logo
Og艂oszenia » Rady Miejskiej
ZAPRASZAM na XXIV sesj臋 Rady Miejskiej VI kadencji w Piotrkowie Kujawskim,

kt贸ra odb臋dzie si臋 dnia 24 czerwca 2013 roku (poniedzia艂ek), o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim przy ul. Ko艣cielnej 1,

z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Wyb贸r sekretarza sesji.

  4. Przyj臋cie porz膮dku obrad sesji.

  5. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji.

  6. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski mi臋dzy sesjami.

  7. Informacja Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim o dzia艂aniach podejmowanych mi臋dzy sesjami.

  8. Podj臋cie uchwa艂:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim za 2012 rok (projekt Nr XXIV/159/2013),

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim za 2012 rok (projekt Nr XXIV/160/2013),

9. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2012 rok:

a) przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania z wykonania bud偶etu za 2012 rok聽wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacj膮 o stanie mienia gminy;

b) zapoznanie si臋 z opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2012 rok;

c) zapoznanie si臋 z opini膮 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim w sprawie wykonania bud偶etu za 2012 rok;

d) zapoznanie si臋 z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski;

e) zapoznanie si臋 z opini膮 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku

Komisji Rewizyjnej dotycz膮cego absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski.

10. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem oraz stanowiskami Komisji

Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej .

11. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2012 rok (projekt Nr XXIV/161/2013).

12. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2012 rok (projekt Nr XXIV/162/2013).

13. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce dla uczni贸w szk贸艂 podstawowych i gimnazjum, dla kt贸rych聽 organem prowadz膮cym jest Miasto i Gmina Piotrk贸w Kujawski (projekt Nr XXIV/163/2013).

14. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie umowy z Powiatem聽Radziejowskim o udzielenie pomocy finansowej w 2013 roku (projekt Nr XXIV/164/2013),

15. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2013-2025 (projekt Nr XXIV/165/2013).

16. Podj臋cie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2013 (Projekt Nr XXIV/166/2013).

17. Interpelacje.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zako艅czenie obrad.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 S艂awomir Henryk Bogucki

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF73.7 KB POBIERZDokument PDF2013-06-13 12:51:36401

Autor : S艂awomir Henryk Bogucki - Przewodnicz膮cy
Zredagowa艂(a) : Miroslaw Czynsz
Data wprowadzenia : 2013-06-13 12:50:28
Data ostatniej modyfikacji : 2013-06-13 12:52:29
Liczba wy艣wietle艅 : 1607

Redaktor  Data modyfikacji 
Miroslaw Czynsz  13.06.2013 11:50poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 7923027