logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
3515   Struktura organizacyjna Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
2960   Miejsko Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
2836   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
2630   Marek Marynowski
2583   Iwona Ma艂gorzata Bolewska
2543   Stanis艂aw Kwiatkowski
2538   Deklaracja na podatek od nieruchomo艣ci
2434   W艂adys艂aw Rybarczyk
2346   Dane teleadresowe
2288   Monika Wis艂ocka - Przyby艂a
2278   Anna Urszula Pilarska
2260   Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2005 - 2017
2259   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
2231   Piotr Siutkowski
2225   Alina Mi臋tkiewicz
2220   Jacek Wi艣niewski
2213   Og艂oszenie
2200   Bogumi艂a Dunaj
2184   O nas
2159   Ma艂gorzata Karpi艅ska
2145   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
2136   El偶bieta Niedzia艂kowska
2113   Arkadiusz Rybak
2075   Regulamin organizacyjny
2066   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury Sportu i Rekreacji
2054   Teresa Kowalska
2039   Procedury za艂atwiania spraw
2035   艢wiadczenia rodzinne
2001   O B W I E S Z C Z E N I E
1994   W艂odzimierz Kubiak
1952   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1951   Arleta Petek
1942   Krystian Betli艅ski
1940   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym, le艣nym oraz o podatku od nieruchomo艣ci
1914   Kadra
1911   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1908   Zarz膮dzenie Nr 2/2007 r. Kierownika Zak艂adu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24.07.2007 r.
1906   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1904   S T A T U T Zak艂adu Komunalnego
1895   Protok贸艂
1888   Halina Nawrocka
1888   Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
1888   PROGRAM OCHRONY 艢RODOWISKA Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI
1882   O nas
1875   Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i ubezpiecze艅 spo艂ecznych w Z
1868   Statut Przedszkola Samorz膮dowego
1860   Op艂aty za wod臋 i 艣cieki
1859   Stanis艂aw Pomianowski
1856   Grzegorz Wo藕niak
1851   Lista Kandydat贸w
1841   Bogdan Pruss
1841   Prognoza kwoty d艂ugu i sp艂at na rok 2007 i lata nast臋pne
1841   Statut Szko艂y Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim
1836   Regulamin Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej
1822   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim og艂asza w dniu 24.07.2007 r. konkurs
1811   Remigiusz G贸ralczyk
1789   Wykaz Miejscowo艣ci
1786   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1782   Informacja w sprawie podatku od nieruchomo艣ci
1778   Wykaz ulic
1776   Og艂oszenie
1775   Andrzej Schmidt
1773   O nas
1772   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1771   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, Deklaracja o wysoko艣ci dochodu
1765   Jan Braer
1765   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1757   Dane teleadresowe
1754   Referat Finansowo - Ksi臋gowy
1753   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
1752   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1752   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1736   O B W I E S Z C Z E N I E
1732   Wniosek o dofinansowanie zakupu stroju uczniowskiego w roku szkolnym 2007/2008
1732   Dane teleadresowe
1726   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1725   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1721   Historia
1718   O B W I E S Z C Z E N I E
1715   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1702   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1702   Szanowni Pa艅stwo.
1696   Deklaracja na podatek rolny
1690   O艣wiadczenie o odpowiedzialno艣ci karnej
1689  
1686   Statut
1685   Wies艂aw Lisiecki
1674   Deklaracja na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1672   Bud偶et na rok 2006
1668   Tomasz Paradzi艅ski
1666   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1665   ZAPYTANIE OFERTOWE
1661   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski (Dz. Urz. Wojew贸dztwa Kujawsko
1659   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
1656   Szkolny zestaw program贸w nauczania w roku szkolnym 2007/2008
1654   Bud偶et na rok 2007
1653   OBWIESZCZENIE PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1651   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1651   PROTOK脫艁 z I Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1643   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1639   Stawka podatku od posiadania ps贸w
1638   Informacja w sprawie podatku rolnego
1635   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1628   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1619   Op艂ata targowa
1617   O B W I E S Z C Z E N I E
1613   USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p贸藕n. zm.)
1611   O艣wiadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem zwi膮zku ma艂偶e艅skiego.
1611   O B W I E S Z C Z E N I E
1602   O B W I E S Z C Z E N I E
1600   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III gimnazjum
1599  
1597   Dane teleadresowe
1593   So艂ectwo 艁ab臋dzin
1583   Informacja w sprawie podatku le艣nego
1580  
1572   Bud偶et na rok 2005
1562   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1555   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1555  
1553   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestytcji po
1540   POSTANOWIENIE O NA艁O呕ENIU OBOWI膭ZKU SPORZ膭DZENIA RAPORTU
1540   So艂ectwo Przew贸z
1537   Wykaz podr臋cznik贸w
1533   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1532   So艂ectwo Lubsin
1526   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1518   Sporz膮dzanie protoko艂u zawieraj膮cego ostatni膮 wol臋 spadkodawcy.
1511   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
1505   Podanie o wydanie za艣wiadczenia
1502   Bud偶et na rok 2004
1502   PROTOK脫艁 z XXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1499   Bud偶et na rok 2003
1499   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1498   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1495   PROTOK脫艁 z XXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1489   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1488   So艂ectwo Szewce
1485   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1473   PROTOK脫艁 z XXXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1470   So艂ectwo Rogalin
1470   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1464   O B W I E S Z C Z E N I E
1459   Decyzja w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy lub jej cz臋艣ci zbi贸rki publicznej.
1457   Deklaracja na podatek le艣ny
1450   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1449   Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1445   PROTOK脫艁 z XXXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1445   So艂ectwo Po艂ajewo
1444   Bud偶et na rok 2009
1444   Informacja
1440   Mariusz 艢migiel
1436   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1435   So艂ectwo Kaczewo
1435   Ireneusz J贸zef Kucharski
1433   So艂ectwo 艢wi膮tniki
1432   PROTOK脫艁 z wyborow Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej 2006
1430   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1424   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1423   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1422   So艂ectwo W贸jcin
1419   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1416   Oferta dotycz膮ca prowadzenia agencji pocztowej w Nowej Wsi
1413   O艣wiadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1410   Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk
1409   Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
1401   PROTOK脫艁 z XXXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1400   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1400   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pol
1399   Dane teleadresowe
1393   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1392   Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1392   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1390   Bud偶et na rok 2008
1382   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1381   Mariusz Wojciechowski
1379   So艂ectwo Rudz Du偶y
1377   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
1375   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1367   PROTOK脫艁 z XXXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1363   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1357   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1355   PROTOK脫艁 z XXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1351   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1347   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
1345   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1344   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1343   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2008/09
1341   PROTOK脫艁 z IV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1340   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1340   OG艁OSZENIE
1339   PROTOK脫艁 z VI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1337   INFORMACJA
1336   SZKOLNY ZESTAW PROGRAM脫W NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
1333   Informacja
1332   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1331   PROTOK脫艁 z wyborow Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej 2006
1330   Jan Pieczy艅ski
1328   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1326   Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1325   PROTOK脫艁 z VII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1325   Bud偶et na rok 2010
1324   O B W I E S Z C Z E N I E
1318   Dane teleadresowe
1318   O B W I E S Z C Z E N I E
1317   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1311   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1311   O B W I E S Z C Z E N I E
1311   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1309   Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
1304   Marian Stramowski
1303   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1303   Zarz膮dzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
1303   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1298   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1296   PROTOK脫艁 z V Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1295   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na stanowisko pracy:
1295   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
1288   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1288   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1286   P o s t a n o w i e n i e
1286   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1284   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1283   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1283   O B W I E S Z C Z E N I E
1280   Lokalny Program Rewitalizacji Piotrkow Kujawski 2010-2017
1279   O B W I E S Z C Z E N I E
1279   O B W I E S Z C Z E N I E
1279   OG艁OSZENIE
1278   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1278   O B W I E S Z C Z E N I E
1273   Informacja
1272   Statut
1267   Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
1265   O B W I E S Z C Z E N I E
1263   O B W I E S Z C Z E N I E
1263   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1262   Anna Urszula Pilarska
1261   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1261   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1260   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1256   S艂awomir Kawczy艅ski
1254   PROTOK脫艁 z III Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1254   Stanis艂aw Pomianowski
1253   O B W I E S Z C Z E N I E
1253   O B W I E S Z C Z E N I E
1251   O B W I E S Z C Z E N I E
1249   PROTOK脫艁 z X Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1249   O B W I E S Z C Z E N I E
1249   ZAPYTANIE OFERTOWE
1247   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1244   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1244   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1243   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1242   ZAPYTANIE OFERTOWE
1241   O B W I E S Z C Z E N I E
1240   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1239   PROTOK脫艁 z VIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1238   Statut Zespo艂u Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
1235   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1232   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1229   PROTOK脫艁 z XX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1228   O B W I E S Z C Z E N I E
1223   PROTOK脫艁 z XI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1223   O B W I E S Z C Z E N I E
1223   Informacja dotycz膮ca programu zwalczania choroby Aujeszk'ego u 艣wi艅
1223   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1222   PROTOK脫艁 Nr 21/08 z XXI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1221   O B W I E S Z C Z E N I E
1221   O B W I E S Z C Z E N I E
1221   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1221   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny
1220   Og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych
1219   O B W I E S Z C Z E N I E
1218   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1218   O B W I E S Z C Z E N I E
1218   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
1217   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1217   Informacja
1214   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1214   O B W I E S Z C Z E N I E
1213   Plan odnowy miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski 2010-2017
1212   PROTOK脫艁 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1212   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1211   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1210   O B W I E S Z C Z E N I E
1210   O B W I E S Z C Z E N I E
1208   O B W I E S Z C Z E N I E
1208   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1207   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1207   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1207   O B W I E S Z C Z E N I E
1206   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1205   UWAGA - ZMIANA TERMIN脫W!!!
1204   O B W I E S Z C Z E N I E
1204   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/11
1202   PROTOK脫艁 z XXSesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1201   O B W I E S Z C Z E N I E
1201   NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ASYSTENTA RODZINY
1199   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W
1198   O B W I E S Z C Z E N I E
1198   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/10
1196   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1196   O B W I E S Z C Z E N I E
1195   PROTOK脫艁 z XV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1192   O B W I E S Z C Z E N I E
1191   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1191   O B W I E S Z C Z E N I E
1191   Grzegorz Wo藕niak
1190   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1189   O B W I E S Z C Z E N I E
1188   PROTOK脫艁 z XII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1188   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1185   PROTOK脫艁 z XIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1185   Statut
1185   O B W I E S Z C Z E N I E
1185   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKO-GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ
1183   Bud偶et na rok 2011
1182   O B W I E S Z C Z E N I E
1181   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1181   OG艁OSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 czerwca 2009 r.
1181   Urz膮d Miasta i Gminy
1180   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1180   O B W I E S Z C Z E N I E Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-06-05
1180   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1179   O B W I E S Z C Z E N I E
1179   O B W I E S Z C Z E N I E
1178   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1178   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1178   O B W I E S Z C Z E N I E
1178   Halina Wawrzyniak
1177   O B W I E S Z C Z E N I E
1175   O B W I E S Z C Z E N I E
1174   Piotrk贸w Kujawski: Dow贸z dzieci do szk贸艂 na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1174   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1172   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1172   O B W I E S Z C Z E N I E
1171   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1171   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1170   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1169   O B W I E S Z C Z E N I E
1168   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1167   O B W I E S Z C Z E N I E
1165   Wykaz sk艂adu obwodowych komisji wyborczych
1163   Informacja
1163   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1162   OBWIESZCZENE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1162   O B W I E S Z C Z E N I E
1161   O B W I E S Z C Z E N I E
1161   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1160   O B W I E S Z C Z E N I E
1160   O B W I E S Z C Z E N I E
1160   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1160   O B W I E S Z C Z E N I E
1157   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1156   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1156   O B W I E S Z C Z E N I E
1154   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1153   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1153   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1151   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1151   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1149   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1149   O B W I E S Z C Z E N I E
1149   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1147   O B W I E S Z C Z E N I E
1146   O B W I E S Z C Z E N I E
1146   O B W I E S Z C Z E N I E
1146   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1143   OG艁OSZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1142   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1142   O B W I E S Z C Z E N I E
1141   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1139   O B W I E S Z C Z E N I E
1139   O B W I E S Z C Z E N I E
1139   O B W I E S Z C Z E N I E
1138   O B W I E S Z C Z E N I E
1137   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1136   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1136   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1134   O G 艁 O S Z E N I E
1134   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1134   O B W I E S Z C Z E N I E
1134   So艂ectwo Anusin
1133   O B W I E S Z C Z E N I E
1132   INFORMACJA
1132   O B W I E S Z C Z E N I E
1132   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1132   Komunikat Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
1131   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1131   ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1130   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 rodzinnych
1128   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1126   O B W I E S Z C Z E N I E
1126   Obwieszczenie Burmistrza Miasat i Gminy
1125   O B W I E S Z C Z E N I E
1125   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1125   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1122   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1119  
1118   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1118   Deklaracja
1117   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1117   O B W I E S Z C Z E N I E
1117   O B W I E S Z C Z E N I E
1117   OBWIESZCZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
1117   INFORMACJA
1116   O B W I E S Z C Z E N I E
1115   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1115   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1115   Projekt uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko Pomorskiego
1115   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1114   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1114   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1114   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1113   O B W I E S Z C Z E N I E
1112   O B W I E S Z C Z E N I E
1112   WNIOSEK
1112   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1112   O B W I E S Z C Z E N I E
1109   O B W I E S Z C Z E N I E
1108   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1108   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1107   O B W I E S Z C Z E N I E
1107   Og艂oszenie
1106   PROTOK脫艁 z XIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1106   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1106   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1106   O B W I E S Z C Z E N I E
1106   O B W I E S Z C Z E N I E
1105   PROTOK脫艁 z XIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1104   WNIOSEK
1104   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1104   O B W I E S Z C Z E N I E
1103   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1103   Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
1103   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1100   O B W I E S Z C Z E N I E
1100   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1099   O B W I E S Z C Z E N I E
1098   WNIOSEK
1098   OG艁OSZENIE
1097   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1096   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1095   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1093   PROTOK脫艁 Nr 24/09 z XXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1093   O B W I E S Z C Z E N I E
1091   OG艁OSZENIE o przetargu ustnym ograniczonym
1091   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1091   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Po艂ajewo 2010-2017
1091   Miejska Komisja Wyborcza w Piotrkowie Kujawskim
1089   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1088   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1088   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1088   Informacja o zako艅czeniu naboru na rachmistrz贸w spisowych
1087   Sprawozdanie z realizacji Programu Wsp贸艂pracy z Organizacjami Pozarz膮dowymi
1087   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
1086   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1086   O B W I E S Z C Z E N I E
1086   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1086   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1086   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1086   O B W I E S Z C Z E N I E
1086   O B W I E S Z C Z E N I E
1085   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1085   WYKAZ
1085   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1085   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2010
1085   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1084   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09
1083   O B W I E S Z C Z E N I E
1082   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1082   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1082   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1082   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1082   OG艁OSZENIE
1082   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1082   O B W I E S Z C Z E N I E
1082   O B W I E S Z C Z E N I E
1081   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1081   Uchwa艂a Nr 10/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1081   O B W I E S Z C Z E N I E
1080   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1080   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1080   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1080   O B W I E S Z C Z E N I E
1079   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1079   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1079   Wnioski o stypendium
1078   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1077   PROTOK脫艁 Nr 38/10 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1077   O B W I E S Z C Z E N I E
1075   Informacja o za艂o偶eniu
1074   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1073   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1073   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1072   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1071   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1070   O B W I E S Z C Z E N I E
1069   PROTOK脫艁 Nr 23/08 z XXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1068   O B W I E S Z C Z E N I E
1068   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1068   So艂ectwo Piotrk贸w Kujawski
1068   Informacja o wynikach naboru
1065   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1064   PROTOK脫艁 z XVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1064   PROTOK脫艁 Nr 30/09 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1064   Jan Braer
1064   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1064   Joanna Halina Karmowska
1062   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1062   PROTOK脫艁 Nr 31/10 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1062   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1061   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1061   O B W I E S Z C Z E N I E
1061   O B W I E S Z C Z E N I E
1061   O B W I E S Z C Z E N I E
1061   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
1060   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1060   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1060   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1060   O B W I E S Z C Z E N I E
1059   O B W I E S Z C Z E N I E
1059   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1058   O艢WIADCZENIE
1058   Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
1058   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1055   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1054   INFORMACJA
1053   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1053   Komunikat
1052   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1051   O B W I E S Z C Z E N I E
1050   O B W I E S Z C Z E N I E
1049   PROTOK脫艁 Nr 33/10 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1049   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1048   O B W I E S Z C Z E N I E
1048   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1048   O B W I E S Z C Z E N I E
1048   O B W I E S Z C Z E N I E
1047   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1047   Terminy dy偶ur贸w Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1046   O B W I E S Z C Z E N I E
1043   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1043   O G 艁 O S Z E N I E
1043   O B W I E S Z C Z E N I E
1043   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
1042   O B W I E S Z C Z E N I E
1041   O B W I E S Z C Z E N I E
1038   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1037   PROTOK脫艁 z XVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1037   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1036   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1036   O B W I E S Z C Z E N I E
1036  
1034   OBWIESZCZENIE
1033   PROTOK脫艁 Nr 28/09 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1033   O B W I E S Z C Z E N I E
1033   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1032   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1031   PROTOK脫艁 Nr 25/09 z XXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1031   Sk艂ad Klubu
1030   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1030   O B W I E S Z C Z E N I E
1029   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1029   Informacja
1028   PROTOK脫艁 Nr 29/09 z XXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1028   PROTOK脫艁 Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1028   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1028   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy lokalizacji inwestycji
1026   O B W I E S Z C Z E N I E
1025   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
1025   O B W I E S Z C Z E N I E
1024   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1024   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1024   Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego
1024   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
1024   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1023   PROTOK脫艁 Nr 27/09 z XXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1023   O B W I E S Z C Z E N I E
1023   08. ZARZ膭DZENIE NR 8/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1021   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1020   Uchwa艂a Nr 13/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1020   Uchwa艂a Nr 278/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
1020   O G 艁 O S Z E N I E
1019   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1019   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1019   Uchwa艂a Nr 320/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1018   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1018   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1018   Informacja
1018   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1018   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub cywilny
1017   PROTOK脫艁 Nr 37/10 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1017   Bud偶et na rok 2012
1016   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1016   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1016   09. ZARZ膭DZENIE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1016   OG艁OSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA NABORU KANDYDAT脫W NA 艁AWNIK脫W NA KADENCJ臉 2012-2015
1015   ZAWIADOMIENIE
1015   PROTOK脫艁 z III Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1015   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub konkordatowy
1015   O B W I E S Z C Z E N I E
1013   Uchwa艂a Nr 28/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
1013   O B W I E S Z C Z E N I E
1011   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1011   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
1010   O B W I E S Z C Z E N I E
1010   O B W I E S Z C Z E N I E
1008   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1007   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1006   O B W I E S Z C Z E N I E
1006   O B W I E S Z C Z E N I E
1006   PROTOK脫艁 Nr 39/10 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1005   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1005   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1005   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1003   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
1003   O B W I E S Z C Z E N I E
1003   Uchwa艂a Nr 277/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
1002   PROTOK脫艁 Nr 22/09 z XXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1002   O B W I E S Z C Z E N I E
1002   5. Sprawozdania Bud偶etowe za 2012 rok
1001   PROTOK脫艁 Nr 26/09 z XXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1001   Uchwa艂a Nr 29/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
1001   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1000   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1000   O B W I E S Z C Z E N I E
999   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
999   Regulamin klubu
998   05. ZARZ膭DZENIE NR 5/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
998   O nas
997   OG艁OSZENIE
997   PROTOK脫艁 Nr 32/10 z XXXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
997   O B W I E S Z C Z E N I E
997   Informacja
997   O B W I E S Z C Z E N I E
997   INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej
996   INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNI臉CIU KONKURSU NA KANDYDATA NA
995   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
995   Uchwa艂a Nr 11/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
992   UCHWA艁A NR ....................
991   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
991   PROTOK脫艁 z VI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
991   OBWIESZCZENIE
991   3. Krzysztof Miros艂aw 呕ak
990   O B W I E S Z C Z E N I E
989   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
988   O B W I E S Z C Z E N I E
988   O B W I E S Z C Z E N I E
988   O B W I E S Z C Z E N I E
987   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
987   O B W I E S Z C Z E N I E
986   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
986   KONKURS NA STANOWISKO G艁脫WNEGO KSI臉GOWEGO
985   INFORMACJA O KANDYDATACH NA STANOWISKO
984   O B W I E S Z C Z E N I E
983   Uchwa艂a Nr 15/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
982   PROTOK脫艁 Nr 36/10 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
982   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych przez Miejsko -
981   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
981   Urz膮d Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
980   Tomasz Paradzi艅ski
980   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
980   Uchwa艂a Nr 319/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
980   O B W I E S Z C Z E N I E
979   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
977   Rejestracja urodze艅
976   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
974   WYKAZ
974   06. ZARZ膭DZENIE NR 6/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
974   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
973   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
973   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
973   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
973   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
973   O B W I E S Z C Z E N I E
972   PROTOK脫艁 Nr 35/10 z XXXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
972   O B W I E S Z C Z E N I E
971   04. ZARZ膭DZENIE NR 4/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
971   INFORMACJA o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych
971   O B W I E S Z C Z E N I E
971   O B W I E S Z C Z E N I E
970   So艂ectwo Gradowo
969   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
969   O B W I E S Z C Z E N I E
968   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
968   Uchwa艂a Nr 318/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
967   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
967   O B W I E S Z C Z E N I E
966   O B W I E S Z C Z E N I E
965   PROTOK脫艁 z IX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
964   Rejestracja zgon贸w
964   O B W I E S Z C Z E N I E
962   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
962   Joanna Lewandowska Ko艂odziejska
961   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
959   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
959   O B W I E S Z C Z E N I E
959   Anna Kaleta Chmielewska
958   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
957   O B W I E S Z C Z E N I E
957   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
957   So艂ectwo Jerzyce
956   INFORMACJA
956   O B W I E S Z C Z E N I E
956   So艂ectwo D臋bo艂臋ka
955   PROTOK脫艁 z I Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
955   O B W I E S Z C Z E N I E
955   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
953   07. ZARZ膭DZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
952   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
951   O B W I E S Z C Z E N I E
951   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
950   Wyci膮g z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010 r.
950   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
950   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
949   Wydawanie odpis贸w z ksi膮g stanu cywilnego
948   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
948   O B W I E S Z C Z E N I E
948   O nas
947   O B W I E S Z C Z E N I E
946   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
946   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
946   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
945   Uchwa艂膮 Nr 20/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 listopada 2010 r.
945   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
945   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
944   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
944   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
944   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
944   O B W I E S Z C Z E N I E
943   O B W I E S Z C Z E N I E
942   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
942   01. ZARZ膭DZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
941   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
941   O B W I E S Z C Z E N I E
941   Odtworzenie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
940   Wniosek o wydanie za艣wiadczenia o przeznaczeniu dzia艂ki
939   O B W I E S Z C Z E N I E
939   O B W I E S Z C Z E N I E
939   O B W I E S Z C Z E N I E
939   So艂ectwo Bycz
938   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
938   ZAPRASZAM na IX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
938   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
937   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
936   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
936   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
936   O B W I E S Z C Z E N I E
935   ZESTAWIENIE FAKTUR
934   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
934   ZAPRASZAM na XIX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
933   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
933   ZAPRASZAM na XII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
933   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
933   Informacja
932   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
931   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
930   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
930   So艂ectwo Nowa Wie艣
929   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
928   O B W I E S Z C Z E N I E
926   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
926   WZ脫R WNIOSKU
924   O B W I E S Z C Z E N I E
922   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza pisemny przetarg
922   Og艂oszenie Komisji Rekrutacyjnej
922   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
922   Skr贸cenie terminu do zawarcia ma艂偶e艅stwa
921   UCHWA艁A NR ....................
921   ZAPRASZAM na XVII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
920   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
920   O B W I E S Z C Z E N I E
920   O B W I E S Z C Z E N I E
919   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
919   O B W I E S Z C Z E N I E
919   Wniosek o stypendium
918   O B W I E S Z C Z E N I E
918   PROTOK脫艁 z V Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
917   INFORMACJA
917   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
917   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
917   O B W I E S Z C Z E N I E
917   O B W I E S Z C Z E N I E
917   O B W I E S Z C Z E N I E
917   2. Arleta Krystyna Petek
916   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
916   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
915   O B W I E S Z C Z E N I E
915   So艂ectwo Rudzk Ma艂y
915   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI dnia 20 maja 2013 r.
914   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
914   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
912   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
912   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
911   O B W I E S Z C Z E N I E
910   O B W I E S Z C Z E N I E
909   Wniosek
906   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
905   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIO
905   03. ZARZ膭DZENIE NR 3/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
904   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
904   Informacja
902   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
901   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
901   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
900   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
900   O B W I E S Z C Z E N I E
900   O B W I E S Z C Z E N I E
899   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
898   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
898   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
898   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
898   O B W I E S Z C Z E N I E
898   O B W I E S Z C Z E N I E
897   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
896   ZAPRASZAM na X Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
895   Wr臋czenie medali za d艂ugoletnie po偶ycie ma艂偶e艅skie
894   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
894   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
894   Uchwa艂a Nr 13/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r
893   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
893   O B W I E S Z C Z E N I E
892   Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksi膮g) aktu stanu cywilnego sporz膮dzonego za granic膮
891   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
891   ZG艁OSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w
891   O B W I E S Z C Z E N I E
890   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
890   Komunikat w sprawie konsultacji projektu
890   O B W I E S Z C Z E N I E
889   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
889   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
889   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
887   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
887   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
886   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
885   O B W I E S Z C Z E N I E
884   Informacja
883   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
882   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
881   O B W I E S Z C Z E N I E
880   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
879   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
879   Uzupe艂nienie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
878   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
878   Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
876   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
876   PROTOK脫艁 z XI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
875   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego
875   Sesja nadzwyczajna Nr XV 19.09.2012 r.
874   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
874   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
873   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
873   OG艁OSZENIE
873   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
873   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
872   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
871   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
871   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
870   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
870   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
870   PROTOK脫艁 z IV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
869   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
869   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
868   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
867   Sprostowanie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
866   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
866   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
865   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
864   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
863   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
863   O B W I E S Z C Z E N I E
861   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
861   O艢WIADCZENIE
859   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
858   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
858   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
857   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
857   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
857   2. Sprawozdania Bud偶etowe za 2010 rok
856   Bud偶et na rok 2013
855   Uchwa艂a Nr 102/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
855   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
854   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
854   Wykaz za艂acznikow do warunkow zabudowy
853   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
852   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
852   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
852   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
852   O B W I E S Z C Z E N I E
851   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
850   PROTOK脫艁 z II Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
850   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
850   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
849   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
849   WNIOSEK
849   2. Jaros艂aw Waszak
848   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
847   Uchwa艂a Nr 11/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
846   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
845   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
844   O艢WIADCZENIE - WPIS DO REJESTRU
844   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
844   Wniosek
844   PROTOK脫艁 z XII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
844   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋
844   ZAPRASZAM na XVI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
843   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
843   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA
842   ZAPROSZENIE
842   O B W I E S Z C Z E N I E
840   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
839   O B W I E S Z C Z E N I E
839   O B W I E S Z C Z E N I E
838   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
838   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
838   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
837   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
837   ZAPRASZAM na XI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
837   Wniosek o wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej
836   O G 艁 O S Z E N I E
836   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
836   O B W I E S Z C Z E N I E
835   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
835   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
834   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
834   O B W I E S Z C Z E N I E
834   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
833   Dyrektor Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim og艂asza konkurs
833   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
832   Informacja o wynikach naboru
832   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
832   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
831   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
831   PROTOK脫艁 z X Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
830   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
830   Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
830   PROTOK脫艁 z XV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
830   Informacja
829   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
828   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
827   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
826   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci
826   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
826   ZAPRASZAM na XXII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
826   1. Sprawozdania Bud偶etowe za 2009 rok
825   ZA艢WIADCZENIE lekarskie/ wystawione przez po艂o偶n膮 potwierdzaj膮ce pozostawienie kobiety pod opiek膮 me
825   Og艂oszenie z dnia 21.01.2009 r.
825   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
824   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
824   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
823   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
823   PROTOK脫艁 z VII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
822   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
821   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
820   Irena Magdalena Sobczak Ward臋cka
819   030. ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
818   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
818   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
818   So艂ectwo Malina
816   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
816   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
816   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
816   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
814   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
814   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
813   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
812   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
812   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
812   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
811   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
811   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
811   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
811   O B W I E S Z C Z E N I E
810   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
810   3. Sprawozdania Bud偶etowe za 2011 rok
808   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
806   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
806   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
805   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS NA STANOWISKO
805   Uchwa艂a Nr X/41/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
804   O艣wiadczenie potwierdzaj膮ce tymczasowe zameldowanie ucznia
801   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
801   O B W I E S Z C Z E N I E
800   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych
799   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
799   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
799   O B W I E S Z C Z E N I E
798   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
798   O B W I E S Z C Z E N I E
798   O B W I E S Z C Z E N I E
797   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
797   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
797   Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
797   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
796   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OGLASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWSKO URZ膭DNICZE W URZ膭DZIE MI
796   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
796   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
796   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
796   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
796   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
795   UCHWA艁A NR XIII/92/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
794   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
794   Uchwa艂a Nr 6/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
792   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
791   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
791   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
791   Zezwolenie na wyprzeda偶 posiadanych, zinwentaryzowanych zapas贸w napoj贸w alkoholowych
791   PROTOK脫艁 z XX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
790   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
790   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
789   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
789   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
788   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
788   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
788   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
787   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
787   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
786   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
786   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych w krajowym transporcie drogowym
785   ZAPRASZAM na XIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
785   3. Jolanta Zalesi艅ska
784   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
784   Wniosek o ustalenie numeru porz膮dkowego
784   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
784   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
783   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
783   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
783   O B W I E S Z C Z E N I E
783   204. Zarz膮dzenie Nr 27/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 11 czerwca 2010 r.
782   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
781   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
781   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
780   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
780   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
780   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie podl. opodatkowaniu podatkiem doch. od os贸b fizycznych
780   O艣wiadczenie o zg艂oszeniu do ubezpiecze艅 spo艂ecznych
780   ZAPRASZAM na XX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
779   O B W I E S Z C Z E N I E
779   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
777   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
776   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
775   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
775   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
775   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
775   4. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy
774   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
773   O B W I E S Z C Z E N I E
772   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
771   Wniosek - uprawa maku, konopii
771   O B W I E S Z C Z E N I E
770   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
770   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
770   O艣wiadczenie o terminie i okresie, na jaki zosta艂 udzielony urlop wychowawczy,
769   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
769   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
769   Uchwa艂a NR XXIII/155/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
769   241. Zarz膮dzenie Nr 64/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 grudnia 2010 r.
768   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
768   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
767   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny rozliczaj膮cego si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku doch
767   Zezwolenie na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych podczas organizacji przyj臋膰
766   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
765   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
765   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
765   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
765   177. Zarz膮dzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
764   Wniosek o udzielenie zezwolenia
763   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
763   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
762   O艣wiadczenie o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
762   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
761   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
761   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
760   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
760   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
760   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
759   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
759   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
759   Uchwa艂a NR XXII/151/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
758   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie niepodlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
758   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
758   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
755   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
755   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
754   Uchwa艂a Nr VI/40/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
754   O B W I E S Z C Z E N I E
753   Uchwa艂a NR XXIII/156/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
753   026. ZARZ膭DZENIE NR 29/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
753   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
752   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
752   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
752   Informacja o odwo艂aniu XVIII Sesji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
752   O B W I E S Z C Z E N I E
752   O B W I E S Z C Z E N I E
750   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
749   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
749   Uchwa艂a NR XXIII/154/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
748   Uniewa偶nienie przetargu
748   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
747   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
747   Uchwa艂a Nr III/10/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
747   RAPORT Z KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
746   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
746   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
746   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
746   ZAPRASZAM na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
746  
745   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na Remont dachu
745   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y poza miejscem zamieszkania
745   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
744   098. Zarz膮dzenie Nr 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
744   PROCEDURY BUDOWLANE:
743   ZAPRASZAM na XXI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
742   Uchwa艂a Nr XXI/147/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
742   202. Zarz膮dzenie Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
741   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
741   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
740   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
739   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
739   001. ZARZ膭DZENIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
739   Tomasz Jaro艅ski
738   Uchwa艂a Nr 14/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r.
737   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
736   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
736   O艣wiadczenie o niekorzystaniu z ca艂odobowej opieki nad dzieckiem
735   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
735   Plan lekcji - Gimnazjum 2014.02.17
734   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
734   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
734   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
733   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
733   O B W I E S Z C Z E N I E
733   Mariusz Wojciechowski
732   187. Zarz膮dzenie Nr 10/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 kwietnia 2010 r.
732   O B W I E S Z C Z E N I E
731   Uchwa艂a NR XXIII/158/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
731   Uchwa艂a Nr XXX/166/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
731   065. Zarz膮dzenie Nr 7/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
729   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
729   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
728   037. ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
726   O B W I E S Z C Z E N I E
725   Uchwa艂a Nr XV/82/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
725   014. ZARZ膭DZENIE NR 17 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
724   UCHWA艁A NR X/80/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
724   Zg艂oszenie szkody 艂owieckiej
723   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
723   UCHWA艁A NR IX/67/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
723   069. ZARZ膭DZENIE NR 9/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
723   ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
722   Uchwa艂a Nr III/12/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
722   063. Zarz膮dzenie Nr 5/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 lutego 2008 r
721   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
721   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
721   003. ZARZ膭DZENIE NR 3/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
720   Uchwa艂a Nr X/48/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
719   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
719   ZAPRASZAM Na XXVIII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
718   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y wy偶szej
718   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
718   180. Zarz膮dzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 lutego 2010 r.
718   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
718   O B W I E S Z C Z E N I E
717   Uchwa艂a Nr XXVII/142/09 z 8 wrze艣nia 2009 r.
716   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
716   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
716   Jan Lech Bladowski
715   Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi
714   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
714   Uchwa艂a Nr 1/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2013 r
714   UCHWA艁A NR XIX/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
714   Bud偶et na rok 2014
713   025. ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
712   Uchwa艂a Nr XI/59/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
712   029. ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
712   058. ZARZ膭DZENIE NR 62/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
712   O B W I E S Z C Z E N I E
712   Marzena Maria Czajkowska
711   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
710   Uchwa艂a Nr XXVIII/151/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
710   173. Zarz膮dzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
709   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
709   Uchwa艂a Nr XXXIX/217/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
709   ZAPRASZAM Na XXX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
708   UCHWA艁A NR XVII/119/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
708   024. ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
707   UCHWA艁A NR X/76/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
707   Uchwa艂a Nr X/50/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
707   089. ZARZ膭DZENIE NR 29/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
707   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
706   Uchwa艂a Nr XXI/150/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
706   UCHWA艁A NR XVIII/125/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
706   Uchwa艂a Nr V/28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
706   Uchwa艂a Nr X/51/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
706   Uchwa艂a Nr XXXIX/210/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
706   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
706   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
705   Uchwa艂a Nr XXX/165/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
705   Uchwa艂a Nr XXXVIII/206/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
705   O B W I E S Z C Z E N I E
704   O艣wiadczenie czlonka rodziny o wielko艣ci gospodarstwa rolnego wyra偶onej w hektarach
704   UCHWA艁A NR XVII/116/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
704   UCHWA艁A NR XVI/110/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
704   Uchwa艂a Nr VI/42/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
704   Uchwa艂a Nr XVIII/86/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
703   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
703   Uchwa艂a Nr XXVIII/144/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
703   Uchwa艂a Nr XXX/172/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
703   O B W I E S Z C Z E N I E
702   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
702   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
702   UCHWA艁A NR IX/61/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
702   Uchwa艂a Nr X/44/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
702   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
702   Uchwa艂a NR XXIV/160/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
702   031. ZARZ膭DZENIE NR 34/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
702   042. ZARZ膭DZENIE NR 45/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
702   060. ZARZ膭DZENIE NR 64/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
702   Uchwa艂a NR XXVII/173/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
701   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
701   Uchwa艂a Nr XXVIII/147/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
701   159. Zarz膮dzenie Nr 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 lipca 2009 r.
700   OG艁OSZENIE - WYB脫R OFERTY PRZETARGU
700   Uchwa艂a Nr XXVI/138/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
700   067. Zarz膮dzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
700   059. ZARZ膭DZENIE NR 63/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
699   Uchwa艂a Nr XX/143/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
699   UCHWA艁A NR IX/62/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
699   UCHWA艁A NR IX/66/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
699   Uchwa艂a Nr V/29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
699   Uchwa艂a Nr VIII/35/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
698   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
698   Uchwa艂a Nr XXI/117/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
698   ZAPRASZAM Na XXVII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
697   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
697   Uchwa艂a Nr IV/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
697   Uchwa艂a Nr XXXIX/220/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
697   035. ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
697   092. ZARZ膭DZENIE NR 32/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
696   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne na stanowisko
696   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
696   Uchwa艂a Nr XXX/170/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
695   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
695   Uchwa艂a NR XXII/152/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
695   206. Zarz膮dzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 czerwca 2010 r.
695   Uchwa艂a NR XXIV/164/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
694   Uchwa艂a NR XXII/153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
694   UCHWA艁A NR XVII/112/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
694   UCHWA艁A NR XIV/98/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
694   035. ZARZ膭DZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
694   ZAPRASZAM Na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
694   Arkadiusz Szczurowski
693   Uchwa艂a Nr XIII/63/08 z dnia 5 marca 2008 roku
693   Uchwa艂a Nr XXIX/160/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
691   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
691   Uchwa艂a Nr X/47/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
691   Uchwa艂a Nr XXIV/129/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
691   022. ZARZ膭DZENIE NR 25/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
691   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
690   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
690   Uchwa艂a Nr XXII/124/09 z dnia 18 marca 2009 r.
690   Dane teleadresowe
689   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
689   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
689   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
689   Uchwa艂a Nr XX/142/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
689   UCHWA艁A NR IX/63/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
689   UCHWA艁A NR VIII/55/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
689   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
689   074. ZARZ膭DZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
689   INFORMACJA o wyborach pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego
689   Arkadiusz Krzysztof W艂odarski
688   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
688   Uchwa艂a Nr V/32/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
688   Uchwa艂a Nr XIX/96/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
688   Uchwa艂a Nr XXI/113/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
688   Uchwa艂a Nr XXV/135/09 z dnia 29 maja 2009 r.
688   Uchwa艂a Nr XXXV/192/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
688   Uchwa艂a Nr XXXV/195/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
688   036. ZARZ膭DZENIE NR 39/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
688   099. ZARZ膭DZENIE NR 39/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
687   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
687   Uchwa艂a Nr XXI/149/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
687   045. Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
687   053. ZARZ膭DZENIE NR 57/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
687   O B W I E S Z C Z E N I E
686   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
686   UCHWA艁A NR XVII/123/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
686   Uchwa艂a Nr VI/45/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
686   Uchwa艂a Nr XXXV/194/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
686   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
686   064. ZARZ膭DZENIE NR 4/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
686   075. ZARZ膭DZENIE NR 15/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
686   084. ZARZ膭DZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
686   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
685   205. Zarz膮dzenie Nr 28/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 czerwca 2010 r.
685   203. Zarz膮dzenie Nr 26/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 07 czerwca 2010 r.
685   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
684   Uchwa艂a Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
684   UCHWA艁A NR XVIII/126/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
684   Uchwa艂a Nr XXIII/127/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
684   188. Zarz膮dzenie Nr 11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
684   043. ZARZ膭DZENIE NR 46/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
684   090. ZARZ膭DZENIE NR 30/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
683   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
683   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
683   Uchwa艂a Nr XXXIV/186/10 z dnia 25 maja 2010 r.
683   Uchwa艂a Nr XXXIX/213/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
683   013. ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
683   038. ZARZ膭DZENIE NR 41/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
682   Uchwa艂a Nr XV/77/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
681   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
681   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
681   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
681   UCHWA艁A NR XX/139/2012 z dnia 22 stycznia 2013 r.
681   Uchwa艂a Nr V/21/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
681   004. ZARZ膭DZENIE NR 4/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
681   005. ZARZ膭DZENIE NR 5/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
681   037. ZARZ膭DZENIE NR 40/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
680   049. ZARZ膭DZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
679   Uchwa艂a Nr XIII/65/08 z dnia 5 marca 2008 roku
678   UCHWA艁A NR XIV/96/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
678   Uchwa艂a Nr XXIX/163/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
678   198. ZARZ膭DZENIE NR 8/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
677   UCHWA艁A NR XVIII/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
677   UCHWA艁A NR X/78/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
677   Uchwa艂a Nr XV/79/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
677   082. Zarz膮dzenie Nr 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
677   099. Zarz膮dzenie Nr 40/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
677   199. Zarz膮dzenie Nr 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
676   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y
676   Uchwa艂a Nr VII/52/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
676   Uchwa艂a Nr XXXIII/182/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
676   058. Zarz膮dzenie Nr 60/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 grudnia 2007 r
676   030. ZARZ膭DZENIE NR 33/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
676   O B W I E S Z C Z E N I E
675   Przetarg nieograniczony na:
675   UCHWA艁A NR X/79/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
675   UCHWA艁A NR X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
675   Uchwa艂a Nr X/55/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
675   Uchwa艂a Nr XVIII/90/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
675   Uchwa艂a Nr XXVIII/149/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
675   Uchwa艂a Nr XXIX/155/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
675   Uchwa艂a Nr XXXIII/185/10 z dnia 25 maja 2010 r.
675   Uchwa艂a Nr XXXVI/197/10 z dnia 19 serpnia 2010 r.
675   066. Zarz膮dzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
675   127. Zarz膮dzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
675   Uchwa艂a NR XXIV/163/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
675   081. ZARZ膭DZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
674   Uchwa艂a NR XXIII/157/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
674   Uchwa艂aNR VII/50/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
674   Uchwa艂a Nr V/34/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
674   004. ZARZ膭DZENIE Nr 04/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
674   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
673   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
673   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
673   UCHWA艁A NR XII/86/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
673   UCHWA艁A NR VIII/58/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
673   Uchwa艂a Nr XIII/67/08 z dnia 5 marca 2008 roku
673   Uchwa艂a Nr XVI/84/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
673   Uchwa艂a Nr XXII/121/09 z dnia 18 marca 2009 r.
673   Uchwa艂a Nr XXIX/152/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
673   Uchwa艂a Nr XXXVII/199/10z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
673   046. Zarz膮dzenie Nr 47/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 pa藕dziernika 2007 r.
672   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
672   UCHWA艁A NR VII/49/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
672   Uchwa艂a Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
672   044. Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
672   094. Zarz膮dzenie Nr 36A/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
672   Uchwa艂a NR XXIV/159/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
672   O B W I E S Z C Z E N I E
671   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI艁KU OPIEKU艃CZEGO
671   UCHWA艁A NR XVII/118/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
671   UCHWA艁A NR X/81/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
671   Uchwa艂a Nr III/11/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
671   Uchwa艂a Nr VI/24/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
671   Uchwa艂a Nr XXI/112/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
671   Uchwa艂a NR XXIV/161/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
671   052. ZARZ膭DZENIE NR 56/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
670   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
670   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
670   Uchwa艂a Nr II/8/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
670   020. ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
669   Uchwa艂a Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
669   Uchwa艂a Nr VIII/34/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
669   150. Zarz膮dzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
669   160. Zarz膮dzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2009 r.
669   032. ZARZ膭DZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
668   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
668   UCHWA艁A NR XVI/109/2012 z dnia 28 wrzesnia 2012 r.
668   Uchwa艂a Nr VI/39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
668   Uchwa艂a Nr III/16/10z dnia 27 grudnia 2010 r.
668   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
668   047. ZARZ膭DZENIE NR 50/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
667   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 aja 2012 r.
667   Uchwa艂a Nr VI/44/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
667   145. Zarz膮dzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 czerwca 2009 r
667   007. ZARZ膭DZENIE NR 7/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
667   063. ZARZ膭DZENIE NR 3/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
667   O B W I E S Z C Z E N I E
667   Jerzy Iglewski
666   UCHWA艁A NR IX/68/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
666   Uchwa艂a Nr X/42/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
666   Uchwa艂a Nr XXV/133/09 z dnia 29 maja 2009 r.
665   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
665   UCHWA艁A NR XVII/114/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
665   UCHWA艁A NR XIV/93/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
665   UCHWA艁A NR IX/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
665   Uchwa艂a Nr XXI/115/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
665   015. ZARZ膭DZENIE NR 18 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
665   070. ZARZ膭DZENIE NR 10/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
664   198. Zarz膮dzenie Nr 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
663   UCHWA艁A NR XVIII/127/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
663   Uchwa艂a Nr VI/46/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
663   Uchwa艂a Nr V/17/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
663   Uchwa艂a Nr VIII/36/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
663   Uchwa艂a Nr XXXII/174/10 z dnia 26 marca 2010 r.
663   244. Zarz膮dzenie Nr 67/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
663   108. ZARZ膭DZENIE NR 48/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
663   Wykaz cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych z podzia艂em na funkcje
663   Piotr Dziubich
663   Krystian Betli艅ski
662   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
662   Uchwa艂a Nr VII/48/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
662   Uchwa艂a Nr XIX/92/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
662   Uchwa艂a Nr XXI/116/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
662   Uchwa艂a NR XXIV/162/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
662   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
661   Uchwa艂a Nr XIX/105/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
661   Uchwa艂a Nr XXVIII/150/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
661   113. Zarz膮dzenie Nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
661   051. Zarz膮dzenie Nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
661   008. ZARZ膭DZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
661   018. ZARZ膭DZENIE NR 21/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
661   055. ZARZ膭DZENIE NR 59/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
661   085. ZARZ膭DZENIE NR 25/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
660   Uchwa艂a Nr VI/26/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
660   Uchwa艂a Nr XIX/98/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
660   Uchwa艂a Nr XIX/101/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
660   Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
660   Uchwa艂a Nr XXXIV/189/10 z dnia 25 maja 2010 r.
660   Uchwa艂a Nr XXXVIII/202/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
660   031. ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
660   043. Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
660   080. Zarz膮dzenie Nr 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 lipca 2008 r
660   076. ZARZ膭DZENIE NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
660   077. ZARZ膭DZENIE NR 17/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
660   095. ZARZ膭DZENIE NR 35/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
660   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
660   Uchwa艂a Nr 9/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
659   UCHWA艁A NR XVII/122/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
659   UCHWA艁A NR VIII/56/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
659   Uchwa艂a Nr V/33/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
659   Uchwa艂a Nr XXXII/177/10 z dnia 16 marca 2010 r.
659   032. ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
659   093. Zarz膮dzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 wrze艣nia 2008 r
659   215. Zarz膮dzenie Nr 38/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
659   248. Zarz膮dzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
659   062. ZARZ膭DZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
659   S艂awomir Kawczy艅ski
658   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
658   UCHWA艁A NR XV/100/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
658   Uchwa艂a Nr XXVI/140/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
658   Uchwa艂a Nr XXXIII/184/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
658   Uchwa艂a Nr XXXVIII/203/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
658   014. ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
658   083. ZARZ膭DZENIE NR 23/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
657   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
657   UCHWA艁A NR IX/60/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
657   Uchwa艂a Nr XXIX/158/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
657   Uchwa艂a Nr XXXIV/188/10 z dnia 25 maja 2010 r.
657   Uchwa艂a Nr XXXVIII/207/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
657   Uchwa艂a Nr XXXIX/211/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
657   116. Zarz膮dzenie Nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
657   050. Zarz膮dzenie Nr 51/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
657   196. Zarz膮dzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
657   247. Zarz膮dzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
656   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
656   Uchwa艂a Nr XXI/146/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
656   UCHWA艁A NR XVII/117/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
656   UCHWA艁A NR XIII/88/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
656   Uchwa艂a Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
656   Uchwa艂a Nr XIV/72/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
656   Uchwa艂a Nr XXIX/159/09 z dnia 17 listopada 2009 r.
656   140. Zarz膮dzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
656   024. ZARZ膭DZENIE NR 27/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
655   UCHWA艁A NR XIX/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
655   UCHWA艁A NR XV/102/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
655   UCHWA艁A NR XIII/90/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
655   Uchwa艂a Nr XXIX/154/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
655   085. Zarz膮dzenie Nr 27/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
655   142. Zarz膮dzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 maja 2009 r
655   223. Zarz膮dzenie Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
654   Uchwa艂a Nr XXI/145/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
654   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
654   Uchwa艂a Nr XXXV/196/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
654   001. ZARZ膭DZENIE Nr 01/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
654   012. ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
654   061. Zarz膮dzenie Nr 3/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
654   077. Zarz膮dzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 czerwca 2008 r
654   165. Zarz膮dzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
654   ZAPRASZAM na XXXI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
653   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
653   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
653   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
653   Uchwa艂a Nr VI/25/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
653   Uchwa艂a Nr XXX/167/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
653   211. Zarz膮dzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 9 lipca 2010 r.
653   221. Zarz膮dzenie Nr 44/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
653   227. Zarz膮dzenie Nr 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
653   236. Zarz膮dzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
653   Uchwa艂a NR XXIX/193/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
652   UCHWA艁A NR XV/103/2012 z dia 19 wrze艣nia 2012 r.
652   049. Zarz膮dzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r.
652   076. Zarz膮dzenie Nr 18/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 maja 2008 r
652   139. Zarz膮dzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
652   228. Zarz膮dzenie Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 18 pa藕dziernika 2010 r.
652   O B W I E S Z C Z E N I E
651   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
651   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych
651   Uchwa艂a Nr XX/141/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
651   Uchwa艂a Nr V/35/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
651   Uchwa艂a Nr XV/78/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
651   Uchwa艂a Nr XXII/126/09 z dnia 18 marca 2009 r.
651   Uchwa艂a Nr XXVI/139/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
651   Uchwa艂a Nr XXIX/157/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
651   021. ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
650   Uchwa艂a Nr III/18/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
650   Uchwa艂a Nr XXIV/130/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
650   022. ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
650   083. Zarz膮dzenie Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 lipca 2008 r
650   021. ZARZ膭DZENIE NR 24/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
650   091. ZARZ膭DZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
650   116. ZARZ膭DZENIE NR 56/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
650   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
649   Uchwa艂a Nr VI/22/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
649   100. Zarz膮dzenie Nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 pa藕dziernika 2008 r
649   041. ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
649   039. Zarz膮dzenie Nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2007 r.
649   225. Zarz膮dzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
649   245. Zarz膮dzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
649   033. ZARZ膭DZENIE NR 36/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
649   101. ZARZ膭DZENIE NR 41/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
648   UCHWA艁A NR XVII/124/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
648   Uchwa艂a Nr XIX/99/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
648   Uchwa艂a Nr XIX/107/08 z dnia 26 listopada 2008 r.
648   Uchwa艂a Nr XXIV/132/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
648   112. Zarz膮dzenie Nr 54/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 29 grudnia 2008 r
648   091. Zarz膮dzenie Nr 34/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
648   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
648   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
648   Uchwa艂a Nr I/S/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2014 r
647   Uchwa艂a Nr XXI/111/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
647   Uchwa艂a Nr XXXVIII/205/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
647   055. Zarz膮dzenie Nr 56/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 listopada 2007 r.
647   153. Zarz膮dzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
647   172. Zarz膮dzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
647   039. ZARZ膭DZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
647   067. ZARZ膭DZENIE NR 7/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
647   Uchwa艂a Nr 7/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
647   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
646   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
646   UCHWA艁A NR XVI/108/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
646   Uchwa艂a Nr XVII/85/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
646   Uchwa艂a Nr XXXII/175/10 z dnia 26 marca 2010 r.
646   119. Zarz膮dzenie Nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 13 lutego 2009 r
646   143. Zarz膮dzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
646   078. ZARZ膭DZENIE NR 18/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
645   UCHWA艁A NR XVI/111/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
645   UCHWA艁A NR IX/72/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
645   Uchwa艂a Nr VI/38/2011z dia 22 czerwca 2011 r.
645   Uchwa艂a Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
645   Uchwa艂a Nr V/19/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
645   Uchwa艂a Nr XXXIV/187/10 z 25 maja 2010 r.
645   161. Zarz膮dzenie Nr 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 sierpnia 2009 r.
645   Uchwa艂a NR XXVI/170/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
645   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
644   Uchwa艂a Nr XVIII/88/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
644   Uchwa艂a Nr XXI/108/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
644   Uchwa艂a Nr XXXII/178/10 z dnia 26 marca 2010 r.
644   017. ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
644   132. ZARZ膭DZENIE NR 3/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
643   UCHWA艁A NR XIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
643   UCHWA艁A NR XVIII/129/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
643   UCHWA艁A NR XV/101/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
643   Uchwa艂a Nr IV/23/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
643   Uchwa艂a Nr XIII/64/08 z dnia 5 marca 2008 roku
643   Uchwa艂a Nr XXX/164/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
643   052. Zarz膮dzenie Nr 53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 listopada 2007 r.
643   144. Zarz膮dzenie Nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
643   020. ZARZ膭DZENIE NR 23/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
643   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
642   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
642   UCHWA艁A NR XIX/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
642   UCHWA艁A NR XVIII/130/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
642   070. Zarz膮dzenie Nr 12/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
642   075. Zarz膮dzenie Nr 17/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 maja 2008 r
642   084. Zarz膮dzenie Nr 26/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 lipca 2008 r
642   213. Zarz膮dzenie Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
642   023. ZARZ膭DZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
642   134. ZARZ膭DZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
641   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
641   UCHWA艁A NR XVI/105/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
641   Uchwa艂a Nr IV/21/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
641   028. ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
641   148. Zarz膮dzenie Nr 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
641   151. Zarz膮dzenie Nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
641   056. ZARZ膭DZENIE NR 60/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
641   Uchwa艂a Nr 8/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
640   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
640   UCHWA艁A NR XVII/121/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
640   Uchwa艂a Nr X/49/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
640   Uchwa艂a Nr XI/61/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
640   Uchwa艂a Nr XXII/119/09 z dnia 18 marca 2009 r.
640   Uchwa艂a Nr XXX/171/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
640   079. Zarz膮dzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
640   061. ZARZ膭DZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
640   080. ZARZ膭DZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
640   126. ZARZ膭DZENIE NR 66/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
639   UCHWA艁A NR IX/69/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
639   Uchwa艂a Nr VI/23/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
639   226. Zarz膮dzenie Nr 49/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 pa藕dziernika 2010 r.
639   013. ZARZ膭DZENIE NR 16 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
638   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
638   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
638   185. Zarz膮dzenie Nr 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2010 r.
638   Uchwa艂a nr IV/19/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
638   Uchwa艂a Nr I/3/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
638   Uchwa艂a Nr X/46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
638   214. Zarz膮dzenie Nr 37/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
638   Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych na terenie
638   072. ZARZ膭DZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
638   Uchwa艂a NR XXVII/175/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
637   Uchwa艂a Nr V/37/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
637   Uchwa艂a Nr IV/24/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
637   Uchwa艂a Nr X/45/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
637   Uchwa艂a Nr XXIII/128/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
637   Gra偶yna Maria Rybicka
636   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
636   Uchwa艂a Nr IV/20/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
636   Uchwa艂a Nr XXV/134/09 z dnia 29 maja 2009 r.
636   Uchwa艂a Nr XXXII/176/10 z dnia 26 marca 2010 r.
636   Uchwa艂a Nr XXXIII/183/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
636   Uchwa艂a Nr XXXIX/214/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
635   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
635   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na :
635   UCHWA艁A NR VIII/59/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2012 r.
635   Uchwa艂a Nr VIII/54/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
635   Uchwa艂a Nr XXXV/191/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
635   118. Zarz膮dzenie Nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 lutego 2009 r
635   130. Zarz膮dzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2009 r
635   210. Zarz膮dzenie Nr 33/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 1 lipca 2010 r.
635   086. ZARZ膭DZENIE NR 26/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
635   103. ZARZ膭DZENIE NR 43/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
635   ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
635   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
634   UCHWA艁A NR XI/84/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
634   Uchwa艂a Nr XXII/125/09 z dnia 18 marca 2009 r.
634   054. Zarz膮dzenie Nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2007 r.
634   110. ZARZ膭DZENIE NR 50/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
634   O B W I E S Z C Z E N I E
634   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
633   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
633   UCHWA艁A NR XIII/91/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
633   UCHWA艁A NR IX/71/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
633   Uchwa艂a Nr IV/13/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
633   Uchwa艂a Nr XXXI/173/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
633   009. ZARZ膭DZENIE Nr 09/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
633   018. ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
633   072. Zarz膮dzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2008 r
632   UCHWA艁A NR XVI/106/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
632   117. Zarz膮dzenie Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
632   034. ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
632   191. Zarz膮dzenie Nr 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
632   Uchwa艂a NR XXVIII/185/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
632   Halina Wawrzyniak
631   Zawiadomienie o wyborze oferty
631   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
631   Uchwa艂a Nr XXI/114/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
631   Uchwa艂a Nr XXX/168/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
631   114. Zarz膮dzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
631   040. ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
631   086. Zarz膮dzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
631   129. Zarz膮dzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
631   164. Zarz膮dzenie Nr 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
631   025. ZARZ膭DZENIE NR 28/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
631   073. ZARZ膭DZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
631   120. ZARZ膭DZENIE NR 60/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
631   Uchwa艂a NR XXVII/171/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
631   Uchwa艂a Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
630   Wniosek o wydanie dowodu osobistego
630   Uchwa艂a Nr III/15/10 dnia 27 grudnia 2010 r.
630   Uchwa艂a Nr IV/16/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
630   176. Zarz膮dzenie Nr 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
630   178. Zarz膮dzenie Nr 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 06 stycznia 2010 r.
630   179. Zarz膮dzenie Nr 2/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 stycznia 2010 r.
630   216. Zarz膮dzenie Nr 39/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 sierpnia 2010 r.
630   017. ZARZ膭DZENIE NR 20 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
630   Krzysztof Miros艂aw 呕ak
629   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
629   UCHWA艁A NR XIX/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
629   Uchwa艂a Nr XII/62/08 z dnia 4 lutego 2008 r.
629   Uchwa艂a Nr XIX/97/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
629   059. Zarz膮dzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 stycznia 2008 r
629   029. ZARZ膭DZENIE NR 32/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
629   Uchwa艂a NR XXVI/169/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
629   Uchwa艂a NR XXVII/177/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
628   Uchwa艂a Nr XXII/120/09 z dnia 18 marca 2009 r.
628   170. Zarz膮dzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 wrze艣nia 2009 r
628   133. ZARZ膭DZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
628   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
628   So艂ectwo Stawiska
627   UCHWA艁A NR XIX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
627   Uchwa艂a Nr XVI/83/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
627   Uchwa艂a Nr XXXV/193/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
627   111. Zarz膮dzenie Nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
627   Uchwa艂a NR XXIV/165/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
627   019. ZARZ膭DZENIE NR 22/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
627   065. ZARZ膭DZENIE NR 5/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
627   094. ZARZ膭DZENIE NR 34/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
626   UCHWA艁A NR X/77/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
626   Uchwa艂a Nr X/53/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
626   Uchwa艂a Nr XIX/103/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
626   007. ZARZ膭DZENIE Nr 07/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
626   162. Zarz膮dzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 wrze艣nia 2009 r.
626   229. Zarz膮dzenie Nr 52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 pa藕dziernika 2010 r.
625   232. Zarz膮dzenie Nr 55/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
625   UCHWA艁A NR VIII/57/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
625   Uchwa艂a Nr XXVI/137/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
625   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 8 wrze艣nia 2009 r.
625   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
625   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
624   Uchwa艂a Nr XIII/68/08 z dnia 5 marca 2008 roku
624   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
624   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
624   6. Sprawozdania Bud偶etowe za 2013 rok
623   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
623   UCHWA艁A NR XVII/115/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
623   Uchwa艂a Nr VII/51/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
623   Uchwa艂a Nr III/17/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
623   Uchwa艂a Nr XXXIII/180/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
623   069. Zarz膮dzenie Nr 11/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
623   183. Zarz膮dzenie Nr 6/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 marca 2010 r.
623   087. ZARZ膭DZENIE NR 27/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
622   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
622   Uchwa艂a Nr XXI/144/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
622   Uchwa艂a Nr XV/80/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
622   240. Zarz膮dzenie Nr 63/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 24 listopada 2010 r.
622   144. ZARZ膭DZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
622   O B W I E S Z C Z E N I E
621   Uchwa艂a Nr XXII/122/09 z dnia 18 marca 2009 r.
621   081. Zarz膮dzenie Nr 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
621   124. Zarz膮dzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
621   146. Zarz膮dzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 czerwca 2009 r
621   079. ZARZ膭DZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
621   Uchwa艂a NR XXVIII/184/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
621   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
620   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
620   057. Zarz膮dzenie Nr 59/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 grudnia 2007 r.
620   073. Zarz膮dzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2008 r
620   066. ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
620   096. ZARZ膭DZENIE NR 36/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
619   UCHWA艁A NR X/83/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
619   Uchwa艂a Nr V/31/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
619   Uchwa艂a Nr XXXIX/218/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
619   108. Zarz膮dzenie Nr 50/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
619   122. Zarz膮dzenie Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 marca 2009 r
619   010. ZARZ膭DZENIE NR 10 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   097. ZARZ膭DZENIE NR 37/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   130. ZARZ膭DZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
618   UCHWA艁A NR XIV/97/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
618   Uchwa艂a Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
618   Uchwa艂a Nr IV/10/2007 z dnia 9 marca 2007 r.
618   Uchwa艂a Nr VII/28/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
618   Uchwa艂a Nr XVIII/87/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
618   Uchwa艂a Nr XVIII/92/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
618   104. Zarz膮dzenie Nr 45/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 listopada 2008 r
618   166. Zarz膮dzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2009 r
618   009. ZARZ膭DZENIE NR 9/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
617   Uchwa艂a Nr IV/22/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
617   Uchwa艂a Nr XXXIII/179/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
617   Uchwa艂a Nr XXXIX/209/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
617   101. Zarz膮dzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
617   011. ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
617   238. Zarz膮dzenie Nr 61/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 listopada2010 r.
617   Uchwa艂a NR XXVIII/186/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
617   129. ZARZ膭DZENIE NR 69/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
617   PROTOK脫艁 z XXX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
617   SK艁AD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
616   Zawiadomonie o wyborze oferty
616   132. Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
616   181. Zarz膮dzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 lutego 2010 r.
616   044. ZARZ膭DZENIE NR 47/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
616   088. ZARZ膭DZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
616   Uchwa艂a NR XXVII/182/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
615   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
615   Uchwa艂a Nr IV/11/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
615   Uchwa艂a Nr VIII/31/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
615   008. ZARZ膭DZENIE Nr 08/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
615   054. ZARZ膭DZENIE NR 58/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
614   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
614   Uchwa艂a Nr XIII/71/08 z dnia 5 marca 2008 roku
614   102. Zarz膮dzenie Nr 43/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
614   110. Zarz膮dzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
614   003. ZARZ膭DZENIE Nr 03/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
614   010. ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
614   068. Zarz膮dzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 marca 2008 r
614   154. Zarz膮dzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 czerwca 2009 r
614   182. Zarz膮dzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 marca 2010 r.
614   109. ZARZ膭DZENIE NR 49/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
614   Uchwa艂a NR XXVIII/187/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
614   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
614   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
613   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
613   Uchwa艂a Nr XI/57/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
613   Uchwa艂a Nr XXXIX/212/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
613   Uchwa艂a NR XXVII/178/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
613   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
612   UCHWA艁A NR XIV/94/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
612   Uchwa艂a Nr XIV/76/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
612   088. Zarz膮dzenie Nr 30/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 sierpnia 2008 r
612   089. Zarz膮dzenie Nr 32/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
612   192. Zarz膮dzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 maja 2010 r.
612   208. Zarz膮dzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 czrewca 2010 r.
612   045. ZARZ膭DZENIE NR 48/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
612   051. ZARZ膭DZENIE NR 55/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
612   Uchwa艂a NR XXIX/189/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
611   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza przetarg pisemny
611   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 maja 2011 r.
611   Uchwa艂a Nr XVIII/91/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
611   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
611   Uchwa艂a Nr XXI/118/08 z dnia 18 marca 2009 r.
611   Uchwa艂a Nr XXXVII/200/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
611   222. Zarz膮dzenie Nr 45/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
611   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
610   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
610   Uchwa艂a Nr XIV/75/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
610   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
610   Uchwa艂a Nr XXIX/156/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
610   Uchwa艂a Nr XXX/169/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
610   Uchwa艂a Nr XXXIX/216/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
610   047. Zarz膮dzenie Nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 pa藕dziernika 2007 r.
610   011. ZARZ膭DZENIE NR 14 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
610   Uchwa艂a NR XXV/168/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
610   104. ZARZ膭DZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
610   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
610   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
610   Grzegorz Wo藕niak
609   005. ZARZ膭DZENIE Nr 05/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
609   042. Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
609   087. Zarz膮dzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 lipca 2008 r
609   200. Zarz膮dzenie Nr 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
609   068. ZARZ膭DZENIE NR 8/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
608   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
608   Uchwa艂a Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
608   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2009 r.
608   121. ZARZ膭DZENIE NR 61/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
608   Uchwa艂a NR XXVII/179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
608   Uchwa艂a NR XXX/196/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
608   O B W I E S Z C Z E N I E
608   Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r.
607   UCHWA艁A NR XII/85/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
607   Uchwa艂a Nr VIII/33/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
607   060. Zarz膮dzenie Nr 2/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 stycznia 2008 r
607   163. Zarz膮dzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
607   105. ZARZ膭DZENIE NR 45/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
607   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
606   002. ZARZ膭DZENIE NR 2/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
606   Uchwa艂a NR XXV/167/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
606   146. ZARZ膭DZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
606   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
605   Uchwa艂a Nr XXXV/190/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
605   106. Zarz膮dzenie Nr 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 listopada 2008 r
605   152. Zarz膮dzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
605   171. Zarz膮dzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 listopada 2009 r
605   184. Zarz膮dzenie Nr 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2010 r.
605   230. Zarz膮dzenie Nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 25 pa藕dziernika 2010 r.
605   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
604   107. Zarz膮dzenie Nr 49/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
604   112. ZARZ膭DZENIE NR 52/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
604   136. ZARZ膭DZENIE NR 7/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
603   Uchwa艂a Nr XXVII/143/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
603   048. Zarz膮dzenie Nr 49/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r
603   019. ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
603   220. Zarz膮dzenie Nr 43/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
603   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.- Akty Prawne
602   Uchwa艂a Nr IV/12/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
602   Uchwa艂a Nr VIII/29/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
602   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
602   002. ZARZ膭DZENIE Nr 02/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
602   027. ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
602   090. Zarz膮dzenie Nr 33/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
602   125. Zarz膮dzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
602   147. Zarz膮dzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 czerwca 2009 r
602   189. Zarz膮dzenie Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
602   050. ZARZ膭DZENIE NR 54/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
601   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
601   Uchwa艂a Nr X/40/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
601   120. Zarz膮dzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 3 marca 2009 r
601   158. Zarz膮dzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
601   093. ZARZ膭DZENIE NR 33/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
600   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
600   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
600   Uchwa艂a Nr V/30/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
600   Uchwa艂a Nr XXIX/162/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
600   121. Zarz膮dzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2009 r
600   224. Zarz膮dzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
600   Uchwa艂a NR XXVII/174/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
600   Uchwa艂a NR XXVIII/188/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
600   O B W I E S Z C Z E N I E
599   Uchwa艂a Nr XIX/104/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
599   071. Zarz膮dzenie Nr 13/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2008 r
599   143. ZARZ膭DZENIE NR 14/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
599   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
598   Uchwa艂a Nr VI/41/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
598   Uchwa艂a Nr VIII/39/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
598   175. Zarz膮dzenie Nr 63/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 grudnia 2009 r.
598   209. Zarz膮dzenie Nr 32/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 czrewca 2010 r.
598   046. ZARZ膭DZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
598   048. ZARZ膭DZENIE NR 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
598   111. ZARZ膭DZENIE NR 51/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
598   117. ZARZ膭DZENIE NR 57/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
598   147. ZARZ膭DZENIE NR 18/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
598   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
598   UCHWA艁A NR I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
597   UCHWA艁A NR XVII/113 /2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
597   UCHWA艁A NR XIV/95/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
597   Uchwa艂a Nr V/20/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
597   Uchwa艂a Nr VIII/30/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
597   231. Zarz膮dzenie Nr 54/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
597   016. ZARZ膭DZENIE NR 19 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
597   Uchwa艂a NR XXV/166/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
597   Uchwa艂a NR XXVIII/183/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
597   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
597   140. ZARZ膭DZENIE NR 11/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
597   O B W I E S Z C Z E N I E
596   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
596   UCHWA艁A NR XVI/104/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
596   Uchwa艂a Nr XIII/66/08 z dnia 5 marca 2008 roku
596   036. ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
596   095. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
596   098. ZARZ膭DZENIE NR 38/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
596   114. ZARZ膭DZENIE NR 54/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
595   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
595   Uchwa艂a Nr XXVIII/145/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
595   Uchwa艂a Nr XXXIII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
595   023. ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
595   038. ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
595   235. Zarz膮dzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
595   242. Zarz膮dzenie Nr 65/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
595   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
595   Uchwa艂a NR XXVII/181/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
594   157. Zarz膮dzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
594   246. Zarz膮dzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 grudnia 2010 r.
593   UCHWA艁A NR IX/64/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
593   Uchwa艂a Nr XIII/70/08 z dnia 5 marca 2008 roku
593   Uchwa艂a Nr XIV/74/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
593   Uchwa艂a NR XXVII/180/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
593   145. ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
593   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
593   Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finans贸w
592   UCHWA艁A NR X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
592   UCHWA艁A NR IX/70/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
592   Uchwa艂a Nr X/54/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
592   Uchwa艂a Nr XXI/110/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
592   Uchwa艂a Nr XXII/123/09 z dnia 18 marca 2009 r.
592   015. ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
592   141. Zarz膮dzenie Nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 maja 2009 r
592   186. Zarz膮dzenie Nr 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 kwietnia 2010 r.
592   Uchwa艂a NR XXIX/195/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
591   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
591   UCHWA艁A NR XIX/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
591   Uchwa艂a Nr IV/8/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
591   Uchwa艂a Nr XXVIII/148/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
591   Uchwa艂a Nr XXXVII/198/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
591   096. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
591   135. Zarz膮dzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
591   141. ZARZ膭DZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
591   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
590   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
590   UCHWA艁A NR XVIII/128/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
590   Uchwa艂a Nr IV/9/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
590   193. Zarz膮dzenie Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 maja 2010 r.
589   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
589   Uchwa艂a Nr XIX/100/08 z dnia 21 grudnia 2008 r.
589   Uchwa艂a Nr XXXVIII/204/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
589   106. ZARZ膭DZENIE NR 46/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
589   135. ZARZ膭DZENIE NR 6/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
589   Komisja Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska
588   Uchwa艂a Nr XIX/106/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
588   026. ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
588   134. Zarz膮dzenie Nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
588   012. ZARZ膭DZENIE NR 15 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
588   Uchwa艂a NR XXIX/191/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
588   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
588   OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Radziejowie
587   Zawiadomienie
587   Uchwa艂a Nr IV/27/2011 z dnia 28 arca 2011 r.
587   243. Zarz膮dzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
587   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
587   K O M U N I K A T
587   Komisja Rewizyjna
586   UCHWA艁A NR XV/99/2012z dnia 19.09.2012.r
586   Uchwa艂a Nr VII/53/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
586   Uchwa艂a Nr XVIII/89/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
586   Uchwa艂a Nr XXXVIII/208/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
586   056. Zarz膮dzenie Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 grudnia 2007 r.
586   126. Zarz膮dzenie Nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
586   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
586   O B W I E S Z C Z E N I E
586   Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu
585   082. ZARZ膭DZENIE NR 22/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
585   107. ZARZ膭DZENIE NR 47/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
585   138. ZARZ膭DZENIE NR 9/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
584   UCHWA艁A NR XVII/120/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
584   Uchwa艂a Nr XXVIII/146/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
584   103. Zarz膮dzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
584   219. Zarz膮dzenie Nr 42/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
584   234. Zarz膮dzenie Nr 57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
584   057. ZARZ膭DZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
584   118. ZARZ膭DZENIE NR 58/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
584   ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
583   102. ZARZ膭DZENIE NR 42/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
582   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
582   Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
582   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
582   So艂ectwo Przed艂u偶
581   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
581   Uchwa艂a Nr VI/43/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
581   033. ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
581   062. Zarz膮dzenie Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
581   197. Zarz膮dzenie Nr 20/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
581   Uchwa艂a NR XXVII/176/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
581   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
581   Jednostki podleg艂e
580   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
580   Uchwa艂a Nr VII/47/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
580   105. Zarz膮dzenie Nr 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2008 r
580   115. ZARZ膭DZENIE NR 55/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
580   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
580   O B W I E S Z C Z E N I E
579   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
579   Uchwa艂a Nr XI/60/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
579   Uchwa艂a Nr XIII/69/08 z dnia 5 marca 2008 roku
579   074. Zarz膮dzenie Nr 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2008 r
579   Zakup oleju nap臋dowego do autobus贸w szkolnych
579   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
578   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
578   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczoneo na:
578   Uchwa艂a Nr XXVI/136/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
578   064. Zarz膮dzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 lutego 2008 r
578   115. Zarz膮dzenie Nr 57/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
578   201. Zarz膮dzenie Nr 24/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
578   148. ZARZ膭DZENIE NR 19/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
578   154. ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
578   UCHWA艁A NR I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
578   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
577   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
577   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
577   Uchwa艂a Nr IV/25/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
577   Uchwa艂a Nr IV/15/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
577   006. ZARZ膭DZENIE Nr 06/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
577   138. Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
576   Uchwa艂a Nr VII/27/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
576   Uchwa艂a Nr XXIX/161/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
576   217. Zarz膮dzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 wrze艣nia 2010 r.
576   194. Zarz膮dzenie Nr 17/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
576   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
575   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
575   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
575   Uchwa艂a Nr XXXIX/215/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
575   016. ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
575   INFORMACJA
575   Uchwa艂a Nr 8/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
574   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
574   190. Zarz膮dzenie Nr 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
574   212. Zarz膮dzenie Nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
574   006. ZARZ膭DZENIE NR 6/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
574   119. ZARZ膭DZENIE NR 59/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
573   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
573   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
573   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
572   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
572   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
572   Uchwa艂a Nr VIII/32/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
572   Uchwa艂a NR XXX/197/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
572   Uchwa艂a NR XXX/199/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
572   ZAPRASZAM na XXXII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
572   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
572   OBWIESZCZENIE
571   UCHWA艁A NR XVI/107/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
571   097. Zarz膮dzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
571   149. Zarz膮dzenie Nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
571   Uchwa艂a NR XXVII/172/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
571   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
571   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
571   OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO
570   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
570   Uchwa艂a Nr X/43/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
570   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
570   Uchwa艂a NR XXX/202/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
569   Uchwa艂a Nr XIX/95/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
569   078. Zarz膮dzenie Nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
569   155. Zarz膮dzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 lipca 2009 r
569   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
568   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
568   Uchwa艂a Nr XXI/148/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
568   Uchwa艂a Nr IV/14/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
567   233. Zarz膮dzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
567   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
567   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
567   O B W I E S Z C Z E N I E
565   131. Zarz膮dzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 maja 2009 r
565   133. Zarz膮dzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
565   168. Zarz膮dzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 pa藕dziernika 2009
565   128. ZARZ膭DZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
565   Uchwa艂a NR XXXI/208/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
565   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
565   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
565   O B W I E S Z C Z E N I E
564   Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
564   ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH
564   053. Zarz膮dzenie Nr 54/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 listopada 2007 r.
564   207. Zarz膮dzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 czerwca 2010 r.
564   237. Zarz膮dzenie Nr 60/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada2010 r.
564   122. ZARZ膭DZENIE NR 62/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
564   137. ZARZ膭DZENIE NR 8/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
564   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
564   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
562   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
562   239. Zarz膮dzenie Nr 62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 listopada2010 r.
562   123. ZARZ膭DZENIE NR 63/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
562   O B W I E S Z C Z E N I E
561   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
561   195. Zarz膮dzenie Nr 18/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
560   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
560   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
560   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
560   Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
560   109. Zarz膮dzenie Nr 51/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
559   Uchwa艂a Nr V/18/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
559   137. Zarz膮dzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
559   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
558   O G 艁 O S Z E N I E
558   Uchwa艂a Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
557   169. Zarz膮dzenie Nr 57/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 pa藕dziernika 2009 r
557   113. ZARZ膭DZENIE NR 53/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
557   Uchwa艂a NR XXX/200/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
557   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
556   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
556   Zawiadomienie o wyborz臋 oferty w przetargu nieograniczonym na:
556   Uchwa艂a Nr XXIX/153/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
556   100. ZARZ膭DZENIE NR 40/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
556   UCHWA艁A NR I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
556   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
555   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
555   Uchwa艂a Nr VIII/37/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
554   136. Zarz膮dzenie Nr 23/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
554   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
554   Uchwa艂a NR XXIX/192/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
553   Uchwa艂a Nr XV/81/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
553   156. Zarz膮dzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 lipca 2009 r.
553   218. Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
552   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
552   Uchwa艂a Nr I/4/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
552   Uchwa艂a Nr XI/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
552   123. Zarz膮dzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 marca 2009 r
552   UCHWA艁A NR I/9/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
552   7. Sprawozdania Bud偶etowe za 2014 rok
551   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
551   040. ZARZ膭DZENIE NR 43/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
551   Uchwa艂a NR XXIX/194/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
551   199. ZARZ膭DZENIE NR 9/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
550   Zg艂oszenie
550   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
550   PROTOK脫艁 z I Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
549   Uchwa艂a Nr XXXIX/219/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
549   152. ZARZ膭DZENIE NR 23/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
549   O B W I E S Z C Z E N I E
549   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
549   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
548   149. ZARZ膭DZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
547   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
547   Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych
547   Zg艂oszenie kandydata na cz艂onka obwodowej komisji wyborczej
547   O B W I E S Z C Z E N I E
546   Uchwa艂a Nr X/52/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
545   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
545   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
545   124. ZARZ膭DZENIE NR 64/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
545   Andrzej Schmidt
544   071. ZARZ膭DZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
544   Uchwa艂a NR XXXI/207/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
544   I N F O R M A C J A
544   O B W I E S Z C Z E N I E
543   128. Zarz膮dzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
542   O B W I E S Z C Z E N I E
541   027. ZARZ膭DZENIE NR 30/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
541   Uchwa艂a NR XXX/198/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
541   Uchwa艂a NR XXX/201/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
541   PROTOK脫艁 z II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
540   O G 艁 O S Z E N I E
540   125. ZARZ膭DZENIE NR 65/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
540   ZAPRASZAM na XXXIV Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
540   O B W I E S Z C Z E N I E
540   Uchwa艂a Nr 9/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
539   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
538   O G 艁 O S Z E N I E
538   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
538   150. ZARZ膭DZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
538   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
538   OBWIESZCZENIE
537   200. ZARZ膭DZENIE NR 10/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
536   Zmiana dotycz膮ca rejestracji dzia艂alno艣ci gospodarczej
536   227. ZARZ膭DZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
535   Uchwa艂a Nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
535   UCHWA艁A NR II/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
535   O B W I E S Z C Z E N I E
534   Uchwa艂a NR XXIX/190/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
534   139. ZARZ膭DZENIE NR 10/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
533   Kalendarz Wyborczy
532   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
532   159. ZARZ膭DZENIE NR 30/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
531   028. ZARZ膭DZENIE NR 31/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
531   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
531   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
530   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
530   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
529   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
529   UCHWA艁A NR IV/32/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
528   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza II przetarg pisemny
528   034. ZARZ膭DZENIE NR 37/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
528   153. ZARZ膭DZENIE NR 24/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
528   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
528   194. ZARZ膭DZENIE NR 4/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
527   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
527   Komisja Zdrowia i Porz膮dku Publicznego
526   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
526   UCHWA艁A NR II/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
526   O B W I E S Z C Z E N I E
525   Uchwa艂a NR XXXI/206/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
525   156. ZARZ膭DZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
525   157. ZARZ膭DZENIE NR 28/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
525   ZAPRASZAM na II sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim
525   ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
524   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
523   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
523   KOMUNIKAT
523   OBWIESZCZENIE
523   O B W I E S Z C Z E N I E
523   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
522   Zawiadomienie o wyborze w przetargu nieograniczonym na:
522   041. ZARZ膭DZENIE NR 44/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
521   Uchwa艂a Nr XIV/73/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
521   UCHWA艁A NR II/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
521   O B W I E S Z C Z E N I E
520   O B W I E S Z C Z E N I E
519   Wniosek o:
519   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
519   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
519   O B W I E S Z C Z E N I E
519   UCHWA艁A NR XXXV/231/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
519   O B W I E S Z C Z E N I E
518   Informacje PKW dla wyborc贸w i kandydat贸w
518   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
517   142. ZARZ膭DZENIE NR 13/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
517   170. ZARZ膭DZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
516   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
516   O B W I E S Z C Z E N I E
515   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
515   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
514   167. Zarz膮dzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
513   Uchwa艂a NR XXXII/218/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
513   UCHWA艁A NR I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
512   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
512   Uchwa艂a Nr XI/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
512   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
512   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
512   151. ZARZ膭DZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
512   158. ZARZ膭DZENIE NR 29/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
511   Uchwa艂a NR XXXII/209/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
511   O B W I E S Z C Z E N I E
511   Uchwa艂a Nr 1/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
511   UCHWA艁A NR I/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r
511   O B W I E S Z C Z E N I E
511   230. ZARZ膭DZENIE NR 41/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
510   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
510   Wykaz przekazywanych informacji przez urz臋dy
510   So艂ectwo Palczewo
509   INFORMACJA
508   OBWIESZCZENIE
508   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
507   INFORMACJA ZARZ膭DU K脫艁KA ROLNICZEGO
506   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
506   155. ZARZ膭DZENIE NR 26/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
506   KOMUNIKAT
506   UCHWA艁A NR XXXV/230/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
505   Zg艂oszenie
505   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
505   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
505   O B W I E S Z C Z E N I E
504   167. ZARZ膭DZENIE NR 38/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
504   O B W I E S Z C Z E N I E
504   UCHWA艁A NR III/21/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
504   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
504   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
503   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
503   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
503   Uchwa艂a Nr 14/WPF/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
500   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
500   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
500   Uchwa艂a Nr 7/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
500   UCHWA艁A NR I/7/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
500   PROTOK脫艁 z V Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
499   ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
498   Zawiadomienie o wyborze oferty w prztargu nieograniczonym na:
498   OBWIESZCZENIE WOJEW脫DZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORUNIU
497   OBWIESZCZENIE
497   UCHWA艁A NR XXXV/240/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
496   TERMINY DY呕UR脫W
495   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
495   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
495   UCHWA艁A NR III/30/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
494   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przteargu nieograniczonym na:
494   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
494   O B W I E S Z C Z E N I E
493   I N F O R M A C J A
493   O B W I E S Z C Z E N I E
493   225. ZARZ膭DZENIE NR 36/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
492   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSZCZEG脫LNYCH CZ臉艢CI ZAM脫WIENIA
492   164. ZARZ膭DZENIE NR 35/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
492   190. ZARZ膭DZENIE NR 61/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
491   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
490   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
489   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
489   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
489   Podzia艂 Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na okr臋gi wyborcze
489   Uchwa艂a Nr 2/D/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
488   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
488   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
488   UCHWA艁A NR III/20/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
487   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
487   Uchwa艂a Nr I/2/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
487   Podzia艂 Gminy Piotrk贸w Kujawski na obwody g艂osowania
487   216. ZARZ膭DZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
487   Pa艅stwowa Komisja Wyborcza
486   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
486   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
486   161. ZARZ膭DZENIE NR 32/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
486   UCHWA艁A NR XXXV/228/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
486   189. ZARZ膭DZENIE NR 60/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
486   208. ZARZ膭DZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
486   UCHWA艁A NR III/24/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
485   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
485   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
484   181. ZARZ膭DZENIE NR 52/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
484   UCHWA艁A NR II/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
484   UCHWA艁A NR III/23/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
484   UCHWA艁A NR III/25/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
484   ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
483   PROTOK脫艁 z III Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
483   PROTOK脫艁 z IV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
482   Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczeg贸lnych cz臋艣ci zam贸wienia
481   OBWIESZCZENIE
481   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
481   Uchwa艂a NR XXXII/219/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
480   Uchwa艂a NR XXXII/220/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
480   UCHWA艁A NR XXXIII/221/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
480   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
479   UCHWA艁A NR I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
478   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
478   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
478   215. ZARZ膭DZENIE NR 26/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
477   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
477   O B W I E S Z C Z E N I E
476   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
476   222. ZARZ膭DZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
475   Zawaidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
475   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
475   UCHWA艁A NR XXXIV/227/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
475   211. ZARZ膭DZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
475   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
475   ZAPRASZAM Na IV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji,
474   Uchwa艂a NR XXXII/211/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
474   O B W I E S Z C Z E N I E
474   UCHWA艁A NR III/28/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
474   Bud偶et na rok 2015
472   Uchwa艂a Nr 2/Kd//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
472   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
472   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
471   219. ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
470   UCHWA艁A NR XXXV/229/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
470   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
469   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
469   Uchwa艂a NR XXXII/217/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
468   160. ZARZ膭DZENIE NR 31/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
468   O B W I E S Z C Z E N I E
468   O B W I E S Z C Z E N I E
468   O B W I E S Z C Z E N I E
468   ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
467   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA na:
467   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
467   172. ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
467   UCHWA艁A NR I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
467   So艂ectwo Zborowiec
466   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
466   UCHWA艁A NR II/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
466   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
465   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
465   Uchwa艂a Nr 14/P/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
465   O B W I E S Z C Z E N I E
465   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
464   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
464   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
464   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
464   ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
464   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
463   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
463   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
463   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
463   UCHWA艁A NR II/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
463   O B W I E S Z C Z E N I E
463   Uchwa艂a Nr 10/Dpr/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
463   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
462   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
462   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
462   UCHWA艁A NR XXXV/232/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
462   201. ZARZ膭DZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
462   Fundusz Alimentacyjny
461   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
461   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
461   UCHWA艁A NR II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
461   ZAPRASZAM na III sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋 dnia
461   PROTOK脫艁 z VII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
460   Uchwa艂a NR XXXII/214/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
460   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
460   O B W I E S Z C Z E N I E
459   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
459   Uchwa艂a NR XXXII/212/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
459   Uchwa艂a Nr 2/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
459   Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 25 listopada 2014 r.
458   176. ZARZ膭DZENIE NR 47/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
458   180. ZARZ膭DZENIE NR 51/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
457   ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
457   UCHWA艁A NR XXXIV/225/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
457   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
457   O B W I E S Z C Z E N I E
457   239. ZARZ膭DZENIE NR 50/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
456   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
456   Uchwa艂a Nr 3/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
456   177. ZARZ膭DZENIE NR 48/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
455   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
455   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
454   UCHWA艁A NR III/29/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
454   UCHWA艁A NR IV/39/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
454   OBWIESZCZENIE
453   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
452   163. ZARZ膭DZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
452   UCHWA艁A NR I/5/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
451   178. ZARZ膭DZENIE NR 49/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
451   UCHWA艁A NR IV/35/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
450   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
450   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
450   229. ZARZ膭DZENIE NR 40/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
449   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
449   UCHWA艁A NR IV/42/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
448   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
448   UCHWA艁A NR III/26/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
448   214. ZARZ膭DZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
447   UCHWA艁A NR XXXIV/224/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
446   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
446   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
445   Uchwa艂a NR XXXII/213/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
445   Uchwa艂a NR XXXII/215/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
445   O B W I E S Z C Z E N I E
444   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
444   Uchwa艂a NR XXXII/210/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
444   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
444   166. ZARZ膭DZENIE NR 37/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
444   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
444   UCHWA艁A NR IV/43/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
443   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
443   195. ZARZ膭DZENIE NR 5/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
443   UCHWA艁A NR IV/41/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
442   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrrk贸w Kujawski
442   O B W I E S Z C Z E N I E
441   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
441   O B W I E S Z C Z E N I E
440   UCHWA艁A NR III/22/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
439   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
439   Komisja Statutowa
439   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
439   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
438  
438   Uchwa艂a NR XXXII/216/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
436   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
436   ZARZ膭DZENIE NR 40/2014
436   175. ZARZ膭DZENIE NR 46/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
436   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
436   191. ZARZ膭DZENIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
436   ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
436   UCHWA艁A NR IV/36/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
435   168. ZARZ膭DZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
435   Uchwa艂a Nr 4/S//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.08.04.2015 r
434   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
434   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
434   165. ZARZ膭DZENIE NR 36/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
433   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
433   UCHWA艁A NR XXXV/233/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
433   UCHWA艁A NR IV/33/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
433   O B W I E S Z C Z E N I E
432   O B W I E S Z C Z E N I E
432   226. ZARZ膭DZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
431   UCHWA艁A NR XXXIII/222/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
431   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
430   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
430   192. ZARZ膭DZENIE NR 2/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
430   UCHWA艁A NR IV/31/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
430   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
430   ZAPRASZAM Na X sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
429   ZAPRASZAM Na V sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
428   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
428   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
428   PROTOK脫艁 z VI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
427   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
427   162. ZARZ膭DZENIE NR 33/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
427   O B W I E S Z C Z E N I E
427   Obwieszczenie Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
426   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
426   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
426   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
426   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
426   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
426   213. ZARZ膭DZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
426   220. ZARZ膭DZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
425   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
425   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
425   197. ZARZ膭DZENIE NR 7/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
425   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
424   184. ZARZ膭DZENIE NR 55/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
424   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
423   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
423   231. ZARZ膭DZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
422   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
422   UCHWA艁A NR XXXV/234/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
422   UCHWA艁A NR IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
422   O G 艁 O S Z E N I E
422   244. ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
421   UCHWA艁A NR XI/75/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
419   UCHWA艁A NR IV/38/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
419   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
419   PROTOK脫艁 z X Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
418   171. ZARZ膭DZENIE NR 42/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
418   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
418   O B W I E S Z C Z E N I E
417   Zawiadomienie o wyborze oferty
417   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
417   UCHWA艁A NR VII/53/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
416   223. ZARZ膭DZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
416   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
416   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
416   O B W I E S Z C Z E N I E
416   UCHWA艁A NR V/46/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
415   182. ZARZ膭DZENIE NR 53/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
415   UCHWA艁A NR V/47/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
415   Informacja dla wyborc贸w niepe艂nosprawnych
415   UCHWA艁A NR X/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
414   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
414   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
414   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
414   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
413   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
413   UCHWA艁A NR VIII/57/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
412   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
412   O B W I E S Z C Z E N I E
412   UCHWA艁A NR VIII/56/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
411   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
410   Wniosek o wycink臋 drzew
410   217. ZARZ膭DZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
410   240. ZARZ膭DZENIE NR 51/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
410   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
410   UCHWA艁A NR XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
409   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
409   174. ZARZ膭DZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
409   187. ZARZ膭DZENIE NR 58/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
408   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
408   169. ZARZ膭DZENIE NR 40/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
408   234. ZARZ膭DZENIE NR 45/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
408   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
407   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
406   173. ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
406   UCHWA艁A NR XXXV/236/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
406   212. ZARZ膭DZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
406   218. ZARZ膭DZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
404   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
404   UCHWA艁A NR IV/37/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
403   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
403   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
403   185. ZARZ膭DZENIE NR 56/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
403   186. ZARZ膭DZENIE NR 57/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
403   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
402   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacj臋 zam贸wienia
402   UCHWA艁A NR XXXIV/226/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
402   188. ZARZ膭DZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
402   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
402   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
402   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
401   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
401   UCHWA艁A NR X/60/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
400   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
400   202. ZARZ膭DZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
400   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
399   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
399   UCHWA艁A NR XXXV/238/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
399   179. ZARZ膭DZENIE NR 50/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
399   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
399   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
399   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
398   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
398   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
398   196. ZARZ膭DZENIE NR 6/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
398   UCHWA艁A NR IV/34/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
398   UCHWA艁A NR X/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
397   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
397   UCHWA艁A NR XXXIV/223/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
397   204. ZARZ膭DZENIE NR 14/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
397   207. ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
397   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
396   228. ZARZ膭DZENIE NR 39/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
395   237. ZARZ膭DZENIE NR 48/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
395   O B W I E S Z C Z E N I E
394   UCHWA艁A NR XXXV/239/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
394   193. ZARZ膭DZENIE NR 3/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
393   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
393   UCHWA艁A NR XXXV/235/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
393   224. ZARZ膭DZENIE NR 35/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
393   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
393   UCHWA艁A NR VI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
391   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
391   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
390   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
390   UCHWA艁A NR VI/48/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
390   O B W I E S Z C Z E N I E
390   UCHWA艁A NR X/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
389   221. ZARZ膭DZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
389   Protok贸艂 z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych na temat projektu
388   246. ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
387   Zg艂oszenie pobytu czasowego
387   UCHWA艁A NR XI/81/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
387   INFORMACJA DOTYCZ膭CA PROGRAMU RZ膭DOWEGO RODZINA 500 PLUS
386   241. ZARZ膭DZENIE NR 52/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
385   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
385   203. ZARZ膭DZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
385   209. ZARZ膭DZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
385   210. ZARZ膭DZENIE NR 20/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
385   OBWIESZCZENIE
385   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
384   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
384   UCHWA艁A NR III/27/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
384   232. ZARZ膭DZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
384   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
384   Katarzyna Ulewicz
383   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
383   243. ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
383   PROTOK脫艁 z XI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
382   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
381   Uchwa艂a Nr 15/P/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
380   251. ZARZ膭DZENIE NR 62/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
379   Zawiadomienie o udzieniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
377   183. ZARZ膭DZENIE NR 54/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
377   206. ZARZ膭DZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
376   O B W I E S Z C Z E N I E
376   UCHWA艁A NR XI/77/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
374   259. ZARZ膭DZENIE NR 70/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
373   UCHWA艁A NR VII/55/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
373   UCHWA艁A NR XI/80/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
372   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
372   242. ZARZ膭DZENIE NR 53/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
371   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
371   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
370   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
370   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
370   ZAPRASZAM Na XI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
368   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
367   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
367   236. ZARZ膭DZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
367   269. ZARZ膭DZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
366   205. ZARZ膭DZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
366   UCHWA艁A NR X/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
365   INFORMACJA
365   233. ZARZ膭DZENIE NR 44/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
365   O B W I E S Z C Z E N I E
364   UCHWA艁A NR XI/72/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
363   247. ZARZ膭DZENIE NR 58/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
363   O B W I E S Z C Z E N I E
363   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
363   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
360   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
360   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
359   O B W I E S Z C Z E N I E
359   249. ZARZ膭DZENIE NR 60/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
359   O B W I E S Z C Z E N I E
358   248. ZARZ膭DZENIE NR 59/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
357   UCHWA艁A NR XI/83/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
356   UCHWA艁A NR VI/49/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
356   UCHWA艁A NR VI/50/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
356   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie
355   245. ZARZ膭DZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
355   255. ZARZ膭DZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
354   UCHWA艁A NR XII/84/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
354   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
353   Bogumi艂a Paw艂owska
351   235. ZARZ膭DZENIE NR 46/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
350   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
350   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
350   UCHWA艁A NR X/70/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
349   UCHWA艁A NR XXXV/237/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
349   266. ZARZ膭DZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
348   O B W I E S Z C Z E N I E
348   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
347   UCHWA艁A NR X/61/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
347   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
346   Piotrk贸w Kujawski: ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH.
346   UCHWA艁A NR XI/74/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
346   273. ZARZ膭DZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
345   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
345   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
345   O B W I E S Z C Z E N I E
345   O B W I E S Z C Z E N I E
345   258. ZARZ膭DZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
344   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
344   238. ZARZ膭DZENIE NR 49/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
343   263. ZARZ膭DZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
342   8. Sprawozdania Bud偶etowe za 2015 rok
341   UCHWA艁A NR IX/72/2011
341   UCHWA艁A NR X/64/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
340   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
339   UCHWA艁A NR VII/54/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
339   O B W I E S Z C Z E N I E
337   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
337   PROTOK脫艁 z IX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
336   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
336   ZAPRASZAM Na XII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
335   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
335   UCHWA艁A NR XI/76/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
335   UCHWA艁A NR XI/78/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
334   O B W I E S Z C Z E N I E
334   Uchwa艂a Nr 15/WPF/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
334   UCHWA艁A NR IX/59/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
333   250. ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
332   262. ZARZ膭DZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
331   UCHWA艁A NR XII/87/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
330   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
329   260. ZARZ膭DZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
329   261. ZARZ膭DZENIE NR 72/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
329   UCHWA艁A NR XI/73/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
328   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
328   UCHWA艁A NR X/69/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
327   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
326   254. ZARZ膭DZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
325   Rekrutacja do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych
324   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
324   UCHWA艁A NR VI/51/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
324   292. ZARZ膭DZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
324   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
322   Wykaz ulic
322   UCHWA艁A NR VIII/58/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
322   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
322   UCHWA艁A NR XIII/91/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
321   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
321   UCHWA艁A NR XI/82/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
321   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
320   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
320   268. ZARZ膭DZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
320   Miros艂aw J贸zef Skonieczny
320   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
320   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
319   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
318   UCHWA艁A NR X/68/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
318   UCHWA艁A NR XII/85/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
317   264. ZARZ膭DZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
314   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
314   Katarzyna Anna Czaplewska
313   257. ZARZ膭DZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
313   275. ZARZ膭DZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
312   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
311   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
311   295. ZARZ膭DZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
310   UCHWA艁A NR X/71/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
308   272. ZARZ膭DZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
308   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
307   271. ZARZ膭DZENIE NR 82/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
306   UCHWA艁A NR XII/86/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
305   092. Zarz膮dzenie Nr 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 wrze艣nia 2008 r
305   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
303   Uchwa艂a Nr 3/D/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
303   280. ZARZ膭DZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
302   UCHWA艁A NR X/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
301   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
299   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
299   274. ZARZ膭DZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
299   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
299   283. ZARZ膭DZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
299   302. ZARZ膭DZENIE NR 26/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
298   UCHWA艁A NR XII/89/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
297   276. ZARZ膭DZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
296   256. ZARZ膭DZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
296   O B W I E S Z C Z E N I E
295   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
295   UCHWA艁A NR XII/88/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
294   265. ZARZ膭DZENIE NR 76/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
294   294. ZARZ膭DZENIE NR 18/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
294   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2017
293   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
292   281. ZARZ膭DZENIE NR 5/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
291   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY ROZLICZAJ膭CEGO SI臉 NA PODSTAWIE PRZEPIS脫W
291   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO 艢WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
291   ZA艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
290   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
290   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
290   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
287   O艢WIADCZENIE O WIELKO艢CI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRA呕ONEJ
287   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
287   289. ZARZ膭DZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
287   297. ZARZ膭DZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
286   O B W I E S Z C Z E N I E
286   284. ZARZ膭DZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
286   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
285   O艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
285   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
285   Uchwa艂a Nr 3/S/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.6.04.2016 r
284   ZA艢WIADCZENIE/O艢WIADCZENIE*) O UCZ臉SZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKO艁Y
284   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
283   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
283   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
283   O B W I E S Z C Z E N I E
283   Renata Wo藕niak
282   127. ZARZ膭DZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
282   291. ZARZ膭DZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
281   277. ZARZ膭DZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
281   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
280   278. ZARZ膭DZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
279   O B W I E S Z C Z E N I E
278   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
278   287. ZARZ膭DZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
277   286. ZARZ膭DZENIE NR 10/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
277   307. ZARZ膭DZENIE NR 31/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
276   296. ZARZ膭DZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
276   UCHWA艁A NR XIV/95/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
275   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
275   O B W I E S Z C Z E N I E
275   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
275   Bud偶et na rok 2016
274   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
274   279. ZARZ膭DZENIE NR 3/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
273   UCHWA艁A NR XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
272   267. ZARZ膭DZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
271   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
271   290. ZARZ膭DZENIE NR 14/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
270   UCHWA艁A NR XIII/90/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
270   O B W I E S Z C Z E N I E
270   303. ZARZ膭DZENIE NR 27/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
269   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
269   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
269   O B W I E S Z C Z E N I E
268   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
267   UCHWA艁A NR XIV/96/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
267   324. ZARZ膭DZENIE NR 48/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
266   305. ZARZ膭DZENIE NR 29/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
265   293. ZARZ膭DZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
265   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
264   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
263   O B W I E S Z C Z E N I E
262   270. ZARZ膭DZENIE NR 81/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
261   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
261   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-07-27
259   O B W I E S Z C Z E N I E
259   300. ZARZ膭DZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
258   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
257   UCHWA艁A NR XIV/92/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
256   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
256   PROTOK脫艁 z XII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
255   O B W I E S Z C Z E N I E
253   PROTOK脫艁 z XV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
252   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY O DOCHODACH OSI膭GNI臉TYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ膭CYM OKRES 艢WI
251   ZAPRASZAM Na XV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
248   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
248   299. ZARZ膭DZENIE NR 23/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
247   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
246   282. ZARZ膭DZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
245   O B W I E S Z C Z E N I E
243   288. ZARZ膭DZENIE NR 12/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
243   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
242   285. ZARZ膭DZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
240   298. ZARZ膭DZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
240   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
239   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
238   301. ZARZ膭DZENIE NR 25/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
238   304. ZARZ膭DZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
237   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
237   O B W I E S Z C Z E N I E
237   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
233   UCHWA艁A NR XV/97/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
232   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
232   UCHWA艁A NR XIV/93/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
232   311. ZARZ膭DZENIE NR 35/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
231   308. ZARZ膭DZENIE NR 32/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
231   O B W I E S Z C Z E N I E
229   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
229   O B W I E S Z C Z E N I E
229   322. ZARZ膭DZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
228   312. ZARZ膭DZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
228   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
227   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
227   UCHWA艁A NR XVI/111/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
227   Interpretacja Indywidualna
226   O B W I E S Z C Z E N I E
226   UCHWA艁A NR XVIII/116/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
225   337. ZARZ膭DZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
225   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
224   O B W I E S Z C Z E N I E
224   309. ZARZ膭DZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
224   UCHWA艁A NR XV/102/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
223   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
223   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
223   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
221   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
220   O B W I E S Z C Z E N I E
219   327. ZARZ膭DZENIE NR 51/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
218   310. ZARZ膭DZENIE NR 34/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
218   317. ZARZ膭DZENIE NR 41/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
216   O B W I E S Z C Z E N I E
216   314. ZARZ膭DZENIE NR 38/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
216   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
215   313. ZARZ膭DZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
215   O B W I E S Z C Z E N I E
215   O B W I E S Z C Z E N I E
215   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-10-06
214   O B W I E S Z C Z E N I E
214   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
213   315. ZARZ膭DZENIE NR 39/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
212   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
212   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
211   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
211   Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
210   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
210   O B W I E S Z C Z E N I E
210   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
210  
209   318. ZARZ膭DZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
209   UCHWA艁A NR XVI/110/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
208   O B W I E S Z C Z E N I E
208   1. ZARZ膭DZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
206   O B W I E S Z C Z E N I E
206   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
206   O B W I E S Z C Z E N I E
206   323. ZARZ膭DZENIE NR 47/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
205   UCHWA艁A NR XV/105/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
204   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
204   321. ZARZ膭DZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
203   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
203   UCHWA艁A NR XIX/130/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
203   Bud偶et na rok 2017
202   319. ZARZ膭DZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
201   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
201   325. ZARZ膭DZENIE NR 49/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
201   339. ZARZ膭DZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
200   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
200   O B W I E S Z C Z E N I E
200   Wniosek o wydanie interpretacji
199   UCHWA艁A NR XV/103/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
199   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
199   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
198   3. ZARZ膭DZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
197   UCHWA艁A NR XV/100/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
197   UCHWA艁A NR XV/106/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
197  
197   O B W I E S Z C Z E N I E
195   O B W I E S Z C Z E N I E
195   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
195   320. ZARZ膭DZENIE NR 44/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
195   O B W I E S Z C Z E N I E
195   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
194   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
194   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
194   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
194   341. ZARZ膭DZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
193   UCHWA艁A NR XV/98/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
193   UCHWA艁A NR XV/104/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
192   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
190   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
189   329. ZARZ膭DZENIE NR 53/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
188   UCHWA艁A NR XVIII/114/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
187   UCHWA艁A NR XV/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
187   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
187   330. ZARZ膭DZENIE NR 54/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
187   331. ZARZ膭DZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
187   4. ZARZ膭DZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
186   326. ZARZ膭DZENIE NR 50/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
186   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
184   UCHWA艁A NR XVIII/120/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
183   UCHWA艁A NR XV/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
183   O B W I E S Z C Z E N I E
182   ZAPRASZAM Na XVIII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
181   316. ZARZ膭DZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
181   332. ZARZ膭DZENIE NR 56/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
179   O B W I E S Z C Z E N I E
178   UCHWA艁A NR XV/101/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
177   UCHWA艁A NR XV/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
177   Wniosek
177   O B W I E S Z C Z E N I E
176   O B W I E S Z C Z E N I E
176   340. ZARZ膭DZENIE NR 64/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
176   PROTOK脫艁 z XX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
175   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
175   342. ZARZ膭DZENIE NR 66/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
175   UCHWA艁A NR XVIII/115/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
175   UCHWA艁A NR XVIII/117/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
175   351. ZARZ膭DZENIE NR 75/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
174   O B W I E S Z C Z E N I E
174   UCHWA艁A NR XVIII/118/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
173   UCHWA艁A NR XVIII/123/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
173   UCHWA艁A NR XIX/132/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
172   UCHWA艁A NR XV/99/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
172   334. ZARZ膭DZENIE NR 58/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
172   UCHWA艁A NR XVIII/125/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
172   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
171   O B W I E S Z C Z E N I E
171   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
171   UCHWA艁A NR XVIII/122/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
171   2. ZARZ膭DZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
171   UCHWA艁A NR XXI/138/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
170   343. ZARZ膭DZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
170   UCHWA艁A NR XVIII/119/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
170   5. ZARZ膭DZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
170   8. ZARZ膭DZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
169   328. ZARZ膭DZENIE NR 52/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
169   ZAPRASZAM Na XVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
168   Uchwa艂a Nr 4/D/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
165   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
165   ZAPRASZAM Na XIX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
164   333. ZARZ膭DZENIE NR 57/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
164   UCHWA艁A NR XVIII/121/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
164   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
163   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
162   349. ZARZ膭DZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
161   ZAPRASZAM Na XXI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
161   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
160   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
159   UCHWA艁A NR XVII/113/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
159   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.7.12.2016 r
159   Uchwa艂a Nr 9/WPF/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
158   350. ZARZ膭DZENIE NR 74/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
158   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
158   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
158   6. ZARZ膭DZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
156   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
155   348. ZARZ膭DZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
155   352. ZARZ膭DZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
155   O B W I E S Z C Z E N I E
154   344. ZARZ膭DZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
153   335. ZARZ膭DZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
153   UCHWA艁A NR XVIII/124/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
152   UCHWA艁A NR XVII/112/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
152   UCHWA艁A NR XIX/133/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
152   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
151   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
150   345. ZARZ膭DZENIE NR 69/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
150   Uchwa艂a Nr 9/P/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
150   7. ZARZ膭DZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
149   347. ZARZ膭DZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
149   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
148   9. Sprawozdania Bud偶etowe za 2016 rok
147   338. ZARZ膭DZENIE NR 62/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
147   UCHWA艁A NR XX/134/2016 z dnia z dnia 29 grudnia 2016 r.
146   UCHWA艁A NR XIX/128/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
146   353. ZARZ膭DZENIE NR 77/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
146   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
145   UCHWA艁A NR XXII/150/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
144   336. ZARZ膭DZENIE NR 60/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
144   O B W I E S Z C Z E N I E
144   O B W I E S Z C Z E N I E
144   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
143   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
143   UCHWA艁A NR XIX/126/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
143   UCHWA艁A NR XXII/146/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
142   UCHWA艁A NR XIX/131/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
142   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
142   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
139   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
139   Dane Teleadresowe
137   UCHWA艁A NR XIX/129/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
137   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
136   ZAPRASZAM Na XVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
135   Kadra
134   354. ZARZ膭DZENIE NR 78/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
134   355. ZARZ膭DZENIE NR 79/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
134   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
133   Dane teleadresowe
132   O B W I E S Z C Z E N I E
131   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
130   O B W I E S Z C Z E N I E
129   UCHWA艁A NR XXI/136/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
129   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
129   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
129   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
128   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
128   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
126   UCHWA艁A NR XIX/127/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
126   O B W I E S Z C Z E N I E
126   UCHWA艁A NR XXII/142/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
124   346. ZARZ膭DZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
124   UCHWA艁A NR XXI/135/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
124   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
123   9. ZARZ膭DZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI9
123   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
122   O B W I E S Z C Z E N I E
121   UCHWA艁A NR XXI/137/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
121   ZAPRASZAM Na XXII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
121   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
120   O B W I E S Z C Z E N I E
120   Dane teleadresowe
119   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
118   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
117   UCHWA艁A NR XXII/144/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
117   Obwieszczenie
116   UCHWA艁A NR XXII/140/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
115   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
115   UCHWA艁A NR XXII/145/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
115   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
114   UCHWA艁A NR XXII/143/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
114   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
114   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
113   Dane teleadresowe
113   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
113   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
113   O B W I E S Z C Z E N I E
112   UCHWA艁A NR XXII/147/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
112   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
110   UCHWA艁A NR XXIV/155/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
110   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
109   O B W I E S Z C Z E N I E
109   UCHWA艁A NR XXII/148/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
109   UCHWA艁A NR XXII/149/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
109   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
108   Dane teleadresowe
108   UCHWA艁A NR XXII/139/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
108   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
107   O B W I E S Z C Z E N I E
106   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
106   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
105   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
103   Dane teleadresowe
103   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
102   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
101   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
101   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
100   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
100   UCHWA艁A NR XXIII/151/2017 z dnia z dnia 25 maja 2017 r.
99   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
99   ZAPRASZAM Na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
97   Uchwa艂a Nr 2/S/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2017 r.
96   SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
96   UCHWA艁A NR XXIV/154/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
95   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
94   UCHWA艁A NR XXIV/164/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
94   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
93   Dane teleadresowe
93   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
93   O B W I E S Z C Z E N I E
92   UCHWA艁A NR XXIV/153/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
89   Obwieszczenie
87   UCHWA艁A NR XXIV/158/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
87   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
87   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
86   UCHWA艁A NR XXIV/162/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
85  
85   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
85   UCHWA艁A NR XXIV/152/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
85   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
84   UCHWA艁A NR XXII/141/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
84   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
84   zg艂oszenie wycinki drzew
83   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
83   O B W I E S Z C Z E N I E
83   Obwieszczenie
83   UCHWA艁A NR XXIV/157/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
82   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
82   Dane teleadresowe
82   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
82   O B W I E S Z C Z E N I E
82   UCHWA艁A NR XXIV/159/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
82   UCHWA艁A NR XXIV/160/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
82   UCHWA艁A NR XXV/166/2017 z dnia z dnia 26 lipca 2017 r.
81   Dane teleadresowe
81   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
81   UCHWA艁A NR XXIV/156/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
81   UCHWA艁A NR XXIV/161/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
81   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
80   O B W I E S Z C Z E N I E
80   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
80   O B W I E S Z C Z E N I E
80   UCHWA艁A NR XXIV/163/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
80   Sprawozdania finansowe za 2016 r.
79   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
79   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
78   O B W I E S Z C Z E N I E
78   O B W I E S Z C Z E N I E
78   Obwieszczenie
77   O B W I E S Z C Z E N I E
77   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
77   O B W I E S Z C Z E N I E
77   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
75   O B W I E S Z C Z E N I E
74   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
73   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
73   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
73   Obwieszczenie
73   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
72   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
72   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
71   ZAWIADOMIENIE O UNIEWA呕NIENIU CZYNNO艢CI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 16.05.2017 R
71   O B W I E S Z C Z E N I E
71   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
71   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
70   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
70   OBWIESZCZENIE
70   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
70   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
69   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
69   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
68   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
68   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
67   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
67   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
66   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
66   UCHWA艁A NR XXV/165/2017 z dnia z dnia 26 lipca 2017 r.
65   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
65   O B W I E S Z C Z E N I E
65   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
63   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
63   O B W I E S Z C Z E N I E
63   OBWIESZCZENIE
62   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
61   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
61   Obwieszczenie
59   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
59   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
57   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
54   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
54   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
53   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
53   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
52   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
51   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
51   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
50   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
49   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
49   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
49   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
48   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
48   Alicja - Sylwia W贸jcik
48   O B W I E S Z C Z E N I E
47   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
47   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
47   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
46   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
45   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
44   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
44   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
43   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
43   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
42   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
41   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
41   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
40   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
40   O B W I E S Z C Z E N I E
39   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
37   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
37   UCHWA艁A NR XXVI/171/2017 z dnia z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
36   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
35   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
34   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
33   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
32   UCHWA艁A NR XXVI/167/2017 z dnia z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
32   UCHWA艁A NR XXVI/169/2017 z dnia z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
32   UCHWA艁A NR XXVI/170/2017 z dnia z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
31   UCHWA艁A NR XXVI/168/2017 z dnia z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
31   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
31   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
30   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
29   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
28   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
27   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
25   Obwieszczenie
24   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
23   Komunikat w sprawie konsultacji
22   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
22   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
20   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
18   O B W I E S Z C Z E N I E
18   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
17   80. ZARZ膭DZENIE NR 80/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
13   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
12   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
9   79. ZARZ膭DZENIE NR 79/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
8   77. ZARZ膭DZENIE NR 77/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
7   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
7   78. ZARZ膭DZENIE NR 78/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
5   O B W I E S Z C Z E N I E
2   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych

 Liczba   Kategoria
214071   Informacje og贸lne
47711   Przetargi
33518   Oferty pracy
25682   Pomocy spo艂ecznej
21080   Zam贸wienia publiczne
19083   Inne zam贸wienia
12475   2016
11972   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
10483   - 2012 - 2016
9396   Kierownictwo
9342   M - GOPS w Piotrkowie Kujawskim
8891   Lista so艂ectw
8577   Dane teleadresowe
8471   2017
7885   - 2006 - 2010
7719   Informacje o udzieleniu zam贸wie艅
7588   Inne
7504   - 2006 - 2010
7433   Protoko艂y z sesji
7404   - 2010 - 2014
7065   Struktura organizacyjna
6728   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
6663   Rady Miejskiej
6613   O艣wiatowe
6318   Urz膮d Stanu Cywilnego
6190   Inwestycyjne
6123   Charakterystyka
6117   Sk艂ad osobowy Rady
5963   Og艂oszenia
5897   Informacja o wyborze oferty
5886   Zak艂adu Komunalnego
5573   Zesp贸艂 Ekonomiczno Administracyjny Szk贸艂
5456   Szko艂a Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
5413   Urz膮d Miasta i Gminy
5298   Za艂atwianie spraw
5231   Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej
5101   Podatkowe
5065   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2007 - 2010
4911   Ochrony 艢rodowiska
4875   Rejestry, ewidencje i archiwa
4861   Referat Finansowo-Ksi臋gowy - Podatki
4774   Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
4704   Podatki i op艂aty
4620   Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, architektury
4620   Szko艂a Podstawowa w Byczu
4620   Dot. rolnictwa
4585   Programy gospodarcze
4581   Komisje Rady
4532   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
4489   Szko艂a Podstawowa w D臋bo艂臋ce
4451   Obwieszczenia
4349   Przedszkole samorz膮dowe w Piotrkowie Kujawskim
4325   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2010 - 2014
4309   Kontrole
4275   2008 - 2010
4250   Ewidencja Ludno艣ci i Dowod贸w Osobistych
4208   2011 - 2013
4199   Statut Miasta i Gminy
4179   Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
4169   - 2014 - 2018
4133   Dni i godziny otwarcia
4131   Informacje niepublikowane
4106   Stanowisko ds. ochrony 艣rodowiska i rolnictwa
4090   - 2007 - 2010
4076   Pomoc spo艂eczna
4040   Spo艂eczna Zasadnicza Szko艂a Zawodowa
4001   艢wiadczenia Rodzinne
3982   - 2010 - 2011
3944   - 2002 - 2006
3921   BIP wersja archiwalna 2002 -2006
3901   2016
3891   Zarz膮dzenia Burmistrza
3885   D艂ug publiczny
3882   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
3871   Rada Miejska
3864   Inne
3853   2016
3823   - 2002 - 2006
3804   Maj膮tek Miasta i Gminy
3798   Uchwa艂y Rady
3785   Jednostki organizacyjne - BIP
3774   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3750   Podstawa prawna dzia艂ania
3741   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014
3655   Bud偶et Miasta i Gminy
3642   Wzory dokument贸w
3625   Prawo lokalne
3596   Finanse
3571   Pomoc publiczna
3550   - 2002 - 2006
3535   Skargi i Wnioski
3531   Wybory Samorz膮dowe 2014
3497   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2007
3415   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3409   Wybory do Parlamentu Europejskiego
3358   Uchwa艂y RIO
3285   Wykaz Miejscowo艣ci
3248   Wybory Samorz膮dowe 2010
3167   2014 - 2016
3165   Wykaz ulic
3066   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
2948   Wybory Prezydenta RP 2010
2913   - 2011 - 2014
2769   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwiec 2009
2675   Powszechny Spis Rolny 2010
2637   Sprawozdania Bud偶etowe
2555   Klub Radnych VI Kadencji
2532   Narodowy Spis Powszechny Ludno艣ci i Mieszka艅 2011
2389   Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2311   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2014 - 2018
2289   Projekty Uchwa艂
2281   Opinie RIO
2281   Gospodarka Komunalna
2246   Wybory do Sejmu i Senatu 2011
1835   Fundusz Alimentacyjny
1712   - 2017 - 2021
1353   Wybory Prezydent RP 2015
1114   2017 - 2019
1069   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2015
1054   - 2015 - 2018
967   Referendum og贸lnokrajowe 2015
676   2017
676   2017
553   2017
441   Og艂oszenia o przetargach nieruchomo艣ci
355   Informacja z otwarcia ofert
329   2016
320   Interpretacja Indywidualna
249   Wykazy nieruchomo艣ci
249   Biblioteka i O艣rodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim
234   Gospodarka nieruchomo艣ciami
116   Za 2016 r.
111   Sprawozdania Finansowe
licznik odwiedzin: 3611406