logo
Og艂oszenia » Rady Miejskiej
Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim zaprasza na

VI sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim, kt贸ra odb臋dzie si臋 dnia 22 czerwca 2011 roku (艣roda), o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urz臋du Miasta i Gminy

w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Ko艣cielnej 1, z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

1.聽聽聽聽聽 Otwarcie Sesji.

2.聽聽聽聽聽 Stwierdzenie quorum.

3.聽聽聽聽聽 Wyb贸r sekretarza sesji.

4.聽聽聽聽聽 Przyj臋cie porz膮dku obrad sesji.

5.聽聽聽聽聽 Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.

6.聽聽聽聽聽 Podj臋cie uchwa艂:

a) w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Piotrk贸w Kujawski (projekt Nr VI/37/2011),

b) w sprawie op艂at za 艣wiadczenia wykraczaj膮ce poza podstaw臋 programow膮 wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gmin臋 Piotrk贸w Kujawski (projekt Nr VI/38/2011),

c) w sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu gminy, informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorz膮dowych instytucji kultury za I p贸艂rocze (projekt Nr VI/39/2011),

d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2010 rok (projekt Nr VI/40/2011),

e) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim za 2010 rok (projekt Nr VI/41/2011),

f) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego O艣rodka聽Kultury Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim za 2010 rok (projekt Nr VI/42/2011),

7.Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2010 rok:

聽聽聽聽聽 a) zapoznanie si臋 z opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania聽 bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2010 rok;

聽聽聽聽聽 b) zapoznanie si臋 z opini膮 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piotrkowie聽Kujawskim w sprawie wykonania bud偶etuza 2010 rok;

聽聽聽聽 c) zapoznanie si臋 z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium聽dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski;

聽聽聽聽聽 d)zapoznanie si臋 z opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku聽Komisji Rewizyjnej dotycz膮cego absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy聽Piotrk贸w Kujawski.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 8.Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem oraz stanowiskami Komisji聽Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej .

9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w聽Kujawski absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2010 rok (projekt Nr聽VI/43/2011).

10.Interpelacje.

11.聽聽Wolne wnioski i zapytania.

12.聽聽Zako艅czenie obrad.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Arkadiusz Rybak

Autor : Arkadiusz Rybak - Przewodnicz膮cy
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2011-06-13 16:33:12
Data ostatniej modyfikacji : 2011-06-13 16:33:12
Liczba wy艣wietle艅 : 1878licznik odwiedzin: 7888559