂a Nr XXXV/191/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
796   Uchwa艂a Nr XXXIX/216/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
796   100. Zarz膮dzenie Nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 pa藕dziernika 2008 r
796   017. ZARZ膭DZENIE NR 20 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
796   096. ZARZ膭DZENIE NR 36/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
795   UCHWA艁A NR XIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
795   UCHWA艁A NR XVII/115/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
795   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 maja 2011 r.
795   Uchwa艂a Nr XXXIII/179/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
795   Uchwa艂a Nr XXXVII/198/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
795   086. Zarz膮dzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
795   172. Zarz膮dzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
795   227. Zarz膮dzenie Nr 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
795   051. ZARZ膭DZENIE NR 55/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
795   120. ZARZ膭DZENIE NR 60/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
795   Andrzej Schmidt
794   UCHWA艁A NR VIII/57/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
794   223. Zarz膮dzenie Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
794   247. Zarz膮dzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
794   020. ZARZ膭DZENIE NR 23/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
794   078. ZARZ膭DZENIE NR 18/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
793   UCHWA艁A NR XIX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
793   UCHWA艁A NR XVI/106/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
793   028. ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
793   248. Zarz膮dzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
793   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
793   109. ZARZ膭DZENIE NR 49/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
793   Uchwa艂a NR XXVII/182/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
793   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
792   Uchwa艂a Nr XI/61/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
792   Uchwa艂a Nr XXXI/173/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
792   018. ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
791   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
791   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
791   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
791   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
791   Uchwa艂a Nr V/19/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
791   Uchwa艂a Nr XVIII/92/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
791   Uchwa艂a Nr XIX/103/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
791   Uchwa艂a Nr XXXV/190/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
791   118. Zarz膮dzenie Nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 lutego 2009 r
791   055. Zarz膮dzenie Nr 56/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 listopada 2007 r.
791   170. Zarz膮dzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 wrze艣nia 2009 r
791   021. ZARZ膭DZENIE NR 24/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
791   132. ZARZ膭DZENIE NR 3/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
790   Uchwa艂a Nr VIII/54/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
790   Uchwa艂a Nr IV/8/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
790   Uchwa艂a Nr VIII/29/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
790   Uchwa艂a Nr VIII/33/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
790   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 8 wrze艣nia 2009 r.
790   Uchwa艂a Nr XXX/168/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
790   153. Zarz膮dzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
790   210. Zarz膮dzenie Nr 33/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 1 lipca 2010 r.
790   087. ZARZ膭DZENIE NR 27/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
790   O B W I E S Z C Z E N I E
789   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
789   Uchwa艂a Nr IV/10/2007 z dnia 9 marca 2007 r.
789   Uchwa艂a Nr IV/9/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
789   Uchwa艂a Nr XII/62/08 z dnia 4 lutego 2008 r.
789   075. Zarz膮dzenie Nr 17/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 maja 2008 r
789   228. Zarz膮dzenie Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 18 pa藕dziernika 2010 r.
789   Uchwa艂a NR XXX/196/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
788   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
788   111. Zarz膮dzenie Nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
788   007. ZARZ膭DZENIE Nr 07/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
788   161. Zarz膮dzenie Nr 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 sierpnia 2009 r.
788   048. ZARZ膭DZENIE NR 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
788   110. ZARZ膭DZENIE NR 50/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
788   115. ZARZ膭DZENIE NR 55/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
788   Uchwa艂a Nr 8/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
788   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
787   Uchwa艂a Nr IV/12/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
787   Uchwa艂a Nr XXIII/128/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
787   040. ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
787   148. Zarz膮dzenie Nr 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
787   144. Zarz膮dzenie Nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
787   164. Zarz膮dzenie Nr 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
787   225. Zarz膮dzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
787   Uchwa艂a NR XXVIII/184/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
786   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
786   Uchwa艂a Nr XXXVIII/208/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
786   081. Zarz膮dzenie Nr 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
786   Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych na terenie
785   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
785   Uchwa艂a Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
785   Uchwa艂a Nr XVIII/87/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
785   Uchwa艂a Nr XXII/122/09 z dnia 18 marca 2009 r.
785   119. Zarz膮dzenie Nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 13 lutego 2009 r
785   072. Zarz膮dzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2008 r
785   025. ZARZ膭DZENIE NR 28/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
785   054. ZARZ膭DZENIE NR 58/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
785   083. ZARZ膭DZENIE NR 23/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
785   Komisja Rewizyjna
784   Uchwa艂a Nr XXXIX/218/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
784   143. Zarz膮dzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
784   009. ZARZ膭DZENIE NR 9/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
784   050. ZARZ膭DZENIE NR 54/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
784   133. ZARZ膭DZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
783   Uchwa艂a Nr III/17/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
783   011. ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
783   Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu
783   UCHWA艁A NR I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
783   UCHWA艁A NR I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
782   080. ZARZ膭DZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
782   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
782   143. ZARZ膭DZENIE NR 14/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
781   Uchwa艂a Nr XIX/97/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
781   102. Zarz膮dzenie Nr 43/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
781   089. Zarz膮dzenie Nr 32/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
781   158. Zarz膮dzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
781   044. ZARZ膭DZENIE NR 47/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
781   154. ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
781   SK艁AD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
780   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
780   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
780   232. Zarz膮dzenie Nr 55/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
780   Uchwa艂a Nr XIII/66/08 z dnia 5 marca 2008 roku
780   108. Zarz膮dzenie Nr 50/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
780   Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r.
779   Uchwa艂a Nr X/54/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
779   Uchwa艂a Nr XVI/83/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
779   008. ZARZ膭DZENIE Nr 08/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
779   002. ZARZ膭DZENIE NR 2/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
778   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
778   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
778   Uchwa艂a Nr XXI/144/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
778   Uchwa艂a Nr V/31/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
778   Uchwa艂a Nr XXXIII/180/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
778   104. Zarz膮dzenie Nr 45/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 listopada 2008 r
778   088. Zarz膮dzenie Nr 30/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 sierpnia 2008 r
778   226. Zarz膮dzenie Nr 49/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 pa藕dziernika 2010 r.
778   066. ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
778   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
778   Podzia艂 Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na okr臋gi wyborcze
778   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
777   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne na stanowisko
777   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
777   070. Zarz膮dzenie Nr 12/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
777   069. Zarz膮dzenie Nr 11/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
777   191. Zarz膮dzenie Nr 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
777   238. Zarz膮dzenie Nr 61/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 listopada2010 r.
777   240. Zarz膮dzenie Nr 63/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 24 listopada 2010 r.
777   088. ZARZ膭DZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
776   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
776   Uchwa艂a Nr VII/51/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
776   Uchwa艂a Nr IV/15/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
776   101. Zarz膮dzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
776   013. ZARZ膭DZENIE NR 16 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
776   Uchwa艂a NR XXVIII/186/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
775   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI艁KU OPIEKU艃CZEGO
775   Uchwa艂a Nr XXVI/136/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
775   121. Zarz膮dzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2009 r
775   011. ZARZ膭DZENIE NR 14 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
774   Uchwa艂a Nr XXVIII/146/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
774   132. Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
774   178. Zarz膮dzenie Nr 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 06 stycznia 2010 r.
774   214. Zarz膮dzenie Nr 37/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
774   230. Zarz膮dzenie Nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 25 pa藕dziernika 2010 r.
774   023. ZARZ膭DZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
774   130. ZARZ膭DZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
774   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
773   UCHWA艁A NR IX/70/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
773   Uchwa艂a Nr XXI/110/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
773   072. ZARZ膭DZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
772   UCHWA艁A NR XIV/95/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
772   Uchwa艂a Nr XIV/76/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
772   110. Zarz膮dzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
772   151. Zarz膮dzenie Nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
772   Uchwa艂a NR XXVIII/187/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
772   141. ZARZ膭DZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
771   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
771   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
771   114. Zarz膮dzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
771   006. ZARZ膭DZENIE NR 6/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
771   K O M U N I K A T
771   O B W I E S Z C Z E N I E
770   UCHWA艁A NR XIV/94/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
770   Uchwa艂a Nr VIII/30/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
770   166. Zarz膮dzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2009 r
769   Uchwa艂a Nr VIII/39/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
769   046. ZARZ膭DZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
768   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych
768   UCHWA艁A NR XIX/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
768   Uchwa艂a Nr XXIX/156/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
768   122. Zarz膮dzenie Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 marca 2009 r
768   216. Zarz膮dzenie Nr 39/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 sierpnia 2010 r.
768   045. ZARZ膭DZENIE NR 48/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
767   003. ZARZ膭DZENIE Nr 03/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
767   176. Zarz膮dzenie Nr 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
767   098. ZARZ膭DZENIE NR 38/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
767   Uchwa艂a NR XXV/166/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
767   Uchwa艂a NR XXV/168/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
767   Uchwa艂a NR XXIX/189/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
767   146. ZARZ膭DZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
766   Uchwa艂a Nr V/20/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
766   Uchwa艂a Nr XXXVIII/204/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
766   117. Zarz膮dzenie Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
766   129. ZARZ膭DZENIE NR 69/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
765   UCHWA艁A NR XVII/113 /2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
765   UCHWA艁A NR XIV/97/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
765   Uchwa艂a Nr XIII/71/08 z dnia 5 marca 2008 roku
765   010. ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
765   042. Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
765   057. Zarz膮dzenie Nr 59/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 grudnia 2007 r.
765   059. Zarz膮dzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 stycznia 2008 r
765   124. Zarz膮dzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
765   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2009 r.
765   079. ZARZ膭DZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
764   Uchwa艂a Nr XIX/100/08 z dnia 21 grudnia 2008 r.
764   073. Zarz膮dzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2008 r
764   Uchwa艂a NR XXVII/181/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
764   136. ZARZ膭DZENIE NR 7/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
764   ZAPRASZAM na XXXII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
763   UCHWA艁A NR XVIII/128/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
763   179. Zarz膮dzenie Nr 2/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 stycznia 2010 r.
763   097. ZARZ膭DZENIE NR 37/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
763   114. ZARZ膭DZENIE NR 54/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
763   Uchwa艂a NR XXVIII/188/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
763   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
763   O B W I E S Z C Z E N I E
762   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
762   UCHWA艁A NR XVII/120/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
762   UCHWA艁A NR X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
762   146. Zarz膮dzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 czerwca 2009 r
762   200. Zarz膮dzenie Nr 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
762   057. ZARZ膭DZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
762   073. ZARZ膭DZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
762   Uchwa艂a NR XXVII/174/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
762   Uchwa艂a NR XXVII/180/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
762   Uchwa艂a NR XXVIII/183/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
761   Uchwa艂a Nr XVIII/89/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
761   Uchwa艂a Nr XIX/104/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
761   Uchwa艂a Nr XXXIX/215/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
761   O B W I E S Z C Z E N I E
761   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
760   Uchwa艂a Nr IV/27/2011 z dnia 28 arca 2011 r.
760   Uchwa艂a Nr X/40/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
760   147. Zarz膮dzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 czerwca 2009 r
760   213. Zarz膮dzenie Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
759   Uchwa艂a Nr XIV/75/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
759   O B W I E S Z C Z E N I E
758   Wniosek o wydanie dowodu osobistego
757   Uchwa艂a Nr IV/25/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
757   012. ZARZ膭DZENIE NR 15 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
757   135. ZARZ膭DZENIE NR 6/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
757   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
757   INFORMACJA
756   Zawiadomienie o wyborze oferty
756   Uchwa艂a Nr VI/41/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
756   Uchwa艂a Nr XXII/123/09 z dnia 18 marca 2009 r.
756   106. Zarz膮dzenie Nr 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 listopada 2008 r
756   036. ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
755   UCHWA艁A NR XVI/104/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
755   UCHWA艁A NR IX/64/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
755   152. Zarz膮dzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
755   154. Zarz膮dzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 czerwca 2009 r
755   Uchwa艂a NR XXVII/179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
755   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.- Akty Prawne
754   Uchwa艂a Nr XIV/74/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
754   Uchwa艂a Nr XIX/106/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
754   162. Zarz膮dzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 wrze艣nia 2009 r.
754   182. Zarz膮dzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 marca 2010 r.
754   016. ZARZ膭DZENIE NR 19 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
754   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
753   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
753   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
753   UCHWA艁A NR XII/85/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
753   Uchwa艂a Nr XXVIII/145/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
753   048. Zarz膮dzenie Nr 49/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r
753   034. ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
753   222. Zarz膮dzenie Nr 45/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
753   Uchwa艂a NR XXIX/195/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
753   138. ZARZ膭DZENIE NR 9/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
753   140. ZARZ膭DZENIE NR 11/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
752   Uchwa艂a Nr X/43/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
752   068. Zarz膮dzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 marca 2008 r
752   102. ZARZ膭DZENIE NR 42/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
751   Zawiadomonie o wyborze oferty
751   UCHWA艁A NR XV/99/2012z dnia 19.09.2012.r
751   Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
751   120. Zarz膮dzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 3 marca 2009 r
751   171. Zarz膮dzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 listopada 2009 r
751   189. Zarz膮dzenie Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
751   Uchwa艂a NR XXV/167/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
751   O B W I E S Z C Z E N I E
750   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
750   Uchwa艂a Nr IV/14/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
750   019. ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
750   047. Zarz膮dzenie Nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 pa藕dziernika 2007 r.
750   147. ZARZ膭DZENIE NR 18/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
749   Uchwa艂a Nr XXIX/162/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
749   Uchwa艂a Nr XXXIII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
749   027. ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
749   229. Zarz膮dzenie Nr 52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 pa藕dziernika 2010 r.
749   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
749   So艂ectwo Palczewo
748   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
748   Uchwa艂a Nr XXXV/193/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
748   060. Zarz膮dzenie Nr 2/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 stycznia 2008 r
748   192. Zarz膮dzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 maja 2010 r.
748   220. Zarz膮dzenie Nr 43/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
748   010. ZARZ膭DZENIE NR 10 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
748   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
748   Uchwa艂a NR XXIX/191/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
748   ZAPRASZAM na XXXIV Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
747   Uchwa艂a Nr XIII/70/08 z dnia 5 marca 2008 roku
747   OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Radziejowie
747   O B W I E S Z C Z E N I E
746   Uchwa艂a Nr VII/47/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
746   103. Zarz膮dzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
746   119. ZARZ膭DZENIE NR 59/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
746   Uchwa艂a Nr 8/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
745   UCHWA艁A NR XVI/107/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
744   Uchwa艂a Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
744   107. Zarz膮dzenie Nr 49/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
744   056. Zarz膮dzenie Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 grudnia 2007 r.
744   106. ZARZ膭DZENIE NR 46/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
743   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
743   095. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
743   181. Zarz膮dzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 lutego 2010 r.
743   068. ZARZ膭DZENIE NR 8/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
743   121. ZARZ膭DZENIE NR 61/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
743   UCHWA艁A NR I/9/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
742   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
742   Uchwa艂a Nr XXVIII/148/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
742   Uchwa艂a Nr XXIX/161/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
741   Uchwa艂a Nr VII/53/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
741   Uchwa艂a Nr V/18/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
741   184. Zarz膮dzenie Nr 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2010 r.
741   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
740   Uchwa艂a Nr VI/43/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
740   212. Zarz膮dzenie Nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
740   112. ZARZ膭DZENIE NR 52/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
739   125. Zarz膮dzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
739   224. Zarz膮dzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
739   242. Zarz膮dzenie Nr 65/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
739   148. ZARZ膭DZENIE NR 19/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
739   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
738   Uchwa艂a Nr XIII/69/08 z dnia 5 marca 2008 roku
738   026. ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
738   071. Zarz膮dzenie Nr 13/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2008 r
738   135. Zarz膮dzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
738   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
738   128. ZARZ膭DZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
737   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
737   Uchwa艂a Nr VIII/32/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
737   087. Zarz膮dzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 lipca 2008 r
737   096. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
737   208. Zarz膮dzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 czrewca 2010 r.
737   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
736   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
736   157. Zarz膮dzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
736   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
735   134. Zarz膮dzenie Nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
735   163. Zarz膮dzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
735   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
734   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
734   209. Zarz膮dzenie Nr 32/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 czrewca 2010 r.
734   235. Zarz膮dzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
733   219. Zarz膮dzenie Nr 42/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
733   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
732   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
732   Uchwa艂a Nr XIX/95/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
732   002. ZARZ膭DZENIE Nr 02/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
732   137. ZARZ膭DZENIE NR 8/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
732   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
732   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
732   ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
731   005. ZARZ膭DZENIE Nr 05/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
731   038. ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
731   Uchwa艂a NR XXX/200/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
731   O B W I E S Z C Z E N I E
730   Uchwa艂a Nr VII/27/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
730   023. ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
730   062. Zarz膮dzenie Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
730   Uchwa艂a NR XXVII/172/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
730   ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
730   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
729   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
729   Uchwa艂a Nr X/52/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
728   190. Zarz膮dzenie Nr 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
728   7. Sprawozdania Bud偶etowe za 2014 rok
727   090. Zarz膮dzenie Nr 33/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
727   193. Zarz膮dzenie Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 maja 2010 r.
727   231. Zarz膮dzenie Nr 54/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
727   Uchwa艂a NR XXVII/176/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
727   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
726   097. Zarz膮dzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
726   111. ZARZ膭DZENIE NR 51/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
726   O B W I E S Z C Z E N I E
726   UCHWA艁A NR II/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
725   105. Zarz膮dzenie Nr 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2008 r
725   064. Zarz膮dzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 lutego 2008 r
725   126. Zarz膮dzenie Nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
725   I N F O R M A C J A
725   O B W I E S Z C Z E N I E
724   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
724   Uchwa艂a Nr XI/60/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
724   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
724   Uchwa艂a NR XXX/199/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
724   139. ZARZ膭DZENIE NR 10/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
724   UCHWA艁A NR I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
724   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
724   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
723   115. Zarz膮dzenie Nr 57/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
723   141. Zarz膮dzenie Nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 maja 2009 r
723   125. ZARZ膭DZENIE NR 65/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
723   Uchwa艂a NR XXX/202/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
722   159. ZARZ膭DZENIE NR 30/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
722   UCHWA艁A NR IV/32/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
721   Uchwa艂a Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
721   175. Zarz膮dzenie Nr 63/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 grudnia 2009 r.
721   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
721   107. ZARZ膭DZENIE NR 47/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
721   113. ZARZ膭DZENIE NR 53/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
721   O B W I E S Z C Z E N I E
720   033. ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
720   O B W I E S Z C Z E N I E
720   199. ZARZ膭DZENIE NR 9/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
719   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
719   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
719   237. Zarz膮dzenie Nr 60/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada2010 r.
719   246. Zarz膮dzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 grudnia 2010 r.
719   200. ZARZ膭DZENIE NR 10/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
718   006. ZARZ膭DZENIE Nr 06/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
718   015. ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
718   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
718   100. ZARZ膭DZENIE NR 40/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
718   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
718   O B W I E S Z C Z E N I E
717   074. Zarz膮dzenie Nr 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2008 r
717   082. ZARZ膭DZENIE NR 22/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
717   Uchwa艂a NR XXX/197/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
717   O B W I E S Z C Z E N I E
716   169. Zarz膮dzenie Nr 57/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 pa藕dziernika 2009 r
716   186. Zarz膮dzenie Nr 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 kwietnia 2010 r.
716   234. Zarz膮dzenie Nr 57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
716   Zakup oleju nap臋dowego do autobus贸w szkolnych
715   201. Zarz膮dzenie Nr 24/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
714   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
714   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
714   197. Zarz膮dzenie Nr 20/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
714   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
714   ZAPRASZAM na II sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim
713   243. Zarz膮dzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
713   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
713   Wykaz przekazywanych informacji przez urz臋dy
712   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
712   Uchwa艂a Nr XXI/148/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
712   194. Zarz膮dzenie Nr 17/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
712   Uchwa艂a NR XXIX/192/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
712   149. ZARZ膭DZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
712   O B W I E S Z C Z E N I E
711   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
711   155. Zarz膮dzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 lipca 2009 r
711   118. ZARZ膭DZENIE NR 58/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
711   124. ZARZ膭DZENIE NR 64/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
711   Uchwa艂a NR XXXI/208/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
711   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
711   O B W I E S Z C Z E N I E
710   Uchwa艂a NR XXIX/194/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
710   OBWIESZCZENIE
710   PROTOK脫艁 z I Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
710   O B W I E S Z C Z E N I E
709   233. Zarz膮dzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
709   Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
709   016. ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
709   078. Zarz膮dzenie Nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
709   149. Zarz膮dzenie Nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
709   122. ZARZ膭DZENIE NR 62/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
709   152. ZARZ膭DZENIE NR 23/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
708   Uchwa艂a Nr 9/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
707   053. Zarz膮dzenie Nr 54/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 listopada 2007 r.
706   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
706   150. ZARZ膭DZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
706   O B W I E S Z C Z E N I E
705   Uchwa艂a Nr XV/81/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
705   195. Zarz膮dzenie Nr 18/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
705   Komisja Zdrowia i Porz膮dku Publicznego
705   216. ZARZ膭DZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
704   239. Zarz膮dzenie Nr 62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 listopada2010 r.
703   133. Zarz膮dzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
703   Zg艂oszenie kandydata na cz艂onka obwodowej komisji wyborczej
703   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
703   Katarzyna Ulewicz
702   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
702   Uchwa艂a Nr XXIX/153/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
702   123. Zarz膮dzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 marca 2009 r
702   138. Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
702   123. ZARZ膭DZENIE NR 63/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
702   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
701   034. ZARZ膭DZENIE NR 37/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
701   151. ZARZ膭DZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
700   UCHWA艁A NR II/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
700   O B W I E S Z C Z E N I E
700   PROTOK脫艁 z II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
700   UCHWA艁A NR III/21/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
699   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
699   040. ZARZ膭DZENIE NR 43/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
698   136. Zarz膮dzenie Nr 23/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
698   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
697   Uchwa艂a Nr I/4/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
697   Uchwa艂a Nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
697   Uchwa艂a Nr VIII/37/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
697   Uchwa艂a NR XXIX/190/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
697   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
697   157. ZARZ膭DZENIE NR 28/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
696   207. Zarz膮dzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 czerwca 2010 r.
696   O B W I E S Z C Z E N I E
696   Fundusz Alimentacyjny
695   168. Zarz膮dzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 pa藕dziernika 2009
695   217. Zarz膮dzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 wrze艣nia 2010 r.
694   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
694   131. Zarz膮dzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 maja 2009 r
694   O B W I E S Z C Z E N I E
694   Kalendarz Wyborczy
693   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczoneo na:
693   071. ZARZ膭DZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
693   UCHWA艁A NR I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
693   O B W I E S Z C Z E N I E
692   ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
690   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
690   Uchwa艂a Nr 7/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
690   190. ZARZ膭DZENIE NR 61/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
689   Uchwa艂a Nr XIV/73/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
689   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
688   227. ZARZ膭DZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
688   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
687   109. Zarz膮dzenie Nr 51/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
687   028. ZARZ膭DZENIE NR 31/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
687   Uchwa艂a NR XXXI/207/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
687   UCHWA艁A NR XXXV/231/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
687   So艂ectwo Zborowiec
686   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
686   Uchwa艂a NR XXX/201/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
685   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
685   O B W I E S Z C Z E N I E
684   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza przetarg pisemny
684   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
683   O B W I E S Z C Z E N I E
682   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
682   027. ZARZ膭DZENIE NR 30/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
682   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
682   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
682   170. ZARZ膭DZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
682   UCHWA艁A NR XXXV/230/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
682   O B W I E S Z C Z E N I E
681   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
681   Uchwa艂a Nr XXXIX/219/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
681   O B W I E S Z C Z E N I E
680   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
679   Uchwa艂a NR XXXII/209/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
679   161. ZARZ膭DZENIE NR 32/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
679   INFORMACJA
679   INFORMACJA ZARZ膭DU K脫艁KA ROLNICZEGO
678   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
678   Uchwa艂a NR XXX/198/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
678   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
677   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
677   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
677   137. Zarz膮dzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
677   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
677   UCHWA艁A NR I/7/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
676   Uchwa艂a Nr XI/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
676   156. Zarz膮dzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 lipca 2009 r.
676   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
676   OBWIESZCZENIE
675   I N F O R M A C J A
675   Uchwa艂a Nr 1/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
675   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
674   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
674   128. Zarz膮dzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
674   UCHWA艁A NR XXXV/240/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
674   225. ZARZ膭DZENIE NR 36/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
674   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
673   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
673   ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH
672   Zawiadomienie
672   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
672   194. ZARZ膭DZENIE NR 4/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
672   Uchwa艂a Nr 2/D/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
672   Bud偶et na rok 2015
671   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
671   O B W I E S Z C Z E N I E
671   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
671   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
670   Uchwa艂a NR XXXII/218/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
670   UCHWA艁A NR II/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
669   155. ZARZ膭DZENIE NR 26/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
668   UCHWA艁A NR III/20/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
667   Informacje PKW dla wyborc贸w i kandydat贸w
666   218. Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
666   OBWIESZCZENIE
666   UCHWA艁A NR III/30/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
665   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
665   167. ZARZ膭DZENIE NR 38/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
665   PROTOK脫艁 z III Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
665   230. ZARZ膭DZENIE NR 41/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
665   UCHWA艁A NR IV/43/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
664   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
664   UCHWA艁A NR XXXIII/221/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
664   O B W I E S Z C Z E N I E
663   O B W I E S Z C Z E N I E
662   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
662   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
662   UCHWA艁A NR II/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
662   PROTOK脫艁 z V Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
661   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
661   142. ZARZ膭DZENIE NR 13/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
661   Uchwa艂a NR XXXI/206/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
661   156. ZARZ膭DZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
661   O B W I E S Z C Z E N I E
660   167. Zarz膮dzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
660   TERMINY DY呕UR脫W
659   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
659   041. ZARZ膭DZENIE NR 44/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
659   PROTOK脫艁 z IV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
658   153. ZARZ膭DZENIE NR 24/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
658   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
657   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
657   O B W I E S Z C Z E N I E
657   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
656   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
656   UCHWA艁A NR XXXIV/227/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
656   215. ZARZ膭DZENIE NR 26/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
656   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
655   Uchwa艂a Nr 14/WPF/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
654   O B W I E S Z C Z E N I E
654   208. ZARZ膭DZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
653   158. ZARZ膭DZENIE NR 29/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
653   OBWIESZCZENIE WOJEW脫DZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORUNIU
652   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
652   181. ZARZ膭DZENIE NR 52/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
652   INFORMACJA DOTYCZ膭CA PROGRAMU RZ膭DOWEGO RODZINA 500 PLUS
651   Uchwa艂a NR XXXII/211/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
651   KOMUNIKAT
651   UCHWA艁A NR I/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r
651   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
650   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
650   ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
649   Uchwa艂a NR XXXII/212/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
649   ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
648   Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
648   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
648   ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
648   PROTOK脫艁 z VII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
647   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
647   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
647   Uchwa艂a Nr 10/Dpr/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
647   UCHWA艁A NR III/24/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
646   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
646   Uchwa艂a Nr XI/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
645   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
644   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
644   Zawiadomienie o wyborz臋 oferty w przetargu nieograniczonym na:
644   Zmiana dotycz膮ca rejestracji dzia艂alno艣ci gospodarczej
644   OBWIESZCZENIE
644   UCHWA艁A NR III/23/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
644   O B W I E S Z C Z E N I E
644   O G 艁 O S Z E N I E
643   189. ZARZ膭DZENIE NR 60/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
643   UCHWA艁A NR IV/35/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
643   Pa艅stwowa Komisja Wyborcza
642   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
642   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
642   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
642   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
642   163. ZARZ膭DZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
642   KOMUNIKAT
642   164. ZARZ膭DZENIE NR 35/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
642   UCHWA艁A NR II/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
641   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
641   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
641   O B W I E S Z C Z E N I E
641   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
640   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
639   UCHWA艁A NR I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
639   O B W I E S Z C Z E N I E
639   O B W I E S Z C Z E N I E
639   Uchwa艂a Nr 2/Kd//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
639   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
639   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
638   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
638   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
638   222. ZARZ膭DZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
637   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
637   Uchwa艂a NR XXXII/219/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
637   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
636   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
635   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
635   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
635   Podzia艂 Gminy Piotrk贸w Kujawski na obwody g艂osowania
635   UCHWA艁A NR IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
634   O G 艁 O S Z E N I E
634   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
634   Uchwa艂a NR XXXII/220/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
634   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
634   ZAPRASZAM na III sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋 dnia
633   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
633   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
632   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
632   UCHWA艁A NR IV/42/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
632   UCHWA艁A NR VIII/56/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
632   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
630   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
630   Uchwa艂a Nr I/2/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
630   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
630   160. ZARZ膭DZENIE NR 31/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
630   219. ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
630   O B W I E S Z C Z E N I E
630   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
629   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
629   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
629   244. ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
628   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
628   UCHWA艁A NR III/28/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
627   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
627   UCHWA艁A NR XXXV/232/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
627   ZAPRASZAM Na IV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji,
627   UCHWA艁A NR XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
626   Wniosek o wycink臋 drzew
626   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
626   UCHWA艁A NR XXXV/229/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
626   Komisja Statutowa
626   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
625   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
625   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
625   Uchwa艂a Nr 14/P/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
625   UCHWA艁A NR IV/31/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
625   Katarzyna Anna Czaplewska
624   Zg艂oszenie
624   Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych
624   177. ZARZ膭DZENIE NR 48/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
624   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
623   OBWIESZCZENIE
623   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
623   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
623   UCHWA艁A NR I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
623   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
623   UCHWA艁A NR II/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
623   ZAPRASZAM Na V sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
622   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
622   Uchwa艂a NR XXXII/214/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
622   178. ZARZ膭DZENIE NR 49/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
622   OBWIESZCZENIE
622   UCHWA艁A NR VIII/57/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
621   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
621   201. ZARZ膭DZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
621   217. ZARZ膭DZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
621   UCHWA艁A NR VI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
620   O G 艁 O S Z E N I E
620   UCHWA艁A NR XXXIV/224/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
620   176. ZARZ膭DZENIE NR 47/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
620   O B W I E S Z C Z E N I E
620   UCHWA艁A NR III/25/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
620   211. ZARZ膭DZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   180. ZARZ膭DZENIE NR 51/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
618   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
616   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
615   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
615   214. ZARZ膭DZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
614   O G 艁 O S Z E N I E
614   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza II przetarg pisemny
614   UCHWA艁A NR XXXV/228/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
614   UCHWA艁A NR III/26/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
613   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
613   168. ZARZ膭DZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
613   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
613   172. ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
613   ZAPRASZAM Na X sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
612   UCHWA艁A NR III/29/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
611   Uchwa艂a NR XXXII/217/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
611   UCHWA艁A NR XXXIV/225/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
611   191. ZARZ膭DZENIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
611   UCHWA艁A NR XI/81/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
610   162. ZARZ膭DZENIE NR 33/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
610   197. ZARZ膭DZENIE NR 7/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
610   O B W I E S Z C Z E N I E
610   O B W I E S Z C Z E N I E
609   UCHWA艁A NR II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
609   O B W I E S Z C Z E N I E
609   UCHWA艁A NR X/60/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
608   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
608   Uchwa艂a NR XXXII/215/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
608   Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 25 listopada 2014 r.
607   213. ZARZ膭DZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
606   192. ZARZ膭DZENIE NR 2/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
606   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
606   O B W I E S Z C Z E N I E
606   UCHWA艁A NR X/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
605   Zawiadomienie o wyborze w przetargu nieograniczonym na:
605   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
605   204. ZARZ膭DZENIE NR 14/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
604   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
604   ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
604   O B W I E S Z C Z E N I E
603   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
603   Uchwa艂a NR XXXII/213/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
603   Protok贸艂 z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych na temat projektu
603   UCHWA艁A NR X/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
603   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
602   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
602   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
602   O B W I E S Z C Z E N I E
602   239. ZARZ膭DZENIE NR 50/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
601   218. ZARZ膭DZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
601   UCHWA艁A NR IV/37/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
601   UCHWA艁A NR XI/75/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
600   195. ZARZ膭DZENIE NR 5/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
600   UCHWA艁A NR IV/38/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
600   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
599   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
599   UCHWA艁A NR IV/41/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
598   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
598   196. ZARZ膭DZENIE NR 6/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
598   UCHWA艁A NR IV/39/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
597   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
597   UCHWA艁A NR I/5/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
597   UCHWA艁A NR III/22/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
597   UCHWA艁A NR IV/33/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
597   O B W I E S Z C Z E N I E
596   Uchwa艂a Nr 4/S//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.08.04.2015 r
595   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
595   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
594   Zawiadomienie o wyborze oferty w prztargu nieograniczonym na:
594   237. ZARZ膭DZENIE NR 48/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
594   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
594   O B W I E S Z C Z E N I E
594   Rekrutacja do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych
593   226. ZARZ膭DZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
593   UCHWA艁A NR V/46/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
592   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
592   UCHWA艁A NR IV/36/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
592   UCHWA艁A NR V/47/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
591   223. ZARZ膭DZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
591   O B W I E S Z C Z E N I E
591   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
591   UCHWA艁A NR VII/53/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
591   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
591   Bogumi艂a Paw艂owska
591   Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
590   187. ZARZ膭DZENIE NR 58/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
590   234. ZARZ膭DZENIE NR 45/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
590   ZAPRASZAM Na XI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
590   PROTOK脫艁 z X Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
589   Wniosek o:
589   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
589   Uchwa艂a NR XXXII/216/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
589   Uchwa艂a Nr 2/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
589   Obwieszczenie Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
589   PROTOK脫艁 z VI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
589   UCHWA艁A NR XI/80/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
588   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
588   Uchwa艂a NR XXXII/210/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
587   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
587   175. ZARZ膭DZENIE NR 46/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
587   Uchwa艂a Nr 3/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
587   209. ZARZ膭DZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
587   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
586   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
585   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
585   229. ZARZ膭DZENIE NR 40/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
585   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
585   PROTOK脫艁 z XI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
584   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
583   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
583   O B W I E S Z C Z E N I E
583   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
582   165. ZARZ膭DZENIE NR 36/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
582   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
581   Zg艂oszenie
581   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
581   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
581   UCHWA艁A NR VI/48/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
580   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
580   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
580   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
580   UCHWA艁A NR XXXV/234/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
580   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
580   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
579   166. ZARZ膭DZENIE NR 37/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
577   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
577   UCHWA艁A NR XI/77/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
576   231. ZARZ膭DZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
576   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
576   251. ZARZ膭DZENIE NR 62/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
574   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
573   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
573   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
572   ZARZ膭DZENIE NR 40/2014
572   171. ZARZ膭DZENIE NR 42/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
571   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSZCZEG脫LNYCH CZ臉艢CI ZAM脫WIENIA
571   186. ZARZ膭DZENIE NR 57/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
571   228. ZARZ膭DZENIE NR 39/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
571   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
570   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
570   220. ZARZ膭DZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
570   UCHWA艁A NR IV/34/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
569   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
569   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przteargu nieograniczonym na:
569   UCHWA艁A NR XXXIV/226/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
569   UCHWA艁A NR XXXV/233/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
569   O B W I E S Z C Z E N I E
568   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
568   UCHWA艁A NR XXXV/236/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
568   UCHWA艁A NR XXXV/238/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
568   188. ZARZ膭DZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
567   UCHWA艁A NR XXXIII/222/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
567   182. ZARZ膭DZENIE NR 53/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
566   UCHWA艁A NR VI/50/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
566   Uchwa艂a Nr 15/P/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
566  
565   169. ZARZ膭DZENIE NR 40/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
565   OBWIESZCZENIE
565   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
564   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
564   203. ZARZ膭DZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
564   Informacja dla wyborc贸w niepe艂nosprawnych
564   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
564   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
563   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
563   UCHWA艁A NR X/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
562   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
562   O B W I E S Z C Z E N I E
561   UCHWA艁A NR VII/55/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
561   UCHWA艁A NR X/64/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
559   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
559   206. ZARZ膭DZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
559   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
559   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2017
558   Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczeg贸lnych cz臋艣ci zam贸wienia
558   184. ZARZ膭DZENIE NR 55/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
558   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
558   ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
558   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
557   174. ZARZ膭DZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
557   207. ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
556   Zawaidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
556   173. ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
556   240. ZARZ膭DZENIE NR 51/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
555   212. ZARZ膭DZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
554   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
554   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
554   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
554   247. ZARZ膭DZENIE NR 58/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
554   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
553   266. ZARZ膭DZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
553   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
552   210. ZARZ膭DZENIE NR 20/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
551   UCHWA艁A NR XXXIV/223/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
551   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
551   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
550   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
550   202. ZARZ膭DZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
550   246. ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
550   O B W I E S Z C Z E N I E
550   ZAPRASZAM Na XII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
549   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
548   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
548   UCHWA艁A NR XXXV/239/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
548   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
547   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
547   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
546   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
545   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
545   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
545   UCHWA艁A NR XI/72/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
544   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
544   185. ZARZ膭DZENIE NR 56/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
543   224. ZARZ膭DZENIE NR 35/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
542   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
542   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
542   O B W I E S Z C Z E N I E
541   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
541   193. ZARZ膭DZENIE NR 3/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
541   221. ZARZ膭DZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
541   O B W I E S Z C Z E N I E
541   UCHWA艁A NR XII/85/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
540   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA na:
540   UCHWA艁A NR VII/54/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
540   O B W I E S Z C Z E N I E
540   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
539   UCHWA艁A NR XXXV/235/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
539   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
538   UCHWA艁A NR XI/83/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
537   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
537   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
537   UCHWA艁A NR X/61/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
537   UCHWA艁A NR X/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
536   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
536   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
536   243. ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
536   PROTOK脫艁 z IX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
535   241. ZARZ膭DZENIE NR 52/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
534   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
534   269. ZARZ膭DZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
534   UCHWA艁A NR XI/73/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
534   UCHWA艁A NR XI/74/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
534   UCHWA艁A NR XI/78/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
533   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
533   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
533   UCHWA艁A NR VI/49/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
533   Miros艂aw J贸zef Skonieczny
532   242. ZARZ膭DZENIE NR 53/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
531   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
531   235. ZARZ膭DZENIE NR 46/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
531   261. ZARZ膭DZENIE NR 72/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
530   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
530   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
530   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
530   UCHWA艁A NR III/27/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
530   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
530   Renata Wo藕niak
529   O B W I E S Z C Z E N I E
529   O B W I E S Z C Z E N I E
527   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
527   236. ZARZ膭DZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
526   259. ZARZ膭DZENIE NR 70/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
525   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
525   179. ZARZ膭DZENIE NR 50/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
525   258. ZARZ膭DZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
525   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie
525   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
524   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
524   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
524   183. ZARZ膭DZENIE NR 54/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
524   UCHWA艁A NR X/70/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
524   UCHWA艁A NR XII/84/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
522   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
522   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
521   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
521   232. ZARZ膭DZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
521   255. ZARZ膭DZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
520   INFORMACJA
520   8. Sprawozdania Bud偶etowe za 2015 rok
519   UCHWA艁A NR VIII/58/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
519   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
518   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
518   273. ZARZ膭DZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
518   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
517   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
517   205. ZARZ膭DZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
517   233. ZARZ膭DZENIE NR 44/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
517   O B W I E S Z C Z E N I E
516   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
516   Uchwa艂a Nr 15/WPF/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
516   UCHWA艁A NR XII/87/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
516   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
515   249. ZARZ膭DZENIE NR 60/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
514   UCHWA艁A NR XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
513   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
512   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
512   UCHWA艁A NR VI/51/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
512   UCHWA艁A NR IX/59/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
511   238. ZARZ膭DZENIE NR 49/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
510  
510   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
510   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrrk贸w Kujawski
510   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
509   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
509   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
509   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
508   292. ZARZ膭DZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
507   245. ZARZ膭DZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
507   250. ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
506   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
506   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
505   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
505   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
503   248. ZARZ膭DZENIE NR 59/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
502   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
502   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
502   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
501   Zg艂oszenie pobytu czasowego
501   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
501   268. ZARZ膭DZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
500   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
500   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
500   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
500   263. ZARZ膭DZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
500   UCHWA艁A NR X/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
500   UCHWA艁A NR XIII/91/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
500   302. ZARZ膭DZENIE NR 26/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
499   295. ZARZ膭DZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
498   UCHWA艁A NR XI/76/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
497   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
497   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
496   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
496   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
495   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
493   260. ZARZ膭DZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
492   UCHWA艁A NR XI/82/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
491   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
490   UCHWA艁A NR X/71/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
489   UCHWA艁A NR XIV/95/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
489   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
488   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
488   305. ZARZ膭DZENIE NR 29/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
487   UCHWA艁A NR XXXV/237/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
486   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
485   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
484   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
484   UCHWA艁A NR XII/86/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
482   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
482   UCHWA艁A NR X/69/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
482   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
481   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY ROZLICZAJ膭CEGO SI臉 NA PODSTAWIE PRZEPIS脫W
481   264. ZARZ膭DZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
480   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
479   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
479   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
478   257. ZARZ膭DZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
477   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacj臋 zam贸wienia
476   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
476   ZA艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
476   254. ZARZ膭DZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
476   272. ZARZ膭DZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
476   O B W I E S Z C Z E N I E
475   O B W I E S Z C Z E N I E
475   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
474   262. ZARZ膭DZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
474   275. ZARZ膭DZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
472   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
472   O B W I E S Z C Z E N I E
472   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
471   O B W I E S Z C Z E N I E
470   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
470   O B W I E S Z C Z E N I E
469   Zawiadomienie o wyborze oferty
467   O艢WIADCZENIE O WIELKO艢CI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRA呕ONEJ
467   Bud偶et na rok 2016
467   Bud偶et na rok 2017
466   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
465   271. ZARZ膭DZENIE NR 82/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
465   297. ZARZ膭DZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
465   UCHWA艁A NR XIV/96/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
464   Uchwa艂a Nr 3/S/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.6.04.2016 r
463   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
463   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
462   ZA艢WIADCZENIE/O艢WIADCZENIE*) O UCZ臉SZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKO艁Y
462   UCHWA艁A NR XII/89/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
461   280. ZARZ膭DZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
461   O B W I E S Z C Z E N I E
461   O B W I E S Z C Z E N I E
461   1. ZARZ膭DZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
460   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
460   278. ZARZ膭DZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
460   284. ZARZ膭DZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
460   O B W I E S Z C Z E N I E
460   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-07-27
459   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
459   ZAPRASZAM Na XV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
458   UCHWA艁A NR XV/97/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
458   Interpretacja Indywidualna
457   PROTOK脫艁 z XII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
456   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
456   277. ZARZ膭DZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
456   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
456   PROTOK脫艁 z XV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
455   267. ZARZ膭DZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
455   324. ZARZ膭DZENIE NR 48/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
454   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
454   UCHWA艁A NR XIV/93/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
454   O B W I E S Z C Z E N I E
453   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
453   Uchwa艂a Nr 3/D/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
452   307. ZARZ膭DZENIE NR 31/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
451   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
451   270. ZARZ膭DZENIE NR 81/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
450   Zawiadomienie o udzieniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
450   UCHWA艁A NR XV/102/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
449   256. ZARZ膭DZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
448   UCHWA艁A NR X/68/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
447   UCHWA艁A NR XII/88/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
447   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
446   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
446   UCHWA艁A NR XV/104/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
445   265. ZARZ膭DZENIE NR 76/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
445   281. ZARZ膭DZENIE NR 5/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
445   283. ZARZ膭DZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
445   O B W I E S Z C Z E N I E
445   303. ZARZ膭DZENIE NR 27/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
444   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
444   294. ZARZ膭DZENIE NR 18/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
443   O B W I E S Z C Z E N I E
442   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
442   O B W I E S Z C Z E N I E
442   O B W I E S Z C Z E N I E
442   O B W I E S Z C Z E N I E
442   O B W I E S Z C Z E N I E
441   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
441   274. ZARZ膭DZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
441   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
440   O艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
440   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO 艢WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
440   276. ZARZ膭DZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
440   Wniosek o wydanie interpretacji
439   O B W I E S Z C Z E N I E
439   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
437   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-10-06
437   Kadra
436   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
436   O B W I E S Z C Z E N I E
435   287. ZARZ膭DZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
435   296. ZARZ膭DZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
435   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
435   O B W I E S Z C Z E N I E
434   290. ZARZ膭DZENIE NR 14/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
434   UCHWA艁A NR XIII/90/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
434   UCHWA艁A NR XIV/92/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
434   O B W I E S Z C Z E N I E
433   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
433   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
432   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
432   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
431   279. ZARZ膭DZENIE NR 3/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
431   O B W I E S Z C Z E N I E
429   3. ZARZ膭DZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
428   UCHWA艁A NR IX/72/2011
427   291. ZARZ膭DZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
426   288. ZARZ膭DZENIE NR 12/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
425   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY O DOCHODACH OSI膭GNI臉TYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ膭CYM OKRES 艢WI
425   289. ZARZ膭DZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
425   308. ZARZ膭DZENIE NR 32/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
422   286. ZARZ膭DZENIE NR 10/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
422   339. ZARZ膭DZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
422   O B W I E S Z C Z E N I E
420   285. ZARZ膭DZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
420   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
419   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
419   O B W I E S Z C Z E N I E
418   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
418   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
418   O B W I E S Z C Z E N I E
417   UCHWA艁A NR XV/100/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
417   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
417   ZAPRASZAM Na XVIII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
417   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
416   Piotrk贸w Kujawski: ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH.
416   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
416   293. ZARZ膭DZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
416   O B W I E S Z C Z E N I E
415   298. ZARZ膭DZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
415   O B W I E S Z C Z E N I E
415   304. ZARZ膭DZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
415   O B W I E S Z C Z E N I E
414   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
414   UCHWA艁A NR XVI/111/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
414   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
413   UCHWA艁A NR XV/98/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
413   UCHWA艁A NR XV/105/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
413   341. ZARZ膭DZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
412   4. ZARZ膭DZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
411   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
411   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
408   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
408   322. ZARZ膭DZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
407   092. Zarz膮dzenie Nr 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 wrze艣nia 2008 r
407   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
407   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
406   300. ZARZ膭DZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
405   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
405   Uchwa艂a Nr 4/D/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
404   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
404   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
404   UCHWA艁A NR XVI/110/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
403   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
402   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
401   UCHWA艁A NR XV/103/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
401   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
400   309. ZARZ膭DZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
400   314. ZARZ膭DZENIE NR 38/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
399   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
399   Dane teleadresowe
398   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
398   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
398   311. ZARZ膭DZENIE NR 35/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
397   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
397   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
396   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
395   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
395   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
394   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
394   UCHWA艁A NR XV/106/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
394   319. ZARZ膭DZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
394   O B W I E S Z C Z E N I E
393   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
393   UCHWA艁A NR XV/101/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
393   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
393   O B W I E S Z C Z E N I E
392   310. ZARZ膭DZENIE NR 34/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
392   317. ZARZ膭DZENIE NR 41/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
392   O B W I E S Z C Z E N I E
392   ZAPRASZAM Na XXI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
391   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
391   343. ZARZ膭DZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
389   282. ZARZ膭DZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
389   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
389   327. ZARZ膭DZENIE NR 51/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
389   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
389   PROTOK脫艁 z XX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
388   299. ZARZ膭DZENIE NR 23/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
388   313. ZARZ膭DZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
388  
386   O B W I E S Z C Z E N I E
385   Wykaz ulic
385   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
384   O B W I E S Z C Z E N I E
384   5. ZARZ膭DZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
384   Dane teleadresowe
383   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
383   315. ZARZ膭DZENIE NR 39/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
383   323. ZARZ膭DZENIE NR 47/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
382   312. ZARZ膭DZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
382   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
382   Dane Teleadresowe
381   349. ZARZ膭DZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
381   2. ZARZ膭DZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
380   301. ZARZ膭DZENIE NR 25/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
380   O B W I E S Z C Z E N I E
379   O B W I E S Z C Z E N I E
379   ZAPRASZAM Na XVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
379   O B W I E S Z C Z E N I E
379   O B W I E S Z C Z E N I E
378   UCHWA艁A NR XV/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
378   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
377   UCHWA艁A NR XV/99/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
377   337. ZARZ膭DZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
376   ZAPRASZAM Na XVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
376   351. ZARZ膭DZENIE NR 75/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
375   127. ZARZ膭DZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
374   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
373   Dane teleadresowe
372   318. ZARZ膭DZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
371   ZAPRASZAM Na XIX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
370   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
370   6. ZARZ膭DZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
369   O B W I E S Z C Z E N I E
368   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
367   352. ZARZ膭DZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
366   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
366   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
366   340. ZARZ膭DZENIE NR 64/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
365   316. ZARZ膭DZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
365   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
365   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
364   320. ZARZ膭DZENIE NR 44/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
364   329. ZARZ膭DZENIE NR 53/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
364   9. Sprawozdania Bud偶etowe za 2016 rok
363   O B W I E S Z C Z E N I E
362   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
362   Wniosek
362   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.7.12.2016 r
362   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
362   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
361   UCHWA艁A NR XVII/113/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
361   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
360   321. ZARZ膭DZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
360   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
360   Obwieszczenie
357   331. ZARZ膭DZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
357   347. ZARZ膭DZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
357   348. ZARZ膭DZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
355   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
355   326. ZARZ膭DZENIE NR 50/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
354   UCHWA艁A NR XV/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
353   O B W I E S Z C Z E N I E
352   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
351   UCHWA艁A NR XV/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
351   8. ZARZ膭DZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
349   325. ZARZ膭DZENIE NR 49/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
349   342. ZARZ膭DZENIE NR 66/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
349   345. ZARZ膭DZENIE NR 69/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
348   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
348   Alicja - Sylwia W贸jcik
347   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
347   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
346   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
344   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
344   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
344   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
343   344. ZARZ膭DZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
343   O B W I E S Z C Z E N I E
342   334. ZARZ膭DZENIE NR 58/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
342   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
341   333. ZARZ膭DZENIE NR 57/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
341   O B W I E S Z C Z E N I E
340   353. ZARZ膭DZENIE NR 77/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
340   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
340   ZAPRASZAM Na XXII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
340   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
339   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
339   Dane teleadresowe
338   UCHWA艁A NR XVII/112/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
338   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
338   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
338   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
337   328. ZARZ膭DZENIE NR 52/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
337   350. ZARZ膭DZENIE NR 74/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
336   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
335   330. ZARZ膭DZENIE NR 54/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
335   Uchwa艂a Nr 9/WPF/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
335   Uchwa艂a Nr 9/P/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
335   7. ZARZ膭DZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
335   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
333   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
333   O B W I E S Z C Z E N I E
331   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
331   O B W I E S Z C Z E N I E
330   332. ZARZ膭DZENIE NR 56/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
330   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
329   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
328   338. ZARZ膭DZENIE NR 62/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
328   ZAPRASZAM Na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
326   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
326   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
326   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
326   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
325   346. ZARZ膭DZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
325   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
323   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
323   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
322   O B W I E S Z C Z E N I E
319   Dane teleadresowe
319   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2018
316   335. ZARZ膭DZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
316   355. ZARZ膭DZENIE NR 79/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
316   O B W I E S Z C Z E N I E
315   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
314   Sprawozdania finansowe za 2016 r.
314   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
314   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
313   336. ZARZ膭DZENIE NR 60/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
313   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
312   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
312   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
311   O B W I E S Z C Z E N I E
310   9. ZARZ膭DZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI9
309   354. ZARZ膭DZENIE NR 78/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
309   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
309   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
309   Obwieszczenie
308   Dane teleadresowe
307   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
306   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
306   Uchwa艂a Nr 2/S/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2017 r.
306   Obwieszczenie
305   O B W I E S Z C Z E N I E
304   Dane teleadresowe
304   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
303   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
303   Obwieszczenie
303   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
301   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
298   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
298   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
296   O B W I E S Z C Z E N I E
296   O B W I E S Z C Z E N I E
295   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
294   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
294   SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
294   O B W I E S Z C Z E N I E
294   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
293   Dane teleadresowe
292   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
292   Obwieszczenie
291   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
291   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
291   O B W I E S Z C Z E N I E
291   O B W I E S Z C Z E N I E
290   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
290   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
289   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
288   O B W I E S Z C Z E N I E
288   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
287   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
286   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
285   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
284   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
283   O B W I E S Z C Z E N I E
283   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
282   O B W I E S Z C Z E N I E
282   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
281   O B W I E S Z C Z E N I E
279   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
278   O B W I E S Z C Z E N I E
277   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
276   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
275   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
274   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
273   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
273   zg艂oszenie wycinki drzew
272   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
272   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
272   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
271   OBWIESZCZENIE
270   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
267   O B W I E S Z C Z E N I E
267   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
267   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
266   O B W I E S Z C Z E N I E
266   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
265   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
264   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
264   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
264   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
264   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
262   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
261   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
261   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
259   ZAWIADOMIENIE O UNIEWA呕NIENIU CZYNNO艢CI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 16.05.2017 R
257   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
256   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
256   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
254   Obwieszczenie
254   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
253   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
252   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
252   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
252   O B W I E S Z C Z E N I E
251   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
251   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
250   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
250   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
249   O B W I E S Z C Z E N I E
247   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
246   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
246   OBWIESZCZENIE
246   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
244   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
243   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
242   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
240   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
240   UCHWA艁A NR XXVII/174/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
239   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
239   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
238  
238   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
237   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
237   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
237   UCHWA艁A NR XXVIII/188/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
235   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
235   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
234   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
233   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
233   O B W I E S Z C Z E N I E
232   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
232   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
230   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
230   Obwieszczenie
228   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
228   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
228   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
228   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
228   98. ZARZ膭DZENIE NR 5/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
227   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
227   Kierownictwo Urz臋du Miasta i Gminy
226   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
226   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
225   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
224   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
224   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
224   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
224   81. ZARZ膭DZENIE NR 81/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
224   UCHWA艁A NR XXIII/151/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
223   80. ZARZ膭DZENIE NR 80/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
223   UCHWA艁A NR XXIV/160/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
223   UCHWA艁A NR XIX/126/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
222   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
222   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
222   UCHWA艁A NR XVIII/122/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
221   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
221   Obwieszczenie
221   UCHWA艁A NR XXVII/182/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
221   92. ZARZ膭DZENIE NR 92/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
220   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
220   Komunikat w sprawie konsultacji
220   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
219   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
219   ZAPRASZAM na XXVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
217   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
216   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
216   O B W I E S Z C Z E N I E
216   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
214   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
214   UCHWA艁A NR XXII/150/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
213   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
213   77. ZARZ膭DZENIE NR 77/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
213   O B W I E S Z C Z E N I E
213   ZAPRASZAM na XXVIII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
212   UCHWA艁A NR XXVII/178/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
212   104. ZARZ膭DZENIE NR 11/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
211   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
211   O B W I E S Z C Z E N I E
210   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
210   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
210   UCHWA艁A NR XXIV/157/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
210   UCHWA艁A NR XXIV/159/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
210   UCHWA艁A NR XVIII/117/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
210   96. ZARZ膭DZENIE NR 3/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
209   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
209   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
209   UCHWA艁A NR XVIII/121/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
208   UCHWA艁A NR XXVIII/183/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
207   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
207   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
206   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
206   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
205   79. ZARZ膭DZENIE NR 79/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
205   UCHWA艁A NR XIX/128/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
205   UCHWA艁A NR XVIII/123/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
205   Obwieszczenie
204   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
204   Informacje dotycz膮ce urz臋dnika wyborczego
202   UCHWA艁A NR XVIII/125/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
201   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
201   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
201   UCHWA艁A NR XXVII/175/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
201   UCHWA艁A NR XXIV/156/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
201   90. ZARZ膭DZENIE NR 90/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
200   UCHWA艁A NR XXIV/158/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
199   UCHWA艁A NR XVIII/119/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
199   UCHWA艁A NR XVIII/115/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
198   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
197   O B W I E S Z C Z E N I E
197   O B W I E S Z C Z E N I E
196   86. ZARZ膭DZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
195   Obwieszczenie
194   UCHWA艁A NR XXII/143/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
194   84. ZARZ膭DZENIE NR 84/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
194   UCHWA艁A NR XXVIII/186/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
193   UCHWA艁A NR XIX/127/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
193   UCHWA艁A NR XVIII/120/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
192   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
192   78. ZARZ膭DZENIE NR 78/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
192   UCHWA艁A NR XXIV/152/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
191   UCHWA艁A NR XXVII/173/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
191   85. ZARZ膭DZENIE NR 85/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
191   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
190   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
190   UCHWA艁A NR XVIII/118/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
190   UCHWA艁A NR XVIII/114/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
189   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
189   UCHWA艁A NR XXII/148/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
189   89. ZARZ膭DZENIE NR 89/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
188   UCHWA艁A NR XXVI/171/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
188   UCHWA艁A NR XXVI/168/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
188   105. ZARZ膭DZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
187   O B W I E S Z C Z E N I E
186   UCHWA艁A NR XXVI/169/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
186   UCHWA艁A NR XXII/149/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
186   UCHWA艁A NR XIX/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
186   UCHWA艁A NR XVIII/124/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
186   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
185   UCHWA艁A NR XXVII/176/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
185   UCHWA艁A NR XXIV/164/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
185   UCHWA艁A NR XXII/142/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
185   UCHWA艁A NR XVIII/116/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
185   87. ZARZ膭DZENIE NR 87/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
185   97. ZARZ膭DZENIE NR 4/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
184   O B W I E S Z C Z E N I E
184   UCHWA艁A NR XXII/144/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
184   82. ZARZ膭DZENIE NR 82/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
184   83. ZARZ膭DZENIE NR 83/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
184   88. ZARZ膭DZENIE NR 88/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
183   UCHWA艁A NR XXIV/155/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
183   UCHWA艁A NR XXI/137/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
183   UCHWA艁A NR XXI/135/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
182   UCHWA艁A NR XXVII/179/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
182   UCHWA艁A NR XXIV/153/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
182   UCHWA艁A NR XXIV/161/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
182   UCHWA艁A NR XXII/140/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
182   UCHWA艁A NR XXI/138/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
182   106. ZARZ膭DZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
181   O B W I E S Z C Z E N I E
180   UCHWA艁A NR XXV/166/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
180   UCHWA艁A NR XXII/147/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
180   UCHWA艁A NR XXI/136/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
178   UCHWA艁A NR XXVI/170/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
178   UCHWA艁A NR XXII/139/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
178   91. ZARZ膭DZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
177   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
177   Obwieszczenie
176   UCHWA艁A NR XXVII/172/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
176   UCHWA艁A NR XXV/165/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
175   UCHWA艁A NR XXII/145/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
175   UCHWA艁A NR XXVIII/184/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
175   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
174   UCHWA艁A NR XXVII/180/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
174   UCHWA艁A NR XIX/133/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
174   O B W I E S Z C Z E N I E
173   UCHWA艁A NR XIX/132/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
173   UCHWA艁A NR XIX/129/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
173   110. ZARZ膭DZENIE NR 17/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
172   UCHWA艁A NR XXVII/181/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
172   93. ZARZ膭DZENIE NR 93/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
172   UCHWA艁A NR XXVIII/185/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
171   UCHWA艁A NR XXII/146/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
170   UCHWA艁A NR XXIV/154/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
170   Obwieszczenie
170   102. ZARZ膭DZENIE NR 9/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
169   UCHWA艁A NR XXVII/177/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
169   UCHWA艁A NR XXIV/163/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
169   99. ZARZ膭DZENIE NR 6/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
168   UCHWA艁A NR XXII/141/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
168   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
166   103. ZARZ膭DZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
166   107. ZARZ膭DZENIE NR 14/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
166   111. ZARZ膭DZENIE NR 18/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
166   INFORMACJA Urz臋du Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
165   UCHWA艁A NR XXIV/162/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
164   Uchwa艂a Nr 3/WPF/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2017 roku.
164   101. ZARZ膭DZENIE NR 8/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
164   108. ZARZ膭DZENIE NR 15/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
164   PROTOK脫艁 z XXX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
163   UCHWA艁A NR XXVI/167/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
163   Obwieszczenie
163   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
162   UCHWA艁A NR XX/134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
162   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
162   Uchwa艂a Nr 2/D/2018 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2018 roku
161   100. ZARZ膭DZENIE NR 7/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
161   ZAPRASZAM na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
160   113. ZARZ膭DZENIE NR 20/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
159   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
158   UCHWA艁A NR XXVIII/187/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
157   Uchwa艂a Nr 3/P/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku.
157   Uchwa艂a Nr 3/Dpr/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r.
156   94. ZARZ膭DZENIE NR 1/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
156   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
156   109. ZARZ膭DZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
156   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
155   UCHWA艁A NR XIX/130/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
155   O B W I E S Z C Z E N I E
154   95. ZARZ膭DZENIE NR 2/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
153   Uchwa艂a Nr 2/Kd /2018 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2018 roku
153   Obwieszczenie
151   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
145   Uchwa艂a Nr 8/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
144   Ma艂gorzata El偶bieta Korytowska-Wajer
141   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
141   119. ZARZ膭DZENIE NR 26/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
141   120. ZARZ膭DZENIE NR 27/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
140   112. ZARZ膭DZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
139   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
139   OBWIESZCZENIE
139   Obwieszczenie
138   121. ZARZ膭DZENIE NR 28/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
138   Bud偶et na rok 2018
137   Obwieszczenie
136   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
136   UCHWA艁A PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
135   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
135   Sprawozdania finansowe za 2017 r.
134   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
134   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
134   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
133   Obwieszczenie
132   ZARZ膭DZENIE NR 69/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
131   Postanowienie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku
130   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
130   TERMINY DY呕UR脫W MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
129   OBWIESZCZENIE
128   UCHWA艁A PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r.
128   Uchwa艂a Nr 3/S/2018 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 roku.
126   115. ZARZ膭DZENIE NR 22/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
125   INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
125   9. Sprawozdania Bud偶etowe za 2017 rok
125   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
124   Obwieszczenie
123   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
123   UCHWA艁A NR XXIX/189/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
123   UCHWA艁A NR XXX/199/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
122   118. ZARZ膭DZENIE NR 25/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
122   O B W I E S Z C Z E N I E
122   123. ZARZ膭DZENIE NR 30/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
121   133. ZARZ膭DZENIE NR 40/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
120   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
117   117. ZARZ膭DZENIE NR 24/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
117   122. ZARZ膭DZENIE NR 29/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
117   O B W I E S Z C Z E N I E
117   128. ZARZ膭DZENIE NR 35/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
117   UCHWA艁A NR XXXI/213/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
117   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R
117   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
115   114. ZARZ膭DZENIE NR 21/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
115   UCHWA艁A NR XXIX/193/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
115   Obwieszczenie
114   O B W I E S Z C Z E N I E
114   UCHWA艁A NR XXX/200/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
114   124. ZARZ膭DZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
114   125. ZARZ膭DZENIE NR 32/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
113   O B W I E S Z C Z E N I E
113   127. ZARZ膭DZENIE NR 34/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
112   OBWIESZCZENIE
111   UCHWA艁A NR XXIX/197/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
111   126. ZARZ膭DZENIE NR 33/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
111   UCHWA艁A NR XXXI/211/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
111   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
110   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
109   UCHWA艁A NR XXIX/190/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
109   UCHWA艁A NR XXIX/198/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
109   UCHWA艁A NR XXXI/219/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
108   Obwieszczenie
108   130. ZARZ膭DZENIE NR 37/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
108   149. ZARZ膭DZENIE NR 56/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
107   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
107   116. ZARZ膭DZENIE NR 23/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
107   UCHWA艁A NR XXXI/217/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
107   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
106   O B W I E S Z C Z E N I E
106   ZAPRASZAM Na XXXI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
106   142. ZARZ膭DZENIE NR 49/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
105   UCHWA艁A NR XXIX/191/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
105   O B W I E S Z C Z E N I E
105   UCHWA艁A NR XXXI/205/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
105   ZAPRASZAM Na XXXII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
105   UCHWA艁A NR XXXII/225/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
105   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
105   Komunikat
104   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
104   UCHWA艁A NR XXX/201/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
103   UCHWA艁A NR XXXI/202/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
103   Zg艂oszenie kandydat贸w na cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych
102   UCHWA艁A NR XXIX/192/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
102   146. ZARZ膭DZENIE NR 53/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
102   Zg艂oszenie kandydat贸w na cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wynik贸w g艂osowania
102   Postanowienie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku I z dnia 15 wrze艣nia 2018 r.
101   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
101   129. ZARZ膭DZENIE NR 36/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
100   UCHWA艁A NR XXXI/206/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
100   158. ZARZ膭DZENIE NR 65/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
99   UCHWA艁A NR XXIX/194/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
99   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
99   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
98   ZAPRASZAM na XXX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
98   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
97   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
97   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
97   UCHWA艁A NR XXXI/203/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
97   Og艂oszenie / obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
96   UCHWA艁A NR XXXI/208/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
96   UCHWA艁A NR XXXI/210/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
96   UCHWA艁A NR XXXI/216/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
96   Miranda Ma艂kowska Nowacka
96   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
95   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
95   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
95   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
95   UCHWA艁A NR XXXI/215/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
95   UCHWA艁A NR XXXI/218/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
94   UCHWA艁A NR XXXI/209/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
93   UCHWA艁A NR XXXI/204/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
93   131. ZARZ膭DZENIE NR 38/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
92   UCHWA艁A NR XXIX/195/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
92   138. ZARZ膭DZENIE NR 45/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
92   139. ZARZ膭DZENIE NR 46/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
92   151. ZARZ膭DZENIE NR 58/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
92   POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku I z dnia 10 wrze艣nia 2018 r.
91   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
91   UCHWA艁A NR XXXI/212/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
91   132. ZARZ膭DZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
91   PETYCJA
91   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
90   UCHWA艁A NR XXIX/196/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
89   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
89   Informacja dotycz膮ca cen i stawek
89   137. ZARZ膭DZENIE NR 44/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
89   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
89   154. ZARZ膭DZENIE NR 61/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
88   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
88   144. ZARZ膭DZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
87   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
87   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
87   135. ZARZ膭DZENIE NR 42/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
87   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
86   zg艂oszenie do komisji - TKW
86   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. Ochrony 艢rodowiska
85   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
85   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
85   O B W I E S Z C Z E N I E
85   140. ZARZ膭DZENIE NR 47/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
85   147. ZARZ膭DZENIE NR 54/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
85   150. ZARZ膭DZENIE NR 57/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
84   Komunikat o liczbie mieszka艅c贸w
84   Komunikat Komisarzy Wyborczych
83   Obwieszczenie
83   134. ZARZ膭DZENIE NR 41/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
83   Obwieszczenie
83   KOMUNIKAT w spr. zg艂aszania kandydat贸w do TKW
82   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
82   O B W I E S Z C Z E N I E
81   141. ZARZ膭DZENIE NR 48/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
80   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
79   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
79   143. ZARZ膭DZENIE NR 50/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
79   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
78   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
78   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
78   UCHWA艁A NR XXXII/220/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
78   Komunikat dot. przyjmowaniu zawiadomie艅 - komitety wyborcze
77   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
77   O B W I E S Z C Z E N I E
77   I Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
76   UCHWA艁A NR XXXI/214/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
76   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 sierpnia 2018 r.
75   UCHWA艁A NR XXXI/207/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
75   136. ZARZ膭DZENIE NR 43/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
74   145. ZARZ膭DZENIE NR 52/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
74   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
73   153. ZARZ膭DZENIE NR 60/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
71   O B W I E S Z C Z E N I E
70   UCHWA艁A NR XXXII/222/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTKOWIE KUJAWSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r.
70   Obwieszczenie
69   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
69   148. ZARZ膭DZENIE NR 55/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
69   152. ZARZ膭DZENIE NR 59/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
69   Rozporz膮dzenie Prezesa Rady Ministr贸w
68   Uchwala w sprawie powolywania terytorialnych komisji wyborczych
68   Obwieszczenie
66   UCHWA艁A NR XXXII/223/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
66   UCHWA艁A NR XXXII/221/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
66   155. ZARZ膭DZENIE NR 62/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
65   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
64   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
64   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r.
63   UCHWA艁A NR XXXII/224/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
63   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
63   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
63   Obwieszczenie
63   REJESTR 呕艁OBK脫W I KLUB脫W DZIECI臉CYCH
63   KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych we W艂oc艂awku
63   ZAPRASZAM na XXXIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
63   UCHWA艁A NR XXXIV/231/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
62   O B W I E S Z C Z E N I E
61   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
60   Rejestr um贸w
60   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
60   UCHWA艁A NR XXXIV/233/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
59   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
59   161. ZARZ膭DZENIE NR 68/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
59   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
58   157. ZARZ膭DZENIE NR 64/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
57   156. ZARZ膭DZENIE NR 63/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
57   Petycja nr 2
57   O B W I E S Z C Z E N I E
57   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
57   Petycja nr 3
57   O B W I E S Z C Z E N I E
56   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
56   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
56   Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.
56   O B W I E S Z C Z E N I E
56   Zg艂oszenie usuni臋cia krzewu/krzew贸w
56   Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 wrze艣nia 2018
56   162. ZARZ膭DZENIE NR 69/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
55   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
54   Informacja
54   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
54   164. ZARZ膭DZENIE NR 71/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
53   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
53   O B W I E S Z C Z E N I E
52   165. ZARZ膭DZENIE NR 72/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
50   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
50   Sk艂ad osobowy Rady Miejskiej VIII Kadencji
49   163. ZARZ膭DZENIE NR 70/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
49   166. ZARZ膭DZENIE NR 73/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
48   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
48   160. ZARZ膭DZENIE NR 67/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
48   UCHWA艁A NR XXXIV/232/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
47   Sprawozdania finansowe za 2016 r.
46   UCHWA艁A NR XXXIII/227/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 23 sierpnia 2018 r.
46   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
45   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
45   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
44   UCHWA艁A NR XXXIV/230/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
44   UCHWA艁A NR XXXIII/228/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 23 sierpnia 2018 r.
44   II Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji
42   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
42   Petycja nr 4
41   INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU I z dnia 13 wrze艣nia 2018 r.
41   159. ZARZ膭DZENIE NR 66/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
41   UCHWA艁A NR XXXIV/229/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
40   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
40   Obwieszczenie
39   Rejestr dzia艂alno艣ci regulowanej w zakresie odbioru
38   O B W I E S Z C Z E N I E
37   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
37   O B W I E S Z C Z E N I E
36   I Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji
31   UCHWA艁A NR XXXIII/226/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 23 sierpnia 2018 r.
31   170. ZARZ膭DZENIE NR 77/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
30   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
30   167. ZARZ膭DZENIE NR 74/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
30   168. ZARZ膭DZENIE NR 75/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
30   169. ZARZ膭DZENIE NR 76/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
30   O B W I E S Z C Z E N I E
30   Komisja Skarg, Wniosk贸w i Petycji
29   O B W I E S Z C Z E N I E
29   ZAPRASZAM na I sesj臋 Rady Miejskiej VIII kadencji
29   Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu
28   O B W I E S Z C Z E N I E
28   Komisja Rewizyjna
28   Komisja Zdrowia i Porz膮dku Publicznego
27   171. ZARZ膭DZENIE NR 78/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
27   Komisja Statutowa
26   Komunikat
26   Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finans贸w
26   UCHWA艁A NR II/14/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
25   O B W I E S Z C Z E N I E
24   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
24   OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 pa藕dziernika 2018 r.
24   172. ZARZ膭DZENIE NR 79/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
23   OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 pa藕dziernika 2018 r.
23   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
22   UCHWA艁A NR I/10/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
21   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
21   O B W I E S Z C Z E N I E
20   175. ZARZ膭DZENIE NR 82/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
20   UCHWA艁A NR I/9/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
19   176. ZARZ膭DZENIE NR 83/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
18   Petycja nr 5
17   174. ZARZ膭DZENIE NR 81/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
17   ZAPRASZAM na II sesj臋 Rady Miejskiej VIII kadencji
17   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
16   173. ZARZ膭DZENIE NR 80/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
16   UCHWA艁A NR I/2/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
15   UCHWA艁A NR I/1/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
15   PROTOK脫艁 z I Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
14   UCHWA艁A NR I/7/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
14   UCHWA艁A NR I/8/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
14   UCHWA艁A NR II/17/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
13   UCHWA艁A NR I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
13   UCHWA艁A NR I/5/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
13   UCHWA艁A NR I/6/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
13   UCHWA艁A NR II/12/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
13   UCHWA艁A NR II/13/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
12   UCHWA艁A NR I/3/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
12   UCHWA艁A NR II/15/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
12   178. ZARZ膭DZENIE NR 85/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
11   173. ZARZ膭DZENIE NR 80/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
11   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
11   177. ZARZ膭DZENIE NR 84/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
10   UCHWA艁A NR II/16/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
9   Sprawozdanie
9   UCHWA艁A NR II/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
9   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
9   O B W I E S Z C Z E N I E
8   O B W I E S Z C Z E N I E
7   179. ZARZ膭DZENIE NR 86/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
7   ZAPRASZAM na III sesj臋 Rady Miejskiej VIII kadencji
5   Komisja Rewizyjna
4   Komisja Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska
3   II Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
3   O B W I E S Z C Z E N I E
2   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1   180. ZARZ膭DZENIE NR 87/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI

 Liczba   Kategoria
235839   Informacje og贸lne
48914   Przetargi
35526   Oferty pracy
31170   Pomocy spo艂ecznej
21886   Inne zam贸wienia
21538   Zam贸wienia publiczne
14781   2016
13421   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
12014   2017
11082   - 2012 - 2016
10287   Lista so艂ectw
10117   Kierownictwo
10012   M - GOPS w Piotrkowie Kujawskim
9306   Dane teleadresowe
8491   Protoko艂y z sesji
8430   - 2006 - 2010
8271   Inne
8106   Informacje o udzieleniu zam贸wie艅
8007   - 2010 - 2014
7937   - 2006 - 2010
7765   2018
7678   Struktura organizacyjna
7557   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
7476   Rady Miejskiej
7177   O艣wiatowe
6801   Urz膮d Stanu Cywilnego
6769   Sk艂ad osobowy Rady Miejskiej VII Kadencji
6716   Charakterystyka
6663   Inwestycyjne
6567   Og艂oszenia
6435   Zak艂adu Komunalnego
6221   Informacja o wyborze oferty
6117   2016
6051   2016
6035   Zesp贸艂 Ekonomiczno Administracyjny Szk贸艂
5992   Szko艂a Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
5959   Urz膮d Miasta i Gminy
5860   - 2014 - 2018
5725   Za艂atwianie spraw
5718   Obwieszczenia
5702   Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej
5603   Podatkowe
5454   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2007 - 2010
5383   Ochrony 艢rodowiska
5280   Rejestry, ewidencje i archiwa
5245   Referat Finansowo-Ksi臋gowy - Podatki
5179   Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
5134   Podatki i op艂aty
5085   Szko艂a Podstawowa w Byczu
5013   Komisje Rady VII Kadencji
4999   Dot. rolnictwa
4976   Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, architektury
4966   Programy gospodarcze
4914   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
4860   Przedszkole samorz膮dowe w Piotrkowie Kujawskim
4858   Szko艂a Podstawowa w D臋bo艂臋ce
4732   2008 - 2010
4669   2011 - 2013
4663   Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
4662   Kontrole
4641   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2010 - 2014
4567   Statut Miasta i Gminy
4557   Ewidencja Ludno艣ci i Dowod贸w Osobistych
4520   Spo艂eczna Zasadnicza Szko艂a Zawodowa
4487   Stanowisko ds. ochrony 艣rodowiska i rolnictwa
4478   Informacje niepublikowane
4471   Dni i godziny otwarcia
4450   - 2010 - 2011
4415   Pomoc spo艂eczna
4382   - 2007 - 2010
4339   艢wiadczenia Rodzinne
4326   - 2002 - 2006
4304   D艂ug publiczny
4270   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
4259   Rada Miejska
4244   - 2017 - 2021
4243   Zarz膮dzenia Burmistrza
4241   Wybory Samorz膮dowe 2014
4231   BIP wersja archiwalna 2002 -2006
4194   Inne
4173   Uchwa艂y Rady
4140   Jednostki organizacyjne - BIP
4139   - 2002 - 2006
4104   Maj膮tek Miasta i Gminy
4096   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
4080   Podstawa prawna dzia艂ania
4024   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014
3984   Prawo lokalne
3975   Wzory dokument贸w
3969   Bud偶et Miasta i Gminy
3952   Skargi i Wnioski
3917   Finanse
3904   Wykaz Miejscowo艣ci
3882   - 2002 - 2006
3878   Pomoc publiczna
3812   Uchwa艂y RIO
3780   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2007
3749   Wybory do Parlamentu Europejskiego
3708   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3690   Wykaz ulic
3608   2014 - 2016
3553   Wybory Samorz膮dowe 2010
3352   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
3270   - 2011 - 2014
3229   Wybory Prezydenta RP 2010
3180   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2014 - 2018
3061   Sprawozdania Bud偶etowe
3061   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwiec 2009
2933   Powszechny Spis Rolny 2010
2817   Narodowy Spis Powszechny Ludno艣ci i Mieszka艅 2011
2803   Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2718   Projekty Uchwa艂
2636   Gospodarka Komunalna
2525   Wybory do Sejmu i Senatu 2011
2440   2017 - 2019
2258   Wybory Samorz膮dowe 2018
2123   Fundusz Alimentacyjny
1671   Wybory Prezydent RP 2015
1663   - 2015 - 2018
1433   Og艂oszenia o przetargach nieruchomo艣ci
1408   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2015
1296   Referendum og贸lnokrajowe 2015
1219   2017
1211   2018
1125   2017
1031   2017
887   2018
775   Informacja z otwarcia ofert
768   Interpretacja Indywidualna
712   Wykazy nieruchomo艣ci
709   Biblioteka i O艣rodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim
698   2018
679   2016
625   Gospodarka nieruchomo艣ciami
454   Za 2016 r.
450   Sprawozdania Finansowe
223   Rejestr um贸w
148   Za 2017 r.
145   Petycje
100   Rejestr 呕艂obk贸w i Klub贸w Dzieci臋cych
92   - 2018 - 2022
90   Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej
87   呕艂obek w Piotrkowie Kujawskim
74   Imienne Wykazy G艂osowa艅 Radnych
72   Sk艂ad osobowy Rady Miejskiej VIII Kadencji
63   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2018 - 2022
48   Komisje Rady VIII Kadencji
licznik odwiedzin: 4409150