Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Komunikat
w sprawie konsultacji projektu uchwały
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim


1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok".
2. Konsultacje będą przeprowadzone w dniach 8 października 2021 r. do 2 listopada 2021 r. w formie wyrażenia opinii lub złożeniu uwag na formularzu konsultacji załączonym do komunikatu.
Uwagi lub wnioski zgłoszone po 2 listopada 2021 r. pozostaną bez rozpatrzenia.
3. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: stanowisko ds. rozwoju lokalnego i promocji.
Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.


Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski
/-/ Sławomir Henryk Bogucki

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData