Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020, poz. 1219 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” w dniach od 02.06.2021 r. do dnia 22.06.2021 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://www.bip.piotrkowkujawski.pl/

Wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim lub drogą poczty elektronicznej na adres 
samorzady@piotrkowkujawski.pl  do dnia 22.06.2021 r.

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Załączniki:

  1. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData