Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu "Programu Współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok."

Sprawozdanie z dnia 3 listopada 2022 r. z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa
w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 10 października 2022 r. do 26 października 2022 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2023 rok” zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

W terminie zakreślonym w ogłoszeniu nie wpłynęła żadna opinia/uwaga do projektu „Programu Współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Wyniki konsultacji zostały ogłoszone na stronie internetowej www.piotrkowkujawski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Piotrków Kujawski oraz na tablicy ogłoszeń.

                                 Sporządził:
                          arosław Waszak
       Sekretarz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData