Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok".

2. Konsultacje będą przeprowadzone w dniach 10 października 2022 r. do 26 października 2022 r. w formie wyrażenia opinii lub złożeniu uwag na formularzu konsultacji załączonym do komunikatu.
Uwagi lub wnioski zgłoszone po  26 października 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

3. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: stanowisko ds. rozwoju lokalnego i promocji.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

  Burmistrz Miasta i Gminy
       Piotrków Kujawski
/-/ Sławomir Henryk Bogucki

                                                            

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData