logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
3455   Struktura organizacyjna Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
2928   Miejsko Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
2814   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
2584   Marek Marynowski
2545   Iwona Ma艂gorzata Bolewska
2483   Stanis艂aw Kwiatkowski
2479   Deklaracja na podatek od nieruchomo艣ci
2385   W艂adys艂aw Rybarczyk
2316   Dane teleadresowe
2251   Monika Wis艂ocka - Przyby艂a
2237   Anna Urszula Pilarska
2227   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
2222   Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2005 - 2017
2202   Piotr Siutkowski
2185   Jacek Wi艣niewski
2182   Alina Mi臋tkiewicz
2179   Og艂oszenie
2162   Bogumi艂a Dunaj
2145   O nas
2109   Ma艂gorzata Karpi艅ska
2107   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
2090   El偶bieta Niedzia艂kowska
2078   Arkadiusz Rybak
2036   Regulamin organizacyjny
2036   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury Sportu i Rekreacji
2015   Teresa Kowalska
1999   Procedury za艂atwiania spraw
1996   艢wiadczenia rodzinne
1971   O B W I E S Z C Z E N I E
1956   W艂odzimierz Kubiak
1922   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1915   Arleta Petek
1909   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym, le艣nym oraz o podatku od nieruchomo艣ci
1897   Krystian Betli艅ski
1888   Kadra
1874   Zarz膮dzenie Nr 2/2007 r. Kierownika Zak艂adu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24.07.2007 r.
1874   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1869   S T A T U T Zak艂adu Komunalnego
1865   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1861   Protok贸艂
1860   Halina Nawrocka
1853   PROGRAM OCHRONY 艢RODOWISKA Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI
1852   O nas
1846   Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
1840   Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i ubezpiecze艅 spo艂ecznych w Z
1833   Statut Przedszkola Samorz膮dowego
1828   Op艂aty za wod臋 i 艣cieki
1823   Stanis艂aw Pomianowski
1817   Grzegorz Wo藕niak
1814   Lista Kandydat贸w
1810   Bogdan Pruss
1807   Statut Szko艂y Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim
1803   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim og艂asza w dniu 24.07.2007 r. konkurs
1801   Regulamin Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej
1800   Prognoza kwoty d艂ugu i sp艂at na rok 2007 i lata nast臋pne
1779   Remigiusz G贸ralczyk
1755   Informacja w sprawie podatku od nieruchomo艣ci
1749   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1743   Wykaz Miejscowo艣ci
1739   O nas
1739   Og艂oszenie
1738   Andrzej Schmidt
1738   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, Deklaracja o wysoko艣ci dochodu
1730   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1730   Wykaz ulic
1728   Jan Braer
1726   Dane teleadresowe
1726   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1724   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
1722   Referat Finansowo - Ksi臋gowy
1721   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1719   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1705   Wniosek o dofinansowanie zakupu stroju uczniowskiego w roku szkolnym 2007/2008
1702   O B W I E S Z C Z E N I E
1690   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1689   Historia
1689   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1689   Dane teleadresowe
1683   O B W I E S Z C Z E N I E
1671   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1667   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1664   Deklaracja na podatek rolny
1662  
1661   Szanowni Pa艅stwo.
1655   Statut
1654   O艣wiadczenie o odpowiedzialno艣ci karnej
1653   Wies艂aw Lisiecki
1644   Bud偶et na rok 2006
1641   Deklaracja na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1634   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1632   Tomasz Paradzi艅ski
1632   ZAPYTANIE OFERTOWE
1629   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
1626   Szkolny zestaw program贸w nauczania w roku szkolnym 2007/2008
1625   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski (Dz. Urz. Wojew贸dztwa Kujawsko
1624   Bud偶et na rok 2007
1624   OBWIESZCZENIE PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1619   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1618   PROTOK脫艁 z I Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1611   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1608   Stawka podatku od posiadania ps贸w
1607   Informacja w sprawie podatku rolnego
1599   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1597   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1587   Op艂ata targowa
1586   O B W I E S Z C Z E N I E
1585   USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p贸藕n. zm.)
1581   O艣wiadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem zwi膮zku ma艂偶e艅skiego.
1580   O B W I E S Z C Z E N I E
1567   Dane teleadresowe
1567   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III gimnazjum
1565  
1554   So艂ectwo 艁ab臋dzin
1551   Informacja w sprawie podatku le艣nego
1550  
1547   O B W I E S Z C Z E N I E
1546   Bud偶et na rok 2005
1533   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1526   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1524  
1523   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestytcji po
1513   POSTANOWIENIE O NA艁O呕ENIU OBOWI膭ZKU SPORZ膭DZENIA RAPORTU
1504   So艂ectwo Przew贸z
1502   Wykaz podr臋cznik贸w
1499   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1495   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1495   So艂ectwo Lubsin
1482   Sporz膮dzanie protoko艂u zawieraj膮cego ostatni膮 wol臋 spadkodawcy.
1480   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
1477   Podanie o wydanie za艣wiadczenia
1476   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1472   PROTOK脫艁 z XXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1471   Bud偶et na rok 2004
1468   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1466   PROTOK脫艁 z XXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1465   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1464   Bud偶et na rok 2003
1456   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1455   So艂ectwo Szewce
1450   PROTOK脫艁 z XXXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1444   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1442   So艂ectwo Rogalin
1437   Decyzja w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy lub jej cz臋艣ci zbi贸rki publicznej.
1437   O B W I E S Z C Z E N I E
1433   Deklaracja na podatek le艣ny
1429   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1425   PROTOK脫艁 z XXXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1422   Informacja
1419   Bud偶et na rok 2009
1418   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1417   Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1416   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1412   So艂ectwo Po艂ajewo
1410   PROTOK脫艁 z wyborow Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej 2006
1410   Mariusz 艢migiel
1409   Ireneusz J贸zef Kucharski
1403   So艂ectwo 艢wi膮tniki
1402   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1402   So艂ectwo Kaczewo
1401   Oferta dotycz膮ca prowadzenia agencji pocztowej w Nowej Wsi
1394   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1393   O艣wiadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1391   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1390   Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
1390   So艂ectwo W贸jcin
1385   Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk
1379   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1377   PROTOK脫艁 z XXXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1373   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pol
1372   Dane teleadresowe
1370   Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1369   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1368   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1366   Bud偶et na rok 2008
1359   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1357   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1356   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
1350   Mariusz Wojciechowski
1346   So艂ectwo Rudz Du偶y
1344   PROTOK脫艁 z XXXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1337   PROTOK脫艁 z XXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1336   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1332   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1330   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1324   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
1323   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1320   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1319   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2008/09
1318   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1316   PROTOK脫艁 z VI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1316   PROTOK脫艁 z IV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1313   OG艁OSZENIE
1313   Informacja
1312   INFORMACJA
1312   SZKOLNY ZESTAW PROGRAM脫W NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
1306   PROTOK脫艁 z wyborow Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej 2006
1306   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1304   Bud偶et na rok 2010
1303   Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1302   PROTOK脫艁 z VII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1301   Jan Pieczy艅ski
1297   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1296   O B W I E S Z C Z E N I E
1293   O B W I E S Z C Z E N I E
1293   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1289   Dane teleadresowe
1287   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1286   O B W I E S Z C Z E N I E
1283   Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
1280   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1279   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1279   Zarz膮dzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
1278   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na stanowisko pracy:
1275   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1274   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
1272   Marian Stramowski
1269   PROTOK脫艁 z V Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1267   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1265   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1263   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1262   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1262   O B W I E S Z C Z E N I E
1260   P o s t a n o w i e n i e
1258   O B W I E S Z C Z E N I E
1257   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1257   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1254   OG艁OSZENIE
1253   O B W I E S Z C Z E N I E
1252   O B W I E S Z C Z E N I E
1252   Lokalny Program Rewitalizacji Piotrkow Kujawski 2010-2017
1250   Statut
1250   Informacja
1246   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1242   O B W I E S Z C Z E N I E
1242   Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
1239   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1239   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1237   O B W I E S Z C Z E N I E
1236   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1233   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1232   Stanis艂aw Pomianowski
1231   PROTOK脫艁 z III Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1228   O B W I E S Z C Z E N I E
1228   O B W I E S Z C Z E N I E
1228   S艂awomir Kawczy艅ski
1228   Anna Urszula Pilarska
1226   PROTOK脫艁 z X Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1226   O B W I E S Z C Z E N I E
1225   ZAPYTANIE OFERTOWE
1223   O B W I E S Z C Z E N I E
1222   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1220   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1218   O B W I E S Z C Z E N I E
1217   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1216   ZAPYTANIE OFERTOWE
1214   PROTOK脫艁 z VIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1214   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1208   Statut Zespo艂u Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
1206   PROTOK脫艁 z XX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1206   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1203   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1202   PROTOK脫艁 z XI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1201   O B W I E S Z C Z E N I E
1200   PROTOK脫艁 Nr 21/08 z XXI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1199   O B W I E S Z C Z E N I E
1199   O B W I E S Z C Z E N I E
1199   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1199   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1198   Og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych
1198   O B W I E S Z C Z E N I E
1195   O B W I E S Z C Z E N I E
1195   Informacja dotycz膮ca programu zwalczania choroby Aujeszk'ego u 艣wi艅
1193   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1192   O B W I E S Z C Z E N I E
1191   Plan odnowy miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski 2010-2017
1191   O B W I E S Z C Z E N I E
1189   PROTOK脫艁 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1189   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1189   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1189   Informacja
1188   O B W I E S Z C Z E N I E
1187   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1186   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1184   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1183   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1183   O B W I E S Z C Z E N I E
1183   O B W I E S Z C Z E N I E
1182   O B W I E S Z C Z E N I E
1182   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1182   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1182   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
1181   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny
1180   O B W I E S Z C Z E N I E
1178   PROTOK脫艁 z XXSesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1178   O B W I E S Z C Z E N I E
1178   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/11
1176   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1176   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W
1176   UWAGA - ZMIANA TERMIN脫W!!!
1175   O B W I E S Z C Z E N I E
1175   NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ASYSTENTA RODZINY
1174   PROTOK脫艁 z XV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1173   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/10
1172   O B W I E S Z C Z E N I E
1172   O B W I E S Z C Z E N I E
1170   O B W I E S Z C Z E N I E
1167   PROTOK脫艁 z XII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1165   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1165   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1165   O B W I E S Z C Z E N I E
1165   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1164   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1164   O B W I E S Z C Z E N I E
1163   PROTOK脫艁 z XIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1162   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1161   Grzegorz Wo藕niak
1160   Bud偶et na rok 2011
1160   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKO-GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ
1158   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1157   Piotrk贸w Kujawski: Dow贸z dzieci do szk贸艂 na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1157   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1157   Halina Wawrzyniak
1156   O B W I E S Z C Z E N I E
1155   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1155   Statut
1155   O B W I E S Z C Z E N I E Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-06-05
1155   OG艁OSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 czerwca 2009 r.
1154   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1154   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1153   O B W I E S Z C Z E N I E
1152   O B W I E S Z C Z E N I E
1151   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1151   O B W I E S Z C Z E N I E
1150   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1149   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1149   O B W I E S Z C Z E N I E
1148   O B W I E S Z C Z E N I E
1146   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1146   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1144   O B W I E S Z C Z E N I E
1144   Wykaz sk艂adu obwodowych komisji wyborczych
1144   Informacja
1143   O B W I E S Z C Z E N I E
1141   OBWIESZCZENE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1141   O B W I E S Z C Z E N I E
1140   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1139   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1138   O B W I E S Z C Z E N I E
1137   O B W I E S Z C Z E N I E
1137   O B W I E S Z C Z E N I E
1137   O B W I E S Z C Z E N I E
1134   O B W I E S Z C Z E N I E
1133   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1132   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1132   O B W I E S Z C Z E N I E
1132   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1131   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1129   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1128   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1127   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1126   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1126   O B W I E S Z C Z E N I E
1124   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1123   O B W I E S Z C Z E N I E
1121   O G 艁 O S Z E N I E
1121   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1121   O B W I E S Z C Z E N I E
1120   O B W I E S Z C Z E N I E
1120   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1120   O B W I E S Z C Z E N I E
1119   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1119   O B W I E S Z C Z E N I E
1118   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1117   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 rodzinnych
1117   OG艁OSZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1116   O B W I E S Z C Z E N I E
1116   O B W I E S Z C Z E N I E
1116   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1114   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1114   O B W I E S Z C Z E N I E
1114   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1114   Urz膮d Miasta i Gminy
1113   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1113   Komunikat Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
1111   O B W I E S Z C Z E N I E
1109   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1109   O B W I E S Z C Z E N I E
1108   O B W I E S Z C Z E N I E
1108   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1105   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1104   INFORMACJA
1103   O B W I E S Z C Z E N I E
1102   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1101   O B W I E S Z C Z E N I E
1101   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1100   Obwieszczenie Burmistrza Miasat i Gminy
1098   ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1097   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1094   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1093   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1093   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1093   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1093   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1093   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1092  
1092   O B W I E S Z C Z E N I E
1092   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1091   Projekt uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko Pomorskiego
1091   O B W I E S Z C Z E N I E
1090   O B W I E S Z C Z E N I E
1090   So艂ectwo Anusin
1089   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1089   O B W I E S Z C Z E N I E
1089   WNIOSEK
1089   OBWIESZCZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
1089   INFORMACJA
1088   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1088   O B W I E S Z C Z E N I E
1088   O B W I E S Z C Z E N I E
1087   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1087   O B W I E S Z C Z E N I E
1086   O B W I E S Z C Z E N I E
1084   WNIOSEK
1083   PROTOK脫艁 z XIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1083   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1083   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1082   PROTOK脫艁 z XIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1082   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1081   O B W I E S Z C Z E N I E
1080   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1079   WNIOSEK
1078   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1078   Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
1078   O B W I E S Z C Z E N I E
1078   O B W I E S Z C Z E N I E
1078   Deklaracja
1077   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1076   OG艁OSZENIE o przetargu ustnym ograniczonym
1076   O B W I E S Z C Z E N I E
1076   O B W I E S Z C Z E N I E
1075   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1075   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1073   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1073   PROTOK脫艁 Nr 24/09 z XXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1073   Og艂oszenie
1072   OG艁OSZENIE
1071   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1069   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Po艂ajewo 2010-2017
1068   Miejska Komisja Wyborcza w Piotrkowie Kujawskim
1068   O B W I E S Z C Z E N I E
1066   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
1065   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1064   O B W I E S Z C Z E N I E
1064   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1063   O B W I E S Z C Z E N I E
1063   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1063   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1063   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1063   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1063   O B W I E S Z C Z E N I E
1062   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09
1062   Informacja o zako艅czeniu naboru na rachmistrz贸w spisowych
1062   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2010
1061   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1061   OG艁OSZENIE
1061   O B W I E S Z C Z E N I E
1061   Uchwa艂a Nr 10/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1061   O B W I E S Z C Z E N I E
1060   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1060   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1060   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1059   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
1059   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1058   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1058   WYKAZ
1058   O B W I E S Z C Z E N I E
1057   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1057   Sprawozdanie z realizacji Programu Wsp贸艂pracy z Organizacjami Pozarz膮dowymi
1057   O B W I E S Z C Z E N I E
1056   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1056   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1056   PROTOK脫艁 Nr 38/10 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1056   O B W I E S Z C Z E N I E
1055   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1055   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1054   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1054   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1054   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1053   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1053   O B W I E S Z C Z E N I E
1051   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1051   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1050   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
1049   Wnioski o stypendium
1049   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1048   PROTOK脫艁 Nr 23/08 z XXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1048   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1047   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1047   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1045   O B W I E S Z C Z E N I E
1044   PROTOK脫艁 Nr 30/09 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1044   Informacja o za艂o偶eniu
1043   Informacja o wynikach naboru
1042   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1042   PROTOK脫艁 Nr 31/10 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1041   O B W I E S Z C Z E N I E
1041   O B W I E S Z C Z E N I E
1040   Jan Braer
1039   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1039   O B W I E S Z C Z E N I E
1038   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1038   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1037   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1037   O B W I E S Z C Z E N I E
1037   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
1036   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1036   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1035   PROTOK脫艁 z XVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1035   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
1034   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1034   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1033   O B W I E S Z C Z E N I E
1033   O B W I E S Z C Z E N I E
1033   INFORMACJA
1033   So艂ectwo Piotrk贸w Kujawski
1031   O艢WIADCZENIE
1031   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1029   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1029   Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
1028   Komunikat
1028   O B W I E S Z C Z E N I E
1027   PROTOK脫艁 Nr 33/10 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1026   O B W I E S Z C Z E N I E
1025   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1025   O B W I E S Z C Z E N I E
1025   O B W I E S Z C Z E N I E
1024   Joanna Halina Karmowska
1023   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1023   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1022   Terminy dy偶ur贸w Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1022   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1021   O B W I E S Z C Z E N I E
1020   O B W I E S Z C Z E N I E
1019   O B W I E S Z C Z E N I E
1018   O G 艁 O S Z E N I E
1017   PROTOK脫艁 z XVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1016   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1016   O B W I E S Z C Z E N I E
1016   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1016   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
1015   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1015   O B W I E S Z C Z E N I E
1014   O B W I E S Z C Z E N I E
1013   O B W I E S Z C Z E N I E
1012   OBWIESZCZENIE
1011   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1010   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
1010   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1009   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1009   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1008   PROTOK脫艁 Nr 28/09 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1008   PROTOK脫艁 Nr 29/09 z XXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1007   PROTOK脫艁 Nr 25/09 z XXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1007   O B W I E S Z C Z E N I E
1006   PROTOK脫艁 Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1005   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1005   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1005   O B W I E S Z C Z E N I E
1004  
1003   PROTOK脫艁 Nr 27/09 z XXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1002   Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego
1001   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1001   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
1001   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1001   08. ZARZ膭DZENIE NR 8/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1001   Informacja
1000   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1000   Uchwa艂a Nr 13/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
1000   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1000   O B W I E S Z C Z E N I E
999   O B W I E S Z C Z E N I E
999   Sk艂ad Klubu
998   Informacja
998   O G 艁 O S Z E N I E
997   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
996   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
996   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
996   OG艁OSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA NABORU KANDYDAT脫W NA 艁AWNIK脫W NA KADENCJ臉 2012-2015
996   Uchwa艂a Nr 320/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
996   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy lokalizacji inwestycji
995   ZAWIADOMIENIE
994   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
994   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub cywilny
992   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
992   PROTOK脫艁 Nr 37/10 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
992   Uchwa艂a Nr 278/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
992   O B W I E S Z C Z E N I E
991   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
991   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub konkordatowy
990   PROTOK脫艁 z III Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
990   Bud偶et na rok 2012
989   Uchwa艂a Nr 28/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
989   09. ZARZ膭DZENIE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
987   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
987   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
987   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
987   O B W I E S Z C Z E N I E
986   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
984   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
984   PROTOK脫艁 Nr 22/09 z XXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
983   O B W I E S Z C Z E N I E
983   PROTOK脫艁 Nr 39/10 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
983   O B W I E S Z C Z E N I E
983   O B W I E S Z C Z E N I E
982   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
982   PROTOK脫艁 Nr 26/09 z XXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
982   O B W I E S Z C Z E N I E
982   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
982   O B W I E S Z C Z E N I E
981   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
981   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
980   Uchwa艂a Nr 277/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
979   O B W I E S Z C Z E N I E
978   05. ZARZ膭DZENIE NR 5/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
977   OG艁OSZENIE
977   PROTOK脫艁 Nr 32/10 z XXXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
977   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
975   Uchwa艂a Nr 11/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
974   O B W I E S Z C Z E N I E
973   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
973   Regulamin klubu
972   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
972   Uchwa艂a Nr 29/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
972   O B W I E S Z C Z E N I E
972   O B W I E S Z C Z E N I E
971   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
971   Informacja
970   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
969   O B W I E S Z C Z E N I E
969   INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej
968   O B W I E S Z C Z E N I E
968   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
967   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
967   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
967   5. Sprawozdania Bud偶etowe za 2012 rok
966   O B W I E S Z C Z E N I E
965   PROTOK脫艁 z VI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
964   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
964   3. Krzysztof Miros艂aw 呕ak
963   O B W I E S Z C Z E N I E
962   INFORMACJA O KANDYDATACH NA STANOWISKO
962   OBWIESZCZENIE
962   UCHWA艁A NR ....................
961   KONKURS NA STANOWISKO G艁脫WNEGO KSI臉GOWEGO
961   O B W I E S Z C Z E N I E
960   Uchwa艂a Nr 15/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
960   O B W I E S Z C Z E N I E
960   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych przez Miejsko -
960   O nas
960   INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNI臉CIU KONKURSU NA KANDYDATA NA
959   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
958   PROTOK脫艁 Nr 36/10 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
957   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
957   Uchwa艂a Nr 319/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
956   Tomasz Paradzi艅ski
955   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
955   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
955   O B W I E S Z C Z E N I E
952   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
952   WYKAZ
952   Rejestracja urodze艅
952   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
951   PROTOK脫艁 Nr 35/10 z XXXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
949   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
949   04. ZARZ膭DZENIE NR 4/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
949   O B W I E S Z C Z E N I E
949   Urz膮d Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
948   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
948   O B W I E S Z C Z E N I E
948   O B W I E S Z C Z E N I E
947   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
947   O B W I E S Z C Z E N I E
947   Uchwa艂a Nr 318/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
946   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
945   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
945   06. ZARZ膭DZENIE NR 6/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
944   O B W I E S Z C Z E N I E
943   INFORMACJA o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych
942   O B W I E S Z C Z E N I E
941   PROTOK脫艁 z IX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
941   O B W I E S Z C Z E N I E
940   O B W I E S Z C Z E N I E
938   Rejestracja zgon贸w
938   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
937   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
937   O B W I E S Z C Z E N I E
935   O B W I E S Z C Z E N I E
935   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
934   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
934   INFORMACJA
934   O B W I E S Z C Z E N I E
933   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
933   So艂ectwo Gradowo
932   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
931   PROTOK脫艁 z I Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
930   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
930   07. ZARZ膭DZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
929   O B W I E S Z C Z E N I E
929   So艂ectwo D臋bo艂臋ka
929   Wydawanie odpis贸w z ksi膮g stanu cywilnego
928   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
928   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
927   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
927   Wyci膮g z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010 r.
926   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
926   So艂ectwo Jerzyce
926   Anna Kaleta Chmielewska
925   Uchwa艂膮 Nr 20/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 listopada 2010 r.
925   O B W I E S Z C Z E N I E
924   O B W I E S Z C Z E N I E
924   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
923   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
923   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
923   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
922   01. ZARZ膭DZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
922   O B W I E S Z C Z E N I E
921   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
920   O B W I E S Z C Z E N I E
919   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
919   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
919   Wniosek o wydanie za艣wiadczenia o przeznaczeniu dzia艂ki
919   Odtworzenie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
918   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
918   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
918   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
918   O B W I E S Z C Z E N I E
917   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
916   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
915   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
915   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
915   O B W I E S Z C Z E N I E
915   ZESTAWIENIE FAKTUR
915   O B W I E S Z C Z E N I E
915   O B W I E S Z C Z E N I E
914   O B W I E S Z C Z E N I E
913   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
913   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
913   ZAPRASZAM na XII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
912   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
912   ZAPRASZAM na IX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
912   O B W I E S Z C Z E N I E
912   ZAPRASZAM na XIX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
912   O nas
909   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
908   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
908   So艂ectwo Nowa Wie艣
908   Joanna Lewandowska Ko艂odziejska
907   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza pisemny przetarg
907   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
907   So艂ectwo Bycz
906   Og艂oszenie Komisji Rekrutacyjnej
906   Informacja
905   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
903   O B W I E S Z C Z E N I E
903   O B W I E S Z C Z E N I E
902   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
902   Skr贸cenie terminu do zawarcia ma艂偶e艅stwa
901   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
900   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
900   WZ脫R WNIOSKU
899   PROTOK脫艁 z V Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
898   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
898   O B W I E S Z C Z E N I E
898   O B W I E S Z C Z E N I E
897   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
897   O B W I E S Z C Z E N I E
897   UCHWA艁A NR ....................
897   O B W I E S Z C Z E N I E
896   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
896   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
896   O B W I E S Z C Z E N I E
895   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
895   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
895   Wniosek o stypendium
894   INFORMACJA
894   O B W I E S Z C Z E N I E
893   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
893   O B W I E S Z C Z E N I E
893   ZAPRASZAM na XVII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
892   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI dnia 20 maja 2013 r.
891   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
891   2. Arleta Krystyna Petek
890   O B W I E S Z C Z E N I E
889   O B W I E S Z C Z E N I E
889   Wniosek
889   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
888   03. ZARZ膭DZENIE NR 3/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
888   So艂ectwo Rudzk Ma艂y
887   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
887   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
886   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIO
885   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
884   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
883   O B W I E S Z C Z E N I E
882   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
880   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
879   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
879   O B W I E S Z C Z E N I E
878   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
878   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
878   Informacja
877   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
876   O B W I E S Z C Z E N I E
876   O B W I E S Z C Z E N I E
876   O B W I E S Z C Z E N I E
875   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
875   ZAPRASZAM na X Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
874   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
873   Wr臋czenie medali za d艂ugoletnie po偶ycie ma艂偶e艅skie
872   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
871   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
870   O B W I E S Z C Z E N I E
869   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
868   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
868   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
868   Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksi膮g) aktu stanu cywilnego sporz膮dzonego za granic膮
867   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
867   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
867   ZG艁OSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w
866   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
865   Komunikat w sprawie konsultacji projektu
865   O B W I E S Z C Z E N I E
865   Uchwa艂a Nr 13/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r
864   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
864   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
864   O B W I E S Z C Z E N I E
863   Informacja
862   O B W I E S Z C Z E N I E
860   Uzupe艂nienie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
860   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
859   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
859   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
858   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
858   PROTOK脫艁 z XI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
857   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
855   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego
854   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
854   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
854   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
854   O B W I E S Z C Z E N I E
853   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
853   Sesja nadzwyczajna Nr XV 19.09.2012 r.
851   OG艁OSZENIE
851   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
850   PROTOK脫艁 z IV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
849   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
849   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
848   Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
847   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
847   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
847   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
847   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
846   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
844   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
843   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
843   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
843   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
842   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
842   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
842   Sprostowanie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
841   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
841   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
841   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
838   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
838   O艢WIADCZENIE
837   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
835   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
835   Uchwa艂a Nr 102/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
834   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
833   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
833   O B W I E S Z C Z E N I E
832   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
832   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
832   Wykaz za艂acznikow do warunkow zabudowy
832   2. Sprawozdania Bud偶etowe za 2010 rok
832   O B W I E S Z C Z E N I E
831   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
830   Bud偶et na rok 2013
829   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
828   PROTOK脫艁 z II Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
828   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
827   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
827   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
826   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
826   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
826   PROTOK脫艁 z XII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
826   Uchwa艂a Nr 11/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
825   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
825   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
825   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA
824   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
823   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
823   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
822   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
822   ZAPROSZENIE
821   O G 艁 O S Z E N I E
821   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
821   O艢WIADCZENIE - WPIS DO REJESTRU
820   WNIOSEK
820   Wniosek
820   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋
819   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
819   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
818   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
818   O B W I E S Z C Z E N I E
818   O B W I E S Z C Z E N I E
817   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
817   Informacja o wynikach naboru
817   Dyrektor Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim og艂asza konkurs
816   Wniosek o wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej
815   ZAPRASZAM na XVI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
815   O B W I E S Z C Z E N I E
814   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
814   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
813   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
812   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
811   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
811   ZAPRASZAM na XI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
811   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
811   O B W I E S Z C Z E N I E
810   O B W I E S Z C Z E N I E
810   PROTOK脫艁 z XV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
810   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
809   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci
808   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
808   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
808   PROTOK脫艁 z X Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
808   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
807   Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
806   ZA艢WIADCZENIE lekarskie/ wystawione przez po艂o偶n膮 potwierdzaj膮ce pozostawienie kobiety pod opiek膮 me
806   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
806   Informacja
805   Og艂oszenie z dnia 21.01.2009 r.
804   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
804   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
804   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
803   PROTOK脫艁 z VII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
802   1. Sprawozdania Bud偶etowe za 2009 rok
801   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
801   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
801   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
801   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
801   ZAPRASZAM na XXII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
800   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
799   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
799   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
799   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
799   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
798   2. Jaros艂aw Waszak
796   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
796   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
796   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
795   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
795   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
795   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
792   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
791   O艣wiadczenie potwierdzaj膮ce tymczasowe zameldowanie ucznia
790   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
788   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
788   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
788   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
788   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
787   O B W I E S Z C Z E N I E
787   030. ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
786   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
785   So艂ectwo Malina
785   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
784   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
784   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS NA STANOWISKO
782   3. Sprawozdania Bud偶etowe za 2011 rok
780   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OGLASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWSKO URZ膭DNICZE W URZ膭DZIE MI
780   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych
780   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
779   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
779   Uchwa艂a Nr X/41/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
778   O B W I E S Z C Z E N I E
778   O B W I E S Z C Z E N I E
777   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
777   O B W I E S Z C Z E N I E
777   Irena Magdalena Sobczak Ward臋cka
776   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
776   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
776   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
776   Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
775   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
774   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
774   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
774   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
774   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
774   O B W I E S Z C Z E N I E
773   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
773   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
773   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
772   UCHWA艁A NR XIII/92/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
771   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
771   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
771   Zezwolenie na wyprzeda偶 posiadanych, zinwentaryzowanych zapas贸w napoj贸w alkoholowych
771   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
771   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
770   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
770   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
769   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
769   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
768   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
767   Uchwa艂a Nr 6/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
767   PROTOK脫艁 z XX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
766   ZAPRASZAM na XIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
766   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
765   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
765   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych w krajowym transporcie drogowym
764   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
764   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
764   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
764   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
763   O B W I E S Z C Z E N I E
762   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
762   Wniosek o ustalenie numeru porz膮dkowego
761   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie podl. opodatkowaniu podatkiem doch. od os贸b fizycznych
761   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
760   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
760   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
760   O艣wiadczenie o zg艂oszeniu do ubezpiecze艅 spo艂ecznych
760   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
760   204. Zarz膮dzenie Nr 27/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 11 czerwca 2010 r.
758   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
758   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
758   ZAPRASZAM na XX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
757   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
756   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
755   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
755   O B W I E S Z C Z E N I E
754   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
754   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
753   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
753   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
753   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
753   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
752   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
751   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
751   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny rozliczaj膮cego si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku doch
751   4. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy
750   Wniosek - uprawa maku, konopii
750   O B W I E S Z C Z E N I E
749   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
749   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
749   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
749   O B W I E S Z C Z E N I E
748   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
748   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
747   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
747   Uchwa艂a NR XXIII/155/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
746   O艣wiadczenie o terminie i okresie, na jaki zosta艂 udzielony urlop wychowawczy,
746   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
745   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
745   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
744   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
744   O艣wiadczenie o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
743   3. Jolanta Zalesi艅ska
742   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
742   Zezwolenie na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych podczas organizacji przyj臋膰
742   177. Zarz膮dzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
742   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
741   Wniosek o udzielenie zezwolenia
740   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie niepodlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
740   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
740   241. Zarz膮dzenie Nr 64/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 grudnia 2010 r.
739   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
739   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
738   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
737   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
736   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
736   O B W I E S Z C Z E N I E
735   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
735   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
735   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
734   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
734   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
733   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
733   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
731   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
731   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
731   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
731   Uchwa艂a NR XXIII/156/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
731   Uchwa艂a Nr VI/40/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
731   026. ZARZ膭DZENIE NR 29/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
730   Uniewa偶nienie przetargu
730   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na Remont dachu
730   O B W I E S Z C Z E N I E
728   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y poza miejscem zamieszkania
728   Uchwa艂a NR XXII/151/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
727   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
727   O B W I E S Z C Z E N I E
726   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
725   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
724   Uchwa艂a Nr III/10/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
723   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
723   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
723   Informacja o odwo艂aniu XVIII Sesji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
723   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
723   Uchwa艂a NR XXIII/154/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
721   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
720   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
720   PROCEDURY BUDOWLANE:
720   001. ZARZ膭DZENIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
719   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
719   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
719   098. Zarz膮dzenie Nr 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
719   ZAPRASZAM na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
718   Uchwa艂a Nr 14/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r.
717   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
717   ZAPRASZAM na XXI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
716   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
716   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
716   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
715   O艣wiadczenie o niekorzystaniu z ca艂odobowej opieki nad dzieckiem
715   Uchwa艂a Nr XXI/147/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
715   RAPORT Z KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
714   202. Zarz膮dzenie Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
713   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
712   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
712   065. Zarz膮dzenie Nr 7/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
709   Plan lekcji - Gimnazjum 2014.02.17
709   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
708   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
708   Uchwa艂a NR XXIII/158/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
708   037. ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
707   O B W I E S Z C Z E N I E
706   O B W I E S Z C Z E N I E
706   Tomasz Jaro艅ski
705   187. Zarz膮dzenie Nr 10/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 kwietnia 2010 r.
704  
703   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
703   Uchwa艂a Nr XV/82/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
703   Uchwa艂a Nr XXX/166/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
703   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
702   O B W I E S Z C Z E N I E
701   063. Zarz膮dzenie Nr 5/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 lutego 2008 r
701   003. ZARZ膭DZENIE NR 3/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
700   Zg艂oszenie szkody 艂owieckiej
700   ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
699   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
699   UCHWA艁A NR X/80/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
699   UCHWA艁A NR IX/67/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
699   Uchwa艂a Nr III/12/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
699   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
699   014. ZARZ膭DZENIE NR 17 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
699   069. ZARZ膭DZENIE NR 9/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
698   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
698   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
697   Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi
696   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
696   Uchwa艂a Nr X/48/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
695   180. Zarz膮dzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 lutego 2010 r.
694   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y wy偶szej
694   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
694   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
693   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
693   Uchwa艂a Nr 1/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2013 r
693   Uchwa艂a Nr XXVII/142/09 z 8 wrze艣nia 2009 r.
693   ZAPRASZAM Na XXVIII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
692   Mariusz Wojciechowski
691   O B W I E S Z C Z E N I E
690   Bud偶et na rok 2014
689   Uchwa艂a Nr XI/59/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
689   025. ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
689   058. ZARZ膭DZENIE NR 62/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
688   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
688   UCHWA艁A NR XIX/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
688   029. ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
687   OG艁OSZENIE - WYB脫R OFERTY PRZETARGU
687   Uchwa艂a Nr XXXIX/217/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
686   UCHWA艁A NR XVII/119/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
685   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
685   173. Zarz膮dzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
684   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
684   Uchwa艂a Nr XXI/150/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
684   Uchwa艂a Nr V/28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
684   Uchwa艂a Nr X/50/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
684   Uchwa艂a Nr XXVIII/151/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
683   O艣wiadczenie czlonka rodziny o wielko艣ci gospodarstwa rolnego wyra偶onej w hektarach
683   Uchwa艂a Nr XVIII/86/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
683   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
682   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
682   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne na stanowisko
682   UCHWA艁A NR XVI/110/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
682   UCHWA艁A NR X/76/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
682   089. ZARZ膭DZENIE NR 29/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
682   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
681   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
681   Uchwa艂a Nr XXXVIII/206/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
681   024. ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
681   042. ZARZ膭DZENIE NR 45/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
681   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
680   UCHWA艁A NR XVIII/125/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
680   UCHWA艁A NR IX/61/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
680   UCHWA艁A NR IX/66/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
680   Uchwa艂a Nr X/44/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
680   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
679   UCHWA艁A NR IX/62/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
679   Uchwa艂a Nr VI/42/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
679   159. Zarz膮dzenie Nr 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 lipca 2009 r.
679   Uchwa艂a NR XXIV/160/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
679   059. ZARZ膭DZENIE NR 63/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
679   O B W I E S Z C Z E N I E
679   O B W I E S Z C Z E N I E
678   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
678   Uchwa艂a Nr X/51/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
678   Uchwa艂a Nr XXVI/138/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
678   Uchwa艂a Nr XXVIII/144/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
677   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
677   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
677   Uchwa艂a Nr XXXIX/210/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
677   031. ZARZ膭DZENIE NR 34/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
677   Uchwa艂a NR XXVII/173/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
677   ZAPRASZAM Na XXX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
677   O B W I E S Z C Z E N I E
676   Uchwa艂a Nr VIII/35/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
676   Uchwa艂a Nr XXXIX/220/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
676   092. ZARZ膭DZENIE NR 32/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
675   Uchwa艂a Nr XIII/63/08 z dnia 5 marca 2008 roku
675   Uchwa艂a Nr XXX/165/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
675   Uchwa艂a Nr XXX/170/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
675   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
674   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
674   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
674   Uchwa艂a Nr V/29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
674   Uchwa艂a Nr IV/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
674   035. ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
674   060. ZARZ膭DZENIE NR 64/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
673   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
673   UCHWA艁A NR XVII/116/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
673   Uchwa艂a Nr XXI/117/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
673   Uchwa艂a Nr XXX/172/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
672   Uchwa艂a NR XXII/153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
672   Uchwa艂a Nr XX/143/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
672   UCHWA艁A NR XVII/112/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
672   Uchwa艂a Nr XXIV/129/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
672   Uchwa艂a Nr XXVIII/147/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
672   ZAPRASZAM Na XXVII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
671   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
671   067. Zarz膮dzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
671   Marzena Maria Czajkowska
670   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
670   Uchwa艂a NR XXII/152/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
670   ZAPRASZAM Na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
669   Uchwa艂a Nr XIX/96/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
669   206. Zarz膮dzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 czerwca 2010 r.
669   Uchwa艂a NR XXIV/164/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
669   INFORMACJA o wyborach pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego
668   Uchwa艂a Nr V/32/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
668   Uchwa艂a Nr X/47/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
668   074. ZARZ膭DZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
667   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
667   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
667   UCHWA艁A NR XIV/98/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
667   Uchwa艂a Nr XXII/124/09 z dnia 18 marca 2009 r.
667   035. ZARZ膭DZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
667   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
666   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
666   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
666   UCHWA艁A NR IX/63/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
666   Uchwa艂a Nr VI/45/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
666   Uchwa艂a Nr XXI/113/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
666   Uchwa艂a Nr XXV/135/09 z dnia 29 maja 2009 r.
666   Uchwa艂a Nr XXIX/160/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
666   036. ZARZ膭DZENIE NR 39/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
666   053. ZARZ膭DZENIE NR 57/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
666   084. ZARZ膭DZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
665   Uchwa艂a Nr XX/142/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
665   013. ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
665   022. ZARZ膭DZENIE NR 25/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
665   075. ZARZ膭DZENIE NR 15/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
664   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
664   Uchwa艂a Nr XXXV/192/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
664   203. Zarz膮dzenie Nr 26/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 07 czerwca 2010 r.
664   099. ZARZ膭DZENIE NR 39/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
664   Jan Lech Bladowski
663   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y
663   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
663   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
663   Uchwa艂a Nr XXXV/195/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
663   045. Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
663   064. ZARZ膭DZENIE NR 4/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
662   Uchwa艂a Nr XXI/149/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
662   UCHWA艁A NR XVIII/126/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
662   090. ZARZ膭DZENIE NR 30/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
661   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
661   043. ZARZ膭DZENIE NR 46/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
661   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
661   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
661   O B W I E S Z C Z E N I E
661   Arkadiusz Szczurowski
660   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
660   UCHWA艁A NR XVII/123/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
660   Uchwa艂a Nr XXIII/127/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
660   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
660   004. ZARZ膭DZENIE NR 4/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
660   038. ZARZ膭DZENIE NR 41/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
660   198. ZARZ膭DZENIE NR 8/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
659   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
659   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
659   Uchwa艂a Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
659   UCHWA艁A NR VIII/55/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
659   205. Zarz膮dzenie Nr 28/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 czerwca 2010 r.
658   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
658   Uchwa艂a Nr XVIII/90/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
658   099. Zarz膮dzenie Nr 40/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
658   037. ZARZ膭DZENIE NR 40/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
658   049. ZARZ膭DZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
658   Dane teleadresowe
657   Uchwa艂a Nr XVI/84/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
657   Uchwa艂a Nr XXXIV/186/10 z dnia 25 maja 2010 r.
657   Uchwa艂a Nr XXXV/194/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
657   005. ZARZ膭DZENIE NR 5/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
656   UCHWA艁A NR XX/139/2012 z dnia 22 stycznia 2013 r.
656   UCHWA艁A NR X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
656   Uchwa艂a Nr XXXIX/213/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
655   Przetarg nieograniczony na:
655   Uchwa艂a Nr XIII/65/08 z dnia 5 marca 2008 roku
655   Uchwa艂a Nr XXIX/163/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
655   030. ZARZ膭DZENIE NR 33/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
655   O B W I E S Z C Z E N I E
654   UCHWA艁A NR X/78/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
654   Uchwa艂a Nr X/55/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
654   Uchwa艂a Nr XIII/67/08 z dnia 5 marca 2008 roku
654   Uchwa艂a Nr XV/77/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
653   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
653   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
653   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
653   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI艁KU OPIEKU艃CZEGO
653   Uchwa艂a NR XXIII/157/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
653   UCHWA艁A NR XVIII/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
653   UCHWA艁A NR XIV/96/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
653   UCHWA艁A NR XII/86/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
653   Uchwa艂a Nr V/21/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
653   Uchwa艂a Nr XXXIII/185/10 z dnia 25 maja 2010 r.
653   188. Zarz膮dzenie Nr 11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
653   Arkadiusz Krzysztof W艂odarski
652   Uchwa艂aNR VII/50/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
652   Uchwa艂a Nr XXXIII/182/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
652   Uchwa艂a Nr XXXVI/197/10 z dnia 19 serpnia 2010 r.
652   066. Zarz膮dzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
652   199. Zarz膮dzenie Nr 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
652   052. ZARZ膭DZENIE NR 56/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
651   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
651   UCHWA艁A NR VIII/58/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
651   Uchwa艂a Nr VII/52/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
651   Uchwa艂a Nr XXI/112/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
651   004. ZARZ膭DZENIE Nr 04/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
651   046. Zarz膮dzenie Nr 47/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 pa藕dziernika 2007 r.
651   082. Zarz膮dzenie Nr 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
651   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
651   Uchwa艂a NR XXIV/163/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
651   081. ZARZ膭DZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
650   UCHWA艁A NR VII/49/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
650   Uchwa艂a Nr VI/39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
650   Uchwa艂a Nr V/34/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
650   094. Zarz膮dzenie Nr 36A/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
650   127. Zarz膮dzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
650   Uchwa艂a NR XXIV/159/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
649   Uchwa艂a Nr XXII/121/09 z dnia 18 marca 2009 r.
649   Uchwa艂a Nr XXIX/152/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
649   Uchwa艂a Nr XXIX/155/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
649   Uchwa艂a Nr XXXVII/199/10z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
649   058. Zarz膮dzenie Nr 60/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 grudnia 2007 r
648   Uchwa艂a Nr XXVIII/149/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
648   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
648   070. ZARZ膭DZENIE NR 10/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
647   UCHWA艁A NR X/81/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
647   Uchwa艂a Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
647   Uchwa艂a Nr XV/79/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
647   044. Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
647   150. Zarz膮dzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
647   Uchwa艂a NR XXIV/161/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
646   UCHWA艁A NR X/79/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
646   UCHWA艁A NR IX/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
646   Uchwa艂a Nr XXV/133/09 z dnia 29 maja 2009 r.
646   145. Zarz膮dzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 czerwca 2009 r
646   063. ZARZ膭DZENIE NR 3/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
645   UCHWA艁A NR XVII/118/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
645   UCHWA艁A NR XVI/109/2012 z dnia 28 wrzesnia 2012 r.
645   UCHWA艁A NR IX/68/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
645   Uchwa艂a Nr III/11/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
645   Uchwa艂a Nr VI/24/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
645   020. ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
645   O B W I E S Z C Z E N I E
644   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
644   UCHWA艁A NR XVII/114/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
644   Uchwa艂a Nr V/17/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
644   007. ZARZ膭DZENIE NR 7/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
644   032. ZARZ膭DZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
644   O B W I E S Z C Z E N I E
643   Uchwa艂a Nr VI/46/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
643   Uchwa艂a Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
643   Uchwa艂a Nr III/16/10z dnia 27 grudnia 2010 r.
643   Uchwa艂a Nr II/8/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
643   160. Zarz膮dzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2009 r.
643   008. ZARZ膭DZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
643   015. ZARZ膭DZENIE NR 18 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
643   085. ZARZ膭DZENIE NR 25/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
642   Uchwa艂a Nr VII/48/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
642   Uchwa艂a Nr VI/44/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
642   Uchwa艂a Nr X/42/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
642   198. Zarz膮dzenie Nr 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
642   047. ZARZ膭DZENIE NR 50/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
641   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
641   UCHWA艁A NR XIV/93/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
641   Uchwa艂a Nr XXI/116/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
641   018. ZARZ膭DZENIE NR 21/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
641   108. ZARZ膭DZENIE NR 48/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
640   Uchwa艂a Nr VIII/34/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
640   Uchwa艂a Nr VIII/36/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
640   Uchwa艂a Nr XXI/115/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
640   Uchwa艂a Nr XXXII/174/10 z dnia 26 marca 2010 r.
640   113. Zarz膮dzenie Nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
640   076. ZARZ膭DZENIE NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
639   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 aja 2012 r.
639   Uchwa艂a Nr XIX/92/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
639   Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
639   031. ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
639   095. ZARZ膭DZENIE NR 35/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
638   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
638   UCHWA艁A NR XV/100/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
638   032. ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
638   Wykaz cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych z podzia艂em na funkcje
637   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych
637   Uchwa艂a Nr V/33/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
637   Uchwa艂a Nr VI/26/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
637   Uchwa艂a Nr XIX/98/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
637   Uchwa艂a Nr XIX/101/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
637   051. Zarz膮dzenie Nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
637   140. Zarz膮dzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
637   244. Zarz膮dzenie Nr 67/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
636   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
636   UCHWA艁A NR XVIII/127/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
636   UCHWA艁A NR VIII/56/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
636   Uchwa艂a Nr XIX/105/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
636   Uchwa艂a Nr XXXVIII/202/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
636   061. Zarz膮dzenie Nr 3/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
636   080. Zarz膮dzenie Nr 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 lipca 2008 r
636   093. Zarz膮dzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 wrze艣nia 2008 r
636   223. Zarz膮dzenie Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
636   248. Zarz膮dzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
636   055. ZARZ膭DZENIE NR 59/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
636   083. ZARZ膭DZENIE NR 23/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
636   Uchwa艂a Nr 9/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
636   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
635   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
635   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
635   Uchwa艂a Nr XXI/146/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
635   UCHWA艁A NR XVII/122/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
635   UCHWA艁A NR XIII/88/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
635   Uchwa艂a Nr XXXIII/184/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
635   215. Zarz膮dzenie Nr 38/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
635   062. ZARZ膭DZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
634   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
634   UCHWA艁A NR XVII/117/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
634   UCHWA艁A NR IX/60/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
634   Uchwa艂a Nr XXIX/158/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
634   Uchwa艂a Nr XXXIV/188/10 z dnia 25 maja 2010 r.
634   Uchwa艂a Nr XXXVIII/207/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
634   085. Zarz膮dzenie Nr 27/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
634   247. Zarz膮dzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
634   Jerzy Iglewski
633   Uchwa艂a Nr XXXV/196/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
633   165. Zarz膮dzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
633   024. ZARZ膭DZENIE NR 27/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
632   UCHWA艁A NR XIII/90/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
632   Uchwa艂a Nr XXVI/140/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
632   Uchwa艂a Nr XXXII/177/10 z dnia 16 marca 2010 r.
632   Uchwa艂a Nr XXXIV/189/10 z dnia 25 maja 2010 r.
632   Uchwa艂a Nr XXXVIII/203/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
632   Uchwa艂a Nr XXXIX/211/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
632   116. Zarz膮dzenie Nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
632   012. ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
632   043. Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
632   196. Zarz膮dzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
632   221. Zarz膮dzenie Nr 44/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
632   236. Zarz膮dzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
632   Uchwa艂a NR XXIV/162/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
632   077. ZARZ膭DZENIE NR 17/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
632   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
632   ZAPRASZAM na XXXI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
631   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
631   Uchwa艂a Nr XX/141/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
631   UCHWA艁A NR XIX/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
631   Uchwa艂a Nr VI/25/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
631   Uchwa艂a Nr XIV/72/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
631   Uchwa艂a Nr XXVIII/150/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
631   Uchwa艂a Nr XXIX/154/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
631   100. Zarz膮dzenie Nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 pa藕dziernika 2008 r
631   014. ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
631   227. Zarz膮dzenie Nr 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
631   228. Zarz膮dzenie Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 18 pa藕dziernika 2010 r.
630   Uchwa艂a Nr XXI/145/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
630   UCHWA艁A NR XV/103/2012 z dia 19 wrze艣nia 2012 r.
630   UCHWA艁A NR XV/102/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
630   Uchwa艂a Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
630   Uchwa艂a Nr XXIV/132/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
630   083. Zarz膮dzenie Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 lipca 2008 r
630   139. Zarz膮dzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
630   211. Zarz膮dzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 9 lipca 2010 r.
629   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
629   022. ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
629   021. ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
629   142. Zarz膮dzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 maja 2009 r
628   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
628   Uchwa艂a Nr VI/22/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
628   Uchwa艂a Nr XIX/99/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
628   001. ZARZ膭DZENIE Nr 01/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
628   050. Zarz膮dzenie Nr 51/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
628   077. Zarz膮dzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 czerwca 2008 r
628   091. Zarz膮dzenie Nr 34/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
628   245. Zarz膮dzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
628   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
627   Uchwa艂a Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
627   Uchwa艂a Nr XXI/111/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
627   Uchwa艂a Nr XXII/126/09 z dnia 18 marca 2009 r.
627   Uchwa艂a Nr XXIX/159/09 z dnia 17 listopada 2009 r.
627   Uchwa艂a Nr XXX/167/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
627   172. Zarz膮dzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
627   021. ZARZ膭DZENIE NR 24/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
627   067. ZARZ膭DZENIE NR 7/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
627   101. ZARZ膭DZENIE NR 41/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
627   O B W I E S Z C Z E N I E
626   UCHWA艁A NR XVII/124/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
626   UCHWA艁A NR XVI/108/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
626   Uchwa艂a Nr III/18/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
626   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
626   078. ZARZ膭DZENIE NR 18/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
626   116. ZARZ膭DZENIE NR 56/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
625   Uchwa艂a Nr V/35/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
625   Uchwa艂a Nr XIX/107/08 z dnia 26 listopada 2008 r.
625   Uchwa艂a Nr XXIV/130/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
625   041. ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
625   049. Zarz膮dzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r.
625   075. Zarz膮dzenie Nr 17/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 maja 2008 r
625   076. Zarz膮dzenie Nr 18/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 maja 2008 r
625   225. Zarz膮dzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
625   091. ZARZ膭DZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
625   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
625   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
624   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
624   UCHWA艁A NR XIX/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
624   Uchwa艂a Nr XXXII/175/10 z dnia 26 marca 2010 r.
624   112. Zarz膮dzenie Nr 54/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 29 grudnia 2008 r
624   055. Zarz膮dzenie Nr 56/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 listopada 2007 r.
624   Uchwa艂a NR XXIX/193/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
624   Uchwa艂a Nr 7/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
623   Uchwa艂a Nr XXIX/157/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
623   Uchwa艂a Nr XXXVIII/205/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
623   161. Zarz膮dzenie Nr 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 sierpnia 2009 r.
623   213. Zarz膮dzenie Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
623   039. ZARZ膭DZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
623   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
622   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
622   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
622   UCHWA艁A NR XIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
622   UCHWA艁A NR XVIII/130/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
622   Uchwa艂a Nr VI/38/2011z dia 22 czerwca 2011 r.
622   Uchwa艂a Nr V/19/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
622   Uchwa艂a Nr XVII/85/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
622   Uchwa艂a Nr XXI/108/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
622   144. Zarz膮dzenie Nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
622   023. ZARZ膭DZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
622   Uchwa艂a NR XXVI/170/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
622   132. ZARZ膭DZENIE NR 3/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
622   Uchwa艂a Nr I/S/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2014 r
621   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
621   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
621   UCHWA艁A NR XVI/111/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
621   UCHWA艁A NR XVI/105/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
621   UCHWA艁A NR IX/72/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
621   Uchwa艂a Nr XI/61/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
621   Uchwa艂a Nr XV/78/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
621   Uchwa艂a Nr XXVI/139/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
621   Uchwa艂a Nr XXX/164/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
621   Uchwa艂a Nr XXXIV/187/10 z 25 maja 2010 r.
621   028. ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
621   020. ZARZ膭DZENIE NR 23/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
620   Uchwa艂a nr IV/19/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
620   Uchwa艂a Nr XIII/64/08 z dnia 5 marca 2008 roku
620   Uchwa艂a Nr XVIII/88/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
620   017. ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
620   039. Zarz膮dzenie Nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2007 r.
620   084. Zarz膮dzenie Nr 26/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 lipca 2008 r
620   143. Zarz膮dzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
620   Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych na terenie
620   033. ZARZ膭DZENIE NR 36/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
620   Piotr Dziubich
620   S艂awomir Kawczy艅ski
619   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
619   185. Zarz膮dzenie Nr 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2010 r.
619   UCHWA艁A NR XVIII/129/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
619   Uchwa艂a Nr X/49/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
619   226. Zarz膮dzenie Nr 49/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 pa藕dziernika 2010 r.
619   013. ZARZ膭DZENIE NR 16 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
618   UCHWA艁A NR XV/101/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
618   Uchwa艂a Nr IV/21/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
618   119. Zarz膮dzenie Nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 13 lutego 2009 r
618   153. Zarz膮dzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
618   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
618   Krystian Betli艅ski
617   Zawiadomienie o wyborze oferty
617   UCHWA艁A NR IX/69/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
617   Uchwa艂a Nr IV/24/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
617   Uchwa艂a Nr IV/23/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
617   Uchwa艂a Nr VI/23/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
617   Uchwa艂a Nr XXII/119/09 z dnia 18 marca 2009 r.
617   056. ZARZ膭DZENIE NR 60/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
617   Uchwa艂a NR XXVII/175/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
616   UCHWA艁A NR XVII/121/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
616   Uchwa艂a Nr XXXII/178/10 z dnia 26 marca 2010 r.
616   052. Zarz膮dzenie Nr 53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 listopada 2007 r.
616   070. Zarz膮dzenie Nr 12/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
616   072. ZARZ膭DZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
616   Uchwa艂a Nr 8/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
616   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
615   Uchwa艂a Nr I/3/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
615   Uchwa艂a Nr X/45/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
615   Uchwa艂a Nr XXIII/128/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
615   079. Zarz膮dzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
615   080. ZARZ膭DZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
615   126. ZARZ膭DZENIE NR 66/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
614   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na :
614   Uchwa艂a Nr IV/20/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
614   Uchwa艂a Nr XXX/171/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
614   118. Zarz膮dzenie Nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 lutego 2009 r
614   054. Zarz膮dzenie Nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2007 r.
614   210. Zarz膮dzenie Nr 33/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 1 lipca 2010 r.
614   214. Zarz膮dzenie Nr 37/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
614   061. ZARZ膭DZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
613   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
613   UCHWA艁A NR XIII/91/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
613   Uchwa艂a Nr X/46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
613   Uchwa艂a Nr XXV/134/09 z dnia 29 maja 2009 r.
613   130. Zarz膮dzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2009 r
612   086. Zarz膮dzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
612   148. Zarz膮dzenie Nr 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
612   151. Zarz膮dzenie Nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
612   073. ZARZ膭DZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
611   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
611   UCHWA艁A NR IX/71/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
611   UCHWA艁A NR VIII/59/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2012 r.
611   Uchwa艂a Nr XXXIII/183/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
611   Uchwa艂a Nr XXXIX/214/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
611   018. ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
611   034. ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
611   072. Zarz膮dzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2008 r
611   129. Zarz膮dzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
611   017. ZARZ膭DZENIE NR 20 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
611   134. ZARZ膭DZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
611   O B W I E S Z C Z E N I E
611   Uchwa艂a Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
611   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
610   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
610   UCHWA艁A NR XIX/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
610   UCHWA艁A NR XVI/106/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
610   Uchwa艂a Nr VIII/54/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
610   Uchwa艂a Nr V/37/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
610   Uchwa艂a Nr IV/13/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
610   086. ZARZ膭DZENIE NR 26/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
610   Uchwa艂a NR XXVI/169/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
610   103. ZARZ膭DZENIE NR 43/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
610   120. ZARZ膭DZENIE NR 60/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
609   UCHWA艁A NR XI/84/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
609   117. Zarz膮dzenie Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
609   059. Zarz膮dzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 stycznia 2008 r
609   229. Zarz膮dzenie Nr 52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 pa藕dziernika 2010 r.
608   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
608   Wniosek o wydanie dowodu osobistego
608   Uchwa艂a Nr XXII/125/09 z dnia 18 marca 2009 r.
608   Uchwa艂a Nr XXXII/176/10 z dnia 26 marca 2010 r.
608   111. Zarz膮dzenie Nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
608   191. Zarz膮dzenie Nr 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
608   110. ZARZ膭DZENIE NR 50/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
608   ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
607   Uchwa艂a Nr III/15/10 dnia 27 grudnia 2010 r.
607   Uchwa艂a Nr XII/62/08 z dnia 4 lutego 2008 r.
607   Uchwa艂a Nr XXXI/173/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
607   007. ZARZ膭DZENIE Nr 07/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
607   162. Zarz膮dzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 wrze艣nia 2009 r.
607   176. Zarz膮dzenie Nr 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
607   178. Zarz膮dzenie Nr 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 06 stycznia 2010 r.
607   179. Zarz膮dzenie Nr 2/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 stycznia 2010 r.
607   216. Zarz膮dzenie Nr 39/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 sierpnia 2010 r.
607   025. ZARZ膭DZENIE NR 28/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
607   094. ZARZ膭DZENIE NR 34/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
607   133. ZARZ膭DZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
606   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
606   Uchwa艂a Nr XIII/68/08 z dnia 5 marca 2008 roku
606   009. ZARZ膭DZENIE Nr 09/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
606   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
606   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
606   Uchwa艂a NR XXVIII/185/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
605   UCHWA艁A NR VIII/57/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
605   Uchwa艂a Nr IV/16/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
605   Uchwa艂a Nr XIX/97/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
605   Uchwa艂a Nr XIX/103/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
605   Uchwa艂a Nr XXI/114/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
605   Uchwa艂a Nr XXX/168/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
605   Uchwa艂a Nr XXXV/191/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
605   Uchwa艂a Nr XXXV/193/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
605   Uchwa艂a NR XXVII/171/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
604   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
604   UCHWA艁A NR X/77/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
604   Uchwa艂a Nr XVI/83/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
604   114. Zarz膮dzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
604   040. ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
604   081. Zarz膮dzenie Nr 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
604   Uchwa艂a NR XXIV/165/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
604   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
604   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
604   Gra偶yna Maria Rybicka
603   UCHWA艁A NR XIX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
603   Uchwa艂a Nr X/53/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
603   164. Zarz膮dzenie Nr 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
602   Uchwa艂a Nr XXII/120/09 z dnia 18 marca 2009 r.
602   124. Zarz膮dzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
602   019. ZARZ膭DZENIE NR 22/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
602   065. ZARZ膭DZENIE NR 5/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
602   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
601   232. Zarz膮dzenie Nr 55/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
601   Uchwa艂a Nr III/17/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
601   Uchwa艂a Nr IV/10/2007 z dnia 9 marca 2007 r.
601   009. ZARZ膭DZENIE NR 9/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
601   066. ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
601   Uchwa艂a NR XXVII/177/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
601   144. ZARZ膭DZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
600   UCHWA艁A NR XVII/115/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
600   Uchwa艂a Nr XXVI/137/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
600   069. Zarz膮dzenie Nr 11/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
600   146. Zarz膮dzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 czerwca 2009 r
600   170. Zarz膮dzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 wrze艣nia 2009 r
600   240. Zarz膮dzenie Nr 63/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 24 listopada 2010 r.
600   029. ZARZ膭DZENIE NR 32/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
599   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
599   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
599   Zawiadomonie o wyborze oferty
599   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
599   Uchwa艂a Nr VII/51/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
599   Uchwa艂a Nr XV/80/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
599   108. Zarz膮dzenie Nr 50/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
599   073. Zarz膮dzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2008 r
598   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
598   UCHWA艁A NR X/83/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
598   Uchwa艂a Nr VIII/31/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
598   Uchwa艂a Nr XVIII/92/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
598   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 8 wrze艣nia 2009 r.
598   166. Zarz膮dzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2009 r
598   010. ZARZ膭DZENIE NR 10 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
598   079. ZARZ膭DZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
598   097. ZARZ膭DZENIE NR 37/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
598   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
598   Halina Wawrzyniak
597   Uchwa艂a Nr XXI/144/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
597   UCHWA艁A NR XIV/97/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
597   Uchwa艂a Nr V/31/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
597   Uchwa艂a Nr XXXIX/218/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
597   104. Zarz膮dzenie Nr 45/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 listopada 2008 r
597   183. Zarz膮dzenie Nr 6/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 marca 2010 r.
597   O B W I E S Z C Z E N I E
596   Uchwa艂a Nr XVIII/87/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
596   Uchwa艂a Nr XXII/122/09 z dnia 18 marca 2009 r.
596   122. Zarz膮dzenie Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 marca 2009 r
596   011. ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
596   057. Zarz膮dzenie Nr 59/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 grudnia 2007 r.
596   132. Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
596   087. ZARZ膭DZENIE NR 27/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
596   096. ZARZ膭DZENIE NR 36/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
596   129. ZARZ膭DZENIE NR 69/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
596   So艂ectwo Stawiska
595   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza przetarg pisemny
595   Uchwa艂a Nr XXXIX/209/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
595   068. Zarz膮dzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 marca 2008 r
595   Uchwa艂a NR XXVIII/184/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
595   130. ZARZ膭DZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
594   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
594   Uchwa艂a Nr XXXIII/180/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
594   181. Zarz膮dzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 lutego 2010 r.
593   Uchwa艂a Nr VII/28/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
593   238. Zarz膮dzenie Nr 61/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 listopada2010 r.
593   044. ZARZ膭DZENIE NR 47/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
593   045. ZARZ膭DZENIE NR 48/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
593   054. ZARZ膭DZENIE NR 58/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
593   088. ZARZ膭DZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
593   6. Sprawozdania Bud偶etowe za 2013 rok
593   PROTOK脫艁 z XXX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
593   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
592   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 maja 2011 r.
592   Uchwa艂a Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
592   101. Zarz膮dzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
592   110. Zarz膮dzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
592   010. ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
592   222. Zarz膮dzenie Nr 45/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
592   051. ZARZ膭DZENIE NR 55/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
592   Uchwa艂a NR XXVII/182/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
592   Uchwa艂a NR XXVIII/187/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
592   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
592   SK艁AD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
591   UCHWA艁A NR XIV/94/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
591   102. Zarz膮dzenie Nr 43/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
591   154. Zarz膮dzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 czerwca 2009 r
591   192. Zarz膮dzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 maja 2010 r.
591   Uchwa艂a NR XXVII/178/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
591   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
590   Uchwa艂a Nr XIII/71/08 z dnia 5 marca 2008 roku
590   Uchwa艂a Nr XIV/75/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
590   Uchwa艂a Nr XXXIII/179/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
590   008. ZARZ膭DZENIE Nr 08/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
590   088. Zarz膮dzenie Nr 30/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 sierpnia 2008 r
590   208. Zarz膮dzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 czrewca 2010 r.
590   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
590   104. ZARZ膭DZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
590   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
590   Krzysztof Miros艂aw 呕ak
589   Uchwa艂a Nr IV/22/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
589   Uchwa艂a Nr IV/11/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
589   Uchwa艂a Nr XI/57/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
589   Uchwa艂a Nr XIV/76/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
589   Uchwa艂a Nr XXXVII/200/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
589   005. ZARZ膭DZENIE Nr 05/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
589   087. Zarz膮dzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 lipca 2008 r
589   011. ZARZ膭DZENIE NR 14 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
588   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
588   Uchwa艂a Nr XVIII/91/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
588   Uchwa艂a Nr XXXIX/216/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
588   047. Zarz膮dzenie Nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 pa藕dziernika 2007 r.
588   060. Zarz膮dzenie Nr 2/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 stycznia 2008 r
588   163. Zarz膮dzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
588   182. Zarz膮dzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 marca 2010 r.
588   200. Zarz膮dzenie Nr 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
588   002. ZARZ膭DZENIE NR 2/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
588   068. ZARZ膭DZENIE NR 8/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
588   Uchwa艂a NR XXIX/189/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
588   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
587   Uchwa艂a Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
587   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
587   089. Zarz膮dzenie Nr 32/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
587   109. ZARZ膭DZENIE NR 49/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
586   Uchwa艂a Nr XXX/169/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
586   Uchwa艂a Nr XXXIX/212/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
586   105. ZARZ膭DZENIE NR 45/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
586   Uchwa艂a NR XXVIII/186/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
586   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
586   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.- Akty Prawne
585   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
585   Uchwa艂a Nr VIII/33/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
585   Uchwa艂a Nr XXVII/143/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
585   106. Zarz膮dzenie Nr 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 listopada 2008 r
585   042. Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
585   230. Zarz膮dzenie Nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 25 pa藕dziernika 2010 r.
585   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
585   121. ZARZ膭DZENIE NR 61/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
584   UCHWA艁A NR XII/85/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
584   Uchwa艂a Nr XXI/118/08 z dnia 18 marca 2009 r.
584   Uchwa艂a Nr XXIX/156/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
584   O B W I E S Z C Z E N I E
583   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
583   003. ZARZ膭DZENIE Nr 03/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
583   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2009 r.
583   Uchwa艂a NR XXVII/179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
583   146. ZARZ膭DZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
582   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
582   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
582   Uchwa艂a Nr XXXV/190/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
582   120. Zarz膮dzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 3 marca 2009 r
582   152. Zarz膮dzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
582   050. ZARZ膭DZENIE NR 54/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
582   Uchwa艂a NR XXV/168/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
582   136. ZARZ膭DZENIE NR 7/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
581   019. ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
581   027. ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
581   220. Zarz膮dzenie Nr 43/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
581   112. ZARZ膭DZENIE NR 52/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
581   Uchwa艂a NR XXX/196/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
581   Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r.
580   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
580   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
580   Uchwa艂a Nr IV/12/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
580   Uchwa艂a Nr VIII/39/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
580   048. Zarz膮dzenie Nr 49/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r
580   158. Zarz膮dzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
580   171. Zarz膮dzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 listopada 2009 r
580   Uchwa艂a NR XXV/167/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
580   Grzegorz Wo藕niak
579   Uchwa艂a Nr XIX/104/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
579   147. Zarz膮dzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 czerwca 2009 r
579   224. Zarz膮dzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
579   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
578   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
578   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
578   Uchwa艂a Nr V/30/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
578   Uchwa艂a Nr VIII/29/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
578   107. Zarz膮dzenie Nr 49/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
578   140. ZARZ膭DZENIE NR 11/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
577   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
577   UCHWA艁A NR XVI/104/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
577   Uchwa艂a Nr X/40/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
577   121. Zarz膮dzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2009 r
577   071. Zarz膮dzenie Nr 13/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2008 r
577   125. Zarz膮dzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
577   189. Zarz膮dzenie Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
577   093. ZARZ膭DZENIE NR 33/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
577   111. ZARZ膭DZENIE NR 51/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
577   117. ZARZ膭DZENIE NR 57/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
577   Uchwa艂a NR XXVII/174/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
577   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
576   Uchwa艂a Nr VIII/30/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
576   Uchwa艂a Nr XXIX/162/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
576   090. Zarz膮dzenie Nr 33/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
576   184. Zarz膮dzenie Nr 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2010 r.
576   016. ZARZ膭DZENIE NR 19 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
576   046. ZARZ膭DZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
576   098. ZARZ膭DZENIE NR 38/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
576   114. ZARZ膭DZENIE NR 54/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
576   147. ZARZ膭DZENIE NR 18/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
576   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
575   Uchwa艂a Nr VI/41/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
575   Uchwa艂a Nr XXVIII/145/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
575   002. ZARZ膭DZENIE Nr 02/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
575   175. Zarz膮dzenie Nr 63/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 grudnia 2009 r.
575   231. Zarz膮dzenie Nr 54/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
575   Uchwa艂a NR XXVIII/183/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
575   Uchwa艂a NR XXVIII/188/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
574   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
574   UCHWA艁A NR XVII/113 /2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
574   UCHWA艁A NR XIV/95/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
574   UCHWA艁A NR IX/70/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
574   Uchwa艂a Nr XXXVII/198/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
574   095. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
574   157. Zarz膮dzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
574   242. Zarz膮dzenie Nr 65/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
574   048. ZARZ膭DZENIE NR 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
574   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
574   143. ZARZ膭DZENIE NR 14/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
574   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
574   O B W I E S Z C Z E N I E
573   Zawiadomienie
573   Uchwa艂a Nr XIV/74/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
573   Uchwa艂a Nr XXXIII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
573   135. Zarz膮dzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
573   235. Zarz膮dzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
573   O B W I E S Z C Z E N I E
572   UCHWA艁A NR IX/64/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
572   036. ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
572   UCHWA艁A NR I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
571   Uchwa艂a Nr IV/9/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
571   Uchwa艂a Nr XXI/110/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
571   038. ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
571   141. Zarz膮dzenie Nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 maja 2009 r
571   209. Zarz膮dzenie Nr 32/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 czrewca 2010 r.
571   012. ZARZ膭DZENIE NR 15 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
571   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
570   UCHWA艁A NR XIX/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
570   Uchwa艂a Nr V/20/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
570   Uchwa艂a Nr XIII/66/08 z dnia 5 marca 2008 roku
570   096. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
570   186. Zarz膮dzenie Nr 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 kwietnia 2010 r.
570   193. Zarz膮dzenie Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 maja 2010 r.
570   106. ZARZ膭DZENIE NR 46/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
570   Uchwa艂a NR XXVII/181/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
570   145. ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
569   UCHWA艁A NR X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
569   Uchwa艂a Nr X/54/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
569   Uchwa艂a Nr XIII/70/08 z dnia 5 marca 2008 roku
569   023. ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
569   246. Zarz膮dzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 grudnia 2010 r.
569   Uchwa艂a NR XXV/166/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
569   135. ZARZ膭DZENIE NR 6/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
569   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
568   Uchwa艂a Nr IV/8/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
568   015. ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
568   026. ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
568   056. Zarz膮dzenie Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 grudnia 2007 r.
568   Uchwa艂a NR XXVII/180/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
568   141. ZARZ膭DZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
567   UCHWA艁A NR XVIII/128/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
567   Uchwa艂a Nr IV/27/2011 z dnia 28 arca 2011 r.
567   Uchwa艂a Nr XIX/100/08 z dnia 21 grudnia 2008 r.
567   Uchwa艂a Nr XIX/106/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
567   Uchwa艂a Nr XXXVIII/204/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
566   UCHWA艁A NR XV/99/2012z dnia 19.09.2012.r
566   Uchwa艂a Nr XVIII/89/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
566   Uchwa艂a NR XXIX/191/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
565   Uchwa艂a Nr XXII/123/09 z dnia 18 marca 2009 r.
565   Uchwa艂a Nr XXVIII/148/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
565   126. Zarz膮dzenie Nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
565   057. ZARZ膭DZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
565   Uchwa艂a NR XXIX/195/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
565   Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finans贸w
564   Uchwa艂a Nr VII/53/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
564   234. Zarz膮dzenie Nr 57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
564   ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
564   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
563   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
563   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
563   102. ZARZ膭DZENIE NR 42/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
563   107. ZARZ膭DZENIE NR 47/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
562   Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
562   Uchwa艂a Nr XXXVIII/208/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
562   134. Zarz膮dzenie Nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
562   103. Zarz膮dzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
562   243. Zarz膮dzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
562   118. ZARZ膭DZENIE NR 58/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
562   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
562   OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Radziejowie
561   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
561   Uchwa艂a Nr XI/60/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
561   074. Zarz膮dzenie Nr 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2008 r
561   219. Zarz膮dzenie Nr 42/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
561   082. ZARZ膭DZENIE NR 22/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
560   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
560   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
560   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
560   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
560   UCHWA艁A NR XVII/120/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
560   Uchwa艂a Nr VII/47/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
560   105. Zarz膮dzenie Nr 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2008 r
560   033. ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
560   062. Zarz膮dzenie Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
560   197. Zarz膮dzenie Nr 20/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
560   138. ZARZ膭DZENIE NR 9/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
560   O B W I E S Z C Z E N I E
559   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
559   Uchwa艂a Nr VI/43/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
559   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
559   Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu
558   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
558   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
558   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczoneo na:
558   Uchwa艂a Nr IV/25/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
558   Uchwa艂a Nr IV/15/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
558   Zakup oleju nap臋dowego do autobus贸w szkolnych
557   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
557   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
557   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
557   Uchwa艂a Nr XXVIII/146/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
557   138. Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
557   194. Zarz膮dzenie Nr 17/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
557   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
557   Uchwa艂a NR XXVII/176/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
557   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
557   K O M U N I K A T
557   Komisja Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska
556   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
556   Uchwa艂a Nr XIII/69/08 z dnia 5 marca 2008 roku
556   Uchwa艂a Nr XXVI/136/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
556   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
556   148. ZARZ膭DZENIE NR 19/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
555   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
555   006. ZARZ膭DZENIE Nr 06/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
555   064. Zarz膮dzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 lutego 2008 r
555   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
555   Komisja Rewizyjna
554   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
554   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
554   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
554   O B W I E S Z C Z E N I E
553   Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
553   ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH
553   Uchwa艂a Nr VIII/32/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
553   Uchwa艂a Nr XXIX/161/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
553   Uchwa艂a Nr XXXIX/215/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
553   097. Zarz膮dzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
553   212. Zarz膮dzenie Nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
553   217. Zarz膮dzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 wrze艣nia 2010 r.
553   006. ZARZ膭DZENIE NR 6/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
553   115. ZARZ膭DZENIE NR 55/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
553   Uchwa艂a Nr 8/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
552   016. ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
552   201. Zarz膮dzenie Nr 24/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
552   INFORMACJA
551   Uchwa艂a Nr VII/27/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
551   115. Zarz膮dzenie Nr 57/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
551   149. Zarz膮dzenie Nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
551   190. Zarz膮dzenie Nr 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
551   119. ZARZ膭DZENIE NR 59/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
551   UCHWA艁A NR I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
551   So艂ectwo Przed艂u偶
550   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
550   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
550   155. Zarz膮dzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 lipca 2009 r
550   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
550   154. ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
550   ZAPRASZAM na XXXII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
550   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
549   Uchwa艂a Nr X/43/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
549   078. Zarz膮dzenie Nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
549   Uchwa艂a NR XXX/197/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
548   233. Zarz膮dzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
548   Uchwa艂a Nr XIX/95/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
548   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
548   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
547   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
547   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
547   133. Zarz膮dzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
547   Uchwa艂a NR XXVII/172/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
547   Uchwa艂a NR XXX/199/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
547   O B W I E S Z C Z E N I E
546   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
546   Uchwa艂a Nr XXI/148/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
546   UCHWA艁A NR XVI/107/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
546   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
546   O B W I E S Z C Z E N I E
546   OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO
545   O G 艁 O S Z E N I E
545   053. Zarz膮dzenie Nr 54/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 listopada 2007 r.
545   122. ZARZ膭DZENIE NR 62/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
545   Uchwa艂a NR XXX/202/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
544   137. ZARZ膭DZENIE NR 8/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
544   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
543   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
543   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
543   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
543   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
542   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
542   Uchwa艂a Nr IV/14/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
542   237. Zarz膮dzenie Nr 60/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada2010 r.
542   123. ZARZ膭DZENIE NR 63/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
541   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
541   131. Zarz膮dzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 maja 2009 r
541   207. Zarz膮dzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 czerwca 2010 r.
541   239. Zarz膮dzenie Nr 62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 listopada2010 r.
541   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
541   OBWIESZCZENIE
540   Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
540   195. Zarz膮dzenie Nr 18/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
540   128. ZARZ膭DZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
540   Jednostki podleg艂e
539   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
539   Zawiadomienie o wyborz臋 oferty w przetargu nieograniczonym na:
539   Uchwa艂a Nr XXIX/153/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
538   Uchwa艂a NR XXXI/208/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
537   168. Zarz膮dzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 pa藕dziernika 2009
536   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
536   109. Zarz膮dzenie Nr 51/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
536   137. Zarz膮dzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
536   113. ZARZ膭DZENIE NR 53/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
536   O B W I E S Z C Z E N I E
535   Zg艂oszenie
535   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
535   Uchwa艂a Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
535   Uchwa艂a Nr V/18/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
535   156. Zarz膮dzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 lipca 2009 r.
535   169. Zarz膮dzenie Nr 57/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 pa藕dziernika 2009 r
535   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
534   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
534   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
533   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
533   Uchwa艂a Nr XV/81/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
533   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
532   Uchwa艂a Nr I/4/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
532   040. ZARZ膭DZENIE NR 43/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
532   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
531   Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych
531   Uchwa艂a Nr VIII/37/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
531   123. Zarz膮dzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 marca 2009 r
531   100. ZARZ膭DZENIE NR 40/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
531   Uchwa艂a NR XXIX/192/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
530   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
530   Uchwa艂a Nr XI/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
530   136. Zarz膮dzenie Nr 23/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
530   218. Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
529   Uchwa艂a NR XXIX/194/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
529   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
529   199. ZARZ膭DZENIE NR 9/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
528   Uchwa艂a Nr X/52/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
528   Uchwa艂a Nr XXXIX/219/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
528   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
528   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
527   149. ZARZ膭DZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
527   152. ZARZ膭DZENIE NR 23/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
527   UCHWA艁A NR I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
527   PROTOK脫艁 z I Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
526   124. ZARZ膭DZENIE NR 64/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
526   Uchwa艂a NR XXX/200/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
526   O B W I E S Z C Z E N I E
526   I N F O R M A C J A
525   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
525   071. ZARZ膭DZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
525   UCHWA艁A NR I/9/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
525   7. Sprawozdania Bud偶etowe za 2014 rok
524   128. Zarz膮dzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
524   O B W I E S Z C Z E N I E
523   O G 艁 O S Z E N I E
523   Uchwa艂a Nr 9/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
522   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
522   027. ZARZ膭DZENIE NR 30/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
521   O G 艁 O S Z E N I E
521   Zg艂oszenie kandydata na cz艂onka obwodowej komisji wyborczej
520   Zmiana dotycz膮ca rejestracji dzia艂alno艣ci gospodarczej
520   125. ZARZ膭DZENIE NR 65/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
520   OBWIESZCZENIE
519   Uchwa艂a NR XXX/198/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
519   O B W I E S Z C Z E N I E
518   200. ZARZ膭DZENIE NR 10/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
518   PROTOK脫艁 z II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
517   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
517   O B W I E S Z C Z E N I E
516   Uchwa艂a NR XXX/201/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
516   Uchwa艂a NR XXXI/207/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
515   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
515   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
515   UCHWA艁A NR II/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
515   Andrzej Schmidt
515   O B W I E S Z C Z E N I E
514   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
514   Uchwa艂a Nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
514   Uchwa艂a NR XXIX/190/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
514   139. ZARZ膭DZENIE NR 10/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
514   150. ZARZ膭DZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
514   227. ZARZ膭DZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
512   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
512   028. ZARZ膭DZENIE NR 31/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
511   ZAPRASZAM na XXXIV Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
511   O B W I E S Z C Z E N I E
510   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza II przetarg pisemny
510   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
510   159. ZARZ膭DZENIE NR 30/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
509   Kalendarz Wyborczy
508   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
508   153. ZARZ膭DZENIE NR 24/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
507   034. ZARZ膭DZENIE NR 37/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
507   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
506   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
506   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
506   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
506   194. ZARZ膭DZENIE NR 4/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
505   UCHWA艁A NR II/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
504   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
504   157. ZARZ膭DZENIE NR 28/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
504   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
503   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
503   041. ZARZ膭DZENIE NR 44/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
502   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
502   OBWIESZCZENIE
502   UCHWA艁A NR II/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
501   142. ZARZ膭DZENIE NR 13/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
501   156. ZARZ膭DZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
501   KOMUNIKAT
501   O B W I E S Z C Z E N I E
500   Uchwa艂a NR XXXI/206/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
500   O B W I E S Z C Z E N I E
500   Komisja Zdrowia i Porz膮dku Publicznego
500   O B W I E S Z C Z E N I E
499   Wniosek o:
499   Zawiadomienie o wyborze w przetargu nieograniczonym na:
499   O B W I E S Z C Z E N I E
499   UCHWA艁A NR IV/32/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
498   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
498   O B W I E S Z C Z E N I E
497   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
497   Informacje PKW dla wyborc贸w i kandydat贸w
495   170. ZARZ膭DZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
495   O B W I E S Z C Z E N I E
495   O B W I E S Z C Z E N I E
495   ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
494   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
494   Uchwa艂a Nr XIV/73/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
494   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
494   UCHWA艁A NR I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
494   ZAPRASZAM na II sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim
493   167. Zarz膮dzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
493   Uchwa艂a NR XXXII/218/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
493   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
493   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
492   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
492   UCHWA艁A NR XXXV/231/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
491   Zg艂oszenie
491   158. ZARZ膭DZENIE NR 29/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
491   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
490   O B W I E S Z C Z E N I E
490   UCHWA艁A NR I/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r
490   O B W I E S Z C Z E N I E
489   151. ZARZ膭DZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
488   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
487   Uchwa艂a Nr XI/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
487   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
487   Uchwa艂a NR XXXII/209/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
486   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
486   INFORMACJA
485   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
485   Uchwa艂a Nr 1/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
485   Wykaz przekazywanych informacji przez urz臋dy
484   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
484   155. ZARZ膭DZENIE NR 26/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
484   O B W I E S Z C Z E N I E
484   230. ZARZ膭DZENIE NR 41/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
483   KOMUNIKAT
483   167. ZARZ膭DZENIE NR 38/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
483   O B W I E S Z C Z E N I E
483   UCHWA艁A NR III/21/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
482   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
482   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
482   OBWIESZCZENIE
482   UCHWA艁A NR XXXV/230/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
481   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
481   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
480   UCHWA艁A NR I/7/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
480   Uchwa艂a Nr 14/WPF/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
479   Zawiadomienie o wyborze oferty w prztargu nieograniczonym na:
479   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSZCZEG脫LNYCH CZ臉艢CI ZAM脫WIENIA
478   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
478   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przteargu nieograniczonym na:
478   INFORMACJA ZARZ膭DU K脫艁KA ROLNICZEGO
477   OBWIESZCZENIE
477   ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
477   Uchwa艂a Nr 7/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
477   So艂ectwo Palczewo
476   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
476   TERMINY DY呕UR脫W
475   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
474   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
474   OBWIESZCZENIE WOJEW脫DZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORUNIU
474   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
473   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
473   UCHWA艁A NR XXXV/240/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
472   UCHWA艁A NR III/30/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
471   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
471   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
471   PROTOK脫艁 z V Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
470   O B W I E S Z C Z E N I E
469   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
469   O B W I E S Z C Z E N I E
469   225. ZARZ膭DZENIE NR 36/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
468   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
468   I N F O R M A C J A
468   190. ZARZ膭DZENIE NR 61/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
467   161. ZARZ膭DZENIE NR 32/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
467   164. ZARZ膭DZENIE NR 35/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
467   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
466   OBWIESZCZENIE
466   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
466   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
466   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
466   216. ZARZ膭DZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
465   Zawaidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
465   Uchwa艂a Nr I/2/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
465   Podzia艂 Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na okr臋gi wyborcze
464   Podzia艂 Gminy Piotrk贸w Kujawski na obwody g艂osowania
464   189. ZARZ膭DZENIE NR 60/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
464   UCHWA艁A NR III/24/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
463   Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczeg贸lnych cz臋艣ci zam贸wienia
463   Uchwa艂a Nr 2/D/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
463   Pa艅stwowa Komisja Wyborcza
462   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
462   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
462   UCHWA艁A NR XXXV/228/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
462   UCHWA艁A NR II/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
461   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
461   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
461   UCHWA艁A NR III/25/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
460   181. ZARZ膭DZENIE NR 52/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
460   UCHWA艁A NR III/20/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
459   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
459   PROTOK脫艁 z IV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
458   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
458   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
458   208. ZARZ膭DZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
458   UCHWA艁A NR III/23/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
457   ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
456   UCHWA艁A NR XXXIII/221/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
456   215. ZARZ膭DZENIE NR 26/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
455   O B W I E S Z C Z E N I E
455   219. ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
455   PROTOK脫艁 z III Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
454   Uchwa艂a NR XXXII/219/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
454   O B W I E S Z C Z E N I E
454   UCHWA艁A NR I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
454   211. ZARZ膭DZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
454   222. ZARZ膭DZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
453   UCHWA艁A NR III/28/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
453   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
453   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
451   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
451   ZAPRASZAM Na IV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji,
450   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
450   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA na:
450   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
450   Uchwa艂a NR XXXII/220/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
450   UCHWA艁A NR XXXIV/227/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
449   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
449   Uchwa艂a Nr 2/Kd//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
448   Uchwa艂a NR XXXII/211/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
448   172. ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
447   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
447   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
447   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
447   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
447   Uchwa艂a NR XXXII/217/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
447   UCHWA艁A NR II/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
447   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
447   Bud偶et na rok 2015
446   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
446   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
446   UCHWA艁A NR XXXV/229/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
446   UCHWA艁A NR I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
446   O B W I E S Z C Z E N I E
446   O B W I E S Z C Z E N I E
445   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
445   O B W I E S Z C Z E N I E
445   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
445   Uchwa艂a Nr 14/P/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
445   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
444   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
444   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
443   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
443   ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
443   ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
442   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
442   Uchwa艂a NR XXXII/214/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
442   201. ZARZ膭DZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
441   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
441   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
441   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
441   Uchwa艂a Nr 10/Dpr/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
440   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
440   Uchwa艂a Nr 2/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
440   Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 25 listopada 2014 r.
439   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
439   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
439   UCHWA艁A NR XXXV/232/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
439   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
439   O B W I E S Z C Z E N I E
439   ZAPRASZAM na III sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋 dnia
439   Fundusz Alimentacyjny
438   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
438   160. ZARZ膭DZENIE NR 31/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
438   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
438   UCHWA艁A NR II/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
438   UCHWA艁A NR II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
438   O B W I E S Z C Z E N I E
437   Uchwa艂a Nr 3/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
437   O B W I E S Z C Z E N I E
437   PROTOK脫艁 z VII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
436   180. ZARZ膭DZENIE NR 51/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
436   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
435   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
435   ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
435   177. ZARZ膭DZENIE NR 48/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
435   So艂ectwo Zborowiec
434   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
434   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
434   176. ZARZ膭DZENIE NR 47/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
433   O B W I E S Z C Z E N I E
431   UCHWA艁A NR I/5/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
431   OBWIESZCZENIE
430   Uchwa艂a NR XXXII/212/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
430   163. ZARZ膭DZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
430   178. ZARZ膭DZENIE NR 49/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
430   UCHWA艁A NR III/29/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
429   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrrk贸w Kujawski
429   UCHWA艁A NR XXXIV/225/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
428   UCHWA艁A NR IV/39/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
427   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
427   214. ZARZ膭DZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
426  
426   UCHWA艁A NR III/26/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
426   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
425   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
425   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
424   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
424   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
424   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
424   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
424   UCHWA艁A NR XXXIV/224/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
424   239. ZARZ膭DZENIE NR 50/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
423   166. ZARZ膭DZENIE NR 37/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
423   O B W I E S Z C Z E N I E
421   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
421   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
421   UCHWA艁A NR IV/35/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
420   195. ZARZ膭DZENIE NR 5/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
420   UCHWA艁A NR IV/42/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
419   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
419   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
419   Uchwa艂a NR XXXII/215/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
419   Uchwa艂a NR XXXII/216/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
419   O B W I E S Z C Z E N I E
419   229. ZARZ膭DZENIE NR 40/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
419   UCHWA艁A NR IV/43/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
418   Uchwa艂a NR XXXII/210/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
418   Uchwa艂a NR XXXII/213/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
418   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
417   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
417   UCHWA艁A NR III/22/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
417   ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
416   175. ZARZ膭DZENIE NR 46/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
416   Uchwa艂a Nr 4/S//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.08.04.2015 r
415   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
415   165. ZARZ膭DZENIE NR 36/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
415   191. ZARZ膭DZENIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
415   UCHWA艁A NR IV/41/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
414   168. ZARZ膭DZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
414   O B W I E S Z C Z E N I E
413   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
413   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
413   ZARZ膭DZENIE NR 40/2014
413   UCHWA艁A NR XXXV/233/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
412   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
411   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
411   Komisja Statutowa
411   226. ZARZ膭DZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
411   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
410   UCHWA艁A NR XXXIII/222/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
410   O B W I E S Z C Z E N I E
409   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
409   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
409   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
409   O B W I E S Z C Z E N I E
408   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
408   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
408   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
408   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
408   192. ZARZ膭DZENIE NR 2/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
407   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
407   ZAPRASZAM Na X sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
406   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
406   UCHWA艁A NR IV/33/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
406   UCHWA艁A NR IV/36/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
405   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
405   O B W I E S Z C Z E N I E
405   220. ZARZ膭DZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
404   162. ZARZ膭DZENIE NR 33/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
403   Zawiadomienie o wyborze oferty
403   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
403   197. ZARZ膭DZENIE NR 7/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
403   213. ZARZ膭DZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
403   Obwieszczenie Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
403   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
402   ZAPRASZAM Na V sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
402   244. ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
402   PROTOK脫艁 z VI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
401   UCHWA艁A NR IV/31/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
401   UCHWA艁A NR XI/75/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
400   184. ZARZ膭DZENIE NR 55/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
400   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
399   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
398   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
398   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
397   171. ZARZ膭DZENIE NR 42/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
397   UCHWA艁A NR XXXV/234/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
397   O B W I E S Z C Z E N I E
397   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
397   UCHWA艁A NR IV/38/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
397   PROTOK脫艁 z X Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
396   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
396   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
396   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
396   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
396   O B W I E S Z C Z E N I E
396   231. ZARZ膭DZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
396   UCHWA艁A NR IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
396   O G 艁 O S Z E N I E
395   223. ZARZ膭DZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
395   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
394   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
394   182. ZARZ膭DZENIE NR 53/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
394   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
393   Informacja dla wyborc贸w niepe艂nosprawnych
393   UCHWA艁A NR VII/53/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
392   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
392   Wniosek o wycink臋 drzew
392   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
391   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
390   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
390   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
390   UCHWA艁A NR V/47/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
390   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
389   173. ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
389   217. ZARZ膭DZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
389   UCHWA艁A NR V/46/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
389   UCHWA艁A NR X/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
388   169. ZARZ膭DZENIE NR 40/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
388   174. ZARZ膭DZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
388   187. ZARZ膭DZENIE NR 58/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
388   O B W I E S Z C Z E N I E
388   UCHWA艁A NR VIII/57/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
388   UCHWA艁A NR VIII/56/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
387   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
387   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
387   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacj臋 zam贸wienia
387   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
386   212. ZARZ膭DZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
386   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
385   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
385   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
384   218. ZARZ膭DZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
384   UCHWA艁A NR XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
382   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
382   240. ZARZ膭DZENIE NR 51/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
381   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
381   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
380   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
380   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
380   UCHWA艁A NR XXXV/236/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
380   179. ZARZ膭DZENIE NR 50/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
380   185. ZARZ膭DZENIE NR 56/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
380   188. ZARZ膭DZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
380   196. ZARZ膭DZENIE NR 6/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
380   202. ZARZ膭DZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
380   UCHWA艁A NR IV/37/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
378   186. ZARZ膭DZENIE NR 57/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
378   234. ZARZ膭DZENIE NR 45/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
378   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
378   UCHWA艁A NR X/60/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
377   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
377   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
376   207. ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
376   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
374   UCHWA艁A NR XXXV/238/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
374   UCHWA艁A NR VI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
373   UCHWA艁A NR XXXIV/226/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
373   UCHWA艁A NR XXXV/239/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
373   193. ZARZ膭DZENIE NR 3/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
373   204. ZARZ膭DZENIE NR 14/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
373   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
373   224. ZARZ膭DZENIE NR 35/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
373   UCHWA艁A NR IV/34/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
373   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
373   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
372   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
372   Zg艂oszenie pobytu czasowego
372   UCHWA艁A NR XXXIV/223/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
372   UCHWA艁A NR XXXV/235/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
371   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
371   228. ZARZ膭DZENIE NR 39/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
371   O B W I E S Z C Z E N I E
371   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
371   UCHWA艁A NR X/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
370   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
370   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
367   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
367   203. ZARZ膭DZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
367   209. ZARZ膭DZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
366   221. ZARZ膭DZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
366   237. ZARZ膭DZENIE NR 48/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
365   Zawiadomienie o udzieniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
365   UCHWA艁A NR III/27/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
365   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
365   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
364   246. ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
364   O B W I E S Z C Z E N I E
364   UCHWA艁A NR X/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
362   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
362   210. ZARZ膭DZENIE NR 20/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
362   Protok贸艂 z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych na temat projektu
361   UCHWA艁A NR XI/81/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
360   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
360   232. ZARZ膭DZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
360   OBWIESZCZENIE
360   UCHWA艁A NR VI/48/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
359   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
359   241. ZARZ膭DZENIE NR 52/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
358   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
358   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
358   INFORMACJA DOTYCZ膭CA PROGRAMU RZ膭DOWEGO RODZINA 500 PLUS
357   206. ZARZ膭DZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
356   183. ZARZ膭DZENIE NR 54/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
355   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
355   Uchwa艂a Nr 15/P/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
354   251. ZARZ膭DZENIE NR 62/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
354   259. ZARZ膭DZENIE NR 70/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
352   243. ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
351   PROTOK脫艁 z XI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
350   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
349   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
349   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
349   UCHWA艁A NR XI/77/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
349   UCHWA艁A NR XI/80/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
348   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
348   ZAPRASZAM Na XI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
347   205. ZARZ膭DZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
347   O B W I E S Z C Z E N I E
346   242. ZARZ膭DZENIE NR 53/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
345   UCHWA艁A NR XI/72/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
345   Katarzyna Ulewicz
344   UCHWA艁A NR VII/55/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
343   236. ZARZ膭DZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
343   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
342   INFORMACJA
342   269. ZARZ膭DZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
341   O B W I E S Z C Z E N I E
341   O B W I E S Z C Z E N I E
341   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
340   UCHWA艁A NR X/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
338   249. ZARZ膭DZENIE NR 60/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
337   233. ZARZ膭DZENIE NR 44/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
337   247. ZARZ膭DZENIE NR 58/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
336   248. ZARZ膭DZENIE NR 59/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
336   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
335   O B W I E S Z C Z E N I E
334   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
334   245. ZARZ膭DZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
334   O B W I E S Z C Z E N I E
332   UCHWA艁A NR VI/49/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
332   255. ZARZ膭DZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
332   UCHWA艁A NR X/70/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
331   UCHWA艁A NR IX/72/2011
331   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
330   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
330   UCHWA艁A NR XI/83/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
330   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie
329   UCHWA艁A NR XXXV/237/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
329   266. ZARZ膭DZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
329   273. ZARZ膭DZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
329   UCHWA艁A NR XII/84/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
328   UCHWA艁A NR VI/50/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
327   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
326   Piotrk贸w Kujawski: ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH.
326   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
326   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
326   UCHWA艁A NR X/61/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
325   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
325   235. ZARZ膭DZENIE NR 46/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
325   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
324   O B W I E S Z C Z E N I E
324   258. ZARZ膭DZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
323   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
322   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
322   O B W I E S Z C Z E N I E
319   O B W I E S Z C Z E N I E
319   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
317   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
317   UCHWA艁A NR XI/74/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
317   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
316   UCHWA艁A NR XI/76/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
315   238. ZARZ膭DZENIE NR 49/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
315   UCHWA艁A NR VII/54/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
315   263. ZARZ膭DZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
313   Uchwa艂a Nr 15/WPF/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
313   8. Sprawozdania Bud偶etowe za 2015 rok
312   O B W I E S Z C Z E N I E
311   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
311   250. ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
311   262. ZARZ膭DZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
311   UCHWA艁A NR XI/78/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
311   PROTOK脫艁 z IX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
311   UCHWA艁A NR IX/59/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
310   Wykaz ulic
310   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
310   O B W I E S Z C Z E N I E
309   ZAPRASZAM Na XII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
308   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
307   UCHWA艁A NR X/64/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
306   261. ZARZ膭DZENIE NR 72/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
306   UCHWA艁A NR X/69/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
305   UCHWA艁A NR VI/51/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
305   UCHWA艁A NR XII/87/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
304   254. ZARZ膭DZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
304   260. ZARZ膭DZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
304   Bogumi艂a Paw艂owska
302   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
302   UCHWA艁A NR XI/73/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
301   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
300   UCHWA艁A NR VIII/58/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
299   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
299   292. ZARZ膭DZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
298   UCHWA艁A NR XI/82/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
298   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
297   Rekrutacja do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych
297   UCHWA艁A NR XII/85/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
296   268. ZARZ膭DZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
296   UCHWA艁A NR XIII/91/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
296   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
295   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
295   264. ZARZ膭DZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
295   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
294   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
294   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
294   Miros艂aw J贸zef Skonieczny
293   UCHWA艁A NR X/68/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
292   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
290   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
289   257. ZARZ膭DZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
288   UCHWA艁A NR X/71/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
288   272. ZARZ膭DZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
287   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
287   275. ZARZ膭DZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
286   295. ZARZ膭DZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
284   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
284   UCHWA艁A NR XII/86/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
282   092. Zarz膮dzenie Nr 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 wrze艣nia 2008 r
282   271. ZARZ膭DZENIE NR 82/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
282   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
279   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
279   280. ZARZ膭DZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
279   283. ZARZ膭DZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
278   UCHWA艁A NR X/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
277   274. ZARZ膭DZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
276   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
276   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
276   Uchwa艂a Nr 3/D/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
275   256. ZARZ膭DZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
275   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
275   UCHWA艁A NR XII/89/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
275   294. ZARZ膭DZENIE NR 18/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
274   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
274   265. ZARZ膭DZENIE NR 76/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
273   O B W I E S Z C Z E N I E
272   276. ZARZ膭DZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
272   UCHWA艁A NR XII/88/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
271   ZA艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
270   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
270   302. ZARZ膭DZENIE NR 26/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
270   Katarzyna Anna Czaplewska
270   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
269   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY ROZLICZAJ膭CEGO SI臉 NA PODSTAWIE PRZEPIS脫W
269   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
268   127. ZARZ膭DZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
268   281. ZARZ膭DZENIE NR 5/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
267   289. ZARZ膭DZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
266   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
265   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO 艢WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
264   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
264   284. ZARZ膭DZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
263   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
262   O艢WIADCZENIE O WIELKO艢CI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRA呕ONEJ
262   291. ZARZ膭DZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
262   297. ZARZ膭DZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
261   O艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
261   ZA艢WIADCZENIE/O艢WIADCZENIE*) O UCZ臉SZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKO艁Y
261   Uchwa艂a Nr 3/S/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.6.04.2016 r
260   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
259   278. ZARZ膭DZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
258   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
258   O B W I E S Z C Z E N I E
258   O B W I E S Z C Z E N I E
258   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
258   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
257   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
257   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2017
256   267. ZARZ膭DZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
255   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
255   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
254   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
254   O B W I E S Z C Z E N I E
253   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
253   277. ZARZ膭DZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
253   296. ZARZ膭DZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
252   286. ZARZ膭DZENIE NR 10/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
252   307. ZARZ膭DZENIE NR 31/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
251   287. ZARZ膭DZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
251   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
251   Renata Wo藕niak
250   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
249   O B W I E S Z C Z E N I E
249   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
248   290. ZARZ膭DZENIE NR 14/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
247   UCHWA艁A NR XIII/90/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
247   303. ZARZ膭DZENIE NR 27/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
246   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
246   UCHWA艁A NR XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
246   UCHWA艁A NR XIV/96/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
246   Bud偶et na rok 2016
245   279. ZARZ膭DZENIE NR 3/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
245   324. ZARZ膭DZENIE NR 48/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
244   UCHWA艁A NR XIV/95/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
243   O B W I E S Z C Z E N I E
242   O B W I E S Z C Z E N I E
242   293. ZARZ膭DZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
241   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
240   270. ZARZ膭DZENIE NR 81/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
239   O B W I E S Z C Z E N I E
239   305. ZARZ膭DZENIE NR 29/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
236   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
236   UCHWA艁A NR XIV/92/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
235   300. ZARZ膭DZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
234   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY O DOCHODACH OSI膭GNI臉TYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ膭CYM OKRES 艢WI
234   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-07-27
232   O B W I E S Z C Z E N I E
232   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
232   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
230   O B W I E S Z C Z E N I E
230   PROTOK脫艁 z XII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
230   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
230   PROTOK脫艁 z XV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
229   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
229   299. ZARZ膭DZENIE NR 23/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
227   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
225   O B W I E S Z C Z E N I E
225   ZAPRASZAM Na XV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
224   282. ZARZ膭DZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
222   288. ZARZ膭DZENIE NR 12/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
222   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
218   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
217   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
217   285. ZARZ膭DZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
217   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
216   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
216   298. ZARZ膭DZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
216   304. ZARZ膭DZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
215   O B W I E S Z C Z E N I E
214   301. ZARZ膭DZENIE NR 25/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
211   308. ZARZ膭DZENIE NR 32/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
209   UCHWA艁A NR XIV/93/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
208   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
207   UCHWA艁A NR XV/97/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
206   311. ZARZ膭DZENIE NR 35/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
205   O B W I E S Z C Z E N I E
205   312. ZARZ膭DZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
204   322. ZARZ膭DZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
202   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
202   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
201   Interpretacja Indywidualna
200   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
199   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
199   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
199   O B W I E S Z C Z E N I E
199   O B W I E S Z C Z E N I E
199   337. ZARZ膭DZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
199   UCHWA艁A NR XVIII/116/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
198   O B W I E S Z C Z E N I E
198   UCHWA艁A NR XVI/111/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
197   309. ZARZ膭DZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
196   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
195   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
195   O B W I E S Z C Z E N I E
195   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
195   UCHWA艁A NR XV/102/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
194   314. ZARZ膭DZENIE NR 38/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
194   327. ZARZ膭DZENIE NR 51/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
193   310. ZARZ膭DZENIE NR 34/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
193   O B W I E S Z C Z E N I E
191   313. ZARZ膭DZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
191   315. ZARZ膭DZENIE NR 39/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
191   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
190   O B W I E S Z C Z E N I E
189   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
189   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-10-06
188   317. ZARZ膭DZENIE NR 41/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
187   O B W I E S Z C Z E N I E
187   O B W I E S Z C Z E N I E
185   318. ZARZ膭DZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
185   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
185   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
184   O B W I E S Z C Z E N I E
184   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
183   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
183   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
183   323. ZARZ膭DZENIE NR 47/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
183   UCHWA艁A NR XVI/110/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
181   321. ZARZ膭DZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
180   O B W I E S Z C Z E N I E
180   325. ZARZ膭DZENIE NR 49/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
179   O B W I E S Z C Z E N I E
179   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
179   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
178   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
178   O B W I E S Z C Z E N I E
177   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
177   319. ZARZ膭DZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
176   UCHWA艁A NR XIX/130/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
176   1. ZARZ膭DZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
175   UCHWA艁A NR XV/105/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
174   O B W I E S Z C Z E N I E
174   3. ZARZ膭DZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
174  
173   320. ZARZ膭DZENIE NR 44/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
173   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
172   O B W I E S Z C Z E N I E
172   UCHWA艁A NR XV/98/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
172   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
172   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
172   O B W I E S Z C Z E N I E
172   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
171   339. ZARZ膭DZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
170   UCHWA艁A NR XV/100/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
170   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
170   341. ZARZ膭DZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
169   O B W I E S Z C Z E N I E
169   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
169   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
167   UCHWA艁A NR XV/103/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
167   UCHWA艁A NR XV/106/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
167  
166   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
165   UCHWA艁A NR XV/104/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
165   UCHWA艁A NR XVIII/114/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
165   Wniosek o wydanie interpretacji
165   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
165   Bud偶et na rok 2017
164   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
162   329. ZARZ膭DZENIE NR 53/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
161   326. ZARZ膭DZENIE NR 50/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
161   330. ZARZ膭DZENIE NR 54/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
160   ZAPRASZAM Na XVIII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
159   4. ZARZ膭DZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
158   UCHWA艁A NR XV/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
158   UCHWA艁A NR XVIII/120/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
157   UCHWA艁A NR XV/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
157   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
156   332. ZARZ膭DZENIE NR 56/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
155   316. ZARZ膭DZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
155   O B W I E S Z C Z E N I E
155   O B W I E S Z C Z E N I E
154   331. ZARZ膭DZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
154   PROTOK脫艁 z XX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
153   UCHWA艁A NR XV/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
153   O B W I E S Z C Z E N I E
153   342. ZARZ膭DZENIE NR 66/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
153   UCHWA艁A NR XVIII/115/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
152   Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
152   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
151   Wniosek
151   334. ZARZ膭DZENIE NR 58/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
151   UCHWA艁A NR XXI/138/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
150   UCHWA艁A NR XV/99/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
150   340. ZARZ膭DZENIE NR 64/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
150   UCHWA艁A NR XVIII/125/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
150   351. ZARZ膭DZENIE NR 75/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
149   O B W I E S Z C Z E N I E
149   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
148   O B W I E S Z C Z E N I E
148   UCHWA艁A NR XVIII/117/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
148   UCHWA艁A NR XVIII/122/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
148   UCHWA艁A NR XIX/132/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
148   5. ZARZ膭DZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
146   UCHWA艁A NR XV/101/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
146   2. ZARZ膭DZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
146   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
145   343. ZARZ膭DZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
145   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
145   8. ZARZ膭DZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
144   UCHWA艁A NR XVIII/118/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
144   UCHWA艁A NR XVIII/123/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
143   UCHWA艁A NR XVIII/119/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
142   ZAPRASZAM Na XVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
142   333. ZARZ膭DZENIE NR 57/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
141   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
140   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
140   O B W I E S Z C Z E N I E
139   328. ZARZ膭DZENIE NR 52/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
139   349. ZARZ膭DZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
139   ZAPRASZAM Na XIX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
139   Uchwa艂a Nr 4/D/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
138   UCHWA艁A NR XVIII/121/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
138   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
137   UCHWA艁A NR XVII/113/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
136   344. ZARZ膭DZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
136   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
135   6. ZARZ膭DZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
134   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
133   348. ZARZ膭DZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
133   350. ZARZ膭DZENIE NR 74/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
133   ZAPRASZAM Na XXI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
132   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.7.12.2016 r
132   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
132   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
132   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
131   UCHWA艁A NR XVII/112/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
130   335. ZARZ膭DZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
130   UCHWA艁A NR XIX/133/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
130   352. ZARZ膭DZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
129   345. ZARZ膭DZENIE NR 69/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
129   347. ZARZ膭DZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
128   Uchwa艂a Nr 9/WPF/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
127   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
126   Uchwa艂a Nr 9/P/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
126   O B W I E S Z C Z E N I E
125   UCHWA艁A NR XVIII/124/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
124   UCHWA艁A NR XX/134/2016 z dnia z dnia 29 grudnia 2016 r.
124   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
123   338. ZARZ膭DZENIE NR 62/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
123   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
122   336. ZARZ膭DZENIE NR 60/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
122   O B W I E S Z C Z E N I E
122   353. ZARZ膭DZENIE NR 77/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
122   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
121   UCHWA艁A NR XIX/128/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
121   7. ZARZ膭DZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
121   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
120   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
118   UCHWA艁A NR XIX/126/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
117   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
117   9. Sprawozdania Bud偶etowe za 2016 rok
116   ZAPRASZAM Na XVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
116   UCHWA艁A NR XIX/131/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
116   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
116   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
115   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
114   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
114   UCHWA艁A NR XXII/146/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
113   Kadra
113   UCHWA艁A NR XXII/150/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
112   O B W I E S Z C Z E N I E
111   354. ZARZ膭DZENIE NR 78/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
110   UCHWA艁A NR XIX/129/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
110   UCHWA艁A NR XXI/136/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
110   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
108   UCHWA艁A NR XIX/127/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
107   355. ZARZ膭DZENIE NR 79/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
106   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
106   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
105   UCHWA艁A NR XXI/135/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
105   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
104   O B W I E S Z C Z E N I E
102   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
101   346. ZARZ膭DZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
101   Dane Teleadresowe
100   9. ZARZ膭DZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI9
100   O B W I E S Z C Z E N I E
99   UCHWA艁A NR XXI/137/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
97   O B W I E S Z C Z E N I E
97   Dane teleadresowe
97   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
96   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
96   UCHWA艁A NR XXII/142/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
95   ZAPRASZAM Na XXII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
95   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
93   O B W I E S Z C Z E N I E
93   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
91   O B W I E S Z C Z E N I E
91   Dane teleadresowe
89   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
89   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
89   O B W I E S Z C Z E N I E
89   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
88   UCHWA艁A NR XXII/140/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
88   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
87   O B W I E S Z C Z E N I E
87   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
87   UCHWA艁A NR XXII/145/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
86   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
86   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
86   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
85   O B W I E S Z C Z E N I E
85   UCHWA艁A NR XXII/144/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
85   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
84   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
83   UCHWA艁A NR XXII/139/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
83   UCHWA艁A NR XXII/143/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
82   UCHWA艁A NR XXII/147/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
82   UCHWA艁A NR XXIV/155/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
80   Dane teleadresowe
80   UCHWA艁A NR XXII/148/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
79   Dane teleadresowe
79   UCHWA艁A NR XXII/149/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
79   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
79   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
77   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
77   Obwieszczenie
76   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
75   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
75   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
75   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
73   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
71   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
70   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
70   Dane teleadresowe
69   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
69   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
69   Uchwa艂a Nr 2/S/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2017 r.
68  
68   SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
67   UCHWA艁A NR XXIV/154/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
66   Dane teleadresowe
65   ZAPRASZAM Na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
65   UCHWA艁A NR XXIII/151/2017 z dnia z dnia 25 maja 2017 r.
64   Dane teleadresowe
64   UCHWA艁A NR XXII/141/2017 z dnia z dnia 24 marca 2017 r.
64   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
64   Obwieszczenie
64   UCHWA艁A NR XXIV/164/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
63   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
63   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
63   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
62   Dane teleadresowe
62   UCHWA艁A NR XXIV/153/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
62   UCHWA艁A NR XXIV/158/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
59   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
59   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
58   UCHWA艁A NR XXIV/162/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
57   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
57   O B W I E S Z C Z E N I E
57   O B W I E S Z C Z E N I E
57   Obwieszczenie
57   UCHWA艁A NR XXIV/152/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
57   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
57   O B W I E S Z C Z E N I E
56   O B W I E S Z C Z E N I E
56   UCHWA艁A NR XXIV/157/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
55   O B W I E S Z C Z E N I E
55   UCHWA艁A NR XXIV/160/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
54   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
54   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
54   UCHWA艁A NR XXIV/156/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
54   UCHWA艁A NR XXIV/163/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
54   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
53   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
53   O B W I E S Z C Z E N I E
53   O B W I E S Z C Z E N I E
53   UCHWA艁A NR XXIV/159/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
53   Sprawozdania finansowe za 2016 r.
53   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
52   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
52   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
52   O B W I E S Z C Z E N I E
52   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
52   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
51   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
51   O B W I E S Z C Z E N I E
51   O B W I E S Z C Z E N I E
50   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
49   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
49   ZAWIADOMIENIE O UNIEWA呕NIENIU CZYNNO艢CI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 16.05.2017 R
49   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
49   UCHWA艁A NR XXIV/161/2017 z dnia z dnia 12 czerwca 2017 r.
48   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
48   zg艂oszenie wycinki drzew
47   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
47   Obwieszczenie
47   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
46   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
46   UCHWA艁A NR XXV/166/2017 z dnia z dnia 26 lipca 2017 r.
43   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
43   O B W I E S Z C Z E N I E
43   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
42   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
41   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
41   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
40   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
39   UCHWA艁A NR XXV/165/2017 z dnia z dnia 26 lipca 2017 r.
38   Obwieszczenie
38   OBWIESZCZENIE
38   Obwieszczenie
37   O B W I E S Z C Z E N I E
36   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
36   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
34   O B W I E S Z C Z E N I E
34   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
33   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
33   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
32   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
32   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
32   OBWIESZCZENIE
32   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
30   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
30   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
30   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
28   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
27   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
27   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
27   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
26   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
25   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
25   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
24   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
24   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
24   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
23   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
23   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
23   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
23   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
22   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
22   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
21   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
20   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
20   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
19   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
19   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
14   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
12   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
10   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
9   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
7   Alicja - Sylwia W贸jcik
4   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji

 Liczba   Kategoria
211285   Informacje og贸lne
47567   Przetargi
33209   Oferty pracy
24416   Pomocy spo艂ecznej
21003   Zam贸wienia publiczne
18662   Inne zam贸wienia
11808   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
11603   2016
10392   - 2012 - 2016
9297   Kierownictwo
9230   M - GOPS w Piotrkowie Kujawskim
8734   Lista so艂ectw
8488   Dane teleadresowe
7812   - 2006 - 2010
7675   Informacje o udzieleniu zam贸wie艅
7493   Inne
7457   - 2006 - 2010
7325   Protoko艂y z sesji
7318   - 2010 - 2014
7254   2017
6988   Struktura organizacyjna
6608   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
6595   Rady Miejskiej
6520   O艣wiatowe
6256   Urz膮d Stanu Cywilnego
6134   Inwestycyjne
6061   Charakterystyka
6049   Sk艂ad osobowy Rady
5893   Og艂oszenia
5857   Informacja o wyborze oferty
5832   Zak艂adu Komunalnego
5499   Zesp贸艂 Ekonomiczno Administracyjny Szk贸艂
5391   Szko艂a Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
5353   Urz膮d Miasta i Gminy
5234   Za艂atwianie spraw
5178   Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej
5055   Podatkowe
5013   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2007 - 2010
4854   Ochrony 艢rodowiska
4822   Rejestry, ewidencje i archiwa
4811   Referat Finansowo-Ksi臋gowy - Podatki
4714   Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
4650   Podatki i op艂aty
4576   Dot. rolnictwa
4567   Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, architektury
4541   Szko艂a Podstawowa w Byczu
4540   Programy gospodarcze
4537   Komisje Rady
4477   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
4438   Szko艂a Podstawowa w D臋bo艂臋ce
4349   Obwieszczenia
4296   Przedszkole samorz膮dowe w Piotrkowie Kujawskim
4276   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2010 - 2014
4261   Kontrole
4232   2008 - 2010
4208   Ewidencja Ludno艣ci i Dowod贸w Osobistych
4160   2011 - 2013
4155   Statut Miasta i Gminy
4097   Informacje niepublikowane
4097   Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
4089   Dni i godziny otwarcia
4056   Stanowisko ds. ochrony 艣rodowiska i rolnictwa
4046   - 2007 - 2010
4024   Pomoc spo艂eczna
3983   - 2014 - 2018
3966   Spo艂eczna Zasadnicza Szko艂a Zawodowa
3954   艢wiadczenia Rodzinne
3922   - 2010 - 2011
3898   - 2002 - 2006
3890   BIP wersja archiwalna 2002 -2006
3844   Zarz膮dzenia Burmistrza
3842   D艂ug publiczny
3833   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
3826   Inne
3820   Rada Miejska
3771   - 2002 - 2006
3761   Maj膮tek Miasta i Gminy
3756   Uchwa艂y Rady
3737   Jednostki organizacyjne - BIP
3719   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3706   Podstawa prawna dzia艂ania
3706   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014
3618   Bud偶et Miasta i Gminy
3605   Wzory dokument贸w
3590   Prawo lokalne
3576   2016
3554   Finanse
3527   2016
3526   Pomoc publiczna
3501   - 2002 - 2006
3487   Skargi i Wnioski
3471   Wybory Samorz膮dowe 2014
3461   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2007
3379   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3354   Wybory do Parlamentu Europejskiego
3308   Uchwa艂y RIO
3225   Wykaz Miejscowo艣ci
3212   Wybory Samorz膮dowe 2010
3123   2014 - 2016
3100   Wykaz ulic
3032   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
2911   Wybory Prezydenta RP 2010
2866   - 2011 - 2014
2735   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwiec 2009
2629   Powszechny Spis Rolny 2010
2581   Sprawozdania Bud偶etowe
2511   Klub Radnych VI Kadencji
2494   Narodowy Spis Powszechny Ludno艣ci i Mieszka艅 2011
2324   Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2237   Opinie RIO
2236   Projekty Uchwa艂
2236   Gospodarka Komunalna
2223   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2014 - 2018
2214   Wybory do Sejmu i Senatu 2011
1794   Fundusz Alimentacyjny
1424   - 2017 - 2021
1309   Wybory Prezydent RP 2015
1033   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2015
989   - 2015 - 2018
950   2017 - 2019
928   Referendum og贸lnokrajowe 2015
590   2017
565   2017
477   2017
370   Og艂oszenia o przetargach nieruchomo艣ci
305   Informacja z otwarcia ofert
281   2016
273   Interpretacja Indywidualna
195   Wykazy nieruchomo艣ci
194   Biblioteka i O艣rodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim
192   Gospodarka nieruchomo艣ciami
81   Za 2016 r.
76   Sprawozdania Finansowe
licznik odwiedzin: 3516868