logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
3384   Struktura organizacyjna Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
2898   Miejsko Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
2785   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
2528   Marek Marynowski
2495   Iwona Ma艂gorzata Bolewska
2435   Stanis艂aw Kwiatkowski
2427   Deklaracja na podatek od nieruchomo艣ci
2340   W艂adys艂aw Rybarczyk
2284   Dane teleadresowe
2215   Monika Wis艂ocka - Przyby艂a
2195   Anna Urszula Pilarska
2190   Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2005 - 2017
2187   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
2166   Piotr Siutkowski
2148   Alina Mi臋tkiewicz
2146   Jacek Wi艣niewski
2143   Og艂oszenie
2124   Bogumi艂a Dunaj
2090   O nas
2067   Ma艂gorzata Karpi艅ska
2064   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
2048   El偶bieta Niedzia艂kowska
2044   Arkadiusz Rybak
2001   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury Sportu i Rekreacji
1998   Regulamin organizacyjny
1981   Teresa Kowalska
1958   Procedury za艂atwiania spraw
1950   艢wiadczenia rodzinne
1940   O B W I E S Z C Z E N I E
1923   W艂odzimierz Kubiak
1891   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1883   Arleta Petek
1877   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym, le艣nym oraz o podatku od nieruchomo艣ci
1867   Kadra
1837   Zarz膮dzenie Nr 2/2007 r. Kierownika Zak艂adu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24.07.2007 r.
1835   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1833   Krystian Betli艅ski
1830   S T A T U T Zak艂adu Komunalnego
1830   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1828   Protok贸艂
1823   Halina Nawrocka
1820   PROGRAM OCHRONY 艢RODOWISKA Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI
1817   O nas
1814   Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
1814   Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i ubezpiecze艅 spo艂ecznych w Z
1799   Statut Przedszkola Samorz膮dowego
1795   Op艂aty za wod臋 i 艣cieki
1794   Stanis艂aw Pomianowski
1788   Grzegorz Wo藕niak
1785   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim og艂asza w dniu 24.07.2007 r. konkurs
1782   Bogdan Pruss
1780   Lista Kandydat贸w
1776   Statut Szko艂y Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim
1770   Prognoza kwoty d艂ugu i sp艂at na rok 2007 i lata nast臋pne
1769   Regulamin Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej
1753   Remigiusz G贸ralczyk
1721   Informacja w sprawie podatku od nieruchomo艣ci
1717   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1712   Og艂oszenie
1708   Andrzej Schmidt
1708   O nas
1706   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, Deklaracja o wysoko艣ci dochodu
1705   Wykaz Miejscowo艣ci
1699   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1697   Jan Braer
1695   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1694   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
1694   Dane teleadresowe
1693   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1691   Referat Finansowo - Ksi臋gowy
1691   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1684   Wykaz ulic
1677   Wniosek o dofinansowanie zakupu stroju uczniowskiego w roku szkolnym 2007/2008
1670   O B W I E S Z C Z E N I E
1664   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1660   Historia
1659   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1658   O B W I E S Z C Z E N I E
1657   Dane teleadresowe
1637   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1636   Deklaracja na podatek rolny
1636  
1628   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1627   Wies艂aw Lisiecki
1625   Statut
1625   Szanowni Pa艅stwo.
1624   O艣wiadczenie o odpowiedzialno艣ci karnej
1614   Bud偶et na rok 2006
1609   Deklaracja na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1609   Tomasz Paradzi艅ski
1603   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1603   ZAPYTANIE OFERTOWE
1601   Alicja - Sylwia W贸jcik
1600   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
1599   Szkolny zestaw program贸w nauczania w roku szkolnym 2007/2008
1598   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski (Dz. Urz. Wojew贸dztwa Kujawsko
1597   Bud偶et na rok 2007
1594   OBWIESZCZENIE PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1587   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1586   PROTOK脫艁 z I Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1582   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1581   Stawka podatku od posiadania ps贸w
1575   Informacja w sprawie podatku rolnego
1568   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1568   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1558   USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p贸藕n. zm.)
1555   Op艂ata targowa
1552   O艣wiadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem zwi膮zku ma艂偶e艅skiego.
1552   O B W I E S Z C Z E N I E
1547   O B W I E S Z C Z E N I E
1538  
1535   Dane teleadresowe
1530   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III gimnazjum
1524  
1524   So艂ectwo 艁ab臋dzin
1518   Informacja w sprawie podatku le艣nego
1516   Bud偶et na rok 2005
1503   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1501   O B W I E S Z C Z E N I E
1490   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1489   POSTANOWIENIE O NA艁O呕ENIU OBOWI膭ZKU SPORZ膭DZENIA RAPORTU
1489   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestytcji po
1484  
1473   So艂ectwo Przew贸z
1472   Wykaz podr臋cznik贸w
1470   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1468   So艂ectwo Lubsin
1463   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1454   Sporz膮dzanie protoko艂u zawieraj膮cego ostatni膮 wol臋 spadkodawcy.
1453   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
1451   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1447   Podanie o wydanie za艣wiadczenia
1440   Bud偶et na rok 2004
1440   Bud偶et na rok 2003
1439   PROTOK脫艁 z XXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1439   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1435   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1433   PROTOK脫艁 z XXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1426   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1419   PROTOK脫艁 z XXXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1418   So艂ectwo Rogalin
1418   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1415   So艂ectwo Szewce
1414   O B W I E S Z C Z E N I E
1413   Decyzja w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy lub jej cz臋艣ci zbi贸rki publicznej.
1411   Deklaracja na podatek le艣ny
1405   PROTOK脫艁 z XXXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1405   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1400   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1396   Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1396   Informacja
1395   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1395   Bud偶et na rok 2009
1391   So艂ectwo Po艂ajewo
1389   Ireneusz J贸zef Kucharski
1388   Oferta dotycz膮ca prowadzenia agencji pocztowej w Nowej Wsi
1386   PROTOK脫艁 z wyborow Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej 2006
1385   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1385   Mariusz 艢migiel
1382   So艂ectwo Kaczewo
1379   So艂ectwo 艢wi膮tniki
1372   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1370   Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
1368   So艂ectwo W贸jcin
1367   O艣wiadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1366   Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk
1364   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1353   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pol
1352   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1352   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1351   PROTOK脫艁 z XXXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1351   Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1349   Dane teleadresowe
1346   Bud偶et na rok 2008
1345   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1340   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1338   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1334   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
1325   So艂ectwo Rudz Du偶y
1321   Mariusz Wojciechowski
1319   PROTOK脫艁 z XXXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1314   PROTOK脫艁 z XXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1311   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1308   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1307   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
1305   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1300   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2008/09
1298   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1295   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1294   Informacja
1293   PROTOK脫艁 z VI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1292   INFORMACJA
1291   OG艁OSZENIE
1291   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1290   SZKOLNY ZESTAW PROGRAM脫W NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
1289   PROTOK脫艁 z IV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1287   PROTOK脫艁 z wyborow Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej 2006
1283   Bud偶et na rok 2010
1282   Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1282   PROTOK脫艁 z VII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1277   O B W I E S Z C Z E N I E
1275   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1273   O B W I E S Z C Z E N I E
1272   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1268   Jan Pieczy艅ski
1265   Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
1265   O B W I E S Z C Z E N I E
1264   Dane teleadresowe
1262   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1259   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na stanowisko pracy:
1258   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1256   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1255   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1252   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1251   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
1251   Zarz膮dzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
1250   PROTOK脫艁 z V Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1246   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1246   Marian Stramowski
1244   O B W I E S Z C Z E N I E
1242   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1240   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1238   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1238   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1237   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1235   P o s t a n o w i e n i e
1235   O B W I E S Z C Z E N I E
1235   O B W I E S Z C Z E N I E
1232   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1231   O B W I E S Z C Z E N I E
1230   Lokalny Program Rewitalizacji Piotrkow Kujawski 2010-2017
1226   O B W I E S Z C Z E N I E
1225   Informacja
1222   Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
1221   Statut
1221   OG艁OSZENIE
1218   O B W I E S Z C Z E N I E
1217   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1211   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1209   PROTOK脫艁 z III Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1208   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1205   O B W I E S Z C Z E N I E
1204   ZAPYTANIE OFERTOWE
1203   PROTOK脫艁 z X Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1203   O B W I E S Z C Z E N I E
1201   O B W I E S Z C Z E N I E
1201   O B W I E S Z C Z E N I E
1201   Anna Urszula Pilarska
1199   S艂awomir Kawczy艅ski
1198   Stanis艂aw Pomianowski
1198   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1197   ZAPYTANIE OFERTOWE
1195   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1194   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1194   O B W I E S Z C Z E N I E
1193   PROTOK脫艁 z VIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1188   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1183   PROTOK脫艁 z XX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1183   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1183   O B W I E S Z C Z E N I E
1182   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1180   PROTOK脫艁 z XI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1180   PROTOK脫艁 Nr 21/08 z XXI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1178   O B W I E S Z C Z E N I E
1178   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1176   Informacja dotycz膮ca programu zwalczania choroby Aujeszk'ego u 艣wi艅
1176   O B W I E S Z C Z E N I E
1176   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1175   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1175   O B W I E S Z C Z E N I E
1175   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1173   O B W I E S Z C Z E N I E
1173   Statut Zespo艂u Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
1172   O B W I E S Z C Z E N I E
1172   Og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych
1170   Plan odnowy miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski 2010-2017
1169   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1167   PROTOK脫艁 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1165   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1165   O B W I E S Z C Z E N I E
1163   O B W I E S Z C Z E N I E
1163   O B W I E S Z C Z E N I E
1163   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1163   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1161   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1160   O B W I E S Z C Z E N I E
1159   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1159   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1159   O B W I E S Z C Z E N I E
1159   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/11
1159   Informacja
1157   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1156   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W
1156   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1156   O B W I E S Z C Z E N I E
1155   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/10
1155   O B W I E S Z C Z E N I E
1155   NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ASYSTENTA RODZINY
1154   O B W I E S Z C Z E N I E
1150   PROTOK脫艁 z XII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1150   O B W I E S Z C Z E N I E
1150   O B W I E S Z C Z E N I E
1149   PROTOK脫艁 z XV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1148   UWAGA - ZMIANA TERMIN脫W!!!
1146   PROTOK脫艁 z XXSesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1145   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1144   O B W I E S Z C Z E N I E
1144   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1144   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny
1143   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1143   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKO-GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ
1142   PROTOK脫艁 z XIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1140   Piotrk贸w Kujawski: Dow贸z dzieci do szk贸艂 na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1139   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1139   Statut
1139   O B W I E S Z C Z E N I E
1139   Grzegorz Wo藕niak
1138   Bud偶et na rok 2011
1137   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1137   O B W I E S Z C Z E N I E
1137   O B W I E S Z C Z E N I E Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-06-05
1137   Halina Wawrzyniak
1134   OG艁OSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 czerwca 2009 r.
1133   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1133   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1133   O B W I E S Z C Z E N I E
1132   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1131   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1130   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1130   O B W I E S Z C Z E N I E
1130   O B W I E S Z C Z E N I E
1130   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
1129   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1127   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1127   O B W I E S Z C Z E N I E
1127   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1127   O B W I E S Z C Z E N I E
1126   O B W I E S Z C Z E N I E
1126   O B W I E S Z C Z E N I E
1125   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1125   Informacja
1123   O B W I E S Z C Z E N I E
1123   Wykaz sk艂adu obwodowych komisji wyborczych
1121   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1118   O B W I E S Z C Z E N I E
1118   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1117   OBWIESZCZENE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1117   O B W I E S Z C Z E N I E
1117   O B W I E S Z C Z E N I E
1115   O B W I E S Z C Z E N I E
1114   O B W I E S Z C Z E N I E
1114   O B W I E S Z C Z E N I E
1114   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1113   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1112   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1112   O B W I E S Z C Z E N I E
1110   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1110   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1108   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1107   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1106   O B W I E S Z C Z E N I E
1104   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1103   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1103   O B W I E S Z C Z E N I E
1103   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 rodzinnych
1103   O B W I E S Z C Z E N I E
1102   O G 艁 O S Z E N I E
1101   O B W I E S Z C Z E N I E
1101   O B W I E S Z C Z E N I E
1100   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1100   OG艁OSZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1099   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1098   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1097   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1096   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1096   O B W I E S Z C Z E N I E
1096   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1095   O B W I E S Z C Z E N I E
1094   O B W I E S Z C Z E N I E
1093   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1093   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1093   Komunikat Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
1091   O B W I E S Z C Z E N I E
1091   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1091   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1089   O B W I E S Z C Z E N I E
1086   O B W I E S Z C Z E N I E
1084   O B W I E S Z C Z E N I E
1084   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1081   O B W I E S Z C Z E N I E
1081   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1081   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1080   O B W I E S Z C Z E N I E
1079   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1077   Obwieszczenie Burmistrza Miasat i Gminy
1077   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1076   INFORMACJA
1074   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1074   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1073   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1073  
1073   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1072   O B W I E S Z C Z E N I E
1072   WNIOSEK
1072   O B W I E S Z C Z E N I E
1072   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1071   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1069   O B W I E S Z C Z E N I E
1069   O B W I E S Z C Z E N I E
1069   O B W I E S Z C Z E N I E
1069   ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1068   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1067   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1067   Projekt uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko Pomorskiego
1067   O B W I E S Z C Z E N I E
1067   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1066   PROTOK脫艁 z XIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1065   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1065   OG艁OSZENIE o przetargu ustnym ograniczonym
1065   O B W I E S Z C Z E N I E
1065   OBWIESZCZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
1063   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1062   WNIOSEK
1062   O B W I E S Z C Z E N I E
1061   Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
1060   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1060   O B W I E S Z C Z E N I E
1060   O B W I E S Z C Z E N I E
1058   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1058   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1057   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1057   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1056   PROTOK脫艁 z XIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1055   O B W I E S Z C Z E N I E
1054   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1054   O B W I E S Z C Z E N I E
1054   INFORMACJA
1053   WNIOSEK
1052   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1052   O B W I E S Z C Z E N I E
1051   OG艁OSZENIE
1049   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1049   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Po艂ajewo 2010-2017
1047   PROTOK脫艁 Nr 24/09 z XXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1047   O B W I E S Z C Z E N I E
1047   Deklaracja
1045   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1045   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09
1045   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1045   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
1045   Informacja o zako艅czeniu naboru na rachmistrz贸w spisowych
1044   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1044   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1043   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1043   O B W I E S Z C Z E N I E
1042   O B W I E S Z C Z E N I E
1042   Miejska Komisja Wyborcza w Piotrkowie Kujawskim
1042   Uchwa艂a Nr 10/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1042   So艂ectwo Anusin
1041   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1041   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1041   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1039   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1039   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1039   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1039   OG艁OSZENIE
1038   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1038   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1038   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1038   O B W I E S Z C Z E N I E
1038   O B W I E S Z C Z E N I E
1037   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1037   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1037   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1036   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1036   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1036   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1036   WYKAZ
1036   Sprawozdanie z realizacji Programu Wsp贸艂pracy z Organizacjami Pozarz膮dowymi
1036   Og艂oszenie
1035   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1032   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1032   O B W I E S Z C Z E N I E
1031   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1031   O B W I E S Z C Z E N I E
1031   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1031   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1030   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1030   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1030   PROTOK脫艁 Nr 38/10 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1029   PROTOK脫艁 Nr 23/08 z XXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1028   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2010
1027   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1027   O B W I E S Z C Z E N I E
1027   O B W I E S Z C Z E N I E
1025   O B W I E S Z C Z E N I E
1025   Informacja o wynikach naboru
1024   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1024   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1024   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1024   Wnioski o stypendium
1023   O B W I E S Z C Z E N I E
1019   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1019   O B W I E S Z C Z E N I E
1019   Informacja o za艂o偶eniu
1018   O B W I E S Z C Z E N I E
1018   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1018   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1017   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1017   PROTOK脫艁 Nr 30/09 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1017   PROTOK脫艁 Nr 31/10 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1016   Urz膮d Miasta i Gminy
1015   PROTOK脫艁 z XVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1013   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1013   O B W I E S Z C Z E N I E
1012   O B W I E S Z C Z E N I E
1012   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
1010   O艢WIADCZENIE
1009   O B W I E S Z C Z E N I E
1009   O B W I E S Z C Z E N I E
1007   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1007   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1006   PROTOK脫艁 Nr 33/10 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1006   Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
1006   Komunikat
1006   Jan Braer
1006   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1006   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1005   INFORMACJA
1004   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1003   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1002   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1001   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1001   Terminy dy偶ur贸w Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1001   O B W I E S Z C Z E N I E
1000   O B W I E S Z C Z E N I E
999   O B W I E S Z C Z E N I E
998   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
998   PROTOK脫艁 z XVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
998   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
997   O B W I E S Z C Z E N I E
996   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
996   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
994   O B W I E S Z C Z E N I E
994   O G 艁 O S Z E N I E
994   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
994   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
993   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
993   O B W I E S Z C Z E N I E
993   So艂ectwo Piotrk贸w Kujawski
993   O B W I E S Z C Z E N I E
992   O B W I E S Z C Z E N I E
990   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
990   O B W I E S Z C Z E N I E
989   O B W I E S Z C Z E N I E
988   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
987   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
987   O B W I E S Z C Z E N I E
986   PROTOK脫艁 Nr 25/09 z XXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
986   PROTOK脫艁 Nr 29/09 z XXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
985   O B W I E S Z C Z E N I E
984   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
984   PROTOK脫艁 Nr 28/09 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
984   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
984   OBWIESZCZENIE
983   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
983   O B W I E S Z C Z E N I E
982   PROTOK脫艁 Nr 27/09 z XXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
982   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
981   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
981   Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego
980   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
980   PROTOK脫艁 Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
980   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
979   Informacja
979   08. ZARZ膭DZENIE NR 8/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
979  
978   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
978   O B W I E S Z C Z E N I E
977   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
977   Informacja
976   O B W I E S Z C Z E N I E
976   Uchwa艂a Nr 320/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
975   OG艁OSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA NABORU KANDYDAT脫W NA 艁AWNIK脫W NA KADENCJ臉 2012-2015
974   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
974   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub cywilny
973   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
973   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
973   ZAWIADOMIENIE
973   Sk艂ad Klubu
972   Uchwa艂a Nr 13/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
972   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy lokalizacji inwestycji
971   09. ZARZ膭DZENIE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
971   O G 艁 O S Z E N I E
971   O B W I E S Z C Z E N I E
970   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
970   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
969   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
969   PROTOK脫艁 Nr 37/10 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
969   Bud偶et na rok 2012
968   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
968   Uchwa艂a Nr 278/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
968   O B W I E S Z C Z E N I E
968   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub konkordatowy
967   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
966   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
966   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
966   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
965   O B W I E S Z C Z E N I E
964   O B W I E S Z C Z E N I E
964   PROTOK脫艁 z III Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
963   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
963   O B W I E S Z C Z E N I E
962   O B W I E S Z C Z E N I E
962   Uchwa艂a Nr 28/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
961   O B W I E S Z C Z E N I E
959   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
959   PROTOK脫艁 Nr 22/09 z XXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
959   Uchwa艂a Nr 277/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
958   PROTOK脫艁 Nr 32/10 z XXXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
958   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
958   Joanna Halina Karmowska
957   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
957   Uchwa艂a Nr 11/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
957   O B W I E S Z C Z E N I E
957   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
956   PROTOK脫艁 Nr 26/09 z XXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
956   PROTOK脫艁 Nr 39/10 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
954   OG艁OSZENIE
954   05. ZARZ膭DZENIE NR 5/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
953   O B W I E S Z C Z E N I E
953   Uchwa艂a Nr 29/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
952   Regulamin klubu
951   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
951   Informacja
949   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
948   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
948   O B W I E S Z C Z E N I E
948   INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej
947   O B W I E S Z C Z E N I E
946   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
946   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
946   3. Krzysztof Miros艂aw 呕ak
945   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
944   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
943   O B W I E S Z C Z E N I E
943   O B W I E S Z C Z E N I E
942   KONKURS NA STANOWISKO G艁脫WNEGO KSI臉GOWEGO
942   OBWIESZCZENIE
941   O B W I E S Z C Z E N I E
941   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
940   INFORMACJA O KANDYDATACH NA STANOWISKO
938   Uchwa艂a Nr 15/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
938   O B W I E S Z C Z E N I E
938   O nas
937   PROTOK脫艁 Nr 36/10 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
937   O B W I E S Z C Z E N I E
937   UCHWA艁A NR ....................
935   Tomasz Paradzi艅ski
935   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
935   O B W I E S Z C Z E N I E
935   INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNI臉CIU KONKURSU NA KANDYDATA NA
934   Uchwa艂a Nr 319/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
934   5. Sprawozdania Bud偶etowe za 2012 rok
933   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
932   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
932   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
932   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
932   O B W I E S Z C Z E N I E
932   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych przez Miejsko -
931   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
930   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
930   Uchwa艂a Nr 318/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
929   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
929   04. ZARZ膭DZENIE NR 4/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
929   O B W I E S Z C Z E N I E
928   WYKAZ
928   PROTOK脫艁 Nr 35/10 z XXXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
928   O B W I E S Z C Z E N I E
927   PROTOK脫艁 z VI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
927   O B W I E S Z C Z E N I E
924   Rejestracja urodze艅
922   INFORMACJA o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych
922   O B W I E S Z C Z E N I E
922   Urz膮d Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
921   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
921   O B W I E S Z C Z E N I E
921   O B W I E S Z C Z E N I E
919   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
919   06. ZARZ膭DZENIE NR 6/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
919   O B W I E S Z C Z E N I E
918   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
918   PROTOK脫艁 z IX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
917   O B W I E S Z C Z E N I E
917   O B W I E S Z C Z E N I E
917   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
914   O B W I E S Z C Z E N I E
913   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
913   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
912   O B W I E S Z C Z E N I E
911   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
911   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
910   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
910   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
910   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
909   INFORMACJA
908   07. ZARZ膭DZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
908   So艂ectwo Gradowo
908   Wydawanie odpis贸w z ksi膮g stanu cywilnego
907   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
906   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
906   So艂ectwo D臋bo艂臋ka
905   O B W I E S Z C Z E N I E
905   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
905   Rejestracja zgon贸w
905   O B W I E S Z C Z E N I E
904   Wyci膮g z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010 r.
904   Uchwa艂膮 Nr 20/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 listopada 2010 r.
903   O B W I E S Z C Z E N I E
903   O B W I E S Z C Z E N I E
901   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
901   PROTOK脫艁 z I Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
901   01. ZARZ膭DZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
901   So艂ectwo Jerzyce
900   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
900   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
900   O B W I E S Z C Z E N I E
899   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza pisemny przetarg
899   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
898   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
898   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
898   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
898   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
897   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
897   Odtworzenie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
896   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
896   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
896   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
896   O B W I E S Z C Z E N I E
896   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
895   O B W I E S Z C Z E N I E
895   O B W I E S Z C Z E N I E
895   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
894   Anna Kaleta Chmielewska
893   Wniosek o wydanie za艣wiadczenia o przeznaczeniu dzia艂ki
892   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
892   ZAPRASZAM na XII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
892   O B W I E S Z C Z E N I E
891   ZESTAWIENIE FAKTUR
890   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
890   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
890   O B W I E S Z C Z E N I E
889   Og艂oszenie Komisji Rekrutacyjnej
888   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
885   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
885   So艂ectwo Nowa Wie艣
884   O B W I E S Z C Z E N I E
884   So艂ectwo Bycz
883   O B W I E S Z C Z E N I E
883   ZAPRASZAM na IX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
883   ZAPRASZAM na XIX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
882   O B W I E S Z C Z E N I E
882   O nas
881   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
881   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
881   Informacja
880   UCHWA艁A NR ....................
878   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
878   O B W I E S Z C Z E N I E
877   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
877   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
877   O B W I E S Z C Z E N I E
876   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
876   O B W I E S Z C Z E N I E
876   Skr贸cenie terminu do zawarcia ma艂偶e艅stwa
876   O B W I E S Z C Z E N I E
875   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
875   PROTOK脫艁 z V Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
875   O B W I E S Z C Z E N I E
875   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
875   O B W I E S Z C Z E N I E
875   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI dnia 20 maja 2013 r.
874   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
873   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
873   WZ脫R WNIOSKU
873   Wniosek o stypendium
872   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
872   O B W I E S Z C Z E N I E
872   O B W I E S Z C Z E N I E
870   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
870   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
869   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
868   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIO
868   03. ZARZ膭DZENIE NR 3/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
868   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
867   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
866   INFORMACJA
866   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
866   So艂ectwo Rudzk Ma艂y
865   O B W I E S Z C Z E N I E
864   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
864   ZAPRASZAM na XVII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
863   Wniosek
863   2. Arleta Krystyna Petek
862   O B W I E S Z C Z E N I E
861   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
860   O B W I E S Z C Z E N I E
860   O B W I E S Z C Z E N I E
859   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
859   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
857   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
857   Informacja
856   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
856   O B W I E S Z C Z E N I E
853   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
852   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
852   ZAPRASZAM na X Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
852   Wr臋czenie medali za d艂ugoletnie po偶ycie ma艂偶e艅skie
851   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
850   ZG艁OSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w
850   O B W I E S Z C Z E N I E
849   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
849   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
849   O B W I E S Z C Z E N I E
848   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
848   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
848   Komunikat w sprawie konsultacji projektu
847   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
847   Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksi膮g) aktu stanu cywilnego sporz膮dzonego za granic膮
845   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
845   O B W I E S Z C Z E N I E
845   Uchwa艂a Nr 13/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r
844   O B W I E S Z C Z E N I E
843   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
842   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
842   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
842   O B W I E S Z C Z E N I E
841   Informacja
839   PROTOK脫艁 z XI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
838   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
838   O B W I E S Z C Z E N I E
836   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
836   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
836   Uzupe艂nienie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
835   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego
835   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
835   Joanna Lewandowska Ko艂odziejska
832   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
832   Sesja nadzwyczajna Nr XV 19.09.2012 r.
831   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
831   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
830   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
830   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
830   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
829   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
827   OG艁OSZENIE
826   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
825   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
825   PROTOK脫艁 z IV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
824   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
824   Sprostowanie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
823   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
823   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
822   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
821   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
821   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
821   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
820   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
820   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
820   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
819   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
818   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
817   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
817   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
816   Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
812   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
812   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
812   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
811   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
810   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
809   O G 艁 O S Z E N I E
809   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
809   O B W I E S Z C Z E N I E
808   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
808   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
808   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
808   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
808   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
808   Bud偶et na rok 2013
807   PROTOK脫艁 z XII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
807   O B W I E S Z C Z E N I E
806   Dyrektor Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim og艂asza konkurs
806   PROTOK脫艁 z II Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
806   Uchwa艂a Nr 11/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
805   Informacja o wynikach naboru
805   Uchwa艂a Nr 102/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
805   O B W I E S Z C Z E N I E
804   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
804   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
804   O艢WIADCZENIE
804   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
804   Wykaz za艂acznikow do warunkow zabudowy
803   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
803   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
802   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
802   WNIOSEK
802   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
801   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
801   2. Sprawozdania Bud偶etowe za 2010 rok
799   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
798   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
797   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
797   Wniosek
796   ZAPROSZENIE
796   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA
795   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
795   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
795   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
795   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
795   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
795   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
794   O艢WIADCZENIE - WPIS DO REJESTRU
794   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
794   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋
793   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
793   O B W I E S Z C Z E N I E
793   O B W I E S Z C Z E N I E
792   O B W I E S Z C Z E N I E
791   PROTOK脫艁 z X Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
790   ZA艢WIADCZENIE lekarskie/ wystawione przez po艂o偶n膮 potwierdzaj膮ce pozostawienie kobiety pod opiek膮 me
790   Og艂oszenie z dnia 21.01.2009 r.
790   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
790   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
789   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
788   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
787   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
787   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
787   Wniosek o wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej
787   Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
787   PROTOK脫艁 z XV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
787   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
787   O B W I E S Z C Z E N I E
785   ZAPRASZAM na XI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
785   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
785   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci
784   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
782   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
782   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
782   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
781   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
781   ZAPRASZAM na XVI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
781   1. Sprawozdania Bud偶etowe za 2009 rok
780   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
780   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
780   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
780   Informacja
779   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
779   PROTOK脫艁 z VII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
778   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
778   O艣wiadczenie potwierdzaj膮ce tymczasowe zameldowanie ucznia
777   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
774   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
774   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
774   ZAPRASZAM na XXII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
773   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
771   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
769   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
769   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
768   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OGLASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWSKO URZ膭DNICZE W URZ膭DZIE MI
768   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
768   O B W I E S Z C Z E N I E
766   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
765   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
765   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS NA STANOWISKO
765   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
764   Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
763   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
763   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
763   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
763   So艂ectwo Malina
761   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
761   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
761   O B W I E S Z C Z E N I E
760   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
758   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
758   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
758   O B W I E S Z C Z E N I E
758   O B W I E S Z C Z E N I E
757   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
757   3. Sprawozdania Bud偶etowe za 2011 rok
757   O B W I E S Z C Z E N I E
756   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych
756   2. Jaros艂aw Waszak
755   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
754   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
754   030. ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
753   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
753   Zezwolenie na wyprzeda偶 posiadanych, zinwentaryzowanych zapas贸w napoj贸w alkoholowych
752   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
752   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
752   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
751   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
751   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych w krajowym transporcie drogowym
751   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
750   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
750   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
750   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
749   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
749   PROTOK脫艁 z XX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
749   Uchwa艂a Nr X/41/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
748   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
747   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
747   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
747   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
747   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
747   UCHWA艁A NR XIII/92/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
746   O B W I E S Z C Z E N I E
745   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
745   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
745   Uchwa艂a Nr 6/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
744   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
744   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
743   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
743   ZAPRASZAM na XIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
743   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
743   O B W I E S Z C Z E N I E
743   Irena Magdalena Sobczak Ward臋cka
742   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
742   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie podl. opodatkowaniu podatkiem doch. od os贸b fizycznych
742   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
742   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
742   Wniosek o ustalenie numeru porz膮dkowego
741   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
741   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
741   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
741   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
740   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
740   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
739   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
738   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
737   204. Zarz膮dzenie Nr 27/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 11 czerwca 2010 r.
736   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
736   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
736   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
735   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
735   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
734   O B W I E S Z C Z E N I E
733   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
733   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
733   ZAPRASZAM na XX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
732   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
732   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
732   O艣wiadczenie o zg艂oszeniu do ubezpiecze艅 spo艂ecznych
731   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny rozliczaj膮cego si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku doch
731   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
730   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
730   4. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy
729   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
729   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
729   Wniosek - uprawa maku, konopii
729   O B W I E S Z C Z E N I E
727   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
727   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
726   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
725   Wniosek o udzielenie zezwolenia
725   Zezwolenie na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych podczas organizacji przyj臋膰
725   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
725   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
724   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
724   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
724   O艣wiadczenie o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
724   Uchwa艂a NR XXIII/155/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
724   177. Zarz膮dzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
723   O艣wiadczenie o terminie i okresie, na jaki zosta艂 udzielony urlop wychowawczy,
722   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
721   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
721   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie niepodlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
721   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
721   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
720   Uniewa偶nienie przetargu
719   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
718   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
717   O B W I E S Z C Z E N I E
716   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na Remont dachu
716   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
716   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
716   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
715   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y poza miejscem zamieszkania
715   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
714   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
714   241. Zarz膮dzenie Nr 64/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 grudnia 2010 r.
713   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
712   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
712   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
711   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
711   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
711   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
711   Uchwa艂a NR XXIII/156/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
711   O B W I E S Z C Z E N I E
711   3. Jolanta Zalesi艅ska
710   O B W I E S Z C Z E N I E
708   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
708   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
708   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
708   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
706   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
706   Uchwa艂a NR XXII/151/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
706   Uchwa艂a Nr VI/40/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
704   O艣wiadczenie o niekorzystaniu z ca艂odobowej opieki nad dzieckiem
703   026. ZARZ膭DZENIE NR 29/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
702   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
701   Uchwa艂a Nr III/10/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
700   Uchwa艂a Nr 14/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r.
700   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
699   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
698   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
698   Uchwa艂a NR XXIII/154/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
697   PROCEDURY BUDOWLANE:
697   RAPORT Z KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
696   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
696   ZAPRASZAM na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
694   Uchwa艂a Nr XXI/147/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
694   001. ZARZ膭DZENIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
693   Informacja o odwo艂aniu XVIII Sesji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
693   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
692   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
692   065. Zarz膮dzenie Nr 7/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
692   098. Zarz膮dzenie Nr 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
691   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
691   202. Zarz膮dzenie Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
689   O B W I E S Z C Z E N I E
688   Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi
687   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
687   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
687   ZAPRASZAM na XXI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
687   Uchwa艂a NR XXIII/158/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
687   Plan lekcji - Gimnazjum 2014.02.17
686   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
685   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
685   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
685   O B W I E S Z C Z E N I E
684   069. ZARZ膭DZENIE NR 9/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
684   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
681   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
680   Uchwa艂a Nr XXX/166/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
680   180. Zarz膮dzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 lutego 2010 r.
680   187. Zarz膮dzenie Nr 10/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 kwietnia 2010 r.
680   003. ZARZ膭DZENIE NR 3/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
680   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
679   063. Zarz膮dzenie Nr 5/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 lutego 2008 r
678   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
678   Uchwa艂a Nr III/12/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
678   037. ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
677   ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
676   UCHWA艁A NR IX/67/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
676   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
675   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
675   Uchwa艂a Nr 1/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2013 r
675   Uchwa艂a Nr XV/82/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
674   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
674   Uchwa艂a Nr X/48/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
673   OG艁OSZENIE - WYB脫R OFERTY PRZETARGU
672   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
672   UCHWA艁A NR X/80/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
672   Bud偶et na rok 2014
672   O B W I E S Z C Z E N I E
671   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y wy偶szej
671   Zg艂oszenie szkody 艂owieckiej
670   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
670   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
670   O B W I E S Z C Z E N I E
669   Tomasz Jaro艅ski
668   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne na stanowisko
668   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
668   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
668   Uchwa艂a Nr V/28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
668   Uchwa艂a Nr XXXIX/217/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
667   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
666   O艣wiadczenie czlonka rodziny o wielko艣ci gospodarstwa rolnego wyra偶onej w hektarach
666   Uchwa艂a Nr XXI/150/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
666   Uchwa艂a Nr XXVII/142/09 z 8 wrze艣nia 2009 r.
666   029. ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
666   014. ZARZ膭DZENIE NR 17 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
666   058. ZARZ膭DZENIE NR 62/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
665   UCHWA艁A NR XVII/119/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
665   UCHWA艁A NR X/76/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
664   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
664   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
664   Uchwa艂a Nr X/50/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
664   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
662   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
662   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
662   UCHWA艁A NR XIX/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
662   UCHWA艁A NR XVI/110/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
662   UCHWA艁A NR IX/66/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
662   Uchwa艂a Nr XVIII/86/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
662   Uchwa艂a Nr XXXIX/220/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
662   ZAPRASZAM Na XXVIII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
661   UCHWA艁A NR IX/61/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
661   Uchwa艂a Nr XXVIII/151/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
660   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
660   Uchwa艂a Nr XI/59/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
660   024. ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
660   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
659   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
659   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
659   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
659   Uchwa艂a Nr XXVI/138/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
659   025. ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
659   173. Zarz膮dzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
659   O B W I E S Z C Z E N I E
658   Uchwa艂a Nr X/51/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
658   Uchwa艂a Nr XXXIX/210/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
658   159. Zarz膮dzenie Nr 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 lipca 2009 r.
658   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
658   Uchwa艂a NR XXVII/173/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
657   Uchwa艂a NR XXII/152/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
657   UCHWA艁A NR IX/62/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
657   Uchwa艂a Nr XXXVIII/206/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
656   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
656   Uchwa艂a Nr VI/42/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
656   Uchwa艂a Nr V/29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
656   Uchwa艂a NR XXIV/160/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
656   042. ZARZ膭DZENIE NR 45/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
656   089. ZARZ膭DZENIE NR 29/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
656   O B W I E S Z C Z E N I E
655   Uchwa艂a Nr IV/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
655   Uchwa艂a Nr XXX/165/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
655   031. ZARZ膭DZENIE NR 34/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
655   O B W I E S Z C Z E N I E
654   Uchwa艂a Nr VIII/35/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
654   Uchwa艂a Nr XXIV/129/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
653   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y
653   Uchwa艂a Nr X/44/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
653   Uchwa艂a Nr XXX/170/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
653   Uchwa艂a Nr XXX/172/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
653   059. ZARZ膭DZENIE NR 63/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
652   UCHWA艁A NR XVIII/125/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
652   UCHWA艁A NR IX/63/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
652   Uchwa艂a Nr XXVIII/147/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
652   092. ZARZ膭DZENIE NR 32/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
651   UCHWA艁A NR XVII/116/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
651   Uchwa艂a Nr XXV/135/09 z dnia 29 maja 2009 r.
651   Uchwa艂a Nr XXVIII/144/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
650   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
650   Uchwa艂a Nr V/32/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
649   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
649   Uchwa艂a NR XXII/153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
649   Uchwa艂a Nr XX/143/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
649   UCHWA艁A NR XVII/112/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
649   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
649   Uchwa艂a Nr XIII/63/08 z dnia 5 marca 2008 roku
649   Uchwa艂a Nr XIX/96/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
649   Uchwa艂a Nr XXI/117/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
649   035. ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
649   206. Zarz膮dzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 czerwca 2010 r.
649  
648   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
648   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
648   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
648   Uchwa艂a Nr X/47/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
647   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
647   203. Zarz膮dzenie Nr 26/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 07 czerwca 2010 r.
646   UCHWA艁A NR XIV/98/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
646   Uchwa艂a Nr XXII/124/09 z dnia 18 marca 2009 r.
646   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
646   013. ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
646   067. Zarz膮dzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
646   ZAPRASZAM Na XXX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
645   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
645   Uchwa艂a Nr VI/45/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
645   Uchwa艂a Nr XXI/113/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
645   Uchwa艂a NR XXIV/164/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
645   074. ZARZ膭DZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
645   099. ZARZ膭DZENIE NR 39/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
645   ZAPRASZAM Na XXVII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
644   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
644   060. ZARZ膭DZENIE NR 64/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
644   075. ZARZ膭DZENIE NR 15/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
643   INFORMACJA o wyborach pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego
642   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
642   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
642   Uchwa艂a Nr XXI/149/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
642   Uchwa艂a Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
642   Uchwa艂a Nr XXIII/127/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
642   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
642   084. ZARZ膭DZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
642   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
641   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
641   UCHWA艁A NR VIII/55/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
641   045. Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
641   036. ZARZ膭DZENIE NR 39/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
640   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI艁KU OPIEKU艃CZEGO
640   Uchwa艂a Nr XX/142/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
640   Uchwa艂a Nr XXXV/195/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
640   205. Zarz膮dzenie Nr 28/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 czerwca 2010 r.
640   O B W I E S Z C Z E N I E
639   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
639   Uchwa艂a Nr XXIX/160/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
639   Uchwa艂a Nr XXXV/192/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
639   053. ZARZ膭DZENIE NR 57/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
638   Uchwa艂a Nr XVI/84/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
638   099. Zarz膮dzenie Nr 40/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
638   090. ZARZ膭DZENIE NR 30/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
638   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
638   198. ZARZ膭DZENIE NR 8/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
637   Przetarg nieograniczony na:
637   Uchwa艂a Nr XXXIV/186/10 z dnia 25 maja 2010 r.
637   005. ZARZ膭DZENIE NR 5/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
637   037. ZARZ膭DZENIE NR 40/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
637   043. ZARZ膭DZENIE NR 46/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
636   Uchwa艂a NR XXIII/157/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
636   Uchwa艂a Nr XXI/112/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
636   046. Zarz膮dzenie Nr 47/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 pa藕dziernika 2007 r.
636   188. Zarz膮dzenie Nr 11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
636   004. ZARZ膭DZENIE NR 4/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
636   ZAPRASZAM Na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
636   O B W I E S Z C Z E N I E
635   UCHWA艁A NR XVIII/126/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
635   UCHWA艁A NR X/78/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
635   UCHWA艁A NR X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
635   199. Zarz膮dzenie Nr 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
635   035. ZARZ膭DZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
635   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
635   Arkadiusz Szczurowski
634   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
634   UCHWA艁A NR XX/139/2012 z dnia 22 stycznia 2013 r.
634   UCHWA艁A NR XVII/123/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
634   UCHWA艁A NR XIV/96/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
634   Uchwa艂aNR VII/50/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
634   Uchwa艂a Nr XIII/65/08 z dnia 5 marca 2008 roku
634   Uchwa艂a Nr XXXIII/182/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
634   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
634   064. ZARZ膭DZENIE NR 4/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
633   Uchwa艂a Nr XV/77/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
633   Uchwa艂a Nr XVIII/90/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
633   Uchwa艂a NR XXIV/163/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
633   022. ZARZ膭DZENIE NR 25/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
633   030. ZARZ膭DZENIE NR 33/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
632   UCHWA艁A NR VIII/58/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
632   Uchwa艂a Nr VII/52/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
632   Uchwa艂a Nr X/55/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
632   Uchwa艂a Nr XXIX/163/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
632   Uchwa艂a Nr XXXIII/185/10 z dnia 25 maja 2010 r.
632   Uchwa艂a NR XXIV/161/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
631   Uchwa艂a Nr XXIX/152/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
631   Uchwa艂a Nr XXXVI/197/10 z dnia 19 serpnia 2010 r.
631   038. ZARZ膭DZENIE NR 41/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
630   Uchwa艂a Nr XXXV/194/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
630   094. Zarz膮dzenie Nr 36A/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
630   127. Zarz膮dzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
630   049. ZARZ膭DZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
630   052. ZARZ膭DZENIE NR 56/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
629   Uchwa艂a Nr VI/39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
629   Uchwa艂a Nr V/21/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
629   Uchwa艂a Nr XXXIX/213/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
629   082. Zarz膮dzenie Nr 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
629   Uchwa艂a NR XXIV/159/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
629   Marzena Maria Czajkowska
628   Uchwa艂a Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
628   Uchwa艂a Nr XIII/67/08 z dnia 5 marca 2008 roku
628   Uchwa艂a Nr XXVIII/149/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
628   Uchwa艂a Nr XXXVII/199/10z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
628   004. ZARZ膭DZENIE Nr 04/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
628   O B W I E S Z C Z E N I E
627   UCHWA艁A NR XVI/109/2012 z dnia 28 wrzesnia 2012 r.
627   UCHWA艁A NR X/79/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
627   UCHWA艁A NR VII/49/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
627   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
627   Dane teleadresowe
627   Mariusz Wojciechowski
626   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
626   Uchwa艂a Nr V/34/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
626   Uchwa艂a Nr XXIX/155/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
626   020. ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
626   066. Zarz膮dzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
626   145. Zarz膮dzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 czerwca 2009 r
626   O B W I E S Z C Z E N I E
625   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
625   UCHWA艁A NR XVII/118/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
625   UCHWA艁A NR XII/86/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
625   UCHWA艁A NR X/81/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
625   UCHWA艁A NR IX/68/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
625   Uchwa艂a Nr V/17/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
625   Uchwa艂a Nr XXI/115/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
625   044. Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
625   081. ZARZ膭DZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
624   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
624   UCHWA艁A NR XVIII/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
624   UCHWA艁A NR XIV/93/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
624   Uchwa艂a Nr XXII/121/09 z dnia 18 marca 2009 r.
624   070. ZARZ膭DZENIE NR 10/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
623   UCHWA艁A NR XVII/114/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
623   UCHWA艁A NR IX/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
623   Uchwa艂a Nr VI/44/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
623   Uchwa艂a Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
623   Uchwa艂a Nr III/16/10z dnia 27 grudnia 2010 r.
623   Uchwa艂a Nr II/8/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
623   058. Zarz膮dzenie Nr 60/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 grudnia 2007 r
623   198. Zarz膮dzenie Nr 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
622   UCHWA艁A NR XV/100/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
622   Uchwa艂a Nr VIII/34/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
622   Uchwa艂a Nr X/42/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
622   Uchwa艂a Nr XV/79/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
622   Uchwa艂a Nr XXI/116/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
622   113. Zarz膮dzenie Nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
622   085. ZARZ膭DZENIE NR 25/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
621   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
621   Uchwa艂a Nr III/11/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
621   Uchwa艂a Nr XXV/133/09 z dnia 29 maja 2009 r.
621   032. ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
621   032. ZARZ膭DZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
620   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
620   Uchwa艂a Nr VI/24/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
620   150. Zarz膮dzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
620   215. Zarz膮dzenie Nr 38/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
620   008. ZARZ膭DZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
619   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
619   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
619   Uchwa艂a Nr VI/46/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
619   Uchwa艂a Nr XXXII/174/10 z dnia 26 marca 2010 r.
619   007. ZARZ膭DZENIE NR 7/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   015. ZARZ膭DZENIE NR 18 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   018. ZARZ膭DZENIE NR 21/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   063. ZARZ膭DZENIE NR 3/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
619   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
618   248. Zarz膮dzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
618   095. ZARZ膭DZENIE NR 35/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
617   Uchwa艂a Nr XXI/146/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
617   Uchwa艂a Nr VII/48/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
617   051. Zarz膮dzenie Nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
617   061. Zarz膮dzenie Nr 3/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
617   080. Zarz膮dzenie Nr 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 lipca 2008 r
617   076. ZARZ膭DZENIE NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
616   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych
616   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 aja 2012 r.
616   Uchwa艂a Nr V/33/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
616   Uchwa艂a Nr XIX/98/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
616   Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
616   Uchwa艂a Nr XXXIV/188/10 z dnia 25 maja 2010 r.
616   085. Zarz膮dzenie Nr 27/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
616   160. Zarz膮dzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2009 r.
616   236. Zarz膮dzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
615   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
615   Uchwa艂a Nr XIX/92/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
615   Uchwa艂a Nr XXXIII/184/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
615   Uchwa艂a Nr XXXVIII/202/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
615   244. Zarz膮dzenie Nr 67/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
615   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
615   Wykaz cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych z podzia艂em na funkcje
614   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
614   Uchwa艂a Nr VI/26/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
614   Uchwa艂a Nr XXIX/154/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
614   Uchwa艂a Nr XXIX/158/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
614   031. ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
614   093. Zarz膮dzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 wrze艣nia 2008 r
614   140. Zarz膮dzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
614   165. Zarz膮dzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
614   223. Zarz膮dzenie Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
614   047. ZARZ膭DZENIE NR 50/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
613   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
613   Uchwa艂a Nr XX/141/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
613   UCHWA艁A NR XV/102/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
613   Uchwa艂a Nr VIII/36/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
613   Uchwa艂a Nr XIX/105/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
613   012. ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
613   227. Zarz膮dzenie Nr 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
613   083. ZARZ膭DZENIE NR 23/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
613   108. ZARZ膭DZENIE NR 48/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
612   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
612   UCHWA艁A NR XVIII/127/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
612   UCHWA艁A NR XVII/117/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
612   UCHWA艁A NR XIII/88/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
612   UCHWA艁A NR VIII/56/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
612   Uchwa艂a Nr VI/22/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
612   Uchwa艂a Nr XXVI/140/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
612   Uchwa艂a Nr XXVIII/150/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
612   Uchwa艂a Nr XXXVIII/203/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
612   196. Zarz膮dzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
612   221. Zarz膮dzenie Nr 44/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
611   UCHWA艁A NR XVII/122/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
611   UCHWA艁A NR IX/60/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
611   Uchwa艂a Nr VI/25/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
611   Uchwa艂a Nr XIV/72/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
611   Uchwa艂a Nr XIX/101/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
611   Uchwa艂a Nr XXXV/196/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
611   Uchwa艂a Nr XXXIX/211/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
611   022. ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
611   091. Zarz膮dzenie Nr 34/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
611   211. Zarz膮dzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 9 lipca 2010 r.
611   247. Zarz膮dzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
611   Uchwa艂a NR XXIV/162/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
611   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
611   ZAPRASZAM na XXXI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
610   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
610   Uchwa艂a Nr XXXVIII/207/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
610   021. ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
610   043. Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
609   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
609   UCHWA艁A NR XIX/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
609   UCHWA艁A NR XIII/90/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
609   014. ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
609   077. Zarz膮dzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 czerwca 2008 r
609   228. Zarz膮dzenie Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 18 pa藕dziernika 2010 r.
609   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
608   Uchwa艂a Nr V/35/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
608   Uchwa艂a Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
608   Uchwa艂a Nr XIX/99/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
608   Uchwa艂a Nr XXII/126/09 z dnia 18 marca 2009 r.
608   Uchwa艂a Nr XXIV/130/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
608   Uchwa艂a Nr XXXIV/189/10 z dnia 25 maja 2010 r.
608   100. Zarz膮dzenie Nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 pa藕dziernika 2008 r
608   083. Zarz膮dzenie Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 lipca 2008 r
608   172. Zarz膮dzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
608   213. Zarz膮dzenie Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
608   225. Zarz膮dzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
608   024. ZARZ膭DZENIE NR 27/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
608   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
607   UCHWA艁A NR XIX/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
607   UCHWA艁A NR XVII/124/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
607   Uchwa艂a Nr XXXII/177/10 z dnia 16 marca 2010 r.
607   050. Zarz膮dzenie Nr 51/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
607   062. ZARZ膭DZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
607   Uchwa艂a Nr 9/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
607   O B W I E S Z C Z E N I E
606   UCHWA艁A NR XV/103/2012 z dia 19 wrze艣nia 2012 r.
606   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
606   Uchwa艂a Nr XXI/108/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
606   Uchwa艂a Nr XXIX/159/09 z dnia 17 listopada 2009 r.
606   Uchwa艂a Nr XXX/164/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
606   112. Zarz膮dzenie Nr 54/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 29 grudnia 2008 r
606   139. Zarz膮dzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
606   142. Zarz膮dzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 maja 2009 r
606   055. ZARZ膭DZENIE NR 59/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
606   077. ZARZ膭DZENIE NR 17/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
605   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
605   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na :
605   Uchwa艂a Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
605   Uchwa艂a Nr V/19/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
605   Uchwa艂a Nr XVII/85/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
605   075. Zarz膮dzenie Nr 17/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 maja 2008 r
605   245. Zarz膮dzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
605   021. ZARZ膭DZENIE NR 24/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
605   078. ZARZ膭DZENIE NR 18/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
604   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
604   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
604   Uchwa艂a Nr III/18/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
604   Uchwa艂a Nr XXI/111/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
604   Uchwa艂a Nr XXXII/175/10 z dnia 26 marca 2010 r.
604   116. Zarz膮dzenie Nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
604   144. Zarz膮dzenie Nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
604   226. Zarz膮dzenie Nr 49/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 pa藕dziernika 2010 r.
604   Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych na terenie
604   Uchwa艂a NR XXVI/170/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
603   Zawiadomienie o wyborze oferty
603   UCHWA艁A NR XIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
603   UCHWA艁A NR XVI/108/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
603   Uchwa艂a Nr XIII/64/08 z dnia 5 marca 2008 roku
603   Uchwa艂a Nr XIX/107/08 z dnia 26 listopada 2008 r.
603   Uchwa艂a Nr XXX/167/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
603   Uchwa艂a Nr XXXVIII/205/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
603   084. Zarz膮dzenie Nr 26/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 lipca 2008 r
603   101. ZARZ膭DZENIE NR 41/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
603   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
602   Uchwa艂a Nr VI/38/2011z dia 22 czerwca 2011 r.
602   Uchwa艂a Nr IV/24/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
602   Uchwa艂a Nr XXIV/132/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
602   028. ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
601   Uchwa艂a Nr XXI/145/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
601   Uchwa艂a Nr X/49/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
601   119. Zarz膮dzenie Nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 13 lutego 2009 r
601   001. ZARZ膭DZENIE Nr 01/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
601   055. Zarz膮dzenie Nr 56/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 listopada 2007 r.
601   076. Zarz膮dzenie Nr 18/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 maja 2008 r
601   039. ZARZ膭DZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
601   067. ZARZ膭DZENIE NR 7/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
601   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
600   UCHWA艁A NR XVIII/130/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
600   UCHWA艁A NR IX/72/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
600   Uchwa艂a Nr XXXIV/187/10 z 25 maja 2010 r.
600   143. Zarz膮dzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
599   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
599   185. Zarz膮dzenie Nr 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2010 r.
599   UCHWA艁A NR XV/101/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
599   Uchwa艂a Nr XI/61/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
599   041. ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
599   210. Zarz膮dzenie Nr 33/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 1 lipca 2010 r.
599   020. ZARZ膭DZENIE NR 23/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
599   023. ZARZ膭DZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
599   Uchwa艂a NR XXIX/193/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
599   132. ZARZ膭DZENIE NR 3/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
599   Uchwa艂a Nr 7/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
598   UCHWA艁A NR XVI/105/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
598   Uchwa艂a Nr XV/78/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
598   Uchwa艂a Nr XXVI/139/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
598   Uchwa艂a Nr XXIX/157/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
598   017. ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
598   039. Zarz膮dzenie Nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2007 r.
598   033. ZARZ膭DZENIE NR 36/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
598   091. ZARZ膭DZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
597   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
597   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
597   UCHWA艁A NR XVI/111/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
597   UCHWA艁A NR XIII/91/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
597   Uchwa艂a Nr VI/23/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
597   130. Zarz膮dzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2009 r
597   161. Zarz膮dzenie Nr 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 sierpnia 2009 r.
596   UCHWA艁A NR XVIII/129/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
596   UCHWA艁A NR VIII/59/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2012 r.
596   Uchwa艂a Nr XXXIII/183/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
596   018. ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
596   049. Zarz膮dzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r.
596   151. Zarz膮dzenie Nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
596   072. ZARZ膭DZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
596   Uchwa艂a Nr 8/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
595   Uchwa艂a Nr XVIII/88/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
595   Uchwa艂a Nr XXII/119/09 z dnia 18 marca 2009 r.
594   UCHWA艁A NR XVII/121/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
594   Uchwa艂a Nr IV/21/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
594   Uchwa艂a Nr I/3/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
594   Uchwa艂a Nr X/45/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
594   Uchwa艂a Nr XXIII/128/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
594   118. Zarz膮dzenie Nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 lutego 2009 r
594   034. ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
594   153. Zarz膮dzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
594   216. Zarz膮dzenie Nr 39/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 sierpnia 2010 r.
594   013. ZARZ膭DZENIE NR 16 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
594   080. ZARZ膭DZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
593   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
593   UCHWA艁A NR IX/69/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
593   Uchwa艂a Nr IV/23/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
593   Uchwa艂a nr IV/19/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
593   Uchwa艂a Nr XXV/134/09 z dnia 29 maja 2009 r.
593   054. Zarz膮dzenie Nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2007 r.
593   086. Zarz膮dzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
593   229. Zarz膮dzenie Nr 52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 pa藕dziernika 2010 r.
593   116. ZARZ膭DZENIE NR 56/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
592   Uchwa艂a Nr XXX/171/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
592   117. Zarz膮dzenie Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
592   052. Zarz膮dzenie Nr 53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 listopada 2007 r.
592   070. Zarz膮dzenie Nr 12/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
592   056. ZARZ膭DZENIE NR 60/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
592   Uchwa艂a NR XXVII/175/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
592   Uchwa艂a Nr I/S/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2014 r
592   Arkadiusz Krzysztof W艂odarski
591   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
591   Uchwa艂a Nr VIII/54/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
591   Uchwa艂a Nr IV/20/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
591   Uchwa艂a Nr IV/13/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
591   072. Zarz膮dzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2008 r
591   129. Zarz膮dzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
591   073. ZARZ膭DZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
591   O B W I E S Z C Z E N I E
590   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
590   UCHWA艁A NR XVI/106/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
590   Uchwa艂a Nr V/37/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
590   079. Zarz膮dzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
590   176. Zarz膮dzenie Nr 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
590   110. ZARZ膭DZENIE NR 50/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
590   ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
589   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
589   UCHWA艁A NR XI/84/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
589   Uchwa艂a Nr III/15/10 dnia 27 grudnia 2010 r.
589   162. Zarz膮dzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 wrze艣nia 2009 r.
589   191. Zarz膮dzenie Nr 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
589   061. ZARZ膭DZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
589   126. ZARZ膭DZENIE NR 66/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
589   Piotr Dziubich
588   Wniosek o wydanie dowodu osobistego
588   UCHWA艁A NR XIX/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
588   UCHWA艁A NR IX/71/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
588   Uchwa艂a Nr XII/62/08 z dnia 4 lutego 2008 r.
588   Uchwa艂a Nr XXII/125/09 z dnia 18 marca 2009 r.
588   Uchwa艂a Nr XXXII/178/10 z dnia 26 marca 2010 r.
588   Uchwa艂a Nr XXXV/193/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
588   Uchwa艂a Nr XXXIX/214/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
588   007. ZARZ膭DZENIE Nr 07/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
588   059. Zarz膮dzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 stycznia 2008 r
588   214. Zarz膮dzenie Nr 37/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
588   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
588   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
587   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
587   Zawiadomonie o wyborze oferty
587   Uchwa艂a Nr X/46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
587   Uchwa艂a Nr XIX/97/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
587   111. Zarz膮dzenie Nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
587   148. Zarz膮dzenie Nr 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
587   178. Zarz膮dzenie Nr 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 06 stycznia 2010 r.
587   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
587   103. ZARZ膭DZENIE NR 43/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
587   Jan Lech Bladowski
587   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
586   Uchwa艂a Nr XXXI/173/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
586   Uchwa艂a Nr XXXV/191/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
586   124. Zarz膮dzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
586   017. ZARZ膭DZENIE NR 20 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
586   Uchwa艂a NR XXVI/169/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
586   120. ZARZ膭DZENIE NR 60/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
585   Uchwa艂a Nr XIII/68/08 z dnia 5 marca 2008 roku
585   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
584   UCHWA艁A NR X/77/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
584   UCHWA艁A NR VIII/57/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
584   Uchwa艂a Nr X/53/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
584   Uchwa艂a Nr XXII/120/09 z dnia 18 marca 2009 r.
584   081. Zarz膮dzenie Nr 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
584   Uchwa艂a NR XXIV/165/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
584   086. ZARZ膭DZENIE NR 26/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
584   Uchwa艂a NR XXVII/171/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
584   Uchwa艂a NR XXVIII/185/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
583   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza przetarg pisemny
583   Uchwa艂a Nr III/17/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
583   Uchwa艂a Nr IV/16/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
583   Uchwa艂a Nr VIII/31/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
583   Uchwa艂a Nr XXXII/176/10 z dnia 26 marca 2010 r.
583   108. Zarz膮dzenie Nr 50/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
583   069. Zarz膮dzenie Nr 11/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
583   164. Zarz膮dzenie Nr 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
583   179. Zarz膮dzenie Nr 2/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 stycznia 2010 r.
583   079. ZARZ膭DZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
583   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
583   134. ZARZ膭DZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
583   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
582   UCHWA艁A NR XIX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
582   Uchwa艂a Nr IV/10/2007 z dnia 9 marca 2007 r.
582   Uchwa艂a Nr XIX/103/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
582   Uchwa艂a Nr XXX/168/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
582   146. Zarz膮dzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 czerwca 2009 r
582   166. Zarz膮dzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2009 r
582   170. Zarz膮dzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 wrze艣nia 2009 r
582   025. ZARZ膭DZENIE NR 28/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
581   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
581   232. Zarz膮dzenie Nr 55/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
581   Uchwa艂a Nr XVIII/92/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
581   040. ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
581   240. Zarz膮dzenie Nr 63/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 24 listopada 2010 r.
581   019. ZARZ膭DZENIE NR 22/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
581   029. ZARZ膭DZENIE NR 32/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
581   094. ZARZ膭DZENIE NR 34/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
580   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
580   Uchwa艂a Nr XV/80/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
580   Uchwa艂a Nr XVI/83/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
580   Uchwa艂a Nr XVIII/87/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
580   073. Zarz膮dzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2008 r
580   Uchwa艂a Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
579   UCHWA艁A NR XVII/115/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
579   Uchwa艂a Nr XXVI/137/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
579   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 8 wrze艣nia 2009 r.
579   104. Zarz膮dzenie Nr 45/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 listopada 2008 r
579   114. Zarz膮dzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
579   009. ZARZ膭DZENIE Nr 09/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
579   068. Zarz膮dzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 marca 2008 r
578   Uchwa艂a Nr XXI/144/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
578   Uchwa艂a Nr VII/51/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
578   Uchwa艂a Nr XXXIX/218/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
578   057. Zarz膮dzenie Nr 59/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 grudnia 2007 r.
578   154. Zarz膮dzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 czerwca 2009 r
577   Uchwa艂a Nr XXI/114/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
577   Uchwa艂a Nr XXXIX/209/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
577   122. Zarz膮dzenie Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 marca 2009 r
577   181. Zarz膮dzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 lutego 2010 r.
577   010. ZARZ膭DZENIE NR 10 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
576   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
576   UCHWA艁A NR X/83/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
576   Uchwa艂a Nr V/31/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
576   009. ZARZ膭DZENIE NR 9/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
576   088. ZARZ膭DZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
575   Uchwa艂a Nr IV/22/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
575   Uchwa艂a Nr XVIII/91/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
575   011. ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
575   132. Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
575   163. Zarz膮dzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
575   Jerzy Iglewski
574   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
574   UCHWA艁A NR XIV/97/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
574   Uchwa艂a Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
574   Uchwa艂a Nr VII/28/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
574   Uchwa艂a Nr XIII/71/08 z dnia 5 marca 2008 roku
574   Uchwa艂a Nr XIV/75/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
574   Uchwa艂a Nr XXXIII/180/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
574   110. Zarz膮dzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
574   183. Zarz膮dzenie Nr 6/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 marca 2010 r.
574   222. Zarz膮dzenie Nr 45/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
574   065. ZARZ膭DZENIE NR 5/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
574   Uchwa艂a NR XXVIII/184/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
573   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
573   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
573   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 maja 2011 r.
573   Uchwa艂a Nr XXII/122/09 z dnia 18 marca 2009 r.
573   051. ZARZ膭DZENIE NR 55/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
573   Uchwa艂a NR XXVII/177/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
573   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
573   144. ZARZ膭DZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
573   O B W I E S Z C Z E N I E
573   SK艁AD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
572   UCHWA艁A NR XIV/94/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
572   088. Zarz膮dzenie Nr 30/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 sierpnia 2008 r
572   238. Zarz膮dzenie Nr 61/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 listopada2010 r.
572   066. ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
572   096. ZARZ膭DZENIE NR 36/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
572   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
572   Uchwa艂a NR XXVII/182/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
572   133. ZARZ膭DZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
571   Uchwa艂a Nr XXXVII/200/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
571   045. ZARZ膭DZENIE NR 48/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
571   097. ZARZ膭DZENIE NR 37/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
571   104. ZARZ膭DZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
571   Uchwa艂a NR XXVII/178/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
571   Uchwa艂a NR XXVIII/187/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
571   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
570   008. ZARZ膭DZENIE Nr 08/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
570   087. Zarz膮dzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 lipca 2008 r
570   200. Zarz膮dzenie Nr 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
570   PROTOK脫艁 z XXX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
569   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
569   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
569   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
569   Uchwa艂a Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
569   Uchwa艂a Nr IV/11/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
569   Uchwa艂a Nr XIV/76/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
569   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
569   Uchwa艂a Nr XXXIX/216/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
569   102. Zarz膮dzenie Nr 43/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
569   192. Zarz膮dzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 maja 2010 r.
569   208. Zarz膮dzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 czrewca 2010 r.
569   002. ZARZ膭DZENIE NR 2/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
569   Gra偶yna Maria Rybicka
568   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
568   UCHWA艁A NR XII/85/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
568   Uchwa艂a Nr XXX/169/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
568   Uchwa艂a Nr XXXIX/212/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
568   005. ZARZ膭DZENIE Nr 05/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
568   152. Zarz膮dzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
568   087. ZARZ膭DZENIE NR 27/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
568   Uchwa艂a NR XXVIII/186/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
568   Uchwa艂a NR XXIX/189/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
567   106. Zarz膮dzenie Nr 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 listopada 2008 r
567   047. Zarz膮dzenie Nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 pa藕dziernika 2007 r.
567   060. Zarz膮dzenie Nr 2/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 stycznia 2008 r
567   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2009 r.
567   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
567   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
566   Uchwa艂a Nr XXXIII/179/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
566   171. Zarz膮dzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 listopada 2009 r
566   230. Zarz膮dzenie Nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 25 pa藕dziernika 2010 r.
566   011. ZARZ膭DZENIE NR 14 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
566   054. ZARZ膭DZENIE NR 58/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
566   109. ZARZ膭DZENIE NR 49/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
566   O B W I E S Z C Z E N I E
565   Zawiadomienie
565   Uchwa艂a Nr IV/12/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
565   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
565   Uchwa艂a Nr XXVII/143/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
565   101. Zarz膮dzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
565   042. Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
565   089. Zarz膮dzenie Nr 32/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
565   Uchwa艂a NR XXV/168/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
565   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
565   6. Sprawozdania Bud偶etowe za 2013 rok
564   Uchwa艂a Nr XXXV/190/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
564   120. Zarz膮dzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 3 marca 2009 r
564   182. Zarz膮dzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 marca 2010 r.
564   044. ZARZ膭DZENIE NR 47/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
564   129. ZARZ膭DZENIE NR 69/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
564   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
564   Krystian Betli艅ski
563   010. ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
563   Uchwa艂a NR XXV/167/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
563   105. ZARZ膭DZENIE NR 45/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
563   130. ZARZ膭DZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
563   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.- Akty Prawne
563   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
562   Uchwa艂a Nr XI/57/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
562   220. Zarz膮dzenie Nr 43/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
561   UCHWA艁A NR XVI/104/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
561   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
561   027. ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
561   071. Zarz膮dzenie Nr 13/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2008 r
561   158. Zarz膮dzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
561   068. ZARZ膭DZENIE NR 8/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
561   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
561   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
560   Uchwa艂a Nr V/30/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
560   Uchwa艂a Nr VIII/33/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
560   019. ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
560   050. ZARZ膭DZENIE NR 54/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
560   111. ZARZ膭DZENIE NR 51/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
560   117. ZARZ膭DZENIE NR 57/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
560   Uchwa艂a NR XXVII/179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
560   136. ZARZ膭DZENIE NR 7/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
560   146. ZARZ膭DZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
559   Uchwa艂a Nr XXI/118/08 z dnia 18 marca 2009 r.
559   147. Zarz膮dzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 czerwca 2009 r
559   112. ZARZ膭DZENIE NR 52/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
559   114. ZARZ膭DZENIE NR 54/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
559   Uchwa艂a NR XXX/196/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
559   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
558   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
558   Uchwa艂a Nr X/40/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
558   Uchwa艂a Nr XXIX/156/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
558   090. Zarz膮dzenie Nr 33/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
558   175. Zarz膮dzenie Nr 63/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 grudnia 2009 r.
558   016. ZARZ膭DZENIE NR 19 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
558   Uchwa艂a NR XXVII/174/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
558   S艂awomir Kawczy艅ski
557   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
557   Uchwa艂a Nr VIII/30/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
557   Uchwa艂a Nr VIII/39/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
557   003. ZARZ膭DZENIE Nr 03/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
557   189. Zarz膮dzenie Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
557   224. Zarz膮dzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
557   231. Zarz膮dzenie Nr 54/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
557   242. Zarz膮dzenie Nr 65/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
557   098. ZARZ膭DZENIE NR 38/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
557   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
556   UCHWA艁A NR XVII/113 /2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
556   UCHWA艁A NR IX/70/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
556   Uchwa艂a Nr VIII/29/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
556   Uchwa艂a Nr XXXVII/198/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
556   002. ZARZ膭DZENIE Nr 02/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
556   135. Zarz膮dzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
556   141. Zarz膮dzenie Nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 maja 2009 r
555   Uchwa艂a Nr VI/41/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
555   Uchwa艂a Nr XXXIII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
555   107. Zarz膮dzenie Nr 49/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
555   095. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
555   096. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
555   125. Zarz膮dzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
555   184. Zarz膮dzenie Nr 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2010 r.
555   246. Zarz膮dzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 grudnia 2010 r.
555   121. ZARZ膭DZENIE NR 61/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
555   Uchwa艂a NR XXVIII/183/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
554   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
554   Uchwa艂a Nr XIV/74/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
554   Uchwa艂a Nr XIX/104/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
554   Uchwa艂a Nr XXI/110/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
553   Uchwa艂a Nr XIX/100/08 z dnia 21 grudnia 2008 r.
553   121. Zarz膮dzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2009 r
553   048. Zarz膮dzenie Nr 49/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r
553   157. Zarz膮dzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
553   046. ZARZ膭DZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
553   093. ZARZ膭DZENIE NR 33/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
553   Uchwa艂a NR XXVIII/188/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
553   140. ZARZ膭DZENIE NR 11/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
553   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
552   Uchwa艂a Nr XIII/66/08 z dnia 5 marca 2008 roku
552   Uchwa艂a Nr XXVIII/145/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
552   193. Zarz膮dzenie Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 maja 2010 r.
552   209. Zarz膮dzenie Nr 32/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 czrewca 2010 r.
552   Uchwa艂a NR XXV/166/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
552   106. ZARZ膭DZENIE NR 46/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
552   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
552   Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r.
551   Uchwa艂a Nr XIX/106/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
551   015. ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
551   235. Zarz膮dzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
551   048. ZARZ膭DZENIE NR 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
550   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
550   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
550   UCHWA艁A NR XIV/95/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
550   UCHWA艁A NR IX/64/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
550   Uchwa艂a Nr XXIX/162/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
550   038. ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
550   186. Zarz膮dzenie Nr 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 kwietnia 2010 r.
550   Uchwa艂a NR XXVII/181/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
550   143. ZARZ膭DZENIE NR 14/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
550   O B W I E S Z C Z E N I E
550   O B W I E S Z C Z E N I E
549   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
549   Uchwa艂a Nr IV/27/2011 z dnia 28 arca 2011 r.
549   023. ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
549   056. Zarz膮dzenie Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 grudnia 2007 r.
549   243. Zarz膮dzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
549   012. ZARZ膭DZENIE NR 15 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
549   So艂ectwo Stawiska
548   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
548   UCHWA艁A NR XV/99/2012z dnia 19.09.2012.r
548   026. ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
548   036. ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
548   126. Zarz膮dzenie Nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
547   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
547   UCHWA艁A NR XIX/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
547   Uchwa艂a Nr XXII/123/09 z dnia 18 marca 2009 r.
547   Uchwa艂a Nr XXXVIII/204/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
547   Uchwa艂a NR XXIX/191/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
547   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
546   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
546   UCHWA艁A NR X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
546   Uchwa艂a Nr VII/53/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
546   Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
546   Uchwa艂a Nr X/54/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
546   Uchwa艂a Nr XIII/70/08 z dnia 5 marca 2008 roku
546   197. Zarz膮dzenie Nr 20/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
546   234. Zarz膮dzenie Nr 57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
546   102. ZARZ膭DZENIE NR 42/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
546   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
545   Uchwa艂a Nr XXXVIII/208/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
545   074. Zarz膮dzenie Nr 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2008 r
545   103. Zarz膮dzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
545   057. ZARZ膭DZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
545   Uchwa艂a NR XXVII/180/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
545   147. ZARZ膭DZENIE NR 18/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
544   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
544   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
544   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
544   Uchwa艂a Nr VI/43/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
544   Uchwa艂a Nr IV/8/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
544   Uchwa艂a Nr V/20/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
544   Uchwa艂a Nr XXVIII/148/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
544   033. ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
544   Zakup oleju nap臋dowego do autobus贸w szkolnych
544   145. ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
543   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
543   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
543   UCHWA艁A NR XVIII/128/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
543   134. Zarz膮dzenie Nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
543   135. ZARZ膭DZENIE NR 6/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
543   O B W I E S Z C Z E N I E
543   Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finans贸w
542   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczoneo na:
542   Uchwa艂a Nr VII/47/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
542   138. Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
542   ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
542   OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Radziejowie
542   UCHWA艁A NR I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
541   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
541   Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
541   Uchwa艂a Nr IV/9/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
541   Uchwa艂a Nr XI/60/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
541   Uchwa艂a Nr XVIII/89/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
541   219. Zarz膮dzenie Nr 42/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
541   194. Zarz膮dzenie Nr 17/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
541   107. ZARZ膭DZENIE NR 47/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
540   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
540   105. Zarz膮dzenie Nr 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2008 r
540   Uchwa艂a NR XXIX/195/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
540   141. ZARZ膭DZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
539   UCHWA艁A NR XVII/120/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
539   217. Zarz膮dzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 wrze艣nia 2010 r.
539   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
538   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
538   ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH
538   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
538   Uchwa艂a Nr IV/25/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
538   Uchwa艂a Nr IV/15/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
537   082. ZARZ膭DZENIE NR 22/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
537   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
537   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
536   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
536   Uchwa艂a Nr VIII/32/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
536   Uchwa艂a Nr XXVIII/146/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
536   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
536   O B W I E S Z C Z E N I E
536   Halina Wawrzyniak
535   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
535   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
535   Uchwa艂a Nr VII/27/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
535   Uchwa艂a Nr XXVI/136/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
535   Uchwa艂a Nr XXXIX/215/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
535   006. ZARZ膭DZENIE Nr 06/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
535   097. Zarz膮dzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
535   155. Zarz膮dzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 lipca 2009 r
535   212. Zarz膮dzenie Nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
535   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
534   O G 艁 O S Z E N I E
534   Uchwa艂a Nr XIII/69/08 z dnia 5 marca 2008 roku
533   Uchwa艂a Nr XXIX/161/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
533   064. Zarz膮dzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 lutego 2008 r
533   062. Zarz膮dzenie Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
533   078. Zarz膮dzenie Nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
533   201. Zarz膮dzenie Nr 24/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
533   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
533   148. ZARZ膭DZENIE NR 19/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
532   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
532   Uchwa艂a Nr XXI/148/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
532   UCHWA艁A NR XVI/107/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
532   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
532   016. ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
532   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
531   Uchwa艂a Nr XIX/95/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
531   006. ZARZ膭DZENIE NR 6/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
531   118. ZARZ膭DZENIE NR 58/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
530   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
530   149. Zarz膮dzenie Nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
530   115. ZARZ膭DZENIE NR 55/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
530   Uchwa艂a NR XXVII/172/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
530   Uchwa艂a NR XXVII/176/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
530   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
529   233. Zarz膮dzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
529   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
529   K O M U N I K A T
529   Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu
528   Zawiadomienie o wyborz臋 oferty w przetargu nieograniczonym na:
528   115. Zarz膮dzenie Nr 57/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
528   138. ZARZ膭DZENIE NR 9/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
528   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
528   INFORMACJA
528   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
528   Komisja Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska
527   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
527   133. Zarz膮dzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
527   190. Zarz膮dzenie Nr 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
527   207. Zarz膮dzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 czerwca 2010 r.
527   Uchwa艂a NR XXX/199/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
527   ZAPRASZAM na XXXII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
527   Uchwa艂a Nr 8/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
527   Komisja Rewizyjna
526   Uchwa艂a Nr X/43/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
526   237. Zarz膮dzenie Nr 60/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada2010 r.
526   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
525   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
525   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
525   O B W I E S Z C Z E N I E
525   UCHWA艁A NR I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
524   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
524   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
524   Uchwa艂a Nr IV/14/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
524   053. Zarz膮dzenie Nr 54/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 listopada 2007 r.
524   239. Zarz膮dzenie Nr 62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 listopada2010 r.
524   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
524   123. ZARZ膭DZENIE NR 63/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
524   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
524   Grzegorz Wo藕niak
524   So艂ectwo Przed艂u偶
523   Zg艂oszenie
523   131. Zarz膮dzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 maja 2009 r
523   195. Zarz膮dzenie Nr 18/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
523   137. ZARZ膭DZENIE NR 8/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
523   Uchwa艂a NR XXX/197/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
523   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
522   Uchwa艂a Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
522   Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
522   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
522   OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO
521   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
521   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
521   Uchwa艂a Nr XV/81/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
521   137. Zarz膮dzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
521   168. Zarz膮dzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 pa藕dziernika 2009
521   O B W I E S Z C Z E N I E
521   O B W I E S Z C Z E N I E
520   Uchwa艂a Nr XXIX/153/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
520   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
519   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
519   128. ZARZ膭DZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
519   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
519   Krzysztof Miros艂aw 呕ak
518   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
518   Uchwa艂a Nr V/18/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
517   119. ZARZ膭DZENIE NR 59/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
517   Uchwa艂a NR XXXI/208/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
517   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
516   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
516   156. Zarz膮dzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 lipca 2009 r.
516   169. Zarz膮dzenie Nr 57/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 pa藕dziernika 2009 r
516   Uchwa艂a NR XXX/202/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
516   154. ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
516   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
515   136. Zarz膮dzenie Nr 23/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
514   O G 艁 O S Z E N I E
514   Uchwa艂a Nr VIII/37/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
514   113. ZARZ膭DZENIE NR 53/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
513   109. Zarz膮dzenie Nr 51/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
513   100. ZARZ膭DZENIE NR 40/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
512   Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych
512   218. Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
512   122. ZARZ膭DZENIE NR 62/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
511   Uchwa艂a Nr XI/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
511   Uchwa艂a Nr XXXIX/219/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
511   040. ZARZ膭DZENIE NR 43/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
510   123. Zarz膮dzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 marca 2009 r
510   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
510   Uchwa艂a NR XXIX/192/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
510   O B W I E S Z C Z E N I E
509   Uchwa艂a Nr X/52/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
509   Uchwa艂a NR XXIX/194/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
508   O G 艁 O S Z E N I E
508   Uchwa艂a NR XXX/200/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
506   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
506   Uchwa艂a Nr I/4/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
506   199. ZARZ膭DZENIE NR 9/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
505   Uchwa艂a NR XXX/198/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
504   128. Zarz膮dzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
504   O B W I E S Z C Z E N I E
503   071. ZARZ膭DZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
503   Jednostki podleg艂e
503   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
502   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
502   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
501   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
501   149. ZARZ膭DZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
500   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza II przetarg pisemny
500   Zmiana dotycz膮ca rejestracji dzia艂alno艣ci gospodarczej
500   Uchwa艂a Nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
500   I N F O R M A C J A
500   O B W I E S Z C Z E N I E
500   OBWIESZCZENIE
499   7. Sprawozdania Bud偶etowe za 2014 rok
498   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
498   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
498   027. ZARZ膭DZENIE NR 30/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
498   124. ZARZ膭DZENIE NR 64/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
498   Uchwa艂a NR XXX/201/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
498   Uchwa艂a NR XXXI/207/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
498   O B W I E S Z C Z E N I E
497   125. ZARZ膭DZENIE NR 65/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
497   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
497   UCHWA艁A NR I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
497   PROTOK脫艁 z I Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
496   OBWIESZCZENIE
495   Uchwa艂a NR XXIX/190/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
495   Uchwa艂a Nr 9/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
494   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
494   Zg艂oszenie kandydata na cz艂onka obwodowej komisji wyborczej
493   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
493   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
493   UCHWA艁A NR I/9/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
493   200. ZARZ膭DZENIE NR 10/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
492   152. ZARZ膭DZENIE NR 23/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
491   159. ZARZ膭DZENIE NR 30/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
490   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
490   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
490   028. ZARZ膭DZENIE NR 31/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
490   Kalendarz Wyborczy
490   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
489   150. ZARZ膭DZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
489   O B W I E S Z C Z E N I E
488   139. ZARZ膭DZENIE NR 10/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
487   UCHWA艁A NR II/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
486   Wniosek o:
486   ZAPRASZAM na XXXIV Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
485   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
485   041. ZARZ膭DZENIE NR 44/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
485   OBWIESZCZENIE
485   O B W I E S Z C Z E N I E
485   PROTOK脫艁 z II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
484   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
483   034. ZARZ膭DZENIE NR 37/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
483   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
483   Andrzej Schmidt
483   227. ZARZ膭DZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
482   Zawiadomienie o wyborze w przetargu nieograniczonym na:
482   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
482   153. ZARZ膭DZENIE NR 24/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
482   KOMUNIKAT
482   Informacje PKW dla wyborc贸w i kandydat贸w
482   194. ZARZ膭DZENIE NR 4/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
481   Zg艂oszenie
481   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
480   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
478   156. ZARZ膭DZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
478   UCHWA艁A NR II/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
477   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
477   Uchwa艂a Nr XIV/73/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
477   142. ZARZ膭DZENIE NR 13/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
477   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
477   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
477   O B W I E S Z C Z E N I E
477   O B W I E S Z C Z E N I E
477   O B W I E S Z C Z E N I E
476   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
475   167. Zarz膮dzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
475   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
475   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
475   O B W I E S Z C Z E N I E
475   O B W I E S Z C Z E N I E
474   157. ZARZ膭DZENIE NR 28/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
474   Komisja Zdrowia i Porz膮dku Publicznego
474   UCHWA艁A NR IV/32/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
473   ZAPRASZAM na II sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim
472   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
472   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
472   Uchwa艂a NR XXXI/206/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
472   Uchwa艂a NR XXXII/218/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
472   O B W I E S Z C Z E N I E
472   UCHWA艁A NR II/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
472   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
471   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
470   158. ZARZ膭DZENIE NR 29/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
469   O B W I E S Z C Z E N I E
469   Uchwa艂a Nr 1/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
469   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
468   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
468   O B W I E S Z C Z E N I E
467   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przteargu nieograniczonym na:
467   Uchwa艂a Nr XI/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
467   155. ZARZ膭DZENIE NR 26/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
467   UCHWA艁A NR XXXV/231/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
467   UCHWA艁A NR I/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r
467   O B W I E S Z C Z E N I E
466   Zawiadomienie o wyborze oferty w prztargu nieograniczonym na:
466   OBWIESZCZENIE
466   UCHWA艁A NR I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
465   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
465   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
465   INFORMACJA
465   ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
465   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
464   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
464   Uchwa艂a Nr 7/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
463   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
463   151. ZARZ膭DZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
463   O B W I E S Z C Z E N I E
462   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSZCZEG脫LNYCH CZ臉艢CI ZAM脫WIENIA
461   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
461   KOMUNIKAT
461   170. ZARZ膭DZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
461   O B W I E S Z C Z E N I E
461   230. ZARZ膭DZENIE NR 41/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
459   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
459   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
459   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
459   OBWIESZCZENIE WOJEW脫DZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORUNIU
459   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
458   Uchwa艂a NR XXXII/209/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
457   OBWIESZCZENIE
457   UCHWA艁A NR XXXV/230/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
456   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
456   Wykaz przekazywanych informacji przez urz臋dy
455   Zawaidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
455   TERMINY DY呕UR脫W
455   ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
455   UCHWA艁A NR I/7/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
455   UCHWA艁A NR III/21/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
453   167. ZARZ膭DZENIE NR 38/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
453   O B W I E S Z C Z E N I E
452   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
452   I N F O R M A C J A
452   Uchwa艂a Nr 14/WPF/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
451   OBWIESZCZENIE
451   Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczeg贸lnych cz臋艣ci zam贸wienia
451   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
451   UCHWA艁A NR XXXV/240/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
450   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
450   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
450   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
450   INFORMACJA ZARZ膭DU K脫艁KA ROLNICZEGO
450   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
449   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
448   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
448   Podzia艂 Gminy Piotrk贸w Kujawski na obwody g艂osowania
448   So艂ectwo Palczewo
448   PROTOK脫艁 z V Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
447   Uchwa艂a Nr I/2/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
447   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
446   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
446   216. ZARZ膭DZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
444   161. ZARZ膭DZENIE NR 32/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
442   Podzia艂 Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na okr臋gi wyborcze
442   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
442   O B W I E S Z C Z E N I E
442   UCHWA艁A NR III/30/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
441   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
441   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
440   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
440   189. ZARZ膭DZENIE NR 60/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
440   UCHWA艁A NR III/24/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
440   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
439   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
439   164. ZARZ膭DZENIE NR 35/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
439   190. ZARZ膭DZENIE NR 61/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
438   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
438   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
438   Uchwa艂a Nr 2/D/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
438   225. ZARZ膭DZENIE NR 36/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
436   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
436   UCHWA艁A NR XXXV/228/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
436   PROTOK脫艁 z IV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
435   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
435   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA na:
435   ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
434   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
434   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
434   UCHWA艁A NR III/25/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
433   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
433   181. ZARZ膭DZENIE NR 52/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
432   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
432   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
432   UCHWA艁A NR XXXIII/221/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
431   208. ZARZ膭DZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
431   Pa艅stwowa Komisja Wyborcza
430   UCHWA艁A NR II/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
430   O B W I E S Z C Z E N I E
430   215. ZARZ膭DZENIE NR 26/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
429   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
429   UCHWA艁A NR I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
429   UCHWA艁A NR III/23/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
429   222. ZARZ膭DZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
428   Uchwa艂a NR XXXII/217/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
428   Uchwa艂a NR XXXII/219/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
428   UCHWA艁A NR XXXIV/227/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
428   UCHWA艁A NR III/20/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
428   219. ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
428   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
427   Uchwa艂a NR XXXII/220/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
427   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
427   O B W I E S Z C Z E N I E
427   PROTOK脫艁 z III Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
426   UCHWA艁A NR XXXV/229/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
426   O B W I E S Z C Z E N I E
425   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
425   UCHWA艁A NR I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
425   211. ZARZ膭DZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
425   ZAPRASZAM Na IV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji,
424   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
424   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
423   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
423   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
423   172. ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
423   Uchwa艂a Nr 2/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
423   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
423   Uchwa艂a Nr 2/Kd//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
423   ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
422   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrrk贸w Kujawski
422   Uchwa艂a NR XXXII/211/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
422   UCHWA艁A NR II/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
422   Uchwa艂a Nr 14/P/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
422   O B W I E S Z C Z E N I E
422   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
421   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
421   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
421   ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
421   Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 25 listopada 2014 r.
421   UCHWA艁A NR II/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
420   Uchwa艂a Nr 3/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
420   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
420   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
419  
419   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
419   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
419   O B W I E S Z C Z E N I E
419   Fundusz Alimentacyjny
419   Bud偶et na rok 2015
418   Uchwa艂a NR XXXII/214/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
418   UCHWA艁A NR XXXV/232/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
418   Uchwa艂a Nr 10/Dpr/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
418   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
418   ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
418   PROTOK脫艁 z VII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
417   O B W I E S Z C Z E N I E
417   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
417   O B W I E S Z C Z E N I E
416   160. ZARZ膭DZENIE NR 31/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
416   ZAPRASZAM na III sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋 dnia
416   UCHWA艁A NR III/28/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
415   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
415   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
415   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
415   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
415   So艂ectwo Zborowiec
414   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
414   201. ZARZ膭DZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
410   UCHWA艁A NR III/29/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
410   O B W I E S Z C Z E N I E
410   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
409   Uchwa艂a NR XXXII/212/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
409   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
409   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
409   UCHWA艁A NR II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
408   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
408   UCHWA艁A NR XXXIV/225/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
408   UCHWA艁A NR I/5/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
407   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
407   177. ZARZ膭DZENIE NR 48/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
407   180. ZARZ膭DZENIE NR 51/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
407   214. ZARZ膭DZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
407   O B W I E S Z C Z E N I E
406   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
406   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
406   UCHWA艁A NR XXXIV/224/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
406   176. ZARZ膭DZENIE NR 47/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
405   Uchwa艂a NR XXXII/215/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
405   UCHWA艁A NR IV/39/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
404   O B W I E S Z C Z E N I E
404   OBWIESZCZENIE
403   178. ZARZ膭DZENIE NR 49/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
403   ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
402   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
401   163. ZARZ膭DZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
401   239. ZARZ膭DZENIE NR 50/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
400   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
400   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
400   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
400   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
400   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
400   UCHWA艁A NR XXXV/233/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
399   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
399   UCHWA艁A NR IV/42/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
398   ZARZ膭DZENIE NR 40/2014
397   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
397   Uchwa艂a NR XXXII/210/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
397   166. ZARZ膭DZENIE NR 37/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
397   Uchwa艂a Nr 4/S//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.08.04.2015 r
397   O B W I E S Z C Z E N I E
397   UCHWA艁A NR IV/35/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
396   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
396   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
396   Uchwa艂a NR XXXII/216/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
396   165. ZARZ膭DZENIE NR 36/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
396   UCHWA艁A NR IV/43/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
395   Uchwa艂a NR XXXII/213/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
394   Zawiadomienie o wyborze oferty
394   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
394   191. ZARZ膭DZENIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
394   195. ZARZ膭DZENIE NR 5/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
394   UCHWA艁A NR III/22/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
394   UCHWA艁A NR III/26/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
394   O B W I E S Z C Z E N I E
393   O B W I E S Z C Z E N I E
393   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
393   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
391   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
391   O B W I E S Z C Z E N I E
391   UCHWA艁A NR IV/41/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
390   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
390   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
390   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
390   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
389   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
389   UCHWA艁A NR XXXIII/222/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
389   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
389   229. ZARZ膭DZENIE NR 40/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
388   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
388   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
387   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
387   168. ZARZ膭DZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
387   Komisja Statutowa
387   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
386   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
385   O B W I E S Z C Z E N I E
384   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
384   PROTOK脫艁 z VI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
384   ZAPRASZAM Na X sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
383   O B W I E S Z C Z E N I E
382   192. ZARZ膭DZENIE NR 2/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
381   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
381   175. ZARZ膭DZENIE NR 46/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
381   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
381   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
380   226. ZARZ膭DZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
379   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
379   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
379   162. ZARZ膭DZENIE NR 33/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
379   O B W I E S Z C Z E N I E
379   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
379   ZAPRASZAM Na V sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
379   244. ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
378   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
378   197. ZARZ膭DZENIE NR 7/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
377   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
377   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
377   UCHWA艁A NR IV/33/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
377   UCHWA艁A NR XI/75/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
376   UCHWA艁A NR IV/31/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
376   UCHWA艁A NR IV/36/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
376   UCHWA艁A NR VII/53/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
375   UCHWA艁A NR XXXV/234/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
375   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
374   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacj臋 zam贸wienia
373   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
373   220. ZARZ膭DZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
373   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
372   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
372   184. ZARZ膭DZENIE NR 55/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
372   Informacja dla wyborc贸w niepe艂nosprawnych
372   Obwieszczenie Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
372   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
371   223. ZARZ膭DZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
371   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
371   182. ZARZ膭DZENIE NR 53/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
371   O G 艁 O S Z E N I E
370   UCHWA艁A NR IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
370   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
370   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
369   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
369   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
369   231. ZARZ膭DZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
369   UCHWA艁A NR V/47/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
368   173. ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
368   213. ZARZ膭DZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
368   UCHWA艁A NR IV/38/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
368   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
367   169. ZARZ膭DZENIE NR 40/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
367   171. ZARZ膭DZENIE NR 42/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
367   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
367   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
367   PROTOK脫艁 z X Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
367   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
366   187. ZARZ膭DZENIE NR 58/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
366   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
366   O B W I E S Z C Z E N I E
365   Wniosek o wycink臋 drzew
365   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
365   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
365   UCHWA艁A NR X/60/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
364   240. ZARZ膭DZENIE NR 51/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
363   174. ZARZ膭DZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
363   179. ZARZ膭DZENIE NR 50/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
363   UCHWA艁A NR X/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
361   185. ZARZ膭DZENIE NR 56/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
360   Zg艂oszenie pobytu czasowego
360   196. ZARZ膭DZENIE NR 6/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
360   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
360   UCHWA艁A NR VIII/57/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
359   217. ZARZ膭DZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
359   UCHWA艁A NR V/46/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
358   UCHWA艁A NR XXXV/236/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
358   UCHWA艁A NR XXXV/239/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
358   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
358   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
357   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
357   188. ZARZ膭DZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
357   234. ZARZ膭DZENIE NR 45/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
357   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
356   202. ZARZ膭DZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
356   UCHWA艁A NR IV/37/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
356   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
355   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
355   UCHWA艁A NR XXXIV/226/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
355   212. ZARZ膭DZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
355   218. ZARZ膭DZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
355   UCHWA艁A NR VIII/56/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
354   186. ZARZ膭DZENIE NR 57/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
354   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
353   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
353   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
353   UCHWA艁A NR XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
352   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
352   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
351   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
351   UCHWA艁A NR X/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
350   O B W I E S Z C Z E N I E
349   Zawiadomienie o udzieniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
349   UCHWA艁A NR IV/34/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
349   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
349   UCHWA艁A NR VI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
349   UCHWA艁A NR X/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
348   193. ZARZ膭DZENIE NR 3/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
348   207. ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
348   O B W I E S Z C Z E N I E
347   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
347   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
347   UCHWA艁A NR XXXV/238/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
347   228. ZARZ膭DZENIE NR 39/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
346   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
346   UCHWA艁A NR XXXIV/223/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
345   237. ZARZ膭DZENIE NR 48/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
344   UCHWA艁A NR XXXV/235/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
344   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
343   204. ZARZ膭DZENIE NR 14/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
343   224. ZARZ膭DZENIE NR 35/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
343   241. ZARZ膭DZENIE NR 52/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
342   209. ZARZ膭DZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
341   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
341   210. ZARZ膭DZENIE NR 20/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
340   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
340   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
339   OBWIESZCZENIE
338   203. ZARZ膭DZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
338   UCHWA艁A NR III/27/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
338   246. ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
338   259. ZARZ膭DZENIE NR 70/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
337   221. ZARZ膭DZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
337   Protok贸艂 z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych na temat projektu
336   183. ZARZ膭DZENIE NR 54/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
336   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
336   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
336   Uchwa艂a Nr 15/P/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
334   UCHWA艁A NR VI/48/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
333   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
333   206. ZARZ膭DZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
332   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
332   243. ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
332   UCHWA艁A NR XI/81/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
331   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
330   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
330   242. ZARZ膭DZENIE NR 53/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
330   251. ZARZ膭DZENIE NR 62/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
330   UCHWA艁A NR XI/80/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
329   INFORMACJA DOTYCZ膭CA PROGRAMU RZ膭DOWEGO RODZINA 500 PLUS
329   PROTOK脫艁 z XI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
328   232. ZARZ膭DZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
328   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
327   205. ZARZ膭DZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
326   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
325   O B W I E S Z C Z E N I E
325   UCHWA艁A NR XI/72/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
323   O B W I E S Z C Z E N I E
321   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
321   269. ZARZ膭DZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
320   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
320   INFORMACJA
320   247. ZARZ膭DZENIE NR 58/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
320   UCHWA艁A NR XI/77/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
319   236. ZARZ膭DZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
318   UCHWA艁A NR VII/55/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
318   ZAPRASZAM Na XI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
317   UCHWA艁A NR IX/72/2011
316   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
316   255. ZARZ膭DZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
315   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
314   O B W I E S Z C Z E N I E
314   266. ZARZ膭DZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
313   245. ZARZ膭DZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
313   UCHWA艁A NR X/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
313   UCHWA艁A NR X/70/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
313   Katarzyna Ulewicz
312   Piotrk贸w Kujawski: ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH.
312   UCHWA艁A NR XXXV/237/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
312   233. ZARZ膭DZENIE NR 44/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
312   O B W I E S Z C Z E N I E
311   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
311   249. ZARZ膭DZENIE NR 60/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
310   UCHWA艁A NR VI/49/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
310   UCHWA艁A NR VI/50/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
310   248. ZARZ膭DZENIE NR 59/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
310   O B W I E S Z C Z E N I E
310   UCHWA艁A NR X/61/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
310   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
309   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
307   O B W I E S Z C Z E N I E
305   UCHWA艁A NR XI/83/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
305   273. ZARZ膭DZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
304   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
304   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
304   UCHWA艁A NR XII/84/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
303   235. ZARZ膭DZENIE NR 46/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
303   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie
302   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
301   O B W I E S Z C Z E N I E
301   O B W I E S Z C Z E N I E
301   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
300   Wykaz ulic
300   238. ZARZ膭DZENIE NR 49/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
298   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
297   250. ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
296   258. ZARZ膭DZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
295   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
295   263. ZARZ膭DZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
294   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
294   UCHWA艁A NR VII/54/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
294   O B W I E S Z C Z E N I E
293   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
293   261. ZARZ膭DZENIE NR 72/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
293   UCHWA艁A NR XI/76/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
293   8. Sprawozdania Bud偶etowe za 2015 rok
291   262. ZARZ膭DZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
291   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
290   Uchwa艂a Nr 15/WPF/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
290   UCHWA艁A NR XI/74/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
290   UCHWA艁A NR IX/59/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
289   UCHWA艁A NR VI/51/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
289   UCHWA艁A NR X/64/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
289   ZAPRASZAM Na XII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
289   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
287   260. ZARZ膭DZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
287   O B W I E S Z C Z E N I E
287   UCHWA艁A NR X/69/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
287   PROTOK脫艁 z IX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
285   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
285   254. ZARZ膭DZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
283   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
283   UCHWA艁A NR XI/78/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
282   UCHWA艁A NR VIII/58/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
282   Bogumi艂a Paw艂owska
281   268. ZARZ膭DZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
279   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
279   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
279   UCHWA艁A NR X/68/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
279   UCHWA艁A NR XI/82/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
277   264. ZARZ膭DZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
277   UCHWA艁A NR XII/87/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
276   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
276   UCHWA艁A NR XI/73/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
275   092. Zarz膮dzenie Nr 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 wrze艣nia 2008 r
275   292. ZARZ膭DZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
274   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
274   257. ZARZ膭DZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
274   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
274   UCHWA艁A NR XII/85/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
273   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
271   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
270   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
269   Rekrutacja do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych
269   Miros艂aw J贸zef Skonieczny
268   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
267   272. ZARZ膭DZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
267   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
265   127. ZARZ膭DZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
265   UCHWA艁A NR X/71/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
265   UCHWA艁A NR XIII/91/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
265   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
264   295. ZARZ膭DZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
263   283. ZARZ膭DZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
262   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
261   UCHWA艁A NR X/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
261   274. ZARZ膭DZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
261   275. ZARZ膭DZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
260   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
259   280. ZARZ膭DZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
258   265. ZARZ膭DZENIE NR 76/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
258   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
258   UCHWA艁A NR XII/86/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
257   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
256   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
255   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
255   256. ZARZ膭DZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
255   271. ZARZ膭DZENIE NR 82/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
255   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
254   O B W I E S Z C Z E N I E
254   Uchwa艂a Nr 3/D/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
253   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY ROZLICZAJ膭CEGO SI臉 NA PODSTAWIE PRZEPIS脫W
253   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
253   294. ZARZ膭DZENIE NR 18/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
252   302. ZARZ膭DZENIE NR 26/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
249   UCHWA艁A NR XII/89/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
249   Uchwa艂a Nr 3/S/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.6.04.2016 r
248   281. ZARZ膭DZENIE NR 5/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
248   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
248   UCHWA艁A NR XII/88/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
247   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
247   289. ZARZ膭DZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
246   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
245   ZA艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
245   276. ZARZ膭DZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
245   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
243   267. ZARZ膭DZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
243   291. ZARZ膭DZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
243   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
242   O艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
242   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO 艢WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
242   O B W I E S Z C Z E N I E
242   284. ZARZ膭DZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
241   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
241   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
240   O艢WIADCZENIE O WIELKO艢CI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRA呕ONEJ
240   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
238   278. ZARZ膭DZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
238   O B W I E S Z C Z E N I E
238   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
238   Katarzyna Anna Czaplewska
237   ZA艢WIADCZENIE/O艢WIADCZENIE*) O UCZ臉SZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKO艁Y
237   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
237   297. ZARZ膭DZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
237   307. ZARZ膭DZENIE NR 31/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
235   296. ZARZ膭DZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
234   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
233   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
233   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
232   286. ZARZ膭DZENIE NR 10/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
231   O B W I E S Z C Z E N I E
230   287. ZARZ膭DZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
230   290. ZARZ膭DZENIE NR 14/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
229   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
229   279. ZARZ膭DZENIE NR 3/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
229   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
228   O B W I E S Z C Z E N I E
228   O B W I E S Z C Z E N I E
228   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
226   277. ZARZ膭DZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
226   O B W I E S Z C Z E N I E
226   UCHWA艁A NR XIII/90/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
225   Bud偶et na rok 2016
224   303. ZARZ膭DZENIE NR 27/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
224   UCHWA艁A NR XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
223   O B W I E S Z C Z E N I E
223   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
223   293. ZARZ膭DZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
222   305. ZARZ膭DZENIE NR 29/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
221   UCHWA艁A NR XIV/95/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
221   324. ZARZ膭DZENIE NR 48/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
220   UCHWA艁A NR XIV/96/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
220   Renata Wo藕niak
220   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2017
217   O B W I E S Z C Z E N I E
216   300. ZARZ膭DZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
215   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
215   UCHWA艁A NR XIV/92/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
213   270. ZARZ膭DZENIE NR 81/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
212   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
212   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
211   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
210   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY O DOCHODACH OSI膭GNI臉TYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ膭CYM OKRES 艢WI
210   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
210   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
210   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
209   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-07-27
208   282. ZARZ膭DZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
208   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
208   PROTOK脫艁 z XII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
207   299. ZARZ膭DZENIE NR 23/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
206   288. ZARZ膭DZENIE NR 12/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
206   O B W I E S Z C Z E N I E
206   PROTOK脫艁 z XV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
206   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
205   ZAPRASZAM Na XV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
200   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
200   O B W I E S Z C Z E N I E
199   301. ZARZ膭DZENIE NR 25/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
198   298. ZARZ膭DZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
197   O B W I E S Z C Z E N I E
197   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
196   304. ZARZ膭DZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
195   285. ZARZ膭DZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
194   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
193   O B W I E S Z C Z E N I E
193   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
192   UCHWA艁A NR XIV/93/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
192   311. ZARZ膭DZENIE NR 35/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
191   308. ZARZ膭DZENIE NR 32/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
191   UCHWA艁A NR XV/97/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
187   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
186   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
186   322. ZARZ膭DZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
184   312. ZARZ膭DZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
181   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
181   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
181   337. ZARZ膭DZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
180   UCHWA艁A NR XVIII/116/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
178   309. ZARZ膭DZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
178   310. ZARZ膭DZENIE NR 34/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
178   327. ZARZ膭DZENIE NR 51/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
178   UCHWA艁A NR XVI/111/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
178   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
177   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
177   313. ZARZ膭DZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
177   314. ZARZ膭DZENIE NR 38/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
175   O B W I E S Z C Z E N I E
175   315. ZARZ膭DZENIE NR 39/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
174   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
174   O B W I E S Z C Z E N I E
174   O B W I E S Z C Z E N I E
173   O B W I E S Z C Z E N I E
172   Interpretacja Indywidualna
170   UCHWA艁A NR XV/102/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
170   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-10-06
169   O B W I E S Z C Z E N I E
169   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
169   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
168   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
168   323. ZARZ膭DZENIE NR 47/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
167   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
167   318. ZARZ膭DZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
166   O B W I E S Z C Z E N I E
166   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
165   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
165   UCHWA艁A NR XVI/110/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
164   O B W I E S Z C Z E N I E
164   O B W I E S Z C Z E N I E
162   O B W I E S Z C Z E N I E
161   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
161   319. ZARZ膭DZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
161   321. ZARZ膭DZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
160   325. ZARZ膭DZENIE NR 49/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
159   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
159   O B W I E S Z C Z E N I E
157   UCHWA艁A NR XV/105/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
157   O B W I E S Z C Z E N I E
156   O B W I E S Z C Z E N I E
156   320. ZARZ膭DZENIE NR 44/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
155   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
155   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
153   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
153   O B W I E S Z C Z E N I E
153   3. ZARZ膭DZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
151   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
151   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
150   UCHWA艁A NR XV/98/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
150   UCHWA艁A NR XV/100/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
150   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
150   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
150   341. ZARZ膭DZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
150   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
149   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
148   O B W I E S Z C Z E N I E
148   UCHWA艁A NR XV/104/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
148   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
148   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
148   O B W I E S Z C Z E N I E
148   330. ZARZ膭DZENIE NR 54/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
147   UCHWA艁A NR XV/106/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
147   329. ZARZ膭DZENIE NR 53/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
147   339. ZARZ膭DZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
146   UCHWA艁A NR XV/103/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
146  
146   UCHWA艁A NR XVIII/114/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
145   O B W I E S Z C Z E N I E
145   326. ZARZ膭DZENIE NR 50/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
145   1. ZARZ膭DZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
144   UCHWA艁A NR XVIII/120/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
144   UCHWA艁A NR XIX/130/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
144   Bud偶et na rok 2017
143   317. ZARZ膭DZENIE NR 41/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
143   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
142   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
142   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
141   332. ZARZ膭DZENIE NR 56/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
141   342. ZARZ膭DZENIE NR 66/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
140   UCHWA艁A NR XV/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
140   UCHWA艁A NR XV/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
140   O B W I E S Z C Z E N I E
139   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
139   UCHWA艁A NR XVIII/125/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
138   316. ZARZ膭DZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
138   331. ZARZ膭DZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
136   UCHWA艁A NR XV/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
136   ZAPRASZAM Na XVIII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
136   Wniosek o wydanie interpretacji
136  
135   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
135   334. ZARZ膭DZENIE NR 58/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
135   UCHWA艁A NR XVIII/117/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
134   UCHWA艁A NR XV/99/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
134   O B W I E S Z C Z E N I E
134   O B W I E S Z C Z E N I E
134   UCHWA艁A NR XVIII/115/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
133   Wniosek
131   340. ZARZ膭DZENIE NR 64/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
130   UCHWA艁A NR XXI/138/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
130   PROTOK脫艁 z XX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
129   UCHWA艁A NR XV/101/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
129   351. ZARZ膭DZENIE NR 75/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
128   333. ZARZ膭DZENIE NR 57/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
128   UCHWA艁A NR XVIII/122/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
127   UCHWA艁A NR XVIII/119/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
127   4. ZARZ膭DZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
126   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
126   UCHWA艁A NR XVIII/123/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
125   O B W I E S Z C Z E N I E
124   UCHWA艁A NR XVIII/118/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
124   UCHWA艁A NR XVIII/121/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
124   5. ZARZ膭DZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
124   8. ZARZ膭DZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
123   O B W I E S Z C Z E N I E
123   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
123   349. ZARZ膭DZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
122   343. ZARZ膭DZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
122   UCHWA艁A NR XVII/113/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
122   2. ZARZ膭DZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
121   328. ZARZ膭DZENIE NR 52/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
121   ZAPRASZAM Na XVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
121   UCHWA艁A NR XIX/132/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
121   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
121   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
119   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
118   O B W I E S Z C Z E N I E
117   ZAPRASZAM Na XIX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
117   350. ZARZ膭DZENIE NR 74/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
116   344. ZARZ膭DZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
116   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
115   335. ZARZ膭DZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
114   UCHWA艁A NR XVII/112/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
114   348. ZARZ膭DZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
113   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
112   Uchwa艂a Nr 4/D/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
112   ZAPRASZAM Na XXI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
112   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
112   Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
111   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.7.12.2016 r
111   Uchwa艂a Nr 9/WPF/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
110   345. ZARZ膭DZENIE NR 69/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
109   347. ZARZ膭DZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
109   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
108   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
108   UCHWA艁A NR XIX/133/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
108   6. ZARZ膭DZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
107   UCHWA艁A NR XVIII/124/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
107   Uchwa艂a Nr 9/P/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
107   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
106   338. ZARZ膭DZENIE NR 62/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
106   O B W I E S Z C Z E N I E
106   UCHWA艁A NR XX/134/2016 z dnia z dnia 29 grudnia 2016 r.
105   336. ZARZ膭DZENIE NR 60/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
105   352. ZARZ膭DZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
104   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
103   UCHWA艁A NR XIX/126/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
103   353. ZARZ膭DZENIE NR 77/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
103   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
103   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
102   UCHWA艁A NR XIX/128/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
101   UCHWA艁A NR XIX/131/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
99   ZAPRASZAM Na XVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
99   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
98   7. ZARZ膭DZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
98   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
96   354. ZARZ膭DZENIE NR 78/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
96   355. ZARZ膭DZENIE NR 79/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
96   O B W I E S Z C Z E N I E
96   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
95   UCHWA艁A NR XIX/129/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
95   9. Sprawozdania Bud偶etowe za 2016 rok
93   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
93   UCHWA艁A NR XXI/136/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
92   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
92   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
91   UCHWA艁A NR XIX/127/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
91   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
91   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
90   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
89   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
88   O B W I E S Z C Z E N I E
88   UCHWA艁A NR XXII/146/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
88   UCHWA艁A NR XXII/150/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
86   346. ZARZ膭DZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
86   UCHWA艁A NR XXI/135/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
85   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
84   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
83   UCHWA艁A NR XXI/137/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
82   9. ZARZ膭DZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI9
81   O B W I E S Z C Z E N I E
80   O B W I E S Z C Z E N I E
78   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
76   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
76   Kadra
75   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
75   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
75   O B W I E S Z C Z E N I E
74   O B W I E S Z C Z E N I E
73   O B W I E S Z C Z E N I E
73   Dane Teleadresowe
72   ZAPRASZAM Na XXII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
72   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
72   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
70   UCHWA艁A NR XXII/142/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
70   O B W I E S Z C Z E N I E
69   O B W I E S Z C Z E N I E
69   O B W I E S Z C Z E N I E
68   Dane teleadresowe
64   Dane teleadresowe
64   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
64   UCHWA艁A NR XXII/140/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
64   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
63   UCHWA艁A NR XXII/143/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
63   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
62   UCHWA艁A NR XXII/139/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
62   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
61   UCHWA艁A NR XXII/147/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
61   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
60   UCHWA艁A NR XXII/145/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
60   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
59   Dane teleadresowe
59   UCHWA艁A NR XXII/144/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
59   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
57   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
57   UCHWA艁A NR XXII/148/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
57   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
57   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
55   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
54   UCHWA艁A NR XXII/149/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
52   Dane teleadresowe
52   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
52   Obwieszczenie
50  
50   Dane teleadresowe
49   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
48   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
48   Dane teleadresowe
48   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
48   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
48   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
48   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
48   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
48   Obwieszczenie
47   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
46   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
45   UCHWA艁A NR XXII/141/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
45   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
44   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
43   Dane teleadresowe
43   Obwieszczenie
43   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
42   SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
41   Dane teleadresowe
41   Uchwa艂a Nr 2/S/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2017 r.
40   O B W I E S Z C Z E N I E
40   O B W I E S Z C Z E N I E
39   O B W I E S Z C Z E N I E
39   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
39   O B W I E S Z C Z E N I E
38   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
38   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
38   ZAPRASZAM Na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
38   UCHWA艁A NR XXIII/151/2017 z dnia z dnia 25 maja 2017 r.
38   O B W I E S Z C Z E N I E
37   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
37   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
37   O B W I E S Z C Z E N I E
37   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
37   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
36   O B W I E S Z C Z E N I E
36   O B W I E S Z C Z E N I E
35   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
35   O B W I E S Z C Z E N I E
35   UCHWA艁A NR XXIV/164/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
34   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
34   UCHWA艁A NR XXIV/155/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
33   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
33   UCHWA艁A NR XXIV/162/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
33   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
33   O B W I E S Z C Z E N I E
32   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
32   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
32   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
32   UCHWA艁A NR XXIV/158/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
32   O B W I E S Z C Z E N I E
32   Obwieszczenie
31   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
31   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
31   UCHWA艁A NR XXIV/152/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
31   UCHWA艁A NR XXIV/154/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
30   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
30   ZAWIADOMIENIE O UNIEWA呕NIENIU CZYNNO艢CI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 16.05.2017 R
30   UCHWA艁A NR XXIV/157/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
30   UCHWA艁A NR XXIV/159/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
30   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
30   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
29   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
29   UCHWA艁A NR XXIV/160/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
29   UCHWA艁A NR XXIV/163/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
27   UCHWA艁A NR XXIV/156/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
27   Sprawozdania finansowe za 2016 r.
26   UCHWA艁A NR XXIV/153/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
25   UCHWA艁A NR XXIV/161/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
22   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
21   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
21   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
20   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
20   zg艂oszenie wycinki drzew
16   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
16   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
16   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
15   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
14   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
12   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
12   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
11   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
9   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
8   Obwieszczenie
5   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
4   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
4   O B W I E S Z C Z E N I E
3   OBWIESZCZENIE
1   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski

 Liczba   Kategoria
208462   Informacje og贸lne
47403   Przetargi
32873   Oferty pracy
23481   Pomocy spo艂ecznej
20911   Zam贸wienia publiczne
18230   Inne zam贸wienia
11673   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
11066   2016
10238   - 2012 - 2016
9152   Kierownictwo
9095   M - GOPS w Piotrkowie Kujawskim
8538   Lista so艂ectw
8379   Dane teleadresowe
7752   - 2006 - 2010
7625   Informacje o udzieleniu zam贸wie艅
7418   - 2006 - 2010
7413   Inne
7237   Protoko艂y z sesji
7231   - 2010 - 2014
6903   Struktura organizacyjna
6522   Rady Miejskiej
6492   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
6439   O艣wiatowe
6187   Urz膮d Stanu Cywilnego
6085   Inwestycyjne
5990   Sk艂ad osobowy Rady
5988   Charakterystyka
5840   2017
5823   Og艂oszenia
5817   Informacja o wyborze oferty
5755   Zak艂adu Komunalnego
5409   Zesp贸艂 Ekonomiczno Administracyjny Szk贸艂
5303   Szko艂a Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
5265   Urz膮d Miasta i Gminy
5184   Za艂atwianie spraw
5126   Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej
5009   Podatkowe
4979   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2007 - 2010
4799   Ochrony 艢rodowiska
4768   Referat Finansowo-Ksi臋gowy - Podatki
4753   Rejestry, ewidencje i archiwa
4661   Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
4618   Podatki i op艂aty
4548   Dot. rolnictwa
4526   Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, architektury
4507   Programy gospodarcze
4503   Komisje Rady
4502   Szko艂a Podstawowa w Byczu
4440   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
4395   Szko艂a Podstawowa w D臋bo艂臋ce
4257   Przedszkole samorz膮dowe w Piotrkowie Kujawskim
4236   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2010 - 2014
4230   Obwieszczenia
4222   Kontrole
4186   2008 - 2010
4175   Ewidencja Ludno艣ci i Dowod贸w Osobistych
4117   Statut Miasta i Gminy
4112   2011 - 2013
4069   Informacje niepublikowane
4052   Dni i godziny otwarcia
4016   Stanowisko ds. ochrony 艣rodowiska i rolnictwa
4014   - 2007 - 2010
3981   Pomoc spo艂eczna
3976   Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
3912   Spo艂eczna Zasadnicza Szko艂a Zawodowa
3907   艢wiadczenia Rodzinne
3862   - 2002 - 2006
3857   - 2010 - 2011
3856   BIP wersja archiwalna 2002 -2006
3814   D艂ug publiczny
3802   Zarz膮dzenia Burmistrza
3791   - 2014 - 2018
3788   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
3786   Inne
3760   Rada Miejska
3732   - 2002 - 2006
3731   Maj膮tek Miasta i Gminy
3717   Uchwa艂y Rady
3700   Jednostki organizacyjne - BIP
3680   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3671   Podstawa prawna dzia艂ania
3670   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014
3586   Bud偶et Miasta i Gminy
3570   Wzory dokument贸w
3559   Prawo lokalne
3520   Finanse
3489   Pomoc publiczna
3459   - 2002 - 2006
3435   Skargi i Wnioski
3432   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2007
3428   Wybory Samorz膮dowe 2014
3346   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3323   Wybory do Parlamentu Europejskiego
3260   2016
3253   Uchwa艂y RIO
3209   2016
3180   Wybory Samorz膮dowe 2010
3162   Wykaz Miejscowo艣ci
3070   2014 - 2016
3047   Wykaz ulic
2997   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
2877   Wybory Prezydenta RP 2010
2820   - 2011 - 2014
2704   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwiec 2009
2590   Powszechny Spis Rolny 2010
2530   Sprawozdania Bud偶etowe
2473   Klub Radnych VI Kadencji
2470   Narodowy Spis Powszechny Ludno艣ci i Mieszka艅 2011
2248   Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2201   Gospodarka Komunalna
2198   Projekty Uchwa艂
2195   Opinie RIO
2179   Wybory do Sejmu i Senatu 2011
2117   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2014 - 2018
1769   Fundusz Alimentacyjny
1268   Wybory Prezydent RP 2015
1122   - 2017 - 2021
990   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2015
936   - 2015 - 2018
892   Referendum og贸lnokrajowe 2015
761   2017 - 2019
491   2017
409   2017
371   2017
303   Og艂oszenia o przetargach nieruchomo艣ci
269   Informacja z otwarcia ofert
248   2016
235   Interpretacja Indywidualna
163   Wykazy nieruchomo艣ci
162   Gospodarka nieruchomo艣ciami
155   Biblioteka i O艣rodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim
45   Za 2016 r.
43   Sprawozdania Finansowe
licznik odwiedzin: 3419562