logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2020 - 2022
Piotrk贸w Kujawski, dnia 22.02.2021r.

OBWIESZCZENIE

Piotrków Kujawski, dnia: 2021-02-22


         O艢.6220.6.2021.EP


O B W I E S Z C Z E N I E


          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pó藕n. zm.) w zwi膮zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz  o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pó藕n. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski


zawiadamia strony post臋powania


 偶e Pan Tomasz D膮browski (adres w aktach) z艂o偶y艂 wniosek  o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na „Zmiana sposobu u偶ytkowania budynku gospodarskiego na budynek inwentarski (obor臋) na dzia艂ce ewidencyjnej nr 150 w obr臋bie Po艂ajewo gmina Piotrków Kujawski”, dnia 22.02.2021 r. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie.


 


Zainteresowani mog膮 zapozna膰 si臋 ze z艂o偶onym wnioskiem projektowanej inwestycji oraz sk艂ada膰 uwagi i wnioski w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, pokój nr 2 w dniach od 22.02.2021 r. do 08.03.2021 roku.                                                                      


                                                                           


                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy


                                                                                           Piotrków Kujawski


                                                                                        S艂awomir Henryk Bogucki

Autor : Ewelina Pietrzak
Zredagowa艂(a) : Ewelina Pietrzak
Data wprowadzenia : 2021-02-22 13:53:28
Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-22 13:53:28
Liczba wy艣wietle艅 : 67licznik odwiedzin: 7896144