logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
3207   Struktura organizacyjna Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
2789   Miejsko Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
2695   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
2387   Marek Marynowski
2362   Iwona Ma艂gorzata Bolewska
2284   Deklaracja na podatek od nieruchomo艣ci
2273   Stanis艂aw Kwiatkowski
2204   W艂adys艂aw Rybarczyk
2204   Dane teleadresowe
2194   Dane teleadresowe
2121   Monika Wis艂ocka - Przyby艂a
2111   Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2005 - 2017
2081   Anna Urszula Pilarska
2071   Piotr Siutkowski
2067   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
2051   Alina Mi臋tkiewicz
2038   Jacek Wi艣niewski
2030   Og艂oszenie
2023   Bogumi艂a Dunaj
1966   O nas
1960   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
1949   Arkadiusz Rybak
1926   El偶bieta Niedzia艂kowska
1911   Ma艂gorzata Karpi艅ska
1908   Statut Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury Sportu i Rekreacji
1892   Regulamin organizacyjny
1879   Teresa Kowalska
1858   O B W I E S Z C Z E N I E
1845   Procedury za艂atwiania spraw
1830   艢wiadczenia rodzinne
1821   W艂odzimierz Kubiak
1820   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1806   Dane teleadresowe
1799   Kadra
1787   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym, le艣nym oraz o podatku od nieruchomo艣ci
1775   Arleta Petek
1753   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1750   Zarz膮dzenie Nr 2/2007 r. Kierownika Zak艂adu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim z dnia 24.07.2007 r.
1739   O nas
1738   S T A T U T Zak艂adu Komunalnego
1732   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim og艂asza w dniu 24.07.2007 r. konkurs
1729   Protok贸艂
1727   Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
1727   PROGRAM OCHRONY 艢RODOWISKA Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI
1721   Halina Nawrocka
1719   Dane teleadresowe
1717   Stanis艂aw Pomianowski
1717   Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. pracowniczych i ubezpiecze艅 spo艂ecznych w Z
1708   Statut Przedszkola Samorz膮dowego
1707   Op艂aty za wod臋 i 艣cieki
1704   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1699   Bogdan Pruss
1699   Grzegorz Wo藕niak
1697   Statut Szko艂y Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim
1696   Prognoza kwoty d艂ugu i sp艂at na rok 2007 i lata nast臋pne
1689   Lista Kandydat贸w
1680   Regulamin Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej
1673   Remigiusz G贸ralczyk
1669   Krystian Betli艅ski
1635   O nas
1634   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1629   Informacja w sprawie podatku od nieruchomo艣ci
1625   Andrzej Schmidt
1618   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1614   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
1614   Dane teleadresowe
1613   Jan Braer
1613   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, Deklaracja o wysoko艣ci dochodu
1613   Og艂oszenie
1611   Referat Finansowo - Ksi臋gowy
1602   Wykaz Miejscowo艣ci
1601   Dane teleadresowe
1597   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1597   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1589   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1586   Wniosek o dofinansowanie zakupu stroju uczniowskiego w roku szkolnym 2007/2008
1584   O B W I E S Z C Z E N I E
1580   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1575   Dane teleadresowe
1572   Historia
1572   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1569   O B W I E S Z C Z E N I E
1553   Statut
1548   Bud偶et na rok 2006
1546  
1543   Deklaracja na podatek rolny
1543   Wies艂aw Lisiecki
1542   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1541   Szanowni Pa艅stwo.
1534   O艣wiadczenie o odpowiedzialno艣ci karnej
1532   Tomasz Paradzi艅ski
1532   Wykaz ulic
1528   Bud偶et na rok 2007
1525   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1521   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
1519   1. S艂awomir Henryk Bogucki
1517   Deklaracja na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1514   Stawka podatku od posiadania ps贸w
1508   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1507   Szkolny zestaw program贸w nauczania w roku szkolnym 2007/2008
1507   ZAPYTANIE OFERTOWE
1505   Statut Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski (Dz. Urz. Wojew贸dztwa Kujawsko
1498   OBWIESZCZENIE PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1495   PROTOK脫艁 z I Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1493   Informacja w sprawie podatku rolnego
1493   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1489   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1486   USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p贸藕n. zm.)
1486   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1483   Dane teleadresowe
1478   O艣wiadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem zwi膮zku ma艂偶e艅skiego.
1477   Op艂ata targowa
1471   O B W I E S Z C Z E N I E
1470   O B W I E S Z C Z E N I E
1462   Bud偶et na rok 2005
1458   Dane teleadresowe
1458   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III gimnazjum
1454  
1452   So艂ectwo 艁ab臋dzin
1450  
1444   Informacja w sprawie podatku le艣nego
1439   Alicja - Sylwia W贸jcik
1436   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1420   POSTANOWIENIE O NA艁O呕ENIU OBOWI膭ZKU SPORZ膭DZENIA RAPORTU
1414   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1414   Kadra
1409   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestytcji po
1406   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1405   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1402   So艂ectwo Lubsin
1401  
1401   So艂ectwo Przew贸z
1400   Wykaz podr臋cznik贸w
1398   Wnoisek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
1397   O B W I E S Z C Z E N I E
1391   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
1386   Bud偶et na rok 2004
1381   Bud偶et na rok 2003
1379   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1378   PROTOK脫艁 z XXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1376   Sporz膮dzanie protoko艂u zawieraj膮cego ostatni膮 wol臋 spadkodawcy.
1370   Podanie o wydanie za艣wiadczenia
1368   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1366   PROTOK脫艁 z XXXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1364   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1359   Decyzja w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy lub jej cz臋艣ci zbi贸rki publicznej.
1356   Oferta dotycz膮ca prowadzenia agencji pocztowej w Nowej Wsi
1352   PROTOK脫艁 z XXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1352   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1351   O B W I E S Z C Z E N I E
1350   So艂ectwo Rogalin
1346   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1344   So艂ectwo Szewce
1343   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
1341   PROTOK脫艁 z XXXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1340   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1339   Bud偶et na rok 2009
1337   Deklaracja na podatek le艣ny
1332   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1332   Ireneusz J贸zef Kucharski
1331   PROTOK脫艁 z wyborow Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej 2006
1325   Informacja
1323   So艂ectwo Po艂ajewo
1322   Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1320   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1314   So艂ectwo Kaczewo
1307   So艂ectwo 艢wi膮tniki
1305   So艂ectwo W贸jcin
1303   Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk
1303   Mariusz 艢migiel
1302   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1300   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pol
1297   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1291   Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
1291   Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
1291   O艣wiadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
1289   Bud偶et na rok 2008
1285   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1285   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1283   PROTOK脫艁 z XXXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1283   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1282   Dane teleadresowe
1280   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1271   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
1266   So艂ectwo Rudz Du偶y
1265   PROTOK脫艁 z XXXVI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1260   PROTOK脫艁 z XXV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1259   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1245   Mariusz Wojciechowski
1241   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1239   PROTOK脫艁 z VI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1238   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2008/09
1236   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1236   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
1235   PROTOK脫艁 z wyborow Wiceprzewodniczacych Rady Miejskiej 2006
1235   PROTOK脫艁 z IV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1235   Bud偶et na rok 2010
1234   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1230   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1230   INFORMACJA
1230   Informacja
1228   SZKOLNY ZESTAW PROGRAM脫W NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
1225   OG艁OSZENIE
1221   Dane teleadresowe
1220   O B W I E S Z C Z E N I E
1216   Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1216   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1216   O B W I E S Z C Z E N I E
1216   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na stanowisko pracy:
1213   Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
1211   PROTOK脫艁 z VII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1209   O B W I E S Z C Z E N I E
1204   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1203   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1202   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1200   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1199   Dane teleadresowe
1199   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
1198   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1198   Obwieszceniew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.
1198   Jan Pieczy艅ski
1196   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1196   Zarz膮dzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
1195   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1189   PROTOK脫艁 z V Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1183   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1182   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1181   O B W I E S Z C Z E N I E
1177   O B W I E S Z C Z E N I E
1176   Marian Stramowski
1174   Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
1173   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1173   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1172   P o s t a n o w i e n i e
1172   O B W I E S Z C Z E N I E
1170   Informacja
1168   O B W I E S Z C Z E N I E
1167   O B W I E S Z C Z E N I E
1164   FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1162   O B W I E S Z C Z E N I E
1160   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1159   Statut
1157   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1155   Lokalny Program Rewitalizacji Piotrkow Kujawski 2010-2017
1155   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1151   ZAPYTANIE OFERTOWE
1150   OG艁OSZENIE
1149   PROTOK脫艁 z III Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1146   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1145   O B W I E S Z C Z E N I E
1145   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1144   O B W I E S Z C Z E N I E
1144   ZAPYTANIE OFERTOWE
1144   O B W I E S Z C Z E N I E
1140   O B W I E S Z C Z E N I E
1135   PROTOK脫艁 z VIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1135   PROTOK脫艁 z X Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1135   O B W I E S Z C Z E N I E
1134   O B W I E S Z C Z E N I E
1134   S艂awomir Kawczy艅ski
1127   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1125   O B W I E S Z C Z E N I E
1125   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1124   PROTOK脫艁 Nr 21/08 z XXI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
1124   Stanis艂aw Pomianowski
1123   PROTOK脫艁 z XX Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1122   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1122   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
1121   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1121   O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
1119   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1118   PROTOK脫艁 z XI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1116   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1116   Informacja dotycz膮ca programu zwalczania choroby Aujeszk'ego u 艣wi艅
1115   O B W I E S Z C Z E N I E
1115   O B W I E S Z C Z E N I E
1115   Plan odnowy miejscowo艣ci Piotrk贸w Kujawski 2010-2017
1112   PROTOK脫艁 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1112   O B W I E S Z C Z E N I E
1111   O B W I E S Z C Z E N I E
1110   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1109   O B W I E S Z C Z E N I E
1109   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
1108   O B W I E S Z C Z E N I E
1108   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1107   O B W I E S Z C Z E N I E
1106   PROTOK脫艁 z XII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1106   Og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zada艅 publicznych
1105   Piotrk贸w Kujawski: Dow贸z dzieci do szk贸艂 na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
1105   O B W I E S Z C Z E N I E
1103   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1103   O B W I E S Z C Z E N I E
1102   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/10
1102   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/11
1101   O B W I E S Z C Z E N I E
1101   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1101   O B W I E S Z C Z E N I E
1101   Informacja
1100   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1099   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
1098   Statut
1097   Halina Wawrzyniak
1096   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1096   O B W I E S Z C Z E N I E
1095   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W
1094   O B W I E S Z C Z E N I E Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2009-06-05
1093   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1092   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1090   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1090   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1090   O B W I E S Z C Z E N I E
1090   Bud偶et na rok 2011
1089   PROTOK脫艁 z XV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1088   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKO-GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ
1087   PROTOK脫艁 z XXSesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1087   O B W I E S Z C Z E N I E
1086   PROTOK脫艁 z XIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1081   O B W I E S Z C Z E N I E
1080   O B W I E S Z C Z E N I E
1080   O B W I E S Z C Z E N I E
1079   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1079   Anna Urszula Pilarska
1077   O B W I E S Z C Z E N I E
1077   NFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ASYSTENTA RODZINY
1077   Statut Zespo艂u Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
1076   O B W I E S Z C Z E N I E
1075   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
1074   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1073   OG艁OSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 czerwca 2009 r.
1073   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1072   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1071   Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 rodzinnych
1071   Grzegorz Wo藕niak
1070   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1070   O B W I E S Z C Z E N I E
1070   O B W I E S Z C Z E N I E
1069   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1069   O B W I E S Z C Z E N I E
1069   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
1069   Informacja
1069   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
1068   O B W I E S Z C Z E N I E
1068   Wykaz sk艂adu obwodowych komisji wyborczych
1066   O B W I E S Z C Z E N I E
1066   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1066   UWAGA - ZMIANA TERMIN脫W!!!
1064   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1064   O B W I E S Z C Z E N I E
1063   O G 艁 O S Z E N I E
1062   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1062   O B W I E S Z C Z E N I E
1061   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1061   O B W I E S Z C Z E N I E
1061   O B W I E S Z C Z E N I E
1060   O B W I E S Z C Z E N I E
1055   O B W I E S Z C Z E N I E
1054   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1054   O B W I E S Z C Z E N I E
1053   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1052   O B W I E S Z C Z E N I E
1052   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1052   O B W I E S Z C Z E N I E
1051   OBWIESZCZENE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1050   O B W I E S Z C Z E N I E
1049   O B W I E S Z C Z E N I E
1048   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1047   O B W I E S Z C Z E N I E
1047   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1044   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1044   O B W I E S Z C Z E N I E
1044   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1044   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1044   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
1043   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1043   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1042   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
1042   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1041   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1040   O B W I E S Z C Z E N I E
1039   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1039   O B W I E S Z C Z E N I E
1039   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1036   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1036   O B W I E S Z C Z E N I E
1035   OG艁OSZENIE o przetargu ustnym ograniczonym
1034   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1034   Komunikat Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim
1031   O B W I E S Z C Z E N I E
1030   O B W I E S Z C Z E N I E
1030   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU
1028   O B W I E S Z C Z E N I E
1028   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
1028   OG艁OSZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1028   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny
1026   O B W I E S Z C Z E N I E
1025   O B W I E S Z C Z E N I E
1025   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
1024   Obwieszczenie Burmistrza Miasat i Gminy
1024   O B W I E S Z C Z E N I E
1023  
1023   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
1021   O B W I E S Z C Z E N I E
1021   O B W I E S Z C Z E N I E
1020   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1020   WNIOSEK
1020   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1018   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
1017   PROTOK脫艁 z XIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
1017   O B W I E S Z C Z E N I E
1017   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1017   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1015   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1015   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1013   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1013   O B W I E S Z C Z E N I E
1012   Projekt uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko Pomorskiego
1012   O B W I E S Z C Z E N I E
1011   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
1011   OBWIESZCZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO
1010   O B W I E S Z C Z E N I E
1009   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1009   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1008   INFORMACJA
1008   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1007   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1007   Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
1006   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1006   O B W I E S Z C Z E N I E
1006   O B W I E S Z C Z E N I E
1005   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1005   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1003   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1001   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
1000   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
1000   WNIOSEK
1000   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Po艂ajewo 2010-2017
1000   MIEJSKO-GMINNY O艢RODEK POMOCY SPO艁ECZNEJ w Piotrkowie Kujawskim og艂asza nab贸r na
999   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
998   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
998   OG艁OSZENIE
997   WNIOSEK
997   O B W I E S Z C Z E N I E
996   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
995   PROTOK脫艁 z XIX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
995   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
995   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
993   O B W I E S Z C Z E N I E
992   O B W I E S Z C Z E N I E
990   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
990   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
990   Informacja o zako艅czeniu naboru na rachmistrz贸w spisowych
989   O B W I E S Z C Z E N I E
989   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
988   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
988   PROTOK脫艁 Nr 24/09 z XXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
987   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
987   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
987   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09
987   O B W I E S Z C Z E N I E
987   O B W I E S Z C Z E N I E
985   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
984   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
984   Sprawozdanie z realizacji Programu Wsp贸艂pracy z Organizacjami Pozarz膮dowymi
984   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
984   Miejska Komisja Wyborcza w Piotrkowie Kujawskim
983   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
983   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
983   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
983   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
983   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
983   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
983   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
983   O B W I E S Z C Z E N I E
983   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
982   OG艁OSZENIE
982   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
981   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
981   Uchwa艂a Nr 10/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
978   O B W I E S Z C Z E N I E
977   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
977   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
977   Og艂oszenie
977   KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
976   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
976   O B W I E S Z C Z E N I E
975   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
975   O B W I E S Z C Z E N I E
974   WYKAZ
974   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
972   O B W I E S Z C Z E N I E
972   O B W I E S Z C Z E N I E
970   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
970   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
968   PROTOK脫艁 Nr 23/08 z XXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
967   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2010
966   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
966   PROTOK脫艁 Nr 31/10 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
966   O B W I E S Z C Z E N I E
965   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
965   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
964   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
961   PROTOK脫艁 z XVI Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
960   O B W I E S Z C Z E N I E
959   Informacja o za艂o偶eniu
958   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
958   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
957   O艢WIADCZENIE
957   O B W I E S Z C Z E N I E
957   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
956   INFORMACJA
955   O B W I E S Z C Z E N I E
955   So艂ectwo Anusin
954   O B W I E S Z C Z E N I E
953   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
953   PROTOK脫艁 Nr 38/10 z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
952   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
952   Komunikat
951   ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
950   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
949   PROTOK脫艁 z XVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
949   PROTOK脫艁 Nr 30/09 z XXX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
949   Terminy dy偶ur贸w Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
949   Jan Braer
948   Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na
948   O B W I E S Z C Z E N I E
947   1. S艂awomir Henryk Bogucki
946   ZALICZKA ALIMENTACYJNA
946   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
946   Informacja o wynikach naboru
945   Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
945   O B W I E S Z C Z E N I E
944   O B W I E S Z C Z E N I E
944   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
944   PROTOK脫艁 Nr 33/10 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
944   O B W I E S Z C Z E N I E
944   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
944   Wnioski o stypendium
942   O B W I E S Z C Z E N I E
942   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
942   O B W I E S Z C Z E N I E
941   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
941   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
941   Deklaracja
940   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
940   O B W I E S Z C Z E N I E
939   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
939   O B W I E S Z C Z E N I E
938   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
938   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
938   PROTOK脫艁 Nr 27/09 z XXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
938   O B W I E S Z C Z E N I E
937   PROTOK脫艁 Nr 25/09 z XXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
937   O G 艁 O S Z E N I E
937   O B W I E S Z C Z E N I E
936   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
934   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
932   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
930   INFORMACJA
930   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
929   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
928   Zarz膮dzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
927   O B W I E S Z C Z E N I E
926   Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego
925   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
925   O B W I E S Z C Z E N I E
924   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
924   PROTOK脫艁 Nr 29/09 z XXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
923   ZAWIADOMIENIE
922   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
922   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
922   08. ZARZ膭DZENIE NR 8/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
922   27. ZARZ膭DZENIE NR 27/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
922   35. ZARZ膭DZENIE NR 35/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
921   Uchwa艂a Nr 265/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
921   09. ZARZ膭DZENIE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
920   Informacja
920   O B W I E S Z C Z E N I E
919   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
919   PROTOK脫艁 Nr 34/10 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
919   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
919   O B W I E S Z C Z E N I E
919   O B W I E S Z C Z E N I E
919   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
918   O B W I E S Z C Z E N I E
917   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
917   Uchwa艂a Nr 320/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
916   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
916   O B W I E S Z C Z E N I E
915   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
915   INFORMACJA Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
914   PROTOK脫艁 Nr 28/09 z XXVIII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
914   O B W I E S Z C Z E N I E
914   Bud偶et na rok 2012
913   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
913   Uchwa艂a Nr 13/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
913   O B W I E S Z C Z E N I E
913   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub cywilny
911   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
911   O B W I E S Z C Z E N I E
910   36. ZARZ膭DZENIE NR 36/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
910   O B W I E S Z C Z E N I E
909   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
909   Uchwa艂a Nr 11/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
908   PROTOK脫艁 Nr 32/10 z XXXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
908   Uchwa艂a Nr 278/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
908   PROTOK脫艁 z III Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
907   PROTOK脫艁 Nr 37/10 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
907   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
907   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
907   O B W I E S Z C Z E N I E
906   PROTOK脫艁 Nr 22/09 z XXII Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
906   Uchwa艂a Nr 28/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
906   O B W I E S Z C Z E N I E
905   O B W I E S Z C Z E N I E
905   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
904   PROTOK脫艁 Nr 26/09 z XXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
904   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
904   O B W I E S Z C Z E N I E
903   Uchwa艂a Nr 277/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 10.12.2008 roku
903   OG艁OSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA NABORU KANDYDAT脫W NA 艁AWNIK脫W NA KADENCJ臉 2012-2015
903   O G 艁 O S Z E N I E
903   So艂ectwo Piotrk贸w Kujawski
902   O B W I E S Z C Z E N I E
902   05. ZARZ膭DZENIE NR 5/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
902   O B W I E S Z C Z E N I E
901   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
901   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
900   OG艁OSZENIE
900   PROTOK脫艁 Nr 39/10 z XXXIX Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
900   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
900   Informacja
899   Uchwa艂a Nr 29/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 31.01.2011
898   O B W I E S Z C Z E N I E
897   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
895   Zawarcie ma艂偶e艅stwa 艣lub konkordatowy
894   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
894   Informacja
893  
893   3. Krzysztof Miros艂aw 呕ak
892   O B W I E S Z C Z E N I E
892   OBWIESZCZENIE
891   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
890   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
890   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
889   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
889   26. ZARZ膭DZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
889   Regulamin klubu
888   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
888   Uchwa艂a Nr 15/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
888   KONKURS NA STANOWISKO G艁脫WNEGO KSI臉GOWEGO
886   O B W I E S Z C Z E N I E
886   INFORMACJA O KANDYDATACH NA STANOWISKO
886   O B W I E S Z C Z E N I E
884   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
884   O B W I E S Z C Z E N I E
883   PROTOK脫艁 Nr 36/10 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
883   O B W I E S Z C Z E N I E
883   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy lokalizacji inwestycji
882   Uchwa艂a Nr 253/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 03.12.2007 roku
881   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
881   28. ZARZ膭DZENIE NR 28/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
881   O B W I E S Z C Z E N I E
880   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
879   Uchwa艂a Nr 319/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
877   PROTOK脫艁 Nr 35/10 z XXXV Sesji Rady Miejskiej V kadencji w Piotrkowie Kujawskim
876   Sk艂ad Klubu
874   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza pisemny przetarg
874   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
873   O B W I E S Z C Z E N I E
872   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
872   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych przez Miejsko -
872   INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej
871   WYKAZ
871   04. ZARZ膭DZENIE NR 4/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
870   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
870   UCHWA艁A NR ....................
869   O B W I E S Z C Z E N I E
869   INFORMACJA o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych
869   Uchwa艂a Nr 318/2011 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
869   OBWIESZCZENIE
868   O nas
867   O B W I E S Z C Z E N I E
867   O B W I E S Z C Z E N I E
866   Tomasz Paradzi艅ski
866   O B W I E S Z C Z E N I E
865   Uchwa艂a Nr 266/2009 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 r.
865   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
865   Wykaz podr臋cznik贸w do klasy I, II, III Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
864   O B W I E S Z C Z E N I E
864   O B W I E S Z C Z E N I E
864   PROTOK脫艁 z IX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
863   O B W I E S Z C Z E N I E
863   O B W I E S Z C Z E N I E
863   O B W I E S Z C Z E N I E
860   06. ZARZ膭DZENIE NR 6/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
860   5. Sprawozdania Bud偶etowe za 2012 rok
857   Rejestracja urodze艅
857   O B W I E S Z C Z E N I E
856   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU MIEOGRANICZONYM NA:
856   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
856   O B W I E S Z C Z E N I E
854   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
854   Uchwa艂a Nr 252/2007 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 2007.12.03
854   01. ZARZ膭DZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
853   Uchwa艂膮 Nr 20/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 listopada 2010 r.
853   Wydawanie odpis贸w z ksi膮g stanu cywilnego
853   O B W I E S Z C Z E N I E
852   56. ZARZ膭DZENIE NR 56/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
852   O B W I E S Z C Z E N I E
852   O B W I E S Z C Z E N I E
851   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
851   Wyci膮g z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2010 r.
851   07. ZARZ膭DZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
851   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
851   23. ZARZ膭DZENIE NR 23/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
850   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
850   Og艂oszenie Komisji Rekrutacyjnej
850   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
850   O B W I E S Z C Z E N I E
849   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
849   18. ZARZ膭DZENIE NR 18/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
849   Urz膮d Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
849   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
846   URZ膭D MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM UL. KO艢CIELNA 1, 88-230 PIOTRK脫W KUJAWSKI
846   48. ZARZ膭DZENIE NR 48/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
846   ZAPRASZAM na XII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
845   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
845   50. ZARZ膭DZENIE NR 50/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
844   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
843   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
843   O B W I E S Z C Z E N I E
843   O B W I E S Z C Z E N I E
841   So艂ectwo Gradowo
840   PROTOK脫艁 z I Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
840   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
840   PROTOK脫艁 z VI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
840   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
840   INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNI臉CIU KONKURSU NA KANDYDATA NA
839   O B W I E S Z C Z E N I E
839   O B W I E S Z C Z E N I E
838   KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
837   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
836   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
836   33. ZARZ膭DZENIE NR 33/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
836   O B W I E S Z C Z E N I E
836   O B W I E S Z C Z E N I E
836   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
836   O B W I E S Z C Z E N I E
835   Odtworzenie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
833   O B W I E S Z C Z E N I E
833   So艂ectwo D臋bo艂臋ka
833   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
831   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
831   Rejestracja zgon贸w
830   INFORMACJA
830   ZESTAWIENIE FAKTUR
829   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
829   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
829   INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
829   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
829   So艂ectwo Jerzyce
829   Joanna Halina Karmowska
827   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
827   03. ZARZ膭DZENIE NR 3/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
827   O B W I E S Z C Z E N I E
827   O B W I E S Z C Z E N I E
827   UCHWA艁A NR ....................
827   O B W I E S Z C Z E N I E
826   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
826   Informacja
825   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
823   24. ZARZ膭DZENIE NR 24/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
823   Wniosek o wydanie za艣wiadczenia o przeznaczeniu dzia艂ki
822   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
821   17. ZARZ膭DZENIE NR 17/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
821   PROTOK脫艁 z V Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
821   ZAPRASZAM na IX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
820   Skr贸cenie terminu do zawarcia ma艂偶e艅stwa
820   Wniosek o stypendium
819   O B W I E S Z C Z E N I E
818   So艂ectwo Nowa Wie艣
818   O nas
816   30. ZARZ膭DZENIE NR 30/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
816   31. ZARZ膭DZENIE NR 31/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
816   O B W I E S Z C Z E N I E
815   20. ZARZ膭DZENIE NR 20/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
815   O B W I E S Z C Z E N I E
814   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
814   O B W I E S Z C Z E N I E
814   O B W I E S Z C Z E N I E
813   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :WYKONANIE DOKUMANTACJI PROJEKTOWEJ NA NI呕EJ WYMIENIO
813   38. ZARZ膭DZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
813   O B W I E S Z C Z E N I E
812   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
811   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
811   39. ZARZ膭DZENIE NR 39/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
811   O B W I E S Z C Z E N I E
811   O B W I E S Z C Z E N I E
809   ZAPRASZAM na XIX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
808   O B W I E S Z C Z E N I E
808   O B W I E S Z C Z E N I E
808   Urz膮d Miasta i Gminy
807   O B W I E S Z C Z E N I E
805   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
805   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
805   45. ZARZ膭DZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
805   Wniosek
804   19. ZARZ膭DZENIE NR 19/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
804   Komunikat w sprawie konsultacji projektu
803   51. ZARZ膭DZENIE NR 51/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
802   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
802   40. ZARZ膭DZENIE NR 40/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
802   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI dnia 20 maja 2013 r.
801   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
800   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
800   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
800   So艂ectwo Bycz
799   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
799   34. ZARZ膭DZENIE NR 34/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
799   ZAPRASZAM na X Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋 w dniu
799   Anna Kaleta Chmielewska
798   INFORMACJA
798   O B W I E S Z C Z E N I E
796   So艂ectwo Rudzk Ma艂y
795   22. ZARZ膭DZENIE NR 22/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
795   WZ脫R WNIOSKU
795   ZAPRASZAM na XVII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
794   O B W I E S Z C Z E N I E
794   2. Arleta Krystyna Petek
793   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
792   O B W I E S Z C Z E N I E
791   37. ZARZ膭DZENIE NR 37/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
789   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
789   Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksi膮g) aktu stanu cywilnego sporz膮dzonego za granic膮
788   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
788   PROTOK脫艁 z XI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
787   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
787   Uchwa艂a Nr 13/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r
787   Uzupe艂nienie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
786   O B W I E S Z C Z E N I E
784   O B W I E S Z C Z E N I E
783   Dyrektor Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim og艂asza konkurs
783   ZG艁OSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni 艣ciek贸w
782   16. ZARZ膭DZENIE NR 16/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
781   42. ZARZ膭DZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
781   49. ZARZ膭DZENIE NR 49/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
781   Informacja
780   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego
780   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
780   Wr臋czenie medali za d艂ugoletnie po偶ycie ma艂偶e艅skie
780   O B W I E S Z C Z E N I E
779   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
778   O G 艁 O S Z E N I E
778   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
778   52. ZARZ膭DZENIE NR 52/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
778   Sesja nadzwyczajna Nr XV 19.09.2012 r.
776   41. ZARZ膭DZENIE NR 41/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
776   Informacja
775   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
775   76. ZARZ膭DZENIE NR 76/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
775   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
773   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
773   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
772   O B W I E S Z C Z E N I E
771   PROTOK脫艁 z IV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
771   O B W I E S Z C Z E N I E
770   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
770   Uchwa艂a Nr 261/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
770   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
770   Sprostowanie tre艣ci aktu stanu cywilnego - urodzenia, ma艂偶e艅stwa, zgonu
769   57. ZARZ膭DZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
768   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
767   66. ZARZ膭DZENIE NR 66/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
767   O B W I E S Z C Z E N I E
765   Komunikat w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y
764   Informacja o wynikach naboru
764   55. ZARZ膭DZENIE NR 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
764   68. ZARZ膭DZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
763   64. ZARZ膭DZENIE NR 64/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
762   Og艂oszenie z dnia 21.01.2009 r.
762   75. ZARZ膭DZENIE NR 75/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
761   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
761   65. ZARZ膭DZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
760   60. ZARZ膭DZENIE NR 60/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
759   Uchwa艂a Nr 262/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
758   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
758   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
758   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
757   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
756   29. ZARZ膭DZENIE NR 29/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
756   73. ZARZ膭DZENIE NR 73/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
755   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
753   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
753   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
752   PROTOK脫艁 z XII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
752   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
751   43. ZARZ膭DZENIE NR 43/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
750   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
749   32. ZARZ膭DZENIE NR 32/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
749   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
749   Uchwa艂a Nr 102/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
748   OG艁OSZENIE
748   Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
747   O B W I E S Z C Z E N I E
746   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
746   Informacje dotycz膮ce ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
745   PROTOK脫艁 z II Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
744   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
744   53. ZARZ膭DZENIE NR 53/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
743   44. ZARZ膭DZENIE NR 44/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
743   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
743   Dane Teleadresowe
742   Uchwa艂a Nr 263/2010 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
742   O B W I E S Z C Z E N I E
742   Uchwa艂a Nr 11/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
741   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
741   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
741   2. Sprawozdania Bud偶etowe za 2010 rok
740   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
740   25. ZARZ膭DZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
740   54. ZARZ膭DZENIE NR 54/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
740   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
740   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
740   PROTOK脫艁 z X Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
740   Bud偶et na rok 2013
739   ZA艢WIADCZENIE lekarskie/ wystawione przez po艂o偶n膮 potwierdzaj膮ce pozostawienie kobiety pod opiek膮 me
739   O艣wiadczenie potwierdzaj膮ce tymczasowe zameldowanie ucznia
739   Wniosek
738   O艢WIADCZENIE
738   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
738   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋
736   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
736   O B W I E S Z C Z E N I E
734   WNIOSEK
733   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
732   O艢WIADCZENIE - WPIS DO REJESTRU
732   Wykaz za艂acznikow do warunkow zabudowy
730   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OGLASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWSKO URZ膭DNICZE W URZ膭DZIE MI
730   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
729   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
729   61. ZARZ膭DZENIE NR 61/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
729   Wniosek o wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej
729   Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
729   O B W I E S Z C Z E N I E
728   PROTOK脫艁 z II Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
728   21. ZARZ膭DZENIE NR 21/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
728   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
728   62. ZARZ膭DZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
727   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
727   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci
727   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
726   ZAPRASZAM na XI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
725   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
725   1. Sprawozdania Bud偶etowe za 2009 rok
724   71. ZARZ膭DZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
724   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
724   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
724   PROTOK脫艁 z XV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
723   Informacja
722   46. ZARZ膭DZENIE NR 46/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
721   ZAPROSZENIE
721   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA
720   ZAPRASZAM na XVIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
719   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
719   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
719   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
718   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
718   O B W I E S Z C Z E N I E
717   ZAPRASZAM na XVI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
717   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
716   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
716   PROTOK脫艁 z VII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
715   O B W I E S Z C Z E N I E
714   70. ZARZ膭DZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
714   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
714   O B W I E S Z C Z E N I E
713   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
713   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
712   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
712   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
711   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
711   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
710   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
710   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
709   DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS NA STANOWISKO
709   O B W I E S Z C Z E N I E
708   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
708   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
707   74. ZARZ膭DZENIE NR 74/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
707   ZAPRASZAM na XXII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
706   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
706   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
706   O B W I E S Z C Z E N I E
705   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
705   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
705   O B W I E S Z C Z E N I E
703   47. ZARZ膭DZENIE NR 47/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
703   67. ZARZ膭DZENIE NR 67/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
703   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
702   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
702   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
701   Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych
700   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
700   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
700   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych w krajowym transporcie drogowym
699   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
699   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
699   Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
698   58. ZARZ膭DZENIE NR 58/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
697   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
697   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie podl. opodatkowaniu podatkiem doch. od os贸b fizycznych
697   Zezwolenie na wyprzeda偶 posiadanych, zinwentaryzowanych zapas贸w napoj贸w alkoholowych
697   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
696   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
696   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
696   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego
695   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
695   69. ZARZ膭DZENIE NR 69/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
695   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 r
694   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
693   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
693   3. Sprawozdania Bud偶etowe za 2011 rok
692   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
692   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
692   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM OG艁ASZA KONKURS
692   So艂ectwo Malina
692   O B W I E S Z C Z E N I E
691   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
691   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
691   WYKAZ PODR臉CZNIK脫W OBOWIAZUJ膭CYCH W ROKU SZKOLNYM
690   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
689   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
688   Uchwa艂a Nr 6/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
687   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA
687   Uniewa偶nienie przetargu
687   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
687   PROTOK脫艁 z XX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
684   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
684   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
684   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
684   ZAPRASZAM na XIII Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji, kt贸ra odb臋dzie si臋
684   O B W I E S Z C Z E N I E
683   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
683   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny rozliczaj膮cego si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku doch
682   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
681   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na Remont dachu
681   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
680   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
680   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
680   63. ZARZ膭DZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
680   O艣wiadczenie o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
680   Wniosek o udzielenie zezwolenia
680   Rejestr 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych
680   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
680   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
679   Wniosek o ustalenie numeru porz膮dkowego
675   72. ZARZ膭DZENIE NR 72/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
675   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
675   O B W I E S Z C Z E N I E
674   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
672   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
672   O艣wiadczenie o terminie i okresie, na jaki zosta艂 udzielony urlop wychowawczy,
672   Uchwa艂a Nr 12/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 r
672   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
672   Joanna Lewandowska Ko艂odziejska
670   O艣wiadczenie o zg艂oszeniu do ubezpiecze艅 spo艂ecznych
670   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
670   Uchwa艂a Nr X/41/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
669   Wniosek - uprawa maku, konopii
669   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
669   O B W I E S Z C Z E N I E
669   Uchwa艂a NR XXIII/155/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
668   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
668   UCHWA艁A NR XIII/92/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
667   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
667   030. ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
665   Zezwolenie na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych podczas organizacji przyj臋膰
665   Zezwolenie na wykonywanie przewoz贸w regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
665   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
665   204. Zarz膮dzenie Nr 27/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 11 czerwca 2010 r.
665   O B W I E S Z C Z E N I E
664   O艣wiadczenie o niekorzystaniu z ca艂odobowej opieki nad dzieckiem
664   4. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy
664   O B W I E S Z C Z E N I E
663   PROTOK脫艁 z XXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
662   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
662   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
662   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
661   Uchwa艂a Nr 14/2012 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2012 r.
661   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y poza miejscem zamieszkania
661   ZAPRASZAM na XX Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
660   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o dochodzie niepodlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
658   59. ZARZ膭DZENIE NR 59/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
658   ZAPRASZAM na XXVI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
657   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
657   Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
656   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
655   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
654   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
654   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
654   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
653   Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi
653   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
653   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
653   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
653   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
653   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
652   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
651   O B W I E S Z C Z E N I E
651   177. Zarz膮dzenie Nr 65/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
650   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
650   O B W I E S Z C Z E N I E
649   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
647   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
646   Uchwa艂a NR XXII/151/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
645   OG艁OSZENIE - WYB脫R OFERTY PRZETARGU
645   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
645   Uchwa艂a Nr III/10/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
644   Uchwa艂a NR XXIII/156/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
644   Irena Magdalena Sobczak Ward臋cka
644   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
641   O B W I E S Z C Z E N I E
640   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
639   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
639   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
639   Uchwa艂a Nr VI/40/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
637   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
637   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
637   Uchwa艂a NR XXIII/154/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
637   241. Zarz膮dzenie Nr 64/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 grudnia 2010 r.
637   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
636   O B W I E S Z C Z E N I E
635   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
635   Informacja o odwo艂aniu XVIII Sesji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
634   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
634   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
634   Uchwa艂a NR XXIII/158/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
633   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne na stanowisko
633   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
632   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
632   ZAPRASZAM na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
631   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
631   Uchwa艂a Nr XXI/147/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
630   202. Zarz膮dzenie Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 czerwca 2010 r
628   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
628   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
628   Uchwa艂a Nr 1/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2013 r
627   065. Zarz膮dzenie Nr 7/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
627   RAPORT Z KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
626   001. ZARZ膭DZENIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
625   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
625   026. ZARZ膭DZENIE NR 29/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
624   2. Jaros艂aw Waszak
623   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y wy偶szej
623   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
623   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
623   O艣wiadczenie czlonka rodziny o wielko艣ci gospodarstwa rolnego wyra偶onej w hektarach
622   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
622   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
622   PROCEDURY BUDOWLANE:
621   ZAPRASZAM na XXI Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim VI kadencji,
620   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
620   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
620   Plan lekcji - Gimnazjum 2014.02.17
619   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
619   ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPO艁ECZNYCH
618   Uchwa艂a Nr III/12/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
618   069. ZARZ膭DZENIE NR 9/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
617   180. Zarz膮dzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 lutego 2010 r.
617   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
616   PROTOK脫艁 z XXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
615   O艣wiadczenie o ucz臋szczaniu dziecka do szko艂y
615   Uchwa艂a Nr XXI/150/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
615   PROTOK脫艁 z XXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
615   Bud偶et na rok 2014
614   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
614   187. Zarz膮dzenie Nr 10/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 kwietnia 2010 r.
612   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
612   Uchwa艂a Nr XXX/166/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
612   098. Zarz膮dzenie Nr 39/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
611   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
611   Uchwa艂a Nr X/48/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
610   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
610   Uchwa艂a Nr V/28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
608   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
608   UCHWA艁A NR IX/61/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
607   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
607   Uchwa艂a Nr XXXIX/217/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
607   O B W I E S Z C Z E N I E
606   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
606   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
606   UCHWA艁A NR IX/67/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
605   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
605   UCHWA艁A NR X/80/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
605   Uchwa艂a Nr XXVI/138/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
605   O B W I E S Z C Z E N I E
604   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
604   Uchwa艂a Nr X/50/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
602   PROTOK脫艁 z XXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
600   UCHWA艁A NR IX/66/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
600   Zg艂oszenie szkody 艂owieckiej
600   Uchwa艂a Nr XXXVIII/206/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
600   014. ZARZ膭DZENIE NR 17 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
600   O B W I E S Z C Z E N I E
599   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
599   Uchwa艂a NR XXII/152/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
599   UCHWA艁A NR X/76/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
599   037. ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
598   Uchwa艂a Nr XXIV/129/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
596   UCHWA艁A NR XIX/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
596   UCHWA艁A NR XVI/110/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
595   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
595   UCHWA艁A NR XVII/119/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
595   Uchwa艂a Nr V/29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
595   024. ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
595   173. Zarz膮dzenie Nr 61/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
595   003. ZARZ膭DZENIE NR 3/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
595   3. Jolanta Zalesi艅ska
594   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI艁KU OPIEKU艃CZEGO
594   UCHWA艁A NR XIV/98/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
594   Uchwa艂a Nr XI/59/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
594   058. ZARZ膭DZENIE NR 62/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
593   Uchwa艂a Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
593   Uchwa艂a Nr VI/42/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
593   Uchwa艂a Nr XV/82/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
593   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
593   063. Zarz膮dzenie Nr 5/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 lutego 2008 r
592   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
592   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
592   UCHWA艁A NR IX/63/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
592   Uchwa艂a Nr XXV/135/09 z dnia 29 maja 2009 r.
592   013. ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
592   029. ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
592   031. ZARZ膭DZENIE NR 34/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
592   092. ZARZ膭DZENIE NR 32/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
592   O B W I E S Z C Z E N I E
591   Uchwa艂a Nr XXVIII/147/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
591   Uchwa艂a NR XXIV/160/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
591   PROTOK脫艁 z XXVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
591   Uchwa艂a NR XXVII/173/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
590   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
590   Uchwa艂a Nr XXVIII/151/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
590   089. ZARZ膭DZENIE NR 29/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
590   O B W I E S Z C Z E N I E
589   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
589   UCHWA艁A NR IX/62/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
589   UCHWA艁A NR VIII/55/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
589   Uchwa艂a Nr XVIII/86/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
588   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
588   Uchwa艂a NR XXIII/157/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
588   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
587   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
587   Przetarg nieograniczony na:
587   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
587   Uchwa艂a Nr XXI/117/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
587   Uchwa艂a Nr XXX/165/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
587   Uchwa艂a Nr XXXIX/220/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
587   042. ZARZ膭DZENIE NR 45/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
587   059. ZARZ膭DZENIE NR 63/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
587   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
586   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na :
586   Uchwa艂a Nr X/47/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
586   Uchwa艂a Nr XXII/124/09 z dnia 18 marca 2009 r.
586   Uchwa艂a Nr XXVIII/144/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
586   Uchwa艂a Nr XXX/170/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
586   060. ZARZ膭DZENIE NR 64/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
585   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
585   Uchwa艂a Nr XX/143/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
585   UCHWA艁A NR XIII/87/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
585   Uchwa艂a Nr V/32/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
585   025. ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
585   159. Zarz膮dzenie Nr 46/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 lipca 2009 r.
585   203. Zarz膮dzenie Nr 26/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 07 czerwca 2010 r.
584   UCHWA艁A NR XVII/116/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
584   Uchwa艂a Nr VI/45/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
584   Uchwa艂a Nr XXX/172/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
584   045. Zarz膮dzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 pa藕dziernika 2007 r.
584   206. Zarz膮dzenie Nr 29/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 czerwca 2010 r.
584   ZAPRASZAM Na XXVIII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
584   O B W I E S Z C Z E N I E
583   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
583   Uchwa艂a NR XXII/153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
583   UCHWA艁A NR X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
583   Uchwa艂a Nr XXI/112/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
583   Uchwa艂a Nr XXI/113/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
583   037. ZARZ膭DZENIE NR 40/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
583   075. ZARZ膭DZENIE NR 15/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
581   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
581   PROTOK脫艁 z XXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
581   Uchwa艂a Nr VIII/35/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
581   Uchwa艂a Nr XIX/96/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
581   Uchwa艂a Nr XXVII/142/09 z 8 wrze艣nia 2009 r.
581   Uchwa艂a Nr XXXIX/210/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
581   030. ZARZ膭DZENIE NR 33/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
580   UCHWA艁A NR XVII/112/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
580   Uchwa艂a Nr XVI/84/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
579   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
579   Uchwa艂a Nr XXI/149/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
579   Uchwa艂aNR VII/50/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
579   Uchwa艂a Nr IV/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
579   Uchwa艂a Nr X/44/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
579   ZAPRASZAM Na XXVII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
578   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
578   Uchwa艂a Nr X/51/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
578   Uchwa艂a Nr XIII/63/08 z dnia 5 marca 2008 roku
578   205. Zarz膮dzenie Nr 28/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 czerwca 2010 r.
578   005. ZARZ膭DZENIE NR 5/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
578   043. ZARZ膭DZENIE NR 46/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
578   099. ZARZ膭DZENIE NR 39/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
577   Uchwa艂a Nr VII/52/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
577   Uchwa艂a NR XXIV/164/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
577   084. ZARZ膭DZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
576   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
576   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
576   UCHWA艁A NR XVIII/125/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
576   Uchwa艂a Nr XXXVIII/201/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
576   074. ZARZ膭DZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
575   Uchwa艂a Nr XXIX/160/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
575   099. Zarz膮dzenie Nr 40/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
575   049. ZARZ膭DZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
574   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
574   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
574   UCHWA艁A NR XX/139/2012 z dnia 22 stycznia 2013 r.
574   Uchwa艂a Nr X/55/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
574   035. ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
573   Uchwa艂a Nr XX/142/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
573   UCHWA艁A NR X/81/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
573   UCHWA艁A NR X/79/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
573   UCHWA艁A NR X/78/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
573   188. Zarz膮dzenie Nr 11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
573   PROTOK脫艁 z XXVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
573   ZAPRASZAM Na XXX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
572   UCHWA艁A NR IX/68/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
572   Uchwa艂a NR XXIV/161/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
572   064. ZARZ膭DZENIE NR 4/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
572   O B W I E S Z C Z E N I E
571   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
571   UCHWA艁A NR XIV/93/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
571   UCHWA艁A NR VIII/58/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
571   Uchwa艂a Nr XXIII/127/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
571   035. ZARZ膭DZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
571   Tomasz Jaro艅ski
570   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
570   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
570   Uchwa艂a Nr XVIII/90/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
570   067. Zarz膮dzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
570   090. ZARZ膭DZENIE NR 30/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
570   INFORMACJA o wyborach pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego
569   046. Zarz膮dzenie Nr 47/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 pa藕dziernika 2007 r.
569   085. ZARZ膭DZENIE NR 25/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
569   O B W I E S Z C Z E N I E
568   UCHWA艁A NR XVII/123/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
568   UCHWA艁A NR VII/49/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
568   Uchwa艂a Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
568   Uchwa艂a Nr XXXIII/182/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
568   Uchwa艂a Nr XXXVI/197/10 z dnia 19 serpnia 2010 r.
568   061. Zarz膮dzenie Nr 3/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
568   127. Zarz膮dzenie Nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
568   004. ZARZ膭DZENIE NR 4/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
568   036. ZARZ膭DZENIE NR 39/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
568   053. ZARZ膭DZENIE NR 57/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
567   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
567   UCHWA艁A NR XII/86/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
567   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
567   Uchwa艂a NR XXIV/163/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
567   018. ZARZ膭DZENIE NR 21/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
567   038. ZARZ膭DZENIE NR 41/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
567   198. ZARZ膭DZENIE NR 8/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
566   UCHWA艁A NR XVI/109/2012 z dnia 28 wrzesnia 2012 r.
566   Uchwa艂a Nr XXIX/163/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
566   052. ZARZ膭DZENIE NR 56/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
566   O B W I E S Z C Z E N I E
565   UCHWA艁A NR XV/102/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
565   UCHWA艁A NR XV/100/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
565   UCHWA艁A NR IX/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
565   Uchwa艂a Nr VI/39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
565   Uchwa艂a Nr V/34/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
565   Uchwa艂a Nr XXIX/152/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
565   198. Zarz膮dzenie Nr 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
565   Uchwa艂a NR XXIV/159/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
564   UCHWA艁A NR XIV/96/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
564   Uchwa艂a Nr XXI/115/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
564   004. ZARZ膭DZENIE Nr 04/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
564   085. Zarz膮dzenie Nr 27/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
564   196. Zarz膮dzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
564   063. ZARZ膭DZENIE NR 3/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
563   Uchwa艂a Nr VI/46/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
563   Uchwa艂a Nr XV/77/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
563   Uchwa艂a Nr XXXV/192/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
563   145. Zarz膮dzenie Nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 czerwca 2009 r
563   199. Zarz膮dzenie Nr 22/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
563   O B W I E S Z C Z E N I E
562   UCHWA艁A NR XVIII/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
562   UCHWA艁A NR XVIII/126/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
562   Uchwa艂a Nr XXXVII/199/10z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
562   044. Zarz膮dzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 pa藕dziernika 2007 r.
562   236. Zarz膮dzenie Nr 59/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
562   022. ZARZ膭DZENIE NR 25/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
561   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza przetarg pisemny
561   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
561   Uchwa艂a Nr V/33/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
561   Uchwa艂a Nr X/42/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
561   Uchwa艂a Nr XXXIV/186/10 z dnia 25 maja 2010 r.
561   113. Zarz膮dzenie Nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
561   032. ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
561   094. Zarz膮dzenie Nr 36A/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
561   227. Zarz膮dzenie Nr 50/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 7 pa藕dziernika 2010 r.
560   Zawiadomienie o wyborze oferty
560   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo realizowanych
560   Uchwa艂a Nr III/16/10z dnia 27 grudnia 2010 r.
560   Uchwa艂a Nr V/17/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
560   Uchwa艂a Nr XXVIII/149/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
560   Uchwa艂a Nr XXXIII/185/10 z dnia 25 maja 2010 r.
560   Uchwa艂a Nr XXXIX/211/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
560   012. ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
560   213. Zarz膮dzenie Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
560   081. ZARZ膭DZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
559   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
559   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
559   Uchwa艂a Nr XXI/146/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
559   Uchwa艂a Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
559   Uchwa艂a Nr XIX/99/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
559   Uchwa艂a Nr XXXV/195/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
559   215. Zarz膮dzenie Nr 38/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
559   ZAPRASZAM Na XXIX sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim
559   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
559  
558   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
558   Uchwa艂a Nr III/11/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
558   Uchwa艂a Nr XIII/67/08 z dnia 5 marca 2008 roku
558   015. ZARZ膭DZENIE NR 18 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
557   UCHWA艁A NR XIII/88/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
557   Uchwa艂a Nr VI/44/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
557   Uchwa艂a Nr XV/79/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
557   Uchwa艂a Nr XXVI/140/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
557   144. Zarz膮dzenie Nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
557   226. Zarz膮dzenie Nr 49/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 6 pa藕dziernika 2010 r.
557   248. Zarz膮dzenie Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
557   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
557   007. ZARZ膭DZENIE NR 7/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
557   ZAPRASZAM na XXXI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
556   Zawiadomonie o wyborze oferty
556   UCHWA艁A NR XIX/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
556   UCHWA艁A NR XVII/118/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
556   Uchwa艂a Nr XXXIII/184/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
556   Uchwa艂a Nr XXXV/194/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
556   082. Zarz膮dzenie Nr 24/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
556   070. ZARZ膭DZENIE NR 10/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
556   083. ZARZ膭DZENIE NR 23/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
555   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
555   UCHWA艁A NR XVII/114/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
555   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 aja 2012 r.
555   Uchwa艂a Nr V/19/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
555   Uchwa艂a Nr V/21/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
555   Uchwa艂a Nr XIII/65/08 z dnia 5 marca 2008 roku
555   Uchwa艂a Nr XXII/121/09 z dnia 18 marca 2009 r.
555   Uchwa艂a Nr XXIX/155/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
555   051. Zarz膮dzenie Nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
555   032. ZARZ膭DZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
555   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
555   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
554   UCHWA艁A NR XVII/117/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
554   Uchwa艂a Nr XIX/105/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
554   Uchwa艂a Nr XXI/116/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
554   058. Zarz膮dzenie Nr 60/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 grudnia 2007 r
554   093. Zarz膮dzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 wrze艣nia 2008 r
554   165. Zarz膮dzenie Nr 53/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
554   211. Zarz膮dzenie Nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 9 lipca 2010 r.
553   UCHWA艁A NR XIII/90/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
553   UCHWA艁A NR IX/60/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
553   Uchwa艂a Nr VII/48/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
553   Uchwa艂a Nr VIII/34/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
553   Uchwa艂a Nr XIII/64/08 z dnia 5 marca 2008 roku
553   Uchwa艂a Nr XXXIV/188/10 z dnia 25 maja 2010 r.
553   066. Zarz膮dzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 marca 2008 r
552   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
552   Uchwa艂a Nr VIII/36/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
552   Uchwa艂a Nr XXVIII/150/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
552   Uchwa艂a Nr XXIX/154/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
552   Uchwa艂a Nr XXX/164/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
552   Uchwa艂a Nr XXXII/174/10 z dnia 26 marca 2010 r.
552   020. ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
552   075. Zarz膮dzenie Nr 17/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 20 maja 2008 r
552   084. Zarz膮dzenie Nr 26/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 lipca 2008 r
552   160. Zarz膮dzenie Nr 47/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2009 r.
552   062. ZARZ膭DZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
551   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
551   UCHWA艁A NR XIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
551   Uchwa艂a Nr XIV/72/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
551   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
551   077. Zarz膮dzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 czerwca 2008 r
551   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
551   008. ZARZ膭DZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
551   078. ZARZ膭DZENIE NR 18/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
550   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
550   Uchwa艂a Nr XIX/101/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
550   Uchwa艂a Nr XXV/133/09 z dnia 29 maja 2009 r.
550   142. Zarz膮dzenie Nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 maja 2009 r
550   172. Zarz膮dzenie Nr 60/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r
550   228. Zarz膮dzenie Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 18 pa藕dziernika 2010 r.
550   247. Zarz膮dzenie Nr 70/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 grudnia 2010 r.
550   Uchwa艂a NR XXIX/193/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
549   BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE
549   UCHWA艁A NR XIX/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
549   Uchwa艂a Nr VI/25/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
549   Uchwa艂a Nr XIX/92/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
549   Uchwa艂a Nr XXXVIII/202/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
549   223. Zarz膮dzenie Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
549   244. Zarz膮dzenie Nr 67/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
549   PROTOK脫艁 z XXIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
548   UCHWA艁A NR XVII/122/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
548   UCHWA艁A NR XVI/111/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
548   Uchwa艂a Nr V/35/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
548   Uchwa艂a Nr IV/24/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
548   Uchwa艂a Nr XVII/85/08 z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
548   Uchwa艂a Nr XIX/98/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
548   Uchwa艂a Nr XIX/102/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
548   Uchwa艂a Nr XXI/108/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
548   031. ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
548   091. Zarz膮dzenie Nr 34/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
548   Uchwa艂a NR XXIV/162/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
547   Uchwa艂a Nr III/18/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
547   Uchwa艂a Nr XIX/107/08 z dnia 26 listopada 2008 r.
547   Uchwa艂a Nr XXII/126/09 z dnia 18 marca 2009 r.
547   Uchwa艂a Nr XXXV/196/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
547   Uchwa艂a Nr XXXVIII/207/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
547   Uchwa艂a Nr XXXIX/213/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
547   210. Zarz膮dzenie Nr 33/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 1 lipca 2010 r.
547   095. ZARZ膭DZENIE NR 35/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
547   Arkadiusz Szczurowski
546   185. Zarz膮dzenie Nr 8/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2010 r.
546   Uchwa艂a Nr II/8/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
546   Uchwa艂a Nr VI/24/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
546   Uchwa艂a Nr VI/26/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
546   080. Zarz膮dzenie Nr 22/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 lipca 2008 r
546   013. ZARZ膭DZENIE NR 16 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
546   047. ZARZ膭DZENIE NR 50/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
546   Uchwa艂a NR XXVI/170/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
546   Uchwa艂a Nr 16/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
546   Dane teleadresowe
545   Uchwa艂a Nr XX/141/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
545   Uchwa艂a Nr XXIX/158/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
545   Uchwa艂a Nr XXXVIII/203/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
545   021. ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
545   150. Zarz膮dzenie Nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
545   Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych na terenie
545   020. ZARZ膭DZENIE NR 23/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
545   033. ZARZ膭DZENIE NR 36/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
544   UCHWA艁A NR XVIII/129/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
544   UCHWA艁A NR VIII/56/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
544   Uchwa艂a Nr VI/38/2011z dia 22 czerwca 2011 r.
544   Uchwa艂a Nr X/49/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
544   Uchwa艂a Nr XXXVIII/205/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
544   028. ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
543   UCHWA艁A NR XIII/91/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
543   Uchwa艂a Nr III/15/10 dnia 27 grudnia 2010 r.
543   Uchwa艂a Nr VI/22/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
543   140. Zarz膮dzenie Nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
543   039. ZARZ膭DZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
543   076. ZARZ膭DZENIE NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
543   Uchwa艂a Nr 8/2013 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2013 r
542   UCHWA艁A NR XVI/108/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
542   112. Zarz膮dzenie Nr 54/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 29 grudnia 2008 r
542   014. ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
542   043. Zarz膮dzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
542   023. ZARZ膭DZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
542   Uchwa艂a Nr 9/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
541   Uchwa艂a Nr XXI/145/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
541   UCHWA艁A NR XVIII/127/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
541   UCHWA艁A NR IX/72/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
541   Uchwa艂a Nr XXIV/130/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
541   Uchwa艂a Nr XXIX/157/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
541   Uchwa艂a Nr XXXII/175/10 z dnia 26 marca 2010 r.
541   Uchwa艂a Nr XXXIV/187/10 z 25 maja 2010 r.
541   118. Zarz膮dzenie Nr 4/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 lutego 2009 r
541   034. ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
541   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
540   Uchwa艂a Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
540   083. Zarz膮dzenie Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 lipca 2008 r
540   225. Zarz膮dzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
540   245. Zarz膮dzenie Nr 68/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 21 grudnia 2010 r.
540   024. ZARZ膭DZENIE NR 27/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
540   067. ZARZ膭DZENIE NR 7/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
540   110. ZARZ膭DZENIE NR 50/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
540   132. ZARZ膭DZENIE NR 3/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
540   Wykaz cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych z podzia艂em na funkcje
539   UCHWA艁A NR XVII/124/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
539   UCHWA艁A NR IX/69/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
539   162. Zarz膮dzenie Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 wrze艣nia 2009 r.
539   021. ZARZ膭DZENIE NR 24/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
539   080. ZARZ膭DZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
539   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
539   O B W I E S Z C Z E N I E
538   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
538   Przeprowadzenie szkole艅 dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
538   Uchwa艂a Nr VIII/54/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
538   Uchwa艂a Nr XXIII/128/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
538   Uchwa艂a Nr XXIX/159/09 z dnia 17 listopada 2009 r.
538   Uchwa艂a Nr XXXIII/183/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
538   Uchwa艂a Nr XXXIV/189/10 z dnia 25 maja 2010 r.
538   100. Zarz膮dzenie Nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 pa藕dziernika 2008 r
538   139. Zarz膮dzenie Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
538   229. Zarz膮dzenie Nr 52/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 pa藕dziernika 2010 r.
538   077. ZARZ膭DZENIE NR 17/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
537   Uchwa艂a Nr XXXI/173/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
537   018. ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
537   050. Zarz膮dzenie Nr 51/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 listopada 2007 r.
537   129. Zarz膮dzenie Nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
537   191. Zarz膮dzenie Nr 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
537   221. Zarz膮dzenie Nr 44/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
537   017. ZARZ膭DZENIE NR 20 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
537   073. ZARZ膭DZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
537   101. ZARZ膭DZENIE NR 41/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
537   108. ZARZ膭DZENIE NR 48/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
537   Uchwa艂a Nr 7/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr9 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2014 r
536   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
536   UCHWA艁A NR XVIII/130/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
536   UCHWA艁A NR VIII/57/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
536   Uchwa艂a Nr XIX/97/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
536   161. Zarz膮dzenie Nr 48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 sierpnia 2009 r.
535   UCHWA艁A NR XV/103/2012 z dia 19 wrze艣nia 2012 r.
535   UCHWA艁A NR XV/101/2012 z dnia 19 wrze艣nia 2012 r.
535   UCHWA艁A NR VIII/59/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2012 r.
535   Uchwa艂a Nr VI/23/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
535   Uchwa艂a Nr XI/61/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
535   Uchwa艂a Nr XVIII/92/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
535   116. Zarz膮dzenie Nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
535   001. ZARZ膭DZENIE Nr 01/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
535   086. Zarz膮dzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 lipca 2008 r
535   081. Zarz膮dzenie Nr 23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 08 lipca 2008 r
535   151. Zarz膮dzenie Nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
534   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
534   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
534   119. Zarz膮dzenie Nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 13 lutego 2009 r
534   054. Zarz膮dzenie Nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 listopada 2007 r.
534   130. Zarz膮dzenie Nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2009 r
534   178. Zarz膮dzenie Nr 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 06 stycznia 2010 r.
534   055. ZARZ膭DZENIE NR 59/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
534   072. ZARZ膭DZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
533   UCHWA艁A NR XVI/105/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
533   049. Zarz膮dzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r.
533   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
533   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
532   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
532   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
532   UCHWA艁A NR XVI/106/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
532   Uchwa艂a Nr XXXV/193/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
532   166. Zarz膮dzenie Nr 54/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2009 r
532   019. ZARZ膭DZENIE NR 22/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
532   079. ZARZ膭DZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
532   091. ZARZ膭DZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
531   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
531   UCHWA艁A NR XIII/89/2012 z dnia 29 maja 2011 r.
531   Uchwa艂a Nr XXXII/177/10 z dnia 16 marca 2010 r.
531   055. Zarz膮dzenie Nr 56/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 listopada 2007 r.
531   216. Zarz膮dzenie Nr 39/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 sierpnia 2010 r.
530   UCHWA艁A NR XIX/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
530   UCHWA艁A NR XVII/121/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
530   Uchwa艂a Nr III/17/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
530   Uchwa艂a Nr XXX/167/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
530   111. Zarz膮dzenie Nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
530   Uchwa艂a NR XXVIII/185/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
530   ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
529   Zawiadomienie
529   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
529   Uchwa艂a Nr IV/20/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
529   Uchwa艂a Nr X/45/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
529   Uchwa艂a Nr XXI/111/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
529   Uchwa艂a Nr XXII/125/09 z dnia 18 marca 2009 r.
529   Uchwa艂a Nr XXV/134/09 z dnia 29 maja 2009 r.
529   007. ZARZ膭DZENIE Nr 07/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
529   039. Zarz膮dzenie Nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 wrze艣nia 2007 r.
529   143. Zarz膮dzenie Nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 1 czerwca 2009 r
529   164. Zarz膮dzenie Nr 52/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
529   240. Zarz膮dzenie Nr 63/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 24 listopada 2010 r.
528   UCHWA艁A NR XVII/115/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
528   UCHWA艁A NR X/83/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
528   Uchwa艂a Nr I/3/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
528   117. Zarz膮dzenie Nr 3/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 stycznia 2009 r
528   153. Zarz膮dzenie Nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
528   176. Zarz膮dzenie Nr 64/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 grudnia 2009 r.
527   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
527   Uchwa艂a Nr IV/21/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
527   Uchwa艂a nr IV/19/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
527   Uchwa艂a Nr XXII/119/09 z dnia 18 marca 2009 r.
527   214. Zarz膮dzenie Nr 37/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 5 sierpnia 2010 r.
527   061. ZARZ膭DZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
527   086. ZARZ膭DZENIE NR 26/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
527   116. ZARZ膭DZENIE NR 56/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
527   Uchwa艂a Nr I/S/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2014 r
526   Uchwa艂a Nr VII/51/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
526   Uchwa艂a Nr V/37/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
526   Uchwa艂a Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
526   Uchwa艂a Nr XVIII/88/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
526   009. ZARZ膭DZENIE NR 9/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
526   056. ZARZ膭DZENIE NR 60/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
526   O B W I E S Z C Z E N I E
525   Informacja o wynikach naboru w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
525   Uchwa艂a Nr IV/23/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
525   Uchwa艂a Nr XVIII/91/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
525   017. ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
525   041. ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
525   069. Zarz膮dzenie Nr 11/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
525   076. Zarz膮dzenie Nr 18/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 maja 2008 r
524   ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA NA ZADANIU:
524   Uchwa艂a Nr XXII/120/09 z dnia 18 marca 2009 r.
524   Uchwa艂a Nr XXX/168/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
524   Uchwa艂a Nr XXX/171/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
524   059. Zarz膮dzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 stycznia 2008 r
524   124. Zarz膮dzenie Nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
524   029. ZARZ膭DZENIE NR 32/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
524   Uchwa艂a NR XXVII/175/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
523   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
523   UCHWA艁A NR XIX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
523   Uchwa艂a Nr XVIII/87/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
523   146. Zarz膮dzenie Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 czerwca 2009 r
523   010. ZARZ膭DZENIE NR 10 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
523   Uchwa艂a NR XXVII/171/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
522   Uchwa艂a Nr V/31/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
522   Uchwa艂a Nr VIII/31/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
522   Uchwa艂a Nr X/53/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
522   Uchwa艂a Nr XIV/75/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
522   Uchwa艂a Nr XXVI/139/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
522   Uchwa艂a Nr XXX/169/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
522   052. Zarz膮dzenie Nr 53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 listopada 2007 r.
522   070. Zarz膮dzenie Nr 12/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 marca 2008 r
522   072. Zarz膮dzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 kwietnia 2008 r
522   073. Zarz膮dzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2008 r
522   154. Zarz膮dzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 26 czerwca 2009 r
522   163. Zarz膮dzenie Nr 51/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 wrze艣nia 2009 r
522   238. Zarz膮dzenie Nr 61/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 listopada2010 r.
521   Uchwa艂a Nr IV/13/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
521   Uchwa艂a Nr XII/62/08 z dnia 4 lutego 2008 r.
521   Uchwa艂a Nr XV/78/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
521   Uchwa艂a Nr XV/80/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
521   Uchwa艂a Nr XIX/103/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
521   Uchwa艂a Nr XXIV/132/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
521   Uchwa艂a NR XXIV/165/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
521   088. ZARZ膭DZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
520   UCHWA艁A NR IX/71/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
520   Uchwa艂a Nr IV/22/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
520   Uchwa艂a Nr XVI/83/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
520   Uchwa艂a NR XXVI/169/2013 z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
520   134. ZARZ膭DZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
520   Mariusz Wojciechowski
519   232. Zarz膮dzenie Nr 55/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
519   UCHWA艁A NR XI/84/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
519   Uchwa艂a Nr IV/10/2007 z dnia 9 marca 2007 r.
519   Uchwa艂a Nr XXXV/191/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
519   110. Zarz膮dzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
519   148. Zarz膮dzenie Nr 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
519   096. ZARZ膭DZENIE NR 36/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
519   103. ZARZ膭DZENIE NR 43/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
518   Uchwa艂a Nr XIII/71/08 z dnia 5 marca 2008 roku
518   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
518   Uchwa艂a Nr XXVII/141/09 z dnia 8 wrze艣nia 2009 r.
518   Uchwa艂a Nr XXXVII/200/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
518   Uchwa艂a Nr XXXIX/209/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
518   104. Zarz膮dzenie Nr 45/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 listopada 2008 r
518   005. ZARZ膭DZENIE Nr 05/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
518   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
518   120. ZARZ膭DZENIE NR 60/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
517   UCHWA艁A NR XIV/94/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
517   088. Zarz膮dzenie Nr 30/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 4 sierpnia 2008 r
517   132. Zarz膮dzenie Nr 19/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
517   179. Zarz膮dzenie Nr 2/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 stycznia 2010 r.
517   181. Zarz膮dzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 11 lutego 2010 r.
517   222. Zarz膮dzenie Nr 45/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
517   025. ZARZ膭DZENIE NR 28/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
517   065. ZARZ膭DZENIE NR 5/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
517   Uchwa艂a NR XXVII/182/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
517   126. ZARZ膭DZENIE NR 66/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
516   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
516   Uchwa艂a Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
516   Uchwa艂a Nr XIII/68/08 z dnia 5 marca 2008 roku
516   Uchwa艂a Nr XXXII/176/10 z dnia 26 marca 2010 r.
516   Uchwa艂a Nr XXXIX/214/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
516   104. ZARZ膭DZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
515   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
515   UCHWA艁A NR X/77/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
515   Uchwa艂a Nr IV/12/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
515   068. Zarz膮dzenie Nr 10/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 marca 2008 r
515   109. ZARZ膭DZENIE NR 49/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
514   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
514   Uchwa艂a Nr IV/11/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
514   Uchwa艂a Nr VII/28/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
514   Uchwa艂a Nr X/46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
514   108. Zarz膮dzenie Nr 50/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
514   Uchwa艂a NR XXVIII/184/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
513   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
513   Lista Kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
513   Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
513   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
513   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
513   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
513   Uchwa艂a Nr XIV/76/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
513   Uchwa艂a Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
513   Uchwa艂a Nr XXXV/190/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
513   Uchwa艂a Nr XXXIX/218/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
513   040. ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
513   079. Zarz膮dzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
513   170. Zarz膮dzenie Nr 58/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 wrze艣nia 2009 r
513   094. ZARZ膭DZENIE NR 34/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
513   Uchwa艂a NR XXVIII/186/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
513   SK艁AD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
512   Wniosek o wydanie dowodu osobistego
512   UCHWA艁A NR XVII/113 /2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
512   UCHWA艁A NR XII/85/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
512   Uchwa艂a Nr IV/16/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
512   042. Zarz膮dzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
512   045. ZARZ膭DZENIE NR 48/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
512   051. ZARZ膭DZENIE NR 55/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
512   054. ZARZ膭DZENIE NR 58/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
512   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
511   DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
511   Uchwa艂a Nr XXI/144/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
511   Uchwa艂a Nr XXXIX/216/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
511   009. ZARZ膭DZENIE Nr 09/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
511   047. Zarz膮dzenie Nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 pa藕dziernika 2007 r.
511   230. Zarz膮dzenie Nr 53/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 25 pa藕dziernika 2010 r.
511   Uchwa艂a NR XXVII/178/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
510   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
510   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
510   Uchwa艂a Nr XXIX/156/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
510   Uchwa艂a Nr XXXII/178/10 z dnia 26 marca 2010 r.
510   122. Zarz膮dzenie Nr 8/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 marca 2009 r
510   057. Zarz膮dzenie Nr 59/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 grudnia 2007 r.
510   147. Zarz膮dzenie Nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 czerwca 2009 r
510   246. Zarz膮dzenie Nr 69/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 grudnia 2010 r.
509   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
509   UCHWA艁A NR XVI/104/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
509   Uchwa艂a Nr V/30/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
509   Uchwa艂a Nr XXXIII/180/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
509   Uchwa艂a Nr XXXIX/212/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
509   114. Zarz膮dzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 grudnia 2008 r
509   171. Zarz膮dzenie Nr 59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 10 listopada 2009 r
509   097. ZARZ膭DZENIE NR 37/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
509   117. ZARZ膭DZENIE NR 57/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
509   Uchwa艂a NR XXVII/177/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
509   Uchwa艂a Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
508   UCHWA艁A NR IX/70/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
508   Uchwa艂a Nr VI/41/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
508   Uchwa艂a Nr XXVII/143/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
508   011. ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
508   019. ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
508   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
508   Uchwa艂a NR XXV/168/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
508   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
508   111. ZARZ膭DZENIE NR 51/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
508   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
507   Uchwa艂a Nr XXVI/137/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
507   102. Zarz膮dzenie Nr 43/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
507   106. Zarz膮dzenie Nr 47/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 listopada 2008 r
507   060. Zarz膮dzenie Nr 2/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 stycznia 2008 r
507   071. Zarz膮dzenie Nr 13/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2008 r
507   183. Zarz膮dzenie Nr 6/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 marca 2010 r.
507   243. Zarz膮dzenie Nr 66/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
507   Uchwa艂a NR XXV/167/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
507   144. ZARZ膭DZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
507   6. Sprawozdania Bud偶etowe za 2013 rok
507   Piotr Dziubich
507   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
506   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi
506   Uchwa艂a Nr XIII/66/08 z dnia 5 marca 2008 roku
506   027. ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
506   120. Zarz膮dzenie Nr 6/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 3 marca 2009 r
506   089. Zarz膮dzenie Nr 32/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
506   125. Zarz膮dzenie Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 kwietnia 2009 r
506   141. Zarz膮dzenie Nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 maja 2009 r
506   152. Zarz膮dzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
506   157. Zarz膮dzenie Nr 44/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
506   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2009 r.
506   208. Zarz膮dzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 czrewca 2010 r.
506   016. ZARZ膭DZENIE NR 19 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
506   057. ZARZ膭DZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
506   066. ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
506   098. ZARZ膭DZENIE NR 38/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
506   105. ZARZ膭DZENIE NR 45/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
506   Uchwa艂a NR XXVII/174/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
506   Uchwa艂a NR XXIX/189/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
506   136. ZARZ膭DZENIE NR 7/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
506   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
506   Marzena Maria Czajkowska
505   Uchwa艂a Nr XXI/114/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
505   Uchwa艂a Nr XXII/122/09 z dnia 18 marca 2009 r.
505   087. Zarz膮dzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 lipca 2008 r
505   096. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
505   231. Zarz膮dzenie Nr 54/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 28 pa藕dziernika 2010 r.
505   002. ZARZ膭DZENIE NR 2/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
505   011. ZARZ膭DZENIE NR 14 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
505   046. ZARZ膭DZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
505   Uchwa艂a NR XXVII/179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
505   Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.- Akty Prawne
504   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
504   095. Zarz膮dzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
504   112. ZARZ膭DZENIE NR 52/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
504   Uchwa艂a NR XXVIII/187/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
504   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
503   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
503   UCHWA艁A NR XIX/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
503   Uchwa艂a Nr XIX/104/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
503   158. Zarz膮dzenie Nr 45/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 lipca 2009 r.
503   068. ZARZ膭DZENIE NR 8/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
503   087. ZARZ膭DZENIE NR 27/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
503   133. ZARZ膭DZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
503   O B W I E S Z C Z E N I E
503   O B W I E S Z C Z E N I E
502   Uchwa艂a Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
502   Uchwa艂a Nr XI/57/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
502   Uchwa艂a Nr XIX/106/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
502   135. Zarz膮dzenie Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
502   192. Zarz膮dzenie Nr 15/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 maja 2010 r.
502   PROTOK脫艁 z XXX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
502   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
502   Arkadiusz Krzysztof W艂odarski
501   Uchwa艂a Nr IV/27/2011 z dnia 28 arca 2011 r.
501   038. ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
501   044. ZARZ膭DZENIE NR 47/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
501   050. ZARZ膭DZENIE NR 54/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
501   Uchwa艂a NR XXVIII/183/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
500   Zawiadomienie o wyborz臋 oferty w przetargu nieograniczonym na:
500   UCHWA艁A NR XIV/97/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
500   UCHWA艁A NR IX/64/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
500   Uchwa艂a Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
500   101. Zarz膮dzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2008 r
500   182. Zarz膮dzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 marca 2010 r.
500   121. ZARZ膭DZENIE NR 61/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
500   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
500   Uchwa艂a NR XXX/196/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
499   090. Zarz膮dzenie Nr 33/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 sierpnia 2008 r
499   200. Zarz膮dzenie Nr 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
499   114. ZARZ膭DZENIE NR 54/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
499   146. ZARZ膭DZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
498   O G 艁 O S Z E N I E
497   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
497   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
497   Uchwa艂a Nr X/40/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
497   Uchwa艂a Nr XXVIII/145/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
497   126. Zarz膮dzenie Nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 kwietnia 2009 r
497   175. Zarz膮dzenie Nr 63/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 7 grudnia 2009 r.
497   193. Zarz膮dzenie Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 maja 2010 r.
497   102. ZARZ膭DZENIE NR 42/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
496   UCHWA艁A NR X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
496   Uchwa艂a Nr VIII/33/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
496   Uchwa艂a Nr VIII/39/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
496   Uchwa艂a Nr XXI/118/08 z dnia 18 marca 2009 r.
496   Uchwa艂a Nr XXXIII/179/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
496   184. Zarz膮dzenie Nr 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2010 r.
496   224. Zarz膮dzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
496   093. ZARZ膭DZENIE NR 33/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
496   Uchwa艂a NR XXVII/181/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
496   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
495   OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
495   UCHWA艁A NR XV/99/2012z dnia 19.09.2012.r
495   Uchwa艂a Nr VII/53/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
495   Uchwa艂a Nr XXXVII/198/10 z dnia 6 wrze艣nia 2010 r.
495   008. ZARZ膭DZENIE Nr 08/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
494   ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH
494   Uchwa艂a Nr XXIX/162/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
494   010. ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
494   022. ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
494   186. Zarz膮dzenie Nr 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 9 kwietnia 2010 r.
494   234. Zarz膮dzenie Nr 57/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
494   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
494   PROTOK脫艁 z XXVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
494   129. ZARZ膭DZENIE NR 69/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
493   Uchwa艂a Nr VI/43/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
493   Uchwa艂a Nr XXVI/136/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
493   036. ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
493   103. Zarz膮dzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
493   220. Zarz膮dzenie Nr 43/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
493   Uchwa艂a NR XXV/166/2013 z dnia 6 wrze艣nia 2013 r.
492   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
492   Uchwa艂a Nr XIII/70/08 z dnia 5 marca 2008 roku
492   Uchwa艂a Nr XIX/100/08 z dnia 21 grudnia 2008 r.
492   Uchwa艂a Nr XXXVIII/208/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
492   242. Zarz膮dzenie Nr 65/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 15 grudnia 2010 r.
492   107. ZARZ膭DZENIE NR 47/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
492   130. ZARZ膭DZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
492   143. ZARZ膭DZENIE NR 14/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
492   PROTOK脫艁 z XXXI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
492   OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
492   Jerzy Iglewski
491   Zg艂oszenie
491   Uchwa艂a Nr VIII/29/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
491   Uchwa艂a Nr XXXIII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
491   Uchwa艂a Nr XXXVIII/204/10 z dnia 17 wrze艣nia 2010 r.
491   056. Zarz膮dzenie Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 grudnia 2007 r.
491   134. Zarz膮dzenie Nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
491   Uchwa艂a NR XXVIII/188/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
491   Jan Lech Bladowski
490   107. Zarz膮dzenie Nr 49/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
490   189. Zarz膮dzenie Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 kwietnia 2010 r.
490   012. ZARZ膭DZENIE NR 15 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
490   135. ZARZ膭DZENIE NR 6/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
490   ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
490   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
489   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
489   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
489   Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zam贸wie艅 Publicznych
489   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
489   UCHWA艁A NR XVIII/128/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
489   Uchwa艂a Nr XI/60/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
489   Uchwa艂a Nr XIV/74/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
489   Uchwa艂a Nr XXII/123/09 z dnia 18 marca 2009 r.
489   078. Zarz膮dzenie Nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 czerwca 2008 r
489   138. Zarz膮dzenie Nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2009 r
489   197. Zarz膮dzenie Nr 20/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 maja 2010 r.
489   194. Zarz膮dzenie Nr 17/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
489   Zakup oleju nap臋dowego do autobus贸w szkolnych
489   140. ZARZ膭DZENIE NR 11/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
488   UCHWA艁A NR XIV/95/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
488   106. ZARZ膭DZENIE NR 46/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
487   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczoneo na:
487   Uchwa艂a Nr VII/47/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
487   Uchwa艂a Nr IV/8/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
487   Uchwa艂a Nr X/54/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
487   Uchwa艂a Nr XXI/110/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
487   Uchwa艂a Nr XXVIII/148/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
487   015. ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
487   023. ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
487   207. Zarz膮dzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 czerwca 2010 r.
487   Uchwa艂a NR XXIX/191/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
486   UCHWA艁A NR XVI/107/2012 z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
486   048. Zarz膮dzenie Nr 49/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r
486   002. ZARZ膭DZENIE Nr 02/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
486   064. Zarz膮dzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 27 lutego 2008 r
486   209. Zarz膮dzenie Nr 32/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 czrewca 2010 r.
486   235. Zarz膮dzenie Nr 58/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada 2010 r.
486   048. ZARZ膭DZENIE NR 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
486   147. ZARZ膭DZENIE NR 18/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
486   O B W I E S Z C Z E N I E
485   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
485   Uchwa艂a Nr VIII/30/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
485   Uchwa艂a Nr XVIII/89/08 z dnia 10 pa藕dziernika 2008 r.
485   217. Zarz膮dzenie Nr 40/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 20 wrze艣nia 2010 r.
485   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
484   Og艂oszenie dotycz膮ce wyniku naboru na stanowisko G艂贸wnego Ksi臋gowego
484   OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :
484   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
484   026. ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
484   O B W I E S Z C Z E N I E
483   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
483   Uchwa艂a Nr VIII/38/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
483   105. Zarz膮dzenie Nr 46/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 17 listopada 2008 r
483   082. ZARZ膭DZENIE NR 22/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
483   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
483   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
482   UCHWA艁A NR XVII/120/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
482   Uchwa艂a Nr IV/25/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
482   Uchwa艂a Nr VIII/32/07 z dnia 14 wrze艣nia 2007 r.
482   UCHWA艁A NR I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
481   121. Zarz膮dzenie Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 16 marca 2009 r
481   033. ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
481   074. Zarz膮dzenie Nr 16/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 maja 2008 r
481   Uchwa艂a NR XXIX/195/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
481   145. ZARZ膭DZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
481   O B W I E S Z C Z E N I E
480   Uchwa艂a Nr XXI/148/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
480   Uchwa艂a Nr IV/15/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
480   Uchwa艂a Nr VII/27/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
480   Uchwa艂a Nr XIX/95/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
480   155. Zarz膮dzenie Nr 42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 lipca 2009 r
480   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
480   OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Radziejowie
479   003. ZARZ膭DZENIE Nr 03/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
479   201. Zarz膮dzenie Nr 24/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 2 czerwca 2010 r
479   Gra偶yna Maria Rybicka
478   Uchwa艂a NR XXVII/180/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
477   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
477   Uchwa艂a Nr IV/9/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
477   Uchwa艂a Nr XXIV/131/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
477   Uchwa艂a Nr XXVIII/146/09 z 18 wrze艣nia 2009 r.
477   149. Zarz膮dzenie Nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 czerwca 2009 r
477   Uchwa艂a NR XXX/199/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
477   S艂awomir Kawczy艅ski
476   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza nab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze
476   Burmistrz Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski og艂asza II przetarg pisemny
476   233. Zarz膮dzenie Nr 56/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 10 listopada 2010 r.
476   Uchwa艂a Nr V/20/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
476   O B W I E S Z C Z E N I E
476   PROTOK脫艁 z XXXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
475   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
475   Uchwa艂a Nr VIII/37/07 z dnia 29 pa藕dziernika 2007 r.
475   Uchwa艂a Nr XV/81/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
475   Uchwa艂a Nr XXIX/161/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
475   118. ZARZ膭DZENIE NR 58/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
475   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
474   O G 艁 O S Z E N I E
474   137. Zarz膮dzenie Nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
474   Wnioski o przyznanie stypendium szklonego / zasi艂ku szkolnego
473   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
473   Uchwa艂a Nr XXI/109/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
473   097. Zarz膮dzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 30 wrze艣nia 2008 r
473   133. Zarz膮dzenie Nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 maja 2009 r
473   Uchwa艂a NR XXVII/172/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
473   PROTOK脫艁 z XXXIV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
472   O G 艁 O S Z E N I E
472   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
472   016. ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
472   219. Zarz膮dzenie Nr 42/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
472   123. ZARZ膭DZENIE NR 63/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
472   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
471   Uchwa艂a Nr XIII/69/08 z dnia 5 marca 2008 roku
471   Uchwa艂a Nr XXXIX/215/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
471   ZAPRASZAM na XXXII sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,
471   UCHWA艁A NR I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
469   062. Zarz膮dzenie Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 24 stycznia 2008 r
469   237. Zarz膮dzenie Nr 60/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 12 listopada2010 r.
469   148. ZARZ膭DZENIE NR 19/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
469   Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finans贸w
468   131. Zarz膮dzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 6 maja 2009 r
468   212. Zarz膮dzenie Nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 23 lipca 2010 r.
468   006. ZARZ膭DZENIE NR 6/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
467   Uchwa艂a Nr XI/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
467   006. ZARZ膭DZENIE Nr 06/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
467   218. Zarz膮dzenie Nr 41/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
467   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
467   137. ZARZ膭DZENIE NR 8/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
467   Uchwa艂a NR XXX/202/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
467   Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r.
466   040. ZARZ膭DZENIE NR 43/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
466   128. ZARZ膭DZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
465   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
465   053. Zarz膮dzenie Nr 54/07 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 12 listopada 2007 r.
465   115. Zarz膮dzenie Nr 57/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
465   195. Zarz膮dzenie Nr 18/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 21 maja 2010 r.
465   Uchwa艂a NR XXVII/176/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
465   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
465   141. ZARZ膭DZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
465   Uchwa艂a Nr 8/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
465   Krystian Betli艅ski
464   169. Zarz膮dzenie Nr 57/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 22 pa藕dziernika 2009 r
464   168. Zarz膮dzenie Nr 56/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 19 pa藕dziernika 2009
464   190. Zarz膮dzenie Nr 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 23 kwietnia 2010 r.
464   239. Zarz膮dzenie Nr 62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski dnia 16 listopada2010 r.
464   115. ZARZ膭DZENIE NR 55/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
464   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
464   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
464   O B W I E S Z C Z E N I E
463   Uchwa艂a Nr V/18/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
463   Uchwa艂a Nr X/43/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
463   100. ZARZ膭DZENIE NR 40/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
462   156. Zarz膮dzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 14 lipca 2009 r.
462   113. ZARZ膭DZENIE NR 53/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
462   138. ZARZ膭DZENIE NR 9/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
462   Uchwa艂a NR XXX/197/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
462   K O M U N I K A T
461   136. Zarz膮dzenie Nr 23/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 15 maja 2009 r
461   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
461   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
461   O B W I E S Z C Z E N I E
461   OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO
461   Komisja O艣wiaty, Kultury i Sportu
460   Uchwa艂a NR XXIX/192/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
460   Arkadiusz Jaros艂aw Rybak
459   Zmiana dotycz膮ca rejestracji dzia艂alno艣ci gospodarczej
459   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
459   Uchwa艂a Nr X/52/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
459   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
458   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
458   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
458   Komisja Rewizyjna
458   Komisja Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska
458   199. ZARZ膭DZENIE NR 9/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
457   Wniosek o:
457   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
457   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
457   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
456   Zg艂oszenie
456   Uchwa艂a Nr IV/14/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
456   Uchwa艂a Nr XXIX/153/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
456   Uchwa艂a Nr XXXIX/219/10 z dnia 26 pa藕dziernika 2010 r.
456   INFORMACJA
455   123. Zarz膮dzenie Nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 marca 2009 r
455   071. ZARZ膭DZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
455   Uchwa艂a NR XXIX/194/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
455   Uchwa艂a NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
455   O B W I E S Z C Z E N I E
454   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
454   Uchwa艂a Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
454   Halina Wawrzyniak
451   109. Zarz膮dzenie Nr 51/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 18 grudnia 2008 r
450   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
450   119. ZARZ膭DZENIE NR 59/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
450   122. ZARZ膭DZENIE NR 62/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
450   Uchwa艂a NR XXX/200/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
450   Uchwa艂a NR XXXI/208/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
449   027. ZARZ膭DZENIE NR 30/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
449   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
449   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
446   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
446   128. Zarz膮dzenie Nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 28 kwietnia 2009 r
446   028. ZARZ膭DZENIE NR 31/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
446   Uchwa艂a NR XXX/198/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
446   154. ZARZ膭DZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
446   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
445   O B W I E S Z C Z E N I E
444   Uchwa艂a NR XXIX/190/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
444   Uchwa艂a NR XXX/201/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
444   So艂ectwo Przed艂u偶
443   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
443   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
443   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
443   Grzegorz Wo藕niak
442   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
442   O B W I E S Z C Z E N I E
441   Zawiadomienie o wyborze w przetargu nieograniczonym na:
441   Uchwa艂a Nr I/4/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
441   Uchwa艂a Nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
441   041. ZARZ膭DZENIE NR 44/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
441   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
441   So艂ectwo Stawiska
440   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
440   034. ZARZ膭DZENIE NR 37/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
440   124. ZARZ膭DZENIE NR 64/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
440   PROTOK脫艁 z I Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
439   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU w Urz臋dzie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kuj.
439   125. ZARZ膭DZENIE NR 65/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
439   Uchwa艂a NR XXXI/207/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
438   I N F O R M A C J A
438   O B W I E S Z C Z E N I E
437   Uchwa艂a Nr 9/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
436   Zawiadomienie o wyborze oferty w prztargu nieograniczonym na:
435   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przteargu nieograniczonym na:
435   139. ZARZ膭DZENIE NR 10/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
435   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
435   7. Sprawozdania Bud偶etowe za 2014 rok
434   UCHWA艁A NR I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
433   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
433   159. ZARZ膭DZENIE NR 30/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
433   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
433   ZAPRASZAM na XXXIV Sesj臋 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
432   167. Zarz膮dzenie Nr 55/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 25 wrze艣nia 2009 r
432   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
432   149. ZARZ膭DZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
432   Krzysztof Miros艂aw 呕ak
432   O B W I E S Z C Z E N I E
431   Zawaidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
431   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
431   Uchwa艂a Nr XIV/73/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
431   UCHWA艁A NR I/9/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
430   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
430   150. ZARZ膭DZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
430   Zg艂oszenie kandydata na cz艂onka obwodowej komisji wyborczej
429   Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczeg贸lnych cz臋艣ci zam贸wienia
429   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na :
429   142. ZARZ膭DZENIE NR 13/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
429   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
429   KOMUNIKAT
429   O B W I E S Z C Z E N I E
428   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
425   OBWIESZCZENIE
425   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
425   152. ZARZ膭DZENIE NR 23/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
425   OBWIESZCZENIE
424   Informacje PKW dla wyborc贸w i kandydat贸w
424   UCHWA艁A NR II/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
422   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
422   153. ZARZ膭DZENIE NR 24/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
422   194. ZARZ膭DZENIE NR 4/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
422   PROTOK脫艁 z II Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
421   OBWIESZCZENIE
421   200. ZARZ膭DZENIE NR 10/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
420   Uchwa艂a Nr XI/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
420   Kalendarz Wyborczy
419   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
419   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
419   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
419   227. ZARZ膭DZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
418   Uchwa艂a NR XXXII/218/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
418   OBWIESZCZENIE
418   O B W I E S Z C Z E N I E
417   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA POSZCZEG脫LNYCH CZ臉艢CI ZAM脫WIENIA
416   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
416   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
416   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
416   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
415   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
415   UCHWA艁A NR I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
415   Jednostki podleg艂e
415   O B W I E S Z C Z E N I E
414   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
414   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
414   Uchwa艂a NR XXXI/206/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
414   155. ZARZ膭DZENIE NR 26/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
414   O B W I E S Z C Z E N I E
414   Uchwa艂a Nr 1/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
414   UCHWA艁A NR II/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
414   O B W I E S Z C Z E N I E
413   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
413   UCHWA艁A NR XXXV/230/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
413   ZAPRASZAM na II sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim
413   UCHWA艁A NR I/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r
412   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
411   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
411   156. ZARZ膭DZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
411   157. ZARZ膭DZENIE NR 28/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
411   O B W I E S Z C Z E N I E
409   O B W I E S Z C Z E N I E
409   UCHWA艁A NR XXXV/231/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
408   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
408   Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
408   O B W I E S Z C Z E N I E
407   Uchwa艂a Nr 7/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
406   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA na:
406   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
406   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
406   Komisja Zdrowia i Porz膮dku Publicznego
406   O B W I E S Z C Z E N I E
406   Andrzej Schmidt
406   O B W I E S Z C Z E N I E
406   INFORMACJA DLA WYBORC脫W
405   151. ZARZ膭DZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
405   230. ZARZ膭DZENIE NR 41/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
404   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
404   158. ZARZ膭DZENIE NR 29/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
404   OBWIESZCZENIE
403   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia:
403   TERMINY DY呕UR脫W
402   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
402   O B W I E S Z C Z E N I E
402   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
401   Uchwa艂a Nr I/2/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
401   Uchwa艂a NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
400   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
400   UCHWA艁A NR IV/32/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
399   Uchwa艂a NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
399   UCHWA艁A NR XXXV/240/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
398   Uchwa艂a NR XXXII/209/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
398   OBWIESZCZENIE
398   UCHWA艁A NR II/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
397  
397   Uchwa艂a Nr 14/WPF/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
397   O B W I E S Z C Z E N I E
396   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
396   Podzia艂 Gminy Piotrk贸w Kujawski na obwody g艂osowania
396   170. ZARZ膭DZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
396   OBWIESZCZENIE WOJEW脫DZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORUNIU
395   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
395   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
395   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
395   KOMUNIKAT
395   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
395   Wykaz przekazywanych informacji przez urz臋dy
394   INFORMACJA
393   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
393   UCHWA艁A NR I/7/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
393   O B W I E S Z C Z E N I E
393   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasi艂ku szkolnego
391   POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE W艁OC艁AWKU
391   I N F O R M A C J A
391   ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
390   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrrk贸w Kujawski
390   UCHWA艁A NR III/21/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
389   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
389   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
389   O B W I E S Z C Z E N I E
388   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
388   216. ZARZ膭DZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
387   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
386   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
386   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
385   161. ZARZ膭DZENIE NR 32/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
385   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
385   INFORMACJA ZARZ膭DU K脫艁KA ROLNICZEGO
384   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
384   167. ZARZ膭DZENIE NR 38/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
384   ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
383   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
381   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
381   Podzia艂 Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na okr臋gi wyborcze
381   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
380   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
380   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
379   189. ZARZ膭DZENIE NR 60/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
379   ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
379   PROTOK脫艁 z V Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
378   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
378   UCHWA艁A NR III/24/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
378   UCHWA艁A NR III/30/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
378   So艂ectwo Palczewo
377   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
377   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
377   190. ZARZ膭DZENIE NR 61/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
376   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
376   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na
376   Uchwa艂a NR XXXII/217/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
376   UCHWA艁A NR I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
375   Zawiadomienie o wyborze oferty
374   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
374   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
374   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
374   UCHWA艁A NR XXXV/228/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
373   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
373   Uchwa艂a NR XXXII/214/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
373   O B W I E S Z C Z E N I E
372   208. ZARZ膭DZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
372   225. ZARZ膭DZENIE NR 36/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
372   PROTOK脫艁 z III Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
371   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
371   UCHWA艁A NR II/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
371   PROTOK脫艁 z IV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
370   172. ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
370   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
369   164. ZARZ膭DZENIE NR 35/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
369   181. ZARZ膭DZENIE NR 52/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
369   O B W I E S Z C Z E N I E
368   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
368   215. ZARZ膭DZENIE NR 26/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
368   O B W I E S Z C Z E N I E
367   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
367   UCHWA艁A NR XXXIII/221/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
367   Uchwa艂a Nr 2/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
367   219. ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
367   ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
366   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
366   Uchwa艂a NR XXXII/220/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
366   UCHWA艁A NR XXXIV/227/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
366   Uchwa艂a Nr 14/P/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
366   222. ZARZ膭DZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
365   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
365   O B W I E S Z C Z E N I E
365   UCHWA艁A NR III/23/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
365   UCHWA艁A NR III/25/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
364   UCHWA艁A NR II/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
364   ZARZ膭DZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
363   Uchwa艂a NR XXXII/219/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
363   UCHWA艁A NR XXXV/229/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
363   Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku z dnia 25 listopada 2014 r.
363   UCHWA艁A NR I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
362   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
362   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
362   Uchwa艂a Nr 3/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Kujawskim
362   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
362   Pa艅stwowa Komisja Wyborcza
361   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
361   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
361   UCHWA艁A NR I/5/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
361   ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
360   160. ZARZ膭DZENIE NR 31/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
359   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
359   UCHWA艁A NR II/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
359   ZAPRASZAM na III sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋 dnia
359   Uchwa艂a Nr 2/Kd//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
359   Uchwa艂a Nr 2/D/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn. 20.01.2015 r
358   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
358   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
358   UCHWA艁A NR II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
358   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
358   ZAPRASZAM Na IV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji,
357   UCHWA艁A NR XXXIV/224/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
357   UCHWA艁A NR XXXV/232/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
357   O B W I E S Z C Z E N I E
357   Uchwa艂a Nr 10/Dpr/2014 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2014 r
357   O B W I E S Z C Z E N I E
356   Uchwa艂a NR XXXII/211/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
355   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
355   PROTOK脫艁 z VII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
354   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
354   Uchwa艂a NR XXXII/212/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
354   UCHWA艁A NR XXXIV/225/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
354   PROTOK脫艁 z VIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
353   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
353   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
353   UCHWA艁A NR III/29/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
353   211. ZARZ膭DZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
353   O B W I E S Z C Z E N I E
353   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
353   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
352   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
352   UCHWA艁A NR III/28/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
351   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
351   ZARZ膭DZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
351   UCHWA艁A NR XXXV/233/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
351   201. ZARZ膭DZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
351   O B W I E S Z C Z E N I E
350   Uchwa艂a NR XXXII/210/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
350   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
350   163. ZARZ膭DZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
350   180. ZARZ膭DZENIE NR 51/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
350   UCHWA艁A NR III/20/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
349   Uchwa艂a NR XXXII/215/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
349   Uchwa艂a NR XXXII/216/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
349   PROTOK脫艁 z XXXIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
349   177. ZARZ膭DZENIE NR 48/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
349   O B W I E S Z C Z E N I E
349   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
348   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
348   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
348   PROTOK脫艁 z XXXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
348   So艂ectwo Zborowiec
348   214. ZARZ膭DZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
347   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
347   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
347   UCHWA艁A NR IV/39/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
346   O B W I E S Z C Z E N I E
346   O B W I E S Z C Z E N I E
345   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
345   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia na:
345   178. ZARZ膭DZENIE NR 49/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
344   Fundusz Alimentacyjny
343   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
343   Uchwa艂a NR XXXII/213/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
343   O B W I E S Z C Z E N I E
342   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
342   UCHWA艁A NR IV/35/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
342   Bud偶et na rok 2015
341   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
341   UCHWA艁A NR XXXIII/222/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
341   191. ZARZ膭DZENIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
340   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
340   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
340   UCHWA艁A NR III/22/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
340   UCHWA艁A NR IV/42/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
339   176. ZARZ膭DZENIE NR 47/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
339   195. ZARZ膭DZENIE NR 5/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
339   Uchwa艂a Nr 4/S//2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.08.04.2015 r
338   165. ZARZ膭DZENIE NR 36/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
338   Komisja Statutowa
337   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJ臉 ZAM脫WIENIA
337   168. ZARZ膭DZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
336   ZARZ膭DZENIE NR 40/2014
336   O B W I E S Z C Z E N I E
336   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
335   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
335   UCHWA艁A NR IV/43/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
334   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
334   Obwieszczenie Starosty Radziejowskiego
333   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
333   166. ZARZ膭DZENIE NR 37/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
333   O B W I E S Z C Z E N I E
333   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
332   Zg艂oszenie pobytu czasowego
332   O B W I E S Z C Z E N I E
332   239. ZARZ膭DZENIE NR 50/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
332   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
332   OBWIESZCZENIE
331   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
331   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
331   162. ZARZ膭DZENIE NR 33/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
331   UCHWA艁A NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
331   229. ZARZ膭DZENIE NR 40/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
331   UCHWA艁A NR IV/41/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
330   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
329   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
328   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
328   175. ZARZ膭DZENIE NR 46/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
328   O B W I E S Z C Z E N I E
328   244. ZARZ膭DZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
327   Zawiadomienie o udzieniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
327   UCHWA艁A NR III/26/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
326   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizacj臋 zam贸wienia
326   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
326   O B W I E S Z C Z E N I E
326   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
325   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
325   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
324   UCHWA艁A NR V/47/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
323   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
323   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
323   O B W I E S Z C Z E N I E
322   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
322   UCHWA艁A NR IV/33/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
321   169. ZARZ膭DZENIE NR 40/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
321   192. ZARZ膭DZENIE NR 2/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
319   UCHWA艁A NR IV/36/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
318   173. ZARZ膭DZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
318   UCHWA艁A NR XXXV/234/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
318   179. ZARZ膭DZENIE NR 50/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
318   184. ZARZ膭DZENIE NR 55/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
318   197. ZARZ膭DZENIE NR 7/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
318   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
318   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
318   226. ZARZ膭DZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
317   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
317   UCHWA艁A NR VII/53/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
316   UCHWA艁A NR XXXV/239/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
316   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
316   240. ZARZ膭DZENIE NR 51/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
315   UCHWA艁A NR IV/31/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
315   Informacja dla wyborc贸w niepe艂nosprawnych
314   ZAPRASZAM Na V sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
314   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
314   PROTOK脫艁 z VI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
313   182. ZARZ膭DZENIE NR 53/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
313   187. ZARZ膭DZENIE NR 58/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
313   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
311   220. ZARZ膭DZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
311   231. ZARZ膭DZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
311   UCHWA艁A NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
310   174. ZARZ膭DZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
310   ZAPRASZAM Na X sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
309   223. ZARZ膭DZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
309   196. ZARZ膭DZENIE NR 6/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
309   UCHWA艁A NR IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
309   O G 艁 O S Z E N I E
308   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
308   185. ZARZ膭DZENIE NR 56/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
308   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
307   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
307   Obwieszczenie Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
306   171. ZARZ膭DZENIE NR 42/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
306   UCHWA艁A NR XXXV/236/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
306   186. ZARZ膭DZENIE NR 57/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
306   O B W I E S Z C Z E N I E
305   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
305   213. ZARZ膭DZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
305   234. ZARZ膭DZENIE NR 45/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
305   UCHWA艁A NR V/46/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
305   UCHWA艁A NR X/60/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
304   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
304   UCHWA艁A NR XXXIV/226/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
303   UCHWA艁A NR IV/37/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
303   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
302   188. ZARZ膭DZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
301   218. ZARZ膭DZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
301   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
299   UCHWA艁A NR IV/38/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
299   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
298   UCHWA艁A NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
298   UCHWA艁A NR X/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
297   202. ZARZ膭DZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
297   217. ZARZ膭DZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
297   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
297   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
296   Wniosek o wycink臋 drzew
296   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
296   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
296   UCHWA艁A NR XI/75/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
295   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
295   212. ZARZ膭DZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
294   UCHWA艁A NR XXXIV/223/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
294   UCHWA艁A NR XXXV/238/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
294   UCHWA艁A NR III/27/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
294   UCHWA艁A NR IV/34/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
294   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
293   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
292   228. ZARZ膭DZENIE NR 39/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
292   O B W I E S Z C Z E N I E
292   UCHWA艁A NR X/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
292   PROTOK脫艁 z X Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
291   193. ZARZ膭DZENIE NR 3/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
291   241. ZARZ膭DZENIE NR 52/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
290   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
290   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
289   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
289   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
288   UCHWA艁A NR IX/72/2011
288   UCHWA艁A NR XXXV/235/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
288   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
288   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
288   UCHWA艁A NR VI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
288   O B W I E S Z C Z E N I E
288   UCHWA艁A NR VIII/57/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
287   237. ZARZ膭DZENIE NR 48/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
287   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
287   246. ZARZ膭DZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
287   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
286   224. ZARZ膭DZENIE NR 35/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
286   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
285   183. ZARZ膭DZENIE NR 54/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
285   203. ZARZ膭DZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
285   209. ZARZ膭DZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
285   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
285   UCHWA艁A NR X/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
284   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
282   Wykaz ulic
281   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
281   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
281   210. ZARZ膭DZENIE NR 20/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
281   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
280   UCHWA艁A NR VIII/56/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
279   206. ZARZ膭DZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
279   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
278   204. ZARZ膭DZENIE NR 14/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
278   207. ZARZ膭DZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
277   UCHWA艁A NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
277   OBWIESZCZENIE
277   UCHWA艁A NR XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
275   205. ZARZ膭DZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
275   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
275   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
273   221. ZARZ膭DZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
273   247. ZARZ膭DZENIE NR 58/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
272   243. ZARZ膭DZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
271   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
271   UCHWA艁A NR VI/48/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
270   INFORMACJA
269   242. ZARZ膭DZENIE NR 53/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
269   O B W I E S Z C Z E N I E
269   259. ZARZ膭DZENIE NR 70/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
269   Uchwa艂a Nr 15/P/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
268   Piotrk贸w Kujawski: ZAKUP OLEJU NAP臉DOWEGO DO AUTOBUS脫W SZKOLNYCH.
268   UCHWA艁A NR XXXV/237/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
268   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
268   251. ZARZ膭DZENIE NR 62/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
266   UCHWA艁A NR XI/80/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
265   233. ZARZ膭DZENIE NR 44/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
265   UCHWA艁A NR XI/72/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
265   PROTOK脫艁 z XI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
264   232. ZARZ膭DZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
263   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
263   269. ZARZ膭DZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
262   255. ZARZ膭DZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
261   236. ZARZ膭DZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
260   245. ZARZ膭DZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
260   266. ZARZ膭DZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
258   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
258   248. ZARZ膭DZENIE NR 59/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
258   UCHWA艁A NR XI/81/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
256   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
255   UCHWA艁A NR VII/55/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
255   249. ZARZ膭DZENIE NR 60/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
255   UCHWA艁A NR X/70/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
254   238. ZARZ膭DZENIE NR 49/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
254   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
254   O B W I E S Z C Z E N I E
253   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia publicznego na:
253   235. ZARZ膭DZENIE NR 46/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
252   UCHWA艁A NR VI/49/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
252   UCHWA艁A NR VI/50/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
252   O B W I E S Z C Z E N I E
251   UCHWA艁A NR X/61/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
250   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
250   O B W I E S Z C Z E N I E
250   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
248   O B W I E S Z C Z E N I E
248   250. ZARZ膭DZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
248   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
247   263. ZARZ膭DZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
245   ZAPRASZAM Na XI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
245   273. ZARZ膭DZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
244   Protok贸艂 z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych na temat projektu
244   UCHWA艁A NR X/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
239   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
239   O B W I E S Z C Z E N I E
238   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
238   O B W I E S Z C Z E N I E
238   262. ZARZ膭DZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
237   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:
237   UCHWA艁A NR XI/77/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
237   UCHWA艁A NR XII/84/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
236   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
236   UCHWA艁A NR XI/76/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
236   UCHWA艁A NR XI/83/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
235   O B W I E S Z C Z E N I E
234   UCHWA艁A NR IX/59/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
233   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
233   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie
232   174. Zarz膮dzenie Nr 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
232   UCHWA艁A NR VI/51/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
232   UCHWA艁A NR VII/54/2015 z dnia 18 wrze艣nia 2015 r.
232   254. ZARZ膭DZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
232   O B W I E S Z C Z E N I E
232   258. ZARZ膭DZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
232   INFORMACJA DOTYCZ膭CA PROGRAMU RZ膭DOWEGO RODZINA 500 PLUS
231   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
230   127. ZARZ膭DZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
230   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
229   092. Zarz膮dzenie Nr 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z dnia 8 wrze艣nia 2008 r
229   8. Sprawozdania Bud偶etowe za 2015 rok
228   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
228   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
228   257. ZARZ膭DZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
227   261. ZARZ膭DZENIE NR 72/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
227   ZAPRASZAM Na XII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
225   UCHWA艁A NR X/64/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
225   UCHWA艁A NR X/69/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
224   268. ZARZ膭DZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
223   UCHWA艁A NR XI/82/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
222   253. ZARZ膭DZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
222   UCHWA艁A NR XI/78/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
221   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
221   260. ZARZ膭DZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
221   UCHWA艁A NR X/68/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
220   UCHWA艁A NR VIII/58/2015 z dnia 29 pa藕dziernika 2015 r.
220   264. ZARZ膭DZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
220   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
220   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
219   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
217   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
217   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
217   OG艁OSZENIE/OBWIESZCZENIE
217   272. ZARZ膭DZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
217   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
216   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
215   UCHWA艁A NR X/71/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
215   UCHWA艁A NR XI/74/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
214   O B W I E S Z C Z E N I E
214   Uchwa艂a Nr 15/WPF/2015 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.10.12.2015 r
213   UCHWA艁A NR XI/73/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
213   PROTOK脫艁 z IX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
211   283. ZARZ膭DZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
210   UCHWA艁A NR X/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
209   292. ZARZ膭DZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
208   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
207   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
207   256. ZARZ膭DZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
207   280. ZARZ膭DZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
206   252. ZARZ膭DZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
205   274. ZARZ膭DZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
204   265. ZARZ膭DZENIE NR 76/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
203   271. ZARZ膭DZENIE NR 82/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
203   275. ZARZ膭DZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
203   294. ZARZ膭DZENIE NR 18/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
203   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
202   UCHWA艁A NR XII/87/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
202   295. ZARZ膭DZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
201   Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla os贸b bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
201   Uchwa艂a Nr 3/D/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
201   UCHWA艁A NR XIII/91/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
201   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
200   O B W I E S Z C Z E N I E
200   UCHWA艁A NR XII/85/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
199   UCHWA艁A NR XII/88/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
198   289. ZARZ膭DZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
196   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
196   UCHWA艁A NR XII/86/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
194   O B W I E S Z C Z E N I E
194   O B W I E S Z C Z E N I E
194   UCHWA艁A NR XII/89/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
193   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.15.01.2016 r
193   281. ZARZ膭DZENIE NR 5/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
192   267. ZARZ膭DZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSK
192   276. ZARZ膭DZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
192   291. ZARZ膭DZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
192   Uchwa艂a Nr 3/S/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.6.04.2016 r
192   Bogumi艂a Paw艂owska
191   284. ZARZ膭DZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
191   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
190   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
190   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
189   286. ZARZ膭DZENIE NR 10/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
189   Miros艂aw J贸zef Skonieczny
189   307. ZARZ膭DZENIE NR 31/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
189   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
188   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY ROZLICZAJ膭CEGO SI臉 NA PODSTAWIE PRZEPIS脫W
186   296. ZARZ膭DZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
185   278. ZARZ膭DZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
185   279. ZARZ膭DZENIE NR 3/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
184   PROTOK脫艁 z XIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
183   O艢WIADCZENIE O WIELKO艢CI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRA呕ONEJ
182   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
182   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
182   Katarzyna Ulewicz
181   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawsk
180   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
180   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
179   WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO 艢WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
179   290. ZARZ膭DZENIE NR 14/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
179   302. ZARZ膭DZENIE NR 26/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
178   O艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
178   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJE脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
178   297. ZARZ膭DZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
177   ZA艢WIADCZENIE/O艢WIADCZENIE*) O UCZ臉SZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKO艁Y
176   ZA艢WIADCZENIE O BEZSKUTECZNO艢CI EGZEKUCJI ALIMENT脫W
176   Rekrutacja do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych
174   O B W I E S Z C Z E N I E
174   O B W I E S Z C Z E N I E
174   UCHWA艁A NR XIII/90/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
173   287. ZARZ膭DZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
173   PROTOK脫艁 z XIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
173   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
172   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
171   305. ZARZ膭DZENIE NR 29/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
170   O B W I E S Z C Z E N I E
167   288. ZARZ膭DZENIE NR 12/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
167   293. ZARZ膭DZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
167   303. ZARZ膭DZENIE NR 27/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
166   O B W I E S Z C Z E N I E
165   270. ZARZ膭DZENIE NR 81/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
165   O B W I E S Z C Z E N I E
164   300. ZARZ膭DZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
164   ZAPRASZAM Na XIV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
164   324. ZARZ膭DZENIE NR 48/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
163   277. ZARZ膭DZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
163   O B W I E S Z C Z E N I E
163   UCHWA艁A NR XIV/96/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
159   UCHWA艁A NR XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
158   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
158   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
158   UCHWA艁A NR XIV/95/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
155   282. ZARZ膭DZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
155   PROTOK脫艁 z XII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
155   ZAPRASZAM Na XV sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
154   299. ZARZ膭DZENIE NR 23/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
154   UCHWA艁A NR XIV/92/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
152   301. ZARZ膭DZENIE NR 25/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
152   311. ZARZ膭DZENIE NR 35/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
150   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
150   O B W I E S Z C Z E N I E
149   O B W I E S Z C Z E N I E
149   298. ZARZ膭DZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
149   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
148   O艢WIADCZENIE CZ艁ONKA RODZINY O DOCHODACH OSI膭GNI臉TYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ膭CYM OKRES 艢WI
148   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
147   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
147   UCHWA艁A NR XIV/93/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
146   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
144   304. ZARZ膭DZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
144   308. ZARZ膭DZENIE NR 32/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
143   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
142   309. ZARZ膭DZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
140   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
140   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-07-27
138   O B W I E S Z C Z E N I E
138   PROTOK脫艁 z XV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
136   314. ZARZ膭DZENIE NR 38/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
136   Bud偶et na rok 2016
135   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
135   UCHWA艁A NR XV/97/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
134   322. ZARZ膭DZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
133   Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
133   285. ZARZ膭DZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
133   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
133   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
132   O B W I E S Z C Z E N I E
132   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
132   310. ZARZ膭DZENIE NR 34/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
132   315. ZARZ膭DZENIE NR 39/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
130   312. ZARZ膭DZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
127   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
126   Zawiadomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
125   Renata Wo藕niak
125   313. ZARZ膭DZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
125   327. ZARZ膭DZENIE NR 51/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
124   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
122   318. ZARZ膭DZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
121   O B W I E S Z C Z E N I E
120   O B W I E S Z C Z E N I E
120   UCHWA艁A NR XV/102/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
118   323. ZARZ膭DZENIE NR 47/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
117   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
117   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
117   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
116   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
116   O B W I E S Z C Z E N I E
114   321. ZARZ膭DZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
113   306. ZARZ膭DZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
113   319. ZARZ膭DZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
113   UCHWA艁A NR XVI/111/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
111   UCHWA艁A NR XV/100/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
111   320. ZARZ膭DZENIE NR 44/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
111   325. ZARZ膭DZENIE NR 49/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
111   PROTOK脫艁 z XVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
110   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
110   Piotrk贸w Kujawski, dnia: 2016-10-06
109   O B W I E S Z C Z E N I E
109   Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na
109   337. ZARZ膭DZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
107   O B W I E S Z C Z E N I E
106   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
105   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
105   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
104   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
104   O B W I E S Z C Z E N I E
104   UCHWA艁A NR XV/105/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
103   O B W I E S Z C Z E N I E
103   UCHWA艁A NR XV/98/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
103   UCHWA艁A NR XVIII/116/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
102   O B W I E S Z C Z E N I E
102   O B W I E S Z C Z E N I E
101   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
101   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
100   O B W I E S Z C Z E N I E
98   326. ZARZ膭DZENIE NR 50/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
97   O B W I E S Z C Z E N I E
97   UCHWA艁A NR XV/106/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
97   329. ZARZ膭DZENIE NR 53/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
96   O B W I E S Z C Z E N I E
96   317. ZARZ膭DZENIE NR 41/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
96   UCHWA艁A NR XV/104/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
96   330. ZARZ膭DZENIE NR 54/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
95   O B W I E S Z C Z E N I E
95   PROTOK脫艁 z XVII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
93   UCHWA艁A NR XV/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
93   O B W I E S Z C Z E N I E
92   316. ZARZ膭DZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
92   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
92   331. ZARZ膭DZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
91   UCHWA艁A NR XV/103/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
91   UCHWA艁A NR XV/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
91   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
91   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
90   UCHWA艁A NR XV/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
90   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
90   341. ZARZ膭DZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
89   UCHWA艁A NR XVI/110/2016 z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
88   UCHWA艁A NR XV/99/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
87   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
86  
86   332. ZARZ膭DZENIE NR 56/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
85   UCHWA艁A NR XV/101/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
85   UCHWA艁A NR XVIII/114/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
85   Katarzyna Anna Czaplewska
84   O B W I E S Z C Z E N I E
83   339. ZARZ膭DZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
82   Wniosek
82   PROTOK脫艁 z XVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
81   334. ZARZ膭DZENIE NR 58/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
80   O B W I E S Z C Z E N I E
80   O B W I E S Z C Z E N I E
79   328. ZARZ膭DZENIE NR 52/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
79   ZAPRASZAM Na XVIII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
79   342. ZARZ膭DZENIE NR 66/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
78   UCHWA艁A NR XVIII/120/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
77   UCHWA艁A NR XVIII/117/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
75   O B W I E S Z C Z E N I E
74   333. ZARZ膭DZENIE NR 57/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
73   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
72   340. ZARZ膭DZENIE NR 64/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
70   Interpretacja Indywidualna
69   O B W I E S Z C Z E N I E
69   335. ZARZ膭DZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
68   Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na rok 2017
67   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
67   343. ZARZ膭DZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
67   UCHWA艁A NR XVIII/119/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
66   ZAPRASZAM Na XVI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
66   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
66   UCHWA艁A NR XVIII/115/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
66   UCHWA艁A NR XVIII/122/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
65   UCHWA艁A NR XVIII/125/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
63   Wniosek o wydanie interpretacji
62   UCHWA艁A NR XVIII/123/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
60   O B W I E S Z C Z E N I E
60   O B W I E S Z C Z E N I E
60   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
59   UCHWA艁A NR XVIII/121/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
59   344. ZARZ膭DZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
58   336. ZARZ膭DZENIE NR 60/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
58   338. ZARZ膭DZENIE NR 62/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
58   UCHWA艁A NR XVII/113/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
57   UCHWA艁A NR XVII/112/2016 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 r.
56   351. ZARZ膭DZENIE NR 75/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
55   O B W I E S Z C Z E N I E
55   UCHWA艁A NR XVIII/118/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
54   ZAPRASZAM Na XVII sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
54   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
53   UCHWA艁A NR XVIII/124/2016 z dnia z dnia 25 listopada 2016 r.
53   345. ZARZ膭DZENIE NR 69/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
52   O B W I E S Z C Z E N I E
51   349. ZARZ膭DZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
51   4. ZARZ膭DZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
50   Uchwa艂a Nr 9/WPF/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
50   ZAPRASZAM Na XIX sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
49   348. ZARZ膭DZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
49   350. ZARZ膭DZENIE NR 74/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
48   UCHWA艁A NR XIX/130/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
48   3. ZARZ膭DZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
47   Uchwa艂a Nr 7/Dpr/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn.7.12.2016 r
47   UCHWA艁A NR XX/134/2016 z dnia z dnia 29 grudnia 2016 r.
47   1. ZARZ膭DZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
46   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
46   346. ZARZ膭DZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
44   347. ZARZ膭DZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
44   Uchwa艂a Nr 9/P/2016 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2016 r.
44   UCHWA艁A NR XIX/133/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
43   5. ZARZ膭DZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
43   Og艂oszenie o przetargu nieograniczonym na:
41   UCHWA艁A NR XIX/128/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
41   2. ZARZ膭DZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
40   UCHWA艁A NR XIX/126/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
40   UCHWA艁A NR XIX/132/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
38   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
37   UCHWA艁A NR XIX/131/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
35   352. ZARZ膭DZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
34   353. ZARZ膭DZENIE NR 77/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
33   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
33   UCHWA艁A NR XIX/127/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
33   Uchwa艂a Nr 4/D/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
32   354. ZARZ膭DZENIE NR 78/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
31   UCHWA艁A NR XIX/129/2016 z dnia z dnia 20 grudnia 2016 r.
30   7. ZARZ膭DZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
30   13. ZARZ膭DZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
27   6. ZARZ膭DZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
25   8. ZARZ膭DZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
25   12. ZARZ膭DZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
23   355. ZARZ膭DZENIE NR 79/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
23   Uchwa艂a Nr 2/Kd/2017 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2017 r.
23   Zawidomienie o udzieleniu zam贸wienia w przetargu nieograniczonym na:
23   14. ZARZ膭DZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
21   10. ZARZ膭DZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
20   11. ZARZ膭DZENIE NR 11/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
20   ZAPRASZAM Na XXI sesj臋 Rady Miejskiej VII kadencji
19   Zawidomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na:
16   Bud偶et na rok 2017
15   PROTOK脫艁 z XX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
13   9. ZARZ膭DZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI9
13   O B W I E S Z C Z E N I E
9   9. Sprawozdania Bud偶etowe za 2016 rok
8  
8   UCHWA艁A NR XXI/138/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
7   Dane teleadresowe
7   O B W I E S Z C Z E N I E
7   UCHWA艁A NR XXI/136/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
7   PROTOK脫艁 z XIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
7   O B W I E S Z C Z E N I E
6   UCHWA艁A NR XXI/135/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
6   UCHWA艁A NR XXI/137/2017 z dnia z dnia 17 lutego 2017 r.
6   O B W I E S Z C Z E N I E
5  
5   O B W I E S Z C Z E N I E
5   O B W I E S Z C Z E N I E
5   O B W I E S Z C Z E N I E
4   O B W I E S Z C Z E N I E
4   15. ZARZ膭DZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI
3   O B W I E S Z C Z E N I E

 Liczba   Kategoria
199925   Informacje og贸lne
46842   Przetargi
31906   Oferty pracy
21028   Pomocy spo艂ecznej
20544   Zam贸wienia publiczne
17009   Inne zam贸wienia
11125   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
9991   2016
9880   - 2012 - 2016
8735   Kierownictwo
8686   M - GOPS w Piotrkowie Kujawskim
8101   Dane teleadresowe
8048   Lista so艂ectw
7585   - 2006 - 2010
7463   Informacje o udzieleniu zam贸wie艅
7292   - 2006 - 2010
7165   Inne
6980   - 2010 - 2014
6950   Protoko艂y z sesji
6650   Struktura organizacyjna
6308   Rady Miejskiej
6228   Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
6142   O艣wiatowe
5989   Urz膮d Stanu Cywilnego
5951   Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Kujawskim
5929   Inwestycyjne
5813   Sk艂ad osobowy Rady
5799   Charakterystyka
5664   Informacja o wyborze oferty
5589   Og艂oszenia
5552   Zak艂adu Komunalnego
5153   Zesp贸艂 Ekonomiczno Administracyjny Szk贸艂
5072   Szko艂a Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim
5039   Urz膮d Miasta i Gminy
4975   Za艂atwianie spraw
4949   Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej w Nowej Wsi
4839   Podatkowe
4832   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2007 - 2010
4690   M - GOKSiR w Piotrkowie Kujawskim
4632   Ochrony 艢rodowiska
4617   Referat Finansowo-Ksi臋gowy - Podatki
4581   Rejestry, ewidencje i archiwa
4505   Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
4475   Podatki i op艂aty
4399   Dot. rolnictwa
4364   Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji, architektury
4362   Programy gospodarcze
4360   Komisje Rady
4312   Ewidencja Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
4301   Szko艂a Podstawowa w Byczu
4244   Szko艂a Podstawowa w D臋bo艂臋ce
4100   Kontrole
4100   Przedszkole samorz膮dowe w Piotrkowie Kujawskim
4096   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2010 - 2014
4055   Ewidencja Ludno艣ci i Dowod贸w Osobistych
4040   2008 - 2010
3970   Statut Miasta i Gminy
3946   2011 - 2013
3931   Informacje niepublikowane
3916   Dni i godziny otwarcia
3902   Obwieszczenia
3887   Stanowisko ds. zam贸wie艅 publicznych i ochrony 艣rodowiska
3885   - 2007 - 2010
3862   Pomoc spo艂eczna
3763   艢wiadczenia Rodzinne
3737   BIP wersja archiwalna 2002 -2006
3729   - 2002 - 2006
3715   Spo艂eczna Zasadnicza Szko艂a Zawodowa
3675   D艂ug publiczny
3666   Zarz膮dzenia Burmistrza
3657   Zesp贸艂 Szk贸艂 i Plac贸wek w Piotrkowie Kujawskim
3649   - 2010 - 2011
3648   Inne
3621   Spo艂eczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
3607   Rada Miejska
3595   - 2002 - 2006
3591   Maj膮tek Miasta i Gminy
3584   Uchwa艂y Rady
3563   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014
3559   Jednostki organizacyjne - BIP
3543   Podstawa prawna dzia艂ania
3540   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3456   Bud偶et Miasta i Gminy
3435   Wzory dokument贸w
3431   Prawo lokalne
3393   Finanse
3367   Pomoc publiczna
3340   - 2002 - 2006
3325   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2007
3291   Skargi i Wnioski
3244   - 2014 - 2018
3243   Wybory Samorz膮dowe 2014
3205   Udzielanie informacji publicznej na wniosek
3199   Wybory do Parlamentu Europejskiego
3078   Uchwa艂y RIO
3062   Wybory Samorz膮dowe 2010
2977   Wykaz Miejscowo艣ci
2885   2014 - 2016
2883   Dzienniki Ustaw i Monitor Polski
2852   Wykaz ulic
2768   Wybory Prezydenta RP 2010
2684   - 2011 - 2014
2595   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwiec 2009
2467   Powszechny Spis Rolny 2010
2372   Sprawozdania Bud偶etowe
2364   Narodowy Spis Powszechny Ludno艣ci i Mieszka艅 2011
2336   2016
2336   Klub Radnych VI Kadencji
2311   2016
2088   Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
2072   Gospodarka Komunalna
2066   Opinie RIO
2066   Projekty Uchwa艂
2065   Wybory do Sejmu i Senatu 2011
1828   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych 2014 - 2018
1649   Fundusz Alimentacyjny
1486   2017
1126   Wybory Prezydent RP 2015
875   Wybory parlamentarne Sejm Senat 2015
779   Referendum og贸lnokrajowe 2015
710   - 2015 - 2018
229   - 2017 - 2021
176   2017 - 2019
140   2017
130   2016
115   Informacja z otwarcia ofert
95   Interpretacja Indywidualna
88   2017
86   2017
53   Og艂oszenia o przetargach nieruchomo艣ci
38   Wykazy nieruchomo艣ci
35   Gospodarka nieruchomo艣ciami
licznik odwiedzin: 3168358