Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi” oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok oraz zadania w zakresie rozwoju sportu na podstawie Uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu.

              Powołując się na Uchwałę Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim  Nr XX/113/2020
z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 r. oraz Uchwałę Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia
27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu, gminna jednostka organizacyjna – w zakresie bieżącej współpracy
z Organizacjami, przedstawia sprawozdanie  z realizacji Programu.

Realizując główne zasady Programu Współpracy oraz konkursu w zakresie rozwoju sportu, mówiące o realizacji zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rzecz jej mieszkańców, w roku 2021 były realizowane zadania publiczne prowadzone przez stowarzyszenia w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Realizacja zadania wpłynęła na aktywizację społeczności lokalnej, nastąpiło uzupełnienie działań Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w zakresie wykraczającym poza zadania realizowane przez jednostki samorządowe z dziedziny sportu. Pobudzono ideę wsparcia aktywności, powstało stałe miejsce spotkań mieszkańców. Jest to jeden z głównych celów Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Niżej wymienione zadania były realizowane  w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

W dniu 17 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski wydał Zarządzenie
Nr 18/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2021. W odpowiedzi na ogłoszenie  wnioski o dofinansowanie złożyły trzy uprawnione podmioty – Klub Sportowy „KUJAWY” Kozy,  Klub Sportowy „UNIA LESZCZE” i Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” w Piotrkowie Kujawskim w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Po weryfikacji wniosków przez Komisję zostały rozstrzygnięte konkursy. Na podstawie dokonanej oceny przyznano dotacje:

- 18.000,00 zł dla Klubu Sportowego „KUJAWY” Kozy,

- 17.000,00 zł dla Klubu Sportowego UNIA LESZCZE” z/s Jerzyce,

- 75.000,00 zł dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Piotrków Kujawski.

W dniu 19 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski wydał Zarządzenie
Nr 19/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski. W terminie naboru nie złożono żadnej oferty.

W dniu 1 września 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski wydał Zarządzenie Nr 50/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła 1 oferta. W wyniku dokonanej przez Komisję konkursową oceny Burmistrz udzielił wsparcia finansowego w wysokości:

- 4.000,00 zł dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Piotrków Kujawski.

Zakres zadań to: rozwój sportu i kultury fizycznej na obszarze Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, udział w rozgrywkach i turniejach piłki nożnej, utrzymanie bazy sportowej, zakup sprzętu oraz uczestnictwo w rozgrywkach i turniejach w tenisa stołowego.

Po weryfikacji i sprawdzeniu zasadności wydatkowania kosztów oceniam wykonanie zadania   
w sposób pozytywny i zasadny. Zakładane cele zadań publicznych zostały osiągnięte.

Burmistrz
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
 /-/ Sławomir Henryk Bogucki

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData