logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
4495   Urz膮d Miasta i Gminy
3918   Struktura organizacyjna Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
3237   Miejsko Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
3048   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
2935   Stanis艂aw Kwiatkowski
2905   Marek Marynowski
2892   Deklaracja na podatek od nieruchomo艣ci
2848   Iwona Ma艂gorzata Bolewska
2792   W艂adys艂aw Rybarczyk
2541   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
2540   Monika Wis艂ocka - Przyby艂a
2535   Jacek Wi艣niewski
2531   Anna Urszula Pilarska
2529   Dane teleadresowe
2517   Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2005 - 2017
2515   Alina Mi臋tkiewicz
2503   Bogumi艂a Dunaj
2495   Og艂oszenie
2452   Piotr Siutkowski
2441   El偶bieta Niedzia艂kowska
2440   Ma艂gorzata Karpi艅ska
2432   O nas
2396   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
2381   Arkadiusz Rybak
2370   艢wiadczenia rodzinne
2321   Regulamin organizacyjny
2319   Procedury za艂atwiania spraw
2300   Teresa Kowalska
2246   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury Sportu i Rekreacji
2230   O B W I E S Z C Z E N I E
2204   Protok贸艂
2203   Wykaz Miejscowo艣ci
2200   W艂odzimierz Kubiak
2199   Zarz膮dzenie Nr 2/2007 r. Kierownika Zak艂adu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24.07.2007 r.
2189   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
2178   Arleta Petek
2169   S T A T U T Zak艂adu Komunalnego
2165   Krystian Betli艅ski
2164   Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i ubezpiecze艅 spo艂ecznych w Z
2163   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
2157   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym, le艣nym oraz o podatku od nieruchomo艣ci
2153   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2143   Halina Nawrocka
2132   Statut Przedszkola Samorz膮dowego
2120   Grzegorz Wo藕niak
2119   Lista Kandydat贸w
2118   Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
2109   Op艂aty za wod臋 i 艣cieki
2109   PROGRAM OCHRONY 艢RODOWISKA Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI
2109   1. S艂awomir Henryk Bogucki
2095   Wykaz ulic
2094   Stanis艂aw Pomianowski
2071   Statut Szko艂y Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim
2063   Bogdan Pruss
2063   Prognoza kwoty d艂ugu i sp艂at na rok 2007 i lata nast臋pne
2061   O nas
2057   Kadra
2056   Regulamin Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej
2053   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
2048   Remigiusz G贸ralczyk
2034   O B W I E S Z C Z E N I E
2018   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
2007   Og艂oszenie
2003   Andrzej Schmidt
2002   Jan Braer
1999   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1992   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1992   Wniosek o dofinansowanie zakupu stroju uczniowskiego w roku szkolnym 2007/2008
1987   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1986   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1980   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
1980   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim og艂asza w dniu 24.07.2007 r. konkurs
1979   O nas
1979   Dane teleadresowe
1968   Informacja w sprawie podatku od nieruchomo艣ci
1966   Szanowni Pa艅stwo.
1956   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1954   O B W I E S Z C Z E N I E
1951   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, Deklaracja o wysoko艣ci dochodu
1950   Dane teleadresowe
1949   Referat Finansowo - Ksi臋gowy
1935   O B W I E S Z C Z E N I E
1930   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1923   Deklaracja na podatek rolny
1918   Wies艂aw Lisiecki
1916   Historia
1901   PROTOK脫艁 z I Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1894   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski (Dz. Urz. Wojew贸dztwa Kujawsko
1891   ZAPYTANIE OFERTOWE
1888   O B W I E S Z C Z E N I E
1885   Statut
1883   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1882   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1881  
1879   So艂ectwo 艁ab臋dzin
1875   O艣wiadczenie o odpowiedzialno艣ci karnej
1875   Deklaracja na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1868   Tomasz Paradzi艅ski
1866   OBWIESZCZENIE PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1858  
1857   Bud偶et na rok 2006
1856   Szkolny zestaw program贸w nauczania w roku szkolnym 2007/2008
1855   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1853   O B W I E S Z C Z E N I E
1848   Informacja w sprawie podatku rolnego
1847   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1845   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III gimnazjum
1844   Stawka podatku od posiadania ps贸w
1843   So艂ectwo Przew贸z
1830   Op艂ata targowa
1821   Bud偶et na rok 2007
1811   USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p贸藕n. zm.)
1811   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
1802   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1800   O艣wiadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem zwi膮zku ma艂偶e艅skiego.
1799   Dane teleadresowe
1791   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestytcji po
1774   Informacja w sprawie podatku le艣nego
1774   So艂ectwo Lubsin
1770   So艂ectwo Szewce
1749   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1747   Bud偶et na rok 2005
1747   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1746   POSTANOWIENIE O NA艁O呕ENIU OBOWI膭ZKU SPORZ膭DZENIA RAPORTU
1745  
1745   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1729  
1726   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1721   Wykaz podr臋cznik贸w
1720   So艂ectwo Rogalin
1711   Bud偶et na rok 2003
1700   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
1698   O B W I E S Z C Z E N I E
1689   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1685   So艂ectwo Po艂ajewo
1683   So艂ectwo 艢wi膮tniki
1682   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1678   PROTOK脫艁 z XXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1676   Sporz膮dzanie protoko艂u zawieraj膮cego ostatni膮 wol臋 spadkodawcy.
1675   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1671   So艂ectwo Kaczewo
1671   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1658   Bud偶et na rok 2004
1654   PROTOK脫艁 z XXXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1646   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1645   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1644   Podanie o wydanie za艣wiadczenia
1641   Mariusz 艢migiel
1638   PROTOK脫艁 z XXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1637   Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1636   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1631   So艂ectwo W贸jcin
1630   Decyzja w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy lub jej cz臋艣ci zbi贸rki publicznej.
1627   Deklaracja na podatek le艣ny
1627   Ireneusz J贸zef Kucharski
1622   PROTOK脫艁 z XXXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1619   Bud偶et na rok 2009
1613   PROTOK脫艁 z wyborow Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej 2006
1611   Informacja
1611   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1607   So艂ectwo Rudz Du偶y
1602   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1593   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1588   O艣wiadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1587   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pol
1580   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1579   Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1578   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1577   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1569   PROTOK脫艁 z XXXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1569   Mariusz Wojciechowski
1567   Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
1567   Bud偶et na rok 2008
1561   Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk
1561   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1558   Anna Urszula Pilarska
1557   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1556   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1555   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1551   Dane teleadresowe
1550   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1534   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1533   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1529   O B W I E S Z C Z E N I E
1529   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1528   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
1523   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1522   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2008/09
1520   Oferta dotycz膮ca prowadzenia agencji pocztowej w Nowej Wsi
1518   PROTOK脫艁 z XXXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1516   O B W I E S Z C Z E N I E
1514   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1514   O B W I E S Z C Z E N I E
1513   Jan Pieczy艅ski
1511   PROTOK脫艁 z IV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1506   PROTOK脫艁 z XXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1506   PROTOK脫艁 z VI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1506   SZKOLNY ZESTAW PROGRAM脫W NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
1505   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1505   INFORMACJA
1505   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1502   PROTOK脫艁 z VII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1499   Bud偶et na rok 2010
1495   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1493   Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1491   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
1487   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
1486   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1485   Informacja
1485   OG艁OSZENIE
1484   Zarz膮dzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
1483   PROTOK脫艁 z wyborow Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej 2006
1482   O B W I E S Z C Z E N I E
1482   O B W I E S Z C Z E N I E
1482   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1480   PROTOK脫艁 z V Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1479   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1476   Dane teleadresowe
1476   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1474   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1474   Informacja
1473   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1473   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny
1471   Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
1469   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1469   O B W I E S Z C Z E N I E
1468   P o s t a n o w i e n i e
1468   O B W I E S Z C Z E N I E
1466   Marian Stramowski
1464   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1462   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1462   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1459   UWAGA - ZMIANA TERMIN脫W!!!
1457   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1451   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1449   O B W I E S Z C Z E N I E
1449   O B W I E S Z C Z E N I E
1449   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1445   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1445   Statut Zespo艂u Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
1444   O B W I E S Z C Z E N I E
1442   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1442   O B W I E S Z C Z E N I E
1442   O B W I E S Z C Z E N I E
1442   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
1438   Statut
1437   Lokalny Program Rewitalizacji Piotrkow Kujawski 2010-2017
1434   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1431   O B W I E S Z C Z E N I E
1427   O B W I E S Z C Z E N I E
1426   So艂ectwo Anusin
1424   O B W I E S Z C Z E N I E
1423   ZAPYTANIE OFERTOWE
1423   ZAPYTANIE OFERTOWE
1422   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na stanowisko pracy:
1419   OG艁OSZENIE
1418   O B W I E S Z C Z E N I E
1417   Stanis艂aw Pomianowski
1416   PROTOK脫艁 z X Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1416   O B W I E S Z C Z E N I E
1415   O B W I E S Z C Z E N I E
1415   O B W I E S Z C Z E N I E
1415   S艂awomir Kawczy艅ski
1414   PROTOK脫艁 z III Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1412   O B W I E S Z C Z E N I E
1412   O B W I E S Z C Z E N I E
1410   PROTOK脫艁 z VIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1409   O B W I E S Z C Z E N I E
1408   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1408   Og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych
1406   Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
1405   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1403   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1402   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1401   O B W I E S Z C Z E N I E
1401   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/11
1400   O B W I E S Z C Z E N I E
1396   PROTOK脫艁 z XI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1396   O B W I E S Z C Z E N I E
1395   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1394   O B W I E S Z C Z E N I E
1390   PROTOK脫艁 z XX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1390   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1390   O B W I E S Z C Z E N I E
1390   Plan odnowy miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski 2010-2017
1390   Informacja
1387   Informacja dotycz膮ca programu zwalczania choroby Aujeszk'ego u 艣wi艅
1387   O B W I E S Z C Z E N I E
1387   Og艂oszenie
1386   O B W I E S Z C Z E N I E
1385   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1385   O B W I E S Z C Z E N I E
1384   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1384   O B W I E S Z C Z E N I E
1384   INFORMACJA
1383   O B W I E S Z C Z E N I E
1381   O B W I E S Z C Z E N I E
1381   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/10
1381   O B W I E S Z C Z E N I E
1378   O B W I E S Z C Z E N I E
1376   O B W I E S Z C Z E N I E
1375   O B W I E S Z C Z E N I E
1375   O B W I E S Z C Z E N I E
1374   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1373   PROTOK脫艁 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1372   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1371   Grzegorz Wo藕niak
1370   O B W I E S Z C Z E N I E
1367   O B W I E S Z C Z E N I E
1367   Wnioski o stypendium
1365   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1365   PROTOK脫艁 Nr 21/08 z XXI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1365   O B W I E S Z C Z E N I E
1365   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W
1364   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1361   OG艁OSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 czerwca 2009 r.
1361   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1360   O B W I E S Z C Z E N I E
1360   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1359   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1358   O B W I E S Z C Z E N I E Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-06-05
1358   NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ASYSTENTA RODZINY
1357   PROTOK脫艁 z XXSesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1355   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1355   Statut
1354   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1354   O B W I E S Z C Z E N I E
1353   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1352   O B W I E S Z C Z E N I E
1350   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1350   O B W I E S Z C Z E N I E
1349   O B W I E S Z C Z E N I E
1349   Joanna Halina Karmowska
1348   O B W I E S Z C Z E N I E
1348   So艂ectwo Piotrk贸w Kujawski
1347   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1347   O B W I E S Z C Z E N I E
1347   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKO-GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ
1346   PROTOK脫艁 z XV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1345   O B W I E S Z C Z E N I E
1345   Informacja
1344   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1343   ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1341   PROTOK脫艁 z XII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1341   OBWIESZCZENE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1340   O B W I E S Z C Z E N I E
1340   O B W I E S Z C Z E N I E
1340   Bud偶et na rok 2011
1340   Halina Wawrzyniak
1339   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1339   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1338   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1338   O B W I E S Z C Z E N I E
1336   O B W I E S Z C Z E N I E
1336   O B W I E S Z C Z E N I E
1336   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1335   Wykaz sk艂adu obwodowych komisji wyborczych
1333   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1329   INFORMACJA
1327   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1323   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1323   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1322   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1320   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1319   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1318   O B W I E S Z C Z E N I E
1318   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1317   PROTOK脫艁 z XIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1317   O B W I E S Z C Z E N I E
1316   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1316   O B W I E S Z C Z E N I E
1316   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1316   O B W I E S Z C Z E N I E
1316   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1315   O B W I E S Z C Z E N I E
1315   O B W I E S Z C Z E N I E
1314   O B W I E S Z C Z E N I E
1314   O B W I E S Z C Z E N I E
1314   OG艁OSZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1313   O B W I E S Z C Z E N I E
1313   O B W I E S Z C Z E N I E
1313   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1310   O B W I E S Z C Z E N I E
1310   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1309   O B W I E S Z C Z E N I E
1309   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1309   Komunikat Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
1307   O B W I E S Z C Z E N I E
1307   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1306   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1305   O B W I E S Z C Z E N I E
1303   O B W I E S Z C Z E N I E
1302   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1302   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1300   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1300   O B W I E S Z C Z E N I E
1298   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1298   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1298   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1298   O B W I E S Z C Z E N I E
1296   O B W I E S Z C Z E N I E
1296   O B W I E S Z C Z E N I E
1296   O B W I E S Z C Z E N I E
1294   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09
1294   Deklaracja
1293   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1293   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1293   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1293   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1293   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1290   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1289   Projekt uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko Pomorskiego
1289   O B W I E S Z C Z E N I E
1287   O B W I E S Z C Z E N I E
1287   Joanna Lewandowska Ko艂odziejska
1286   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1285   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1284   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1284   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1284   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1284   O B W I E S Z C Z E N I E
1284   O B W I E S Z C Z E N I E
1284   O B W I E S Z C Z E N I E
1283   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1283   O B W I E S Z C Z E N I E
1283   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1282   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
1281   O B W I E S Z C Z E N I E
1280   Piotrk贸w Kujawski: Dow贸z dzieci do szk贸艂 na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1280   O B W I E S Z C Z E N I E
1279   Obwieszczenie Burmistrza Miasat i Gminy
1278   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1277  
1276   O B W I E S Z C Z E N I E
1276   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1275   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1275   Urz膮d Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
1274   Informacja o wynikach naboru
1273   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1271   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1271   O B W I E S Z C Z E N I E
1271   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1270   O B W I E S Z C Z E N I E
1268   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1268   O B W I E S Z C Z E N I E
1267   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1267   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1267   O B W I E S Z C Z E N I E
1267   O B W I E S Z C Z E N I E
1266   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1266   O B W I E S Z C Z E N I E
1265   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1265   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1263   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1263   Miejska Komisja Wyborcza w Piotrkowie Kujawskim
1262   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1260   O B W I E S Z C Z E N I E
1258   Informacja o za艂o偶eniu
1257   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1257   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1257   O B W I E S Z C Z E N I E
1256   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1256   O B W I E S Z C Z E N I E
1255   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Po艂ajewo 2010-2017
1255   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1254   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1254   PROTOK脫艁 z XIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1254   So艂ectwo Nowa Wie艣
1253   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1252   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1252   OBWIESZCZENIE
1251   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1251   WNIOSEK
1250   O B W I E S Z C Z E N I E
1250   WNIOSEK
1250   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1250   Sk艂ad Klubu
1249   OBWIESZCZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
1248   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1248   O B W I E S Z C Z E N I E
1247   PROTOK脫艁 z XIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1247   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1247   Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
1247   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1247   Informacja o zako艅czeniu naboru na rachmistrz贸w spisowych
1247   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2010
1247   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1245   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1245   PROTOK脫艁 Nr 38/10 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1244   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
1243   OG艁OSZENIE
1243   Informacja
1242   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1241   PROTOK脫艁 Nr 24/09 z XXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1241   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1241   O B W I E S Z C Z E N I E
1238   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1237   Sprawozdanie z realizacji Programu Wsp贸艂pracy z Organizacjami Pozarz膮dowymi
1237   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1237   INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNI臉CIU KONKURSU NA KANDYDATA NA
1236   WNIOSEK
1234   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1234   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1234  
1233   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1233   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy lokalizacji inwestycji
1232   O B W I E S Z C Z E N I E
1231   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 rodzinnych
1231   Jan Braer
1231   O B W I E S Z C Z E N I E
1230   O G 艁 O S Z E N I E
1230   WYKAZ
1230   O B W I E S Z C Z E N I E
1228   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1228   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1228   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1228   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1228   Regulamin klubu
1227   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1227   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1226   O G 艁 O S Z E N I E
1226   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1224   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1223   PROTOK脫艁 Nr 31/10 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1222   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1222   O B W I E S Z C Z E N I E
1222   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1222   So艂ectwo Gradowo
1221   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1221   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1221   O B W I E S Z C Z E N I E
1221   Uchwa艂a Nr 10/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1220   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
1220   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1219   Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
1219   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1218   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1218   O B W I E S Z C Z E N I E
1218   O B W I E S Z C Z E N I E
1217   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1217   O G 艁 O S Z E N I E
1216   PROTOK脫艁 Nr 23/08 z XXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1215   O B W I E S Z C Z E N I E
1214   PROTOK脫艁 Nr 28/09 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1213   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1213   O B W I E S Z C Z E N I E
1212   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1212   PROTOK脫艁 Nr 33/10 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1212   O B W I E S Z C Z E N I E
1211   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1211   INFORMACJA
1210   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1209   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1208   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1208   PROTOK脫艁 Nr 30/09 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1206   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1206   OG艁OSZENIE
1206   5. Sprawozdania Bud偶etowe za 2012 rok
1205   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1205   PROTOK脫艁 z III Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1204   O B W I E S Z C Z E N I E
1202   O B W I E S Z C Z E N I E
1202   O B W I E S Z C Z E N I E
1201   O B W I E S Z C Z E N I E
1201   O B W I E S Z C Z E N I E
1200   Informacja
1200   PROTOK脫艁 Nr 29/09 z XXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1200   So艂ectwo Jerzyce
1199   O B W I E S Z C Z E N I E
1199   O B W I E S Z C Z E N I E
1198   PROTOK脫艁 z XVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1198   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1198   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1197   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1197   Komunikat
1197   INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej
1196   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1194   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1193   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1190   O B W I E S Z C Z E N I E
1189   PROTOK脫艁 Nr 27/09 z XXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1189   Anna Kaleta Chmielewska
1188   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1188   O艢WIADCZENIE
1188   OBWIESZCZENIE
1187   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1187   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1187   Terminy dy偶ur贸w Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1186   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych przez Miejsko -
1183   PROTOK脫艁 z XVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1183   O B W I E S Z C Z E N I E
1183   O B W I E S Z C Z E N I E
1183   Rejestracja zgon贸w
1182   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1182   O B W I E S Z C Z E N I E
1181   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1181   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1181   OG艁OSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA NABORU KANDYDAT脫W NA 艁AWNIK脫W NA KADENCJ臉 2012-2015
1181   KONKURS NA STANOWISKO G艁脫WNEGO KSI臉GOWEGO
1181   O B W I E S Z C Z E N I E
1180   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1180   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1180   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
1179   Uchwa艂a Nr 278/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
1179   UCHWA艁A NR ....................
1178   O B W I E S Z C Z E N I E
1178   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1178   Uchwa艂a Nr 13/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1177   OG艁OSZENIE o przetargu ustnym ograniczonym
1177   So艂ectwo D臋bo艂臋ka
1175   PROTOK脫艁 Nr 25/09 z XXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1174   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1174   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1174   ZAWIADOMIENIE
1174   O B W I E S Z C Z E N I E
1173   O B W I E S Z C Z E N I E
1173   O B W I E S Z C Z E N I E
1173   Rejestracja urodze艅
1171   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1171   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1171   Uchwa艂a Nr 277/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
1170   INFORMACJA O KANDYDATACH NA STANOWISKO
1170   Uchwa艂a Nr 320/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1169   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1169   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub cywilny
1168   Uchwa艂a Nr 28/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
1168   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1168   O B W I E S Z C Z E N I E
1168   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub konkordatowy
1167   So艂ectwo Bycz
1166   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
1166   3. Krzysztof Miros艂aw 呕ak
1165   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1165   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1165   O B W I E S Z C Z E N I E
1164   PROTOK脫艁 Nr 26/09 z XXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1164   Uchwa艂a Nr 319/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1164   O B W I E S Z C Z E N I E
1163   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1163   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1163   O B W I E S Z C Z E N I E
1163   PROTOK脫艁 Nr 39/10 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1163   Uchwa艂a Nr 29/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
1163   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
1163   So艂ectwo Malina
1162   PROTOK脫艁 Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1162   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
1162   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
1162   O B W I E S Z C Z E N I E
1161   WYKAZ
1161   O B W I E S Z C Z E N I E
1161   ZAPRASZAM na XIX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1160   Informacja
1159   O B W I E S Z C Z E N I E
1158   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1157   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1157   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1157   Bud偶et na rok 2012
1156   O B W I E S Z C Z E N I E
1156   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1155   O B W I E S Z C Z E N I E
1155   O B W I E S Z C Z E N I E
1154   08. ZARZ膭DZENIE NR 8/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1152   Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego
1152   O B W I E S Z C Z E N I E
1150   INFORMACJA
1150   O B W I E S Z C Z E N I E
1150   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
1150   O nas
1149   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
1149   O B W I E S Z C Z E N I E
1149   O B W I E S Z C Z E N I E
1148   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
1148   O B W I E S Z C Z E N I E
1147   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1147   OG艁OSZENIE
1147   PROTOK脫艁 Nr 32/10 z XXXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1147   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1146   09. ZARZ膭DZENIE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1146   O B W I E S Z C Z E N I E
1146   ZAPRASZAM na X Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
1143   O B W I E S Z C Z E N I E
1142   O nas
1140   Uchwa艂a Nr 15/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1140   O B W I E S Z C Z E N I E
1139   Uchwa艂a Nr 11/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1139   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
1138   PROTOK脫艁 Nr 22/09 z XXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1138   PROTOK脫艁 Nr 37/10 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1138   05. ZARZ膭DZENIE NR 5/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1137   PROTOK脫艁 Nr 36/10 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1136   O B W I E S Z C Z E N I E
1135   2. Arleta Krystyna Petek
1134   PROTOK脫艁 z VI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1134   O B W I E S Z C Z E N I E
1134   O B W I E S Z C Z E N I E
1133   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1133   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1132   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
1132   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1132   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1130   O B W I E S Z C Z E N I E
1129   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
1129   So艂ectwo Rudzk Ma艂y
1128   O B W I E S Z C Z E N I E
1128   ZAPRASZAM na IX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
1128   O B W I E S Z C Z E N I E
1126   O B W I E S Z C Z E N I E
1125   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1125   O B W I E S Z C Z E N I E
1125   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1123   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1123   ZAPRASZAM na XII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1122   O B W I E S Z C Z E N I E
1122   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
1121   INFORMACJA o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych
1121   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1120   2. Jaros艂aw Waszak
1118   04. ZARZ膭DZENIE NR 4/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1118   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1118   O B W I E S Z C Z E N I E
1118   O B W I E S Z C Z E N I E
1117   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1117   Tomasz Paradzi艅ski
1117   O B W I E S Z C Z E N I E
1116   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1116   O B W I E S Z C Z E N I E
1115   O B W I E S Z C Z E N I E
1113   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1112   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1112   PROTOK脫艁 Nr 35/10 z XXXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1112   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1112   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1112   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI dnia 20 maja 2013 r.
1110   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1109   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1108   O B W I E S Z C Z E N I E
1107   Odtworzenie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
1106   06. ZARZ膭DZENIE NR 6/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1106   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1106   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1106   O B W I E S Z C Z E N I E
1106   O B W I E S Z C Z E N I E
1105   Informacja
1103   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1102   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1102   O B W I E S Z C Z E N I E
1101   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1101   O B W I E S Z C Z E N I E
1100   Uchwa艂膮 Nr 20/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 listopada 2010 r.
1100   ZAPRASZAM na XVII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
1099   Uchwa艂a Nr 318/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1098   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1097   O B W I E S Z C Z E N I E
1097   WZ脫R WNIOSKU
1096   O B W I E S Z C Z E N I E
1095   PROTOK脫艁 z I Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1095   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1095   O B W I E S Z C Z E N I E
1094   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1094   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1093   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1093   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1093   PROTOK脫艁 z IX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1092   Wyci膮g z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010 r.
1091   O B W I E S Z C Z E N I E
1090   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1090   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1090   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1090   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1089   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1088   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1088   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1087   Wniosek o wydanie za艣wiadczenia o przeznaczeniu dzia艂ki
1086   Wniosek o stypendium
1086   O B W I E S Z C Z E N I E
1085   07. ZARZ膭DZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1083   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1082   Wydawanie odpis贸w z ksi膮g stanu cywilnego
1081   3. Jolanta Zalesi艅ska
1080   ZESTAWIENIE FAKTUR
1079   O B W I E S Z C Z E N I E
1078   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1077   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1077   O B W I E S Z C Z E N I E
1077   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1075   Skr贸cenie terminu do zawarcia ma艂偶e艅stwa
1074   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1074   Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksi膮g) aktu stanu cywilnego sporz膮dzonego za granic膮
1074   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
1074   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1073   01. ZARZ膭DZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1073   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1073   UCHWA艁A NR ....................
1071   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1070   O B W I E S Z C Z E N I E
1070   Informacja
1069   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1068   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1068   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1068   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
1067   O B W I E S Z C Z E N I E
1066   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
1066   Wniosek
1062   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1061   O B W I E S Z C Z E N I E
1060   INFORMACJA
1060   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1060   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1060   ZAPRASZAM na XVI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
1059   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1059   O B W I E S Z C Z E N I E
1057   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1057   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋
1057   O B W I E S Z C Z E N I E
1056   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1056   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1055   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1053   O B W I E S Z C Z E N I E
1052   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1052   O B W I E S Z C Z E N I E
1051   Uchwa艂a Nr 13/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r
1050   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1050   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1049   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1049   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1049   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1049   Sesja nadzwyczajna Nr XV 19.09.2012 r.
1048   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1046   Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
1045   PROTOK脫艁 z V Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1044   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1044   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1044   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1044   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1043   Wniosek
1041   03. ZARZ膭DZENIE NR 3/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1041   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1041   Informacja
1040   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1039   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1039   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1038   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1038   Wykaz za艂acznikow do warunkow zabudowy
1035   O B W I E S Z C Z E N I E
1034   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIO
1034   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
1034   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1034   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1033   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1033   ZG艁OSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w
1032   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1031   Komunikat w sprawie konsultacji projektu
1030   Wr臋czenie medali za d艂ugoletnie po偶ycie ma艂偶e艅skie
1029   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
1029   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
1029   Irena Magdalena Sobczak Ward臋cka
1028   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1028   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1028   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1028   Krystian Betli艅ski
1026   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1026   2. Sprawozdania Bud偶etowe za 2010 rok
1026   O B W I E S Z C Z E N I E
1025   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1025   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1024   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego
1024   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1023   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1022   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1022   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1022   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1021   PROTOK脫艁 z XI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1020   OG艁OSZENIE
1020   ZAPRASZAM na XI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1020   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA
1019   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1017   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1017   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1015   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1014   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1013   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
1012   Og艂oszenie Komisji Rekrutacyjnej
1012   Uchwa艂a Nr 11/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
1012   ZAPRASZAM na XXII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
1011   PROTOK脫艁 z II Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1011   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1011   O艢WIADCZENIE
1011   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1011   ZAPROSZENIE
1009   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1009   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1009   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1009   Jan Lech Bladowski
1008   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1007   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1007   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1007   WNIOSEK
1006   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1006   O艢WIADCZENIE - WPIS DO REJESTRU
1005   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
1005   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1005   Uchwa艂a Nr 102/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
1004   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1004   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1004   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
1003   Uzupe艂nienie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
1002   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1002   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1001   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza pisemny przetarg
1001   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
1001   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1001   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1001   Wniosek o wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej
1000   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
999   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
999   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
999   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
998   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
997   PROTOK脫艁 z IV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
997   ZAPRASZAM na XIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
996   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
996   O B W I E S Z C Z E N I E
994   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
993   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
992   ZA艢WIADCZENIE lekarskie/ wystawione przez po艂o偶n膮 potwierdzaj膮ce pozostawienie kobiety pod opiek膮 me
992   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
992   O B W I E S Z C Z E N I E
991   Bud偶et na rok 2013
990   PROTOK脫艁 z VII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
989   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
989   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
989   O B W I E S Z C Z E N I E
988   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
988   3. Sprawozdania Bud偶etowe za 2011 rok
987   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
987   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
987   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
987   RAPORT Z KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
987   Tomasz Jaro艅ski
987   Mariusz Wojciechowski
985   PROTOK脫艁 z X Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
985   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
985   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
984   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
984   Informacja
983   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
982   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
981   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
981   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
981   O B W I E S Z C Z E N I E
980   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
979   PROTOK脫艁 z XV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
979   O B W I E S Z C Z E N I E
978   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
978   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
977   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
977   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
977   Sprostowanie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
976   O B W I E S Z C Z E N I E
975  
974   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
974   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS NA STANOWISKO
973   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
973   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
973   Marzena Maria Czajkowska
972   Uchwa艂a Nr X/41/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
971   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci
971   ZAPRASZAM na XX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
970   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
969   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
969   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
967   030. ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
967   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
966   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
966   O B W I E S Z C Z E N I E
965   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
965   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
964   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
964   241. Zarz膮dzenie Nr 64/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 grudnia 2010 r.
963   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
962   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
962   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
962   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
962   PROTOK脫艁 z XII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
962   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
962   O B W I E S Z C Z E N I E
961   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
961   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
961   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
960   PROTOK脫艁 z XX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
960   UCHWA艁A NR XIII/92/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
957   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
957   Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
957   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
954   1. Sprawozdania Bud偶etowe za 2009 rok
952   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
952   ZAPRASZAM na XXI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
952   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
951   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
951   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
951   Uchwa艂a Nr 6/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
951   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
951   Uchwa艂a NR XXII/151/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
950   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
949   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
948   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
948   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
948   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych
948   Wniosek - uprawa maku, konopii
948   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
948   Dane teleadresowe
947   Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
945   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
945   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych w krajowym transporcie drogowym
945   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
944   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
943   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
943   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
942   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
942   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
942   ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
941   Og艂oszenie z dnia 21.01.2009 r.
941   O B W I E S Z C Z E N I E
939   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
939   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
937   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
937   O B W I E S Z C Z E N I E
936   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
936   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
936   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
936   O B W I E S Z C Z E N I E
935   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
934   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
934   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
934   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
933   Informacja o wynikach naboru
933   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
933   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
932   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
932   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
932   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
932   Plan lekcji - Gimnazjum 2014.02.17
931   O G 艁 O S Z E N I E
931   ZAPRASZAM Na XXVIII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
931   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
930   Wniosek o ustalenie numeru porz膮dkowego
930   001. ZARZ膭DZENIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
928   Uchwa艂a NR XXIII/155/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
927   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
926   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
926   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
926   Arkadiusz Szczurowski
925   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
925   Informacja o odwo艂aniu XVIII Sesji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
925   O B W I E S Z C Z E N I E
924   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
924   O艣wiadczenie o terminie i okresie, na jaki zosta艂 udzielony urlop wychowawczy,
924   098. Zarz膮dzenie Nr 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
924   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
923   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
923   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
923   026. ZARZ膭DZENIE NR 29/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
923   Arkadiusz Krzysztof W艂odarski
922   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
922   Zezwolenie na wyprzeda偶 posiadanych, zinwentaryzowanych zapas贸w napoj贸w alkoholowych
921   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
920   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
920   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
920   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
920   204. Zarz膮dzenie Nr 27/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 11 czerwca 2010 r.
920   O B W I E S Z C Z E N I E
918   Uchwa艂a Nr VI/40/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
917   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
917   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
916   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
916   4. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy
916   ZAPRASZAM na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
916   003. ZARZ膭DZENIE NR 3/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
916   Krzysztof Miros艂aw 呕ak
915   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
915   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
914   Dyrektor Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim og艂asza konkurs
913   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
913   S艂awomir Kawczy艅ski
912   O艣wiadczenie potwierdzaj膮ce tymczasowe zameldowanie ucznia
911   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
911   O B W I E S Z C Z E N I E
910   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
909   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
908   Piotr Dziubich
907   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
906   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
906   O B W I E S Z C Z E N I E
905   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
905   Uchwa艂a Nr III/10/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
904   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny rozliczaj膮cego si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku doch
904   188. Zarz膮dzenie Nr 11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
904   PROCEDURY BUDOWLANE:
903   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie podl. opodatkowaniu podatkiem doch. od os贸b fizycznych
903   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
903   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
902   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OGLASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWSKO URZ膭DNICZE W URZ膭DZIE MI
901   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
900   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
900   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
899   O艣wiadczenie o zg艂oszeniu do ubezpiecze艅 spo艂ecznych
899   Uchwa艂a NR XXIII/154/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
898   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
898   Zg艂oszenie szkody 艂owieckiej
898   O B W I E S Z C Z E N I E
897   UCHWA艁A NR XVIII/125/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
897   Uchwa艂a Nr XV/82/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
897   O B W I E S Z C Z E N I E
896   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
895   Uchwa艂a Nr XXI/147/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
895   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
895   ZAPRASZAM Na XXX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
894   Uchwa艂a NR XXIII/156/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
894   UCHWA艁A NR IX/67/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
894   Uchwa艂a Nr XXXVIII/206/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
893   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
893   Zezwolenie na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych podczas organizacji przyj臋膰
893   025. ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
892   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
891   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
890   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
890   ZAPRASZAM Na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
890   O B W I E S Z C Z E N I E
889   187. Zarz膮dzenie Nr 10/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 kwietnia 2010 r.
888   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
888   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie niepodlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
888   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
887   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
887   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
887   Uchwa艂a Nr III/12/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
886   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
886   UCHWA艁A NR IX/66/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
886   Uchwa艂a Nr XXX/170/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
886   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
885   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
885   O艣wiadczenie o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
884   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
884   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
884   Wniosek o udzielenie zezwolenia
884   Uchwa艂a Nr XXI/150/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
883   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
883   UCHWA艁A NR XII/86/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
883   Uchwa艂a Nr VIII/35/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
883   Uchwa艂a Nr XXXIX/210/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
883   177. Zarz膮dzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
882   014. ZARZ膭DZENIE NR 17 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
881   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
881   Uchwa艂a NR XXIII/158/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
881   Uchwa艂a Nr XXI/117/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
881   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
881   089. ZARZ膭DZENIE NR 29/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
881   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
881   Jerzy Iglewski
880   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
880   So艂ectwo Stawiska
879   Uchwa艂a Nr 14/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r.
879   Uchwa艂a Nr X/50/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
879   Uchwa艂a Nr XXXIX/217/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
879   202. Zarz膮dzenie Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
879   O B W I E S Z C Z E N I E
878   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
878   Uchwa艂a Nr XXVIII/151/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
878   063. Zarz膮dzenie Nr 5/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 lutego 2008 r
878   O B W I E S Z C Z E N I E
878   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
877   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
877   UCHWA艁A NR X/80/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
877   Uchwa艂a NR XXVII/173/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
876   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
876   Uchwa艂a Nr XXX/172/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
876   031. ZARZ膭DZENIE NR 34/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
875   Uchwa艂a NR XXII/153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
875   Uchwa艂a Nr XI/59/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
875   Uchwa艂a Nr XXVII/142/09 z 8 wrze艣nia 2009 r.
874   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
874   Uchwa艂a Nr X/48/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
874   Gra偶yna Maria Rybicka
873   UCHWA艁A NR XIX/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
873   Uchwa艂a Nr XXVI/138/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
873   004. ZARZ膭DZENIE NR 4/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
872   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
872   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
872   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
871   Uchwa艂a Nr XVIII/86/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
870   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
870   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
870   024. ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
870   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
869   Uchwa艂a Nr XXVIII/144/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
869   037. ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
869   065. Zarz膮dzenie Nr 7/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
868   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y poza miejscem zamieszkania
868   180. Zarz膮dzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 lutego 2010 r.
868   037. ZARZ膭DZENIE NR 40/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
867   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
867   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
867   UCHWA艁A NR X/81/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
867   UCHWA艁A NR IX/62/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
867   Uchwa艂a Nr VI/42/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
866   053. ZARZ膭DZENIE NR 57/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
865   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
865   Uchwa艂a Nr X/51/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
862   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
862   O B W I E S Z C Z E N I E
861   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y wy偶szej
861   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
861   Uchwa艂a Nr XXI/149/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
861   Uchwa艂a Nr XXX/166/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
861   Uchwa艂a Nr XXXV/194/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
860   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
860   Uchwa艂a Nr 1/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2013 r
860   UCHWA艁A NR X/76/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
860   UCHWA艁A NR IX/68/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
860   Uchwa艂a Nr XXXIX/213/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
859   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
859   UCHWA艁A NR XIV/98/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
859   Uchwa艂a Nr X/44/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
859   Uchwa艂a Nr XXV/135/09 z dnia 29 maja 2009 r.
858   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
858   UCHWA艁A NR XVII/123/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
858   159. Zarz膮dzenie Nr 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 lipca 2009 r.
857   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
856   UCHWA艁A NR XVIII/126/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
856   UCHWA艁A NR XVII/112/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
856   Uchwa艂a Nr XIII/65/08 z dnia 5 marca 2008 roku
856   092. ZARZ膭DZENIE NR 32/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
856   ZAPRASZAM Na XXVII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
855   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
855   Uchwa艂a Nr XV/77/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
855   Uchwa艂a Nr XV/79/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
855   173. Zarz膮dzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
854   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
854   Uchwa艂a Nr VI/45/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
854   Uchwa艂a Nr XXI/115/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
854   Uchwa艂a Nr XXXVII/199/10z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
854   082. Zarz膮dzenie Nr 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
854   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
853   UCHWA艁A NR VIII/55/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
853   Uchwa艂a Nr XXI/113/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
853   036. ZARZ膭DZENIE NR 39/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
852   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
851   Uchwa艂a Nr IV/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
851   Uchwa艂a NR XXIV/160/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
850   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
850   UCHWA艁A NR XVII/119/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
850   UCHWA艁A NR XVII/116/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
850   UCHWA艁A NR VIII/58/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
850   Uchwa艂a Nr XVIII/90/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
850   Uchwa艂a Nr XXX/165/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
850   035. ZARZ膭DZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
850   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
850   INFORMACJA o wyborach pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego
849   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
849   UCHWA艁A NR XVI/110/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
849   Uchwa艂a Nr XVI/84/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
849   Uchwa艂a Nr XXII/124/09 z dnia 18 marca 2009 r.
849   035. ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
849   060. ZARZ膭DZENIE NR 64/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
848   Uchwa艂a Nr X/47/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
848   Uchwa艂a Nr XIII/63/08 z dnia 5 marca 2008 roku
848   Uchwa艂a Nr XXIX/155/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
848   Uchwa艂a Nr XXXIX/220/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
848   Uchwa艂a NR XXIV/164/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
847   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
847   Uchwa艂a Nr V/28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
847   Uchwa艂a Nr XXXV/192/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
847   127. Zarz膮dzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
847   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
847   058. ZARZ膭DZENIE NR 62/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
847   069. ZARZ膭DZENIE NR 9/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
847   O B W I E S Z C Z E N I E
846   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
846   UCHWA艁A NR IX/63/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
846   UCHWA艁A NR IX/61/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
846   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
845   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
845   UCHWA艁A NR X/78/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
845   Uchwa艂a Nr XXVI/139/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
845   067. Zarz膮dzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
845   090. ZARZ膭DZENIE NR 30/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
844   O艣wiadczenie czlonka rodziny o wielko艣ci gospodarstwa rolnego wyra偶onej w hektarach
844   Uchwa艂a Nr V/32/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
844   Uchwa艂a NR XXIV/159/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
843   Uchwa艂a Nr XXI/116/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
843   Uchwa艂a Nr XXXII/177/10 z dnia 16 marca 2010 r.
843   085. Zarz膮dzenie Nr 27/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
843   206. Zarz膮dzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 czerwca 2010 r.
843   005. ZARZ膭DZENIE NR 5/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
843   022. ZARZ膭DZENIE NR 25/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
843   O B W I E S Z C Z E N I E
842   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
842   Uchwa艂a Nr XXII/119/09 z dnia 18 marca 2009 r.
842   049. ZARZ膭DZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
841   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
841   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
841   043. ZARZ膭DZENIE NR 46/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
840   UCHWA艁A NR XVIII/127/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
840   UCHWA艁A NR X/79/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
840   Uchwa艂a Nr XIX/96/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
840   Uchwa艂a Nr XXI/111/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
840   029. ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
840   052. ZARZ膭DZENIE NR 56/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
840   Bud偶et na rok 2014
839   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
839   Uchwa艂a Nr VI/39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
839   Uchwa艂a Nr VIII/34/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
839   099. Zarz膮dzenie Nr 40/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
839   059. ZARZ膭DZENIE NR 63/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
839   063. ZARZ膭DZENIE NR 3/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
839   099. ZARZ膭DZENIE NR 39/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
839   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
838   UCHWA艁A NR XIV/96/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
838   Uchwa艂a Nr V/29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
838   Uchwa艂a Nr XIX/92/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
838   Uchwa艂a Nr XXIX/160/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
838   Uchwa艂a Nr XXXIX/214/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
838   032. ZARZ膭DZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
838   064. ZARZ膭DZENIE NR 4/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
838   Grzegorz Wo藕niak
837   UCHWA艁A NR XVI/108/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
837   Uchwa艂a Nr V/34/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
837   Uchwa艂a Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
837   Uchwa艂a Nr XXIX/152/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
836   Uchwa艂a Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
836   UCHWA艁A NR XVII/122/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
836   Uchwa艂a Nr VII/52/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
836   Uchwa艂a Nr XIII/67/08 z dnia 5 marca 2008 roku
835   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
835   084. ZARZ膭DZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
835   Halina Wawrzyniak
834   Uchwa艂a NR XXII/152/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
834   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 aja 2012 r.
834   Uchwa艂a Nr XXIII/127/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
834   Uchwa艂a Nr XXXVIII/207/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
834   199. Zarz膮dzenie Nr 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
834   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
834   O B W I E S Z C Z E N I E
833   Uniewa偶nienie przetargu
833   Uchwa艂a Nr XX/143/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
833   UCHWA艁A NR VII/49/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
833   Uchwa艂a Nr II/8/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
833   Uchwa艂a Nr XXI/112/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
833   047. ZARZ膭DZENIE NR 50/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
832   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
832   UCHWA艁A NR XVII/118/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
832   UCHWA艁A NR XVI/109/2012 z dnia 28 wrzesnia 2012 r.
832   Uchwa艂a Nr VI/22/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
832   Uchwa艂a Nr XXII/121/09 z dnia 18 marca 2009 r.
832   Uchwa艂a Nr XXVIII/147/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
831   Uchwa艂a Nr X/55/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
831   Uchwa艂a Nr XIX/98/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
831   013. ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
831   Uchwa艂a NR XXIX/193/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
831   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
830   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na Remont dachu
830   Uchwa艂a Nr VI/44/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
830   Uchwa艂a NR XXIV/161/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
830   008. ZARZ膭DZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
830   033. ZARZ膭DZENIE NR 36/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
830   198. ZARZ膭DZENIE NR 8/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
829   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
829   Uchwa艂a Nr VI/26/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
829   Uchwa艂a Nr XXXIV/186/10 z dnia 25 maja 2010 r.
829   020. ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
829   076. ZARZ膭DZENIE NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
829   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
829   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
828   Uchwa艂aNR VII/50/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
828   Uchwa艂a NR XXIV/165/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
827   015. ZARZ膭DZENIE NR 18 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
827   038. ZARZ膭DZENIE NR 41/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
826   UCHWA艁A NR XVIII/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
826   Uchwa艂a Nr V/21/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
826   Uchwa艂a Nr XXV/133/09 z dnia 29 maja 2009 r.
826   Uchwa艂a Nr XXXIII/182/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
826   Uchwa艂a Nr XXXIII/185/10 z dnia 25 maja 2010 r.
826   Uchwa艂a Nr XXXV/195/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
825   Uchwa艂a Nr IV/16/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
825   Uchwa艂a Nr XXIV/129/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
825   Uchwa艂a Nr XXIV/132/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
825   007. ZARZ膭DZENIE NR 7/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
825   042. ZARZ膭DZENIE NR 45/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
825   ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
824   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
824   Uchwa艂a NR XXIII/157/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
824   UCHWA艁A NR XIII/90/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
824   UCHWA艁A NR X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
824   Uchwa艂a Nr VI/46/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
824   Uchwa艂a Nr III/11/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
824   Uchwa艂a Nr XIX/105/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
824   Uchwa艂a Nr XXXIX/211/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
824   ZAPRASZAM na XXXI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
823   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
823   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
823   Uchwa艂a Nr XX/142/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
823   Uchwa艂a Nr XXVIII/149/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
823   Uchwa艂a Nr XXXVIII/203/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
823   055. ZARZ膭DZENIE NR 59/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
823   074. ZARZ膭DZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
822   Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi
822   O艣wiadczenie o niekorzystaniu z ca艂odobowej opieki nad dzieckiem
822   UCHWA艁A NR XVII/124/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
822   Uchwa艂a Nr XV/78/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
822   Uchwa艂a Nr XXIV/130/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
822   Uchwa艂a Nr XXXII/174/10 z dnia 26 marca 2010 r.
822   Uchwa艂a Nr XXXVI/197/10 z dnia 19 serpnia 2010 r.
822   Uchwa艂a Nr XXXVIII/202/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
822   Uchwa艂a NR XXIV/163/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
822   075. ZARZ膭DZENIE NR 15/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
822   O B W I E S Z C Z E N I E
821   OG艁OSZENIE - WYB脫R OFERTY PRZETARGU
821   066. Zarz膮dzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
821   Wykaz cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych z podzia艂em na funkcje
820   Uchwa艂a Nr VI/24/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
820   Uchwa艂a Nr XXI/108/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
820   203. Zarz膮dzenie Nr 26/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 07 czerwca 2010 r.
820   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
819   Przetarg nieograniczony na:
819   Uchwa艂a Nr XXI/145/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
819   UCHWA艁A NR XV/100/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
819   UCHWA艁A NR XIV/93/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
819   Uchwa艂a Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
819   Uchwa艂a Nr XXVI/140/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
819   014. ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
819   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
818   UCHWA艁A NR XX/139/2012 z dnia 22 stycznia 2013 r.
818   UCHWA艁A NR IX/69/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
818   Uchwa艂a Nr III/16/10z dnia 27 grudnia 2010 r.
818   Uchwa艂a Nr XXIX/159/09 z dnia 17 listopada 2009 r.
818   205. Zarz膮dzenie Nr 28/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 czerwca 2010 r.
818   062. ZARZ膭DZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
818   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
818   Uchwa艂a Nr 9/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
817   UCHWA艁A NR XV/103/2012 z dia 19 wrze艣nia 2012 r.
817   UCHWA艁A NR VIII/59/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2012 r.
817   UCHWA艁A NR VIII/56/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
817   058. Zarz膮dzenie Nr 60/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 grudnia 2007 r
817   244. Zarz膮dzenie Nr 67/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
817   Uchwa艂a NR XXIV/162/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
817   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
816   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
816   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
816   Uchwa艂a Nr XXX/167/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
816   004. ZARZ膭DZENIE Nr 04/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
816   030. ZARZ膭DZENIE NR 33/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
815   UCHWA艁A NR IX/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
815   Uchwa艂a Nr XXXIV/189/10 z dnia 25 maja 2010 r.
815   022. ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
815   018. ZARZ膭DZENIE NR 21/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
815   081. ZARZ膭DZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
814   UCHWA艁A NR XIII/88/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
814   UCHWA艁A NR IX/72/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
814   Uchwa艂a Nr VII/48/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
814   Uchwa艂a Nr XXIX/163/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
814   Uchwa艂a Nr XXXIII/184/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
814   Uchwa艂a Nr XXXVIII/205/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
814   095. ZARZ膭DZENIE NR 35/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
813   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
813   UCHWA艁A NR X/77/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
813   Uchwa艂a Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
812   UCHWA艁A NR XI/84/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
812   Uchwa艂a Nr V/37/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
812   Uchwa艂a Nr V/35/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
812   Uchwa艂a Nr X/42/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
812   Uchwa艂a Nr XVII/85/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
812   Uchwa艂a Nr XXXIV/188/10 z dnia 25 maja 2010 r.
812   113. Zarz膮dzenie Nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
812   076. Zarz膮dzenie Nr 18/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 maja 2008 r
812   080. Zarz膮dzenie Nr 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 lipca 2008 r
812   108. ZARZ膭DZENIE NR 48/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
812   Jednostki podleg艂e
811   UCHWA艁A NR XVII/121/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
811   Uchwa艂a Nr XXII/125/09 z dnia 18 marca 2009 r.
811   101. ZARZ膭DZENIE NR 41/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
810   Uchwa艂a Nr VI/25/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
810   Uchwa艂a Nr XXXII/178/10 z dnia 26 marca 2010 r.
810   045. Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
810   052. Zarz膮dzenie Nr 53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 listopada 2007 r.
810   065. ZARZ膭DZENIE NR 5/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
809   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
809   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
808   Uchwa艂a Nr V/17/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
808   Uchwa艂a Nr XXII/126/09 z dnia 18 marca 2009 r.
808   079. Zarz膮dzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
808   139. Zarz膮dzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
808   160. Zarz膮dzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2009 r.
808   144. ZARZ膭DZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
807   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
807   Uchwa艂a Nr XXXII/175/10 z dnia 26 marca 2010 r.
807   012. ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
807   094. Zarz膮dzenie Nr 36A/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
806   Uchwa艂a Nr XXI/146/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
806   198. Zarz膮dzenie Nr 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
806   056. ZARZ膭DZENIE NR 60/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
806   Uchwa艂a NR XXVI/169/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
805   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
805   UCHWA艁A NR XVI/111/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
805   Uchwa艂a Nr XXI/118/08 z dnia 18 marca 2009 r.
805   044. Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
804   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
804   116. Zarz膮dzenie Nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
804   236. Zarz膮dzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
804   OBWIESZCZENIE
803   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
803   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
803   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
803   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
803   UCHWA艁A NR XIII/91/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
803   UCHWA艁A NR IX/71/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
803   Uchwa艂a Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
803   017. ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
803   031. ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
803   024. ZARZ膭DZENIE NR 27/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
803   077. ZARZ膭DZENIE NR 17/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
803   Uchwa艂a NR XXVII/175/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
803   Uchwa艂a NR XXVII/177/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
802   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
802   UCHWA艁A NR XVII/114/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
802   Uchwa艂a Nr VIII/36/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
802   Uchwa艂a Nr XXIX/154/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
802   Uchwa艂a Nr XXXII/176/10 z dnia 26 marca 2010 r.
802   Uchwa艂a Nr XXXV/196/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
802   112. Zarz膮dzenie Nr 54/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 29 grudnia 2008 r
802   041. ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
802   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
802   6. Sprawozdania Bud偶etowe za 2013 rok
801   UCHWA艁A NR IX/60/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
801   Uchwa艂a Nr XXIX/158/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
801   150. Zarz膮dzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
801   116. ZARZ膭DZENIE NR 56/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
801   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
800   UCHWA艁A NR XVII/117/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
800   Uchwa艂a Nr XIX/101/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
800   021. ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
800   046. Zarz膮dzenie Nr 47/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 pa藕dziernika 2007 r.
800   050. Zarz膮dzenie Nr 51/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
800   077. Zarz膮dzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 czerwca 2008 r
800   093. Zarz膮dzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 wrze艣nia 2008 r
800   Uchwa艂a NR XXVII/178/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
800   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
800   OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO
799   Uchwa艂a Nr X/49/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
799   Uchwa艂a Nr XVIII/88/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
799   043. Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
799   083. Zarz膮dzenie Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 lipca 2008 r
799   091. Zarz膮dzenie Nr 34/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
799   So艂ectwo Przed艂u偶
798   Uchwa艂a Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
798   Uchwa艂a Nr IV/23/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
798   Uchwa艂a Nr XXVIII/150/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
798   Uchwa艂a Nr XXIX/157/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
798   032. ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
798   061. Zarz膮dzenie Nr 3/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
798   029. ZARZ膭DZENIE NR 32/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
798   Uchwa艂a NR XXVI/170/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
798   Uchwa艂a Nr 7/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
797   UCHWA艁A NR XV/102/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
797   Uchwa艂a Nr IV/13/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
797   Uchwa艂a Nr X/46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
797   Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
797   001. ZARZ膭DZENIE Nr 01/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
797   165. Zarz膮dzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
796   Uchwa艂a Nr XX/141/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
796   UCHWA艁A NR XIX/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
796   Uchwa艂a Nr XXVI/137/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
796   245. Zarz膮dzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
796   067. ZARZ膭DZENIE NR 7/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
795   UCHWA艁A NR XIX/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
795   Uchwa艂a nr IV/19/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
795   Uchwa艂a Nr VIII/31/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
795   Uchwa艂a Nr XIII/64/08 z dnia 5 marca 2008 roku
795   051. Zarz膮dzenie Nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
795   196. Zarz膮dzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
795   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
794   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
794   Uchwa艂a Nr XXXIV/187/10 z 25 maja 2010 r.
794   145. Zarz膮dzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 czerwca 2009 r
794   211. Zarz膮dzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 9 lipca 2010 r.
794   221. Zarz膮dzenie Nr 44/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
794   070. ZARZ膭DZENIE NR 10/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
794   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
793   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y
793   185. Zarz膮dzenie Nr 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2010 r.
793   UCHWA艁A NR XVI/105/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
793   Uchwa艂a Nr XIX/99/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
793   Uchwa艂a Nr XXV/134/09 z dnia 29 maja 2009 r.
793   140. Zarz膮dzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
793   Uchwa艂a NR XXVIII/185/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
792   UCHWA艁A NR XV/101/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
792   Uchwa艂a Nr XV/80/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
792   Uchwa艂a Nr XVIII/91/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
792   Uchwa艂a Nr XIX/107/08 z dnia 26 listopada 2008 r.
792   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
791   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
791   UCHWA艁A NR X/83/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
791   Uchwa艂a Nr VII/28/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
791   Uchwa艂a Nr XIV/72/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
791   Uchwa艂a Nr XXX/169/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
791   085. ZARZ膭DZENIE NR 25/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
791   126. ZARZ膭DZENIE NR 66/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
790   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
790   Uchwa艂a Nr VI/23/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
790   Uchwa艂a Nr XXII/120/09 z dnia 18 marca 2009 r.
790   Uchwa艂a Nr XXXIII/183/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
790   049. Zarz膮dzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r.
790   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
790   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
790   Uchwa艂a Nr I/S/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2014 r
789   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
789   Uchwa艂a Nr V/33/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
789   Uchwa艂a Nr IV/24/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
789   Uchwa艂a Nr IV/21/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
789   Uchwa艂a Nr X/53/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
789   Uchwa艂a Nr XXX/171/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
789   019. ZARZ膭DZENIE NR 22/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
789   093. ZARZ膭DZENIE NR 33/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
789   Uchwa艂a NR XXVII/171/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
788   Uchwa艂a Nr VI/38/2011z dia 22 czerwca 2011 r.
788   Uchwa艂a Nr III/18/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
788   Uchwa艂a Nr XXXVII/200/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
788   054. Zarz膮dzenie Nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2007 r.
788   084. Zarz膮dzenie Nr 26/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 lipca 2008 r
788   129. Zarz膮dzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
788   183. Zarz膮dzenie Nr 6/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 marca 2010 r.
788   061. ZARZ膭DZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
788   104. ZARZ膭DZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
788   O B W I E S Z C Z E N I E
787   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na :
787   091. ZARZ膭DZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
786   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
786   UCHWA艁A NR XVIII/129/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
786   Uchwa艂a Nr X/45/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
786   Uchwa艂a Nr XXI/114/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
786   Uchwa艂a Nr XXX/164/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
786   130. Zarz膮dzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2009 r
786   215. Zarz膮dzenie Nr 38/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
786   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
786   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
785   Uchwa艂a Nr XIII/68/08 z dnia 5 marca 2008 roku
785   039. ZARZ膭DZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
785   O B W I E S Z C Z E N I E
784   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
784   100. Zarz膮dzenie Nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 pa藕dziernika 2008 r
784   142. Zarz膮dzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 maja 2009 r
784   172. Zarz膮dzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
784   094. ZARZ膭DZENIE NR 34/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
784   105. ZARZ膭DZENIE NR 45/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
783   UCHWA艁A NR XVIII/130/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
783   Uchwa艂a Nr IV/11/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
783   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
783   Uchwa艂a Nr XXXIX/212/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
783   039. Zarz膮dzenie Nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2007 r.
783   227. Zarz膮dzenie Nr 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
783   248. Zarz膮dzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
783   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
783   103. ZARZ膭DZENIE NR 43/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
783   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
782   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
782   051. ZARZ膭DZENIE NR 55/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
782   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
781   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
781   Uchwa艂a Nr XXXV/191/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
781   009. ZARZ膭DZENIE Nr 09/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
781   223. Zarz膮dzenie Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
781   247. Zarz膮dzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
781   PROTOK脫艁 z XXX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
780   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
780   UCHWA艁A NR XVII/115/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
780   UCHWA艁A NR XVI/106/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
780   Uchwa艂a Nr I/3/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
780   Uchwa艂a Nr XXVII/143/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
780   Uchwa艂a Nr XXXIX/209/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
780   134. ZARZ膭DZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
779   UCHWA艁A NR XIX/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
779   Uchwa艂a Nr V/30/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
779   Uchwa艂a Nr IV/20/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
779   Uchwa艂a Nr III/15/10 dnia 27 grudnia 2010 r.
779   086. Zarz膮dzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
778   Uchwa艂a Nr XXXVII/198/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
778   018. ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
778   210. Zarz膮dzenie Nr 33/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 1 lipca 2010 r.
778   020. ZARZ膭DZENIE NR 23/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
778   117. ZARZ膭DZENIE NR 57/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
778   Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finans贸w
778   Komisja Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska
777   UCHWA艁A NR XIX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
777   UCHWA艁A NR VIII/57/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
777   Uchwa艂a Nr IV/22/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
777   Uchwa艂a Nr XXXV/190/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
777   017. ZARZ膭DZENIE NR 20 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
777   078. ZARZ膭DZENIE NR 18/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
777   132. ZARZ膭DZENIE NR 3/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
776   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
776   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 maja 2011 r.
776   Uchwa艂a Nr VIII/54/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
776   Uchwa艂a Nr V/19/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
776   Uchwa艂a Nr VIII/33/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
776   Uchwa艂a Nr XI/61/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
776   Uchwa艂a Nr XVIII/87/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
776   Uchwa艂a Nr XVIII/92/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
776   Uchwa艂a Nr XXX/168/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
776   111. Zarz膮dzenie Nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
776   028. ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
776   161. Zarz膮dzenie Nr 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 sierpnia 2009 r.
776   228. Zarz膮dzenie Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 18 pa藕dziernika 2010 r.
776   Uchwa艂a NR XXVII/182/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
775   UCHWA艁A NR XIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
775   055. Zarz膮dzenie Nr 56/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 listopada 2007 r.
775   148. Zarz膮dzenie Nr 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
775   144. Zarz膮dzenie Nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
775   153. Zarz膮dzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
775   054. ZARZ膭DZENIE NR 58/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
775   096. ZARZ膭DZENIE NR 36/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
775   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
774   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
774   Uchwa艂a Nr XI/57/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
774   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 8 wrze艣nia 2009 r.
774   Uchwa艂a Nr XXXI/173/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
774   Uchwa艂a Nr XXXIII/179/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
774   Uchwa艂a Nr XXXIX/216/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
774   075. Zarz膮dzenie Nr 17/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 maja 2008 r
774   164. Zarz膮dzenie Nr 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
774   087. ZARZ膭DZENIE NR 27/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
773   Uchwa艂a Nr IV/8/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
773   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
773   118. Zarz膮dzenie Nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 lutego 2009 r
773   081. Zarz膮dzenie Nr 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
773   170. Zarz膮dzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 wrze艣nia 2009 r
773   145. ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
773   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
773   O B W I E S Z C Z E N I E
772   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
772   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
772   Uchwa艂a Nr IV/10/2007 z dnia 9 marca 2007 r.
772   Uchwa艂a Nr XII/62/08 z dnia 4 lutego 2008 r.
772   225. Zarz膮dzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
772   021. ZARZ膭DZENIE NR 24/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
772   120. ZARZ膭DZENIE NR 60/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
772   Uchwa艂a Nr 8/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
771   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
771   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
771   Uchwa艂a Nr IV/9/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
771   Uchwa艂a Nr XIX/103/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
771   Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych na terenie
771   109. ZARZ膭DZENIE NR 49/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
771   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
771   Uchwa艂a NR XXVIII/184/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
771   Uchwa艂a NR XXX/196/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
771   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
770   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne na stanowisko
770   Uchwa艂a Nr XXII/122/09 z dnia 18 marca 2009 r.
770   119. Zarz膮dzenie Nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 13 lutego 2009 r
770   040. ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
770   089. Zarz膮dzenie Nr 32/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
770   143. Zarz膮dzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
770   080. ZARZ膭DZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
770   086. ZARZ膭DZENIE NR 26/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
769   007. ZARZ膭DZENIE Nr 07/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
769   011. ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
769   088. Zarz膮dzenie Nr 30/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 sierpnia 2008 r
769   048. ZARZ膭DZENIE NR 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
768   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
768   232. Zarz膮dzenie Nr 55/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
768   Uchwa艂a Nr VIII/29/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
768   Uchwa艂a Nr XXIII/128/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
768   158. Zarz膮dzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
768   110. ZARZ膭DZENIE NR 50/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
768   133. ZARZ膭DZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
768   Andrzej Schmidt
767   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
767   Uchwa艂a Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
767   083. ZARZ膭DZENIE NR 23/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
767   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
766   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
766   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI艁KU OPIEKU艃CZEGO
766   Uchwa艂a Nr IV/12/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
766   Uchwa艂a Nr XIII/66/08 z dnia 5 marca 2008 roku
766   Uchwa艂a Nr XXXVIII/208/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
766   102. Zarz膮dzenie Nr 43/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
766   191. Zarz膮dzenie Nr 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
766   226. Zarz膮dzenie Nr 49/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 pa藕dziernika 2010 r.
766   025. ZARZ膭DZENIE NR 28/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
766   143. ZARZ膭DZENIE NR 14/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
765   Uchwa艂a Nr XXI/144/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
765   Uchwa艂a Nr X/54/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
765   069. Zarz膮dzenie Nr 11/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
765   240. Zarz膮dzenie Nr 63/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 24 listopada 2010 r.
765   050. ZARZ膭DZENIE NR 54/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
765   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
765   UCHWA艁A NR I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
764   Uchwa艂a Nr III/17/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
764   Uchwa艂a Nr XVI/83/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
764   Uchwa艂a Nr XXXIII/180/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
764   108. Zarz膮dzenie Nr 50/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
764   238. Zarz膮dzenie Nr 61/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 listopada2010 r.
764   044. ZARZ膭DZENIE NR 47/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
763   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
763   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
763   Uchwa艂a Nr VII/51/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
763   072. Zarz膮dzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2008 r
763   214. Zarz膮dzenie Nr 37/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
763   009. ZARZ膭DZENIE NR 9/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
762   Uchwa艂a Nr XXXIX/218/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
762   070. Zarz膮dzenie Nr 12/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
762   154. ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
762   Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r.
761   Uchwa艂a Nr V/31/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
761   101. Zarz膮dzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
761   110. Zarz膮dzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
761   121. Zarz膮dzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2009 r
761   132. Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
761   230. Zarz膮dzenie Nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 25 pa藕dziernika 2010 r.
761   002. ZARZ膭DZENIE NR 2/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
761   066. ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
761   088. ZARZ膭DZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
760   Uchwa艂a Nr XIX/97/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
760   104. Zarz膮dzenie Nr 45/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 listopada 2008 r
760   178. Zarz膮dzenie Nr 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 06 stycznia 2010 r.
760   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
760   115. ZARZ膭DZENIE NR 55/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
760   Uchwa艂a NR XXVIII/186/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
760   SK艁AD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
760   Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu
759   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
759   Uchwa艂a NR XXVIII/187/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
759   UCHWA艁A NR I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
758   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych
758   114. Zarz膮dzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
758   023. ZARZ膭DZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
758   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
758   Podzia艂 Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na okr臋gi wyborcze
757   Uchwa艂a Nr IV/15/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
757   Uchwa艂a Nr XXI/110/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
757   Uchwa艂a Nr XXVI/136/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
757   216. Zarz膮dzenie Nr 39/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 sierpnia 2010 r.
757   013. ZARZ膭DZENIE NR 16 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
756   UCHWA艁A NR IX/70/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
756   008. ZARZ膭DZENIE Nr 08/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
756   151. Zarz膮dzenie Nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
756   176. Zarz膮dzenie Nr 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
756   130. ZARZ膭DZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
756   146. ZARZ膭DZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
755   Uchwa艂a Nr XXXVIII/204/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
755   010. ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
755   166. Zarz膮dzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2009 r
755   141. ZARZ膭DZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
755   O B W I E S Z C Z E N I E
754   Uchwa艂a Nr XIV/76/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
754   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
753   Uchwa艂a Nr VIII/30/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
753   Uchwa艂a Nr XXVIII/146/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
753   122. Zarz膮dzenie Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 marca 2009 r
753   006. ZARZ膭DZENIE NR 6/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
753   072. ZARZ膭DZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
753   Komisja Rewizyjna
752   UCHWA艁A NR XIX/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
752   UCHWA艁A NR XIV/94/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
752   Uchwa艂a Nr VIII/39/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
752   003. ZARZ膭DZENIE Nr 03/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
752   042. Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
752   057. Zarz膮dzenie Nr 59/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 grudnia 2007 r.
752   011. ZARZ膭DZENIE NR 14 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
752   Uchwa艂a NR XXIX/189/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
751   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
751   UCHWA艁A NR XIV/95/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
751   059. Zarz膮dzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 stycznia 2008 r
751   179. Zarz膮dzenie Nr 2/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 stycznia 2010 r.
751   K O M U N I K A T
750   117. Zarz膮dzenie Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
750   146. Zarz膮dzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 czerwca 2009 r
750   046. ZARZ膭DZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
750   079. ZARZ膭DZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
749   UCHWA艁A NR XIV/97/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
749   124. Zarz膮dzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
749   045. ZARZ膭DZENIE NR 48/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
749   057. ZARZ膭DZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
749   Uchwa艂a NR XXV/166/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
749   Uchwa艂a NR XXVII/180/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
749   Uchwa艂a NR XXVII/181/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
749   Uchwa艂a NR XXVIII/183/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
749   129. ZARZ膭DZENIE NR 69/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
749   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
748   Uchwa艂a Nr XIII/71/08 z dnia 5 marca 2008 roku
748   Uchwa艂a Nr XXIX/156/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
748   200. Zarz膮dzenie Nr 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
748   Uchwa艂a NR XXV/168/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
748   114. ZARZ膭DZENIE NR 54/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
748   ZAPRASZAM na XXXII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
747   Zawiadomienie o wyborze oferty
747   Uchwa艂a Nr XIV/75/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
747   073. Zarz膮dzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2008 r
747   213. Zarz膮dzenie Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
747   098. ZARZ膭DZENIE NR 38/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
747   136. ZARZ膭DZENIE NR 7/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
747   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
747   O B W I E S Z C Z E N I E
746   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
746   UCHWA艁A NR XVIII/128/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
745   UCHWA艁A NR XVII/120/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
745   Uchwa艂a Nr V/20/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
745   Uchwa艂a Nr XVIII/89/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
745   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2009 r.
744   Wniosek o wydanie dowodu osobistego
744   UCHWA艁A NR X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
744   147. Zarz膮dzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 czerwca 2009 r
744   Uchwa艂a NR XXVIII/188/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
744   INFORMACJA
743   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
743   Uchwa艂a Nr X/40/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
743   Uchwa艂a Nr XIX/104/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
743   Uchwa艂a Nr XXXIX/215/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
743   162. Zarz膮dzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 wrze艣nia 2009 r.
743   073. ZARZ膭DZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
743   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.- Akty Prawne
742   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
742   UCHWA艁A NR XVII/113 /2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
742   UCHWA艁A NR XII/85/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
742   UCHWA艁A NR IX/64/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
742   Uchwa艂a Nr IV/27/2011 z dnia 28 arca 2011 r.
742   222. Zarz膮dzenie Nr 45/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
742   097. ZARZ膭DZENIE NR 37/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
741   106. Zarz膮dzenie Nr 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 listopada 2008 r
741   036. ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
741   154. Zarz膮dzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 czerwca 2009 r
741   Uchwa艂a NR XXVII/174/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
741   135. ZARZ膭DZENIE NR 6/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
741   O B W I E S Z C Z E N I E
740   182. Zarz膮dzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 marca 2010 r.
740   229. Zarz膮dzenie Nr 52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 pa藕dziernika 2010 r.
740   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
739   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
739   Uchwa艂a Nr XXII/123/09 z dnia 18 marca 2009 r.
739   034. ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
739   220. Zarz膮dzenie Nr 43/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
738   Uchwa艂a Nr XIX/100/08 z dnia 21 grudnia 2008 r.
738   068. Zarz膮dzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 marca 2008 r
738   152. Zarz膮dzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
738   Uchwa艂a NR XXVII/179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
738   147. ZARZ膭DZENIE NR 18/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
737   Uchwa艂a Nr IV/25/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
737   Uchwa艂a Nr XIX/106/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
737   Uchwa艂a Nr XXXV/193/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
737   047. Zarz膮dzenie Nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 pa藕dziernika 2007 r.
737   189. Zarz膮dzenie Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
737   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
737   140. ZARZ膭DZENIE NR 11/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
736   UCHWA艁A NR XVI/104/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
736   171. Zarz膮dzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 listopada 2009 r
736   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
736   O B W I E S Z C Z E N I E
736   O B W I E S Z C Z E N I E
735   Zawiadomonie o wyborze oferty
735   Uchwa艂a Nr XXVIII/145/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
735   048. Zarz膮dzenie Nr 49/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r
735   120. Zarz膮dzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 3 marca 2009 r
735   010. ZARZ膭DZENIE NR 10 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
735   012. ZARZ膭DZENIE NR 15 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
735   Uchwa艂a NR XXV/167/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
735   102. ZARZ膭DZENIE NR 42/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
734   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
734   Uchwa艂a Nr VI/41/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
734   Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
734   Uchwa艂a Nr XXIX/162/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
734   Uchwa艂a Nr XXXIII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
734   019. ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
734   027. ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
734   192. Zarz膮dzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 maja 2010 r.
734   016. ZARZ膭DZENIE NR 19 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
734   Uchwa艂a NR XXIX/195/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
734   ZAPRASZAM na XXXIV Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
733   Uchwa艂a Nr XIV/74/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
733   107. Zarz膮dzenie Nr 49/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
733   060. Zarz膮dzenie Nr 2/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 stycznia 2008 r
732   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
732   UCHWA艁A NR XV/99/2012z dnia 19.09.2012.r
732   Uchwa艂a Nr XIII/70/08 z dnia 5 marca 2008 roku
732   119. ZARZ膭DZENIE NR 59/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
731   Uchwa艂a Nr IV/14/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
731   Uchwa艂a Nr X/43/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
731   181. Zarz膮dzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 lutego 2010 r.
731   103. Zarz膮dzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
731   Uchwa艂a NR XXIX/191/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
731   138. ZARZ膭DZENIE NR 9/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
731   Uchwa艂a Nr 8/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
730   OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Radziejowie
729   095. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
729   242. Zarz膮dzenie Nr 65/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
728   056. Zarz膮dzenie Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 grudnia 2007 r.
728   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
728   So艂ectwo Palczewo
727   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
727   UCHWA艁A NR XVI/107/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
727   Uchwa艂a Nr VII/47/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
727   184. Zarz膮dzenie Nr 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2010 r.
727   068. ZARZ膭DZENIE NR 8/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
726   Uchwa艂a Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
726   148. ZARZ膭DZENIE NR 19/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
725   Uchwa艂a Nr XXIX/161/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
725   071. Zarz膮dzenie Nr 13/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2008 r
725   106. ZARZ膭DZENIE NR 46/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
725   O B W I E S Z C Z E N I E
724   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
724   224. Zarz膮dzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
723   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
723   Uchwa艂a Nr VII/53/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
723   Uchwa艂a Nr XXVIII/148/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
723   026. ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
723   125. Zarz膮dzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
723   157. Zarz膮dzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
723   121. ZARZ膭DZENIE NR 61/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
722   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
722   Uchwa艂a Nr V/18/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
722   208. Zarz膮dzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 czrewca 2010 r.
722   112. ZARZ膭DZENIE NR 52/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
722   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
722   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
722   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
721   Uchwa艂a Nr VI/43/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
721   Uchwa艂a Nr XIII/69/08 z dnia 5 marca 2008 roku
721   087. Zarz膮dzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 lipca 2008 r
721   096. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
721   135. Zarz膮dzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
721   163. Zarz膮dzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
720   005. ZARZ膭DZENIE Nr 05/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
720   209. Zarz膮dzenie Nr 32/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 czrewca 2010 r.
720   235. Zarz膮dzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
720   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
720   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
719   134. Zarz膮dzenie Nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
719   219. Zarz膮dzenie Nr 42/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
718   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
718   Uchwa艂a Nr VII/27/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
718   002. ZARZ膭DZENIE Nr 02/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
718   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
718   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
717   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
717   023. ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
717   038. ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
717   193. Zarz膮dzenie Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 maja 2010 r.
717   128. ZARZ膭DZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
716   Uchwa艂a Nr VIII/32/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
716   ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
715   212. Zarz膮dzenie Nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
715   231. Zarz膮dzenie Nr 54/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
715   O B W I E S Z C Z E N I E
714   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
714   Uchwa艂a Nr X/52/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
714   Uchwa艂a Nr XIX/95/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
714   062. Zarz膮dzenie Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
714   137. ZARZ膭DZENIE NR 8/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
714   Uchwa艂a NR XXX/200/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
713   090. Zarz膮dzenie Nr 33/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
713   190. Zarz膮dzenie Nr 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
713   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
713   O B W I E S Z C Z E N I E
713   7. Sprawozdania Bud偶etowe za 2014 rok
712   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
712   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
712   UCHWA艁A NR I/9/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
711   175. Zarz膮dzenie Nr 63/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 grudnia 2009 r.
711   111. ZARZ膭DZENIE NR 51/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
711   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
710   141. Zarz膮dzenie Nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 maja 2009 r
710   Uchwa艂a NR XXVII/172/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
710   Uchwa艂a NR XXX/199/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
709   126. Zarz膮dzenie Nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
709   UCHWA艁A NR I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
708   105. Zarz膮dzenie Nr 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2008 r
708   033. ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
708   097. Zarz膮dzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
708   186. Zarz膮dzenie Nr 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 kwietnia 2010 r.
708   246. Zarz膮dzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 grudnia 2010 r.
708   107. ZARZ膭DZENIE NR 47/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
708   113. ZARZ膭DZENIE NR 53/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
708   Uchwa艂a NR XXX/202/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
708   ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
707   Uchwa艂a Nr XI/60/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
707   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
706   015. ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
706   064. Zarz膮dzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 lutego 2008 r
706   234. Zarz膮dzenie Nr 57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
706   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
705   Uchwa艂a Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
705   006. ZARZ膭DZENIE Nr 06/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
705   074. Zarz膮dzenie Nr 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2008 r
705   115. Zarz膮dzenie Nr 57/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
705   Uchwa艂a NR XXVII/176/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
705   159. ZARZ膭DZENIE NR 30/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
705   UCHWA艁A NR II/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
704   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
704   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
704   Zakup oleju nap臋dowego do autobus贸w szkolnych
704   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
704   I N F O R M A C J A
703   201. Zarz膮dzenie Nr 24/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
703   082. ZARZ膭DZENIE NR 22/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
702   169. Zarz膮dzenie Nr 57/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 pa藕dziernika 2009 r
701   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
701   125. ZARZ膭DZENIE NR 65/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
701   Uchwa艂a NR XXX/197/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
701   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
701   O B W I E S Z C Z E N I E
701   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
700   194. Zarz膮dzenie Nr 17/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
700   243. Zarz膮dzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
700   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
699   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
699   139. ZARZ膭DZENIE NR 10/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
698   016. ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
698   197. Zarz膮dzenie Nr 20/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
698   237. Zarz膮dzenie Nr 60/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada2010 r.
698   100. ZARZ膭DZENIE NR 40/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
698   O B W I E S Z C Z E N I E
698   ZAPRASZAM na II sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim
698   UCHWA艁A NR IV/32/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
697   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
697   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
697   Uchwa艂a Nr XXI/148/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
697   155. Zarz膮dzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 lipca 2009 r
697   149. ZARZ膭DZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
697   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
697   Wykaz przekazywanych informacji przez urz臋dy
696   122. ZARZ膭DZENIE NR 62/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
696   Uchwa艂a NR XXIX/194/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
696   O B W I E S Z C Z E N I E
695   Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
695   078. Zarz膮dzenie Nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
695   149. Zarz膮dzenie Nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
695   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
695   OBWIESZCZENIE
694   118. ZARZ膭DZENIE NR 58/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
694   Uchwa艂a NR XXIX/192/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
694   Uchwa艂a NR XXXI/208/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
694   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
694   O B W I E S Z C Z E N I E
694   PROTOK脫艁 z I Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
694   O B W I E S Z C Z E N I E
694   199. ZARZ膭DZENIE NR 9/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
694   200. ZARZ膭DZENIE NR 10/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
693   233. Zarz膮dzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
693   053. Zarz膮dzenie Nr 54/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 listopada 2007 r.
693   Uchwa艂a Nr 9/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
692   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
692   195. Zarz膮dzenie Nr 18/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
692   124. ZARZ膭DZENIE NR 64/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
692   150. ZARZ膭DZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
692   O B W I E S Z C Z E N I E
691   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
691   133. Zarz膮dzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
691   239. Zarz膮dzenie Nr 62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 listopada2010 r.
691   152. ZARZ膭DZENIE NR 23/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
690   138. Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
690   O B W I E S Z C Z E N I E
689   Zg艂oszenie kandydata na cz艂onka obwodowej komisji wyborczej
688   Uchwa艂a Nr XXIX/153/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
688   034. ZARZ膭DZENIE NR 37/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
688   123. ZARZ膭DZENIE NR 63/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
688   UCHWA艁A NR II/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
688   O B W I E S Z C Z E N I E
687   Uchwa艂a Nr XV/81/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
687   040. ZARZ膭DZENIE NR 43/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
687   PROTOK脫艁 z II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
686   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
686   O B W I E S Z C Z E N I E
685   123. Zarz膮dzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 marca 2009 r
684   217. Zarz膮dzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 wrze艣nia 2010 r.
684   Komisja Zdrowia i Porz膮dku Publicznego
683   168. Zarz膮dzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 pa藕dziernika 2009
683   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
683   UCHWA艁A NR III/21/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
683   216. ZARZ膭DZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
682   131. Zarz膮dzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 maja 2009 r
682   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
682   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
681   Uchwa艂a Nr I/4/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
681   Uchwa艂a NR XXIX/190/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
681   Fundusz Alimentacyjny
680   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza przetarg pisemny
680   Uchwa艂a Nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
680   Uchwa艂a Nr VIII/37/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
680   207. Zarz膮dzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 czerwca 2010 r.
680   O B W I E S Z C Z E N I E
679   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
679   157. ZARZ膭DZENIE NR 28/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
678   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
677   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
677   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
677   136. Zarz膮dzenie Nr 23/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
676   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
676   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczoneo na:
676   UCHWA艁A NR I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
676   227. ZARZ膭DZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
675   151. ZARZ膭DZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
675   O B W I E S Z C Z E N I E
675   O B W I E S Z C Z E N I E
674   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
674   Kalendarz Wyborczy
673   O B W I E S Z C Z E N I E
672   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
672   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
672   109. Zarz膮dzenie Nr 51/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
672   Uchwa艂a NR XXXI/207/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
671   071. ZARZ膭DZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
671   Uchwa艂a Nr 7/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
670   028. ZARZ膭DZENIE NR 31/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
670   Uchwa艂a NR XXX/201/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
670   190. ZARZ膭DZENIE NR 61/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
667   Zawiadomienie
667   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
667   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
667   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
667   O B W I E S Z C Z E N I E
667   O B W I E S Z C Z E N I E
666   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
666   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
666   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
666   ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
665   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
665   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
665   ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH
665   Uchwa艂a Nr XIV/73/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
665   Uchwa艂a Nr XXXIX/219/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
665   027. ZARZ膭DZENIE NR 30/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
665   UCHWA艁A NR XXXV/231/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
665   Katarzyna Ulewicz
664   Uchwa艂a Nr XI/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
664   Uchwa艂a NR XXXII/209/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
664   UCHWA艁A NR XXXV/230/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
664   So艂ectwo Zborowiec
663   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
663   O B W I E S Z C Z E N I E
663   INFORMACJA ZARZ膭DU K脫艁KA ROLNICZEGO
662   137. Zarz膮dzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
662   156. Zarz膮dzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 lipca 2009 r.
662   Uchwa艂a NR XXX/198/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
662   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
662   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
661   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
661   INFORMACJA
661   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
661   Uchwa艂a Nr 2/D/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
660   128. Zarz膮dzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
660   Uchwa艂a Nr 1/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
660   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
659   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
659   UCHWA艁A NR II/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
658   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
658   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
657   170. ZARZ膭DZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
657   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
656   218. Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
656   OBWIESZCZENIE
656   UCHWA艁A NR XXXV/240/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
656   O B W I E S Z C Z E N I E
656   194. ZARZ膭DZENIE NR 4/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
656   225. ZARZ膭DZENIE NR 36/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
655   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
655   Uchwa艂a NR XXXII/218/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
655   I N F O R M A C J A
655   UCHWA艁A NR I/7/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
655   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
653   O B W I E S Z C Z E N I E
653   Bud偶et na rok 2015
652   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
652   155. ZARZ膭DZENIE NR 26/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
651   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
651   UCHWA艁A NR XXXIII/221/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
651   230. ZARZ膭DZENIE NR 41/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
649   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
649   UCHWA艁A NR III/20/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
649   UCHWA艁A NR III/30/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
648   142. ZARZ膭DZENIE NR 13/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
648   161. ZARZ膭DZENIE NR 32/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
648   Informacje PKW dla wyborc贸w i kandydat贸w
647   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
647   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
647   PROTOK脫艁 z III Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
646   PROTOK脫艁 z V Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
645   156. ZARZ膭DZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
645   OBWIESZCZENIE
645   TERMINY DY呕UR脫W
645   UCHWA艁A NR IV/43/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
644   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
644   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
644   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
644   167. ZARZ膭DZENIE NR 38/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
644   UCHWA艁A NR II/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
644   O B W I E S Z C Z E N I E
644   PROTOK脫艁 z IV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
643   167. Zarz膮dzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
643   041. ZARZ膭DZENIE NR 44/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
643   Uchwa艂a NR XXXI/206/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
642   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
642   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
642   Uchwa艂a Nr 14/WPF/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
641   Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
641   208. ZARZ膭DZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
641   O B W I E S Z C Z E N I E
641   215. ZARZ膭DZENIE NR 26/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
640   Zawiadomienie o wyborz臋 oferty w przetargu nieograniczonym na:
640   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
640   UCHWA艁A NR I/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r
639   153. ZARZ膭DZENIE NR 24/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
638   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
638   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
638   O B W I E S Z C Z E N I E
637   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
637   158. ZARZ膭DZENIE NR 29/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
637   KOMUNIKAT
637   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
636   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
636   ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
636   OBWIESZCZENIE WOJEW脫DZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORUNIU
636   UCHWA艁A NR III/24/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
636   O B W I E S Z C Z E N I E
635   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
635   Uchwa艂a NR XXXII/211/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
635   Uchwa艂a Nr 10/Dpr/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
635   O B W I E S Z C Z E N I E
633   Uchwa艂a Nr XI/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
633   OBWIESZCZENIE
633   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
633   ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
632   Zmiana dotycz膮ca rejestracji dzia艂alno艣ci gospodarczej
632   UCHWA艁A NR XXXIV/227/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
632   181. ZARZ膭DZENIE NR 52/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
630   UCHWA艁A NR III/23/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
630   PROTOK脫艁 z VII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
630   INFORMACJA DOTYCZ膭CA PROGRAMU RZ膭DOWEGO RODZINA 500 PLUS
628   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
628   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
628   Uchwa艂a NR XXXII/212/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
628   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
627   O G 艁 O S Z E N I E
627   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
627   KOMUNIKAT
627   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
626   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
626   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
626   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
625   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
625   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
625   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
625   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
625   164. ZARZ膭DZENIE NR 35/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
625   189. ZARZ膭DZENIE NR 60/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
625   Uchwa艂a Nr 2/Kd//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
625   ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
624   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
624   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
624   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
624   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
623   UCHWA艁A NR I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
623   O B W I E S Z C Z E N I E
622   O B W I E S Z C Z E N I E
621   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
621   Podzia艂 Gminy Piotrk贸w Kujawski na obwody g艂osowania
621   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
621   O B W I E S Z C Z E N I E
621   UCHWA艁A NR II/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
620   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
620   Uchwa艂a NR XXXII/220/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
620   ZAPRASZAM na III sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋 dnia
620   O B W I E S Z C Z E N I E
620   222. ZARZ膭DZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
620   UCHWA艁A NR IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
619   Zg艂oszenie
619   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
619   Uchwa艂a NR XXXII/219/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
619   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
618   UCHWA艁A NR IV/35/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
618   Pa艅stwowa Komisja Wyborcza
617   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
617   Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych
617   163. ZARZ膭DZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
616   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
616   O G 艁 O S Z E N I E
616   UCHWA艁A NR VIII/56/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
615   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
615   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
615   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
615   UCHWA艁A NR III/28/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
615   UCHWA艁A NR IV/42/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
614   O G 艁 O S Z E N I E
614   Uchwa艂a Nr I/2/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
614   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
614   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
614   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
613   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
613   219. ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
613   ZAPRASZAM Na IV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji,
612   Uchwa艂a NR XXXII/214/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
612   UCHWA艁A NR XXXV/229/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
612   Uchwa艂a Nr 14/P/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
611   160. ZARZ膭DZENIE NR 31/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
611   O B W I E S Z C Z E N I E
610   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza II przetarg pisemny
610   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
609   UCHWA艁A NR XXXV/232/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
608   UCHWA艁A NR II/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
608   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
608   ZAPRASZAM Na V sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
608   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
608   244. ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
607   O G 艁 O S Z E N I E
607   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
607   OBWIESZCZENIE
606   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
606   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
606   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
606   UCHWA艁A NR XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
606   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
605   177. ZARZ膭DZENIE NR 48/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
605   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
604   OBWIESZCZENIE
604   UCHWA艁A NR I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
604   UCHWA艁A NR VIII/57/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
604   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
603   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
603   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
603   UCHWA艁A NR XXXIV/224/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
603   178. ZARZ膭DZENIE NR 49/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
603   180. ZARZ膭DZENIE NR 51/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
603   UCHWA艁A NR IV/31/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
602   Wniosek o wycink臋 drzew
602   201. ZARZ膭DZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
602   UCHWA艁A NR III/25/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
602   217. ZARZ膭DZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
601   176. ZARZ膭DZENIE NR 47/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
601   211. ZARZ膭DZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
600   UCHWA艁A NR XXXV/228/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
600   UCHWA艁A NR VI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
599   Zawiadomienie o wyborze w przetargu nieograniczonym na:
599   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
599   172. ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
599   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
599   UCHWA艁A NR III/26/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
599   214. ZARZ膭DZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
598   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
598   Uchwa艂a NR XXXII/217/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
597   Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 25 listopada 2014 r.
596   168. ZARZ膭DZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
596   Komisja Statutowa
596   UCHWA艁A NR III/29/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
596   ZAPRASZAM Na X sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
596   Katarzyna Anna Czaplewska
595   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
595   191. ZARZ膭DZENIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
594   213. ZARZ膭DZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
593   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
593   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
593   Uchwa艂a NR XXXII/215/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
591   UCHWA艁A NR X/60/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
590   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
590   UCHWA艁A NR XXXIV/225/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
590   UCHWA艁A NR II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
590   O B W I E S Z C Z E N I E
590   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
589   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
589   Zawiadomienie o wyborze oferty w prztargu nieograniczonym na:
589   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
589   ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
589   O B W I E S Z C Z E N I E
589   UCHWA艁A NR X/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
588   197. ZARZ膭DZENIE NR 7/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
588   UCHWA艁A NR XI/75/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
587   162. ZARZ膭DZENIE NR 33/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
587   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
587   204. ZARZ膭DZENIE NR 14/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
587   O B W I E S Z C Z E N I E
587   O B W I E S Z C Z E N I E
587   O B W I E S Z C Z E N I E
587   UCHWA艁A NR XI/81/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
586   Uchwa艂a NR XXXII/213/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
586   UCHWA艁A NR IV/39/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
585   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
585   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
585   218. ZARZ膭DZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
585   239. ZARZ膭DZENIE NR 50/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
585   O B W I E S Z C Z E N I E
585   Protok贸艂 z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych na temat projektu
584   UCHWA艁A NR IV/37/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
583   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
583   UCHWA艁A NR I/5/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
583   195. ZARZ膭DZENIE NR 5/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
583   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
583   UCHWA艁A NR III/22/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
583   UCHWA艁A NR IV/38/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
583   UCHWA艁A NR IV/41/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
583   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
582   Wniosek o:
582   O B W I E S Z C Z E N I E
582   UCHWA艁A NR X/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
581   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
580   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
580   192. ZARZ膭DZENIE NR 2/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
579   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
579   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
579   Uchwa艂a Nr 4/S//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.08.04.2015 r
579   237. ZARZ膭DZENIE NR 48/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
579   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
578   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
578   UCHWA艁A NR IV/36/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
577   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
577   Uchwa艂a NR XXXII/210/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
577   226. ZARZ膭DZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
577   PROTOK脫艁 z X Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
576   Zg艂oszenie
576   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
576   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
576   Uchwa艂a Nr 2/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
576   UCHWA艁A NR V/47/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
576   O B W I E S Z C Z E N I E
576   ZAPRASZAM Na XI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
576   Rekrutacja do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych
575   Uchwa艂a NR XXXII/216/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
575   175. ZARZ膭DZENIE NR 46/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
575   187. ZARZ膭DZENIE NR 58/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
575   UCHWA艁A NR IV/33/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
575   UCHWA艁A NR VII/53/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
574   234. ZARZ膭DZENIE NR 45/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
573   223. ZARZ膭DZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
573   Obwieszczenie Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
573   O B W I E S Z C Z E N I E
572   196. ZARZ膭DZENIE NR 6/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
572   UCHWA艁A NR XI/80/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
571   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
571   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
571   UCHWA艁A NR V/46/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
571   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
570   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
570   PROTOK脫艁 z VI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
570   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
569   229. ZARZ膭DZENIE NR 40/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
568   165. ZARZ膭DZENIE NR 36/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
568   Uchwa艂a Nr 3/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
568   O B W I E S Z C Z E N I E
568   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
567   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
567   UCHWA艁A NR XXXV/234/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
567   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
566   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
566   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
566   166. ZARZ膭DZENIE NR 37/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
566   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
565   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSZCZEG脫LNYCH CZ臉艢CI ZAM脫WIENIA
565   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
565   O B W I E S Z C Z E N I E
565   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
565   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
565   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
564   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
564   PROTOK脫艁 z XI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
563   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przteargu nieograniczonym na:
563   209. ZARZ膭DZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
563   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
562   UCHWA艁A NR VI/48/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
561   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
561   Bogumi艂a Paw艂owska
560   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
559   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
559   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
559   251. ZARZ膭DZENIE NR 62/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
559   UCHWA艁A NR XI/77/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
557   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
557   171. ZARZ膭DZENIE NR 42/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
556   ZARZ膭DZENIE NR 40/2014
556   UCHWA艁A NR XXXIV/226/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
556   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
556   UCHWA艁A NR XXXV/233/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
556   186. ZARZ膭DZENIE NR 57/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
555   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
554   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
554   UCHWA艁A NR XXXV/236/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
554   231. ZARZ膭DZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
553   Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczeg贸lnych cz臋艣ci zam贸wienia
553   UCHWA艁A NR XXXIII/222/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
553   UCHWA艁A NR XXXV/238/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
553   188. ZARZ膭DZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
553   228. ZARZ膭DZENIE NR 39/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
553   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
552   Uchwa艂a Nr 15/P/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
551   Zawaidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
551   220. ZARZ膭DZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
551   O B W I E S Z C Z E N I E
550   169. ZARZ膭DZENIE NR 40/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
550   182. ZARZ膭DZENIE NR 53/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
549   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
548   ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
548   UCHWA艁A NR VII/55/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
547   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
547   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
546   203. ZARZ膭DZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
546   UCHWA艁A NR X/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
545   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
545   206. ZARZ膭DZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
545   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
545   UCHWA艁A NR IV/34/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
545   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
544   OBWIESZCZENIE
544   UCHWA艁A NR VI/50/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
544   O B W I E S Z C Z E N I E
544   Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
543   174. ZARZ膭DZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
543   207. ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
543   Informacja dla wyborc贸w niepe艂nosprawnych
541   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
541   184. ZARZ膭DZENIE NR 55/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
541   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
540   173. ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
540   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
539   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
538   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
538   240. ZARZ膭DZENIE NR 51/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
538   247. ZARZ膭DZENIE NR 58/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
537   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
537   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
537   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
537   212. ZARZ膭DZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
537   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
537   UCHWA艁A NR X/64/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
536   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
536   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
536   246. ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
536   ZAPRASZAM Na XII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
535   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
535   266. ZARZ膭DZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
535   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
534   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
534   202. ZARZ膭DZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
534   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
533   UCHWA艁A NR XXXIV/223/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
533   UCHWA艁A NR XXXV/239/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
533   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
532   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
532   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA na:
532   210. ZARZ膭DZENIE NR 20/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
532   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2017
531   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
530   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
528   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
528   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
528   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
528   O B W I E S Z C Z E N I E
528   UCHWA艁A NR XI/72/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
527   185. ZARZ膭DZENIE NR 56/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
527   221. ZARZ膭DZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
526   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
526   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
525   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
524   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
524   224. ZARZ膭DZENIE NR 35/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
524   O B W I E S Z C Z E N I E
523   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
523   193. ZARZ膭DZENIE NR 3/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
523   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
523   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
523   O B W I E S Z C Z E N I E
523   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
523  
522   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
522   O B W I E S Z C Z E N I E
522   UCHWA艁A NR XI/73/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
520   UCHWA艁A NR X/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
519   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
519   UCHWA艁A NR XXXV/235/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
519   UCHWA艁A NR VI/49/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
519   UCHWA艁A NR VII/54/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
519   UCHWA艁A NR X/61/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
518   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
518   PROTOK脫艁 z IX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
517   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
517   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
517   UCHWA艁A NR III/27/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
517   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
517   243. ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
517   269. ZARZ膭DZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
517   UCHWA艁A NR XI/74/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
517   UCHWA艁A NR XI/78/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
517   UCHWA艁A NR XI/83/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
516   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
516   UCHWA艁A NR XII/85/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
515   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
514   235. ZARZ膭DZENIE NR 46/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
514   241. ZARZ膭DZENIE NR 52/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
514   Miros艂aw J贸zef Skonieczny
513   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
513   258. ZARZ膭DZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
512   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
512   179. ZARZ膭DZENIE NR 50/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
512   242. ZARZ膭DZENIE NR 53/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
511   UCHWA艁A NR X/70/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
511   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
510   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
510   236. ZARZ膭DZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
510   O B W I E S Z C Z E N I E
510   259. ZARZ膭DZENIE NR 70/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
509   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
509   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
509   261. ZARZ膭DZENIE NR 72/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
509   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie
508   183. ZARZ膭DZENIE NR 54/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
507   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
507   UCHWA艁A NR XII/84/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
506   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
506   O B W I E S Z C Z E N I E
506   Uchwa艂a Nr 15/WPF/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
505  
505   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrrk贸w Kujawski
505   232. ZARZ膭DZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
505   Renata Wo藕niak
504   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
504   249. ZARZ膭DZENIE NR 60/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
504   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
503   INFORMACJA
502   255. ZARZ膭DZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
502   8. Sprawozdania Bud偶etowe za 2015 rok
501   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
501   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
500   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
500   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
500   O B W I E S Z C Z E N I E
499   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
499   UCHWA艁A NR XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
498   233. ZARZ膭DZENIE NR 44/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
497   205. ZARZ膭DZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
497   UCHWA艁A NR VIII/58/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
497   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
496   273. ZARZ膭DZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
495   UCHWA艁A NR IX/59/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
494   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
494   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
494   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
494   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
494   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
494   238. ZARZ膭DZENIE NR 49/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
494   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
493   292. ZARZ膭DZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
492   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
492   UCHWA艁A NR VI/51/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
491   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
491   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
490   245. ZARZ膭DZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
490   250. ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
490   UCHWA艁A NR XII/87/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
489   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
489   268. ZARZ膭DZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
487   248. ZARZ膭DZENIE NR 59/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
484   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
484   UCHWA艁A NR X/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
484   UCHWA艁A NR XI/76/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
483   302. ZARZ膭DZENIE NR 26/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
482   Zg艂oszenie pobytu czasowego
482   295. ZARZ膭DZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
482   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
481   UCHWA艁A NR XIII/91/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
480   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
480   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
479   260. ZARZ膭DZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
478   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
478   263. ZARZ膭DZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
477   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
477   UCHWA艁A NR XI/82/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
476   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
476   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
475   UCHWA艁A NR XXXV/237/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
475   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
475   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
474   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
474   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
474   UCHWA艁A NR X/71/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
471   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
470   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacj臋 zam贸wienia
469   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
467   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
466   264. ZARZ膭DZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
465   Zawiadomienie o wyborze oferty
465   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
465   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
465   UCHWA艁A NR XII/86/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
464   257. ZARZ膭DZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
464   UCHWA艁A NR X/69/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
464   UCHWA艁A NR XIV/95/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
463   305. ZARZ膭DZENIE NR 29/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
462   254. ZARZ膭DZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
462   275. ZARZ膭DZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
462   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
462   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
461   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
460   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY ROZLICZAJ膭CEGO SI臉 NA PODSTAWIE PRZEPIS脫W
460   O B W I E S Z C Z E N I E
459   262. ZARZ膭DZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
458   272. ZARZ膭DZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
457   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
456   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
456   O B W I E S Z C Z E N I E
455   ZA艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
455   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
454   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
453   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
453   271. ZARZ膭DZENIE NR 82/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
452   O B W I E S Z C Z E N I E
452   UCHWA艁A NR XIV/96/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
451   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
451   Bud偶et na rok 2016
450   O B W I E S Z C Z E N I E
450   297. ZARZ膭DZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
449   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
448   280. ZARZ膭DZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
447   ZA艢WIADCZENIE/O艢WIADCZENIE*) O UCZ臉SZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKO艁Y
447   O B W I E S Z C Z E N I E
446   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
446   O B W I E S Z C Z E N I E
446   Bud偶et na rok 2017
445   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
445   O艢WIADCZENIE O WIELKO艢CI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRA呕ONEJ
445   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
444   Zawiadomienie o udzieniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
444   UCHWA艁A NR XII/89/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
444   ZAPRASZAM Na XV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
443   267. ZARZ膭DZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
443   Uchwa艂a Nr 3/S/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.6.04.2016 r
443   UCHWA艁A NR XV/97/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
442   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
442   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
441   278. ZARZ膭DZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
441   O B W I E S Z C Z E N I E
441   307. ZARZ膭DZENIE NR 31/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
440   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
440   277. ZARZ膭DZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
440   Uchwa艂a Nr 3/D/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
440   284. ZARZ膭DZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
440   PROTOK脫艁 z XII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
440   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-07-27
439   UCHWA艁A NR XIV/93/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
439   PROTOK脫艁 z XV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
436   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
436   1. ZARZ膭DZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
435   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
435   256. ZARZ膭DZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
435   283. ZARZ膭DZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
434   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
434   UCHWA艁A NR X/68/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
434   O B W I E S Z C Z E N I E
433   270. ZARZ膭DZENIE NR 81/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
433   UCHWA艁A NR XII/88/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
433   294. ZARZ膭DZENIE NR 18/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
433   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
433   O B W I E S Z C Z E N I E
433   UCHWA艁A NR XV/102/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
432   281. ZARZ膭DZENIE NR 5/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
432   324. ZARZ膭DZENIE NR 48/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
432   Interpretacja Indywidualna
431   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
431   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
430   274. ZARZ膭DZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
429   276. ZARZ膭DZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
429   303. ZARZ膭DZENIE NR 27/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
427   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
427   O B W I E S Z C Z E N I E
426   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
426   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
425   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO 艢WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
425   287. ZARZ膭DZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
424   O B W I E S Z C Z E N I E
423   O B W I E S Z C Z E N I E
422   O艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
422   265. ZARZ膭DZENIE NR 76/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
421   O B W I E S Z C Z E N I E
420   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
419   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
419   O B W I E S Z C Z E N I E
419   UCHWA艁A NR XV/104/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
418   O B W I E S Z C Z E N I E
418   291. ZARZ膭DZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
418   UCHWA艁A NR XIV/92/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
417   279. ZARZ膭DZENIE NR 3/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
417   290. ZARZ膭DZENIE NR 14/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
417   296. ZARZ膭DZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
416   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
416   UCHWA艁A NR XIII/90/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
416   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-10-06
415   UCHWA艁A NR IX/72/2011
415   O B W I E S Z C Z E N I E
415   O B W I E S Z C Z E N I E
414   O B W I E S Z C Z E N I E
413   O B W I E S Z C Z E N I E
412   Piotrk贸w Kujawski: ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH.
412   289. ZARZ膭DZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
412   Wniosek o wydanie interpretacji
412   3. ZARZ膭DZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
412   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
411   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
411   O B W I E S Z C Z E N I E
410   308. ZARZ膭DZENIE NR 32/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
409   288. ZARZ膭DZENIE NR 12/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
408   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
408   286. ZARZ膭DZENIE NR 10/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
408   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
406   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
405   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
405   Kadra
404   285. ZARZ膭DZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
403   304. ZARZ膭DZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
403   339. ZARZ膭DZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
402   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
402   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
400   293. ZARZ膭DZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
400   298. ZARZ膭DZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
400   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
400   UCHWA艁A NR XVI/111/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
398   UCHWA艁A NR XV/98/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
398   UCHWA艁A NR XV/100/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
397   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY O DOCHODACH OSI膭GNI臉TYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ膭CYM OKRES 艢WI
397   092. Zarz膮dzenie Nr 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 wrze艣nia 2008 r
397   O B W I E S Z C Z E N I E
397   O B W I E S Z C Z E N I E
396   O B W I E S Z C Z E N I E
395   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
395   O B W I E S Z C Z E N I E
395   O B W I E S Z C Z E N I E
395   ZAPRASZAM Na XVIII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
395   4. ZARZ膭DZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
394   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
392   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
392   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
391   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
391   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
391   322. ZARZ膭DZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
391   341. ZARZ膭DZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
390   O B W I E S Z C Z E N I E
389   300. ZARZ膭DZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
389   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
388   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
388   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
388   309. ZARZ膭DZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
388   UCHWA艁A NR XV/105/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
387   UCHWA艁A NR XV/103/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
387   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
387   UCHWA艁A NR XVI/110/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
386   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
386   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
385   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
384   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
384   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
383   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
383   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
383   311. ZARZ膭DZENIE NR 35/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
381   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
380   Wykaz ulic
380   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
379   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
378   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
378   314. ZARZ膭DZENIE NR 38/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
378   UCHWA艁A NR XV/101/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
378   UCHWA艁A NR XV/106/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
378   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
378   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
377   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
377   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
376   282. ZARZ膭DZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
376   310. ZARZ膭DZENIE NR 34/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
375   317. ZARZ膭DZENIE NR 41/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
373   299. ZARZ膭DZENIE NR 23/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
373   O B W I E S Z C Z E N I E
372   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
372   O B W I E S Z C Z E N I E
372   ZAPRASZAM Na XXI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
371   313. ZARZ膭DZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
371   O B W I E S Z C Z E N I E
371   PROTOK脫艁 z XX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
370   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
370   315. ZARZ膭DZENIE NR 39/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
370  
369   319. ZARZ膭DZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
369   O B W I E S Z C Z E N I E
369   327. ZARZ膭DZENIE NR 51/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
368   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
368   127. ZARZ膭DZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
368   5. ZARZ膭DZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
367   312. ZARZ膭DZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
367   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
367   Uchwa艂a Nr 4/D/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
366   Dane teleadresowe
365   O B W I E S Z C Z E N I E
364   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
364   UCHWA艁A NR XV/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
364   O B W I E S Z C Z E N I E
364   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
363   ZAPRASZAM Na XVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
363   337. ZARZ膭DZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
363   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
362   UCHWA艁A NR XV/99/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
362   323. ZARZ膭DZENIE NR 47/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
362   ZAPRASZAM Na XVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
362   349. ZARZ膭DZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
361   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
361   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
361   343. ZARZ膭DZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
361   2. ZARZ膭DZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
360   301. ZARZ膭DZENIE NR 25/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
359   O B W I E S Z C Z E N I E
358   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
358   O B W I E S Z C Z E N I E
358   O B W I E S Z C Z E N I E
358   Dane Teleadresowe
357   Dane teleadresowe
356   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
356   ZAPRASZAM Na XIX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
354   351. ZARZ膭DZENIE NR 75/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
352   318. ZARZ膭DZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
352   340. ZARZ膭DZENIE NR 64/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
351   316. ZARZ膭DZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
351   O B W I E S Z C Z E N I E
350   329. ZARZ膭DZENIE NR 53/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
349   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
349   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
349   352. ZARZ膭DZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
349   6. ZARZ膭DZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
348   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.7.12.2016 r
347   9. Sprawozdania Bud偶etowe za 2016 rok
346   331. ZARZ膭DZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
346   UCHWA艁A NR XVII/113/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
346   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
346   Dane teleadresowe
345   348. ZARZ膭DZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
344   320. ZARZ膭DZENIE NR 44/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
343   321. ZARZ膭DZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
343   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
343   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
342   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
340   326. ZARZ膭DZENIE NR 50/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
339   Wniosek
339   O B W I E S Z C Z E N I E
339   347. ZARZ膭DZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
338   Obwieszczenie
337   UCHWA艁A NR XV/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
337   8. ZARZ膭DZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
336   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
335   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
334   O B W I E S Z C Z E N I E
334   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
333   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
332   UCHWA艁A NR XV/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
331   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
331   325. ZARZ膭DZENIE NR 49/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
331   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
329   342. ZARZ膭DZENIE NR 66/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
329   345. ZARZ膭DZENIE NR 69/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
329   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
328   344. ZARZ膭DZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
327   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
327   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
326   333. ZARZ膭DZENIE NR 57/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
326   334. ZARZ膭DZENIE NR 58/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
326   UCHWA艁A NR XVII/112/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
326   353. ZARZ膭DZENIE NR 77/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
325   O B W I E S Z C Z E N I E
325   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
324   350. ZARZ膭DZENIE NR 74/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
324   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
323   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
321   Uchwa艂a Nr 9/WPF/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
321   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
320   330. ZARZ膭DZENIE NR 54/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
320   Uchwa艂a Nr 9/P/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
320   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
318   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
318   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
318   O B W I E S Z C Z E N I E
317   328. ZARZ膭DZENIE NR 52/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
317   332. ZARZ膭DZENIE NR 56/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
316   338. ZARZ膭DZENIE NR 62/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
316   O B W I E S Z C Z E N I E
316   ZAPRASZAM Na XXII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
315   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
315   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
315   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
314   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
314   7. ZARZ膭DZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
314   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
314   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
313   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
312   O B W I E S Z C Z E N I E
311   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
310   346. ZARZ膭DZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
309   Dane teleadresowe
308   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
306   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
306   Alicja - Sylwia W贸jcik
305   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
305   ZAPRASZAM Na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
302   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
301   336. ZARZ膭DZENIE NR 60/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
301   355. ZARZ膭DZENIE NR 79/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
299   O B W I E S Z C Z E N I E
299   335. ZARZ膭DZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
299   354. ZARZ膭DZENIE NR 78/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
299   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
299   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
297   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
297   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
297   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
294   9. ZARZ膭DZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI9
294   O B W I E S Z C Z E N I E
294   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
294   O B W I E S Z C Z E N I E
294   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
294   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2018
293   O B W I E S Z C Z E N I E
293   Dane teleadresowe
293   Sprawozdania finansowe za 2016 r.
291   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
291   Obwieszczenie
290   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
289   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
289   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
288   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
287   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
287   Uchwa艂a Nr 2/S/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2017 r.
287   Obwieszczenie
286   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
285   Dane teleadresowe
284   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
283   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
282   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
281   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
281   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
280   Dane teleadresowe
280   Obwieszczenie
278   O B W I E S Z C Z E N I E
277   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
274   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
274   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
273   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
273   Obwieszczenie
273   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
272   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
272   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
271   Dane teleadresowe
270   O B W I E S Z C Z E N I E
270   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
269   SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
269   O B W I E S Z C Z E N I E
269   O B W I E S Z C Z E N I E
268   O B W I E S Z C Z E N I E
268   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
267   O B W I E S Z C Z E N I E
265   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
265   O B W I E S Z C Z E N I E
265   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
265   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
263   O B W I E S Z C Z E N I E
263   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
262   O B W I E S Z C Z E N I E
261   O B W I E S Z C Z E N I E
259   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
259   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
258   zg艂oszenie wycinki drzew
257   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
257   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
256   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
255   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
255   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
255   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
254   O B W I E S Z C Z E N I E
249   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
249   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
249   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
249   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
248   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
247   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
246   OBWIESZCZENIE
245   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
245   O B W I E S Z C Z E N I E
245   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
244   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
244   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
243   ZAWIADOMIENIE O UNIEWA呕NIENIU CZYNNO艢CI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 16.05.2017 R
243   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
242   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
242   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
242   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
238   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
236   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
236   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
235   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
235   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
235   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
235   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
233   O B W I E S Z C Z E N I E
231   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
231   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
230   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
230   Obwieszczenie
229   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
229   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
229   O B W I E S Z C Z E N I E
228   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
227   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
227   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
227   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
226   OBWIESZCZENIE
224  
223   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
223   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
223   UCHWA艁A NR XXVIII/188/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
222   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
219   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
218   UCHWA艁A NR XXVII/174/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
217   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
217   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
217   O B W I E S Z C Z E N I E
216   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
216   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
215   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
215   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
214   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
213   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
212   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
212   Obwieszczenie
211   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
210   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
209   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
209   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
208   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
207   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
207   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
207   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
207   80. ZARZ膭DZENIE NR 80/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
206   81. ZARZ膭DZENIE NR 81/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
205   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
205   UCHWA艁A NR XIX/126/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
204   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
204   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
204   92. ZARZ膭DZENIE NR 92/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
203   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
203   Komunikat w sprawie konsultacji
203   98. ZARZ膭DZENIE NR 5/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
202   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
202   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
202   O B W I E S Z C Z E N I E
202   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
202   Obwieszczenie
202   UCHWA艁A NR XXVII/182/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
201   UCHWA艁A NR XXIII/151/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
201   Kierownictwo Urz臋du Miasta i Gminy
200   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
200   ZAPRASZAM na XXVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
200   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
200   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
199   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
199   UCHWA艁A NR XXIV/160/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
199   UCHWA艁A NR XVIII/122/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
198   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
197   ZAPRASZAM na XXVIII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
197   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
196   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
196   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
194   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
194   UCHWA艁A NR XXIV/157/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
194   UCHWA艁A NR XVIII/117/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
193   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
193   77. ZARZ膭DZENIE NR 77/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
192   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
192   104. ZARZ膭DZENIE NR 11/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
191   UCHWA艁A NR XXVII/178/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
191   UCHWA艁A NR XVIII/123/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
191   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
190   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
190   O B W I E S Z C Z E N I E
190   UCHWA艁A NR XXII/150/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
190   96. ZARZ膭DZENIE NR 3/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
189   79. ZARZ膭DZENIE NR 79/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
189   UCHWA艁A NR XXIV/159/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
189   UCHWA艁A NR XIX/128/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
188   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
188   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
188   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
188   O B W I E S Z C Z E N I E
187   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
187   UCHWA艁A NR XVIII/119/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
186   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
186   Informacje dotycz膮ce urz臋dnika wyborczego
185   UCHWA艁A NR XVIII/125/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
185   Obwieszczenie
185   UCHWA艁A NR XXVIII/183/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
185   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
183   UCHWA艁A NR XVIII/121/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
183   90. ZARZ膭DZENIE NR 90/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
182   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
182   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
181   UCHWA艁A NR XXIV/158/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
181   84. ZARZ膭DZENIE NR 84/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
180   UCHWA艁A NR XXIV/156/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
180   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
179   UCHWA艁A NR XXVIII/186/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
178   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
178   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
178   UCHWA艁A NR XXVII/173/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
178   UCHWA艁A NR XVIII/115/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
178   O B W I E S Z C Z E N I E
177   UCHWA艁A NR XXVII/175/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
176   78. ZARZ膭DZENIE NR 78/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
175   UCHWA艁A NR XXVI/169/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
175   UCHWA艁A NR XIX/127/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
174   UCHWA艁A NR XXVI/171/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
174   UCHWA艁A NR XXVI/168/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
174   UCHWA艁A NR XXII/143/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
174   UCHWA艁A NR XVIII/120/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
174   UCHWA艁A NR XVIII/114/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
174   85. ZARZ膭DZENIE NR 85/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
173   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
173   UCHWA艁A NR XXIV/152/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
173   UCHWA艁A NR XVIII/118/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
173   UCHWA艁A NR XVIII/116/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
173   86. ZARZ膭DZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
173   O B W I E S Z C Z E N I E
172   83. ZARZ膭DZENIE NR 83/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
172   105. ZARZ膭DZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
171   89. ZARZ膭DZENIE NR 89/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
170   UCHWA艁A NR XXII/148/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
169   UCHWA艁A NR XXIV/161/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
169   UCHWA艁A NR XXII/149/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
169   82. ZARZ膭DZENIE NR 82/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
169   106. ZARZ膭DZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
168   O B W I E S Z C Z E N I E
168   UCHWA艁A NR XXIV/164/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
168   UCHWA艁A NR XXII/144/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
168   UCHWA艁A NR XXII/142/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
168   UCHWA艁A NR XIX/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
168   87. ZARZ膭DZENIE NR 87/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
167   UCHWA艁A NR XVIII/124/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
167   Obwieszczenie
166   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
166   UCHWA艁A NR XXVII/176/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
166   UCHWA艁A NR XXV/166/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
166   UCHWA艁A NR XXI/135/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
166   97. ZARZ膭DZENIE NR 4/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
165   UCHWA艁A NR XXI/137/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
165   88. ZARZ膭DZENIE NR 88/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
164   UCHWA艁A NR XXIV/153/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
164   UCHWA艁A NR XXIV/155/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
164   UCHWA艁A NR XXI/138/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
164   UCHWA艁A NR XXI/136/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
164   O B W I E S Z C Z E N I E
162   O B W I E S Z C Z E N I E
161   UCHWA艁A NR XXII/147/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
161   UCHWA艁A NR XXII/139/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
160   UCHWA艁A NR XXVII/172/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
160   UCHWA艁A NR XXII/140/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
160   91. ZARZ膭DZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
160   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
159   UCHWA艁A NR XXV/165/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
159   Obwieszczenie
159   UCHWA艁A NR XXVIII/185/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
158   UCHWA艁A NR XXVII/180/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
158   UCHWA艁A NR XIX/132/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
158   93. ZARZ膭DZENIE NR 93/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
158   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
157   UCHWA艁A NR XXVI/170/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
157   UCHWA艁A NR XIX/133/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
156   UCHWA艁A NR XXIV/154/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
156   UCHWA艁A NR XXII/146/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
156   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
156   UCHWA艁A NR XXVIII/184/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
156   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
155   Obwieszczenie
154   110. ZARZ膭DZENIE NR 17/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
153   UCHWA艁A NR XXVII/179/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
153   UCHWA艁A NR XXII/145/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
153   UCHWA艁A NR XIX/129/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
152   UCHWA艁A NR XXVII/181/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
152   UCHWA艁A NR XXIV/163/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
152   UCHWA艁A NR XXII/141/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
152   103. ZARZ膭DZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
152   O B W I E S Z C Z E N I E
150   UCHWA艁A NR XX/134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
150   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
149   UCHWA艁A NR XXVII/177/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
149   102. ZARZ膭DZENIE NR 9/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
149   111. ZARZ膭DZENIE NR 18/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
148   UCHWA艁A NR XXVIII/187/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
148   Obwieszczenie
148   PROTOK脫艁 z XXX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
148   INFORMACJA Urz臋du Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
147   Uchwa艂a Nr 3/WPF/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2017 roku.
147   99. ZARZ膭DZENIE NR 6/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
147   Uchwa艂a Nr 2/D/2018 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2018 roku
147   107. ZARZ膭DZENIE NR 14/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
146   UCHWA艁A NR XXIV/162/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
146   ZAPRASZAM na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
145   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
144   UCHWA艁A NR XXVI/167/2017 z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
144   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
143   Uchwa艂a Nr 3/Dpr/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r.
142   UCHWA艁A NR XIX/130/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
141   94. ZARZ膭DZENIE NR 1/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
140   101. ZARZ膭DZENIE NR 8/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
140   108. ZARZ膭DZENIE NR 15/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
140   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
140   113. ZARZ膭DZENIE NR 20/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
139   Uchwa艂a Nr 3/P/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 roku.
138   95. ZARZ膭DZENIE NR 2/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
138   100. ZARZ膭DZENIE NR 7/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
137   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
136   109. ZARZ膭DZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
135   Obwieszczenie
134   Uchwa艂a Nr 2/Kd /2018 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2018 roku
133   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
133   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
132   O B W I E S Z C Z E N I E
128   120. ZARZ膭DZENIE NR 27/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
127   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
127   119. ZARZ膭DZENIE NR 26/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
125   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
125   112. ZARZ膭DZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
124   121. ZARZ膭DZENIE NR 28/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
123   Ma艂gorzata El偶bieta Korytowska-Wajer
121   Obwieszczenie
120   UCHWA艁A PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
120   Obwieszczenie
119   Obwieszczenie
119   OBWIESZCZENIE
118   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
118   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
118   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
117   UCHWA艁A PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r.
116   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
116   OBWIESZCZENIE
116   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
114   Sprawozdania finansowe za 2017 r.
113   Bud偶et na rok 2018
112   Obwieszczenie
112   INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
112   Uchwa艂a Nr 3/S/2018 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 roku.
111   115. ZARZ膭DZENIE NR 22/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
109   118. ZARZ膭DZENIE NR 25/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
109   TERMINY DY呕UR脫W MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
108   9. Sprawozdania Bud偶etowe za 2017 rok
108   UCHWA艁A NR XXX/199/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
108   123. ZARZ膭DZENIE NR 30/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
106   UCHWA艁A NR XXIX/189/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
106   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
104   114. ZARZ膭DZENIE NR 21/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
104   O B W I E S Z C Z E N I E
103   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
103   O B W I E S Z C Z E N I E
102   UCHWA艁A NR XXIX/197/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
102   117. ZARZ膭DZENIE NR 24/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
102   O B W I E S Z C Z E N I E
102   124. ZARZ膭DZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
101   UCHWA艁A NR XXIX/193/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
101   125. ZARZ膭DZENIE NR 32/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
100   122. ZARZ膭DZENIE NR 29/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
100   UCHWA艁A NR XXX/200/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
100   Obwieszczenie
100   128. ZARZ膭DZENIE NR 35/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
99   UCHWA艁A NR XXIX/198/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
99   127. ZARZ膭DZENIE NR 34/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
99   UCHWA艁A NR XXXI/213/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
99   133. ZARZ膭DZENIE NR 40/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
98   126. ZARZ膭DZENIE NR 33/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
98   UCHWA艁A NR XXXI/211/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
97   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
97   UCHWA艁A NR XXIX/190/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
96   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
96   Postanowienie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku
95   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
95   116. ZARZ膭DZENIE NR 23/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
95   Obwieszczenie
95   O B W I E S Z C Z E N I E
95   O B W I E S Z C Z E N I E
95   OBWIESZCZENIE
94   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
94   UCHWA艁A NR XXIX/191/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
94   O B W I E S Z C Z E N I E
94   Uchwa艂a Nr 8/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
93   ZAPRASZAM Na XXXI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
93   UCHWA艁A NR XXXI/219/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
92   ZAPRASZAM Na XXXII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
91   UCHWA艁A NR XXX/201/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
91   UCHWA艁A NR XXXI/217/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
91   130. ZARZ膭DZENIE NR 37/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
90   UCHWA艁A NR XXXI/202/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
89   UCHWA艁A NR XXIX/192/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
89   UCHWA艁A NR XXXI/205/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
89   129. ZARZ膭DZENIE NR 36/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
89   142. ZARZ膭DZENIE NR 49/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
87   UCHWA艁A NR XXIX/194/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
87   UCHWA艁A NR XXXI/206/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
86   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
85   UCHWA艁A NR XXXI/203/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
85   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
85   Komunikat
84   UCHWA艁A NR XXXI/208/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
84   UCHWA艁A NR XXXI/215/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
84   UCHWA艁A NR XXXII/225/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
84   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
83   ZAPRASZAM na XXX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
82   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
82   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
82   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
82   UCHWA艁A NR XXXI/216/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
82   UCHWA艁A NR XXXI/218/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
81   UCHWA艁A NR XXIX/195/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
81   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
81   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
81   UCHWA艁A NR XXXI/212/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
81   ZARZ膭DZENIE NR 69/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
80   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
80   UCHWA艁A NR XXIX/196/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
80   UCHWA艁A NR XXXI/204/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
80   UCHWA艁A NR XXXI/210/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
80   146. ZARZ膭DZENIE NR 53/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
79   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
79   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
79   UCHWA艁A NR XXXI/209/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
79   149. ZARZ膭DZENIE NR 56/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
78   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
78   Informacja dotycz膮ca cen i stawek
78   131. ZARZ膭DZENIE NR 38/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
78   132. ZARZ膭DZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
77   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
77   Zg艂oszenie kandydat贸w na cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych
77   Zg艂oszenie kandydat贸w na cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wynik贸w g艂osowania
74   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
74   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
72   O B W I E S Z C Z E N I E
72   138. ZARZ膭DZENIE NR 45/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
71   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
71   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
71   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R
70   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
70   135. ZARZ膭DZENIE NR 42/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
70   137. ZARZ膭DZENIE NR 44/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
70   139. ZARZ膭DZENIE NR 46/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
70   POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku I z dnia 10 wrze艣nia 2018 r.
69   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
69   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
69   144. ZARZ膭DZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
69   151. ZARZ膭DZENIE NR 58/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
69   Postanowienie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku I z dnia 15 wrze艣nia 2018 r.
68   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
68   Obwieszczenie
68   134. ZARZ膭DZENIE NR 41/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
68   158. ZARZ膭DZENIE NR 65/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
66   Og艂oszenie / obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
66   zg艂oszenie do komisji - TKW
64   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
64   PETYCJA
64   KOMUNIKAT w spr. zg艂aszania kandydat贸w do TKW
63   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
63   UCHWA艁A NR XXXI/214/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
63   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
63   UCHWA艁A NR XXXII/220/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
63   Obwieszczenie
63   150. ZARZ膭DZENIE NR 57/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
63   154. ZARZ膭DZENIE NR 61/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
62   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
62   O B W I E S Z C Z E N I E
62   141. ZARZ膭DZENIE NR 48/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
62   Komunikat o liczbie mieszka艅c贸w
62   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
61   140. ZARZ膭DZENIE NR 47/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
61   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
60   143. ZARZ膭DZENIE NR 50/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
60   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
59   UCHWA艁A NR XXXI/207/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
59   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
59   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
58   Miranda Ma艂kowska Nowacka
56   Komunikat dot. przyjmowaniu zawiadomie艅 - komitety wyborcze
55   136. ZARZ膭DZENIE NR 43/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
55   O B W I E S Z C Z E N I E
55   145. ZARZ膭DZENIE NR 52/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
54   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
54   147. ZARZ膭DZENIE NR 54/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
54   153. ZARZ膭DZENIE NR 60/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
54   Komunikat Komisarzy Wyborczych
53   UCHWA艁A NR XXXII/222/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTKOWIE KUJAWSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r.
52   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
52   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 sierpnia 2018 r.
52   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
52   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
51   UCHWA艁A NR XXXII/224/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
51   UCHWA艁A NR XXXII/223/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
51   O B W I E S Z C Z E N I E
50   UCHWA艁A NR XXXII/221/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
50   148. ZARZ膭DZENIE NR 55/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
50   152. ZARZ膭DZENIE NR 59/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
50   Uchwala w sprawie powolywania terytorialnych komisji wyborczych
49   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
48   Rejestr um贸w
47   Obwieszczenie
47   Rozporz膮dzenie Prezesa Rady Ministr贸w
46   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
46   O B W I E S Z C Z E N I E
45   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
45   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
44   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r.
43   O B W I E S Z C Z E N I E
41   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
41   155. ZARZ膭DZENIE NR 62/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
40   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
40   Obwieszczenie
39   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
39   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
39   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
39   O B W I E S Z C Z E N I E
39   O B W I E S Z C Z E N I E
39   Obwieszczenie
39   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
38   Sprawozdania finansowe za 2016 r.
38   KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych we W艂oc艂awku
38   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. Ochrony 艢rodowiska
35   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
35   Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.
35   157. ZARZ膭DZENIE NR 64/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
35   O B W I E S Z C Z E N I E
34   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
34   REJESTR 呕艁OBK脫W I KLUB脫W DZIECI臉CYCH
34   Petycja nr 2
34   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
34   ZAPRASZAM na XXXIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
33   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
33   156. ZARZ膭DZENIE NR 63/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
31   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
30   UCHWA艁A NR XXXIV/233/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
30   Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 wrze艣nia 2018
29   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
29   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
29   Zg艂oszenie usuni臋cia krzewu/krzew贸w
29   161. ZARZ膭DZENIE NR 68/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
27   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
27   Obwieszczenie
27   Petycja nr 3
26   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
26   UCHWA艁A NR XXXIV/231/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
26   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
25   INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU I z dnia 13 wrze艣nia 2018 r.
23   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
23   Informacja
22   160. ZARZ膭DZENIE NR 67/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
22   164. ZARZ膭DZENIE NR 71/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
20   159. ZARZ膭DZENIE NR 66/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
20   162. ZARZ膭DZENIE NR 69/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
19   UCHWA艁A NR XXXIV/232/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
19   163. ZARZ膭DZENIE NR 70/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
18   UCHWA艁A NR XXXIV/230/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
18   UCHWA艁A NR XXXIV/229/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
18   165. ZARZ膭DZENIE NR 72/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
10   Rejestr dzia艂alno艣ci regulowanej w zakresie odbioru
10   Petycja nr 4
8   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
7   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
7   166. ZARZ膭DZENIE NR 73/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
5   O B W I E S Z C Z E N I E
4   O B W I E S Z C Z E N I E
3   UCHWA艁A NR XXXIII/228/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 23 sierpnia 2018 r.
2   UCHWA艁A NR XXXIII/227/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 23 sierpnia 2018 r.
1   UCHWA艁A NR XXXIII/226/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 23 sierpnia 2018 r.

 Liczba   Kategoria
233226   Informacje og贸lne
48800   Przetargi
35276   Oferty pracy
30470   Pomocy spo艂ecznej
21545   Inne zam贸wienia
21508   Zam贸wienia publiczne
14500   2016
13227   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
11710   2017
11034   - 2012 - 2016
10102   Lista so艂ectw
10025   Kierownictwo
9942   M - GOPS w Piotrkowie Kujawskim
9220   Dane teleadresowe
8374   - 2006 - 2010
8344   Protoko艂y z sesji
8184   Inne
8067   Informacje o udzieleniu zam贸wie艅
7946   - 2010 - 2014
7883   - 2006 - 2010
7594   Struktura organizacyjna
7446   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
7332   Rady Miejskiej
7118   O艣wiatowe
6896   2018
6761   Urz膮d Stanu Cywilnego
6657   Charakterystyka
6623   Inwestycyjne
6611   Sk艂ad osobowy Rady
6505   Og艂oszenia
6390   Zak艂adu Komunalnego
6200   Informacja o wyborze oferty
6008   Zesp贸艂 Ekonomiczno Administracyjny Szk贸艂
5943   Szko艂a Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
5908   Urz膮d Miasta i Gminy
5848   2016
5784   2016
5685   Za艂atwianie spraw
5661   Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej
5659   - 2014 - 2018
5576   Obwieszczenia
5545   Podatkowe
5414   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2007 - 2010
5341   Ochrony 艢rodowiska
5233   Rejestry, ewidencje i archiwa
5221   Referat Finansowo-Ksi臋gowy - Podatki
5153   Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
5081   Podatki i op艂aty
5046   Szko艂a Podstawowa w Byczu
4983   Dot. rolnictwa
4944   Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, architektury
4930   Komisje Rady
4926   Programy gospodarcze
4882   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
4831   Szko艂a Podstawowa w D臋bo艂臋ce
4812   Przedszkole samorz膮dowe w Piotrkowie Kujawskim
4694   2008 - 2010
4628   Kontrole
4625   Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
4620   2011 - 2013
4611   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2010 - 2014
4530   Statut Miasta i Gminy
4529   Ewidencja Ludno艣ci i Dowod贸w Osobistych
4486   Spo艂eczna Zasadnicza Szko艂a Zawodowa
4462   Informacje niepublikowane
4454   Stanowisko ds. ochrony 艣rodowiska i rolnictwa
4446   Dni i godziny otwarcia
4401   - 2010 - 2011
4376   Pomoc spo艂eczna
4363   - 2007 - 2010
4311   艢wiadczenia Rodzinne
4298   - 2002 - 2006
4260   D艂ug publiczny
4232   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
4229   Rada Miejska
4221   Zarz膮dzenia Burmistrza
4207   BIP wersja archiwalna 2002 -2006
4179   Wybory Samorz膮dowe 2014
4158   Inne
4137   Uchwa艂y Rady
4122   Jednostki organizacyjne - BIP
4120   - 2002 - 2006
4087   Maj膮tek Miasta i Gminy
4078   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
4062   Podstawa prawna dzia艂ania
4006   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014
4000   - 2017 - 2021
3956   Prawo lokalne
3950   Wzory dokument贸w
3932   Bud偶et Miasta i Gminy
3919   Skargi i Wnioski
3894   Finanse
3862   Pomoc publiczna
3855   - 2002 - 2006
3844   Wykaz Miejscowo艣ci
3776   Uchwa艂y RIO
3762   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2007
3728   Wybory do Parlamentu Europejskiego
3686   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3653   Wykaz ulic
3562   2014 - 2016
3530   Wybory Samorz膮dowe 2010
3333   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
3228   - 2011 - 2014
3216   Wybory Prezydenta RP 2010
3049   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2014 - 2018
3045   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwiec 2009
3022   Sprawozdania Bud偶etowe
2921   Powszechny Spis Rolny 2010
2919   Klub Radnych VI Kadencji
2798   Narodowy Spis Powszechny Ludno艣ci i Mieszka艅 2011
2755   Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2684   Projekty Uchwa艂
2603   Gospodarka Komunalna
2505   Wybory do Sejmu i Senatu 2011
2248   2017 - 2019
2102   Fundusz Alimentacyjny
1938   Wybory Samorz膮dowe 2018
1648   Wybory Prezydent RP 2015
1604   - 2015 - 2018
1381   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2015
1321   Og艂oszenia o przetargach nieruchomo艣ci
1270   Referendum og贸lnokrajowe 2015
1180   2017
1142   2018
1086   2017
1000   2017
838   2018
743   Informacja z otwarcia ofert
715   Interpretacja Indywidualna
673   Wykazy nieruchomo艣ci
662   2016
656   2018
648   Biblioteka i O艣rodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim
599   Gospodarka nieruchomo艣ciami
428   Za 2016 r.
421   Sprawozdania Finansowe
191   Rejestr um贸w
120   Za 2017 r.
103   Petycje
59   Rejestr 呕艂obk贸w i Klub贸w Dzieci臋cych
58   呕艂obek w Piotrkowie Kujawskim
licznik odwiedzin: 4318633