logo
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Instytucji Kultury

za艂o偶ony dnia 02.11.2006 r.

 


Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 pa藕dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia艂alno艣ci kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) oraz Rozporz膮dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie spossobu prowadzenia i udost臋pniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)


REJESTR INSTYTUCJI KULTURY


za艂o偶ony dnia 02.11.2006 r.


 Dzia艂 I – oznaczenie instytucji kultury 

12345678Lp.Numer rejestruNazwa instytucji kultury oraz oznaczenie jej siedzibyPrzedmiot dzia艂alno艣ciOznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kulturyImi臋 i nazwisko dyrektora instytucji kulturyData wpisu do rejestruCyfrowy identyfikator nadany w systemie informacji statystycznej oraz uwagi11/06Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Kujawskim;


 


88-230 Piotrków Kujawski;
ul. Rynek 20


 Zaspokajanie potrzeb o艣wiatowych, kulturalnych


i informacyjnych spo艂ecze艅stwa gminy oraz uczestniczenie


w upowszechnianiu wiedzy
i kulturyOrganizator: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski


Akt o utworzeniu:


Uchwa艂a Nr XXXIX/183/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dn. 27.10.2006 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazw膮 „Bibliotek Publiczna w Piotrkowie Kujawskim” oraz nadania jej statutu- Alina Mi臋tkiewicz


- od lipca 2014 r. po. Dyrektora – Irena Sobczak02 listopada 2006 r.instytucja przestaje istnie膰 z dniem 30 kwietnia 2016 r., w wyniku aktu o po艂aczeniu staje si臋 inna instytucj膮, wpisan膮 w poz. 322/06Miejsko Gminny O艣rodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Piotrkowie Kujawskim;


 


88-230 Piotrków Kujawski
ul. Stra偶ackaZaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych spo艂ecze艅stwa poprzez tworzenie i upowszechnianie ró偶nych dziedzin kultury oraz organizowanie i popularyzacj臋 rekreacji, sportu i turystyki na terenie Miasta i Gminy Piotrków KujawskiOrganizator:


Miasto i Gmina Piotrków Kujawski


Akt o utworzeniu:


Uchwa艂a Nr XXXIX/184/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dn. 27.10.2006 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazw膮 „Miejsko Gminny O艣rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim” oraz uchwalenia jej statutu


 Marek Marynowski02 listopada 2006 r.instytucja przestaje istnie膰 z dniem 30 kwietnia 2016 r., w wyniku aktu o po艂aczeniu staje si臋 inna instytucj膮, wpisan膮 w poz. 333/16Biblioteka i O艣rodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim


 


siedziba: Piotrków Kujawski


 tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury oraz upowszechnianie czytelnictwaOrganizator: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski


Akt o utworzeniu:


Uchwa艂a Nr XII/84/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dn. 18.03.2016 r. w s prawie po艂膮czenia samorz膮dowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim i Miejsko Gminnego O艣rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie KujawskimJoanna Lewandowska - Ko艂odziejska27 kwietnia 2016 r.Zgodnie z zapisami uchwa艂y Nr XII/84/2016 instytucja rozpocznie sw膮 dzia艂alno艣膰 od dnia 1 maja 2016 roku Dzia艂 II – organizacja instytucji kultury

Lp.Numer rejestruWzmianka o z艂o偶eniu do rejestru statutu instytucji kulturyImiona i nazwiska pe艂nomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynno艣ci prawnych i zakres ich upowa偶nie艅Nazwy i siedziby zak艂adów oraz innych jednostek organizacyjnych instytucji kultury, które sporz膮dzaj膮 bilans i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznejUwagi12345611/06 - Alina Mi臋tkiewicz – Dyrektor Biblioteki Publicznej


- po. Dyrektora Irena Sobczak (od lipca 2014 r.)


- Gabriela Sza艂kiewicz – g艂ówny ksi臋gowy


- Marta Paracka – g艂ówny ksi臋gowy (od kwietnia 2011 r.)brak wpisubrak wpisu22/06 - Marek Marynowski – Dyrektor MGOKSiR


- Gabriela Sza艂kiewicz – g艂ówny ksiegowy


- Marta Paracka – g艂ówny ksi臋gowy (od kwietnia 2011 r.)brak wpisubrak wpisu33/16Statut Biblioteki i O艣rodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim przyj臋ty przez Rad臋 Miejsk膮 w Piotrkowie Kujawskim uchwa艂膮 Nr XII/84/2016 z dnia 18 marca 2016 r., opublikowany w Dzienniku Urz臋dowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2016 r. poz. 1186- Joanna Lewandowska – Ko艂odziejska – Dyrektor Dyrektor Biblioteki Publicznej i O艣rodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim


- Monika Kardacz – Pe艂nomocnik do spraw utworzenia organizacji samorz膮dowej instytucji kultury pn. Biblioteka i O艣rodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim (powo艂ana zarz膮dzeniem Burmistrza Miasta i Gminy piotrków Kujawski z dnia 5 kwietnia 2016 r.)brak wpisubrak wpisu Dzia艂 III – mienie instytucji kultury

Lp.Numer rejestruWyposa偶enie materia艂owo – techniczne
i 艣rodki finansowe instytucji kulturyWzmianka o z艂o偶eniu do rejestru bilansu instytucji kultury za ostatni rokWzmianka o obci膮偶eniu 艣rodków trwa艂ych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymiUwagi12345611/06
brak wpisu


 


 


 -          Sprawozdanie finansowe za 2007 rok z艂o偶one z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, zosta艂o zatwierdzone przez Rad臋 Miejsk膮 Uchwal膮 Nr XIV/72/08 z dnia 25 kwietnia 2008 roku


-          Sprawozdanie finansowe za 2008 rok z艂o偶one z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian z funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, zosta艂o zatwierdzone przez Rad臋 Miejsk膮 Uchwa艂膮 Nr XXIV/129/09 z dnia 24 kwietnia 2009 roku


-          Sprawozdanie finansowe za 2009 rok z艂o偶one z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian z funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, zosta艂o zatwierdzone przez Rad臋 Miejsk膮 Uchwa艂膮 Nr XXXIII/180/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku


-          Sprawozdanie finansowe za 2010 rok z艂o偶one z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian  funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, zosta艂o zatwierdzone przez Rad臋 Miejsk膮 Uchwa艂膮 Nr VI/141/2011 z dnia 22 czerwca 2011 rokubrak wpisubrak wpisu22/06


brak wpisu


 


 


 


 -          Sprawozdanie finansowe za rok 2007 z艂o偶one z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, zosta艂o zatwierdzone przez Rade Miejsk膮 Uchwal膮 Nr XIV/73/08 z dnia 25 kwietnia 2009 roku


-          Sprawozdanie finansowe za rok 2008 z艂ozone z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, zosta艂o zatwierdzone przez Rade Miejsk膮 Uchwal膮 Nr XXIV/130/09 z dnia 24 kwietnia 2008 roku


-          Sprawozdanie finansowe za 2009 rok z艂o偶one z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian z funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, zosta艂o zatwierdzone przez Rad臋 Miejsk膮 Uchwa艂膮 Nr XXXIII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku


-          Sprawozdanie finansowe za 2010 rok z艂o偶one z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian  funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, zosta艂o zatwierdzone przez Rad臋 Miejsk膮 Uchwa艂膮 Nr VI/142/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku


-          Sprawozdanie finansowe za 2011 rok z艂o偶one z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian  funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, nie zosta艂o zatwierdzone przez Rad臋 Miejsk膮.


-          Sprawozdanie finansowe za 2012 rok z艂o偶one z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian  funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, nie zosta艂o zatwierdzone przez Rad臋 Miejsk膮.


-          Sprawozdanie finansowe za 2013 rok z艂o偶one z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian  funduszu jednostki, sprawozdania opisowego, nie zosta艂o zatwierdzone przez Rad臋 Miejsk膮.brak wpisubrak wpisu33/16brak wpisuSprawozdanie finansowe za 2016 rok zatwierdzone Zarz膮dzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Nr 41/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki i O艣rodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim za 2016 rokbrak wpisubrak wpisu Dzia艂 IV – po艂膮czenie, podzia艂 i likwidacja instytucji kultury

Lp.Numer
rejestruWzmianki dotycz膮ce po艂膮czenia lub likwidacji instytucji kulturyNazwisko likwidatoraUwagi1234511/06brakPe艂nomocnik Burmistrza - Monika Kardacz powo艂ana zarz膮dzeniem Burmistrza Miasta i Gminy piotrków Kujawski z dnia 5 kwietnia 2016 r.z dniem 1 maja 2016 r. instytucja z poz. 1 po艂aczona z instytucj膮 z poz. 222/06brakpe艂nomocnik Burmistrza - Monika Kardacz powo艂ana zarz膮dzeniem Burmistrza Miasta i Gminy piotrków Kujawski z dnia 5 kwietnia 2016 r. 


z dniem 1 maja 2016 r. instytucja z poz. 1 po艂aczona z instytucj膮 z poz. 233/16instytucja kultury pn. Biblioteka i O艣rodek Kultury powsta艂 z po艂膮czenia instytucji kultury wpisanej w niniejszym rejestrze w poz. 1 (Biblioteka Publiczna


w Piotrkowie Kujawskim) oraz instytucji kultury znajduj膮cej si臋 w niniejszym rejestrze w poz. 2 (Miejsko Gminny O艣rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim)brak wpisu 


instytucja rozpocznie dzia艂alno艣膰 z dniem 1 maja 2016 r. 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF354.3 KB POBIERZDokument PDF2019-04-26 11:04:59168

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Piotr Zbawicki
Data wprowadzenia : 2019-04-26 10:39:52
Data ostatniej modyfikacji : 2019-04-26 11:07:25
Liczba wy艣wietle艅 : 554

Redaktor  Data modyfikacji 
Piotr Zbawicki  26.04.2019 09:58poka偶 t膮 wersj臋
Piotr Zbawicki  26.04.2019 09:54poka偶 t膮 wersj臋
Piotr Zbawicki  26.04.2019 09:52poka偶 t膮 wersj臋
Piotr Zbawicki  26.04.2019 09:50poka偶 t膮 wersj臋
Piotr Zbawicki  26.04.2019 09:48poka偶 t膮 wersj臋
Piotr Zbawicki  26.04.2019 09:39poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 7921678