logo
Wzory dokument├│w » Urz─ůd Stanu Cywilnego
Urz─ůd Stanu Cywilnego - Informacje og├│lneUrz─ůd Stanu Cywilnego
Zastępca kierownika: Mirosław Czynsz
Adres: 88-230 Piotrków Kujawski
ul. Ko┼Ťcielna 1
pokój: 4 (I pi─Ötro)
telefon (54) 2654180 wew. 26
e-mail: usc@piotrkowkujawski.pl
Urz─ůd Stanu Cywilnego obs┼éuguje interesantów w godzinach 7:30 - 15:30

Urz─ůd Stanu Cywilnego w Piotrkowie Kujawskim uprzejmie informuje, i┼╝ odpisy aktów stanu cywilnego sporz─ůdzone przed 1 marca 2015 roku wydawane s─ů na wniosek osób zainteresowanych w terminie 7 dni roboczych od dnia z┼éo┼╝enia wniosku.

REJESTRACJA NOWO NARODZONEGO DZIECKA
Zg┼éoszenia urodzenia dziecka dokonuje si─Ö w urz─Ödzie stanu cywilnego w┼éa┼Ťciwym ze wzgl─Ödu na miejsce urodzenia dziecka, tj. w urz─Ödzie stanu cywilnego na obszarze dzia┼éania którego urodzi┼éo si─Ö dziecko.

Termin na zgłoszenie
Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić w terminie:
21 dni od dnia sporz─ůdzenia karty urodzenia
3 dni od dnia sporz─ůdzenia karty martwego urodzenia
Karta urodzenia/karta martwego urodzenia to dokument medyczny stwierdzaj─ůcy m. in. fakt urodzenia si─Ö dziecka wystawiany i przekazywany przez podmiot wykonuj─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicz─ů (np. szpital) do urz─Ödu stanu cywilnego w┼éa┼Ťciwego do sporz─ůdzenia aktu urodzenia.

Kto zobowi─ůzany jest zg┼éosi─ç urodzenie si─Ö dziecka:
matka lub ojciec dziecka (posiadaj─ůcy pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych). W pozosta┼éych przypadkach zg┼éoszenia urodzenia dokonaj─ů: przedstawiciel ustawowy matki (np. jej rodzic) lub opiekun matki. Zg┼éoszenia urodzenia mo┼╝na dokona─ç tak┼╝e przez pe┼énomocnika.

Dokumenty niezb─Ödne przy rejestracji dziecka:
. dokumenty to┼╝samo┼Ťci rodziców dziecka oraz osoby zg┼éaszaj─ůcej urodzenie przedstawiany kierownikowi urz─Ödu stanu cywilnemu do wgl─ůdu
. jeżeli zgłoszenie urodzenia dokonywane jest przez pełnomocnika - składa się stosowne pełnomocnictwo

Rejestracja urodzenia
Akt urodzenia sporz─ůdzany jest na podstawie: karty urodzenia (karty martwego urodzenia) i protoko┼éu dokumentuj─ůcego zg┼éoszenie urodzenia, podpisanego przez osob─Ö zg┼éaszaj─ůc─ů urodzenie i kierownika urz─Ödu stanu cywilnego.
Po sporz─ůdzeniu aktu urodzenia wydawany jest z urz─Ödu jeden bezp┼éatny odpis skrócony aktu urodzenia.

Wybór imienia (imion) dla dziecka
Wybór imienia (imion), które wpisane zostanie do aktu urodzenia le┼╝y w gestii rodziców, poniewa┼╝ jest atrybutem w┼éadzy rodzicielskiej.
O┼Ťwiadczenie o wyborze imienia (imion) dla dziecka sk┼éada osoba zg┼éaszaj─ůca urodzenie. Nie istnieje ┼╝adna sformalizowana lista imion, które mog─ů zosta─ç nadane dziecku, ale prawo przewiduje pewne ograniczenia w tym wzgl─Ödzie.
Ograniczenia dotycz─ůce wybieranego imienia dla dziecka:
. nie wi─Öcej ni┼╝ 2 imiona
. imi─Ö nie mo┼╝e mie─ç charakteru o┼Ťmieszaj─ůcego i nieprzyzwoitego
. nie może to być imię w formie zdrobniałej
Kierownik urz─Ödu stanu cywilnego odmówi przyj─Öcia o┼Ťwiadczenia o wyborze imienia (imion)
. w formie zdrobnia┼éej, maj─ůcego charakter o┼Ťmieszaj─ůcy lub nieprzyzwoity lub nie wskazuj─ůcego na p┼ée─ç dziecka (kieruj─ůc si─Ö powszechnym znaczeniem imienia)
Kierownik urz─Ödu stanu cywilnego odmawiaj─ůc przyj─Öcia o┼Ťwiadczenia o wyborze imienia, samodzielnie wybierze dziecku imi─Ö z urz─Ödu w formie decyzji administracyjnej podlegaj─ůcej natychmiastowemu wykonaniu celem sporz─ůdzenia aktu urodzenia (w akcie urodzenia b─Ödzie zamieszczona adnotacja o wyborze imienia z urz─Ödu).
Od decyzji kierownika urz─Ödu stanu cywilnego o odmowie wyboru imienia (imion) dla dziecka i nadaniu mu z urz─Ödu imienia (imion) przys┼éuguje odwo┼éanie do wojewody w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö urz─Ödu stanu cywilnego.

Zmiana imienia dziecka
W terminie 6 miesi─Öcy od dnia sporz─ůdzenia aktu urodzenia rodzice mog─ů z┼éo┼╝y─ç przed wybranym kierownikiem urz─Ödu stanu cywilnego lub konsulem o┼Ťwiadczenie o zmianie imienia dziecka zamieszczonego w tym akcie.

Nadanie numeru PESEL i zameldowanie
Kierownik urz─Ödu stanu cywilnego niezw┼éocznie po sporz─ůdzeniu aktu urodzenia
. wyst─Öpuje do ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw wewn─Ötrznych o nadanie numeru PESEL (dla dzieci obywateli polskich zamieszkuj─ůcych na terytorium Polski oraz dzieci cudzoziemców obowi─ůzanych do posiadania numeru PESEL)
. powiadamia osob─Ö zg┼éaszaj─ůc─ů urodzenie o nadaniu numeru PESEL niezw┼éocznie po otrzymaniu informacji zwrotnej o jego nadaniu
Kierownik urz─Ödu stanu cywilnego niezw┼éocznie po sporz─ůdzeniu aktu urodzenia melduje dziecko w miejscu sta┼éego albo czasowego pobytu rodziców albo u tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

Uznanie ojcostwa
Je┼╝eli dziecko nie rodzi si─Ö w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim lub w odpowiednim przewidzianym przez prawo czasie od jego ustania lub uniewa┼╝nienia (czyli nie zachodzi tzw. domniemanie, ┼╝e ojcem dziecka jest m─ů┼╝ jego matki, albo gdy domniemanie takie zosta┼éo obalone) ustalenie ojcostwa mo┼╝e nast─ůpi─ç: przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia s─ůdu.

Uznanie ojcostwa mo┼╝na nast─ůpi─ç w stosunku do dziecka:
. pocz─Ötego (przed jego urodzeniem si─Ö)
. urodzonego, do 18 roku ┼╝ycia
. zmar┼éego przed osi─ůgni─Öciem pe┼énoletnio┼Ťci - w ci─ůgu 6 miesi─Öcy od dnia, w którym m─Ö┼╝czyzna sk┼éadaj─ůcy o┼Ťwiadczenie o uznaniu dowiedzia┼é si─Ö o ┼Ťmierci dziecka, nie pó┼║niej jednak ni┼╝ do dnia, w którym dziecko osi─ůgn─Ö┼éoby pe┼énoletno┼Ť─ç

Sytuacje, w których nie mo┼╝na uzna─ç dziecka (przes┼éanki niedopuszczalno┼Ťci uznania ojcostwa) przed kierownikiem urz─Ödu stanu cywilnego/konsulem:
. osi─ůgni─Öcie przez dziecko pe┼énoletno┼Ťci
. przyj─Öcie o┼Ťwiadcze┼ä koniecznych do uznania b─ůd┼║ odmowa ich przyj─Öcia przez innego kierownika urz─Ödu stanu cywilnego lub konsula
. w─ůtpliwo┼Ť─ç co do pochodzenia dziecka
. wszcz─Öcie post─Öpowania s─ůdowego o ustalenie ojcostwa
. nieposiadanie pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych przez osoby sk┼éadaj─ůce o┼Ťwiadczenia

Dane przes┼éaniaj─ůce w akcie urodzenia dziecka
W przypadku, gdy nie ustalono ojca dziecka (nie zachodzi domniemanie, ┼╝e ojcem dziecka jest m─ů┼╝ jego matki oraz nie nast─ůpi┼éo uznanie ojcostwa lub s─ůdowe ustalenie ojcostwa) do aktu urodzenia dziecka wpisuje si─Ö:
. jako imi─Ö ojca - imi─Ö wskazane przez osob─Ö zg┼éaszaj─ůc─ů urodzenie, w braku wskazania - imi─Ö wybrane przez kierownika urz─Ödu stanu cywilnego
. jako nazwiska ojca i jego nazwisko rodowe - nazwisko matki noszone w chwili urodzenia si─Ö dziecka
W akcie urodzenia zamieszczana jest stosowna adnotacja o wpisaniu ww. danych.

ZAWARCIE I REJESTRACJA MAŁŻEŃSTWA - AKT MAŁŻEŃSTWA
Dokumenty wymagane do zawarcia ma┼é┼╝e┼ästwa nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç osobi┼Ťcie przedstawiaj─ůc równocze┼Ťnie do wgl─ůdu dokument to┼╝samo┼Ťci (tj. dowód osobisty, paszport).

Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa
. zapewnienie
. je┼╝eli wymagaj─ů tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opieku┼äczy - zezwolenie s─ůdu na zawarcie ma┼é┼╝e┼ästwa
. je┼╝eli ma┼é┼╝e┼ästwo ma by─ç zawarte przez pe┼énomocnika - zezwolenie s─ůdu na zawarcie ma┼é┼╝e┼ästwa przez pe┼énomocnika oraz pe┼énomocnictwo
. je┼╝eli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporz─ůdzonych w Polsce - zagraniczny dokument potwierdzaj─ůcy urodzenie, a je┼╝eli pozostawa┼é uprzednio w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim - tak┼╝e dokument potwierdzaj─ůcy zawarcie ma┼é┼╝e┼ästwa wraz z dokumentem potwierdzaj─ůcym ustanie lub uniewa┼╝nienie ma┼é┼╝e┼ästwa albo potwierdzaj─ůcym stwierdzenie nieistnienia ma┼é┼╝e┼ästwa

Zapewnienie - jest to dokument, w którym ka┼╝da z osób zamierzaj─ůcych zawrze─ç ma┼é┼╝e┼ästwo przedstawia informacje o sobie oraz sk┼éada pisemne o┼Ťwiadczenie, ┼╝e nie zachodz─ů przeszkody uniemo┼╝liwiaj─ůce zawarcie ma┼é┼╝e┼ästwa okre┼Ťlone w art. 10 - 15 ustawy Kodeks rodzinny i opieku┼äczy. O┼Ťwiadczenie to sk┼éadane jest pod rygorem odpowiedzialno┼Ťci karnej za z┼éo┼╝enie fa┼észywego o┼Ťwiadczenia.
Dodatkowo, je┼╝eli osoby zamierzaj─ůce zawrze─ç ma┼é┼╝e┼ästwo maj─ů wspólne dziecko (dzieci), przedstawiaj─ů o tym informacj─Ö w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodze┼ä i urz─Ödu stanu cywilnego, w którym zosta┼éy sporz─ůdzone, je┼Ťli jest znany.
Termin wa┼╝no┼Ťci zapewnienia
Zapewnienie jest wa┼╝ne przez okres 6 miesi─Öcy od daty jego z┼éo┼╝enia. W przypadku przesuni─Öcia terminu ┼Ťlubu kolejna data powinna by─ç wyznaczona w tym czasie, w przeciwnym wypadku nale┼╝y po raz kolejny z┼éo┼╝y─ç zapewnienie.
Mo┼╝liwo┼Ť─ç z┼éo┼╝enia zapewnienia przed konsulem
Je┼╝eli obywatele polscy przebywaj─ů za granic─ů, ale zamierzaj─ů wzi─ů─ç ┼Ťlub w Polsce mog─ů z┼éo┼╝y─ç zapewnienie polskiemu konsulowi, który przeka┼╝e je wskazanemu przez nich kierownikowi urz─Ödu stanu cywilnego. Powy┼╝sza mo┼╝liwo┼Ť─ç dotyczy tak┼╝e sytuacji, gdy ma┼é┼╝e┼ästwo b─Ödzie zawierane przez obywatela polskiego z cudzoziemcem, o ile cudzoziemiec przed┼éo┼╝y dodatkowo dokument stwierdzaj─ůcy, i┼╝ zgodnie z w┼éa┼Ťciwym prawem mo┼╝e zawrze─ç ma┼é┼╝e┼ästwo.

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

Cudzoziemiec zawieraj─ůcy ma┼é┼╝e┼ästwo w Polsce przedk┼éada:
. zapewnienie
. dokument stwierdzaj─ůcy, ┼╝e zgodnie z w┼éa┼Ťciwym prawem osoba mo┼╝e zawrze─ç ma┼é┼╝e┼ästwo, z zastrze┼╝eniem, ┼╝e je┼╝eli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyci─Ö┼╝enia przeszkody, s─ůd na wniosek cudzoziemca mo┼╝e zwolni─ç go od z┼éo┼╝enia dokumentu
. je┼╝eli na podstawie wy┼╝ej wymienionych dokumentów nie b─Ödzie mo┼╝liwe ustalenie danych niezb─Ödnych do sporz─ůdzenia aktu ma┼é┼╝e┼ästwa (tj. ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), - odpis aktu urodzenia, a je┼╝eli osoba pozostawa┼éa ju┼╝ w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim - odpis aktu ma┼é┼╝e┼ästwa z adnotacj─ů o jego ustaniu, uniewa┼╝nieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu ma┼é┼╝e┼ästwa z dokumentem potwierdzaj─ůcym jego ustanie lub uniewa┼╝nienie albo dokumentem potwierdzaj─ůcym stwierdzenie nieistnienia ma┼é┼╝e┼ästwa.

Dokumenty potwierdzaj─ůce ustanie, uniewa┼╝nienie albo stwierdzenie nieistnienia ma┼é┼╝e┼ästwa
. odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia s─ůdu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmar┼éego poprzedniego ma┼é┼╝onka
. odpis prawomocnego orzeczenia s─ůdu o rozwodzie
. odpis prawomocnego orzeczenia s─ůdu o uniewa┼╝nieniu ma┼é┼╝e┼ästwa
. odpis prawomocnego orzeczenia ustalaj─ůcego nieistnienie ma┼é┼╝e┼ästwa


Termin ┼Ťlubu (zawarcia ma┼é┼╝e┼ästwa)
. Przyj─Öcie o┼Ťwiadcze┼ä o wst─ůpieniu w zwi─ůzek ma┼é┼╝e┼äski nie mo┼╝e nast─ůpi─ç przed up┼éywem jednego miesi─ůca od dnia z┼éo┼╝enia zapewnienia.

Nazwiska ma┼é┼╝onków i dzieci zrodzonych z tego ma┼é┼╝e┼ästwa
O┼Ťwiadczenie o nazwisku noszonym przez ka┼╝dego z ma┼é┼╝onków po zawarciu ma┼é┼╝e┼ästwa jest sk┼éadane przed kierownikiem urz─Ödu stanu cywilnego bezpo┼Ťrednio po zawarciu ma┼é┼╝e┼ästwa albo przed sporz─ůdzeniem przez kierownika urz─Ödu stanu cywilnego za┼Ťwiadczenia stwierdzaj─ůcego brak okoliczno┼Ťci wy┼é─ůczaj─ůcych zawarcie ma┼é┼╝e┼ästwa (dokumentu przedk┼éadanego duchownemu do zawarcia tzw. ┼Ťlubu konkordatowego).
O┼Ťwiadczenia w sprawie nazwiska dzieci s─ů sk┼éadane jednocze┼Ťnie z o┼Ťwiadczeniami o nazwiskach, które b─Öd─ů nosi─ç ma┼é┼╝onkowie.
Ma┼é┼╝onkowie mog─ů:
. nosi─ç wspólne nazwisko b─Öd─ůce dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich
. zachowa─ç swoje dotychczasowe nazwisko
. po┼é─ůczy─ç ze swoim dotychczasowym nazwiskiem nazwisko drugiego ma┼é┼╝onka
Wa┼╝ne! Nazwisko utworzone w wyniku po┼é─ůczenia nie mo┼╝e sk┼éada─ç si─Ö z wi─Öcej ni┼╝ dwóch cz┼éonów.
Wa┼╝ne! W razie niez┼éo┼╝enia o┼Ťwiadcze┼ä w sprawie nazwiska, ka┼╝dy z ma┼é┼╝onków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Dzieci nosz─ů nazwisko b─Öd─ůce nazwiskiem obojga ma┼é┼╝onków.
Je┼╝eli ma┼é┼╝onkowie maj─ů ró┼╝ne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych o┼Ťwiadczeniach.
Ma┼é┼╝onkowie mog─ů wskaza─ç:
. nazwisko jednego z nich
. nazwisko utworzone przez po┼é─ůczenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka
Wa┼╝ne! Je┼╝eli ma┼é┼╝onkowie nie z┼éo┼╝yli zgodnych o┼Ťwiadcze┼ä w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko sk┼éadaj─ůce si─Ö z nazwiska matki i do┼é─ůczonego do niego nazwiska ojca.
Wa┼╝ne! Przy sporz─ůdzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka ma┼é┼╝onkowie mog─ů z┼éo┼╝y─ç przed kierownikiem urz─Ödu stanu cywilnego zgodne o┼Ťwiadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo zgodne o┼Ťwiadczenia, o nazwisku dziecka, je┼╝eli nazwisko dziecka nie zosta┼éo przez nich wskazane.

Rejestracja małżeństwa
Akt ma┼é┼╝e┼ästwa sporz─ůdzany jest na podstawie protoko┼éu przyj─Öcia o┼Ťwiadcze┼ä o wst─ůpieniu w zwi─ůzek ma┼é┼╝e┼äski przed kierownikiem urz─Ödu stanu cywilnego albo konsulem; a w przypadku ma┼é┼╝e┼ästwa wyznaniowego wywieraj─ůcego skutki cywilno - prawne na podstawie stosownych dokumentów przekazanych przez duchownego (tj. za┼Ťwiadczenia stwierdzaj─ůcego brak okoliczno┼Ťci wy┼é─ůczaj─ůcych zawarcie ma┼é┼╝e┼ästwa oraz za┼Ťwiadczenia stwierdzaj─ůcego, ┼╝e o┼Ťwiadczenia o wst─ůpieniu w zwi─ůzek ma┼é┼╝e┼äski zosta┼éy z┼éo┼╝one w obecno┼Ťci duchownego) do urz─Ödu stanu cywilnego w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia zawarcia ma┼é┼╝e┼ästwa.

Op┼éata skarbowa za sporz─ůdzenie aktu ma┼é┼╝e┼ästwa wynosi 84 z┼é.
Po sporz─ůdzeniu aktu ma┼é┼╝e┼ästwa wydawany jest z urz─Ödu jeden bezp┼éatny odpis skrócony aktu ma┼é┼╝e┼ästwa.

Ślub poza urzędem stanu cywilnego
Kierownik urz─Ödu stanu cywilnego mo┼╝e udzieli─ç ┼Ťlubu poza urz─Ödem stanu cywilnego w miejscu, które po┼éo┼╝one jest na terytorium gminy, w okr─Ögu której jest w┼éa┼Ťciwy miejscowo czyli na obszarze w┼éa┼Ťciwo┼Ťci urz─Ödu stanu cywilnego, w którym pe┼éni t─Ö funkcj─Ö.


REJESTRACJA ZGONU - AKT ZGONU

Kto dokonuje zgłoszenia zgonu
Osoba b─Öd─ůca najbli┼╝sz─ů rodzin─ů osoby zmar┼éej (osoba ta jest równocze┼Ťnie uprawniona do pochówku) tj.:
. małżonek
. krewni zst─Öpni (np. dziecko)
. krewni wst─Öpni (np. rodzice, dziadkowie)
. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat)
. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. te┼Ť─ç, te┼Ťciowa)
Osoby te mog─ů dokona─ç zg┼éoszenia zgonu równie┼╝ przez pe┼énomocnika b─Öd─ůcego osob─ů fizyczn─ů, zgodnie z regu┼éami okre┼Ťlonymi w art. 33 ustawy Kodeks post─Öpowania administracyjnego.

Gdzie należy zgłosić zgon
Zgon zg┼éasza si─Ö kierownikowi urz─Ödu stanu cywilnego w miejscowo┼Ťci, w której nast─ůpi┼é zgon przedk┼éadaj─ůc kart─Ö zgonu (jest to dokument medyczny potwierdzaj─ůcy zgon który otrzymuje osoba uprawniona do pochówku).

Termin na zgłoszenie
Zgon osoby należy zgłosić w terminie:
. 3 dni od sporz─ůdzenia karty zgonu
. 24 godziny od zgonu, je┼╝eli zgon nast─ůpi┼é na skutek choroby zaka┼║nej

Rejestracja zgonu
Akt zgonu sporz─ůdzany jest na podstawie: karty zgonu i protoko┼éu dokumentuj─ůcego zg┼éoszenie zgonu podpisanego przez osob─Ö zg┼éaszaj─ůc─ů zgon i kierownika urz─Ödu stanu cywilnego.
Po sporz─ůdzeniu aktu zgonu wydawany jest z urz─Ödu jeden bezp┼éatny odpis skrócony aktu zgonu.
Dopiero zarejestrowanie zgonu umo┼╝liwia pochówek osoby zmar┼éej.
Wa┼╝ne! Je┼╝eli kierownik urz─Ödu stanu cywilnego nie mo┼╝e sporz─ůdzi─ç z przyczyn technicznych aktu zgonu, wystarczy jak potwierdzi na karcie zgonu sam fakt zg┼éoszenia zgonu. Umo┼╝liwi to pochówek osoby zmar┼éej.
Po sporz─ůdzeniu aktu zgonu w takiej sytuacji kierownik urz─Ödu stanu cywilnego wyda z urz─Ödu dwa odpisy skrócone aktu zgonu: jeden z nich nale┼╝y przed┼éo┼╝y─ç administracji cmentarza.

UWAGA! Zgłoszenie zgonu w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Zarejestrowanie zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego w rejestrach państwowych spowoduje unieważnienie dowodu osobistego osoby zmarłej.

PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU CZYLI TRANSKRYPCJA
Je┼╝eli urodzenie, ma┼é┼╝e┼ästwo lub zgon mia┼éo miejsce za granic─ů i zosta┼é dla potwierdzenia tych zdarze┼ä sporz─ůdzony dokument stanu cywilnego, mo┼╝na ┼╝─ůda─ç przeniesienia tego dokumentu do Rejestru Stanu Cywilnego. Efektem b─Ödzie sporz─ůdzenie polskiego aktu stanu cywilnego.
Wa┼╝ne! Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcja) jest obowi─ůzkowe, je┼╝eli: obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada wcze┼Ťniej sporz─ůdzony w Polsce akt stanu cywilnego i ┼╝─ůda dokonania czynno┼Ťci z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega si─Ö o polski dokument to┼╝samo┼Ťci lub nadanie numeru PESEL.

Procedura transkrypcji
Wnioskodawca
. osoba, której dotyczy zdarzenie
. inna osoba, która wyka┼╝e interes prawny lub interes faktyczny (dotyczy transkrypcji dokumentu potwierdzaj─ůcego zgon)

Z wnioskiem o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego nale┼╝y wyst─ůpi─ç do wybranego kierownika urz─Ödu stanu cywilnego w kraju wraz z:
. orygina┼éem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego stanowi─ůcego dowód zdarzenia i jego rejestracji (np. odpis aktu stanu cywilnego) i jego urz─Ödowym t┼éumaczeniem
. dowodem wniesienia op┼éaty skarbowej w wysoko┼Ťci 50 z┼é za odpis zupe┼ény wydawany po dokonaniu czynno┼Ťci

Dostosowanie pisowni danych
Kierownik urz─Ödu stanu cywilnego dokonuje wiernego przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego bez ┼╝adnej ingerencji w pisowni─Ö imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie.
Wa┼╝ne! Je┼╝eli osoba ma wcze┼Ťniej sporz─ůdzony w Polsce akt stanu cywilnego mo┼╝e, wraz z wnioskiem o transkrypcj─Ö, ubiega─ç si─Ö o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do regu┼é pisowni polskiej.

O┼Ťwiadczenia w sprawie nazwiska przy transkrypcji dokumentu potwierdzaj─ůcego zawarcie ma┼é┼╝e┼ästwa.

Je┼╝eli wniosek dotyczy przeniesienia (transkrypcji) zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzaj─ůcego zawarcie ma┼é┼╝e┼ästwa, ale nie zawieraj─ůcego zapisu o o┼Ťwiadczeniu ma┼é┼╝onków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu ma┼é┼╝e┼ästwa lub nazwiska dzieci, które zrodz─ů si─Ö z tego ma┼é┼╝e┼ästwa, ma┼é┼╝onkowie mog─ů z┼éo┼╝y─ç takie o┼Ťwiadczenia w sk┼éadanym ww. wniosku.

Po┼Ťrednictwo konsula

Wniosek o dokonanie czynno┼Ťci mo┼╝e zosta─ç z┼éo┼╝ony tak┼╝e do konsula. Konsul jest w takim przypadku zobowi─ůzany do przes┼éania wniosku do wybranego przez wnioskodawc─Ö kierownika urz─Ödu stanu cywilnego.
Je┼╝eli wniosek o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzaj─ůcego zawarcie ma┼é┼╝e┼ästwa sk┼éadaj─ů ma┼é┼╝onkowie mog─ů oni: o┼Ťwiadczenia w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu ma┼é┼╝e┼ästwa oraz o┼Ťwiadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego ma┼é┼╝e┼ästwa, zawrze─ç w sk┼éadanym ww. wniosku o przeniesienie zagranicznego dokumentu albo z┼éo┼╝y─ç do protoko┼éu przed konsulem przy sk┼éadaniu wniosku. Protokó┼é przyj─Öcia tych o┼Ťwiadcze┼ä konsul do┼é─ůcza do wniosku o dokonanie przeniesienia dokumentu.

Powiadomienie o dokonaniu transkrypcji
Po dokonaniu czynno┼Ťci, kierownik urz─Ödu stanu cywilnego wydaje odpis zupe┼ény aktu stanu cywilnego. Odpis ten z mocy prawa jest traktowany jako wydany na wniosek. Kierownik nie ma obowi─ůzku powiadamiania o dokonaniu przeniesienia zagranicznego aktu stanu cywilnego innych osób z wyj─ůtkiem, gdy:
. przeniesieniu, na wniosek matki dziecka, podlega zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzaj─ůcy urodzenie, a w dokumencie tym s─ů zawarte dane ojca inne ni┼╝ wynikaj─ůce z domniemania pochodzenia dziecka od m─Ö┼╝a matki. W takiej sytuacji kierownik urz─Ödu stanu cywilnego zawiadamia o tym m─Ö┼╝a matki, pouczaj─ůc go o prawie do wniesienia do s─ůdu powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, o ile mo┼╝liwe jest ustalenie miejsca pobytu domniemanego ojca
. przeniesieniu, na wniosek jednego z ma┼é┼╝onków, podlega zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzaj─ůcy zawarcie ma┼é┼╝e┼ästwa. W takiej sytuacji kierownik urz─Ödu stanu cywilnego powiadamia o transkrypcji drugiego ma┼é┼╝onka oraz informuje go o prawie do z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu ma┼é┼╝e┼ästwa
. transkrypcji dokonano na wniosek osoby, której transkrybowany dokument nie dotyczy. Kierownik urz─Ödu stanu cywilnego informuje o tym osoby, których dokument dotyczy. Je┼╝eli transkrybowany dokument dotyczy ma┼é┼╝onków, informuje ich równie┼╝ o prawie do z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadcze┼ä w sprawie nazwiska lub o┼Ťwiadcze┼ä w sprawie nazwiska dzieci

Legalizacja zagranicznego dokumentu
W przypadku w─ůtpliwo┼Ťci co do autentyczno┼Ťci dokumentu i wa┼╝no┼Ťci zagranicznego aktu stanu cywilnego kierownik urz─Ödu stanu cywilnego mo┼╝e wezwa─ç wnioskodawc─Ö do przeprowadzenia procesu legalizacji dokumentu.
Formy legalizacji:
. legalizacja pełna - przeprowadzana przez polskiego konsula
. apostille - je┼╝eli dokument jest wystawiony przez w┼éadze pa┼ästwa, które jest stron─ů Konwencji znosz─ůcej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urz─Ödowych, sporz─ůdzonej w Hadze dnia 5 pa┼║dziernika 1961r. (Dz. U. 2005 Nr 112, poz. 938).

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF89.1 KB POBIERZZa┼Ťwiadczenie o stanie cywilnym2020-03-13 12:44:45140
.DOC61.5 KB POBIERZDeklaracja DOC2020-03-26 09:14:28132
.PDF411.3 KB POBIERZDokument PDF2020-03-26 09:15:38137

Autor : Miros┼éaw Czynsz
Zredagowa┼é(a) : Piotr Zbawicki
Data wprowadzenia : 2020-03-13 11:35:17
Data ostatniej modyfikacji : 2020-03-13 11:35:17
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 394licznik odwiedzin: 7926428